VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden. HeidelbergCement Northern Europe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden. HeidelbergCement Northern Europe"

Transkript

1 VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden HeidelbergCement Northern Europe 1

2 INNHOLD Målet vårt bærekraftig byggevirksomhet 1 Åpen kommunikasjon og interessentforhold er viktig for oss. 2 3 Våre utfordringer frem mot bærekraftighet 4 5 Kontakt Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, forslag eller kommentarer om HeidelbergCement Northern Europe og bærekraft. HeidelbergCement Northern Europe Box SE Stockholm, Sverige Telefon +46 (0) Faks +46 (0) Bilder HeidelbergCement Northern Europe og byggutengrenser.no Side 23,: Sofie Braseth Opphavsrett HeidelbergCement Northern Europe Betong et bærekraftig byggemateriale 6 11 Betongproduktets verdikjede Klimapåvirkning Tiltak for biologisk mangfold Avfall som ressurs Lokalsamfunn og miljøpåvirkning Mennesker helse og sikkerhet Mennesker medarbeidere En ledende produsent av byggematerialer 28 2 Papiret i denne trykksaken er FSC-sertifisert.

3 Kjære leser, dette trykte sammendraget presenterer våre prioriterte fokusområder i vårt arbeid med bærekraft i selskapene innenfor HeidelbergCement Northern Europe (HCNE). Det er et supplement til den fullstendige bærekraftrapporten for , som du kan finne på nettet: Jeg håper mange av dere vil være interessert i denne oversikten. Som samfunnsaktør, er det viktig for oss å samarbeide med kunder, naboer, myndigheter, miljø- og andre organisasjoner. Dette samspillet er veldig viktig for meg personlig. karbonfangstprosjekt innenfor sementbransjen, som nå gjennomføres i Brevik i Norge. HeidelbergCement Quarry Life Award (QLA) er en verdensomspennende konkurranse, hvor studenter og forskere er invitert til å delta og komme med forslag som kan forbedre bærekraften i våre brudd. Dette er et tiltak jeg brenner for, nettopp fordi det motiverer unge mennesker til å engasjere seg og samhandle. Les om QLA på side 19. Små handlinger og store prosjekter det er mange måter medarbeiderne i Heidelberg- Cements selskaper kan bidra med å redusere Målet vårt bærekraftig byggevirksomhet Siden vi begynte å gi ut bærekraftrapporten, har bærekraftig utvikling blitt en naturlig del av vårt daglige arbeid. Initiativet motiverer alle forretningsområdene i HeidelbergCement Northern Europe til å gjennomføre nødvendige tiltak for å utvikle en bærekraftig fremtid. Sikkerhet skal alltid ha høyeste prioritet. Vi har ambisjoner om å forbedre sikkerhetsarbeidet vårt, og i den forbindelse har vi lansert flere nye tiltak og opplæringsaktiviteter i samtlige av forretningsområdene våre. I 2013 gjennomførte vi en interessentanalyse på vårt bærekraftsarbeid. På bakgrunn av tilbakemeldingene har vi fått et bedre bilde av hva som forventes av oss og hvordan vi kan forbedre oss. Innholdet her er koblet til tilbakemeldinger i forhold til fem fokusområder relatert til klima, biologisk mangfold, avfall som ressurs, lokalmiljøet og mennesker i våre virksomheter. Jeg vil gjerne fremheve to viktige aktiviteter, som jeg er spesielt stolt av: Lanseringen av vår nullvisjon for CO 2 og starten på verdens første vår påvirkning av naturen. Vi vil presentere fakta og fortellinger fra virkeligheten for å vise dette! Jeg er sikker på at vi vil fortsette med å utvikle forretningene våre og bli enda bedre i årene som kommer. Jeg håper virkelig at du setter pris på vår åpenhet og synes innholdet interessant! Gunnar Syvertsen administrerende direktør Northern Europe 31

4 Samfunnet og interessenter Åpen kommunikasjon og interessentdialog er viktig for oss. Målet vårt er å være åpen og transparent i vår kommunikasjon, og samarbeidet vår med interessenter er høyt prioritert. Vi ber jevnlig om tilbakemeldinger for å finne ut hvordan våre interessenter prioriterer i forhold til våre egne prioriteringer. Vi spør også om hva interessentene synes om selskapets bærekraftsambisjoner og -prestasjoner. En nylig gjennomført undersøkelse med både interne og eksterne interessenter, viser at vi må fokuserer på miljøspørsmål som klimapåvirkning, energiforbruk, helse og sikkerhet på arbeidsplassen samt påvirkningen på det biologiske mang foldet. Resultatene fra analysen påvirker hvordan vi prioriterer i rapporteringen og kommunikasjon, samt hvordan vi vil arbeide med bærekraft i selskapet. Finn mer informasjon om vårt arbeid rundt bærekraft og GRI-rapportering i den nyeste bærekraftrapporten, som vi gir ut med jevne mellomrom og som finnes online: Verdifull kunnskap gjennom samarbeid med interessenter Selvfølgelig er det viktig at begge parter er interessert i en dialog og har en fleksibel innstilling. 24 Som en del av søknadsprosessen om fornyet konsesjon for et tilslagsbrudd, inviterte den svenske tilslagsprodusenten Jehander interessenter til et konsultasjonsmøte. Den lokale avdeling av den svenske miljøorganisasjonen Mälaröarna Naturskyddsförening (MNF) deltok på møtet. De hadde kommet med kommentarer til planene for å gjenåpne for lagring av steinmasser, fordi bruddet, som er startet opp igjen etter tidligere gruvedrift, i dag inneholder en spennende flora med flere truede arter. Jehander tok kontakt med MNF for å finne ut mer om plantene, og om det var mulig å finne en løsning på konflikten ved en utvidet drift. Skape dialog Niklas Skoog, som er ansvarlig for råvareforsyning hos Jehander sier: Vi mener det beste er å opprette en dialog og diskutere utfordringene direkte med interessentene, og la dem få presentere sitt perspektiv. En endring senere i konsesjonsprosessen kan ofte være mer komplisert, noe som igjen betyr høyere kostnader. Dessuten er det vår politikk å være åpen for

5 Samfunnet og interessenter Bo Nylén fra MNF og Lars Svensson fra Jehander ved bruddet i Löten utenfor Stockholm. samarbeid med interessenter som har verdifull kunnskap, i stedet for å se på dem som motstandere, sier Niklas Skoog. Både vi og miljøet vinner på økt kunnskap om miljøpåvirkningen fra virksomheten vår. Så hva skjedde da de to partene møttes? Vi møttes ved bruddet i Löten og begge parter presenterte fakta og forutsetninger for eget standpunkt. Dialogen var åpen og direkte, og begge parter viste en forståelse for at det var forskjellige meninger. MNF viste oss et sted på området hvor det fantes spesielt interessante planter og dyrearter, og Jehander gjennomførte på bakgrunn av dette noen tilpasninger i sine planer. Vi tok hensyn til flere av de forholdene som kom frem i vår dialog med MNF, sier Niklas Skoog. Bo Nylén fra MNF sier For vår del tror jeg dette er en klokere og mer effektiv måte å arbeide på. Vi har en god del kunnskap som ofte mangler hos selskapene, og sammen kan vi utgjøre en forskjell. Soppen Tricholoma focale. 53

6 VÅRE UTFORDRINGER... Klimapåvirkning Å minimere CO 2-utslippene er den største utfordringen i bransjen vår når det gjelder bærekraft. Vi arbeider mot null CO 2-utslipp gjennom produktenes livsløp. Det er vår visjon. Side Tiltak for biologisk mangfold Vi arbeider proaktivt gjennom ansvarlig forvaltning av det biologiske mangfoldet i bruddene våre, og skape gode levevilkår for en rekke arter samt verdifulle rekreasjonsområder for lokalbefolkningen. Side Avfall som ressurs Vi arbeider hele tiden med å oppfylle ambisiøse mål om å erstatte fossile og ikke-fornybare energikilder og råmaterialer med alternativer. Side Lokalsamfunnet og miljøpåvirkning Vi arbeider proaktivt for å redusere forstyrrelser som lokal støy, støv og vibrasjoner, og vi forsøker å være en ansvarlig aktør i lokalmiljøet. Side Mennesker Helse og sunnhet på arbeidsplassen er topp prioritet i alle selskapene våre. Vi har en visjon om null ulykker og et Sikker atferd-initiativ innenfor alle forretningsområdene våre. Men like viktig, er det å oppmuntre nåværende og fremtidige ansatte å utvikle deres karrierer hos oss. Side

7 FREM MOT BÆREKRAFTIGHET Klimapåvirkning Direkte CO 2 per tonn sement er redusert med 4% mellom 2011 og Tiltak for biologisk mangfold Brudd med restaureringsplaner: 93% Brudd med forvaltningsplaner for biologisk mangfold som ligger i biologisk følsomme områder: 82% Lokalsamfunn Jehander ble tildelt Certificate for Local Community Partnership fra UEPG. Avfall som ressurs Andel alternativ brensel: 43% Brensel basert på biomasse: 18% Klinkerandel: HCNE 84% Helse og sikkerhet Ulykkesfrekvens (FR*): 10 Alvorlighetsgrad (SR): 196 Utfordring: HCNE har som mål å nå FR 2 og SR 40. Ansatte 20 unge ansatte deltok i YPDP. Alle tallene er fra 2013, hvis ikke annet er oppgitt. * FR = antall ulykker per million arbeidstimer; SR=antall skadefraværsdager per million arbeidstimer 75

8 BETONG ET BÆREKRAFTIG Viljandi Gümnaasium, Estland. Det er økt etterspørsel etter innsikt i produktenes samlede miljømessige påvirkning, som for eksempel betong. Det er vanskelig å tenke seg en verden uten betong. Det er et allsidig, holdbart og sterkt byggemateriale som støtter livet i et moderne samfunn. Betong sikrer ytelsen og holdbarheten i infrastruktur som vi er helt avhengige av til daglig, som vannforsyning, kloakksystem, veier, tunneler og kraftverk. Betong er også mulig å produsere i store volum i nærheten av bygge plassen til en rimelig pris. Å fremstille sement, som er den viktigste ingrediensen i betong, krever mye energi og er forbundet med noen miljømessige utfordringer. På den annen side har bygninger av betong gode miljømessige egenskaper. Det er også mulig å gjenbruke og resirkulere betongen når den har tjent sitt opprinnelige formål. Sikring av energieffektive bygninger Energieffektive bygninger er helt nødvendig for å redusere den generelle påvirkning menneskelig aktivitet har på miljøet. Ved sammenligning av forskjellige byggematerialers miljøpåvirkning, er det viktig å ta hele livsløpet med i betraktning. For en typisk kontorbygning, vil driften stå for 80 til 90 prosent av det samlede energibehovet i hele bygningens levetid. Sementproduksjonen er kun en del av påvirkningen fra bygningene. Energien som kreves for å varme opp, kjøle ned og lyse opp bygninger påvirker langt mer. Betong har god varmelagringsevne. Den absorberer varme om dagen og slipper varmen langsomt ut om natten. Dermed får mindre svingninger i innetemperaturen, og energiforbruket kan reduseres, spesielt energi til kjøling. Påvirkning gjennom produktenes levetid Stadig flere av våre kunder ønsker informasjon om våre produkters samlede miljømessige påvirkning. Livsløpsanalyse (LCA) er en metode til å beregne samlet miljømessige påvirkning av et enkelt produkt i hele dets levetid hele veien fra utvinning av råmaterialer, foredling og produksjon til distri- 68

9 BYGGEMATERIALE busjon, bruk, vedlikehold og deponering eller resirkulering. Livsløpsanalysens metodikk er også grunnlaget for miljødeklarasjoner. Miljødeklarasjoner følger produktkategori-regler og gir autentisk informasjon om produktenes miljømessige påvirkning. Vi begynte med miljødeklarasjoner på våre norske sementer i 2002 og har som mål å oppfylle den økende etterspørselen for denne typen informasjon, en trend som vi ser i alle markedene våre. I vår bærekraftrapport rapporterer vi data i overensstemmelse med Global Reporting Initiative (GRI). Dataene i GRI-rapporten fokuserer på den miljømessige påvirkningen fra produksjonen av produktene, disse dataene er forskjellige fra EPD-dataene som dekker hele livsløpsperspektivet. LCA på justerte betongsviller (TCS) I 2012 gjennomførte det svenske Trafikverket en livsløpsanalyse for justerte betongsviller (Tuned Concrete Sleeper TCS), som er et produkt utviklet og produsert av vårt svenske selskap Abetong. Analysen viser til at TCS er et godt alternativ til tradisjonelle sviller ut fra et miljøperspektiv. Jernbanesviller som er laget av treverk impregneres med kreosot, et middel som kan være kreftfremkallende og forurense jord og vann. En TCS er utviklet slik at den har den samme funksjonaliteten som sviller av treverk og kan dermed brukes til å erstatte også enkeltsviller langs et spor. Rya kombinerte varme- og energiverk (CHP) i Göteborg. Jernbanesviller Esob-tunnelen, Stockholm. Robust LCA Livsløpsanalyser kan gjennomføres på mange forskjellige måter, og dermed kan de også generere forskjellige resultater. Det gjør det mer komplisert å sammenligne forskjellige byggematerialer med hverandre. Vår svenske sementprodusent Cementa har satt i gang prosjektet Robust LCA, ledet av Svenska Miljöinstitutet (IVL). Formålet med prosjektet er å foreslå hvordan livsløpsanalyser kan justeres slik at det blir lettere å sammenligne på tvers av produkter og bransjer. I 2014 ble man enige om en felles tolkning av eksisterende metoder. Et viktig skritt fremover er den fellesstandarden for livsløpsanalyser som er koblet til de europeiske standardene EN15804 og EN

10 Betong et bærekraftig byggemateriale Bærekraftig bygging med betong fra en arkitekts perspektiv Ifølge Jan Knoop, arkitekt og partner i det Oslobaserte arkitektfirmaet LPO, er bærekraftig bygging ikke kun basert på et optimalt valg av byggematerialer og måten de brukes på. Det handler også om livsløpskostnader. Tunge materialer som betong og mur påvirker miljøet gjennom produksjonen, men på den andre side betyr materialenes lange holdbarhet lavere vedlikeholdskostnader. Jo lenger levetid disse materialene har, jo bedre kommer de ut i beregningene. LPO har vært involvert i flere prosjekter basert på Green Building-konseptet, hvor målet er lavest mulig miljømessig påvirkning fra materialer og bruk. Bland disse er Papirbredden II i Drammen, som benyttet Lavkarbonbetong levert av vårt norske selskap NorBetong, som produserer ferdigblandet betong. Én viktig måte å redusere energiforbruket, er å utnytte de termiske egenskapene i betong og andre tunge materialer, slik at de kan gjøre nytte som varmelagring og redusere det samlede forbruket av energi i bygningen. Kostnadene ved å bygge energieffektivt er ikke høye, hvis det planlegges godt fra første dag, sier Jan Knoop. Etterspørselen etter miljøstandarder og dokumentasjon har på mange måter endret den måten som moderne byggerier planlegges. Artipelag kunsthall i Stockholm kombinerer betong og treverk. Papirbredden II ble kåret til årets bygning 2012 og er en del av Drammen kunnskapspark. 810

11 Betong et bærekraftig byggemateriale Miljøhandlingsplanen for betong Siden 2012 har de tre organisasjonene Fabeko (Norsk fabrikkbetongforening), Norsk Betongforening og Norsk Betongelementforening samarbeidet om en felles miljøhandlingsplan (Miplan) for betong, hvor man har blitt enige om en rekke miljøtema. Ideen er at man kan bedre utvikle kompetanse om bærekraft i fellesskap og på den måten ta bedre miljømessige beslutninger ved valg av materialer og produkter. Drivkraften i arbeidet har vært ideen om at kunnskapen skal deles, forskning og utvikling koordineres og resultatene distribueres ut til alle deler av betongindustrien. Så selskapene vil bruke denne kunnskapen i deres egen kontekst, i utviklingen av nye produkter og tjenester. HeidelbergCement er største deltaker i Byggutengrenser, som fungerer som Miplans sekretariat og er en bransjeforening opprettet for å inspirere og informere om god bruk av mur og betong. Byggutengrenser styrer også et åpent, felles webprosjekt for Miplan For å støtte utviklingen av knowhow innenfor bærekraftig bygging, deltar HeidelbergCement aktivt i arbeidet med utviklingen av BREEAM NOR. Den norske versjonen av BREEAM er opprettet som en rådende miljømessig evalueringsmetode og rangeringssystem for bygninger i Norge. HeidelbergCement er også representert i den norske standardiseringskomiteen SN/K 356, som er ansvarlig for utvikling av en standard for beregning av klimagassutslipp i bygninger fra et livssyklusperspektiv. Selvika, Norge. Malmömässan ble bygget i 2012 og er et m 2 varemesse- og kongressenter som kan arrangere utstillinger og konferanser for opptil mennesker. Bygget består av en utstillingshall, et konferansesenter og to restauranter og ligger rett utenfor Malmö sentrum. Messesenteret oppfyller kriteriene for Green Building, slik de er definert av Sweden Green Building Council. Det ble bygget med sterkt fokus på miljø, spesielt med tanke på energieffektivitet. Fordi Malmömässan ble bygget i overensstemmelse med retningslinjene for Green Building, ble energieffektivitet prioritert høyt. I den forbindelse er betong det perfekte byggematerialet. Blant annet bidrar det med å moderere innetemperaturen i bygningene, takket være materialets store termiske masse, forklarer Per Fieber fra salgsavdelingen i Abetong, som tok del i produksjons- og byggeprosessen. Abetong leverte prefabrikkerte betongelementer til prosjektet. Malmömässan er bygget i samsvar med retningslinjene for Green Building 119

12 Betong et bærekraftig byggemateriale Hyllie, Sverige. Ronny Andersson. Johan Mörnstam. Utvikling av ny bygningsteknologi for bærekraftige byer Partnerskapet er en forlengelse av vårt initiativ for bærekraftige byer. Kan betong være løsningen når man bygger nye og energismarte bygninger? Det mener energiselskapet E.ON og Cementa at det kan. Derfor har de inngått et treårig forskningssamarbeid sammen med Lunds Tekniska Högskola og Ekonomihögskolan ved Universitetet i Lund. Formålet er å utvikle ny teknologi for varmeeffektive bygninger til fremtidens smarte byer. Fremtidens boligbygging møter store utfordringer i forbindelse med energieffektivitet. Varemelagringsevnen til betongstrukturer er et viktig element i fremtidens smarte byer, og disse positive kvalitetene ved betong vil evalueres i dette forskningsprosjektet. I dag er det velkjent blant eiendomsutviklere og kunder at tunge betongstrukturer gir et godt inneklima og lavt energiforbruk, sier Ronny Andersson, sjef for forskning og utvikling i Cementa. Bruk av betongs for varmelagring gjør det mulig for energiprodusenter å redusere leveringstopper av varme, avkjøling og elektrisitet, noe som ofte forbruker fossilt brensel. Dette må vi utvikle videre, og derfor er utviklingsprosjekter så viktig for Cementa, fordi vi ønsker å forbedre utviklingen av bærekraftig boligbygging, sier Ronny Andersson. Forskningsprosjektet vil vare i tre år og teknologien vil testes i full skala i Hyllie, som er en ny bydel i Malmö. Partnerskapet er en forlengelse av vårt initiativ for bærekraftige byer. Vårt mål er å levere energi med minst mulig miljøpåvirkning og finne forretningsmodeller som kan støtte vår ambisjon, sier Johan Mörnstam, leder av forretningsutvikling i E.ON

13 Betong et bærekraftig byggemateriale Digitale applikasjoner gir kundestøtte Som resultat av den økte etterspørselen etter digitale kundeapplikasjoner, har vårt svenske selskap Betongindustri introdusert to applikasjoner, Betong Online og BetongAppen. Betong Online er et nettbasert verktøy, mens Betong- Appen er en app til smarttelefoner og nettbrett. De gir begge servicestøtte som er nyttig på byggeplasser. BetongAppen gir kunden alt de trenger å vite om funksjonell betong. Det inkluderer også et skjema for ordreforespørsler. Du kan raskt finne ut via betongkalkulatoren hvor mye betong som trenges til å støpe et gulv, sier Lars Åström, regionssjef i Betongindustri og prosjektleder for BetongAppen. Betong Online var et svar på et ønske fra selskapets store kunder. Via nettsiden kan kunden følge status på registrerte bestillinger i sanntid. Betong Online kan sende en tekstmelding til mottakende kunde når den ferdigblandede betongen forlater fabrikken. Blant annet kan man også se hvor mange kubikkmeter som er sendt til byggeplassen og hvor mye av den samlede leveringen som er tilbake. Betong Online er ikke bare kjekt å ha, men er virkelig nyttig for kunden, sier Lars Åström

14 Betongens verdikjede Denne illustrasjonen viser hele verdikjeden til produktene våre fra utvinning av råmaterialer i kalkbruddene eller sand- og grustakene, hele veien til gjenbruk og resirkulering av produktene. Sementproduksjon Knust kalkstein knuses og blandes med andre materialer til råmel. Råmelet føres inn i et ovnssystem og når til slutt en temperatur på 1450 grader, hvor det gjennomgår en delvis smelting og danner mellomproduktet klinker. Etter en hurtig nedkjøling blir klinkeren malt til fint pulver, iblandes noe gips samt eventuelt kalk, slagg og flyveaske, avhengig av sementprodukt. Sementen transporteres til terminaler og kunder med skip, tog eller bil. Pukkverk, grus- og sandtak Pukk, sand og grus utvinnes enten fra utsprengt masse i steinbrudd, eller fra naturlige forekomster i grus- og sandtak. Deretter transporteres massene med lastebil til prosessanlegg. Massene knuses og sorteres til forskjellige produkter. Det brukes ikke kjemikalier eller andre tilsetningsstoffer i produksjonsprosessen. Produktene leveres til kunden med skip, tog eller bil. Gjenvinning Betong er et holdbart materiale, men det kan også gjenbrukes og resirkuleres når det har tjent sitt formål. Betong og tilslag kan gjenbrukes som fyllmasse i forskjellige sammenhenger, som veibygging

15 Kalkbrudd Kalk er det viktigste råmaterialet i sement. Det utvinnes gjennom sprengning i brudd eller gruver. Vi transporterer materialet med lastebil eller tog til knuseanlegget. Produksjon av ferdigbetong Betong fremstilles ved å blande tilslag, sement, vann og tilsetningsstoffer. Fersk betong transporteres fra fabrikk direkte til byggeplassen. Infrastruktur Betong er et viktig byggemateriale i bygging av viktig infrastruktur, som vannforsyning, kloakk, veier, tunneler og kraftverk. Tilslag er hovedingrediensen i både betong og asfalt. Andre pukk- og grusprodukter benyttes blant annet som underlag for veier, bygninger og bygg generelt. Produksjon av prefabrikkerte betongprodukter Prefabrikkeringsanlegg fremstiller betongelementer og produkter som er utviklet for å oppfylle spesifikke behov hos kundene. Produktene inkluderer blant annet prefabrikkerte bærende strukturer, elementer til gulv og vegger, industritanker, jernbanesviller og veibarrierer, og leveres med lastebil eller jernbane fra fabrikk til kunden. Bærekraftig bygging Betong er det mest brukte og allsidige byggematerialet som er i bruk i dag. Det er et meget holdbart, sterkt og allsidig produkt. Det har en lang levetid og kan motstå vær og vind og tøff bruk i mange tiår. Betong beskytter mot brann og forfaller ikke pga. fuktighet eller mugg. Hvis det brukes som det skal, kan det gi lavere energiforbruk i bygningen fordi det er i stand til å absorbere varme. Les mer på side

16 Klimapåvirkning En visjon om null CO 2 -utslipp Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null? Vi tror det. Vår visjon er null CO 2 -utslipp i løpet av våre produkters levetid innen Visjonen baserer seg på fem komponenter: karbonatisering, nye sementtyper, bruk av alternative energikilder, energieffektivitet og karbonfangst. I 2013 begynte vi å utvikle metoder for fangst av CO 2. Selv om det meste av karbonutslippet i et betongprodukt stammer fra produksjonen av sement, ser vi på det samlede utslippet i et betongprodukt i løpet av hele produktets livssyklus. Betong opptar CO 2 i hele sin levetid, gjennom en kjemisk prosess som kalles for karbonatisering. Effekten av karbonatisering er beregnet til å være tonn med CO 2 per år i Sverige og Norge til sammen. CO 2 -utslippet fra sementproduksjonen har to De fem komponentene i vår null-visjon kg CO 2/tonn sement CO 2 hovedkilder: kalsinering, som er den nødvendige kjemiske prosessen som endrer råmaterialet til sementklinker og som krever meget energi, og bruken av brensel i sementovnene. Vår tilnærming til kildene er todelt: Vi reduserer bruken av klinker i sement, ved å bruke alternative materialer, som flyveaske, og vi bruker avfallsbasert brensel (RDF) som erstatning for kull. På vår største fabrikk i Slite, står alternative Energieffektivitet Biomasse Nye sementtyper Karbonatisering Karbonfangst 14 16

17 energikilder for 60% av energiforbruket. Målet for 2016 er 75%. Store mengder av de alternative energikildene baserer seg på biomasse. Vi arbeider med energieffektivitet i alle deler av produksjonen. Fra bruk av det mest moderne utstyret og prosesser, til effektivisering av transport og logistikk. I 2013 startet vi et prosjekt som skal teste ulike teknologier for fangst av CO 2 fra røykgassen. I årene som kommer vil vi gjennomføre tester med fire forskjellige fangstteknologier i et småskala-testsenter ved vår fabrikk i Brevik. Vår visjon er null CO 2 -utslipp i løpet av våre produkters levetid innen CO 2 -utslipp (forretningsområdet Sement) Direkte CO 2 (tonn) Indirekte CO 2 (tonn) Spesifikk CO 2 (kg) ton Direkte CO 2 = CO 2 fra energikilder og råmaterialer. Indirekte CO 2 = CO 2 fra forbruk av kjøpt elektrisitet. Spesifikk CO 2 = direkte CO 2 per tonn sement kg Karbonfangst: Utforskning av nye teknologier Norcems karbonfangstprosjekt ved fabrikken i Brevik er et unikt forskningsprosjekt innenfor sementindustrien, hvor fire forskjellige karbonfangstteknologier blir testet i et småskala-testsenter. Utviklingen av teknologier for karbonfangst er i rask utvikling, men testsentre og installasjoner har hovedsakelig vært på kraftverk. Industrisektoren har ikke vært med i denne utviklingen inntil nå. Initiativet fra Norcem med å opprette test senteret støttes av European Cement Research Academy (ECRA), som på sin side vil formidle kunnskap fra prosjektet til hele den europeiske sementindustrien. Prosjektet i Brevik skal teste fire forskjellige teknologier som er i forskjellige utviklingsstadier. Aker Solutions har utviklet en teknologi basert på flytende aminer. Denne er kommet lengst av de fire og har tidligere vært testet på flere andre utslipp, men ikke i industrien. NTNU, DNV GL og Yodfat Engineers har utviklet og skal teste ut en membranteknologi i en mindre testenhet. Det USAbaserte RTI (Research Triangle Institute) benytter en faststoff absorbsjonsteknologi i sin testmodul. Alle disse teknologiene testes ut parallelt. Den fjerde teknologien er en såkalt regenerativ kalsiumsyklus, og testene her vil bli gjort på universitetet i Stuttgart. Hovedmålet med dette prosjektet er å studere og sammenligne de forskjellige fangstteknologiene og avgjøre i hvilke grad de kan implementeres i et moderne sementovn-system, sier prosjektleder Liv Margrethe Bjerge. Norcems karbonfangstprosjekt har et budsjett på 12 millioner euro. 75% er finansiert av den norske stat gjennom Gassnova og deres Climit-program. Testprogrammet vil holde på fram til Liv Margrethe Bjerge

18 Klimapåvirkning Betong absorberer CO 2 Beregninger viser at Sveriges betongstrukturer absorberer tonn med CO 2 hvert år Hele tonn med CO 2 bindes i Sveriges eksisterende betongstrukturer hvert år, noe som tilsvarer prosent av den samlede mengden utslipp fra landets sementproduksjon. Dette er dokumentert gjennom et stort forskningsprosjekt med Cementa, Lund universitet og Svenska Miljöinstitutet som aktive deltakere. Sementproduksjonen slipper ut CO 2 fra forbrenning av brensel og fra kalsineringsprosessen. I løpet av et betongprodukts levetid vil imidlertid betongen binde deler av den frigitte CO 2 en tilbake. Denne prosessen, som kalles for karbonatisering, finner sted når kalsiumforbindelser i betongen for det meste kalsiumhydroksyd kommer i kontakt med CO 2 i det omgivende luften og danner kalsiumkarbonat, som er hoveddelen av den opprinnelige kalken. Cementa deltar for tiden i et prosjekt hvis mål er å øke CO 2 -opptaket i knust betong. En metode som vi diskuterer, er å sortere materialet i mange forskjellige størrelseskategorier. Da vil det automatisk danne seg hulrom, slik at hele overflaten utsettes for luft, sier Ronny Andersson gjesteprofessor ved Lund universitet og leder for forskning og utvikling hos Cementa. Ronny Andersson.

19 Innovative sementtyper med redusert karbonavtrykk For å oppfylle den økte etterspørselen etter byggematerialer med et lavere karbonavtrykk, produserer og utvikler vi nye sementtyper i Norge, Sverige og Estland. Ved å erstatte karbonintensivt klinker med flyveaske, slagg, kalkholdig leire eller brent skifer reduseres karbonavtrykket betydelig i det endelige produktet. Dessuten vil bruk av avfallsmaterialer fra andre bransjer hjelpe oss med å spare energi og råmaterialer. På de norske fabrikkene i Brevik og Kjøpsvik har det i mange år vært produsert forskjellige typer sement, med opptil 20 prosent flyveaske. Tilpasset sement for spesialprosjekter kan til og med inneholde opptil 30 prosent flyveaske. I Estland brukes brent skifer til å redusere klinkerinnholdet i sementen. I Sverige har vi tatt i bruk Bacement, som består av 16 prosent flyveaske. Før introduksjons fasen, gjennomførte vi grundige undersøkelser, både på Cementas eget laboratorium og hos kundene. Bruk av avfallsmaterialer fra andre bransjer hjelper oss med å spare energi og råmaterialer. For et eksempel på hvordan man beregner karbonavtrykket til betong som byggemateriale, se vår bærekraftsrapport på Prosessmodell for produksjonen av klinker I begynnelsen av 2014, avsluttet Bodil Hökfors fra FoU-avdelingen i Cementa sin doktorgradsavhandling Phase chemistry in process models for cement clinker and lime production ved Umeå universitet. Målet med avhandlingen har vært å utvikle en databasert prosess-simulator som gjør det mulig å studere hvordan nye tiltak vil innvirke på produktene før de settes i produksjon. Avhandlingens resultater vil bli viktige i arbeidet med å realisere HeidelbergCement Northern Europes null-visjon. Bodil Hökfors

20 Tiltak for biologisk mangfold Börje Ekstam PhD og studenter. Fremme biologisk mangfold ved bruddene våre Mange brudd er velegnet til å fremme det biologiske mangfoldet. De åpne områdene tiltrekker seg planter, insekter og dyr Vår aktivitet i ulike brud (grus- og sandtak, uttak av pukk eller kalkstein til sementproduksjon) påvirker landskapet og det naturlige miljøet, både positivt og negativt, ved å endre betingelsene for flora og fauna. Undersøkelser viser at det biologiske mangfoldet i mange tilfeller øker i og omkring uttakene, fordi landskapet åpner seg opp og gir planter, insekter og dyr nye territorier og mindre konkurranse. Vi arbeider aktivt med å legge til rette for økt biologisk mangfold i og rundt bruddene våre, som til sammen består av et område på 25 km 2. Ansvarlig bruk Utvikling av nye, eller utvidelse av eksisterende uttak, er gjenstand for omfattende undersøkelser og utredninger. Dette inkluderer en undersøkelse av miljøpåvirkning, og hvis det er i nærheten av et område som er ekstra biologisk verdifullt, gjennomføres egne studier om det biologiske mangfoldet. Det spesifiseres også nødvendige kompensatoriske tiltak Andel brudd med gjenopprettingsplaner 93% Andel brudd med styringsplaner for biologisk mangfold 82% (blant brudd som ligger ved biologisk følsomme områder) Vi har drevet et prosjekt i Slite siden 2006 for å undersøke forholdene til den truede planten Pulsatilla Patens.

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik Per Brevik Director alternative fuels 7. august 2013 HeidelbergCement / Hovedtall 52 500 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag Sement Tilhørende aktiviteter

Detaljer

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Per Brevik Norcem / HeidelbergCement Northern Europe Verdal, 11. oktober 2010 HeidelbergCement 53.000 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag, sement og nedstrømsaktiviteter

Detaljer

Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet?

Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet? Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet? Per Brevik Direktør Bærekraft og Alternative brensler HeidelbergCement Northern Europe HeidelbergCement Group 45.500

Detaljer

CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik

CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik Per Brevik Direktør alternativt brensel, HeidelbergCement Northern Europe Bodø, 18. september 2014 Norcem en del av HeidelbergCement Nr 3 innen Sement Nr 1

Detaljer

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden HeidelbergCement Northern Europe

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden HeidelbergCement Northern Europe VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden 2016 2016 HeidelbergCement Northern Europe Området ved siden av kalkbruddet i Skövde er nå blitt et rekreasjonsområde hvor folk kan gå turer og trene. Om sommeren er det

Detaljer

Kommunedelplan - Tromsdalen

Kommunedelplan - Tromsdalen Kommunedelplan - Tromsdalen 18. mars 2013 Per Brevik Dir. Alt. Fuels NORCEM en del av HeidelbergCement Nr 3 innen sement Nr 1 innnen Pukk og grus Nr 3 innen ferdigbetong Sement Pukk og grus Slide 2-18.03.2013

Detaljer

Hva betyr CO 2 -fangst for mur- og betongbransjen?

Hva betyr CO 2 -fangst for mur- og betongbransjen? Hva betyr CO 2 -fangst for mur- og betongbransjen? Per Brevik Director Alternative fuels, HeidelbergCement Northern Europe Oslo, 27. april 2011 Hvor står vi i dag? Byggematerialer / CO 2 -avtrykk får mer

Detaljer

GRÅ betong kan også være GRØNN

GRÅ betong kan også være GRØNN GRÅ betong kan også være GRØNN Industrikonferansen Grenland 2017 31. mai 2017 David Verdú NORCEM, BREVIK Velkommen til Norcem Brevik New York Hva er sement? Grå pulver Kunstige mineraler Evne til å reagere

Detaljer

HeidelbergCement: Historikk og utvikling

HeidelbergCement: Historikk og utvikling BUG Arena FoU og Innovasjon - Mai 2015 FoU fra en materialleverandørs synsvinkel Kjell Skjeggerud, Head of Development & Application, Heidelbergcement Northern Europe Slide 1 - Mai 2015 Kjell Skjeggerud

Detaljer

DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN. Slik er veien fram til ønske-betongen. Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement

DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN. Slik er veien fram til ønske-betongen. Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN Slik er veien fram til ønske-betongen Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement 1 Dette kommer jeg inn på: Dette er lavkarbonbetong, NBs publikasjon Hvordan

Detaljer

Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe

Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe HeidelbergCement i verden Nr 1 innen tilslag Nr 3 innen ferdigbetong Nr 3 innen sement Cement & grinding

Detaljer

Et industriblikk hvordan virkelig spare kostnader? Morten Hagen HC Northern Europe Purchasing Director RMC & Aggregates

Et industriblikk hvordan virkelig spare kostnader? Morten Hagen HC Northern Europe Purchasing Director RMC & Aggregates Et industriblikk hvordan virkelig spare kostnader? Morten Hagen HC Northern Europe Purchasing Director RMC & Aggregates HeidelbergCement i verden Markedsposisjon: nummer en i tilslag, nummer to i sement

Detaljer

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1 Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø Kursdagene januar 2014 1 Undertema: a) utnyttelse av termisk masse b) bruk av lavkarbonbetong Kursdagene januar 2014 2 Mur- eller betong - eller begge deler?

Detaljer

Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv

Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv VELKOMMEN Hvem er jeg? Navn: Mailin Godfrey Utdannet: NTNU Bygg- og Miljøteknikk Eksamensår: 2000 Arbeidserfaring: o 2001-2002 NCC o 2002-2005 T.Stangeland

Detaljer

Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge. John Sunde Norcem AS, HeidelbergCement Regionssjef salg Midt- og Nord Norge

Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge. John Sunde Norcem AS, HeidelbergCement Regionssjef salg Midt- og Nord Norge Utviklingen i betongmarkedet for Nord-Norge John Sunde Norcem AS, HeidelbergCement Regionssjef salg Midt- og Nord Norge HeidelbergCement i verden Markedsposisjon: nummer en i tilslag, nummer to i sement

Detaljer

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge LAVKARBONBETONG Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge Sement produksjon i HEIDELBERGCEMENT Nord Europa, HCNE Kjøpsvik a Sementproduksjon NE, 6

Detaljer

HeidelbergCement Northern EuropeSustainabiltity. Bærekraftsrapport

HeidelbergCement Northern EuropeSustainabiltity. Bærekraftsrapport HeidelbergCement Northern EuropeSustainabiltity Report 2010/11 Bærekraftsrapport 2010 2011 Kontakt Hvis du har spørsmål, forslag eller kommentarer angående HeidelbergCement Northern Europe og bærekraftig

Detaljer

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Hva er et miljøvennlig byggemateriale? Hvordan skal ulike byggematerialers miljøegenskaper vurderes opp mot

Detaljer

Betong er et byggemateriale som viser vei. Kjell Skjeggerud HeidelbergCement NE

Betong er et byggemateriale som viser vei. Kjell Skjeggerud HeidelbergCement NE Betong er et byggemateriale som viser vei Kjell Skjeggerud HeidelbergCement NE Betong er helt nødvendig som byggemateriale for å dekke samfunnets behov - 02.05.2013 Nullvisjonen 2011 3.6 mrd tonn sement*

Detaljer

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme 1 Klemetsrudanlegget Norges største energigjenvinningsanlegg Kapasitet: 350 000 t./år, 45

Detaljer

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Mur, betong og miljøbelastning Forsidebilde: arkitekt Kristin Jarmund Arkitekter AS De fleste er enige i at

Detaljer

Plan for formiddagen : Velkommen v/per Brevik, styreformann byggutengrenser 4 forberedte innlegg : Gruppearbeid

Plan for formiddagen : Velkommen v/per Brevik, styreformann byggutengrenser 4 forberedte innlegg : Gruppearbeid 1 Plan for formiddagen 0900-1000: Velkommen v/per Brevik, styreformann byggutengrenser 4 forberedte innlegg 1015-1100: Gruppearbeid 1115-1200: Presentasjon av konklusjoner Diskusjon rundt videre planer

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Betong i fremtidens boliger Kjell Skjeggerud HeidelbergCement NE. Betong er helt nødvendig som byggemateriale for å dekke samfunnets behov

Betong i fremtidens boliger Kjell Skjeggerud HeidelbergCement NE. Betong er helt nødvendig som byggemateriale for å dekke samfunnets behov Betong i fremtidens boliger Kjell Skjeggerud HeidelbergCement NE Betong er helt nødvendig som byggemateriale for å dekke samfunnets behov Villa Holtet/Larsen Nullvisjonen 2011 3.6 mrd tonn sement* ~4 %

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Bilder: Kristin Holthe multiconsult.no Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Årsmøte i byggutengrenser 18. juni 2013 Miljøkoordinator Kristin Holthe, Multiconsult «Systematisk miljøarbeid gir gevinster

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden. Avfall i nytt fokus Johnny Stuen

Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden. Avfall i nytt fokus Johnny Stuen Karbonfangst fra avfall - i Oslo og verden Avfall i nytt fokus 29.3.17 Johnny Stuen Vi vil overlevere byen til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok den Oslos bærekraftvisjon 50%

Detaljer

Returservice for gamle teppefliser

Returservice for gamle teppefliser 1 Returservice for gamle teppefliser Hele livssyklusen Vi begynte vår reise mot Mission Zero i 1994 med et mål om helt å eliminere vår miljøpåvirkning innen 2020. Det betyr at vi har sprengt grenser og

Detaljer

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial Kalkindustrien i Verdal En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial «Kalken» Franzefoss Minerals AS Franzefoss Miljøkalk AS 100 % Verdalskalk AS 55 % NorFraKalk AS 50 % Norsk Miljøstabilisering

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Selvkomprimerende betong miljøprodukt?

Selvkomprimerende betong miljøprodukt? Selvkomprimerende betong miljøprodukt? Hedda Vikan, Forsker, PhD 1 Betong som miljøskaper Betongjungel Vakker, miljøskapende betong 2 Verdens sementproduksjon Verdens sementproduksjon har økt konstant

Detaljer

Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim september. Anita Sundby Morten B. Jensen

Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim september. Anita Sundby Morten B. Jensen Farlig avfall i den sirkulære økonomien Farlig avfallskonferansen 2016 Trondheim 15.-16. september Anita Sundby Morten B. Jensen Strategisk plattform Vår visjon er å skape sikre løsninger for en renere

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

SWECO. Karin Sjöstrand

SWECO. Karin Sjöstrand SWECO Karin Sjöstrand 1 LCA/Klimaregnskap for tiltaksanalyse i bygg 2 Agenda LCA/Klimaregnskap om metoden, hensikt og utfordringer Klimaregnskap for bygg hvor har vi utslippene? Tiltaksmuligheter med spesielt

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE»

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» Metode, forutsetninger og scenariebygging Fase 1 av 2 Gaute Finstad (AT Biovarme) Per Arne Kyrkjeeide (Teknova) Christian Solli,

Detaljer

BÆREKRAFTIG BETONG. Innhold KOMMENTAREN. Cement Nå er et informasjonsorgan til kunder og andre forbindelser, og utgis av

BÆREKRAFTIG BETONG. Innhold KOMMENTAREN. Cement Nå er et informasjonsorgan til kunder og andre forbindelser, og utgis av 2 12 Cement Nå er et informasjonsorgan til kunder og andre forbindelser, og utgis av Ansvarlig: Tor-Inge Overrein Redaktør: Kristin Sørlle Kvisvik Redaksjon: Vetle Houg Svein B. Eriksson Hovedkontor: Postboks

Detaljer

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Mineralull Opplev neste steg innen isolasjon Våre mineralullprodukter med ECOSE Technology! Etter den vellykkede introduksjonen av ECOSE Technology i produktene

Detaljer

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS

HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015. MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS HØSTMØTE I NORSK BERGINDUSTRI 2015 MILJØDEKLERASJON AV SKIFER HVA BETYR EPD? Terje Holstad, Minera Skifer AS Minera Skifer AS Minera Skifer er produsent av skifer fra tre brudd, Oppdal og Otta i Norge

Detaljer

Velde i det grønne skiftet

Velde i det grønne skiftet Velde i det grønne skiftet Hege Aasbø Nora O. Schjoldager 22.08.2017 www.niras.com NIRAS Vårt varemerke er å skape løsninger som har en helhetlig tilnærming Flere enn 2,000 eksperter Mer enn 100 års erfaring

Detaljer

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE»

LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» LIVSLØPSVURDERING AV LØSNINGER FOR BIOKULL I INDUSTRIEN «NCE EYDE LIFECYCLE» Metode, forutsetninger og scenariebygging Fase 1 av 2 Gaute Finstad (AT Biovarme) Per Arne Kyrkjeeide (Teknova) Christian Solli,

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Ruukki life-paneler. Markedets mest økologiske sandwichpaneler

Ruukki life-paneler. Markedets mest økologiske sandwichpaneler 1 2 Ruukki life-paneler Markedets mest økologiske sandwichpaneler 3 Vad är Ruukki life-paneler? prefabrikkerte sandwichpaneler med ett isolasjonslag mellom to stålplater over 70 % av mineralullens råmateriale

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Innblikk i 22 år med miljødokumentasjon fra 1993 til 2015 - hva har skjedd og hvorfor?

Innblikk i 22 år med miljødokumentasjon fra 1993 til 2015 - hva har skjedd og hvorfor? Innblikk i 22 år med miljødokumentasjon fra 1993 til 2015 - hva har skjedd og hvorfor? BREEAM-NOR Et innblikk fra materialsiden Jan Eldegard, Byggutengrenser 10.02.2015 1 Eksperter i team er et yrkesforberedende

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

utarbeidelse av EPD-er for ferdigbetong levert til byggeplassen. I modellen legger brukeren inn betongsammensetning, transportdata (betongråvarene og transport til byggeplass), samt data for sin egen betongproduksjon.

Detaljer

Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i 2030 Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser 1 Mål med innlegget: Gi tips til hvordan arkitekten kan utnytte den nye betongen En klimanøytral

Detaljer

Hvorfor går industrien inn i CO 2 -håndtering?

Hvorfor går industrien inn i CO 2 -håndtering? Hvorfor går industrien inn i CO 2 -håndtering? Kjell Skjeggerud Technical director, HeidelbergCement Northern Europe CLIMIT-dagene 2011, 6. oktober 2011 Disposisjon 1. Kort om HeidelbergCement / Norcem

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Restprodukter på betongfabrikker en ressurs!

Restprodukter på betongfabrikker en ressurs! Restprodukter på betongfabrikker en ressurs! Ola Skjølsvold 1 Ved å samle Norges sterkeste miljøer innen byggforskning, har vi skapt ett av Europas største 2 Organisering av fra 2007-01-01 Administrasjon

Detaljer

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Innhold 01 - Greenfinity Foundation 3 02 - Styrende prinsipper, verdier, mål 3 03 - Anvendelse av midler 4 04 - Prosjekter 4 05 - Hjelp og støtte

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning Vi ble anmeldt for forurensning Saken ble henlagt. Men det var en vekker for oss. Vi bestemte oss for å gi miljøspørsmål enda høyere prioritet. Realitet DET GÅR RYKTER NOEN SIER VI FORURENSER VI GJØR NOE

Detaljer

Øko-effektive verdikjeder

Øko-effektive verdikjeder 1 Øko-effektive verdikjeder SMARTLOG, 4. desember 2007 Ottar Michelsen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2

Detaljer

Biokraftverk Žakanje. Croatia REN AS

Biokraftverk Žakanje. Croatia REN AS Spørsmål og svar knyttet til diverse potensielle utfordringer med beskrivelse av forebyggende tiltak for å redusere risiko Biokraftverk Žakanje...et moderne anlegg med høy utnyttelsesgrad Biomasse som

Detaljer

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER FOR EN BEDRE FREMTID Når det gjelder valg av teknologi, forstår vi at bedrifter plasserer driftssikkerhet og miljøpåvirkning øverst på listen sin. Det er

Detaljer

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft DEN NORSKE KIRKE KR 06/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 29.-30. januar 2015 Referanser: KM 4/07, KM 5/08, KM 4/12, KM 12/13 Saksdokumenter: KR 06.1/15 Klimamelding for Den norske

Detaljer

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse TEK10: Miljøkrav til materialer Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning..

Detaljer

Ressurseffektivitet i Europa

Ressurseffektivitet i Europa Ressurseffektivitet i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/ressurseffektivitet-i-europa/ Side 1 / 5 Ressurseffektivitet

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

Forretningsskikk. Våre Verdier

Forretningsskikk. Våre Verdier Forretningsskikk Våre Verdier Innhold Formål 5 1 Våre prioriteter 6 Våre Verdier 7 Kontaktinformasjon 8 2 3 4 Glencore Xstrata: Bærekraftig produksjon av varer til daglig bruk, distribuert til kunder

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

NYTT OM SEMENTER FRA NORCEM. Knut O. Kjellsen Norcem AS FoU

NYTT OM SEMENTER FRA NORCEM. Knut O. Kjellsen Norcem AS FoU NYTT OM SEMENTER FRA NORCEM Knut O. Kjellsen Norcem AS FoU Plan Litt sement produksjon Norcem og miljø Utvikling av nye sementprodukter Norcems produkter Standard FA Anlegg FA Litt historie Portland cement

Detaljer

Dette vil vi oppnå med. Tekna

Dette vil vi oppnå med. Tekna Dette vil vi oppnå med Tekna 25.8.17 er et bransjeinitiativ der vi sammen gir et løfte om bærekraftig betong og løfter dette frem gjennom forbildeprosjekter er et treårig program med oppstart i 2018 skal

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Beregning av CO2 i leveransekjeder. Transport & logistikk 2014 Gardermoen, 21.oktober 2014 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt

Beregning av CO2 i leveransekjeder. Transport & logistikk 2014 Gardermoen, 21.oktober 2014 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt Beregning av CO2 i leveransekjeder Transport & logistikk 2014 Gardermoen, 21.oktober 2014 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt Innhold Mål med COFRET-prosjektet Beregninger fra to casestudier Norcem

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen?

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Naturmangfoldloven under lupen, Trondheim 12. mars 2014 Norsk Bergindustri

Detaljer

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig?

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig? Med mineraler inn i framtiden Fra tærekraftig til bærekraftig? Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 1; førmoderne 2. Urbaniseringindustrialisering 3. Modent industrialisert 4. postindustrialisering

Detaljer

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet?

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Byggets miljøbelas tning Livsløpet for et bygg deles inn i ulike faser: Produksjonsfase Byggefase Bruksfase Avhendingsfase Produksjonsfasen står

Detaljer

Klimagasseffekter av økt bruk av trevirke til energiformål

Klimagasseffekter av økt bruk av trevirke til energiformål Klimagasseffekter av økt bruk av trevirke til energiformål Kunnskapsstatus og viktige forskningsbehov innen bioenergi og klimagassutslipp 11. oktober 2007, Ås Hanne Sjølie, Institutt for naturforvaltning,

Detaljer

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no

DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no DEN NYE BETONGEN Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? av Jan Eldegard, byggutengrenser.no Teksten er bygget på en artikkel i mur+betong utgave 2/2013 September 2013 For å kunne velge og

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass

Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass Ny behandlingsmetode av farlig avfall med CO 2 -rik røykgass Morten Breinholt Jensen Farlig avfallskonferansen 2015 17. og 18. september NOAHs virksomhet i dag Nordens største behandlingsanlegg for farlig

Detaljer

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010 Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Dette er Finnfjord AS Produserer 100.000 tonn ferrosilisium Produserer 20.000 tonn microsilica 120 ansatte

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Foto: Jiri Havran, Selvika rasteplass, Hanvøysund DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv?

Foto: Jiri Havran, Selvika rasteplass, Hanvøysund DEN NYE BETONGEN. Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? Foto: Jiri Havran, Selvika rasteplass, Hanvøysund DEN NYE BETONGEN Hvordan velge riktige produkter i et miljøperspektiv? Byggutengrenser Januar 2014 For å kunne velge og beskrive riktige produkter for

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer