Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk"

Transkript

1 Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: tlf: Tlf: , Fax: Tips om risikovurdering og tiltak BokstavHuset AS, Tromsø

2 ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET I HAVBRUK TIPS OM RISIKOVURDERING OG TILTAK INNLEDNING INNLEDNING Viktige risikoforhold i havbruk Mange dødsulykker Yrkesskader Sykdommer som skyldes arbeidssituasjonen Hvorfor risikovurdere? Hvordan? Eksempel på enkel risikovurdering og forebyggende tiltak Settefiskanlegg Kai Faringsbåt Fôringsbåt / arbeidsbåt Driftsbygning / base, flytendene eller på land Plastmerder Stålanlegg Fôrstasjon Melding om arbeidsrelatert fravær eksempel på skjema Denne brosjyren er ment som hjelp til å forebygge ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer i havbruk. Brosjyren gir oversikt over ulykker og yrkessykdommer i næringen, basert på tilgjengelig statistikk, og gir tips om risikovurdering og tiltak for å bedre arbeidsmiljø og sikkerhet. Heftet er laget som del av prosjektet "forsterket arbeidsmiljøinnsats i havbruk", som har vært et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske fiskeoppdretteres forening (NFF) og Fellesforbundet. I tillegg er det laget en brosjyre med oversikt over regelverk som er spesielt aktuelt for næringen når det gjelder arbeidsmiljø. HER KAN DU FÅ TAK I FORSKRIFTER OM ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET Arbeidstilsynets lover og forskrifter Tiden norsk forlag, bestillingstelefon , eller e-post: Du finner også forskriftene på Arbeidstilsynets hjemmeside på internett: Sjøfartsdirektoratets lover og forskrifter Elanders publishing A/S, bestillingstelefon , eller via hjemmeside på internett 2 3

3 2 VIKTIGE RISIKOFORHOLD I HAVBRUK 2.1 Mange dødsulykker - de fleste i båt Havbruk er en svært ulykkesutsatt næring. Bare sjarkfiske, kystfiske og bergverk har flere omkomne pr årsverk. Slik skjedde dødsulykkene i Totalt antall omkomne av dette: Ulykker i forbindelse med bruk av båt av dette: Småbåt Fôringsbåt / arbeidsbåt Brønnbåt, forskyvning av dekkslast Annen type båt, havari i uvær Dykking Andre ulykker Yrkesskader Arbeidsgiver må sende melding om yrkesskade til trygdekontoret på et eget skjema for at arbeidstaker skal være sikret ytelse fra Rikstrygdeverket og fra virksomhetens forsikringsselskap. Arbeidstilsynet får en gjenpart av dette skjemaet. Dette danner grunnlaget for Arbeidstilsynets yrkesskaderegister. Figuren nedenfor viser hvordan personskadene i havbruk er fordelt etter utløsende faktor. Tabellen på neste side viser at det inntraff 16 dødsulykker i havbruk i årene 1980 til Hele 10 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av båt. Det var 5 dødsulykker i småbåt. Hele 3 av disse skjedde ved kantring som følge av overlast i kombinasjon med dårlig vær eller forskyvning av last. Det inntraff 3 dødsulykker i arbeidsbåt. 2 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kran. En kranulykke skyldtes trolig treghet i en betjeningshendel, slik at denne ikke gikk tilbake til nullstilling. Dermed fortsatte kranarmen å bevege seg, og klemte vedkommende mot båtsiden. I den andre ulykken ble en person klemt av en tung last som kom i bevegelse mens den hang i kranen. En ulykke i arbeidsbåt skjedde ved bruk av vinsj. En dregg som ble vinsjet inn, hektet seg innunder båten. To mann gikk for å sjekke dette, mens vinsjetauet sto i kraftig spenn. Plutselig løsnet dreggen. Kunstfibertauet virket som en gummistrikk, slik at dreggen ble "skutt" oppover og traff en av mennene i ansiktet. 3 dødsulykker inntraff under dykking. Alle skjedde med dykkere som ikke hadde yrkesdykkersertifikat. 4 5

4 2 VIKTIGE RISIKOFORHOLD I HAVBRUK 2.1 Mange dødsulykker - de fleste i båt Havbruk er en svært ulykkesutsatt næring. Bare sjarkfiske, kystfiske og bergverk har flere omkomne pr årsverk. Slik skjedde dødsulykkene i Totalt antall omkomne av dette: Ulykker i forbindelse med bruk av båt av dette: Småbåt Fôringsbåt / arbeidsbåt Brønnbåt, forskyvning av dekkslast Annen type båt, havari i uvær Dykking Andre ulykker Yrkesskader Arbeidsgiver må sende melding om yrkesskade til trygdekontoret på et eget skjema for at arbeidstaker skal være sikret ytelse fra Rikstrygdeverket og fra virksomhetens forsikringsselskap. Arbeidstilsynet får en gjenpart av dette skjemaet. Dette danner grunnlaget for Arbeidstilsynets yrkesskaderegister. Figuren nedenfor viser hvordan personskadene i havbruk er fordelt etter utløsende faktor. Tabellen på neste side viser at det inntraff 16 dødsulykker i havbruk i årene 1980 til Hele 10 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av båt. Det var 5 dødsulykker i småbåt. Hele 3 av disse skjedde ved kantring som følge av overlast i kombinasjon med dårlig vær eller forskyvning av last. Det inntraff 3 dødsulykker i arbeidsbåt. 2 av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kran. En kranulykke skyldtes trolig treghet i en betjeningshendel, slik at denne ikke gikk tilbake til nullstilling. Dermed fortsatte kranarmen å bevege seg, og klemte vedkommende mot båtsiden. I den andre ulykken ble en person klemt av en tung last som kom i bevegelse mens den hang i kranen. En ulykke i arbeidsbåt skjedde ved bruk av vinsj. En dregg som ble vinsjet inn, hektet seg innunder båten. To mann gikk for å sjekke dette, mens vinsjetauet sto i kraftig spenn. Plutselig løsnet dreggen. Kunstfibertauet virket som en gummistrikk, slik at dreggen ble "skutt" oppover og traff en av mennene i ansiktet. 3 dødsulykker inntraff under dykking. Alle skjedde med dykkere som ikke hadde yrkesdykkersertifikat. 4 5

5 20% av personskadene inntraff i forbindelse med bruk av truck, kran og andre maskiner. Påkjøring var vanligste truckulykken. Kranulykkene skjedde stort sett ved kontakt med hengende last. 18% av skadene skjedde pga "underlaget". Dvs at folk gled på is og glatte gulv eller snublet i tau, slanger, hull osv. Disse fallulykkene inntraff både på kaia, i båten, i kar på settefiskanlegg, i slakterier og på merd. I tillegg kommer fallulykker fra stiger (5%). Disse ulykkene skjedde ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. 8 % av personsskadene skyldtes kontakt med kniv, samtlige i fiskeslakterier. Der er det også registert en del ulykker pga. gallesprut i øyet (4%) 8% av skadene skjedde ved kontakt med kjemikalier som maursyre, kaustik soda osv Båt og fortøyning av båt var utløsende faktor for sammen for 7% av skadene. De fleste av disse skadene skjedde ved at fingre kom i klem mellom båten og flåte, kai eller annen båt. Stikk av fiske-vaksineringssprøyte sto for 6 % av skadene Opplysningene ovenfor er basert på et forholdsvis lite tallmateriale, da bare en mindre andel av de innmeldte ulykkene er så godt beskrevet at de kan analyseres på denne måten. Vi må derfor bare se på dette som et grovt bilde av situasjonen 2.3 Sykdommer som skyldes arbeidssituasjonen Leger skal gi melding til Arbeidstilsynet hvis en pasient lider av en sykdom som skyldes arbeidssituasjonen. Arbeidstilsynet har bare fått melding om 20 slike sykdomstilfeller i havbruk i årene Det er imidlertid grunn til å tro at det er en betydelig underrapportering, som i andre næringer. De innmeldte tilfellene som er vist i tabellen nedenfor, gir likevel et bilde på hvilke helseplager som kan oppstå blant de som arbeider i havbruk. Hvilke tiltak er gjort for å forebygge slike sykdommer i din virksomhet? Sykdom Antall registrerte tilfeller Muskel- og skjelettskader Hudallergi Hørselsskader Astma Akutt forgiftning (gass, røyk eller damp) Allergisk reaksjon Hvorfor risikovurdere? Skal vi få ned ulykker og helseskader, må vi jobbe systematisk med forebygging. Dette baseres på registerte ulykker, nestenulykker, arbeidsrelatert fravær og yrkessykdommer i bedriften kunnskap om ulykker, nestenulykker, arbeidsrelatert fravær og yrkessykdommer på landsbasis krav i lover og forskrifter vurdering av ulike arbeidsoperasjoner Risikovurdering er et krav fra myndighetene. Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) sier bl.a. at virksomhetene skal "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene" 4 Hvordan? Å risikovurdere vil si "å være etterpåklok på forhånd". En enkel risikovurdering i din bedrift kan være at du stiller tre enkle spørsmål: 1) Hva kan gå galt? 2) Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3) Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? MELDING OM ARBEIDSRELATERT FRAVÆR Vennligst fyll ut dette skjemaet hvis du er blitt skadet eller syk pga. forholdene på arbeidsplassen. Opplysningene vil bli brukt for unngå at slike ulykker og sykdommer gjentar seg. Navn: Ole Pettersen Fravær fra og med: Til og med: Hvis fraværet skyldes forhold i arbeidsmiljøet, vennligst beskriv årsaken: Vondt i armen pga ensidig arbeid ved vaksineringsmaskin. Stress. Dine forslag til forebyggende tiltak: Vi må lære opp flere til vaksineringsarbeidet, slik at vi kan bytte på. Jeg må få avlastning på en del andre oppgaver Dato: Tiltak som er gjennomført: Sign. arbeidstaker: Ole Pettersen Vaksineringsarbeidet er fordelt på to ekstra medarbeidere (Kari og Jonas). Dato: Sign. arbeidsgiver: Siri Øyfjord Eksempel på skjema som kan brukes internt i bedriften til å registrere fravær og sykdom som skyldes forholdene på arbeidsplassen. 5 Eksempel på enkel risikovurdering og forebyggende tiltak På de neste sidene finner du eksempel på en enkel risikovurdering når det gjelder sikkerhet mot ulykker og helseskader. Vi har tatt for oss de mest aktuelle arbeidsstedene i havbruk, dvs. settefiskanlegg, kai, båt, merd osv. Vi har sett på de vanlige arbeidsoperasjonene på hvert sted, og stilt de nevnte spørsmålene. Eksemplene på "hva som kan gå galt" er både hentet fra ulykker og hendelser som Arbeidstilsynet har fått melding om, og ved å vurdere de enkelte arbeidsstedene og arbeidsoperasjonene. Du må se på dette som eksempler, og selv foreta en lignende vurdering av din arbeidsplass. For at risikovurderingen skal være fullstendig, bør du merke av hvilke av de mulige hendelsene ("hva kan gå galt") som innebærer størst risiko. Disse må du legge størst vekt på å unngå! Lag en plan for hvilke tiltak som skal settes i verk for å redusere risikoforholdene. For hvert tiltak bør det angis hvem i bedriften som har fått i oppgave å gjennomføre tiltaket i praksis, og en frist for når det skal være gjennomført. 6 7

6 8 5.1 Settefiskanlegg Fylle yngel i karene Belastningsskader Bedre tilrettelegging. Pauser. Arbeidstid. Fôre. Sortere smolt. Flytting av smolt Levere smolt Fall Rekkverk, gode gangbaner og trapper. Sklisikkert underlag, god tilrettelegging Eksem ved kontakt med fôr Unngå hudkontakt med fôr og støv fra fôr Vaksinering Stikke seg sjøl Automatisering, pauser, arbeidstid, vernehansker. Legeberedskap lokalt Belastningsskader Automatisering, Pauser, arbeidstid Rengjøring, Formalin i kroppen, kreftfare Åndedrettsvern, hansker, verneklær, HMS-datablad desinfisering og likn. Malakittgrønt (mot sopp på rogn). Åndedrettsvern, hansker, verneklær, HMS-datablad Opptak i kroppen. Kreftfare Ensilering av daufisk Maursyresprut ved fylling Pumpe (lukket system) gir trolig bedre sikkerhet enn manuell fylling. Hansker. av kvern mv. Ansiktsskjerm eller vernebriller. Reserveklær.Dusj. Drift og vedlikehold Falle i forbindelse med Bedre atkomst til smoltkar. Rekkverk bl.a. på eventuelle bruer oppå karene Leider ned for øvrig klatring i kar, og fra bru i kar slik at folk kan komme opp ved egen hjelp. Leider kan gjøres nedtrekkbar for å unngå evt. ulemper med leider som står permanent nede i karene. Truck, påkjøring mv. Sertifisert sikkerhetsopplæring av truckfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av truck. Gode plassforhold for kjøring med truck. Vernesko Drukne under dykking i Yrkesdykkeropplæring. Følge rutinene i ferskvannsreservoar. dykkerforskriften Støy fra pumper - hørselskader Støydempende tiltak. Hørselvern Brann Orden. Rømningsveier 5.2 Kai Gå på kaia. Gå om bord Skli, snuble. Falle på kaia. Orden, brøyting, strøing, belysning. Sklisikkert fottøy. Flytebrygge letter atkomst til småbåt. i båt. Gå i land fra båt Falle i sjøen Skjerme av kai best mulig mot vind og bølger. Leider ned i sjøen. Livbøye med line. Redningshake Laste eller losse Klemt av last eller Dokumentert opplæring av kranfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av kran med kaikran lignende Laste eller losse med truck. Klemt, påkjørt Sertifisert sikkerhetsopplæring for truckfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av truck. Snøbrøyting. Annen kjøring Kjøre utfor kaia Opplæring, vedlikehold og kontroll. Belysning. Kaifrontlist. Leider ned i sjøen. Livbøye med line. med truck, traktor o.l.. Redningshake. 5.3 Faringsbåt 9 Legge til kai. Fortøye. Problemer pga. vind, Tilstrekkelig manøvrerbarhet /motorkraft. Dokumentert opplæring i bruk av båt. Skjerme av kai Gå fra kai strøm og bølger best mulig mot vind, strøm og bølger Frakte folk, fôr mv. til og fra Kantre eller bli klemt pga Opplæring og informasjon om riktig lasting. Informasjon om hvilke værforhold og bølgehøyder merdanlegg forskyvning av last båten er konstruert for. Landligge, eller bruke annen, større båt. Redningsvest. Kommunikasjonsutstyr, vanntett, bærbart. Synke pga. for tung last eller høy last, i kombinasjon med bølger / vind. Kantre / gå ned pga. uvær Kantre pga. svikt i styresystem Vedlikehold. Redningsvest. Kommunikasjonsutstyr, vanntett, bærbart. Mann over bord Opplæring i bruk av båt. Sklisikkert fottøy. Trene på mann over bord situasjon. Redningsvest. Leider fra båt ned i sjøen. Dødsmannsknapp eller lignende ("dødmanns-line") til motor? Skjerm på propell? Kommunikasjonsutstyr. Motorhavari. Tau i propellen Vedlikehold. Gode rutiner. Kommunikasjonsutstyr. Signallys Brann Vedlikehold. Brannslokningsutstyr. Opplæring i brannslokking og nødrutiner. Redningsvest. Kommunikasjonsutstyr. Signallys

7 Fòringsbåt/arbeidsbåt Legge til kai. Fortøye. Klemme finger mellom Dokumentert opplæring i bruk av båt. Skjerme av kai best mulig mot vind strøm og bølger. Gå fra kai trosse og fortøyning. Tilrettelegge best mulig for enkel fortøying. Problemer pga. vind, Tilstrekkelig manøvrerbarhet / motorkraft. Dokumentert opplæring i bruk av båt. strøm og bølger Skjerme av kai best mulig mot vind, strøm og bølger Laste, losse eller gjøre Klemt av last. Truffet av krok. Dokumentert opplæring av kranfører. annet arbeid med krana Klemt mellom kranbom og båt Vedlikehold og sakkyndig kontroll av kran. Hjelm i båten Kantre pga. overlast i kran Sakkyndig kontroll av kran ved montering Omlasting og annet Falle om bord. Falle over bord Sklisikring om bord. Sklisikkert fottøy. Redningsvest. Leider fra båt ned i sjøen.klesskift. arbeid inntil annen båt Klemme finger mellom båter Langsgående permanente fendere, håndrekke eller andre løsninger på båten som sikrer at det er nødvendig frirom mellom fingrene og nabofartøy / kai Frakte storsekker og Kantre pga. høy last (rank båt). Opplæring i riktig lasting. Informasjon fra båtbygger om båtens lastekapasitet og riktig lasting. annen last Synke pga. for tung last. Redningsvest. Redningsflåte.Kommunikasjonsutstyr. Signallys. Kantre eller bli klemt pga Opplæring i sikker lasting. Redningsvest. Redningsflåte. Kommunikasjonsutstyr. Signallys. forskyvning av last Fôre med fôrkanon Støy fra fôrkanon Hørselvern, helst med intercom Navigere. Drift, Mann over bord Dokumentert opplæring i bruk av båt. Sklisikkert fottøy. Trene på mann over bord situasjon. vedlikehold og repara- Redningsvest. Leider fra båt ned i sjøen. Dødsmannsknapp eller lignende til motor? sjoner under drift Skjerm på propell? Kommunikasjonsutstyr. Klesskift. Motorhavari - båten driver. Vedlikehold. Redningsflåte. Overlevingsdrakt. Kommunikasjonsutstyr. Signallys. Tau i propellen Brann Vedlikehold. Brannslokningsutstyr. Opplæring i bruk av brannslokkingsutstyr og redningsutstyr. Redningsvest. Redningsflåte. Overlevingsdrakt. Kommunikasjonsutstyr. Signallys 5.5 Driftsbygning/base, flytende eller på land Flytte storsekk med truck Klemskader Sertifisert sikkerhetsopplæring for truckfører. Vedlikehold og sakkyndig kontroll av truck. Vaske not i vaskemaskin Bli huket fast i trommel grunnet Holde avskjerming og andre verneinnretninger i orden mangler ved avskjerming Kontakt med Bruke personlig verneutstyr i henhold til opplysninger på HMS-datablad impregneringsmiddel Kverne og ensilere Få maursyresprut på seg ved Riktig helleteknikk. Hansker. Ansiktsskjerm eller vernebriller. Reserveklær. Dusj. daufisk fylling i kvern / ensilasjebeholder Levere ensilert daufisk Eksplosjon i daufisktank Unngå tennkilder i tank. pga gass Snøbrøyting Traktorulykke Dokumentert opplæring av traktorfører. Traktor og brøyteutstyr i forsvarlig stand. Førervern. Setebelte. Vedlikeholde, reparere Fall fra stige Informasjon om riktig bruk av stige. Bruk av typegodkjent stige, egnet til formålet og rengjøre bygninger og utstyr Annet Anlegget blir pårent av større Markeringslys / lanterner hvis nødvendig. Alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det båt. Anlegget brytes ned av pågår arbeid der. Rutiner for vedlikehold for å bevare flyteevne. Dersom noen overnatter om bølger eller andre påkjenninger bord: Alarmsystem som varsler ved vanninntrengning / havari. Kommunikasjonsutstyr. Fall til samme nivå Orden, brøyting, strøing. Sklisikkert (gulv / dørk). Sklisikkert fottøy. Fall i sjøen Orden, brøyting, strøing. Leider ned i sjøen. Livbøye med line. Redningshake Brann Slokkeutstyr. Alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det pågår arbeid der. Kommunikasjonsutstyr 11

8 Plastmerder Fortøye båt til merd. Gå fra Falle i sjøen Sklisikkert fottøy. Vurdér montering av lemmer på flyteringene (kan leveres). Redningsvest. båt til merd. Gå ombord i båt. Leider fra arbeidsbåt ned i sjøen. Kommunikasjonsutstyr. Klesskift. Fortøyning løsner. Båt driver av. Opplæring i bruk av båt og å fortøye. Kommunikasjonsutstyr (bærbart). Rutiner for å avtale tid for Mannskap blir stående igjen på merd når en skal være tilbake, og rutiner for oppfølging hvis vedkommende ikke er tilbake innen avtalt tid Fôre Belastningsskader (manuell fôring). Jobbrotasjon. Pauser. Fôringsautomat. Falle i sjøen Arbeidsplattform med rekkverk ved fôringsautomat, dersom denne fylles ved merden. Sklisikkert gulv på arbeidsplattformen. Sklisikkert fottøy. Redningsvest Klemt ved tømming av storsekk Unngå bruk av kniv ved tømming av storsekk. i beholder på fôringsautomat. Bruk den innebygde kniven på beholderen Puste inn støv fra fôr Støvmaske hvis aktuelt Eksem pga. kontakt med fôr Unngå hudkontakt med fôr Plukke opp daufisk Falle i sjøen Arbeidsplattform med rekkverk ved fôringsautomat, sklisikkert gulv på arbeidsplattformen Sortere og flytte fisk (dersom daufisknota draes opp derfra). Sklisikkert fottøy. Redningsvest. mellom merder Levere til slakt Falle oppi nota. Falle mellom Kniv for å skjære seg ut, i tillegg til tiltak nevnt i ruta ovenfor. flytering og not. Falle i sjøen Avlusing med kjemikalier Kontakt med farlige kjemikalier Opplæring. Verneutstyr i henhold til anvisning på HMS-datablad. Rengjøre nota (på stedet) Truffet av stråle fra høyttrykkspyler Dokumentert opplæring Skifte not Skli og falle i sjøen. Sklisikkert fottøy. Redningsvest. Leider fra arbeidsbåt ned i sjøen Skli mellom flytering og Sklisikker fottøy. "Spennkant" (fotlist) eller lignende som sikrer not, og ned i sjøen godt fotfeste på merd ved arbeid med not. Redningsvest. Leider fra arbeidsbåt ned i sjøen Falle oppi nota Sklisikkert fottøy. Kniv for å skjære seg ut. Redningsvest Flytte merd. Flytte og Gjøres med båt. Se omtale der. Gjøres med båt. Se omtale der. handtere fortøyninger. Dykking Bli hengende fast. For rask opp- Bruk av yrkesdykker. Følge krav til framgangsmåte i dykkerforskriften stigning (utelatt dekompresjon). Andre uhell. 5.7 Stålanlegg Fortøye båt til merd. Falle i sjøen Best mulig atkomst fra båt (leider gangvei eller lignende, hvis mulig) Sklisikkert underlag. Gå ombord i, båt, Sklisikkert fottøy. Flyteplagg. Leider fra merdanlegg ned i sjøen. Klesskift. gå "i land" fra båt Mulighet for å varme seg. Fortøyning løsner. Båt driver av. Dokumentert opplæring i bruk av båt og å fortøye. Kommunikasjonsutstyr. Mannskap blir stående igjen på merd Fôre Falle oppi nota Rekkverk mot merd. Puste inn støv fra fôr Støvmaske hvis aktuelt Eksem pga. kontakt med fôr Unngå hudkontakt med fôr Plukke opp daufisk Falle oppi nota Rekkverk mot merd Sortere og flytte fisk Falle oppi nota, eller i sjøen Kniv for å skjære seg ut. Redningsvest.. Leider ned i sjøen (trolig tilstrekkelig med leider på mellom merder. på utsiden av anlegget utsiden av anlegget - må svømme dit under gangbanene, hvis en faller oppi merden). Klesskift. Levere til slakt. Mulighet for å varme seg. Skifte not Avlusing med kjemikalier Kontakt med farlige kjemikalier Oppæring. Verneutstyr i henhold til HMS-datablad. Rengjøre nota (på stedet) Truffet av stråle fra Dokumentert opplæring høyttrykkspyler. Dykking Bli hengende fast. For rask Bruk av yrkesdykker. Følge krav til framgangsmåte i dykkerforskriften oppstigning (utelatt dekompresjon). Andre uhell 13

9 Fòrstasjon Fortøye. Gå om bord i Falle i sjøen Best mulig atkomst fra båt (leider, gangvei eller lignende, hvis mulig). Sklisikkert underlag. Sklisikkert båt. Gå om bord i fòrstasjon. fottøy. Flyteplagg. Leider ned i sjøen. Klesskift. Mulighet for å varme seg. Fylle fôrsiloer Klemt under storsekk Unngå bruk av kniv ved tømming av storsekk. Beholder kan f.eks. ha innebygd kniv som sekken kan settes ned på. Bulklasting i stedet for storsekk. Falle ned i silo Silotoppen sikret mot fall ned i silo. Eksempel: Rist Falle utfor toppen av Sklisikkert underlag. Sklisikkert fottøy. Orden. Rekkverk. Leider ned i sjøen. Klesskift. Mulighet for å siloanlegget, i sjøen varme seg. eller til lavere nivå Overvåke, vedlikeholde Falle (om bord) Gode, sklisikre atkomsveier (trapper, gangbaner osv.). Orden og renhold. og reparere anlegg, maskineri og utstyr Annet Anlegget brytes ned av bølger Dokumentasjon på at anlegget har tilstrekkelig styrke, stabilitet og sikkerhet under alle driftsfor eller andre påkjenninger. hold. Jevnlig ettersyn og vedlikehold mot korrosjon og lignende. Dersom noen overnatter ombord: Alarmsystem som varsler om vanninntrenging/havari.alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det pågår arbeid der ("livbåt"). Kommunikasjonsutstyr. Anlegget blir pårent av større båt. Markeringslys / lanterner hvis nødvendig. Alltid båt fortøyd til flytende anlegg så lenge det pågår arbeid der ("livbåt"). Kommunikasjonsutstyr. 15

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Personsikkerhet i havbruk

Personsikkerhet i havbruk 1 Personsikkerhet i havbruk Alenearbeid Personalarm Finansiert av: FHF Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond Turid Myhre SINTEF Fiskeri og havbruk November 2006 2 Omkomne i havbruk, 1986-2005 Omkomne

Detaljer

Hovedkonklusjoner fra TEMA stasjoner

Hovedkonklusjoner fra TEMA stasjoner 1 3.12.08: Stasjonsmestrene presenterer: Hovedkonklusjoner fra TEMA stasjoner TEMASTASJON 1: Sikkerhet på merdanlegg hva kan forbedres? (Trude Olafsen) TEMASTASJON 2: Sikkerhet på fôrplattform hva kan

Detaljer

Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus

Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus Konferansen "Sikker fisker", Svolvær, 29. 30. oktober 2014 Fiskernes helse og arbeidsmiljø i fokus Ingunn Marie Holmen, forskningsleder Ingunn.Holmen@sintef.no Telefon 93059057 SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 12, oktober 2016 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Dødsulykker etter næring tall pr. 01.12.2008

Dødsulykker etter næring tall pr. 01.12.2008 Dødsulykker etter næring tall pr. 01.12.2008 Totalt 52 av disse Jordbruk og skogbruk 12 2008 Klemt/fanget. Under reparasjonsarbeid på henger, oppsto brudd i hydraulikkslangen og lasteplanet har så falt

Detaljer

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS

HMS i havbruk. Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide. SINTEF Fiskeri og havbruk AS HMS i havbruk Prosjekter gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk 2003 2006 Mats Augdal Heide 1 God HMS? 2 Skjer det noe i havbruk da? 3 HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg

Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg Stig Winge Arbeidstilsynet og NTNU Datamateriale Alle ulykker i bygg og anlegg hvor Arbeidstilsynet var på tilsyn i 2015 176 ulykker, 184 skadde personer

Detaljer

Risikovurdering for en frisørsalong

Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong Risikovurdering for en frisørsalong En leder i en frisørsalong skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Salongen har åtte som jobber både heltid og deltid. Salongen

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? Sjekkliste sikkerhetsforberedelser(utføres av Innsatsleder, oljevernleder,lagleder) Prosedyrer/sjekklister for aktiviteten er kjent Opplært personell (HMS, arbeidsutstyr) Godkjent verneutstyr tilgjengelig

Detaljer

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere Forsker, siv.ing. Ingunn Holmen Geving Konferanse Sikkerhet og arbeidsmiljø i fiskeri Thorshavn 30.04.2004 Logistikk og sporbarhet Kystforvaltning

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10. Åsgårdstrand Seilforening Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.feb 2010 1 INNLEDNING I forbindelse med at det fra 2010 er flere kranførere, og også at det

Detaljer

Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner

Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner Dokument ID: Versjon 1.0 Dato opprettet: 05.12.2017 Revidert: Hvem gjelder faktaarket for: Hvordan vurdere risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner Brønnbåter som vare- og tjenesteleverandører

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg

HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg HMS i havbruk risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg Prosjekt støttet av FHF, administrert av NFR NFR prosjektnummer: 155917/120 Ved Mats A Heide og

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Ny arbeidsbekledning for fiskere

Ny arbeidsbekledning for fiskere FosFor konferanse 5. desember 2005 Ny arbeidsbekledning for fiskere Forsker, siv.ing. Ingunn.Holmen.Geving@sintef.no SINTEF Helse Telefon 930 59 057 SINTEF Teknologi for et bedre samfunn 2 Logistikk og

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Hvordan skal bonden ivareta sikkerheten i en stadig mer stressa hverdag?

Hvordan skal bonden ivareta sikkerheten i en stadig mer stressa hverdag? Hvordan skal bonden ivareta sikkerheten i en stadig mer stressa hverdag? Målsetting Våre tjenester skal føre til økt lønnsomhet, og utføres uten skader eller ulykker på mennesker eller Arbeidsrelatert

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte.

Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Fareområde PM1 Matfisk Utsett av fisk. PM1.1 Montering av utstyr flytekrage, fortøyning og flåte. Eksempler på fareområder Anlegget kan bli skadet/få redusert levetid fra leverandør til leveringspunkt/lokalitet.

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis

Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis Prosjekt: Nytt Munchmuseum Tittel: Bilag G3 Risikovurdering entreprise M013 Kunstheis 01 Konkurransegrunnlag M013 17.12.14 FL-L GLB SN Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Årets risikorapport og fokusområde for 2016. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS

Årets risikorapport og fokusområde for 2016. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS Årets risikorapport og fokusområde for 2016 Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring & HMS Ulykker på næringsfartøy 1981 2014 Antall ulykker pr involvert fartøy 350 300 250 200 150 100 50 0 1981 1986

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

HMS i havbruk teknologi på menneskenes premisser

HMS i havbruk teknologi på menneskenes premisser HMS i havbruk teknologi på menneskenes premisser Presentasjon ved Leif Magne Sunde Mats Heide og Eivind Okstad SINTEF Fiskeri og havbruk MONAQUA Produktivitetskonferanse 4.nov. 2003 1 Introduksjon! Prosjekt

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Skippern s sikkerhetstips

Skippern s sikkerhetstips Skippern s sikkerhetstips Hva er nødvendig for å være trygg på sjøen? Skipsfører på redningsskøyte og fritidsbåteier Bjørn Roald Høve gir deg gode råd. VIKTIG! Les mer om sikkerhet på de neste sidene >

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser

MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser Formål: Dette dokumentet er ment som en sjekkliste / hjelp til å huske på viktige moment i forbindelse

Detaljer

Vi er her for å fylle samfunnets behov for mineraler og byggeråstoffer! Bergindustrien langs livets landevei..

Vi er her for å fylle samfunnets behov for mineraler og byggeråstoffer! Bergindustrien langs livets landevei.. Vi er her for å fylle samfunnets behov for mineraler og byggeråstoffer! Bergindustrien langs livets landevei.. Framtidens bergindustri Sentral i grønne industrier Vindkraft Solcelle Hybridbiler Elektriske

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Sikkerhetsdagene 2012 22.11.2012 1

Sikkerhetsdagene 2012 22.11.2012 1 Sikkerhetsdagene 2012 22.11.2012 1 om arbeidsulykker og ulykkesforebygging Sikkerhetsdagene 2012 Tema i dag Overordnet om skadebilde i Norge dødsulykker, alvorlige skader, utsatte næringer Mer detaljert

Detaljer

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15

Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Erfaringer fra arbeidet i Rømmingskommisjonen. Rømmingssikringskurs FHL 2011.12.15 Viktige årsaker til rømming og tiltak for å hindre rømming Lars André Dahle, Ex Rømmingskommisjonen Rømmingskommisjonen

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Filmen om arbeidstilsynet på youtube

Filmen om arbeidstilsynet på youtube 19.02.2015 2 Filmen om arbeidstilsynet på youtube 2014 - Visste du at? - 43 personer døde på jobb 13 var utenlandske - Ungdom (under 25 år) er mer utsatt for arbeidsulykker enn voksne på jobb for et godt

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Farlig godskonferansen

Farlig godskonferansen Farlig godskonferansen 2017 Uhell og ulykker Statistikk og hendelser Arne Lærdal 10. Mai 2017 Farlig gods er i hovedsak brannfarlig gods Fordeling av klasser farlig gods på veg Klasse 9 Klasse 8 Klasse

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

SIKKERHETSPERM FOR FORTØYNING

SIKKERHETSPERM FOR FORTØYNING SIKKERHETSPERM FOR FORTØYNING Innhold Innholdet i sikkerhetspermen beskriver fortøyningsprosedyrer ved forsyningsbasene. Gyldighet Fortøyningsprosedyrene som er beskrevet i denne permen gjelder i utgangspunktet

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Dokumenteier: Fakultetsdirektøren Dokumentansvarlig: Gyldig fra: 1.6.2012 Gjelder for: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer

Hvorfor går det galt?

Hvorfor går det galt? Hvorfor går det galt? Hvordan aktører i havbruksnæringen forklarer og håndterer uønskede hendelser 21.04.2010 Jørn Fenstad & Rolf Bye, Studio Apertura Hva omfatter sikkerhet? Personsikkerhet Drukning,

Detaljer