Stryn Skisenter. Bøanedsetra, Stryn NO-6782 Stryn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stryn Skisenter. Bøanedsetra, Stryn NO-6782 Stryn. +47 57 87 11 15"

Transkript

1 Vinter me fjorutsikt Naturlanskapet i Norfjor er av et vakraste i Norge, ei mektige fjella og en jupe fjoren utgjer ei fantastisk ramme for vinteropplevingar. Ve kysten kan vinteren vere mil og snøfattig, mean et ofte snør i inre strøk, noko som gjev eit stort antal agar me puersnø. I Norfjor finn u skiterreng i versklasse og flotte anlegg me oppkøyre løyper i vakker og spektakulær vestlansnatur, fleire staar me flott fjorutsikt frå løypene. Ei reise til Norfjor kan kryrast me topptur, surfing på Sta, spa- og velværebehanling, velsmakane lokalprousert mat eller berre oppleve et ramatiske fjorlanskapet i vinterrakt. Norfjor ligg mit i hjartet til Fjor Norge, lengst nor i Sogn og Fjorane, og består av kommunane Stryn, Horninal, Gloppen, Ei, Vågsøy og Selje. Reisemål Stryn & Norfjor AS er eit fellesorgan for marknasføring av Norfjor som reisemål, nasjonalt og internasjonalt. Alpepass.no - 1 skikort - 5 skianlegg Alpepass er eit felles heiskort som gjel for 5 utvale estinasjonar på Vestlanet, to skisenter i Norfjor og tre på Sunnmøre. Tilgong til: 25 heisar, 53 nefartar, 800 meters fallhøge, terrengparkar, frikøyring, mykje snø og moro. Alpepass gjel følgjane anlegg: Stryn Skisenter, Harpefossen Skisenter, Stranafjellet Skisenter, Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter, Storal Alpinsenter Arena Overøye. Stryn Turistinformasjon Tourist information Tinggata 3, Stryn Næringshage Ope Månag Freag Open Monay-Friay Kåre Tonning Bøanesetra, Stryn NO-6782 Stryn Slepeheisar/Drag lifts: 2 Barneheisar/Kis lift: 2 Preparerte løyper/groome slopes: 12 km Parkeringsplassar/Parking lots: Goe/Goo Varmestove/Café: 1 Skiutleige/Ski rental: ja/yes Skiskule/Ski school: på førespurna/on request Terrengpark/Terrainpark: Enkle hopp og rails elar av sesongen/ Easy jumps an rails in a part of the season M.o.h./M.a.s: Stryn Skisenter Winter with a fjor view The scenery in Norfjor is among the most beautiful in Norway, the magnificent mountains an the eep fjor form a fantastic backrop to winter activities. At the coast, winters are often mil with little snow, while there is a lot of snow further inlan an often goo power snow. In Norfjor, you will fin worl-class skiing terrain an great ski centres with prepare tracks set in the beautiful an spectacular scenery of Western Norway, often with great views of the fjor. A trip to Norfjor can be spice up with summit trips, surfing at Sta, spa an well-being treatments, elicious meals prepare using local ingreients, or you can just enjoy the ramatic winter lanscape of the fjors. Norfjor lie north in Sogn & Fjorane, an in the hart of Fjor Norge. Norfjor consists of the municipalities Stryn, Horninal, Gloppen, Ei, Vågsøy an Selje. Destination Stryn & Norfjor is a joint boy for marketing Norfjor as a tourist estination, nationally an internationally. Alpepass.no - 1 Lift-Pass - 5 Ski estinations Alpepass is a joint Lift-Pass for 5 selecte estinations in Western Norway, two Ski Center in Norfjor an three in Sunnmøre. With access to 25 lifts, 53 ownhill runs, 800 m vertical rop,terrain parks, freeriing an lots of snow, the Alpepass provies enless fun in the following resorts: Stryn Skisenter, Harpefossen Skisenter, Stranafjellet Skisenter, Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter, Storal Alpinsenter Arena Overøye. Stryn Skisenter ligg 4 km frå Stryn sentrum. Særs stabile snøforhol i øvste el av anlegget gjennom heile sesongen. Matservering. I et barnevenlege områet lengst nee finn ein båe knøttetrekk og juniortrekk, samt akebakke og ulike aktivitetar. Like ve anlegget ligg eit variert langrennsløypenett me opptil 40 km got preparerte løyper. 2 km lysløype for langrenn. Stryn Skisenter er også eit perfekt utgongspunkt for toppturar! Alpepass. Stryn Ski Centre is locate 4 km from the centre of Stryn. Very goo snow conitions in the upper part of our resort throughout the season. Cafèteria serving light refreshments. In the chil-frienly area at the bottom, there is a ski lift for small chilren an a junior lift, as well as a sleging slope an various activities. Nearby you will fin up to 40 km of welprepare cross country tracks. 2 kilometres of floolit tracks. Stryn Ski Centre is also the perfect starting point for trips to the surrouning summits! Alpepass. 2 3

2 Harpefossen Skisenter Hjelmelansalen, Ei NO-6777 Stårheim Slepeheisar/Drag lifts: 5 Barneheisar/Kis lift: ja/yes Preparerte løyper/groome slopes: 11,5 km Parkeringsplassar/Parking lots: 360 Varmestove/Café: 1 Skiutleige/Ski rental: ja/yes Skiskule/Ski school: ja/yes Terrengpark/Terrainpark: 1 M.o.h./M.a.s: Harpefossen skisenter er eit allsiig skisenter me eit variert og rikt tilbo til alle som likar aktivitetar på ski eller snøbrett. Stort skileikområe me aktivitetar, kjelkeløype og tre barneskitrekk. Flomlys i hovutrase. Goe frikøyringsmoglegheiter og fjellheisen gjev eit got utgangspunkt for toppturar. Varierte turløyper for langrenn og 2 km lysløype. Matservering, skiutleige og moerne leilegheiter for utleige. Alpepass. Harpefossen Ski Centre is an all-roun ski centre with a great variety of activities for people who enjoy skiing or snowboaring. Large ski & play area with ifferent activities, sleging slope an ski lifts for chilren. The main slope is floolit. Great opportunities for off-piste skiing, an the mountain lift makes a great starting point for summit trips. Varie cross-country tracks an a 2-km floolit track. Cafe, ski hire an moern apartments for let. Alpepass. Breimsbyga Skisenter ligg på Utvikfjellet. Maskinpreparerte løyper, ag- og kvelskøyring. Lysanlegg i nekøyringsløypene. Skileikanlegg og skitrekk tilpassa funksjonshemma. Barneskitrekk. Fjellstove me enkel servering. Even Hole Cup. Hjelmpåbo for born t.o.m 12 år. Flott turterreng me preparerte tur- og lysløyper i områet for langrenn. Goe forhol for køyring i laussnø. Breimsbyga Ski Centre is locate at Mt. Utvikfjellet. Prepare slopes, aytime an nighttime skiing on offer. Floolighting on the ownhill slopes. Ski & play area an ski lift suitable for the isable. Chilren s ski lift. Cafeteria with limite menu. Even Hole Cup. Helmets must be worn by chilren up to 12 years of age. Great cross-country skiing terrain with prepare tracks an floolit tracks in the area. 3 km of floolit tracks. Great conitions for off-piste skiing. Utvikfjellet, Gloppen NO-6827 Breim Slepeheisar/Drag lifts: 2 Barneheisar/Kis lift: 2 Preparerte løyper/groome slopes: 2 km Parkeringsplassar/Parking lots: Goe/Goo Varmestove/Café: 1 Skiutleige/Ski rental: ja/yes Skiskule/Ski school: ja/yes Terrengpark/Terrainpark: Bigjump for snowboar elar av sesongen/ Pipe an big jump in a part of the season M.o.h./M.a.s: Breimsbyga Skisenter 4 5

3 Langrenn Norfjor gir eg varierte moglegheiter og vanlegvis goe snøforhol. Vi kan skilte me nasjonale og internasjonale langrennsløyper, som har vore arena for NM (1996) og Junior VM på ski (2004). Frå Ullsheim i Markane eller skisenteret i Stryn kan u gå 40 km i got preparerte NM-løyper, gjennom vakkert og variert terreng. Ullsheim 3 km me lysløyper. Årestova me grill. Stryn Skisenter 2 km lysløyper. Sjå også sie 3. Norfjor Fritissenter, Norsia, Stryn. Aktivitetspark og 13 km preparerte langrennsløyper, 5 km lysløype. Tautrekk, hopp. Annonse sie 11. Harpefossen Skisenter, Hjelmelansalen, Ei. 2 km lysløype for langrenn. Sjå også sie 4. Breimsbyga Skisenter, Utvikfjellet, Gloppen. 3 km lysløype for langrenn. Hanikaptilpassa. Sjå også sie 5. Kleivane (Fjellbyga), Sanane. Flott skiterreng i varierte skiløyper. Lysløype. Grillhytte. Horninal Skisenter, Grenaalen. 5 km nor for Horninal/Groås. Lysløype for langrenn og tautrekk for slalom/skileik. Tua, Ei. Familievennleg turområe. Lysløype og servicebygg. Cross country skiing Norfjor offers enless areas covere in power an several kilometres of groome trails with a variety of opportunities an great snow conitions for cross country. We are prou of national an international trails, which were arenas for Noric Championship in 1996, an Noric Junior Worl Championship in From Ullsheim in Markane or from the ski centre in Stryn you can ski 40 km in well prepare Norwegian National Championship tracks in varie an beautiful terrain. Ullsheim 3 km of floolit tracks. Årestova barbeque-house. Stryn Ski Centre 2 km floolit. A. p. 3. Norfjor Fritissenter, Norsia, Stryn. Activity park with 13 km of trails for cross-country, 5 km floolit. Rope lift an ski jump. A page 11. Harpefossen Ski Centre, Hjelmelansalen, Ei. 2 km of floolit tracks for cross-country. Alpine skiing. A. p. 4. Breimsbyga Ski Centre, Utvikfjellet, Gloppen. 3 km of floolit tracks for cross-country. Aapte to the physically isable. A. p. 5. Kleivane, Sanane. Trails for cross-country. Floo-ligt track. Barbecue pavilion. Horninal Ski Centre, Grenaalen. 5 km north of Horninal/Groås. Floolit track for cross-country skiing an rope lift to the slalom slopes/ski games. Tua, Ei. Family-frienly skiing area. Floolit skiing track an a high-stanar services builing. Oppstryn, Stryn. 2,5 km of floolit tracks for cross-country. Skåla 1848 m.o.h /m.a.s Skiskyting Arena for skiskyting på Ullsheim, Stryn. Toppturar Fjella i Norfjor ruvar frå nokre få hunre meter til vel to tusen meter over havet, noko som gjer at her er mange fantastiske toppturar. Fleire guiefirma tilbyr turar til toppar i Norfjor. Nokre av esse har også kursvirksomhet knytt til fjell, snø og bre. Bergtatt Stryn, Norway AvenTURes, Briksal Aventure. Sjå for forslag til toppturar. Hoppbakkar Bjørkelibakkane på Norsia i Stryn. Hoppanlegget er fylkesanlegg og har heile fem bakkar i storleikar frå til 90 meter. Skiskule Dei fleste skianlegga i Norfjor tilbyr ulike typar skikurs. Skiutleige Turski: Norfjor Fritissenter. Alpintutstyr og snøbrett: Stryn skisenter, Harpefossen skisenter, Breimsbyga skisenter. På ski nesten heile året! Ski-Norfjor tek ikkje fri om sommaren. Høge fjell og norisk klima gjer skikøyring mogleg nesten heile året. Ve en 100 år gamle nasjonale turistvegen, Gamle Strynefjellsvegen (riksveg 258, vintersteng), ligg Nor-Europas beste sommarskianlegg; Stryn Sommerski. Winter biathlon Winter biathlon arena at Ullsheim, Stryn. Ski mountaineering The mountains in Norfjor range from a few hunre to about two thousan metres, which makes for lots of great summit trips. Several guiing companies offer trips to summits in the Norfjor area. Some of these companies also run courses relating to mountains, snow an glaciers. Bergtatt Stryn, Norway AvenTURes, Briksal Aventure. See for summit trip suggestions. Ski jumps Bjørkelibakkane at Norsia in Stryn. The ski jumping facility is the official county ski jumping facility, an it has a total of five ski jumps ranging from to 90 metres. Ski school Most ski centres in Norfjor offer a range of skiing courses. Ski rental Cross-country: Norfjor Fritissenter. Alpine an snowboar: Stryn Ski Centre, Harpefossen Ski Centre, Breimsbyga Ski Centre. Ski almost the year aroun! Ski-Norfjor oes not rest uring summer. Tall mountains an noric climate makes skiing available through almost all twelve months. By the 100 year ol national tourist roa Gamle Strynefjellsvegen (roa 258, winter close), you will fin the best summer ski resort in Northern Europe; Stryn Summer ski Centre. Oppstryn, Stryn. 2,5 km lysløype. 6 Kåre Tonning, Erik Brenefur 7

4 Kanefart/Rieturar/Snørekøyring me hest Set eg got til rette og nyt ein stemningsfull tur me hest, slee faklar og ombjøller. Ein stemningsfull tur for heile familien. Ta ein rietur eller prøv spanane og fartsfylt skikøyring etter ein hest. Norsk Fjorhestgar, annonse sie 11. Surfing Vintersti er et ypperlege surfeforhol på Sta - ein av Norges beste surfespots! Surfarar frå heile vera valfartar til Sta. Utleige av brett og våtrakter. Kurs. Sta Surfing, annonse sie 11. Opplev vinterstormane på eit fyr Kråkenes Fyr er eit velkjent lanemerke, og her opplever u stormen og bølgene frå Stahavet rett utanfor glaset. Kråkenes Fyr er heilårsope. Annonse sie 11. RIB - Rafting Utflukter i RIB-båtar på Norfjoren og på kysten av Norfjor. Briksal Aventure og Vågsøy Aventure, annonse sie 11. Dykking Kysten av Norfjor er eit elorao for ykkeentusiastar. Vintersti me opp til meter sikt. Guia turar, luft, utleige av utstyr m.m. West Dykkerservice, Måløy Tlf Ægir Dykkarklubb, Selje. Tlf Bowling Bowlingsenter i Måløy og Stryn sentrum. Servering. Ope kvar ag. Sleigh ries/horse-riing trips/ Horse-rawn skiing Sit back an enjoy an atmospheric sleigh rie with horses, torches an sleigh bells. An atmospheric trip for the whole family. Try horse-riing or exciting, high-spee horse-rawn skiing. Norsk Fjorhestgar, a. p. 11. Surfing In winter, the surfing conitions are excellent at Sta one of Norway s best surfing spots! Surfers from all over the worl hea for Sta in winter. Rentals available of boars, wetsuits an fullsuits. Surflessons. Sta Surfing, a. p. 11. Experience the real winter storms in a lighthouse Kråkenes Lighthouse is a well known lanmark, an here you can experience the winter storms an the big waves from the Stahavet ocean. Kråkenes Lighthouse is open all year. A. p. 11. Fjor RIB rafting Excursion in speeboats on the Norfjor. Briksal Aventure an Vågsøy Aventure, a. p. 11. Diving The Norfjor coast is an Elorao for iving enthusiasts. Up to metres visibility in winter. Guie trips, air, equipment hire etc. West Dykkerservice, Måløy Tel Ægir Dykkarklubb, Selje. Tel Bowling Tenpin bowling centre in Måløy an Stryn town centre. Foo an refreshments available. Open aily. Ba og Spa Etter ein aktiv ag kan et vere eilig me eit besøk på eit spa-anlegg. Tre av Hotella tilbyr spa-behanling. Her kan u velje i utallige typar behanlingar og baeanlegg. Annonser sie 12 og 13. Loen, Stryn - Alexanra Ba & Spa. Tlf Selje, Selje Hotel/Selje Spa Thalasso. Tlf Norfjorei, Ei, Norfjor Spa Hotel, Rica Partner. Tlf Norfjorei, Ei, Symjehallen. Tlf Stryn, symjehall. Tlf Anre aktivitetar Prøv køyring me ATV, trugetur, aking/kjelke, isfiske, museum. Les meir på norfjor.no/vinter. Innanørs klatring Strynehallen, Stryn. Tlf Norfjorhallen, Vågsøy. Tlf Helikopter Sightseeing Sjå fjor, fjell og bre frå lufta. Annonse sie 11. Arrangement Sjå arrangementkalenar på Sommar i Norfjor Norfjor er også eit populært reisemål sommarsti, me mange verskjene attraksjonar. For meir informasjon, sjå 8 Terje Rakke/Noric Life /IN/FN 9 Bath an spa After an active ay, relax at a spa. Three hotels have spa facilities, where you can choose from a number of ifferent treatments an bathing options. A. p. 12 an 13. Loen, Stryn, Alexanra Bath & Spa. Tel Selje, Selje Hotel/Selje Spa Thalasso. Tel A.p. 47. Norfjorei, Ei, Norfjor Spa Hotel, Rica Partner. Tel Norfjorei, Ei, Symjehallen. Tel Stryn, inoor swimming pool. Tel Other activities Try an all-terrain vehicle, snowshoes walk, slege/ toboggan, fishing on a frozen lake, museum. See Inor climbing Strynehallen, Stryn. Tel Norfjorhallen, Vågsøy. Tel Helikopter Sightseeing See fjors, mountains an glaciers from the air. A p. 11. Events See for event calenar. Summer in Norfjor Norfjor is also a popular estination in the summer, with several well known atttractions. See

5 HORNINDALS- VATNET 514 m HAREID / ÅNDALSNES VIA TROLLSTIGEN ÅLESUND Strana Eisal Sta 61 F ESTØY / ÅLESUND Vestkapp 60 ± Eltvik Årvik Lauvsta Ervik E-39 SYKKYLVEN / Koparnes Rove Ørsta 63 SELJE ÅLESUND Hoevik Dragseiet 61 Vola Leikanger Folkesta Fure Drage Geiranger GROTLI/ Skongsnes fyr i Hellesylt OTTA/ Selje Selja OSLO/ Kråkenes fyr HORNINDAL Åheim TRONDHEIM E-39 Refvik Sila Barmen Grenalen 60 Oppeal Ulvesun fyr Kjøe VÅGSØY Flatraket 61 Harpefossen Navelsaker Horninal STRYN SOMMER- 258 SKISENTER Henanes fyr Bryggja Markane Flo EID Ullsheim Måløy Stårheim STRYNEVATNET E-39 Kjølsalen i Davik Stryn Oleie Norfjorei Hjelle Bremanger Rugsun Hennebyga Hoplan Oppheim Loen 613 Hjellealen Isane Lote Ålfoten Vangen Grotle Hestenesøyra Innvik Ana Nos Berle 614 Tistam 60 Olen 6 STRYN Bøal Smørhamn Vereie Utvik Kalvåg Svelgen Rygg Sanane Kjelkenes Ålfotbreen E-39 Byrkjelo Kjennalsbreen Hyen GLOPPEN 6 Ree STADHAVET Stalanet Raueberg Moløen Skatestraumen 614 Almenning Holmøyane Ranabyga BREIMSVAT NET Norsia Våtealen GAMLE STRYNEFJELLSVEGEN Vinterstengt/Winter close Kråkenes Fyr Ligg i Vågsøy me Stahavet som nabo. Opplev fyret i storm. Overnatting i Bruiesuite og Stormhuset. Møtelokale. Diverse kurstilbo. InnerLifeMassasje With the Stahavet sea right on your oorstep. Experience the lighthouse in storm. Accommoation in the Brial Suite or the storm house. Conference room. Courses. InnerLifeMassasje LAKE Travel Kontakt oss for skreersye vinteropplevelser! Skipakker inkl. heiskort, overnatting, servering og transport fra 950 p.p Contact us for tailor-mae winter experiences! Packages incluing skipass, accommoation, meals an transport from 950 p.p Gjengeal Kanal E-39 Briksalsbreen Norsk Fjorhestgar Ligg på Breim i Gloppen. Kanefart i eventryrlanskap. 5 Florø Riing. Snørekøyring me hest. Private og firma. Staralen Skei Teambuiling. At Breim in Gloppen. Sleigh ries in a fairy-tale lanscape. BERGEN E-39 Untitle :24:52 Horse-riing trips. Horse-rawn skiing. For private an corporate customers. Teambuiling. Untitle :24: Alpint Bowling Dykking Føre Isfiske Langrenn Untitle-1 1 Riesenter RIB-rafting Spa-anlegg :24:52 Storfjoren Myklebustalen FJÆRLANDSVEGEN Olealen Oppstryn Loalen 2 JOSTEDALSBREEN 487 km JOSTEDALSBREEN NASJONALPARK Alpine Bowling Diving Ice fishing 10 Cross country Riing centre RIB rafting Spa facilities 11 Untitle :24:52 Norfjor Vinterstengt/ Winter close OTTA / LILLEHAMMER / OSLO Helikopter Sightseeing Sjå fjor, fjell og bre frå lufta. Helikopter me høg stanar, plass til 4-7 passasjerar. See fjor, mountains an glaciers from the air. High stanar helicopter seating 7 passengers Norfjor Fritissenter Velkomen. 500 m.o.h. på Fjelli i Stryn. Langrennsløyper. Overnatting og servering. Fylkesanlegg for hoppsport. Stryn Leirskule. Welcome to the mountains at Fjelli in Stryn (at 500 metres). Cross-country skiing. Accommoation an foo/refreshments available. The official ski jumping facility for the county. Stryn outoor pursuits centre Sta Surfing Ve sanstrana i Hoevik finn u ein av Norges beste og vakraste surfeplassar. Tre mil unna ligg en sikre spoten Ervikstrana. One of Norway s best an most beautiful surfing spots by the beach Hoevik. Ervikstrana beach, another great surfing spot where you re almost guarantee goo waves, is 30 km away Vågsøy Aventure Havrafting me RIB båtar. Utleige av ATV. Runturar og timesutleige. Ocean rafting in RIB boats. All-terrain vehicles for hire. Roun trips an hourly rental Rune Holen Annonser/Avertisement

6 Fantastiske turmoglegheiter Bryggen Hotel Norfjor Koselig familiehotell i Norfjorei sentrum. 38 rom me usj, toalett, TV og telefon. Cafe/restaurant me a la carte meny. Sauna og utanørs bobleba. Frienly family hotel in the centre of Norfjorei. 38 rooms with shower an WC. TV an telephone. Cafe/restaurant with a-la-carte. Sauna an outoor Jacuzzi Gloppen Camping Vinterisolerte hytter me usj/wc to soverom på Sanane. Leiligheter me tre soverom. Sanitæranlegg. Lies in Sanane. Well-insulate cabins with shower/wc, two berooms. Three-beroom apartments. Sanitary facilities Gloppen Hotell Historisk hotell mit i Sanane sentrum. 40 rom. Jacuzzi ba. Kurs i traisjonsmat frå Gloppen. Beste spisesta i region vest i Ganefart Rabatt på Breimsbyga Skisenter. Historical hotel in the centre of Sanane. 40 rooms, Jacuzzi. Courses in preparing traitional foo from Gloppen. Vote best local eatery in Western Norway in Ganefart 2008 s ranking. Discounts at Breimsbyga ski centre Hotel Loenfjor Koseleg og komfortabelt hotell me 137 oble rom og suiter. Restaurant, bar, ans til orkester. Møterom og rommelege salongar. Frienly an comfortable hotel with 137 ouble Rooms an suites. Restaurant, bar, ancing to live music. Conference rooms an spacious lounges Kleivenes Camping Ve RV, 7 km vest for Stryn sentrum. Hytter me usj/wc. Leilegheiter. TV-stove. 7 km vest for Stryn. By RV, 7 km west of Stryn town. Cabins with shower an WC. Appartements. Share lounge with TV Knausen Hyttegren I sentrum mellom seks skianlegg ligg Knausen Hyttegren i Horninal. You fin Knausen Hyttegren in Horninal, in the mile of six ski estinations Annonser/Avertisement Roset Panorama Hytter me panoramautsikt på Norsia i Stryn. Flott utgangspunkt for turar sommar og vinter. Cabins with panoramic views at Norsia in Stryn. Great starting point for trips in summer an winter alike Norfjor Spa Hotel, Rica Partner Høgstanar hotell på Norfjorei. 54 renoverte rom. Restaurant. Lobbybar. Ny kurs/konferanse- og spaaveling me velværebehanlingar. High-stanar hotel in Norfjorei. 54 refurbishe rooms. Restaurant. Lobby bar. New course/conference section an spa facilities with well-being treatments Norlania Måløy Hotell Ligg mit i sentrum av Måløy. 49 komfortable rom, alle me ba, kabel-tv, telefon og minibar. Gangavstan til butikkar, pubar og restaurantar. In the centre of Måløy. 49 comfortable rooms with shower/ WC, cable TV, telephone an minibar. Walking istanse to shops, pubs an rastaurants Seljevågen Appartement Høgstanar ferieleilegheiter mit i Selje sentrum. Ligg nær Sta og Vestkapp. High-stanar apartments in the centre of Selje, Near Sta an West Cape Stokkenes Gjestegar Enkeltrom, obbeltrom og leiligheter me høg stanar. Kort- og langtisovernatting. Selskapslokale. Møterom. Øl- og vinrett. Blåturar. Single rooms, ouble rooms an apartments with high stanar. Short an long-term stays. Function rooms. Conference rooms. Beer an wine licence. Mystery tours Stryn Camping Høgstanar hytter me TV sentralt i Stryn sentrum. Gangavstan til symjehall, pub, bowling og butikkar. High-stanar cabins with TV, in the mile of Stryn town centre. Walking istance to swimming pool, pub, bowling an shops Hotel Alexanra Førsteklasses ferie- og konferansehotell me 189 velutstyrte rom. SPA-aveling og stort baeanlegg. Restaurantar/barar, nattklubb/isco og ans. First class holiay an conference hotel with 189 comfortable rooms. Excellent spa section with large inoor an outoor pools. Restaurants/ bars, nightclub/iscotheque an ance Pluscamp Sane Camping Loen. Rimelig og go overnatting i hytter / apartments, frå 2-10 personar. Loen. Goo, reasonable accommoation in cabins / apartments, sleeping Selje Hotel/Selje Spa Thalasso Goe vintertilbo på kuropphal. Sjå for vinterprogram. Goo special winter offers for spa stays. See for winterprogramme Stryn Hotel Sentralt i Stryn. Moerne hotellrom, restaurant og bar. Alle rettigheiter. Kun 5 km til fantastiske alpin- og turløyper. Gangavstan til alle fasilitetar i sentrum. In the centre of Stryn. Moern hotel rooms, restaurant an bar. Fully-license. Only a 5 km rive to fantastic alpine skiing facilities an cross-country trails. Within walking istance of all the facilities in the centre of the village HOTEL ALEXANDRA 12 13

7 Stryn Vanrerhjem og Motell Rimeleg overnatting. Rom me/utan usj og WC. Frukost inkluert. Skipakkar. Reasonable accommoation. Room with/without shower an WC. Breakfast inclue. Ski packages Svingeset Hyttene Iyllisk plassert i rolege omgjevnaer rett ve turløypenettet mellom Ullsheim og Stryn. Hyttene har go stanar og mange sengeplassar. Ring for nærmare informasjon. In an iyllic an quiet setting near the network of trails between Ullsheim an Stryn. High stanar, sleeps many. Phone for more information / Vesla Pensjonat Koselig pensjonat i Stryn sentrum. 8 rom me usj og WC. Kulturkjellar og Grillhytte me øl- og vinløyve. Frienly guest house in the centre of Stryn. 8 rooms with shower an WC. Culture cellar an barbecue cabin with beer an wine licence Årskogvika Camping Store vinterisolerte hytter på Lote ve Norfjorei. Sentralt mellom tre skisenter og turområa på Vangen og Tua. Large winter-insulate cabins at Lote near Norfjorei. Central location between three ski centres an goo skiing terrain at Vangen an Tua Reis til Norfjor - irekte frå Oslo, Bergen og Tronheim me Ekspressbussen Bergen-Tronheim eller Norfjorekspressen Garantert plass - uten forhånsbestilling For eventuelle priskampanjer, sjå norfjorekspressen.no / bergen-tronheim.no eller ring 177/ for meir informasjon. Take a trip to Norfjor - start out from Oslo, Bergen or Tronheim with the Ekspressbussen Bergen-Tronheim or the Norfjorekspressen routes. No booking require - we have a seat guarantee. To check fares an special offers visit norfjorekspressen.no / bergen-tronheim.no or call 177 / for more information. Vi skal same vegen Utforsk kysten me Fjor1 Dagleg avgang/ankomst Bergen - Norfjor (Måløy/Selje). Explore the coast me Fjor1 Daily arrivals/epartures Bergen - Norfjor (Måløy/Selje). Tlf Foto: Nicolas Iannone Annonser/Avertisement Treng u overnatting? Vi tilbyr overnatting i hytter, leiligheter, hotell og pensjonat i heile Norfjor. Norfjor Booking hjelper eg å finne akkurat en overnattinga u er ute etter, og bestiller for eg. Bookingtenesta er gratis! Best Western Raftevols Hotel Bryggen Hotel Norfjor Gloppen Hotell Hotel Alexanra Hotel Loenfjor Huset Vårt Innvik Fjorhotell Kråkenes Fyr Norfjor Spa Hotel, Rica Partner Norlania Måløy Hotel Selje Hotel/Selje Spa Thalasso Sentrum Hotell Stryn Hotel Stryn Vanrerhjem og Motell Vesla Pensjonat Visnes Hotel Arnetunet Byrkjelo Camping Falkevik Hytter Fjorblikk Hytter Fransøyra Hytteutleige Glomnes Feriehytter Gloppen Camping & Fritissenter Grenabu Grovatunet Gufinna Solvåg Bestill overnatting på tel eller Online booking: Horninal 6770 Norfjorei 6823 Sanane 6763 Horninal 6793 Innvik 6710 Raueberg 6770 Norfjorei 6700 Måløy 6770 Norfjorei 6826 Byrkjelo 6713 Almenningen 6788 Olen 6797 Utvik 6798 Hjellealen 6823 Sanane 6798 Hjellealen 67 Barmen Hagehuset Hagevik Feriehus Hannebua Hjellealen Hyttesenter Holmevik Camping Hytte Gilesta Håheim Hytte Juv Kjørsta Hytteutleige Kleivenes Camping Knausen Hyttegren Kråkenes Hytter Kvitfella Feriehytter Liasanen Loenvatn Feriesenter Markane Feriehytter Minresune Camping Muri Feriehytter Myklebust Hytteutleige Nerebergtunet Nilsestova Feriehus Norfjor Fritissenter Nore Fjorsenter Norsk Fjorhestsenter Nygår Camping Olen Camping Gytri Roset Panorama 6799 Oppstryn 6700 Måløy 6798 Hjellealen 6788 Olen 6788 Olen 6797 Utvik 6770 Norfjorei 6763 Horninal 6710 Raueberg 6823 Sanane 6788 Olen 6791 Olealen 6710 Raueberg 6795 Blaksæter 6711 Bryggja 6770 Norfjorei 6798 Hjellealen 6788 Olen 6795 Blaksæter Do you nee accommoation? We offer accommoation in cabins, apartments, hotels an guest houses throughout the Norfjor area. Norfjor Booking help you to fin exactly the type of accommoation you are looking for, an then book it for you. The booking service is free of charge! Book accommoation by phone or Online booking: Runereim Hytter og Rorbu Røberg Feriehus og Hytter Sanal Garsturisme Sane Camping Selje Camping & Hyttesenter Seljevågen Appartement Skipenes Gar Skule-tunet Solbakken Hytte Solberget Feriehytter Solheim Fiskeferie AS Solvåg Feriehus Steinvik Camping Stokkenes Gjestegar Stryn Camping Stryneelva Hyttegren Strynsvatn Camping Svingeset Hyttene Tjugen Camping Vestkapp Camping Vetrhus Feriesenter Viking Camping & Kro Vollsnes Feriehus Aabrekk Gar - Trollbu Aarneset Garstun Årskogvika Camping 6826 Byrkjelo 6770 Norfjorei 6791 Olealen 6788 Olen 6700 Måløy 67 Barmen 6718 Deknepollen 6770 Norfjorei 6750 Stalanet 6717 Flatraket 6793 Innvik 6798 Hjellealen 6791 Olealen 6799 Oppstryn 6778 Lote Booking

8 Avstanar til Norfjor frå/ Distances to Norfjor from: OSLO ca/approx 500 km BERGEN ca/approx 250 km TRONDHEIM ca/approx 450 km ÅLESUND ca/approx 0 km Veg og trafikkforhol Informasjon om vegar og trafikkforhol i Norge. Tlf (frå utlanet ring tlf ) Roa an traffic conitions Information about roa an traffic conitions throughout Norway. Tel. 175 ( from abroa). Buss/By bus Ekspressbuss til Norfjor frå Oslo (3 gongar agleg), Bergen (3 gongar agleg) og Tronheim (1 gong agleg). Annonse sie 14. Express bus to Norfjor from Oslo (3 aily epartures), Bergen (3 aily epartures) an Tronheim (1 aily eparture). A.p. 14. Fly/By air Sanane Airport: Wierøe, Ålesun Airport: Wieroe, SAS, Bilutleige/Car hire Hertz Bilutleige, heile/all of Norfjor Tel Avis Bilutleige (Stryn, Sanane, Måløy) Tel Svein og Jan Bilutleige, Stryn Tel / Vest Bilutleige AS, Raueberg Tel Europcar, Sanane Tel Vest Utleige, Vågsøy. Tel Reisemål Stryn & Norfjor Boks 370, NO-6782 Stryn Tel.: Front page: Thomas Bickhart/BickFoto, Turløyper Stryn, Ute foto/innovasjon Norge. Last page: Kåre Tonning, Terje Rakke/NL/IN, Thomas Bickhart/BickFoto Norfjor vinterguie Winter guie Stryn Horninal Gloppen Ei Vågsøy Selje 17

SPA, SKI & GolF ReSoRT

SPA, SKI & GolF ReSoRT Radisson Blu Resort, Trysil, Norway SPA, SKI & GolF ReSoRT +47 62 44 90 00 radissonblutrysil.com welcome Velkommen Welcome Motta Gold Points hver gang du bor på et Radisson Blu hotel. Bli medlem nå og

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life 1 Resepten på det gode liv I 1876 åpnet Norges første sanatorium på Skeikampen. I legeberetningene fra den gang kan vi lese at, «Høifjeldsluften er tør, ozonrig, let, ren og støvfri; den virker styrkende

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

H Ø V R I N G E N R O N D A N E

H Ø V R I N G E N R O N D A N E H Ø V R I N G E N R O N D A N E N O R G E N O R W A Y w w w. h o v r i n g e n. n o H ø v r Fjellgrenda Høvringen ligger 1000 moh, nord i Gudbrandsdalen ved inngangen til Rondane Nasjonalpark - et av de

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Velkommen til. Quality Spa & Resort Norefjell. Welcome to Norefjell

Velkommen til. Quality Spa & Resort Norefjell. Welcome to Norefjell Velkommen til Quality Spa & Resort Norefjell Welcome to Norefjell Quality Spa & Resort Norefjell -noe å glede seg til Det er en glede å ønske deg velkommen til fjells - 800 m.o.h. i vakker natur og flotte

Detaljer

Jostedalen NIGARDSBREEN

Jostedalen NIGARDSBREEN Jostedalen NIGARDSBREEN Velkommen Welcome Willkommen Jostedalen strekker seg frå Sognefjorden til høgfjellet på grensa med Oppland. Dalen ligg på austsida av Jostedalsbreen, som sender mange brearmar heilt

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

FJORDKYSTEN REISEGUIDE

FJORDKYSTEN REISEGUIDE FJORDKYSTEN REISEGUIDE www.fjordkysten.no1 Ålesund Trondheim VISIT FJORDKYSTEN AS Kvartalet Næringspark Strandgata 42, 6900 Florø, Norway E-mail: mail@fjordkysten.no Web: www.fjordkysten.no Redaksjonell

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Fakta om Skeikampen distanse fra Oslo 220 km distanse fra Oslo Airport gardermoen 180 km Høyde over havet 774 1123 m. (Skeikampen)

Fakta om Skeikampen distanse fra Oslo 220 km distanse fra Oslo Airport gardermoen 180 km Høyde over havet 774 1123 m. (Skeikampen) Vinterguide 2010 Velkommen til ekte skiglede på Skeikampen! Skeikampen resort er en familiedestinasjon på høyfjellet, 800 meter over havet og er kjent som et trygt og godt familiested. totalt på Skeikampen

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

16.03-29.03. 15-17.03 Hemsedal Freeride 22-25.03 NM Snowboard 25-30.03 Familieuke (se eget program)

16.03-29.03. 15-17.03 Hemsedal Freeride 22-25.03 NM Snowboard 25-30.03 Familieuke (se eget program) 16.03-29.03 Ukeprogram weekly programme 15-17.03 Hemsedal Freeride 22-25.03 NM Snowboard 25-30.03 Familieuke (se eget program) Foto: Skistar/Henrik Trygg 02-05 AKTIVITETER/ACTIVITIES/ARRANGEMENT/EVENT

Detaljer

God Jul. www.hemsedal.com. Merry Christmas 14.12.07-02.01.08. 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS 14 informasjon/info 15 Skibuss 16 Kart/MAP

God Jul. www.hemsedal.com. Merry Christmas 14.12.07-02.01.08. 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS 14 informasjon/info 15 Skibuss 16 Kart/MAP 14.12.07-02.01.08 Ukeprogram weekly programme Foto: Nils-Erik Bjørholt God Jul Merry Christmas innhold: 02-05 Aktiviteter/ACTIVITIES 06-08 Restaurant og Café 11 Bar/afterski 12-13 Butikker/Catering/skiutleie/SHOPS

Detaljer

"The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality."

The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality. Å ret er 1870, og låmselva vert bortleigd til Lord Wigram frå England. Dei første turistane som kom til låm, var laksefiskarar. Elva var rik på fjellaure og laks, og fangstane var formidable. iskarane

Detaljer

HARDANGER FERIETIPS 2015

HARDANGER FERIETIPS 2015 HARDANGER FERIETIPS 2015 Kortreist ferie! Bergen 1,5 t. Haugesund 2,5 t. Stavanger 3,5 t. Oslo 5 t. TripAdvisor og National Geographic kårar fjordane til verdas beste reisemål. Folk frå heile verda reiser

Detaljer

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no Sunnmørsalpane Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no 2013/2014 2 Innhald Contents Annonser - Contents - Advertisements - Inhalt - Annonser Contents Sunnmørsalpane guide Welcome 3 Ørsta 4-5

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

CAMPING. Sommer Summer 2012 Vinter Winter 2013. www.camping.no. Veikart Road map Strassenkarte. Geirangerfjorden Feriesenter, Geiranger.

CAMPING. Sommer Summer 2012 Vinter Winter 2013. www.camping.no. Veikart Road map Strassenkarte. Geirangerfjorden Feriesenter, Geiranger. CAMPING www.camping.no Geirangerfjorden Feriesenter, Geiranger. Foto: Finn Magne Grande 4701 04 32130002 Ola Nordmann Vintervegen 24 3415 Blåfjell Norway 2012 Veikart Road map Strassenkarte Sommer Summer

Detaljer

Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20

Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20 Astandstabell Oslo Geiranger Oslo Åndalsnes Oslo Stryn Hellesylt Bergen Geiranger Ålesund Valldal Ålesund Stranda Hellesylt Ålesund Geiranger Molde Trollstigen Valldal Molde Trollstigen Geiranger Molde

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Grotli er like vakkert året rundt. Her soler Skridulaupen seg en stille høstdag.

Grotli er like vakkert året rundt. Her soler Skridulaupen seg en stille høstdag. Grotli Hyttegrend ligger praktfullt til på ca. 920 m.o.h. helt vest i Skjåk kommune ved inngangen til Strynefjellet. Hyttegrenda ligger lett tilgjengelig fra RV15 en av de viktigste helårsveiene mellom

Detaljer