II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: I DRIFTSUTVALG./ I Dato: TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KMMUNE I PERIDEN 2010, 2009 G Vedlegg: Prnsppsksse fnanserng barnehage Utvklng nettokostnad kommunale barnehager Utvklng barn barnehage Sammendrag: Det står Barnehageloven 14 at alle godkjente barnehager skal behandles lkeverdg. Det er kommunen som skal sørge for at barnehagene den enkelte kommune behandles lkeverdg forhold tl offentlg tlskudd. Forskrften (FR ) gr nærmere regler for kommunenes plkt tl å sørge for lkeverdg behandlng. Refererer også tl tdlgere sak drftsutvalget Beregnng Grunnlaget for beregnng av drftstlskudd tl prvate barnehager er netto kostnaden for de kommunale barnehager den respektve kommunen. Dette er llustrert vedlegg l. Beregnng av netto kostnader/enhetskostnad for de kommunale barnehagene utføres et eget regneark som er tlrettelagt av kunnskapsdepartementet. Enhetskostnaden er også en parameter av antall barn de kommunale barnehagene. Se vedlegg 2 og 3. I den vdere beregnngen har Rådmannen valgt å benytte en beregnngsmodell fra PBL for å beregne tlskuddet tl de prvate barnehagene. Ved en kontroll av beregnngene utført 2009 og 2008 vser det seg at foreldrebetalng er uteglemt, kke fratrukket, forbndelse med beregnng av nettokostnaden/enhetskostnaden for de kommunale barnehagene. Denne felen er bltt vdereført for Konsekvensen av dette er for mye utbetalt kommunalt drftstlskudd tl de prvate barnehagene denne peroden. Beregnngen kan deles to peroder. Peroden er utbetalt og oppgjort gjennom admnstratve vedtak. Peroden 2010 har et tlsagn om drftstlskudd, men endelg oppgjør er kke utført. Etter tdlgere rutner utføres endelg avregnng av kommunalt drftstlskudd mars året etter avsluttet regnskapsår. Tabellen nedenfor vser konsekvensene mellom utbetalt 2008 og 2009, samt planlagt utbetalt 2010.

2 : Avvk 2008 Avvk 2009 Avvk 2010 barnehagen Idretts Medås ! Lyn~he_a_~ ~te.rnlêlrd"~~~~~bêlrnehclçl~." ~15339-T.. "1~~~1.60 I Kvtre -146'291"r Kvtlyng-.en Sum ! ! *p'()s,fv,f!lci'f!r forrrlf;.!éejalt, me.n.s.n~2.~t,!etaller foe'te utb eta/t ! !, L "!, " ! I I tlegg tl fel beregnngsgrunnlaget for 2010 har det vært et stort frafall av barn Kvtre barnehage fra L august. Utbetalngene tl Kvtre er kke bltt korrgert for denne endrngen noe som har medført for høye utbetalnger fra august Prosessen Etter at det ble påvst beregnngsfel er det gjennomført to felles møter med de prvate barnehagene, hvor PBL var tlstede på det sste. Det er også bltt gjennomført separate møter med alle barnehagene for å kvaltetsskre tallene for den enkelte barnehage. Alle beregnnger og tallgrunnlag er både forkant og etterkant sendt den enkelte prvate barnehage. Tallgrunnlaget er nå godt kvaltetsskret. Konsekvenser Utbetalngene 2010 er utført pr måned. Etter at det ble påvst avvk mellom planlagt utbetalt og ny beregnng for 2010 har Rådmannen stoppet desemberutbetalng tl de barnehagen som vlle fått for mye utbetalt. Øvrge barnehager har fått utbetalt ht tldlgere tlsagnsbrev. Se tabellen nedenfor. Utbetalt des 2010 Rest* 'ldrettsbclrn~~a~e.n._108~za" 'Medås ' Lynghea ~ :Sternland gårdsbarnehage ! Kvtre ' Kvtlyng-.en r!sum f ,. *"p()~ltvf!"tat,leeutbetal,!g,mens neg~aj'"e.ckr~v.()m tbakebetalng f Kolonnen for Rest tabellen ovenfor vser forventet oppgjøret for Endelg oppgjør for 2010, samt krav om tlbakebetalng for 2009 og 2008 er kke utført. Rådmannen er dalog med kommunens advokat om hvordan kommunen kan få tlbakebetalt det som er for mye utbetalt. Det er planlagt nye møter med PBL januar og februar for å avklare stuasjonen. INNSTILLIN G : Drftsutvalget tar saken tl orenterng og ber rådmannen fortsette prosessen med å få tlbakebetalt for mye utbetalt offentlg tlskudd for de berørte prvate barnehagene tdsperoden fra og med 2008 tl og med 2010.

3 DRIF-006/11 VEDTAK Jørn Stene (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes tl neste møte drftsutvalget den 16/2-11. Tl dette møtet vl drftsutvalget ha seg forelagt det fullstendge tallgrunnlaget som erlskallegges tl grunn for utbetalng av kommunalt drftstlskudd tl de enkelte prvate barnehager for årene 2008, 2009 og Det skal fremkomme:. Utbetalt kommunalt tlskudd tl de enkelte prvate barnehager. Antall barn de enkelte prvate barnehager, samt bemannng pr. avd.. Spesfsert drekte og ndrekte kostnader, samt foreldrebetalng og statstlskudd for de enkelte kommunale barnehager. Betalngssatser pr mnd. eksklusv matpenger for hel og halv plass, samt størrelse på søskenmoderasjon for barn nr. 2 og barn nr. 3 de enkelte prvate barnehager. FL' s utsettelsesforslag ble enstemmg vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes tl neste møte drftsutvalget den Tl dette møtet vl drftsutvalget ha seg forelagt det fullstendge tallgrunnlaget som erlskallegges tl grunn for utbetalng av kommunalt drftstlskudd tl de enkelte prvate barnehager for årene 2008, 2009 og Det skal fremkomme: Utbetalt kommunalt tlskudd tl de enkelte prvate barnehager. Antall barn de enkelte prvate barnehager, samt bemannng pr. avd. Spesfsert drekte og ndrekte kostnader, samt foreldrebetalng og statstlskudd for de enkelte kommunale barnehager. Betalngssatser pr mnd. eksklusv matpenger for hel og halv plass, samt størrelse på søskenmoderasjon for barn nr. 2 og barn nr. 3 de enkelte prvate barnehager. NYE PPLYSNINGER I SAKEN Vedlegg: 1. Beregnng av enhetskostnader drft kommunale barnehager Beregnng kommunale tlskudd for kke kommunale barnehager vår/høst 20 L 3. Antall barn og bemannng kke kommunale barnehager 4. Løsnngsforslag fra PBL 5. Beregnng av enhetskostnader drft kommunale barnehager 2009 samt antall barn og bemannng kke kommunale barnehager 6. Beregnng av enhetskostnader drft kommunale barnehager Utbetalt kommunalt drftstlskudd tl kke kommunale barnehager 2008 og 2009 Status beregnnger kommunale tskudd t prvate barnehager Allerede økonommeldng 2 20 L var rådmannen bekymret for beregnngen og utbetalng av kommunale drftstlskudd tl de prvate barnehagene. Det ble tdlg klart at det var en del uklarheter rundt allerede gjennomførte beregnnger og utbetalng. Kommunestyret ble 14. desember 2010 orentert av rådmannen om status de pågående beregnngene. I drftsutvalget 19. januar 2011 ble flere detalj er presentert. Den vdere prosessen har avdelc(et ytterlgere fel, samt at det utført flere møter med PBL for å komme tl enghet.

4 Tabellen nedenfor vser utvklngen saken: Awk utbetalng Versjon * Poltsk Merknader ver6 pr KU des 2010 ver8 pr DU endrnqer barnetall fra ver6 Dff korrgert sats 2008 pga bruk rktg ver9 pr nternt sats prs-/lønnsstgnng Korrgert for søskenmod/5-7 vedtak som ver10 pr nternt var nnblandet det kommunale tlskuddet Korrgert for formelfel og barnetall ht endrngsmeldng. Arsmeldng gjelder fra Ver12 pr nternt 1/1. :!~r korrek sjon.l1~betalng ~0!~ember 201g~ ~"_.~_~.~_~_. ~" ~ "_._" ~". Utgangspunktet for det store avvket skyldtes at det ble oppdaget at en kke hadde tatt hensyn tl foreldrebetalngen når en beregnet grunnlaget for tlskuddsberegnng. Grunnlaget ble derfor for høyt. I den vdere prosessen ble faktske utbetalnger av tlskudd 2009 (kontantstrømmen) sjekket opp mot tdlgere tlskuddsberegnnger, da ble det oppdaget at utbetalngen hadde bltt redusert som en følge av at en også hadde trukket ut utbetalt søskenmoderasjon. Det neste som ble oppdaget var at barnetallene som var gjennomgått møter med barnehagene kke var skre, samt at formelen beregnngsarket enkelte steder kke var samsvar med aldersgruppen storelsmå barn. Alle barnetall for de prvate barnehagene er gjennomgått på nytt for peroden Det som nå er grunnlaget er årsmeldnger og nnsendte endrngsmeldnger. Det nnebærer at årsmeldngen sste perode danner grunnlaget for tlskuddsberegnngen kommende år. Beregnngen korrgeres løpende løpet av året takt med endrngsmeldngene. Statstlskuddet og kommunalt drftstlskudd er beregnet på det samme grunnlaget. Nye beregnnger for peroden 2008, 2009 og 2010 er gjennomført hvor alle fel er korrgert. Tabellen nedenfor vser beregnet samlet kommunalt drftstlskudd pr år: Avvk 2008 Sum ** resultat ved gje.n.nc?rnføtt utbetalngsplcj'l 2010 Prosessen AlNk AlNk 2010** Sum Rådmannen har denne saken forholdt seg tl PBL som representerer de prvate barnehagene Fauske kommune. Følgende møter er gjennomført: Dato Tlstede 2. februar 2011 Fra PBL: Advokatfullmektg Cathrne Berntsen, Statstkker Rune Sætermo Fra Fauske kommune: Advokat Thomas Benson, Kommunalsjef Per Gunnar Pedersen Økonomsjef Gunnar Sveen 17. februar 2011 Fra PBL: Advokatfullmektg Cathrne Berntsen, Statstkker Rune Sætermo

5 Fra Fauske kommune: Advokat Thomas Benson, Økonomsjef Gunnar Sveen 3. mars 2011 Fra PBL: Statstkker Rune Sætermo Fra Fauske kommune: Økonomsjef Gunnar Sveen 29. mars 2011 Fra PBL: Advokatfullmektg Cathrne Berntsen, Statstkker Rune Sætermo Fra Fauske kommune: Advokat Thomas Benson, Økonomsjef Gunnar Sveen Beregnnger 2010 Grunnlaget for beregnngene fremkommer vedlegg 1 og 2, samt at utgangspunktet for barnetallene 2010 de prvate barnehagene vses vedlegg 3. Tabellen nedenfor vser beregnet for myel for lte utbetalt kommunalt drftstlskudd 2010: Awk 2010** Ikke utbetalt desember Sum Idretts barnehagen Medås Lynghea Stem I and gårdsbarnehage Kvtre Kvtlyng-.en Sum * postve tall er for mye utbetalt, mens negatve tall er for lte utbetalt ** resultat ved gjennomføtt - utbetalngsplan -_.._ Når Rådmannen tdlg desember ble oppmerksom på at det var utbetalt for mye kommunalt tlskudd, ble desember utbetalngen tl Lynghea, Kvtre og Kvtlyngveen stoppet. Beregnngene utført av Fauske kommune avvker fra tlsvarende beregnnger utført av PBL. Slk rådmannen oppfatter det benytter begge parter beregnede kostnadssatser kommunale barnehager og begge parter benytter PBL's forenklede modell for beregnng av mnmumstlskudd. Det som utgjør forskjellen er hvordan antall barn telles gjennom året. Betalngssatsene for ordnære barnehageplasser de prvate barnehagene er de samme som de kommunale barnehagene. Vdere gjelder samme regler for søskenmoderasjon. Fauske kommune legger vekt på at de kommunale drftstlskuddene skal følge beregnngene tl statstlskuddet. Det nnebærer at barnetallene årsmeldngen 2009 er utgangspunktet for beregnng av tlskudd. Både det kommunale drftstlskuddet og statstlskuddene endres når kommunen mottar endrngsmeldnger fra barnehagene. Fauske kommune har også utført beregnngen for 2008 og 2009 utfra denne fremgangsmåten. Beregnngsgrunnlaget for 2008 og 2009 vses vedlegg 5 og 6, samt at utbetalt kommunalt drftstlskudd pr barnehage denne peroden vses vedlegg 7. Tlbakebetalngskravet for Kvtre barnehage skyldes at de fkk en stor nedgang antall barn fra 1. august Endrngsmeldngen ble mottatt svært sent, slk at hverken statstlskudd eller kommunalt drftstlskudd ble korrgert Kvtre barnehage må også tlbakebetale for mye utbetalt statstlskudd. Avvk for de øvrge barnehagene skyldes nye beregnnger med bedre kvaltet enn tdlgere.

6 PBL mener at for hele høsten (dvs fra 1. august) skal grunnlaget for barnetallet være ny årsmeldng pr Endrngsmeldnger på høsten skal kke hensyntaes, da det er avvk mellom årsmeldng og summen av endrngsmeldngen. Konsekvensen av dette er at PBL kommer frem tl et høyere kommunalt drftstlskudd enn det som er beregnet av Fauske kommune. Løsnngsforslag fra PBL Etter møtet den 29. mars ble det avtalt at PBL skulle komme med et løsnngsforslag, da en dette møte ldce kom tl enghet. Dette ble mottatt av Advokat Thomas Benson den 7. aprl. Løsnngsforslaget er vedlagt vedlegg 4. Vurderng Det er for årene 2008 og 2009 fattet et endelg vedtak for utbetalng av tlskudd. Vedtakene og utbetalngene er kke påklaget. For året 2010 er det kun gjort en foreløpg beregnng. Dette er tråd med de rutnene en frem tl nå har benyttet Fauske kommune. Endelg beregnng for 2010 skulle vært utført mars 2011, men er noe forsnket pga den pågående kvaltetskontrollen. Når en ser årene 2008 og 2009 under ett er det bltt utbetalt kr for mye. For at kommunen skal kunne kreve dette tlbake må mottaker ha hatt grunn tl å tro eller burde ha vsst at utbetalngen har vært fel. Ifølge kommunens advokat er kke beløpene aven slk størrelse at mottaker burde ha skjønt at enkelte utbetalnger har vært fel. Når det gjelder utbetalnger for 2010 har kommunen kke fattet endelg vedtak for kommunalt tlskudd denne peroden. Rådmannen oppfatter løsnngsforslaget tl PBL som kke rktg, da dette vl medføre at beregnngen av statstlskudd og kommunalt drftstlskudd beregnes med ulkt utgangspunkt for høsten Forøvrg oppfattes beregnngen tl PBL som tlsvarende tl den som utføres av Fauske kommune. Rådmannen mener at beregnng av statstskudd og kommunalt drftstlskudd skal følge det samme grunnlaget. Vdere må en kunne legge tl grunn at det også påhvler de prvate barnehagene en plkt tl å sende nn korrekte endrngsmeldnger og årsmeldnger, tllegg tl at kommunen skal kontrollere nnsendte opplysnnger. Rådmannen mener at for utbetalnger kommunalt drftstlskudd prvate barnehager 2010 skal kommunens beregnnger legges tl grunn. Vdere mener rådmannen at for det kommunale drftstlskuddet peroden 2008 og 2009 er endelg vedtak utført og utbetalngen er fullført. NY INNSTILLING: Ved utbetalnger av kommunalt drftstlskudd tl prvate barnehager 2010 skal kommunens beregnnger legges tl grunn. For det kommunale drftstlskuddet peroden 2008 og 2009 er endelg vedtak utført og utbetalngen er fullført. Per Gunnar Pedersen Rådmann

7 Vedlegg 1- Beregnng av enhetskostnader drft kommunale barnehager 2010 Kommune 1841 Fauske Regnskap/års-meldng Grunnlag for beregnng av 2009 tlskudd 2010 (prsjusterte 2009-tall) Grunnlagsdata: 1. Antall barn ht. årsmeldng per 15, år (født ), 0-8 t/uke 0-2 år (født ),9-16 t/uke 0-2 år (født ), t/uke år (født ), t/uke år (født ), t/uke 0-2 år (født ),41 + t/uke år (født 2006), 0-8 t/uke 3 år (født 2006), 9-16 t/uke 3 år (født 2006), t/uke år (født 2006), t/uke 3 år (født 2006), t/uke 3 år (født 2006), 41 + t/uke år (født ), 0-8 t/uke 4-6 år (født ), 9-16 t/uke 4-6 år (født ), t/uke år (født ), t/uke år (født ), t/uke 4-6 år (født ), 41 + t/uke Sum antall barn , Antall årsverk ht årsmeldng Arsverk, styrer 0 0 Arsverk, styrerassstent Arsverk, pedagogsk leder Arsverk, assstent Arsverk, tospråklg assstent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjørng Arsverk totalt Antall barn pr voksen 15/ ,3 Antall barn pr voksen 1/ ,6 3, Kostnader kommunale barnehager Funksjon drft (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Art 429 Moms generell kompensasjonsordnng Avskrvnnger mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) = Brutto drftsutgfter tl egne barnehager (nkl. mva) mnus Ikke økonomsk støtte fra kommunen tl prvate barnehager mnus Brutto drftsutgfter tl åpne barnehager (negatvt fortegn)

8 = Drekte kostnader ordnær drft kommunale barnehager (nkl. mva) Funksjon drft (kontoklasse 1) Lønn/sos,utg, ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Art 429 Moms generell kompensasjonsordnng Avskrvnnger mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) = Drekte kostnader tl lokaler/skyss for kommunale barnehager (nkl. mva) , Beregnng av ndrekte kostnader Funksjon 120 Admnstrasjon Lønn/sos.utg. ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Tjenestekjøp Drftstlskudd verførnger herav: 429 Merverdavgft verførnger tl prvate Avskrvnnger mnus 600 ppholdsbetalng (negatvt fortegn) mnus Andre salgsnnt. (negatvt fortegn mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 700 Statstlskudd (negatvt fortegn) mnus Andre tlskudd (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) mnus 810 Andre statlge overførnger (neg.fortegn) mnus Andre overførnger (negatvt fortegn) Funksjon 130 Admnstrasjonslokaler Lønn/sos.utg. ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Tjenestekjøp 370 Drftstlskudd verførnger herav: 429 Merverdavgft verførnger tl prvate 590 Avskrvnnger mnus 600 ppholdsbetalng (negatvt fortegn) mnus Andre salgsnnt. (negatvt fortegn) mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 700 Statstlskudd (negatvt fortegn) mnus Andre tlskudd (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) mnus 810 Andre statlge overførnger (neg. fortegn) mnus Andre overførnger (negatvt fortegn) Sum netto drftsutgfter funksjonene (ekskl. mva) Lønn/sos.utg. ( ) kommunen totalt mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Netto lønnsutgfter kommunen totalt

9 Netto lønnsutgfter tl ordnær drft barnehagene prosent av lønnsutgfter kommunen samlet "Påslag" for ndrekte kostnader (ledelse og admnstrasjon), ekskl. mva 7,58 % 7,58% , Sum kostnader tl drft av kommunale barnehager Drekte kostnader funksjon 201, ekskl mva Drekte kostnader funksjon 221, ekskl mva Indrekte kostnader (påslag for ledelse/adm.) Sum kostnader Foreldrebetalng og andre nntekter Foreldrebetalng kommunale barnehager xx Andre nntekter (salgs-/leenntekter) kommunale barnehager Beregnnger: - Korrgerte oppholdstmer: Antall korrgerte oppholdstmer/årsverk Personalkostnader pr. årsverk Kostnader pr. korrgert oppholdstme 49,75 50,82 Fnanserng små- og store barn: Antall oppholdstmer småbarn (0-2 år) Antall oppholdstmer store barn (3-6 år) Sum antall oppholdstmer Kostnader ekskl mva 0-2 år Kostnader ekskl mva 3-6 år Sum kostnader ekskl mva Statstlskudd 0-2 år xx Statstlskudd 3-6 år xx Foreldrebetalng 0-2 år xx Foreldrebetalng 3-6 år xx Andre nntekter 0-2 år xx Andre nntekter 3-6 år xx Kommunal fnanserng 0-2 år xx Samlet offentlg fnanserng 0-2 år xx ffentlg fnanserng 0-2 år per oppholdstme xx 97,77 Kommunal fnanserng 3-6 år xx Samlet offentlq fnansernq 3-6 år xx ffentlg fnanserng 3-6 år per oppholdstme xx 43,26

10 Alle Kommune Fauske Grl for ber. Grunnlagsdata : =øê~is 'I~s~~~.n~.L.~~~~~I~t!:ã~0~I~:~~~l~ll~.,.. 1, Antall barn ht. årsmeldng per 15, o.~ år,.o:8yuke 9:2~~,~:1Eì V~k.e :2å~,17.:24 V"ke, 0:2"r,~ år Vuke 0.2 år, 41:"yuke ~_år, 0~8 Vuke_,_, 3år,_9:16~u_ke, 3 år,17:24vuke tluke 3 år, Vuke 3 år,41+yuke 4:6år,0:~~uk,,, 4.6 år, 9.16 tluke 1~,:Ê3år,;7:2.4~~lçe ~:Eìår,2t5:32Vuke Vuke 4.6 år, 41 + tluke Summer og gjennomsntt Summer og gjennomsntt Kommunens beregnnger Gjennomsnttlg fnanserng Gjennomsnttlg fnanserng av tlskudd 2010 o 10 1ljr ""..~~t4_uír';, små barn 81 store barn 132 Ref. satser beregnngsmodell små barn kommunale barnehager store barn kommunale barnehager ffjnanserng av kke kommunale barnehager Små barn: I 97,nlStore bar 43,26 Stat.grunnlag Tmer luker Korrgerte tmer Vektng I Beregnet Faktske tmer Pr barn Samlet 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , _ ~ 100% 97,77 43, I ~Komm. fnañserngsplkt 83,10 36,77 Antall barn er led, "".,,..,......,J":: ~tl,p.e~'?~.e,n~.i?~t!e.e.!e.r:~~~. l.0.p.et Statstlskudd Komm tlskudd Perode vår 2010 Perode vår 2010 ()PfJ~lJrrrr E'rng av.~regn ng..vår.201,lnki.e'n9nnge'r.t()r. ;.II"E'..~'rnE'nClgE'rE'tl,ull.KE'tl(jsfJunkl.., Perode vår 201 Antall mndr. 7 l Drftlskudd 2010 Ant. mnd. Ant. mnd. Pr år I ~ c: Il a. Il Q Q N I o: Il ~Il Q :J :J Q '" 3 3: :J II Il r+ In : '" a. a. Ō~'" '" Il '" 3 3: :J II Il ' II ~:J Il :: II Q Il ~c: Il. ~.. :: 'S In ' r+ N IŌ! I

11 Alle Kommune Fauske Grl for ber. av tlskudd -- Grunnlagsdata: 2010 'ødsë ISå r íe gges nn tnhcï èlârsmelèngsskjem a,.,....,. _.,...',...",.,.....'...n 1, Antall barn ht. endrngesmeldnger 0.2, år, 0-8 Uuke 0.2,--.._-_.--..._,.,....._- år, 9-16 Uuke 0.2 år, Uuke..'.,..-".._,.-._ år, Uuke 10:2 -.",'-.._..._-_...._--_..'--..0 år,25:32uuke 0-2 år, 41+ Uuke..._"...,.,.,...,.".,,,.,, '0_ 3 år, 0.8 Uuke ~,år,9-1~ ~uke 3...,.,..."'...,.". år, Uuke 13 år, Uuke 3 år, Uuke 3 41+Uuke ~ ~r, Q-8 Vuk,e _,_, 4-6 _.._..._...-,.._..._..._...,."..._.,-- år, 9.16 Uuke 4-6 år, Uuke 4-6.,.""'..,..."'.,.'"...",.,._,,...'....- år, Uuke Uuke 4-6 år, 41+ Uuke Summer og gjennomsntt Summer og gjennomsntt Kommunens beregnnger Gjennomsnttlg fnanserng Gjennomsnttg fnanserng r~!~~_ø; :~;;!~'&..~~~,~~~ TI""~-\t$/~; ; !l!$,.,,,.,','._..."./.,,"~t, ~L,~~l''1! ~,~~.' 53 små barn store barn I, ~~~~ I Ref. satsr beregnngsmodell små barn kommunale barnehager store barn kommunale barnehager ff.fnanserng av kke kommunale barnehager Små barn: I 97,nlStore barr Stat.grunnlag Trr I Uker Korrgerte tmer Vektng I Beregnet 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0!.!.!. 1,5!.!..!.!.!.! 1,0 1,0 l 100% 97,77 43, ! 43,26 Faktske tmer Pr barn I Samet I 88,00 %IKomm. fnanserngsplkt 86,04 38,07 Antall barn er -.d nngange~n, tfj ~()denge:tt er endretløpet ",Vp,,,uuen Statstlskudd Komm tlskudd Perode høsten 2010 Perode høsten 2010 (lppsumrner n9. avljeregnr~.vår 201~:lnkl.erdE Il~,erfor a,lieb,,rrel~a9elne tllil ~et~spllik.t., Perode høsten 2010 Antall mndr. 5 Drftlskudd 2010 Pr år Ant. mnd, Ant. mnd I!

12 Vedlegg 3 - Antall barn og bemannng kke kommunale barnehager Tallene fra de kke kommunale barnehagene er hentet fra årsmeldngen pr Tlsvarende tall vedlegg 1 er for de kommunale barnehagene samlet. Tallene for de kommunale og kke kommunale barnehagene er fra samme perode og kan dermed sammenlgnes. Tallene årsmeldngen 2009 danner grunnlaget for beregnng av kommunale tlskudd, samt statstlskudd. Alle endrnger løpet av året medfører korrgernger på både kommunale tlskudd, samt statstlskudd. Alle barnehager har plkt tl å sende nn endrngsmeldnger løpet av året. Beregnng av antall barn pr voksen er pr 15/ Alle voksne unntatt vaktmesterlrengjørng nngår antall voksne. Alle barn fra tre år og nedover ganges med 2 for å kompensere for behovet for dobbelt ressursbehov. Dvs at en storavdelng på 18 barn tlsvarer en små avdelng på 9 barn og at ressursbehovet er det samme. Når 31/ passeres vl alle barn født 2006 (3 årngene) pr defnsjon komme gruppen store barn, slk at antall barn pr voksen vl bl lavere fra 1/ Grunnlagsdata for , Antall barn ht. årsmeldng 15,12, år (født ), 0-8 tluke 0-2 år (født ), 9-16 tluke D-2åØcï, tluke 0-2 år (født ),25-32 tluke ~år (født ), tluke 0-2 år (født ),41+ tluke ~Ç!dt 2006L.o~8 tluke 3 år (født 2006),9-16 tluke 3 år (født 2006), tluke 3-år (født 2006)~~32 Uúk år(født200sf33::uu ; år (født 2006),41+ tluke ; :'6 r (født )~~ ' uke-"""'-" ~6ål(Ød ) tluke 4-6 år (født ), tluke ; ~Èl r' Øèt22(05):'25~32tIljkë. 4-6 år (født ), tluke 4-6 år (født ),41 + tluke Sum antall barn barnehagen 2, Antall årsverk ht. årsmeldng 15,12,2009 Ársverk, styrer..", ".,.",.. ".",~..- Arsverk, styrerassstent Arsverk, pedagogsk leder Aršverk;ass5en--...',.-.,~-"... Arsverk, tospråklg assstent Arsverk, annet personell Arsverk~.vaktrrsteríreñgJør rg---.,..--., Antall årsverk totalt Antall barn pr voksen 15/ Antall barn pr voksen 1/ I rvdås Lyngveen Kvtblk 1Stenand! Kvtlyngveen Sum -~L _-.-.--~---, :! 1! -- 2' 111 o o 7 l' _._- ---_._-----,' ~-=-",~--,~~.~--_ ~ : ', 14' 9' : 63.."--'------~Jlj==~~=~~:,==_ , -_._--~ ~------~L,~L_., 2.',_. "._' _.._~ ' -_._--_.-~ "._,_",..,_.,_'-, _--"... 16!.-, " _._ _.""._,.o._.,_...,. ~_,.._, -_._-_._~----_._ _._ ',._",_. ~.,._._...,.._,_. ",,_...6 ""-,,.,-',..,.-,...,-' '--'.',. --"",".,~-,...,-,..,.~",-~..~--,.,',-,,,_.,_.. ---_._--, ' _. ---,,, 24! 70: 6' f 23' : 39 77,j l._._--,y ~_~ L, ~_..,_1.~ 1251 '~1-----d 25=::---10~==. 45Q 400: 500! :'---.:_e~ol--..10ool c) ! =-_-: 26~~. : : 70!! 25! '1ll. 5.,,.,,'".0-'"..",,_~ ! 1690! 825' 630' ,31 6,71 7,4 5,7! 3,8 6,5 5,6! 5,7! 6,1! 5,6! 3,8 5,6

13 Vedlegg 4 - Løsnngsforslag fra PBL TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER I FAUSKE KMMUNE - FRSLAG TIL LØSNING Jeg vser tl tdlgere korrespondanse vedrørende beregnng av kommunalt tlskudd for prvate barnehager Fauske kommune peroden Kommunen har de sste tre årene utmålt tlskudd tl barnehagene etter et beregnet mnmumsnvå, uten å vurdere kostnadsnvået den enkelte barnehage. V mener at denne prakss kke er tråd med regelverket som gjaldt for peroden. Hovedregelen er at barnehagene skulle ha dekket sne faktske kostnader tl drft av barnehagene, jf Forskrft om lkeverdg behandlng av barnehager forhold tl offentlge tlskudd 3. Fauske kommune har forklart ovennevnte med at kommunen selv har hatt et så høyt kostnadsnvå at 85 % av kommunalt nvå vlle skre kostnadsdeknng for de prvate barnehagene. Det var således kke gjort vurdernger av kostnadsnvået.den enkelte barnehage. Dersom v gjør rene fremskrvnnger basert på hstorske tall (2003-tall) vl nok kommunens påstand være korrekt. Dersom barnehagen har vesentlge endrnger drften vl mdlertd kke hstorske regnskapstall være representatve. departementets rundskrv F-07/2010 fremgår det at kommunen dsse tlfellene skal foreta nye beregnnger som tar utgangspunkt barnehagens budsjett. Flere av de barnehagene som v representerer har hatt aktvtetsendrnger som beskrevet ovenfor. Barnehagene skulle henhold tl regelverket hatt mulgheten tl å fremlegge budsjett fra endrngstdspunktet. Dette vlle gjen gtt de prvate barnehagene mulghet tl å drfte på et kvaltatvt lkeverdg nvå som de kommunale barnehagene. Dersom v legger dette standpunkt tl grunn, vl det medføre et behov på ytterlgere ca 11 mll offentlg støtte samlet sett for alle barnehagene for alle tre årene. Ikke mnst vl barnehagene tllegg være skret å kunne drfte på lkeverdg nvå som kommunen også fremtden. På vegne av de prvate Barnehagene Fauske kommune, fremsettes etter dette følgende forslag tl løsnng: 1. Kommunen utbetaler utestående etter et beregnet mnmumsnvå som beløper seg tl følgende: 85% Sum Utbetalt Dfferanse Medås Lynghe Kvtre Stemland Idrettsb.hagen * * Faktsk behov. 2. Kommunen fatter vedtak om tlskudd for 2011, vurdert ut fra barnehagens kostnadsbehov for Barnehagene leverer nye budsjetter. Vennlg hlsen Prvate Barnehagers Landsforbund Cathrne Berntsen advokatfullmektg

14 Vedlegg 5 - Beregnng av barn og bemannng kke kommunale barnehager enhetskostnader drft kommunale barnehager 2009, samt antall Grunnlagsdata: 1. Antall barn ht årsmeldng per 15, 12,2008 Kommune 1841 Regnskap/års-meldng Grunnlag for beregnng av 2008 tlskudd 2009 (prsjusterte 2008-tall) 0-2 år (født ), 0-8 tluke 0-2 år (født ),9-16 tluke 0-2 år (født ), tluke år (født ), tluke år (født ), tluke 0-2 år (født ), 41 + tluke år (født 2005), 0-8 tluke 3 år (født 2005),9-16 tluke 3 år (født 2005), tluke år (født 2005), tluke 3 år (født 2005), tluke 3 år (født 2005), 41 + tluke år (født ), 0-8 tluke 4-6 år (født ),9-16 tluke 4-6 år (født ), tluke år (født ), tluke 4-6 år (født ), tluke 4-6 år (født ),41+ tluke Sum antall barn , Antall årsverk ht årsmeldng Arsverk, styrer Arsverk, styrerassstent Arsverk, pedagogsk leder Arsverk, assstent Arsverk, tospråklg assstent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjørng Arsverk totalt Antall barn pr voksen 15/ ,0 Antall barn pr voksen 1/ ,2 3, Kostnader kommunale barnehager Funksjon 201. drft (kontoklasse 1) Lønn/sos,utg. ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Art 429 Moms generell kompensasjonsordnng Avskrvnnger mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) = Brutto drftsutgfter tl egne barnehager (nkl. mva) mnus Ikke økonomsk støtte fra kommunen tl prvate barnehager mnus Brutto drftsutgfter tl åpne barnehager (negatvt fortegn)

15 = Drekte kostnader ordnær drft kommunale barnehager (nkl. mva) Funksjon drft (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Art 429 Moms generell kompensasjonsordnng Avskrvnnger mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) = Drekte kostnader tl lokaler/skyss for kommunale barnehager (nkl. mva) Beregnng av ndrekte kostnader Funksjon 120 Admnstrasjon Lønn/sos.utg, ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Tjenestekjøp Drftstlskudd verførnger herav: 429 Merverdavgft verførnger tl prvate Avskrvnnger mnus 600 ppholdsbetalng (negatvt fortegn) mnus Andre salgsnnt. (negatvt fortegn mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 700 Statstlskudd (negatvt fortegn) mnus Andre tlskudd (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) mnus 810 Andre statlge overførnger (neg.fortegn) mnus Andre overførnger (negatvt fortegn) Funksjon 130 Admnstrasjonslokaler Lønn/sos,utg, ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Tjenestekjøp 370 Drftstlskudd verførnger herav: 429 Merverdavgft verførnger tl prvate 590 Avskrvnnger mnus 600 ppholdsbetalng (negatvt fortegn) mnus Andre salgsnnt. (negatvt fortegn) mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 700 Statstlskudd (negatvt fortegn) mnus Andre tlskudd (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) mnus 810 Andre statlge overførnger (neg. fortegn) mnus Andre overførnger (negatvt fortegn) Sum netto drftsutgfter funksjonene (ekskl. mva) Lønn/sos.utg, ( ) kommunen totalt

16 mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Netto lønnsutgfter kommunen totalt Netto lønnsutgfter tl ordnær drft barnehagene prosent av lønnsutgfter kommunen samlet "Påslag" for ndrekte kostnader (ledelse og admnstrason), ekskl. mva 7,58 % 7,58 % Sum kostnader tl drft av kommunale barnehager Drekte kostnader funksjon 201, ekskl. mva Drekte kostnader funksjon 221, ekskl. mva Indrekte kostnader (påslag for ledelse/adm,) Sum kostnader Foreldrebetalng og andre nntekter Foreldrebetalng kommunale barnehager xx Andre nntekter (salgs-lieenntekter) kommunale barnehaqer Beregnnger: - Korrgerte oppholdstmer: Antall korrgerte oppholdstmer/årsverk Personalkostnader pr. årsverk Kostnader pr. korrgert oppholdstme 44,83 46,80 Fnanserng små- og store barn: Antall oppholdstmer småbarn (0-2 år) Antall oppholdstmer store barn (3-6 år) Sum antall oppholdstmer Kostnader ekskl. mva 0-2 år Kostnader ekskl. mva 3-6 år Sum kostnader ekskl. mva Statstlskudd 0-2 år xx Statstlskudd 3-6 år xx Foreldrebetalng 0-2 år xx Foreldrebetalng 3-6 år xx Andre nntekter 0-2 år xx Andre nntekter 3-6 år xx Kommunal fnanserng 0-2 år xx Samlet offentlg fnanserng 0-2 år xx ffentlg fnanserng 0-2 år per oppholdstme xx 90,68 Kommunal fnanserng 3-6 år xx Samlet offentlq fnansernq 3-6 år xx ffentlg fnanserng 3-6 år per oppholdstme xx 40,02

17 1. Antall barn ht. årsmeldng 15, I Medås Lyngveen! Kvtblk! Stemland L Kvtlyngve Sum 0-2 år (født ),0-8 tluke ', 0-2 år (født ), 9-16 tluke : ~-2 år (f ~cj3.00e3-20~e,_17-2~~~,k~_~_,_~~--.:='=,._51,_...!.l..._,~l ",...",_...,.,.._ ~~_ år (født ), tluke ~2år(føCJt'2ÒÒ6~2-cící8),33~4ÒtÏLlke,-,~...'.! ".,...,..Ò 0-2år(født ),41+tlukeJ-=-=' 20! 15: 17' n 59 3 år (født 2005), 0-8 tluke ' 3år (fødl20ö5), 9-16 tluke..--.,-'-.-~~~~!--~-.-~~~~~..' ~.-~--~'--',..~'o 3-är(født26ö5)~-7~e--'-'~~-""-"'-"----~-3'I"-~~-1' ~,.----~-.-,.--.,-.,.~5 3 år (født 2005), tluke..... '.',.'... I: '3 år (født2-aõ5)~33-40 tluke-~-'''''---'--~'~-ì~~ -~--'-~--d--' -~---6 3år(født20ÒS),41+Uuke" - C=1()!=='22 '.. 5 "' år (født ),0-8 tluke. 4-6 år (født ),9-16 tluke " :_~ ~Q. 4-6 år (født ),17-24 tluke -1..'_::'.=.1T'--.' _~~ 4-6 år (født ),25-32 tluke,_,...~~~ ~ år (født ), tluke, '~_.._ år (født ), 41+tluke : Sum antall barn barnehagen ' Arsverk, 2. Antall årsverk ht. årsmeldng 15, 12,2008, _,_" _,..,'._. ~~! j.. ~_._ ~..o.. Àrsverk, styrer styrerassstent 100! 125f 125: ~ _._-.~ pedagogsk lede'r=-='-"-' 400!~. 500._~.~9.QCd==== 20d '1'120 Arsverk, assstent ! Arsverk, annet personell Arverk,'to'sprIk gássstent--~~-~---=-= =='.,_=".d=.~d.= ==d=='d=d==-='==--' d===.,=d_= d===_ Q. Arsverk, vaktrrster/rengjørng'--=- 50 6C====~~===d= 15=-= == 1 ~ Antall årsverk totalt 1520: 1690: 995' 330f Antall barn pr voksen 15/ ,91 7,8 6,3 5,T 6,7 7,0 Antall barn pr voksen 1/ ,2; 6,2: 5,7 5,4 4,2 6,0

18 Vedlegg 6 - Beregnng av enhetskostnader drft kommunale barnehager 2008 Kommune 1841 Fauske Regnskap/års-meldng 2007 Grunnlag for beregnng av tlskudd 2008 (prsjusterte tall) Grunnlagsdata: 1, Antall barn ht. årsmeldng per år (født ), 0-8 tluke 0-2 år (født ), 9-16 tluke 0-2 år (født ), tluke år (født ), tluke år (født ), tluke 0-2 år (født ), 41 + tluke år (født 2004), 0-8 Uuke 3 år (født 2004), 9-16 tfuke 3 år (født 2004), tluke år (født 2004), tluke 3 år (født 2004), tluke 3 år (født 2004), 41 + tluke år (født ), 0-8 tluke 4-6 år (født ), 9-16 tluke 4-6 år (født ),17-24 tluke år (født ),25-32 tluke 4-6 år (født ), tluke 4-6 år (født ), 41 + tluke Sum antall barn (benytter tall fra årmeldng 2008 og kke 2007 pga uskre dataklder. Stablt antall barn denne peroden) 2. Antall årsverk ht. årsmeldng Arsverk, styrer 0 0 Arsverk, styrerassstent Arsverk, pedagogsk leder Arsverk, assstent Arsverk, tospråklg assstent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjørng Arsverk totalt Antall barn pr voksen 15/ ,9 Antall barn pr voksen 1/ ,1 3, Kostnader kommunale barnehager Funksjon drft (kontoklasse 1) Lønn/sos,utg, ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Art 429 Moms generell kompensasjonsordnng Avskrvnnger - mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) = Brutto drftsutgfter tl egne barnehager (nkl. mva) mnus Ikke økonomsk støtte fra kommunen tl prvate barnehager mnus Brutto drftsutgfter tl åpne barnehager (negatvt fortegn) = Drekte kostnader ordnær drft kommunale barnehager (nkl. mva)

19 Funksjon drft (kontoklasse 1) Lønn/sos,utg, ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Art 429 Moms generell kompensasjonsordnng Avskrvnnger mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) = Drekte kostnader tl lokaler/skyss for kommunale barnehager (nkl. mva) 4. Beregnng av ndrekte kostnader Funksjon 120 Admnstrasjon Lønn/sos,utg. ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon Nettolønn ( ) Varer og tjenester (1 00~290) Tjenestekjøp Drftstlskudd verførnger herav: 429 Merverdavgft verførnger tl prvate Avskrvnnger mnus 600 ppholdsbetalng (negatvt fortegn) mnus Andre salgsnnt. (negatvt fortegn mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 700 Statstlskudd (negatvt fortegn) mnus Andre tskudd (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) mnus 810 Andre statlge overførnger (neg.fortegn) mnus Andre overførnger (negatvt fortegn) Funksjon 130 Admnstrasjonslokaler Lønn/sos.utg, ( ) mnus 710 Sykelønnsrefusjon Nettolønn ( ) Varer og tjenester ( ) Tjenestekjøp 370 Drftstlskudd verførnger herav: 429 Merverdavgft verførnger tl prvate 590 Avskrvnnger mnus 600 ppholdsbetalng (negatvt fortegn) mnus Andre salgsnnt. (negatvt fortegn) mnus 690 Fordelte utgfter (negatvt fortegn) mnus 700 Statstlskudd (negatvt fortegn) mnus Andre tlskudd (negatvt fortegn) mnus 790 Internsalg (negatvt fortegn) mnus 810 Andre statlge overførnger (neg.fortegn) mnus Andre overførnger (negatvt fortegn) Sum netto drftsutgfter funksjonene (ekskl mva) Lønn/sos,utg, ( ) kommunen totalt mnus 710 Sykelønnsrefusjon (negatvt fortegn) Netto lønnsutgfter kommunen totalt Netto lønnsutgfter tl ordnær drft barnehagene prosent av lønnsutgfter kommunen samlet 7,61 % 7,61 %

20 "Påslag" for ndrekte kostnader (ledelse og admnstrasjon), ekskl. mva Sum kostnader tl drft av kommunale barnehager Drekte kostnader funksjon 201, ekskl. mva Drekte kostnader funksjon 221, ekskl. mva Indrekte kostnader (påslag for ledelse/adm,) Sum kostnader , Foreldrebetalng og andre nntekter Foreldrebetalng kommunale barnehager Andre nntekter (salgs-/leenntekter) kommunale barnehager Beregnnger: - Korrgerte oppholdstmer: Antall korrgerte oppholdstmer/årsverk Personalkostnader pr. årsverk Kostnader pr. korrgert oppholdstme 39,49 41,15 Fnanserng små- og store barn: Antall oppholdstmer småbarn (0-2 år) Antall oppholdstmer store barn (3-6 år) Sum antall oppholdstmer Kostnader ekskl. mva 0-2 år Kostnader ekskl. mva 3-6 år Sum kostnader ekskl. mva Statstlskudd 0-2 år xx Statstlskudd 3-6 år xx Foreldrebetalng 0-2 år xx Foreldrebetalng 3-6 år xx Andre nntekter 0-2 år xx Andre nntekter 3-6 år xx Kommunal fnanserng 0-2 år xx Samlet offentlg fnanserng 0-2 år xx ffentlg fnanserng 0-2 år per oppholdstme xx 79,88 Kommunal fnanserng 3-6 år xx Samlet offentlg fnanserng 3-6 år xx ffentlg fnanserng 3-6 år per oppholdstme xx 35,34

21 Vedlegg 7 - Utbetalt kommunalt drftstlskudd tl kke kommunale barnehager 2008 og rskt kommunalt drftstlskudd 2008 Idretts barnehagen Medås Lyng-.en Stem land gårdsbarnehage Kvtblkk Kvtlyng-.en Sum Tlskudd ,.",.1: ! , -.rskt kommunalt drftstlskudd 2009 Idretts barnehagen Medås! Lyng\len ~ten, lan~. gårds barnehage Kvtblkk, Kvtlyng-.en Sum Tlskudd ì '

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008.

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/228 I Arkiv sakid.: 11/77 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget II Sak nr.: 006/11 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Gunnar Sveen I Dato: 19.01.2011

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011

FAUSKE KOMMUNE OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1l/1674 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/94 I Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 01411 1 I DRIFTSUTVALG I Dato: 02.03.2011 OFFENTLIG

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008.

FAUSKE KOMMUNE TILDELING AV DRIFTSMIDLER TIL PRIVAT BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE I PERIODEN 2010, 2009 OG 2008. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/1675 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11177 I Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 040/1 1 DRIFTSUTV ALG Dato: 27.04.2011 041/11

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011

FAUSKE KOMMUNE OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3512 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/94 I Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 041/11 DRIFTSUTV ALG Dato: 27.04.2011 042/11

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 119172 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 11169 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 00512 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 25.10.2011 00412

Detaljer

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Qolli /30 OPV MN - TKV. Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Qoll /30 OPV r ' \. s Ht; Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 mo å Ht MN - TKV fd."n*m.:g>d cl~;:o;lu Årsmeldng for barnehager per 5. desember 203 Kommunale og kke-kommunale barnehageeere plkter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladmnstrasjonen Poltsk sekretarat Faste medlemmer av kultur- og oppvekstutvalget Vår ref.: 11/4408/11/12/ FE-033 Saksbehandler: Målfrd Espeland E-post: maarrd.espeland@egersund.kommune.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 11/3512. I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/94 I Saksbehandler: Gunnar Sveen OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011

FAUSKE KOMMUNE 11/3512. I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/94 I Saksbehandler: Gunnar Sveen OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3512 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/94 I Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinta: Kommunestyre Sak nr.: 041/1 L DRIFTSUTV ALG Dato: 27.04.201 L FORMANNSKAP

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Saksopplysninger: ØKNING AV FESTEAVGIFT 2012 I-~-- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1749 I I Arkv JoualpostID: sald.: 12/248 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sakm.: 063/12 FORMANNSKAP Dato: 05.03.2012 090112

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status

D Enslig D Gift/reg.partner/samboer D Enke, enkemann, gjenlevende partner/samboer D Skilt/separert Status Søknad om økonomsk stønad (Alle spørsmål må besvares) For NAV: Kontor Mottatt (dato) Søker-D Journalnr. Saksnr. Saksbehandler Arkvkode Det søkes om mdler tl Se ev. utdypng på s. 4 Begrunnelse Søkerens

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

SNF-rapport nr. 37/08

SNF-rapport nr. 37/08 Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen SNF-prosjekt nr. 7553 Justerngsparameteren nntektsrammeregulerngen Prosjektet er fnansert

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Nytt i konsumprisindeksen

Nytt i konsumprisindeksen Nytt konsumrsndeksen Økonomske analyser 4/200 Nytt konsumrsndeksen Nasjonalregnskaet ny vektklde Tom Langer og Rand Johannessen Statstsk sentralyrå tar ruk nasjonalregnskaet som grunnlag for å eregne vekter

Detaljer

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm

År 2014. Protokoll. ble det gjennomført forberedende møte ifm Protokoll År 2014 2,3,4 og 5 september HTA 2.3.3 lokale lønnsforhandlnger pr. I. august 2014. Forhandlngsornrûde Forsvaret. den 1, ble det gjennomført forberedende møte fm Tlstede på et eller flere møter:

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE REGNSKAP FOR 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

TVEDESTRAND KOMMUNE REGNSKAP FOR 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE TVEDESTRAD KUE REGSKAP 28 TVEDESTRAD KUE REGSKAP FR 28 HLDSFRTEGELSE Hovedoverskter Sde nvesterngsregnskap - skjema 2 A og B Økonomsk overskt - nvesternger- vedlegg 5 2 Drftsregnskap - skjema 1 A og B

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5 OS KOMMUNE Avdelng for Tenestestyrng Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Td: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkvsaksnr. Sde Tttel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

KVERNER. Mottaker. Kommentarer til høring, Kommunedelplan Verdal By. llseri/3. Public

KVERNER. Mottaker. Kommentarer til høring, Kommunedelplan Verdal By. llseri/3. Public Publc KVERNER Mottaker Innherred Samkommune Postboks 130 7601 Levanger Verdal 08.04.2016 Kommentarer tl hørng, Kommunedelplan Verdal By Refererer tl hørngsunderlag utlagt på nett tl Verdal Kommune. Kverner

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004

Tillegg nr 1 til Grunnprospekt datert 27. mai 2015 i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tllegg nr 1 l Grunnprospek daer 27. ma 2015 henhold l EU's Kommsjonsforordnng nr 809/2004 Tlreelegger Oslo, 25. jun 2015 Uarbede samarbed med DNB Markes 1 av 7 Ord med sor forboksav som benyes llegg l

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne.

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne. l I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Teleaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler kjell vdar Seljevoll M Q3;-.19"9,2 :sr. Vår re. (bes

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

POLITIET ROMERIKE POLITIDISTRIKT

POLITIET ROMERIKE POLITIDISTRIKT POLITIET ROMERIKE POLITIDISTRIKT Forord: I forbndelse med NOU rapport 2017:9 Polt og bevæpnng ønsker jeg som verneombud for operatv seksjon ved Gardermoen poltstasjon å komme med et tlsvar. Mtt tlsvar

Detaljer

Sentralisering, byvekst og avfolking av distrikjørgen Carling tene

Sentralisering, byvekst og avfolking av distrikjørgen Carling tene nnenlandsk flyttemønster 1977-1998: Grå og grønne bølger Sentralserng, byvekst og avfolkng av dstrkjørgen Carlng tene er spørsmål som har stått sentralt samfunnsdebatten en årrekke. De sste tårene "grå"

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statstkk og økonom, våren 7 Oblgatorsk oppgave Løsnngsforslag Oppgave Anta at forbruket av ntrogen norsk landbruk årene 987 99 var følgende målt tonn: 987: 9 87 988: 8 989: 8 99: 8 99: 79 99: 87 99: 9

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 l 4 l I l :f'f:~f;e;.-~.:: Årsmeldngfor barnehagerp

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ -

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ - FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall Prognoser HVALER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KAKE OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående r.^ - Prognoser"

Detaljer

Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet

Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet Frrd NARF kstra g nf Tjenester utgr med dette et samarbedsprdukt sm har tl frmål å g deg en versktlg presentasjn av frslaget tl ny bkfrngslv g - frskrft. Bken er basert på frslagene den ffentlge utrednngen

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer