Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.05.2012 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 24 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 16. mai 2012 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 034/12-043/12 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 24 Møtebok Sak nr. Sakstittel 034/12 Referatsaker 035/12 Delegasjonssaker 036/12 TV-aksjonen Amnesty International 037/12 Lomsdal-Visten, oppnevning av representanter til styringsgruppe for Fylkesdelplan. 038/12 Samhandling IKT 039/12 Kommunelege I og II 040/12 Etablering avlastningsbolig barn 041/12 Oppnevning av representanter til arbeidsgruppe og styringsgruppe for det videre arbeid med Regionalpark 042/12 Jernbanens stasjonsstruktur Høring 043/12 Anmodning om finansiert ramme for Sentrumsgruppa for innkjøp av benker. ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Helgelandskonferansen. Gode innledere, landbruk og samferdsel. Ingen resolusjoner fra konferansen, dette er for svakt og burde vært forberedt av adm. og ledere Representantskapsmøte SHMIL Møte med Stortingets transport- og kommunikasjonskomite under deres befaring på Helgeland, i Mosjøen. E6 ble tatt opp fra Grane, samt påkjørsler av rein og elg på jernbanen Generalforsamling HK. Mindre overskudd fremover er prognosen Politirådsmøte. Ny lensmann, utfordringer fremover. PPT møte. Reduserte restanser, ansettelse Møte med Samferdselsdep. og Statssekretær Bartnes vedr. påkjørsler på jernbanen. Kolbjørn Eriksen: - Etterspurte status bilde av Folkevalgte til KS i perioden Ordfører følger opp dette. - Beplantning foran K-huset mot sør.? Ikke aktuelt. - Grane-sangen på cd el kasett.? Kulturskolerektor er satt på saken. I dag ingen eksisterende innspilling. Aktuelt tiltak, også med Svenningdalssangen + evt andre bygdesanger. - Fylkesting i juni på Mo. Delegasjon fra Grane for å fremme/fronte E-6 utfordringene.? Tydeliggjøre granestemmen. - Porten til Nord Norge. Status på/om framtidig drift el salg/avvikling. Evt sak til neste FS forberedes, med basis i avvikling av DH. Det nye Helgeland Reiseliv as ønsker ikke å overta el drifte porten. - Falstad-stiftelsen. Rådsmøte er avholdt med deltakelse av KE samt Are Halse. Framtidig behov for 2x rep fra Grane må vurderes, ettersom NFK ikke lenger skal representeres. KE er forespurt å være rådsleder for perioden Driften går bra med i regnskapet for 2011.

3 Britt Aune Olsen: mai møte ang Regional plan Vefsna. Info om erfaringer mv fra Melhus kommune med tilsvarende ifm elva Gaula mai. Planmøte for VM i fluefiske Årets NM i fluefiske i august gjennomføres som et prøve-vm, med utgangspunkt for arrangementet på Grane bygdetun. Så langt synes prosjektet å være løst organisert. Styringsgruppa må her ta et ansvar. - Styreleder Frivillighetssentralen i Grane. Oppnevnt styreleder trekker seg. Oppnevnelse av ny styreleder må organiseres ihht gjeldende vedtekter etter mottak av formell oppsigelse. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Fra KRD ang Kommunebudsjett for Økning i frie inntekter Pressemelding fra HK. Varsel om ø-utvikling - Butikken som sosial arena. Merkur- for butikken og bygda. Info-møte Namsos. - Nye styrer i helseforetakene. Info. - Oversikt over Rådet for Nasjonalparkommuner. - Årskonferanse for nasjonalparkkomuner. 14 og 15 juni. Deltakelse? - Statistikk arbeidsledighet Grane og Nordland pr april Førstehjelp til lokalpolitikere- Habilitet. Info. - Nytt om forslag til endringer ifm Eiendomsskatt - Budsjettkonferanse 31. mai. Organisering, temaer, mv fra kl ca kl Eks: Tilrettelegging av/for U-råd og råd Eldre og funksjonshemmede Skolefrokost på barnetrinnet Samordne legetj og legevakt med Vefsn og/eller Hattfjelldal Omdømmebygging Videreføring av Eiendomsskatt Inndeling i grupper--?? -- Utsending av info til deltakere--?? Side 3 av 24

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 24 DATO- 12/172 12/1729 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 034/12 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/1480 I Fylkesmannen i Nordland Melding om vedtak - konsesjon for erverv av gnr. 71/5 i Grane 2 12/1707 X Karin Ingebrigtsen Grane sykehjem og arbeid 3 12/1726 I Statens Vegvesen Region Nord med oppussing av bad. Detaljreguleringsplan E6 Brattåsen - Lien - Møtereferat Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-034/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 24 DATO- 12/171 12/1728 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 035/12 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 012/12: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Ida Skar Nordlund og Håvard Nilsen gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Konvallveien 8 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. DFS. 013/12: Bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune Vedtak: 1. Cecilia Persson og Ole Henrik Kappfjell gis et tilskudd på kr ,- for bygging av enebolig uten utleieleilighet i Grane kommune. 2. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av godkjent byggesøknad. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av ferdigattest på boligen. 3. Oppføring av boligen skal være igangsatt innen et år etter vedtaksdato. 4. Mottaker av bolysttilskudd som flytter fra kommunen innen 5 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. 5. Akseptfrist: 1. juni Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune.

6 Side 6 av 24 DFS. 014/12: Bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune Vedtak: 1. Tommy Eivindsen gis et tilskudd på kr ,- for bygging av enebolig med utleieleilighet i Grane kommune. 2. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av godkjent byggesøknad. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av ferdigattest på boligen. 3. Oppføring av boligen skal være igangsatt innen et år etter vedtaksdato. 4. Mottaker av bolysttilskudd som flytter fra kommunen innen 5 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. 5. Forpliktet leietid i utleieleilighet: 10 år. 6. Akseptfrist: 1. juni Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune. DFS. 015/12: Bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune Vedtak: 1. Jari-Matti Pynnönen gis et tilskudd på kr ,- for bygging av enebolig uten utleieleilighet i Grane kommune. 2. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av godkjent byggesøknad. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av ferdigattest på boligen. 3. Oppføring av boligen skal være igangsatt innen et år etter vedtaksdato. 4. Mottaker av bolysttilskudd som flytter fra kommunen innen 5 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. 5. Akseptfrist: 1. juni Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune. DFS. 016/12: Bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune Vedtak: 1. Einar-Mikael Brandser og Berit Kroken gis et tilskudd på kr ,- for bygging av enebolig uten utleieleilighet i Grane kommune. 2. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av godkjent byggesøknad. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av ferdigattest på boligen. 3. Oppføring av boligen skal være igangsatt innen et år etter vedtaksdato. 4. Mottaker av bolysttilskudd som flytter fra kommunen innen 5 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet.

7 5. Akseptfrist: 1. juni Side 7 av 24 Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune. DFS. 017/12: Bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune Vedtak: 1. Tom Inge Pettersen og Irene Heggnes gis et tilskudd på kr ,- for bygging av enebolig uten utleieleilighet i Grane kommune. 2. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av godkjent byggesøknad. Kr ,- utbetales ved fremleggelse av ferdigattest på boligen. 3. Oppføring av boligen skal være igangsatt innen et år etter vedtaksdato. 4. Mottaker av bolysttilskudd som flytter fra kommunen innen 5 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. 5. Akseptfrist: 1. juni Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av bolysttilskudd til boligbygging i Grane kommune. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-035/12 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

8 Side 8 av 24

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 9 av 24 FA-X03 12/154 12/1637 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 036/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. TV-aksjonen Amnesty International Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Tv askjonen v/per-olaf Fure Anmodning om å opprette kommunekomite Sammendrag: Tv-aksjonen går av stabelen søndag Vurdering: TV-aksjonen er landets største nasjonale dugnad. En vellykket aksjon er avhengig av godt fungerende kommunekomiteer, som har som hovedoppgave å rekruttere bøssebærere og gjennomføre innsamlingsaksjon i sin kommune med støtte fra fylkesleder. I Grane er praksisen at formannskapet velger kommunekomite. Bjørn Ivar Lamo har også i år sagt seg villig til å være leder for kommunekomiteen. Rådmannens innstilling: Som kommunekomité forslås: Bjørn Ivar Lamo, leder Tove Brennhaug Bente Moss Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-036/12 Vedtak: Kommunekomité for TV-aksjonen 2012: Bjørn Ivar Lamo, leder Tove Brennhaug Bente Moss

10 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 10 av 24 FE-K 12 07/546 12/1580 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 037/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Lomsdal-Visten, oppnevning av representanter til styringsgruppe for Fylkesdelplan Trykte dokumenter: - Skriv fra Nordland Fylkeskommune vedrørende oppnevning av styringsgruppe - Skriv fra prosjektleder med div info / saksopplysninger Sammendrag: Det vises til brev fra Nordland Fylkeskommune journalført 03. mai 2012, der det anmodes om at kommunene Vevelstad, Brønnøy, Grane og Vefsn oppnevner en representant med vararepresentant til styringsgruppe for oppfølging av tiltak i Fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. I tillegg skal styringsgruppa ha med representant fra fylkeskommune og fylkesmann. Styringsgruppa skal være virksom i prosjektperioden For mer detaljert bakgrunn vises til info i skrivet fra både fylkeskommunen og prosjektleder. Vurdering: For å få god framdrift i arbeidet med iverksettelsen av fylkesdelplanens tiltak er god kommunal forankring avgjørende. Arbeidet kan ses i sammenheng med arbeidet i nasjonalparkstyret. For å sikre god samhandling og effektiv ressursbruk bør arbeidet i nasjonalparkstyret og prosjektet samordnes og koordineres. Det er etablert et admnistrativt utvalg for Lomsdal/Visten med representanter for kommunenes forvaltninger. Også på dette området bør det skje en samordning. I dette utvalg har vi fra adm utpekt landbrukssjef Torgar Eggen som vår representant. Grane kommune må oppnevne en representant med vararepresentant til styringsgruppe for oppfølging av tiltak i fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Det avgis ingen innstilling på representant med vara. Rådmannens innstilling: Det avgis ingen innstilling i saken.

11 Side 11 av Formannskapet Behandling: FS-037/12 Vedtak: Grane kommune oppnevner følgende til styringsgruppe for oppfølging av fylkesdelplan for Lomsdal/Visten nasjonalpark: Representant: Britt Aune Olsen Vararepresentant: Bjørn Ivar Lamo

12 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 12 av 24 FE- 12/162 12/1672 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 003/12 Administrasjonsutvalget /12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Samhandling IKT Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 3 I Hattfjelldal kommune SLA Grane- Hattfjelldal og Prosjektbeskrivelse IKT samarbeid Sammendrag: Grane og Hattfjelldal kommuner har samarbeidet gjennom flere år på IKT siden. Men dette samarbeidet har vært i henhold til noen prosjekt med felles innkjøp av samme system og noen felles servere, samt noe felles opplæring i forhold til dette. Vi ønsker nå å se på muligheten for å utvide dette samarbeidet, til en felles IKT avdeling for begge kommuner. Det er gjennomført en del møter i administrasjonen med begge kommunene til stede, med sikte på å få til en felles IKT avdeling i Grane og Hattfjelldal kommuner. På disse møtene har det vært rådmenn, personal og IKT ansatte tilstede, fra begge kommuner, som har møttes og drøftet disse mulighetene. Med bakgrunn i disse møtene, har det blitt utarbeidet en prosjektplan og en SLA avtale, som må godkjennes politisk, for evt. utprøving. Prosjektet tenkes gjennomført i perioden Vurdering: Vi ønsker å prøve ut denne formen for samhandling, og har derfor utarbeidet en prosjektplan, samt en Service og Leverings Avtale mellom disse kommune, som skal ivareta begge parter. De ansatte skal ikke oppleve at vi får noen dårligere tjeneste enn det vi har i dag, Målet er å gi brukerne i kommunene stabile og driftssikre IKT-løsninger som muliggjør en effektiv produksjon av kvalitative gode tjenester, til brukere og egne ansatte. En felles avdeling vil også kunne medføre en mulighet for større grad av spesialisering for de ansatte. Hvis man lykkes med det, vil dette kunne gi høyere leveransekvalitet og mindre bruk av eksterne konsulenter. Erfaringsmessig er det også lettere å rekruttere fagfolk til større fagmiljøer. Driftsmessig løsning skal være slik at kommunene sikres nødvendig oppetid og driftsstøtte, og løsningen skal tilfredsstille sikkerhetsmessige krav. Kostnadsmessig skal løsningen ikke være dyrere enn samlet driftsnivå pr

13 Side 13 av 24 Kommunene skal ha tilgang på stabile tjenester hele året, dvs. også i ferier og evt. under annet fravær. Prosjektets omfang og rammer: Etablering prosjektorganisasjon. Kartlegge status og behov i begge kommuner. Definere mulige gevinster med en felles IKT-drift. Planlegge evt. gjennomføring av slik etablering, herunder: Definere og planlegge nødvendig infrastruktur som sikrer nødvendige kommunikasjonslinjer mellom brukere og servere. Planlegge opplæring av brukere på alle nivåer. Etablere nødvendig driftsapparat som sikrer oppetiden. Tidsrammer er nærmere definert i prosjektplanen. Gjennomføringen av prosjektet forutsetter noe fleksibilitet når det gjelder tid, for å få til optimale løsninger. Evaluering av dette prosjektet og hva som er kommet fram det neste halve året, vil være viktig for om dette skal bli vedtatt som en permanent løsning for kommunene. Vi må både vurdere om dette gir oss optimale løsninger, samt evt. hvordan dette gir utslag økonomisk. Kan det evt. være mulighet å spare noe på sikt og evt. få den beste løsningen på vår drift? Evalueringen vil være løpende for å kunne korrigere svakheter underveis, men vil også kunne munne ut i en sluttrapport med en anbefaling til kommunestyret. Derfor er det viktig å få gjennomført dette prosjektet for å sikre oss at vi ser om dette er den optimale løsningen på sikt, eller om vi ønsker å gå tilbake til dagens ordning. Saken legges fram for politisk godkjenning. Rådmannens innstilling: Forslag til prosjektplan med etablering av samarbeid om IKT-løsninger for perioden , mellom Grane og Hattfjelldal kommuner, vedtas. Service Leverings Avtalen med Hattfjelldal kommune godkjennes for perioden Administrasjonsutvalget Behandling: Forslag til prosjektplan med etablering av samarbeid om IKT-løsninger for perioden , mellom Grane og Hattfjelldal kommuner, vedtas. Service Leverings Avtalen med Hattfjelldal kommune godkjennes for perioden Det foreutsettes at det utarbeides en avtale med Hattfjelldal kommune om leveranser av tekniske tjenester der Grane kommune er leverandør. ADM-003/12 Vedtak: Forslag til prosjektplan med etablering av samarbeid om IKT-løsninger for perioden , mellom Grane og Hattfjelldal kommuner, vedtas. Service Leverings Avtalen med Hattfjelldal kommune godkjennes for perioden Det foreutsettes at det utarbeides en avtale med Hattfjelldal kommune om leveranser av tekniske tjenester der Grane kommune er leverandør.

14 Enstemmig vedtatt. Side 14 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-038/12 Vedtak: Forslag til prosjektplan med etablering av samarbeid om IKT-løsninger for perioden , mellom Grane og Hattfjelldal kommuner, vedtas. Service Leverings Avtalen med Hattfjelldal kommune godkjennes for perioden Det forutsettes at det utarbeides en avtale med Hattfjelldal kommune om leveranser av tekniske tjenester der Grane kommune er leverandør.

15 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 15 av 24 FE /374 12/1702 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 002/12 Administrasjonsutvalget /12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Kommunelege I og II Sammendrag: Vi har fortsatt ledig stilling som kommunelege I og kommunelege II. Det er innkommet 2 nye søknader som vurderes. Søker Kira Kristiane Bech har vært ansatt hos oss tidligere i Hun kan tenke seg fast stilling i Grane kommune og overta som kommunelege I, når vår nåværende går av. Hun jobber i Norge fram til 01. september i Lyngen kommune, og har da ikke takket ja til noen andre steder foreløpig. Såfremt vi blir enige om lønnsplassering og vilkår for å ta stillingen i Grane kommune vil hun tiltrå i løpet av høsten. Vurdering: Har sjekket med kommuner litt omkring i forhold til lønnsplassering: Vil legge dette fram i møtet og evt. få tilråing fra formannskapet om hvor vi bør legge vårt tilbud til evt. ny lege. Våre kostnader ved leid gjennom firma Nordvik er pr, i dag på ca. 1,2 mill. pr. år. Samt i disse tilfellene vil vi i beste fall få en lege for 1 år av gangen og kanskje bare i noen måneder. Vi trenger på sikt en lege som ønsker å bosette seg i Grane og bli stabil i stillingen noen år framover. Saken legges fram for drøfting med formannskapet. Rådmannens innstilling: Administrasjonsutvalget Behandling: ADM-002/12 Vedtak: Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem ansettelsesavtale med Kira Bech.

16 Side 16 av Formannskapet Behandling: FS-039/12 Vedtak: Rådmann får fullmakt til å forhandle frem ansettelsesavtale med Kira Bech.

17 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 17 av 24 FE- 12/60 12/1845 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 041/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Oppnevning av representanter til arbeidsgruppe og styringsgruppe for det videre arbeid med Regionalpark Sammendrag: I forbindelse med arbeid med regionalpark er det behov for at det pekes ut en politiker til styringsgruppen for prosjekt og en fra administrasjon til arbeidsgruppen. Viser her til kommunestyrets behandling av Regional park i Vefsna region. Det er behov for å videreføre arbeide med å utrede mulighetene for eventuelt søke om å etablere en regionalpark. Kommunestyre signaliserte i sitt vedtak positivitet til å utrede mulighetene for en regionalpark, men dette under forutsetning av at Vefsn og Hattfjelldal kommuner også ble med. Kommunestyre ville også avvente i forhold til tilskuddsordningen fra KRD var utlyst, den er nå utlyst slik at det momentet er ivaretatt. Vurdering: Rådmannens innstilling: Med henvisning til KS-vedtak 004/12 oppnevnes følgende: Arbeidsgruppe: Tone Larsen Styringsgruppe: Bjørn Ivar Lamo Vara: Arne Martin Husby Vara: Tor Stabbforsmo Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

18 Side 18 av 24 FS-041/12 Vedtak: Med henvisning til KS-vedtak 004/12 oppnevnes følgende: Arbeidsgruppe: Tone Larsen Styringsgruppe: Bjørn Ivar Lamo Vara: Arne Martin Husby Vara: Tor Stabbforsmo

19 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 19 av 24 FE- 12/110 12/1765 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 042/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Jernbanens stasjonsstruktur Høring Sammendrag: Det vises til tilsendt brev fra Jernbaneverket (JBV) der det vises til Offentlig høring av prosjektrapport Jernbanens stasjonsstruktur Hovedrapport med strekningsvise delrapporter er utlagt på JBV s hjemmesider. Høringsfrist er satt til 15. juni (Høringsfristen er forlenget til 29. juni der for politiske instanser kommuner/regionråd/fylkeskommuner- som vil samordnes sine uttalelser til NTP ) Som det skrives i forordet er det med et ønske om å styrke jernbanens rolle og konkurransefortrinn tatt en gjennomgang av dagens stasjonsstruktur for å vurdere behov for justeringer. Nye krav til bl annet kundefokus, sikkerhet og universell utforming gjør at man fortløpende må vurdere den enkelte stasjon i et moderne jernbanesystem. Gjennomgangen og forslagene er basert på dagens kunnskap, samt kommunal- og fylkeskommunale vurderinger av hvordan man ser for seg at områdene rundt jernbanen skal utvikles. Forslagene til konklusjoner i rapportene er JBV s foreløpige anbefalinger, og vil bli grunnlag for videre analyser i strekningsvise utviklingsplaner. Beslutninger om justeringer vil være gjenstand for politisk behandling både i berørte fylker og Storting. Som ledd i arbeidet med strekningsvise utviklingsplaner skal det skisseres nytt Rutetilbud I FS-sak 030/12, Nasjonal transportplan , høringsuttalelse fra Grane kommune, ble det meldt inn flg ifm Nordlandsbanen: ( i tillegg til et kapittel om viltpåkjørsler) Nordlandsbanen og gods Det er viktig å videreføre arbeid med automatisk togstyringssystem, herunder behovet for krysningsspor. Dette for å legge til rette for økt frakt av gods på bane. Nordlandsbanen g persontrafikk, pendlingsmuligheter Trofors stasjon er skysstasjon for området Brønnøy-Hattfjelldal-Grane. Selv om pasasjertallet ikke kan måle seg ed de NTP-prioriterte områdene på østlandet, så er stasjonens betydning i denne delen av Nordland viktig.

20 Side 20 av 24 Bo- og arbeidsregionen vil styrkes dersom pendlertoget, som i dag har start og endestasjon i Mosjøen for tog til Bodø, kan forlenges til Trofors. Det er en forlengelse som tar 28 min reisetid på bane, mens det tar minutter på veg. På strekningen for Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø foreslår Stasjonsstrukturprosjektet at flg stasjoner legges ned: Hell, Jørstad, Harran og Svenningdal. Flg stasjoner skal vurderes for evt nedleggelse: Rotvoll, Vikhamar og Skonseng. Begrunnelse for nedleggelse av Svenningdal er Lave pasasjertall og pålegg om plattformforlengelse. Dessuten står det anført at nærmeste stasjon med innfartsparkering er Trofors skysstasjon (12 km), parkeringsplass 40 biler, buss- og taxiholdeplass ved stasjonen. Årlig ant av/på 400. For de andre to stasjonene i vår kommune foreslås fortsatt drift. Majavatn opprettholdes med årlig av/på med 1500, mens Trofors har ant av/på med Vurdering: Med et snitt i av/på med 1x daglig på Svenningdal stasjon synes et forslag om nedleggelse av persontrafikken på stasjonen ikke å være urimelig i et kost/nytte perspektiv. Vi får heller jobbe videre og mer systematisk for at primært Trofors utvikles videre som skysstasjon, og at Majavatn opprettholdes som stoppested for fastboende, hytteeiere og en forventet økt turiststrøm til Børgefjell nasjonalpark med nærliggende områder bl annet i Fiplingdal. Trofors som stasjonsby og/eller skysstasjon er også i planene til Statens Vegvesen ifm deres arbeid for tettstedsutvikling Trofors ifm kommende planlagte omlegging av E-6. Som anført i høringsuttalelsen til NTP bør lokaltogstilbudet til/for pendlere mellom fylkeshovedstaden Bodø og Helgeland forlenges til Trofors. Med forbedret Tosenveg-standard bør tog-tilbudet på Nordlandsbanen til/fra Bodø markedsføres bedre på Sør-Helgeland for reisende som i dag heller velger fly el båt. Her må vi i dialog med Fylkeskommunen og våre nabokommuner på et tidlig stadium ifm bebudet Rutetilbud 2023.

21 Side 21 av 24 Rådmannens innstilling: Formannskapet Behandling: FS-042/12 Vedtak: Viser innledningsvis til administrasjon sine vurderinger og saksfremlegg. Forslaget om å legge ned persontrafikken ved Svenningdal stasjon tas til orientering. Begrunnelsen har vi forståelse for. Vedrørende Majavatn stasjon vil Grane kommune vise til viktigheten av at persontrafikken opprettholdes. Det forventes at fornyelse og nye krav til stasjonen innarbeides slik at stasjonen kan være stoppested og knutepunkt på grensen mellom Nordland og Trøndelag. Plasseringen av stasjonen er strategisk viktig som utgangspunkt for eget arbeide til jernbanen. Vi ser også muligheter for økt persontrafikk med bakgrunn i naturbasert turisme, ved at innfallsporten til Børgefjell er nærmeste nabo til stasjonen. Det bygges ut hyttefelt og aktiviteter i tilknytning til disse ved Majavatn, eksempelvis ski anlegg. Grane kommune har forventninger til at det satses på nytt på Trofors stasjon. Trofors stasjon har et stort nedslagsfelt i tilegg til Grane kommunes befolkning er Trofors også stasjonen til Hattfjelldal kommune og Sør Helgeland, Brønnøysund regionen. Fra Grane kommune og Helgeland samlet har vi over mange år ønsket at pendlertoget starter på Trofors i stedet for Mosjøen. Regjering og Storting har over år uttrykt et ønske om å overføre mer gods fra vei til bane. Hvis det skal bli en realitet må det satses å legges til rette for det. Potensialet er til stede i og med at det for en del år siden ble ført store mengder gods over Trofors stasjon. Grane kommune ønsker i samarbeid med NSB, å utvikle Trofors stasjon fremover. Det er særlig aktualisert i og med at E6 legges om, og ny tilførsel fra E6 nå planlegges inn ved stasjon. Her er det mange ideer om å utvikle stasjon og område for ny næringsvirksomhet. Å utvikle stasjon og stasjonsområde som skyss stasjon, med også andre aktiviteter, næringsvirksomheter som naturlig hører til ønsker Grane kommune å bidra til.

22 Side 22 av 24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-L9 07/747 12/1823 Stian Rystad Saksnummer Utvalg Møtedato 043/12 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Anmodning om finansiert ramme for Sentrumsgruppa for innkjøp av benker. Sammendrag: Som en videreføring av arbeidet med sentrumsutvikling, har Sentrumsgruppa siden arbeidet med forslag på utforming av parkarealet i tilknytning til parkeringsplassen, som etableres på Vestersiveien 1. Det har vært hentet inn priser fra totalt fem forskjellige leverandører av parkmøbler. Disse tilbudene ble gjennomgått i møtet Det ble av Sentrumsgruppa vedtatt å innhente et konkret tilbud fra to av leverandørene. Tilbudene er mottatt og lagt frem for Formannskapet. Det anmodes med bakgrunn i disse tilbudene, om en ramme på totalt ,- nok. Vurdering: Med bakgrunn i arbeidet som er lagt ned for å gi næringslivet parkeringsareal, og ønske om et mer attraktivt sentrum bør det stilles midler til rådighet for å kunne ferdigstille Vestersiveien 1. Det anmodes om en ramme på totalt ,- nok. Rammen gjøres disponibel for Sentrumsgruppa for innkjøp av utstyr og tjenester for ferdigstillelsen av Vestersiveien 1 Rådmannens innstilling: Det gis en ramme på totalt ,- nok. Rammen gjøres disponibel for Sentrumsgruppa for innkjøp av utstyr og tjenester for ferdigstillelsen av Vestersiveien 1 Budsjettregulering: D K Bruk av fond Stedsutvikling

23 Side 23 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-043/12 Vedtak: Det gis en ramme på totalt ,- nok. Rammen gjøres disponibel for Sentrumsgruppa for innkjøp av utstyr og tjenester for ferdigstillelsen av Vestersiveien 1 Budsjettregulering: D K Bruk av fond Stedsutvikling

24 Side 24 av 24

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 29.05.2012-29.05.2012

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 29.05.2012-29.05.2012 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: - Arkivsak/doknr. 12/79-16 Sakstittel Dok.dato Granedagene 2012 Mottaker Påmeldte utstillere ihht. adresseliste Arkivkode

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 01.07.2010. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtetid: 09:00 10:00. Møtested: Møterom 2. etg. Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 01.07.2010 Møtetid: 09:00 10:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Befolkningsutvikling i Grane - Bolystprosjektet Oppstart

Befolkningsutvikling i Grane - Bolystprosjektet Oppstart Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 1 av 7 FE- 11/345 16/718 Inger Lise Fløtnes 15.02.2016 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 006/16 Komité for oppvekst og kultur

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.05.2015-21.05.2015

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.05.2015-21.05.2015 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: - Arkivsak/doknr. 15/118-3 Sakstittel Dok.dato 20.05.2015 Tillatelse til tiltak- tilbygg Mottaker Lise Karin Bordevich Arkivkode

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 20.06.2011-20.06.2011

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 20.06.2011-20.06.2011 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: - Arkivsak/doknr. 07/622-29 Sakstittel Dok.dato 10.05.2011 Barnehagen - oppsigelser Arkivkode 1--***-*** Oppsigelse av plass

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/229 FASTSETTELSE AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/229 FASTSETTELSE AV VALGDAG FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Vardø Rådhus møterom 2 : 24.09.2014 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud Haugen

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 3/09 REKRUTTERINGSTILTAK FOR LÆRERE Eventuelt

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 19.12.2012 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 11:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Jan

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til innkallingen: Tor Andersen presiserte at man ønsket saksdokumentene utsendt før man kommer i møtene. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Tor Andersen Viggo Johnsen Hilde

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Komité for helse og omsorg Møtested: Fritidsklubben Frisco på skolen Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Komité for helse og omsorg Møtested: Fritidsklubben Frisco på skolen Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 19:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Fritidsklubben Frisco på skolen Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Detaljer

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013.

Viktige nasjonale og regionale oppgaver for Bodøregionen i valgkampen 2013. Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.06.2013 43012/2013 2013/4134 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Formannskapet 26.06.2013 Viktige nasjonale og regionale oppgaver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 27.09.2011 Tid: 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Svein Berg Helene Berg Nilsen Anne Karin Rolfsen Håkon Brox Tor Einar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer