Stikkskader, hepatitt B og C / HIV i Arendal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stikkskader, hepatitt B og C / HIV i Arendal kommune"

Transkript

1 Stikkskader, hepatitt B og C / HIV i Arendal kommune (Utarbeidet av kommuneoverlegen/smittevernlegen. Pr. 14. mai 2013) Innholdfortegnelse: Prosedyrebeskrivelse... 2 Tiltak... 3 Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge... 4 A. Stikkskader med ukjent smittestatus til den mulige smittebæreren... 5 B. Stikkskader med kjent smittestatus til den mulige smittebæreren... 6 Resepter... 7 Serologiske markører for hepatitt B og sannsynlig hepatitt B status STIKKSKADESKJEMA

2 Prosedyrebeskrivelse Denne prosedyren er mest rettet mot leger som behandler stikkskadene. Personer som stikker seg på spisser fra sprøyter, eller på skarpe gjenstander med blodsøl, opplever det dramatisk. De frykter for hepatitt eller HIV smitte. Aktuelle personer må følges godt opp av sin behandlende lege og gis eventuell psykologisk støtte. Risikoen for smitteoverføring hos uvaksinerte, ved stikk fra sprøytespiss som har smittestoff er: 10-30% for hepatitt B 3-5% for hepatitt C og ca. 0,3% for HIV-infeksjon. Behandlende/oppfølgende lege (fastlege/legevaktslege) melder tilfellet som yrkesskade, og gjør journalnotat med tanke på dokumentasjon av yrkesskaden. Skjema for melding av yrkesskaden til NAV, kan hentes her. Agder Arbeidsmiljø har utarbeidet et eget stikkskadeskjema (se siste side i dette dokumentet), for personer som de yter bedriftshelestjeneste til. 2

3 Tiltak Førstehjelp består i å vaske stikkstedet/såret godt med såpe og vann, og deretter desinfisere med spritløsning dersom det er tilgjengelig. (Se også Arendal kommunes hjemmeside under stikkskade/ blodsmitte ) Fastlegen/legevaktslegen rekvirerer blodprøver (se under) og starter eventuell behandling. Sørg for klare avtaler i forhold til å gi informasjon om blodprøveresultatene til den smitteutsatte. Forsøk å klarlegg hepatitt- og HIV-statusen til den mulige smittebæreren. Dersom uhellet skjedde i helsevesenet kan dette være mulig. Dersom stikkskaden skjedde på henslengt brukt sprøyte, er det vanligvis ikke mulig. Slike sprøyter må regnes som brukt av stoffmisbrukere. I Norge er det høy forekomst av hepatitt B og hepatitt C hos misbrukere. Sjansen for at sprøyter/spisser kan inneholde slike virus er derfor forholdsvis stor. Forekomsten av HIV blant misbrukere i Norge er lav, og sannsynligheten for HIV-smitte blir derfor svært liten. Det er i praksis ikke mulig å teste blodrester i sprøyter eller kanyler. 3

4 Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Posteksponeringsimmunisering mot hepatitt B: (les mer her) HBIG= spesifikt hepatitt B-immunglobulin (Gjeldende retningslinjer per mai.2013) Kilden Den eksponerte VaksinasjonssAnti-HBs målt 1 mnd etter tatus avsluttet vaksinasjon Tiltak om kilden er sikker HBsAg- positiv Ikke vaksinert - Straks HBIG og full hurtigvaksinasjon Fått 1 dose - (måned 0, 1, 2 og 12) Tiltak om kildens HBsAg-status er ukjent Straks full hurtigvaksinasjon (måned 0, 1, 2 og 12) Fått 2 doser - Ukjent Straks HBIG og én dose vaksine Straks HBIG og én dose vaksine Straks én dose vaksine Straks én dose vaksine Fått 3 eller flere doser < 10 IU/l Straks HBIG og én dose vaksine Straks én dose vaksine >10 IU/l og < 100 IU/l Én dose vaksine straks Straks én dose vaksine > 100 IU/l Ingen tiltak Ingen tiltak 4

5 A. Stikkskader med ukjent smittestatus til den mulige smittebæreren (i praksis hendelser som skjer utenfor helsetjenesten) Ved stikkskader utenfor helsetjenesten, og ukjent smittestatus til den mulige smittebæreren: Gi spesifikt immunglobulin (HBIG) og start hepatitt B-vaksinering så raskt som mulig og innen 48 timer etter stikkskaden. Etter 48 timer er ikke HBIG effektivt. Da gis bare vaksine. Vaksinasjon utføres som hurtigvaksinasjon, dvs. 1 dose ved tidspunkt 0, 1 dose etter 1 måned, 1 dose etter 2 måneder, og 1 dose (booster) etter ett år. Det er som regel ikke tid til å ta blodprøver (serologisk tester) for å undersøke om den smitteutsatte er bærer, er naturlig immun, eller er vaksinert. Utgifter til spesifikt immunglobulin og hepatitt B vaksine brukt som posteksponeringsprofylakse, dekkes av Folketrygden (jf. Blåreseptforskriftens 4.3). På dagtid kan spesifikt immunglobulin og hepatitt B vaksine utleveres fra: 1. Folkehelseinstituttets vaksineforsyning tlf (telefaks ) (forsendelse med ekspressbud). 2. Sykehusapoteket i Arendal (tlf.: / , faks.: ). Immunglobulinet og første vaksine settes ved fastlegekontoret/legevakten i Arendal. På kveldstid kan spesifikt immunglobulin og hepatitt B vaksine utleveres fra legevakten i Arendal, eller i mottagelsen ved Sørlandet sykehus Arendal. Blodprøver: Ta 0-prøve av personen som har stukket seg i forhold til hepatitt B, hepatitt C og HIV, for å sikre dokumentasjon på at eventuell infeksjon ikke var til stede før stikkuhellet. Sørg for klare avtaler i forhold til informasjon om blodprøveresultatene til den smitteutsatte. 0-prøve av den smitteutsatte (og eventuelt av den mulige smittebæreren): HB s Ag Anti-HB s Anti-HB c -total Hepatitt C antistoff HIV-antistoff (Leverenzymer) Pasienten følges opp av behandlende lege med nye blodprøver etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder. Oppfølging etter mer enn 6 måneder anses ikke å være nødvendig. Negativ HIV-test etter 3 måneder gir meget høy sannsynlighet for at den eksponerte ikke har blitt HIV-smittet. Ytterligere HIV-kontroller kan sløyfes. 5

6 B. Stikkskader med kjent smittestatus til den mulige smittebæreren (i praksis hendelser som skjer i helsetjenesten) Ved stikkskader i helsetjenesten kan man i de fleste tilfeller i løpet av 1-2 døgn klarlegge hepatittog HIV- statusen til den mulige smittebæreren. Dersom vedkommende er smittebærer i forhold til hepatitt B gis spesifikt immunglobulin (HBIG) og hepatitt B vaksinering startes (som angitt over). Utgiftene dekkes som angitt over. Dersom vedkommende smittebærer er HIV-smittet, kan det være aktuelt å gi antiviral medikamentell posteksponeringsprofylakse. Profylaksen bør startes så snart som mulig, helst innen 2 (to) timer. Profylakse anbefales vanligvis ikke gitt dersom det er gått mer enn 1-2 døgn etter skaden. Rask henvisning til infeksjonsmedisiner eller pediater med erfaring i HIV-behandling anbefales (spør via vakthavende indremedisiner ved Sørlandet Sykehus Arendal). Anbefalt behandlingsvarighet er 4 uker. Graviditetstest bør utføres dersom man ikke kan utelukke at helsearbeideren er gravid. Eventuell profylaktisk behandling ved graviditet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. (Antiviral medikamentell posteksponeringsprofylakse kan også være aktuelt ved deling av sprøyte, eller etter samleie med en kjent HIV-positiv.) Dersom vedkommende smittebærer er hepatitt C-smittet, er ingen spesifikke tiltak mulig. Dersom det ikke er mulig å fastslå pasientens hepatitt- og HIV-status, gjøres en risikovurdering om sannsynligheten for at den som brukte kanylen kan være smittebærer. Dersom risikoen anses som neglisjerbar eller svært liten, trenger man ikke følge opp med tiltak eller blodprøver. Dersom man ikke kan utelukke en viss risiko for smitte, følges tiltak som ved stikkskader utenfor helsetjenesten. Dersom risikoen for smitte med hepatitt B eller HIV anses å være betydelig, må den skadde informeres om eventuell risiko for videre seksuell smitteoverføring. Kondom bør anvendes i oppfølgingsperioden. 6

7 Resepter Rp.: Dssn.: Immunglobulin mot hepatitt B. Ampuller á 1 eller 5 ml, med 200 IE pr. ml. 0,06 ml pr. kg kroppsvekt Merk resepten Posteksponeringsprofylakse (da får apoteket refundert sine utleveringer fra Folkehelsa ) Ref.: 4.3 Rp.: Engerix-B vaksine no. 1 Dssn.: 1 dose ved tidspunkt 0 1 dose etter 1 måned 1 dose etter 2 måneder 1 dose etter ett år Ref.: 4.3 Merk resepten Posteksponeringsprofylakse 7

8 Serologiske markører for hepatitt B og sannsynlig hepatitt B status. Fra Prevention and control of hepatitis B in the community, WHO

9 STIKKSKADESKJEMA (Per ) Melding om episode der ansatt har vært utsatt for mulig blodsmitte Navn: (Om den smitteutsatte): Fødselsnr.: Adresse: Tlf.(privat): (arbeid): Arbeidssted: Yrke: Skadedato: Klokkeslett: Type uhell Stikk ved sprøyte/hul nål Blodsøl på sår eller slimhinner (munn, øyne) Kutt (skalpell, glass etc.) Klor Bitt Annet Årsak til uhell Fulle gule avfallsbokser for sprøytespisser Blodprøve/tapping Håndtering av avfall/tøy Injeksjon/infusjon Hylse settes på sprøytespiss Annet Gi en kort beskrivelse av hendelsesforløpet, årsaker eller omstendigheter som førte til hendelsen: Fylles ut av legen som rekvirerer blodprøvene (den ansattes fastlege, Legevakten eller bedriftshelsetjenesten): Legens navn: Legen rekvirerer følgende blodprøver ø. hj. (0-prøve): Hvis aktuelt med blodprøve av smittekilde, innhent samtykke før blodprøve tas. Smitteutsatt: HB S, HBsAg, HB c, HCV, HIV, ASAT, ALAT Smittekilde: HB S Ag, HBc, HCV, HIV Smittekilde initialer: født: Strakstiltak iverksatt: JA NEI Prøver tatt av smitteutsatt (0-prøve): Gitt Hepatitt B immunglobulin til smitteutsatt: Gitt Hepatitt B vaksine til smitteutsatt: Prøver tatt av smittekilden: Videre oppfølging av Agder Arbeidsmiljø IKS / den smitteutsattes fastlege Skjemaet sendes Agder Arbeidsmiljø IKS, Bedriftsveien 9, Krøgenes, 4848 Arendal. Tlf , Dato Underskrift 9

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Blodsmitte og stikkskader

Blodsmitte og stikkskader Blodsmitte og stikkskader Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest Haukeland Universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest Velkommen til Blodbanken trygghet når du trenger det mest Hvorfor trenger vi blodgivere? Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan

Detaljer

Helseutvalget for homofile Besøksadresse: Kongens gate 12 Postadresse: p.b. 1004 Sentrum, 0104 Oslo tlf. 23 35 72 00 faks. 23 35 72 01 e-post:

Helseutvalget for homofile Besøksadresse: Kongens gate 12 Postadresse: p.b. 1004 Sentrum, 0104 Oslo tlf. 23 35 72 00 faks. 23 35 72 01 e-post: Helseutvalget for homofile Besøksadresse: Kongens gate 12 Postadresse: p.b. 1004 Sentrum, 0104 Oslo tlf. 23 35 72 00 faks. 23 35 72 01 e-post: oslo@helseutvalget.no www.helseutvalget.no INNHOLD 4 SEX MELLOM

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge Utgave 7.1 2015 Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge utgave 7.1 2015 Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-1414 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer