PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi"

Transkript

1 PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Gjøvik, januar 2010

2 Innholdsfortegnelse Informasjon om prosjektet... 3 Sammendrag... 4 Prosjektgruppen... 5 Bakgrunn og kompetanse... 5 Roller og ansvar... 6 Om Valdres Trykk AS... 7 Mål... 8 Avgrensninger... 9 Retningslinjer... 9 Fremdriftsplan Prosjektbudsjett Utførelse av prosjektet Risikofaktorer Rollefordeling Samarbeidsavtale Kilder Vedlegg: 1. Ganttskjema 2. Prosjektavtale

3 Informasjon om prosjektet Arbeidstittel Markedsføring for Valdres Trykk AS Gruppedeltagere Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Espen Killi Henrik Gjøen Linje Bachelor i Mediemanagement Oppdragsgiver Valdres Trykk AS, Fagernes Kontaktperson Morgan Brenden, administrerende direktør Gruppeleder Rullerende Tiltak - Foreslå markedsføringstiltak for bedriften - Gjennomføre forstudier og coaching ved PSO-sertifisering Problemstilling Hvordan bør bedriften drive markedsføring for å øke sitt resultat, og hvordan vil en PSOsertifisering påvirke Valdres Trykks drift og omdømme? Bakgrunn for problemstillingen Valdres Trykk AS er midt i en omstillingsfase hvor fusjoner og fisjoner har funnet sted, og sliter med at omverdenen ikke vet hvilke produkter de trykker og hvilke andre tjenester de tilbyr. Trykkeriet har derfor behov for en kartlegging av kundenes kunnskaper om deres produkter og tjenester, forslag til hvordan de kan markedsføre seg bedre samt en kartlegging av den generelle kundetilfredsheten. Etter hvert vil markedet kanskje også kreve ulike kvalitets- og miljøsertifiseringer for i det hele tatt å vurdere å bli/fortsette å være kunde hos trykkeriet. Det er derfor nødvendig å kartlegge hvordan ulike sertifiseringer og miljømerkinger vil påvirke kundenes syn på bedriften, og foreslå måter å kommunisere de fordeler en PSO-sertifisering gir kunden. Bedriften bruker også mye ressurser på å rette feil i filene som sendes til trykkeriet, noe som fører til driftsstans og frustrasjon blant trykkerne. Trykkeriet vurderer derfor ulike tiltak for å redusere antall feil i filene fra kundene, og fange opp eventuelle feil så tidlig som mulig i prosessen for å unngå driftsstans. Som et tiltak har bedriften besluttet å gjennomføre en PSO-ser- 3

4 tifisering innen 1. juni, og forstudiene til denne sertifiseringen vil være en sentral del av dette prosjektet. Hovedmål Valdres Trykk AS skal øke sitt årsresultat med 5% på tre år som følge av tiltakene foreslått i dette prosjektet. Effektmål For Valdres Trykk AS: Gjennomføre markedsundersøkelser for å avdekke hva som må til for å selge mer til eksisterende kunder og øke kundetilfredsheten Utvikle en markedsføringsstrategi og foreslå tiltak for å nå nye kunder Kartlegge behov for PSO-sertifisering og miljømerking Gjennomføre forstuder til PSO-sertifisering og coache bedriften gjennom sertifiseringsperioden Faglige ressurspersoner Fargestyring: Peter Nussbaum og Aditya Sole Markedsføring: Ragnhild Silkoset og Wiggo Slåttsveen Hjemmeside Sammendrag Prosjektet har markedsføring og PSO som tema, og gjennomføres med Valdres Trykk AS på Fagernes som oppdragsgiver. Forprosjektrapporten utarbeides som innledende fase i prosjektarbeidet der mål, rammer, fremdrift, og annen nødvendig prosjektbeskrivelse kommer frem. Forprosjektrapporten gir et klart bilde på hva prosjektet skal inneholde, bakgrunn for prosjektet, og hvilket resultat som skal foreligge ved prosjektslutt. Vi har også utarbeidet et budsjett som viser hvilke kostnader prosjektet vil medføre. 4

5 Prosjektgruppen Deltakere Henrik Gjøen Tlf: E-post: Thea Wegger Ektvedt Tlf: E-post: Hilde Kloppbakken Tlf: E-post: Espen Einvik Killi Tlf: E-post: Veileder Leif Egil Nordahl Tlf: E-post: Kontaktperson hos Valdres Trykk AS Morgan Brenden Tlf: E-post: Bakgrunn og kompetanse Vår bacheloroppgave i 2010 utføres på oppdrag fra Valdres Trykk AS. Vår gruppe består av Thea Wegger Ektvedt, Henrik Gjøen, Hilde Kloppbakken og Espen Killi, hvor alle studerer bachelor i Mediemanagement ved Høgskolen i Gjøvik. Ut i fra de fag som gruppemedlemmene har vært gjennom i løpet av bachelorstudiet, danner det kunnskapsgrunnlaget for vår oppgave. Utover det så har tre av medlemmene tidligere utdanning innen allmenne fag fra videregående, mens Hilde gikk medier og kommunikasjon. Valdres Trykk AS hadde sendt inn tre oppgaver til HIG, det var fargestyring og prøvetrykk, produksjonssimulering og markedsføring. Vi kontaktet dem for et møte om videre informasjon. Her fikk vi vite at det som Valdres Trykk AS hovedsakelig var ute etter var en oppgave med PSO-sertifisering og få kundene til å ha mer innsikt innenfor dette området. Og hvordan de skulle opplyse kundene bedre om dette området. Bedriften hadde også behov for generell markedsføring. Siden vi er en gruppe på fire stykker, ble det en blanding av markedsføring og fargestyring. Vi så at denne jobben med disse temaene var innenfor vår kompetanse og at vi kunne videre- 5

6 utvikle oss innenfor dette området. Vi så også at erfaringer innefor dette området kan være en fordel i senere jobbsammenhenger. Roller og ansvar Vi har valgt å rullere på rollene slik at alle i gruppen får best mulig innblikk og erfaring i prosjektlederrollen. Vi har delt inn fire ulike prosjektroller med hvert sitt ansvarsområde. Ansvarsområder til de forskjellige rollene Prosjektleder Skal følge opp gruppemedlemmene og holde oversikt over fremdriften Har to stemmer ved avstemninger Har myndighet til å ta mindre beslutninger på vegne av gruppen Sekretær Skal holde styr på arbeidslogger Er ansvarlig for oppdatering av websidene Skriver møtereferater og statusrapporter Kvalitetsansvarlig Har ansvaret med å korrekturlese ferdige tekster Skal forsikre seg om at kildene er riktige Ressursperson Har ansvar for å ta backup av prosjektdokumentene hver fredag Må ta på seg jobber som blir delt ut til han/henne Har en støttefunksjon for de andre rollene Ved sykdom er det denne personen som tar over rollen til den syke i sykeperioden 6

7 Om Valdres Trykk AS Valdres Trykk AS er en bedrift med med 44 ansatte og hadde en omsetting på 47 millioner i Valdres Trykk AS er en del av Valdres Media AS. Valdres Media AS er igjen en del av konsernet Tun Media AS. Valdres Trykk AS ble opprettet 9. april Bedriften består av én førtrykksavdeling, et trykkeri og én ferdiggjøringsavdeling. Førtrykkavdelingen og trykkeriet ligger på Fagernes i samme bygg som Valdres Media AS mens bokbinderiet ligger i Gjøvik. Administrerende direktør i henholdsvis Valdres Media og Valdres Trykk AS er Kari H. Slaatteelid og Morgan Brenden. Produktene som Valdres Trykk AS leverer er avisrotasjon, siviltrykk (bøker og magasin) og bokrotasjon. Marioteten av trykksakene som blir produsert på Valdres Trykk AS blir sendt til ferdiggjøring på Gjøvik Bokbinderi AS. I tillegg til bokbinderiet har Valdres Trykk AS en bokrotasjon-maskin stående i Gjøvik. Kundeporteføljen til Valdres Trykk AS består i hovedsak av forlag i Oslo-området ( omlag 70%). Valdres Trykk AS trykker avisen Valdres. Det er Valdres Media AS som publiserer avisen, både som avis og som nettavis. I tillegg til å trykke avisen Valdres trykker Valdres Trykk AS avisene Raumnes, Konnerudposten, Nesoddposten, Gausdølen og andre kundeaviser. Valdres Trykk AS har økonomi og IT-avdeling som stabsfunksjoner. De ansatte i disse funksjonene er ansatt i Valdres Media AS. Valdres Trykk AS Salg Økonomi IT Førtrykk Trykk Avdeling Gjøvik Bokbinderi Bokrotasjon 7

8 Mål Læringsmål For prosjektgruppen: Få innsikt i hvordan et prosjekt gjennomføres Få økt forståelse for fargestyring, spesifikt innenfor PSO-sertifisering Få økt forståelse av kunde-bedrift relasjoner Få bedre innsikt i hvordan en bedrift markedsfører seg selv Sette teorier ut i faglig praksis Få bedre innsyn på hvordan en bedrift fungerer Få bedre oversikt på hvordan det er å være i de forskjellige rollene i et prosjekt Prosjektresultat Prosjektresultatet vårt blir en sluttrapport hvor vi konkluderer med hva vi anbefaler bedriften å gjøre for å nå sitt mål. For Valdres Trykk: Økt resultat Bedre arbeidsflyt Sterkere posisjon i markedet Økt kundetilfredshet 8

9 Avgrensninger Siden oppgaven er så omfattende som den er, må vi avgrense og konkretisere den slik at vi får muligheten til å gå i dybden på våre kjerneoppgaver. Rapporten vi ikke inneholde noen gjennomgang av kjerneprinsippene innen grafisk virksomhet, det forutsettes at leseren har grunnleggende forståelse for de ulike prosessene som foregår i et trykkeri, fra datafil til ferdig produkt. Fargemålingene i PSO-delen vil utelukkende gjelde bedriftens 4-farge arkoffset. Markedsføringsdelen av prosjektet vil omfatte bedriften som en helhet, altså merkevarebygging av bedriften og å bedre bedriftens posisjonering i markedet. Bedriftens enkeltprodukter vil komme mer i bakgrunnen. Markedsføringsdelen av prosjektet blir å anse som en retningsgivende rapport og forslag til kampanje, og ikke som en kampanje i seg selv. I de økonomiske betraktningene skal bokrotasjonspressen som befinner seg på Gjøvik ses bort fra. Retningslinjer Rammene til prosjektet er definert av Høyskolen i Gjøvik og finnes på HiGs nettsider. Innlevering av prosjektplan og prosjektavtale med oppdragsgiver er innen klokken Nettside publiseres innen klokken Ferdig bacheloroppgave skal leveres til kopisentralen innen kl Ferdig bacheloroppgave skal leveres Studenttorget innen kl A3 plakaten skal leveres til laminering innen kl Laminert plakat skal leveres til Studenttorget innen kl Presentasjonen av bacheloroppgaven vil bli foretatt Nøyaktig klokkeslett er foreløpig ikke bestemt. 9

10 Fremdriftsplan Siden gruppen vil arbeide med en todelt problemstilling, vil vi dele oss og arbeide i to delvis separate løp med unntak av i første og siste fase av prosjektet. Markedsføringsløp Fase Startdato Sluttdato Aktivitet Arbeidsdager Forprosjekt 20 dager Kartlegging av dagens tiltak 10 dager Markedsundersøkelse 20 dager Mulighetsanalyse og tiltaksplanlegging 17 dager Utvikling av markedsføringstiltak 24 dager Sluttfase til ferdigstilling av rapport 2 dager Løp for kartlegging PSO-krav og andre sertifiseringer Fase Startdato Sluttdato Aktivitet Arbeidsdager Forprosjekt 20 dager Kartlegging av arbeidsflyt og kompetanse 10 dager Analyse av arbeidsflyt og kompetanse 18 dager Fremdriftsplan for PSO og miljømerking 23 dager PSO i markedsføringssammenheng 19 dager Sluttfase til ferdigstilling av rapport 2 dager Prosjektbudsjett Oppdragsgiver dekker kostnadene i forbindelse med innbinding av egne prosjekteksemplarer, samt reiseutgifter mellom Fagernes og Gjøvik tilsvarende Statens reiseregulativer. Det vil si 3,50 kr pr. kilometer pluss 0,75 kr tillegg for hver passasjer. Inndekning fra oppdragsgiver av utgifter ut over dette er ikke foreløpig avklart. Gruppen har også søkt om stipend til inndekning av den budsjetterte reisevirksomheten underveis i prosjektløpet. Planlagt er en tur til Molde for å besøke EKH, samt en tur til St. Gallen i Sveits for å besøke UGRA. Utgifter som ikke dekkes inn av oppdragsgiver eller stipend, deles likt på gruppens medlemmer jfr punkt 13 i samarbeidsavtalen. 10

11 Utgiftspost Kr Antall Sum (kr) Reiseutgifter t/r Fagernes med fire i bilen turer Reiseutgifter t/r Fagernes med to i bilen turer Tur til EEK Molde, reise og opphold personer Tur til Sveits (UGRA), reise og opphold personer Diverse rekvisita Innbinding av prosjektrapport eksemplarer Printing og laminering av plakater 40 2 eksemplarer 80 Uforutsette utgifter Telefonutgifter Sum Utførelse av prosjektet Metode Dette prosjektet vil kreve at alle gruppemedlemmene setter seg godt inn i hva en PSOsertifisering innebærer. For å sette oss inn i dette arbeider gruppen tett med de ansatte på fargelaben, med Peter Nussbaum som kontaktperson. Gruppen vil også delta på et møte om PSO holdt av NHO Grafisk hos Brummunddal Media tidlig i prosjektløpet. I tillegg til dette vil gruppemedlemmene lese seg opp individuelt for å sette seg best mulig inn i hva PSO er. Grunnleggende kunnskap om PSO og de berørte ISO-standarder er viktig både for de to gruppemedlemmene som skal arbeide primært med kartlegging og klargjøring for PSO-sertifisering hos Valdres Trykkeri, men også for de to gruppemedlemmene som blant annet skal arbeide med markedsføring av PSO-konseptet. Både den bedriftsinterne kartleggingen og de eksterne markedsanalysene vil kreve bruk av spørreskjemaer og intervjuer med ansatte på trykkeriet og trykkeriets kunder. Gruppen har også (begrenset) tilgang til rapporten fra PSO-sertifiseringen hos den grafiske bedriften EKH i Molde, som ble skrevet ved sertifisering av denne bedriften i I tillegg til disse kildene vil vi søke informasjon i bøker, på internett og det kan også bli aktuelt å kontakte ressurspersoner i UGRA eller andre bedrifter som har gjennomført PSO-sertifisering. Vi har også planlegt å avlegge EKH Molde et besøk så tidlig som mulig i prosjektløpet, aller helst før klartleggingen hos Valdres Trykk begynner slik at gruppemedlemmene kan starte kartleggingen med best mulig innsikt i hvordan en ferdig sertifisert bedrift driver. Prosjektgruppen planlegger også en tur til UGRA, som ligger i St. Gallen i Sveits. For markedsføringsdelen av oppgaven vil det bli nødvendig å lese seg opp på markedsføringsog merkevarebyggingsteori, og vi vil kontakte Ragnhild Silkoset, som underviser i Markedsføring ved Høgskolen i Gjøvik og på BI og som også arbeider med sin doktorgrad i samme emne. Lærer i Merkevarebygging ved Høgskolen i Gjøvik, Wiggo Slåttsveen vil også kunne bidra med sine kunnskaper. Kunnskapen vil bli brukt til å utarbeide og analysere en markedsundersøkelse og på bakgrunn av denne utvikle og foreslå salgs- og omdømmefremmende tiltak. Prosjektgruppen vil også innhente informasjon fra EKH om hvilke markedsfordeler deres PSO-sertifisering har medført. Gruppen vil arbeide delvis todelt, med to gruppemedlemmer som har hovedansvaret med 11

12 PSO- og miljømerkedelen, mens de to andre vil arbeide med markedsføringsdelen av prosjektet. I første og siste prosjektfase vil hele gruppen arbeide sammen med henholdsvis forprosjektet og sammenfatning/presentasjon av prosjektet. Selv om vi har valgt å dele inn arbeidet slik, vil alle gruppemedlemmene sette seg inn i all prosjektrelevant informasjon. Gruppen vil mesteparten av tiden jobbe på Høgskolen i Gjøvik, og ettersom vår samarbeidsbedrift ligger på Fagernes, vil det bli nødvendig at en del av arbeidet vil bli utført hos dem. Møtevirksomhet Gruppen har veiledningstid med veileder Leif Egil Nordahl torsdager klokken 09:00. Dersom det ikke er behov for noen veiledningstime vil veileder få beskjed om dette i god tid. Referat fra møtene vil bli skrevet umiddelbart etter møtet og sendt til alle gruppemedlemmer og veileder. Møter med oppdragsgiver holdes ved behov, og vil avtales på mail. All korrespondanse av betydning vil bli vedlagt rapporten. Møter med ressurspersoner og kilder vil holdes etter behov. Det vil skrives referat fra disse møtene, og referatene vil bli vedlagt rapporten. Gruppen vil hver fredag holde et statusmøte, hvor vi sammenlikner den faktiske prosjektfremdriften med fremdriftsplanen. Ved avvik beslutter gruppen i fellesskap hva som må til for å rette opp avviket. Disse møtene fungerer også som et ventilmøte, hvor gruppemedlemmene tar opp gruppeinterne saker. Det vil også bli skrevet referat fra disse møtene. Det er prosjektleders ansvar å innkalle til og lede statusmøtene. Risikofaktorer Sikring av data Hvordan unngå tap av data: Vi jobber primært på nettjenesten Det er en nettjeneste der man kan opprette et rom der alle gruppedeltakerene deler dokumenter og andre filer. På den måten har alle tilgang til alt stoffet til en hver tid, dessuten blir det lettere for gruppemedlemmene og holde oversikt over hva som er gjort. I tillegg til å lagre dokumenter på nettskyen vil hver enkelt av gruppemedlemmene lagre sine dokumenter lokalt på egen datamaskin. På denne måten blir dokumentene lagret på to steder. I tillegg til dette vil innholdet på nettskyen tas backup av hver fredag eller oftere. Tiltak ved tap av data: Ved tap av data, må det vektlegges å produsere dataene på nytt. Sykdom Det kan oppstå sykdom i gruppen. Når man jobber sammen hver dag er det lett at sykdom sprer seg til alle i gruppen. Svineinfluensa og vanlig sesongbasert influensa kan sette gruppen ute av spill i en lengre periode. Det er derfor viktig å ta visse forholdsregler. Hvordan unngå sykdom: Generell hygiene, vaske seg på hendene osv. Merker man at man begynner å bli syk er det bedre å holde seg borte fra gruppen i et par 12

13 dager enn å smitte resten av gruppen Hvis det inntreffer: Ved langtidsykdom gjelder grupperegel nr.22 om sykdom. Mangelfullt datagrunnlag Det kan hende at vi ikke får godt nok datagrunnlag på våres undersøkelser og ved generell innsamling av stoff. Hvordan unngå: Være tidlig uten med undersøkelser og lignende for å få et godt nok datagrunnlag. Tiltak hvis det skjer: Sende purringer Finne nye kanaler for innsamling av data. Ved mangeltfullt datagrunnlag kan det være nødvendig å basere seg på vitenskapelige teorier. Kontakte veileder/ fagpersoner om råd. Rollefordeling Plan for rullering av prosjektroller Dato/Rolle Prosjektleder Sektetær Kvalitetsansvarlig Ressursperson 18.januar - 18.februar Espen Thea Hilde Henrik 19.februar - 23.mars Thea Henrik Espen Hilde 24.mars - 28.april Hilde Espen Henrik Thea 29.april - 3. juni Henrik Hilde Thea Espen 13

14 Samarbeidsavtale 1. Ordinær arbeidstid er mandag til fredag. Korte arbeidsdager stiller krav til effektivt arbeid, og det må påregnes noe hjemmearbeide utenom disse tidene. 2. Alle gruppemedlemmer skal møte punktlig til avtalt tid og sted. Hvis et gruppemedlem ved sykdom eller annen gyldig grunn ikke kan møte eller blir forsinket skal dette meldes i god tid. Ved forsinkelser over 15 minutter skal resten av gruppen informeres. 3. Hver enkelt står til ansvar for at deres arbeidsoppgaver blir løst på en god og riktig måte. Avtalte tidsfrister skal overholdes så langt dette er mulig. Ved avvik skal gruppa informeres og eventuelle tiltak iverksettes. Det er lov å be om hjelp! 4. Viktige beslutninger skal tas med alle gruppemedlemmers deltakelse, og større avgjørelser tas opp til avstemming. Dersom det ikke eksisterer noe flertall teller gruppeleders stemme dobbelt. 5. Det skal være god stemning innad i gruppen, ved uenighet og gnisninger skal de nødvendige tiltak iverksettes for å gjenskape stemningen. En konflikt skal løses så snart som mulig, det vil avholdes en ventiltime hver fredag. 6. Alle gruppemedlemmer skal holde seg oppdatert på ukens arbeidsoppgaver og fremdrift. 7. Dersom et gruppemedlem ikke bidrar til gruppearbeidet, eller det utvikler seg uløselige konflikter i gruppen vil dette tas opp med veileder som kan ta saken videre til dekan. Dekan kan innvilge eksklusjon fra gruppen. 8. Pauser i arbeidet innvilges etter behov. Gruppen skal arbeide etter komfortable rutiner for å holde motivasjon og arbeidsglede ved like. Overdreven pausetagning er ikke tillatt. 9. Arbeidssted og møtetidspunkt for neste uke avtales på fredagssmøte. 10. Gruppen har helgefri dersom ikke annet avtales. 11. Den enkelte har ansvar for å loggføre eget arbeid. Her skrives dato, timeantall og arbeidsoppgave som blir utført i stikkordsform. Loggen skrives direkte inn i vårt felles loggdokument. Sekretæren fører felleslogg. 12. Fastsatt fremdriftsplan skal følges så langt dette er mulig. Ved avvik skal tiltak igangsettes snarest slik at gruppen kommer i mål til fastsatt tidspunkt. Tidspress kan føre til helgejobbing. Vi skal arbeide i en jevn arbeidsrytme med rutine og struktur for å sikre fremgang og for å unngå skippertak. 13. Alle nødvendige innkjøp skal tas opp og med alle til stede. Alle kostnader fordeles likt på gruppemedlemmene. Den enkelte er ansvarlig for å rapportere inn hva som fører til kostnaden og eventuelle utlegg slik at dette kan inngå i gruppens samlede regnskap. Gruppen skal kontinuerlig holde oversikten over påløpte kostnader. 14. Eventuell låning av utstyr skjer under den enkeltes ansvar og det forutsettes at lånte ting leveres i tide. 14

15 15. Den enkelte har ansvar for forsvarlig lagring av sitt dokument, og vi forutsetter gode backuprutiner. Når en oppgave kan anses som ferdig skal dette korrekturleses og lastes opp til vårt samarbeidsområde på Google docs. Backup av Google docs-området taes hver fredag, og det er ressurspersonen som har ansvar for at dette blir gjort. Alle har et samlet ansvar for innhold og lagring av den endelige rapporten. 16. Det forventes at alle på gruppen tilegner seg nødvendige kunnskaper underveis i prosjektet. 17. Referater som skrives for statusmøter, møter med veileder og oppdragsgiver skal inngå som vedlegg i den endelige rapporten. 18. Det skal gjennom hele prosjektet fokuseres på samarbeid og likeverd. Alles meninger og bidrag er like mye verdt. Det finnes ingen dårlige ideer. 19. Plagiat skal ikke forekomme. Det enkelte gruppemedlem har ansvar for å føre opp kilder etter avtalt referanseteknikk fortløpende i arbeidsprosessen. 20. Det vil bli satt opp en tidsplan som viser når de ulike gruppemedlemmene forelesninger. På disse tidspunktene er medlemmene fritatt fra arbeidet med bacheloroppgaven. 21. Prosjektleder har fullmakt til å signere på vegne av gruppen, og kan delegere dette til et annet gruppemedlem ved behov. 22. Ved langvarig sykdom som i stor grad går ut over arbeidet med oppgaven skal den syke frivillig forlate gruppen. Jeg har lest samarbeidsavtalen og godtar denne: 15

16 Kilder Nina Esp Aase, Ingrid Næs, Hilde Sivertsen Fossing (2009) Forprosjektrapport; Konsis- en bedrift med muligheter. Høgskolen i Gjøvik. Harald Westhagen m.fl.(2007); Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Infoskriv om Valdres Media, Innhentet fra Valdres Medias interne dokumentarkiv Vedlegg 1. Ganttskjema 2. Prosjektavtale 16

17 ID Task Name Duration Start Finish 1 Fase 1 15 days? Mon Fri Forprosjektrapport 15 days? Mon Fri Webside 10 days? Fri Thu Infomøte NHO Grafisk 1 day? Mon Mon Innlevering forprosjektrapport 1 day? Fri Fri Fase 2 10 days? Mon Fri Kartlegging arbeidsflyt og kompetanse 10 days? Mon Fri Bedriftsbesøk VT for kartlegging PSO 1 day? Wed Wed Informasjonssamling tidligere markedsføring 5 days? Mon Fri Bearbeide samlet informasjon, dokumentere 5 days? Mon Fri Fase 3 21 days? Fri Fri Analysering av arbeidsflyt og kompetanse 17 days? Fri Mon Ferdigstilling PSO-rapport 3 days? Mon Wed Levere PSO-rapport 1 day? Wed Wed Utarbeide spørreundersøkelse 5 days? Mon Fri Sende ut spørreundersøkelse 2 days? Mon Tue Bearbeide resultater 12 days? Wed Thu Tiltaksmuligheter 1 day? Fri Fri Fase 4 26 days? Thu Thu Utarbeide fremdriftsplan PSO for VT 12 days? Thu Fri PSO - miljømerking 14 days? Mon Thu Kartlegge markedsføringsmuligheter 3 days? Mon Wed Analysere hvilken metode som passer best 5 days? Thu Wed Utvelgelse/satsningsmetode 3 days? Wed Fri Fase 5 29 days? Tue Fri Markedsføring av PSO 21 days? Fri Fri Mer detaljert utarbeidelse 4 days? Tue Fri Utvikle tiltak for markedsføring 25 days? Mon Fri Fase 6 79 days? Mon Thu Skrive rapport 75 days? Mon Fri Ferdigstille rapport 5 days? Fri Thu Levere inn bachelorprosjektet 1 day? Thu Thu Fase 7 11 days? Thu Thu Lage A3-plakat 6 days? Thu Thu Forberede fremføring 8 days? Tue Thu Fremføring av bachelorprosjektet 1 day? Thu Thu an '10 Feb '10 Mar '10 Apr '10 May '10 Jun ' Project: ganttskjema-bachelor Date: Fri Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 1

18 18

19

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Web-to-print mot markedet

Web-to-print mot markedet Hovedprosjekt Web-to-print mot markedet Medlemmer Marianne Engum Stine Myklebust Anne Helene Jacobsen Petter Endresen Dato 19. mai 2005 Web-to-print mot markedet [ Web-to-print ] Marianne Engum Stine

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV BACHELOROPPGAVE: DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE FORFATTERE: PERNILLE KRISTIANSEN MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV Høgskolen i Gjøvik, IMT, Mediemanagement Vår 2014 16.mai 2014 Sammendrag

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer