PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi"

Transkript

1 PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Gjøvik, januar 2010

2 Innholdsfortegnelse Informasjon om prosjektet... 3 Sammendrag... 4 Prosjektgruppen... 5 Bakgrunn og kompetanse... 5 Roller og ansvar... 6 Om Valdres Trykk AS... 7 Mål... 8 Avgrensninger... 9 Retningslinjer... 9 Fremdriftsplan Prosjektbudsjett Utførelse av prosjektet Risikofaktorer Rollefordeling Samarbeidsavtale Kilder Vedlegg: 1. Ganttskjema 2. Prosjektavtale

3 Informasjon om prosjektet Arbeidstittel Markedsføring for Valdres Trykk AS Gruppedeltagere Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Espen Killi Henrik Gjøen Linje Bachelor i Mediemanagement Oppdragsgiver Valdres Trykk AS, Fagernes Kontaktperson Morgan Brenden, administrerende direktør Gruppeleder Rullerende Tiltak - Foreslå markedsføringstiltak for bedriften - Gjennomføre forstudier og coaching ved PSO-sertifisering Problemstilling Hvordan bør bedriften drive markedsføring for å øke sitt resultat, og hvordan vil en PSOsertifisering påvirke Valdres Trykks drift og omdømme? Bakgrunn for problemstillingen Valdres Trykk AS er midt i en omstillingsfase hvor fusjoner og fisjoner har funnet sted, og sliter med at omverdenen ikke vet hvilke produkter de trykker og hvilke andre tjenester de tilbyr. Trykkeriet har derfor behov for en kartlegging av kundenes kunnskaper om deres produkter og tjenester, forslag til hvordan de kan markedsføre seg bedre samt en kartlegging av den generelle kundetilfredsheten. Etter hvert vil markedet kanskje også kreve ulike kvalitets- og miljøsertifiseringer for i det hele tatt å vurdere å bli/fortsette å være kunde hos trykkeriet. Det er derfor nødvendig å kartlegge hvordan ulike sertifiseringer og miljømerkinger vil påvirke kundenes syn på bedriften, og foreslå måter å kommunisere de fordeler en PSO-sertifisering gir kunden. Bedriften bruker også mye ressurser på å rette feil i filene som sendes til trykkeriet, noe som fører til driftsstans og frustrasjon blant trykkerne. Trykkeriet vurderer derfor ulike tiltak for å redusere antall feil i filene fra kundene, og fange opp eventuelle feil så tidlig som mulig i prosessen for å unngå driftsstans. Som et tiltak har bedriften besluttet å gjennomføre en PSO-ser- 3

4 tifisering innen 1. juni, og forstudiene til denne sertifiseringen vil være en sentral del av dette prosjektet. Hovedmål Valdres Trykk AS skal øke sitt årsresultat med 5% på tre år som følge av tiltakene foreslått i dette prosjektet. Effektmål For Valdres Trykk AS: Gjennomføre markedsundersøkelser for å avdekke hva som må til for å selge mer til eksisterende kunder og øke kundetilfredsheten Utvikle en markedsføringsstrategi og foreslå tiltak for å nå nye kunder Kartlegge behov for PSO-sertifisering og miljømerking Gjennomføre forstuder til PSO-sertifisering og coache bedriften gjennom sertifiseringsperioden Faglige ressurspersoner Fargestyring: Peter Nussbaum og Aditya Sole Markedsføring: Ragnhild Silkoset og Wiggo Slåttsveen Hjemmeside Sammendrag Prosjektet har markedsføring og PSO som tema, og gjennomføres med Valdres Trykk AS på Fagernes som oppdragsgiver. Forprosjektrapporten utarbeides som innledende fase i prosjektarbeidet der mål, rammer, fremdrift, og annen nødvendig prosjektbeskrivelse kommer frem. Forprosjektrapporten gir et klart bilde på hva prosjektet skal inneholde, bakgrunn for prosjektet, og hvilket resultat som skal foreligge ved prosjektslutt. Vi har også utarbeidet et budsjett som viser hvilke kostnader prosjektet vil medføre. 4

5 Prosjektgruppen Deltakere Henrik Gjøen Tlf: E-post: Thea Wegger Ektvedt Tlf: E-post: Hilde Kloppbakken Tlf: E-post: Espen Einvik Killi Tlf: E-post: Veileder Leif Egil Nordahl Tlf: E-post: Kontaktperson hos Valdres Trykk AS Morgan Brenden Tlf: E-post: Bakgrunn og kompetanse Vår bacheloroppgave i 2010 utføres på oppdrag fra Valdres Trykk AS. Vår gruppe består av Thea Wegger Ektvedt, Henrik Gjøen, Hilde Kloppbakken og Espen Killi, hvor alle studerer bachelor i Mediemanagement ved Høgskolen i Gjøvik. Ut i fra de fag som gruppemedlemmene har vært gjennom i løpet av bachelorstudiet, danner det kunnskapsgrunnlaget for vår oppgave. Utover det så har tre av medlemmene tidligere utdanning innen allmenne fag fra videregående, mens Hilde gikk medier og kommunikasjon. Valdres Trykk AS hadde sendt inn tre oppgaver til HIG, det var fargestyring og prøvetrykk, produksjonssimulering og markedsføring. Vi kontaktet dem for et møte om videre informasjon. Her fikk vi vite at det som Valdres Trykk AS hovedsakelig var ute etter var en oppgave med PSO-sertifisering og få kundene til å ha mer innsikt innenfor dette området. Og hvordan de skulle opplyse kundene bedre om dette området. Bedriften hadde også behov for generell markedsføring. Siden vi er en gruppe på fire stykker, ble det en blanding av markedsføring og fargestyring. Vi så at denne jobben med disse temaene var innenfor vår kompetanse og at vi kunne videre- 5

6 utvikle oss innenfor dette området. Vi så også at erfaringer innefor dette området kan være en fordel i senere jobbsammenhenger. Roller og ansvar Vi har valgt å rullere på rollene slik at alle i gruppen får best mulig innblikk og erfaring i prosjektlederrollen. Vi har delt inn fire ulike prosjektroller med hvert sitt ansvarsområde. Ansvarsområder til de forskjellige rollene Prosjektleder Skal følge opp gruppemedlemmene og holde oversikt over fremdriften Har to stemmer ved avstemninger Har myndighet til å ta mindre beslutninger på vegne av gruppen Sekretær Skal holde styr på arbeidslogger Er ansvarlig for oppdatering av websidene Skriver møtereferater og statusrapporter Kvalitetsansvarlig Har ansvaret med å korrekturlese ferdige tekster Skal forsikre seg om at kildene er riktige Ressursperson Har ansvar for å ta backup av prosjektdokumentene hver fredag Må ta på seg jobber som blir delt ut til han/henne Har en støttefunksjon for de andre rollene Ved sykdom er det denne personen som tar over rollen til den syke i sykeperioden 6

7 Om Valdres Trykk AS Valdres Trykk AS er en bedrift med med 44 ansatte og hadde en omsetting på 47 millioner i Valdres Trykk AS er en del av Valdres Media AS. Valdres Media AS er igjen en del av konsernet Tun Media AS. Valdres Trykk AS ble opprettet 9. april Bedriften består av én førtrykksavdeling, et trykkeri og én ferdiggjøringsavdeling. Førtrykkavdelingen og trykkeriet ligger på Fagernes i samme bygg som Valdres Media AS mens bokbinderiet ligger i Gjøvik. Administrerende direktør i henholdsvis Valdres Media og Valdres Trykk AS er Kari H. Slaatteelid og Morgan Brenden. Produktene som Valdres Trykk AS leverer er avisrotasjon, siviltrykk (bøker og magasin) og bokrotasjon. Marioteten av trykksakene som blir produsert på Valdres Trykk AS blir sendt til ferdiggjøring på Gjøvik Bokbinderi AS. I tillegg til bokbinderiet har Valdres Trykk AS en bokrotasjon-maskin stående i Gjøvik. Kundeporteføljen til Valdres Trykk AS består i hovedsak av forlag i Oslo-området ( omlag 70%). Valdres Trykk AS trykker avisen Valdres. Det er Valdres Media AS som publiserer avisen, både som avis og som nettavis. I tillegg til å trykke avisen Valdres trykker Valdres Trykk AS avisene Raumnes, Konnerudposten, Nesoddposten, Gausdølen og andre kundeaviser. Valdres Trykk AS har økonomi og IT-avdeling som stabsfunksjoner. De ansatte i disse funksjonene er ansatt i Valdres Media AS. Valdres Trykk AS Salg Økonomi IT Førtrykk Trykk Avdeling Gjøvik Bokbinderi Bokrotasjon 7

8 Mål Læringsmål For prosjektgruppen: Få innsikt i hvordan et prosjekt gjennomføres Få økt forståelse for fargestyring, spesifikt innenfor PSO-sertifisering Få økt forståelse av kunde-bedrift relasjoner Få bedre innsikt i hvordan en bedrift markedsfører seg selv Sette teorier ut i faglig praksis Få bedre innsyn på hvordan en bedrift fungerer Få bedre oversikt på hvordan det er å være i de forskjellige rollene i et prosjekt Prosjektresultat Prosjektresultatet vårt blir en sluttrapport hvor vi konkluderer med hva vi anbefaler bedriften å gjøre for å nå sitt mål. For Valdres Trykk: Økt resultat Bedre arbeidsflyt Sterkere posisjon i markedet Økt kundetilfredshet 8

9 Avgrensninger Siden oppgaven er så omfattende som den er, må vi avgrense og konkretisere den slik at vi får muligheten til å gå i dybden på våre kjerneoppgaver. Rapporten vi ikke inneholde noen gjennomgang av kjerneprinsippene innen grafisk virksomhet, det forutsettes at leseren har grunnleggende forståelse for de ulike prosessene som foregår i et trykkeri, fra datafil til ferdig produkt. Fargemålingene i PSO-delen vil utelukkende gjelde bedriftens 4-farge arkoffset. Markedsføringsdelen av prosjektet vil omfatte bedriften som en helhet, altså merkevarebygging av bedriften og å bedre bedriftens posisjonering i markedet. Bedriftens enkeltprodukter vil komme mer i bakgrunnen. Markedsføringsdelen av prosjektet blir å anse som en retningsgivende rapport og forslag til kampanje, og ikke som en kampanje i seg selv. I de økonomiske betraktningene skal bokrotasjonspressen som befinner seg på Gjøvik ses bort fra. Retningslinjer Rammene til prosjektet er definert av Høyskolen i Gjøvik og finnes på HiGs nettsider. Innlevering av prosjektplan og prosjektavtale med oppdragsgiver er innen klokken Nettside publiseres innen klokken Ferdig bacheloroppgave skal leveres til kopisentralen innen kl Ferdig bacheloroppgave skal leveres Studenttorget innen kl A3 plakaten skal leveres til laminering innen kl Laminert plakat skal leveres til Studenttorget innen kl Presentasjonen av bacheloroppgaven vil bli foretatt Nøyaktig klokkeslett er foreløpig ikke bestemt. 9

10 Fremdriftsplan Siden gruppen vil arbeide med en todelt problemstilling, vil vi dele oss og arbeide i to delvis separate løp med unntak av i første og siste fase av prosjektet. Markedsføringsløp Fase Startdato Sluttdato Aktivitet Arbeidsdager Forprosjekt 20 dager Kartlegging av dagens tiltak 10 dager Markedsundersøkelse 20 dager Mulighetsanalyse og tiltaksplanlegging 17 dager Utvikling av markedsføringstiltak 24 dager Sluttfase til ferdigstilling av rapport 2 dager Løp for kartlegging PSO-krav og andre sertifiseringer Fase Startdato Sluttdato Aktivitet Arbeidsdager Forprosjekt 20 dager Kartlegging av arbeidsflyt og kompetanse 10 dager Analyse av arbeidsflyt og kompetanse 18 dager Fremdriftsplan for PSO og miljømerking 23 dager PSO i markedsføringssammenheng 19 dager Sluttfase til ferdigstilling av rapport 2 dager Prosjektbudsjett Oppdragsgiver dekker kostnadene i forbindelse med innbinding av egne prosjekteksemplarer, samt reiseutgifter mellom Fagernes og Gjøvik tilsvarende Statens reiseregulativer. Det vil si 3,50 kr pr. kilometer pluss 0,75 kr tillegg for hver passasjer. Inndekning fra oppdragsgiver av utgifter ut over dette er ikke foreløpig avklart. Gruppen har også søkt om stipend til inndekning av den budsjetterte reisevirksomheten underveis i prosjektløpet. Planlagt er en tur til Molde for å besøke EKH, samt en tur til St. Gallen i Sveits for å besøke UGRA. Utgifter som ikke dekkes inn av oppdragsgiver eller stipend, deles likt på gruppens medlemmer jfr punkt 13 i samarbeidsavtalen. 10

11 Utgiftspost Kr Antall Sum (kr) Reiseutgifter t/r Fagernes med fire i bilen turer Reiseutgifter t/r Fagernes med to i bilen turer Tur til EEK Molde, reise og opphold personer Tur til Sveits (UGRA), reise og opphold personer Diverse rekvisita Innbinding av prosjektrapport eksemplarer Printing og laminering av plakater 40 2 eksemplarer 80 Uforutsette utgifter Telefonutgifter Sum Utførelse av prosjektet Metode Dette prosjektet vil kreve at alle gruppemedlemmene setter seg godt inn i hva en PSOsertifisering innebærer. For å sette oss inn i dette arbeider gruppen tett med de ansatte på fargelaben, med Peter Nussbaum som kontaktperson. Gruppen vil også delta på et møte om PSO holdt av NHO Grafisk hos Brummunddal Media tidlig i prosjektløpet. I tillegg til dette vil gruppemedlemmene lese seg opp individuelt for å sette seg best mulig inn i hva PSO er. Grunnleggende kunnskap om PSO og de berørte ISO-standarder er viktig både for de to gruppemedlemmene som skal arbeide primært med kartlegging og klargjøring for PSO-sertifisering hos Valdres Trykkeri, men også for de to gruppemedlemmene som blant annet skal arbeide med markedsføring av PSO-konseptet. Både den bedriftsinterne kartleggingen og de eksterne markedsanalysene vil kreve bruk av spørreskjemaer og intervjuer med ansatte på trykkeriet og trykkeriets kunder. Gruppen har også (begrenset) tilgang til rapporten fra PSO-sertifiseringen hos den grafiske bedriften EKH i Molde, som ble skrevet ved sertifisering av denne bedriften i I tillegg til disse kildene vil vi søke informasjon i bøker, på internett og det kan også bli aktuelt å kontakte ressurspersoner i UGRA eller andre bedrifter som har gjennomført PSO-sertifisering. Vi har også planlegt å avlegge EKH Molde et besøk så tidlig som mulig i prosjektløpet, aller helst før klartleggingen hos Valdres Trykk begynner slik at gruppemedlemmene kan starte kartleggingen med best mulig innsikt i hvordan en ferdig sertifisert bedrift driver. Prosjektgruppen planlegger også en tur til UGRA, som ligger i St. Gallen i Sveits. For markedsføringsdelen av oppgaven vil det bli nødvendig å lese seg opp på markedsføringsog merkevarebyggingsteori, og vi vil kontakte Ragnhild Silkoset, som underviser i Markedsføring ved Høgskolen i Gjøvik og på BI og som også arbeider med sin doktorgrad i samme emne. Lærer i Merkevarebygging ved Høgskolen i Gjøvik, Wiggo Slåttsveen vil også kunne bidra med sine kunnskaper. Kunnskapen vil bli brukt til å utarbeide og analysere en markedsundersøkelse og på bakgrunn av denne utvikle og foreslå salgs- og omdømmefremmende tiltak. Prosjektgruppen vil også innhente informasjon fra EKH om hvilke markedsfordeler deres PSO-sertifisering har medført. Gruppen vil arbeide delvis todelt, med to gruppemedlemmer som har hovedansvaret med 11

12 PSO- og miljømerkedelen, mens de to andre vil arbeide med markedsføringsdelen av prosjektet. I første og siste prosjektfase vil hele gruppen arbeide sammen med henholdsvis forprosjektet og sammenfatning/presentasjon av prosjektet. Selv om vi har valgt å dele inn arbeidet slik, vil alle gruppemedlemmene sette seg inn i all prosjektrelevant informasjon. Gruppen vil mesteparten av tiden jobbe på Høgskolen i Gjøvik, og ettersom vår samarbeidsbedrift ligger på Fagernes, vil det bli nødvendig at en del av arbeidet vil bli utført hos dem. Møtevirksomhet Gruppen har veiledningstid med veileder Leif Egil Nordahl torsdager klokken 09:00. Dersom det ikke er behov for noen veiledningstime vil veileder få beskjed om dette i god tid. Referat fra møtene vil bli skrevet umiddelbart etter møtet og sendt til alle gruppemedlemmer og veileder. Møter med oppdragsgiver holdes ved behov, og vil avtales på mail. All korrespondanse av betydning vil bli vedlagt rapporten. Møter med ressurspersoner og kilder vil holdes etter behov. Det vil skrives referat fra disse møtene, og referatene vil bli vedlagt rapporten. Gruppen vil hver fredag holde et statusmøte, hvor vi sammenlikner den faktiske prosjektfremdriften med fremdriftsplanen. Ved avvik beslutter gruppen i fellesskap hva som må til for å rette opp avviket. Disse møtene fungerer også som et ventilmøte, hvor gruppemedlemmene tar opp gruppeinterne saker. Det vil også bli skrevet referat fra disse møtene. Det er prosjektleders ansvar å innkalle til og lede statusmøtene. Risikofaktorer Sikring av data Hvordan unngå tap av data: Vi jobber primært på nettjenesten Det er en nettjeneste der man kan opprette et rom der alle gruppedeltakerene deler dokumenter og andre filer. På den måten har alle tilgang til alt stoffet til en hver tid, dessuten blir det lettere for gruppemedlemmene og holde oversikt over hva som er gjort. I tillegg til å lagre dokumenter på nettskyen vil hver enkelt av gruppemedlemmene lagre sine dokumenter lokalt på egen datamaskin. På denne måten blir dokumentene lagret på to steder. I tillegg til dette vil innholdet på nettskyen tas backup av hver fredag eller oftere. Tiltak ved tap av data: Ved tap av data, må det vektlegges å produsere dataene på nytt. Sykdom Det kan oppstå sykdom i gruppen. Når man jobber sammen hver dag er det lett at sykdom sprer seg til alle i gruppen. Svineinfluensa og vanlig sesongbasert influensa kan sette gruppen ute av spill i en lengre periode. Det er derfor viktig å ta visse forholdsregler. Hvordan unngå sykdom: Generell hygiene, vaske seg på hendene osv. Merker man at man begynner å bli syk er det bedre å holde seg borte fra gruppen i et par 12

13 dager enn å smitte resten av gruppen Hvis det inntreffer: Ved langtidsykdom gjelder grupperegel nr.22 om sykdom. Mangelfullt datagrunnlag Det kan hende at vi ikke får godt nok datagrunnlag på våres undersøkelser og ved generell innsamling av stoff. Hvordan unngå: Være tidlig uten med undersøkelser og lignende for å få et godt nok datagrunnlag. Tiltak hvis det skjer: Sende purringer Finne nye kanaler for innsamling av data. Ved mangeltfullt datagrunnlag kan det være nødvendig å basere seg på vitenskapelige teorier. Kontakte veileder/ fagpersoner om råd. Rollefordeling Plan for rullering av prosjektroller Dato/Rolle Prosjektleder Sektetær Kvalitetsansvarlig Ressursperson 18.januar - 18.februar Espen Thea Hilde Henrik 19.februar - 23.mars Thea Henrik Espen Hilde 24.mars - 28.april Hilde Espen Henrik Thea 29.april - 3. juni Henrik Hilde Thea Espen 13

14 Samarbeidsavtale 1. Ordinær arbeidstid er mandag til fredag. Korte arbeidsdager stiller krav til effektivt arbeid, og det må påregnes noe hjemmearbeide utenom disse tidene. 2. Alle gruppemedlemmer skal møte punktlig til avtalt tid og sted. Hvis et gruppemedlem ved sykdom eller annen gyldig grunn ikke kan møte eller blir forsinket skal dette meldes i god tid. Ved forsinkelser over 15 minutter skal resten av gruppen informeres. 3. Hver enkelt står til ansvar for at deres arbeidsoppgaver blir løst på en god og riktig måte. Avtalte tidsfrister skal overholdes så langt dette er mulig. Ved avvik skal gruppa informeres og eventuelle tiltak iverksettes. Det er lov å be om hjelp! 4. Viktige beslutninger skal tas med alle gruppemedlemmers deltakelse, og større avgjørelser tas opp til avstemming. Dersom det ikke eksisterer noe flertall teller gruppeleders stemme dobbelt. 5. Det skal være god stemning innad i gruppen, ved uenighet og gnisninger skal de nødvendige tiltak iverksettes for å gjenskape stemningen. En konflikt skal løses så snart som mulig, det vil avholdes en ventiltime hver fredag. 6. Alle gruppemedlemmer skal holde seg oppdatert på ukens arbeidsoppgaver og fremdrift. 7. Dersom et gruppemedlem ikke bidrar til gruppearbeidet, eller det utvikler seg uløselige konflikter i gruppen vil dette tas opp med veileder som kan ta saken videre til dekan. Dekan kan innvilge eksklusjon fra gruppen. 8. Pauser i arbeidet innvilges etter behov. Gruppen skal arbeide etter komfortable rutiner for å holde motivasjon og arbeidsglede ved like. Overdreven pausetagning er ikke tillatt. 9. Arbeidssted og møtetidspunkt for neste uke avtales på fredagssmøte. 10. Gruppen har helgefri dersom ikke annet avtales. 11. Den enkelte har ansvar for å loggføre eget arbeid. Her skrives dato, timeantall og arbeidsoppgave som blir utført i stikkordsform. Loggen skrives direkte inn i vårt felles loggdokument. Sekretæren fører felleslogg. 12. Fastsatt fremdriftsplan skal følges så langt dette er mulig. Ved avvik skal tiltak igangsettes snarest slik at gruppen kommer i mål til fastsatt tidspunkt. Tidspress kan føre til helgejobbing. Vi skal arbeide i en jevn arbeidsrytme med rutine og struktur for å sikre fremgang og for å unngå skippertak. 13. Alle nødvendige innkjøp skal tas opp og med alle til stede. Alle kostnader fordeles likt på gruppemedlemmene. Den enkelte er ansvarlig for å rapportere inn hva som fører til kostnaden og eventuelle utlegg slik at dette kan inngå i gruppens samlede regnskap. Gruppen skal kontinuerlig holde oversikten over påløpte kostnader. 14. Eventuell låning av utstyr skjer under den enkeltes ansvar og det forutsettes at lånte ting leveres i tide. 14

15 15. Den enkelte har ansvar for forsvarlig lagring av sitt dokument, og vi forutsetter gode backuprutiner. Når en oppgave kan anses som ferdig skal dette korrekturleses og lastes opp til vårt samarbeidsområde på Google docs. Backup av Google docs-området taes hver fredag, og det er ressurspersonen som har ansvar for at dette blir gjort. Alle har et samlet ansvar for innhold og lagring av den endelige rapporten. 16. Det forventes at alle på gruppen tilegner seg nødvendige kunnskaper underveis i prosjektet. 17. Referater som skrives for statusmøter, møter med veileder og oppdragsgiver skal inngå som vedlegg i den endelige rapporten. 18. Det skal gjennom hele prosjektet fokuseres på samarbeid og likeverd. Alles meninger og bidrag er like mye verdt. Det finnes ingen dårlige ideer. 19. Plagiat skal ikke forekomme. Det enkelte gruppemedlem har ansvar for å føre opp kilder etter avtalt referanseteknikk fortløpende i arbeidsprosessen. 20. Det vil bli satt opp en tidsplan som viser når de ulike gruppemedlemmene forelesninger. På disse tidspunktene er medlemmene fritatt fra arbeidet med bacheloroppgaven. 21. Prosjektleder har fullmakt til å signere på vegne av gruppen, og kan delegere dette til et annet gruppemedlem ved behov. 22. Ved langvarig sykdom som i stor grad går ut over arbeidet med oppgaven skal den syke frivillig forlate gruppen. Jeg har lest samarbeidsavtalen og godtar denne: 15

16 Kilder Nina Esp Aase, Ingrid Næs, Hilde Sivertsen Fossing (2009) Forprosjektrapport; Konsis- en bedrift med muligheter. Høgskolen i Gjøvik. Harald Westhagen m.fl.(2007); Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Infoskriv om Valdres Media, Innhentet fra Valdres Medias interne dokumentarkiv Vedlegg 1. Ganttskjema 2. Prosjektavtale 16

17 ID Task Name Duration Start Finish 1 Fase 1 15 days? Mon Fri Forprosjektrapport 15 days? Mon Fri Webside 10 days? Fri Thu Infomøte NHO Grafisk 1 day? Mon Mon Innlevering forprosjektrapport 1 day? Fri Fri Fase 2 10 days? Mon Fri Kartlegging arbeidsflyt og kompetanse 10 days? Mon Fri Bedriftsbesøk VT for kartlegging PSO 1 day? Wed Wed Informasjonssamling tidligere markedsføring 5 days? Mon Fri Bearbeide samlet informasjon, dokumentere 5 days? Mon Fri Fase 3 21 days? Fri Fri Analysering av arbeidsflyt og kompetanse 17 days? Fri Mon Ferdigstilling PSO-rapport 3 days? Mon Wed Levere PSO-rapport 1 day? Wed Wed Utarbeide spørreundersøkelse 5 days? Mon Fri Sende ut spørreundersøkelse 2 days? Mon Tue Bearbeide resultater 12 days? Wed Thu Tiltaksmuligheter 1 day? Fri Fri Fase 4 26 days? Thu Thu Utarbeide fremdriftsplan PSO for VT 12 days? Thu Fri PSO - miljømerking 14 days? Mon Thu Kartlegge markedsføringsmuligheter 3 days? Mon Wed Analysere hvilken metode som passer best 5 days? Thu Wed Utvelgelse/satsningsmetode 3 days? Wed Fri Fase 5 29 days? Tue Fri Markedsføring av PSO 21 days? Fri Fri Mer detaljert utarbeidelse 4 days? Tue Fri Utvikle tiltak for markedsføring 25 days? Mon Fri Fase 6 79 days? Mon Thu Skrive rapport 75 days? Mon Fri Ferdigstille rapport 5 days? Fri Thu Levere inn bachelorprosjektet 1 day? Thu Thu Fase 7 11 days? Thu Thu Lage A3-plakat 6 days? Thu Thu Forberede fremføring 8 days? Tue Thu Fremføring av bachelorprosjektet 1 day? Thu Thu an '10 Feb '10 Mar '10 Apr '10 May '10 Jun ' Project: ganttskjema-bachelor Date: Fri Task Split Progress Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Deadline Page 1

18 18

19

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

FORPROSJEKT: Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen. Dato: 27.01.11

FORPROSJEKT: Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen. Dato: 27.01.11 FORPROSJEKT: Forfattere: Marit Fredlund Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen Dato: 27.01.11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tittel...3 Prosjektdeltakere...3 Oppdragsgiver...3 Veileder...3 Problemstilling...3

Detaljer

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold 1 2 Sammendrag Prosjektnavn Verdien av sosiale medier Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold Oppdragsgiver Vizeum Norge v/ Stian Giskeødegård Veileder Høgskolen i Gjøvik v/ Leif

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as HELENE GROMSRUD, THERESE ISABELLE BULAND, HANNE MARI SVEUM Dato: 29. januar 2010 Tittel: Forfattere:

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen STATUSRAPPORT 2: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. MARS 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAGERE 3 FREMDRIFTSPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE

FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE FORSTUDIERAPPORT FOR MASTEROPPGAVE BILDE 1: FAST TRACK POSITIVE EFFEKTER VED BRUK AV PREFABRIKERTE YTTERVEGGSELEMETER I LEILIGHETSKOMPLEKSER EINAR GRIMSTAD Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008 «ORGANISASJONSKULTUR I HASLUM GRAFISK AS» ANDRÉ TANGEN STEVEN WIDLIC OLE MARTIN KRISTIANSEN 05HBMEMAA INNHOLD 1. Prosjektbeskrivelse... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstilling...

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Forprosjektrapport Flisa Media as

Forprosjektrapport Flisa Media as Forprosjektrapport Flisa Media as «Kan teknologi, tjenester/produkter komplettere hverandre i tre ulike mediebedrifter?» Høgskolen i Gjøvik 29. januar 2008 Forfattet av: Helge André Hille Johansen & Eirik

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

[ FORPROSJEKTRAPPORT ]

[ FORPROSJEKTRAPPORT ] 2013 [ FORPROSJEKTRAPPORT ] Hovedoppgave for gruppe H13B07 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og avløp Overvannshåndtering i Låbyområdet Planlagt startdato: 03.04.2013

Detaljer

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA Prosjektplan BMP 02.02.14 Anne Karoline Tvestad, 110364 Silje Marie Braaten, 100542 Therese Broback, 110359 11HBMPA Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn......s. 3 1.2 Prosjektmål...s. 3 1.2.0

Detaljer

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Prosjektplan 2010 Hvilke innstillinger og avstand bør laserskanneren opereres med for å oppnå akseptabel nøyaktighet på målte objekt? Hans Marius Strand 01.02.2010

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 11.02.09 Gruppe 1 Pål Ø. Solberg Olav Skårer Håvard M. Kveum Kristian Nilsen Skolens veileder Siv.ing. Harald B.

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter

Fremdriftsplanlegging i byggeprosjekter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Forstudierapport Ole Jørgen Levy & Emma Marie Skjærstad Fremdriftsplanlegging

Detaljer

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien Forskningsskisse Bacheloroppgave 2010/2011 Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien 24.01.2011 På hvilken måte praktiseres de nye energikravene iht. til plan og bygningsloven ved rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn:

Vann og Avløp. A. Organisering. B. Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn: Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann og Avløp Mulighetsstudie: Hovedløsninger for VA-systemet ved utvikling av Peterson-området Planlagt startdato: 24.03.14 Varighet:

Detaljer

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen FORPROSJEKT Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen Emil Opperud Nicolaisen Morten Kappelslåen Prosjektert veg, skjermdump fra utviklingsfasen

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Kvalitetsheving basert på markedsundersøkelser - Markedsføringstiltak og implementering av Prosess-Standard Offset.

Kvalitetsheving basert på markedsundersøkelser - Markedsføringstiltak og implementering av Prosess-Standard Offset. Bacheloroppgave: Kvalitetsheving basert på markedsundersøkelser - Markedsføringstiltak og implementering av Prosess-Standard Offset. Forfattere: Dato: Hilde Kloppbakken Thea Wegger Ektvedt Henrik Gjøen

Detaljer

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS...

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Motivasjon MARI HELEN TEIGHAGEN, STUDENTNUMMER 100400, HANNE SAGSTUEN, STUDENTNUMMER 100403 VERA ADOLFSEN, STUDENTNUMMER 101051 DATO: 27.01.14 Innhold

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Prosjektplan 2010 Mobile Mapping

Prosjektplan 2010 Mobile Mapping Mobile Mapping, Terratec AS Prosjektplan 2010 Mobile Mapping Høgskolen i Gjøvik, Avd. for teknologi, økonomi og ledelse Ola Vik Aarseth og Lars Drangevåg 25.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 1.0 Bakgrunn Teknologien innenfor radioverden har vært igjennom en stor utvikling de siste årene. Nå er det videooverført radio,

Detaljer

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter.

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Skrevet av Nicklas Røberg og Amina Hodzic Januar 2014 Innhold 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn og problem... 3 1.2 Effektmål... 3 1.3 Resultatmål...

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: - Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Forprosjektrapport

Detaljer

REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08. Forprosjektrapport. Tag Studio. Gruppe 2 Vår 2008

REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08. Forprosjektrapport. Tag Studio. Gruppe 2 Vår 2008 REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08 Forprosjektrapport Tag Studio Gruppe 2 Vår 2008 Innhold 1. Sammendrag Side 03 2. Beskrivelse av oppgaven Side 04 2.1. Bakgrunn Side 04 2.2. Oppdragsgiver Side 04 2.3. Problemstilling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PROSJEKTPLAN 25.01.10 Øyvind Mathiassen Jan Henning Christiansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN OG MÅL... 4 2.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Forprosjekt - Reinsvollhallen

Forprosjekt - Reinsvollhallen 18. 3. 2009 Forprosjekt - Reinsvollhallen Design av bærekonstruksjonen for Reinsvollhallen Bachelor oppgave i ingeniørfaget, bygg, konstruksjon Høgskolen i Gjøvik 2009 Jens Harald Sæverud, Milad Ahmadyar

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen H10B02 Høgskolen i Østfold 1. Mål og rammer... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik. Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 29. april 2010 Høgskolen i Gjøvik Statusrapport III «Studentradio og studentavis i en digital tidsalder» Victoria Engebretsen & Randi Stangeland Status Her beskriver vi hvordan den nåværende statusen er

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen

PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSTAKER PLANLAGT STARTDATO VARIGHET UTFYLT AV. Omdømmebygging hos Statens vegvesen Avdeling for ingeniørfag Postadresse: Postboks 700,1757, Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 00 Org.nr.: 971 567 376 PROSJEKTDIREKTIV PROSJEKTNAVN Omdømmebygging hos Statens vegvesen PROSJEKTTITTEL

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Agnda: Ferdigstilling av prosjektplan Prosjektplan og prosjektavtale utarbeidet, prosjektplan levert inn på Fronter.

Agnda: Ferdigstilling av prosjektplan Prosjektplan og prosjektavtale utarbeidet, prosjektplan levert inn på Fronter. Dato: 18.1.11 Agnda: Utarbeiding av prosjektplan Startet utarbeidelse av prosjektplan. Foreløpige ansvarsområder fordelt: Vegard: Hjemmeside Glenn: Dokumenter Odd A: Logg og referat Dato: 24.1.11 Agnda:

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Statusrapport

Statusrapport 22.10.2016 Statusrapport GRUPPE 9 KRISTOFFER-ANDRE KALLIAINEN, JACOB ÅS, PEDER AALEN WIIG Innhold STATUSRAPPORT 1... 2 PROSJEKT: WEB-BYRÅ... 2 1. HVA ER UTFØRT I PERIODEN... 2 2. STATUS I FORHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

FORPROSJEKTRAPPORT: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. FORPROSJEKTRAPPORT: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 28. JANUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD 2 1. MÅL OG RAMMER 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.1.1 Skjerdingen

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A.

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Bolteforbindelser Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. Planlagt startdato: 12.01.15 Varighet: 16.06.15 Oppdragsgiver:

Detaljer

Småskala strømproduksjon med dampmotor

Småskala strømproduksjon med dampmotor Forprosjektrapport Småskala strømproduksjon med dampmotor Av og Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Småskala strømproduksjon med dampmotor Oppgave Lønnsomhetskalkyle med dampmotor Periode 23.03.07-08.06.07

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Forprosjektrapport Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04 - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Halden 24.mars 2010 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektdirektiv...

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1 Prosjektplan Bacheloroppgave TØL 3901 Innhold Side 2 : Bakgrunn Prosjektmål Rammer Prosjektets hovedmålsetting Side 3: Ansvarsforhold Oppgavespesifikasjon Øvrige roller og bemanning Prosjektgruppe Side

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud PROSJEKTPLAN Bacheloroppgave, våren 2008 Stian Flatebø og Daniel Hellerud Hev/senk INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjektplan... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Organisering... 3 2.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Starling IT - Support

Starling IT - Support konseptrapport Geir Askautrud, Medhjelper, IT- Ansvarlig Laila Helene Starling Rognstad, IT- Ansvarlig 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 KONSEPTMÅL...4 2. OMFANG...5 2.1 BESKRIVELSE...5

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS.

Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. Forrapport til hovedoppgave i videreutdanning GIS. 17. april 2009 Dette hovedprosjektet er basert på et samarbeid med Statkraft Energi AS, som er oppdragsgiver til dette prosjektet. Oppgaven går ut på

Detaljer

CTR COST TIME & RESOURCE

CTR COST TIME & RESOURCE 15.01.16 CTR ( Aktivitetsnummer:) 1 Tittel: Planlegging 62 dager Tilrettelegging og planlegging av bachelor oppgaven. Befaring Sette ut vannmålere Utforming av oppgavetekst Samle litteratur og verktøy

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer