I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Om ordic emiconductor nnhold ordic emiconductor AA er en halvlederbedrift (emiconductor company) som er spesialisert på designløsninger på chip-nivå innenfor trådløs kommuniksjon og spesialiserte produkter for enkeltkunder. Bedriften er verdensledende innenfor segmentene kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. V ed hjelp av denne egenutviklede teknologien har ordic emiconductor ambisjoner om å være ledende på disse konstruksjonsløsningene, og med dette som utgangspunkt kunne tilby nøkkelferdige komponenter, slik at kunden mottar hele elektronikksystemet på én chip. M ed nyskapende teknologi, og avanserte kretsløsninger på prefabrikerte moduler vil selskapet nå verdensmarkedet gjennom et globalt salgsnett basert på anerkjente distribusjonsselskap. Produksjon av mikro-brikker utføres av verdens ledende produsenter. H øyt kvalifisert personell med spesialkompetanse innen radioteknologi og chip-design sikrer et teknologisk forsprang til konkurrentene. En stor gruppe spesialiserte ingeniører gir momentum, og et miljø med kraft til å utvikle seg videre. Forståelse av konstruksjonsløsninger og utnyttelse av materialegenskapene gir en sterk basis for radio- og analog kompetanse har ordic emiconductor AA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor trådløs kommunikasjon for å etablere en ny, global standard. Wibree vil være kommersielt tilgjengelig i 2008 med en radioløsning med opptil 10 meters rekkevidde med ultralavt strømforbruk. Typiske bruksområder er personlige datamaskiner, klokker og utstyr til mobiltelefoner. ordic emiconductor AA skal på sikt gi god lønnsomhet for aksjonærenes investeringer, og oppfattes som et attraktivt investeringsobjekt innen vekstmarkedet kortholds trådløs kommunikasjon. Om ordic emiconductor AA 2 Administrerende direktørs rapport 4 økkeltall 5 Begivenheter 2006 pr. kvartal 6 Årsberetning fra styret 9 Oversikt over styrets medlemmer 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Egenkapitaloppstilling 20 Kontantstrømoppstilling 21 oter 22 Revisjonsberetning 56 Presentasjon av ordic emiconductor AA 58 Komponenter 60 PC-tilbehør 60 pillkontrollere 61 ntelligent sportsutstyr 61 Audio utstyr 62 ndustrielle applikasjoner 63 Konsulentvirksomhet 64 Kundespesifikk oc Design 64 Data Converter 65 Forskning og Utvikling 66 Komponentproduksjon 68 Humankapital 70 trukturkapital 72 Aksjonærforhold 76 tyrende organer 82 Ordliste 83 3

3 Adm. dir. rapport økkeltall 2006 har vært et år preget av viktige design-wins samt leveringsproblemer. ordic emiconductor har i løpet av de siste årene definert hvilke konkrete segmenter som skal være våre satsningsområder har vi i større grad enn tidligere sett at produkter i disse segmentene benytter 2,4 GHz løsninger. nnenfor markedet for mus og tastatur har ordic emiconductor fått design-wins med de viktigste aktørene, hvor det nå gradvis etableres produksjon av disse. islutten av fjerde kvartal kunne vi melde om at den første lavkostprodusenten i Kina bytter ut sin tidligere portefølje av 27 MHz løsninger med 2,4 GHz løsninger fra ordic! nnenfor markedet for mus og tastatur har ordic emiconductor fått designwins med de viktigste aktørene M ed dette har vi i ordic emiconductor nådd et av våre viktigste mål de siste 2 år; nemlig å oppnå en konkurransedyktig kost/ytelse for våre 2,4 GHz kretser versus 27 MHz teknologien innenfor markedet for mus og tastatur. Utviklingen vi har sett i løpet av 2006 viser at vi definitivt har lykkes med dette. este generasjons kretser vil inneholde mer enn radio. De proprietære kretsene som vi vil lansere i 2007 vil inneholde flere vitale funksjoner som behøves innenfor de applikasjonsområdene vi satser på. Med denne utviklingen forventer vi å kunne øke vår verdi til sluttkundene. ordic emiconductor har i løpet av 2006 øket andelen software ingeniører. Vi har utviklet hardware plattformer som kan konfigureres til optimale nisjeprodukter innenfor flere forskjellige segmenter ved hjelp av software. Ved siden av denne satsningen på software, har vi også i løpet av 2006 opprettet egne salgskontorer i Japan og UA. ordic emiconductors posisjon innenfor våre satsningsområder har aldri vært sterkere enn nå! V i opplever stadig at nye markedskrav fra konsumentene, som f.eks. 10 meters rekkevidde og ett års batterilevetid, er teknologidrevne endringer fra blant annet Microsofts nye operativsystem Vista. ordic emiconductor har i de seneste årene etablert en portefølje av kunder i industrisegmentet der vi har designet kretser basert på kundenes spesifikasjoner. løpet av 2007 vil vi se at flere av disse kundenes produkter settes i volumproduksjon. Vi vil også introdusere vår første Wibree-krets. Dette er en krets med ultralavt strømforbruk og en standard protokoll som blir utviklet av en gruppe ledet av okia. Denne gruppen består av ledende selskaper innen trådløs teknologi og konsumentprodukter. Jeg har stor tro på dette initiativet, og forventer at de første sluttbrukerapplikasjonene med Wibree-løsninger blir å se på markedet allerede i J eg konstaterer at ordic emiconductor sin posisjon innenfor våre satsningsområder aldri har vært sterkere enn nå. Vi ser at våre design-wins settes i produksjon, noe som vil gi ordic emiconductor et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling. venn-tore Larsen Adm. Direktør Drift* Driftsinntekter 285,8 295,5 235,1 110,3 91,3 Driftsresultat 21,8 42,8 24,1-18,4-35,1 Resultat før skatt 20,4 50,5 18,6-16,6-33,0 Årsresultat 14,8 36,4 12,6-12,2-24,1 ntern utvikling FoU** 42,6 32,3 26,6 27,7 26,5 Ordinær arbeidsgiveravgift på opsjoner*** 1,2-8,5-12,9-3,3 - Ordrereserve 68,5 42,3 74,4 64,9 38,0 Rentabilitet (%) Driftsmargin 1 7,6 14,5 10,3-16,7-38,4 Resultatmargin 2 7,1 17,1 7,9-15,1-36,2 Rentabilitet på totalkapitalen 3 9,0 27,8 14,3 - - Rentabilitet på arbeidende kapital 4 11,1 38,5 20,5 - - Rentabilitet på egenkapitalen 5 8,2 27,8 13,9 - - Kapitalforhold* Totalkapital 247,2 208,5 154,3 105,8 116,0 Egenkapital 202,3 160,0 101,9 79,4 91,6 Egenkapitalandel (%) 6 81,8 76,7 66,0 75,0 79,0 nvesteringer 7,2 24,6 6,3 0,5 7,6 Likviditet Likviditet pr. 31. desember* 90,3 74,6 62,8 37,1 53,4 Likviditetsgrad 1 7 5,4 4,0 3,3 3,0 3,7 Likviditetsgrad 2 8 2,2 1,7 1,6 1,5 2,4 etto rentebærende posisjon 9 90,3 74,6 62,9 37,1 53,4 Aksjen Børskurs pr. 31. desember 47,00 66,50 66,00 20,40 2,40 Resultat pr. aksje (kr) 10 0,43 1,12 0,41-0,40-0,80 Børskurs/resultat (P/E) 109,30 59,40 161, Kontantstrøm pr. aksje (kr) 11 0,87 1,65 0,67-0,38-0,61 Børskurs/kontantstrøm 54,00 40,20 98, Utbytte pr. aksje Utestående aksjer (gjennomsnitt 1 000) , , , , ,00 Personalforhold Gjennomsnittlig antall ansatte Lønninger og sosiale kostnader * 75,6 68,2 76,0 51,0 52,4 * Beløp i mill. kr ** ntern utvikling av egne standardkomponenter og høyhastighets datakonvertere (kostnadsført) *** Kostnadsført avsetning for ordinær arbeidsgiveravgift på (p.t. 14,1%) løpende opsjonsprogram. Betales av opsjonshaver 1 Driftsmargin: Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 2 Resultatmargin: Resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter 3 Rentabilitet på totalkapitalen: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital 4 Rentabilitet på arbeidende kapital: Resultat før skattekostnad, pluss finanskostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital med fradrag for rentefri kortsiktig gjeld og rentefri langsiktig gjeld 5 Rentabilitet på egenkapitalen: Resultat etter skattekostnad i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 6 Egenkapitalandel: Egenkapital i prosent av totalkapital pr. 31. desember 7 Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld 8 Likviditetsgrad 2: Mest likvide omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld 9 etto rentebærende posisjon: Likvide midler pluss rentebærende fordringer minus rentebærende kortsiktig gjeld minus rentebærende langsiktig gjeld 10 Resultat pr. aksje: Årsresultat dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 11 Kontantstrøm pr. aksje: Resultat før ekstraordinære poster pluss avskrivninger minus betalbare skatter av ordinært resultat dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer 4 5

4 Begivenheter i 2006 ordic tar første steg på vei mot en ny standard for trådløs kommunikasjon. 1. KVARTAL 2006 y standard for trådløs kommunikasjon ordic lisensierte en protokoll fra okia for bruk i et initiativ for en ny standard for trådløs kommunikasjon med ultralavt strømforbruk. Målet med den nye standarden er å lage en radio som er godt egnet for sensor til PC, mobiltelefontilbehør og klokkeapplikasjoner. y betydelig ordre fra industrikunde F ra en eksisterende kunde mottok ordic emiconductor en større ordre for en spesialdesignet komponent. Kundens produkt, som komponenten er en del av, er kategorisert i industrisegmentet. Ordren indikerte en begynnende sterk utvikling for dette segmentet i Opsjonsprogrammet avsluttes henhold til fullmakt gitt styret i ordinær generalforsamling 18. april 2005 samt ekstraordinær generalforsamling 7. desember 2005, besluttet styret i ordic emiconductor AA å utstede aksjer for utøvelse av opsjoner til ansatte. Med dette innløste selskapet de siste utestående opsjonene og avsluttet programmet. tyrket posisjon for trådløs mus og intelligent sportsutstyr ordic mottok 2 betydelige produksjonsordre på 2,4 GHz komponenter til segmentet PC-tilbehør og ntelligent sportsutstyr. nnen PC-tilbehør var bestilingen til en eksisterende kunde, mens komponentene som gikk til sportsutstyr representerte leveranser til en ny kunde innen dette segmentet. 2. KVARTAL 2006 ytt styre velges G eneralforsamlingen valgte et nytt styre for 2 år. nn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer kom Kristin kogen Lund og Alf Olsen. ye betydelige ordre fra industrikunder F ra eksisterende kunder mottok ordic emiconductor 3 større ordre for spesialdesignede komponenter. Kundenes produkter, som komponentene er en del av, er kategorisert i ndustrisegmentet. Ordrene bekrefter en sterk utvikling for dette segmentet i KVARTAL 2006 Avtale med Apple og ike L anseringen av den nye serien med intelligent sportsutstyr ike+ i markedet åpnet for offentliggjøring av innholdet i avtalene som ble meldt i børsmeldinger fra ordic emiconductor og Avtalene relaterte seg til et nytt produkt som ble lansert av ike og Apple under navnet ike+ ipod port Kit. Dette produktet benytter ordic emiconductors radioteknologi for trådløs overføring av sensordata mellom skoen og mediaspilleren. ye ordre fra eksisterende kunder ordic mottok to ordre fra eksisterende kunder av 2,4 GHz komponenter innenfor segmentet trådløst PC-tilbehør. Ordrene var på 9,1 MOK og 8,0 MOK for levering i KVARTAL 2006 y standard for trådløs kommunikasjon med ultralavt strømforbruk, Wibree okia lanserte Wibree-teknologien som en ny åpen standard for å utvide bruksområdet for trådløs kommunikasjon til små enheter med behov for ultralavt strømforbruk. Den nye radioteknologien vil utfylle andre trådløse teknologier, muliggjør enklere og billigere bruk og tillater integrasjonen mot Bluetooth-løsninger. 2,4 GHz fra ordic styrker sin posisjon i PC-tilbehør-markedet E n ledende kinesisk produsent av PCtilbehør valgte ordic emiconductors radio chip nrf24l01 for sin nye, oppgraderte serie av trådløse mus og tastatur. elskapet har valgt å bruke nrf24l01 på grunn av dens svært lave strømforbruk, lave kostnad og høye båndbredde til å designe trådløse mus og tastatur med robust tilkobling, stor rekkevidde og ett års batteri-levetid med to AA batterier. ordic fortsatte å øke salget til ndustrisegmentet med ny komponent-avtale ordic emiconductor mottok en ordre på produksjon av komponenter tilsvarende en verdi på 4,1 MOK fra en ny komponentkunde. Produksjonsordren etterfølger en designfase. denne fasen har ordic emiconductor designet en komponent etter kundens spesifikasjon. Komponenten inngår som en integrert del av kundens sluttprodukt. Dette produktet er lansert i markedet og kunden har mottatt en innkjøpsordre som er grunnlaget for beslutningen om å starte produksjon. Kundens produkt, hvor ordic emiconductors komponent er designet inn, er innen industrisegmentet. 6 7

5 wireless living Årsberetning fra styret Etter tre år med god vekst i omsetning og resultat for ordic emiconductor AA ble første halvår 2006 preget av leveranseproblemer som satte en midlertidig stans for videre vekst for året. Problemene ble løst i løpet av tredje kvartal. nvesteringstakten for nye produkter er opprettholdt, slik at forventningene til fremtiden ikke er svekket, kun forskjøvet i tid. elskapets posisjon i viktige markedssegmenter er forsterket i 2006 gjennom avtaler med dominerende aktører. ordic emiconductor har vunnet flere nye kundedesign, mottatt ordre fra kunder som har startet produksjon med nye produkter og forsterket sin posisjon i forhold til sine viktigste konkurrenter. elskapet hadde driftsinntekter på 285,8 MOK i 2006, mot 295,5 MOK i alg av komponenter til industrielle applikasjoner viste en sterk utvikling gjennom året, med en vekst på 61%. alg av komponenter til konsumentrettede produkter viste en liten nedgang på 2% grunnet et sterkt fallende salgsvolum til spillkontrollsegmentet, samt nevnte leveranseproblemer. løpet av året har det også foregått en forflytning av kunder til en ny produktfamilie, nrf24l01, som gir en vesentlig kostnadsreduksjon for kundenes sluttprodukter. Dette har vært et strategisk viktig og planlagt skritt for ordic emiconductor for å øke konkurransekraften i markedssegmenter med høye volumer. Effektene på driftsinntektene i 2006 var en volumøkning på 10% og en vektet prisnedgang på 27%. elskapet hadde et positivt driftsresultat på 21,9 MOK i 2006 mot 42,8 MOK i elskapets likviditet og soliditet er styrket i løpet av G jennom hele året har selskapet opprettholdt et høyt aktivitetsnivå innenfor Forskning og Utvikling (FoU). Det er investert 42,6 MOK i FoU-virksomhet i 2006, en økning på 32% fra 32,3 MOK i Økningen har kommet gjennom nyansettelser og en overføring av ressurser fra konsulentvirksomheten til arbeid med egne produkter. Dette er et uttrykk for selskapets ønske om å være en ledende komponentleverandør innen sine produktområder. Utviklingsaktiviteten rettet mot konsumentapplikasjoner beslaglegger en økende andel av selskapets FoU ressurser. Et høyt prioritert område i 2006 har vært lanseringen av den nye globale standarden for radioer med ultralavt strømforbruk - Wibree - i samarbeid med ledende aktører som okia, Epson, CR, Broadcom, uunto og Taiyo Yuden. Markedsforhold M arkedsforholdene innenfor trådløs kommunikasjon har vært gode i 2006, og det er forventet at denne utviklingen vil fortsette. Den generelle trenden er at for et stadig økende antall produkter og produktområder vurderer leverandøren det å være trådløs som en fordel når nye generasjoner utvikles. Dette er drevet av muligheten den teknologiske nyskapingen bringer i form av lavere strømbehov, høyere ytelse og reduserte kostnader. Med et kontinuerlig fokus på produktutvikling har ordic emiconductor lagt grunnlaget for en sterk markedsposisjon i sine utvalgte segmenter innen trådløs kommunikasjon: PC-tilbehør, spillkontrollere, intelligent sportsutstyr og audio utstyr basert på 2,4 GHz radioteknologi. ordic emiconductors primære satsning er radiokomponenter med ultralavt effektforbruk og robuste og effektive protokoller. Dette gir radiosystemer som har svært gode egenskaper for å sameksistere med andre trådløse produkter innen samme frekvensområde, samt lang batterilevetid. løpet av de seneste årene har ordic emiconductor med dette oppnådd en høy markedsandel innen utvalgte segmenter, noe som gir et klart konkurransefortrinn i form av god kjennskap og anerkjennelse blant eksisterende og nye kunder. Komponenter V irksomhetsområdet Komponenter er selskapets strategiske fokusområde. ordic emiconductors komponenter for trådløs kommunikasjon dominerte leveransene også i Til sammen 29,9 millioner komponenter for trådløs kommunikasjon ble levert i tillegg ble 15,2 millioner ACkomponenter levert i det industrielle segmentet. ordic emiconductor er ledende innenfor de markedssegmenter selskapet har definert som fokusområder. Første halvår 2006 ble dominert av knapphet på produksjonsressurser på verdensmarkedet for halvledere basert på den teknologien ordic emiconductor i hovedsak benytter. elskapet merket dette i 2. kvartal. midlertid har suksessen i markedet for 2,4 GHz kommunikasjon fortsatt, med ytterligere styrking av selskapets posisjon i sine hovedsegmenter. Unntaket er applikasjonen spillkontrollere. ordic har vært en pioner innenfor 2,4 GHz-teknologien på markedet og har beholdt sin ledende posisjon gjennom Den seneste generasjonen av ordic emiconductors 2,4 GHz-radioer, nrf24l01, ble utviklet spesielt for dette markedet. Produktet erstatter den tidligere generasjonen, som er representert ved nrf2401a og nrf2402, når det gjelder så vel volumer hos etablerte kunder som i nye design ordic emiconductor vinner. 8 9

6 PC-tilbehør elskapets viktigste område innen Komponenter er PC-tilbehør. dag består hoveddelen av markedet for trådløst PCtilbehør av trådløse mus og mus/tastaturkombinasjoner som selges som ekstrautstyr til stasjonære og bærbare PC er. De løsninger som følger med PC er originalt, blir fremdeles hovedsakelig levert med ledning på grunn av den meget harde priskonkurransen i PCmarkedet. ordic emiconductor har vært en pioner med 2,4 GHz-teknologien i markedet for PC-tilbehør og har beholdt sin ledende posisjon i Den seneste generasjonen av ordic emiconductors 2,4 GHz-radioer, nrf24l01, ble utviklet spesielt for dette markedet og har begynt å erstatte tidligere generasjons produkter i salgsvolumer til etablerte og nye kunder og design-wins gjennom året. i 2006 vant ordic emiconductor sitt første store design med nrf24l01 innenfor kombinerte mus/tastatur produkter. Det har Etterspørselen etter utvikling av kundespesifiserte komponenter kommer i første rekke fra den industrielle delen av markedet. vært et uttalt mål fra selskapet å få komponenter designet inn i tastatur, og den nye kunden representerer en stor mulighet for å oppnå vesentlig økte volumer i kombinasjon mus/ tastatur i et etablert marked. ordic emiconductor har vunnet designs hos en stor bredde av leverandører av PC-tilbehør i 2006, fra ledende merkevareleverandører til mer prisaggressive leverandører uten egne varemerker. Disse leverandørene bruker nrf24l01 til produkter spesielt beregnet på et bredere marked med lavere sluttbrukerpriser der 27 MHz-teknologien hittil har dominert. dag har ordic emiconductor design-wins med nrf24l01 hos de fleste større aktørene i dette segmentet. pillkontrollere nnføringen av den nye generasjonen av spillkonsoller har kjølt ned etterspørselen etter tilbehør som trådløse spillkontrollere, for de tidligere generasjonene av konsoller. iden den nye generasjonen har integrert trådløs teknologi og konsolleverandørene styrer ettermarkedet for tilbehør, er tredjepartsmarkedet for disse nye konsollene i dag kraftig redusert. ntelligent sportsutstyr nteressen for trådløs teknologi i sportsmarkedet er fremdeles i startfasen, og det vil ta noe tid før markedet modnes. Det viktigste bruksområdet frem til nå har vært avanserte sportsklokker med trådløst sensortilbehør, for eksempel pulsmålere og avstands- og hastighetsmålere. ye bruksområder med trådløs teknologi er i ferd med å komme inn, inkludert sykkelcomputere, treningsutstyr og tilbehør med mulig tilkobling til bærbare musikkspillere. Forbrukernes interesse for denne typen produkter har økt gjennom hele 2006, og leverandørene har lansert produkter med flere funksjoner rettet inn mot et bredere segment av forbrukermarkedet og til en lavere pris. ordic emiconductor har vært en pioneer også her og en pådriver i markedsutviklingen. På denne bakgrunnen har selskapet en unik lederposisjon med produktene nrf2401a, nrf24l01 og nrf24ap1 med sine ultralave strømforbruk. Audio utstyr M arkedet for trådløs teknologi i audiosegmentet er fremdeles svært fragmentert bortsett fra Bluetooth hodetelefoner for mobiltelefoner. Utover Bluetooth hodetelefoner finnes det en rekke bruksområder i vekst innen dette segmentet, først og fremst tilbehør til bærbare mediespillere og underholdningssystemer for hjemmet. ordic emiconductor har oppnådd flere design-wins med nrf24l01 for disse bruksområdene hovedsakelig med ledende merkevarekunder. Deres produkter har fått meget god omtale, og fjernkontroller med 2,4 GHz RF er et viktig eksempel har ordic emiconductors komponenter først og fremst vært benyttet i produkter rettet mot høyprissegmentet, men det er tegn som tyder på at konkurransen og forbrukeretterspørselen driver den funksjonalitet ordic emiconductor tilbyr, inn i produkter rettet mot det bredere markedet for mellomklasseprodukter. ndustrielle applikasjoner ordic emiconductors virsksomhetsområde ndustrielle applikasjoner forestår produksjon og salg av kundespesifiserte komponenter (AC - Application pecific ntegrated Circuits) etter at de er utviklet og ferdig kvalifisert for volumproduksjon av virksomhetsområdet Kundespesifikke oc (ystem on Chip). Etterspørselen innenfor ndustrielle applikasjoner er direkte avledet av den porteføljen ordic emiconductor har av kundespesifiserte AC-komponenter, og denne har utviklet seg positivt gjennom hele Et lite antall kunder står for hoveddelen av veksten etter økende suksess i sine sluttmarkeder. Produktene innen dette segmentet finner sluttkunder innen et vidt spekter av industrimarkeder. Konsulenttjenester oc Design oc Design-området utvikler kundespesifiserte AC komponenter for eksterne kunder. år komponentene er ferdig designet, selges de fleste gjennom virksomhetsområdet ndustrielle applikasjoner. Utviklingen er basert på kundens og ordic emiconductors P (ntellectual Property). ordic emiconductor driver ikke aktivt salg for å inngå nye kundeforhold for oc Design, men utfører for tiden videreutvikling for eksisterende kunder. Virksomhetsområdet oc Design kan inngå nye kundeforhold dersom disse kundenes behov passer inn i ordic emiconductors gjeldene strategi og teknologi. Området hadde både en redusert ordreinngang og omsetning i Dette skyldes vanskeligere markedsforhold, samt en bevisst beslutning om å kanalisere en større andel av utviklingskapasiteten mot utvikling av egne standardkomponenter. Data Converter D riftsinntektene innen Data Converter kommer fra utvikling og salg av produkter som er delløsninger brukt ved konstruksjon av elektronikk-chiper. Delløsningene benevnes ofte som P-produkter eller ntellectual Property. Produktgruppen ligger ikke innenfor selskapets kjerneområde. Hovedbegivenhetene i 2006 for Data Converter var lanseringen av et sett nye produkter med 12-bit ytelse, samt oppstart av en ny portefølje av produkter i 65 nanometer produksjonsprosess. Eiendelene knyttet til Data Converter ble i 2007 besluttet solgt, og salget til det portugisiske selskapet Chipidea ble gjennomført i mars Forskning og utviklingsaktiviteter ordic emiconductor har en veletablert posisjon i sine hovedmarkeder. Denne posisjonen er i stor grad bygget på selskapets evne til innovasjon og egenutvikling av spisskompetanse innen trådløs kommunikasjon. Fra selskapets omlegging av strategien i 2002, der det ble besluttet å vektlegge egenutviklede løsninger for trådløs kommunikasjon innen 2,4 GHz båndet, har en stadig større andel av ordic emiconductors utviklingsressurser blitt allokert til denne delen av virksomheten. i2006 har denne utviklingen fortsatt med full tyngde og størstedelen av utviklingsressursene er nå involvert innen RF (Radio Frequency en internasjonal betegnelse for radio). elskapet har konsentrert innsatsen rundt et begrenset antall produkter for overførsel av data fra sensorer (f.eks. mus, tastatur, måleinstrumenter) og lyd med en rekkevidde på 10 m besluttet selskapet også å satse på Wibree som vil bli den neste store internasjonale standarden for trådløse forbrukerprodukter i sameksistens med Bluetooth. Markedsaksepten for de nyutviklede produktene søkes sikret gjennom kontinuerlig dialog med ledende markedsaktører innenfor ulike segmenter. Finansiell styrke iløpet av 2006 er selskapets finansielle styrke forbedret gjennom lønnsom drift samt tilførsel av ny egenkapital ved salg av nyutstedte aksjer i forbindelse med avslutningen av selskapets opsjonsprogram for ansatte og styre

7 venn-tore Larsen Tore Engebretsen Alf Olsen Kjell Bråthen Kristin kogen Lund Anne-Cecilie Fagerlie Alf Helge Omre Linda Kristoffersen Adm. Dir tyreformann iet år med en vekst i totale FoU-kostnader på 32% til 42,6 MOK og en vanskelig leveransesituasjon i første halvår, evnet selskapet likevel å vise positive driftsresultater i alle kvartaler og et akkumulert driftsresultat på 21,9 MOK. elskapets styre og ledelse valgte, til tross for den uforutsette motgangen, å fortsette investeringen i kompetanse, ressurser og produkter for å stå best mulig rustet til videre vekst i elskapet har i løpet av året økt varelageret med 32,8 MOK til 62,4 MOK for å bedre leveransesikkerheten til kunder. etto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -4,4 MOK i elskapets likviditetsbeholdning ved utgangen av året var 90,3 MOK, sammenlignet med 74,6 MOK ved starten av året. Det er en sentral målsetting for selskapet å opprettholde en tilstrekkelig finansiell styrke i den pågående vekstfasen gjennom god inntjening og likviditet, samt en stram styring av kapitalbinding. Det er styrets oppfatning at selskapet har tilstrekkelig finansiell styrke i forhold til forventet vekst. Ordreinngang og ordrereserve ordic emiconductor hadde en ordreinngang på 312,0 MOK i 2006, mot en ordreinngang på 263,4 MOK i 2005, hvilket betyr en økning på 18%. Økningen skyldes primært den positive utviklingen i 2. halvår, der selskapet økte komponentsalget og vant nye kunder innen hovedsegmentene PCtilbehør og ndustrielle applikasjoner. Ved utgangen av året hadde selskapet en ordrereserve på 68,5 MOK, en økning på 62% mot året før da ordrereserven var 42,3 MOK. Resultatregnskap, balanse og kontantstrøm ordic emiconductor hadde driftsinntekter i 2006 på 285,8 MOK mot 295,5 MOK i Dette representerer en nedgang i driftsinntekter på 3%. Utviklingen skyldes leveranseproblemer i 1. halvår, redusert salg til spillkontrollersegmentet og endret produktmiks gjennom innfasing av den nye komponenten nrf24l01. Produktet er pris- og kostnadsoptimalisert for å øke 2,4 GHz-komponentenes konkurransekraft overfor 27 MHz. Dette har gitt en volumøkning, men også en netto inntektsreduksjon i Andre segmenter, spesielt ndustrielle applikasjoner, viste positiv utvikling gjennom året. Driftskostnadene var i 2006 på 263,9 MOK sammenlignet med 252,7 MOK i A v selskapets driftskostnader i 2006 utgjorde kostnader til FoU 42,6 MOK, mot 32,3 MOK i prosent av driftsinntekter utgjorde FoU-kostnadene 14,9%, mens tilsvarende forholdstall i 2005 var 10,9%. Driftsresultat for 2006 ble 21,9 MOK, mot 42,8 MOK i ordic emiconductors totalbalanse ved utgangen av 2006 var 247,2 MOK, mot 208,7 MOK ved inngangen av året etto finansresultat i 2006 var -1,4 MOK, mot 7,7 MOK i Dette skyldes disagio på omløpsmidler grunnet svekkelse av U dollar. Resultat før skatt i 2006 var 20,4 MOK mot 50,5 MOK i E tter en skattekostnad på -5,6 MOK hadde ordic emiconductor et årsresultat i 2006 på 14,8 MOK. Dette gir et resultat pr. aksje på 0,43 OK basert på et gjennomsnittlig antall aksjer i 2006 på 34,84 millioner. Tilsvarende tall for 2005 var et årsresultat på 36,4 MOK og et resultat pr. aksje på 1,12 OK. ordic emiconductors totalbalanse ved utgangen av 2006 var 247,2 MOK, mot 208,7 MOK ved inngangen av året. Økningen skyldes primært økt arbeidskapital som følge av økningen i selskapets varebeholdning og likvide midler. elskapet hadde 90,3 MOK i betalingsmidler ved utgangen av året, mot 74,6 MOK i begynnelsen av året. elskapet hadde ingen rentebærende gjeld ved utgangen av året, og netto rentebærende eiendeler tilsvarte betalingsmidlene på 90,3 MOK. Dette er en økning på 15,7 MOK fra utgangen av Kortsiktig gjeld utgjorde 17% av totalkapitalen ved utgangen av K ontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -4,8 MOK i Dette er 26,7 MOK lavere enn driftsresultatet i 2006, og skyldes en økning i kapitalbinding i arbeidskapital som følge av økningen i varelageret. etto kontantstrøm fra virksomheten var 15.7 MOK i 2006 mot 11,8 MOK i 2005 som følge av innbetaling av egenkapital i forbindelse med opsjonsinnløsning i første halvår. samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og derfor lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. elskapets regnskap er ført i henhold til internasjonale standarder for finansiell rapportering (FR). De vesentligste regnskapsprinsippene som oppfyller disse kravene er beskrevet i note 2. Egenkapital elskapets egenkapital pr var 202,3 MOK, som gir en egenkapitalprosent på 82% av totalbalansen. 116,8 MOK er opptjent egenkapital og de resterende 85,4 MOK er innskutt egenkapital. Egenkapitalen har i løpet av 2006 økt med 42,2 MOK, fra 160,1 MOK. elskapet har i løpet av 2006 blitt tilført ny egenkapital med til sammen 34,1 MOK ved utøvelse av opsjoner. elskapets frie egenkapital var MOK ved utgangen av 2006 mot 89,0 MOK på samme tidspunkt i A ntall aksjer pr var fordelt på 909 aksjonærer, hvorav 66 utenfor orge. Utenlandske aksjonærer eide til sammen 18,7% av aksjekapitalen, en økning fra 17,6% ved utgangen av e forøvrig oversikt over de største aksjonærene, samt styrets og administrasjonens verdipapirbeholdning i selskapet i note 18. Disponering av årets resultat Å rets resultat for ordic emiconductor ble et overskudd på 14,8 MOK. Det foreslås ikke utbetalt utbytte for regnskapsåret. tyret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Overført annen egenkapital 14,8 MOK um disponert 14,8 MOK Risikoforhold ordic emiconductor driver en global virksomhet med utvikling, leieproduksjon og salg av høyteknologiske produkter til verdensledende produsenter av konsumentog industriprodukter. elskapet er godt posisjonert innen utvalgte segmenter i et sterkt voksende marked for trådløs konsumentelektronikk. Denne posisjonen stiller strenge krav til ordic emiconductors evne til å forstå og håndtere globale utfordringer i hele sin verdikjede som domineres av store, ressurssterke virksomheter både på leverandør-, konkurrent- og kundesiden. For styret er det viktig å se til at selskapet iverksetter nødvendige tiltak for å styre og redusere både enkeltrisiko og det totale risikobildet innenfor akseptable grenser. ordic emiconductors hovedrisiko er knyttet til den generelle utviklingen innenfor markedet for trådløs kommunikasjon. elskapet har i den perioden som er tilbakelagt, videreført en sterk satsing på produktutvikling, for å stå best mulig rustet til videre vekst. 1. halvår 2006 har selskapet opplevd leveransevanskeligheter med sin hovedleverandør. Økningen i etterspørsel fra mange av leverandørens kunder førte til en periode med volumavkortning som også rammet ordic emiconductor. etterkant av denne hendelsen har selskapet brukt betydelige ressurser på å sikre en mer tilfredsstillende leveransesituasjon fremover, men er fortsatt avhengig av tilstrekkelig prioritet hos underleverandører. elskapet har nå kapasitet til en vesentlig ekspansjon. tyret vil påse at selskapet strukturelt og finansielt er rustet til å håndtere en slik ekspansjon. ordic emiconductor har opprettholdt en høy utviklingstakt av nye produkter, først og fremst innenfor konsument- og industri

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer