KOMPETANSEUTVIKLING PROGRAM. Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling. ProFit with Glasurit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEUTVIKLING PROGRAM. Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling. ProFit with Glasurit."

Transkript

1 GTIN.DK Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling KOMPETANSEUTVIKLING ProFit with Glasurit. PROGRAM Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: ,

2 KURSOVERSIKT KOMPETANSEUTVIKLING PE 1 PROSESSUTDANNELSE Introduksjon side 4 PE 2 PROSESSUTDANNELSE Avansert side 5 PE 3 PROSESSUTDANNELSE Ekspert side 6 PE 0 PROSESSUTDANNELSE Ikke-lakkerere side 7 CE 1 FARGETRENING Introduksjon side 8 CE 2 FARGETRENING Avansert side 9 BT 1 VERKSTEDSTEKNIKER Prosess side 10 BT 2 VERKSTEDSTEKNIKER Farge side 11 PS 1 PROSESSPESIALIST Spot Repair side 12 PS 2 PROSESSPESIALIST 3-sjikts side 13 MB 1 MERCEDES-BENZ Introduksjon side 15 MB 2 MERCEDES-BENZ Avansert side 16 MB 3 MERCEDES-BENZ Ekspert side 17 POEM OEM Prosessutdannelse side 19 COEM OEM Fargeutdannelse side 20 CV 1 PROSESSUTDANNELSE CV Introduksjon side 22 CV 2 PROSESSUTDANNELSE CV Avansert side 23 CV 3 PROSESSUTDANNELSE CV Ekspert side 24 KONSULENTTJENESTER side 26 KONSULENTTJENESTER Seminarer side 27 Sterke bedrifter Videreutdannelse er en vigtig komponent for å styrke bedrifter. Bare den som er i stadig utvikling, kan være blant de beste i bransjen. Glasurit baner vei med spesifikke treningsseminarer og utdannelser. Om det gjelder grunnleggende eller spesialisert kunnskap, så dekker seminarene alle områdene grundig og er alltid utformet for å optimalisere arbeidsprosessene så det kommer kundene våre til gode i det lange løp. Mer kompetanse Suksess betyr å måtte møte virksomhetenes krav innenfor områdene effektivitet og profesjonalitet. I tillegg spiller videre- og etterutdanning en viktig rolle. Glasurit er en sterk partner for bedriftene, og støtter dem i en konstant utvikling. Glasurit Refinish Competence Center (RCC) i Norden tilbyr optimale betingelser for suksesrike utdannelser. Det er det mest moderne utdannelses- og treningssenteret for reparasjonslakkering i verden. Her blir arbeidsprosesser optimalisert, og man lærer effektiv håndtering av materiale og tid. Arbeidet foregår utelukkende med godkjente produkter og systemer fra produsenten. 2 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post:

3 PE 1 PROSESSUTDANNELSE INTRODUKSJON PE 2 PROSESSUTDANNELSE VIDEREGÅENDE PE 1 PE 2 Dette introduksjonsseminaret gir medarbeiderne på lakkeringsverksteder en bred viten om produktene og korrekt bruk. Dette seminaret er egnet for lærlinger og medarbeidere uten særlig erfaring med reparasjonslakkering. Dette videregående seminaret gir en dypere innsikt i lakkeringsprosessens forløp på verkstedet, med særlig vekt på optimalisering av verkstedets arbeidsflyt. Seminarets innhold er oppdelt i teori og praksis, med fokus på Glasurits lakkeringssystemer. MÅLGRUPPE: LÆRLINGER, MEDARBEIDERE UTEN SÆRLIG ERFARING I REPARASJONSLAKKERING. Forkunnskaper: Arbeidserfaring som lakkerer. Fargegjenfinning Fargeverktøy, hvordan raskt og enkelt finne riktig blanderesept. Underlag og rengjøring Vurdering og rengjøring av underlaget. Sliping Bruk av korrekt slipeutstyr og -middel. Sparkel Produktinformasjoner, forbehandling og sliping. Avdekking Grunner- og fyllerprodukter og korrekt produktvalg. Grunningsmateriell Korrekt forbehandling, forbehandlingsutstyr og sliping. Base- og topplakker Blandesystem og forbehandlingsutstyr, forbehandling av kjøretøyet før påføring av baselakk/topplakk, trening i korrekt forbehandlingsmetode og sprøyting, korrekt avdunsting og tørking. Klarlakk Produkter og teknologi. Polering Poleringsutstyr, -produkter og -metode samt vurdering av lakkeringsresultatet. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE, ARBEIDSLEDERE. Forkunnskaper: Profesjonelle lakkeringskunnskaper, erfaring med Glasurit-systemer og introduksjonsseminar. Underlag og rengjøring Vurdering og rengjøring av underlaget. Sliping Bruk av korrekt slipesystem. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved korrekt valg og bruk av herder og fyller. Baselakkprosesser Blandesystem og prosesmetoder og -utstyr, reparasjonsanalyse og forskjellige reparasjonsmetoder, avdunstingsmetoder og -utstyr, rengjøring og avfallshåndtering. Klarlakk Inngående produkt- og påføringskunnskap, detaljeret informasjon om fordeler, VOC-lovgivning og reparasjonsmetoder. Polering Detaljeret informasjon om slipeutstyr, forskjellige slipeprodukter og -teknikker, sprøyting og vurdering av lakkeringsresultatet. Forbedring av verkstedets prestasjon og arbeidsmetoder gjennom korrekt skadesvurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruk på verkstedet. Bruk av Glasurit RATIO-systemer under forskjellige forbehandlingsforhold og i forbindelse med de korrekte forbehandlingsmetodene for å sikre et førsteklasses lakkkeringsresultat og høy forbehandlingssikkerhet. 4 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 5

4 PE 3 PROSESSUTDANNELSE EKSPERT PE 0 PROSESSUTDANNELSE IKKE-LAKKERERE Dette ekspertseminaret gir en dypere innsikt i spesialprodukter og påføringsteknikker med særlig fokus på optimalisering av yteevnen. Dette introduksjonsseminaret skal gi dem som ikke er lakkerere et overblikk over produkter og korrekt bruk av disse i verkstedet. Det er særlig egnet til medarbeidere som ikke har mye erfaring med lakkering. Seminaret består av praktisk trening samt teoretisk viten. PE 3 PE 0 MÅLGRUPPE: TEAMLEDERE MED PRAKTISK ERFARING OG LAKKERERE MED MINST FEM ÅRS YRKESERFARING. Forkunnskaper: Deltakelse i andre Glasurit-seminarer, som f.eks. PE2 eller CE3 og/eller en bestått ferdighetsprøve. Personligt verneutstyr, generell VOC-lovgivning og ATEX-forskrifter. Effektiv lakkering og en mer effektiv arbeidsflyt Prioritering av ordrer etter farge, reparasjonstype og underlag. Produkter og prosesser som gir den mest optimale tids- og kostnadseffektive prosessen. Spesialeffektlakkeringer Identifisering av spesialeffektlakkeringer, -produkter og -prosesser etter OEM-standarder. Påføring av spesialfargetoner og -topplakker som f.eks. 3-sjikts, spesialfarger og matte klarlakker. Generell kunnskap om de viktigste faktorene som har innflytelse på effektiviteten i verkstedet. MÅLGRUPPE: FORSIKRINGSEKSPERTER, KAROSSERIMEDARBEIDERE, VERKSTEDSSJEFER, FORMENN OG SKADESBEREGNERE. OEM vs. reparasjonsprosess OEM-lakkteknologi og arbeidstrinnene i prosessen. Arbeidstrinn i reparasjonslakkering. Fargeidentifikasjon Faktorer som kan påvirke fargen (metameri). Test av underlag Teknologiske tester samt fargetester. Feilanalyse og løsningsmetoder Årsaker til feil og mulige løsningsmetoder. Basefarger påføring Fargetilpasning, påføring av basefarge samt blande spesialeffektfarger. Klarlakk påføring Utfordringer med matte og ripebestandige klarlakker. Etterbehandling Vurdering av etterbehandling og slipemetoder for å korrigere feil i overflaten. At deltakerne forstår de ulike reparasjonsprosessene og den komplette lakkeringsprosessen, inklusiv for- og etterbehandling, for å sikre lakkeringsresultater av høy kvalitet og høy prosespålitelighet. ½ 1 dag 6 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 7

5 CE 1 FARGETRENING INTRODUKSJON CE 2 FARGETRENING AVANSERT Denne introduksjonstreningen gir et overblikk over farger, hva som har innflytelse på fargetoner, samt korrekt bruk av Glasurits fargeverktøyer. Seminarets innhold er oppdelt i teori og praksis. Dette avanserte seminaret gir en dypere innsikt i farger og fargefysikk, med særlig henblikk på prosessoptimalisering. Seminaret gir kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmenters innflytelse. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN, FARGEBLANDERE, NYE LAKKERERE, MEDARBEIDERE UTEN KUNNSKAP OM GLASURIT-SYSTEMER OG LÆRLINGER. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FARGEBLANDERE. Forkunnskaper: Profesjonell lakkeringskunnskap, erfaring med Glasurit-systemene, introduksjonsseminar. CE 1 CE 2 Fargefysikk Refleksjon og absorpsjon, lys og øye (vurderingsevne), fargesirkel og primær- og sekundærfarger. Fargefysikk Mer viten om ulike typer lys og lyskilder, fargesyn. Faktorer som har innflytelse på fargetonen Bilproduksjon, miljøet og påføring. Fargeverktøy/utstyr Fargegjenfinning med CPS. Fargeverktøy/utstyr Bruken av Glasurit fargeverktøy til rask og sikker fargegjenfinning. Blandesystemer Korrekt bruk av alle elementene i blandesystemet, f.eks. vekt, blandeenhet, sprøyteteknikk og baselakk. Fargevurdering Individuell fargetilpasning for å løse mindre problemer med profesjonell innsats fra Glasurit Color System. Fargevurdering Effektpigmenter og fremtidige trender Korrekt vurdering av fargeeffekter, innstillingsteknikker. Forbedring av prosessikkerheten ved fargegjenfinning, forstå og løse fargeavvik under ulike forhold. En høy suksessrate gjennom rask og presis fargefinning og -innstilling. 8 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 9

6 BT 1 VERKSTEDSTEKNIKER PROSESS BT 2 VERKSTEDSTEKNIKER FARGE Denne treningen er utformet for å gi verkstedet en in-house tekniker. Treningen er en sammenslåing av de kjente treningene Prosesstrening 2, Prosesstrening 3 og Prosesspesialisttreningen Spot Repair. Kurset består av praktisk trening, med fokus på hvorfor vi velger ulike produkter og arbeidsteknikker. Denne treningen er utformet for å gi verkstedet en in-house tekniker. Verkstedsteknikertreningen vil gi et dypere innblikk i farge og fargefysikk, med fokus på prosessforbedringer. Treningen inneholder kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmentpåvirking. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE MED MER ENN 5 ÅRS LAKKERFARING, VERKSTEDSSJEFER MED PRAKTISK ERFARING. Forkunnskaper: Erfaring fra arbeidet som profesjonell lakkerer, god kjennskap til Glasurit-systemene. Hvorfor og hvordan. Underlag og rengjøring Underlag, evaluering og rengjøring. Grunner Spar tid og materiell ved korrekt valg og bruk av grunner og overflate-produkter. Basefarge Mixesystemer og påføringsmetoder. Reparasjon, evaluering, avdunsting, metoder og utstyr. Klarlakk Inngående kunnskap om produkter og påføring. Ulike fade-out teknikker. Spesialeffekter Identifisering av spesialeffekt-farger, produkter og prosesser for påføring iht. OEM-standarder som f.eks. matt klar og liquid silver. Effektiv påføring og arbeidsflyt Prioritering av jobber basert på farge, reparasjonstype og underlag. Produkter og prosesser som gir den mest kostnadseffektive og beste finishen. Spot Repair Bedøm skaden, fremgangsmåten og rekkefølgen ved Spot Repair-reparasjon av skaden. Deltakerne vet hvordan de skal velge riktig reparasjonsmetode. De blir kjent med de mest produktive og effektive metodene til å reparere alt fra mindre til større skader, herunder også hvordan man velger riktig verktøy og de best egnede produktene for å oppnå et perfekt resultat. Deltakerne vil også få en bedre viten om og forståelse for problemløsning. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE MED MER ENN 5 ÅRS LAKKERFARING, VERKSTEDSSJEFER MED PRAKTISK ERFARING. Hvorfor og hvordan. Fargepåvirkning Bilproduksjon, omgivelser, påføring, osv. Fargefysikk Fargesirkel, primære og sekundære farger, refleksjon og absorpsjon. Øyets og lysets innflytelse. Fargeverktøy CPS, Profit Manager og Ratio Scan II. Fargejusteringer Individuell fargematching. Effektpigmenter og justeringsteknikker Effektpigmenter og korrekt fremgangsmåte for evaluering av effektfarger. 3-sjiktsfargesøk og -justering Finn og match riktig 3-sjiktsfarge. Å øke prosessikkerheten i fargesøkingen. Forstå og løse komplekse fargeforskjeller under varierende forhold. Deltakerne vil også oppnå en bedre viten om og forståelse for fargesøking og sprøyteteknikker for 3-sjiktslakkering. 4 dager BT 1 BT 2 4 dager 10 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 11

7 PS 1 PROSESSPESIALIST SPOT REPAIR PS 2 PROSESSPESIALIST 3-SJIKT I dette seminaret arbeides det med bruk av Glasurit RATIO Spot Repair. Deltakerne blir kjent med alle produktene, teknikkene og arbeidsmetodene som dette arbeidssystemet består av. MÅLGRUPPE: LAKKERERE OG ARBEIDSLEDERE. Praktisk arbeid med Glasurit RATIO Spot Repair-metoden Forarbeiding Lakkeringsarbeid Avsluttende arbeid Bruken av tilhørende produkter Forankret kunnskap om Glasurit RATIO Spot Repair-systemene, sikring av arbeidsprosesser. Målet for kurset er å gi deltakerne stabil viten og bred kunnskap om lakkering med 3- og 4-sjiktslakker. På kurset vil undervisningen variere mellom teori og praksis. Det vil bli lakkert med de 3- og 4-sjiktslakkene som deltakerne møter i hverdagen, eller etter ønske. Kurset er tilpasset medarbeidere med minimum 1,5 års erfaring med lakkering med Glasurits vannbaserte Serie 90. MÅLGRUPPE: LAKKERERE MED OMFATTENDE KUNNSKAP OM LAKKERING, OG SOM HAR LAKKERET MED GLASURITS VANNBASERTE SERIE 90 I 1,5 ÅR. Helse og sikkerhet Teori 3-sjikts-fargeidentifisering 3-sjikts-påføring Praksis Bunnfarge Lakkering Sprøyting Reparasjon i 3-sjikt At deltakeren blir i stand til å lakkere med 3- og 4-sjiktslakker, og at deltakeren får kunnskap som hjelper ham/henne i hverdagen med å skape kvalitet og effektive lakkeringsoppgaver. Kurset skal gi en bred forståelse av hva 3- og 4-sjiktslakker er, samt de viktige punktene å huske på ved fargesøking og lakkering. PS 1 PS 2 12 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 13

8 MERCEDES & GLASURIT KVALITET PÅ HØYESTE NIVÅ MB 1 MERCEDES-BENZ INTRODUKSJON Dette introduksjonsseminaret er ment som et oppfriskningskurs, og formidler omfattende viten til medarbeidere fra lakkeringsverksteder om produktene som er godkjent av Mercedes-Benz, samt deres hensiktsmessige bruk i verkstedene. Seminaret er rettet mot Mercedes-verksteder, eller verksteder som i hovedsak arbeider med Mercedes eller merket Glasurit. MÅLGRUPPE: LAKKERERE MED MINST 1,5 ÅRS ERFARING MED MERCEDES-BENZ. Forkunnskaper: Arbeidserfaring som lakkerer. Serielakksystemer Grunnleggende kunnskap om forskjellige lakksystemer og produkter, MB-lakksystemer og materialekonsepter. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Bruk av verneutstyr. Grunnleggende fargegjenfinning Fargeværktøy, raskt og sikkert valg av riktig blanderesept. Grunninger og fyllere Vurdering og rengjøring av overflaten. Baselakkforarbeiding Blandesystem og forarbeidingsutstyr, forbehandling av kjøretøyet for påføring av baselakk/topplakk, trening i korrekt forarbeidingsmetode og sprøyting, korrekt avdunsting og tørking. Klarlakk Produkter og teknologi. Reparasjon av plast Kunnskap om plast, valg av egnet reparasjonsmetode. Polering Poleringsutstyr, -produkter og -metoder, vurdering av lakkeringsresultatet. MERCEDES-BENZ- TRENINGER Ønsket om innovative produkter, rasjonelle og økonomiske reparasjonssystemer og et passende utvalg av tjenester, stiller høye krav til vår bedrift. Vi tilbyr egnede løsninger og konsepter til våre partnere og kunder verden over. Således møter vi også de høye kvalitetskravene fra Mercedes. Vårt mangeårige og tillitsfulle samarbeid har ført til etableringen av et spesielt treningskonsept tilpasset behovene til lakkeringsverkstedene for Mercedes-Benz. Med våre Mercedes-Benz-utdannelser blir lakkerere og ledere rundt om i verden forberedt på de nye utfordringene. Kjernen i utdannelsen ligger i de spesifikke kravene Mercedes stiller til for eksempel forarbeidingsmetoder og -systemer. Med seminarstrukturen Introduksjon Avansert Ekspert kan vi konsentrere oss om de enkelte målgruppene, hvor vi naturligvis kun bruker godkjente produkter, og møter dagens lakkeringskrav fra våre partnere. Riktig bruk av Glasurit RATIO-systemer, som er godkjent av Mercedes-Benz, under ulike prosessbetingelser og i forbindelse med riktige forbehandlingsmetoder som sikrer førsteklasses lakkeringsresultater og høyere forarbeidingssikkerhed. 14 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 15

9 MB 2 MERCEDES-BENZ AVANSERT MB 3 MERCEDES-BENZ EKSPERT Dette avanserte seminaret gir en dypere innsikt i lakkeringsprosessen i verkstedet. Seminaret inneholder både en teoretisk og en praktisk del med vekt på de MB-spesifikke standarder og Glasurit lakkeringssystemer. Dette ekspertseminaret viser lakkeringsverksteder optimalisert arbeidsflyt fra mottak til levering samt hvilke faktorer som påvirker effektiviteten. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE, ARBEIDSLEDERE. Forkunnskaper: Kunnskap om profesjonell lakkering, erfaring med Glasurit-systemer, introduksjonsseminar. MÅLGRUPPE: FORMENN, LAKKERERE MED MANGE ÅRS ERFARING. Forkunnskaper: Avansert seminar, erfaring med lakkeringsprosesser. Garantireparasjonssystem Godkjente lakkeringssystemer til garantireparasjoner. Detaljeret skadevurdering Korrekt analyse og valg av egnet lakkeringsprosess. Behandling av skadekrav Skadevurdering, oppstart av garantikrav, utfylling av nødvendige dokumenter. Kvalitetskriterier for verkstedet Ideelt og minimum utstyrsnivå som anbefalt av MB og Glasurit. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. MB-arbeidsmetoder Kjøretøyspesifikke arbeidsmetoder i reparasjonslakkering, tips og triks. Ordremottak og skadevurdering Riktig fremgang og metode gjennom hele prosessen. Arbeidssikkerhet Bruk av verneutstyr. Fargefysikk og vurderings- og justeringsteknikker Fargegjenfinningssystemer, faktorer som påvirker fargen. Maskeringsmetoder Bruk av effektive metoder, kunnskap om MB-spesifikke maskeringsmetoder. Grunning Vurdering og effektiv behandling av underlaget. Påføring av baselakk Blandesystem og forarbeidingsutstyr, ulike reparasjonsmetoder, VOC-lovgivning. Effektiv og økonomisk gjennomføring og vurdering av reparasjonslakkeringen Produksjonseffektivitet og korrekt utvalg og beregning av egnede lakkmateriell, identifisering av potensielle besparelser. Ideell arbeidsflyt Indikatorer som har innvirkning på virksomhetens økonomiske resultater, identifisering av potensialet for optimalisering. Marketinggrunnlag Grunnleggende forutsetninger for en vellykket markedsføring, bruk av tilgjengelige MB-marketingpakker. Nye lakkeringsprodukter og -metoder Klarlakk Produkter (matt, ripebestandig osv.) og teknologi. Forbedring av verkstedets ytelse og arbeidsmetoder gjennom riktig skadevurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruket på verkstedet. Forbedring av verkstedets ytelse og arbeidsmetoder gjennom korrekt skadevurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruket på verkstedet, samt analyse av KPI er, teoretisk kunnskapsformidling i kombinasjon med praktiske øvelser (effektiv lakkering). 16 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 17

10 TOPPSCORER Glasurit frigitt av ledende bilprodusenter En trendsetter: Glasurit er, med sine lakkprodukter og lakksystem, den ledende leverandøren når det gjelder bilprodusenters frigivelser av reparasjonssystemer på sine biler en avgjørende fordel som Glasurit har overfor konkurrerende verksteder. En OEM-frigivelse sikrer ikke bare høyere standard på reparasjonskvaliteten, det innebærer også at bilprodusentene overtar ansvaret for garantien på reparasjonene. Du kan også profitere på Glasurits førsteklasses produkter og systemer og sole deg i glansen hos dine kunder. ProFit with Glasurit. POEM OEM PROSESSUTDANNELSE Denne videregående treningen er utformet for å gi et dypere innblikk i lakkeringsarbeidet på OEM-verkstedet, med vekt på mulighetene for å forbedre verkstedets resultater. Kurset består av praktisk trening med fokus på Glasurit-systemer. MÅLGRUPPE: UTDANNEDE LAKKERERE OG FORMENN. Forkunnskaper: Kunnskap fra arbeid som profesjonell sprøytelakkerer. OEM-reparasjonshåndbøker Hvordan man bruker, følger og forstår OEM-reparasjonshåndbøker inkl. garantireparasjoner. Lakkererens rolle og ansvarsområder. Sliping Bruk av riktig slipesystem. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse gjennom korrekt valg og bruk av herder og fyller. Baselakkforarbeiding Blandesystemer og forarbeidingsmetoder og -utstyr; reparasjonsanalyse og ulike reparasjonsmetoder, avdunstingsmetoder og -utstyr. Øke verkstedets ytelser og arbeidsmetoder gjennom korrekt vurdering av reparasjoner og arbeidsmetoder. Optimere tids- og materiellforbruk. POEM COEM Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: , 18 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 19

11 COEM OEM FARGEUTDANNELSE EGNET TIL LASTEBILER Denne avanserte treningen er utformet for å gi en dypere forståelse av farger og fargefysikk, spesielt i forhold til prosesforbedring. Treningen inkluderer kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmenters innflytelse. MÅLGRUPPE: BILLAKKERERE, PERSONER SOM BLANDER LAKK OG LIGNENDE FUNKSJONER. Forkunnskaper: Ekspertise i blanding av billakk og påføring av samme. Fargepåvirking Bilproduksjon, miljø, påføring, osv. Fargefysikk Fargesirkel, primære og sekundære farger, refleksjon og absorpsjon, påvirking av øyet og lys. Fargeverktøy Bruk av Glasurit fargeverktøy for å finne riktig variant for å matche OEM-fargekoden. Fargetilpasning Rask og nøyaktig fargetilpasning. Fargejustering Individuell tilpasning av farger. Effektpigmenter og justeringsteknikker Effektpigmenter, toning og korrekt prosedyre for evaluering av effektfarger. Øke prosessikkerheten ved søk og valg av farge. Forstå og løse komplekse fargeavvik under ulike forhold. Firmaer som har spesialisert seg på komersielle kjøretøy trenger individuell trening. Derfor har vi også i år utvidet vårt CV-utdannelsestilbud. Det nye introduksjonsseminaret har temaet Prosessutdannelse Farge og gir ikke bare en dypere innsikt i farger og fargefysikk, men legger også vekt på prosessoptimalisering. En sentral del av CV-utdannelsesprogrammet er arbeidet med Glasurit Serie 68. Dermed står et produkt til rådighed, som i form av effektivitet, økonomi og prosessikkerhet viser overbevisende resultater. Det VOC-kompatible Glasurit RATIO Truck System tilbyr på CV-området alt fra grunningsmateriell og topplakk til klarlakk i dokumentert Glasurit-kvalitet. I dag lever systemet med blyfrie pigmenter og kromfrie grunnere opp til de høyeste standarder for miljø og helse. Serie 68 er førstevalget ved reparasjonslakkering, og når det kommer til større flater i ulike farger i PKW-kvalitet, setter Glasurit Serie 90 CV standarden. Det vannbaserte lakksystemet tilbyr mer enn fargetoner i uni, metallic eller med perlemorseffekt til lakkering av komersielle kjøretøy. CV-TRÆNINGER 20 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 21

12 CV 1 PROSESSUTDANNELSE CV INTRODUKSJON CV 2 PROSESSUTDANNELSE CV AVANSERT Seminaret er beregnet for deltakere som ønsker å oppnå en dypere innsikt i temaet CV-lakkering under praktiske forhold. Det formidles kunnskap om bruk av lakkeringssystemer og støtte for effektiv utforming av arbeidsflyt. Kurset gir omfattende kunnskap om produkter som er godkjent av Mercedes-Benz, samt deres hensiktsmessige bruk i CV-lakkeringsverksteder. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN. Underlag og rengjøring Inngående kunnskap om underlag, korrekt rengjøring av det aktuelle underlaget. Underlag og rengjøring Inngående kunnskap om underlag, korrekt rengjøring av det aktuelle underlaget. Forbehandling Produkter og deres korrekte anvendelse. Forbehandling Produkter og deres korrekte bruk. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmateriell til aktuelle underlag. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmateriell til aktuelle underlag. Topplakk Serie 68/ Klarlakk, Topplakk Serie 90 Inngående produkt- og påføringskunnskap, VOC-lovgivning, reparasjonsmetoder. Topplakk Serie 68/ Klarlakk, Topplakk Serie 90 Inngående produkt- og påføringskunnskap, VOC-lovgivning, reparasjonsmetoder. Avsluttende kontroll Informasjon om ulike slipeprodukter og -teknikker, blending, vurdering av lakkeringsresultatet. Avsluttende kontroll Informasjon om ulike slipeprodukter og -teknikker, sprøyting, vurdering av lakkeringsresultatet. Formidling av MB-produktportefølje og lakkeringsmetoder i teori og praksis. Kunnskap om informasjonssystemer og eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Formidling av MB-produktportefølje og lakkeringsmetoder i teori og praksis. Kunnskap om informasjonssystemer og eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. 3 dager 3 dager 22 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 23

13 CV 3 PROSESSUTDANNELSE CV EKSPERT Kurset formidler både et teoretisk og praktisk innblikk i emnet lønnsomhet og effektivitet ved CV-lakkering. KUNNSKAP ER PROFITT Glasurit-trening Hvert år deltar over mennesker fra hele verden på kurs på Glasurits treningssenter. Det er en svært lønnsom investering i ferdigheter og kunnskap. Vi kombinerer det aller siste i undervisningsteknikker med å simulere de mest moderne verkstedsoperasjonene, noe som resulterer i praktisk kompetanse som kan øke effektiviteten i bedriften din. En mer effektiv virksomhet er en mer lønnsom virksomhet. MÅLGRUPPE: ANSATTE PÅ VERKSTEDER SOM ARBEIDER MED CV-LAKKERING. Kurset er formet etter dette yrket. ProFit with Glasurit. Underlag og rengjøring Vurdering, rengjøring og riktig forbehandling av underlaget. Grunningsmaterialer / Topplakk Serie 68 Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmaterialer for det aktuelle underlaget. Prosessoptimalisering Standarder for prosessoptimalisering, rask og sikker forarbeiding med henblikk på kvalitet og garantiytelse. Effektiv lakkering Valg av egnede produkter, beregning av reparasjonskostnader og mengde. Identifisere besparelsespotensiale. Korrekt bruk av Glasurit RATIO Truck System under ulike forarbeidingsforhold i forbindelse med aktuelle forbehandlingsmetoder. 3 dager Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: , 24 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 25

14 KONSULENTTJENESTER Hvordan skal din bedrift utvikle seg i fremtiden? I et stadig mer konkurranseutsatt marked, der lovgivningen er blitt strengere, kostnadene øker og markedsandelene faller, har det blitt enda viktigere å ha kontroll over virksomheten sin. På Glasurit ser vi det som vår viktigste oppgave å være der kundene våre trenger oss, og vi har derfor utviklet Ratio Concept Plus et modulbasert verkstedsstyringssystem der vi kan bidra til å identifisere og utvikle besparelses muligheter og uutnyttet potensiale. Konsulenttilbudet fokuserer på større effektivitet og utvidelse av forretningsgrunnlaget, og fordelen av Ratio Concept Plus er at det vektes likt mellom de tekniske og forretningsmessige områdene. TJENESTER MED TEKNISK ORIENTERING GLASURIT INDIVIDUELL RÅDGIVNING En Glasurit bedriftskonsulent analyserer verkstedet nøye. Konsulenten foretar en systematisk gjennomgang av alle områdene rundt lakkeringsprosessen. Deretter utledes anbefalinger, og det utvikles en konkret handlingsplan for forbedring av driftsprosessene. Glasurits tilbud om teknisk assistanse til verkstedet er variert og byr på individuelle løsninger. Det strekker seg fra verkstedsplanlegging via fargetonestyring for profesjonell software til en ideell styring av verkstedet. BODYSHOP AUDIT Én-dags drifts- og anleggsanalyse med anbefalinger for oppnåelse av større effektivitet. BODYSHOP DESIGN Systematisk, dataassistert planlegging av verkstedets interiør for optimal organisering av arbeidsområdene og effektiv organisering av arbeidsflyten, noe som er nyttig når man bygger nye verksteder eller restrukturerer et eksisterende verksted. PROSESSOPTIMALISERING Omfattende forbedringer av alle verkstedets prosesser ved hjelp av en detaljeret analyse av den totale arbeidsflyten, og påfølgende implementering av de nye forbedrede prosessene et komplett ettersyn, noe som baner vei for større lønnsomhet. KONSULENTTJENESTER SEMINARER YTELSER MED DRIFTSØKONOMISK ORIENTERING I tillegg til de tekniske problemstillingene, fokuserer verkstedslederne i dag mer og mer på driftsøkonomiske emner, som f.eks. markedsføring eller personaleadministrasjon, samt på spørsmål om virksomhetsstyring. Det har Glasurit innstilt seg på, og utvidet sine service- og rådgivningstilbud tilsvarende med businesskurs om ulike ledelsesrelevante emner og individuelle rådgivningstjenester som er fullstendig rettet mot verkstedenes individuelle behov. For å sikre at kundene også kan få den best mulige rådgivningen her, har Glasurit kontinuerlig forbedret de enkelte utdannelses- og kvalifiseringstilbudene for konsulentene. GLASURIT BUSINESSKURS Både eierne og de daglige lederne vil på en praksisorientert måte lære hvordan de kan øke ytelsen i verkstedsdriften. Og det er i mange henseender, både i selve organisasjonen, innenfor forløp og prosesser (arbeidsflyt, selskapets nøkkeltall) og eksternt i forhold til kunder og vekst (kurs i markedsføring og kurs for arbeidsledere). MARKETINGSEMINAR Det er uante muligheter for hvordan du kan markedsføre bedriften din. Som oftest er det imidlertid ikke uante ressurser. Du som bedriftseier må prioritere og velge den beste og mest effektive markedsføringen for nettopp din bedrift! Du har mye kunnskap om bedriften din og markedet du opererer i, men du mangler kanskje viten om markedsføring. Har du til hensikt å øke fokuset på markedsføring, er denne kunnskapen avgjørende for å ta de riktige avgjørelsene. I samarbeid med et av Nordens største og mest anerkjente konsulentselskaper, Mercuri International, har vi utviklet Glasurit Marketing Seminar, som både gir deg grunleggende kunnskap om markedsføring, men også en skreddersydd markedsføringsplan for firmaet ditt, samt forslag til hvilke markedsføringsverktøy som vil være optimale for nettopp din bedrift. WORK FLOW-SEMINAR VIL DU. Være i stand til å styre prosesser og planlegging? Kjenne prinsippene for beregning av debiteringsfaktoren? Kunne beregne og bruke selskapets nøkkeltall? Være i stand til å påvirke motivasjonen og engasjementet positivt hos dine ansatte?. Så anbefaler vi at du melder deg på Work Flow-seminaret vårt. NØKKELETALLSEMINAR Etter en vellykket deltakelse på vårt Nøkkeletallseminar vil du: Være i stand til å identifisere hvilke nøkkeltall som kan påvirke bedriften din, samt forstå deres betydning, og forstå hvordan du kan bruke nøkkeltall til å måle og forbedre bedriften. Ha kunnskap om hvordan man lager en Breakeven-analyse samt være i stand til å beregne tilbakebetalningstiden på foretatte eller planlagte investeringer. LEDELSESSEMINAR Dette seminaret har som formål å gi deg som leder en konkret og økt evne til å bli en bedre og mer effektiv leder, dette kombinert med hverdagen som daglig leder. Vi gjennomgår det grunnleggende av ledelse, og gir deg verktøy for å møte de utfordringene som ligger i lederrollen. 26 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 27 KONSULENT- TJENESTER

Kursprogram 2016. Make it happen. With PPG

Kursprogram 2016. Make it happen. With PPG Kursprogram 2016 Make it happen. With PPG Kjære partner, Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2016. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

SMART REPAIR. Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader

SMART REPAIR. Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader SMART REPAIR Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader VÅRT SMART REPAIR- SYSTEM TIL PROFESJONELL REPARASJON AV MINDRE SKADER En lønnsom tilleggsvirksomhet

Detaljer

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Ledende innen farger, lakk og optimalisering av verksteder Nexa Autocolor er blant verdens ledende billakkmerker og forhandles i over 147 land. Nexa

Detaljer

Kurs Program 2012. Make it happen. With PPG

Kurs Program 2012. Make it happen. With PPG Kurs Program 2012 Make it happen. With PPG Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2012. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Make it happen. With PPG 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Velkommen til en effektiv klargjøringsprosess 2K grunning Fremtidens effektive overflatebehandling har ankommet Et gjennombrudd innen

Detaljer

Nexa Autocolor Kursprogram 2016 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Kursprogram 2016 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursprogram 2016 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Kjære partner, Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2016. Vi mener at

Detaljer

Make it happen. With PPG. Kursprogram 2015

Make it happen. With PPG. Kursprogram 2015 Make it happen. With PPG Kursprogram 05 Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 05. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

Kurs Program 2014. Make it happen. With PPG

Kurs Program 2014. Make it happen. With PPG Kurs Program 2014 Make it happen. With PPG Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2014. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER. Nexa Autocolor Kursprogram 2015

INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER. Nexa Autocolor Kursprogram 2015 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursprogram 2015 Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2015. Vi mener at en

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

Make it happen. With PPG. PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimerende, fremtidsrettet og nær kundene

Make it happen. With PPG. PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimerende, fremtidsrettet og nær kundene Make it happen. With PPG PPG en sterk partner Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimerende, fremtidsrettet og nær kundene PPG Industries et konsern i verdensformat Bringing Innovation to the surface

Detaljer

DP4000 2K PRIMER G1, G5, G7 VANNBASERT EPOXY PRIMER

DP4000 2K PRIMER G1, G5, G7 VANNBASERT EPOXY PRIMER 10 LAKKSYSTEMER BILLAKK NYHET DP4000 2K PRIMER G1, G5, G7 DP4000 er basert på den nyeste primerteknologien, og kan brukes til å optimere primingprosessen når den brukes sammen med Envirobase High Performance

Detaljer

PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimaliserende, fremtidsrettet og kundenær

PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimaliserende, fremtidsrettet og kundenær PPG en sterk partner Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimaliserende, fremtidsrettet og kundenær PPG Scandinavia Tigervej 37 4600 Køge Danmark Tlf.: +45 4343 6566 E-mail: ppgscan@ppg.com www.ppgscandinavia.com

Detaljer

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem GLOBAL REFINISH SYSTEM Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem PRODUKTER Deltron matt klarlakk Deltron halvblank klarlakk Deltron HS-herdere Deltron tynnere Deltron lav-voc tynnere

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon

SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon Plastreparasjon/ sveising Luktsanering og muggsporefjerning Reparere aluminiumsfelger Reparere og farge inn stoff, skinn og plast Innovativt, patentert og ingen

Detaljer

PPG. Verdens ledende leverandør av billakker. Make it happen. With PPG

PPG. Verdens ledende leverandør av billakker. Make it happen. With PPG PPG Verdens ledende leverandør av billakker Make it happen. With PPG The PPGDeltron Progress UHS System UHS Anerkjent Direct global Gloss leverandør / Engine Bay / Envirobase / Clearcoats / Primers glans,

Detaljer

Produktinformasjon CERAMICLEAR TM DELTRON D8105

Produktinformasjon CERAMICLEAR TM DELTRON D8105 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon CERAMICLEAR TM DELTRON D8105 HS klarlakk PRODUKTBESKRIVELSE PPG CeramiClear Deltron D8105 er en ripefast HS klarlakk. PPG CeramiClear TM Deltron

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron Lamborghini Matt Finish D8113_D8239

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron Lamborghini Matt Finish D8113_D8239 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron Lamborghini Matt Finish D8113_D8239 D8113 matt klarlakk PRODUKTER Deltron matt klarlakk Deltron HS herder Deltron tynner D8113 D8239

Detaljer

UV-teknologi spørsmål og svar

UV-teknologi spørsmål og svar UV-teknologi spørsmål og svar 1. PPG er en ledende aktør innenfor UV-teknologi for bilreparasjonslakker og var den første som lanserte UV-produkter til ettersalgsmarkedet for bilreparasjonslakker i 2001.

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon

SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon QCC Quick Cup kobling. Bajonett koppkobling. Sikrer rask og enkelt koppbytte, og er lett å rengjøre. Robust luftkappe laget i forkrommet messing med nye QC

Detaljer

90-905 Glasurit 90-905 Alusilber Spesial basefarge for å matche enkelte farger som BMW A80, BMW A91 eller VW LZ49. 1. Kant til kant-reparasjoner

90-905 Glasurit 90-905 Alusilber Spesial basefarge for å matche enkelte farger som BMW A80, BMW A91 eller VW LZ49. 1. Kant til kant-reparasjoner 1. Kant til kant-reparasjoner 1-1. Underlag Glasurit Fyller / Grunnfyller 285-, 801-72 VOC eller gjennomherdet, løsemiddelresistent gammelt lakkarbeid. 1-2. Forbehandling 1. Underlaget slipes med eksentersliper

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS FNO Skadedrift/Bilskadekontoret/AO Gjeldende fra 16.12.2013 Versjon 01 Dato 21.01.2014 Side Innledning 2 Reparasjonsgrupper 2 Tidssetting, reparasjonsgruppe

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Nexa Autocolor TM. Innovative reparasjonsløsninger

Nexa Autocolor TM. Innovative reparasjonsløsninger Nexa Autocolor TM Innovative reparasjonsløsninger Oversikt Primere Fastbuild rustbeskyttende primer Fyllende rustbeskyttende primer Buildprimer II Extrabuild II rustbeskyttende primer HS fyllende primer

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar ved luftinntaket. 5-7 minutter ved 20 C 5-7 minutter ved 20 C. 45 minutter ved 20 C 20 minutter ved 60 C

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar ved luftinntaket. 5-7 minutter ved 20 C 5-7 minutter ved 20 C. 45 minutter ved 20 C 20 minutter ved 60 C Beskrivelse Høytbyggende, isocyanate fri, to-komponent slipings primer filler og vått-i-vått surfacer med ekstremt hurtig luft og forsert tørkingsegenskaper. har fremragende påførings- og slipeegenskaper

Detaljer

H1500V. Produktdatablad April 2008. Aquabase Plus reparasjonsprosess INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK

H1500V. Produktdatablad April 2008. Aquabase Plus reparasjonsprosess INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Produktdatablad April 2008 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Aquabase Plus reparasjonsprosess for motorrom Produkt Beskrivelse P935-1135 Motorromkonverter P210-9115 Aktivator P980-5000

Detaljer

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 Kompetansemål Konkretisering av kompetansemålene Karakteren 5 og 6 høy grad av Karakteren 3 og 4 middels grad av Karakteren 2 lav grad av Sammenføyningsmetoder.

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Teknisk data blad S2.02.02 Primer / Surfacer

Teknisk data blad S2.02.02 Primer / Surfacer Beskrivelse Colorbuild Plus består av seks fargede primers som, når blandet i riktig forhold med hverandre oppnår farger nær opp til de mest populære topcoat farger. Avhengig av brukt blandingsforhold

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP

Training module on. Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Training module on 2Fish project: Inclusion of secondary service professions within fishery to the normal VET system Grant Contract 517846-LLP-1-2011-1-DK-LEONARDO-LMP Kurs tittel: Kurs Type: Kvalifiserings

Detaljer

Produktinformasjon. December 2010 2K HS FYLLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGJØRING AV UNDERLAG AVFETTING. Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858

Produktinformasjon. December 2010 2K HS FYLLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGJØRING AV UNDERLAG AVFETTING. Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon 2K HS FYLLER D8022 Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858 PRODUKTBESKRIVELSE D8022 2K HS fyller er en grå, 2K fyllende surfacer med gode lufttørkingsegenskaper.

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Stat-Gun - fjerner statisk elektrisitet og gir bedre lakkresultat! Gjør Stat-Gun til ditt verksteds mest lønnsomme verktøy

Stat-Gun - fjerner statisk elektrisitet og gir bedre lakkresultat! Gjør Stat-Gun til ditt verksteds mest lønnsomme verktøy Stat-Gun - fjerner statisk elektrisitet og gir bedre lakkresultat! Gjør Stat-Gun til ditt verksteds mest lønnsomme verktøy Hva er Statisk elektrisitet? Og hvorfor er det et problem? Hva er Statisk elektrisitet?

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR CC6700 DEN ULTIMATE KLARLAKKEN FOR RASKE PROSESSER OG HØY YTELSE

ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR CC6700 DEN ULTIMATE KLARLAKKEN FOR RASKE PROSESSER OG HØY YTELSE ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR CC6700 DEN ULTIMATE KLARLAKKEN FOR RASKE PROSESSER OG HØY YTELSE AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND DEN MEST PRODUKTIVE KLARLAKKEN SOM FINNES. Denne helt nye kombinasjonen av

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

Utvikle personligheten med persolog

Utvikle personligheten med persolog Utvikle personligheten med persolog Oppnå bedre resultater i jobb og privatliv Oppdag en praktisk tilnærming til utvikling av din personlighet: Du vil lære å skille mellom ulike typer atferd og hvordan

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Utfordringer ved å drive skadeverksted. Stian Helle, Bertel O. Steen Knut Espen, Møller Bil

Utfordringer ved å drive skadeverksted. Stian Helle, Bertel O. Steen Knut Espen, Møller Bil Utfordringer ved å drive skadeverksted Stian Helle, Bertel O. Steen Knut Espen, Møller Bil 1. Alt for få parkeringsplasser Dato: 12.03.2013 2 2. Alt for små kontorer Dato: 12.03.2013 3 3. Alt for svak

Detaljer

Sertifisering. i persolog Personmodell

Sertifisering. i persolog Personmodell Sertifisering i persolog Personmodell Sunn basis for personlig utvikling Persolog Personmodell I vår tid blir arbeid med mennesker stadig viktigere. Din oppgave som konsulent, coach eller som ansatt i

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Før innføring av RePak løsning Etter innføring av RePak løsning Gjennomsnittlig reduksjon av transportvolum på 17% = (2.6 lastemeter)! Tilgjengelighet

Detaljer

2K matt klarlakk P190-1061

2K matt klarlakk P190-1061 Produktdatablad Juni 2010 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Produkt 2K matt klarlakk Beskrivelse 2K matt klarlakk P850-1490/1491/1492/1493/1494/1495 P850-1692/1693/1694 2K HS herder

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Polyester sparkle med gode slipeegenskaper. Polyester sparkel for plast. Universal polyestersparkel. Kromatfri epoxy grunnfyller

Polyester sparkle med gode slipeegenskaper. Polyester sparkel for plast. Universal polyestersparkel. Kromatfri epoxy grunnfyller C 1 Rengjøringsprodukter PK 700 / PK 900 PK 1000 / PK 2000 Rengjøringsmiddel Avfettings- og rengjøringsprodukter med lavt løsemiddelinnhold C 2.1 Sparkler BASIC STOP STOP EXTRA FIN STOP FILLER II STOP

Detaljer

Filltec Fiber Light. Filltec Carbon Fiber Soft. Filltec Softflex. Herder til sparkel. FX sparkel Steel. FX sparkel Multi GAP10

Filltec Fiber Light. Filltec Carbon Fiber Soft. Filltec Softflex. Herder til sparkel. FX sparkel Steel. FX sparkel Multi GAP10 Filltec Fiber Light 2K light-polyestersparkel med gode slipeegenskaper utviklet for å fylle bulker og skader på karosserideler i stål og zink. 79481 Filltec Light 1,11 kg Boks 1 81217 Filltec Light 1,75

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

EHS Turbo Plus P498- og P494-serien V0930V 0 J1270. EHS Turbo Plus P498-serien og P494-serien

EHS Turbo Plus P498- og P494-serien V0930V 0 J1270. EHS Turbo Plus P498-serien og P494-serien Produktdatablad Juni 2009 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Produkt EHS Turbo Plus P498-serien og P494-serien Beskrivelse V0930V P498- og P494-serien EHS Turbo Plus tonefarger / ferdigblandet

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

INDUSTRI DEN NYE GENERASJONEN BILGLASSLIM

INDUSTRI DEN NYE GENERASJONEN BILGLASSLIM INDUSTRI DEN NYE GENERASJONEN BILGLASSLIM DET IDEELLE LIMET FOR BILGLASSMONTERING SIKA DIN STERKE PARTNER INNEN BILGLASSLIM Etter mer enn 20 års målrettet arbeid, er Sika nå ledende innenfor montering

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

Eberspächer Norge Kursprogram 2014-2015

Eberspächer Norge Kursprogram 2014-2015 Kursprogram 2014-2015 Eberspächer i Skandinavia Eberspächer ble etablert i Tyskland i 1865 av Jakob Eberspächer. Gruppen består i dag av over 60 selskaper i 25 land og har drøyt 5500 ansatte. Selskapet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

Iden%fisere behov og etablere krav. INF 1500; introduksjon %l design, bruk og interaksjon 13 september 2010

Iden%fisere behov og etablere krav. INF 1500; introduksjon %l design, bruk og interaksjon 13 september 2010 Iden%fisere behov og etablere krav INF 1500; introduksjon %l design, bruk og interaksjon 13 september 2010 Oversikt Behov Krav Oppgavebeskrivelse Oppgaveanalyse Behov og krav Behov Noe som ikke er koplet

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Mercedes-Benz. BASF Coatings GmbH Automotive Refinish Coatings Solutions Europe Glasuritstraße 1 48165 Münster Germany

Mercedes-Benz. BASF Coatings GmbH Automotive Refinish Coatings Solutions Europe Glasuritstraße 1 48165 Münster Germany Mercedes-Benz Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Den beste løsning FOLDEVEGGER MOBILVEGGER GLASSVEGGER

Den beste løsning FOLDEVEGGER MOBILVEGGER GLASSVEGGER Den beste løsning FOLDEVEGGER MOBILVEGGER GLASSVEGGER Saxi900 FLEKSIBLE OG FUNKSJONELLE LØSNINGER FOR OPPDELING AV ROM Den mest effektive utnyttelse av dyre kvadratmeter har alltid vært en utfordring

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

engcon Group tre ledende varemerker

engcon Group tre ledende varemerker engcon Group tre ledende varemerker EN STERK PARTNER engcon Group består av tre markedsledende varemerker engcon, Mählers og Drivex med lang erfaring med å utvikle redskapssystemer av høyeste kvalitet.

Detaljer

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer