AR TRIMANO Synergy kameraholder Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AR TRIMANO Synergy kameraholder Brukerhåndbok"

Transkript

1 , Rev. 5 Norsk AR TRIMANO Synergy kameraholder Brukerhåndbok Endoskopiske tilbehør Arthrex, Inc Creekside Blvd. Naples, FL 34108, USA (800) Rev. 5, 06/ av 32

2 Enhetssymboler som er brukt: Produsent Les brukerveiledningen Autorisert EU-representant Miljø Mengde Lotnummer Katalognummer Forsiktig: Føderal lov (USA) begrenser denne enheten til salg av eller på forordning fra lege Usteril Luftfuktighet for oppbevaring Trykkområde for oppbevaring Temperatur for oppbevaring Må oppbevares tørt Knuselig CE-merke Rev. 5 2 av 32

3 Brukte symboler i bruksanvisningen: Skal ikke brukes hvis skadet ADVARSEL: Instruksjoner for å forhindre personskader FORSIKTIG: Instruksjoner for tiltenkt bruk av enheten. Skader på utstyret er mulig hvis disse instruksjonene ikke følges. Instruksjoner Rev. 5 3 av 32

4 Advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Les brukerhåndboken nøye for anvisninger om riktig bruk av enheten og tilbehøret før bruk. ADVARSEL: Les brukerhåndbøkene for Arthrex Synergy HD3 System [ ] og TRIMANO støttearm AR-1640 nøye før bruk. ADVARSEL: Lyskilder avgir stor mengde lysenergi og termisk energi. Som et resultat: Tuppen på skopets ledelys kan bli ekstremt varmt som følge av høyintensitetslys, noe som gir høye temperaturer foran lysemisjonsvinduet som kan forårsake alvorlige forbrenninger. Hold alltid lyskilden i STANDBY-modus når den ikke er i bruk. Unngå langvarig eksponering for intens belysning. Bruk det minste belysningsnivået som er nødvendig for å belyse målområdet tilfredsstillende Rev. 5 4 av 32

5 Ikke plasser endoskopets distale ende eller lyslederkontakt på pasientens hud, på brennbare materialer eller på varmefølsomme materialer. Se aldri direkte inn i lyslederens lysutgang. Ikke pek lyslederen mot øynene. FORSIKTIG: Det kan føre til skader hvis TRIMANO Synergy kameraholder utsettes for overdrevne krefter. Fare for skade er mulig under bruk hvis TRIMANO Synergy kameraholder skades. Utfør visuell inspeksjon og funksjonskontroll før bruk (Se "Visuell inspeksjon og funksjonskontroll"- avsnittet på side 13) Rev. 5 5 av 32

6 Bruksanvisning 1. Om dette dokumentet Den aktuelle versjonen av dette dokumentet kan du finne på Internett på Du kan også forespørre dette dokumentet fra Arthrex. Brukere av TRIMANO Synergy kameraholder oppfordres til å kontakte sine representanter hvis de, etter sin faglige vurdering, trenger mer omfattende informasjon om produktbruk og -pleie. 2. Beskrivelse av enheten TRIMANO Synergy kameraholder kan steriliseres og brukes på nytt, og enheten er designet til å væ re et Synergy kamerahodetilbehør og brukes i et kirurgisk miljø. 3. Tiltenkt bruk Denne enheten skal brukes med TRIMANO støttearm og Arthrex Synergy kamerahode ved visning av generelle kirurgiske operasjoner. Denne enheten gjør det mulig for den opererende legen og/eller tredjepart med enkel plassering og holding av kameraet på plass for generell kirurgi Rev. 5 6 av 32

7 4. Kontraindikasjoner Enheten er IKKE en endoskopisk enhet / tilbehør. IKKE bruk enheten til endoskopisk kirurgi. IKKE bruk enheten hvis en kompatibel TRIMANO støttearm og/eller Arthrex Synergy kamerahode ikke er tilgjengelig. Ikke bruk enheten dersom miljøforholdene for bruk ikke oppfyller de standarder eller forskrifter som er definert i vedlagte dokumenter. 5. Sikkerhetsinformasjon TRIMANO Synergy kameraholder kan kun brukes av opplæ rt medisinsk fagpersonale. For å sikre at enheten inneholder alle nødvendige deler, se "TRIMANO Synergy kameraholderoversikt"-avsnittet. Les instruksjonene før bruk. Bruk kun kameraholderen i henhold til tiltenkt bruk som er angitt i denne brukerhåndboken Rev. 5 7 av 32

8 TRIMANO Synergy kameraholderoversikt 1 2a 5 2b 4 3 Figur 1: Arthrex TRIMANO Synergy kameraholder, AR Rev. 5 8 av 32

9 TRIMANO Synergy kameraholderens deler og funksjoner 1. Kameramontering- Fester et Arthrex kamerahode via klemfestefunksjon, A. Sammenføyes med basen og TRIMANO-festets del for A å utgjøre ball-sokkelmekanismen, B. Maksimal levetid på kameramonteringen er 100 gangers B bruk. 2a. Vingeskrue- Beregnet til å vris for hånd, til å låse og låse opp ball-sokkelposisjoneringsmekanismen. Maksimal levetid på vingeskruen er 1156 gangers bruk. 2b. Vingeskrue- Beregnet til å vris for hånd, til å låse og låse opp lyslederen fra enheten. Maksimal levetid på vingeskruen er 1156 gangers bruk Rev. 5 9 av 32

10 C 3. Lyslederholder- Fester en kompatibel lysleder på plass ved bruk av en vingeskrue. Føyes også sammen med TRIMANO-utstyret via en puslebitfunksjon, C. Maksimal levetid på lyslederholderen er 1156 gangers bruk. 4. TRIMANO-utstyret- Kobler til og festes til TRIMANO-adapteren. Maksimal levetid for TRIMANO-utstyret er 1156 gangers bruk. 5. Base- Mellomdel mellom TRIMANOutstyret og kameramonteringen. Maksimal levetid på basen er 1156 gangers bruk Rev av 32

11 Markeringer på TRIMANO Synergy kameraholder Modellnummer CE-merke Arthrex-logo Komponentlotnumre Komponentdelenumre Unik enhetsidentifikator (UDI) Kompatible produkter TRIMANO Synergy kameraholder er beregnet til bruk med følgende instrumenter: AR (Arthrex Synergy HD3 kamerahode) AR (Arthrex Synergy HD3 kamerahode, C-Mount) AR (Arthrex Synergy HD3 kamerahode, C-Mount, 20 fot) AR (Fusjonert lysleder, Wolf, 3,5 mm x 274 cm) AR (Fusjonert lysleder, Wolf, 5 mm x 274 cm) Rev av 32

12 AR (Fusjonert lysleder, Wolf, 5 mm x 406 cm) AR-1640 (TRIMANO støttearm) AR-1641 (TRIMANO adapter) Montering og demontering* Trinn 1 (frivillig): Fest lyslederholderen til TRIMANO-utstyret via pusleåpningen. Skru vingeskruen inn i lyslederholderen Rev av 32

13 Trinn 2: Skyv kameramonteringen inn i basen og trekk opp for å låse den på plass. Trinn 3: Skyv basen på TRIMANOutstyret Rev av 32

14 Trinn 4: Skru vingeskruen inn i bsen for å låse kameramonteringen på plass. *For demontering gjenta trinn 1 til og med 4 i motsatt rekkefølge. Merk: TRIMANO-utstyret er en permanent enhet og er ikke ment å demonteres Rev av 32

15 Klargjøring for bruk Visuell kontroll og funksjonskontroll Utfør en visuell kontroll av enheten før første gangs bruk og før hver etterfølgende bruk som følger: o Undersøk hele kameraholderen for skader som bulker, sprekker, bøyning og skarpe kanter. Skal ikke brukes hvis enheten utviser tegn på skade. Utfør en funksjonskontroll av enheten før bruk og før hver etterfølgende bruk som følger: o Lås og lås opp ballsokkelen og roter ballsokkelmekanismen. Skal ikke brukes hvis enheten ikke består en av de funksjonskontrollene som beskrives ovenfor Rev av 32

16 Bruksanvisning Installasjon av kamerahodet Figur 2: Installere kameraet i kameramonteringen med klemfeste Plasser kamerahodet inn i kameramonteringen med kamerahode-kabelen plassert slik som vist ovenfor. Skyv kamerahodet tilbake (i retningen som er indikert av pilen) inntil frontansiktet på kameraet er fullstendig festet mot kameramonteringen og kameramonteringsarmene er klemt på plass forbi knappene til kamerahodet Rev av 32

17 Fjerning av kamerahodet Figur 3: Fjerne kameraet fra klem-kameramonteringen For å frigi kamerahodet fra kameramonteringen plasser fingrene under kameramonteringens armer og trekk opp (i retning av pilene som vises over). Skyv kamerahodet inntil det frigis. Væ r forsiktig så du holder godt tak i kamerahodet for å hindre utilsiktet frigjøring eller skade Rev av 32

18 Installasjon/fjerning av lysleder Figur 4: Installere lysleder i lyslederholderen For å installere lyslederen, skyv lyslederen inn i lyslederholderen inntil metallsegmentet til lyslederen er under vingeskruen (som vist). Vri tommelskruen for å sikre lyslederen på plass. For å fjerne den, løsne vingeskruen og fjern lyslederen Rev av 32

19 Installasjon/fjerning til TRIMANO-armen Drift Se bruksanvisningen til TRIMANO støttearm, avsnittet "Montere hurtigkoblingen med sterilt deksel" og "Fjerne hurtigkoblingen med det sterile dekselet" og "Fjerne hurtigkoblingen" for anvisninger om hvordan du installerer og fjerner kameraholderen til og fra TRIMANO-støtterarmen. For å justere posisjonen på kameraholderen løsner du vingeskruen som sikrer ballsokkelmekanismen, posisjoner kamerahodet som ønsket, og trekk til vingeskruen for å låse på plass. Inspeksjon, håndtering og vedlikehold Inspiser kameraholderen for skade før bruk og ved alle trinn av håndtering etter dette. Ikke bruk kameraholderen hvis den er skadet. Væ r forsiktig ved håndtering av kameraholderen Rev av 32

20 Rengjøring og sterilisering Omslutting og transport Send kameraholderen til en dekontamineringsstasjon umiddelbart etter bruk. Transporter i en lukket beholder for å forhindre spredning av biologiske kontaminanter. Forberedelse for rengjøring og sterilisering FORSIKTIG: Bruk av andre steriliseringsmidler eller kjemikalier enn de som er oppført i avsnittet Rengjøring og sterilisering, kan føre til at enhetens sikkerhet og effektivitet kompromitteres, og dette gjør produktets garanti ugyldig. FORSIKTIG: Svæ rt sure eller alkaliske løsninger anbefales ikke, da de korroderer metalldeler og anodisert aluminium og forringer polymerplast, som FEP (fluorert etylenpropylen), ABS (akrylonitrilbutadienstyren), Ultem, Lexan og Cycolac Rev av 32

21 ADVARSEL: Bruk vernehansker, klæ r og ansiktsmaske for rengjøring av forurenset utstyr. Følg landsspesifikke retningslinjer, standarder og krav for rengjøring, desinfisering og sterilisering. Rengjør og steriliser kameraholderen før første gangs bruk, samt etter hver påfølgende bruk. Demonter kameraholderen før rengjøring og sterilisering. All rengjøring skal utføres med egnet rengjøringsløsning. Rengjøringsløsninger kan inkludere, men er ikke begrenset til: ENZOL enzymatic, Neodisher Mediclean Forte og Thermosept alka clean. Gjentatt rengjøring og sterilisering påvirker ikke kameraholderen på negativ måte Rev av 32

22 Rengjøringsanvisninger Ultrasonisk rengjøring Demonter kameraholderen Plasser kameraholderen i en ultrasonisk rengjøringsenhet i minimum 20 minutter og behandle den i samsvar med utstyrsprodusentens anvisninger. Skyll kameraholderen grundig med vann etter den ultrasoniske prosessen. Kontroller kameraholderen for synlig tilsmussing. Gjenta rengjøring dersom smuss er synlig. Se til at det ikke finnes noen resterende rengjøringsmidler på kameraholderen etter rengjøring. Inspiser kameraholderen visuelt for eventuelle tegn på skader Rev av 32

23 Manuell rengjøring Demonter kameraholderen Skyll og rengjør kameraholderen umiddelbart for å effektivt fjerne og forhindre tørking av klebende blod, slim osv. Skrubb kameraholderen med en myk børste, og væ r sæ rlig oppmerksom på områder hvor rester kan samle seg. Skyll enheten grundig med etter rengjøringsprosessen. Kontroller kameraholderen for synlig tilsmussing. Gjenta rengjøring dersom smuss er synlig. Se til at det ikke finnes noen resterende rengjøringsmidler på kameraholderen etter rengjøring. Inspiser kameraholderen visuelt for eventuelle tegn på skader Rev av 32

24 Automatisk rengjøring Demonter kameraholderen. Last kameraholderkomponentene i en vaskedekontaminator slik at alle overflatene på enheten er tilgjengelige for rengjøring og tilstrekkelig tømming. Kjør den automatiske vaskesyklusen i henhold til følgende - minimale syklusparametere: o 2 minutters kald forvask 68 ±9 F (20 ±5 C). o 3 minutters rengjøringsvask (enzymatisk eller alkalisk middel) ved 140 ±9 F (60 ±5 C). o 15 sekunders skylling ved 140 ±9 F (60 ±5 C). o 1 minutts termisk skylling ved 176 ±9 F (80 ±5 C). o 6 minutters tørkefase ved høy temperatur. Kontroller kameraholderen for synlig tilsmussing. Gjenta rengjøring dersom smuss er synlig. Tørk kameraholderen med en myk klut Inspiser kameraholderen visuelt for eventuelle tegn på skader. Se til at det ikke finnes noen resterende rengjøringsmidler på kameraholderen etter rengjøring Rev av 32

25 Steriliseringsanvisninger Før hver steriliseringssyklus må kameraholderen rengjøres i henhold til rengjøringsanvisningene i denne brukerhåndboken. Se til at kameraholderen er demontert Steriliser kameraholderen i egnet pakning for å forhindre etterfølgene kontaminering. Steam og STERRAD sterilisatorer varierer i utforming og ytelsesegenskaper. Syklusparametere og lastkonfigurasjon skal alltid verifiseres mot sterilisatorprodusentens instruksjoner. Avkjøling Kameraholderen må avkjøles tilstrekkelig etter uttak fra sterilisator. Den må ikke berøres under avkjølingen. Du må ikke plassere enheten på en kald overflate eller senke den ned i kald væ ske. Inspiser kameraholderen visuelt for eventuelle tegn på skader Rev av 32

26 STERRAD steriliseringssyklusidentifisering: STERRAD syklusinformasjon Steriliserings protokoll STERRAD System 100S/NX/100NX Detaljer TRIMANO Synergy kameraholder er validert for sterilisering ved bruk av STERRAD 100S/NX/100NX-sykluser og ved å følge STERRAD 100S/NX/100NX systeminstruksjoner Rev av 32

27 Dampsteriliseringssyklusidentifisering: Følg landsspesifikke retningslinjer, standarder og krav. STERILISERINGSPARAMETERE: KUN FOR USA: Dampsteriliserin gs-syklus med gravitasjonsforskyvning Forvakuumsyklus Eksponeringste mperatur Eksponerin gstid Tørking Tid 121 C (250 F) 30 minutter 15 til 30 minutter 132 C (270 F) 15 minutter 15 til 30 minutter 135 C (275 F) 10 minutter 30 minutter 132 C (270 F) 4 minutter 20 til 30 minutter 135 C (275 F) 3 minutter 16 minutter STERILISERINGSPARAMETERE: KUN UTENFOR USA: Eksponeringste mperatur Eksponerin gstid Tørking Tid Dampsterilisering 132 C 135 C ssyklus med gravitasjonsforskyvning (270 F 275 F) 121 C (250 F) 15 minutter 30 minutter 15 til 30 minutter 15 til 30 minutter 132 C 135 C Forvakuumsyklus (270 F 275 F) 4 minutter 20 til 30 minutter Rev av 32

28 Oppbevaring og transport TRIMANO Synergy kameraholder er produsert i materialer som ikke forringes og har derfor ingen begrenset lagringstid ved oppbevaring i et rent, tørt miljø. Følgende lagringsanbefalinger gjelder kun når TRIMANO Synergy kameraholder oppbevares i usterile forhold i den originale pakningen: Temperatur: -40 F 122 F [-40 C 50 C] Luftfuktighet: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende Trykk: 500 hpa 1060 hpa Rev av 32

29 Ytterligere oppbevaringskrav Unngå direkte sollys Oppbevar kameraholderen i den originale pakningen eller i et skjermbrett/beholder. Se til at kameraholderen oppbevares på sikker måte Overhold tilsvarende nasjonale bestemmelser ved oppbevaring i sterile forhold. Avfallshåndtering Overhold de landsspesifikke forskriftene og lovene for avfallshåndtering av medisinske produkter Rev av 32

30 Denne siden er blank med hensikt Rev av 32

31 Denne siden er blank med hensikt Rev av 32

32 Teknisk støtte Arthrex GmbH Erwin-Hielscher-Strasse München, Tyskland Med enerett. Trykt i USA Rev av 32

Instrumenter DFU-0023 VERSJON 21. Gjenbrukbare, ikke-sterile/sterile instrumenter som kan kobles til strøm

Instrumenter DFU-0023 VERSJON 21. Gjenbrukbare, ikke-sterile/sterile instrumenter som kan kobles til strøm Instrumenter DFU-0023 VERSJON 21 CE: CE0086: CE0086: Gjenbrukbare, ikke-sterile instrumenter Ikke-sterile instrumenter for engangsbruk Gjenbrukbare, ikke-sterile/sterile instrumenter som kan kobles til

Detaljer

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0 Metallplate- og skruesystemer DFU-0180 Versjon 0 A. INDIKASJONER Arthrex-systemet for metallplater og skruer skal brukes for innvendig beinfiksering for beinfrakturer, fusjoner, osteotomier i ankelen,

Detaljer

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Kun klinisk bruk Denne veiledningen er tiltenkt brukt når AirFit N20/AirFit N20 for Her ResMed nesemaske brukes på søvnlaboratorium, klinikk eller sykehus. Hvis

Detaljer

Klemmeskruer DFU NY VERSJON 0

Klemmeskruer DFU NY VERSJON 0 Klemmeskruer DFU-0110-1 NY VERSJON 0 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-klemmeskruene er gjengede implantater med kanyle, som er tilgjengelige i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER Arthrex-klemmeskruen er

Detaljer

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Kun klinisk bruk Denne veiledningen er tiltenkt bruk på flere pasienter når AirFit F20/AirTouch F20 ResMed helmaske brukes på søvnlaboratorium, klinikk eller

Detaljer

B. UTSTYRSBESKRIVELSE OG INFORMASJON

B. UTSTYRSBESKRIVELSE OG INFORMASJON Instrumenter CE: CE0086: CE0086: DFU-0023-7 VERSJON 0 Gjenbrukbare, ikke-sterile instrumenter Ikke-sterile instrumenter for engangsbruk Gjenbrukbare, ikke-sterile / sterile instrumenter som kan kobles

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Infrarød Elektrisk Grill

Infrarød Elektrisk Grill Infrarød Elektrisk Grill Model: IB2017-1 BRUKSANVISNING LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET DETTE PRODUKTET ER DESIGNET KUN FOR HUSHOLDNINGSBRUK VIKTIG SIKKERHETS INFORMASJON Ved

Detaljer

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker

Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Rengjøring og vedlikehold av endoskop og optikker Det optiske systemet Okulardelen gjennomskåret Blikkretninger Vanlige endoskop i dag 10mm 7mm 5mm 3.5mm 1.9mm Dimensjoner Finns optikker med Ø fra 0,5mm-

Detaljer

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 ProStop Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Artroereseimplantatet er en avsmalnet skrue med kanyle som fås steril i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER 1. Bare

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Instrumenter DFU

Instrumenter DFU Instrumenter DFU-0023-2 CE: CE0086: CE0086: VERSJON 0 Gjenbrukbare, ikke-sterile instrumenter Ikke-sterile instrumenter for engangsbruk Gjenbrukbare, ikke-sterile / sterile instrumenter som kan kobles

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262

TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262 TAU STERIL MINI AUTOMATIC - INSTRUKSJONER FOR BRUK - CE 04262 ADVARSEL Tau Steril Mini Automatic er en varmluftssterilisator: Du må derfor aldri legge fuktige gjenstander inn i steriliseringskammeret.

Detaljer

H5i -desinfiseringsveiledning

H5i -desinfiseringsveiledning H5i -desinfiseringsveiledning Norsk Denne desinfiseringsveiledningen skal følges når H5i brukes av flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk, sykehus eller hos helsepersonell. Hvis du bruker H5i hjemme

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Norsk Denne veiledningen er ment for bruk av AirSense 10- og AirCurve 10-apparater for flere pasienter. Ved bruk på flere pasienter, for eksempel

Detaljer

Endo IQ Tilbehør. Bruksanvisning

Endo IQ Tilbehør. Bruksanvisning Endo IQ Tilbehør Bruksanvisning NO SIDEN SKAL VÆRE TOM 2/14 BNOIQ00DFUWEB / Rev.1 / 07-2018 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning................................................... 4 1 Indikasjoner

Detaljer

Arthrex-plater DFU NY VERSJON 1

Arthrex-plater DFU NY VERSJON 1 Arthrex-plater DFU-0192-2 NY VERSJON 1 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for skruer

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 NO Brukerhåndbok j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hakesystem

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hakesystem BRUKSANVISNING Omni-Tract Hakesystem FORHANDLER Mediplast Innova AS Enebakkveien 302b, 1188 Oslo T 22 09 45 00 info.no@mediplast.com www.mediplast.com 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Viktig... 3 Oversikt...

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Disse systemene består av plater og skruer i ulike størrelser for å dekke pasientens behov. Platene tilbys som en tibiaplate

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 NO Brukerhåndbok a h g b c f e d Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 NO Brukerhåndbok abc h g f e d i j Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Instruksjons håndbok Bain Maries

Instruksjons håndbok Bain Maries Instruksjons håndbok Bain Maries Modell Bain Maries BHM & BM Bestellingsnummer: 172-3000 / 172-3005 / 172-3012 / 172-3015 / 172-3017 Bain Marie BMH 160-2 Bain Marie BM 210 norsk oversatt fra tysk INNHOLD

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4686/22. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP4686/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4686/22 NO Brukerhåndbok d e f c b a Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av

Detaljer

Invacare H160. Images. Fig. 1 Fig. 2. Badekarhåndtak Bruksanvisning

Invacare H160. Images. Fig. 1 Fig. 2. Badekarhåndtak Bruksanvisning Invacare H160 no adekarhåndtak ruksanvisning Images ig. 1 ig. This manual MUST be given to the user of the product. OR using this product, read this manual and save for future reference. Invacare H160

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

Brukermanual. NAV Hjelpemiddelnummer Leveres i Norge av: Norsk V WheelAble Brukermanual 2018 Mainmove Living AS 1

Brukermanual.  NAV Hjelpemiddelnummer Leveres i Norge av: Norsk V WheelAble Brukermanual 2018 Mainmove Living AS 1 Brukermanual NAV Hjelpemiddelnummer. 234428 Norsk V.2.5-2018 Leveres i Norge av: www.mmliving.no WheelAble Brukermanual 2018 Mainmove Living AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 INTRODUKSJON... 3 TILTENKT

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NO Brukerhåndbok

Curler.  Register your product and get support at HP4684 HP4683. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 NO Brukerhåndbok a b c d e i h g f Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8341/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8341/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8341/00 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet

Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet Brukerveiledning for reprosessering av steriliserbare komponenter og tilbehør i Super View -vidvinkelvisningssystemet 2013 Insight Instruments, Inc. Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Veiledning for låneprogram

Veiledning for låneprogram Veiledning for låneprogram Dette dokumentet er gyldig kun datoen det ble skrevet ut. Hvis du er usikker på utskriftsdatoen, bør du skrive det ut på nytt for å sikre at den nyeste revisjonen av dokumentet

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6080 NORSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 NORSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 NORSK A B C D E F 3 SIKKERHET Merk følgende anvisninger når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar, dusj eller over

Detaljer

Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter

Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter Anvisninger for dekontaminering og sterilisering av Smith & Nephews endoskopiinstrumenter Dette dokumentet inneholder instruksjoner om dekontaminering og sterilisering av medisinske instrumenter som er

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Straightener HP4661. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP4661. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4661 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning LED.H herdelampe

Bruksanvisning LED.H herdelampe Bruksanvisning LED.H herdelampe Les bruksanvisningen før herdelampen brukes Innhold 1 Prinsipp og bruk...3 2 Struktur og komponenter...3 3 Tekniske spesifikasjoner...4 4 Igangsetting...5 5 Daglig bruk...5

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Rengjøring av medisinsk utstyr

Rengjøring av medisinsk utstyr Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Rengjøring av medisinsk utstyr 18.03.19 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier Avdeling for smittevern OUS-Rikshospitalet E-post: steriliseringskontroll@ous-hf.no

Detaljer

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK

MYJACK AUX-INNGANG TRÅDLØS OMFORMER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Rengjøring og sterilisering for instrumenter og stifter

Rengjøring og sterilisering for instrumenter og stifter Rengjøring og sterilisering for instrumenter og stifter NO BARE FOR BRUK TIL TANNBEHANDLING RENGJØRINGS- OG STERILISERINGSPROSEDYRE FOR ENDODONTISKE FILER, HÅNDINSTRUMENTER, STIFTER, BOR AV RUSTFRITT STÅL

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-skruene med lav profil har hode og er selvborende. De er tilgjengelige som helt eller delvis gjengede og er solide eller

Detaljer

BrukerveiIedning Citrocasa Fantastic

BrukerveiIedning Citrocasa Fantastic BrukerveiIedning Citrocasa Fantastic Version: 27.09.2011 Citrocasa Fantastic F/Digi Produkt nr. 40.000 Version 00 Citrocasa Fantastic F/SB Produkt nr. 40.500 Version 00 Side 2: Plassering av maskin Side

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

DM-SW (Norwegian) Forhandlermanual. Girbryter SW-E6000

DM-SW (Norwegian) Forhandlermanual. Girbryter SW-E6000 (Norwegian) DM-SW0002-00 Girbryter Forhandlermanual SW-E6000 INNHOLD VIKTIG MELDING... 3 FOR SIKKERHETSGARANTI... 4 Installasjon... 6 Bruk av SM-EWE1 til å feste servobryteren på styret...6 Montering av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14

Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 1 Grunnkurs i dekontaminering av medisinsk utstyr Sterilisering Klargjøring, pakking og teknikker 02.04.14 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier 2 Klargjøring for sterilisering 3 Rengjøring Desinfeksjon

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Bruksanvisning for tynnslanger. Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller

Bruksanvisning for tynnslanger. Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller Bruksanvisning for tynnslanger Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller Innhold Viktig informasjon Viktig informasjon 2 Oversikt over komponenter 3 Feste/fjerne dome

Detaljer