IBM Cognos Insight Version Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBM Cognos Insight Version Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight"

Transkript

1 IBM Cognos Insight Version Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight

2 Merknad Før du begynner å bruke denne informasjonen og produktet det støtter, må du lese informasjonen i Merknader på side 7. Produktinformasjon Dette dokumentet gjelder for IBM Cognos Insight versjon og kan også gjelde for senere utgaver. Licensed Materials - Property of IBM Copyright IBM Corporation 2012, 2013.

3 Innhold Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight Merknader Copyright IBM Corp. 2012, 2013 iii

4 iv IBM Cognos Insight Version : Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight

5 Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight Nedenfor finner du en transkripsjon av handlingene på skjermen og lydsporet i videoen How to Get Started with Cognos Insight. Handling: Videotittelskjerm: How to Get Started with IBM Cognos Insight. Handling: Copyright-side blir vist. Handling: Velkomstsiden for IBM Cognos Insight blir vist. Tre alternativer gjør det mulig å opprette et nytt arbeidsområde, åpne et eksisterende arbeidsområde og hurtigimportere data til et nytt arbeidsområde. Forteller: Ved hjelp av IBM Cognos Insight kan du raskt importere en datafil for umiddelbar analyse. La oss begynne ved å importere en CSV-datafil. Handling: Det blir klikket på Quick Import. Det blir vist et vindu med filer i en mappe med navnet Data. Handling: Tekstfilen InventoryPlan.txt blir klikket på og er nå valgt. Handling: Det blir klikket på knappen Open. Handling: Vinduet oppdateres med et nytt arbeidsområde. Det blir automatisk generert en krysstabell og en diagramvisning med dataene som er importert fra filen InventoryPlan.txt. Tittelen i radområdet er Month, som refererer til salgsmåned. Tittelen i kolonneområdet er InventoryPlan Measures. Det er to dimensjoner i kontekstområdet, henholdsvis Total of Warehouse og Total of Products. Radene i krysstabellen viser mai til oktober. Kolonnene i krysstabellen viser Quantity Shipped, Expected Volume1 og Count. De loddrette diagramkolonnene viser Quantity Shipped i en klynge og Expected Volume1 i en annen klynge. En tredje klynge for måleverdien for antall er flat langs x-aksen. Diagramkolonnene er fargekodede for hver måned. Forteller: Hurtigimportmetoden er effektiv når de strukturerte dataene har klart definerte sett med kolonner som kan leses som dimensjoner og måleverdier. Handling: Det blir klikket på ikonet Content Pane øverst til høyre på siden. Handling: Innholdsruten, merket Data, åpnes langs høyre side av hovedarbeidsområdet. Handling: Det viser et kubeobjekt kalt InventoryPlan. Handling: Det blir klikket på noden på øverste nivå for kuben InventoryPlan for å utvide den. Handling: Det blir vist en node med navnet InventoryPlan Measures på andre nivå, og det blir klikket på den for å utvide den. Copyright IBM Corp. 2012,

6 Forteller: IBM Cognos Insight bygger umiddelbart en kube og oppretter en krysstabell og en diagramvisning av dataene. Det er enkelt å endre informasjonen vi ser på. Vi skal flytte produkter fra kontekstområdet til krysstabellrader. Handling: Markøren flyttes fra høyre mot venstre til dimensjonssøylen. Handling: Dimensjonen Total of Products blir dratt fra kontekstområdet til området med krysstabellrader. Det gjør at Total of Month blir byttet med Total of Products. Handling: Krysstabellen og diagrammet blir oppdatert med produktinformasjon. Diagramkolonnene er fargekodede for hvert produkt. Forteller: La oss så fokusere på golfutstyr ved å velge golfvarer og sette inn et overordnet medlem. Handling: Ved å trykke på Ctrl og klikke på fire rader i krysstabellen utheves golf accessories, irons, putters og woods. Handling: Det blir åpnet en hurtigmeny ved å høyreklikke, og så blir det klikket på Insert Parent. Handling: De fire golf-relaterte elementene blir flyttet under et nytt overordnet medlem kalt Member1. Handling: Det blir klikket på det overordnede medlemmet Member1, og navnet blir endret til Golf. Forteller: Vi er interessert i golfutstyr fordi det nylig har pågått en salgskampanje. Vi skal skjule de andre produktene mens vi ser på det forventede volumet for golf. Handling: Alle medlemmer unntatt golf blir valgt. Handling: Det blir åpnet en hurtigmeny ved å høyreklikke, og så blir det klikket på Hide. Bare golfelementene er synlige. Forteller: Og bytte rader og kolonner for å bruke diagrammet på en bedre måte. Handling: Markøren flyttes til ikonet Swap ovenfor krysstabellen. Rader og kolonner bytter posisjon. Diagramkolonnene er fargekodede for hver måleverdi: Quantity Shipped, Expected Volume1 og Count. Forteller: Diagrammet viser at det ble levert flere golfputtere enn anslått. La oss åpne et annet arbeidsområde for å se nærmere på dette. Handling: Markøren flyttes til bunnen av arbeidsområdet, og det blir klikket på Tab-ikonet for å sette inn en ny kategori. Da opprettes Tab 2 med et tomt arbeidsområde. Innholdsruten til høyre er fremdeles åpen. Forteller: Vi begynner ved å legge til en ny forekomst av samme kube. Handling: Markøren flyttes øverst til høyre i innholdsruten. En kubewidget dras inn i arbeidsområdet til venstre. Handling: Markøren flyttes øverst til høyre i kubewidgeten. For å redusere widgeten til halve størrelsen blir det klikket på Restore this Widget. 2 IBM Cognos Insight Version : Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight

7 Forteller: Og vi skal endre størrelsen på den for å gjøre plass til andre widgeter. Handling: Widgeten dras til området nederst til venstre i arbeidsområdet. Handling: Det øverste høyre hjørnet av widgeten dras for å endre størrelsen på widgeten slik at den dekker den nederste halvdelen av arbeidsområdet. Forteller: Vi legger til en kort beskrivelse. Golf Line. Putters. Current 6 Months. Handling: Det blir klikket på området øverst til venstre for å sette inn en tekstboks. Følgende tre linjer med tekst blir skrevet inn: Golf Line, Putters, Current 6 Months. Forteller: Vi legger til en utforskingspunktwidget for filtrering. Handling: Dimensjonen Products dras fra innholdsruten og plasseres i området øverst i midten, ovenfor krysstabellen og diagramwidgeten. Handling: Hjørnet nederst til høyre i utforskingspunktwidgeten for produkter dras for å endre litt på størrelsen på widgeten. Forteller: Du kan gjøre dette ved å dra en dimensjon fra innholdsruten eller ved å dra en tittel fra en widgetverktøylinje. Handling: Dimensjonen Total of Warehouse dras fra kontekstområdet for krysstabellen og diagramwidgeten og plasseres til høyre for utforskingspunktet for produkter. Handling: Hjørnet nederst til høyre i utforskingspunktwidgeten for varehuset dras for å endre størrelsen på widgeten slik at den passer til formen på utforskingspunktet for produkter. Forteller: I kategori 1 i arbeidsområdet skjulte vi medlemmer for å fokusere på golflinjen. Nå skal vi bruke utforskingspunkter til å filtrere for puttere. Handling: Det blir klikket på ikonet Search i øverste høyre hjørne av utforskingspunktet for produkter. Handling: Det blir vist en tom liste, med en tekstsøkeboks øverst med teksten Search Products. Handling: Bokstaven p blir skrevet i tekstsøkeboksen. Handling: Det blir vist en liste med ord som inneholder bokstaven p Handling: Det blir klikket på Putters for å velge det ordet. Handling: Krysstabellen og diagrammet på den nederste halvdelen av arbeidsområdet blir oppdatert med data filtrert på puttere. Hver enkelt måleverdi er i en egen klynge. Diagramkolonnene er fargekodede for hver måned. Handling: Utforskingspunktet for produkter blir automatisk omorganisert med Putters valgt og vist øverst på listen. Forteller: Vi skal gjøre et par ting med dette diagrammet. Vi skal bytte rader og kolonner igjen for å gi oss en tidslinje. Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight 3

8 Handling: Det blir klikket på ikonet Swap ovenfor krysstabellen. Month og InventoryPlan Measures bytter plass, med InventoryPlan Measures i radene og Months i kolonnene. Diagramkolonnene er fargekodede for hver måleverdi. Forteller: Og vi skal endre diagramtypen til et linjediagram, som er perfekt for å vise trender. Handling: Det blir klikket på ikonet Change Chart ovenfor krysstabellen, og deretter blir det klikket på alternativet Line chart. Handling: Det blir klikket på bakgrunnen i arbeidsområdet for å skjule menyen Change Chart. Forteller: Tidslinjen viser at etterspørselen etter golfputtere har økt betydelig i det siste. Vi skal se på hvordan det har påvirket lagrene. Handling: I utforskingspunktet for lagre blir det klikket på Los Angeles for å velge det. Forteller: Los Angeles er stabilt. Handling: Krysstabellen og diagrammet blir oppdatert med data for Los Angeles. Handling: I utforskingspunktet for lagre blir det klikket på Milan. Forteller: Milan viser en økning i forsendelser. Handling: Krysstabellen og diagrammet blir oppdatert med data for Milan. Handling: I utforskingspunktet for lagre blir det klikket på Geneva. Forteller: Geneva er ikke uthevet, noe som betyr at produktet ikke føres der. Handling: Krysstabellen og diagrammet blir oppdatert med data for Geneva. Datapunktene i diagrammet er på null. Handling: Det blir klikket på ikonet Clear Explore Point i utforskingspunktet for lagre for å fjerne filteret på Geneva. Forteller: For å se nærmere på lagrene våre kan vi legge til lagerdata i krysstabellen. Handling: I øverste høyre hjørne av krysstabellen og diagrammet blir det klikket på ikonet Maximize This Widget. Størrelsen på widgeten blir endret slik at den dekker hele arbeidsområdet. Utforskingspunktwidgetene er skjult bak den. Forteller: Ved å neste data kan vi lage en serie med visninger. Vi skal legge til lagre i radene. Handling: Total of Warehouse dras fra kontekstområdet og plasseres i radområdet til venstre for InventoryPlan Measures. Handling: Krysstabellen oppdateres med nestede raddata. Hvert enkelt lager har et sett med måleverdier: Quantity Shipped, Expected Volume1 og Count. 4 IBM Cognos Insight Version : Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight

9 Handling: Det blir opprettet et diagram for hvert lagersted, det ene ovenfor det andre. Det blir vist et loddrett rullefelt for å rulle nedover den utvidede siden. Diagramkolonnene er fargekodede for hvert diagram. Forteller: Og utvide diagramvisningen. Handling: Det blir klikket på ikonet Change Display for å skjule krysstabellen og utvide diagrammet. Diagrammene som blir vist, dekker hele arbeidsområdet. Rullefeltet trengs fremdeles. Forteller: Noen av lagrene våre sender ut mer enn forventet. Handling: Rullefeltet på høyre side brukes til å rulle ned ved å klikke tre ganger på pilen i rullefeltet. Diagrammene for hvert enkelt lager rulles mot toppen. Forteller: En vellykket salgskampanje betyr at forsendelsene øker, men kan også legge press på forsyningssiden. Handling: Videoen avsluttes ved å vise lagerdata for Heverlee, Kista og Los Angeles. Forteller: Ved hjelp av IBM Cognos Insight kan du raskt undersøke dataene dine, organisere dem, lære noe av dem og dele dem med andre. Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight 5

10 6 IBM Cognos Insight Version : Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight

11 Merknader Denne informasjonen er utviklet for produkter og tjenester som tilbys over hele verden. IBM tilbyr kanskje ikke produktene, tjenestene eller funksjonene omtalt i dette dokumentet, i andre land. Kontakt din lokale IBM-representant for å få informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige hos deg. Henvisninger til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr heller ikke at det bare er de som kan benyttes. Andre produkter, programmer eller tjenester som har tilsvarende funksjoner, kan brukes i stedet, forutsatt at de ikke gjør inngrep i noen av IBMs patent- eller opphavsrettigheter eller andre lovbeskyttede rettigheter. Det er imidlertid brukerens ansvar å vurdere og kontrollere bruken av produkter, programmer eller tjenester som ikke leveres av IBM. Dette dokumentet beskriver kanskje produkter, tjenester eller funksjoner som ikke omfattes av Programmet eller lisensrettigheten du har kjøpt. IBM kan ha patent på eller patentsøknader til behandling for de produktene som er omtalt i denne publikasjonen. Bruk av dette dokumentet gir deg ingen lisens til slike patenter. Du kan sende skriftlig lisensforespørsel til: Director of Commercial Relations - Europe IBM Deutschland GmbH Schönaicher Str. 220 D-7030 Böblingen Tyskland Ved lisensforespørsler som gjelder informasjon med dobbeltbytetegnsett (DBCS) kontakter du IBMs patentavdeling gjennom IBMs advokat i ditt land eller sender skriftlig forespørsel til Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan Ltd , Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku Tokyo , Japan Følgende avsnitt gjelder ikke i Storbritannia eller i andre land der slike bestemmelser er i konflikt med landets lover: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN I DEN STAND DEN BEFINNER SEG ("AS IS"), UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG HELLER IKKE MED UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM IKKE-OVERHOLDELSE, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke ansvarsbegrensninger knyttet til uttrykte eller underforståtte garantier i bestemte transaksjoner, så dette avsnittet gjelder kanskje ikke for deg. Informasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i neste utgave eller kommer som tillegg. IBM kan uten varsel endre produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne boken. Copyright IBM Corp. 2012,

12 Eventuelle henvisninger i boken til websteder som ikke tilhører IBM, er bare til orientering og innebærer på ingen måte noen godkjennelse eller støtte til disse webstedene. Innholdet på disse webstedene inngår ikke i dette IBM-produktet, og enhver bruk av disse webstedene er derfor brukerens eget ansvar. IBM kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg. Lisensinnehavere for dette programmet som ønsker informasjon om det for å kunne (i) utveksle informasjon mellom uavhengige programmer og andre programmer (inkludert dette) og (ii) benytte informasjonen som er blitt utvekslet, kan kontakte: IBM Software Marketing Postboks Kolbotn Slik informasjon kan være tilgjengelig i henhold til relevante betingelser og i visse tilfeller mot betaling. Det lisensierte programmet som er beskrevet i denne boken, og alt lisensiert materiale som er tilgjengelig for programmet, leveres av IBM i henhold til IBMs generelle betingelser, IBMs internasjonale bruksbetingelser, eller en tilsvarende avtale mellom partene. Alle ytelsesdataene du finner i dette dokumentet, ble hentet i et kontrollert miljø. Resultatene du kan oppnå i andre operativmiljøer, kan variere betraktelig. Noen av målingene er foretatt på systemer som er under utvikling, og det er ikke sikkert at du oppnår samme resultat på alminnelige tilgjengelige systemer. Noen resultater kan også ha blitt beregnet ved hjelp av ekstrapolasjon. De faktiske resultatene kan variere. Brukerne av dette dokumentet bør kontrollere dataene for sitt bestemte miljø. Informasjon om produkter fra andre produsenter er hentet fra leverandørene av disse produktene, publiserte dokumenter eller andre offentlig tilgjengelige kilder. IBM har ikke testet produktene, og kan ikke garantere nøyaktigheten av opplysninger om ytelse og kompatibilitet eller andre opplysninger om ikke-ibm-produkter. Spørsmål om funksjonene til produkter fra andre produsenter enn IBM må rettes til leverandørene av disse produktene. Enhver henvisning til IBMs fremtidige planer eller hensikter kan endres eller trekkes tilbake uten varsel. De er kun ment å være en målsetting. Denne publikasjonen inneholder eksempler på data og rapporter som brukes i den daglige driften av et firma. For å illustrere eksemplene så godt som mulig blir det brukt navn på personer, firmaer og produkter. Alle disse navnene er fiktive, og enhver likhet med navn og adresser som brukes av et virkelig firma, er helt tilfeldig. Hvis du leser dette dokumentet i maskinleselig format, er det ikke sikkert at du kan se bilder og fargeillustrasjoner. 8 IBM Cognos Insight Version : Tilgjengelighetsskript for videoen How to Get Started with IBM Cognos Insight

13 Varemerker IBM, IBM-logoen og ibm.com er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corp., som er registrert i mange jurisdiksjoner over hele verden. Andre navn kan være varemerker for IBM eller andre selskaper. En oppdatert liste over IBM-varemerker er tilgjengelig på nettet: Copyright and trademark information at Merknader 9

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. Baseline vil bli fase A på grafen, mens Tiltak blir fase B 2 Legg inn verdiene Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene fra basislinjen under BASELINE og legg inn verdiene

Detaljer

Superbrukere innføringskurs

Superbrukere innføringskurs Superbrukere innføringskurs 06.03.14 Kurs case 1: Analyse studio Start verktøyet «Analyse Studio» Åpne kuben «NTNU Regnskap Analyse» -> Oppe til høyre -> Ligger i fellesmapper/publiserte pakker Vi skal

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger gjennom et navigerbart sett med ordvalg. Skriveren kan flytte mellom en serie med tavler for å lage

Detaljer

Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet

Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet BIM2Share AS Byggeweb Prosjekt Side 1/12 Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet Innhold 1 Arbeidsområdet... 2 1.1 Strukturen i arbeidsområdet... 2 1.2 Opplasting av filer... 2 1.3 E-post-varsling

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Scenarier for forretningsmodellering

Scenarier for forretningsmodellering IBM DB2 Cube Views Scenarier for forretningsmodellering Versjon 8 SA15-4837-00 Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Merknader på side 31. Dette

Detaljer

IBM InfoSphere MDM Web Reports

IBM InfoSphere MDM Web Reports IBM InfoSphere Master Data Management IBM InfoSphere MDM Web Reports 11 3 GI13-2652-01 IBM InfoSphere Master Data Management IBM InfoSphere MDM Web Reports 11 3 GI13-2652-01 , 23., IBM InfoSphere Master

Detaljer

Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel

Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel Enkel plotting i LibreOffice/OpenOffice og Excel MUS2006 - Musikk og bevegelse Innhold Dette dokumentet viser skjermbilder av steg-for-steg plotting i LibreOffice og Excel på Mac, og Excel på Windows.

Detaljer

LotusLive. Sametime-samtale på LotusLive og LotusLive Meetings for mobile enheter Brukerhåndbok

LotusLive. Sametime-samtale på LotusLive og LotusLive Meetings for mobile enheter Brukerhåndbok LotusLive Sametime-samtale på LotusLive og LotusLive Meetings for mobile enheter Brukerhåndbok LotusLive Sametime-samtale på LotusLive og LotusLive Meetings for mobile enheter Brukerhåndbok Merknad Før

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Årsberetningen 2013. Firma :

Årsberetningen 2013. Firma : Årsberetningen 2013. Firma : INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1.Til våre aksjonærer... 3 2.Finanssammendrag... 4 3.Regnskapsoppgjør... 5 4.Merknader til regnskapsoppgjør... 6 5.Rapport fra uavhengig revisor...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

SIDETITTEL HURTIGSTASTERPÅ TASTATURET

SIDETITTEL HURTIGSTASTERPÅ TASTATURET SIDETITTEL HURTIGSTASTERPÅ TASTATURET STANDARD HURTIGTASTER PÅ TASTATURET MARKERING Linje L Ctrl + Alt + B Lås Ctrl + Skift + L Sentrer Ctrl + Alt + E Merknad N Tilpass venstre Ctrl + Alt + L Penn P Midtstill

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen

Detaljer

ibooks Author Komme i gang

ibooks Author Komme i gang ibooks Author Komme i gang Velkommen til ibooks Author, en flott måte å lage vakre, interaktive MultiTouch bøker til ipad og Mac. Start med vakre, Apple-designede maler som kommer med et utvalg fascinerende

Detaljer

Stolpediagragram og histogram med regneark

Stolpediagragram og histogram med regneark Stolpediagragram og histogram med regneark I underkapittel 4C i læreboka for Matematikk 2P forklarer vi hvordan du går fram når du skal tegne stolpediagram og histogram. Her viser vi hvordan du kan bruke

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Diagrammer. Samvirke med et diagram

Diagrammer. Samvirke med et diagram Vis alt Diagrammer Diagrammer ser ryddige ut og gjør det enkelt for deg å vise sammenligninger, mønstre og trender i data. Med diagramkomponenten for Microsoft Office kan du arbeide interaktivt med et

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Kvantitativ analyse. MUS2006 Musikk og bevegelse V2015

Kvantitativ analyse. MUS2006 Musikk og bevegelse V2015 Kvantitativ analyse MUS2006 Musikk og bevegelse V2015 Kvalitativ / Kvantitativ? Kvalitativ / Kvantitativ Kvalitativ bevegelsesanalyse: Beskrivelse av kvaliteter i bevegelsen Hvilken funksjon har bevegelsen

Detaljer

Den beste måten hvis du skal endre allerede eksisterende artikler

Den beste måten hvis du skal endre allerede eksisterende artikler OPPLÆRING I NETTPUBLISERING MED JOOMLA 3 Sist oppdatert: 2. October 2018 13:49 redigering fra FORSIDEN Den beste måten hvis du skal endre allerede eksisterende artikler Side 2 Innhold Forsiden - redigere

Detaljer

Bytte ut maskinvare Lenovo 3000 J Series. Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 og 8259

Bytte ut maskinvare Lenovo 3000 J Series. Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 og 8259 Bytte ut maskinvare Lenovo 3000 J Series Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 og 8259 Lenovo 3000 J Series Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual GrandView Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon Brukermanual Forskningsprogrammet Concept, NTNU November 2017 1 «Forløperen til dette programmet var en enkel

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spille stein, saks, papir med den eller mot den.

Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spille stein, saks, papir med den eller mot den. PXT: Stein, saks, papir Skrevet av: Bjørn Hamre Kurs: Microbit Introduksjon Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spille stein, saks, papir med den eller mot den. Steg 1: Velge tilfeldig

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for sensorer

WISEflow brukerveiledning for sensorer WISEflow brukerveiledning for sensorer Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Flowoversikt... 3 Flowforsiden... 4 Hvordan laster jeg ned besvarelser?... 6 WISEflow Annotate (sensureringsverktøyet)... 9 Hvordan

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Opt inn/opt ut, mailliste

Opt inn/opt ut, mailliste Opt inn/opt ut, mailliste Etter lovgivningen i GDPR må du kunne dokumentere at personer som mottar masseemail, for eksempel nyhetsbrev, fra firmaet ditt har eksplisitt akseptert å motta disse e-postene.

Detaljer

Bytte ut maskinvare Lenovo 3000 J Series. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 og 7398

Bytte ut maskinvare Lenovo 3000 J Series. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 og 7398 Bytte ut maskinvare Lenovo 3000 J Series Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 og 7398 Lenovo 3000 J Series Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

I denne korte instruksjonen beskrives det viktigste trinnene for følgende tema:

I denne korte instruksjonen beskrives det viktigste trinnene for følgende tema: Kort instruksjon LQS app (original-instruksjonsbok) Dokumentversjon: 1.2 App versjon LQS 1.1.20.0 Via dette dokumentet I denne korte instruksjonen beskrives det viktigste trinnene for følgende tema: Fastsette

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning

Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning Kom i gang med Zotero: En enkel veiledning Zotero er et gratis referanseverktøy for Windows og Mac. Du samler kildene fra nettsider og databaser og kan bruke de samme referansene i Word når du skriver.

Detaljer

Testmodulen med «Resultater»

Testmodulen med «Resultater» Testmodulen med «Resultater» [Oppdatert 22.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor Testregistrering er en modul som muliggjør avansert registrering av tester og parametere. Den kan benyttes både til registrering

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Distribusjonshåndbok for IBM Access Connections 2.7

Distribusjonshåndbok for IBM Access Connections 2.7 Distribusjonshåndbok for IBM Access Connections 2.7 ii Distribusjonshåndbok for IBM Access Connections 2.7 Innhold Kapittel 1. Formål og målgruppe.... 1 Kapittel 2. Om Access Connections... 3 Kapittel

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

IBM InfoSphere MDM Inspector

IBM InfoSphere MDM Inspector IBM InfoSphere Master Data Management 11 4 IBM InfoSphere MDM Inspector SC43-1878-00 IBM InfoSphere Master Data Management 11 4 IBM InfoSphere MDM Inspector SC43-1878-00 , 79. IBM InfoSphere Master Data

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

IBM InfoSphere MDM Web Reports

IBM InfoSphere MDM Web Reports IBM InfoSphere Master Data Management 11 0 IBM InfoSphere MDM Web Reports GA30-4565-00 IBM InfoSphere Master Data Management 11 0 IBM InfoSphere MDM Web Reports GA30-4565-00 , 23 Edition Notice This edition

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

OnTheHub Brukerveiledning

OnTheHub Brukerveiledning OnTheHub Brukerveiledning Denne brukerveiledningen er IKKE en erstatning til arket du fikk med pcen etter den ble tanket som privat. Du MÅ ha det arket for å kunne følge denne brukerveiledningen. 1. Åpne

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Ny generell påmelding fra Agrando

Ny generell påmelding fra Agrando Ny generell påmelding fra Agrando Hva er nytt? Mye er nytt. Dette er det viktigste: Påmeldingen er nå delt mellom to moduler. 1. «Oppsett av påmelding». Denne modulen settes inn på menigheten/fellesrådets

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

BIM2Share AS BIM2Share Kommentering & Signering med roller Brukerveiledning

BIM2Share AS BIM2Share Kommentering & Signering med roller Brukerveiledning side 1/21 BIM2Share AS BIM2Share Kommentering & Signering med roller Brukerveiledning BIM2Share Kommentering & Signering V2.1 Innholdsfortegnelse 1 Grunnleggende... 2 1.1 Bruken av BIM2Share Kommentering

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

KURSMATERIELL REPORT STUDIO DEL 1 INNHOLD: Del 1: Arbeidsområdet Del 2: Spørringer Del 3: Filterknapper

KURSMATERIELL REPORT STUDIO DEL 1 INNHOLD: Del 1: Arbeidsområdet Del 2: Spørringer Del 3: Filterknapper KURSMATERIELL 05.02.2015 REPORT STUDIO DEL 1 INNHOLD: Del 1: Arbeidsområdet Del 2: Spørringer Del 3: Filterknapper 1. ARBEIDSOMRÅDET I Workspace Advanced opprettes en «spørring» i bakgrunnen som inneholder

Detaljer

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET BLUEBEAM REVU HURTIGTASTER PÅ TASTATURET Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

Gi kundene tilgang til å redigere egne data ved hjelp av landingssider

Gi kundene tilgang til å redigere egne data ved hjelp av landingssider Gi kundene tilgang til å redigere egne data ved hjelp av landingssider Ifølge GDPR er et selskap pålagt å gi sine kunder eller leder tilgang og evnen til å redigere personlig informasjon som er lagret

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Enkel brukermanual for Nasjonalmuseets DKS- ressurs

Enkel brukermanual for Nasjonalmuseets DKS- ressurs Enkel brukermanual for Nasjonalmuseets DKS- ressurs Velkommen til DKS- ressursen. Dette er en enkel nettside for presentasjon og bestilling av utstillinger for den kulturelle skolesekk. Ressursen er under

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

QuickGuide Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner

QuickGuide Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner QuickGuide 27.09.18 Oppdateres fortløpende ved nye funksjoner 1.Dashboard Det første man blir presentert ved pålogging er dashbordet til WELS Base. Dette er fremdeles under utvikling og vil i fremtiden

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Revidert oktober 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg...

Detaljer