Brukerveiledning. IR-fjernkontroll Anvendelse. Installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. IR-fjernkontroll 41-934. Anvendelse. Installation"

Transkript

1 Brukerveiledning IR-fjernkontroll Y934_03_R1_140908CWH 3 Inndeling i soner umiddelbart etter initialiseringen: Etter avsluttet initialisering skal DALI-enhetene legges i soner. Til dette brukes knappene: 1 for sone 1, 2 for sone 2, 3 for sone 3, 4 for sone 4, Mode + 1 hvis det er et eksternt DALIrelé som skal fungere for styring av, eller Mode + 3 hvis det er et eksternt DALI-relé som skal fungere for styring av Cut-Off-funksjon av alle armaturene. Hvis den røde LED-lampen lyser kort, betyr det at det er valgt en funksjon som ikke er mulig, f.eks. at man vil at et armatur skal fungere som et relé. Det går ikke. N Anvendelse IR-fjernkontrollen brukes til betjening og innstilling av følgende sensorer: Type , , , , samt Installation Programmeringer via IR-fjernkontroll. Fig Unlock/lock: Trykk 1 gang for å låse opp (unlock) sensoren for oppsett. Den e LED-lampen lyser når sensoren er i programmeringsmodus. Trykk 1 gang på Lock/unlock for å låse (lock) for oppsett driftsmodus. Den e LED-lampen kvitterer ved å Sensoren skal låses opp for alle innstillinger, unntatt for Status, 1, 2, 3, 4, On/Off, Auto, Dim + og Dim. Sensoren låses automatisk etter 5 hvis det ikke er utført manuelt etter den siste aktiveringen av en knapp. Ev. endrede innstillinger vil bli lagret. I programmeringsmodus slukkes den e LEDlampen et øyeblikk for å bekrefte at signalet er riktig mottatt når du trykker på IR-fjernkontrollen (41-934, tilbehør). 2 Initialisering av DALI-enheter: Alle DALI-enhetene skal initialiseres før de fungerer. Inntil dette gjøres vil alle LED-lampene i sensoren blinke i rekkefølgen rød, blå, gul og hvert 30. sekund. Inntil initialiseringen er foretatt, vil sensoren fungere i Out of the box -funksjon med automatisk inn-/ og utkobling med en ettergangstid på 15. Når alle DALI-enhetene er tilkoblet DALI-bussen og sensoren er tilkoblet, initialiseres DALI-enhetene på følgende måte: Trykk kort på Lock/unlock. Den e LED-lampen i sensoren slås på. Trykk på Init og hold knappen nede i 4 sekunder. Den røde og e LED-lampen blinker under initialiseringen, og alle armaturer lyser med 100 %. Nå begynner sensoren å adressere alle DALI-enhetene én etter én. Når et armatur får tildelt en adresse, slukkes armaturet. Når alle armaturene har fått tildelt en adresse, lyser det første armaturet som blir funnet med 100 % og er klar til soneinndeling. Den e LED-lampen lyser i sensoren. Merk: Hvis sensoren ikke kan tildele en DALI-enhet etter 10 forsøk, lyser den røde LED-lampen i 1 sek. Det kan ev. skyldes en feil/defekt DALI-ballast. Den første DALI-enheten som blir funnet, tennes med 100 %. Skal armaturet legges i f.eks. sone 1, trykker du på 1. Den e LED-lampen slukkes kort som kvittering for at programmeringen er akseptert. Trykk deretter på Next for å skifte til neste armatur. Vent til den e LED-lampen slukkes kort. Neste armatur lyser nå med 100 % lys. Skal dette armaturet i f.eks. sone 3, trykker du på 3 og deretter på Next. Slik fortsetter du til alle armaturene har fått tildelt en sone. Når DALIenhetene har fått tildelt en adresse, slukkes den e LEDlampen og den gule LED-lampen lyser i 1 sekund. NB: Hvis den røde LED-lampen lyser kort ved sonetildeling, betyr det at armaturet ikke er blitt tildelt en sone på korrekt måte. Prøv igjen. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Når alle armaturene er blitt initialisert, slukkes den e LED-lampen og dagslyskalibrering av belysningsanlegget startes automatisk. 4 Dagslyskalibrering: For å få en optimal dagslysstyring må sensoren kjenne lysforholdene i rommet. Dette foretar sensoren automatisk umiddelbart etter initialiseringen og når programmeringen forlates ved å trykke på Lock/unlock. Den e LEDlampen Det kan også foretas på et annet tidspunkt. Alle armaturer lyser med 100 % i 2 for å varme opp lysrørene. Deretter dempes de enkelte sonene gradvis for å til slutt Under denne prosessen blinker den røde LED-lampen med 1 sekund. Når den røde LED-lampen stopper å blinke, er kalibreringen avsluttet. Sensoren er klar til drift ca. 1 senere. Sensoren vil koble inn dagslyssonene. Hvis den røde LED-lampen fortsetter å blinke, betyr det at lysforholdene i lokalet ikke er optimale for å gjennomføre kalibreringen, typisk på grunn av overbelysning. Sensoren venter til lysforholdene er optimale, og utfører deretter en kalibreringsprosedyre automatisk. 5 Flytt et armatur fra en sone til en annen: Hvis et armatur er blitt tildelt feil sone, eller du ønsker å endre sonen som armaturet er tildelt, gjør du følgende: Trykk på Lock/ unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på Init, og alle armaturene slukkes, unntatt armaturet som ble funnet først. Det lyser med 100 % lys. Gå fremover med Next inntil det ønskede armaturet lyser 100 %. Trykk på 1 for å tildele armaturet sone 1. Trykk på 2 for å tildele armaturet sone 2. Trykk på 3 for å tildele armaturet sone 3. Trykk på 4 for å tildele armaturet sone 4. Trykk på Mode + 1 for å tildele et eksternt DALI-relé til -funksjon, eller trykk Mode + 3 for å tildele et eksternt DALI-relé en Cut-Off-funksjon. Trykk på Lock/lock for å avslutte programmeringen. Den e LEDlampen NB: Hvis et armatur har flyttet sone, startes en ny dagslyskalibrering ved avslutningen av programmeringen Lock/unlock. 6 Manuell kalibrering: Hvis du ønsker en kalibrering av belysningsanlegget utover det som ble foretatt like etter initialiseringen, kan dette selvfølgelig også la seg gjøre. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på Calib. Alle armaturer lyser med 100 % i 2 36(41)

2 for å varme opp lysrørene. Deretter dempes de enkelte sonene gradvis for å til slutt Under denne prosessen blinker den røde LED-lampen med 1 sekund. Når den røde LED-lampen stopper å blinke, er kalibreringen avsluttet. Sensoren er klar til drift ca. 1 senere. Sensoren vil koble inn dagslyssonene. F. eks.: Dagslyssonene skal kobles inn automatisk når sensoren registrerer aktivitet i dekningsområdet. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på On/Off inntil den røde LEDlampen blinker én gang. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen Hvis den røde LED-lampen fortsetter å blinke, betyr det at lysforholdene i lokalet ikke er optimale for å gjennomføre kalibreringen, typisk på grunn av overbelysning. Sensoren venter til lysforholdene er optimale, og utfører deretter en kalibreringsprosedyre automatisk. 7 Gå-test: Fig. 2. For å kunne registrere om sensoren registrerer det ønskede arealet eller kanskje forstyrres av f.eks. ventilasjonsanlegg, kan sensoren settes i testfunksjon. Her er ettergangstiden satt til 5 sekunder. Alle tilsluttede enheter vil bli aktivert når sensoren registrerer aktivitet i dekningsområdet. Dette gjelder for alle armaturer, internt relé og ev. også eksterne DALI-releer. Når sensoren er i test-modus, vil de forskjellige LED-lampene blinke avhengig av hvilken sektor som aktiveres. Den røde LED-lampen blinker når sektor A er aktivert. Den blå LED-lampen blinker når sektor B er aktivert, og LED blinker når sektor C er aktivert. NB: Tilkoblede slavesensorer settes også i testmodus når masteren er i test. Slavesensorer kan settes ut av testmodus separat via IR-fjernkontrollen (41-934, tilbehør). Testfunksjonen utføres på følgende måte: Trykk på Lock/ unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på Test On/Off. Den e LED-lampen slukkes, og sensoren er i testfunksjon. For å stoppe testmodus trykker du på Lock/unlock. 8 Valg av modus: Sensoren kan programmeres til å fungere på forskjellige måter avhengig av programmeringen. Du kan velge mellom: Mode 1: Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for Mode 2: Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for lys, On/Off Mode 3: Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for Cut-Off Mode 4: Dagslysstyring opptil 3 soner med komfortlys samt reléutgang for Dette programmeres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på Mode og deretter den ønskede funksjonen: 1 for modus 1, 2 for modus 2, 3 for modus 3 og 4 for modus 4. F. eks.: Sensoren skal kunne styre lyset i et klasserom med 3 dagslyssoner samt tradisjonelt lysrørsarmatur uten demping til tavlebelysning. Armaturet skal styres via det interne releet. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på Mode og deretter på 2. Avslutt med Lock/unlock. Den e LEDlampen 9 Valg av funksjonalitet: Sensoren kan innstilles til enten Automatisk inn-/utkobling eller aktiv inn-/utkobling med trykkbryter og automatisk utkobling via sensoren. Innstilling av dagslyssonene. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på On/Off for å skifte mellom Automatisk inn-/utkobling eller aktiv inn-/utkobling med automatisk utkobling via sensoren. Hvis den røde LEDlampen lyser kort, har du valgt Automatisk inn-/utkobling. Hvis den e LED-lampen slukkes kort, har du valgt aktiv inn-/ utkobling via trykkbryter og automatisk utkobling via sensoren. Fabrikkinnstillingen er Automatisk inn-/utkobling. Innstilling av sekundære soner. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på 3 for innstilling av sone 3, eller trykk på 4 for innstilling av sone 4. Trykk deretter på On/Off for å skifte mellom Automatisk inn-/utkobling eller aktiv inn-/ utkobling med automatisk utkobling via sensoren. Hvis den røde LED-lampen lyser kort, har du valgt Automatisk inn-/utkobling. Hvis den e LED-lampen slukkes kort, har du valgt aktiv inn-/utkobling via trykkbryter og automatisk utkobling via sensoren. Fabrikkinnstillingen er Automatisk inn-/utkobling. Eks. 1: Sekundær sone 3 må kun kobles inn ved aktivering av Trykkbryter 3 og skal slukkes automatisk når ettergangstiden utløper. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på 3 for sone 3. Trykk på On/Off inntil den e LEDlampen slukkes kort.. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen Eks. 2: Sekundær sone 4 skal kobles inn automatisk når sensoren registrerer aktivitet i dekningsområdet. Trykk Lock/ unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på 4 for sone 4. Trykk deretter på On/Off inntil den røde LED-lampen blinker én gang. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LEDlampen 10 Valg av antall dagslyssoner: Sensoren kan innstilles til å kunne håndtere 2 eller 3 dagslyssoner. Dette programmeres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på 2/3 zone for å skifte mellom 2 og 3 dagslyssoner. Hvis den e LED-lampen slukkes kort 2 ganger, har du valgt 2 dagslyssoner. Hvis den e LED-lampen slukkes 3 ganger, har du valgt 3 dagslyssoner. F. eks.: Sensoren skal kunne håndtere 3 dagslyssoner, og dermed kun 1 sekundær sone. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på 2/3 zone inntil den slukkes kort 3 ganger. Dette indikerer at 3 dagslyssoner er valgt. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen 11 Innstilling av Minimum eller Off: I dagslyssonene kan du velge om sensoren skal slukke belysningen helt, eller om belysningen skal reguleres til imum hvis lokalet er overbelyst, dvs. at dagslyset alene er tilstrekkelig til å oppnå ønsket nivå. Dette kan programmeres via Min/Off - knappen. Hver gang knappen aktiveres, skifter funksjonen. En LED-lampe vil indikere hvilken funksjon som er valgt. Rød LEDblink = Minimum. Grønn LED utkoblingsblink = Off. F. eks.: Alle dagslyssoner skal forbli i imum hvis sensoren blir overbelyst. Dette gjøres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på Min/Off inntil den røde LED-lampen lyser kort. Avslutt med Lock/unlock. Den e LED-lampen 12 Innstilling av faste nivåer: Sensoren har noen faste verdier, som ønsket nivå for arbeidsplanet, som kan angis til mellom lx. Den ønskede verdien er selvfølgelig avhengig av at belysningsanlegget kan yte ønsket nivå. Omvendt kan det også oppstå en situasjon hvor belysningsanlegget kan yte et høyere nivå enn ønsket nivå. Sensoren kan håndtere begge situasjonene. Ønsker du å bruke faste nivåer, gjør du følgende: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Ønsker 37(41)

3 du 400, trykker du på Lux og deretter på 400 lx/30. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LEDlampen Ved valg av 400 som ønsket verdi fastsettes samtidig det maksimale nivået som belysningsanlegget kan avgi på arbeidsplanet. 13 Finjustering av faste nivåer: Hvis det er for lite eller mye lys i en av sonene, kan dette finjusteres individuelt i hver sone når det faste nivået er valgt. Vær oppmerksom på at finjusteringen kun er mulig hvis nivået skal endres i begrenset omfang. Ellers skal du velge et fast høyere eller et fast lavere nivå. F. eks.: Ved måling med et meter som har konstatert at det er for lite lys i sone 3 og dette ønskes litt høyere. Dette kan gjøres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på Lux og deretter på 3 for sone 3. Trykk på Dim+ og hold knappen nede. Den e LED-lampen blinker så lenge knappen holdes ned, og lysnivået i sone 3 økes. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen NB: Sensoren tar utgangspunkt i nåværende dagslysstyring ved avslutningen av programmeringen, Lock/unlock. Det kan ta opptil 2 før den ønskede endringen oppdateres og reguleringen av lyset foretas. 14 Avansert innstilling av nivå: Hvis belysningsanlegget kan avgi mer lys enn ønsket nivå, skal du angi hvor mye lys belysningsanlegget kan sende ut for å sikre at belysningsnivået ikke blir for høyt. Det kan f.eks. være i et gangareal. Dette gjøres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk lenge på Lux. Den e LEDlampen slukkes kort 2 ganger. Trykk på 600 lx/45 hvis belysningsanlegget kan avgi 600. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen Det maksimale belysningsnivået fremgår som regel av dokumentasjonen til belysningsanlegget. F. eks.: Hvis det ved måling med et meter konstateres at belysningsnivået er for høyt, kan du programmere et lavere fast nivå, f.eks. 300 i stedet for 400, og omvendt hvis det er målt for lavt belysningsnivå. 15 Innstilling av tider: Fig. 3. Oversikt over e: Time 1 (ettergangstid) Time 2 () Time 3 (Cut-Off) Time 4 (orienteringslys) Tidene stilles inn på følgende måte: Trykk på Lock/unlock. Den e LED-lampen tennes. Trykk på Time og deretter på den ønskede tidsfunksjonen. Still inn tiden. Avslutt med å låse ved å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen Alle tidene kan stilles inn mellom 5 og uendelig ( ). Orienteringslyset (Time 4) er det eneste som kan frakobles. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på Time og deretter på 4 for Time 4 (orienteringslys), og trykk deretter på On/Off for å koble fra orienteringslyset. Den e LED-lampen slukkes kort. Avslutt med å trykke på Lock/ unlock. Den e LED-lampen 16 Innstilling av følsomhet: Fig. 2. Det er mulig å justere følsomheten i sensoren, enten for alle 3 sektorer samtidig, eller for hver sektor individuelt. En sektor kan kobles helt ut hvis dette er ønskelig. Følsomheten kan innstilles i 4 faste nivåer. 1 = maksimal følsomhet, 2 = høy følsomhet, 3 = lav følsomhet, 4 = imal følsomhet. Slik stiller du følsomheten for alle sektorene: Trykk Lock/ unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på Sens og deretter på 1 for maksimal følsomhet, 2 for høy følsomhet, 3 for lav følsomhet eller 4 for imal følsomhet. Avslutt med Lock/unlock. Den e LED-lampen F. eks.: Du ønsker maksimal følsomhet for alle sektorer. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på Sens og deretter på 1. Avslutt med Lock/unlock. Den e LED-lampen Når du vil stille følsomheten individuelt for sektorene, velger du først sektoren og deretter følsomhetsnivået. De enkelte sektorene indikeres med hver sin LED-farge. Sektor A = rød LED, sektor B = blå LED, sektor C = LED Du kan også koble fra en sektor. F. eks.: Sektor A ønskes innstilt til maksimal følsomhet, og sektor B ønskes innstilt til høy følsomhet. Sektor C ønskes innstilt til lav følsomhet. Dette gjøres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk lenge på Sens. Den e LED-lampen Trykk på Next til den røde LEDlampen lyser for sektor A. Trykk på 1 for maks. følsomhet. Den røde LED-lampen slukker kort som kvittering for mottatt signal. Trykk på Next til den blå LED-lampen lyser for sektor B. Trykk på 2 for høy følsomhet. Den blå LED-lampen slukkes kort. Trykk på Next til den e LED-lampen lyser for sektor C. Trykk på 3 for lav følsomhet. Den e LED-lampen slukkes kort. Avslutt med Lock/unlock. For å koble en sektor helt fra kan du aktivere Test On/Off - knappen, som fungerer som veksling mellom tilkoblet og frakoblet når en sektor er valgt. Tilkoblet indikeres med 1 kortvarig utkoblings og frakoblet indikeres med 2 kortvarige utkoblingsblink. F. eks.: Sektor A ønskes innstilt til høy følsomhet, og sektor B ønskes innstilt til lav følsomhet. Sektor C ønskes frakoblet. Dette gjøres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LEDlampen lyser. Trykk lenge på Sens. Den e LED-lampen Trykk på Next til den røde LED-lampen lyser for sektor A. Trykk på 2 for høy følsomhet. Den røde LED-lampen slukkes kort som kvittering for mottatt signal. Trykk på Next til den blå LED-lampen lyser for sektor B. Trykk på 3 for lav følsomhet. Den blå LED-lampen slukkes kort. Trykk på Next til den e LED-lampen lyser for sektor C, og trykk på Test On/Off. Den e LED-lampen slukkes kort 2 ganger for å indikere at sektoren er frakoblet. Avslutt med Lock/unlock. Eks. 1: Ettergangstiden (Time 1) ønskes til 10. Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk på Time og deretter på 1 for Time 1 (ettergangstid) og trykk på 200 lx/10. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen Eks. 2: Orienteringslys (Time 4) skal frakobles. 17 Tilbake til fabrikkinnstillinger: Hvis sensoren skal tilbake til utgangspunktet slik den var da den kom rett fra fabrikken (dvs. Out of the box ), kan du gjøre følgende: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk lenge på Fact. set inntil den e LED-lampen slukkes kort 2 ganger som kvittering. Avslutt med å trykke på Lock/ unlock. Den e LED-lampen 38(41)

4 Nå er sensoren tilbake i fabrikkinnstillinger og skal innstilles som da den var ny, dvs. du må foreta adressering av samtlige DALIenheter og deretter en kalibrering av dagslyssonene før den fungerer igjen. 18 Aktivering av Burn-in (100 ): Ved idriftssetting eller ved utskiftning til nye lysrør skal du aktivere en Burn-in av rørene for at levetiden ikke skal forkortes. Når Burn-in er aktivert vil sensoren ikke dempe belysningen, men lyse med 100 % lys. Dagslysstyringen er avbrutt så lenge Burn-in-funksjonen er aktiv og det er aktivitet i sensorens dekningsområde. Når Burn-in-funksjonen er avsluttet, returnerer sensoren automatisk til dagslysstyring. Det er ikke mulig å dempe belysningen verken via trykkbryterne, DALIpotensiometre eller via IR-fjernkontrollen ( eller , tilbehør) når Burn-in-funksjonen er aktiv. Ved et ev. strømbrudd husker sensoren hvor lang tid Burn-infunksjonen har vart, og vil forsette tidsmålingen ved gjenstart. Når Burn-in er aktiv, vil dette indikeres av den gule LED-lampen, som blinker hvert sekund når sensoren er i driftsmodus. Burn-in aktiveres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på Burn-in, som skifter mellom å aktivere og deaktivere Burn-in. Hvis den e LEDlampen slukkes kort 1 gang, er Burn-in aktiv når du trykker på Burn-in -knappen. Hvis den e LED-lampen slukkes kort 2 ganger, er Burn-in ikke aktiv når du trykker på Burn-in - knappen. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen I driftsmodus blinker den gule LED-lampen med 1 sek. On/Off hvis Burn-in er aktiv. 19 Aktivering av konstant On av relé til styring av : Når ventilasjonsanlegg () innreguleres, er det ofte nødvendig at det er på konstant i en lengre periode uten at det blir avbrutt av sensoren. Derfor kan 8 hour aktiveres, som innebærer at releet for er konstant på i 8. Når 8 hour-funksjonen er avsluttet, returnerer sensoren automatisk til dagslysstyring. Ved et ev. strømbrudd husker sensoren hvor lang tid 8 hourfunksjonen har vart, og vil fortsette tidsmålingen ved gjenstart. Når 8 hour er aktiv, vil dette indikeres av den blå LED-lampen, som blinker hvert sekund når sensoren er i driftsmodus. 8 hour aktiveres på følgende måte: Trykk Lock/unlock. Den e LED-lampen lyser. Trykk kort på 8 hour, som veksler mellom å aktivere og deaktivere 8 hour-funksjonen. Hvis den e LEDlampen slukkes kort 1 gang, er 8 hour aktiv når du trykker på 8 hour -knappen. Hvis den e LED-lampen slukkes kort 2 ganger, er 8 hour deaktivert når du trykker på 8 hour -knappen. Avslutt med å trykke på Lock/unlock. Den e LED-lampen Status-knappen: Du kan lese av statusen for de enkelte parametrene fra sensoren ved hjelp av Status -knappen. Det er ikke nødvendig å låse opp sensoren først for å aktivere en statusavlesning. Avlesningen indikeres alltid med blink fra LED-lamper med forskjellige farger. 20 Status Time: Fig. 3. Avlesningen av de enkelte tidene kan gjøres ved først å trykke på Status og deretter på Time. Time 1 = ettergangstid, Time 2 = -ettergangstid, Time 3 = Cut-Off-tid, Time 4 = orienteringslys. Avhengig av hvilken tid du vil lese av, trykker du 1 for Time 1, 2 for Time 2, 3 for Time 3 eller 4 for Time 4. Sensoren vil indikere tiden med et antall e LED-blink. Time Off (kun Time 4) Eks. 1: Avlesning av ettergangstiden, Time 1: Trykk på Status, trykk på Time og deretter på 1. Den e LEDlampen blinker 3 ganger, noe som betyr at ettergangstiden er programmert til 15. Eks. 2: Avledning av tid for orienteringslys, Time 4: Trykk på Status, trykk på Time og deretter på 4. Den e LEDlampen blinker 8 ganger, noe som betyr at orienteringslyset er frakoblet. NB: For korrekt funksjon skal de e LED-lampene blinke for korrekt mottak av kommandoen. 21 Status Lux: Avlesningen av programmert -nivå kan gjøres ved først å trykke på Status og deretter på Lux. Sensoren vil indikere verdier med et antall e LED-blink. Lux Luxnivå manuelt innstilt F. eks.: Avlesning av ønsket nivå: Trykk på Status og deretter på Lux. Den e LED-lampen blinker 3 ganger, noe som betyr at nivået er programmert til Status følsomhet: Fig. 2. Avlesning av programmets følsomhet kan indikeres ved et trykk på Status og deretter på Sens. pluss sektoren hvor følsomheten skal leses av. Sensoren vil indikere følsomheten med et antall LED-blink. Trykk på Status og deretter på Sens.. Så trykker du på sektoren du ønsker å lese av. 1 = Sektor A med rød LED-lampe, 2 = sektor B med blå LED-lampe, 3 = sektor C med LED-lampe. Sensoren vil indikere følsomheten i den enkelte sektoren med et antall blink med forskjellig farge avhengig av hvilken sektor som leses av. Følsomhet Maksimal Høy Lav Minimal Off blink NB: For hvert trykk skal du vente på et grønt LED-blink. Eks. 1: Avlesning av følsomhet for sektor B. Trykk på Status, Sens og deretter på 2 for sektor B. Den blå LED-lampen blinker 2 ganger, noe som betyr at sektor B har følsomheten Høy. Eks. 2: Avlesning av følsomhet for sektor A. Trykk på Status, Sens og deretter på 1 for sektor A. Den røde LED-lampen blinker 5 ganger, noe som betyr at sektor A er frakoblet. 23 Status Burn-in: Avlesningen av status for Burn-in-funksjonen indikeres vha. e LED-blink i sensoren. Dette indikerer hvor mange som gjenstår av Burn-in-funksjonen. Et rødt LED-blink indikerer at funksjonen ikke er aktiv. 39(41)

5 Trykk på Status og deretter på Burn-in. Sensoren vil nå indikere den gjenværende tiden i et intervall på 10. Burn-in <=10 <=20 <=30 <=40 <=50 <=60 <=70 <=80 <=90 <= Eks. 1: Avlesning av Burn-in. Trykk på Status og deretter på Burn-in. Den e LED-lampen blinker 2 ganger, noe som betyr at det er 20 eller dre igjen av Burn-in-tiden. Eks. 2: Avlesning av Burn-in. Trykk på Status og deretter på Burn-in. Den røde LED-lampen blinker 1 gang, noe som betyr at Burn-in ikke er aktiv. F. eks.: Avlesning av Mode. Trykk på Status og deretter på Mode. Den e LED-lampen i sensoren blinker 3 ganger. Dette betyr at sensoren er programmert til Mode 3: Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for Cut-Off. 27 Status Minimum eller Off: Avlesningen av om dagslyssonene er programmert til å slukke eller forbli i imum ved overbelysning, kan foretas ved å trykke på Status og deretter på Min/Off -knappen. Sensoren vil indikere med enten et rødt LED-blink for Minimum eller et grønt LED-blink for Off. Eks. Avlesning av hvordan dagslyssonene er programmert til å reagere ved overbelysning. Trykk på Status og deretter på Min/Off. Sensoren avgir et rødt LED-blink for å indikere at dagslyssonene forblir i imum ved overbelysning. 24 Status 8 hour: Avlesningen av status for 8 hour-funksjonen indikeres vha. e LED-blink i sensoren. Dette indikerer hvor mange som gjenstår av 8 hour-funksjonen. Et rødt LED-blink indikerer at funksjonen ikke er aktiv. Trykk på Status og deretter på 8 hour. Sensoren vil nå indikere den gjenværende tiden i et intervall på 1 time. 8 hour <=1 time <=2 <=3 <=4 <=5 <=6 <=7 <= Eks. 1: Avlesning av 8 hour. Trykk på Status og deretter på 8 hour. Den e LED-lampen blinker 5 ganger, noe som betyr at det er 5 eller dre igjen av 8 hour-tiden. Eks. 2: Avlesning av 8 hour. Trykk på Status og deretter på 8 hour. Den røde LED-lampen blinker 1 gang, noe som betyr at 8 hour ikke er aktiv. 25 Status soner: Hvilke armaturer eller releer som er tildelt de enkelte sonene, kan kontrolleres ved å trykke på Status og deretter på 1 for sone 1, 2 for sone 2, 3 for sone 3 eller 4 for sone 4. Alle armaturene og ev. relé vil kobles på i 5 sekunder i den aktiverte sonen, og de andre sonene vil Etter at de 5 sekundene er utløpt, vil alle enhetene i de enkelte sonene returnere til tidligere status. F. eks.: Test hvilke enheter som er programmert til sone 2. Trykk på Status og deretter på 2 for sone 2. Alle armaturer som er programmert til sone 2, vil lyse med 100 %. Ev. releer vil kobles inn i 5 sekunder. Alle øvrige enheter vil 26 Status Mode: Hvilken applikasjon (modus) som sensoren er programmert til å kunne utføre, kan avleses ved å trykke Status og deretter Mode. Sensoren vil indikere dette vha. av et antall e LED-blink avhengig av den programmerte applikasjonen. Modus Mode 1: Mode 2: Mode 3: Mode 4: Status funksjonene Automatisk inn-/utkobling eller Aktiv inn-/utkobling med automatisk utkobling: Avlesningen av funksjonen i de enkelte sonene kan foretas ved å trykke på Status, On/Off og deretter på 1 for sone 1, 2 for sone 2, 3 for sone 3 og 4 for sone 4. Sensoren indikerer ved hjelp av et rødt blink for Automatisk inn-/utkobling via sensoren, eller et grønt LED-blink for Aktiv inn-/utkobling via trykkbryter med automatisk utkobling via sensoren. Eks. 1: Avlesning av funksjon av sone 1. Trykk på Status og deretter på On/Off. Trykk deretter 1 for sone 1. Sensoren blinker 1 gang med den røde LED-lampen. Dette betyr at sone 1 er programmert til Automatisk inn-/utkobling. Eks. 2: Avlesning av funksjon av sone 4. Trykk på Status og deretter på On/Off. Trykk deretter 4 for sone 4. Sensoren blinker 1 gang med den e LED-lampen. Dette betyr at sone 4 er programmert til Aktiv inn-/utkobling via trykkbryter og automatisk utkobling via sensoren. 29 Status antall dagslyssoner: Avlesningen av antall dagslyssoner foretas ved å trykke på Status og deretter på 2/3 zone. Sensoren indikerer ved hjelp av et antall e LED. Dagslyssoner 2 dagslyssoner 3 dagslyssoner 2 3 F. eks.: Avlesning av antall dagslyssoner. Trykk på Status og deretter på 2/3 zone. Sensoren blinker 2 ganger med den e LED-lampen. Dette betyr at sensoren er programmert til 2 dagslyssoner. Betjening: Belysningen kan overstyres direkte fra IR-fjernkontrollen ( eller , tilbehør) uten å låse den opp først. Ved overstyring frakobles dagslysstyringen. Sensoren returnerer til automatisk drift enten ved utløpet av ettergangstiden (Time 1), eller ved å trykke på Auto. 30 Koble inn/ut alle soner: Alle soner kan kobles inn og ut ved å trykke på On/Off - knappen. 31 Demp alle soner: Alle soner kan reguleres opp eller ned ved å trykke på Dim+ eller Dim-. Ved aktivering av Dim+ eller Dim skal knappen holdes nede inntil det ønskede nivået er nådd. Deretter slippes knappen. Den e LED-lampen blinker så lenge som knappen er aktivert. Mode 1: Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for Mode 2: Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for lys, On/Off Mode 3: Dagslysstyring opptil 3 soner samt reléutgang for Cut-Off Mode 4: Dagslysstyring opptil 3 soner med komfortlys samt reléutgang for 32 Inn-/utkobling og demping av spesifikke soner: I stedet for å betjene alle soner samtidig kan en enkelt sone 40(41)

6 velges og styres etter ønske. Først velges sonen: 1 for sone 1, 2 for sone 2, 3 for sone 3 eller 4 for sone 4. Deretter velges funksjonen On/Off eller Dim + eller Dim. Det må foretas et valg senest 4 sekunder etter første trykk på f.eks. 1. Eks. 1: Slå på og av sone 1. Trykk på 1 og deretter på On/Off. Sensoren vil stoppe dagslysstyring og enten koble inn eller ut armaturene i sone 1. For å aktivere dagslysstyringen igjen trykker du på Auto. Eks. 2: Demp armaturene i sone 2. Trykk på 2 og deretter på Dim. Dagslysstyringen stoppes, og armaturene i sone 2 dempes så lenge Dim -knappen holdes nede og den e LED-lampen blinker. Slipp knappen når det ønskede belysningsnivået er nådd. Den e LED-lampen stopper å blinke. For å aktivere dagslysstyringen igjen trykker du på Auto. NB: Hvis det er valgt en sone (f.eks. 1 for sone 1) og en funktion (f.eks. On/Off ) og du ønsker en annen funksjon, venter du i 4 sek for å velge en ny funksjon. Sone 1 vil fremdeles være valgt. 33 Innlæring av trådløs EnOcean-trykknapp: Som overstyring av de enkelte soner, kan det velges en eller flere trådløse EnOcean-trykknapper. Den trådløse trykknappen kan slå av/på eller dempe en sone. Ved hvert korte trykk vil sensoren kvittere med et kort grønt ved et langt trykk vil sensoren kvittere med å blinke så lenge trykket aktiveres. Dette er typisk ved demping av en belysningssone. De trådløse trykknappene har samme funksjon som de ledningsforbundne trykknappene T1+2 som kan overstyre dagslyssonene, T3 som overstyrer sone 3, og T4 som overstyrer sone 4. Innlæring av trådløse trykknapper foretas på følgende måte: Trykk på Lock/unlock, LED-lampe lyser, trykk kort på RF, trykk på 1 hvis trykket skal overstyre dagslyssonene, trykk på 2 hvis trykket skal overstyre sone 3 eller trykk på 3 hvis trykket skal overstyre sone 4. Aktiver deretter de aktuelle trådløse trykknappene, den e LED-lampen slås av en kort stund som kvittering på at informasjonen er mottatt. Fortsett eventuelt til neste trykknapp eller avslutt med å trykke på Lock/ unlock, den e LED-lampen slås av. F.eks.: En trådløs EnOcean-trykknapp skal kunne overstyre dagslyssonene, en annen trykknapp skal kunne overstyre sone 4. Trykk på Lock/unlock, LED-lampe lyser, trykk kort på RF, LED-lampe slås av en kort stund, deretter trykker du på 1 for dagslyssonene, LED-lampe slås av en kort stund. Aktiver kort den trådløse trykknappen som skal kunne slå av/på og dempe dagslyssonene, LED-lampe slås av en kort stund. Trykk på 3 for overstyring av sone 4, LED-lampe slås av en kort stund, aktiver kort den trådløse trykknappen som skal kunne overstyre sone 3, LED-lampe slås av en kort stund. Avslutt med å trykke på Lock/unlock, den e LED-lampen slås av. trykk kort på RF, LED-lampe slås av en kort stund, deretter trykker du på 3 for sone 4, LED-lampe slås av en kort stund. Trykk deretter på den trådløse trykknappen som skal slettes. Sensoren vil kvittere med et rødt LED-blink. Avslutt med å trykke på Lock/unlock, den e LED-lampen slås av. Oversikt over LED-status: Tabell 1. Status Indikering "Out of the box" Alle LED-lampene lyser rødt, blått, gult og grønt vekselvis. Sensoren er tilkoblet, men ikke initialisert. Unlock Lock Initialisering Soneinndeling Kalibrering Testmodus sektor A Testmodus sektor B Testmodus sektor C IR-fjernkontroll (tilbehør) Dim + Dim Den e LED-lampen lyser når sensoren er i programmeringsmodus og er klar til oppsett via IR-fjernkontrollen (41-934, tilbehør). Den e LED-lampen Sensoren er låst, og de siste programmerte endringene er lagret. Den røde og den blå LED-lampen blinker 1 sek On og 1 sek Off når initialiseringen foregår. Den e LED-lampen slukkes kort ved korrekt valg. Slukkes den e LED-lampen i 1 sek og den røde LED-lampen lyser i 1 sek, er enheten ikke lagt riktig i en sone. Den gule LED-lampen er On i 1 sek når alle enhetene er adressert. Den røde LED-lampen blinker med et intervall på 1 sekund for å indikere at kalibreringen foregår eller avventes. Blinker kun når sensorer er i driftsmodus. Den røde LED-lampen blinker når det registreres aktivitet i sektor A. Den blå LED-lampen blinker når det registreres aktivitet i sektor B. Den e LED-lampen blinker når det registreres aktivitet i sektor C. Hver gang sensoren mottar et riktig signal fra IRfjernkontrollen, kvitterer sensoren med å slukke den e LED-lampen et lite øyeblikk hvis sensoren er i programmeringsmodus. I driftsmodus vil den e LED-lampen blinke 1 gang. Den e LED-lampen blinker så lenge som knappen holdes nede. Den e LED-lampen blinker så lenge som knappen holdes nede. 8 hour Den blå LED-lampen blinker 1 sek On og 1 sek Off når funksjonen er aktiv. Burn in Den gule LED-lampen blinker 1 sek On og 1 sek Off når funksjonen er aktiv. 34 Sletting av innlærte trådløse trykknapper: Hvis en trådløs trykknapp skal slettes, skal dette gjøres i samme rekkefølge som da det ble innlært. Trykk på Lock/unlock, LED-lampe lyser, trykk kort på RF, LED-lampe slås av en kort stund, deretter trykker du på 1 der trykket styrte dagslyssonene og deretter på den trådløse trykknappen som skal slettes. Sensoren vil kvittere med et rødt LED-blink. Avslutt med å trykke på Lock/unlock, den e LED-lampen slås av. F.eks.: En trådløs EnOcean-trykknapp som overstyrte sone 4, skal slettes. Trykk på Lock/unlock, LED-lampe lyser, 41(41)

7 Fig. 1 Fig. 2 A Time daylight zones Time 1 default 15 Fade 3 sec. On delay 5 Orientation light Time 4 default 10 B C Time 2 default V Cut Off Time 3 default 60 t Fig. 3 Time daylight zones Time secondary zones Time 1 default 15 Fade 3 sec. Time 1 default 15 On delay 5 Orientation light Time 4 default 10 On delay 5 Time 2 default 30 t Time 2 default 30 t 230 V Cut Off Time 3 default V Cut Off Time 3 default 60 Time secondary zones Time 1 default 15 On delay 5 Advarsel: Indbygning og montering af elektriske apparater må kun foretages af taut. elinstallatør. Ved fejl eller driftforstyrelser kontakt den aut. elinstallatør.! Ret til ændringer forbeholdes! Time 2 default 30 Warning: Installation and assembly of electrical 230 V equipment Cut Off must be carried out by qualified electricians. Contact a qualified electrician in the event of fault or breakdown.! Time 3 default 60 Reserving the right to make changes! Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Wenden Sie sich bei Störungen bzw. Ausfall an einen Elektrofachkraft.! Änderungen vorbehalten! Avertissement: L installation et le montage d appareils électriques doivent exclusivement être exécutés par un électricien agréé. En cas de défaut ou de perturbation du fonctionnement, contacter un installateur électricien agréé.! Sous réserve de modifications! 7(41)

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor DALI, Master, Hurtigveiledning. Bruksområde. Installasjon

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor DALI, Master, Hurtigveiledning. Bruksområde. Installasjon Brukerveiledning Tilstedeværelsessensor DALI, Master, 41-750 Bruksområde Tilstedeværelsessensor 360 DALI master består av en samlet enhet som inneholder styring av DALI-enheter i opptil 3 dagslyssoner

Detaljer

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor DALI, Master, EnOcean, Hurtigveiledning. Bruksområde. Installasjon

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor DALI, Master, EnOcean, Hurtigveiledning. Bruksområde. Installasjon Brukerveiledning Tilstedeværelsessensor DAI, Master, EnOcean, 41-780 Bruksområde Tilstedeværelsessensor 360 DAI master består av en samlet enhet som inneholder styring av DAI-enheter i opptil 3 dagslyssoner

Detaljer

Brukerveiledning. Bevegelsessensor 360, DALI/DSI, Bruksområde. Installasjon. Ordliste. Oppstart

Brukerveiledning. Bevegelsessensor 360, DALI/DSI, Bruksområde. Installasjon. Ordliste. Oppstart Brukerveiledning Bevegelsessensor 360, DALI/DSI, 41350 41Y350_11_R0_111214KOE Via fjernkontroll type 41922 (tilbehør), fabrikkinnstilling: 1. Still DIPswitch 1 i stilling OFF (fabrikkinnstilling). 2. Trykk

Detaljer

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE Ordliste. Bruksområde. Innstilling. Installasjon

Brukerveiledning. Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE Ordliste. Bruksområde. Innstilling. Installasjon Brukerveiledning Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE41701 41Y701_11_R0_130517CWH Tilkobling: Sensoren kan ikke tilkobles spenning før alle ledningsforbindelsene er tilkoblet. Etter spenningstilkobling

Detaljer

Tilkoblingsskjema. Fig. 5.

Tilkoblingsskjema. Fig. 5. Brukerveiledning Tilstedeværelsessensor, 1-kanal, SE41700 Master og slave har samme rekkevidde. 41Y700_11_R4_130624CWH For å få en komplett dekning ved bruk av flere sensorer anbefales det å regne med

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESDETEKTORER NO PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSES- DETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE SONER, TO REGULERINGER, ÉN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVTET A PLUSS DUODIMplus FRA ESYLUX

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus tilstedeværelsesdetektor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus tilstedeværelsesdetektor. Bruksanvisning Art.nr. FPM 360 WW Art.nr. FPM 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PIR 360, 1 KANAL OG LYSFØLER TYPE SE 41 700 FOR INNFELT TAKMONTERING Art.navn: TILSTEDEV.SENSOR PIR 360 IF Art.nr.: SE 41 700 El.nr.: 14

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Living full of energy /7 Roth reguleringssystem kan innstilles på flere forskjellige måter når det skal fungere sammen med ekstern kjøling. Innstillingene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Deleliste 1 bi-xenonlykt for venstre side, 1 bi-xenonlykt for høyre side, 1 lykteholder for venstre side, 1 lykteholder

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607..

Bruksanvisning. Fingeravtrykksleser 2607.. Bruksanvisning Fingeravtrykksleser 607.. Innhold Apparatbeskrivelse...4 Oversikt over apparatet...5 Bruksområder...6 Bruk...8 Kvitteringssignaler...9 Igangkjøring...10 Tilkoblingsklemmer...11 Montering...1

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS DIFFERANSETRYKK- OG LUFTMENGDEGIVER TYPE PTH-DF-3202 Art.navn: TRYKKGIVER M/DISP. 0-2500 PA, PTH-3202 DF-CK Art.nr.: OJ 1394 El.nr.: - EAN kode: 5703502550893

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Installasjon av Galeo

Installasjon av Galeo Installasjon av Galeo Informasjon Teknisk informasjon: Innspenning 12 24 VAC/ 12 48 VDC 12-siffers bakgrunnsbelyst kodepanel EPROM minnelagring 100 valgfrie koder med 4-, eller 5-siffers kode 1 reléutgang,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Veiledning med symbolforklaring for idriftsettelse av standard funksjoner i Xcomfort-komponenter Krever ikke bruk av programmeringsverktøy

Veiledning med symbolforklaring for idriftsettelse av standard funksjoner i Xcomfort-komponenter Krever ikke bruk av programmeringsverktøy Veiledning med symbolforklaring for idriftsettelse av standard funksjoner i Xcomfort-komponenter Krever ikke bruk av programmeringsverktøy Symbolforklaring Enkle og doble trykknapper CTAA-01/0X CTAA-02/0X

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

NO BRUKSANVISNING RC 230i KNX EM10015472

NO BRUKSANVISNING RC 230i KNX EM10015472 4 OPPSTART Alle parametreringer utføres i ETS-programvaren (Engineering Tool Software). I ESYLUX RCi KNX-serien gjør de medfølgende magnetene at programmeringsstatus for den fysiske adressen aktiveres

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144

Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144 somfy.com UK SE DK ES FR HU IT NL NO PT R Installasjonsveiledning animeo Solo 1 sone: 1860143 2 sone: 1860144 2007, SOMFY SAS. ALL RIGHTS RESERVED. REF. 5053517 07/12/07 IT NL NO INSTALLASJONSVEILEDNING

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett

W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett Oversikt Instrumentmonitorene på flismaskinen RPM og No Stress funksjonen vil aktivere og deaktivere materullene ved en programmerbar terskel.

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Nå med ny og forbedret funksjonsknapp! Knappen sitter fast og kan ikke forsvinne ved montering. Mkomfy 2G 25R

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer