Hjertets tale Vær stille min Tanke Så jeg kan høre mitt Hjertets tale (Vigdis Garbarek)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjertets tale Vær stille min Tanke Så jeg kan høre mitt Hjertets tale (Vigdis Garbarek)"

Transkript

1 Hjertets tale Vær stille min Tanke Så jeg kan høre mitt Hjertets tale (Vigdis Garbarek) Ann Bøhler Spesialsykepleier, pedagog, veileder, gestaltterapeut Røros mai 2014

2 Omsorg for omsorgsgiveren Disposisjon Omsorgsgiveren noen kjennetegn Omsorgsgiveren i relasjon til miljøet Betydning av refleksjon Stress og stressregulering Oppmerksomhet (mindfulness) Utbrenthet Omsorg for omsorgsgiveren - oppsummering

3

4 Omsorgsgiveren noen kjennetegn Kunnskap Å vite om: Ulike teorier Oppdaterte fakta Å kunne prioritere Å kunne velge blant ulike alternativer Å kunne begrunne valgte handlinger I møte med mennesker med kreftsykdom og deres pårørende Holdning Grunnleggende verdier Menneskesyn Egen drivkraft Ferdigheter Å vite hva som kan gjøres Å vite hvordan det kan gjøres Å kunne utføre valgte handlinger i praksis

5 Grunnlaget for helse/sykdom Trygg Økt selvtillit Usikker Svekket selvtillit Håpefull LYKKES MISLYKKES Håpløshet Mer motivert Mer effektiv Mer engasjert Apatisk Ineffektiv Lite engasjert Interaksjon med miljøet

6 Manglende kunnskap Urimelige krav Kompliserte problemstillinger Organisatoriske forandringer Urealistiske forventninger: (egne/andres) Omsorgsgiveren i praksis? Stressorer i arbeidsmiljøet Fysiske/psykiske overbelastning Etiske dilemmaer Manglende støtte Liten påvirkningsmulighet Tvetydige beskjeder Uklare forventninger Nye inntrykk Manglende informasjon Utydelig mål Tidspress Motstridende meldinger Rutiner og rapporter Manglende personal Liten handlefrihet Manglende kompetanse

7 Hensikten ved stressreaksjoner Å reagere med stress er en måte jeg ivaretar meg selv på i situasjoner der jeg bevisst eller ubevisst føler meg utrygg Stressreaksjonen er et naturlig beredskap jeg instinktivt benytter i situasjoner der jeg forestiller meg at jeg må velge mellom kamp, flukt eller frys Intensjonen bak stressreaksjoner er å hjelpe meg til å tilpasse meg ulike situasjoner/forandringer slik at jeg opprettholder størst mulig balanse og gjenvinner kontroll i mitt liv her-og-nå

8 Omsorg for omsorgsgiveren Å ville vell Å se - og bli sett Å høre - og å bli hørt Å bli verdsatt satt pris på Respekt: (latin) å se igjen

9 Oppfatning i ulike situasjoner: preges av EGNE normer, verdier, rolle i øyeblikket Sanser forskjellig Oppfatter forskjellig Tolker forskjellig Vurderer forskjellig Reagerer forskjellig Prioriterer forskjellig Handler forskjellig Subjektivt vurderes hva som er: Relevant eller irrelevant Interessant eller uinteressant Vesentlig eller uvesentlig Betydningsfullt eller betydningsløs Nødvendig eller unødvendig Normalt eller unormalt

10 Refleksjonsøvelse Hvordan verdsetter du: Deg selv? Dine kolleger? Dine ledere? Arbeidsplassen din? Jobben din?

11 Refleksjon Å reflektere over egen praksis innebærer å reflektere over verdier Samsvarer det jeg gjør med det som er viktig for meg? Får jeg nytt lys på saken? Får jeg bekreftelse på rett vei eller oppdager jeg mulighet for andre veivalg i fremtiden? Refleksjon før, under og etter handling skaper ikke handlingen men bevistgjører valgmuligheten

12 Verdier Noe som betyr noe for meg: Personer ( rollemodeller - levende og døde) Ting/gjenstander Abstrakte verdier tro, håp, kjærlighet etc.

13 Stress responsmodell (Dohrenwend & Dohrenwend 74) Stressor Medvirkende og utløsende faktor STRESS T I L P A S S N G S S Y N D R O M Tilpasset respons Ikke tilpasset respons

14 Stress reaksjoner KAMP FRYS FLUKT Aktivt respons Økt adrenalin Økt puls etc. Positiv mestrings adferd Tilpasning Trygghet Økt prestasjonsevne Økt utholdenhet STRESS Passiv respons Cortisol immunsystemet Avmakts adferd: for mye stress for ofte over for lenge Negativ stress stress symptomer

15 Omsorgsgiveren som emosjonelt utsatt Etiske dilemmaer og vanskelig valgsituasjoner Eksponert til trauma (bl.a. nærhet/avstand til døden) Kvalitativt stress: (mangler tid, personell, kunnskap) Forholder seg til mange ulike reaksjoner fra pasienter, pårørende, kolleger og andre Systemet gir lite rom for refleksjon over praksis og støtte til å bearbeide reaksjoner Manglende selv-tillit

16 Psykiske reaksjoner på negativt stress Vanskeligere for å lære nye ting Vanskeligere for å konsentrere seg Vanskeligere for å huske Vanskeligere for å fatte beslutninger Lett for å generalisere Kreativiteten avtar Lett for å trekke forhastede konklusjoner Lett for å bli sint, irritert, trist, selvkritisk, selvskamming

17 Ulike reaksjoner på en stressfylt arbeidssituasjon (etter Stjernø 1983) Psykosomatiske plager Senker omsorgsytelse overlever i jobben Stress på jobb Omsorgsgiveren Senker omsorgsytelse Slutter i jobben overlever i jobben Slutter i jobben

18 Foto: Ann Bøhler

19 Mindfulness Mindfulness har blitt kalt selve summen av buddistisk meditasjon. Det er likevel ikke noe spesielt buddistisk knyttet til våkenhet eller bevissthet. Essensen av mindfulness er universell. Den har mer med menneskenaturens sinn å gjøre enn med ideologi, tro eller kultur å gjøre (Jon Kabat-Zinn)

20 Nå Nå. Et meget lite ord. Nå. Allikevel rommer den hele evigheten. Hans Børli Ann Bøhler Foto: Ann Bøhler

21 Mindlessness Ubevisst og uoppmerksom Rutiner og autopilot-tilstander Ser ikke alternative muligheter og valg Evner ikke å sette pris på det gode som skjer her og nå - fange de gode øyeblikkene Automatiske tanker Pass opp for å kom inn i en rutine for rutinene bidrar til at øvelse gjør ikke mester (Jourell)

22 Fokusert oppmerksomhet Å være oppmerksom er å være meg bevisst å være nærværende: Jeg finnes Jeg eksisterer (a human being) En energiform som gjør at jeg er klar over mine persepsjoner (sans inntrykk, tanker, følelser, emosjoner) og mine erfaringer

23 Tidløshet Choiceless awareness : ikkedømmende oppmerksomhet Trening på å være her og nå Fra øyeblikk til øyeblikk Tidløse nå Tid Psykologisk nå Oppmerksomhetstrening Meditasjon/pusteanker/kroppsskanning

24 Målet ved oppmerksomhetstrening Effektiv stressreduksjon Lade opp batteriene til tross for press Økt livskvalitet Bedre helse Økt empowerment økt kontroll over eget liv Sunn selvfølelse: selvansvar - autonomi

25 Hvordan påvirker mindfulness kroppen? Påvirker det autonome nervesystemet Senker nivået av stresshormoner, øker nivået av lysthormon Senker blodtrykk Gir dypere pust Reduserer muskelspenninger Gir mer effektiv fordøyelse Reduserer smerte og angst Gir økt velvære og økt overskudd og stimulerer helbredende prosesser

26 Stressregulering Stressregulering er det samme som å kunne mestre sitt eget liv: gjenvinne tilstrekkelig grad av kontroll Skape mening og en opplevelse av (Antonovsky) sammenheng Ulike individuelle mestringsstrategier Sortering Prioritering De små skrittene senke krav til egen prestasjon En reise på tusen mil begynner med ett skritt (Gammelt kinesisk ordtak )

27 Bekymringsskuffene NÅ Be om hjelp Kan vente Akseptere Etter Hildegard Löhr

28 Utbrenthet - noen beskrivelser Begrepet utbrenthet ble innført på 1970-tallet av den amerikanske psykologen Herbert Freudenberger. Den grad av atskillelse man opplever fra arbeidets opprinnelige mening og hensikt, samt den grad av fremmedgjøring som kommer til uttrykk i forhold til pasienter, arbeidsoppgaver, kolleger eller arbeidsplass (Armstrong 1977) Typiske tegn på utbrenthet er følelsen av å være fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitt på grunn av lang tids krevende jobbsituasjon. Utbrenthet kan ramme mennesker i alle yrkesgrupper. (Kvam 2014)

29 Utbrenthet er en normal reaksjon på stress, og ikke en egen diagnose. Det finnes ingen klar definisjon på hva utbrenthet er. Derfor er det heller ikke mulig å si noe om hvor vanlig det er. Typiske symptomer er en følelse av å være emosjonelt utslitt, overbelastet, tappet for energi, trøtt og deprimert. Utbrenthet fører også til reduserte prestasjoner, og det kan påvirke hverdagsaktiviteten hjemme. For å forebygge/bli bedre av utbrentheten, må du først skjønne hvorfor du ble utbrent/kan være utsatt.

30 Utbrenthet - typiske kjennetegn Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme eller svimmelhet Forandret søvnmønster - du sover mer eller mindre enn før Forandret appetitt og problemer med mage/tarm Du blir lettere syk Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen er over Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer Fysisk slitenhet. Orker ikke å gjøre mye på fritiden

31 Bevisst oppmerksomhet Gleder Sorger Bekymring Sosialt samvær Mat Søvn Aktivitet Håp/drømmer Redsel Bekymringer Fortid NÅ Framtid Sommerfuglmodellen - etter Hildegard Löhr

32 Forebygging av utbrenthet: Sette grenser (ansvarlig egotisme) Ta pauser (pusteankeret!) Lytte til kroppen Vær oppmerksom på hva som stresser deg, og finn ut hvordan du kan håndtere dette på en bedre måte. Jo mer selvbevisst du blir, jo bedre kontroll får du Trening kan også bidra til mer overskudd

33 Nyttige referansekilder Kroese, Andries J (2010) Oppnå mer med mindre stress. de Vibe, Michael; Karem, Ragnar (2007) Nå. Hegnar Media A/S Bestilling: Norsk helseinformatikk for helsepersonell: lettleste informative sider som tar utgangspunkt i forskning ved Mayoklinikken (USA)http://nhi.no/livsstil/livsstil/diverse/utbrenthet html?page=8

34 De fem frihetene Friheten til å se og høre det som er - istedenfor det som burde være, var eller kommer til å bli Friheten til å føle som du gjør - istedenfor det du burde føle Friheten til å si det du tenker - istedenfor det du burde tenke Friheten til å be om det du ønsker - istedenfor å vente og se om du får det Friheten til å ta sjanser på egne vegne - istedenfor alltid å være på den sikre siden. (Virginia Satir)

35 Takk for oppmerksomheten! Foto: Ann Bøhler 35

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS

ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS En håndbok i oppmerksomhetstrening (OT). OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS : EN HÅNDBOK I OPPMERK- SOMHETSTRENING (OT) Andries J. Kroese; Anders Norman (Illustratør)

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet.

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Sammenhenger mellom elevene es opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Gunn Junker Masteroppgave i spesialpedagogikkk våren 2012 Universite etet i Stavavanger DET HUMANISTISKE

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Mer meg - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Renate Buhaug Sjaastad Masteroppgave 26. april 2013 Antall ord:

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer