KOMPETANSEUTVIKLING PROGRAM. Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling. ProFit with Glasurit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEUTVIKLING PROGRAM. Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling. ProFit with Glasurit."

Transkript

1 GTIN.DK Glasurit Teknisk Trening og Forretningsutvikling KOMPETANSEUTVIKLING ProFit with Glasurit. PROGRAM Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: ,

2 KURSOVERSIKT KOMPETANSEUTVIKLING PE 1 PROSESSUTDANNELSE Introduksjon side 4 PE 2 PROSESSUTDANNELSE Avansert side 5 PE 3 PROSESSUTDANNELSE Ekspert side 6 PE 0 PROSESSUTDANNELSE Ikke-lakkerere side 7 CE 1 FARGETRENING Introduksjon side 8 CE 2 FARGETRENING Avansert side 9 BT 1 VERKSTEDSTEKNIKER Prosess side 10 BT 2 VERKSTEDSTEKNIKER Farge side 11 PS 1 PROSESSPESIALIST Spot Repair side 12 PS 2 PROSESSPESIALIST 3-sjikts side 13 MB 1 MERCEDES-BENZ Introduksjon side 15 MB 2 MERCEDES-BENZ Avansert side 16 MB 3 MERCEDES-BENZ Ekspert side 17 POEM OEM Prosessutdannelse side 19 COEM OEM Fargeutdannelse side 20 CV 1 PROSESSUTDANNELSE CV Introduksjon side 22 CV 2 PROSESSUTDANNELSE CV Avansert side 23 CV 3 PROSESSUTDANNELSE CV Ekspert side 24 KONSULENTTJENESTER side 26 KONSULENTTJENESTER Seminarer side 27 Sterke bedrifter Videreutdannelse er en vigtig komponent for å styrke bedrifter. Bare den som er i stadig utvikling, kan være blant de beste i bransjen. Glasurit baner vei med spesifikke treningsseminarer og utdannelser. Om det gjelder grunnleggende eller spesialisert kunnskap, så dekker seminarene alle områdene grundig og er alltid utformet for å optimalisere arbeidsprosessene så det kommer kundene våre til gode i det lange løp. Mer kompetanse Suksess betyr å måtte møte virksomhetenes krav innenfor områdene effektivitet og profesjonalitet. I tillegg spiller videre- og etterutdanning en viktig rolle. Glasurit er en sterk partner for bedriftene, og støtter dem i en konstant utvikling. Glasurit Refinish Competence Center (RCC) i Norden tilbyr optimale betingelser for suksesrike utdannelser. Det er det mest moderne utdannelses- og treningssenteret for reparasjonslakkering i verden. Her blir arbeidsprosesser optimalisert, og man lærer effektiv håndtering av materiale og tid. Arbeidet foregår utelukkende med godkjente produkter og systemer fra produsenten. 2 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post:

3 PE 1 PROSESSUTDANNELSE INTRODUKSJON PE 2 PROSESSUTDANNELSE VIDEREGÅENDE PE 1 PE 2 Dette introduksjonsseminaret gir medarbeiderne på lakkeringsverksteder en bred viten om produktene og korrekt bruk. Dette seminaret er egnet for lærlinger og medarbeidere uten særlig erfaring med reparasjonslakkering. Dette videregående seminaret gir en dypere innsikt i lakkeringsprosessens forløp på verkstedet, med særlig vekt på optimalisering av verkstedets arbeidsflyt. Seminarets innhold er oppdelt i teori og praksis, med fokus på Glasurits lakkeringssystemer. MÅLGRUPPE: LÆRLINGER, MEDARBEIDERE UTEN SÆRLIG ERFARING I REPARASJONSLAKKERING. Forkunnskaper: Arbeidserfaring som lakkerer. Fargegjenfinning Fargeverktøy, hvordan raskt og enkelt finne riktig blanderesept. Underlag og rengjøring Vurdering og rengjøring av underlaget. Sliping Bruk av korrekt slipeutstyr og -middel. Sparkel Produktinformasjoner, forbehandling og sliping. Avdekking Grunner- og fyllerprodukter og korrekt produktvalg. Grunningsmateriell Korrekt forbehandling, forbehandlingsutstyr og sliping. Base- og topplakker Blandesystem og forbehandlingsutstyr, forbehandling av kjøretøyet før påføring av baselakk/topplakk, trening i korrekt forbehandlingsmetode og sprøyting, korrekt avdunsting og tørking. Klarlakk Produkter og teknologi. Polering Poleringsutstyr, -produkter og -metode samt vurdering av lakkeringsresultatet. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE, ARBEIDSLEDERE. Forkunnskaper: Profesjonelle lakkeringskunnskaper, erfaring med Glasurit-systemer og introduksjonsseminar. Underlag og rengjøring Vurdering og rengjøring av underlaget. Sliping Bruk av korrekt slipesystem. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved korrekt valg og bruk av herder og fyller. Baselakkprosesser Blandesystem og prosesmetoder og -utstyr, reparasjonsanalyse og forskjellige reparasjonsmetoder, avdunstingsmetoder og -utstyr, rengjøring og avfallshåndtering. Klarlakk Inngående produkt- og påføringskunnskap, detaljeret informasjon om fordeler, VOC-lovgivning og reparasjonsmetoder. Polering Detaljeret informasjon om slipeutstyr, forskjellige slipeprodukter og -teknikker, sprøyting og vurdering av lakkeringsresultatet. Forbedring av verkstedets prestasjon og arbeidsmetoder gjennom korrekt skadesvurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruk på verkstedet. Bruk av Glasurit RATIO-systemer under forskjellige forbehandlingsforhold og i forbindelse med de korrekte forbehandlingsmetodene for å sikre et førsteklasses lakkkeringsresultat og høy forbehandlingssikkerhet. 4 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 5

4 PE 3 PROSESSUTDANNELSE EKSPERT PE 0 PROSESSUTDANNELSE IKKE-LAKKERERE Dette ekspertseminaret gir en dypere innsikt i spesialprodukter og påføringsteknikker med særlig fokus på optimalisering av yteevnen. Dette introduksjonsseminaret skal gi dem som ikke er lakkerere et overblikk over produkter og korrekt bruk av disse i verkstedet. Det er særlig egnet til medarbeidere som ikke har mye erfaring med lakkering. Seminaret består av praktisk trening samt teoretisk viten. PE 3 PE 0 MÅLGRUPPE: TEAMLEDERE MED PRAKTISK ERFARING OG LAKKERERE MED MINST FEM ÅRS YRKESERFARING. Forkunnskaper: Deltakelse i andre Glasurit-seminarer, som f.eks. PE2 eller CE3 og/eller en bestått ferdighetsprøve. Personligt verneutstyr, generell VOC-lovgivning og ATEX-forskrifter. Effektiv lakkering og en mer effektiv arbeidsflyt Prioritering av ordrer etter farge, reparasjonstype og underlag. Produkter og prosesser som gir den mest optimale tids- og kostnadseffektive prosessen. Spesialeffektlakkeringer Identifisering av spesialeffektlakkeringer, -produkter og -prosesser etter OEM-standarder. Påføring av spesialfargetoner og -topplakker som f.eks. 3-sjikts, spesialfarger og matte klarlakker. Generell kunnskap om de viktigste faktorene som har innflytelse på effektiviteten i verkstedet. MÅLGRUPPE: FORSIKRINGSEKSPERTER, KAROSSERIMEDARBEIDERE, VERKSTEDSSJEFER, FORMENN OG SKADESBEREGNERE. OEM vs. reparasjonsprosess OEM-lakkteknologi og arbeidstrinnene i prosessen. Arbeidstrinn i reparasjonslakkering. Fargeidentifikasjon Faktorer som kan påvirke fargen (metameri). Test av underlag Teknologiske tester samt fargetester. Feilanalyse og løsningsmetoder Årsaker til feil og mulige løsningsmetoder. Basefarger påføring Fargetilpasning, påføring av basefarge samt blande spesialeffektfarger. Klarlakk påføring Utfordringer med matte og ripebestandige klarlakker. Etterbehandling Vurdering av etterbehandling og slipemetoder for å korrigere feil i overflaten. At deltakerne forstår de ulike reparasjonsprosessene og den komplette lakkeringsprosessen, inklusiv for- og etterbehandling, for å sikre lakkeringsresultater av høy kvalitet og høy prosespålitelighet. ½ 1 dag 6 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 7

5 CE 1 FARGETRENING INTRODUKSJON CE 2 FARGETRENING AVANSERT Denne introduksjonstreningen gir et overblikk over farger, hva som har innflytelse på fargetoner, samt korrekt bruk av Glasurits fargeverktøyer. Seminarets innhold er oppdelt i teori og praksis. Dette avanserte seminaret gir en dypere innsikt i farger og fargefysikk, med særlig henblikk på prosessoptimalisering. Seminaret gir kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmenters innflytelse. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN, FARGEBLANDERE, NYE LAKKERERE, MEDARBEIDERE UTEN KUNNSKAP OM GLASURIT-SYSTEMER OG LÆRLINGER. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FARGEBLANDERE. Forkunnskaper: Profesjonell lakkeringskunnskap, erfaring med Glasurit-systemene, introduksjonsseminar. CE 1 CE 2 Fargefysikk Refleksjon og absorpsjon, lys og øye (vurderingsevne), fargesirkel og primær- og sekundærfarger. Fargefysikk Mer viten om ulike typer lys og lyskilder, fargesyn. Faktorer som har innflytelse på fargetonen Bilproduksjon, miljøet og påføring. Fargeverktøy/utstyr Fargegjenfinning med CPS. Fargeverktøy/utstyr Bruken av Glasurit fargeverktøy til rask og sikker fargegjenfinning. Blandesystemer Korrekt bruk av alle elementene i blandesystemet, f.eks. vekt, blandeenhet, sprøyteteknikk og baselakk. Fargevurdering Individuell fargetilpasning for å løse mindre problemer med profesjonell innsats fra Glasurit Color System. Fargevurdering Effektpigmenter og fremtidige trender Korrekt vurdering av fargeeffekter, innstillingsteknikker. Forbedring av prosessikkerheten ved fargegjenfinning, forstå og løse fargeavvik under ulike forhold. En høy suksessrate gjennom rask og presis fargefinning og -innstilling. 8 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 9

6 BT 1 VERKSTEDSTEKNIKER PROSESS BT 2 VERKSTEDSTEKNIKER FARGE Denne treningen er utformet for å gi verkstedet en in-house tekniker. Treningen er en sammenslåing av de kjente treningene Prosesstrening 2, Prosesstrening 3 og Prosesspesialisttreningen Spot Repair. Kurset består av praktisk trening, med fokus på hvorfor vi velger ulike produkter og arbeidsteknikker. Denne treningen er utformet for å gi verkstedet en in-house tekniker. Verkstedsteknikertreningen vil gi et dypere innblikk i farge og fargefysikk, med fokus på prosessforbedringer. Treningen inneholder kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmentpåvirking. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE MED MER ENN 5 ÅRS LAKKERFARING, VERKSTEDSSJEFER MED PRAKTISK ERFARING. Forkunnskaper: Erfaring fra arbeidet som profesjonell lakkerer, god kjennskap til Glasurit-systemene. Hvorfor og hvordan. Underlag og rengjøring Underlag, evaluering og rengjøring. Grunner Spar tid og materiell ved korrekt valg og bruk av grunner og overflate-produkter. Basefarge Mixesystemer og påføringsmetoder. Reparasjon, evaluering, avdunsting, metoder og utstyr. Klarlakk Inngående kunnskap om produkter og påføring. Ulike fade-out teknikker. Spesialeffekter Identifisering av spesialeffekt-farger, produkter og prosesser for påføring iht. OEM-standarder som f.eks. matt klar og liquid silver. Effektiv påføring og arbeidsflyt Prioritering av jobber basert på farge, reparasjonstype og underlag. Produkter og prosesser som gir den mest kostnadseffektive og beste finishen. Spot Repair Bedøm skaden, fremgangsmåten og rekkefølgen ved Spot Repair-reparasjon av skaden. Deltakerne vet hvordan de skal velge riktig reparasjonsmetode. De blir kjent med de mest produktive og effektive metodene til å reparere alt fra mindre til større skader, herunder også hvordan man velger riktig verktøy og de best egnede produktene for å oppnå et perfekt resultat. Deltakerne vil også få en bedre viten om og forståelse for problemløsning. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE MED MER ENN 5 ÅRS LAKKERFARING, VERKSTEDSSJEFER MED PRAKTISK ERFARING. Hvorfor og hvordan. Fargepåvirkning Bilproduksjon, omgivelser, påføring, osv. Fargefysikk Fargesirkel, primære og sekundære farger, refleksjon og absorpsjon. Øyets og lysets innflytelse. Fargeverktøy CPS, Profit Manager og Ratio Scan II. Fargejusteringer Individuell fargematching. Effektpigmenter og justeringsteknikker Effektpigmenter og korrekt fremgangsmåte for evaluering av effektfarger. 3-sjiktsfargesøk og -justering Finn og match riktig 3-sjiktsfarge. Å øke prosessikkerheten i fargesøkingen. Forstå og løse komplekse fargeforskjeller under varierende forhold. Deltakerne vil også oppnå en bedre viten om og forståelse for fargesøking og sprøyteteknikker for 3-sjiktslakkering. 4 dager BT 1 BT 2 4 dager 10 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 11

7 PS 1 PROSESSPESIALIST SPOT REPAIR PS 2 PROSESSPESIALIST 3-SJIKT I dette seminaret arbeides det med bruk av Glasurit RATIO Spot Repair. Deltakerne blir kjent med alle produktene, teknikkene og arbeidsmetodene som dette arbeidssystemet består av. MÅLGRUPPE: LAKKERERE OG ARBEIDSLEDERE. Praktisk arbeid med Glasurit RATIO Spot Repair-metoden Forarbeiding Lakkeringsarbeid Avsluttende arbeid Bruken av tilhørende produkter Forankret kunnskap om Glasurit RATIO Spot Repair-systemene, sikring av arbeidsprosesser. Målet for kurset er å gi deltakerne stabil viten og bred kunnskap om lakkering med 3- og 4-sjiktslakker. På kurset vil undervisningen variere mellom teori og praksis. Det vil bli lakkert med de 3- og 4-sjiktslakkene som deltakerne møter i hverdagen, eller etter ønske. Kurset er tilpasset medarbeidere med minimum 1,5 års erfaring med lakkering med Glasurits vannbaserte Serie 90. MÅLGRUPPE: LAKKERERE MED OMFATTENDE KUNNSKAP OM LAKKERING, OG SOM HAR LAKKERET MED GLASURITS VANNBASERTE SERIE 90 I 1,5 ÅR. Helse og sikkerhet Teori 3-sjikts-fargeidentifisering 3-sjikts-påføring Praksis Bunnfarge Lakkering Sprøyting Reparasjon i 3-sjikt At deltakeren blir i stand til å lakkere med 3- og 4-sjiktslakker, og at deltakeren får kunnskap som hjelper ham/henne i hverdagen med å skape kvalitet og effektive lakkeringsoppgaver. Kurset skal gi en bred forståelse av hva 3- og 4-sjiktslakker er, samt de viktige punktene å huske på ved fargesøking og lakkering. PS 1 PS 2 12 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 13

8 MERCEDES & GLASURIT KVALITET PÅ HØYESTE NIVÅ MB 1 MERCEDES-BENZ INTRODUKSJON Dette introduksjonsseminaret er ment som et oppfriskningskurs, og formidler omfattende viten til medarbeidere fra lakkeringsverksteder om produktene som er godkjent av Mercedes-Benz, samt deres hensiktsmessige bruk i verkstedene. Seminaret er rettet mot Mercedes-verksteder, eller verksteder som i hovedsak arbeider med Mercedes eller merket Glasurit. MÅLGRUPPE: LAKKERERE MED MINST 1,5 ÅRS ERFARING MED MERCEDES-BENZ. Forkunnskaper: Arbeidserfaring som lakkerer. Serielakksystemer Grunnleggende kunnskap om forskjellige lakksystemer og produkter, MB-lakksystemer og materialekonsepter. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Bruk av verneutstyr. Grunnleggende fargegjenfinning Fargeværktøy, raskt og sikkert valg av riktig blanderesept. Grunninger og fyllere Vurdering og rengjøring av overflaten. Baselakkforarbeiding Blandesystem og forarbeidingsutstyr, forbehandling av kjøretøyet for påføring av baselakk/topplakk, trening i korrekt forarbeidingsmetode og sprøyting, korrekt avdunsting og tørking. Klarlakk Produkter og teknologi. Reparasjon av plast Kunnskap om plast, valg av egnet reparasjonsmetode. Polering Poleringsutstyr, -produkter og -metoder, vurdering av lakkeringsresultatet. MERCEDES-BENZ- TRENINGER Ønsket om innovative produkter, rasjonelle og økonomiske reparasjonssystemer og et passende utvalg av tjenester, stiller høye krav til vår bedrift. Vi tilbyr egnede løsninger og konsepter til våre partnere og kunder verden over. Således møter vi også de høye kvalitetskravene fra Mercedes. Vårt mangeårige og tillitsfulle samarbeid har ført til etableringen av et spesielt treningskonsept tilpasset behovene til lakkeringsverkstedene for Mercedes-Benz. Med våre Mercedes-Benz-utdannelser blir lakkerere og ledere rundt om i verden forberedt på de nye utfordringene. Kjernen i utdannelsen ligger i de spesifikke kravene Mercedes stiller til for eksempel forarbeidingsmetoder og -systemer. Med seminarstrukturen Introduksjon Avansert Ekspert kan vi konsentrere oss om de enkelte målgruppene, hvor vi naturligvis kun bruker godkjente produkter, og møter dagens lakkeringskrav fra våre partnere. Riktig bruk av Glasurit RATIO-systemer, som er godkjent av Mercedes-Benz, under ulike prosessbetingelser og i forbindelse med riktige forbehandlingsmetoder som sikrer førsteklasses lakkeringsresultater og høyere forarbeidingssikkerhed. 14 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 15

9 MB 2 MERCEDES-BENZ AVANSERT MB 3 MERCEDES-BENZ EKSPERT Dette avanserte seminaret gir en dypere innsikt i lakkeringsprosessen i verkstedet. Seminaret inneholder både en teoretisk og en praktisk del med vekt på de MB-spesifikke standarder og Glasurit lakkeringssystemer. Dette ekspertseminaret viser lakkeringsverksteder optimalisert arbeidsflyt fra mottak til levering samt hvilke faktorer som påvirker effektiviteten. MÅLGRUPPE: ERFARNE LAKKERERE, ARBEIDSLEDERE. Forkunnskaper: Kunnskap om profesjonell lakkering, erfaring med Glasurit-systemer, introduksjonsseminar. MÅLGRUPPE: FORMENN, LAKKERERE MED MANGE ÅRS ERFARING. Forkunnskaper: Avansert seminar, erfaring med lakkeringsprosesser. Garantireparasjonssystem Godkjente lakkeringssystemer til garantireparasjoner. Detaljeret skadevurdering Korrekt analyse og valg av egnet lakkeringsprosess. Behandling av skadekrav Skadevurdering, oppstart av garantikrav, utfylling av nødvendige dokumenter. Kvalitetskriterier for verkstedet Ideelt og minimum utstyrsnivå som anbefalt av MB og Glasurit. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Aktuell informasjon Informasjonssystemer, kunnskap om eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. MB-arbeidsmetoder Kjøretøyspesifikke arbeidsmetoder i reparasjonslakkering, tips og triks. Ordremottak og skadevurdering Riktig fremgang og metode gjennom hele prosessen. Arbeidssikkerhet Bruk av verneutstyr. Fargefysikk og vurderings- og justeringsteknikker Fargegjenfinningssystemer, faktorer som påvirker fargen. Maskeringsmetoder Bruk av effektive metoder, kunnskap om MB-spesifikke maskeringsmetoder. Grunning Vurdering og effektiv behandling av underlaget. Påføring av baselakk Blandesystem og forarbeidingsutstyr, ulike reparasjonsmetoder, VOC-lovgivning. Effektiv og økonomisk gjennomføring og vurdering av reparasjonslakkeringen Produksjonseffektivitet og korrekt utvalg og beregning av egnede lakkmateriell, identifisering av potensielle besparelser. Ideell arbeidsflyt Indikatorer som har innvirkning på virksomhetens økonomiske resultater, identifisering av potensialet for optimalisering. Marketinggrunnlag Grunnleggende forutsetninger for en vellykket markedsføring, bruk av tilgjengelige MB-marketingpakker. Nye lakkeringsprodukter og -metoder Klarlakk Produkter (matt, ripebestandig osv.) og teknologi. Forbedring av verkstedets ytelse og arbeidsmetoder gjennom riktig skadevurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruket på verkstedet. Forbedring av verkstedets ytelse og arbeidsmetoder gjennom korrekt skadevurdering og optimalisering av tids- og materiellforbruket på verkstedet, samt analyse av KPI er, teoretisk kunnskapsformidling i kombinasjon med praktiske øvelser (effektiv lakkering). 16 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 17

10 TOPPSCORER Glasurit frigitt av ledende bilprodusenter En trendsetter: Glasurit er, med sine lakkprodukter og lakksystem, den ledende leverandøren når det gjelder bilprodusenters frigivelser av reparasjonssystemer på sine biler en avgjørende fordel som Glasurit har overfor konkurrerende verksteder. En OEM-frigivelse sikrer ikke bare høyere standard på reparasjonskvaliteten, det innebærer også at bilprodusentene overtar ansvaret for garantien på reparasjonene. Du kan også profitere på Glasurits førsteklasses produkter og systemer og sole deg i glansen hos dine kunder. ProFit with Glasurit. POEM OEM PROSESSUTDANNELSE Denne videregående treningen er utformet for å gi et dypere innblikk i lakkeringsarbeidet på OEM-verkstedet, med vekt på mulighetene for å forbedre verkstedets resultater. Kurset består av praktisk trening med fokus på Glasurit-systemer. MÅLGRUPPE: UTDANNEDE LAKKERERE OG FORMENN. Forkunnskaper: Kunnskap fra arbeid som profesjonell sprøytelakkerer. OEM-reparasjonshåndbøker Hvordan man bruker, følger og forstår OEM-reparasjonshåndbøker inkl. garantireparasjoner. Lakkererens rolle og ansvarsområder. Sliping Bruk av riktig slipesystem. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse gjennom korrekt valg og bruk av herder og fyller. Baselakkforarbeiding Blandesystemer og forarbeidingsmetoder og -utstyr; reparasjonsanalyse og ulike reparasjonsmetoder, avdunstingsmetoder og -utstyr. Øke verkstedets ytelser og arbeidsmetoder gjennom korrekt vurdering av reparasjoner og arbeidsmetoder. Optimere tids- og materiellforbruk. POEM COEM Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: , 18 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 19

11 COEM OEM FARGEUTDANNELSE EGNET TIL LASTEBILER Denne avanserte treningen er utformet for å gi en dypere forståelse av farger og fargefysikk, spesielt i forhold til prosesforbedring. Treningen inkluderer kompleks informasjon om fargefysiologi og pigmenters innflytelse. MÅLGRUPPE: BILLAKKERERE, PERSONER SOM BLANDER LAKK OG LIGNENDE FUNKSJONER. Forkunnskaper: Ekspertise i blanding av billakk og påføring av samme. Fargepåvirking Bilproduksjon, miljø, påføring, osv. Fargefysikk Fargesirkel, primære og sekundære farger, refleksjon og absorpsjon, påvirking av øyet og lys. Fargeverktøy Bruk av Glasurit fargeverktøy for å finne riktig variant for å matche OEM-fargekoden. Fargetilpasning Rask og nøyaktig fargetilpasning. Fargejustering Individuell tilpasning av farger. Effektpigmenter og justeringsteknikker Effektpigmenter, toning og korrekt prosedyre for evaluering av effektfarger. Øke prosessikkerheten ved søk og valg av farge. Forstå og løse komplekse fargeavvik under ulike forhold. Firmaer som har spesialisert seg på komersielle kjøretøy trenger individuell trening. Derfor har vi også i år utvidet vårt CV-utdannelsestilbud. Det nye introduksjonsseminaret har temaet Prosessutdannelse Farge og gir ikke bare en dypere innsikt i farger og fargefysikk, men legger også vekt på prosessoptimalisering. En sentral del av CV-utdannelsesprogrammet er arbeidet med Glasurit Serie 68. Dermed står et produkt til rådighed, som i form av effektivitet, økonomi og prosessikkerhet viser overbevisende resultater. Det VOC-kompatible Glasurit RATIO Truck System tilbyr på CV-området alt fra grunningsmateriell og topplakk til klarlakk i dokumentert Glasurit-kvalitet. I dag lever systemet med blyfrie pigmenter og kromfrie grunnere opp til de høyeste standarder for miljø og helse. Serie 68 er førstevalget ved reparasjonslakkering, og når det kommer til større flater i ulike farger i PKW-kvalitet, setter Glasurit Serie 90 CV standarden. Det vannbaserte lakksystemet tilbyr mer enn fargetoner i uni, metallic eller med perlemorseffekt til lakkering av komersielle kjøretøy. CV-TRÆNINGER 20 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 21

12 CV 1 PROSESSUTDANNELSE CV INTRODUKSJON CV 2 PROSESSUTDANNELSE CV AVANSERT Seminaret er beregnet for deltakere som ønsker å oppnå en dypere innsikt i temaet CV-lakkering under praktiske forhold. Det formidles kunnskap om bruk av lakkeringssystemer og støtte for effektiv utforming av arbeidsflyt. Kurset gir omfattende kunnskap om produkter som er godkjent av Mercedes-Benz, samt deres hensiktsmessige bruk i CV-lakkeringsverksteder. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN. MÅLGRUPPE: LAKKERERE, FORMENN. Underlag og rengjøring Inngående kunnskap om underlag, korrekt rengjøring av det aktuelle underlaget. Underlag og rengjøring Inngående kunnskap om underlag, korrekt rengjøring av det aktuelle underlaget. Forbehandling Produkter og deres korrekte anvendelse. Forbehandling Produkter og deres korrekte bruk. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmateriell til aktuelle underlag. Grunningsmateriell Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmateriell til aktuelle underlag. Topplakk Serie 68/ Klarlakk, Topplakk Serie 90 Inngående produkt- og påføringskunnskap, VOC-lovgivning, reparasjonsmetoder. Topplakk Serie 68/ Klarlakk, Topplakk Serie 90 Inngående produkt- og påføringskunnskap, VOC-lovgivning, reparasjonsmetoder. Avsluttende kontroll Informasjon om ulike slipeprodukter og -teknikker, blending, vurdering av lakkeringsresultatet. Avsluttende kontroll Informasjon om ulike slipeprodukter og -teknikker, sprøyting, vurdering av lakkeringsresultatet. Formidling av MB-produktportefølje og lakkeringsmetoder i teori og praksis. Kunnskap om informasjonssystemer og eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. Formidling av MB-produktportefølje og lakkeringsmetoder i teori og praksis. Kunnskap om informasjonssystemer og eksisterende systemer på Internett, MB-publikasjoner og MB-reparasjonshåndbøker. 3 dager 3 dager 22 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 23

13 CV 3 PROSESSUTDANNELSE CV EKSPERT Kurset formidler både et teoretisk og praktisk innblikk i emnet lønnsomhet og effektivitet ved CV-lakkering. KUNNSKAP ER PROFITT Glasurit-trening Hvert år deltar over mennesker fra hele verden på kurs på Glasurits treningssenter. Det er en svært lønnsom investering i ferdigheter og kunnskap. Vi kombinerer det aller siste i undervisningsteknikker med å simulere de mest moderne verkstedsoperasjonene, noe som resulterer i praktisk kompetanse som kan øke effektiviteten i bedriften din. En mer effektiv virksomhet er en mer lønnsom virksomhet. MÅLGRUPPE: ANSATTE PÅ VERKSTEDER SOM ARBEIDER MED CV-LAKKERING. Kurset er formet etter dette yrket. ProFit with Glasurit. Underlag og rengjøring Vurdering, rengjøring og riktig forbehandling av underlaget. Grunningsmaterialer / Topplakk Serie 68 Tids- og produktbesparelse ved valg og bruk av riktige grunningsmaterialer for det aktuelle underlaget. Prosessoptimalisering Standarder for prosessoptimalisering, rask og sikker forarbeiding med henblikk på kvalitet og garantiytelse. Effektiv lakkering Valg av egnede produkter, beregning av reparasjonskostnader og mengde. Identifisere besparelsespotensiale. Korrekt bruk av Glasurit RATIO Truck System under ulike forarbeidingsforhold i forbindelse med aktuelle forbehandlingsmetoder. 3 dager Glasurit Billakk, BASF Coatings Services AB, Tlf.: , Fax: , 24 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 25

14 KONSULENTTJENESTER Hvordan skal din bedrift utvikle seg i fremtiden? I et stadig mer konkurranseutsatt marked, der lovgivningen er blitt strengere, kostnadene øker og markedsandelene faller, har det blitt enda viktigere å ha kontroll over virksomheten sin. På Glasurit ser vi det som vår viktigste oppgave å være der kundene våre trenger oss, og vi har derfor utviklet Ratio Concept Plus et modulbasert verkstedsstyringssystem der vi kan bidra til å identifisere og utvikle besparelses muligheter og uutnyttet potensiale. Konsulenttilbudet fokuserer på større effektivitet og utvidelse av forretningsgrunnlaget, og fordelen av Ratio Concept Plus er at det vektes likt mellom de tekniske og forretningsmessige områdene. TJENESTER MED TEKNISK ORIENTERING GLASURIT INDIVIDUELL RÅDGIVNING En Glasurit bedriftskonsulent analyserer verkstedet nøye. Konsulenten foretar en systematisk gjennomgang av alle områdene rundt lakkeringsprosessen. Deretter utledes anbefalinger, og det utvikles en konkret handlingsplan for forbedring av driftsprosessene. Glasurits tilbud om teknisk assistanse til verkstedet er variert og byr på individuelle løsninger. Det strekker seg fra verkstedsplanlegging via fargetonestyring for profesjonell software til en ideell styring av verkstedet. BODYSHOP AUDIT Én-dags drifts- og anleggsanalyse med anbefalinger for oppnåelse av større effektivitet. BODYSHOP DESIGN Systematisk, dataassistert planlegging av verkstedets interiør for optimal organisering av arbeidsområdene og effektiv organisering av arbeidsflyten, noe som er nyttig når man bygger nye verksteder eller restrukturerer et eksisterende verksted. PROSESSOPTIMALISERING Omfattende forbedringer av alle verkstedets prosesser ved hjelp av en detaljeret analyse av den totale arbeidsflyten, og påfølgende implementering av de nye forbedrede prosessene et komplett ettersyn, noe som baner vei for større lønnsomhet. KONSULENTTJENESTER SEMINARER YTELSER MED DRIFTSØKONOMISK ORIENTERING I tillegg til de tekniske problemstillingene, fokuserer verkstedslederne i dag mer og mer på driftsøkonomiske emner, som f.eks. markedsføring eller personaleadministrasjon, samt på spørsmål om virksomhetsstyring. Det har Glasurit innstilt seg på, og utvidet sine service- og rådgivningstilbud tilsvarende med businesskurs om ulike ledelsesrelevante emner og individuelle rådgivningstjenester som er fullstendig rettet mot verkstedenes individuelle behov. For å sikre at kundene også kan få den best mulige rådgivningen her, har Glasurit kontinuerlig forbedret de enkelte utdannelses- og kvalifiseringstilbudene for konsulentene. GLASURIT BUSINESSKURS Både eierne og de daglige lederne vil på en praksisorientert måte lære hvordan de kan øke ytelsen i verkstedsdriften. Og det er i mange henseender, både i selve organisasjonen, innenfor forløp og prosesser (arbeidsflyt, selskapets nøkkeltall) og eksternt i forhold til kunder og vekst (kurs i markedsføring og kurs for arbeidsledere). MARKETINGSEMINAR Det er uante muligheter for hvordan du kan markedsføre bedriften din. Som oftest er det imidlertid ikke uante ressurser. Du som bedriftseier må prioritere og velge den beste og mest effektive markedsføringen for nettopp din bedrift! Du har mye kunnskap om bedriften din og markedet du opererer i, men du mangler kanskje viten om markedsføring. Har du til hensikt å øke fokuset på markedsføring, er denne kunnskapen avgjørende for å ta de riktige avgjørelsene. I samarbeid med et av Nordens største og mest anerkjente konsulentselskaper, Mercuri International, har vi utviklet Glasurit Marketing Seminar, som både gir deg grunleggende kunnskap om markedsføring, men også en skreddersydd markedsføringsplan for firmaet ditt, samt forslag til hvilke markedsføringsverktøy som vil være optimale for nettopp din bedrift. WORK FLOW-SEMINAR VIL DU. Være i stand til å styre prosesser og planlegging? Kjenne prinsippene for beregning av debiteringsfaktoren? Kunne beregne og bruke selskapets nøkkeltall? Være i stand til å påvirke motivasjonen og engasjementet positivt hos dine ansatte?. Så anbefaler vi at du melder deg på Work Flow-seminaret vårt. NØKKELETALLSEMINAR Etter en vellykket deltakelse på vårt Nøkkeletallseminar vil du: Være i stand til å identifisere hvilke nøkkeltall som kan påvirke bedriften din, samt forstå deres betydning, og forstå hvordan du kan bruke nøkkeltall til å måle og forbedre bedriften. Ha kunnskap om hvordan man lager en Breakeven-analyse samt være i stand til å beregne tilbakebetalningstiden på foretatte eller planlagte investeringer. LEDELSESSEMINAR Dette seminaret har som formål å gi deg som leder en konkret og økt evne til å bli en bedre og mer effektiv leder, dette kombinert med hverdagen som daglig leder. Vi gjennomgår det grunnleggende av ledelse, og gir deg verktøy for å møte de utfordringene som ligger i lederrollen. 26 FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE SPØRS Tlf eller E-post: 27 KONSULENT- TJENESTER

SMART REPAIR. Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader

SMART REPAIR. Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader SMART REPAIR Det smarte lakkeringsverkstedet for gunstig og tidsbesparende reparasjon av små skader VÅRT SMART REPAIR- SYSTEM TIL PROFESJONELL REPARASJON AV MINDRE SKADER En lønnsom tilleggsvirksomhet

Detaljer

Kursprogram 2016. Make it happen. With PPG

Kursprogram 2016. Make it happen. With PPG Kursprogram 2016 Make it happen. With PPG Kjære partner, Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2016. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

Kurs Program 2012. Make it happen. With PPG

Kurs Program 2012. Make it happen. With PPG Kurs Program 2012 Make it happen. With PPG Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2012. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Ledende innen farger, lakk og optimalisering av verksteder Nexa Autocolor er blant verdens ledende billakkmerker og forhandles i over 147 land. Nexa

Detaljer

Nexa Autocolor Kursprogram 2016 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Kursprogram 2016 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursprogram 2016 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Kjære partner, Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2016. Vi mener at

Detaljer

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid

DP4000 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Make it happen. With PPG 2K grunning Minst 50% kortere klargjøringstid Velkommen til en effektiv klargjøringsprosess 2K grunning Fremtidens effektive overflatebehandling har ankommet Et gjennombrudd innen

Detaljer

Make it happen. With PPG. Kursprogram 2015

Make it happen. With PPG. Kursprogram 2015 Make it happen. With PPG Kursprogram 05 Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 05. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

Kurs Program 2014. Make it happen. With PPG

Kurs Program 2014. Make it happen. With PPG Kurs Program 2014 Make it happen. With PPG Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2014. Vi mener at en løpende etterutdannelse

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER. Nexa Autocolor Kursprogram 2015

INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER. Nexa Autocolor Kursprogram 2015 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursprogram 2015 Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2015. Vi mener at en

Detaljer

Make it happen. With PPG. PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimerende, fremtidsrettet og nær kundene

Make it happen. With PPG. PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimerende, fremtidsrettet og nær kundene Make it happen. With PPG PPG en sterk partner Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimerende, fremtidsrettet og nær kundene PPG Industries et konsern i verdensformat Bringing Innovation to the surface

Detaljer

DP4000 2K PRIMER G1, G5, G7 VANNBASERT EPOXY PRIMER

DP4000 2K PRIMER G1, G5, G7 VANNBASERT EPOXY PRIMER 10 LAKKSYSTEMER BILLAKK NYHET DP4000 2K PRIMER G1, G5, G7 DP4000 er basert på den nyeste primerteknologien, og kan brukes til å optimere primingprosessen når den brukes sammen med Envirobase High Performance

Detaljer

PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimaliserende, fremtidsrettet og kundenær

PPG en sterk partner. Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimaliserende, fremtidsrettet og kundenær PPG en sterk partner Innovativ, kompetent, pålitelig, prosessoptimaliserende, fremtidsrettet og kundenær PPG Scandinavia Tigervej 37 4600 Køge Danmark Tlf.: +45 4343 6566 E-mail: ppgscan@ppg.com www.ppgscandinavia.com

Detaljer

SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon

SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon SMART Reparasjon er mer enn platereparasjon Plastreparasjon/ sveising Luktsanering og muggsporefjerning Reparere aluminiumsfelger Reparere og farge inn stoff, skinn og plast Innovativt, patentert og ingen

Detaljer

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem GLOBAL REFINISH SYSTEM Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem PRODUKTER Deltron matt klarlakk Deltron halvblank klarlakk Deltron HS-herdere Deltron tynnere Deltron lav-voc tynnere

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

Teknologi og utvikling i billakkbransjen. 5. April 2017 Kikkan Christoffersen Daglig leder C. Christoffersen AS

Teknologi og utvikling i billakkbransjen. 5. April 2017 Kikkan Christoffersen Daglig leder C. Christoffersen AS Teknologi og utvikling i billakkbransjen 5. April 2017 Kikkan Christoffersen Daglig leder C. Christoffersen AS Hovedkontor Pittsburgh, USA. En av verdens ledende produsenter av billakk og maling. Skandinavisk

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

PPG. Verdens ledende leverandør av billakker. Make it happen. With PPG

PPG. Verdens ledende leverandør av billakker. Make it happen. With PPG PPG Verdens ledende leverandør av billakker Make it happen. With PPG The PPGDeltron Progress UHS System UHS Anerkjent Direct global Gloss leverandør / Engine Bay / Envirobase / Clearcoats / Primers glans,

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron D800

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron D800 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron Klarlakk PRODUKTER Deltron klarlakk Deltron MS herdere Deltron akselerert MS herder Deltron standard solids herder Deltron akselerert

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron Lamborghini Matt Finish D8113_D8239

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron Lamborghini Matt Finish D8113_D8239 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron Lamborghini Matt Finish D8113_D8239 D8113 matt klarlakk PRODUKTER Deltron matt klarlakk Deltron HS herder Deltron tynner D8113 D8239

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

UV-teknologi spørsmål og svar

UV-teknologi spørsmål og svar UV-teknologi spørsmål og svar 1. PPG er en ledende aktør innenfor UV-teknologi for bilreparasjonslakker og var den første som lanserte UV-produkter til ettersalgsmarkedet for bilreparasjonslakker i 2001.

Detaljer

Produktinformasjon. April 2008 PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE. D8130 UHS klarlakk. GRS Deltron UHS klarlakk D8130. Deltron fade-out tynner

Produktinformasjon. April 2008 PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE. D8130 UHS klarlakk. GRS Deltron UHS klarlakk D8130. Deltron fade-out tynner GLOBAL REFINISH SYSTEM April 2008 Produktinformasjon GRS Deltron UHS klarlakk D8130 D8130 UHS klarlakk PRODUKTER Deltron UHS klarlakk Deltron UHS herdere Deltron fade-out tynner D8130 D8242, D8243, D8244

Detaljer

SATAminijet 4400 B. Sprøytepistoler I Koppsystem I Pusteluftutstyr I Luftfiltrering I Tilbehør. For presisjonsarbeid

SATAminijet 4400 B. Sprøytepistoler I Koppsystem I Pusteluftutstyr I Luftfiltrering I Tilbehør. For presisjonsarbeid SATAminijet 4400 B Sprøytepistoler I Koppsystem I Pusteluftutstyr I Luftfiltrering I Tilbehør For presisjonsarbeid SATAminijet 4400 B Briljans i miniatyr SATAminijet 4400 B er den perfekt kompakte sprøytepistol

Detaljer

Produktinformasjon CERAMICLEAR TM DELTRON D8105

Produktinformasjon CERAMICLEAR TM DELTRON D8105 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon CERAMICLEAR TM DELTRON D8105 HS klarlakk PRODUKTBESKRIVELSE PPG CeramiClear Deltron D8105 er en ripefast HS klarlakk. PPG CeramiClear TM Deltron

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon

SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon SATAjet 5000 B, selve symbolet på perfeksjon QCC Quick Cup kobling. Bajonett koppkobling. Sikrer rask og enkelt koppbytte, og er lett å rengjøre. Robust luftkappe laget i forkrommet messing med nye QC

Detaljer

Den nye Standox VOC Xtreme Filler U7600.

Den nye Standox VOC Xtreme Filler U7600. Den nye Standox VOC Xtreme Filler U7600. An Axalta Coating Systems Brand XTREM REVOLUSJON Revolusjonerende! Fyller med superrask herding. Vi introduserer den nye Standox VOC Xtreme Filler U7600 og Standox

Detaljer

September 2014 Produktinformasjon GRS DELTRON Premium UHS-klarlakk D8141

September 2014 Produktinformasjon GRS DELTRON Premium UHS-klarlakk D8141 GLOBAL REFINISH SYSTEM September 2014 Produktinformasjon GRS DELTRON Premium UHS-klarlakk D8141 PRODUKTER Deltron Premium UHS-klarlakk Deltron UHS-herder Deltron lav-voc-tynnere Deltron-hurtigtynner D8141

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 Kompetansemål Konkretisering av kompetansemålene Karakteren 5 og 6 høy grad av Karakteren 3 og 4 middels grad av Karakteren 2 lav grad av Sammenføyningsmetoder.

Detaljer

90-905 Glasurit 90-905 Alusilber Spesial basefarge for å matche enkelte farger som BMW A80, BMW A91 eller VW LZ49. 1. Kant til kant-reparasjoner

90-905 Glasurit 90-905 Alusilber Spesial basefarge for å matche enkelte farger som BMW A80, BMW A91 eller VW LZ49. 1. Kant til kant-reparasjoner 1. Kant til kant-reparasjoner 1-1. Underlag Glasurit Fyller / Grunnfyller 285-, 801-72 VOC eller gjennomherdet, løsemiddelresistent gammelt lakkarbeid. 1-2. Forbehandling 1. Underlaget slipes med eksentersliper

Detaljer

April 2016 Produktinformasjon GRS Deltron UHS klarlakk D8130

April 2016 Produktinformasjon GRS Deltron UHS klarlakk D8130 GLOBAL REFINISH SYSTEM April 2016 Produktinformasjon GRS Deltron UHS klarlakk D8130 PRODUKTER Deltron UHS klarlakk Deltron UHS herdere D8130 D8236, D8242, D8243, D8244 D8130 UHS klarlakk For matt, sateng

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

E 4. Tips for fargenyansering. Teknisk informasjon. Fargesjekk

E 4. Tips for fargenyansering. Teknisk informasjon. Fargesjekk Fargesjekk For å kunne utføre en fagmessig reparasjonslakkering må man kunne tilpasse fargen ved å etternyansere, event. flekklakkere eller polere ned den gamle lakkeringen. Det er meget viktig å sammenligne

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakk D8113

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakk D8113 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakk D8113 D8113 matt klarlakk PRODUKTER Deltron matt klarlakk Deltron HS herdere Deltron tynnere Deltron lav-voc tynnere D8113

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Nexa Autocolor TM. Innovative reparasjonsløsninger

Nexa Autocolor TM. Innovative reparasjonsløsninger Nexa Autocolor TM Innovative reparasjonsløsninger Oversikt Primere Fastbuild rustbeskyttende primer Fyllende rustbeskyttende primer Buildprimer II Extrabuild II rustbeskyttende primer HS fyllende primer

Detaljer

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS

Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS Brukerveiledning for plastreparasjoner i NyDBS FNO Skadedrift/Bilskadekontoret/AO Gjeldende fra 16.12.2013 Versjon 01 Dato 21.01.2014 Side Innledning 2 Reparasjonsgrupper 2 Tidssetting, reparasjonsgruppe

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron DG

December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron DG GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon GRS Deltron 2K akrylfarge PRODUKTER Deltron tonefarger D7xx Deltron MS herdere D803, D841, D861 Deltron akselerert MS herder D864 Deltron standard

Detaljer

Produktinformasjon D8077 / D8078 HS vått-i-vått primere

Produktinformasjon D8077 / D8078 HS vått-i-vått primere GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon D8077 / D8078 HS vått-i-vått primere D8077 hvit 2K HS vått-i-vått primer D8078 grå 2K HS vått-i-vått primer D8237 HS ekspress herder D8238 HS hurtig

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon

December 2010 Produktinformasjon GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon High-build primer D8046 Produktbeskrivelse Global Refinish System D8046 er en allsidig, fyllende 2K primer som kan brukes under enhver PPG GRS Deltron

Detaljer

H1500V. Produktdatablad April 2008. Aquabase Plus reparasjonsprosess INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK

H1500V. Produktdatablad April 2008. Aquabase Plus reparasjonsprosess INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Produktdatablad April 2008 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Aquabase Plus reparasjonsprosess for motorrom Produkt Beskrivelse P935-1135 Motorromkonverter P210-9115 Aktivator P980-5000

Detaljer

Om Autodata. innen teknisk informasjon til ettermarkedet for biler

Om Autodata. innen teknisk informasjon til ettermarkedet for biler Omfattende Nyskapende Driftsorientert En anerkjent bransjeleder innen teknisk informasjon til ettermarkedet for biler EN Om Autodata Autodata ble opprettet i 1975 og er den ledende leverandøren av teknisk

Detaljer

Produktinformasjon RAPID GREYMATIC 2K fyller

Produktinformasjon RAPID GREYMATIC 2K fyller GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon RAPID GREYMATIC 2K fyller D8010 lysegrå D8015 Grå D8017 mørkegrå D8237/8/9 herdere D8718/9 tynnere PRODUKTBESKRIVELSE 2K RAPID GreyMatic er en serie

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Produktinformasjon PRIMA D839 2K primer

Produktinformasjon PRIMA D839 2K primer GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon PRIMA 2K primer PRODUKTBESKRIVELSE Prima er en grå 2K primer-surfacer som egner seg til en rekke daglige reparasjoner. Den er allsidig, hurtigtørkende

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon SPARKLER

December 2010 Produktinformasjon SPARKLER GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon SPARKLER PRODUKTER Galvaplast 77 - Universal polyestersparkel A656 Universalsparkel A722 - Fleksibel polyestersparkel - Standard polyestersparkel

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon DP40 D834

December 2010 Produktinformasjon DP40 D834 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon DP40 Kromatfri 2K epoksysurfacer DP40 surfacer DP402 herder PRODUKTBESKRIVELSE DP40 er en allsidig 2K epoksysurfacer. Den er lysegrå, kromatfri og

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon Innvendig reparasjonssystem WB motorromkonverter T510

December 2010 Produktinformasjon Innvendig reparasjonssystem WB motorromkonverter T510 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon Innvendig reparasjonssystem WB motorromkonverter T510 PRODUKTBESKRIVELSE T510 WB motorromkonverter D8260 aktivator T494 tynner T495 langsom tynner

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon

December 2010 Produktinformasjon GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon KOBA 2K 5+1 2K primer PRODUKTINFORMASJON Koba 2K 5+1 er en allsidig high build 2K primer som kan brukes under enhver PPG Deltron 2K DG topplakk og

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Produktinformasjon DP5000

Produktinformasjon DP5000 GLOBAL REFINISH SYSTEM Oktober 2014 Produktinformasjon DP5000 (Til bruk med D8302 UHS-herder) D8521 lys grå D8525 grå D8527 mørk grå D8302 UHS- PRODUKTBESKRIVELSE DP5000 er en serie 2K-grunninger som egner

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Nexa Autocolor Kursprogram 2012 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Kursprogram 2012 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursprogram 2012 INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Kjære kunde Fra praktiske øvelser, til praktisk arbeid. Basert på dette mottoet har vi satt sammen kursprogrammet for 2012. Vi mener at en

Detaljer

Januar 2016 Produktinformasjon DP6000 2K Rapid Primer

Januar 2016 Produktinformasjon DP6000 2K Rapid Primer GLOBAL REFINISH SYSTEM Januar 2016 Produktinformasjon DP6000 2K Rapid Primer D8531 lys grå D8535 grå D8537 mørk grå D8302 UHS-herder D8716 produkttynner D8719 til IR PRODUKTBESKRIVELSE DP6000, 2K Rapid

Detaljer

Teknisk data blad S2.02.02 Primer / Surfacer

Teknisk data blad S2.02.02 Primer / Surfacer Beskrivelse Colorbuild Plus består av seks fargede primers som, når blandet i riktig forhold med hverandre oppnår farger nær opp til de mest populære topcoat farger. Avhengig av brukt blandingsforhold

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar ved luftinntaket. 5-7 minutter ved 20 C 5-7 minutter ved 20 C. 45 minutter ved 20 C 20 minutter ved 60 C

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar ved luftinntaket. 5-7 minutter ved 20 C 5-7 minutter ved 20 C. 45 minutter ved 20 C 20 minutter ved 60 C Beskrivelse Høytbyggende, isocyanate fri, to-komponent slipings primer filler og vått-i-vått surfacer med ekstremt hurtig luft og forsert tørkingsegenskaper. har fremragende påførings- og slipeegenskaper

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Før innføring av RePak løsning Etter innføring av RePak løsning Gjennomsnittlig reduksjon av transportvolum på 17% = (2.6 lastemeter)! Tilgjengelighet

Detaljer

Targaen krevde en fullstendig overhaling. Targaen krevde en fullstendig overhaling. Mer innsats enn først antatt... Den riktige fargenyansen

Targaen krevde en fullstendig overhaling. Targaen krevde en fullstendig overhaling. Mer innsats enn først antatt... Den riktige fargenyansen Think Colour. Think Standox: Restaurering av en klassiker Inntil nylig stod den oransje 1969 Porsche Targa i lakkeringsverkstedet til René Sahli i Sveits. Bilklassikeren var tatt inn for å få utbedret

Detaljer

Desember 2010 Produktinformasjon RAPID GREYMATIC 2K fyller

Desember 2010 Produktinformasjon RAPID GREYMATIC 2K fyller GLOBAL REFINISH SYSTEM Desember 2010 Produktinformasjon RAPID GREYMATIC 2K fyller D8010 lysegrå D8015 grå D8017 mørkegrå D8237/8/9 herdere PRODUKTBESKRIVELSE 2K RAPID GreyMatic er en serie 2K primersurfacere

Detaljer

Produktdatablad Desember 2006

Produktdatablad Desember 2006 Produktdatablad Desember 2006 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Produkt P487 Turbo Plus metallic basefarge P487-serien Beskrivelse Turbo Plus metallic basefarger P850-1412 Turbo Plus

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Introduksjon. Effektiv levering og installasjon. Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd.

Introduksjon. Effektiv levering og installasjon. Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd. Introduksjon Elladur er en banebrytende produktlinje fra EpoxyGrossisten, produsert av Resin Surfaces Ltd. Kjemikere og produktutviklere har tatt det beste av polyaspartic teknologien til det neste nivået,

Detaljer

December 2010 Produktinformasjon DELTRON D821

December 2010 Produktinformasjon DELTRON D821 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon DELTRON HS stenslagsprimer PRODUKTBESKRIVELSE er en transparent-grå primersurfacer med god motstandsevne overfor stenslag og korrosjon. Den er ideell

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

C-WIS (Warehouse Intelligence System)

C-WIS (Warehouse Intelligence System) A Member of the Constructor Group Logistics - WIS C-WIS (Warehouse Intelligence System) Innovative warehousing solutions at a concept, technology and service level 2 C-WIS I MEDIA Logistics - WIS 3 C-WIS

Detaljer

Utvikle personligheten med persolog

Utvikle personligheten med persolog Utvikle personligheten med persolog Oppnå bedre resultater i jobb og privatliv Oppdag en praktisk tilnærming til utvikling av din personlighet: Du vil lære å skille mellom ulike typer atferd og hvordan

Detaljer

Produktdatablad Juni 2015

Produktdatablad Juni 2015 Premium-overflatelakk P565-5701, P565-5705 og P565-5707 Produktdatablad Juni 2015 INTERNASJONAL MASTER, KUN TIL PROFESJONELL BRUK H5681V Produkt Hurtigoverflatelakk P565-5801, P565-5805 og P565-5807 Beskrivelse

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

HS Vått-i-vått bindelag P EHS-system

HS Vått-i-vått bindelag P EHS-system Produktdatablad September 2010 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK Produkt HS Vått-i-vått bindelag P565-897 EHS-system Beskrivelse P565-897 HS Vått-i-vått bindelag offwhite P210-982

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Stat-Gun - fjerner statisk elektrisitet og gir bedre lakkresultat! Gjør Stat-Gun til ditt verksteds mest lønnsomme verktøy

Stat-Gun - fjerner statisk elektrisitet og gir bedre lakkresultat! Gjør Stat-Gun til ditt verksteds mest lønnsomme verktøy Stat-Gun - fjerner statisk elektrisitet og gir bedre lakkresultat! Gjør Stat-Gun til ditt verksteds mest lønnsomme verktøy Hva er Statisk elektrisitet? Og hvorfor er det et problem? Hva er Statisk elektrisitet?

Detaljer

2K HS klarlakk P

2K HS klarlakk P 2K HS klarlakk P190-6550 Produktdatablad April 2016 INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESJONELL BRUK 2K HS klarlakk P190-6550 Produkt Beskrivelse P190-6550 2K HS klarlakk P210-8631 2K HS herder

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Produktinformasjon DP3000 ENVIRO PRIMER SURFACER

Produktinformasjon DP3000 ENVIRO PRIMER SURFACER GLOBAL REFINISH SYSTEM November 2011 Produktinformasjon DP3000 ENVIRO PRIMER SURFACER PRODUKTBESKRIVELSE D8511 Light Grey G1 D8515 Grey G5 D8517 Dark Grey G7 D8225 herder D8718/19/20 tynnere DP3000 er

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Produktinformasjon. December 2010 2K HS FYLLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGJØRING AV UNDERLAG AVFETTING. Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858

Produktinformasjon. December 2010 2K HS FYLLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGJØRING AV UNDERLAG AVFETTING. Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformasjon 2K HS FYLLER D8022 Hurtigtørkende 2K surfacer Herder D858 PRODUKTBESKRIVELSE D8022 2K HS fyller er en grå, 2K fyllende surfacer med gode lufttørkingsegenskaper.

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Sparkel S Herder Tynner Glasurit Ratio-sparkel - hvit /20K

Sparkel S Herder Tynner Glasurit Ratio-sparkel - hvit /20K Sparkel S Herder Tynner Glasurit Ratio-sparkel - hvit 839-20/20K 948-36 948-52 Glasurit Finsparkel - lys grå 839-25 948-36 Glasurit Soft-Sparkel 839-55 948-36 948-52 Glasurit Universalsparkel - lys grå

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer