KOMPETANSEUTVIKLING PROGRAM. Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling. ProFit with Glasurit.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEUTVIKLING PROGRAM. Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling. ProFit with Glasurit."

Transkript

1 GTIN.DK Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling KOMPETANSEUTVIKLING ProFit with Glasurit. PROGRAM Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: ,

2 KURSOVERSIKT KOMPETANSEUTVIKLING PE 1 PROSESSUTDANNELSE Introduksjon side 4 PE 2 PROSESSUTDANNELSE Avansert side 5 PE 3 PROSESSUTDANNELSE Ekspert side 6 PE 0 PROSESSUTDANNELSE Ikke-lakkerere side 7 CE 1 FARGETRENING Introduksjon side 8 CE 2 FARGETRENING Avansert side 9 BT 1 VERKSTEDSTEKNIKER Prosess side 10 BT 2 VERKSTEDSTEKNIKER Farge side 11 PS 1 PROSESSPESIALIST Spot Repair side 12 PS 2 PROSESSPESIALIST 3-sjikts side 13 MB 1 MERCEDES-BENZ Introduksjon side 15 MB 2 MERCEDES-BENZ Avansert side 16 MB 3 MERCEDES-BENZ Ekspert side 17 POEM OEM Prosessutdannelse side 19 COEM OEM Fargeutdannelse side 20 CV 1 PROSESSUTDANNELSE CV Introduksjon side 22 CV 2 PROSESSUTDANNELSE CV Avansert side 23 CV 3 PROSESSUTDANNELSE CV Ekspert side 24 KONSULENTTJENESTER side 26 KONSULENTTJENESTER Seminarer side 27 Sterke bedrifter Videreutdannelse er en vigtig komponent for å styrke bedrifter. Bare den som er i stadig utvikling, kan være blant de beste i bransjen. Glasurit baner vei med spesifikke treningsseminarer og utdannelser. Om det gjelder grunnleggende eller spesialisert kunnskap, så dekker seminarene alle områdene grundig og er alltid utformet for å optimalisere arbeidsprosessene så det kommer kundene våre til gode i det lange løp. Mer kompetanse Suksess betyr å måtte møte virksomhetenes krav innenfor områdene effektivitet og profesjonalitet. I tillegg spiller videre- og etterutdanning en viktig rolle. Glasurit er en sterk partner for bedriftene, og støtter dem i en konstant utvikling. Glasurit Refinish Competence Center (RCC) i Norden tilbyr optimale betingelser for suksesrike utdannelser. Det er det mest moderne utdannelses- og treningssenteret for reparasjonslakkering i verden. Her blir arbeidsprosesser optimalisert, og man lærer effektiv håndtering av materiale og tid. Arbeidet foregår utelukkende med godkjente produkter og systemer fra produsenten. 2 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post:

3 PE 1 PROSESSUTDANNELSE INTRODUKSJON PE 2 PROSESSUTDANNELSE VIDEREGÅENDE PE 1 PE 2 Dette introduksjonsseminaret gir medarbeiderne på lakkeringsverksteder en bred viten om produktene og korrekt bruk. Dette seminaret er egnet for lærlinger og medarbeidere uten særlig erfaring med reparasjonslakkering. Dette videregående seminaret gir en dypere innsikt i lakkeringsprosessens forløp på verkstedet, med særlig vekt på optimalisering av verkstedets arbeidsflyt. Seminarets innhold er oppdelt i teori og praksis, med fokus på Glasurits lakkeringssystemer. MÅLGRUPPE: LÆRLINGER, MEDARBEIDERE UTEN SÆRLIG ERFARING I REPARASJONSLAKKERING. Forkunnskaper: Arbeidserfaring som lakkerer. Fargegjenfinning Fargeverktøy, hvordan raskt og enkelt finne riktig blanderesept. Underlag og rengjøring Vurdering og rengjøring av underlaget. Sliping Bruk av korrekt slipeutstyr og -middel. Sparkel Produktinformasjoner, forbehandling og sliping. Avdekking Grunner- og fyllerprodukter og korrekt produktvalg. Grunningsmateriell Korrekt forbehandling, forbehandlingsutstyr og sliping. Base- og topplakker Blandesystem og forbehandlingsutstyr, forbehandling av kjøretøyet før påføring av baselakk/topplakk, trening i korrekt forbehandlingsmetode og sprøyting, korrekt avdunsting og tørking. Klarlakk Produkter og teknologi. Polering Poleringsutstyr, -produkter og -metode samt vurdering av lakkeringsresultatet. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE, ARBEIDSLEDERE. Forkunnskaper: Profesjonelle lakkeringskunnskaper, erfaring med Glasurit-systemer og introduksjonsseminar. Underlag og rengjøring Vurdering og rengjøring av underlaget. Sliping Bruk av korrekt slipesystem. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved korrekt valg og bruk av herder og fyller. Baselakkprosesser Blandesystem og prosesmetoder og -utstyr, reparasjonsanalyse og forskjellige reparasjonsmetoder, avdunstingsmetoder og -utstyr, rengjøring og avfallshåndtering. Klarlakk Inngående produkt- og påføringskunnskap, detaljeret informasjon om fordeler, VOC-lovgivning og reparasjonsmetoder. Polering Detaljeret informasjon om slipeutstyr, forskjellige slipeprodukter og -teknikker, sprøyting og vurdering av lakkeringsresultatet. Forbedring av verkstedets prestasjon og arbeidsmetoder gjennom korrekt skadesvurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruk på verkstedet. Bruk av Glasurit RATIO-systemer under forskjellige forbehandlingsforhold og i forbindelse med de korrekte forbehandlingsmetodene for å sikre et førsteklasses lakkkeringsresultat og høy forbehandlingssikkerhet. 4 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 5

4 PE 3 PROSESSUTDANNELSE EKSPERT PE 0 PROSESSUTDANNELSE IKKE-LAKKERERE Dette ekspertseminaret gir en dypere innsikt i spesialprodukter og påføringsteknikker med særlig fokus på optimalisering av yteevnen. Dette introduksjonsseminaret skal gi dem som ikke er lakkerere et overblikk over produkter og korrekt bruk av disse i verkstedet. Det er særlig egnet til medarbeidere som ikke har mye erfaring med lakkering. Seminaret består av praktisk trening samt teoretisk viten. PE 3 PE 0 MÅLGRUPPE: TEAMLEDERE MED PRAKTISK ERFARING OG LAKKERERE MED MINST FEM ÅRS YRKESERFARING. Forkunnskaper: Deltakelse i andre Glasurit-seminarer, som f.eks. PE2 eller CE3 og/eller en bestått ferdighetsprøve. Personligt verneutstyr, generell VOC-lovgivning og ATEX-forskrifter. Effektiv lakkering og en mer effektiv arbeidsflyt Prioritering av ordrer etter farge, reparasjonstype og underlag. Produkter og prosesser som gir den mest optimale tids- og kostnadseffektive prosessen. Spesialeffektlakkeringer Identifisering av spesialeffektlakkeringer, -produkter og -prosesser etter OEM-standarder. Påføring av spesialfargetoner og -topplakker som f.eks. 3-sjikts, spesialfarger og matte klarlakker. Generell kunnskap om de viktigste faktorene som har innflytelse på effektiviteten i verkstedet. MÅLGRUPPE: FORSIKRINGSEKSPERTER, KAROSSERIMEDARBEIDERE, VERKSTEDSSJEFER, FORMENN OG SKADESBEREGNERE. OEM vs. reparasjonsprosess OEM-lakkteknologi og arbeidstrinnene i prosessen. Arbeidstrinn i reparasjonslakkering. Fargeidentifikasjon Faktorer som kan påvirke fargen (metameri). Test av underlag Teknologiske tester samt fargetester. Feilanalyse og løsningsmetoder Årsaker til feil og mulige løsningsmetoder. Basefarger påføring Fargetilpasning, påføring av basefarge samt blande spesialeffektfarger. Klarlakk påføring Utfordringer med matte og ripebestandige klarlakker. Etterbehandling Vurdering av etterbehandling og slipemetoder for å korrigere feil i overflaten. At deltakerne forstår de ulike reparasjonsprosessene og den komplette lakkeringsprosessen, inklusiv for- og etterbehandling, for å sikre lakkeringsresultater av høy kvalitet og høy prosespålitelighet. ½ 1 dag 6 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 7

5 CE 1 FARGETRENING INTRODUKSJON CE 2 FARGETRENING AVANSERT Denne introduksjonstreningen gir et overblikk over farger, hva som har innflytelse på fargetoner, samt korrekt bruk av Glasurits fargeverktøyer. Seminarets innhold er oppdelt i teori og praksis. Dette avanserte seminaret gir en dypere innsikt i farger og fargefysikk, med særlig henblikk på prosessoptimalisering. Seminaret gir kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmenters innflytelse. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN, FARGEBLANDERE, NYE LAKKERERE, MEDARBEIDERE UTEN KUNNSKAP OM GLASURIT-SYSTEMER OG LÆRLINGER. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FARGEBLANDERE. Forkunnskaper: Profesjonell lakkeringskunnskap, erfaring med Glasurit-systemene, introduksjonsseminar. CE 1 CE 2 Fargefysikk Refleksjon og absorpsjon, lys og øye (vurderingsevne), fargesirkel og primær- og sekundærfarger. Fargefysikk Mer viten om ulike typer lys og lyskilder, fargesyn. Faktorer som har innflytelse på fargetonen Bilproduksjon, miljøet og påføring. Fargeverktøy/utstyr Fargegjenfinning med CPS. Fargeverktøy/utstyr Bruken av Glasurit fargeverktøy til rask og sikker fargegjenfinning. Blandesystemer Korrekt bruk av alle elementene i blandesystemet, f.eks. vekt, blandeenhet, sprøyteteknikk og baselakk. Fargevurdering Individuell fargetilpasning for å løse mindre problemer med profesjonell innsats fra Glasurit Color System. Fargevurdering Effektpigmenter og fremtidige trender Korrekt vurdering av fargeeffekter, innstillingsteknikker. Forbedring av prosessikkerheten ved fargegjenfinning, forstå og løse fargeavvik under ulike forhold. En høy suksessrate gjennom rask og presis fargefinning og -innstilling. 8 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 9

6 BT 1 VERKSTEDSTEKNIKER PROSESS BT 2 VERKSTEDSTEKNIKER FARGE Denne treningen er utformet for å gi verkstedet en in-house tekniker. Treningen er en sammenslåing av de kjente treningene Prosesstrening 2, Prosesstrening 3 og Prosesspesialisttreningen Spot Repair. Kurset består av praktisk trening, med fokus på hvorfor vi velger ulike produkter og arbeidsteknikker. Denne treningen er utformet for å gi verkstedet en in-house tekniker. Verkstedsteknikertreningen vil gi et dypere innblikk i farge og fargefysikk, med fokus på prosessforbedringer. Treningen inneholder kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmentpåvirking. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE MED MER ENN 5 ÅRS LAKKERFARING, VERKSTEDSSJEFER MED PRAKTISK ERFARING. Forkunnskaper: Erfaring fra arbeidet som profesjonell lakkerer, god kjennskap til Glasurit-systemene. Hvorfor og hvordan. Underlag og rengjøring Underlag, evaluering og rengjøring. Grunner Spar tid og materiell ved korrekt valg og bruk av grunner og overflate-produkter. Basefarge Mixesystemer og påføringsmetoder. Reparasjon, evaluering, avdunsting, metoder og utstyr. Klarlakk Inngående kunnskap om produkter og påføring. Ulike fade-out teknikker. Spesialeffekter Identifisering av spesialeffekt-farger, produkter og prosesser for påføring iht. OEM-standarder som f.eks. matt klar og liquid silver. Effektiv påføring og arbeidsflyt Prioritering av jobber basert på farge, reparasjonstype og underlag. Produkter og prosesser som gir den mest kostnadseffektive og beste finishen. Spot Repair Bedøm skaden, fremgangsmåten og rekkefølgen ved Spot Repair-reparasjon av skaden. Deltakerne vet hvordan de skal velge riktig reparasjonsmetode. De blir kjent med de mest produktive og effektive metodene til å reparere alt fra mindre til større skader, herunder også hvordan man velger riktig verktøy og de best egnede produktene for å oppnå et perfekt resultat. Deltakerne vil også få en bedre viten om og forståelse for problemløsning. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE MED MER ENN 5 ÅRS LAKKERFARING, VERKSTEDSSJEFER MED PRAKTISK ERFARING. Hvorfor og hvordan. Fargepåvirkning Bilproduksjon, omgivelser, påføring, osv. Fargefysikk Fargesirkel, primære og sekundære farger, refleksjon og absorpsjon. Øyets og lysets innflytelse. Fargeverktøy CPS, Profit Manager og Ratio Scan II. Fargejusteringer Individuell fargematching. Effektpigmenter og justeringsteknikker Effektpigmenter og korrekt fremgangsmåte for evaluering av effektfarger. 3-sjiktsfargesøk og -justering Finn og match riktig 3-sjiktsfarge. Å øke prosessikkerheten i fargesøkingen. Forstå og løse komplekse fargeforskjeller under varierende forhold. Deltakerne vil også oppnå en bedre viten om og forståelse for fargesøking og sprøyteteknikker for 3-sjiktslakkering. 4 dager BT 1 BT 2 4 dager 10 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 11

7 PS 1 PROSESSPESIALIST SPOT REPAIR PS 2 PROSESSPESIALIST 3-SJIKT I dette seminaret arbeides det med bruk av Glasurit RATIO Spot Repair. Deltakerne blir kjent med alle produktene, teknikkene og arbeidsmetodene som dette arbeidssystemet består av. MÅLGRUPPE: LAKKERERE OG ARBEIDSLEDERE. Praktisk arbeid med Glasurit RATIO Spot Repair-metoden Forarbeiding Lakkeringsarbeid Avsluttende arbeid Bruken av tilhørende produkter Forankret kunnskap om Glasurit RATIO Spot Repair-systemene, sikring av arbeidsprosesser. Målet for kurset er å gi deltakerne stabil viten og bred kunnskap om lakkering med 3- og 4-sjiktslakker. På kurset vil undervisningen variere mellom teori og praksis. Det vil bli lakkert med de 3- og 4-sjiktslakkene som deltakerne møter i hverdagen, eller etter ønske. Kurset er tilpasset medarbeidere med minimum 1,5 års erfaring med lakkering med Glasurits vannbaserte Serie 90. MÅLGRUPPE: LAKKERERE MED OMFATTENDE KUNNSKAP OM LAKKERING, OG SOM HAR LAKKERET MED GLASURITS VANNBASERTE SERIE 90 I 1,5 ÅR. Helse og sikkerhet Teori 3-sjikts-fargeidentifisering 3-sjikts-påføring Praksis Bunnfarge Lakkering Sprøyting Reparasjon i 3-sjikt At deltakeren blir i stand til å lakkere med 3- og 4-sjiktslakker, og at deltakeren får kunnskap som hjelper ham/henne i hverdagen med å skape kvalitet og effektive lakkeringsoppgaver. Kurset skal gi en bred forståelse av hva 3- og 4-sjiktslakker er, samt de viktige punktene å huske på ved fargesøking og lakkering. PS 1 PS 2 12 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 13

8 MERCEDES & GLASURIT KVALITET PÅ HØYESTE NIVÅ MB 1 MERCEDES-BENZ INTRODUKSJON Dette introduksjonsseminaret er ment som et oppfriskningskurs, og formidler omfattende viten til medarbeidere fra lakkeringsverksteder om produktene som er godkjent av Mercedes-Benz, samt deres hensiktsmessige bruk i verkstedene. Seminaret er rettet mot Mercedes-verksteder, eller verksteder som i hovedsak arbeider med Mercedes eller merket Glasurit. MÅLGRUPPE: LAKKERERE MED MINST 1,5 ÅRS ERFARING MED MERCEDES-BENZ. Forkunnskaper: Arbeidserfaring som lakkerer. Serielakksystemer Grunnleggende kunnskap om forskjellige lakksystemer og produkter, MB-lakksystemer og materialekonsepter. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Bruk av verneutstyr. Grunnleggende fargegjenfinning Fargeværktøy, raskt og sikkert valg av riktig blanderesept. Grunninger og fyllere Vurdering og rengjøring av overflaten. Baselakkforarbeiding Blandesystem og forarbeidingsutstyr, forbehandling av kjøretøyet for påføring av baselakk/topplakk, trening i korrekt forarbeidingsmetode og sprøyting, korrekt avdunsting og tørking. Klarlakk Produkter og teknologi. Reparasjon av plast Kunnskap om plast, valg av egnet reparasjonsmetode. Polering Poleringsutstyr, -produkter og -metoder, vurdering av lakkeringsresultatet. MERCEDES-BENZ- TRENINGER Ønsket om innovative produkter, rasjonelle og økonomiske reparasjonssystemer og et passende utvalg av tjenester, stiller høye krav til vår bedrift. Vi tilbyr egnede løsninger og konsepter til våre partnere og kunder verden over. Således møter vi også de høye kvalitetskravene fra Mercedes. Vårt mangeårige og tillitsfulle samarbeid har ført til etableringen av et spesielt treningskonsept tilpasset behovene til lakkeringsverkstedene for Mercedes-Benz. Med våre Mercedes-Benz-utdannelser blir lakkerere og ledere rundt om i verden forberedt på de nye utfordringene. Kjernen i utdannelsen ligger i de spesifikke kravene Mercedes stiller til for eksempel forarbeidingsmetoder og -systemer. Med seminarstrukturen Introduksjon Avansert Ekspert kan vi konsentrere oss om de enkelte målgruppene, hvor vi naturligvis kun bruker godkjente produkter, og møter dagens lakkeringskrav fra våre partnere. Riktig bruk av Glasurit RATIO-systemer, som er godkjent av Mercedes-Benz, under ulike prosessbetingelser og i forbindelse med riktige forbehandlingsmetoder som sikrer førsteklasses lakkeringsresultater og høyere forarbeidingssikkerhed. 14 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 15

9 MB 2 MERCEDES-BENZ AVANSERT MB 3 MERCEDES-BENZ EKSPERT Dette avanserte seminaret gir en dypere innsikt i lakkeringsprosessen i verkstedet. Seminaret inneholder både en teoretisk og en praktisk del med vekt på de MB-spesifikke standarder og Glasurit lakkeringssystemer. Dette ekspertseminaret viser lakkeringsverksteder optimalisert arbeidsflyt fra mottak til levering samt hvilke faktorer som påvirker effektiviteten. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE, ARBEIDSLEDERE. Forkunnskaper: Kunnskap om profesjonell lakkering, erfaring med Glasurit-systemer, introduksjonsseminar. MÅLGRUPPE: FORMENN, LAKKERERE MED MANGE ÅRS ERFARING. Forkunnskaper: Avansert seminar, erfaring med lakkeringsprosesser. Garantireparasjonssystem Godkjente lakkeringssystemer til garantireparasjoner. Detaljeret skadevurdering Korrekt analyse og valg av egnet lakkeringsprosess. Behandling av skadekrav Skadevurdering, oppstart av garantikrav, utfylling av nødvendige dokumenter. Kvalitetskriterier for verkstedet Ideelt og minimum utstyrsnivå som anbefalt av MB og Glasurit. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. MB-arbeidsmetoder Kjøretøyspesifikke arbeidsmetoder i reparasjonslakkering, tips og triks. Ordremottak og skadevurdering Riktig fremgang og metode gjennom hele prosessen. Arbeidssikkerhet Bruk av verneutstyr. Fargefysikk og vurderings- og justeringsteknikker Fargegjenfinningssystemer, faktorer som påvirker fargen. Maskeringsmetoder Bruk av effektive metoder, kunnskap om MB-spesifikke maskeringsmetoder. Grunning Vurdering og effektiv behandling av underlaget. Påføring av baselakk Blandesystem og forarbeidingsutstyr, ulike reparasjonsmetoder, VOC-lovgivning. Effektiv og økonomisk gjennomføring og vurdering av reparasjonslakkeringen Produksjonseffektivitet og korrekt utvalg og beregning av egnede lakkmateriell, identifisering av potensielle besparelser. Ideell arbeidsflyt Indikatorer som har innvirkning på virksomhetens økonomiske resultater, identifisering av potensialet for optimalisering. Marketinggrunnlag Grunnleggende forutsetninger for en vellykket markedsføring, bruk av tilgjengelige MB-marketingpakker. Nye lakkeringsprodukter og -metoder Klarlakk Produkter (matt, ripebestandig osv.) og teknologi. Forbedring av verkstedets ytelse og arbeidsmetoder gjennom riktig skadevurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruket på verkstedet. Forbedring av verkstedets ytelse og arbeidsmetoder gjennom korrekt skadevurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruket på verkstedet, samt analyse av KPI er, teoretisk kunnskapsformidling i kombinasjon med praktiske øvelser (effektiv lakkering). 16 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 17

10 TOPPSCORER Glasurit frigitt av ledende bilprodusenter En trendsetter: Glasurit er, med sine lakkprodukter og lakksystem, den ledende leverandøren når det gjelder bilprodusenters frigivelser av reparasjonssystemer på sine biler en avgjørende fordel som Glasurit har overfor konkurrerende verksteder. En OEM-frigivelse sikrer ikke bare høyere standard på reparasjonskvaliteten, det innebærer også at bilprodusentene overtar ansvaret for garantien på reparasjonene. Du kan også profitere på Glasurits førsteklasses produkter og systemer og sole deg i glansen hos dine kunder. ProFit with Glasurit. POEM OEM PROSESSUTDANNELSE Denne videregående treningen er utformet for å gi et dypere innblikk i lakkeringsarbeidet på OEM-verkstedet, med vekt på mulighetene for å forbedre verkstedets resultater. Kurset består av praktisk trening med fokus på Glasurit-systemer. MÅLGRUPPE: UTDANNEDE LAKKERERE OG FORMENN. Forkunnskaper: Kunnskap fra arbeid som profesjonell sprøytelakkerer. OEM-reparasjonshåndbøker Hvordan man bruker, følger og forstår OEM-reparasjonshåndbøker inkl. garantireparasjoner. Lakkererens rolle og ansvarsområder. Sliping Bruk av riktig slipesystem. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse gjennom korrekt valg og bruk av herder og fyller. Baselakkforarbeiding Blandesystemer og forarbeidingsmetoder og -utstyr; reparasjonsanalyse og ulike reparasjonsmetoder, avdunstingsmetoder og -utstyr. Øke verkstedets ytelser og arbeidsmetoder gjennom korrekt vurdering av reparasjoner og arbeidsmetoder. Optimere tids- og materiellforbruk. POEM COEM Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: , 18 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 19

11 COEM OEM FARGEUTDANNELSE EGNET TIL LASTEBILER Denne avanserte treningen er utformet for å gi en dypere forståelse av farger og fargefysikk, spesielt i forhold til prosesforbedring. Treningen inkluderer kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmenters innflytelse. MÅLGRUPPE: BILLAKKERERE, PERSONER SOM BLANDER LAKK OG LIGNENDE FUNKSJONER. Forkunnskaper: Ekspertise i blanding av billakk og påføring av samme. Fargepåvirking Bilproduksjon, miljø, påføring, osv. Fargefysikk Fargesirkel, primære og sekundære farger, refleksjon og absorpsjon, påvirking av øyet og lys. Fargeverktøy Bruk av Glasurit fargeverktøy for å finne riktig variant for å matche OEM-fargekoden. Fargetilpasning Rask og nøyaktig fargetilpasning. Fargejustering Individuell tilpasning av farger. Effektpigmenter og justeringsteknikker Effektpigmenter, toning og korrekt prosedyre for evaluering av effektfarger. Øke prosessikkerheten ved søk og valg av farge. Forstå og løse komplekse fargeavvik under ulike forhold. Firmaer som har spesialisert seg på komersielle kjøretøy trenger individuell trening. Derfor har vi også i år utvidet vårt CV-utdannelsestilbud. Det nye introduksjonsseminaret har temaet Prosessutdannelse Farge og gir ikke bare en dypere innsikt i farger og fargefysikk, men legger også vekt på prosessoptimalisering. En sentral del av CV-utdannelsesprogrammet er arbeidet med Glasurit Serie 68. Dermed står et produkt til rådighed, som i form av effektivitet, økonomi og prosessikkerhet viser overbevisende resultater. Det VOC-kompatible Glasurit RATIO Truck System tilbyr på CV-området alt fra grunningsmateriell og topplakk til klarlakk i dokumentert Glasurit-kvalitet. I dag lever systemet med blyfrie pigmenter og kromfrie grunnere opp til de høyeste standarder for miljø og helse. Serie 68 er førstevalget ved reparasjonslakkering, og når det kommer til større flater i ulike farger i PKW-kvalitet, setter Glasurit Serie 90 CV standarden. Det vannbaserte lakksystemet tilbyr mer enn fargetoner i uni, metallic eller med perlemorseffekt til lakkering av komersielle kjøretøy. CV-TRÆNINGER 20 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 21

12 CV 1 PROSESSUTDANNELSE CV INTRODUKSJON CV 2 PROSESSUTDANNELSE CV AVANSERT Seminaret er beregnet for deltakere som ønsker å oppnå en dypere innsikt i temaet CV-lakkering under praktiske forhold. Det formidles kunnskap om bruk av lakkeringssystemer og støtte for effektiv utforming av arbeidsflyt. Kurset gir omfattende kunnskap om produkter som er godkjent av Mercedes-Benz, samt deres hensiktsmessige bruk i CV-lakkeringsverksteder. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN. Underlag og rengjøring Inngående kunnskap om underlag, korrekt rengjøring av det aktuelle underlaget. Underlag og rengjøring Inngående kunnskap om underlag, korrekt rengjøring av det aktuelle underlaget. Forbehandling Produkter og deres korrekte anvendelse. Forbehandling Produkter og deres korrekte bruk. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmateriell til aktuelle underlag. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmateriell til aktuelle underlag. Topplakk Serie 68/ Klarlakk, Topplakk Serie 90 Inngående produkt- og påføringskunnskap, VOC-lovgivning, reparasjonsmetoder. Topplakk Serie 68/ Klarlakk, Topplakk Serie 90 Inngående produkt- og påføringskunnskap, VOC-lovgivning, reparasjonsmetoder. Avsluttende kontroll Informasjon om ulike slipeprodukter og -teknikker, blending, vurdering av lakkeringsresultatet. Avsluttende kontroll Informasjon om ulike slipeprodukter og -teknikker, sprøyting, vurdering av lakkeringsresultatet. Formidling av MB-produktportefølje og lakkeringsmetoder i teori og praksis. Kunnskap om informasjonssystemer og eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Formidling av MB-produktportefølje og lakkeringsmetoder i teori og praksis. Kunnskap om informasjonssystemer og eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. 3 dager 3 dager 22 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 23

13 CV 3 PROSESSUTDANNELSE CV EKSPERT Kurset formidler både et teoretisk og praktisk innblikk i emnet lønnsomhet og effektivitet ved CV-lakkering. KUNNSKAP ER PROFITT Glasurit-trening Hvert år deltar over mennesker fra hele verden på kurs på Glasurits treningssenter. Det er en svært lønnsom investering i ferdigheter og kunnskap. Vi kombinerer det aller siste i undervisningsteknikker med å simulere de mest moderne verkstedsoperasjonene, noe som resulterer i praktisk kompetanse som kan øke effektiviteten i bedriften din. En mer effektiv virksomhet er en mer lønnsom virksomhet. MÅLGRUPPE: ANSATTE PÅ VERKSTEDER SOM ARBEIDER MED CV-LAKKERING. Kurset er formet etter dette yrket. ProFit with Glasurit. Underlag og rengjøring Vurdering, rengjøring og riktig forbehandling av underlaget. Grunningsmaterialer / Topplakk Serie 68 Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmaterialer for det aktuelle underlaget. Prosessoptimalisering Standarder for prosessoptimalisering, rask og sikker forarbeiding med henblikk på kvalitet og garantiytelse. Effektiv lakkering Valg av egnede produkter, beregning av reparasjonskostnader og mengde. Identifisere besparelsespotensiale. Korrekt bruk av Glasurit RATIO Truck System under ulike forarbeidingsforhold i forbindelse med aktuelle forbehandlingsmetoder. 3 dager Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: , 24 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 25

14 KONSULENTTJENESTER Hvordan skal din bedrift utvikle seg i fremtiden? I et stadig mer konkurranseutsatt marked, der lovgivningen er blitt strengere, kostnadene øker og markedsandelene faller, har det blitt enda viktigere å ha kontroll over virksomheten sin. På Glasurit ser vi det som vår viktigste oppgave å være der kundene våre trenger oss, og vi har derfor utviklet Ratio Concept Plus et modulbasert verkstedsstyringssystem der vi kan bidra til å identifisere og utvikle besparelses muligheter og uutnyttet potensiale. Konsulenttilbudet fokuserer på større effektivitet og utvidelse av forretningsgrunnlaget, og fordelen av Ratio Concept Plus er at det vektes likt mellom de tekniske og forretningsmessige områdene. TJENESTER MED TEKNISK ORIENTERING GLASURIT INDIVIDUELL RÅDGIVNING En Glasurit bedriftskonsulent analyserer verkstedet nøye. Konsulenten foretar en systematisk gjennomgang av alle områdene rundt lakkeringsprosessen. Deretter utledes anbefalinger, og det utvikles en konkret handlingsplan for forbedring av driftsprosessene. Glasurits tilbud om teknisk assistanse til verkstedet er variert og byr på individuelle løsninger. Det strekker seg fra verkstedsplanlegging via fargetonestyring for profesjonell software til en ideell styring av verkstedet. BODYSHOP AUDIT Én-dags drifts- og anleggsanalyse med anbefalinger for oppnåelse av større effektivitet. BODYSHOP DESIGN Systematisk, dataassistert planlegging av verkstedets interiør for optimal organisering av arbeidsområdene og effektiv organisering av arbeidsflyten, noe som er nyttig når man bygger nye verksteder eller restrukturerer et eksisterende verksted. PROSESSOPTIMALISERING Omfattende forbedringer av alle verkstedets prosesser ved hjelp av en detaljeret analyse av den totale arbeidsflyten, og påfølgende implementering av de nye forbedrede prosessene et komplett ettersyn, noe som baner vei for større lønnsomhet. KONSULENTTJENESTER SEMINARER YTELSER MED DRIFTSØKONOMISK ORIENTERING I tillegg til de tekniske problemstillingene, fokuserer verkstedslederne i dag mer og mer på driftsøkonomiske emner, som f.eks. markedsføring eller personaleadministrasjon, samt på spørsmål om virksomhetsstyring. Det har Glasurit innstilt seg på, og utvidet sine service- og rådgivningstilbud tilsvarende med businesskurs om ulike ledelsesrelevante emner og individuelle rådgivningstjenester som er fullstendig rettet mot verkstedenes individuelle behov. For å sikre at kundene også kan få den best mulige rådgivningen her, har Glasurit kontinuerlig forbedret de enkelte utdannelses- og kvalifiseringstilbudene for konsulentene. GLASURIT BUSINESSKURS Både eierne og de daglige lederne vil på en praksisorientert måte lære hvordan de kan øke ytelsen i verkstedsdriften. Og det er i mange henseender, både i selve organisasjonen, innenfor forløp og prosesser (arbeidsflyt, selskapets nøkkeltall) og eksternt i forhold til kunder og vekst (kurs i markedsføring og kurs for arbeidsledere). MARKETINGSEMINAR Det er uante muligheter for hvordan du kan markedsføre bedriften din. Som oftest er det imidlertid ikke uante ressurser. Du som bedriftseier må prioritere og velge den beste og mest effektive markedsføringen for nettopp din bedrift! Du har mye kunnskap om bedriften din og markedet du opererer i, men du mangler kanskje viten om markedsføring. Har du til hensikt å øke fokuset på markedsføring, er denne kunnskapen avgjørende for å ta de riktige avgjørelsene. I samarbeid med et av Nordens største og mest anerkjente konsulentselskaper, Mercuri International, har vi utviklet Glasurit Marketing Seminar, som både gir deg grunleggende kunnskap om markedsføring, men også en skreddersydd markedsføringsplan for firmaet ditt, samt forslag til hvilke markedsføringsverktøy som vil være optimale for nettopp din bedrift. WORK FLOW-SEMINAR VIL DU. Være i stand til å styre prosesser og planlegging? Kjenne prinsippene for beregning av debiteringsfaktoren? Kunne beregne og bruke selskapets nøkkeltall? Være i stand til å påvirke motivasjonen og engasjementet positivt hos dine ansatte?. Så anbefaler vi at du melder deg på Work Flow-seminaret vårt. NØKKELETALLSEMINAR Etter en vellykket deltakelse på vårt Nøkkeletallseminar vil du: Være i stand til å identifisere hvilke nøkkeltall som kan påvirke bedriften din, samt forstå deres betydning, og forstå hvordan du kan bruke nøkkeltall til å måle og forbedre bedriften. Ha kunnskap om hvordan man lager en Breakeven-analyse samt være i stand til å beregne tilbakebetalningstiden på foretatte eller planlagte investeringer. LEDELSESSEMINAR Dette seminaret har som formål å gi deg som leder en konkret og økt evne til å bli en bedre og mer effektiv leder, dette kombinert med hverdagen som daglig leder. Vi gjennomgår det grunnleggende av ledelse, og gir deg verktøy for å møte de utfordringene som ligger i lederrollen. 26 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 27 KONSULENT- TJENESTER

Den raskeste veien til en perfekt colour match.

Den raskeste veien til en perfekt colour match. Den raskeste veien til en perfekt colour match. Innhold: Hva er egentlig farger? 4 Effektpigmenter i bilindustrien 6 Årsaker til fargeavvik 8 Metametri 9 Fra originalfarge til Standox mixeformel 10 Kompetanse

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Interstandox 74. Standox e-learning

Interstandox 74. Standox e-learning index 1 Interstandox 74 Et magasin for billakkerere Standox e-learning Framtidens interaktive undervisning for verksteder Trender for bilfarger Globale trender overskygger kulturelle valg Prototyper i

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

20 VERDENSOM- SPENNENDE ENTER THE DRAGON! 16 EKSPERTISE Matt Shade Concept: R-M s kompetanse blir satt i sving for den siste trenden, matt finish

20 VERDENSOM- SPENNENDE ENTER THE DRAGON! 16 EKSPERTISE Matt Shade Concept: R-M s kompetanse blir satt i sving for den siste trenden, matt finish R-M news NOVEMBER - 2012 04 R-M BRAND R-M Premium Partners: en plattform for perfeksjon 16 EKSPERTISE Matt Shade Concept: R-M s kompetanse blir satt i sving for den siste trenden, matt finish 06 R-M BRAND

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje EG www.egnorge.no » Når vi går på jobb i EG, gjør vi det for å skape produktivitetsløft og fornyet konkurranseevne for og sammen med

Detaljer

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt

INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt INSPIRE YoWup KURS Modul- & kapitteloversikt Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INSPIRE YowUp Kursoversikt... 3 1.1. Kursstruktur... 3 2. Oversikt - Modul 1: Mulighetsgjenkjennelse...

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

- Bennett Reklamebyrå AS -

- Bennett Reklamebyrå AS - Adrian Alexander Habberstad Holdbakk Ørjan Åsmul Harald Brustad Greiff Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Bennett Reklamebyrå AS - Eksamenskode og navn: BTH 3203 Salgsledelse & Personlig Salg Innleveringsdato:

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer