LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok"

Transkript

1 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

2 November 2009 Copyright Notice LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communicationshas made every effort to ensure that the information contained in this document is accurate and reliable, but assumes no responsibility for errors or omissions. Information in this document is subject to change without notice. Companies, names, and data used in examples herein are fictitious unless noted. This document contains copyrighted and proprietary information, which is protected by United States copyright laws and international treaty provisions. No part of the document may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission from LifeSize Communications. Trademark Acknowledgments LifeSize is the trademark of LifeSize Communications Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Patent Notice For patents covering LifeSize products, refer to Contacting Customer Support If you have questions, concerns, or need assistance, contact your LifeSize Partner. Providing Customer Feedback LifeSize Communications welcomes your comments regarding our products and services. If you have feedback about this or any LifeSize product, please send it to Contact information for LifeSize Communications is as follows: Method Address Internet Phone (877) LIFESIZE or (877) (512) Fax (512) LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

3 Bruke LifeSize videokommunikasjonssystemer Denne håndboken forklarer hvordan du bruker følgende LifeSize videokommunikasjonssystemer til å foreta og administrere anrop: LifeSize Room-serien LifeSize Team-serien LifeSize Express-serien Les mer om hvordan du bruker LifeSize Passport i LifeSize Passport brukerveiledning. Les om installering av LifeSize videokommunikasjonssystemer i installeringshåndboken for den aktuelle modellen av LifeSize-systemet. Tilknyttet dokumentasjon er tilgjengelig på CD-en med dokumentasjon som følger med produktet og på kundestøttesiden på Versjonsmerknader, tekniske merknader og publikasjoner med tekniske referanser er også tilgjengelige på kundestøttesiden på LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 3

4 Systemets komponenter Før LifeSize videokommunikasjonssystem tas i bruk, skal du gjøre deg kjent med komponentene. Kamera Lokale deltakere og objekter i et videokonferanseanrop befinner seg i samme rom som LifeSize videokommunikasjonssystem. Eksterne deltakere og objekter befinner seg et annet sted. Kameraet tar opp lokal video, som sendes til eksterne deltakere i et anrop. Ett eller flere kameraer kan være koplet til systemet, avhengig av systemmodell og funksjonalitet. LifeSize Camera LifeSize Camera 200 LifeSize Focus 4 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

5 Mikrofon Et LifeSize-system inneholder en enhet med én eller flere mikrofoner for lydinngang under et anrop. Systemet kan ha én eller flere av følgende enheter, avhengig av modell og ekstrautstyr som er innkjøpt. LifeSize Phone LifeSize MicPod LifeSize Focus LifeSize Phone er en konferansetelefon med høyttalerlyd og høy definisjon. Den er fullt integrert med LifeSize videokommunikasjonssystemer og fungerer også som mikrofon i et videosystem. LifeSize har 16 mikrofoner i en lukket sløyfe for å fange opp lokal lyd. Du kan også bruke LifeSize Phone til å foreta anrop eller avbryte anrop. LifeSize MicPod inneholder én mikrofon som fanger opp lyd i alle retninger, dempeknapp og LED-lamper som viser dempingsstatus. LifeSize Focus er et kamera med to mikrofoner som fanger opp lyd i alle retninger. Merk: Bare én av disse enhetene kan fungere som aktiv mikrofon under et anrop. Hvis det ser ut som mer enn én type er koplet til systemet, viser feltet Aktiv mikrofon på siden Systeminformasjon hvilken enhet som fungerer som aktiv mikrofon. Se Systemmenyen på side 11 for å gå til siden Systeminformasjon. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 5

6 Kodek LifeSize-kodeken komprimerer utgående video, lyd og data, sender denne informasjonen til de eksterne deltakerne i et anrop og dekomprimerer innkommende informasjon. Det skal ikke være nødvendig å røre kodeken når den er riktig installert i miljøet. Tredjepartsskjerm Hvis du kopler en tredjepartsskjerm til LifeSize-kodeken, får du tilgang til brukergrensesnittet og kan vise videobilder under et videoanrop. Hvis systemet har støtte for mer enn én skjerm, kan du kople en ekstra skjerm til LifeSize-kodeken. 6 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

7 Fjernkontroll LifeSize-fjernkontrollen gir trådløs styring av alle funksjonene i LifeSize videokommunikasjonssystem. Bruk den til å navigere i brukergrensesnittet, foreta og motta anrop og styre kameraer som er koplet til systemet. Et system kan ha én av følgende typer fjernkontroller: Svart fjernkontroll Sølvgrå fjernkontroll I denne håndboken brukes overskriftene Svart fjernkontroll og Sølvgrå fjernkontroll til å identifisere en anvisning som bare gjelder for denne fjernkontrollmodellen. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 7

8 Navigere i brukergrensesnittet Når LifeSize-systemet ikke er i bruk, vises en skjermsparer på skjermen, eller skjermen er svart. Systemet aktiveres automatisk ved innkommende anrop eller et trykk på fjernkontrollen. Merk: Administratorer kan konfigurere LifeSize-systemer for bruk i telepresensrom, der en konferanseadministrator styrer anrop fra et kontrollpanel eller brukere kommuniserer med systemet ved hjelp av en tilkoplet telefon. Hvis telepresens er aktivert i LifeSize-systemet, er det bare administratorer som har tilgang til brukergrensesnittet når systemet ikke er i bruk. Under et anrop kan du bare utføre følgende oppgaver i brukergrensesnittet: Endre funksjonen til de numeriske tastene på fjernkontrollen fra Tasttoner til Forhåndsinnstillinger. Se Bruke forhåndsinnstillinger for kameraet under et anrop på side 30. Vise anropsstatistikk. Se Vise anropsstatistikk på side 35. Velge videoinngang med fjernkontrollen. Se Endre videoinngang på side 30. Hovedskjermbildet Brukergrensesnittet har funksjoner som er tilgjengelige for alle brukere samt innstillinger og funksjoner som bare kan brukes av administratorer med passord. Hovedskjermbildet inneholder følgende funksjoner: Øverst til høyre i skjermbildet vises systeminformasjon, som systemets navn og videonummer. Denne informasjonen skjules under et anrop. Video fra primærkilden, som oftest et kamera som er koplet til systemet, vises i et lite vindu under systeminformasjonen. Midt på skjermen vises LISTE OVER RINGTE NUMRE og knappene Stemmeanrop og Videoanrop. Fra LISTE OVER RINGTE NUMRE kan du foreta et anrop ved å velge et nummer på listen. Bruk knappene Stemmeanrop og Videoanrop hvis du vil ringe et nummer manuelt. Systemstatuslinjen er et hvitt felt som vises rett nedenfor LISTE OVER RINGTE NUMRE. Systemstatuslinjen viser system- og nettverksstatus, blant annet antall stemme- og videoanrop, klokkeslett og dato eller varigheten av et anrop når et anrop pågår. Når systemet startes, vises gjeldende status for systemet også øverst på LISTE OVER RINGTE NUMRE. Følgende tabell viser ikonene som kan vises på systemstatuslinjen. 8 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

9 Ikon Video Tilstand Viser antallet videoanrop som pågår. Hver oransje sirkel som vises til høyre for videoikonet, representerer et videoanrop som pågår. Stemme Viser antallet stemmeanrop som pågår. Hver oransje sirkel som vises til høyre for stemmeikonet, representerer et stemmeanrop som pågår. Viser at kommunikasjonsundersystemet initialiseres. Hvis dette ikonet vises på nytt etter at systemet er startet, har det oppstått et problem. Start systemet på nytt. Viser at systemet initaliseres. Når systemet initialiseres, deaktiveres funksjonaliteten i hovedskjermbildet og LISTE OVER RINGTE NUMRE er tom. Dette ikonet vises også når en ny enhet koples til systemet etter at systemet startes. Ikonet forsvinner når enheten er klar. Hvis ikonet ikke forsvinner, har det oppstått et problem og systemet må startes på nytt. Viser at systemet ikke har en aktiv mikrofon. Ta kontakt med administratoren. Viser at LifeSize Networker som er koplet til kodeken initialiseres. De færreste elementene i hovedskjermbildet er synlige. Hvis LifeSize Networker ikke initialiseres fullstendig, vises det røde ikonet til enten LifeSize Networker eller systemet startes på nytt. Ta kontakt med administratoren. Viser at LifeSize Networker som er koplet kodeken, er initialisert og prøver å kople til ISDN-nettverket. Ta kontakt med administratoren hvis ikonet ikke forsvinner. Viser at telefonen som er koplet til systemet startes. Viser at systemet utfører konfigurasjonsendringer for å aktivere FIPS sikkerhet. Hvis en administrator har aktivert FIPS sikkerhet i systemet, vises dette ikonet etter at systemet er startet på nytt og forsvinner når konfigurasjonsendringene er fullført. Ta kontakt med administratoren hvis ikonet ikke forsvinner. Les mer i LifeSize administratorveiledning for videokommunikasjonssystemer. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 9

10 Ikon Nettverksstatus Tilstand Viser nettverksstatusen på følgende måte: tilkoplet (grønn indikator) pågår (gul indikator) frakoplet (rød indikator) Overoppheting av systemet Denne gule indikatoren advarer om at systemtemperaturen er over normal driftstemperatur. Kodeken justerer viftehastigheten automatisk for å kjøle seg ned. Denne røde indikatoren advarer om at systemet er overopphetet og nærmer seg maks. tillatt driftstemperatur og vil bli startet på nytt automatisk når denne er nådd. Advarsel: Temperaturer som krever omstart av kodeken kan påføre kodekkomponenter varige skader. Påse at rommet der kodeken befinner seg er godt ventilert og utstyrt med temperaturregulering. Registreringsstatus, SIP-server Når SIP er konfigurert som protokollen for å foreta anrop, viser denne indikatoren status for LifeSize-systemets registrering med SIP-serveren på følgende måte: pågår (gul indikator) registrering mislyktes (rød indikator) Ta kontakt med administratoren. Registreringsstatus, H.323-gatekeeper Viser status for LifeSize-systemets registrering med en H.323-gatekeeper på følgende måte: pågår (gul indikator) registrering mislyktes (rød indikator) Ta kontakt med administratoren. Navigeringslinjen er et grått felt som vises nedenfor systemstatuslinjen. Navigeringslinjen inneholder ikoner som tilsvarer knappene på fjernkontrollen samt tekst som beskriver hvilken handling som utføres med en knapp. Ikonene og teksten varierer ut fra måten du bruker systemet på. Hurtigreferansekortet Komme i gang med LifeSize videosystem viser hvordan vanlige oppgaver utføres med fjernkontrollen. Merk: Hvis du trykker og holder en knapp på fjernkontrollen inne, unntatt OK-knappen, kan kommandoen som er tilknyttet denne knappen gjentas. 10 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

11 Velge objekter i hovedskjermbildet Bruk piltastene på fjernkontrollen til å navigere i hovedskjermbildet. Når du navigerer til ulike deler av skjermbildet, endres ikonene og beskrivelsene som vises på navigeringslinjen for å vise hvilke handlinger som er tilgjengelige for et valgt objekt eller skjermbilde. Systemmenyen Åpne Systemmeny fra hovedskjermbildet ved å trykke på fjernkontrollen. Under Systemmeny kan du gjøre følgende: Vise valgt konfigurasjon og statusinformasjon for LifeSize-systemet på sidene Systeminformasjon. Navigere på sidene med og på fjernkontrollen. Gå til Brukerinnstillinger der du kan gjøre følgende: - Endre utseendet på brukergrensesnittet, blant annet språk, bakgrunnsbilde eller -farge, skjermsparer og tidsavbrudd for skjermspareren, tidsavbrudd for hvilemodus og hvor lenge brukergrensesnittet vises etter at et anrop koples til. - Velge metoden systemet bruker til å besvare anrop. Les mer under Besvare eller avvise et anrop på side Justere innstillinger for lydinngangs- og lydutgangsenheter som er koplet til systemet. Les mer under Behandle lyd på side Gå til diagnostikkverktøy for å justere kamerainnstillinger og videoinngang og starte systemet på nytt. Les mer under Feilsøking på side 44. Når du velger en innstilling, vises hjelpetekst nederst i skjermbildet for å hjelpe deg med å velge et alternativ for innstillingen. Merk: Administratoren kan kreve bruk av passord for å få tilgang til disse innstillingene. Aktivere funksjonen Forstyrr ikke systemet. Les mer under Besvare eller avvise et anrop på side 21. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 11

12 Styre kameraer Gjør deg kjent med hvordan du styrer et kamera som er koplet til systemet, før du foretar et videoanrop. Siden Systeminformasjon viser hvilken kameratype som er koplet til systemet. Hvis kameratypen er PTZ (panorer, vipp og zoom), kan du styre kameraet med fjernkontrollen. Ta kontakt med administratoren hvis du vil hindre at eksterne brukere styrer det lokale kameraet under et anrop. Styre et lokalt kamera Hvis du vil justere det lokale kameraet når systemet er inaktivt, velger du først kameraet. Svart fjernkontroll: Trykk near/far (lokalt/eksternt) på fjernkontrollen. Sølvgrå fjernkontroll: Trykk near (lokalt). Bruk følgende knapper på fjernkontrollen til å justere kameravinkelen: Fjernkontrollknapp Funksjon Panorer kameraet med venstre og høyre piltast. Vipp kameraet med opp- og ned-piltastene. Plasser objektet nærmere eller lenger vekk med zoom inn- og zoom ut-tastene. Hvis du bruker to kameraer med LifeSize Room-systemet, kan bare ett kamera være aktivt og ta opp videobilder om gangen, selv om begge kameraene er koplet til systemet. Gå til Endre videoinngang på side 30 for å angi det aktive kameraet. I skjermbildene for valg av Primærinngang og Presentasjonsinngang vises det inaktive kameraet som et kameraikon i en grå valgboks. Det aktive kameraet vises som en valgboks med det gjeldende videobildet. Den blå LED-lampen på det aktive kameraet lyser sterkt når systemet er i bruk. Den blå LED-lampen på det inaktive kameraet lyser svakt. Hvis du kopler fra det aktive kameraet, blir det inaktive kameraet automatisk aktivert. Valget av aktivt kamera endres ikke selv om du kopler til det frakoplede kameraet på nytt. 12 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

13 Konfigurere forhåndsinnstillinger for kameraet En forhåndsinnstilling for et kamera er en forhåndsdefinert kameraposisjon som er tilknyttet en numerisk tast på fjernkontrollen. Med forhåndsinnstillinger for kameraer kan du raskt endre posisjonen til det lokale kameraet under et anrop ved å trykke en tast på fjernkontrollen, i stedet for å bruke pil- og zoomtastene. Eksterne deltakere ser videobildet uten forsinkelsen det medfører å bruke mer enn én tast til å stille inn kameraet. Du kan konfigurere og bruke forhåndsinnstillinger i skjermbildene Primærinngang og Presentasjonsinngang før du foretar et anrop, og fra et hvilket som helst videoskjermbilde under et anrop. Konfigurer og bruk forhåndsinnstillinger under et anrop ved først å velge Forhåndsinnstillinger i skjermbildet Anropsbehandling. Les mer om bruk av forhåndsinnstillinger under et anrop under Bruke forhåndsinnstillinger for kameraet under et anrop på side 30. Du kan lagre ni forhåndsinnstillinger. Når forhåndsinnstillinger er tilgjengelig for bruk, vises ikoner for de numeriske tastene (0 til 9) etterfulgt av ordet Forhåndsinnstillinger på navigeringslinjen i brukergrensesnittet. Ved å konfigurere forhåndsinnstillinger før du foretar et anrop, sørger du for at du raskt kan endre posisjonen til det lokale kameraet under et anrop. Slik konfigurerer du en forhåndsinnstilling for det lokale kameraet før du foretar et anrop: 1. Velg det lokale kameraet og juster kameraets posisjon. Se Styre et lokalt kamera på side Trykk og hold inne en numerisk tast (1 til 9) på fjernkontrollen til du hører et lydsignal. Kameraets nåværende posisjon knyttes til tasten. Forhåndsinnstilling x lagret vises over statuslinjen, der x er den numeriske tasten som er tilknyttet forhåndsinnstillingen. Hvis du velger en numerisk tast som allerede har en forhåndsinnstilling konfigurert, overskrives denne. En administrator kan låse eksisterende forhåndsinnstillinger for å forhindre at de overskrives. Hvis en eksisterende forhåndsinnstilling som er tilknyttet tasten er låst, vises Forhåndsinnstilling x låst på skjermen. Når 0-tasten brukes som en forhåndsinnstilling, flyttes det valgte kameraet alltid til standardposisjonen og tasten kan ikke overskrives. Hvis du bruker LifeSize Room med to kameraer og bruker en lagret forhåndsinnstilling for det inaktive andre kameraet, endres posisjonen til det andre kameraet og dette blir det aktive kameraet. 3. Du kan teste forhåndsinnstillingen ved å bruke piltastene til å flytte kameraet til en annen posisjon, og deretter trykke den numeriske tasten som er tilknyttet forhåndsinnstillingen for å flytte kameraet til den forhåndsinnstilte posisjonen. Forhåndsinnstilling x vises over statuslinjen, der x er den numeriske tasten som er tilknyttet forhåndsinnstillingen. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 13

14 Behandle lokal videokvalitet Før du foretar et anrop, bør du kontrollere det lokale videobildet fra kameraet som er koplet til LifeSize-systemet. Hvis bildet flimrer, fargene virker ubalanserte eller bildet ser for mørkt ut, kan det være nødvendig å justere rombelysningen eller kamerainnstillingene. Les mer under Justere rommets belysning på side 44 og Kameraproblemer på side 45. Bruke digital zoom Digital zoom beskjærer et område av videobildet på skjermen elektronisk i samme størrelsesforhold som det originale bildet og skalerer deretter det beskårne bildet til det originale bildets dimensjoner. Digital zoom er tilgjengelig med LifeSize Focus og LifeSize Camera tilkoplet LifeSize Express, LifeSize Express 200, LifeSize Room 200, LifeSize Room 220, LifeSize Team 200 og LifeSize Team 220. Digital zoom er bare tilgjengelig med LifeSize Camera etter at kameraets lengste fokallengde med optisk zoom er nådd. Forhåndsinnstillinger for kamera støttes ikke med LifeSize Camera under digital zoom. Kameraet går tilbake til optisk zoom hvis kameraets forhåndsinnstillinger blir brukt under digital zoom. Merk: Bildekvaliteten kan bli forringet under digital zoom. Digital zoom er som standard deaktivert. Bare administratorer kan aktivere denne funksjonen. Bruk digital zoom på følgende måte: 1. Påse at kameraet er valgt som primær videoinngang. Digital zoom er bare tilgjengelig når kameraet er valgt som primær videoinngang. Les mer om å velge en enhet som primær videoinngang under Endre videoinngang på side Hvis systemet er inaktivt, velger du det lokale kameraet som skal styres. Se Styre et lokalt kamera på side 12. Det lokale kameraet er som standard valgt under et anrop. Et oransje og hvitt kameraikon vises i det lokale videobildet når grensesnittet er synlig og det lokale kameraet er valgt. 3. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilket kamera du bruker: - Hvis du bruker LifeSize Focus, trykk zoom inn-knappen på fjernkontrollen for å se nærmere på det lokale videobildet. - Hvis du bruker LifeSize Camera, trykk og hold zoom inn-knappen på fjernkontrollen. Slipp knappen når du hører et lydsignal. Lydsignalet angir at du har nådd den lengste fokallengden med kameraets optiske zoom. Trykk zoom inn-knappen igjen for å bruke digital zoom. 14 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

15 4. Bruk piltastene på fjernkontrollen for å panorere og vippe kameraet digitalt. Avhengig av hvilket kamera du bruker, fungerer digital panorering og vipping på følgende måte: - Hvis du bruker LifeSize Focus, er digital panorering og vipping bare tilgjengelig når du har aktivert digital zoom ved å trykke zoom inn-knappen. Hvis du avslutter digital zoom ved å trykke zoom inn-knappen for å gå tilbake til kameraets opprinnelige faste fokallengde, er ikke digital panorering og vipping tilgjengelig. - Hvis du bruker LifeSize Camera, er digital panorering og vipping bare tilgjengelig ved bruk av digital zoom og bare etter at kameraets mekaniske grenser for panorering og vipping er nådd. 5. Bruk zoom inn-knappen for å se bildet på lenger avstand eller avslutte digital zoom. Foreta et anrop Du kan foreta et video- eller stemmeanrop med LifeSize-systemet på følgende måter: Velg et lagret nummer fra LISTE OVER RINGTE NUMRE i hovedskjermbildet eller fra katalogen. Ring et nummer manuelt ved å bruke følgende knapper: - Videoanrop eller Stemmeanrop i hovedskjermbildet - Video eller Stemme på LifeSize Phone hvis denne er koplet til systemet Når du foretar et videoanrop ved hjelp av fjernkontrollen eller Video-knappen på LifeSize Phone, kan du ringe enten telefonnumre eller IP-adresser. Dette gjør at systemer i et konsernnettverk uten gateway-tilgang kan anrope andre LifeSize Phone i nettverket ved hjelp av systemenes IP-adresser. Hvis du legger inn et komma i et nummer, angis en pause på ett sekund i ringesekvensen. Dette kan være påkrevd for eksempel når du foretar et PSTN-anrop, der det er nødvendig med en kort pause etter det første tallet for å få en ekstern linje. Du kan eventuelt øke pausens varighet ved å bruke flere enn ett komma. Hvis LifeSize Networker er konfigurert for bruk med systemet og du angir # som første tegn når du foretar et anrop, prøver systemet først å utføre anropet som et ISDN-nummer. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 15

16 Når du foretar et anrop, vises dialogboksen Anropsstatus. Dialogboksen lukkes når anropet koples til. Stemmeikonet vises i dialogboksen Anropsstatus og på statuslinjen samme hvilken type anrop (video eller stemme) du foretar. Når anropet tilkoples, vises ikonet som tilsvarer anropstypen, stemme eller video, på statuslinjen og under oppføringen for anropet på LISTE OVER RINGTE NUMRE. Merk: Et anrop til ditt eget LifeSize-system verken støttes eller anbefales. Hvis systemet støtter flerveis videoanrop, vil denne handlingen utløse uendelig sløyfedannelse av vinduer på den tilkoplede skjermen. Hvis systemet bare støtter toveis videoanrop, vil denne handlingen utløse et opptattsignal. Flere anrop til én enhet under samme anrop medfører et lignende resultat og verken støttes eller anbefales. Foreta et anrop fra LISTE OVER RINGTE NUMRE LISTE OVER RINGTE NUMRE i hovedskjermbildet inneholder opptil 15 numre som nylig er ringt. Et rullefelt vises hvis flere enn fem oppføringer er tilgjengelige for valg. Den eldste oppføringen på listen fjernes automatisk når systemet mottar et anrop etter at det maksimale antallet oppføringer er nådd. Det siste anropet som ble foretatt, vises alltid øverst på listen. Oppføringen inkluderer navnet på den som ringte og et ikon som viser om nummeret er et stemmenummer eller et videonummer. Oppføringens nummer (og båndbredden hvis oppføringen er et videonummer) vises under listen når oppføringen er valgt. Hvis systemet mottar et anrop uten å besvare det, vises anropet på LISTE OVER RINGTE NUMRE som et ubesvart anrop. Symbolet vises ved siden av navnet i oppføringen. Dato og klokkeslett for det ubesvarte anropet vises nedenfor LISTE OVER RINGTE NUMRE når oppføringen er valgt. Foreta et anrop fra LISTE OVER RINGTE NUMRE ved å bruke piltastene på fjernkontrollen til å velge en oppføring og trykke OK. Du kan endre båndbredde for et videoanrop på LISTE OVER RINGTE NUMRE før du foretar anropet, ved å velge Videoanrop i hovedskjermbildet, trykke OK to ganger og bruke høyre piltast til å velge båndbreddelisten. Endre båndbredden til en annen innstilling enn Auto. Merk: Hvis du velger Auto fra Videoanrop-valget før du foretar et anrop, endres ikke båndbreddevalget for en oppføring på LISTE OVER RINGTE NUMRE som ikke har Auto som sist ringte båndbredde. Du kan justere det maksimale antallet oppføringer som vises på LISTE OVER RINGTE NUMRE ved å justere innstillingen Maksimalt antall oppføringer for ringte numre under Brukerinnstillinger : Anrop. Merk: Hvis du velger Ingen under Maksimalt antall oppføringer for ringte numre, fjernes de eksisterende oppføringene på LISTE OVER RINGTE NUMRE og ingen nye oppføringer vises på listen. 16 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

17 Du kan også legge til oppføringer fra LISTE OVER RINGTE NUMRE i den lokale katalogen, og manuelt fjerne oppføringer eller låse dem for å hindre at de fjernes automatisk når det maksimale antallet oppføringer nås. Les mer under Behandle LISTE OVER RINGTE NUMRE på side 38. Foreta et anrop fra katalogen I katalogen lagres en liste over navn og numre som du kan foreta anrop til. Katalogen består av tre underkataloger: lokal katalog, konsernkatalog og møtekatalog. En oppføring i den lokale katalogen eller konsernkatalogen inneholder anropsinformasjon for én enhet. En oppføring i møtekatalogen inneholder anropsinformasjon for to eller flere enheter. Når du foretar et anrop ved å velge en oppføring i møtekatalogen, ringer systemet alle enhetene i oppføringen. Oppføringer i den lokale katalogen og møtekatalogen lagres i systemet og kan endres. Konsernkatalogen er skrivebeskyttet og administreres av administratoren. Hvis du vil foreta et anrop fra katalogen, følger du denne fremgangsmåten: 1. Gå til hovedskjermbildet og trykk på fjernkontrollen for å få tilgang til katalogen. 2. Bruk piltastene til å velge Lokal katalog, Konsernkatalog eller Møtekatalog, og trykk OK. 3. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge oppføringen du vil ringe. Du kan bla gjennom katalogen alfabetisk eller hierarkisk. Når du bruker den alfabetiske metoden, vises oppføringene i alfabetisk rekkefølge og du kan velge en alfabetgruppe i kolonnen Søk for raskt å navigere til en oppføring. Hierarkier er forhåndsdefinerte organisasjonsenheter som ligner på mapper eller kataloger i et datasystem. Du kan plassere en oppføring i et hierarki når du oppretter oppføringen, eller når som helst ved å redigere feltet Hierarki når du redigerer oppføringen. Les mer om oppretting av hierarkier under Behandle katalogen på side 40. Ved å bruke den hierarkiske metoden kan du velge et hierarki i kolonnen Søk for å finne en oppføring. Gå ett nivå ned i kolonnen Søk ved å trykke OK. Gå ett nivå opp ved å trykke. Du kan også bruke og på fjernkontrollen til å gå opp eller ned på en side med oppføringer når en oppføring er valgt. 4. Trykk OK på fjernkontrollen for å foreta anropet. Merk: Hvis en oppføring i den lokale katalogen eller konsernkatalogen inneholder flere enn ett nummer, vises symbolet i kolonnen NUMRE. Trykk OK og velg nummeret du vil ringe til, fra menyen som vises. Trykk OK for å foreta anropet. Du kan også legge til, fjerne eller redigere oppføringer i katalogen. Les mer under Behandle katalogen på side 40. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 17

18 Ringe et nummer manuelt fra hovedskjermbildet Velg Videoanrop eller Stemmeanrop i hovedskjermbildet for å ringe et video- eller stemmenummer manuelt ved hjelp av fjernkontrollen. Ringe et videonummer manuelt Ring et videonummer manuelt fra hovedskjermbildet ved å følge denne fremgangsmåten: 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge Videoanrop og trykk OK. 2. Angi nummeret du vil ringe til. Det siste nummeret som ble angitt manuelt, vises som standard. Du kan redigere nummeret med følgende taster: - endrer metoden for tekstinnlegging (som vist nederst på skjermen). Merk: Alternativet 0x1a brukes til å angi en IPv6-adresse når LifeSize-systemet er koplet til et IPv6-nettverk. Hvis IPv6-adressering er aktivert i LifeSize-systemet, vises IPv6-adressen til systemet på siden Systeminformasjon i Systemmeny. Hvis du angir en IPv6-adresse, må systemet du ringer til ha støtte for IPv6- adressering for at anropet skal koples til. - Knappen virker som tilbaketast. - Knappen viser tastaturet som kan brukes til å angi alfanumeriske tegn. Bruk piltastene til å velge tegnet som skal angis og trykk OK. Trykk OK for å avslutte feltet. 3. Valgfritt: Naviger til listen som vises ved siden av innskrivingsboksen for numre, og velg en verdi for den maksimale båndbredden for anropet. Trykk OK for å åpne listen, bruk piltastene til å velge en verdi og trykk OK igjen for å lagre valget. 4. Trykk call (anrop) for å ringe nummeret. 18 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

19 Ringe et stemmenummer manuelt Ring et stemmenummer manuelt fra hovedskjermbildet ved å følge denne fremgangsmåten: 1. Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge Stemmeanrop og trykk OK. 2. Angi nummeret du vil ringe til. Det siste nummeret som ble angitt manuelt, vises som standard i dette feltet. Du kan redigere nummeret med følgende taster: - Knappen endrer metoden for tekstinnlegging (som vist nederst på skjermen). - Knappen virker som tilbaketast. - Knappen viser tastaturet som kan brukes til å angi alfanumeriske tegn. Bruk piltastene til å velge tegnet som skal angis og trykk OK. Hvis du legger inn et komma i et nummer, angis en pause på ett sekund i ringesekvensen. Dette kan være påkrevd for eksempel når du foretar et PSTN-anrop, der det er nødvendig med en kort pause etter det første tallet for å få en ekstern linje. 3. Trykk call (anrop) for å foreta anropet. Ringe et nummer manuelt med LifeSize Phone Når LifeSize Phone er koplet til LifeSize Phone videokonferansesystem, kan du foreta et stemme- eller videoanrop manuelt ved å bruke tastene på telefontastaturet. Foreta et anrop ved å trykke Stemme eller Video, og angi nummeret med de numeriske tastene. Når du foretar et anrop ved å bruke Stemme-tasten på LifeSize Phone og stemmeanrop er konfigurert som tasttone (eller puls på LifeSize Room og LifeSize Team MP), kan du bare velge telefonnumre med PSTN-tilkopling. Hvis stemmeanrop er konfigurert som VoIP, kan du velge både IP-adresser og telefonnumre. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 19

20 Ta med flere anropssteder i anrop Hvis systemet er vert for et konferanseanrop (alle anropere kopler til systemet), kan du når som helst legge til deltakere i et eksisterende anrop opptil det maksimale antallet tilkoplinger som er tillatt for systemet. Du kan legge til et annet anrop mens det første anropet koples til. Det er ikke nødvendig å vente til det første anropet er tilkoplet. Hvis du prøver å legge til en deltaker etter at systemets grense er nådd, vises meldingen Maksimalt antall anrop nådd i vinduet Anropsstatus. Du kan legge til flere anropere i et anrop som pågår, ved å følge denne fremgangsmåten: 1. Svart fjernkontroll: Trykk for å gå tilbake til hovedskjermbildet og legge til den nye anroperen. Sølvgrå fjernkontroll: Trykk for å gå tilbake til hovedskjermbildet og legge til den nye anroperen. 2. Gjør ett av følgende: - Velg et nummer fra LISTE OVER RINGTE NUMRE, og trykk OK. En oransje indikator vises på LISTE OVER RINGTE NUMRE, til venstre for stemme- eller videonumrene som for øyeblikket deltar i et anrop. - Velg et nummer fra katalogen. Se Foreta et anrop fra katalogen på side Ring et nummer manuelt ved å bruke valgene Stemmeanrop eller Videoanrop. Se Ringe et nummer manuelt fra hovedskjermbildet på side Trykk Legg til på telefontastaturet, og tast inn det nye nummeret. Trykk Stemme eller Video på telefontastaturet, avhengig av hva slags anrop du vil sende. Merk: Hvis et anrop koples til ved hjelp av PSTN, må du bruke fjernkontrollen til å legge til anrop. 20 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

21 Besvare eller avvise et anrop Du kan konfigurere systemet til å automatisk besvare innkommende anrop ved å angi innstillinger under Brukerinnstillinger : Anrop på følgende måte: Auto-svar Hvis denne innstillingen er konfigurert som Aktivert, besvarer systemet automatisk det første innkommende anropet. Når Deaktivert (standard) er valgt, må innkommende anrop besvares manuelt. Hvis systemet er konfigurert til å besvare anrop manuelt, velger du ett av følgende alternativer når et innkommende anrop mottas: - Velg Svar og trykk OK for å besvare anropet. - Velg Ignorer og trykk OK for å avvise anropet. Merk: Hvis Auto-svar er konfigurert som Aktivert, besvarer systemet bare et PSTNanrop hvis et annet anrop allerede er tilkoplet. Demp ved auto-svar Hvis denne innstillingen er konfigurert som Aktivert (standard) og innstillingen Auto-svar er konfigurert som Aktivert, dempes systemet når et anrop tilkoples. Auto-svar på flerveis anrop Hvis denne innstillingen er konfigurert som Aktivert (standard), besvarer systemet innkommende anrop automatisk etter at det første anropet er tilkoplet. Systemet avgir et lydsignal for å vise at et nytt anrop koples til. Hvis Auto-svar på flerveis anrop er konfigurert som Aktivert, vises dialogboksen Nytt anrop besvares automatisk hvis video ikke er tilgjengelig fra det innkommende anropet på grunn av ett av følgende forhold: - Det andre eller etterfølgende innkommende anropet er et stemmeanrop. Navnet og nummeret til stemmeanroperen som legges til, vises i dialogboksen. - Systemet har støtte for flere enn fire videodeltakere og en femte eller etterfølgende videodeltaker legges til i anropet. LifeSize-systemer med støtte for flerveis anrop, kan vise videobilder fra maks. fire videodeltakere. - Systemet har støtte for, og er konfigurert for, bare å vise video fra deltakeren som snakker for øyeblikket, eller fra den siste som snakket hvis ditt sted er gjeldende taler. Velg Legg på og trykk OK for å avbryte anropet. Hvis du ignorerer dialogboksen, godtar systemet anropet. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 21

22 Aktivere Ikke forstyrr under anrop Hvis du mottar et innkommende anrop mens et annet anrop pågår og Auto-svar på flerveis anrop er konfigurert som Deaktivert, kan du velge Ikke forstyrr for å ignorere det innkommende anropet og hindre at andre anrop forstyrrer så lenge det aktuelle anropet pågår. Anroperen hører et opptattsignal. Ubesvarte anrop mens funksjonen Ikke forstyrr er aktivert, vises på LISTE OVER RINGTE NUMRE i hovedskjermbildet. Uansett innstilling under Auto-svar på flerveis anrop, kan du når som helst under et anrop aktivere funksjonen Ikke forstyrr fra et hvilket som helst anropsskjermbilde på følgende måte: 1. Trykk OK på fjernkontrollen. Anropsbehandling åpnes. 2. Naviger til Ikke forstyrr med piltastene. 3. Trykk OK. Bruke Forstyrr ikke systemet Du kan aktivere funksjonen Forstyrr ikke systemet slik at bare hovedskjermbildets bakgrunn vises sammen med status- og navigeringslinjene og meldingen Forstyrr ikke systemet. Når funksjonen Forstyrr ikke systemet er aktivert, gir systemet bare respons på knappene for volumkontroll og OK-knappen på fjernkontrollen. Anropere hører et opptattsignal, og ubesvarte anrop vises på LISTE OVER RINGTE NUMRE. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen hvis møterommet skal brukes til noe annet enn en videokonferanse og du helst ikke vil forstyrres av innkommende anrop. Aktiver denne funksjonen ved å følge denne fremgangsmåten: 1. Gå til systemmenyen fra hovedskjermbildet ved å trykke på fjernkontrollen. 2. Bruk ned-piltasten til å velge Ikke forstyrr på Systemmeny. 3. Klikk OK. En dialogboks viser at funksjonen Forstyrr ikke systemet er aktivert. Trykk OK for å gå tilbake til vanlig bruk av systemet. 22 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

23 Behandle et anrop Under et anrop kan du vise informasjon om status for anropet og identiteten til tilkoplede anropere. Du kan også administrere lydutgang og videobilder, styre kameraer, velge data som skal vises på en skjerm og innlede en presentasjon. Hvis systemet er deltaker i et anrop der et annet LifeSize-system er vert, kan du åpne de samme skjermoppsettene som er tilgjengelige for verten, styre kameraene til alle deltakerne og se anropsinformasjon for hver deltaker i anropet i skjermbildet Anropsstatistikk og dialogboksen Anropsbehandling. Denne systematferden kalles virtuelt flerveis anrop. Les mer om hver av egenskapene som påvirkes av funksjonene for virtuelt flerveis anrop med et annet LifeSize-system som vert i følgende avsnitt: Anroper-ID på side 24 Forstå skjermoppsett på side 27 Styre et eksternt kamera på side 29 Avslutte et anrop fra Anropsbehandling på side 37 Anropsstatus Når du foretar et anrop med LifeSize-systemet, vises dialogboksen Anropsstatus. Dialogboksen Anropsstatus viser nummeret eller IP-adressen du prøver å ringe til og status for anropet (for eksempel taster nummeret, ringer, kopler til, besvart eller utilgjengelig). LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 23

24 Anroper-ID Når et eksternt system i et videoanrop besvarer ditt innkommende anrop, vises video fra dette systemet på skjermen. Øverst til venstre i videobildet vises anroper-id (telefonnummer eller IP-adresse) til det eksterne systemet. Ett eller flere av følgende ikoner kan vises ved siden av anroper-id for å gi informasjon om anropet. Ikon Beskrivelse Videoanrop. Stemmeanrop. Mikrofonene er dempet på det eksterne systemet. Et stemmeanrop som er kryptert.* Merk: Under Anropsstatus, listen Anropsbehandling og listen Anropsstatistikk vises følgende ikon: Et videoanrop som er kryptert.* Merk: Under Anropsstatus, listen Anropsbehandling og listen Anropsstatistikk vises følgende ikon: *Hvis ditt system deltar i et flerveis anrop med et annet LifeSize-system som vert for anropet og din forbindelse til verten ikke er kryptert, vises alle deltakeres forbindelse som ukryptert. Hvis din forbindelse til LifeSize-verten er kryptert, viser video- eller stemmeikonet for de andre deltakerne på din skjerm forbindelsens faktiske krypteringsstatus for den aktuelle deltakeren til verten. Både ditt system og LifeSizesystemet som er vert for anropet må være utstyrt med programvareversjon eller nyere for å vise faktisk krypteringsstatus mellom verten og andre deltakere i anropet. Eldre programvareversjoner viser bare krypteringsstatusen mellom ditt system og LifeSizesystemet som er vert for anropet. Administratorer kan konfigurere krypteringsinnstillinger i LifeSize-systemer. Les mer i LifeSize administratorveiledning for videokommunikasjonssystemer. 24 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

25 Skjule eller vise elementer i brukergrensesnittet Systeminformasjonen, statuslinjen og navigeringslinjen uttones som standard fra skjermen etter at et anrop har vært tilkoplet i 10 sekunder. Dette intervallet tilbakestilles etter en eventuell interaksjon med systemet. Du kan justere varigheten på uttoningsintervallet ved å justere innstillingen Tidsavbrudd for uttoning under Brukerinnstillinger : Utseende. Du kan skjule eller vise disse elementene i brukergrensesnittet når som helst under et anrop ved å trykke. Merk: Brukergrensesnittet skjules ikke ved overoppheting av systemet. Ikonene for overoppheting av systemet vises på statuslinjen. Les mer om ikonene for overoppheting av systemet under Hovedskjermbildet på side 8. Behandle lyd Du kan identifisere videoanroperen som snakker under et anrop, justere lydvolumet og dempe lydinngang. Identifisere hovedtaleren Når en videodeltaker snakker under et anrop, vises ikonet for hovedtaleren fra denne deltakeren. i videobildet Justere volumet Du kan justere volumet for et anrop ved å velge på fjernkontrollen eller telefonen. Du kan også justere volumet for andre innganger samt diskant og bass for linje ut ved å justere innstillinger under Brukerinnstillinger : Lyd. Voluminnstillinger for lydinnganger vises i form av en lydmåler ved siden av glidebryteren. Lydmåleren utvides nedenfor glidebryteren når du velger glidebryteren og trykker OK på fjernkontrollen. Lydmåleren viser nivået på den overførte stemmen. Måleren er kalibrert i desibel (db) RMS under digital full skala (DFS). Måleren er ± 1 db nøyaktig. Maksimumsnivå er 0 db. Nivå under -50 db vises ikke, og tyder på meget lav eller inaktiv inngang. Høyeste nivå under et anrop er normalt omlag -28 til -22 db DFS. Bruk en lydmåler til å fastslå den beste voluminnstillingen. Hvis du for eksempel skal justere volumet for den aktive mikrofonen, stiller du deg i samme avstand fra mikrofonen som en deltaker ville være i rommet under en videokonferanse. Snakk og følg med på fargene på strekene i lydmåleren. Grønne streker viser at innstillingen er akseptabel ved normalt talevolum. Gule streker er akseptabelt hvis du roper eller snakker høyt. Unngå innstillinger som medfører røde streker i lydmåleren. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 25

26 For innstillingen Volum for aktiv mikrofon anbefaler LifeSize et volum på 5 til 8 for de fleste LifeSize MicPod-bruksområder og 5 til 10 for de fleste LifeSize Focus-bruksområder. Du kan bruke måleren til å gjennomføre en visuell kontroll av at overføringsnivået topper seg mellom -28 og -22 db. Merk: Hvis du bruker LifeSize Phone som aktiv mikrofon, er ikke innstillingen for Volum for aktiv mikrofon tilgjengelig. LifeSize Phone-mikrofonene justerer volumet automatisk. Dempe lydinngang Hvis du trykker på fjernkontrollen, LifeSize Phone eller LifeSize MicPod, dempes all lydinngang som standard. Dette gjelder også lyd fra den aktive mikrofonen eller andre enheter som er koplet til systemet for lyd under en presentasjon, f.eks. en DVD-spiller. Et rødt dempingsikon vises på skjermen. Røde LED-lamper på LifeSize Phone eller LifeSize MicPod viser at disse mikrofonene er dempet. Trykk en gang til for å aktivere lydinngang igjen. En administrator kan konfigurere systemet slik at bare mikrofonen dempes når du trykker dempeknappen. Dermed vil andre enheter som er koplet til systemet, for eksempel en PC eller DVD-spiller, fortsette å sende lyd under en presentasjon selv om mikrofonen er dempet. Feltet Demp lyd på siden Systeminformasjon viser hvilke enheter, enten all lydinngang eller bare den aktive mikrofonen, som dempes når du trykker dempeknappen. Se Systemmenyen på side 11 for å gå til siden Systeminformasjon. Behandle PIP (bilde-i-bilde) På skjermen vises stedene som deltar i videokonferansen lokalt og eksternt samt menyene og videobildene fra tilkoplede videokilder. PIP (Picture-In-Picture bilde-i-bilde) er et mindre vindu som er plassert i ett av hjørnene i anropsskjermbildet. Dette sekundære bildet er plassert oppå hovedbildet og viser som standard signalet fra den primære (lokale) inngangen. Du kan endre standardinnstillingen slik at PIP aldri vises eller alltid vises, ved å justere Brukerinnstillinger : Utseende : PIP. Endre primærinngangen ved å gå til Endre videoinngang på side LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

27 Behandle videooppsett Under et anrop vises videobilder fra tilkoplede anropere på skjermen. Du kan endre skjermoppsettet for lokale og eksterne videobilder. Forstå skjermoppsett Skjermoppsett vises som én av følgende typer: En ekstern deltaker vises som det største videobildet. Stedet der du befinner deg (lokalt) vises som det største videobildet. Alle videobilder fra alle deltakere har samme størrelse. En presentasjon vises som det største videobildet (når en presentasjon pågår). LifeSize-systemer som støtter flerveis videoanrop, kan vise video fra maks. fire anropere: én lokal og tre eksterne deltakere. Under et flerveis videoanrop kan du velge et skjermoppsett som viser video fra en ekstern deltaker som det største bildet i oppsettet, på én av følgende måter: Den eksterne deltakeren som snakker for øyeblikket vises alltid som det største bildet. Når du velger dette oppsettet, vises ikonet for hovedtaleren til høyre for skjermoppsettnummeret når grensesnittet er synlig (f.eks. 5/7 ). Den samme eksterne deltakeren vises alltid som det største bildet uavhengig av hvem som snakker for øyeblikket. Disse oppsettene kan velges under alle flerveis anrop, men støttes bare i treveis og fireveis anrop. På LifeSize-systemer som støtter mer enn fire videodeltakere, kan video fra en av de eksterne deltakerne som ikke vises på skjermen i et anrop med fem eller flere deltakere erstatte det største videobildet i disse oppsettene når den aktuelle deltakeren blir hovedtaler. Plasseringen av lokal video endres ikke når en lokal deltaker er hovedtaler. Hvis du velger et skjermoppsett der alle videobilder har samme størrelse, flyttes bare ikonet for hovedtaleren for å vise hvilken deltaker som snakker for øyeblikket. Hvis LifeSize-systemet støtter flere enn fire videodeltakere i et anrop, vil videobildet av den femte eller videre eksterne deltakeren som standard bare vises på skjermen når denne deltakeren blir hovedtaler. Dette nye videobildet erstatter da bildet av den første av de tre siste eksterne talerne. Hvis en administrator har konfigurert systemet slik at bare video av den siste taleren i anropet vises, vil bare videobildet av deltakeren som taler for øyeblikket, vises på skjermen. Hvis en lokal deltaker snakker, vises video av den siste taleren på skjermen. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 27

28 Endre skjermoppsettet for videobilder Endre skjermoppsettet på følgende måte: Svart fjernkontroll: Trykk knappen for skjermoppsett Sølvgrå fjernkontroll: Trykk call (anrop). Hvis du bruker den sølvgrå fjernkontrollen, må du styre det lokale kameraet for å kunne velge et nytt skjermoppsett. Det lokale kameraet er som standard valgt under et anrop. Et oransje kameraikon vises i brukergrensesnittet når det lokale kameraet er valgt. Nummeret som er tilknyttet det valgte skjermoppsettet (x) og antallet tilgjengelige skjermoppsett (y) vises over statuslinjen midt på skjermen, som x/y. Hvor mange skjermoppsett som er tilgjengelige avhenger av hvor mange anropere som er tilkoplet, uansett om én eller to skjermer brukes, og uansett om en presentasjon vises eller ikke. Fortsett med å trykke knappen for skjermoppsett for å vise alle tilgjengelige skjermoppsett. Du kan endre skjermoppsett i konfigurasjoner med én og to skjermer, og mens du sender eller mottar presentasjoner. Les mer om presentasjoner under Starte en presentasjon på side 33. Hvis LifeSize-systemet er deltaker i et flerveis anrop der et annet LifeSize-system er vert for anropet, kan du behandle oppsettet med video fra alle deltakere i anropet. I et slikt tilfelle er like mange, og de samme typene, skjermoppsett som er tilgjengelige for LifeSize-systemet som er vert for anropet, også tilgjengelige for deg. Både ditt system og LifeSize-systemet som er vert for anropet, må ha installert programvareversjon 3.0 eller nyere. Ditt system og LifeSize-systemet som er vert for anropet, må ha installert programvareversjon 4.0 eller nyere for at hovedtalerikonet og utseendet på den eksterne deltakeren i det største videovinduet skal fungere på riktig måte når denne funksjonen brukes. 28 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

29 Styre et eksternt kamera Du kan styre et eksternt kamera under et videoanrop på samme måte som du styrer et lokalt kamera, hvis det eksterne kameraet er aktivert på riktig måte. Hvis ditt LifeSize-system deltar i et flerveis videoanrop som et annet LifeSize-system er vert for, kan du også styre kameraene til alle deltakerne i anropet, ikke bare kameraet til systemet som er vert for anropet. Både ditt system og LifeSize-systemet som er vert for anropet, må ha installert programvareversjon 3.0 eller nyere for at denne funksjonen skal fungere på riktig måte. Under videoanropet vises et kameraikon i videobildet av deltakeren du styrer kameraet for, når brukergrensesnittet er synlig. Et oransje kameraikon viser at du styrer det lokale kameraet. Et blått kameraikon i det eksterne videobildet viser at du styrer det eksterne kameraet. Det lokale kameraet er valgt som standard. Velg å styre et eksternt kamera ved å utføre følgende i et anropsskjermbilde: Svart fjernkontroll: Trykk near/far (lokalt/eksternt) på fjernkontrollen. Det blå kameraikonet vises i det første eksterne videobildet i anropet. Hvis mer enn én videodeltaker er tilkoplet, fortsetter du å trykke near/far (lokalt/eksternt) til det blå kameraikonet vises i det eksterne videobildet av deltakeren du vil styre kameraet for. Når du har valgt den eksterne deltakeren du vil styre kameraet for, kan du velge ekstern inngangsenhet ved å trykke input (inngang) på fjernkontrollen. En meny med tilgjengelige inngangsenheter vises. Velg en enhet med piltastene på fjernkontrollen, og trykk OK. Sølvgrå fjernkontroll: Trykk far (eksternt). Det blå kameraikonet vises i det første eksterne videobildet i anropet. Hvis mer enn én videodeltaker er tilkoplet, trykker du call (anrop) for å velge en annen ekstern deltaker. Det blå kameraikonet flyttes til videobildet for den neste eksterne deltakeren. Når du har valgt den eksterne deltakeren du vil styre kameraet for, kan du velge ekstern inngangsenhet ved å trykke far (eksternt). En meny med tilgjengelige inngangsenheter vises. Velg en enhet med piltastene på fjernkontrollen, og trykk OK. LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok 29

30 Bruke forhåndsinnstillinger for kameraet under et anrop Du kan konfigurere en forhåndsinnstilling for kameraet før du foretar et anrop eller under et anrop. Gå til Konfigurere forhåndsinnstillinger for kameraet på side 13 for å konfigurere en forhåndsinnstilling for det lokale kameraet før du foretar et anrop. Når du skal konfigurere en forhåndsinnstilling for et kamera under et anrop, må du påse at talltastene fungerer som forhåndstillinger som vist i de neste trinnene, velge kameraet du vil styre og til slutt konfigurere selve forhåndsinnstillingen. Følg denne fremgangsmåten for å bruke en forhåndsinnstilling for et kamera under et anrop: 1. Forhåndsinnstillinger må vises til høyre for talltastikonene på navigeringslinjen i alle anropsskjermbilder, for å vise at talltastene på fjernkontrollene fungerer som forhåndsinnstillinger. Hvis Tasttone vises i stedet, må du endre tastenes funksjon til Forhåndsinnstillinger på følgende måte: - Svart fjernkontroll: Trykk. - Sølvgrå fjernkontroll: Gå til Anropsbehandling ved å trykke OK. Bruk piltastene til å velge Forhåndsinnstillinger, og trykk for å lukke Anropsbehandling. Merk: Hvis du vil bruke forhåndsinnstillinger under et anrop, må du bruke fjernkontrollen. 2. Når du skal bruke en forhåndsinnstilling, trykker du den numeriske tasten på fjernkontrollen som tilsvarer forhåndsinnstillingen du vil benytte. Forhåndsinnstilling x vises på skjermen, der x er den numeriske tasten som er tilknyttet forhåndsinnstillingen. Hvis du konfigurerte en forhåndsinnstilling for det eksterne kameraet i anropet, må du velge det eksterne kameraet for å kunne bruke forhåndsinnstillingen. Se Styre et eksternt kamera på side 29. Merk: De numeriske tastene fungerer bare som forhåndsinnstillinger under et anrop hvis du befinner deg i et anropsskjermbilde. Endre videoinngang LifeSize videokommunikasjonssystemer støtter to videostrømmer. Den primære inngangen er hovedvideostrømmen du sender til de eksterne deltakerne under et anrop, vanligvis fra et kamera som er koplet til systemet. Presentasjonsinngangen er video du sender når du vil vise en presentasjon til de eksterne deltakerne, for eksempel et regneark eller en lysbildevisning som vises på en PC eller bærbar datamaskin som er koplet til systemet. Du kan endre primærinngang og presentasjonsinngang når systemet er inaktivt eller under et anrop. Les mer om presentasjoner under Starte en presentasjon på side 33. Hvis du bruker to kameraer med LifeSize Room-systemet, kan bare ett kamera være aktivt og ta opp videobilder om gangen, selv om begge kameraene er koplet til systemet. 30 LifeSize videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok

LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning

LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning July 2007 Part Number 132-00070-001 Revision 01 Copyright Notice 2007 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications

Detaljer

Installeringshåndbok for LifeSize Focus

Installeringshåndbok for LifeSize Focus Installeringshåndbok for LifeSize Focus March 2009 Copyright Notice 2008-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort to ensure

Detaljer

Avaya videokommunikasjonssystemer. brukerhåndbok

Avaya videokommunikasjonssystemer. brukerhåndbok Avaya videokommunikasjonssystemer brukerhåndbok Issue 1 June 2010 2010 Avaya Inc. All Rights Reserved. Notices While reasonable efforts have been made to ensure that the information in this document is

Detaljer

LifeSize Networker installeringshåndbok

LifeSize Networker installeringshåndbok LifeSize Networker installeringshåndbok May 2008 Copyright Notice 2006-2008 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort to ensure

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer bilde av produktet her Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar 2009 3725-30855-104 Versjon 3.0 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

LifeSize Phone Brukerveiledning

LifeSize Phone Brukerveiledning LifeSize Phone Brukerveiledning April 2008 Copyright Notice 2005-2008 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort to ensure that the

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Avaya 1010/1020 brukerveiledning

Avaya 1010/1020 brukerveiledning Avaya 1010/1020 brukerveiledning Issue 1 June 2010 2010 Avaya Inc. All Rights Reserved. Notices While reasonable efforts have been made to ensure that the information in this document is complete and accurate

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -skrivebordssystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-27727-003/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter,

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1

Look what I say. Imagetalk Symbol Writer Håndbok. Norsk. Håndbok Side 1 Look what I say Imagetalk Symbol Writer Håndbok Norsk Håndbok Side 1 Håndbok for Imagetalk Symbol Writer Innhold Hva er Imagetalk Symbol Writer?... side 3 Hvordan denne håndboken skal brukes... 3 Funksjonaliteten

Detaljer

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011. Brukerveiledning. Utgave 03. Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 7110019 HUAWEI 9000 HD videoterminal V100R011 Utgave 03 Dato 2012-04-30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Technologies Co., Ltd. gir sine kunder omfattende teknisk støtte og service. Trenger du assistanse,

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Komme igang-veiledning for VSX-serien

Komme igang-veiledning for VSX-serien Komme igang-veiledning for VSX-serien Juli 2005-utgave 3725-21296-005/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte varemerker for

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 ShoreTel 11 Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 USER GUIDES RELEASE 11 Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 av ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA.

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NORSK

BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-tilkobling... 4 Produktoversikt... 5 Dette finner du i esken:... 6 Passform... 7 Lading... 8 Kontroller... 10 På/av... 10 Musikk og anrop... 11 Parvis tilkobling...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer

Brukerdokumentasjon. Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Communicator 2007 Brukerdokumentasjon Versjon Beskrivelse Dato Forfatter 1.0 Initial versjon 190209 Simone Wiezer Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Introduksjon Communicator 2007... 3 Installere programvaren...

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W

Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W Norsk Conference phones for every situation Beskrivelse av Konftel 200W Konftel 200W er en DECT konferansetelefon med et opptaksområde på opptil 30 m 2.

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer

Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Brukerveiledning for Polycom HDX -romsystemer Versjon 2.6 April 2010 3725-24098-004/A Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-trekantlogoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter, er

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Lisensvalg... 4 Internett-alternativer... 5 Lisensbestyring...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 1 Nokia Siemens Networks. All rights reserved. Radioterminal MTM800E Presentasjon av kurset MTM800E Tekniske data MTM800E Oppbygging og knapper

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Individuell innstilling av WorkPace

Individuell innstilling av WorkPace Individuell innstilling av WorkPace Ved bruk av WorkPace erfarer enkelte at innstillingen som ble resultatet av spørreskjemaet eller valgt forhåndsinnstilling ikke passer helt slik man ønsker det. Dette

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst (unntatt Ahus og OUS)... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting kommuner...

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone 1 (18) Innhold OM TELIO SOFTPHONE... 3 INSTALLASJONSVEILEDNING... 4 BESTILL OG LAST NED TELIO SOFTPHONE... 4 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

LifeSize Bridge 2200 Installeringshåndbok

LifeSize Bridge 2200 Installeringshåndbok LifeSize Bridge 2200 Installeringshåndbok April 2011 LifeSize Bridge 2200 Installeringshåndbok 2 LifeSize Bridge 2200 Komponenter LifeSize Bridge 2200 er et 2U (8,89 cm, 3,5 tommers) system for montering

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS

Brukerveiledning. Hvordan bruke Skype for Business. Braathe Gruppen AS Brukerveiledning Hvordan bruke Skype for Business Innhold Introduksjon... 2 Mange funksjoner... 2 Oppstart... 3 Bli kjent med programmet... 3 Direktemeldinger... 4 Direkte kontakt via Skype for Business

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.1. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer