PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi"

Transkript

1 PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Gjøvik, januar 2010

2 Innholdsfortegnelse Informasjon om prosjektet... 3 Sammendrag... 4 Prosjektgruppen... 5 Bakgrunn og kompetanse... 5 Roller og ansvar... 6 Om Valdres Trykk AS... 7 Mål... 8 Avgrensninger... 9 Retningslinjer... 9 Fremdriftsplan Prosjektbudsjett Utførelse av prosjektet Risikofaktorer Rollefordeling Samarbeidsavtale Kilder Vedlegg: 1. Ganttskjema 2. Prosjektavtale

3 Informasjon om prosjektet Arbeidstittel Markedsføring for Valdres Trykk AS Gruppedeltagere Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Espen Killi Henrik Gjøen Linje Bachelor i Mediemanagement Oppdragsgiver Valdres Trykk AS, Fagernes Kontaktperson Morgan Brenden, administrerende direktør Gruppeleder Rullerende Tiltak - Foreslå markedsføringstiltak for bedriften - Gjennomføre forstudier og coaching ved PSO-sertifisering Problemstilling Hvordan bør bedriften drive markedsføring for å øke sitt resultat, og hvordan vil en PSOsertifisering påvirke Valdres Trykks drift og omdømme? Bakgrunn for problemstillingen Valdres Trykk AS er midt i en omstillingsfase hvor fusjoner og fisjoner har funnet sted, og sliter med at omverdenen ikke vet hvilke produkter de trykker og hvilke andre tjenester de tilbyr. Trykkeriet har derfor behov for en kartlegging av kundenes kunnskaper om deres produkter og tjenester, forslag til hvordan de kan markedsføre seg bedre samt en kartlegging av den generelle kundetilfredsheten. Etter hvert vil markedet kanskje også kreve ulike kvalitets- og miljøsertifiseringer for i det hele tatt å vurdere å bli/fortsette å være kunde hos trykkeriet. Det er derfor nødvendig å kartlegge hvordan ulike sertifiseringer og miljømerkinger vil påvirke kundenes syn på bedriften, og foreslå måter å kommunisere de fordeler en PSO-sertifisering gir kunden. Bedriften bruker også mye ressurser på å rette feil i filene som sendes til trykkeriet, noe som fører til driftsstans og frustrasjon blant trykkerne. Trykkeriet vurderer derfor ulike tiltak for å redusere antall feil i filene fra kundene, og fange opp eventuelle feil så tidlig som mulig i prosessen for å unngå driftsstans. Som et tiltak har bedriften besluttet å gjennomføre en PSO-ser- 3

4 tifisering innen 1. juni, og forstudiene til denne sertifiseringen vil være en sentral del av dette prosjektet. Hovedmål Valdres Trykk AS skal øke sitt årsresultat med 5% på tre år som følge av tiltakene foreslått i dette prosjektet. Effektmål For Valdres Trykk AS: Gjennomføre markedsundersøkelser for å avdekke hva som må til for å selge mer til eksisterende kunder og øke kundetilfredsheten Utvikle en markedsføringsstrategi og foreslå tiltak for å nå nye kunder Kartlegge behov for PSO-sertifisering og miljømerking Gjennomføre forstuder til PSO-sertifisering og coache bedriften gjennom sertifiseringsperioden Faglige ressurspersoner Fargestyring: Peter Nussbaum og Aditya Sole Markedsføring: Ragnhild Silkoset og Wiggo Slåttsveen Hjemmeside Sammendrag Prosjektet har markedsføring og PSO som tema, og gjennomføres med Valdres Trykk AS på Fagernes som oppdragsgiver. Forprosjektrapporten utarbeides som innledende fase i prosjektarbeidet der mål, rammer, fremdrift, og annen nødvendig prosjektbeskrivelse kommer frem. Forprosjektrapporten gir et klart bilde på hva prosjektet skal inneholde, bakgrunn for prosjektet, og hvilket resultat som skal foreligge ved prosjektslutt. Vi har også utarbeidet et budsjett som viser hvilke kostnader prosjektet vil medføre. 4

5 Prosjektgruppen Deltakere Henrik Gjøen Tlf: E-post: Thea Wegger Ektvedt Tlf: E-post: Hilde Kloppbakken Tlf: E-post: Espen Einvik Killi Tlf: E-post: Veileder Leif Egil Nordahl Tlf: E-post: Kontaktperson hos Valdres Trykk AS Morgan Brenden Tlf: E-post: Bakgrunn og kompetanse Vår bacheloroppgave i 2010 utføres på oppdrag fra Valdres Trykk AS. Vår gruppe består av Thea Wegger Ektvedt, Henrik Gjøen, Hilde Kloppbakken og Espen Killi, hvor alle studerer bachelor i Mediemanagement ved Høgskolen i Gjøvik. Ut i fra de fag som gruppemedlemmene har vært gjennom i løpet av bachelorstudiet, danner det kunnskapsgrunnlaget for vår oppgave. Utover det så har tre av medlemmene tidligere utdanning innen allmenne fag fra videregående, mens Hilde gikk medier og kommunikasjon. Valdres Trykk AS hadde sendt inn tre oppgaver til HIG, det var fargestyring og prøvetrykk, produksjonssimulering og markedsføring. Vi kontaktet dem for et møte om videre informasjon. Her fikk vi vite at det som Valdres Trykk AS hovedsakelig var ute etter var en oppgave med PSO-sertifisering og få kundene til å ha mer innsikt innenfor dette området. Og hvordan de skulle opplyse kundene bedre om dette området. Bedriften hadde også behov for generell markedsføring. Siden vi er en gruppe på fire stykker, ble det en blanding av markedsføring og fargestyring. Vi så at denne jobben med disse temaene var innenfor vår kompetanse og at vi kunne videre- 5

6 utvikle oss innenfor dette området. Vi så også at erfaringer innefor dette området kan være en fordel i senere jobbsammenhenger. Roller og ansvar Vi har valgt å rullere på rollene slik at alle i gruppen får best mulig innblikk og erfaring i prosjektlederrollen. Vi har delt inn fire ulike prosjektroller med hvert sitt ansvarsområde. Ansvarsområder til de forskjellige rollene Prosjektleder Skal følge opp gruppemedlemmene og holde oversikt over fremdriften Har to stemmer ved avstemninger Har myndighet til å ta mindre beslutninger på vegne av gruppen Sekretær Skal holde styr på arbeidslogger Er ansvarlig for oppdatering av websidene Skriver møtereferater og statusrapporter Kvalitetsansvarlig Har ansvaret med å korrekturlese ferdige tekster Skal forsikre seg om at kildene er riktige Ressursperson Har ansvar for å ta backup av prosjektdokumentene hver fredag Må ta på seg jobber som blir delt ut til han/henne Har en støttefunksjon for de andre rollene Ved sykdom er det denne personen som tar over rollen til den syke i sykeperioden 6

7 Om Valdres Trykk AS Valdres Trykk AS er en bedrift med med 44 ansatte og hadde en omsetting på 47 millioner i Valdres Trykk AS er en del av Valdres Media AS. Valdres Media AS er igjen en del av konsernet Tun Media AS. Valdres Trykk AS ble opprettet 9. april Bedriften består av én førtrykksavdeling, et trykkeri og én ferdiggjøringsavdeling. Førtrykkavdelingen og trykkeriet ligger på Fagernes i samme bygg som Valdres Media AS mens bokbinderiet ligger i Gjøvik. Administrerende direktør i henholdsvis Valdres Media og Valdres Trykk AS er Kari H. Slaatteelid og Morgan Brenden. Produktene som Valdres Trykk AS leverer er avisrotasjon, siviltrykk (bøker og magasin) og bokrotasjon. Marioteten av trykksakene som blir produsert på Valdres Trykk AS blir sendt til ferdiggjøring på Gjøvik Bokbinderi AS. I tillegg til bokbinderiet har Valdres Trykk AS en bokrotasjon-maskin stående i Gjøvik. Kundeporteføljen til Valdres Trykk AS består i hovedsak av forlag i Oslo-området ( omlag 70%). Valdres Trykk AS trykker avisen Valdres. Det er Valdres Media AS som publiserer avisen, både som avis og som nettavis. I tillegg til å trykke avisen Valdres trykker Valdres Trykk AS avisene Raumnes, Konnerudposten, Nesoddposten, Gausdølen og andre kundeaviser. Valdres Trykk AS har økonomi og IT-avdeling som stabsfunksjoner. De ansatte i disse funksjonene er ansatt i Valdres Media AS. Valdres Trykk AS Salg Økonomi IT Førtrykk Trykk Avdeling Gjøvik Bokbinderi Bokrotasjon 7

8 Mål Læringsmål For prosjektgruppen: Få innsikt i hvordan et prosjekt gjennomføres Få økt forståelse for fargestyring, spesifikt innenfor PSO-sertifisering Få økt forståelse av kunde-bedrift relasjoner Få bedre innsikt i hvordan en bedrift markedsfører seg selv Sette teorier ut i faglig praksis Få bedre innsyn på hvordan en bedrift fungerer Få bedre oversikt på hvordan det er å være i de forskjellige rollene i et prosjekt Prosjektresultat Prosjektresultatet vårt blir en sluttrapport hvor vi konkluderer med hva vi anbefaler bedriften å gjøre for å nå sitt mål. For Valdres Trykk: Økt resultat Bedre arbeidsflyt Sterkere posisjon i markedet Økt kundetilfredshet 8

9 Avgrensninger Siden oppgaven er så omfattende som den er, må vi avgrense og konkretisere den slik at vi får muligheten til å gå i dybden på våre kjerneoppgaver. Rapporten vi ikke inneholde noen gjennomgang av kjerneprinsippene innen grafisk virksomhet, det forutsettes at leseren har grunnleggende forståelse for de ulike prosessene som foregår i et trykkeri, fra datafil til ferdig produkt. Fargemålingene i PSO-delen vil utelukkende gjelde bedriftens 4-farge arkoffset. Markedsføringsdelen av prosjektet vil omfatte bedriften som en helhet, altså merkevarebygging av bedriften og å bedre bedriftens posisjonering i markedet. Bedriftens enkeltprodukter vil komme mer i bakgrunnen. Markedsføringsdelen av prosjektet blir å anse som en retningsgivende rapport og forslag til kampanje, og ikke som en kampanje i seg selv. I de økonomiske betraktningene skal bokrotasjonspressen som befinner seg på Gjøvik ses bort fra. Retningslinjer Rammene til prosjektet er definert av Høyskolen i Gjøvik og finnes på HiGs nettsider. Innlevering av prosjektplan og prosjektavtale med oppdragsgiver er innen klokken Nettside publiseres innen klokken Ferdig bacheloroppgave skal leveres til kopisentralen innen kl Ferdig bacheloroppgave skal leveres Studenttorget innen kl A3 plakaten skal leveres til laminering innen kl Laminert plakat skal leveres til Studenttorget innen kl Presentasjonen av bacheloroppgaven vil bli foretatt Nøyaktig klokkeslett er foreløpig ikke bestemt. 9

10 Fremdriftsplan Siden gruppen vil arbeide med en todelt problemstilling, vil vi dele oss og arbeide i to delvis separate løp med unntak av i første og siste fase av prosjektet. Markedsføringsløp Fase Startdato Sluttdato Aktivitet Arbeidsdager Forprosjekt 20 dager Kartlegging av dagens tiltak 10 dager Markedsundersøkelse 20 dager Mulighetsanalyse og tiltaksplanlegging 17 dager Utvikling av markedsføringstiltak 24 dager Sluttfase til ferdigstilling av rapport 2 dager Løp for kartlegging PSO-krav og andre sertifiseringer Fase Startdato Sluttdato Aktivitet Arbeidsdager Forprosjekt 20 dager Kartlegging av arbeidsflyt og kompetanse 10 dager Analyse av arbeidsflyt og kompetanse 18 dager Fremdriftsplan for PSO og miljømerking 23 dager PSO i markedsføringssammenheng 19 dager Sluttfase til ferdigstilling av rapport 2 dager Prosjektbudsjett Oppdragsgiver dekker kostnadene i forbindelse med innbinding av egne prosjekteksemplarer, samt reiseutgifter mellom Fagernes og Gjøvik tilsvarende Statens reiseregulativer. Det vil si 3,50 kr pr. kilometer pluss 0,75 kr tillegg for hver passasjer. Inndekning fra oppdragsgiver av utgifter ut over dette er ikke foreløpig avklart. Gruppen har også søkt om stipend til inndekning av den budsjetterte reisevirksomheten underveis i prosjektløpet. Planlagt er en tur til Molde for å besøke EKH, samt en tur til St. Gallen i Sveits for å besøke UGRA. Utgifter som ikke dekkes inn av oppdragsgiver eller stipend, deles likt på gruppens medlemmer jfr punkt 13 i samarbeidsavtalen. 10

11 Utgiftspost Kr Antall Sum (kr) Reiseutgifter t/r Fagernes med fire i bilen turer Reiseutgifter t/r Fagernes med to i bilen turer Tur til EEK Molde, reise og opphold personer Tur til Sveits (UGRA), reise og opphold personer Diverse rekvisita Innbinding av prosjektrapport eksemplarer Printing og laminering av plakater 40 2 eksemplarer 80 Uforutsette utgifter Telefonutgifter Sum Utførelse av prosjektet Metode Dette prosjektet vil kreve at alle gruppemedlemmene setter seg godt inn i hva en PSOsertifisering innebærer. For å sette oss inn i dette arbeider gruppen tett med de ansatte på fargelaben, med Peter Nussbaum som kontaktperson. Gruppen vil også delta på et møte om PSO holdt av NHO Grafisk hos Brummunddal Media tidlig i prosjektløpet. I tillegg til dette vil gruppemedlemmene lese seg opp individuelt for å sette seg best mulig inn i hva PSO er. Grunnleggende kunnskap om PSO og de berørte ISO-standarder er viktig både for de to gruppemedlemmene som skal arbeide primært med kartlegging og klargjøring for PSO-sertifisering hos Valdres Trykkeri, men også for de to gruppemedlemmene som blant annet skal arbeide med markedsføring av PSO-konseptet. Både den bedriftsinterne kartleggingen og de eksterne markedsanalysene vil kreve bruk av spørreskjemaer og intervjuer med ansatte på trykkeriet og trykkeriets kunder. Gruppen har også (begrenset) tilgang til rapporten fra PSO-sertifiseringen hos den grafiske bedriften EKH i Molde, som ble skrevet ved sertifisering av denne bedriften i I tillegg til disse kildene vil vi søke informasjon i bøker, på internett og det kan også bli aktuelt å kontakte ressurspersoner i UGRA eller andre bedrifter som har gjennomført PSO-sertifisering. Vi har også planlegt å avlegge EKH Molde et besøk så tidlig som mulig i prosjektløpet, aller helst før klartleggingen hos Valdres Trykk begynner slik at gruppemedlemmene kan starte kartleggingen med best mulig innsikt i hvordan en ferdig sertifisert bedrift driver. Prosjektgruppen planlegger også en tur til UGRA, som ligger i St. Gallen i Sveits. For markedsføringsdelen av oppgaven vil det bli nødvendig å lese seg opp på markedsføringsog merkevarebyggingsteori, og vi vil kontakte Ragnhild Silkoset, som underviser i Markedsføring ved Høgskolen i Gjøvik og på BI og som også arbeider med sin doktorgrad i samme emne. Lærer i Merkevarebygging ved Høgskolen i Gjøvik, Wiggo Slåttsveen vil også kunne bidra med sine kunnskaper. Kunnskapen vil bli brukt til å utarbeide og analysere en markedsundersøkelse og på bakgrunn av denne utvikle og foreslå salgs- og omdømmefremmende tiltak. Prosjektgruppen vil også innhente informasjon fra EKH om hvilke markedsfordeler deres PSO-sertifisering har medført. Gruppen vil arbeide delvis todelt, med to gruppemedlemmer som har hovedansvaret med 11

12 PSO- og miljømerkedelen, mens de to andre vil arbeide med markedsføringsdelen av prosjektet. I første og siste prosjektfase vil hele gruppen arbeide sammen med henholdsvis forprosjektet og sammenfatning/presentasjon av prosjektet. Selv om vi har valgt å dele inn arbeidet slik, vil alle gruppemedlemmene sette seg inn i all prosjektrelevant informasjon. Gruppen vil mesteparten av tiden jobbe på Høgskolen i Gjøvik, og ettersom vår samarbeidsbedrift ligger på Fagernes, vil det bli nødvendig at en del av arbeidet vil bli utført hos dem. Møtevirksomhet Gruppen har veiledningstid med veileder Leif Egil Nordahl torsdager klokken 09:00. Dersom det ikke er behov for noen veiledningstime vil veileder få beskjed om dette i god tid. Referat fra møtene vil bli skrevet umiddelbart etter møtet og sendt til alle gruppemedlemmer og veileder. Møter med oppdragsgiver holdes ved behov, og vil avtales på mail. All korrespondanse av betydning vil bli vedlagt rapporten. Møter med ressurspersoner og kilder vil holdes etter behov. Det vil skrives referat fra disse møtene, og referatene vil bli vedlagt rapporten. Gruppen vil hver fredag holde et statusmøte, hvor vi sammenlikner den faktiske prosjektfremdriften med fremdriftsplanen. Ved avvik beslutter gruppen i fellesskap hva som må til for å rette opp avviket. Disse møtene fungerer også som et ventilmøte, hvor gruppemedlemmene tar opp gruppeinterne saker. Det vil også bli skrevet referat fra disse møtene. Det er prosjektleders ansvar å innkalle til og lede statusmøtene. Risikofaktorer Sikring av data Hvordan unngå tap av data: Vi jobber primært på nettjenesten Det er en nettjeneste der man kan opprette et rom der alle gruppedeltakerene deler dokumenter og andre filer. På den måten har alle tilgang til alt stoffet til en hver tid, dessuten blir det lettere for gruppemedlemmene og holde oversikt over hva som er gjort. I tillegg til å lagre dokumenter på nettskyen vil hver enkelt av gruppemedlemmene lagre sine dokumenter lokalt på egen datamaskin. På denne måten blir dokumentene lagret på to steder. I tillegg til dette vil innholdet på nettskyen tas backup av hver fredag eller oftere. Tiltak ved tap av data: Ved tap av data, må det vektlegges å produsere dataene på nytt. Sykdom Det kan oppstå sykdom i gruppen. Når man jobber sammen hver dag er det lett at sykdom sprer seg til alle i gruppen. Svineinfluensa og vanlig sesongbasert influensa kan sette gruppen ute av spill i en lengre periode. Det er derfor viktig å ta visse forholdsregler. Hvordan unngå sykdom: Generell hygiene, vaske seg på hendene osv. Merker man at man begynner å bli syk er det bedre å holde seg borte fra gruppen i et par 12

13 dager enn å smitte resten av gruppen Hvis det inntreffer: Ved langtidsykdom gjelder grupperegel nr.22 om sykdom. Mangelfullt datagrunnlag Det kan hende at vi ikke får godt nok datagrunnlag på våres undersøkelser og ved generell innsamling av stoff. Hvordan unngå: Være tidlig uten med undersøkelser og lignende for å få et godt nok datagrunnlag. Tiltak hvis det skjer: Sende purringer Finne nye kanaler for innsamling av data. Ved mangeltfullt datagrunnlag kan det være nødvendig å basere seg på vitenskapelige teorier. Kontakte veileder/ fagpersoner om råd. Rollefordeling Plan for rullering av prosjektroller Dato/Rolle Prosjektleder Sektetær Kvalitetsansvarlig Ressursperson 18.januar - 18.februar Espen Thea Hilde Henrik 19.februar - 23.mars Thea Henrik Espen Hilde 24.mars - 28.april Hilde Espen Henrik Thea 29.april - 3. juni Henrik Hilde Thea Espen 13

14 Samarbeidsavtale 1. Ordinær arbeidstid er mandag til fredag. Korte arbeidsdager stiller krav til effektivt arbeid, og det må påregnes noe hjemmearbeide utenom disse tidene. 2. Alle gruppemedlemmer skal møte punktlig til avtalt tid og sted. Hvis et gruppemedlem ved sykdom eller annen gyldig grunn ikke kan møte eller blir forsinket skal dette meldes i god tid. Ved forsinkelser over 15 minutter skal resten av gruppen informeres. 3. Hver enkelt står til ansvar for at deres arbeidsoppgaver blir løst på en god og riktig måte. Avtalte tidsfrister skal overholdes så langt dette er mulig. Ved avvik skal gruppa informeres og eventuelle tiltak iverksettes. Det er lov å be om hjelp! 4. Viktige beslutninger skal tas med alle gruppemedlemmers deltakelse, og større avgjørelser tas opp til avstemming. Dersom det ikke eksisterer noe flertall teller gruppeleders stemme dobbelt. 5. Det skal være god stemning innad i gruppen, ved uenighet og gnisninger skal de nødvendige tiltak iverksettes for å gjenskape stemningen. En konflikt skal løses så snart som mulig, det vil avholdes en ventiltime hver fredag. 6. Alle gruppemedlemmer skal holde seg oppdatert på ukens arbeidsoppgaver og fremdrift. 7. Dersom et gruppemedlem ikke bidrar til gruppearbeidet, eller det utvikler seg uløselige konflikter i gruppen vil dette tas opp med veileder som kan ta saken videre til dekan. Dekan kan innvilge eksklusjon fra gruppen. 8. Pauser i arbeidet innvilges etter behov. Gruppen skal arbeide etter komfortable rutiner for å holde motivasjon og arbeidsglede ved like. Overdreven pausetagning er ikke tillatt. 9. Arbeidssted og møtetidspunkt for neste uke avtales på fredagssmøte. 10. Gruppen har helgefri dersom ikke annet avtales. 11. Den enkelte har ansvar for å loggføre eget arbeid. Her skrives dato, timeantall og arbeidsoppgave som blir utført i stikkordsform. Loggen skrives direkte inn i vårt felles loggdokument. Sekretæren fører felleslogg. 12. Fastsatt fremdriftsplan skal følges så langt dette er mulig. Ved avvik skal tiltak igangsettes snarest slik at gruppen kommer i mål til fastsatt tidspunkt. Tidspress kan føre til helgejobbing. Vi skal arbeide i en jevn arbeidsrytme med rutine og struktur for å sikre fremgang og for å unngå skippertak. 13. Alle nødvendige innkjøp skal tas opp og med alle til stede. Alle kostnader fordeles likt på gruppemedlemmene. Den enkelte er ansvarlig for å rapportere inn hva som fører til kostnaden og eventuelle utlegg slik at dette kan inngå i gruppens samlede regnskap. Gruppen skal kontinuerlig holde oversikten over påløpte kostnader. 14. Eventuell låning av utstyr skjer under den enkeltes ansvar og det forutsettes at lånte ting leveres i tide. 14

15 15. Den enkelte har ansvar for forsvarlig lagring av sitt dokument, og vi forutsetter gode backuprutiner. Når en oppgave kan anses som ferdig skal dette korrekturleses og lastes opp til vårt samarbeidsområde på Google docs. Backup av Google docs-området taes hver fredag, og det er ressurspersonen som har ansvar for at dette blir gjort. Alle har et samlet ansvar for innhold og lagring av den endelige rapporten. 16. Det forventes at alle på gruppen tilegner seg nødvendige kunnskaper underveis i prosjektet. 17. Referater som skrives for statusmøter, møter med veileder og oppdragsgiver skal inngå som vedlegg i den endelige rapporten. 18. Det skal gjennom hele prosjektet fokuseres på samarbeid og likeverd. Alles meninger og bidrag er like mye verdt. Det finnes ingen dårlige ideer. 19. Plagiat skal ikke forekomme. Det enkelte gruppemedlem har ansvar for å føre opp kilder etter avtalt referanseteknikk fortløpende i arbeidsprosessen. 20. Det vil bli satt opp en tidsplan som viser når de ulike gruppemedlemmene forelesninger. På disse tidspunktene er medlemmene fritatt fra arbeidet med bacheloroppgaven. 21. Prosjektleder har fullmakt til å signere på vegne av gruppen, og kan delegere dette til et annet gruppemedlem ved behov. 22. Ved langvarig sykdom som i stor grad går ut over arbeidet med oppgaven skal den syke frivillig forlate gruppen. Jeg har lest samarbeidsavtalen og godtar denne: 15

16 Kilder Nina Esp Aase, Ingrid Næs, Hilde Sivertsen Fossing (2009) Forprosjektrapport; Konsis- en bedrift med muligheter. Høgskolen i Gjøvik. Harald Westhagen m.fl.(2007); Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Infoskriv om Valdres Media, Innhentet fra Valdres Medias interne dokumentarkiv Vedlegg 1. Ganttskjema 2. Prosjektavtale 16

17 ID Task Name Duration Start Finish 1 Fase 1 15 days? Mon Fri Forprosjektrapport 15 days? Mon Fri Webside 10 days? Fri Thu Infomøte NHO Grafisk 1 day? Mon Mon Innlevering forprosjektrapport 1 day? Fri Fri Fase 2 10 days? Mon Fri Kartlegging arbeidsflyt og kompetanse 10 days? Mon Fri Bedriftsbesøk VT for kartlegging PSO 1 day? Wed Wed Informasjonssamling tidligere markedsføring 5 days? Mon Fri Bearbeide samlet informasjon, dokumentere 5 days? Mon Fri Fase 3 21 days? Fri Fri Analysering av arbeidsflyt og kompetanse 17 days? Fri Mon Ferdigstilling PSO-rapport 3 days? Mon Wed Levere PSO-rapport 1 day? Wed Wed Utarbeide spørreundersøkelse 5 days? Mon Fri Sende ut spørreundersøkelse 2 days? Mon Tue Bearbeide resultater 12 days? Wed Thu Tiltaksmuligheter 1 day? Fri Fri Fase 4 26 days? Thu Thu Utarbeide fremdriftsplan PSO for VT 12 days? Thu Fri PSO - miljømerking 14 days? Mon Thu Kartlegge markedsføringsmuligheter 3 days? Mon Wed Analysere hvilken metode som passer best 5 days? Thu Wed Utvelgelse/satsningsmetode 3 days? Wed Fri Fase 5 29 days? Tue Fri Markedsføring av PSO 21 days? Fri Fri Mer detaljert utarbeidelse 4 days? Tue Fri Utvikle tiltak for markedsføring 25 days? Mon Fri Fase 6 79 days? Mon Thu Skrive rapport 75 days? Mon Fri Ferdigstille rapport 5 days? Fri Thu Levere inn bachelorprosjektet 1 day? Thu Thu Fase 7 11 days? Thu Thu Lage A3-plakat 6 days? Thu Thu Forberede fremføring 8 days? Tue Thu Fremføring av bachelorprosjektet 1 day? Thu Thu an '10 Feb '10 Mar '10 Apr '10 May '10 Jun ' Project: ganttskjema-bachelor Date: Fri Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 1

18 18

19

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

FORPROSJEKT: Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen. Dato: 27.01.11

FORPROSJEKT: Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen. Dato: 27.01.11 FORPROSJEKT: Forfattere: Marit Fredlund Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen Dato: 27.01.11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tittel...3 Prosjektdeltakere...3 Oppdragsgiver...3 Veileder...3 Problemstilling...3

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as HELENE GROMSRUD, THERESE ISABELLE BULAND, HANNE MARI SVEUM Dato: 29. januar 2010 Tittel: Forfattere:

Detaljer

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold 1 2 Sammendrag Prosjektnavn Verdien av sosiale medier Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold Oppdragsgiver Vizeum Norge v/ Stian Giskeødegård Veileder Høgskolen i Gjøvik v/ Leif

Detaljer

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. MARS 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAGERE 3 FREMDRIFTSPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Forprosjektrapport Flisa Media as

Forprosjektrapport Flisa Media as Forprosjektrapport Flisa Media as «Kan teknologi, tjenester/produkter komplettere hverandre i tre ulike mediebedrifter?» Høgskolen i Gjøvik 29. januar 2008 Forfattet av: Helge André Hille Johansen & Eirik

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS...

Detaljer

Kvalitetsheving basert på markedsundersøkelser - Markedsføringstiltak og implementering av Prosess-Standard Offset.

Kvalitetsheving basert på markedsundersøkelser - Markedsføringstiltak og implementering av Prosess-Standard Offset. Bacheloroppgave: Kvalitetsheving basert på markedsundersøkelser - Markedsføringstiltak og implementering av Prosess-Standard Offset. Forfattere: Dato: Hilde Kloppbakken Thea Wegger Ektvedt Henrik Gjøen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 1.0 Bakgrunn Teknologien innenfor radioverden har vært igjennom en stor utvikling de siste årene. Nå er det videooverført radio,

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08. Forprosjektrapport. Tag Studio. Gruppe 2 Vår 2008

REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08. Forprosjektrapport. Tag Studio. Gruppe 2 Vår 2008 REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08 Forprosjektrapport Tag Studio Gruppe 2 Vår 2008 Innhold 1. Sammendrag Side 03 2. Beskrivelse av oppgaven Side 04 2.1. Bakgrunn Side 04 2.2. Oppdragsgiver Side 04 2.3. Problemstilling

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Motivasjon MARI HELEN TEIGHAGEN, STUDENTNUMMER 100400, HANNE SAGSTUEN, STUDENTNUMMER 100403 VERA ADOLFSEN, STUDENTNUMMER 101051 DATO: 27.01.14 Innhold

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter.

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Skrevet av Nicklas Røberg og Amina Hodzic Januar 2014 Innhold 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn og problem... 3 1.2 Effektmål... 3 1.3 Resultatmål...

Detaljer

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PROSJEKTPLAN 25.01.10 Øyvind Mathiassen Jan Henning Christiansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN OG MÅL... 4 2.1 BAKGRUNN...

Detaljer

29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland Status Her beskriver vi hvordan den nåværende statusen er

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen H10B02 Høgskolen i Østfold 1. Mål og rammer... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Agnda: Ferdigstilling av prosjektplan Prosjektplan og prosjektavtale utarbeidet, prosjektplan levert inn på Fronter.

Agnda: Ferdigstilling av prosjektplan Prosjektplan og prosjektavtale utarbeidet, prosjektplan levert inn på Fronter. Dato: 18.1.11 Agnda: Utarbeiding av prosjektplan Startet utarbeidelse av prosjektplan. Foreløpige ansvarsområder fordelt: Vegard: Hjemmeside Glenn: Dokumenter Odd A: Logg og referat Dato: 24.1.11 Agnda:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

CTR COST TIME & RESOURCE

CTR COST TIME & RESOURCE 15.01.16 CTR ( Aktivitetsnummer:) 1 Tittel: Planlegging 62 dager Tilrettelegging og planlegging av bachelor oppgaven. Befaring Sette ut vannmålere Utforming av oppgavetekst Samle litteratur og verktøy

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud PROSJEKTPLAN Bacheloroppgave, våren 2008 Stian Flatebø og Daniel Hellerud Hev/senk INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjektplan... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Organisering... 3 2.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

Småskala strømproduksjon med dampmotor

Småskala strømproduksjon med dampmotor Forprosjektrapport Småskala strømproduksjon med dampmotor Av og Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Småskala strømproduksjon med dampmotor Oppgave Lønnsomhetskalkyle med dampmotor Periode 23.03.07-08.06.07

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

28. februar 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport I. «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

28. februar 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport I. «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 28. februar 2010 Høgskolen i Gjøvik Statusrapport I «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Status Her beskriver vi hvordan den nåværende statusen er på følgende punkter. Planlegging Første

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: USB Trådløse hodetelefoner. Project title: USB wireless headphones. Andreas

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 2009 FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 31.03.2009 I$nnholdsfortegnelse 1.0 Prosjektdirektiv... 3 1.1 Organisering...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2010

Prosjektplan Bacheloroppgave 2010 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2010 Bevegelsesmonitorering på offshoreinstallasjoner Jonas Karl Lian Hansen og Dag Atle Skår 29.01.2010 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger»

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Gruppe Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic 2014 B A C H E L O R O P P G A V E I F A G E T V E G T E K N I K K Innholdsfortegnelse

Detaljer

Presentasjon av Bachelorprosjekt! 1

Presentasjon av Bachelorprosjekt! 1 Presentasjon av Bachelorprosjekt! 1 PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE R. Kjeldsberg AS er morselskapet til R. Kjeldsberg og ble grunnlagt i 1856. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning ble grunnlagt i 1999. Konsernet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

P 1 PROSEDYRE FOR PROSJEKTSTYRING 6 P 2 PROSEDYRER VED MØTER 7 P 3 PROSEDYRE FRAVÆR 8 P 4 PROSEDYRE PROBLEMLØSNING 9

P 1 PROSEDYRE FOR PROSJEKTSTYRING 6 P 2 PROSEDYRER VED MØTER 7 P 3 PROSEDYRE FRAVÆR 8 P 4 PROSEDYRE PROBLEMLØSNING 9 FORORD 3 KVALITETSPOLITIKK 3 PROSJEKTDELTEKERNE 3 DEFINISJON AV KVALITET 3 KONTROLL 3 PROSJEKTSTYRING 4 ORGANISASJONSSTRUKTUREN 4 ANSVAR OG MYNDIGHET 4 AVVIKSBEHANDLING 5 DOKUMENTASJON 5 FIRMAPOST 5 WEB

Detaljer

Dagens IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Faglærers bakgrunn

Dagens IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE Kategori : Obligatorisk emne i studiene bachelor i Programvareutvikling bachelor i Økonomi og Ledelse Studiepoeng : 10 Info om emnet: http://www.hig.no/content/view/full/10186/language/nor-no

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker Forprosjektrapport Samvirke hulldekker på stålbjelker 2 Samvirke hulldekker på stålbjelker Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som alle studerer bygningskonstruksjon. Som avsluttende prosjekt

Detaljer

Prosess-standard offset (PSO)

Prosess-standard offset (PSO) Sven Erik Skarsbø Prosess-standard offset (PSO) Foredrag ved Trykkernes Landssammenslutnings konferanse i Lillestrøm 4. og 5. mai 2011 Disposisjon Hva er annerledes nå enn før? Hva kan vi glemme? Hva må

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innhold. Bachelorprosjekt V2015

Prosjektbeskrivelse. Innhold. Bachelorprosjekt V2015 Prosjektbeskrivelse Innhold 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Om oss... 2 Forutsetninger og rammebetingelser... 2 Avgrensing av prosjektet... 2 Om Neslandsvatn byggsenter... 2 2. MÅLSETNINGER...

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder

OM PROSJEKTER. For Prosjektforum Våren 2008. ISS, Audun Melaas, Prosjektleder OM PROSJEKTER For Prosjektforum Våren 2008 ISS, Audun Melaas, Prosjektleder Agenda 1. samling: Plansjene i denne presentasjonen er Om prosjektet Prosjekttyper Prosjektfaser Teamet Faser i teams utvikling

Detaljer

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen E1020 General IO Controller Forprosjektrapport 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo

Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler. Forprosjekt. PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Gruppe 75: Optisk sortering av mineraler Forprosjekt PO500E Hovedprosjekt i Automatiseringsteknikk Børre Eide, Ola I Wågsand og Even Lillemo Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) Sluttrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: 5 Gruppeleder: Måleansvarlig: Gruppemedlemmer: Veileder: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer