Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»"

Transkript

1 Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler

2 Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke i Innovasjon Norge om deltakelse i Forstudiet i deres Bedriftsnettverksordning. I søknaden til Innovasjon Norge var hovedtiltaket å gjennomføre en undersøkelse blant medlemmene for å gi NF nødvendig grunninformasjon om festivalenes bruk av digitale løsninger og tilstedeværelse i online distribusjonskanaler. Innovasjon Norge stilte seg positiv til søknaden, og denne undersøkelsen er i sin helhet finansiert av dem. Bakgrunnen for valg av tema var at ledelsen i NF ble kjent med at den nasjonale bookingløsningen på VisitNorway.com, som drives i regi av BookNorway, også ønsker å tilby aktiviteter og opplevelser i tillegg til overnatting og transport. NF tror at festivalene og reiselivsnæringen har et stort og felles utviklingspotensial, men at begge parter er avhengig av en sterkere grad av samkjøring/ integrering av arbeidsmetoder, spesielt gjennom felles digitale salgsløsninger. Sommeren 2012 ble det gjennomført to tilsvarende medlemsundersøkelser i regi av Hovedorganisasjonen Virke. Den ene blant museene i samarbeid med Norges museumsforbund og den andre med Hanen, (Bransje og markedsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske.) Virke har gitt oss muligheten til å trekke på deres erfaringer og å bruke de samme spørsmålene når det har vært relevant. Heyerdahl Refsum AS hadde ansvaret for gjennomføringen av de to Virke undersøkelsen og ble også engasjert av NF for å gjennomføre vår undersøkelse. Lillehammer 27. mars 2013 Norske Festivaler Anders Rykkja Daglig leder 1

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Formål Metode Del A. Bruk av IT og distribusjonskanaler Festivalens tilstedeværelse på internett Registrering av besøk på hjemmesiden Salg via egen hjemmeside Salg i andre digitale kanaler Distribusjonskanaler for informasjon Presentasjon om festivalen på VisitNorway.com Online markedsaktiviteter for økt synlighet Hvilke fysiske salgskanaler benyttes? Andre kommentarer til Del A Bruk av IT og distribusjonskanaler Del B. Samarbeidspartnere og nettverk i reiselivet Medlemskap i reiselivslag/destinasjonsselskap Om samarbeidet med destinasjonsselskapet Samarbeid med andre reiselivsbedrifter Medlemskap i nettverk og organisasjoner Opplæring i sosiale medier Del C. Interesse for samarbeid og felles tiltak Samarbeid med andre medlemmer i Norske Festivaler Interessen for felles deltakelse i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk Besvart av type festival/sjanger

4 1 Sammendrag Formål: Kartlegge festivalenes tilstedeværelse på nett, bruk av digitale salgs og informasjonskanaler og tilfredshet med egen presentasjon på visitnorway.com. Videre se nærmere på engasjementet i forhold til lokale destinasjonsselskap og reiselivsbedrifter samt avklare interessen for felles tiltak inkl. videre deltakelse i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk. Metode: Undersøkelsen er gjennomført med et nettbasert analyseverktøy i desember/januar Med en svarprosent på 53, (41 av 77 festivaler), vurderes resultatene til å være representative for denne type undersøkelser. Festivalenes tilstedeværelse på Internett: Alle har egen hjemmeside, 98 % har en Facebook konto, 63 % Twitter og 46 % YouTube kontoer. 78 % bekrefter at de registrerer antall besøk, og av disse oppgir 60 % at de har et analyseverktøy, (som Google Analytics). Dette må karakteriseres som lavt tatt i betrakting av at alle har en egen hjemmeside. Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler: Vel halvparten, 55 %, (22 av 40), bekrefter at de har salg på egen hjemmeside, og det er mest salg av «Billetter for individuelle», (86 %). Selv om det er løsningen til Billettservice som brukes av de fleste, (45 %), er det interessant å registrere at over halvparten benytter andre løsninger som ebillett, Billettluka og Billettorget m.fl. Salg gjennom andre kanaler bekreftes av 27 festivaler, (70 % av dem som svarte på dette spørsmålet). Det er Billettservice som er den største kanalen, (57 %), etterfulgt av Billettluka med 23 %. Det er en generell god tilfredshet med de eksterne kanalene. Online distribusjon av informasjon: Den viktigste kanalen for alle er «Egen hjemmeside», (98 %), etterfulgt av «Nettavisenes kalendre», (69 %), og «Destinasjonsselskapets kalendre, (56 %). På spørsmål om å gi en vurdering av egen festivals presentasjon på visitnorway.com er svarene direkte negative. Nesten 80 % er misfornøyde med omtalen av egen festival. Det er kanskje ikke overraskende når vel 60 % av disse begrunner det med at de ikke finner informasjon om festivalen i det hele tatt. Festivalene anbefales å følge opp dette forholdet; enten gjennom det lokale destinasjonsselskapet, hvis de er medlem, eller direkte til Innovasjon Norge. Kanaler for fysisk salg: Her svarer 85 % at den absolutt viktigste kanalen er «Spillested eller forestillingens billettkontor» etterfulgt av «Personlig oppmøte», (72 %). Andre kanaler er «Telefonsalg» med 39 % og «Bestilling pr. e post» 33 %. Interessen for å øke det digitale salget: Hele 75 % svarer at de ønsker å flytte deler av det fysiske salget over til digitale løsninger, og de fleste, (80 %), ønsker å gjøre dette med billettsalget for både individuelle og grupper. Vel halvparten, (56 %) ønsker også nye løsninger for salg av «Pakker med overnatting og billett» både til individuelle og grupper. Det er også interesse for online salg av gavekort. Engasjement i forhold til det lokale destinasjonsselskapet/reiselivslaget: 17 festivaler, (41 %), oppgir at de er medlem i det lokale selskapet. Dette er langt lavere enn for Museene og Hanen hvor hhv 86 % og 67 % er med. På spørsmål om hvorfor festivalen ikke er medlem oppgir 52 % at de aldri er blitt spurt. På spørsmål hvor fornøyd man er med samarbeidet med selskapene gis en skår på 3,2, (skala 1 5). Dette er litt lavere enn for Museene hvor skåren var 3.6, men omtrent på sammen nivå som Hanens medlemmer, (3,2). Samarbeidet med andre reiselivsbedrifter: Det er høy tilfredshet (skår 4,0 og høyere) med samarbeidet med lokale hoteller/overnattingsbedrifter, restauranter og transport samt nasjonale hotellkjeder og reisebyrå/ turoperatører. Bare to festivaler samarbeider med flyselskap og reisebyrå/turoperatører i utlandet, og kun en festival samarbeider med Fergerederi med ruter til/fra Norge. Interessen for samarbeid og felles tiltak: Basert på svarene ønsker festivalene å samarbeide om det meste; fra billettsystemer, booking, sponsorer, salg og markedsføring til kunstnerisk utvikling, oppsetninger, produksjoner, fordelsavtaler med f.eks. TONO samt hele bredden av leverandører for øvrig inkl. også overnatting og transport. Interessen for å delta i neste fase i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk er høy: Hele 32 festivaler (82 %) av dem som svarte på dette spørsmålet er positive til at Norske Festivaler ser nærmere på en søknad til Innovasjon Norge. 3

5 2 Innledning 2.1 Formål I undersøkelsen skal følgende forhold om Norske Festivalers medlemmer kartlegges for å gi økt kunnskap og bedre dokumentasjon: Festivalenes tilstedeværelse på nett, bruk av digitale salgs og informasjonskanaler Tilfredshet med egen presentasjon på den nasjonale kanalen visitnorway.com Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper, reiselivsbedrifter og andre samarbeidspartnere/nettverk Interesse for felles opplæringstiltak om sosiale medier og andre tiltak festivalene ønsker å samarbeide om Interessen for å delta i neste fase av Innovasjon Norges Bedriftsnettverk; Forprosjektfasen 2.2 Metode Styret og daglig leder i Norske Festivaler deltok aktivt i utarbeidelsen og testingen av spørreskjemaet. Undersøkelsen ble sendt pr. e post med en lenke til skjemaet til 77 medlemmer i Norske Festivaler Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent 100 % 53 % 47 % Tabell 1 Svart på undersøkelsen Det var satt som mål at minst 50 % av medlemmene skulle svare, og etter to purrerunder hadde 41 festivaler, (53 %), svart innen undersøkelsen stengte 11. januar En oversikt over hvilke type/sjanger festivaler som svarte framgår på side 23. Noen av spørsmålene er hentet fra to tilsvarende undersøkelser som også er gjennomført som Forstudier i Innovasjon Norges Bedriftsnettverk. Begge disse er gjort i regi av Hovedorganisasjonen Virke og også med Heyerdahl Refsum AS som engasjert prosjektledelse. Den ene var blant Virkes museumsmedlemmer og i samarbeid med Norges museumsforbund, og her var svarprosenten 42 % (79 av 186 museer). Den andre gjennomførte Virke i samarbeid med sin medlemsbedrift Hanen, (Bransje og markedsorganisasjon for Bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske). Her var svarprosenten 25 %, (101 av 404 av medlemsbedrifter svarte). Den noe lavere svarprosent for Hanen undersøkelsen kan nok tilskrives at den ble gjennomført like før en hektisk sommersesong. Når det senere henvises til sammenlignbare resultater fra disse undersøkelsene benyttes hhv betegnelsene «Museene» og «Hanen». 4

6 3 Del A. Bruk av IT og distribusjonskanaler 3.1 Festivalens tilstedeværelse på internett Innledningsvis ble det stilt et par spørsmål om hvor aktive festivalene er i forhold til egne hjemmesider og registrering av besøk. Figur 1 Tilstedeværelse på Internett Alle festivalene har en hjemmeside og nesten alle, 40 av 41, har en Facebook konto. Det er 26, (63 %), som har en egen Twitterkonto og 19, (46 %), har YouTube. Bare 9 har Flickr, 7 Instagram og 7 har Blogg. Ingen har en Pinterest konto. Sammenlignet med svarene fra «Museene» og «Hanen» har disse også tilsvarende høy andel med egen hjemmeside. Andel festivaler som har FB konto er like høy som for «Museene», men høyere enn for «Hanen» hvor andelen var vel 50 %. Festivalene har i større grad en egen Twitterkonto (med 63 %) enn både «Museene» (30 %) og «Hanen» (8 %). Egen app for mobil er heller ikke utbredt og bare 5 oppgir å ha dette. Ingen har egen app for nettbrett. En av festivalene opplyser at de har responsive sider som passer til mobile nettlesere også. (Responsiv side: siden er den samme, men det du ser vil endre seg etter størrelsen på skjermen du bruker. Kilde: INMA.no). 10 av festivalene oppgir å være tilstede på nettet via andre portaler/ hjemmesider, og noen av dem oppgir hvilke: Underskog.no Billettservice.no, turistforeningen.no, a kortet.no Jazzinorge.no Hamsunsenteret.no Grenlandfriteater.com Sponsorer, andre festivaler Sarpsborg.com, visitsarpsborg.no, Sarpsborg kommune 5

7 3.2 Registrering av besøk på hjemmesiden Figur 2 Registrering av besøk på hjemmesiden Av de 39 som svarte bekreftet 28 (72 %) at de registrer antall besøk, mens 11 (28 %) gjør det ikke. At nesten 1/3 ikke registrerer antall besøk må være et klart forbedringspunkt. Dette både i forhold til hjemmesidenes økende betydning som salg og markedskanal og omfanget av ressurser som kreves Hvordan registreres antall besøkende? Figur 3 Hvordan registreres besøkende på hjemmesiden Nærmere 60 %, (24 av de 41 respondentene), svarte at de har et verktøy for å registrere antall besøkende. 19 av disse. (79 %), oppgir at de bruker «Google Analytics» og 5, (21 %), svarte «Andre opplegg». Dette er høyere tall enn for «Museene» med 37 % og «Hanen» med 31 %. Tallet for festivalene må imidlertid også kunne karakteriseres som lavt tatt i betraktning av at alle har egen hjemmeside, og at hele 17 av respondentene (40 %) ikke har et registrerings /analyseverktøy. Tre av dem som svarte «Annet opplegg» nevnte løsningene CreateSend, Seria og Webalizer. 6

8 3.3 Salg via egen hjemmeside Her ble festivalene bedt om å bekrefte om og hva de evt. selger via egen hjemmeside. Figur 4 Salg via egen hjemmeside Godt over halvparten; 22 av 40, (55 %), bekrefter at de har salg via egen hjemmeside. Dette er høyere enn «Museene» og «Hanen» med hhv 28 % og 17 %. I disse to undersøkelsene var spørsmålet heller ikke så klart definert som til kun å gjelde «i sanntid på egen hjemmeside», slik at noe salg via e post og andre kanaler nok ble inkludert og ga et noe for høyt resultat Produkter som selges via hjemmesiden Figur 5 Salg via hjemmesiden Av de 22 som svarte er det helt klart «Billetter for individuelle» som selges av de fleste festivalene; 19 av 22, (86 %). 9 selger også «Billetter for grupper». Salg av pakker og gavekort er lite utbredt, og ingen har salg av «Effekter», som T skjorter, program m.m. 7

9 3.3.2 Digitale salgsløsninger og leverandører På spørsmål om hvilke løsninger som brukes og hvem som er leverandøren svarte 31 følgende: Arkon.no Aurorabillett.no Billettluka, levert av iticket (4) Billettorget.no (2) Billettportalen Billettservice (14) Checkin.no (har også Billettservice) ebillett, Dialog exe (5) Eilert Sundt, spesiallaget for oss LinTicket Revyweb fram til 2011 egen løsning Billettservice er størst både som salgsløsning og leverandør med 14 (45 %) av brukerne. Tatt i betraktning av den dominerende rollen Billettservice/Ticketmaster har, er det litt overraskende å registrere at over halvparten benytter andre løsninger. 3.4 Salg i andre digitale kanaler Figur 6 Salg av billetter gjennom andre digitale kanaler Nærmere 70 %, (27 av de 39), som svarte på dette spørsmålet, bekreftet at de selger billetter gjennom andre digitale kanaler. På neste side følger svarene for hvilke kanaler dette er. 8

10 3.4.1 Hvilke digitale salgskanaler benyttes? På dette spørsmålet fordelte svarene seg på følgende, forhåndsgitte alternativer. Figur 7 Digitale salgskanaler Billettservice er, i tillegg til å være en betydelig leverandør jfr. avsn foran, også en stor kanal og benyttes av 17 (57 %) av de 30 som svarte på dette spørsmålet. Både «Billettluka» og «Annen kanal» benyttes av 7. På spørsmål om hvilke andre kanaler som benyttes var svarene: Aurorabillett.no Førdehuset.no Bodø Kulturhus Billettportalen Trondheim kino Utsalgssteder lokalt og på arenaer Farsund turistkontor Konserthuset Checkin.no 9

11 3.4.2 Tilfredshet med salgskanalene Tabellen nedenfor viser gjennomsnittsskåren for de forhåndsoppgitte alternativene for salgskanaler. (Skala fra 1 5 hvor 1 er Svært misfornøyd, 5 Svært fornøyd og 3 er middeltall). Det er de samme digitale kanalene fra spørsmålet få forrige side i avsn Hvilke digitale kanaler benyttes. Gjennomsnittskår Sponsorers sider 4,7 Spillested / arenas hjemmeside 4,5 Annen kanal 4,2 Billettluka 4,1 Via destinasjonsselskapets sider 4,0 Billettservice 3,8 Mediesamarbeidspartner 3,6 Egen app for mobil 3,0 Linticket 3,0 Hotellsamarbeidspartners sider 2,3 Tabell 2 Tilfredshet med digitale salgskanaler Det var klart flest, (21), som vurderer «Billettservice» og gir dem en skår på 3,8. Det er 8 som gir «Spillested/arenas hjemmeside» en høy skår på 4,5. Videre gir 9 festivaler «Billettluka» en skår på 4,1. De øvrige alternativene har færre svar slik at resultatene må tolkes i forhold til dette. Salg på hjemmesiden til «Sponsorer» får absolutt høyest skår med 4,7, men bare 3 av festivaler vurderte denne kanalen, «Mediesamarbeidspartner» skårer 3,6, (5 svar), «Egen app for mobil», (1 svar), «Hotellsamarbeidspartner», (3 svar/skår 2,3), «Linticket» 2 svar/skår 3,0 og «Via Destinasjonsselskapets sider», 2 svar/skår 4,0. Samlet gir festivalene uttrykk for at de gjennomgående er tilfredse/svært tilfredse med sine salgskanaler. Med unntak av sidene til Hotellsamarbeidspartnere som fikk en skår på 2,3 (bare tre respondenter), får alle de andre eksterne kanalene 3,0 (som er middelverdi) eller til dels betydelig høyere skår. Svaralternativet «Annen kanal» ble nevnt av 9 og fikk en høy skår. Flere nevnte også kanaler som ikke er digitale; som trykte media, og disse svarene er fjernet. I de øvrige kommentarene ble følgende kanaler nevnt: Sosiale medier som Facebook, Twitter (4) Bachtrack.com Sponsorer, samarbeidspartnere Kommunens nettside Annonsebannere i lokalavisenes nettutgave, digitale kalendere TRDevents.no (Hva skjer i Trondheim) 10

12 3.5 Distribusjonskanaler for informasjon På dette spørsmålet var det også utarbeidet noen svaralternativer. Figur 8 Informasjonskanaler Den viktigste informasjonskanalen for alle er «Egen nettside» (39 svar), etterfulgt av «Nettavisenes arrangementskalendere» (27) og «Destinasjonsselskapenes arrangementskalendere» (22). For de øvrige alternativene svarte 10 «Kulturnett.no», 9 «Underskog» og 7 svarte «Origio». I det åpne kommentarfeltet under «Andre kanaler» var svarene: Annonsebannere i lokalavisenes nettutgaver Bachtrack.com Diverse annonsering og tidsskrifter etc. Diverse. Hva skjer sider som Aktiv i Oslo mfl E post (2) Lokal, regional og nasjonal media (3) Lokalområdets digitale kalendere, sjangerspesifikke nettsider, Samarbeidspartner (2) Sarpsborg kommunes nettsider Sms Sosiale medier som Facebook og Twitter (4) Sponsorar sine nettsider (2) TRDevent.no Trykte brosjyrar 11

13 3.6 Presentasjon om festivalen på VisitNorway.com Her ble festivalene bedt om å gå inn på den nasjonale portalen finne sin egen festival og meldte tilbake om de var fornøyd med presentasjonen. Figur 9 Tilfredshet med digitale salgskanaler Av de 37 som svarte på dette spørsmålet var 29, (nesten 80 %), ikke fornøyd med presentasjonen av egen festival på Bare 8 festivaler svarer at de er fornøyde. På spørsmål om hvorfor de ikke var fornøyde svarte de 29 blant annet: Finnes ikke der /Page not found (18) Det står omtrent ingenting Finnes ikke. Bør være automatisk fra det lokale destinasjonsselskapet For lite, for få referanser, lenker til annen info Hadde vært fint med litt mer info og flere bilder, evt. video. Litt kjedelig presentasjon Kort og for lite informativ Lite informasjon, feil lenke Siden finnes ikke (dukker opp som valg i søkemeny, men leder ikke til noen side) Utdatert og uvesentlig informasjon: festspillene har ikke hovedsete i Larvik; telefonnr er til Billettservice, festspillperiode ikke oppgitt mm. Valgkalenderen virket ikke. Viser til feil hjemmeside Hele 18, (62 %), av de 29 som var misfornøyd, sier at de ikke finner info om egen festival på VisitNorway.com. Flere oppgir i tillegg til dette at informasjonen er utdatert eller at det henvises til feil side. Dette en sak som festivalene anbefales å følge opp videre; enten gjennom det lokale destinasjonsselskapet, hvis de er medlem der, eller direkte til Innovasjon Norge. 12

14 3.7 Online markedsaktiviteter for økt synlighet Her var formålet å få kartlagt i hvilken grad festivalene er aktive med online markedsaktiviteter. Figur 10 Online markedsaktiviteter Av de oppgitte alternativene er «Betaling for bannerannonsering hos mediesamarbeidspartnere, som nettavis» mest utbredt og 29 (75 %) benytter dette. Andre betalte aktiviteter som benyttes er annonsering på Facebook, (13 av 39) og i mindre grad Wikipedia (5 av 39). Bare en av de 39 som svarte bruker «Betal pr klikk annonsering (PPC)» hos Google. På det åpne spørsmålet «Andre online markedsaktiviteter f.eks. billettkonkurranse» kom følgende svar: Konkurranser, div. påskjønnelser for følgere på Facebook (4) Billettkonkurranse via diverse, som f.eks. Øyafestivalen, Radio Nova og Natt & Dag Konkurranser (2) Via samarbeidspartnere sine nettsider. «Early bird» pass, julesalg av billetter, rabattbilletter gjennom mediepartneres rabattkampanjer Aftenbladet billettkonkurranse

15 3.8 Hvilke fysiske salgskanaler benyttes? Figur 11 Kanaler for fysisk salg Her svarte 33 av 39, (85 %), at den absolutt viktigste kanalen for fysisk salg er «Spillested eller forestillingens billettkontor», så følger «Personlig ved oppmøte» med 28 (72 %). Disse to svaralternativene kan oppfattes som noe overlappende, og på «Spillested/ Billettkontor» kan det også være noe onlinesalg. «Telefonsalg» oppgis av 15, (39 %), og «Bestilling pr. e post» av 13, (33 %). De andre alternativene som «SMS», «Brevpost», «Restaurant eller hotellbedrift i nærområdet/ regionen», «Butikk eller annet utsalgssted i nærområdet/regionen» får alle mellom 2 8 svar. På det åpne alternativet «Andre kanaler» var svarene blant annet: Billettservice Bodø Kulturhus og Bodø Turistinformasjon Festivalkontoret i festivaluken Visningsstedets internettside Billettluka Farsund turistkontor Kun salg via hjemmesiden vår Salg på festivalkontor, på arena, billettservice Festiviteten konserthus 14

16 3.8.1 Interessen før å øke andelen av det digitale salget Figur 12 Flytte salg over til digital løsning Interessen for å automatisere deler av det fysiske salget er høy. Hele 24 (75 %) av de 32 som har gjort seg opp en mening om dette svarer «Ja» til spørsmålet om de ønsker å flytte deler av det fysiske salget over til digitale løsninger. Tilsvarende tall for «Museene» var 43 % og «Hanen» 27 % Hvilke produkter ønskes solgt digitalt? Figur 13 Produkter som ønskes solgt digitalt På dette spørsmålet var det 25 som svarte og de fleste av disse, (20 festivaler/80 %), ønsker å digitalisere billettsalget både for grupper og individuelle. Vel halvparten, (14/ 56 %), ønsker også nye løsninger for salg av «Pakker med overnatting og billett» både til individuelle og grupper. Det er også interesse for salg av «Gavekort» og noe mindre for «Effekter» (program, bøker, T skjorter). To svarer «Andre produkter», men ingen som ikke allerede er nevnt i de forhåndsgitte svaralternativene. 15

17 3.9 Andre kommentarer til Del A Bruk av IT og distribusjonskanaler På slutten av denne delen var det lagt inn et åpent felt for andre kommentarer: Vi har en god del salg i digital salgsløsning, og venter at volumet her kommer til å utvikle seg år for år, og dette er en situasjon vi er fornøyde med, uten at vi ser behov for drastiske grep Vi prøver aktivt å være synlig på nettkalendere og andre kanaler. Det er selvsagt noen ting vi gjerne skulle ha oppgradert, men det er noe vi jobber kontinuerlig med Har kryssa for misfornøyd på spm om Billettservice fordi dei ikkje tilbyr handlekorg løysing som er god nok for vårt produkt Vi har allerede digitalt salg via Billettservice, men dette gjelder primært individuelt salg Vi ønsker selvsagt ideelt sett at alt salg skal foregå digitalt, og regner med at vi over tid vil få en dreining mot enda større andel av salget gjennom digitale løsninger Undersøkelsen fanger i liten grad opp relevante problemstillinger 16

18 4 Del B. Samarbeidspartnere og nettverk i reiselivet 4.1 Medlemskap i reiselivslag/destinasjonsselskap Figur 14 Medlemskap i reiselivslag/destinasjonsselskap På spørsmål om festivalen er medlem/aksjonær i det lokale reiselivslaget/destinasjonsselskapet svarer 17 «Ja» (41 %) og 24 «Nei», (59 %). Dette er en betydelig lavere andel enn hos «Museene», (86 %) og «Hanen» (67 %). De festivalene som svarte «Ja» ble bedt om å oppgi hvilket selskap de er med i: Bergen Reiselivslag Destination Harstad Destinasjon Røros VisitHaugesund Destinasjon Voss Elverum Reiselivslag Kongsberg Næringsforening VisitTromsø VisitTrondheim Reiseliv i Hamsuns rike (gjennom Hamsunsenteret) Sunnfjord Næringsutvikling + partner i NCE Tourism Fjord Norway Visit Bodø Destinasjon Lofoten VisitSarpsborg Nasjonalparkriket Reiseliv Hvorfor er dere ikke medlem i lokalt reiselivslag/destinasjonsselskap? Figur 15 Hvorfor er dere ikke medlem i reiselivslag/destinasjonsselskap 17

19 På dette spørsmålet var det mulig å krysse av for flere svar og omtrent halvparten, (11 av 21), oppga at de aldri er blitt kontaktet for å bli medlem. 4 svarte at de ikke er interessert og 3 mener det er for dyrt. På det åpne spørsmålet «Andre grunner til ikke å være medlem» var svarene: Ser ikke helt nytten eller at de får gjort så mye Vestfold har destinasjonsselskap i hver by, men har ikke klart å ha et for hele fylket. Festspillene har vært med i flere av forsøkene på å lage et felles destinasjonsselskap Har ikke vurdert dette. Trolig ikke like aktuelt for en festival i Oslo Lite effektivt 4.2 Om samarbeidet med destinasjonsselskapet 10a. Om samarbeidet med destinasjonsselskapet i sin alminnelighet Mindre fornøyd 5 2 Sånn passe Middels 4 Godt 5 Svært godt fornøyd 2 Figur 16 Tilfredshet med samarbeid med destinasjonsselskapene. For de 24 som svarte på i hvilken grad de er tilfredse med samarbeidet med destinasjonsselskapet (skala fra 1 5) var gjennomsnittsskåren 3,2 altså middels fornøyd. For «Museene» og «Hanen» var de tilsvarende resultatene hhv 3,6 og 3,1. Hva er dere spesielt godt fornøyde med? Nettverk, mulighet for å påvirke gjennom styreplass og markedsrådsplass Samarbeid om markedsføring, billettsalg, gjester m.m. Samlokaliseres med destinasjonsselskapet fra 2013 Velvillig oppfølging Det er nylig etablert et nytt destinasjonsselskap i Elverum. Navnet er Visit Elverumsregionen. Så langt anses samarbeidet som godt. De er opptatt av å promotere oss i byen og som en attraksjon som gjør byen bedre. At vi gjennom samarbeidet er synlig på VisitNorway sine sider også. Og at de har startet et nytt prosjekt om arrangementsturisme som kan være med på å styrke dette feltet i Tromsø Nærhet til samarbeidspartnere. God forståelse for produktet De enkelte byene gir mulighet til annonsering og redaksjonell omtale av arrangementene våre Vi er fornøyd med å bli inkludert og regnet med. I tillegg er det en generell positiv holdning og vilje til å bidra i festivalen fra destinasjonsselskapet Hjelp til annonsering og billettsalg Noe usikker på hvor godt selskapet profilerer festivalen aktivt Vi får en markedsføring av vår festival der hvor de er ute og selger distriktet 18

20 Eventuelle forbedringspunkter i samarbeidet? Online booking av overnatting og aktiviteter komplette pakker. Pr nå liten gevinst for arrangør å være medlem i forhold til andre som ikke er medlem Destinasjonsselskapet har lite aktiviteter, få ressurser og vi savner en helhetlig tenkning rundt markedsføring av vårt geografiske område Alltid muligheter for forbedringer Vi trenger å arbeide videre med løsninger Mer aktivitet gjennom året Vi kan utnytte muligheten bedre Ja, innanfor pakking og sal av vårt produkt Informasjonen om festspillene som foregår i flere byer og på flere steder i de lokale publikasjonene framstår fragmentert i de enkelte lokale publikasjonene. En felles presentasjon som viser hele festspillet og alle arrangementer hadde vært en fordel for oss At destinasjonsselskapet blir bedre markedsfører av festivalen som et reiselivsprodukt Vi kan få et enda tettere samarbeid Vi har ikke et samarbeid Hjelp til pakkeløsninger og å skaffe sponsorer Liten vilje til å bruke kulturarrangementer i markedsføring av Trondheim. Det er vel litt opp til oss å oversende oppdatert informasjon siden vi ikke kan gjøre dette selv på nettsidene Vi har ikke et samarbeid 4.3 Samarbeid med andre reiselivsbedrifter Her var spørsmålet om man har et samarbeid med følgende bedriftskategorier, og hvis svaret var «Ja», hvor fornøyd man er med dette samarbeidet? (På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyest/mest tilfreds). Gjennomsnittskår Nasjonal hotellkjede 4,4 Lokalt hotell / overnattingsbedrift 4,3 Reisebyrå / turoperatører i Norge 4,3 Lokal restaurant / servering 4,2 Lokal transport (buss, ferge) 4,2 Flyselskap 4,0 Reisebyrå / turoperatører i utlandet 3,5 Fergerederi (med ruter til / fra Norge) 3,0 Andre 0,0 Eventbyråer 0,0 Tabell 3 Tilfredshet med samarbeid med andre reiselivsbedrifter De 18 festivalene, som svarte på dette spørsmålet, er spesielt godt fornøyd med «Lokalt hotell/overnattingsbedrift» hvor gjennomsnittet ble høye 4,3. 15 av de 18 ga også «Lokal restaurant/servering» til sammen en høy skår med 4,2. «Nasjonal hotellkjede» fikk høyest skår med 4,4/ 8 svar. 11 svarer at de er fornøyd med «Lokal transport», skår 4,2, og 6 at de er fornøyd med Reisebyrå/turoperatør i Norge (skår 4,3). Bare to festivaler samarbeider med «Flyselskap» og «Reisebyrå/turoperatør i utlandet», og bare én samarbeider med «Fergerederi med ruter til/fra Norge». 19

21 4.4 Medlemskap i nettverk og organisasjoner På en liste med forhåndsgitte navn på nasjonale nettverk og organisasjoner fordelte svarene seg på: Norsk Rockforbund (1) Norsk Jazzforum (3) Norske Litteraturfestivaler (0) Andre (5) I det åpne spørsmålet om «Andre» var svarene: VRAK Vestnorske rytmiske aktørar Lokalt samarbeid med festivaler FNT (Festivalnettverk Trøndelag) 4.5 Opplæring i sosiale medier Her ble det innledningsvis stilt spørsmål om festivalene allerede har arrangert eller deltatt på kurs i sosiale medier før neste spørsmål, som omhandlet interessen for slike kurs, ble stilt. Figur 17 Kurs i sosiale medier Andelen som har hatt interne kurs er forholdsvis lav; bare 8 og 7 festivaler har hatt interne kurs med intern hhv. ekstern kursleder. Bare én av festivalene har deltatt på «Eksternt kurs i regi av Norsk kulturråd», mens 8 oppga at de hadde deltatt på «Andre kurs/arrangører» og nevnte følgende eksterne arrangører: Andre kurs: Pål Medhus, gjennom Inkubator Kommunikasjonsforeningen Hos kommunikasjonsbyrået APPEX Norsk Rockforbunds seminar Næringslivsforeningen i Stavanger Vi har en intern strategi for bruk av sosiale medier og ansatte med en viss kompetanse. Planlegger internt kurs med ekstern kursleder 20

22 Hvilke kurs / opplæringstiltak i sosiale medier kunne være av interesse? På dette spørsmålet var det 21 som svarte følgende: Opplæring i markedsarbeid og betalingstjenester i sosiale medier og effektiv bruk av andre plattformer (enn FB og Twitter) som Instagram og YouTube. Generelt interessert Bruk av YouTube, Facebook, Twitter, App for mobiltelefon Festspillene har per i dag ikke ressurser i egen administrasjon til å utføre dette arbeidet, tjenesten kjøpes eksternt gjennom en årlig inngått medieavtale. Hvordan bruke det til markedsføring, nå flest mulig, bruk av tall, Instagram / Twitter Hvilke plattformer bør vi være på og hvordan utnytter vi mulighetene som finnes? Hvordan være synlig og hvordan skape interesse Annonsering i sosiale mediekanalar Kurs spesielt rettet mot organisasjoner som selger kulturtilbud. Hvordan lese eksempelvis statistikk og forbedre dekningsgraden. Bruk av Facebook, annonsering, bygge publikum og nettverk + hvordan analysere bruken og treff. Et kurs av folk som har dokumentert god erfaring med strategisk utnyttelse av sosiale medier i markedsføring. Eksterne Vi er godt forsynt for en periode framover Bruk av sosiale medier i markedsføring og annonsering Høre erfaringer fra festivaler som mener de har lykkes med bruk av sosiale medier. Facebook, Twitter Ingen, vi har folk som lever på Facebook blant oss Kurs i sosiale medier. Koblinger mellom de ulike mediene og muligheter de har 21

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Bruk av sosiale medier

Bruk av sosiale medier Camilla Grøholt, 20. november 2017 Bruk av sosiale medier Hva skal vi snakke om i dag? Kort om meg Sosiale medier hva finnes Hva er sosiale medier Info om de ulike plattformene Hva skal blodbankene velge?

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS Hva er SET? AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter.

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Scandic: Nordens største hotellkjede Rundt 230 hoteller i 8 land

Scandic: Nordens største hotellkjede Rundt 230 hoteller i 8 land Scandic: Nordens største hotellkjede Rundt 230 hoteller i 8 land SCANDIC TO GO HVORFOR SCANDIC TO GO? De senere årene har Scandic gjort store investeringer i utvikling av sitt hotelltilbud. Den største

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 Hva ønsket Amatørkulturrådet å finne ut? En status i 2014 hos lag og organisasjoner som er medlemmer i Amatørkulturrådet i Bergen. Vi ønsket å få dokumentert problemstillinger

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 147 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport 1: PPU3110D våren 2010

Rapport 1: PPU3110D våren 2010 Rapport 1: PPU311D våren 21 Innledning: Følgende rapport viser en gjennomgang av svarene på studentundersøkelsen på PPU 311D våren 21 (fra studiestart og t.o.m. uke 8). Det er kun studenter på PPU deltidsstudium

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Totalt 21 fergesamband 8 Bussanbud 5 Hurtigbåtanbud 20 mill kollektivreisende per år 600 mill. årlig omsetning 20.09.2016 2

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte

Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Saknr. 16/11780-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Markedsføring av Mjøsregionen i forbindelse med NRK Sommeråpent Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at destinasjonsselskapene

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Sosiale medier for fylkesvise karrieresentre 09/10/15. Gøran Mikkelsen 1. Sosiale medier for fylkesvise karrieresentre. Program sosiale medier

Sosiale medier for fylkesvise karrieresentre 09/10/15. Gøran Mikkelsen 1. Sosiale medier for fylkesvise karrieresentre. Program sosiale medier Sosiale medier for fylkesvise Vox 15. september 2015 Gøran Mikkelsen 10.00 10.10 Velkommen gjennomgang og presentasjon av dagen 10.10 10.20 Digital innbygger. Digital innvandrer eller innfødt? 10.20 10.30

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

En god søkemaskinen bringer MER SALG!

En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING Online booking motor for hotellets nettsider En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING har blitt utviklet basert på omfattende undersøkelser av kundenes atferd på nettet. Den

Detaljer

Kurs for din bedrift: bli god på nett!

Kurs for din bedrift: bli god på nett! Kurs for din bedrift: bli god på nett! Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett. Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes

Detaljer

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Utarbeidet for: ABM media Utarbeidet av: Bente Håvimb April 2011 Synovate 2011 0 Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4 Resultater Museumsforbundet 7 Bakgrunnsdata

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

et,ct 34:c (Å~

et,ct 34:c (Å~ 1 av 1 ALLMENNKULTURSEKSJONEN Saksbehandler: Inga Lauvdal Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO et,ct 34:c. 4-16 -.(Å~ Vår dato 02.11.2009 Deres dato Vår referanse 09/02610-5 : 233

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer