Protokoll - Forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll - Forbundsstyremøte"

Transkript

1 Prtkll - Frbundsstyremøte Dat: Sted: Radissn Blu, Gardermen Tilstede: Administrasjnen: Frfall: K.A. Gjems, A. Gjertsen, B. Erstad, B. Mathiesen, O.-M. Meland, B. Alund, L. Jhansen, A.-E. Isaksen (delvis digital deltakelse), S.Behzadzadeh, T.D. Fssdal, J.F. Andersen, A.E. Røyrvik, H. Eide E. Berli, K.E. Risvik, S. Parmann, E. Farstad, O. Kirkem, H.S. Andersen, B.K. Carlssn (referent) V. Nilsen Gdkjent saksliste: Sak 33/20: Prtkll g referat til gdkjenning... 1 Sak 34/20: Orienteringer fra Generalsekretæren... 2 Sak 35/20: Ny lg/visuell prfil... 3 Sak 36/20: Arbeidsprgram g budsjett Sak 37/20: Frenkling av refusjn til fylkeslagene... 3 Sak 38/20: Frbundsstyrets representasjn i ulvenettverket g i utarbeidelse av en kmmunikasjnsplan fr ulvearbeidet... 3 Sak 39/20: Knsekvensutredninger skytebaner... 4 Sak 40/20: Endringer i NJFFs rganisasjnsstruktur sm følge av kmmune- g reginrefrmene 4 Sak 41/20: Oppnevning av ny leder i kvinneutvalget fra 1. august... 4 Sak 42/20: Oppnevning av ny valgkmite fr Jakt- g Fiskesenteret (JFS)... 5 Sak 43/20: Orienteringssaker... 5 Sak 44/20: Eventuelt... 6 Sak 33/20: Prtkll g referat til gdkjenning Prtkll fra Frbundsstyremøte , referat fra møte i Barne- g ungdmsutvalget , referat fra møte i Sprtsfiskeutvalget g referat fra møte i Kvinneutvalget var utsendt. Ingen kmmentarer innkmmet. 1

2 Prtkll fra Frbundsstyremøte , referat fra møte i Barne- g ungdmsutvalget , referat fra møte i Sprtsfiskeutvalget g referat fra møte i Kvinneutvalget gdkjennes. Sak 34/20: Orienteringer fra Generalsekretæren Ingen ansatte syke, samarbeidspartnere eller andre smittet av krna. Drift i krnasituasjnen har fungert greit. NJFF følger myndighetenes råd g restriksjner. Mindre sykemeldinger enn vanlig. Mange trives på hjemmekntr, men det er lv å være på kntret så lenge hygienereglene følges. Vi går tilbake til en ny hverdag. Det blir ikke helt sm det var. Felles elektrnisk arkiv (Sharepint), utstrakt møtevirksmhet, daglige ledermøter, ukentlige fylkessekretærmøter, jevnlige avdelingsmøter. Mange har jbbet mer enn vanlig, plitiske prsesser går sm vanlig, mye infrmasjnsarbeid, ppfølging kmpensasjnsrdninger mm. Flere kurs gjennmført digitalt med gd deltakelse (Teams, Excell). Persnalnytt: CRM-Mangager, Anne Berit Lindstad, begynte 15. april. Prsjektleder, Anine Gutubakken Byles, ansatt på t års villmatprsjekt, begynte i april. IT-sjef, Rlf Crk, begynte 1. juni. Nåværende IT-sjef Per Arne går i pensjn 1. juli. Ansettelse av sprtsfiskeknsulent er i prsess. Steinar Paulsen går i pensjn 1. september. Ssiale flater: Nettsiden har ver unike brukere. Økning i frhld til samme måned i %. Instagram følgere. Øker 4-5% hver måned. Facebk følgere. Svak økning hver måned. Strviltprøven følges nå pp digitalt. Infrmasjn sendes ut i alle kanaler. Plakat sendes ut fra Miljødirektratet til alle freninger med skytebaner. Det er en økning i svindelfrsøk i disse tider. Ber alle være ekstra ppmerksmme. Neste styremøte var freslått i Trndheim. Dette møtet blir pga. krna g hygienerestriksjner, reiseråd mm, hldt på Gardermen. Diskusjn rundt prsess i frhld til lukkede styresaker. 2

3 Sak 35/20: Ny lg/visuell prfil Ny lg vedtas endret i tråd med administrasjnens frslag. Administrasjnens frslag enstemmig vedtatt. Sak 36/20: Arbeidsprgram g budsjett 2021 Generalsekretæren infrmerte m planene i arbeidsprgram med tilhørende budsjett Herunder ble diskutert; Ansvar g myndighet rundt budsjett g øknmiske dispsisjner/frpliktelser. Øknmiske rammer/budsjett 150-års jubileum. Frslag til arbeidsprgram g budsjett vedtas g fremmes til behandling i Representantskapet. Arbeidsprgrammet vedtatt med de endringer sm fremkm i møtet g fremmes til behandling i Representantskapet. Frslag til budsjett vedtatt g fremmes til behandling i Representantskapet. Sak 37/20: Frenkling av refusjn til fylkeslagene Frbundsstyret fremmer en ny utregningsmdell fr verføring av fast refusjn til fylkeslagene på kmmende Representantskapsmøte. Sak 38/20: Frbundsstyrets representasjn i ulvenettverket g i utarbeidelse av en kmmunikasjnsplan fr ulvearbeidet Frslag ikke fremmet. 3

4 Frbundsstyret deltar i ulvenettverket med følgende mer: a. Bjarte Erstad b. Knut Arne Gjems c. Arild Gjertsen Frbundsstyret deltar i utarbeidelsen av kmmunikasjnsplan fr ulvearbeidet med følgende mer: a. Bjarte Erstad b. Knut Arne Gjems c. Arild Gjertsen I tillegg skal det freslås inn en fylkesleder fra ulvenettverket sm skal delta i utarbeidelsen av frslaget til kmmunikasjnsplan. Sak 39/20: Knsekvensutredninger skytebaner Det skal utarbeides et utfyllende ntat m viktigheten av skytebaner i dagens samfunn. Sak 40/20: Endringer i NJFFs rganisasjnsstruktur sm følge av kmmune- g reginrefrmene Fra g med 1. januar 2021 gjøres følgende endringer i NJFFs rganisasjnsstruktur: Nrdre Rømskg JFF g Vestre Rømskg JFF verføres fra NJFF Østfld til NJFF Akershus Svelvik JFF verføres fra NJFF Vestfld til NJFF Buskerud Ramsund g Omegns JFF verføres fra NJFF Nrdland Til NJFF Trms Følgende freninger blir inntil videre stående med uendret status: Halsa JFF frblir inntil videre i NJFF Møre g Rmsdal Røyken g Års JFF, Nrdre Hurum JFF g Søndre Hurum JFF frblir inntil videre i NJFF Buskerud Lunner JFF g Jevnaker JFF frblir i NJFF Oppland. Disse freningenes fylkeslagstilknytning vurderes på nytt etter NJFFs landsmøte i

5 Sak 41/20: Oppnevning av ny leder i kvinneutvalget fra 1. august Frslag ikke fremmet. Frbundsstyret ppnevner Bergfinn Alund fra 1. august 2020 sm ny leder av NJFFs kvinneutvalg. Sak 42/20: Oppnevning av ny valgkmite fr Jakt- g Fiskesenteret (JFS) Valgkmite fr JFS gjeldende ut kalenderåret 2021: Leder Arild Gjertsen, frbundsstyret, medlem Line Osfss Lillebø, NJFF Osl, medlem Ellen Marie Hagevik, Haugesund g megn JFF. Sak 43/20: Orienteringssaker Skriftlig: Ingen skriftlige saker Muntlig: Status i NJFF mht krnakrisen Kmpensasjnsrdninger Aktiviteter i smmer Behandling rvvilt på Strtinget Snøscteruttalelser fra Nrsk Friluftsliv Observasjner på årsmøter g tillitsvalgtsamlinger Medlemsutvikling Verveaktiviteten har gått drastisk ned. Takket være mulighet til å knvertere hvedmedlemsskap til familiemedlemsskap er medlemstallet økt med 714 medlemmer fran samme tid i fjr (per 1. juni 2020). Internasjnalt arbeid Fiske: Digitale medlemsmøter gjennmført. Nrdisk Jagersamvirke hadde møte rett i frkant av Krna på Island. Spørsmål m å sette jakt med hund på Unescs verdensarvliste. Bly i våtmark 5

6 Face: Møte i kmmunikasjnsgruppen. Internasjnale arbeidsgruppemøter gjennmført elektrnisk. Flere deltakere enn nen gang ved elektrniske gjennmføring av møter. Rapprt fra utvalgene: Organisasjnsutvalget har ppretthldt prgresjn gjennm Teamsmøter. Strt utvalgsmøte på juni på Gardermen. Sprtsfiskeutvalget; mange aktiviteter utsatt til høsten. Barne- g ungdmsutvalget; barne- g ungdmsknferansen er avlyst inneværende år. Jaktskytterutvalget; fastsetting av NM-arrangører fr neste år. Kvinneutvalget; Kvinneknferansen utsatt til vår Gjennmgang av frbundets etiske retningslinjer, styreinstruks g vedtekter. Sak 44/20: Eventuelt Det ble infrmert m at det jbbes med å etablere landslinje i jakt på videregående skle nivå. Møtet ble hevet kl. 18:00 Knut Arne Gjems styreleder Arild Gjertsen 1. nestleder Ann-Eva Isaksen 2. nestleder Tina D. Fssdal Bjarte Erstad Line Jhansen 6

7 Bjørn E. Mathiesen Ole-Martin Meland Bergfinn Alund Vidar Nilsen Sett Jhnny F. Andersen 1. varamedlem Hjalmar Eide Vara ansattes rep. 7

Protokoll - Forbundsstyremøte

Protokoll - Forbundsstyremøte Prtkll - Frbundsstyremøte Dat: kl. 10:00-17:00 Sted: Thn Htel Arena, Lillestrøm Tilstede: K.A. Gjems, A. Gjertsen, A.-E. Isaksen, T.D. Fssdal, B. Erstad, L. Jhansen, B. Mathiesen, O.-M. Meland, V. Nilsen,

Detaljer

Protokoll - Forbundsstyremøte

Protokoll - Forbundsstyremøte Protokoll - Forbundsstyremøte Dato: 21.-22. 6.2018 Sted: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Tilstede: Administrasjonen: Sekretær: Forfall: R. Rugtvedt, A. Gjertsen, H. Bertelsen (fra kl. 11:00), G. Borgen, B.

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

1. NAVN FORMÅL MEDLEMSKAP KONTINGENT FORENINGENS LEDENDE ORGAN: STYRETS PLIKTER: ORDINÆRT ÅRSMØTE:...

1. NAVN FORMÅL MEDLEMSKAP KONTINGENT FORENINGENS LEDENDE ORGAN: STYRETS PLIKTER: ORDINÆRT ÅRSMØTE:... VEDTEKTER FOR LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING med frslag til endringer STIFTET DEN 9. AUGUST 1931 1. NAVN... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMSKAP... 2 4 KONTINGENT... 3 5 FORENINGENS LEDENDE ORGAN:... 3 6 STYRET:...

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB

STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB 2017-2019 1 Innhldsfrtegnelse: FORORD 3 ORGANISASJON 4 STRATEGIMODELL 5 VISJON: 5 VERDIER: 5 FORMÅL: 5 HOVEDMÅL: 5 RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN 6 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Protokoll Forbundsstyremøte

Protokoll Forbundsstyremøte Protokoll Forbundsstyremøte Dato: 27.4.2018 Sted: Jakt og Fiskesenteret, Flå Tilstede: R. Rugtvedt, A. Gjertsen, H. Bertelsen, G. Borgen, B. Erstad, K.A. Gjems, A. Aaberg, T.D. Fossdal, V. Nilsen, I. Saur

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

KVITSØY KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018

KVITSØY KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018 KVITSØY KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018 IS 23. nvember 2017 1 INNLEDNING Kmmunestyret har det øverste ansvaret fr kntrll g tilsyn i kmmunen. Kmmunestyret skal velge 1 et kntrllutvalg sm har det løpende ansvar

Detaljer

ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 20.-22. MARS 2015 Sanner Htell, Gran. Ved årsmøtet var det til sammen 77 delegater, derav 42 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/15 Knstituering av årsmøtet Saksdkumenter:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

Møte FS /2020 møte tirsdag 19. juni 2018 kl , NIHFs lokaler Ullevål Stadion

Møte FS /2020 møte tirsdag 19. juni 2018 kl , NIHFs lokaler Ullevål Stadion PROTOKOLL FS 1 Møte FS 1 2018/2020 møte tirsdag 19. juni 2018 kl. 16.00, NIHFs lkaler Ullevål Stadin Med stememrett: Frfall: Tage Pettersen (president) (TP) Lise Kvil Trgersen (visepresident) (på Skype)(LKT)

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedat: 28.08.2013 Fra saksnr.: 12/13 Fra/til kl. 16:15/19:05 Til saksnr.: 15/13 Møtested: Møterm Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik leder, Karin

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Hotel Phoenix, København. Møtedato: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Hotel Phoenix, København. Møtedato: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Tilstede. Presseprtkll Vår ref.: 2012/338-63/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dat: København, 28.8.2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nrd RHF Møtedat: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Htel

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kntrllutvalget i Lund Møtenr.: 1-2015 Møtedat: 11.03.2015 Utvalgssaksnr.: 1/15-8/15 Disse møtte: Arne Skbba Bdil Heskestad Audun Men Snja Surdal Karl Andreas

Detaljer

Årsmøtet ble innledet med en tillitsvalgtsamling med følgende inviterte foredragsholdere:

Årsmøtet ble innledet med en tillitsvalgtsamling med følgende inviterte foredragsholdere: Prtkll ÅRSMØTE 2018 Quality htel Alexandra, Mlde 10. g 11. mars Årsmøtet ble innledet med en tillitsvalgtsamling med følgende inviterte fredragshldere: Håkn Slutaas Møre g Rmsdal fylkeskmmune Jan Peter

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat fr styremøte i FNF Tid: nsdag 13. ktber 2016, kl. 17.00 19:00 Sted: Osl g Omland Friluftsråd, Strgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Osl g Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näshlm (Skifreningen),

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 8. september 2017, klokken

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 8. september 2017, klokken Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsfrskning.n 8. september 2017, klkken 1200-1500. Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, pstdktr, Ahus Ann Therese Ltheringtn, prfessr, UiT Nrges arktiske universitet

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nre g Uvdal kmmune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Hvedutvalg livsløp g kultur Møtested: Møterm 2, Rødberg Dat: 12.04.2012 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad Sigrid

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 4

Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6810, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 4 Prtkll fra styremøte i (Spf) 24. april 2019 Tid g sted: Kl. 18-20 på frbundskntret til KFUK-KFUM-speiderne. Middag fra kl. 17.30. Til stede: Referent: Frklaringer: Styreleder g landssjef Gunvr Meling Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Porsgrunn kontrollutvalg. 4/19 19/ Godkjenning av møteinnkalling

Møteprotokoll. Porsgrunn kontrollutvalg. 4/19 19/ Godkjenning av møteinnkalling Møteprtkll Prsgrunn kntrllutvalg Dat: 11.06.2019 kl. 9:00 12:30 Sted: møterm 3.etg Arkivsak: 19/00011 Til stede: Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, medlem Ingrid Brubakken,

Detaljer

REFERAT PARLAMENTSMØTE 05.03.2014

REFERAT PARLAMENTSMØTE 05.03.2014 REFERAT PARLAMENTSMØTE 05.03.2014 Tid: 05.03.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Inger Lene Slheim Tilstede: Ole Jørgen Dønnestad Anette Jhanssn Lisa Hjørund Linn Helgesen Anja Sunde

Detaljer

Selskapskontrollkomiteen

Selskapskontrollkomiteen Selskapskntrllkmiteen REFERAT FRA MØTE I SELSKAPSKONTROLLKOMITEEN Møtende medlemmer: Frfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjnen: Kpimttakere: Tm Øyvind Heitmann (knstituert leder) Kristin Skaane

Detaljer

Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 som ikke var merket utført (se side 3 for oppfølging av vedtak f.o.m

Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 som ikke var merket utført (se side 3 for oppfølging av vedtak f.o.m Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 sm ikke var merket utført (se side 3 fr ppfølging av vedtak f..m. 22.6.2011) Dat Saksnr. Sakstittel 28.02.11 Sak 11/11 Avtaler med sykehusmrådene Osl,

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 21.mars 2015 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017

Nytt og nyttig om RMP. Fagsamling for landbruksforvaltningen 25.April 2017 Nytt g nyttig m RMP Fagsamling fr landbruksfrvaltningen 25.April 2017 RMP 2017 NY SØKNADSFRIST 2017-15.OKTOBER Veileder er under revidering Ingen stre endringer Få mer av teksten fra rundskriv 1/2016 inn

Detaljer

Protokoll fra 173. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 25. mars 2019

Protokoll fra 173. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 25. mars 2019 Til styrene i Namf/NFAM Osl, mars 2019 Prtkll fra 173. rdinære styremøte i Nrsk arbeidsmedisinsk frening g Nrsk frening fr arbeidsmedisin 25. mars 2019 Sted: Legenes hus Tid: Kl. 12.30 16.00 Til stede:

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjnalt senter fr e-helsefrskning (NSE) Referat Møte 2/2019 Dat 12. juni 2019 Tid 10.30 15.00 Sted Osl, Gardermen Medlemmer til stede Erik M. Hansen Henrik D. Finsrud Ulf E. W. Sigurdsen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Referat landsmøte ANSA Latvia

Referat landsmøte ANSA Latvia Referat landsmøte ANSA Latvia 07.04.18 Møtet starter kl. 12:00 Landsleder Eirin Hlan ønsker velkmmen 2l ANSA Latvias Landsmøte 2018. Kns

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

UTKAST Møteprotokoll

UTKAST Møteprotokoll UTKAST Møteprtkll Styre: Sykehuspartner Møtested: Grev Wedels pl 5 Dat: 30. august 2010 Tidspunkt: 13.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Fra kl 1320 Kristin

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT FORELDREUTVALG GRUNNSKOLE (KFUG)

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT FORELDREUTVALG GRUNNSKOLE (KFUG) VEDTEKTER FOR KOMMUNALT FORELDREUTVALG GRUNNSKOLE (KFUG) Vedtatt i Oppvekstutvalget fr Indre Fsen 01.02.18 Innhld 1. Frmål... 3 2. Organisering... 3 2.1 Utvalgets sammensetning... 3 2.2 Årsmøte... 3 3.

Detaljer

Referat fra fylkesstyremøte. Møtet åpnes klokken 18:01. Saksliste. Til. Fylkesstyret Kopi til. Valgkomité, kontrollkomité, fylkeslagsoppfølger Fra

Referat fra fylkesstyremøte. Møtet åpnes klokken 18:01. Saksliste. Til. Fylkesstyret Kopi til. Valgkomité, kontrollkomité, fylkeslagsoppfølger Fra Til Fylkesstyret Kpi til Valgkmité, kntrllkmité, fylkeslagsppfølger Fra Jakim Dybik Kalaag Dat 06.09.12 Referat fra fylkesstyremøte Referat fra rdinært fylkesstyremøte 05.09.12. Møtedat 05.09.12 Møtetid

Detaljer

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd Agder

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd Agder Lillesand, 02.02.2019 Prtkll, styremøte Nrsk kulturskleråd Agder Dat/tid: fredag 01.02.2019, 10.00-15.30 Leder fr valgkmiteen, Unn Turid Olsen, la fram valgkmiteens innstilling til årsmøtet kl 14.00. Sted:

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Innkalling til møte nr. 07/2018 i Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd, 29. august 2018

Innkalling til møte nr. 07/2018 i Sentrum og St. Hanshaugen menighetsråd, 29. august 2018 DEN NORSKE KIRKE Sentrum g St. Hanshaugen menighet Dat: 20.08.2018 Vår ref: 18/00387-1 Deres ref: Innkalling til møte nr. 07/2018 i Sentrum g St. Hanshaugen menighetsråd, 29. august 2018 Dat: 29.08.2018

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

Protokoll styremøte mandag 19. september 2016 kl 1700 på Ole Vig videregående skole, Stjørdal

Protokoll styremøte mandag 19. september 2016 kl 1700 på Ole Vig videregående skole, Stjørdal Prtkll styremøte mandag 19. september 2016 kl 1700 på Ole Vig videregående skle, Stjørdal Til stede: Frfall: Alise Strøm Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Hlmsberg, Elise Hltan Pavall

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/12

REFERAT STYREMØTE #05/12 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 06.09.12 REFERAT STYREMØTE #05/12 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Sak Saksbeskrivelse Ansvarlig Konklusjon / Vedtak Utføres innen Åpning

Sak Saksbeskrivelse Ansvarlig Konklusjon / Vedtak Utføres innen Åpning Tittel: Styrehelg Sandefjrd 11.-13. jan 2019 Skrevet av: Tilstede: Ikke tilstede: Ingar Hjelset Medlemmer: Mna Irene Hlte, Mna Lindrupsen g Ingar Hjelset. Vara: Beate Katrine Henningsen Terje Kristiansen,

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Dato: 25.januar 2019 Tidspunkt.: til 21.00

Dato: 25.januar 2019 Tidspunkt.: til 21.00 Referat møte nr. 6 Styremøte nr. 7 Freestyle IDO-seksjnen periden 2018- Dat: 25.januar 2019 Tidspunkt.: 17.00 til 21.00 Sted: Gardermen Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen, May

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Vannområde Leira - Nitelva Sekretariat Skedsmo kommune

Vannområde Leira - Nitelva Sekretariat Skedsmo kommune Vannmråde Leira - Nitelva Sekretariat Skedsm kmmune www.elveliv.n Referat fra møte i temagruppe landbruk den 23.11.17 Til stede: Ida Marie Gjersem, Lørenskg, Rælingen, Nittedal, Osl g Skedsm kmmuner (leder)

Detaljer

Oppdatert i henhold til endringer vedtatt på Generalforsamling i Oslo

Oppdatert i henhold til endringer vedtatt på Generalforsamling i Oslo Vedtekter fr RE:ACT Oppdatert i henhld til endringer vedtatt på Generalfrsamling i Osl 07.09.2019. 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjn er en rettferdig g bærekraftig verden fri fr fattigdm. 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprtkll Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Møterm i Vanvikanhallen, Vanvikan Dat: 18.2.2014 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer sm møtte: Navn Funksjn Representerer

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 17.02.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015, 26.04.2017 g 17.04.2018

Detaljer

Referat fra møte i temagruppe landbruk den

Referat fra møte i temagruppe landbruk den Referat fra møte i temagruppe landbruk den 26.04.18 Sted: Skedsm rådhus, møterm Asak Tid: 11:00-15:00 Til stede: Ida Frantzen Gjersem, RKL (leder) Nina Lynnebakken, Nannestad Anne-Kathrine Kristensen,

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

FERERAT: RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

FERERAT: RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN FERERAT: RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Rettsal 1, 8. etg på Ringerike Rådhus Tid: 21. Februar 2018, kl. 09.00-13.00 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Frfall Kjell B Hansen, rdfører Ringerike Tre

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Protokoll Forbundsstyremøte

Protokoll Forbundsstyremøte Protokoll Forbundsstyremøte Dato: 27.2 28.2 2018 Sted: Forbundets lokaler, Hvalstad Tilstede: R. Rugtvedt, A. Gjertsen, H. Bertelsen, G. Borgen, B. Erstad, K.A. Gjems (kun 27.2, sakene 01 03 og 05 09),

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Pstbks 4710 Sluppen, 7468 Trndheim Sentralbrd: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefn Vår dat Vår ref. (bes ppgitt

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Prtkll, Reginstyret, NLM Regin Sør Dat: 29.11.2018 Tid: 16.30 19.00 Sted: Reginkntret, Kristiansand Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Thrvald Handeland, Kjellaug Inntjre, Egil Grindland, Anders

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Reglement for eldrerådet

Reglement for eldrerådet Nye Asker kmmune Reglement fr eldrerådet Felles eldrerådsmøte 10. april 2019 Juridisk rådgiver Trine Grven Eldrerådslven > Lv av 8. nvember 1991 ppheves høsten 2019 > Eldrerådet er et rådgivende rgan Har

Detaljer

Dyrvik Marina SA årsmøte Protokoll

Dyrvik Marina SA årsmøte Protokoll Dyrvik Marina SA årsmøte 07.06.15 Prtkll Frammøte: Arne Bjørn Dragsnes, Sigbjørn Hellevik, Ulrik Dragsnes, Harald Støen, Arve Hauan, Jarl Arthur Dyrvik, Willy Larsen, Arnt Myrseth, Trbjørn Dyrvik(2stk),

Detaljer

Lederkonferansen 2014

Lederkonferansen 2014 Lederknferansen 2014 Lederknferansen 2014 1. 2. desember Scandic Hamar Htell Vangsvegen 121, 2318 Hamar Tirsdag 1. desember kl. 1200 Kl. 1300 Kl. 1320 Lunsj Åpning av lederknferansen Infrmasjn fra styret

Detaljer

Protokoll fra LGL møte nr. 2/2017

Protokoll fra LGL møte nr. 2/2017 St Gergs Gildene i Nrge Prtkll fra LGL møte nr. 2/2017 Søndag 05.03.2017 Tilstede: Frfall: Sak 8/17 Landsgildemester Inger Elisabeth Merli, Viselandsgildemester Knut Jrde, Kasserer Astrid Heen Lillebstad,

Detaljer

Rapport. Prosessbistand Struves meridianbue Alta museum

Rapport. Prosessbistand Struves meridianbue Alta museum Rapprt Prsessbistand Struves meridianbue Alta museum nvember 2018 INNLEDNING Alta museum har fått delegert ansvar fra Finnmark fylkeskmmune fr verdensarven Struves meridianbue g leier ut en verdensarvkrdinatr

Detaljer

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god.

NIRAS har digitalisert og scannet 360 planer for de tre kommunene. Kvaliteten på leveransene har vært veldig god. Plansatsning 2016 Kmmunal- g mderniseringsdepartementet har i 2016 satt av 10 mill. krner fr å få etablert digitale planregistre med fullt planinnhld fr de kmmunene i landet sm ikke allerede har dette

Detaljer

Suppe, såpe og frelse... s. 19 Styret... s. 23

Suppe, såpe og frelse... s. 19 Styret... s. 23 Leder... s. 3 Miniprtrettet... s. 4 Referat fra Jægtvlden... s. 7 Referat fra Jægtvlden, First Huse... s. 12 Suppe, såpe g frelse... s. 19 Styret... s. 23 2 Kjære klleger g venner, det har vært en hektisk

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Godkjenning av innkallingen Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles? Ingen erklærte seg inhabile i sakene som skal behandles.

Godkjenning av innkallingen Er noen i styret inhabile i sakene som skal behandles? Ingen erklærte seg inhabile i sakene som skal behandles. Referat Styremøte nr. 4 Freestyle IDO-seksjnen periden 2018- Dat: 26. nvember 2018 Tidspunkt: 17.30 til 21.00 Sted: Stillverksveien 7, 2004 Lillestrøm Tilstede: Bettina Wichmann, Heidi Jappee, Espen Kristiansen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Rettsal 1, 8. etg på Ringerike Rådhus Tid: 21. Februar 2018, kl. 09.00-13.00 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Frfall Kjell B Hansen, rdfører Ringerike

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 5/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/16 20. mai 2016 på KNS Seilsprtsenter Ulabrand, Bygdøy. Styret hadde valgt å legge møtet til KNS sitt nye anlegg på Bygdøy fr å gi styrets medlemmer en mulighet

Detaljer