I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Om ordic emiconductor nnhold ordic emiconductor AA er en halvlederbedrift (emiconductor company) som er spesialisert på designløsninger på chip-nivå innenfor trådløs kommuniksjon og spesialiserte produkter for enkeltkunder. Bedriften er verdensledende innenfor segmentene kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. V ed hjelp av denne egenutviklede teknologien har ordic emiconductor ambisjoner om å være ledende på disse konstruksjonsløsningene, og med dette som utgangspunkt kunne tilby nøkkelferdige komponenter, slik at kunden mottar hele elektronikksystemet på én chip. M ed nyskapende teknologi, og avanserte kretsløsninger på prefabrikerte moduler vil selskapet nå verdensmarkedet gjennom et globalt salgsnett basert på anerkjente distribusjonsselskap. Produksjon av mikro-brikker utføres av verdens ledende produsenter. H øyt kvalifisert personell med spesialkompetanse innen radioteknologi og chip-design sikrer et teknologisk forsprang til konkurrentene. En stor gruppe spesialiserte ingeniører gir momentum, og et miljø med kraft til å utvikle seg videre. Forståelse av konstruksjonsløsninger og utnyttelse av materialegenskapene gir en sterk basis for radio- og analog kompetanse har ordic emiconductor AA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor trådløs kommunikasjon for å etablere en ny, global standard. Wibree vil være kommersielt tilgjengelig i 2008 med en radioløsning med opptil 10 meters rekkevidde med ultralavt strømforbruk. Typiske bruksområder er personlige datamaskiner, klokker og utstyr til mobiltelefoner. ordic emiconductor AA skal på sikt gi god lønnsomhet for aksjonærenes investeringer, og oppfattes som et attraktivt investeringsobjekt innen vekstmarkedet kortholds trådløs kommunikasjon. Om ordic emiconductor AA 2 Administrerende direktørs rapport 4 økkeltall 5 Begivenheter 2006 pr. kvartal 6 Årsberetning fra styret 9 Oversikt over styrets medlemmer 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Egenkapitaloppstilling 20 Kontantstrømoppstilling 21 oter 22 Revisjonsberetning 56 Presentasjon av ordic emiconductor AA 58 Komponenter 60 PC-tilbehør 60 pillkontrollere 61 ntelligent sportsutstyr 61 Audio utstyr 62 ndustrielle applikasjoner 63 Konsulentvirksomhet 64 Kundespesifikk oc Design 64 Data Converter 65 Forskning og Utvikling 66 Komponentproduksjon 68 Humankapital 70 trukturkapital 72 Aksjonærforhold 76 tyrende organer 82 Ordliste 83 3

3 Adm. dir. rapport økkeltall 2006 har vært et år preget av viktige design-wins samt leveringsproblemer. ordic emiconductor har i løpet av de siste årene definert hvilke konkrete segmenter som skal være våre satsningsområder har vi i større grad enn tidligere sett at produkter i disse segmentene benytter 2,4 GHz løsninger. nnenfor markedet for mus og tastatur har ordic emiconductor fått design-wins med de viktigste aktørene, hvor det nå gradvis etableres produksjon av disse. islutten av fjerde kvartal kunne vi melde om at den første lavkostprodusenten i Kina bytter ut sin tidligere portefølje av 27 MHz løsninger med 2,4 GHz løsninger fra ordic! nnenfor markedet for mus og tastatur har ordic emiconductor fått designwins med de viktigste aktørene M ed dette har vi i ordic emiconductor nådd et av våre viktigste mål de siste 2 år; nemlig å oppnå en konkurransedyktig kost/ytelse for våre 2,4 GHz kretser versus 27 MHz teknologien innenfor markedet for mus og tastatur. Utviklingen vi har sett i løpet av 2006 viser at vi definitivt har lykkes med dette. este generasjons kretser vil inneholde mer enn radio. De proprietære kretsene som vi vil lansere i 2007 vil inneholde flere vitale funksjoner som behøves innenfor de applikasjonsområdene vi satser på. Med denne utviklingen forventer vi å kunne øke vår verdi til sluttkundene. ordic emiconductor har i løpet av 2006 øket andelen software ingeniører. Vi har utviklet hardware plattformer som kan konfigureres til optimale nisjeprodukter innenfor flere forskjellige segmenter ved hjelp av software. Ved siden av denne satsningen på software, har vi også i løpet av 2006 opprettet egne salgskontorer i Japan og UA. ordic emiconductors posisjon innenfor våre satsningsområder har aldri vært sterkere enn nå! V i opplever stadig at nye markedskrav fra konsumentene, som f.eks. 10 meters rekkevidde og ett års batterilevetid, er teknologidrevne endringer fra blant annet Microsofts nye operativsystem Vista. ordic emiconductor har i de seneste årene etablert en portefølje av kunder i industrisegmentet der vi har designet kretser basert på kundenes spesifikasjoner. løpet av 2007 vil vi se at flere av disse kundenes produkter settes i volumproduksjon. Vi vil også introdusere vår første Wibree-krets. Dette er en krets med ultralavt strømforbruk og en standard protokoll som blir utviklet av en gruppe ledet av okia. Denne gruppen består av ledende selskaper innen trådløs teknologi og konsumentprodukter. Jeg har stor tro på dette initiativet, og forventer at de første sluttbrukerapplikasjonene med Wibree-løsninger blir å se på markedet allerede i J eg konstaterer at ordic emiconductor sin posisjon innenfor våre satsningsområder aldri har vært sterkere enn nå. Vi ser at våre design-wins settes i produksjon, noe som vil gi ordic emiconductor et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling. venn-tore Larsen Adm. Direktør Drift* Driftsinntekter 285,8 295,5 235,1 110,3 91,3 Driftsresultat 21,8 42,8 24,1-18,4-35,1 Resultat før skatt 20,4 50,5 18,6-16,6-33,0 Årsresultat 14,8 36,4 12,6-12,2-24,1 ntern utvikling FoU** 42,6 32,3 26,6 27,7 26,5 Ordinær arbeidsgiveravgift på opsjoner*** 1,2-8,5-12,9-3,3 - Ordrereserve 68,5 42,3 74,4 64,9 38,0 Rentabilitet (%) Driftsmargin 1 7,6 14,5 10,3-16,7-38,4 Resultatmargin 2 7,1 17,1 7,9-15,1-36,2 Rentabilitet på totalkapitalen 3 9,0 27,8 14,3 - - Rentabilitet på arbeidende kapital 4 11,1 38,5 20,5 - - Rentabilitet på egenkapitalen 5 8,2 27,8 13,9 - - Kapitalforhold* Totalkapital 247,2 208,5 154,3 105,8 116,0 Egenkapital 202,3 160,0 101,9 79,4 91,6 Egenkapitalandel (%) 6 81,8 76,7 66,0 75,0 79,0 nvesteringer 7,2 24,6 6,3 0,5 7,6 Likviditet Likviditet pr. 31. desember* 90,3 74,6 62,8 37,1 53,4 Likviditetsgrad 1 7 5,4 4,0 3,3 3,0 3,7 Likviditetsgrad 2 8 2,2 1,7 1,6 1,5 2,4 etto rentebærende posisjon 9 90,3 74,6 62,9 37,1 53,4 Aksjen Børskurs pr. 31. desember 47,00 66,50 66,00 20,40 2,40 Resultat pr. aksje (kr) 10 0,43 1,12 0,41-0,40-0,80 Børskurs/resultat (P/E) 109,30 59,40 161, Kontantstrøm pr. aksje (kr) 11 0,87 1,65 0,67-0,38-0,61 Børskurs/kontantstrøm 54,00 40,20 98, Utbytte pr. aksje Utestående aksjer (gjennomsnitt 1 000) , , , , ,00 Personalforhold Gjennomsnittlig antall ansatte Lønninger og sosiale kostnader * 75,6 68,2 76,0 51,0 52,4 * Beløp i mill. kr ** ntern utvikling av egne standardkomponenter og høyhastighets datakonvertere (kostnadsført) *** Kostnadsført avsetning for ordinær arbeidsgiveravgift på (p.t. 14,1%) løpende opsjonsprogram. Betales av opsjonshaver 1 Driftsmargin: Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter 3 Rentabilitet på totalkapitalen: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital 4 Rentabilitet på arbeidende kapital: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri langsiktig gjeld 5 Rentabilitet på egenkapitalen: Resultat etter skattekostnad i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 6 Egenkapitalandel: Egenkapital i prosent av totalkapital pr. 31. desember 7 Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld 8 Likviditetsgrad 2: Mest likvide omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld 9 etto rentebærende posisjon: Likvide midler pluss rentebærende fordringer minus rentebærende kortsiktig gjeld minus rentebærende langsiktig gjeld 10 Resultat pr. aksje: Årsresultat dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 11 Kontantstrøm pr. aksje: Resultat før ekstraordinære poster pluss avskrivninger minus betalbare skatter av ordinært resultat dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 4 5

4 Begivenheter i 2006 ordic tar første steg på vei mot en ny standard for trådløs kommunikasjon. 1. KVARTAL 2006 y standard for trådløs kommunikasjon ordic lisensierte en protokoll fra okia for bruk i et initiativ for en ny standard for trådløs kommunikasjon med ultralavt strømforbruk. Målet med den nye standarden er å lage en radio som er godt egnet for sensor til PC, mobiltelefontilbehør og klokkeapplikasjoner. y betydelig ordre fra industrikunde F ra en eksisterende kunde mottok ordic emiconductor en større ordre for en spesialdesignet komponent. Kundens produkt, som komponenten er en del av, er kategorisert i industrisegmentet. Ordren indikerte en begynnende sterk utvikling for dette segmentet i Opsjonsprogrammet avsluttes henhold til fullmakt gitt styret i ordinær generalforsamling 18. april 2005 samt ekstraordinær generalforsamling 7. desember 2005, besluttet styret i ordic emiconductor AA å utstede aksjer for utøvelse av opsjoner til ansatte. Med dette innløste selskapet de siste utestående opsjonene og avsluttet programmet. tyrket posisjon for trådløs mus og intelligent sportsutstyr ordic mottok 2 betydelige produksjonsordre på 2,4 GHz komponenter til segmentet PC-tilbehør og ntelligent sportsutstyr. nnen PC-tilbehør var bestilingen til en eksisterende kunde, mens komponentene som gikk til sportsutstyr representerte leveranser til en ny kunde innen dette segmentet. 2. KVARTAL 2006 ytt styre velges G eneralforsamlingen valgte et nytt styre for 2 år. nn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer kom Kristin kogen Lund og Alf Olsen. ye betydelige ordre fra industrikunder F ra eksisterende kunder mottok ordic emiconductor 3 større ordre for spesialdesignede komponenter. Kundenes produkter, som komponentene er en del av, er kategorisert i ndustrisegmentet. Ordrene bekrefter en sterk utvikling for dette segmentet i KVARTAL 2006 Avtale med Apple og ike L anseringen av den nye serien med intelligent sportsutstyr ike+ i markedet åpnet for offentliggjøring av innholdet i avtalene som ble meldt i børsmeldinger fra ordic emiconductor og Avtalene relaterte seg til et nytt produkt som ble lansert av ike og Apple under navnet ike+ ipod port Kit. Dette produktet benytter ordic emiconductors radioteknologi for trådløs overføring av sensordata mellom skoen og mediaspilleren. ye ordre fra eksisterende kunder ordic mottok to ordre fra eksisterende kunder av 2,4 GHz komponenter innenfor segmentet trådløst PC-tilbehør. Ordrene var på 9,1 MOK og 8,0 MOK for levering i KVARTAL 2006 y standard for trådløs kommunikasjon med ultralavt strømforbruk, Wibree okia lanserte Wibree-teknologien som en ny åpen standard for å utvide bruksområdet for trådløs kommunikasjon til små enheter med behov for ultralavt strømforbruk. Den nye radioteknologien vil utfylle andre trådløse teknologier, muliggjør enklere og billigere bruk og tillater integrasjonen mot Bluetooth-løsninger. 2,4 GHz fra ordic styrker sin posisjon i PC-tilbehør-markedet E n ledende kinesisk produsent av PCtilbehør valgte ordic emiconductors radio chip nrf24l01 for sin nye, oppgraderte serie av trådløse mus og tastatur. elskapet har valgt å bruke nrf24l01 på grunn av dens svært lave strømforbruk, lave kostnad og høye båndbredde til å designe trådløse mus og tastatur med robust tilkobling, stor rekkevidde og ett års batteri-levetid med to AA batterier. ordic fortsatte å øke salget til ndustrisegmentet med ny komponent-avtale ordic emiconductor mottok en ordre på produksjon av komponenter tilsvarende en verdi på 4,1 MOK fra en ny komponentkunde. Produksjonsordren etterfølger en designfase. denne fasen har ordic emiconductor designet en komponent etter kundens spesifikasjon. Komponenten inngår som en integrert del av kundens sluttprodukt. Dette produktet er lansert i markedet og kunden har mottatt en innkjøpsordre som er grunnlaget for beslutningen om å starte produksjon. Kundens produkt, hvor ordic emiconductors komponent er designet inn, er innen industrisegmentet. 6 7

5 wireless living Årsberetning fra styret Etter tre år med god vekst i omsetning og resultat for ordic emiconductor AA ble første halvår 2006 preget av leveranseproblemer som satte en midlertidig stans for videre vekst for året. Problemene ble løst i løpet av tredje kvartal. nvesteringstakten for nye produkter er opprettholdt, slik at forventningene til fremtiden ikke er svekket, kun forskjøvet i tid. elskapets posisjon i viktige markedssegmenter er forsterket i 2006 gjennom avtaler med dominerende aktører. ordic emiconductor har vunnet flere nye kundedesign, mottatt ordre fra kunder som har startet produksjon med nye produkter og forsterket sin posisjon i forhold til sine viktigste konkurrenter. elskapet hadde driftsinntekter på 285,8 MOK i 2006, mot 295,5 MOK i alg av komponenter til industrielle applikasjoner viste en sterk utvikling gjennom året, med en vekst på 61%. alg av komponenter til konsumentrettede produkter viste en liten nedgang på 2% grunnet et sterkt fallende salgsvolum til spillkontrollsegmentet, samt nevnte leveranseproblemer. løpet av året har det også foregått en forflytning av kunder til en ny produktfamilie, nrf24l01, som gir en vesentlig kostnadsreduksjon for kundenes sluttprodukter. Dette har vært et strategisk viktig og planlagt skritt for ordic emiconductor for å øke konkurransekraften i markedssegmenter med høye volumer. Effektene på driftsinntektene i 2006 var en volumøkning på 10% og en vektet prisnedgang på 27%. elskapet hadde et positivt driftsresultat på 21,9 MOK i 2006 mot 42,8 MOK i elskapets likviditet og soliditet er styrket i løpet av G jennom hele året har selskapet opprettholdt et høyt aktivitetsnivå innenfor Forskning og Utvikling (FoU). Det er investert 42,6 MOK i FoU-virksomhet i 2006, en økning på 32% fra 32,3 MOK i Økningen har kommet gjennom nyansettelser og en overføring av ressurser fra konsulentvirksomheten til arbeid med egne produkter. Dette er et uttrykk for selskapets ønske om å være en ledende komponentleverandør innen sine produktområder. Utviklingsaktiviteten rettet mot konsumentapplikasjoner beslaglegger en økende andel av selskapets FoU ressurser. Et høyt prioritert område i 2006 har vært lanseringen av den nye globale standarden for radioer med ultralavt strømforbruk - Wibree - i samarbeid med ledende aktører som okia, Epson, CR, Broadcom, uunto og Taiyo Yuden. Markedsforhold M arkedsforholdene innenfor trådløs kommunikasjon har vært gode i 2006, og det er forventet at denne utviklingen vil fortsette. Den generelle trenden er at for et stadig økende antall produkter og produktområder vurderer leverandøren det å være trådløs som en fordel når nye generasjoner utvikles. Dette er drevet av muligheten den teknologiske nyskapingen bringer i form av lavere strømbehov, høyere ytelse og reduserte kostnader. Med et kontinuerlig fokus på produktutvikling har ordic emiconductor lagt grunnlaget for en sterk markedsposisjon i sine utvalgte segmenter innen trådløs kommunikasjon: PC-tilbehør, spillkontrollere, intelligent sportsutstyr og audio utstyr basert på 2,4 GHz radioteknologi. ordic emiconductors primære satsning er radiokomponenter med ultralavt effektforbruk og robuste og effektive protokoller. Dette gir radiosystemer som har svært gode egenskaper for å sameksistere med andre trådløse produkter innen samme frekvensområde, samt lang batterilevetid. løpet av de seneste årene har ordic emiconductor med dette oppnådd en høy markedsandel innen utvalgte segmenter, noe som gir et klart konkurransefortrinn i form av god kjennskap og anerkjennelse blant eksisterende og nye kunder. Komponenter V irksomhetsområdet Komponenter er selskapets strategiske fokusområde. ordic emiconductors komponenter for trådløs kommunikasjon dominerte leveransene også i Til sammen 29,9 millioner komponenter for trådløs kommunikasjon ble levert i tillegg ble 15,2 millioner ACkomponenter levert i det industrielle segmentet. ordic emiconductor er ledende innenfor de markedssegmenter selskapet har definert som fokusområder. Første halvår 2006 ble dominert av knapphet på produksjonsressurser på verdensmarkedet for halvledere basert på den teknologien ordic emiconductor i hovedsak benytter. elskapet merket dette i 2. kvartal. midlertid har suksessen i markedet for 2,4 GHz kommunikasjon fortsatt, med ytterligere styrking av selskapets posisjon i sine hovedsegmenter. Unntaket er applikasjonen spillkontrollere. ordic har vært en pioner innenfor 2,4 GHz-teknologien på markedet og har beholdt sin ledende posisjon gjennom Den seneste generasjonen av ordic emiconductors 2,4 GHz-radioer, nrf24l01, ble utviklet spesielt for dette markedet. Produktet erstatter den tidligere generasjonen, som er representert ved nrf2401a og nrf2402, når det gjelder så vel volumer hos etablerte kunder som i nye design ordic emiconductor vinner. 8 9

6 PC-tilbehør elskapets viktigste område innen Komponenter er PC-tilbehør. dag består hoveddelen av markedet for trådløst PCtilbehør av trådløse mus og mus/tastaturkombinasjoner som selges som ekstrautstyr til stasjonære og bærbare PC er. De løsninger som følger med PC er originalt, blir fremdeles hovedsakelig levert med ledning på grunn av den meget harde priskonkurransen i PCmarkedet. ordic emiconductor har vært en pioner med 2,4 GHz-teknologien i markedet for PC-tilbehør og har beholdt sin ledende posisjon i Den seneste generasjonen av ordic emiconductors 2,4 GHz-radioer, nrf24l01, ble utviklet spesielt for dette markedet og har begynt å erstatte tidligere generasjons produkter i salgsvolumer til etablerte og nye kunder og design-wins gjennom året. i 2006 vant ordic emiconductor sitt første store design med nrf24l01 innenfor kombinerte mus/tastatur produkter. Det har Etterspørselen etter utvikling av kundespesifiserte komponenter kommer i første rekke fra den industrielle delen av markedet. vært et uttalt mål fra selskapet å få komponenter designet inn i tastatur, og den nye kunden representerer en stor mulighet for å oppnå vesentlig økte volumer i kombinasjon mus/ tastatur i et etablert marked. ordic emiconductor har vunnet designs hos en stor bredde av leverandører av PC-tilbehør i 2006, fra ledende merkevareleverandører til mer prisaggressive leverandører uten egne varemerker. Disse leverandørene bruker nrf24l01 til produkter spesielt beregnet på et bredere marked med lavere sluttbrukerpriser der 27 MHz-teknologien hittil har dominert. dag har ordic emiconductor design-wins med nrf24l01 hos de fleste større aktørene i dette segmentet. pillkontrollere nnføringen av den nye generasjonen av spillkonsoller har kjølt ned etterspørselen etter tilbehør som trådløse spillkontrollere, for de tidligere generasjonene av konsoller. iden den nye generasjonen har integrert trådløs teknologi og konsolleverandørene styrer ettermarkedet for tilbehør, er tredjepartsmarkedet for disse nye konsollene i dag kraftig redusert. ntelligent sportsutstyr nteressen for trådløs teknologi i sportsmarkedet er fremdeles i startfasen, og det vil ta noe tid før markedet modnes. Det viktigste bruksområdet frem til nå har vært avanserte sportsklokker med trådløst sensortilbehør, for eksempel pulsmålere og avstands- og hastighetsmålere. ye bruksområder med trådløs teknologi er i ferd med å komme inn, inkludert sykkelcomputere, treningsutstyr og tilbehør med mulig tilkobling til bærbare musikkspillere. Forbrukernes interesse for denne typen produkter har økt gjennom hele 2006, og leverandørene har lansert produkter med flere funksjoner rettet inn mot et bredere segment av forbrukermarkedet og til en lavere pris. ordic emiconductor har vært en pioneer også her og en pådriver i markedsutviklingen. På denne bakgrunnen har selskapet en unik lederposisjon med produktene nrf2401a, nrf24l01 og nrf24ap1 med sine ultralave strømforbruk. Audio utstyr M arkedet for trådløs teknologi i audiosegmentet er fremdeles svært fragmentert bortsett fra Bluetooth hodetelefoner for mobiltelefoner. Utover Bluetooth hodetelefoner finnes det en rekke bruksområder i vekst innen dette segmentet, først og fremst tilbehør til bærbare mediespillere og underholdningssystemer for hjemmet. ordic emiconductor har oppnådd flere design-wins med nrf24l01 for disse bruksområdene hovedsakelig med ledende merkevarekunder. Deres produkter har fått meget god omtale, og fjernkontroller med 2,4 GHz RF er et viktig eksempel har ordic emiconductors komponenter først og fremst vært benyttet i produkter rettet mot høyprissegmentet, men det er tegn som tyder på at konkurransen og forbrukeretterspørselen driver den funksjonalitet ordic emiconductor tilbyr, inn i produkter rettet mot det bredere markedet for mellomklasseprodukter. ndustrielle applikasjoner ordic emiconductors virsksomhetsområde ndustrielle applikasjoner forestår produksjon og salg av kundespesifiserte komponenter (AC - Application pecific ntegrated Circuits) etter at de er utviklet og ferdig kvalifisert for volumproduksjon av virksomhetsområdet Kundespesifikke oc (ystem on Chip). Etterspørselen innenfor ndustrielle applikasjoner er direkte avledet av den porteføljen ordic emiconductor har av kundespesifiserte AC-komponenter, og denne har utviklet seg positivt gjennom hele Et lite antall kunder står for hoveddelen av veksten etter økende suksess i sine sluttmarkeder. Produktene innen dette segmentet finner sluttkunder innen et vidt spekter av industrimarkeder. Konsulenttjenester oc Design oc Design-området utvikler kundespesifiserte AC komponenter for eksterne kunder. år komponentene er ferdig designet, selges de fleste gjennom virksomhetsområdet ndustrielle applikasjoner. Utviklingen er basert på kundens og ordic emiconductors P (ntellectual Property). ordic emiconductor driver ikke aktivt salg for å inngå nye kundeforhold for oc Design, men utfører for tiden videreutvikling for eksisterende kunder. Virksomhetsområdet oc Design kan inngå nye kundeforhold dersom disse kundenes behov passer inn i ordic emiconductors gjeldene strategi og teknologi. Området hadde både en redusert ordreinngang og omsetning i Dette skyldes vanskeligere markedsforhold, samt en bevisst beslutning om å kanalisere en større andel av utviklingskapasiteten mot utvikling av egne standardkomponenter. Data Converter D riftsinntektene innen Data Converter kommer fra utvikling og salg av produkter som er delløsninger brukt ved konstruksjon av elektronikk-chiper. Delløsningene benevnes ofte som P-produkter eller ntellectual Property. Produktgruppen ligger ikke innenfor selskapets kjerneområde. Hovedbegivenhetene i 2006 for Data Converter var lanseringen av et sett nye produkter med 12-bit ytelse, samt oppstart av en ny portefølje av produkter i 65 nanometer produksjonsprosess. Eiendelene knyttet til Data Converter ble i 2007 besluttet solgt, og salget til det portugisiske selskapet Chipidea ble gjennomført i mars Forskning og utviklingsaktiviteter ordic emiconductor har en veletablert posisjon i sine hovedmarkeder. Denne posisjonen er i stor grad bygget på selskapets evne til innovasjon og egenutvikling av spisskompetanse innen trådløs kommunikasjon. Fra selskapets omlegging av strategien i 2002, der det ble besluttet å vektlegge egenutviklede løsninger for trådløs kommunikasjon innen 2,4 GHz båndet, har en stadig større andel av ordic emiconductors utviklingsressurser blitt allokert til denne delen av virksomheten. i2006 har denne utviklingen fortsatt med full tyngde og størstedelen av utviklingsressursene er nå involvert innen RF (Radio Frequency en internasjonal betegnelse for radio). elskapet har konsentrert innsatsen rundt et begrenset antall produkter for overførsel av data fra sensorer (f.eks. mus, tastatur, måleinstrumenter) og lyd med en rekkevidde på 10 m besluttet selskapet også å satse på Wibree som vil bli den neste store internasjonale standarden for trådløse forbrukerprodukter i sameksistens med Bluetooth. Markedsaksepten for de nyutviklede produktene søkes sikret gjennom kontinuerlig dialog med ledende markedsaktører innenfor ulike segmenter. Finansiell styrke iløpet av 2006 er selskapets finansielle styrke forbedret gjennom lønnsom drift samt tilførsel av ny egenkapital ved salg av nyutstedte aksjer i forbindelse med avslutningen av selskapets opsjonsprogram for ansatte og styre

7 venn-tore Larsen Tore Engebretsen Alf Olsen Kjell Bråthen Kristin kogen Lund Anne-Cecilie Fagerlie Alf Helge Omre Linda Kristoffersen Adm. Dir tyreformann iet år med en vekst i totale FoU-kostnader på 32% til 42,6 MOK og en vanskelig leveransesituasjon i første halvår, evnet selskapet likevel å vise positive driftsresultater i alle kvartaler og et akkumulert driftsresultat på 21,9 MOK. elskapets styre og ledelse valgte, til tross for den uforutsette motgangen, å fortsette investeringen i kompetanse, ressurser og produkter for å stå best mulig rustet til videre vekst i elskapet har i løpet av året økt varelageret med 32,8 MOK til 62,4 MOK for å bedre leveransesikkerheten til kunder. etto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -4,4 MOK i elskapets likviditetsbeholdning ved utgangen av året var 90,3 MOK, sammenlignet med 74,6 MOK ved starten av året. Det er en sentral målsetting for selskapet å opprettholde en tilstrekkelig finansiell styrke i den pågående vekstfasen gjennom god inntjening og likviditet, samt en stram styring av kapitalbinding. Det er styrets oppfatning at selskapet har tilstrekkelig finansiell styrke i forhold til forventet vekst. Ordreinngang og ordrereserve ordic emiconductor hadde en ordreinngang på 312,0 MOK i 2006, mot en ordreinngang på 263,4 MOK i 2005, hvilket betyr en økning på 18%. Økningen skyldes primært den positive utviklingen i 2. halvår, der selskapet økte komponentsalget og vant nye kunder innen hovedsegmentene PCtilbehør og ndustrielle applikasjoner. Ved utgangen av året hadde selskapet en ordrereserve på 68,5 MOK, en økning på 62% mot året før da ordrereserven var 42,3 MOK. Resultatregnskap, balanse og kontantstrøm ordic emiconductor hadde driftsinntekter i 2006 på 285,8 MOK mot 295,5 MOK i Dette representerer en nedgang i driftsinntekter på 3%. Utviklingen skyldes leveranseproblemer i 1. halvår, redusert salg til spillkontrollersegmentet og endret produktmiks gjennom innfasing av den nye komponenten nrf24l01. Produktet er pris- og kostnadsoptimalisert for å øke 2,4 GHz-komponentenes konkurransekraft overfor 27 MHz. Dette har gitt en volumøkning, men også en netto inntektsreduksjon i Andre segmenter, spesielt ndustrielle applikasjoner, viste positiv utvikling gjennom året. Driftskostnadene var i 2006 på 263,9 MOK sammenlignet med 252,7 MOK i A v selskapets driftskostnader i 2006 utgjorde kostnader til FoU 42,6 MOK, mot 32,3 MOK i prosent av driftsinntekter utgjorde FoU-kostnadene 14,9%, mens tilsvarende forholdstall i 2005 var 10,9%. Driftsresultat for 2006 ble 21,9 MOK, mot 42,8 MOK i ordic emiconductors totalbalanse ved utgangen av 2006 var 247,2 MOK, mot 208,7 MOK ved inngangen av året etto finansresultat i 2006 var -1,4 MOK, mot 7,7 MOK i Dette skyldes disagio på omløpsmidler grunnet svekkelse av U dollar. Resultat før skatt i 2006 var 20,4 MOK mot 50,5 MOK i E tter en skattekostnad på -5,6 MOK hadde ordic emiconductor et årsresultat i 2006 på 14,8 MOK. Dette gir et resultat pr. aksje på 0,43 OK basert på et gjennomsnittlig antall aksjer i 2006 på 34,84 millioner. Tilsvarende tall for 2005 var et årsresultat på 36,4 MOK og et resultat pr. aksje på 1,12 OK. ordic emiconductors totalbalanse ved utgangen av 2006 var 247,2 MOK, mot 208,7 MOK ved inngangen av året. Økningen skyldes primært økt arbeidskapital som følge av økningen i selskapets varebeholdning og likvide midler. elskapet hadde 90,3 MOK i betalingsmidler ved utgangen av året, mot 74,6 MOK i begynnelsen av året. elskapet hadde ingen rentebærende gjeld ved utgangen av året, og netto rentebærende eiendeler tilsvarte betalingsmidlene på 90,3 MOK. Dette er en økning på 15,7 MOK fra utgangen av Kortsiktig gjeld utgjorde 17% av totalkapitalen ved utgangen av K ontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -4,8 MOK i Dette er 26,7 MOK lavere enn driftsresultatet i 2006, og skyldes en økning i kapitalbinding i arbeidskapital som følge av økningen i varelageret. etto kontantstrøm fra virksomheten var 15.7 MOK i 2006 mot 11,8 MOK i 2005 som følge av innbetaling av egenkapital i forbindelse med opsjonsinnløsning i første halvår. samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og derfor lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. elskapets regnskap er ført i henhold til internasjonale standarder for finansiell rapportering (FR). De vesentligste regnskapsprinsippene som oppfyller disse kravene er beskrevet i note 2. Egenkapital elskapets egenkapital pr var 202,3 MOK, som gir en egenkapitalprosent på 82% av totalbalansen. 116,8 MOK er opptjent egenkapital og de resterende 85,4 MOK er innskutt egenkapital. Egenkapitalen har i løpet av 2006 økt med 42,2 MOK, fra 160,1 MOK. elskapet har i løpet av 2006 blitt tilført ny egenkapital med til sammen 34,1 MOK ved utøvelse av opsjoner. elskapets frie egenkapital var MOK ved utgangen av 2006 mot 89,0 MOK på samme tidspunkt i A ntall aksjer pr var fordelt på 909 aksjonærer, hvorav 66 utenfor orge. Utenlandske aksjonærer eide til sammen 18,7% av aksjekapitalen, en økning fra 17,6% ved utgangen av e forøvrig oversikt over de største aksjonærene, samt styrets og administrasjonens verdipapirbeholdning i selskapet i note 18. Disponering av årets resultat Å rets resultat for ordic emiconductor ble et overskudd på 14,8 MOK. Det foreslås ikke utbetalt utbytte for regnskapsåret. tyret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Overført annen egenkapital 14,8 MOK um disponert 14,8 MOK Risikoforhold ordic emiconductor driver en global virksomhet med utvikling, leieproduksjon og salg av høyteknologiske produkter til verdensledende produsenter av konsumentog industriprodukter. elskapet er godt posisjonert innen utvalgte segmenter i et sterkt voksende marked for trådløs konsumentelektronikk. Denne posisjonen stiller strenge krav til ordic emiconductors evne til å forstå og håndtere globale utfordringer i hele sin verdikjede som domineres av store, ressurssterke virksomheter både på leverandør-, konkurrent- og kundesiden. For styret er det viktig å se til at selskapet iverksetter nødvendige tiltak for å styre og redusere både enkeltrisiko og det totale risikobildet innenfor akseptable grenser. ordic emiconductors hovedrisiko er knyttet til den generelle utviklingen innenfor markedet for trådløs kommunikasjon. elskapet har i den perioden som er tilbakelagt, videreført en sterk satsing på produktutvikling, for å stå best mulig rustet til videre vekst. 1. halvår 2006 har selskapet opplevd leveransevanskeligheter med sin hovedleverandør. Økningen i etterspørsel fra mange av leverandørens kunder førte til en periode med volumavkortning som også rammet ordic emiconductor. etterkant av denne hendelsen har selskapet brukt betydelige ressurser på å sikre en mer tilfredsstillende leveransesituasjon fremover, men er fortsatt avhengig av tilstrekkelig prioritet hos underleverandører. elskapet har nå kapasitet til en vesentlig ekspansjon. tyret vil påse at selskapet strukturelt og finansielt er rustet til å håndtere en slik ekspansjon. ordic emiconductor har opprettholdt en høy utviklingstakt av nye produkter, først og fremst innenfor konsument- og industri

8 segmentprodukter. Det er en nedfelt målsetting å etablere en sterkest mulig markedsaksept før produktutvikling startes, for med dette å redusere risikoen for manglende suksess ved lansering. elskapet søker derfor dialog med ledende markedsaktører innenfor ulike segmenter for å sikre en optimal produktspesifikasjon og en riktig tidsmessig lansering. F inansiell risiko for ordic emiconductor er først og fremst knyttet til valutarisiko og kredittrisiko. elskapets globale virksomhet gjør at man er eksponert for endringer i valutakurser, i hovedsak utviklingen i UD. Det er en målsetning å minimere risiko for tap ved endring i valutakurser. Dette gjennomføres ved å tilpasse selskapets inntekter og utgifter i de ulike valuta var 89,5% av selskapets inntekter og 49,1% av kostnadene i UD. Tilsvarende tall for Euro var 2,4% av omsetningen og 7,5% av kostnadene. Utover en slik driftsmessig valutasikring, sikres normalt ikke selskapets valutaeksponering. Den vesentligste delen av selskapets fordringer er mot utenlandske distributører med hovedvekt på Asia, samt enkeltkunder innen industrisegmentet. ye og eksisterende kunder kredittvurderes for å avstemme betalingsbetingelser i forhold til kredittverdighet. elskapets fordringer er ikke kredittforsikret, men kredittoppfølgingsrutiner er etablert i forhold til etablering av kredittrammer, sikkerhetsstillelser (betalingsgarantier) og forskudd. Likevel vil det alltid være en latent risiko for tap på fordringer. elskapet har etablert et begrenset mandat for plassering av overskuddslikviditet, med lav utstederrisiko og minimal renterisiko. Organisasjonsforhold ordic emiconductor har gjennom 2006 forsatt å styrke bemanningen for å forbedre selskapets evne til å betjene eksisterende og nye kunder med økende krav. ordic har økt omfanget av interne så vel som eksterne salgsressurser. Representasjonskontoret i Hong Kong har blitt styrket med teknisk personell for å kunne hjelpe lokale kunder i Asia med eventuelle tekniske problemer, samt opplæring av distributører, kunder og salgsstyrke. elskapet har også opprettet et nytt kontor i Japan, spesielt rettet mot dette markedets sterke base av leverandører av konsumentelektronikk. Asia har selskapet utvidet distributørnettet med en ny, stor distributør. Med den stadige dreiningen mot salg til leverandører av konsumentvarer har ordic emiconductor intensivert arbeidet med å bygge opp kunnskap om konsumentene. For å imøtekomme konsumentvareprodusentenes behov for kompetanse om ordic emiconductors produkter, har utviklingsavdelingen i 2006 knyttet til seg ressurser innen programvare for integrasjon av trådløse komponenter i en lang rekke konsumentprodukter. tillegg har selskapet arbeidet med å lage prototyper for viktige produkter som vil redusere kundenes behov for egenutvikling av konsumentprodukter og korte ned tiden til sluttproduktet når konsumentene. Arbeidsmiljø og personalforhold ordic emiconductor hadde 113 ansatte ved utgangen av 2006, en økning på 8 sammenlignet med utgangen av Antallet kvinner var 12 ved utgangen av 2006, tilsvarende 11% av totalt antall ansatte. De ansatte fordelte seg med 72 i Trondheim, hvorav 6 kvinner (8%), 29 i Oslo, hvorav 6 kvinner (21%) og 6 i Hong Kong, Korea og Japan, hvorav ingen kvinner. Gjennomsnittslønnen for kvinner var 71,5% av gjennomsnittslønnen for menn. Denne ubalansen mellom kjønnene kan i stor grad tilskrives at ordic emiconductors virksomhet tradisjonelt har vært en bransje hvor menn har vært dominerende i antall, spesielt blant ingeniører. For å søke å utjevne denne ubalansen er det et grunnleggende utgangspunkt for selskapet at det ved rekruttering til alle verv og stillinger skal være full likestilling av kjønn. Videre er både styret og selskapets ledelse bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. ykefraværet i selskapet var 1,5% i 2006, mot 2,3% i Det ble ikke rapportert om noen tilfeller av yrkessykdom eller skadetilfeller i ordic emiconductor driver ikke egen produksjon. Det er derfor lite forurensning knyttet til selskapets virksomhet. Det er et mål for ordic emiconductor å begrense forbruk av ressurser, forhindre unødig forurensning av miljøet samt håndtere avfall på en miljøvennlig og ressurseffektiv måte. Det er etablert rutiner i selskapet for overvåkning av disse forholdene slik at selskapets virksomhet oppfyller kravene til O-9001:2000-sertifisering. Det føres aktiv kontroll med ressursforbruk, avfall og miljøfarer i virksomheten. Gjeldende lover og regler overholdes. ordic emiconductor har allerede tatt i bruk de mest miljøvennlige kapslinger som er tilgjengelige i markedet. Dette gjør at selskapet fremstår som en grønn leverandør, noe som også gir fortrinn hos store kunder med egne strenge miljøkrav. tyret vil rette en takk til alle medarbeidere for positive bidrag til virksomheten i Det er en styrke for bedriften at samarbeidet mellom bedriftens ledelse og de ansattes organisasjoner har fungert godt. Eierstyring og selskapsledelse ordic emiconductors prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal sikre størst mulig verdiskapning, samtidig som selskapets ressurser forvaltes på en effektiv, kontrollert og bærekraftig måte. En hensiktsmessig rolledeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen skal sørge for at det fastsettes mål og strategier som implementeres og er gjenstand for måling og oppfølging. Verdiene som skapes skal komme aksjonærene, de ansatte og samfunnet for øvrig til gode. elskapets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse følger i hovedtrekk den nasjonale norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). tyringsdokumentene innen dette området er gjennomgått og revidert i En nærmere beskrivelse av ordic emiconductors prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er gitt under avsnittet om aksjonærforhold i denne rapporten. Der vil det bli redegjort for spesifikke områder hvor de nasjonale anbefalingene ikke etterleves. Utsiktene fremover E tter avslutning av regnskapsåret 2006, inngikk ordic emiconductor AA den en avtale med Chipidea - Microelectrónica,.A. om salg av selskapets dataconverter-avdeling. algsprisen er 6 MUD. Av dette betales 2,6 MUD ved overtakelse og resten i 5 halvårlige betalinger. Avtalen ble inngått med forbehold om en begrenset due diligence og godkjennelse i selskapenes styrer og endelig gjennomføring ble gjort den 12. mars D et er ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker bedømmelsen av det fremlagte regnskap, utover de forhold som er nevnt i denne beretning. ordic emiconductors 2,4 GHz produkter har hatt sterk konkurranse fra andre og billigere løsninger gjennom flere år. elskapet har kontinuerlig fokus på forbedring av ytelse og reduksjon av enhetskostnader. dag er kostnadsforskjellen liten mellom ordic emiconductors kretser og kretser med dårligere ytelse fra andre leverandører, samtidig som markedet i økende grad krever de unike løsninger ordic tilbyr i sine produkter. Tore Engebretsen tyreformann Oslo, 27. mars 2007 venn-tore Larsen Adm. Dir. ordic emiconductors strategi om å konvertere kunder fra 27MHz teknologi til 2,4 GHz teknologi er i ferd med å lykkes. Etter årsskiftet har selskapet også meldt at Philips og Fujitsu iemens bytter til ordics 2,4 GHz løsninger. Flere nye kunder vil bli meldt fremover etterhvert som nye design går i produksjon. D enne situasjonen gir store muligheter, og ordic emiconductor ser høy designaktivitet hos alle ledende kunder innenfor selskapets satsningsområder. Flere av disse potensielle kundene vil ha produkter på markedet i løpet av Etter et år med redusert omsetning som følge av de nå avsluttede leveranseproblemene, forventes ordic emiconductor å ha en god utvikling fremover. Den nye industristandarden for trådløs kommunikasjon, Wibree, kommer som et tillegg til dagens virksomhet. Dette forventes å øke veksttakten fra og med ordic emiconductors omsetning vil forsatt være sesongavhengig som følge av kundenes salgssykler. Tross styrets generelle presisering av at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold, forventer selskapet sterk og lønnsom vekst i Kjell Bråthen Kristin kogen Lund Anne-Cecilie Fagerlie Alf Olsen Linda Kristoffersen Alf Helge Omre 14 15

9 Oversikt over styrets medlemmer Resultatregnskap Making th e world wireless Oversikt over styrets medlemmer, kompetanse, tjenestetid og eierinteresser i selskapet. Tore Engebretsen (55) tyremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: T ore Engebretsen er Cand. Real fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i teoretisk fysikk. Han er en av gründerne i Vmetro AA, og var selskapets CEO fra oppstart i 1986 til Før dette var han bl.a. ansatt i orsk Data. Engebretsen har vært styreformann i ordic emiconductor siden 2001, styreformann i Vmetro AA siden 2003, styremedlem i Profdoc AA siden 2001 og styremedlem i era AA siden Anne-Cecile Fagerlie (48) tyremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: 0 A nne-cecilie Fagerlie er sivilingeniør fra TH (nå TU) i Hun startet å arbeide for Arthur Andersen/Andersen Consulting (nå Accenture) hvor hun ble partner i Fra 2002 har Fagerlie vært enior Vice President Group T i Aker Kværner. juni 2006 gikk hun over i stillingen som General Manager ordics i Avanade, et internasjonalt konsulentselskap eiet av Accenture og Microsoft. Fagerlie er styremedlem i Datarespons AA, YA Bank og Forsikring og orges Forskningsråd Divisjon tore atsinger. Kjell Bråthen (42) tyremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: K jell Bråthen er siviløkonom fra B, i tillegg til autorisert finansanalytiker fra HH/FF. Han driver i dag profesjonell investeringsvirksomhet gjennom egeneide selskaper. Har tidligere arbeidet som forvalter i ulike pensjonskasser og aksjefond, senest i Alfred Berg Asset Management ( ). Har i dag styreverv i norske og svenske børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper, bl.a. Freetel AB, Reflex A, ett.2.3 A. Kristin kogen Lund (41) tyremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: 0 K ristin kogen Lund er B.A. w/honours innenfor nternational tudies and Business Administration fra University of Oregon, og i tillegg MBA fra EAD. Hun er i dag kommersiell direktør i Aftenposten, og har bred erfaring fra tidligere ledende posisjoner i bl.a. canpix candinavia AB, candinavia Online A, Coca Cola og Unilever. Har i tillegg styreverv i Umoe A og diverse chibstedinterne selskaper. Alf Olsen (52) tyremedlem, aksjonærvalgt Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: 0 A lf Olsen er MBA fra Arizona tate University (1981). Han driver i dag som selvstendig investor. Han har tidligere vært CEO i Actinor hipping AA fra 1988 til 2002, og Corporate Controller i Hafslund ycomed Group fra 1985 til Han har vært styremedlem i Vmetro AA siden 1988 og har i tillegg bred erfaring fra tidligere styreverv i børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper. Linda Kristoffersen (43) tyremedlem, ansatterepresentant Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: L inda Kristoffersen er sivilingeniør i elektronikk, og doktor ingeniør i VL testmetodikk fra TH (nå TU). Hun har vært ansatt i ordic siden Hun arbeider som digitaldesigner med spesiell fokus på testmetodikk. Kristoffersen er hovedtillitsvalgt i bedriften. Alf Helge Omre (40) tyremedlem, ansatterepresentant Valgperiode: Eierinteresser i selskapet: Aksjer: A lf Helge Omre er BTech (EEE) fra University of trathclyde (UK), og har vært ansatt i selskapet siden 2002 som produktansvarlig for ystem-on-chip. Han har en bred internasjonal erfaring fra elektrokikkindustrien som tidligere produktsjef hos Memec, RM/Key Accounts Manager hos Dallas emiconductor Corp. og Teleste OY. Omre er ansattesrepresentant for de ansatte ved selskapets Oslo-avdeling. Alle tall i 1000 OK ote 2004 Driftsinntekter og driftskostnader 2.11/3 algsinntekter /3/5 Andre driftsinntekter um driftsinntekter Direkte prosjektkostnader Varekostnader /11/13/19 Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift på opsjoner /13 Avskrivning varige driftsmidler /13/21 Andre driftskostnader um driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 7/22 Renteinntekter /22 Finansinntekter/agio /22 Rentekostnader /22 Finanskostnader/disagio etto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad kattekostnad på ordinært resultat ÅRREULTAT Overføringer Overført annen opptjent egenkapital um overføringer Resultat pr. aksje kr 0,43 1,12 0,41 9 Resultat pr. aksje utvannet kr 0,42 1,03 0,

10 Balanse pr Alle tall i 1000 OK ote Eiendeler Anleggsmidler mmaterielle eiendeler 2.9/13 Balanseførte utviklingskostnader Utsatt skattefordel um immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 2.8/12 Fast eiendom /12 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l um varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 14 Langsiktige fordringer um finansielle anleggsmidler Alle tall i 1000 OK ote Egenkapital og gjeld Egenkapital nnskutt egenkapital 18 Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Annen innskutt egenkapital um innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital um opptjent egenkapital um egenkapital um anleggsmidler Omløpsmidler Beholdninger 2.7/4 Komponenter um beholdninger Fordringer 2.5/16 Kundefordringer Prosjekter i arbeid 699 Andre fordringer um fordringer Gjeld Avsetninger for forpliktelser 2.12/19 Pensjonsforpliktelser um avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld 20 Leverandørgjeld Betalbar skatt Prosjekter i arbeid kyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld um kortsiktig gjeld nvesteringer 2.4/17/22 Finansielle instrumenter um investeringer /17 Bankinnskudd, kontanter o.l um omløpsmidler um gjeld UM EGEKAPTAL OG GJELD Oslo, 27. mars 2007 UM EEDELER Tore Engebretsen tyreformann venn-tore Larsen Adm. Dir. Kjell Bråthen Kristin kogen Lund Anne-Cecilie Fagerlie Alf Olsen 18 Linda Kristoffersen Alf Helge Omre 19

11 Egenkapitalopp stilling Kontantstrømopp stilling Alle tall i 1000 OK ote Aksje- Over- Egne Annen Annen um kapital kursfond aksjer innskutt opptjent egenegen- egen- kapital kapital kapital Egenkapital pr Årets resultat Kostnad aksjebasert avlønning Utøvelse av aksjeopsjoner for ansatte edsettelse av overkursfondet Kjøp av egne aksjer Egenkapital pr Alle tall i 1000 OK 2004 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Kostnadsført fordel opsjoner Gevinst ved avgang anleggsmidler Endringer i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/ utbetalinger i pensjonsordning Endringer i andre tidsavgrensningsposter etto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler nnbetalinger ved salg av varige driftsmidler Balanseførte utviklingskostnader etto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter nnbetalinger av lån fra ansatte Endring egne aksjer nnbetalinger ved ettergivelse av betinget tilskudd nnbetaling av egenkapital etto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter etto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

12 oter OTE 1 GEERELT ordic emiconductor AA er notert på Oslo Børs og er et allmenn-aksjeselskap registrert i orge. elskapets hovedkontor er lokalisert i Otto ielsens vei 12, 7052 Trondheim, orge. Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret elskapets virksomhet er beskrevet i note 3. OTE 2 REGKAPPRPPER Alle tall i 1000 OK. 2.1 Hovedprinsippet Fra og med regnskapsåret 2005 avlegger ordic emiconductor AA regnskap i samsvar med nternational Financial Reporting tandards (FR). Det presiseres at FRimplementeringen er pliktig for konsernregnskap, og er valgfritt for selskapsregnskap. ordic emiconductor er ikke ett konsern, men har valgt å rapportere selskapsregnskapet etter FR fra og med For ytterligere informasjon vedrørende overgangen se 2005-regnskapet. elskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost-regnskap, med unntak av følgende eiendeler: Finansielle instrumenter som er vurdert til virkelig verdi, med verdiendring over resultatet 2.2 Endringer i regnskapsprinsipper De anvendte regnskapsprinsippene er i overensstemmelse med de som er anvendt i tidligere år med følgende unntak: elskapet har anvendt følgende nye og justerte FR og FRC for tolkninger gjennom året. Anvendelsen av disse justerte standardene og fortolkningene har ikke hatt noen effekt på resultatregnskapet til selskapet, men har ført til en økning i tilleggsopplysninger. A 19 Ansatte ytelser elskapet har implementert tilleggskravene i A 19 fra Det er derfor ut-arbeidet ytterligere tilleggsopplysninger som beskriver endringer i eiendeler og gjeld som inngår i de ytelsesbaserte pensjonsavtalene samt de forutsetninger som ligger til grunn for de underliggende elementer. Endringen i A 19 har resultert i ytterligere tilleggsopplysninger, men har ikke hatt regnskapsmessig effekt da selskapet har valgt å ikke innregne aktuarmessige inntekter og tap utenfor resultatet. A 39 Finansielle instrumenter innregning og måling Endring vedrørende finansielle garantikontrakter anvendelse av A 39 vedrørende finansielle garantikontrakter som ikke anses å være forsikringskontrakter er utvidet og krever regnskapsføring til virkelig verdi når kontrakten inngås. Etter førstegangsinnregning skal kontraktene måles til det høyeste av det beløp som beregnet i samsvar med A 37. Avsetninger Betingede forpliktelser og betingede eiendeler og det førstegangsinnregnede beløpet med fradrag for eventuelle akkumulerte amortiseringer innregnet i samsvar med A 18 Driftsinntekter. Denne endringen har ikke hatt regnskapsmessig effekt for selskapet, da vi ikke har garantikontrakter. Endring vedrørende virkelig verdi opsjon A 39 ble først endret for å omgjøre definisjonen av finansielle instrumenter klassifi- sert til virkelig verdi over resultatet, og begrenset adgangen til å klassifisere finansielle instrumenter som en del av denne kategorien. Det ble i juni 2005 også gjort flere endringer for å begrense bruken av virkelig verdi opsjoner for å angi tidligere innregnede finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi over resultatet. Endringen har ikke hatt noen effekt for selskapet. Endring av sikring av forventede konserninterne transaksjoner Endret A 39 tillater at i konsernregnskapet kan valutarisikoen ved en svært sannsynlig forventet konsernintern transaksjon kvalifisere som et sikringsobjekt i en kontantstrømsikring under forutsetning av at transaksjonen angis i en annen valuta enn den funksjonelle valutaen til det foretaket som inngår denne transaksjonen, og at valutarisikoen vil påvirke konsernresultatet. elskapet er ikke et konsern, og endringen har derfor ingen konsekvenser. A 21 Virkningen av valutakursendringer Alle valutakursendringer som kommer av ikke-monetære poster som utgjør en del av et konserns nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet innregnes som en atskilt egenkapitalpost i det konsoliderte finansregnskapet uavhengig av hvilken valuta den monetære posten er uttrykt i. Endringen omhandler ikke en aktuell problemstilling for selskapet. FRC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale elskapet har tatt i bruk FRC 4 fra , noe som krever en fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale. Dette baseres på innholdet av avtalen. Denne endringen i regnskapsprinsipper har ikke hatt noen effekt for selskapet. Vesentlige regnskapsmessige vurderinger, estimater og forutsetninger Utarbeidelsen av finansregnskapet i overensstemmelse med FR krever at ledelsen bruker vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker de beløp som rapporteres i finansregnskapet og noter. Ledelsen baserer sine estimater og vurderinger på tidligere erfaringer og på ulike andre faktorer som er antatt å være rimelige og fornuftige forholdene tatt i betraktning. Vurderingene danner grunnlaget for å vurdere regnskapsmessig verdi av eiendeler og forpliktelser som ikke er mulig ut fra andre tilgjengelige kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Hovedområdene for vurderinger og estimatusikkerhet på balansetidspunkttet, og som har en betydelig risiko for å medføre vesentlig endring av regnskapsført verdi av eiendeler og gjeld innen det neste regnskapsår er diskutert nedenfor. Vurderinger Ledelsen har ikke hatt spesielle problemstillinger opp til vurdering knyttet til regnskapsprinsipper som har vesentlig effekt på størrelser i årsregnskapet, bortsett fra vurderinger knyttet til estimater. Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet Regnskapsføringen av langsiktige tilvirkningsprosjekter er påvirket av estimater ved beregning av inntektsføringen. Fullføringsgrad fastsettes på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte timer og prosjektets forventede totale timeforbruk ved ferdigstillelse når det gjelder inntekt på timer. For inntekt på viderefakturerbare andre kostnader fastsettes fullføringsgraden på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte kostnader og prosjektets forventede totale forbruk på andre kostnader. Prosjektets gjenværende timer er estimert av prosjektleder ut fra tidligere erfaringer om timeforbruk multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Prosjektets gjenværende øvrige kostnader er estimert av prosjektleder ut fra pris fra leverandører multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Prosjektets fortjeneste er avhengig av forbruk av timer og kostnader samt valutakurs. Timekostnaden er i OK, mens øvrige kostnader i all hovedsak er i UD og endrer seg da i tråd med inntekt, som også i all hovedsak er i UD. Bruk av samme valuta i inntekter og kostnader er med på å minimere estimatusikkerhet. all vesentlighet er selskapets prosjekter avtalt med en fast pris. Et forbruk av timer som overstiger estimerte timer vil derfor redusere fortjenesten med timeantallet multiplisert med timekostnad. Kostnaden knyttet til pensjonsforpliktelsen er avhengig av aktuarmessige beregninger. Aktuarens beregninger gjøres med utgangspunkt i antagelser vedrørende diskonteringsrente, forventet avkastning på pensjonsmidler, fremtidig lønnsvekst, G-regulering, Pensjonsregulering, gjennomsnittlig turnover og dødelighetsrater. På grunn av den naturlig langsiktige arten av disse forpliktelsene, er slike estimater knyttet til vesentlig usikkerhet. Mer utfyllende detaljer er gitt i note 19. nternt opparbeidede immaterielle eiendeler vedrørende utvikling av nye produkter balanseføres i henhold til kriterier opplistet i note 2.9. For å avgjøre beløpet som skal aktiveres, er det nødvendig for ledelsen å lage prognoser for forventet fremtidig inntjening på produktet 22 23

13 samt forventet periode de økonomiske fordelene vil strekke seg over. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over estimert økonomisk levetid til eiendelen, normalt 3-5 år. Det ligger en usikkerhet i den estimerte økonomiske levetiden med hensyn på hvor lenge markedsvinduet for produktet vil være åpent. Dette avhenger igjen av den teknologiske utviklingen i markedet i fremtiden. Utsatt skattefordel Grunnlaget for den balanseføring av utsatt skattefordel som er gjort, er en sannsynlighetsvurdering i forhold til at selskapet er forventet å gå med skattemessige overskudd de kommende årene. Markedsforholdene innenfor trådløs kommunikasjon har vist en sterk utvikling de seneste årene. Den wirelesstrend man har sett innenfor flere og flere markedsområder de senere årene har forsterket seg. ordic emiconductor har hatt en ledende posisjon innenfor de markedssegmenter selskapet har definert som fokusområder, og har gjennomført et intensivt utviklingsløp i forhold til disse. Vurderingene har vært riktige, og resterende av underskudd til fremføring er brukt i Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. 2.3 Valuta elskapet presenterer sitt regnskap i OK. Dette er også selskapets funksjonelle valuta. Transaksjoner i valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet. Agio/ disagio som oppstår som følge av endringer i valutakursen mellom transaksjonstidspunktet og betalingstidspunktet er resultatført. 2.4 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 2.5 Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til amortisert kost. Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig. Ved objektive bevis på verdifall tapsføres forskjellen mellom regnskapsført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer diskontert med fordringens opprinnelige effektive rentesats. 2.6 ikring ikringsbokføring er ikke benyttet. Valutarisiko søkes redusert ved tilpasning av inntekter og kostnader i de ulike valutaene. Finansielle derivater som ikke er regnskapsført som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende. 2.7 Varelager Varelager, komponenter og komponenter under tilvirkning, er regnskapsført til det laveste av kostpris og netto salgspris etter avsetning til ukurans. etto salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Kostnader er fastsatt ved bruk av FFO metoden. Bearbeidet varelager inkluderer variable kostnader og faste kostnader som kan allokeres til varer basert på normal kapasitet. Ukurant varelager er blitt fullt ut nedskrevet. 2.8 Anleggsmidler Anleggsmidler, unntatt bygning, er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte avskrivninger. år eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuelle tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført.elskapets bygning er en leilighet som er vurdert til anskaffelseskost. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnads-ført. tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang anleggsmidler. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende tidsperiode: Kontor- og labutstyr Datautstyr Bygningsmessige installasjoner 3-5 år 3-4 år Avskrivningsperiode og -metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Finansielle leieavtaler 5 år elskapet har ingen vesentlige finansielle leieavtaler. Operasjonelle leieavtaler Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden. 2.9 Forskning og utvikling Utgifter knyttet til forskning er resultatført når de er påløpt. Utgifter knyttet til utvikling resultatføres når de er pådratt dersom ikke følgende kriterier er oppfylt fullt ut: Produktet eller prosessen er klart definert og kostnadselementer kan identifiseres og måles pålitelig; Den tekniske løsningen for produktet er demonstrert; Produktet eller prosessen vil bli solgt eller benyttet i virksomheten; Eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler; og Tilstrekkelig teknisk, finansiell og andre ressurser for å ferdigstille prosjektet er tilstede. år alle kriteriene over er oppfylt påbegynnes balanseføring av utgifter knyttet til utvikling. Utgifter som er kostnadsført i tidligere regnskapsperioder blir ikke balanseført. Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over estimert økonomisk levetid til eiendelen, normalt 3-5 år. Det ligger en usikkerhet i den estimerte økonomiske levetiden med hensyn på hvor lenge markedsvinduet for produktet vil være åpent. Dette avhenger igjen av den teknologiske utviklingen i markedet i fremtiden. Virkelig verdi av utviklingskostnader vil bli estimert når det foreligger indikasjon på verdifall eller at behovet for tidligere perioders nedskrivning ikke lengre eksisterer Avsetninger En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, selskapet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. år tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. år tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader Prinsipp for inntektsføring Pågående prosjekter avregnes etter løpende avregningsmetode. Dette innebærer at inntektsføringen skjer etter hvert som arbeidet utføres i henhold til fullføringsgrad. Fullføringsgrad fastsettes på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte timer og prosjektets forventede totale timeforbruk ved ferdigstillelse når det gjelder inntekt på timer. For inntekt på viderefakturerbare andre kostnader fastsettes fullføringsgraden på vurderingstidspunktet som forholdet mellom påløpte kostnader og prosjektets forventede totale forbruk på andre kostnader. Prosjektenes forventede totalkostnader oppdateres av prosjektleder ved hver månedsavslutning. Prosjektets gjenværende timer er estimert av prosjektleder ut fra tidligere erfaringer 24 25

14 om timeforbruk multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Prosjektets gjenværende øvrige kostnader er estimert av prosjektleder ut fra pris fra leverandører multiplisert med valutakurs på vurderingstidspunktet. Tilvirkningskostnader omfatter timekostnader basert på en kalkulatorisk gjennomsnittlig timekostnad og direkte kostnader som er inngående faktura fra underleverandører. Generelle kostnader som for eksempel salgskostnader og felles administrasjonskostnader inngår ikke i tilvirkningskostnadene. Prosjektets fortjeneste er avhengig av forbruk av timer og kostnader samt valutakurs. Timekostnaden er i OK, mens øvrige kostnader i all hovedsak er i UD og endrer seg da i tråd med inntekt, som også i all hovedsak er i UD. Bruk av samme valuta i inntekter og kostnader er med på å minimere estimatusikkerhet. all vesentlighet er selskapets prosjekter avtalt med en fast pris. Et forbruk av timer som overstiger estimerte timer vil derfor redusere fortjenesten med timeantallet multiplisert med timekostnad. På kontrakter med forventet tap taes tapet i sin helhet når tap blir identifisert. balansen er opparbeidet verdi som ikke er fakturert, presentert som prosjekter i arbeid under fordringer. Forhåndsfakturering presenteres som prosjekter i arbeid under kortsiktig gjeld. Tilleggskontrakter er definert som utvidelse av eksisterende leveransekontrakter. Tilleggskontrakter innregnes på det tidspunkt kontrakt er inngått. Kontraktsfestede tilleggsytelser og estimerte tilleggskostnader inkluderes i den opprinnelige prosjektkalkylen og inntektsføres i takt med totalprosjektet. alg av komponenter inntektsføres på leveringstidspunktet. Leveringstidspunktet er normalt sett definert som tidspunktet da varen blir overlevert til transportør. Ett unntak er varer levert til en kunde som det er inngått en spesiell avtale med. Avtalen går ut på at kunden leier lagerlokaler av ordic emiconductor for oppbevaring av komponentene. dette tilfellet defineres leveringstidspunktet som tidspunktet varen ankommer de leide lagerlokalene siden kunden da overtar eierrett, råderett og ansvar for levert vare. nntekter fra salg av Data Converter produkter, inntektsføres på tidspunkt ihht kontrakt, hvor gjenværende milepælsrisiko er vurdert som minimal og det ikke foreligger gjenværende arbeider knyttet til inntekten. Dette vil si at den vesentligste delen av kontrakten innteksføres når varen er levert, mens deler av kontrakten inntektsføres når kunden har implementert varen i sitt produkt og fått den til å fungere som forventet. Royalties inntektsføres kvartalsvis i henhold til kontraktsfestede rapporter fra kunder som viser påløpt royalty per kvartal. Renteinntekter innteksføres løpende gjennom året i henhold til påløpt rente på bankkonti Ansatteytelser Ytelsesbaserte pensjonsordninger elskapet tilbyr sine ansatte ytelsesbaserte pensjonsordninger. Pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opptjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en periode som årets pensjonskostnad. etto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den ansatte har opptjent på balansedagen, fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Diskonteringsrenten tilsvarer renten på 10 års statsobligasjon og med et tillegg for å hensynta løpetiden. Beregningene er utført av en kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler (korridorløsningen). Opsjoner til ansatte Virkelig verdi av opsjonene er beregnet på tildelingstidspunktet. Denne estimerte virkelige verdien periodiseres som lønnskostnad over opptjeningsperioden. Arbeidsgiveravgift knyttet til ansattes opsjoner beregnes løpende av forskjellen mellom markedspris av de underliggende aksjene og innløsningskursen. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres som lønnskostnad over opptjeningsperioden. Ordningen med opsjoner til ansatte ble i løpet av 2006 avsluttet Offentlige tilskudd Mottatte tilskudd klassifiseres som driftstilskudd. Driftstilskudd resultatføres samtidig med den kostnaden den skal dekke. kattefunn-midler føres som kostnadsreduksjon (800 TOK), mens andre offentlige tilskudd føres som inntekt. Jfr. note 5 for tilskuddsbeløpets størrelse nntektsskatt kattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. elskapet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner egmenter ordic emiconductor AA er kun ett selskap uten datterselskaper. elskapets virksomhet har i 2006 vært rapportert som ett virksomhetsområdet elskapets primærsegment er virksomhetsområdet, mens sekundærsegmentet er de geografiske markedsområdene. e note Hendelser etter balansedagen nformasjon som er tilgjengelig etter balansedagen og som gjelder forhold som eksisterte på balansedagen, blir hensyntatt ved oppdatering av tall og tilleggsopplysninger i note. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig. e note Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer Vedtatte standarder og fortolkninger som ennå ikke har trådt i kraft. A 1 (endring) presentasjon av finansregnskapet kapitalopplysning Endringen krever ytterligere tilleggsopplysninger for at brukerne av finansregnskapet skal ha muligheten til å evaluere selskapets mål, retningslinjer og prosesser for kapitalforvaltning. elskapet vil anvende endringen til A 1, f.o.m FR 7 - Finansielle nstrumenter: Opplysninger FR 7 innfører nye opplysninger for å forbedre informasjonen om finansielle instrumenter. elskapet vil anvende FR 7 f.o.m FR 8 Virksomhetssegmenter FR 8 erstatter A 14 egmentrapportering tandarden krever at foretaket/konsernet bruker en ledelsestilnærming for identifikasjon av segmentene. Generelt skal informasjonen 26 27

15 som rapporteres være det som ledelsen benytter internt for å evaluere segmentenes resultater og for å bestemme hvordan ressurser skal allokeres til segmentene. FR 8 krever opplysninger om grunnlaget segmentinformasjonen er utarbeidet ut fra, og fra hvilke typer produkter og tjenester hvert segment har inntekter. elskapet vil anvende FR 8 fra og med FRC 7 - Anvendelse av metoden for inflasjonsjustering i henhold til A 29, Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon FRC 7 gir veiledning om hvordan kravene i A 29 skal anvendes i en rapporteringsperiode der et foretak kan påvise at det finnes høyinflasjon i den økonomi som ligger til grunn for foretakets funksjonelle valuta i tilfeller da denne økonomien ikke hadde høyinflasjon i foregående periode. FRC 7 dekker en problemstilling som ikke er aktuell for selskapet. FRC 8 Virkeområdet til FR 2 FRC 8 behandler spørsmålet om hvorvidt FR 2 Aksjebasert betaling skal anvendes på transaksjoner som omhandler utstedelse av egenkapitalinstrumenter hvor selskapet ikke kan identifisere de spesifikke varer eller tjenester som er mottatt. FRC 8 dekker en problemstilling som ikke er aktuell for selskapet. FRC 9 Revurdering av innebygde derivater FRC 9 krever at foretaket skal vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat når foretaket første gang blir part i kontrakten. Etterfølgende revurdering er forbudt, med mindre kontraktens vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers ville ha vært påkrevd i henhold til kontrakten; dersom dette er tilfelle, kreves revurdering. elskapet har ikke innebygde derivater. FRC 10 Perioderapportering og nedskrivning. edskrivninger av tap på goodwill, investeringer i egenkapitalinstrumenter og investeringer i finansielle eiendeler balanseført til kost foretatt i en perioderapportering kan i henhold til FRC 10 ikke reverseres i en senere periode. elskapet vil anvende FRC 10 f.o.m , men FRC 7 dekker en problemstilling som hittil ikke har vært aktuell for selskapet. FRC 11 Betaling med egne eller konsernets egenkapitalinstrumenter FRC gir veiledning i hvordan FR 2 Aksjebasert betaling skal anvendes ved betaling med selskapets egne egenkapitalinstrumenter eller egenkapitalinstrumenter tilhørende andre selskap i konsernet. Fortolkningen krever at en avtale om aksjebasert betaling, hvor et foretak mottar varer og tjenester som betaling for selskapets egenkapitalinstrumenter, skal regnskapsføres som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, uansett hvordan egenkapitalinstrumentet vil bli anskaffet. FRC 11 dekker en problemstilling som ikke er aktuell for selskapet. FRC 12 Regnskapsføring av konsesjonsrettigheter Fortolkningen omhandler hvordan private operatører skal anvende eksisterende FR standarder for å regnskapsføre forpliktelsene og rettighetene i konsesjonsavtaler. FRC 12 dekker en problemstilling som ikke er aktuell for selskapet. elskapet forventer ikke at implementering av forslagene listet opp over vil ha noen effekt på regnskapets resultat og balanse på implementeringstidspunktet, men vil medføre endringer i informasjon gitt i notene. OTE 3 EGMETFORMAJO Alle tall i 1000 OK. egmentinformasjon primærmarked ordic emiconductor AA er kun ett selskap uten datterselskaper. elskapets virksomhet har i 2006 vært rapportert som ett virksomhetsområdet i motsetning til fire virksomhetsområder i elskapet har gjennom de 5 siste årene fokusert på komponentsalg med hovedvekt på standard komponenter står komponenter for 84% av omsetningen mot 82% i 2005 og 71% i Konsulent-virksomheten viser en tilsvarende reduksjon i periodene etter hvert som en større andel av ressurser og fokus rettes mot komponentsalg. Virksomheten vedrørende komponentsalg var tidligere delt opp i tandard Components og oc Components. oc Components tilsvarer nå komponentene ndustrielle applikasjoner som består av spesialtilpassede komponenter til hver enkelt kunde. De øvrige komponentene var tandard Components som er standard komponenter som kan brukes av flere kunder. Konsulentvirksomheten består av salg fra tidligere virksomhetsområder kalt oc Projects samt Data Converter. forbindelse med at selskapet den solgte eiendeler knyttet til Data Converter velges det å vise informasjon om allokerbare inntekter, kostnader og balanseposter. alget av eiendelene er ikke presentert som held for sale etter FR 5 da det pr ikke var svært sannsynlig at eiendelene ville bli solgt. Dette gir grunnlag for en segmentrapportering av driftsinntekter. elskapet har derfor gjennom en kunde- og segmentkategorisering, lagt om fra å vise tall på produktdimensjon til å definere komponentens sluttbrukerprodukt ekskl. Data Data Converter Converter nntekter PC tilbehør pillkontrollere ntelligent sportsutstyr Audio utstyr ndustrielle applikasjoner Annet um komponenter Konsulenttjenester um inntekter Direkte kostnader Dekningsbidrag Driftskostnader ekskl. FoU Avskrivning Driftsresultat før FoU etto FoU Driftsresultat etto finanskostnader Resultat før skatt kattekostnader ÅRREULTAT Balanseført verdi eiendeler nvesteringer i perioden Kontantstrøm fra investeringsaktivitet nvesteringer i varige driftsmidler Balanseførte utviklingskostnader Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet nnbetaling av lån fra ansatte Kjøp egne aksjer nnbetaling av egenkapital Andre ikke-kontant transaksjoner Kostnadsført fordel opsjoner

16 wireless sports egmentinformasjon sekundærmarked Driftsinntekter pr. geografisk markedsområde basert på kundens lokalisering: orge Europa UA/Canada Asia Øvrig um Den samlede virksomheten, herunder eiendeler, gjeld, investeringer og kontantstrømmer, skjer gjennom det norske allmennaksjeselskapet registrert i orge. Ansatte som er knyttet til selskapets markedsaktiviteter i Hong Kong, ør-korea og Tokyo er ansatt i ordic emiconductor AA. OTE 4 VAREKOTADER / KOMPOETLAGER Alle tall i 1000 OK. Varekostnader, brutto Beholdningsendring Varekostnader, netto Varelageret er nedskrevet med 281 TOK i 2006 mot 700 TOK i Ferdigvarer Til netto salgsverdi Til kostpris um Ferdigvarer Varer i arbeid, til kost Råmaterialer, til kost 0 0 um varelager Andel pantsatt, se note 24:

17 OTE 5 ADRE TEKTER Alle tall i 1000 OK. Offentlig tilskudd alg av tjeneste Gevinst ved salg av varige driftsmidler um andre inntekter OTE 6 ADRE DRFTKOTADER Alle tall i 1000 OK. ervice og vedlikehold Annen ekstern assistanse Kostnader lokaler Kontormateriell Materiell og komponenter Balanseførte utviklingskostnader (andre driftskostnader) Reise- og møtekostnader Andre kostnader um andre driftskostnader OTE 7 FATEKTER OG FAKOTADER Alle tall i 1000 OK. Renteinntekter Agio Andre finansinntekter 0 0 Finansinntekter Rentekostnader Disagio Andre finanskostnader Finanskostnader OTE 8 KATT Alle tall i 1000 OK. kattekostnad kattekostnaden består av Betalbar skatt Kildeskatt av omsetning til utlandet Endring utsatt skatt / skattefordel kattekostnad Avstemming betalbar skatt i balansen og resultatregnskapet Årets betalbare skatt Betalt kildeskatt til fradrag i norsk skatt um betalbar skatt Avstemming av norsk nominell til faktisk skattekostnad Resultat før skatt Forventet skattekostnad, 28% (nominell skattesats i orge) kattekostnad i regnskapet Forskjell mellom forventet skattekostnad og skattekostnad i regnskapet Forskjellen består av katteeffekt av permanente forskjeller Kildeskatt Differanse 0 0 Resultat før skatt kattefunn-midler Kildeskatt Renteinntekt på tilbakebetalt skatt kke fradragsberettigede andre kostnader Endring midlertidige forskjeller Anvendt fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat agio/disagio inngår effekten av endringer i valutakurs mellom transaksjonstidspunktet og betalingstidspunktet på inn- og utgående faktura, samt effekten av endringer i valutakurs mellom transaksjonstidspunktet og balansetidspunktet på eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

18 Utsatt skatt og utsatte skattefordeler Balanse Resultatregnskap Utsatt skattefordel Varebeholdning Kundefordringer Varige driftsmidler Arbeidsgiveravgift på opsjoner Underskudd til fremføring Aksjer Pensjonsforpliktelse Utsatt skattefordel brutto Utsatt skatt forpliktelse Balanseførte utviklingskostnader Prosjekter i arbeid Utsatt skatt forpliktelse brutto etto balanseført utsatt skatt forpliktelse/fordel Resultatført endring utsatt skatt forpliktelse/ fordel OTE 9 REULTAT PR. AKJE Alle tall i 1000 OK. Grunnlag for beregning av resultat pr. aksje Årets resultat Veid gjennomsnitt antall utestående aksjer ( 000) Resultat pr. aksje (OK) 0,43 1,12 Grunnlag for beregning av utvannet resultat pr. aksje Årets resultat Veid gjennomsnitt antall utestående aksjer ( 000) Resultat pr. aksje (OK) 0,42 1,04 Avstemming gjennomsnittelig antall ordinære aksjer ( 000) Veid gjennomsnitt antall utestående aksjer Veid gjennomsnitt antall utestående aksjer, korrigert for opsjoner beregningen av utvannet resultat per aksje er antall vektet gjennomsnittelig utestående aksjer justert for alle utvanningseffekter knyttet til aksjeopsjoner. nevneren er alle aksjeopsjoner som er in-the-money og som kan utøves hensyntatt. beregningene er aksjeopsjoner ansett å ha blitt konvertert på tildelingsdatoen. Grunnlaget for den balanseføring av utsatt skattefordel som er gjort er en sannsynlighetsvurdering i forhold til at selskapet er forventet å gå med skattemessige overskudd de kommende årene. Markedsforholdene innenfor trådløs kommunikasjon har vist en sterk utvikling de seneste årene. Den wireless-trend man har sett innenfor flere og flere markedsområder de senere årene har forsterket seg i styrke. ordic emiconductor har hatt en ledende posisjon innenfor de markedssegmenter selskapet har definert som fokusområder, og har gjennomført et intensivt utviklingsløp i forhold til disse. Vurderingene har vært riktige, og resterende av underskudd til fremføring er brukt i OTE 10 LØ, HOORARER, ATALL AATTE M.V. Alle tall i 1000 OK. amlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse fordeler seg som følger: Lønn og feriepenger Øvrig godtgjørelse m.v Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Balanseførte utviklingskostnader (timekostnader) Lønnskostnad relatert til egenkapitalinstrumenter (opsjoner virkelig verdi) um Gjennomsnittlig antall årsverk

19 wireless living elskapets ansatte pr fordeler seg som følger: orge Hong Kong 4 3 ør- Korea 1 1 Tokyo 1 um amlede utgifter til honorar til styret i 2006: Honorar Tore Engebretsen, styrets leder 350 Kjell Bråthen, styremedlem 175 Alf Olsen, styremedlem 0 Anne Cecilie Fagerlie, styremedlem 175 Kristin kogen Lund, styremedlem 0 Linda Kristoffersen, ans.rep. 0 Alf Helge Omre, ans.rep. 60 Torstein esje, fratrådt ans.rep. 60 Arne-Kristian Mæland, fratrådt styremedlem 175 amlet utgifter til lønn m.v. til administrerende direktør og øvrige ledende personer definert som ledergruppen utgjorde i 2006: Annen Pensjons- Lønn Bonus godtgjørelse utgifter um venn-tore Larsen, CEO Hans Petter Hauge, CFO Bertel-Eivind Flaten, R&D Director Øystein Moldsvor, R&D Director Ebbe Rømcke, Quality Director Geir Langeland, ales&marketing Director Trond æther, fratrådt Technical Director Tor Helmersen, øk.dir, gikk ut av ledergruppen vein Egil ielsen, fratrådt R&D Director um

20 Øvrige Betingelser - administrerende direktør Administrerende direktør har en bonusavtale med krav til både vekst i omsetning og nivå på inntjening. Øvre grense for bonus er satt til en årslønn. For 2006 er betingelsene for bonus ikke oppfylt. elskapet har ingen forpliktelser overfor administrerende direktør ved en eventuell fratredelse utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. Utøvde opsjoner til ledende personer definert som ledergruppen: Virkelig verdi på utøvde Utøvde antall Utøvde antall opsjoner Beholdn. opsjoner til opsjoner til Beholdn. kr 60,- gir antall innløsnings- innløsnings- antall skattepliktig opsjoner B kurs 12,95 kurs 28,89 opsjoner UB fordel venn-tore Larsen, CEO Hans Petter Hauge, CFO Bertel-Eivind Flaten, R&D Director Øystein Moldsvor, R&D Director Ebbe Rømcke, Quality Director Geir Langeland, ales&marketing Director Trond æther, fratrådt Technical Director Tor Helmersen, øk.dir, gikk ut av ledergruppen vein Egil ielsen, fratrådt R&D Director nnløsningskursen er inklusive arbeidsgiveravgift på 14,1%. For informasjon vedrørende opsjoner henvises til avsnittet Aksjebasert avlønning i note 18, Aksjekapital og aksjonærforhold nedenfor. amlede lån til ansatte per utgjør kr til en rentebetingelse på 3,5%. Policy for lederlønninger Hovedprinsippet for ordic emiconductor AA s lederlønnspolitikk er at ledende ansatte skal tilbys konkurransedyktige betingelser slik at selskapet unngår for mange endringer i ledergruppen. elskapet skal tilby et lønnsnivå som er representativt for lønnsnivået for sammenlignbare, børsnoterte virksomheter i orge. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil i inneværende år skje i samsvar med hovedprinsippet. Revisor Godtgjørelse til revisor er avregnet med (ekskl. mva) Ordinært revisjonshonorar Lovpålagte attestasjonsoppgaver 7 4 katterådgivning Andre tjenester um OTE 11 LØKOTAD RELATERT TL EGEKAPTALTRUMETER Alle tall i 1000 OK. Kostnad ved tildeling av opsjoner virkelig verdi På tildelingstidspunktet for opsjoner som inngår i det løpende opsjonsprogram er det gjort beregning av opsjonens antatte virkelige verdi. Prinsippet som er lagt til grunn ved verdsettelsen er hva den aktuelle opsjon antas å ha blitt solgt til i et velfungerende opsjonsmarked, hensyntatt alle betingelser i opsjonen. Verdsettingen er gjort med basis i en modifisert Black & choles opsjonsprisingsmodel, hvor relevante variable for beregningen er hentet fra eksterne kilder. Verdier for volatilitet i aksjen er innhentet fra meglerhus basert på faktiske transaksjoner, mens verdier for diskonteringsrente er innhentet fra bank. For opsjoner tildelt i 2003 er det benyttet en diskonteringsrente og volatilitet på henholdsvis 5% og 30%, og for opsjoner tildelt i 2004 er det benyttet en diskonteringsrente og volatilitet på henholdsvis 4% og 30%. Med bakgrunn i en svak likviditet i ordic-aksjen på tildelingstidspunktene i mai 2003 og mai 2004, er det foretatt en reduksjon i beregnet verdi. Likviditetsreduksjonen utgjorde 30% for opsjoner tildelt i 2003, og 20% for opsjoner tildelt i Med krav om tjenestetid for den ansatte, er verdien av tildelte opsjoner periodisert over den periode de ansatte opptjener rett til å motta opsjonene. Kostnadsført tildelingskost på opsjoner fordeler seg som følger: Etter at selskapet ved ekstraordinær generalforsamling i desember 2005 besluttet å avslutte selskapets opsjonsprogram, har ordic emiconductor AA etablert en bonusordning for ledende ansatte. Bonusordningen er knyttet til oppnåelse av spesifikke mål for selskapets inntjening og individuelle mål for hver enkelts ansvarsområder. elskapet tilbyr ordinær ytelsesbasert pensjon til alle ansatte, herunder ledergruppen. Administrerende direktør har avtalt 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Opsjoner tildelt i Opsjoner tildelt i um

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2008

Delårsrapport. 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2008 Rekordkvartal med driftsinntekter på 103,0 MNOK, en økning på 29% mot 3. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 27,9 MNOK (37%)

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Driftsinntekter på 133,0 MNOK Driftsresultat på 28,5 MNOK (21% driftsmargin) Ordreinngang på 161 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 20,7 MNOK Beholdning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Driftsinntekter på 113,3 MNOK Driftsresultat på 19,1 MNOK (17% driftsmargin) Ordreinngang på 193 MNOK Ordrereserven på 190 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Driftsinntekter på 87,5 MNOK Rekordhøyt driftsresultat på 20,2 MNOK (23% driftsmargin) Sterk ordreinngang på 118 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på 29,5 MUSD Driftsresultat på 8,2 MUSD (28% driftsmargin) Ordreinngang på 67 MUSD Ordrereserve på 71 MUSD Resultat pr aksje på 0,15 USD For ytteligere

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer