Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport. Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet"

Transkript

1 Miljørapport Besseggen Samfunn - Miljø - Kvalitet

2 Virksomheten Franzefoss Minerals - en ledende leverandør av kalk og dolomitt Eierskap Franzefoss Minerals AS er et 1 % familieselskap og er morsselskapet til Franzefoss Miljøkalk AS (1 %) og til Verdalskalk AS (55 %), deleiere i Verdalskalk er belgiske Lhoist (35 %) og Nordkalk Oyj Abp (1 %). Det norske selskapet NorFraKalk AS eies med like deler av Nordkalk Oyj Abp (Finland) og Franzefoss Minerals AS. Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel til landbruket og knust stein til bygg og anlegg. I 1936 ble virksomheten omgjort til aksjeselskap eid av familien Markussen. I 5 ble bedriften delt i to selvstendige aksjeselskap, fortsatt 1 % familieeid, men av ulike grener innen familien Markussen. Følgende selskaper ble etablert: Franzefoss AS og Franzefoss Minerals AS. gjennom sine eiere, innenlands- og utenlandsmarked med kalkprodukter av høy kvalitet. NorFraKalk NorFraKalk er lokalisert på Verdal med ovn for produksjon av brentkalk. Ovnen er bygd etter den mest moderne teknologi (BAT Best Available Technology) for effektiv energiutnyttelse og minimalt utslipp. Bedriften produserer brentkalk for tilvirkning av papirpigmentet PCC basert på den store og rene kalksteinsforekomsten i Tromsdalen. Anlegget ble startet opp i 7. Den nye ovnen har en kapasitet på ca. 3. tonn brentkalk i året. Av logistikkhensyn er ovnen plassert like ved Verdal Havn, der brentkalken skipes ut med spesialfartøy. I dag går det meste av NorFraKalks produkter til framstilling av fyllstoff og papirpigment på papirfabrikker i Sverige. Visjon Franzefoss Minerals har gjennom sine selskaper en overordnet visjon om å være ledende innen kalk og dolomitt. Med ledende mener vi: - Full trygghet for liv og helse - Full miljømessig aksept for vår virksomhet - Blant de mest lønnsomme - Best kompetanse Presentasjon av selskapene Franzefoss Miljøkalk Våre fire produksjonsanlegg er lokalisert til Hole på Bøverbru i Vestre Toten Kommune, Furnes i Hamar Kommune, Hekkelstrand i Ballangen Kommune i Nordland og Franzefossanlegget nær Sandvika i Bærum. I tillegg er handelsavdelingen med ansvar for markedsføring, salg og kundeoppfølging, fordelt på Rud, Hylla (Nord-Trøndelag) og Skien. En betydelig del av virksomheten består av salg av produkter fra Verdalskalk AS som er et selvstendig produksjonsselskap for selskapet. Verdalskalk Selskapet har dagbrudd og knuseanlegg i Tromsdalen, ovnsanlegg på Hylla, samt mølle med utskipningsanlegg på Verdal Havn. Selskapet betjener, NorFraKalk sitt anlegg i Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Franzefoss Miljøkalk sitt anlegg på Jessnes nord for Hamar, Hedmark fylke. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

3 Markeder Våre markeder Nøkkeltall fra markedet Franzefoss Miljøkalk: Volum Landbruk Industri VAR Eksport Bygg & anlegg Vassdrag 5 % 13 % 8 % Landbrukskalking. 9 % 3 % 4 % Kalk renser, nøytraliserer, fyller og stabiliserer Kalkstein brytes i dagbrudd eller i underjordiske gruver og foredles til produkter som brukes i industrien, landbruket og for å ivareta miljøet. De fleste av oss vet at man sprer kalk på åkrene for å regulere phforholdene i jorden. For å ivareta miljøet brukes kalk på samme måten for å nøytralisere elver og skoger. Luftforurensningen minsker når man renser røykgassen fra kullkraftverk med kalksteinsbaserte produkter. Landbruk Omsetning Industri VAR Eksport Bygg & anlegg Vassdrag 15 % 4 % Papirindustrien bruker kalkstein og brent kalk som tilslagsmateriale til fyllmiddel og pigment (hvithetsgrad). Annen tungindustri bruker kalk for å rense/spalte ut urenheter i ulike deler av sine produksjonsprosesser. Kalk er de siste 15 årene vært brukt i utstrakt grad som ph-justering av vassdrag, fjellvann, elver og bekker. Dette gjøres gjennom helikopterkalking, båtkalking og dosereranlegg. I tillegg er renseanlegg og drikkevannsleverandører et sterkt voksende marked for henholdsvis brent kalk og filterkalk. Kalkstein har gjennom tidene vært brukt som tilslagsmateriale for byggmateriale både i veier og bygningsmasse. Dette er fortsatt svært viktige markeder. Dolomitt er et viktig tilslagsmateriale for fullgjødselproduksjon, malingsindustri, landbruk, farmasi, mørtel osv. 17 % 5 % 13 % 6 % Ett av mange doseringsanlegg som behandler elver. 3 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

4 Samfunnet Franzefoss Minerals & Samfunnsansvar Ansvar Franzefoss Minerals utøver sitt samfunns- og miljøansvar gjennom følgende interne krav: - Vår virksomhet skal ikke medfører fare for liv og helse - De ansatte skal ha trygghet for seg og sine familier - Eiere, ledelse og medarbeidere skal i sitt virke være redelige, ansvarlige, langsiktige og ambisiøse - Vår virksomhet skal skape verdier for kunden, samfunnet og oss selv - Miljøet skal ha minst mulig belastning innenfor gitte tillatte rammer - Leverandørene skal ha en krevende kunde og samarbeidspartner - Vi skal ta initiativ til omstilling og dialog med omgivelsene, for å tilpasse oss endringer i omverdenen. Myndigheter og organisasjoner Vi har tro på verdien av å ta ansvar og engasjere oss i bransjesammenheng og mot det politiske og offentlige samfunn. På den måten ønsker vi å påvirke utformingen av forutsigbare rammevilkår for de regionale områder vi har virksomheter. Utdanning og arbeidstrening (lærlingordning) Franzefoss Minerals har tro på verdien av å engasjere seg i forhold til institutt- og utdanningssektoren, for å sikre rekruttering og kunnskapsmessig tilvekst til våre fagområder. Det vil si at vi deltar på faglige arrangementer i egen og bransjens regi i forhold til skoleverket på ungdomsskole og videregående trinn. Våre anlegg i Verdalskalk; Hylla og Tromsdalen, har lærlingordning der det er mulighet og ressurser for å ivareta den faglige oppfølging lærlingordningen krever. Engasjement Vi er aktive gjennom følgende foreninger for å sikre langsiktige rammevilkår for våre virksomheter: - Norsk Bergindustri - Bergringen - Norsk Industri Videre bruker vi utdannings- og forskningsinstitusjonene for å sikre vårt fremtidige kompetansebehov. - NTNU - Sintef Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling. Med bærekraftig utvikling menes: Som konsern skal vi sørge for en god balanse mellom økonomiske resultater og virksomhetens samfunns- og miljøansvar. Et uttak av naturen skal være akseptert av samfunnet Et uttak av naturen skal gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning Et uttak av naturen skal også sikre senere bruk av det berørte området Et uttak av naturen skal gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket Et uttak av naturen skal medføre ansvar for kartlegging og utvikling av fremtidig ressurspotensialet. Lærlinger Anlegget i Tromsdalen tar primært inn lærlinger i Bergfaget, men vi er også godkjent for å ha lærlinger i Maskinførerfaget og Industrimekanikerfaget. Det er normalt to år læretid i bedrift for disse lærlingene. Vi har i hatt1 lærlinger på anlegget i Tromsdalen. På Hylla har avi hatt en lærling som industrimekaniker og to lærlinger som automatikkmekaniker. I tillegg har vi i Tromsdalen, 6 elever fra Stjørdal vgs en dag i uken, som har Sprenging som fordypningsfag. Vi er medlemsbedrift i Opplæringskontoret for anleggsog bergfagene (OKAB) i Nord-Trøndelag, og har samarbeid med dette kontoret. Verdalskalk har også vært representert i styret i OKAB siden 5. Vi er fire personer på anlegget som har gjennomgått kurs som faglig ledere for lærlinger. Lærlingene får delta i alle de typer oppgaver vi har på anlegget, det søkes også om dispensasjon fra førerkortforskriften slik at de får opplæring som førere av de store dumpere. Vi holder sterk fokus på HMS ovenfor lærlingene. Vi mener at de gjennom å delta aktivt i boring / sprengning, maskinkjøring, drift- vedlikehold og reparasjonsoppdrag i knusverkene, får en skikkelig innføring i HMS i praksis, i tillegg til å lære å beherske maskiner og utstyr rent praktisk. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

5 Kvalitet Franzefoss Miljøkalk og Verdalskalk ble i resertifisert i hht ISO 91: og ISO 141:4. Dette innbærer at vi styrer prosessene i våre verdikjeder etter kvalitetsstyringsprinsippet. TQM, konsernets kvalitetsstyringssystem er et av våre verktøy i arbeidet med å styre og lede verdikjedene våre, slik at vi lykkes i å nå konsernets overordnede mål. Kvalitetsstandarden NS-EN ISO 91:, miljøstandarden NS-EN ISO141:4 og Internkontrollforskriften, sammen med myndighetenes krav, danner grunnlaget for styringssystemet. Hendelsesregistreringen i TQM er den delen hvor vi som bedrift måler hvor godt vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi har gjennom vår visjon, våre verdier og mål lagt grunnlaget for hvordan styringssystemet vårt skal brukes til å holde et kontinuerlig fokus på forbedringsprosessen i verdikjedene. Våre fokusområder er; sikkerhet, ytre miljø, samt optimalisering av ressurser, produksjon og salg. S E R T I F I K A T Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norge har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 91: Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika Kravpunkter i standarden som ikke er inkludert i sertifiseringen: Pkt Utvikling og konstruksjon Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: 863 Første gang utstedt: Gyldig til: Medarbeiderutvikling S E R T I F I K A T Franzefoss Miljøkalk AS Rud, Norge har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14 1:4 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder: Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Ballangen, Hamar og Hole samt produksjon i mølle og mikser ved Franzefoss anlegget i Sandvika Oslo, Claus Breyholtz Nemko AS, Certification Department Sertifikatnummer: Første gang utstedt: Gyldig til: Medarbeiderutvikling skal være en del av organisasjonens planlagte virksomhet. Bedriften har et mål om å gi den enkelte ansatte størst mulig utviklingsmuligheter innenfor de områder som har og vil få betydning for vår virksomhet. Våre medarbeidere besitter mye og verdifull kunnskap og erfaring. Vår oppgave er å skape en kultur og arenaer for kunnskapsoverføring mellom anleggene og bedriftene, slik at vi hele tiden optimaliserer utnyttelsen av vår humankapital og våre forbedringsprosesser. Produktkvalitetssystem Tillit, sikkerhet og kvalitet spiller ved utvalget av produkter og deres applikasjoner en stadig viktigere rolle. Det overordnede kvalitetsstyringssystem (TQM) bidrar til å sikre at Franzefoss Minerals AS oppfyller de høye kvalitetskravene. Franzefoss Minerals AS har et sentrallaboratorium på Hylla i Inderøy kommune. Laboratoriet følger opp kvalitetskontrollen på alle produkter og støtter produksjonskontrollene i alle produksjonsanleggene. Produktene omfatter råmateriale, prosessprodukter og ferdigprodukter, som selges inn i markedet. Kvalitetskontrollen er delt i to områder: 1. Produksjonskontroll. Produktkontroll Produksjonskontroll utføres på produksjonslab i alle anlegg av FM. Den består av prosesstyring av råmaterialer (steinbrudd), prosessprodukter og ferdigprodukter. Hensikten er og tilfredsstille de bestemte og definerte kravene: 1. Standard krav. Lover og forskrifter 3. Kunde krav 4. Egne krav Produktkontroll gjennomføres av sentrallaboratoriet. Representative prøver sendes i henhold til definerte tidsplaner (kontrollplaner) til sentrallaboratoriet, hvor de blir analysert i henhold til definerte analysermetoder. Alt dette er dokumentert i Franzefoss Minerals AS sin produktkontrollhåndbok. Sentral laboratoriet kontrolleres regelmessig i henhold til de interne prosedyrer og ulike krav og standarder som kreves. Analysedataene blir arkivert i en Lab and Information Management System (LIMS), som er utviklet sammen med softwareleverandør for å følge med produktkvalitet, -trendutviklingen og -endringen. Dokumentasjonen kan vises med forskjellige rapportformer (kunderapporter, statistikker og grafer). LIMS bidrar til at produktkvalitet, prosesstyring og informasjon (rapporter og arkivering) i konsernet blir sikret, og det vil bidra til en mer effektiv oppfølging av alle kvalitetsrelevante oppgaver, internt som eksternt. 5 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

6 Sikkerhet/Helse Skader og sykefravær Franzefoss Minerals har gjennom mange år hatt fokus på skader og sykefravær. Vi godtar ingen skader. Risikovurderinger og jobbsikkerhetsanalyser skal være basis for vårt HMS-fokus. Uønskede hendelser som nestenulykker, ulykker, helseskader og miljøskader skal også registreres i TQM. Ansvar H- verdi for perioden 4 - Ledere på alle nivåer har totalansvaret for HMS innenfor sine respektive ansvarsområder. Alle medarbeidere har ansvar for å skape et sikkert indre arbeidsmiljø, beskytte det ytre miljø og ivareta selskapets ressurser og utstyr. Hver enkelt medarbeider har ansvar for å beskytte seg selv og rette seg etter etablerte instrukser og retningslinjer for gjennomføring av oppgaver Ant. skader m/ fravær H-verdi Mål Vårt overordnete mål: Alle skal komme hele og friske hjem! Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Franzefoss Minerals kvalitetssystem. Ved et kontinuerlig fokus og oppmuntring av samtlige ansatte, ønsker vi også å få registrert så mange farlige forhold som mulig i vårt hendelsessystem, dette fordi vi tror at verdien av et forebyggende fokus på farlige forhold hos den enkelte ansatte, gir en kollektiv sikkerhetskultur. Sykefraværsstatistikk Sykefraværet gir oss en indikasjon på trivsel, aldersgjennomsnitt og turnover. Lover og forskrifter i Internkontrollforskriften er vår overordnete rammebetingelse i HMS-arbeidet. Prosedyrer og rutiner blir implementert i konsernets KS-system for å rettlede ledelsen innenfor dette feltet. I ble det registrert totalt 153 farlige forhold i konsernet fordelt på tre selskaper, mot 87 farlige forhold i Farlige forhold Uønskede hendelser Akkumulert Kortidsfravær Akkumulert arbeidsgiverperiode Akkumulert totalfravær Ballangen Hamar Sandvika Hole Tromsdalen Havna Hylla Transporten NorFraKalk I ligger kortidsfraværet og fravær i arbeidsgiverperioden noe over egne målsettinger. På totalfraværet har vi derimot nådd våre målsettinger - under 5 %. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

7 Miljø Kalk viktig i vårt daglige liv CO utslipp Hylla Kalkstein, (Calsitt CaCO3) er en viktig bergart i vårt daglige liv. Kalk nøytraliserer sur jord, får laksen tilbake i elver og vann, hjelper kommunenes VARetater å rense drikkevann og avløp, er basis for mørtel og sement, er fyllstoff i maling, plast og papir, reduserer malmer til metaller, er tilsats i glass og keramikk, stabiliserer usikker grunn, er materialet i Michelangelos statuer og er en viktig bestanddel i ditt eget skjelett. tonn/år tonn/år Utslipp - Franzefoss Miljøkalk Ballangen Støv/støy: Anlegget har ikke egenrapporteringplikt. - Det er gjennomført nedfallsmålinger som viser at anlegget er under normen for industri. - Det er gjennomført støymålingsberegninger som viser at anlegget er innfor normen for industri. For de øvrige anlegg i Franzefoss Miljøkalk er det ikke foretatt målinger. Utslipp - NorFraKalk Gjennomsnitt g/m /3 dager Mineralsk støvnedfall, NorFraKalk 3,5 1,5 1,5 7 Utslipp - Verdalskalk Ingen målinger gjennomført i 7 Mineralsk støvnedfall Verdalskalk AS Støvutslipp, NorFraKalk Gjennomsnitt g/m*3 dager Tromsdal Verdal Havn Hylla mg/nm Grenseverdi Støvmåler ble kalibrert først i Støvutslipp Hylla 1 CO utslipp, NorFraKalk 6 9 mg/nm Kalkovn Hydratanlegg Grenseverdi kalkovn Grenseverdi hydratanlegg tonn CO Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

8 Miljø Miljøaspekter ved bergverksdrift Avdekking av råvare Avdekking av fjellgrunn forårsaker støy og endring av naturbildet. Våre tiltak er å følge de retningslinjer som er gitt i lovverk og konsesjon og som også er ivaretatt gjennom anleggets driftsplan godkjent av offentlige myndighet (Bergmesteren). På de anlegg hvor boring og sprengning er satt bort til innleide entreprenører, påser vi at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt. Dette gjøres gjennom Samordningskontrakter samt interne og eksterne revisjoner. Fra bruddet i Verdalskalks anlegg i Tromsdalen. Sprengning Sprenging forårsaker rystelser, støy og støv. Våre tiltak er å overholde de retningslinjer som er pålagt oss av myndighetene. Andre tiltak i forbindelse med sprengning er å følge våre interne sikkerhets- og varslingsrutiner. Transport i bruddet til / fra våre kunder Transporten fra anlegget forårsaker utslipp av støv, støy og eksosutslipp. I tillegg utnyttes lasteevne slik at ekspornert utslipp pr. tonn transportert vare, blir lavest mulig. Våre tiltak mot dette er å holde alle maskiner i forskriftsmessige stand gjennom årlig pålagte revisjoner fra autoriserte leverandører. Industriområdet og veier Våre tiltak her er rensking av grøfter, samt bruk av innleid feiebil på plasser og veier, etter behov. Spyling med vann på våre industriområder, og bruk av støvdempende midler etter behov. Dette er lagt inn rutiner ved avdelingene. Støv / Støy Tipping/knusing forårsaker støy og støv. Vårt mål er å redusere støy i produksjonen i henhold til lovpålagte og selvpålagte krav. Hvert anlegg har handlingsplaner som retter seg mot forebygging av kritiske punkter for støy / støv i produksjonen. Ferdigvarelagre Utelagring av våre produkter kan medføre støving. Det vil også støve ved, opplasting og transport. Våre tiltak for å eliminere dette er å plassere lagerhauger slik at de ligger skjermet mot omgivelsene av bygningsmassen på anlegget. I tørre perioder på året blir det benyttet støvdemping med vann på veiene og lagerhaugene rundt i området. Miljøaspekter Verdalskalk Bruddet i Tromsdalen Støvflukt fra brudd og veger i brudd opp til knuser. Tiltak: Montert spylebom og vannspylekanon på lastebil. Benyttes til å fukte salver før lasting ved tørrvær. Fukter delvis også anleggsveger med den, i tillegg benyttes delvis støvdempende midler på vegene. Støvflukt fra grovknuseverket. Tiltak: Fukting av salver virker også her veldig bra for å dempe holde støving fra knuse-og sikteprosessen nede. I 7 ble det montert støvavsug som suger fra de verste punktene i skundærknuse-huset. Godt resultat. Når stein fra bruddet er tørr, så benyttes fukteanlegg som fukter stein på transportørene og i sekundærknuser. Støvflukt fra finknuseverket. Tiltak: Montert nytt stort avsug fra mange punkter i betongbygget sommeren. Montert blandeskrue som elter inn vann i grovkalken i kalklageret. Støvflukt fra innkjørsel og industriområdet. Tiltak: Spyler asfalterte veger med bil med spylebom. Bra resultat. Calsium på uasfalterte områder. Bra resultat. 9: Størst problem med støvflukt har hittil vært i kalde perioder når det ikke kan brukes vann. Det er nå besluttet å bygge nytt knuseverk og en ny siktestasjon med oppstart i des. 9. Alt dette blir innbygget, det monteres støvavsug på hele anlegget. Vi har stor tro på at dette vil bidra svært positivt for demping av både støv og støy på anlegget i fremtiden. Støvavsug vil ikke være avhengig av temperatur, og vil derfor være effektivt også i kalde perioder. Kommentarer til støyutslipp ligger i årsrapport til Fylkesmannen. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport 8

9 Miljø Interntransport Miljørettede prosjekter / forbedringer: Støvflukt fra kalklass av finfraksjoner. Tiltak: Montert overbygg på to biler for å hindre støv flukt fra transport av slike fraksjoner. Betydelig belastning på det offentlige vegnettet som følge av intern-transporten mellom avdelingene i Verdalskalk. Tiltak: Søkt om videreføring av dagens dispenssjon på 7 tonn totalvekt for å holde trafikkmengden av kalk transporten på så lavt nivå som mulig. Har fått midler tidig forlenget dispansasjon til endelig avgjørelse blir tatt av offentlig myndighet. Kalkovnen på Hylla Vi har gjort følgende tiltak for å begrense støvutslipp fra produksjonsanleggene i : Oppstart av nytt støvfilter på ovnen Målingene viser at utslippene fra ovnen er redusert vesentlig etter det nye støvfilteret er satt i drift. Nå etter ca 6 mnd drift er verdiene enda på samme nivå. Grunnen til det er at dette filteret har større areal enn det gamle og belastningen på det blir derfor mindre. Et av de gamle støvfiltrene i kalkknuseriet er erstattet. Dette var et filter som krevde mye resurser i vedlike hold og store utgifter i skifting av filterposer. Dette tiltaket sikrer mindre støvutslipp Det er også gjort arbeid i fm tetting av driftsbygninger Det er etablert en ny mottaksstasjon for spillolje. Denne ble satt i drift i uke 4/8. Denne sikrer at bilene står trygt på flatt mark under lossing. Et sluk og et avløp som går gjennom oljeavskiller sikrer oppsamling av olje ved en evnt. lekkasje under lossing. Miljøaspekter NorFraKalk CO utslipp NorFraKalk har tillatelse til kvotepliktige utslipp og tildeles klimakvoter fra SFT. NorFraKalk sin ovn på Verdal er bygd i henhold til Best Available Technology - BAT for å sikre mest mulig energieffektiv drift og minimale utslipp. Anlegget er plassert like ved Verdal havn. Dette muliggjør videreforedling av kalkstein nært råvaren og effektiv skipning av sluttprodukt. Det Norske Veritas har konkludert med at slik lokal videreforedling gir lavere CO -utslipp enn ved eksport av råvare og foredling andre steder. Miljøaspekter Energiutnyttelse av spillolje som energikilde er en positiv utnyttelse av et avfallsproblem. Deponering av biprodukter gjennomføres på forsvarlig måte og i samarbeid med SFT. NorFraKalks deponi kan også deponere gips fra eksterne kilder og bidra til redusert transport. Dette vil over tid også bringe terrenget tilbake til sin opprinnelige form. Primært vil NorFraKalk redusere behovet for deponi av avfallsprodukter ved å anvende biproduktet i andre markeder. NorFraKalk overvåker kontinuerlig støv og gassutslipp fra anlegget. I tillegg utføres målinger av eksterne laboratorier for verifikasjon av egne data. Utslippsgrenser er satt og følges opp av SFT. Energieffektivisering Spillvarme fra kompressorer utnyttes til forvarming av olje. Luft fra nedkjøling av suspended cylinder benyttes som forbrenningsluft og energien i denne forvarmede luften gjenvinnes. Miljøkommunikasjon Det er i etablert kommunikasjonsgrupper med naboene rundt oss, både på Hylla og NorFraKalk. Dersom det skjer utslipp, eller generell informasjon i forbindelse med tiltak og prosjekter som vi ønsker å dele med naboene, blir det sendt ut e-post til disse. I ble det sendt ut fire informasjonsbrev på e-post fra Hylla, Verdalskalk og ett fra NorFraKalk. 9 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

10 Miljø Miljøaspekter i markedet Franzefoss Miljøkalk: I vår virksomhet av salg og distribusjon av våre produkter ut markedet, har vi et kontinuerlig fokus på å redusere den miljømessige belastning dette utgjør i samfunnet. Vi frakter fortrinnsvis med båt for å spare miljøet der hvor det er snakk om transport over lengre distanser. Vi bruker brede dekk på spredere og traktor for å redusere marktrykk i landskapet, Vi bruker helikopter til kalking av fjellområder og ulendt terreng for å unngå å lage sår i naturen. Ved biltransport blir kalken fuktet for å unngå støv. Vi bruker transportører som har utstyr for å utnytte bilene maksimalt med tanke på lastekapasitet, og lavt drivstoff forbruk. Det benyttes aluminiumstanker for å bedre lastekapasiteten. Fra gruva til Franzefoss Miljøkalks anlegg i Ballangen, Hekkelstrand i Nordland fylke. Strømforbruk Franzefoss Miljøkalk Lasting av båt på Verdalskalks anlegg på Verdal Havn. kwh/tonn produsert Ballangen Sandvika Hole Hamar Oljeforbruk Franzefoss Miljøkalk olje l/tonn produsert 4 3,5 3,5 1,5 1,5 1) Ballangen Sandvika Hole Hamar ) En endring i produktsammensetning fører til en endring i energiforbruket pr. tonn i Sandvika. Franzefoss Minerals AS - Miljørapport 1

11 Miljø Verdalskalk: NorFraKalk: Energiforbruk Tromsdal Energiforbruk, NorFraKalk, 1,8 1 kwh og liter /tonn 1,6 1,4 1, 1,,8,6,4,, kwh/tonn l. olje/tonn kwh/tonn brentkalk liter olje/tonn brentkalk kwh/tonn liter olje/tonn 6, 5, Energiforbruk Verdal Havn Det ble i 7 ikke produsert brentkalk av salgbar kvalitet. Grafen gir derfor ingen informasjon om oljeforbruk og elektrisk energiforbruk per tonn brentkalk for 7. Kwh og liter/tonn 4, 3,, 1, 5 6 7, kwh/tonn l. olje/tonn Energiforbruk Hylla 14, 1, Kwh og liter/tonn 1, 8, 6, 4,, 5 6 7, kwh/tonn l. olje/tonn Verdalskalks ovn på Hylla, Inderøy. Kalkovnen på NorFraKalk. 11 Franzefoss Minerals AS - Miljørapport

Miljørapport. Samfunn - Miljø - Kvalitet

Miljørapport. Samfunn - Miljø - Kvalitet Miljørapport Samfunn - Miljø - Kvalitet Virksomheten Franzefoss Minerals - en ledende leverandør av kalk og dolomitt Eierskap Franzefoss Minerals AS er et 1 % familieselskap og er morsselskapet til Franzefoss

Detaljer

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt

Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Franzefoss Minerals skal være ledende innen kalk og dolomitt Med ledende mener vi: Full trygghet for liv og helse Full miljømessig aksept for vår virksomhet Blant de mest lønnsomme Best kompetanse Presentasjon

Detaljer

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010

Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Miljørapport Samfunn og Miljø 2010 Innhold Vår historie: 3 Samfunn: 4 Helse og Sikkerhet: 6 Kvalitetsstyring: 7 Miljøpolitikk: 8 Våre produkter: 11 Våre selskap: 13 Miljø og klima: 18 Miljørapport 2010

Detaljer

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial

Kalkindustrien i Verdal. En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial Kalkindustrien i Verdal En høyteknologisk industriklynge med stort utviklingspotensial «Kalken» Franzefoss Minerals AS Franzefoss Miljøkalk AS 100 % Verdalskalk AS 55 % NorFraKalk AS 50 % Norsk Miljøstabilisering

Detaljer

Miljørapport Samfunn og Miljø.

Miljørapport Samfunn og Miljø. Miljørapport 09 Samfunn og Miljø www.kalk.no Vår historie Kalk for livet Vår historie Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel

Detaljer

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder

Innhold. Miljørapporten 2011 er ment som et bidrag til å øke kunnskapen om oss. VÅRT OMDØMME er VÅRT ANSVAR. Rud, juni 2012 Sten Solum Konsernleder Miljørapport 2011 Franzefoss Minerals AS er en heleid norsk bergverksbedrift som gjennom sine produksjonsselskap, Franzefoss Miljøkalk AS, Verdalskalk AS og NorFraKalk AS, utvinner, videreforedler og selger

Detaljer

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1

Miljørapport 2012 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 1 Miljørapport 2012 Innhold Innledning... 4 Fokusområder 2012... 5 V virksomhet... 6 Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... 8 Ve omgivelser - vt ansvar... 10 Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole.

Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. Midt norsk Realfag og Teknologisenter, Kjemi 2 Et undervisningsopplegg for videregående skole. Utarbeidet av Odd Thraning, Levanger videregående skole. INNLEDNING Undervisningsopplegget er lagt opp slik

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn.

Brent kalk. Produksjon 1100-1200ºC, 24 timer. Lettbrent, mellombrent og hardbrente varianter Styres av T, oppholdstid og type ovn. Verdalskalk as Grunnlagt i 1991 Eid av: Franzefoss Bruk(55%) Faxe Kalk (Lhoist) (35%) Nordkalk (10 %) Tre anlegg: Tromsdalen Hylla Havna Omsetning 2007: ca 94 mill Ansatte: 47 Hylla Etablert i 1897. Produksjonskapasitet;

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no Miljørapport 2010 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp

Detaljer

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving 29.01.2015 Franzefoss Miljøkalk Eskild Bergli Franzefoss Minerals Etablert i 1919 Familie eid selskap i 3. generasjon Markeder Landbruk Jordbruk Hagebruk Industri Smelteindustri

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal Kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer

Arealplanlegging i 100 års perspektiv

Arealplanlegging i 100 års perspektiv Mineralproduksjon 1 (2011) 71-75 www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Faglig notat Arealplanlegging i 100 års perspektiv Håkon Mork 1 1 Daglig leder,verdalskalk as, Kalkveien 40, 7670 Inderøy Verdalskalk

Detaljer

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2011 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref:

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Pukk AS.

Miljørapport Franzefoss Pukk AS. Miljørapport 2009 Franzefoss Pukk AS www.franzefoss.no Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 av Wilhelm B. Markussen i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel til landbruket

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk INSPEKSJONSRAPPORT NorFraKalk AS Oslo, 14.05.2014 Postboks 53 1309 Rud Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Olav Ryan 2013/2677 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljørapport 2009. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no

Miljørapport 2009. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no Miljørapport 2009 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning.

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Generelt 1 Områdeavgrensning a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. 2 Formål med planen a. Uttak av steinmasser til

Detaljer

Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten. Dato for inspeksjonen: Saksnummer: 2012/4497

Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten. Dato for inspeksjonen: Saksnummer: 2012/4497 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Franzefoss Miljøkalk AS avd Hole, Bøverbru, Vestre Toten Dato for inspeksjonen: 14.6.2012 Saksnummer: 2012/4497 Tema for kontrollen

Detaljer

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen

Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Utnyttelse av kalksteinressursene i Tromsdalen Per Brevik Norcem / HeidelbergCement Northern Europe Verdal, 11. oktober 2010 HeidelbergCement 53.000 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag, sement og nedstrømsaktiviteter

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes.

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Blomjoten masseuttak ber kommunen om at støvflukt fra området vurderes. NOTAT OPPDRAG Regulering Blomjoten masseuttak DOKUMENTKODE EMNE GRADERING OPPDRAGSGIVER Søndre Kilbotn Grunneierlag OPPDRAGSLEDER Trude Johnsen KONTAKTPERSON Trude Johnsen SAKSBEHANDLER Jan Gunnar Brattli

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss

Industriens støttespiller. Skap merverdier i dialog med oss Industriens støttespiller Skap merverdier i dialog med oss Alfsen og Gunderson AS Ca 70 ingeniører med spesialkompetanse innen: Vannteknikk Luftteknikk Oljetåke Tørketeknikk Luftavfukting Pulverteknikk

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2011 Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold: Historie Hvem vi er Visjon Miljøpolitikk Miljømål Sertifisering Miljøkommunikasjon Presentasjon av anleggene Utslipp Klima

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2014 3

Innhold. Miljørapport 2014 3 Miljørapport 2014 Innhold Innledning... Fokusområder 2014... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard Teamleder Jan Gjestang

Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard Teamleder Jan Gjestang Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard 2015.02.12 periodisk revisjon nr 1 Sertifiseringsomfang: Forvaltning, kjøp, salg og tjenesteyting tilknytt skog og skogsprodukt

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM VIDERE DRIFT AV SKJØLA PUKKVERK Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM VIDERE DRIFT AV SKJØLA PUKKVERK Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ORIENTERING OM VIDERE DRIFT AV SKJØLA PUKKVERK Arkivsaksnr.: 05/03392 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning Saksfremlegg - arkivsak 05/03392 1 Orientering om videre

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1

Miljørapport 2013 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 1 Miljørapport 2013 Innhold Innledning... Fokusområder 2013... Vår virksomhet... Kvalitet - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp...

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. SMA Mineral Postboks MO I RANA

1. Sakens bakgrunn. SMA Mineral Postboks MO I RANA SMA Mineral Postboks 500 8601 MO I RANA Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2014

Årlig klima- og miljørapport for 2014 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 214 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

GRÅ betong kan også være GRØNN

GRÅ betong kan også være GRØNN GRÅ betong kan også være GRØNN Industrikonferansen Grenland 2017 31. mai 2017 David Verdú NORCEM, BREVIK Velkommen til Norcem Brevik New York Hva er sement? Grå pulver Kunstige mineraler Evne til å reagere

Detaljer

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7.

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. februar 2014 Men først. en liten digresjon Hvordan kan norsk bergindustri

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Gjenvinning AS.

Miljørapport Franzefoss Gjenvinning AS. Miljørapport 2010 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie Hvem vi er Visjon Miljøpolitikk Miljømål Sertifisering Miljøkommunikasjon Presentasjon av anleggene Utslipp Klima Energi

Detaljer

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas

Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Skogsertifisering hvorfor og hvordan Innlegg Skognæringa og miljøet Stavanger/Sola, 12. januar 2011 Forstkandidat jan gjestang, revisjonsleder Det Norske Veritas Levende Skog standarder for et bærekraftig

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvem er vi? -Vi er en ledende norsk avfallsaktør med lokal kundeservice og kundetilpassede

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole 1.3.217, 12.35 Tingvoll vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Verdalskalk AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Verdalskalk AS Verdalskalk AS Kalkvegen 40 7670 INDERØY Att: Arnt Martin Storli Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2006/91 405.141 Deres ref.: Saksbehandler: Rune Aasheim Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep,

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.

Miljørapport. Mars 2012. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca. Miljørapport Mars 2012 2011 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2008 Fjerdingby Tlf. 64 80 28 00 - fax: Fax : 63 83 25 33 www.weber-norge.no - www.leca.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2011 Dette er miljørapporten

Detaljer

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig?

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig? Med mineraler inn i framtiden Fra tærekraftig til bærekraftig? Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 1; førmoderne 2. Urbaniseringindustrialisering 3. Modent industrialisert 4. postindustrialisering

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Klimavennlig transport

Klimavennlig transport Klimaskolen, 1. sept. 2009 Nord-Trøndelag fylkeskommune Klimavennlig transport - er miljøvennlig transport mulig? Astrid Bjørgen Sund og Tomas Levin Transportforskning astrid.bjorgen.sund@sintef.no tomas.levin@sintef.no

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 4.1.217 Utskriftsvennlig statistikk - Duett AS - Miljøfyrtårn Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 215 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester,

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER

SAMARBEID OVER LANDEGRENSER SAMARBEID OVER LANDEGRENSER MOTTAK OG GJENVINNING AV GLASS, LYSRØR, LAVENERGILAMPER OG LYSPÆRER FOR PRODUKSJON AV HASOPOR OG HAS GLASS. 1 HAS Group HAS Holding AS eier fra 2006 100% av Miljøtek HASOPOR

Detaljer

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven Kari Kjønigsen Bergindustrien - miljøutfordringer Felles Naturinngrep sår i landskap Forurensning støv, avrenning, støy Ulike utfordringer på avfallssiden

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Innhold. Miljørapport 2015 3

Innhold. Miljørapport 2015 3 Miljørapport 2015 Innhold Innledning... Fokusområder 2015... Vår virksomhet... Kvalitetspolitikk - evne til kontinuerlig forbedring... Våre omgivelser - vårt ansvar... Miljøaspekter/Kretsløp... Miljørapportering

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, Miljø og Sikkerhet Organisering av Helse, Miljø og Sikkerhet i Otera Arnstein Moy, Dir. forretningsutvikling Dette er Otera Vi har høye ambisjoner Otera skal være en av de ledende infratekniske entreprenør i Norden Vi Medarbeidere,

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater Styringssystem Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø Om SINTEF Materialer og kjemi Organisering av oppdrag/prosjekt Salg og prosjektgjennomføringsprosessen

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. Verdalskalk AS Kalkveien INDERØY

1. Sakens bakgrunn. Verdalskalk AS Kalkveien INDERØY Verdalskalk AS Kalkveien 40 7670 INDERØY Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

EBL konferanse 11.mars 2009

EBL konferanse 11.mars 2009 EBL konferanse 11.mars 2009 HMS - Standardisering HMS-/kvalitetsleder Finn Roy Bakken Email - frb@sirakvina.no Agenda: Litt om kraftselskapet ISO 9001(Kvalitet) og ISO 14001(Miljø) og HMS Prosessen frem

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer