Kompetanseplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseplan 2016-2017"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert

2 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 1. Pedagogisk ledelse i endringsarbeid - avlyst p.g.a. liten interesse 4 2. Systematisk observasjon 4 3. Trygghetssirkelen COS (Circle of security) 7 ANDRE KOMPETANSETILTAK 9 Etterutdanning: Barn i risiko styrket kompetanse hos pedagogisk personale 9 Barn i risiko 10 Barn med utfordrende atferd 11 Må alle barn ha en venn i barnehagen 11 Kurs fra språksenteret 12 Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn 12 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen? 13 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen 14 Åpne språkkurs 15 Tegn til tale 17 Tegn til tale for nybegynnere 17 Tegn til tale for viderekommende 17 Kurs fra Haug ressurssenter, avdeling barnehage, i samarbeid med PPT 18 Barn med samspills- og kommunikasjonsvansker og autismerelaterte vansker 18 Godt fungerende barn innen autismespekteret 19 Åpne kurs fra Haug ressurssenter, avdeling barnehage, lekotek 19 MITT VALG kurs arrangeres av Lions 20 VEILEDNING 21 Veiledning for nyutdannete barnehagelærere 21 Veiledning for pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet for første gang 21 STYRERMØTER 22 Styrermøter for styrere og faglige veiledere 22 Informasjonsmøte for nye styrere 22 KURSLOKALER 23 PÅMELDING 23 2

3 Innledning Barnehagemeldingen skal være med å bidra til et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle Bærums barnehager. Det satses på områdene lek, barnehagen som første trinn i utdanningsløpet, språk og god helse. Det er laget en kvalitetsplan for meldingens første treårsperiode. Her legges det spesielt vekt på lek, arbeid mot mobbing og realfag (matematikk og naturfag). Barnehagekontoret utarbeider hvert år kompetanseplaner i forbindelse med barnehagemeldingen og de nasjonale føringene for kompetanseutvikling. Det tilbys kurs til alle barnehageansatte. Kursene er faglig påfyll som skal støtte barnehagenes arbeid og utvikling. God kompetanse hos personalet utvikles best ved at kompetanseutviklingen foregår i barnehagen og ved at alle ansatte er involvert. Barnehagene velger kompetanseutvikling i samsvar med satsingene i barnehagemeldingen og ut fra den enkelte barnehages behov. I den første treårsperioden gis det tilbud om grunnleggende kompetanseutvikling knyttet til områdene pedagogisk ledelse og ledelse av utviklingsarbeider, observasjon av barn og om barns sosiale og emosjonelle utvikling (trygghetssirkelen COS). Disse kurstilbudene vil foregå fra våren 2016 til og med våren Påmeldingen til kursene er forpliktende og barnehagen må delta på alle kursdagene. De som ikke kommer med på ønsket kurs vil bli prioritert ved neste oppsetting. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding på påmeldingene. I tillegg til grunnleggende kompetanseutvikling tilbys enkeltkurs som skal støtte barnehagenes arbeid med barnehagemeldingen og de nasjonale føringene. 3

4 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 1. Pedagogisk ledelse i endringsarbeid - avlyst p.g.a. liten interesse Kursholder er Vibeke Mostad 2. Systematisk observasjon Kursholder er Jannicke Smedsplass Systematisk observasjon og systemisk arbeid i barnehagen er en nøkkel for å gjøre en god analyse og et godt arbeid med barna. Det vil være fokus på å observere og vurdere barns utfordringer, finne deres utgangspunkt, gjøre en systemanalyse, bestemme delmål, bestemme tiltak og evaluere arbeidet fortløpende. Det presenteres en modell som både tar for seg analyse, risikofaktorer, suksesskriterier, delmål, tiltak og evaluering, som vil bidra til et helhetlig arbeid rundt barn. Deltakerne får en grundig teoretisk gjennomgang av analyse og verktøy i arbeidet med gode læringsmiljøer. Ved bruk av workshops mellom samlingene blir det større grad av oppfølging, og muligheter for refleksjon knyttet til teori og egen praksis. Kursrekken består av en halv dag med forelesninger for hele personalet tre halve dager med workshop for pedagogiske ledere Pedagogiske ledere, faglige veiledere og styrer må delta på fellessamlingen og tre workshops for å sikre progresjon og kontinuitet i arbeidet Første gruppe oppstart planleggingsdag 11. mars mars kl eller 11. mars kl SF-kino Alle 4

5 Workshops for pedagogiske ledere, styrere og faglige veiledere Barnehagen velger ulike tidspunkt på de forskjellige datoene. På denne måten får alle barnehagene tidspunkt som passer mer eller mindre. 6. april kl KSiS, rom 459 Pedagogiske ledere, styrere 6. april kl KSiS, rom 459 og faglige veiledere 6. april kl KSiS, rom 459 og 31. mai kl KSiS, Malmskriverv. 4, rom mai kl KSiS, Malmskriverv. 4, rom mai kl KSiS, Malmskriverv. 4, rom 601 og 21.september kl KSiS, rom september kl KSiS, rom september kl KSiS, rom 459 Andre gruppe oppstart planleggingsdag 18. august august kl eller 18. august kl SF-kino Alle Workshops for pedagogiske ledere, styrere og faglige veiledere Barnehagen velger ulike tidspunkt på de forskjellige datoene. På denne måten får alle barnehagene tidspunkt som passer mer eller mindre. 22. september kl KSiS, Malmskriverv 4 Pedagogiske ledere, styrere 22. september kl september kl og 17. november kl KSiS, Malmskriverv 4 og faglige veiledere 17. november kl november kl og 9. mars 2017 kl KSiS, Malmskriverv 4 5

6 9. mars 2017 kl mars 2017 kl Tredje gruppe oppstart 2. januar januar 2017 kl eller 2. januar 2017 kl SF-kino Alle Workshops for pedagogiske ledere, styrere og faglige veiledere Barnehagen velger ulike tidspunkt på de forskjellige datoene. På denne måten får alle barnehagene tidspunkt som passer mer eller mindre. 8. februar kl KSiS Pedagogiske ledere, styrere 8. februar kl KSiS og faglige veiledere og 29. mars kl KSiS 29. mars kl KSiS og 8. juni 2017 kl KSiS 8. juni 2017 kl KSiS Påmeldingsfrist: 15. september

7 3. Trygghetssirkelen COS (Circle of security) Kursholdere er Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg, står bak implementeringen av COS, og jobber ved Nic Waals Institutt. Trygghetssirkelen er en modell for å analysere og forstå barns atferd, følelser og behov. Modellen skal hjelpe barnets omsorgspersoner til å forstå hvordan barnet kan hjelpes på en utviklingsstøttende måte. Trygghetssirkelen kan danne utgangspunkt for omsorg i barnehagen. Stig Torsteinson vil gi en grundig innføring i modellen, og viser hvordan Trygghetssirkelen kan hjelpe oss til å forstå at barns gryende selvstendighet og læring faktisk hviler helt på retten til å være avhengig av voksne. Kursrekken består av to hele dager med forelesninger og workshop for hele personalet Hele personalet må delta begge dager. 11. mars kl KSiS auditoriet Alle Og 18. aug. kl KSiS auditoriet Eller 19. aug. kl KSiS auditoriet 7

8 Nytt kurs starter 17. mars Vær oppmerksom på kurslokalet. Trygghetssirkelen COS ( Circle of security) 17.. mars kl Asker Alle konferansesenter Og 6. juni kl Info.kommer senere Eller 17. aug. kl Info.kommer senere eller 18. aug. kl Info.kommer senere Påmeldingsfristen vil bli 15. september. 8

9 ANDRE KOMPETANSETILTAK Etterutdanning: Barn i risiko styrket kompetanse hos pedagogisk personale Etterutdannings kursdager og veiledningssamlinger ledes av Charlotte U. Johannessen som er ansatt som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum. Ansatte ved barnevernet og helsesøstre i Bærum deltar også i opplæringen. Dette er en etterutdanning for barnehagelærere i barnehagene i Bærum kommune. Det har inntil nå vært en videreutdanning i samarbeid med HIOA, men på grunn av nye retningslinjer kan ikke dette samarbeidet videreføres. Utdanningen kalles derfor nå en etterutdanning. Innhold og organisering vil være den samme som før. Den går over 1 år og består av 4 kursdager og 7 veiledningssamlinger. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen. I kurset vektlegges kunnskap om tilknytningsteori og det tidlige samspillet mellom barn og foreldre, ulike former for omsorgssvikt og årsaksforhold knyttet til dette, overlevelsesstrategier hos voksne og barn, barns signaler på at de befinner seg i en risikosituasjon, barn og foreldre i kjente risikogrupper, mål og metoder i arbeid med barna i barnehagen og arbeid med foreldre. Det er et krav at styrer og/eller faglig veileder deltar på de 4 kursdagene for forankring i barnehagens ledelse. Det er ønskelig at 2 pedagoger fra hver barnehage deltar sammen, som vil utgjøre en kompetansegruppe i barnehagen sammen med ledelsen. Det er åpent for at flere pedagoger fra samme barnehage kan melde seg på. Etterutdanningen er også åpen for faglig veileder og styrer som studenter. September 2016 mai 2017 KSiS auditoriet Oppstart: 13. og 14. september 2016 Kl Øvrige datoer og møtested får studentene informasjon om etter påmelding og opptak. Styrere/faglige veiledere og pedagoger Påmeldingsfrist: 30. juni 9

10 Barn i risiko Kursholder Charlotte Johannesen er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune. Hun arbeider for tiden med å lede en toårig videreutdanning som heter: «Små barn i risiko, styrket kompetanse hos pedagogisk personale» for barnehagene i kommunen. Kurset vil inneholde: Hva omsorgssvikt er og hvordan dette påvirker barnas sosiale, emosjonelle, atferdsmessige og kognitive utvikling. Det tar for seg hva man skal være observant på i barnehagen i forhold til de signaler barna sender ut, samt mål og metoder i arbeidet med barna, og hvordan man kan jobbe med barn og foreldre i forebyggende perspektiv. 15. mars kl KSiS, rom 391 Alle 23. november kl KSiS, rom 459 Alle Påmeldingsfrist: 15. september 10

11 Barn med utfordrende atferd Kursholder Emilie Kinge er utdannet førskolelærer med embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet mange år i PP-tjenesten. Hun jobber i dag som forfatter og kursholder både i barnehage og skole/sfo. Hu Hun har skrevet flere fagbøker innen temaene hun foreleser om. Emilie Kinge har lang erfaring fra arbeid med barn i barnehage spesielt, men i de siste årene også fra skolen. Kurset vil inneholde: Hvordan kommer vi voksne i posisjon til å forstå og endre barns atferd? Hva ligger bak barns utfordrende atferd? Hvordan få tilgang til barnet? Hvilke barn er i faresonen for å bli mobbet? Hvilken atferd er tegn på at barn blir mobbet? Hvordan forebygge mobbing? Kurset er i utgangspunktet planlagt for spesialpedagogene fra Haug ressurssenter, barnehage, men ansatte i barnehagene er også invitert. 19. august kl SF-kino Alle Påmeldingsfrist: 20. juni. Må alle barn ha en venn i barnehagen Kursholder Anne Greve Anne Greve er ph.d. i utdanningsvitenskap og ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for barnehagelærerutdanning. Hun disputerte i 2007 med avhandlingen Vennskap mellom små barn i barnehagen. Greve er barnehagelærer og har lang erfaring fra praksisfeltet. Hennes forskningsinteresser og undervisning knytter seg til tre hovedområder: lek, vennskap og barnehagelærernes profesjonshistorie. 27. oktober kl eller KSiS, auditoriet Alle 27. oktober kl KSiS, auditoriet Alle Påmeldingsfrist: 15. september 11

12 Kurs fra språksenteret Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn Kursholdere: Språksenteret for barnehager i Bærum. Kursbeskrivelse: På kurset gjennomgås barns språklydutvikling. Hva er typisk lydutvikling og når skal man bekymre seg for barns uttale og vurdere logopedhjelp? Det presenteres ulike typer tiltak, som f.eks. lytteleker, lydleker, munnmotoriske leker og lek med språklyder. Tiltakene vil være gjennomførbare i hel eller mindre barnegruppe. Noen uker etter kursdagen tilbys kursdeltagerne veiledning i gruppe. Her kan man utveksle erfaringer med utprøving av tiltak og få veiledning rundt enkeltbarn anonymt. TID STED MÅLGRUPPE Kurs 12. april kl Kommunegården, rom M4 Pedagoger, pedagogiske ledere, erfarne assistenter TID STED MÅLGRUPPE Kurs 18. oktober kl Gruppeveiledning 8. november kl Kommunegården, rom M4 Kommunegården, PPT Pedagoger, pedagogiske ledere, erfarne assistenter Påmeldingsfrist: Løpende påmelding, maks 30 deltakere. 12

13 Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de yngste barna i barnehagen? Målgruppe: Pedagoger og erfarne assistenter som jobber med 1-3 åringene i barnehagen. Mål: Heve personalets kompetanse i språkarbeidet med de yngste barna i barnehagen Deltakerne får en teoretisk introduksjon til temaet. Deltakerne får faglig inspirasjon fra Språksenteret og de andre deltakerne i gruppa. Deltakerne skal få kjennskap til ulikt materiell og opplæring i bruk av dette. Språksenteret tilbyr å komme ut til barnehagen og gi veiledning til hver enkelt deltaker. Møte 1, onsdag 31. aug. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Komm. gården Presentasjon av nettverket. Informasjon om innhold og gjennomføring. Teoretisk forankring til tema. Møte 2, onsdag 21. sept. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Komm. gården Praktiske tips til hvordan man kan skape bedre språkmiljø for de yngste barna. Møte 3, uke 41/42, deltakerne går på studiebesøk til hverandre for erfaringsutveksling Deltakerne får besøk av en annen deltaker og besøker en annen barnehage. Det settes av 1-2 timer til hvert besøk. Språksenteret organiserer besøkene sammen med deltakerne. Møte 4, onsdag 2. nov., kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Komm. gården Deling av erfaringer og gode ideer etter studiebesøkene. Møte 5, uke 46/47: Hvis ønskelig, kommer Språksenteret ut til hver enkelt barnehage Det settes av ca. 2 timer til hvert enkelt besøk. Språksenteret gir veiledning til deltakeren eller avdelingen. Møte 6, onsdag 7. des., kl på Haug Ressurssenter, Lekoteket Inspirasjon og opplæring i bruk av ulikt pedagogisk materiell som spesielt egner seg for de yngste barna. Her vil det være mulig å få låne med seg materiell til egen barnehage. Oppsummering og avslutning på Haug Ressurssenter. Forutsetninger: For å få fullt utbytte av dette nettverket er det viktig at språklig arbeid med de yngste barna er et prioritert arbeidsområde og at det settes av tid til å arbeide med dette i hverdagen. 13

14 Påmelding: Til Frist for påmelding er mandag Begrenset til maks 12 deltagere For spørsmål, ta kontakt med Lena Buskum ( ) eller Tone Fleischer ( ) Nettverksgruppe: Hvordan skape et godt språkmiljø for de flerspråklige barna i barnehagen Målgruppe: Pedagoger og erfarne assistenter Mål: Heve personalets kompetanse i språkarbeidet med de flerspråklige barna i barnehagen Deltakerne får en teoretisk introduksjon til temaet Deltakerne får faglig inspirasjon fra Språksenteret og de andre deltakerne i gruppa Deltakerne skal få kjennskap til ulikt materiell og opplæring i bruk av dette Språksenteret tilbyr å komme ut til barnehagen og gi veiledning til hver enkelt deltaker Møte 1, mandag 29. aug. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Komm. gården Presentasjon av nettverket Informasjon om innhold og gjennomføring Teoretisk forankring til tema Møte 2, mandag 19. sept. kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Komm. gården Praktiske tips til hvordan man kan skape bedre språkmiljø for de flerspråklige barna Møte 3, uke 41/42, deltakerne går på studiebesøk til hverandre for erfaringsutveksling Deltakerne får besøk av en annen deltaker og besøker en annen barnehage. Det settes av 1-2 timer til hvert besøk Språksenteret organiserer besøkene sammen med deltakerne Møte 4, mandag 31. okt., kl i Språksenterets lokaler, 4. etg. i Komm. gården Deling av erfaringer og gode ideer etter studiebesøkene Møte 5, uke 46/47: Hvis ønskelig, kommer Språksenteret ut til hver enkelt barnehage Det settes av ca. 2 timer til hvert enkelt besøk 14

15 Språksenteret gir veiledning til deltakeren eller avdelingen Møte 6, mandag 5. des., kl på Haug Ressurssenter, Lekoteket Inspirasjon og opplæring i bruk av ulikt pedagogisk materiell som spesielt egner seg for de flerspråklige barna. Her vil det være mulig å få låne med seg materiell til egen barnehage. Oppsummering og avslutning på Haug Ressurssenter. Forutsetninger: For å få fullt utbytte av dette nettverket er det viktig at språklig arbeid med de flerspråklige barna er et prioritert arbeidsområde og at det settes av tid til å arbeide med dette i hverdagen. Påmelding: Til Frist for påmelding er mandag Begrenset til maks 12 deltagere For spørsmål, ta kontakt med Tone Fleischer ( ) eller Lena Buskum ( ) Åpne språkkurs Har dere ønske om et spesielt kurstema som omhandler barn og språk? Da er det fullt mulig å kontakte Språksenteret, så prøver vi å lage et kurs som passer akkurat for deres barnehage. Vi kan samarbeide om et avgrenset kurs som kan holdes i deres barnehage, eller evt. sammen med flere andre barnehager i et større lokale. Vi kan bidra på planleggingsdager, personalmøter, pedagogmøter, assistentmøter eller avdelings-/basemøter. Det er også mulig å planlegge et kursløp over tid med oppfølgingsdager eller «workshops». Aktuelle fagområder kan være Barns språkutvikling, Språkkartlegging eller Språkstimulering. Eksempler på temaer er: Språktilegnelse 0-6 år Språkvansker Språklydutvikling/uttalevansker Flerspråklig utvikling Ulike systematiske kartleggingsverktøy Kartlegging av flerspråklige barn Kartlegging av språkmiljø Hvordan skape gode språkmiljøer for flerspråklige barn Hvordan skape gode språkmiljøer for de yngste barna 15

16 Begrepslæring Grep om begreper Bruk av bok Bruk av dagtavle ipad og apper i språkarbeidet I tillegg kan vi selvfølgelig kontaktes dersom det er ønskelig med anonym konsultasjon/veiledning knyttet til enkeltbarn eller grupper av barn. Vi kommer gjerne flere ganger! Kontakt Språksenter for barnehagene: 16

17 Tegn til tale Tegn til tale for nybegynnere Kursholder: Sidsel Haugen er spesialpedagog, Marthe Meo terapeut og familieterapeut. Hun har mange års erfaring fra Gartnerveien barnehage i Bærum, og barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus, med bl.a. alternativ kommunikasjon. Kurset gir en innføring i teori rundt metoden «Tegn til tale» og praktiske øvelser. Kurset holdes over to kvelder. 3. mars kl og KSiS, rom 391 Ansatte i barnehagen, 31. mars kl foreldre, søsken og andre nærpersoner 22. september kl og KSiS, rom 459 Ansatte i barnehagen, foreldre, søsken og andre 13. oktober kl nærpersoner Løpende påmelding, maks. 25 deltakere. Tegn til tale for viderekommende Kursholder: Sidsel Haugen «Tegn til tale for viderekommende» er beregnet for de som har gjennomgått et grunnkurs. Kurset vil bl.a. inneholde alfabetet og tall med tegn, tegn til sanger og oppbygging av setninger. 21. april kl Ansatte i barnehagen, foreldre, KSiS, rom 391 søsken og andre nærpersoner 3. november kl KSiS, rom 459 Ansatte i barnehagen, foreldre, søsken og andre nærpersoner Løpende påmelding, maks. 25 deltakere. 17

18 Kurs fra Haug ressurssenter, avdeling barnehage, i samarbeid med PPT Barn med samspills- og kommunikasjonsvansker og autismerelaterte vansker Kursholdere: Hanne Abildgaard er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune og har mange års erfaring fra arbeid med barn, foreldre og barnehager innenfor autismespekteret. Hun er Marte Meo supervisor og har mange års erfaring i å bruke video i veiledning, observasjon og opplæring. Har deltatt i forskningsprosjektet: «Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos småbarn med autisme». Tine Bøe Joheim er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk. Hun er ansatt ved Haug ressurssenter avdeling barnehage, og har lang erfaring som pedagogisk leder og spesialpedagog i Bærum kommune. Har gjennom mange år vært foredragsholder ved Østlandske lærerstevne, og har holdt ulike kurs i kommunen. Kursdagene tar utgangspunkt i hvilke behov barna med ASF (autisme eller autismespekterforstyrrelse) har for et spesielt tilrettelagt pedagogisk tilbud. Gjennom kursdagene belyser vi hvordan de voksne i barnehagen kan legge forholdene til rette for å gi disse barna en god hverdag i barnehagen. Kurset tar sikte på å skape trygge voksne som innehar en økt forståelse for og kunnskap om hvilke utfordringer barn med ASF står overfor. Kurset holdes over to dager. 28. september kl og 12. oktober kl Nordhaug skole v/haug skole Alle Påmeldingsfrist 15. september. 18

19 Godt fungerende barn innen autismespekteret Kursholder: Hanne Abilgaard og Tine Bøe Joheim Dette kurset tar utgangspunkt i barn som har ASF (autisme eller autismespekterforstyrrelse) og som er godt fungerende. Oppfølging av disse barna byr på litt andre utfordringer. Ikke minst er det viktig å fokusere på barnets opplevelse av seg selv og egen mestring, samt mulighet for å forbygge stress hos barna. 9. november kl Nordhaug skole v/haug skole Alle Påmeldingsfrist 15. september. Åpne kurs fra Haug ressurssenter, avdeling barnehage, lekotek Lekoteket i Bærum er lokalisert på Haug skole og ressurssenter. Her finnes en stor samling pedagogisk materiell for barn i førskolealder. Lekoteket tilbyr utlån av leker, spill og annet relevant materiell som utvikler hovedområdene språk og begrep, sosialt samspill og kreativitet, samt sansemotorikk. Vi som er ansatt på Lekoteket er spesialpedagoger og veiledere med lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Vi gir veiledning i bruk av leker og materiell med tanke på stimulering og samspill utfra barnets behov. Vi tilbyr veiledning og kurs knyttet til utviklingen av det psykososiale miljøet i barnehagen. Når det gjelder innhold, form, tidspunkt og lengde er vi fleksible. Aktuelle temaer kan være: - Sensitive voksne/den voksnes rolle - Barn og følelser - Sosial kompetanse - Barn og vennskap - Økt bevissthet om hvordan bruke leker og materiell På våre kurs blir deltagerne aktivert gjennom lek og ulike veiledningsøvelser. Vi ønsker å starte en bevisgjøringsprosess som fremmer tilstedeværende, tydelige og kompetente voksne i barnehagen. Kontakt Anne Cathrine Bøe Joheim og Hilde Teisbo på Lekoteket Telefon , 19

20 MITT VALG kurs arrangeres av Lions Programmet eies av stiftelsen Det er mitt valg, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som aggressiv atferd, mobbing og bruk av rusmidler. MITT VALG har vært brukt i norske barnehager og skoler i mange år, og er av en statlig forskergruppe plassert i den gruppen programmer som kan vise dokumenterte resultater. MITT VALG trener barn og unge i : Å ta ansvar og sette grenser Å kommunisere godt Å bygge selvfølelse Å ta beslutninger Å sette seg mål Personalet i barnehager og på skoler tilbys skolering av sertifiserte MITT VALG-instruktører før opplegget kan tas i bruk. Kurset kan gjennomføres som heldagskurs (dagtid) eller på to kvelder á ca. 3,5 timer. Det må imidlertid ikke gå mer enn maksimum to uker mellom de to kurskveldene. Kursene bekostes i sin helhet av Lions. Ta kontakt med Heinz Zuk eller Ole Jørgen Skundberg 20

21 VEILEDNING Veiledning for nyutdannete barnehagelærere Barnehagekontoret tilbyr veiledningsgrupper for alle nyutdannete barnehagelærere i private og kommunale barnehager i kommunen. Nye grupper starter opp høsten 2016, med et oppstartsmøte 13. september. Datoer for resten av året kommer når vi vet antall deltakere. 13. september KSiS, Auditoriet Nyutdannete kl barnehagelærere Påmeldingsfrist: 1. september Veiledning for pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet for første gang Barnehagekontoret tilbyr veiledningsgrupper for pedagogiske ledere som har dispensasjon fra utdanningskravet for første gang i private og kommunale barnehager i kommunen. Nye grupper starter opp høsten 2016, med et oppstartsmøte 13. september. Datoer for resten av året kommer når vi vet antall deltakere. 13. september kl KSiS, Auditoriet Nye pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet Påmeldingsfrist: 1. september 21

22 STYRERMØTER Styrermøter for styrere og faglige veiledere Møtene er informasjons- og dialogmøter mellom Barnehagekontoret og styrerne i kommunale og ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager. Utfyllende program med aktuelle faglige temaer for det enkelte styrermøte vil bli sendt ut i forkant av møtene. Møtenes innhold er blant annet: Informasjon om statlige og kommunale føringer Aktuelle problemstillinger for barnehagene i Bærum Foredrag / kurs Dato Klokken Sted Målgruppe 18. februar 14.april Styrere og faglige 26. mai KSiS, auditoriet veiledere i alle 8. september barnehagene og familiebarnehagene 8. desember Det er vanligvis ikke påmelding til styrermøtene, men til enkelte møter blir det bedt om påmelding. Informasjonsmøte for nye styrere Dette er et informasjonsmøte om barnehagevirksomheten i Bærum og om forventninger til styrerne. Det gis også informasjon om opptak av barn. 1. september Brambanigården, 3. etg, Nyansatte styrere Stort møterom Påmeldingsfrist: 15. august 22

23 KURSLOKALER KSiS, Kunnskapssenteret, Otto Sverdrupsplass 4, inngang A, Sandvika. (Ved stasjonen) KSiS, Kunnskapssenteret (det gamle), Malmskriverveien 4, Sandvika. (Tinghuset, inngang mot sjøen). Kommunegården ligger i Sandvika mellom Bærum kulturhus og Rådhuset. Adresse: Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika. Brambanigården, møterom. Rådhustorget 5, 3. etasje. (Vis á vis Rådhuset) Haug ressurssenter, Haug skole, Haugtunveien 3, (Avkjøring fra Griniveien) SF-kino, Sandvika, ligger ved siden av Bærum kulturhus. Adresse: Claude Monets allé 25, Sandvika. Asker Konferansesenter AS Solbråveien 49, 1383 Asker Se kart : PÅMELDING Se link til påmeldingsskjema under hvert kurs. 23

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET. Kompetanseplan 2016. Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET. Kompetanseplan 2016. Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan 2016 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 1. Pedagogisk ledelse i endringsarbeid 4

Detaljer

Kompetanseplan høst 2017

Kompetanseplan høst 2017 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan høst 2017 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert 29.05.2017 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 Trygghetssirkelen COS (Circle of

Detaljer

Kompetanseplan høst 2017

Kompetanseplan høst 2017 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan høst 2017 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert 08.09.2017 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 Trygghetssirkelen COS (Circle of

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET. Kompetanseplan Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen. Revidert

BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET. Kompetanseplan Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen. Revidert BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan 2017 Kompetanseutvikling for ansatte i Bærumsbarnehagen Revidert 21.12.16 INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE 4 1. Systematisk observasjon 4 2. Trygghetssirkelen

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

BARNEHAGEMELDING FOR BÆRUMSBARNEHAGEN OPPFØLGING AV BARNEHAGEMELDING 2015-2025

BARNEHAGEMELDING FOR BÆRUMSBARNEHAGEN OPPFØLGING AV BARNEHAGEMELDING 2015-2025 BARNEHAGEMELDING FOR BÆRUMSBARNEHAGEN OPPFØLGING AV BARNEHAGEMELDING 2015-2025 KVALITETSPLAN 1 2015 2018 Innhold Forord... 2 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsutvikling i barnehagene... 4 2.1. Analyse, vurdering

Detaljer

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016

KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD ØSTERDAL 2014-2016 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2015-2016 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Presentasjon av videreutdanningen Tittel: Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogisk

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014. Ellen Tora Hunstad ped. veileder

Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014. Ellen Tora Hunstad ped. veileder Erfaringskonferanse på Honne 12. nov 2014 Ellen Tora Hunstad ped. veileder 10 år med barnehagetjenesten Jeg kan! Okt. 2004:Prosjekt Oppstart med planleggingsdag v/ivar Haug Apr. 2005: Erfaringsdeling JEG

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN SEKTORPLAN BARNEHAGE Handlingsplan 2011 2013 Innhold Kap. Side 1 EN barnehagesektor 3 2 Felles satsningsområder 2011 2013 4 2.1. Barns og personalets læring 4 2.2. Barns språkutvikling 5

Detaljer

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender

OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN. for barnehagene i Vennesla INNHOLD. Hvorfor. Hvordan. Kalender OVERORDNET KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN for barnehagene i Vennesla INNHOLD Hvorfor Hvem Hvordan Hva Kalender HVORFOR? Hvorfor skal det drives kompetanseutvikling for barnehageansatte i Vennesla? En overordnet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Kompetanse og aktivitetsplan for Øverland barnehage AS

Kompetanse og aktivitetsplan for Øverland barnehage AS Barnehagen som behov for Likestilling og Likeverd Vennskap og Deltakelse 14/15 HMS- rutiner Brannvern. s område Førstehjelpskurs Pedagogisk dokumentasjons og vurdering Etikk/barns medvirkning spesielle

Detaljer

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk og Bidra til at barna blir kjent med det engelske språket Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk Innhold: 1 Prosjektbeskrivelse 2 Prosjektplan. 3 Evaluering. Barn,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Styrermøte

Styrermøte Styrermøte 08.09.2016 Agenda Kl.08.30 09.00 Informasjon fra Barnehagekontoret Kl.09.00 09.30 Bærum kommune som trafikksikker kommune hva må barnehagene gjøre? v. Erik Førland og representant for Trygg

Detaljer

Veiledningsprogram for pedagoger 2010-2011

Veiledningsprogram for pedagoger 2010-2011 Veiledningsprogram for pedagoger 2010-2011 Deltakelse i veiledningsprogrammet er obligatorisk for nyutdannede pedagoger, utdannet i 2009 eller 2010, i faste -, midlertidige - eller årsvikarstillinger i

Detaljer

INNHOLD. SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk 3-4

INNHOLD. SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk 3-4 1 INNHOLD SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk side 3-4 Foreldremedvirkning 5 Brukerundersøkelsen Foreldreprogram Språk og kommunikasjon 6 Årlig

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Styrermøte. 08.Desember 2016

Styrermøte. 08.Desember 2016 Styrermøte 08.Desember 2016 Agenda Kl.08.30 09.30 Informasjon fra Barnehagekontoret Kl.09.30 10.15 Prosjekt Utdanningsbarnehager, v.inger-marie Lindboe,HiOA Kl.10.15 10.30 Pause Kl 10.30 11.30 Barns trivsel

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av i Vestvågøy kommune Vestvågøy kommune Postboks 203, 8376 Leknes Tlf.: 76 05 60 00 - Fax: 76 05 60 01 postmottak@vestvagoy.kommune.no www.vestvagoy.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen

Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Kompetanseutviklingsplan barnehagene i Longyearbyen Vedtatt av Styret for Oppvekstforetaket KF 8.november 2013 Innhold Mål:... 2 1. Krav til alle som skal jobbe med barn ved barnehagene i Longyearbyen:...

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Sats på foreldrene!! Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom Vegard Henriksen

Sats på foreldrene!! Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom Vegard Henriksen Sats på foreldrene!! Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom Vegard Henriksen Hovedformål med foreldreveiledning: å etablere spesifikke foreldreferdigheter som reduserer stress, endrer

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT HOLE KOMMUNE presenterer SpråkPROSJEKT 2013-2015 2 PROSJEKT beskrivelse TEMA: SPRÅK JFR. LOKAL RAMMEPLAN FOR HOLEBARNEHAGENE Gjennom systematisk tilrettelegging og tidlig stimulering har Holebarnehagene

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Til fosterforeldre og ansatte i barneverntjenestene i Akershus Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Region øst Vi trenger hele tiden

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

1 ÅRIG HANDLINGSPLAN Fagavdeling barnehage

1 ÅRIG HANDLINGSPLAN Fagavdeling barnehage 1 ÅRIG HANDLINGSPLAN 2014-2015 - Fagavdeling barnehage 1 INNHOLD SATSNINGSOMRÅDER side Barns medvirkning 3 Den gode barnehagen IKT, motorisk fysisk aktivitet 3 Foreldremedvirkning 4 Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Barnehagesektoren

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 «Kompetanse for framtidens barnehage» Viser til utlysning kompetansemidler, deres ref: Sak 2016/1984. Vadsø kommune søker om kr.

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal;

Samtlige 4 tematiske satsingsområder ligger til grunn for satsninga i Nord-Østerdal; KOMPETANSEPLAN BARNEHAGESEKTOREN I NORD- ØSTERDAL 2016-2018 1. BAKGRUNN /INNLEDNING Kommunene i Nord Østerdal samarbeider om kompetanseutvikling og utviklingsarbeid på barnehageområdet. Nord-Østerdal består

Detaljer

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15

Barnehager Fastland. Årsplan 2015/2016. «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Barnehager Fastland Årsplan 2015/2016 «Trollvik barnehage» Godkjent av SU i Trollvik barnehage, 21.10.15 Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Trollvik barnehage... 3 Ansatte i Trollvik barnehage...

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk

SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk SATSNINGSOMRÅDER Den gode barnehagen IKT Tidlig innsats/barns tilknytning ASK nettverk Motorikk side 2-3 Foreldremedvirkning Foreldreprogrammet Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med helsesøstertjenesten

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Bergen språkstimulerings program

Bergen språkstimulerings program Bergen språkstimulerings program Samling 2 Strategiplanen: Likeverdig opplæring i praksis Bedre språkferdighetene blant minoritetsspråklige barn i førskolealderen Satsningsområder Bergen kommune FIRE SATSINGSOMRÅDE

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Tveita skole. Strategisk plan 2015

Tveita skole. Strategisk plan 2015 Tveita skole Strategisk plan 2015 Historikk 2007-2014 Aktivitetsplan for strategiske mål & initiativ 2015 Her vi bor høyt oppå byens tak, høye åser ligger bak Fjorden ligger langt der uti vest, sola skinner

Detaljer

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra 2016-2017 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2016-2017 Side 1 Overordnet kompetanseplan for 2016 2017 Overordnet kompetanseplan 2016

Detaljer

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Høsten 2015 og vinter 2016 inviterer vi til to kurs, i Bergen og på Osterøy Veilederkurs i Bergen 16. og 17. november 2015 og 1. og 2. februar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Manual for observasjon og refleksjon i personalgrupper basert på Marte Meo elementer.

Manual for observasjon og refleksjon i personalgrupper basert på Marte Meo elementer. Manual for observasjon og refleksjon i personalgrupper basert på Marte Meo elementer. Bakgrunn og historikk Utviklet av Hanne Musum Breen og Gunn Hege Seljeseth. Prosjekt i Byneset barnehager fra 2008

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer