MODERNISERING AV FOLKEREGISTERET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN (MF HELSE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODERNISERING AV FOLKEREGISTERET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN (MF HELSE)"

Transkript

1 MODERNISERING AV FOLKEREGISTERET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN (MF HELSE) TEKNISK DIALOGMØTE PERSONTJENESTEN MARIT KRISTIN LARSEN HAARR RONNY HOLTEN OLSEN THOMAS TVEIT ROSENLUND

2 Velkommen til første tekniske dialogmøte for Persontjenesten og MF Helse Agenda Hva er Persontjenesten? Overordnet om nye funksjoner og innhold, m.m. Overordnet om FHIR Implementasjonsguide FHIR Side 2

3 Hva er teknisk dialogmøte? Møteserie for teknisk dialog, forutsetter forkunnskaper fra nhn.no/persontjenesten Målgruppe Tematikk tekniske spørsmål til informasjonsmodell, FHIR, API, testmiljø m.m. Format - Webinar med opptak - Publisering på nhn.no/persontjenesten etterpå Side 3

4 Foreløpig møteplan tekniske dialogmøter Dato Tema Introduksjon til Persontjenesten, FHIR, Informasjonsmodell Funksjoner og innhold: Utdypende forklaring av funksjoner og innhold i informasjonsmodellen (nærmere informasjon om tema kommer), forståelse for bruk av data Forklaring av Skatteetatens modell vs Persontjenesten xx xx Testmiljø, ønsketema Ønsketema Spørsmål / innspill til temaene sendes til innen fem virkedager før det aktuelle møtet Side 4

5 Gjennomføring av møtet Skru av mikrofonen Spørsmål i møtet kan stilles i meldingsfeltet (Skype) eller per epost til Spørsmål stilt i forkant av møtet Side 5

6 PERSONTJENESTEN NYE FUNKSJONER OG INNHOLD RONNY HOLTEN OLSEN PRODUKTANSVARLIG GRUNNDATA OG PERSONTJENESTEN

7 PERSONTJENESTEN Testdata miljø Dataminimering Hendelser (L1) Versjonering / Krav til oppdatering Drift og forvaltningsmiljøer Side 7

8 Testdata og verktøy STRATEGI - BENYTTE NASJONALE LØSNINGER Strategien er å benytte nasjonale testdata og søkeverktøy Digdir : «Nasjonale felleskomponenter forenkler og effektiviserer» Etablere bruk av nasjonale testdata Skatt Syntetisk folkeregister Kommer: Enhetsregister, matrikkel, KRR. Buypass og Commfides, m.m. Behov for endringer Aktører må tilpasse seg bruk av dynamiske testdata Aktører må forholde seg til nasjonale søkeverktøy Aktørene må avklare hvordan helsesektoren kan bidra til videreutviklingen av nasjonale testdata Simulerer endringer basert på virkeligheten - dag for dag Fortrolig og strengt fortrolig adresse Døde Nye d-nummer Barn, m.m. Side 8

9 Dataminimering AKTØRENE GIS MULIGHET FOR DATAMINIMERING Persontjenesten skal gjøre det mulig for aktørene å være i tråd med GDPR kravene Persontjenesten Innebygd personvern mest personvennlige tilnærming som standard Aktør spør på eksplisitte informasjonselementer, som Persontjenesten returnerer Behov for endringer Gjennom Persontjenesten får virksomhetene informasjon basert på tjenestemessig behov Side 9

10 Hendelser AKTØRENE OPPDATERT INFORMASJON Målet er at aktørene skal kunne være tilnærmet sanntidsoppdaterte med personopplysninger fra Folkeregisteret Hendelsene brukes som grunnlag for å oppdatere egne data, samt å utvikle egne forretningsprosesser Behov for endringer Aktører må oppdatere og vurdere hyppigheten minimum hver 12. time Oppslag på hendelser Død Nye Adresseendring m.m. *Alle endringer* Personutvalg Aktører melder inn egne utvalg til tjenesten, slik at aktøren kun får tilbake relevante hendelser (dataminimering) L2 Side 10

11 Versjonering AKTØRENE GIS FRIHET TIL OPPGRADERING Persontjenesten gir aktørene frihet til å velge når nye versjoner skal tas i bruk Versjoner gis levetid end of life Hva kan kreves ift. nye versjoner? Risiko: - Skatt Behov for endringer - FHIR Standarden videreutvikles - Andre utvidelser (Felles nasjonalt hjelpenummer, KRR, Inntekt) - Hva hvis aktører ikke forholder seg til «end of life»? Behov for endringer Aktører må ta høyde for tekniske oppgraderinger Nye versjoner Årshjul Krav om teknisk oppgradering og å gå over til ny versjon av tjenesten Tekniske oppgraderinger - Det som skal til for at aktørene bytter versjon hypotesen er at dette er liten jobb for aktørene Forvaltningsmessig implementasjon - Det som skal til for at aktørene tar i bruk f.eks nye elementer og funksjonalitet i tjenesten (Uavhengig av Persontjenesten) Side 11

12 Drift og forvaltningsmiljøer PLAN FOR HØY TILGJENGELIGHET Målet er at Persontjenesten skal ha en meget høy tilgjengelighet Dette gjøres stegvis: Q3. Én geografisk lokasjon / DC Begrenset til Kjernejournal Basis skydrift 2021 Q1. To geografiske lokasjoner / DC Før innføring i sektor Full Skydrift Behov for endringer? DevOps retning Høy grad av automatisering Overlevering til linje i NHN - Drift - Forvaltning - DevOps - Testregime - Miljøer Utrede reservedrift (Norge) 2021 Q3 (?) Reservedrift (Norge) Side 12

13 MODERNISERING AV FOLKEREGISTERET I HELSETJENESTEN (MF HELSE) FHIR GRENSESNITT FOR PERSON GRUNNDATA V2.2.0 GJENNOMGANG PUBLISERT 4. APRIL 2020

14 Side 14

15 Utgangspunkt fra Folkeregisteret Folkeregisterperson Registermetadata Folkeregisteridentifikator Personnavn Fødsel Dødsfall Personkjønn Sivilstand Foreldreansvar Familierelasjon Adresser (med adressegradering) Identifikasjon, identifikasjonsgrunnlag, Identifikasjonsdokument og falsk identitet Innflytting, utflytting, opphold, vergemål og Bibehold av norsk statsborgerskap Sametingsvalg, Samisk språk Side 15

16 Bruk av FHIR i Persontjenesten HL7 FHIR er en internasjonal standard som egner for datadelingsgrensesnitt Person i grunndata Person FHIR er valgt som grunnlag for informasjonen Person Grunndata Person skal eksponere til Person konsumentene Vi profilerer FHIR ressurser for å tilby personinformasjon fra FREG gjennom et FHIR RESTful API Person Person FHIR Server RelatedPerson Tjenestene som skal eksponeres er oppslag/søk, Person historikk og hendelser Person Provenance Provenance Side 16

17 FHIR Patient Resource Bottom Norwegian Base profile no-basis- Patient NORWAY up National profile no-std- Patient Implemented profile vkp- Patient gd- Patient Top Down National Governance Project governance Side 17

18 Overordnet Status for FHIR Spesifikasjon Utprøvingsleveranse forslag foreligger Skal revideres underveis i utvikling av løsningen Hovedleveranse kvalitetssikret gjennom implementasjon og utprøving

19 Definerte elementer v2.2.0 Elementer fra FREG som er definert i versjon av FHIR grensesnittet/datamodellen Dekker datainnholdet i dagens PREG FNR eller DNR Personnavn Fødsel og Dødsfall Personstatus Familierelasjoner og Sivilstand Adresser og Adressegradering Innflytting og Utflytting Utenlandsk og utlendingsmyndighetenes identifikasjon

20 Mangler i v2.2.0 (finnes i FREG) Falsk Identitet Identitetsgrunnlag Kontaktinformasjon for Dødsbo Identifikasjonsdokument Bibehold av Statsborgerskap Samisk Språk Sametingets Valgmanntall Side 20

21 Teknisk dokumentasjon for persontjenesten Driftsdokumentasjon (kommer) Innhold i tjenesten FHIR informasjonsmodell: Profiler, extensions, CapabilityStatements og Code/valueSet på GitHub og SIMPLIFIER Implementasjonsguide på SIMPLIFIER Test og godkjenning (kommer) Side 21

22 Overordnede prinsipper for FHIR modell Basere seg på no-basis profilene Informasjonselementer i standarden skal benyttes hvis det er hensiktsmessig - Eksempel personkjønn lagres i Person.gender - FHIR modellen legger til freg-metadata extension for metadata fra FREG på gender-elementet Kodeverk, det benyttes kodeverk fra HL7 FHIR, hvis det er hensiktsmessig - Eksempel Personkjønn benytter administrative-gender CodeSystem - Kan mappes til Personkjønn (mann, kvinne) fra FREG ved hjelp av CodeSystem definisjon og ConceptMaps Kapsle inn FREG spesifikk informasjon i egne extensions - Ulempe: Fører til mange extensions Alle definisjoner og dokumentasjon i engelsk språkdrakt Alle elementnavn på engelsk (samme som no-basis profilene) - Alias definerer sammenheng med underliggende FREG element Side 22

23 Persondata på HL7 FHIR oversikt FHIR komponenter i bruk for å beskrive personinformasjon Individuals - Personer og relasjoner - Metadata fra FREG Datatypes - Strukturer for adresser, personnavn og identifikatorer - Metadata fra FREG Security - Hendelser, dokumentasjon av endringer Terminology - Koding og terminologi Conformance - Definerer REST grensesnittet Side 23

24 gd-person

25 FHIR tilpasninger (1) Relasjoner lagres i FHIR ressursen RelatedPerson - All informasjon om relasjoner lagres derfor i egne FHIR ressurs instanser - Knyttes sammen gjennom referansen til Person-ressurs instansen gjennom RelatedPerson.patient referansen - Konsumenter må gjennomføre egne søk for å hente disse fra tjenesten

26 FHIR tilpasninger (2) Personidentifikator fra FREG ligger i identifier elementet i gd-person (definert i datatypene gd- Identifier-FREG og gd-identifier-foreign) - Legger til extension for status og metadata Personnavn ligger i name elementet definert i datatypen gd-humanname - Extensions for middlename og metadata - Søkeparametere for navn, fornavn, mellomnavn og etternavn Personkjønn ligger i gender elementet - Extension for metadata - Det finnes bare ett kjønn i FHIR, «kjønnshistorikk» fra FREG eksponeres derfor ikke Adressebeskyttelse lagt i gd-person.meta.security elementet Fødselsdato ligger i birthdate - Extensions FødselINorge og Fødsel - Metadata knyttet til extension Fødsel Adresse ligger i address - Se egen foil Side 26

27 gd-relatedperson Benyttes til sivilstand, familierelasjon, foreldreansvar og vergemål Relasjoner i FHIR kommer som en RelatedPerson NB Endring v2.2.0! Retning på relationship - Definert fra RelatedPerson.patient instans til RelatedPerson instans Slice og extension på hver slice - Ikke «pent» fregmetadata på hver relasjonstype Side 27

28 Eksempel FREG vs gd-person, en enkel familie

29 Eksempel FREG Alle relasjoner til andre personer eksponeres som relasjoner i persondokumentet Side 29

30 Eksempel gd-person HL7 FHIR opererer ikke med egen ressurs for relasjoner men konstruerer en RelatedPerson for å uttrykke relasjoner I FHIR modellen må man derfor hente både gd-person og gd-relatedperson instanser hvor personrelasjoner ligger lagret Side 30

31 Eksempel søk på fødselsnummer POST /baser4/person/_search?_elements=identifier,address HTTP/1.1 - Host: hapi.fhir.org - Content-Type: application/x-www-form-urlencoded - identifier=urn:oid: Side 31

32 gd-address Baserer seg på Adressetypene i FREG 9 innholdstyper FHIR modellen deler i fem 6 adressetyper - fregaddresstype En komplisert modell med mange nye adressetyper som konsumentene ikke forholder seg til i dag fregmetadata gyldighet i FREG addressmetadata type og annen adresserelatert metadata

33 gd-address Adresseinnholdstypene mapper til FHIR modellen slik: - gd-address-cadastral matrikkeladresse - gd-address-box postboksadresse - gd-address-freeform PostadresseIFrittFormat og Internasjonal AdresseIFrittFormat - gd-address-international internasjonaladresse - gd-address-street vegadresse og vegadresseforpost - gd-address-unknown informasjon om ukjent adresse (bosted eller opphold) Hver adresse i persondokumentet inneholder Adressetype av en viss innholdstype angitt i fregaddresscontenttype Side 33

34 Eksempel Ukjent bosted Flytting: Fra ET miljø Side 34

35 Hendelser prosess Side 35

36 Gd-Provenance Added an extension targetelement to point to the elements that has actual changes GF23076 Documenting how this will work to document change events on the Master Person Index

37 Eksempel Side 37

38 CapabilityStatement Dataminimering med _elements interaksjon Beskriver hva server (Persontjenesten) skal støtte av REST interaksjoner (L1) - Søk på Patient - Søk på RelatedPerson - Søk på Provenance Include og revinclude for å få for eksempel alle relasjoner (RelatedPerson) til en folkeregisterperson (L1) Side 38

39 Noen custom søkeparametere Fornavn, etternavn, mellomnavn (given, family og middlename) - Mellomnavn er en særnorsk extension, definert i no-basis - Fornavn og etternavn er vanlige søkeparameter for ressurstypen Patient, men ikke Person i HL7 FHIR - Adressetyper og adresseinnholdstyper (L1) - Enhver extension man skal kunne søke på må defineres som custom søkeparameter Side 40

40 gd-humanname Folkeregisterpersonnavn originalname FHIR ressursen inneholder elementer som ikke benyttes eller erstattes av fregmetadata - Use det er angitt at Personnavn fra FREG er offisielle eller utgåtte navn (fregmetadata) - Prefix og suffix ikke definert i lov om personnavn, ikke en del av FREG - Period angitt i fregmetadata

41 gd-identifier-freg Folkeregisteridentifikator fra FREG utenlandsk personidentifikasjon og utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer fra FREG Konstruert for å innføre statuskode og metadata fra FREG Lovlige Identifikatorer fra FREG er DNR og FNR Angis med oid (i tråd med no-basis): - urn:oid: urn:oid: FREG benytter koder: - fødselsnummer/dnummer Eget kodeverk for utenlandske identifikatorer: gd-person-identificationnumbertype-v05.codesystem Side 42

42 Endringer i release This is a service release to include changes to the documentation based on feedback on the version. No breaking changes in the capabilities are documented in this version, but several updated to extend the capabilites described in the CapabilityStatement. - Added search parameter support for several search parameters in the CapabilityStatement - Added SearchParameter definitions for AddressContentType and AddressType - Added Search parameter definition for given and family names of a Person - Updated CapabilityStatement to include several new search parameters - Major update to the documentation of RelatedPerson to clarify how this Resource is used to code FREG data - Updates to the "Readers Guide" to clarify the use of POST transaction and the meaning of must-support flags in this ImplementationGuide - Some minor documentation changes in the gd-person StructureDefinition, updates to clarify the documentation concerning birthdate and foreignidentifier - gd-birth-in-norway bugfix, added freg-metadata to extension - gd-person-citizenship Change the name of the codesystem/valueset, updates to documentation - gd-migration.structuredefinition-extension, update to documentation and ValueSet - gd-identifier-foreign update to codesystems and documentation - gd-identifier update documentation - Updated CapabilityStatement for both L0 and L1 - Updated documentation for RelatedPerson.patient references

43 Lenker til spesifikasjon Implementasjonsguide på SIMPLIFIER Kildekode for FHIR definisjoner - Spesifikasjonen for FREG - Side 44

Nytt folkeregister i Informasjon fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

Nytt folkeregister i Informasjon fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Nytt folkeregister i 2019 Informasjon fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Innhold 1. Hvorfor trenger Norge et nytt folkeregister? 2. Hva endres? 3. Hvordan forbereder vi omgivelsene? 4. Hvordan

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av Folkeregistertjenestene Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon Dato av endring 1.0 30.04.2018 Første

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon Dato av endring 1.0 30.04.2018 Første

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon Dato av endring 1.0 30.04.2018 Første

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av Folkeregistertjenestene Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av Folkeregistertjenestene Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret

Modernisering av Folkeregisteret 30. Sep 2016 Modernisering av Folkeregisteret Konferanse om offentlig-privat samarbeid om digitalisering «Vi gjør det enklere sammen» Bilde: visitnorway.com Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av Folkeregistertjenestene Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av Folkeregistertjenestene Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon

Detaljer

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret

Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Spesifikasjon av Folkeregistertjenestene Spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon

Detaljer

Hendelser fra Folkeregisteret

Hendelser fra Folkeregisteret Hendelser fra Folkeregisteret Tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret Hendelser fra Folkeregisteret Side 1 1 Endringsoversikt Versjon Dato Beskrivelse av endring 1.0 27.11.2018 Første versjon

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret

Modernisering av Folkeregisteret Modernisering av Folkeregisteret Normkonferansen 28.11.2018 Marit Larsen Haarr Prosjektleder MF Helse Konsument Direktoratet for e-helse Hvem er jeg? Bruk av modernisert folkeregister Normkonferansen 28.

Detaljer

Smidig innføring og endringsledelse

Smidig innføring og endringsledelse Smidig innføring og endringsledelse Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret v/innføringsansvarlig Therese B. Fischer SmidigDig 2017 23.05.2017 Ca. 10 ulike produsenter Folkeregisteret: en nasjonal felleskomponent

Detaljer

Informasjonsmodell Modernisering av Folkeregisteret. Informasjonsmodell. Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Terje Kolbu, Informasjonsarkitekt

Informasjonsmodell Modernisering av Folkeregisteret. Informasjonsmodell. Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Terje Kolbu, Informasjonsarkitekt Informasjonsmodell Modernisering Dokumenteier: Viveca Liodden, Prosjektleder Skrevet av: Terje Kolbu, Informasjonsarkitekt Revideres av: Prosjekt Modernisering Versjon: 1.00 Gjelder fra: 28.08.2019 Godkjent

Detaljer

Status-Program for modernisering av Folkeregisteret

Status-Program for modernisering av Folkeregisteret Status-Program for modernisering av Folkeregisteret Thor Granlund SKDIU 1. september 2015 Adresseseminar Kompleksitet Nye 2014 Født i Norge 60 000 Innvandret 70 000 D-nummer 100 000 + 1,5 mill. D-nummer

Detaljer

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL 1.1 INFORMASJONSMODELL Denne modellen skal danne et bilde av informasjonsinnholdet i det nye folkeregisteret. Informasjonsmodellen er en konseptuell modell som gir en overordnet

Detaljer

Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger via EVRY AS for kommunale myndigheter og virksomheter som

Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger via EVRY AS for kommunale myndigheter og virksomheter som (Sett inn avsender navn og adresse her) Dato: Skatt nord Postboks 6310, 9293 Tromsø Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger via EVRY AS for kommunale myndigheter og virksomheter som 1) har hjemmel

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning

Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Modernisering av Folkeregisteret - identitetsforvaltning Difi 9. mars 2016 Programleder Marianne Henriksen, Innovasjons- og utviklingsavdelingen Skattedirektoratet 1 Modernisering av Folkeregisteret PRODUSENTER

Detaljer

2. OVERORDNET MÅL, FUNKSJONALITET, FREMDRIFT, KOSTNADSRAMMER MV. Nedenfor redegjøres det nærmere om mål, fremdrift og kostnader for prosjektet.

2. OVERORDNET MÅL, FUNKSJONALITET, FREMDRIFT, KOSTNADSRAMMER MV. Nedenfor redegjøres det nærmere om mål, fremdrift og kostnader for prosjektet. Mandat for hovedprosjekt modernisering av Folkeregisteret 1. BAKGRUNN Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent og utgjør en viktig del av vår felles infrastruktur. Folkeregisteret er sentralt i offentlig

Detaljer

Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Adresseseminar 2017

Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Adresseseminar 2017 Status fra Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Adresseseminar 2017 21. september 2017 Tuva Benum Interessentoppfølger Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Skattedirektoratet Wibeke Ingwardo

Detaljer

Melding om dødsfall og dødsårsak Brukermanual, utprøving høsten MF Helse versjon 1.1. september 2018

Melding om dødsfall og dødsårsak Brukermanual, utprøving høsten MF Helse versjon 1.1. september 2018 Melding om dødsfall og dødsårsak Brukermanual, utprøving høsten 2018 MF Helse versjon 1.1. september 2018 Brukermanual for melding om dødsfall og dødsårsak Når melding av dødsfall og dødsårsak digitaliseres,

Detaljer

Internasjonale standarder - Rammeverk for felles informasjonsmodeller

Internasjonale standarder - Rammeverk for felles informasjonsmodeller Internasjonale standarder - Rammeverk for felles informasjonsmodeller Arena for informasjonsforvaltning 04.12.2018 Øyvind Aassve Senior rådgiver Direktoratet for e-helse Direktoratet for e-helse myndighetsroller

Detaljer

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Tjenesteeier folkeregister Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

Fullmakt. Fornavn Etternavn. Statsborgerskap Fødselsdato. DUF Sted/Dato. Signatur søker Signatur verge (hvis søkeren er under 18 år)

Fullmakt. Fornavn Etternavn. Statsborgerskap Fødselsdato. DUF Sted/Dato. Signatur søker Signatur verge (hvis søkeren er under 18 år) Fullmakt Herved gir jeg NOAS 1. Fullmakt for innsyn i og oppbevaring av mine saksdokumenter, inkludert eventuell dokumentasjon som inneholder personsensitive opplysninger slik de er definert i personvernforordningens

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

Melding om dødsfall og dødsårsak Brukermanual, utprøving høsten MF Helse Versjon august 2018

Melding om dødsfall og dødsårsak Brukermanual, utprøving høsten MF Helse Versjon august 2018 Melding om dødsfall og dødsårsak Brukermanual, utprøving høsten 2018 MF Helse Versjon august 2018 Brukermanual for melding om dødsfall og dødsårsak Når melding av dødsfall og dødsårsak digitaliseres, vil

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Boris Schürmann (SKD) Agenda 1. Dagens situasjon 2. Samfunnsutvikling og trender 3. Utfordringer 4. Status quo 5. Modernisering

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling

Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling Retningslinje utgitt 03/2019 1 Publikasjonens tittel: Utgitt: 03/2019 Dokumenttype Retningslinje Utgitt av: Direktoratet for e-helse Kontakt: postmottak@ehelse.no

Detaljer

API: Application programming interface, eller programmeringsgrensesnitt

API: Application programming interface, eller programmeringsgrensesnitt API: Application programming interface, eller programmeringsgrensesnitt 1 Interface 1: Cockpit i F16 2 Interface 2: GUI GUI: Graphical user interface The first Graphical User Interface on the XeroxStar

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift for modernisert folkeregister

Høringsuttalelse til forskrift for modernisert folkeregister Skatteetaten Pb 9200 Grønland 0134 OSLO Deres referanse: Vår referanse: 17/10389/ Brevdato: 13.03.2017 Høringsuttalelse til forskrift for modernisert folkeregister 1. Bakgrunn Folkehelseinstituttet har

Detaljer

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14

Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 Studieavdelingen, 10.02.2007. Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Registrere person... 4 1.1 Finn person...4 1.2 Legg inn ny person... 5 1.3 Duplikater... 7 1.4 Endre navn...7 2 Registrering og endring

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Folkeregisteret, Utviklingsplan 2017 Kontaktperson: Marianne Henriksen

Folkeregisteret, Utviklingsplan 2017 Kontaktperson: Marianne Henriksen Folkeregisteret, Utviklingsplan 2017 Kontaktperson: Marianne Henriksen Direktoratet for forvaltning og IKT Folkeregisteret Handler om Essensen av hva Folkeregisteret er: Nasjonal felleskomponent for personopplysninger.

Detaljer

Den europeiske byggenæringen blir digital. hva skjer i Europa? Steen Sunesen Oslo,

Den europeiske byggenæringen blir digital. hva skjer i Europa? Steen Sunesen Oslo, Den europeiske byggenæringen blir digital hva skjer i Europa? Steen Sunesen Oslo, 30.04.2019 Agenda 1. 2. CEN-veileder til ISO 19650 del 1 og 2 3. EFCA Guide Oppdragsgivers krav til BIMleveranser og prosess.

Detaljer

Folkeregisteret Handler om

Folkeregisteret Handler om Folkeregisteret Endringer Endringer i denne versjon Oppdatert overordnede tidslinjer til å gjelde fom 2015 tom 2019 Endret utseende på utviklingsplanen («renere» og mer oversiktlig layout) Endret rekkefølgen

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (UTF8*)

Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (UTF8*) Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor (UTF8*) Saksansvarlig Kompetansesenter tegnsett (SKD) v/ Terje Kolbu og Ina Glymer Saksunderlag Høringsnotat Vedlegg til høringsnotat Utredning Høringssvar (oppsummering)

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Melding om dødsfall og dødsårsak Hvordan melde digitalt. og Folkehelseinstituttet

Melding om dødsfall og dødsårsak Hvordan melde digitalt. og Folkehelseinstituttet Melding om dødsfall og dødsårsak Hvordan melde digitalt og Folkehelseinstituttet MF Helse Eksempel på dagens prosess Dagens papirbaserte løsning innebærer at samme informasjon registreres manuelt av flere

Detaljer

- Hva hører inn under begrepet Grunndata, og hvilken rolle har Grunndata i denne sammenhengen

- Hva hører inn under begrepet Grunndata, og hvilken rolle har Grunndata i denne sammenhengen - Hva hører inn under begrepet Grunndata, og hvilken rolle har Grunndata i denne sammenhengen Grunndata Ronny Holten Olsen Produktansvarlig Grunndata Innholdsfortegnelse Hva er Grunndata? Hvordan kan dataene

Detaljer

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver

Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet. Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet Øyvind Roseth - Prosjektleder Morten Aune Johannessen - Seniorrådgiver 1 Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

Felles språk- arbeid med terminologier og standardisering

Felles språk- arbeid med terminologier og standardisering Felles språk- arbeid med terminologier og standardisering 03.06.19 Linn Brandt Seniorrådgiver, lege Avd. for kodeverk og terminologi Innhold 1. Hvor passer felles språk inn i det vi gjør? 2. Muligheter

Detaljer

Kjernejournal. Ehelse Bent A. Larsen

Kjernejournal. Ehelse Bent A. Larsen Kjernejournal Ehelse 2019 8.5.19 Bent A. Larsen Samhandlingsreformen - fundament for Kjernejournal Med kjernejournal skal helsepersonell kunne forebygge utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Smarte tilleggsmoduler. - et lite utvalg. Anne-Lill Holme, Contesto as 23 april 2010

Smarte tilleggsmoduler. - et lite utvalg. Anne-Lill Holme, Contesto as 23 april 2010 Smarte tilleggsmoduler - et lite utvalg Anne-Lill Holme, Contesto as 23 april 2010 edocs WebTool edocs WebTool (1) edocs WebTool er et administratorverktøy Det er utviklet for å gi ekstra funksjonalitet

Detaljer

Det sentrale folkeregister Innføring av nye rettighetspakker som følge av ny lov om folkeregistrering

Det sentrale folkeregister Innføring av nye rettighetspakker som følge av ny lov om folkeregistrering Versjon: 1.0 Dato: 06.07.18 evry.com Beskrivelse av Det sentrale folkeregister Innføring av nye rettighetspakker som følge av ny lov om folkeregistrering Innhold 1 Innledning 3 2 Teknisk grensesnitt 4

Detaljer

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur

Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Modernisering av Folkeregisteret NOKIOS 2011, WS 3 virksomhetsarkitektur Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda 1. Bakgrunn og status for moderniseringsprogrammet 2. Utvikling av Folkeregisteret som

Detaljer

Video om xid er tilgjengelig her:

Video om xid er tilgjengelig her: Video om xid er tilgjengelig her: https://youtu.be/3koj1qtnhcq En ny innloggingstjeneste fra BankID Norge Kjapt Brukerne kommer rett inn på innlogget side, med ett eller ingen klikk! Trygt xid er bygget

Detaljer

Orders Ethernet connect

Orders Ethernet connect Orders Ethernet connect For å registrere en ny bestilling, åpne Orders modulen og velg under appleten Order List. Klikk på appleten Line Items for å hente frem nytt skjermbilde. 2 Klikk på New under Sales

Detaljer

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3 Relational Algebra 1 Unit 3.3 Unit 3.3 - Relational Algebra 1 1 Relational Algebra Relational Algebra is : the formal description of how a relational database operates the mathematics which underpin SQL

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11

Konfigurasjonsstyring. INF1050: Gjennomgang, uke 11 Konfigurasjonsstyring INF1050: Gjennomgang, uke 11 Kompetansemål Konfigurasjonsstyring Hva og hvorfor? I en smidig sammenheng Endringshåndtering Versjonhåndtering Systembygging Release -håndtering Del

Detaljer

ESPEN.SLOTVIK@BRREG.NO Informasjonsforvaltning betyr å ta et helhetlig ansvar for å nå potensialet som ligger i utnyttelse av data, med ivaretakelse av kvalitet og sikkerhet Informasjonsforvaltningsprosjektene

Detaljer

API hva er det, og trenger vi det? 14. mars 2017 Asbjørn Risan, BIBSYS

API hva er det, og trenger vi det? 14. mars 2017 Asbjørn Risan, BIBSYS API hva er det, og trenger vi det? 14. mars 2017 Asbjørn Risan, BIBSYS Hvem er jeg? Masterutdannet bibliotekar ved Høgskolen i Oslo med spesialisering innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Tjenesteansvarlig

Detaljer

Informasjonsmøte. HMS-kort fra Nye løsninger og nye muligheter. Trondheim, kl

Informasjonsmøte. HMS-kort fra Nye løsninger og nye muligheter. Trondheim, kl Informasjonsmøte HMS-kort fra 2020 - Nye løsninger og nye muligheter Trondheim, 17.19.2019 kl 9-11 Velkommen Stig Magnar Løvås Regiondirektør, Arbeidstilsynet Midt-Norge HMS-kort bakgrunn Innført i bygge

Detaljer

pnvdb Documentation Release Jan Tore Kyrdalen

pnvdb Documentation Release Jan Tore Kyrdalen pnvdb Documentation Release 0.1.0 Jan Tore Kyrdalen Oct 31, 2017 Contents 1 Installation 3 2 Getting started 5 3 Methods 7 3.1 status................................................... 7 3.2 objekt...................................................

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012

Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Modernisering av folkeregisteret Nordisk adressemøte, Oslo 30.-31. mai 2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Behovet for modernisering Fremtidens folkeregister Spørsmål / innspill Behovet for

Detaljer

Utfordringer med feil adresser

Utfordringer med feil adresser Frode Wold, Norway Post Karleby/Kokkola, Finland, 22.5.2014 GATEADRESSERT BOKSPOST POST TO P.O.BOX BUT ADDRESSED WITH STREET ADDRESSES Konsekvenser; Posten sorteres til postbudet først. Forsinkelser, merkostnader,

Detaljer

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Dialogkonferanse mellom Skattedirektoratet, leverandører og NHO

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Dialogkonferanse mellom Skattedirektoratet, leverandører og NHO Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret Dialogkonferanse mellom Skattedirektoratet, leverandører og NHO 31. mars 2014 1 Velkommen! Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret første pilot fra Skatteetaten

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Ny personidentifikator (PID) - utrede en kjønnsnøytral identifikator, Moderniseringsprogram for Folkeregisteret

Ny personidentifikator (PID) - utrede en kjønnsnøytral identifikator, Moderniseringsprogram for Folkeregisteret Til: Kopi: Skattedirektoratet v/marianne Henriksen Vigdis Olsen Dato: 24.april 2014 Saksnr: 10/7967-78 Fra: Helsedirektoratet Saksbehandler: Mona Holsve Ofigsø Ansvarlig: Norunn Elin Saure Notat Ny personidentifikator

Detaljer

HEI! OG VELKOMMEN SOM NY MEMENTO TRENER!

HEI! OG VELKOMMEN SOM NY MEMENTO TRENER! HEI! OG VELKOMMEN SOM NY MEMENTO TRENER! I dette dokumentet vil du få en innføring i hvordan du setter opp din profil og gjør deg klar til å ta imot kunder i appen. Her er en liten oppsummering av hva

Detaljer

Skattemeldingen Hvordan få tak i den? Fasteverger.no 1

Skattemeldingen Hvordan få tak i den? Fasteverger.no 1 Skattemeldingen 2018 Hvordan få tak i den? Fasteverger.no 1 Innledning Tidligere orienterte Fylkesmannen Folkeregisteret (skatteetaten) om adresse. Nå er det din oppgave. Avtal med vergehaver og få godkjenning

Detaljer

Samtykker - er nå det så viktig? Nye regler fra 25. mai 2018 Lars Erik Ribe Anderssen (Personvernombud) og Thorkild Stray (Tech Lead GDPR)

Samtykker - er nå det så viktig? Nye regler fra 25. mai 2018 Lars Erik Ribe Anderssen (Personvernombud) og Thorkild Stray (Tech Lead GDPR) Samtykker - er nå det så viktig? Nye regler fra 25. mai 2018 Lars Erik Ribe Anderssen (Personvernombud) og Thorkild Stray (Tech Lead GDPR) Personvern = personopplysningsvern PERSONOPPLYSNINGSVERN Informasjon

Detaljer

HEI! OG VELKOMMEN SOM EN DEL AV MEMENTO U! Denne hjelpeguiden inneholder informasjon for deg som Mementotrener og/eller Aktivitetspartner

HEI! OG VELKOMMEN SOM EN DEL AV MEMENTO U! Denne hjelpeguiden inneholder informasjon for deg som Mementotrener og/eller Aktivitetspartner HEI! OG VELKOMMEN SOM EN DEL AV MEMENTO U! Denne hjelpeguiden inneholder informasjon for deg som Mementotrener og/eller Aktivitetspartner MEMENTO TRENER I dette dokumentet vil du få en innføring i hvordan

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering UIO-23.10.2014 Unn Disch Kihle, Systemforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Litt om vår organisasjon 1. Matrikkelen

Detaljer

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Semantikk og Informasjonsarkitektur i Skatteetaten Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Enraged cow injures farmer with axe Bakgrunn og tildeling for prosjektet I regjeringens arbeid med fornying

Detaljer

Gjenbruk av informasjon, redusert dobbeltregistrering. Erfaringer fra NSDs digitalisering i og for sektorene

Gjenbruk av informasjon, redusert dobbeltregistrering. Erfaringer fra NSDs digitalisering i og for sektorene NSD Norsk senter for forskningsdata Gjenbruk av informasjon, redusert dobbeltregistrering Erfaringer fra NSDs digitalisering i og for sektorene Digitaliseringskonferansen for forskning og høyere utdanning

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

GraphQL. Hva, hvorfor, hvordan

GraphQL. Hva, hvorfor, hvordan GraphQL Hva, hvorfor, hvordan Dag Olav Prestegarden BouvetOne Nord, 4. mai 2017 Ikke dette Eller dette Men dette Noen problemer med web-apier i dag GraphQL som løsning Features ved GraphQL Agenda Skjemadefinisjon

Detaljer

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge

Bakgrunn og motiver. Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør. Milepæler: Det nasjonale kompetansesenteret for IT og Demokrati i Norge Nytt landsdekkende lekdommerregister Faglig forum for formannskapssekretærer Terje Gusdal Bakgrunn og motiver Vår rolle i Valg 1985: Agder Data Lokal leverandør Formål: forenkle de manuelle valgoppgjørene

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

Effektiv testing med rike anonymiserte testdata

Effektiv testing med rike anonymiserte testdata Effektiv testing med rike anonymiserte testdata 20. september 2016 Helene Aune Skatteetaten Erik Rogstad 21. september 2016 Skatteetatens IT- og Servicepartner Skatteetatens leverandør av IT- og administrative

Detaljer

Vedlegg 1 Forklaring av årsakskoder Årsakskode Endringstype(E/A/T) (*) 02 INNVANDRING Innvandring Regdato T,E,A før valgdagen 33 ANNULLERING Utvandring utenl. statsborgerskap Regdato før valgdagen KUN

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av vergemålsloven 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge

Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Opprettelse av kapitalkonto for person med verge Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) 48, jf. 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer