Brukerveiledning Systeminnstillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Systeminnstillinger"

Transkript

1 Brukerveiledning Systeminnstillinger

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen nøye før du bruker maskinen. Oppbevar den på et hendig sted slik at det er lett å bruke den som referanse. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår som resultat av håndtering eller bruk av maskinen. For å sikre riktig bruk av denne maskinen, er det viktig at du leser Sikkerhetsinformasjon før den tas i bruk. : Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. For detaljer vennligst kontakt din lokale forhandler. Lasersikkerhet: Denne maskinen regnes som laserutstyr i klasse 1, klarert for kontor- og EDB-bruk. Maskinen inneholder to GaAIA-laserdioder, 5 milliwatt, nanometer bølgelengde for hver diode. Direkte (eller indirekte reflektert) øyekontakt med laserstrålen kan føre til alvorlig øyeskade. Sikkerhetsinnretninger og låsemekanismer er utviklet for å hindre enhver mulig eksponering av laserstrålen til brukeren. Følgende etikett er festet på baksiden av maskinen. Forsiktig: Bruk av kontrollelementer, justering eller utførelse av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken, kan føre til eksponering for farlig stråling. : Maskinenes modellnavn forekommer ikke på de følgende sidene. Kontroller din maskintype før du leser denne håndboken. (For detaljer se s.16 Maskintyper.) Type 1: DSm735 Type 2: DSm745 Enkelte typer kan være utilgjengelige i noen land. For detaljer vennligst kontakt din lokale forhandler. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. For å oppnå god kopikvalitet anbefaler leverandøren at man bruker original toner fra leverandøren. Leverandøren har intet ansvar for eventuell skade eller utgifter som kan være forårsaket av bruk av ikkeoriginale deler fra leverandøren av dine kontorprodukter. Strømkilde V, 50/60Hz, 8A eller mer Vennligst sørg for å koble strømledningen til en strømkilde som anvist ovenfor. For detaljer om strømkilde se s.151 Strømtilkobling.

3 Håndbøker for denne maskinen Håndbøkene nedenfor inneholder informasjon om hvordan du bruker denne maskinen. Hvis du vil ha informasjon om bestemte funksjoner, se relevante deler av denne håndboken. Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintypen. Du trenger ha Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Maskinen leveres med to CD-er: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Brukerveiledning Systeminnstillinger (denne håndboken) (PDF-fil - CD-ROM1) Gir en oversikt over maskinen og beskriver Systeminnstillinger (som innstillinger for papirmagasin), dokumentserver-funksjoner og feilsøking. Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Sikkerhetsreferanse Denne veiledningen er beregnet på administratorer av denne maskinen. Dokumentet beskriver sikkerhetsfunksjoner som administrator kan bruke for å beskytte data fra å bli klusset med, eller hindrer uautorisert bruk av maskinen. Referer også til denne veiledningen for registreringsprosedyrer for administratorer i tillegg til å stille bruker- og administratorautentisering. Nettverksveiledning (PDF-fil - CD-ROM1) Gir informasjon om konfigurering og bruk av skriveren i et nettverksmiljø, eller ved bruk av programvare. Veiledningen dekker alle modeller og inneholder derfor funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på din modell. Bilder, illustrasjoner, funksjoner og støttede operativsystem kan avvike fra din modell. Kopireferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens kopieringsfunksjon. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens faksfunksjon. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver avanserte faksfunksjoner, som linjeinnstillinger og prosedyrer for registrering av ID-er. Skriverreferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver systeminnstillinger, bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skriverfunksjon. i

4 Skannerreferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skannerfunksjon. Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et verktøy som er inkludert på CD-ROM-en merket Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning (PDF-fil - CD-ROM2) Beskriver installasjonen av og driftsmiljøet for DeskTopBinder Lite i detalj. Denne veiledningen kan vises fra [Oppsett]-skjermen når DeskTopBinder Lite er installert. DeskTopBinder Innføringshåndbok (PDF-fil - CD-ROM2) Beskriver bruk av DeskTopBinder Lite og gir en oversikt over funksjonene. Denne veiledningen legges til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Veiledning for Auto Document Link (PDF-fil - CD-ROM2) Beskriver bruk av og funksjoner for Auto Document Link installert med Desk- TopBinder Lite. Denne veiledningen legges til på [Start]-menyen når Desk- TopBinder Lite installeres. Andre håndbøker PS3-tillegg (PDF-fil - CD-ROM1) UNIX-tillegg (tilgjengelig fra en autorisert forhandler, eller som PDF-fil på våre nettsider). ii

5 Hva du kan gjøre med denne maskinen De neste avsnittene gir en innføring i hvordan du bruker funksjonene på denne maskinen og viser hvilke håndbøker som inneholder detaljerte opplysninger. Produkter som er merket med en stjerne (*), er ekstrautstyr. Hvis du vil ha detaljert informasjon om ekstrautstyr, kan du se s.19 Ekstrautstyr eller kontakte nærmeste forhandler. Funksjoner for kopimaskin, faks, skriver og skanner Bruke lagrede dokumenter GCKONN2J AHT002S Denne maskinen har funksjoner for kopimaskin*, faks*, skriver* og skanner*. Du kan ta kopier av originaler. Med en bunkesorterer* kan du sortere og stifte kopier. Se Kopireferanse. Du kan sende originaler med faks eller e-post og motta fakser fra andre. Se Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> og Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Du kan skrive ut dokumenter som er laget i andre programmer. Se Skriverreferanse. Du kan skanne originaler og sende skannede filer til en datamaskin. Se Skannerreferanse. Du kan lagre filer som er skannet av denne maskinen, eller filer sendt fra andre fakser eller datamaskiner, på maskinens harddisk. Du kan skrive ut og fakse lagrede dokumenter etter behov. Du kan også endre skriverinnstillingene og skrive ut flere dokumenter (Dokumentserver). Se s.37 Bruke dokumentserveren. Med DeskTopBinder Professional*/Litekan du søke etter, kontrollere, skrive ut og slette lagrede dokumenter fra datamaskinen din. Du kan også gjenopprette lagrede dokumenter som ble skannet inn i skannermodus. Med filformatkonvertereren* kan du til og med laste ned dokumenter lagret i kopieringsog utskriftsfunksjonene til din datamaskin Se Nettverksveiledning og Skannerreferanse. iii

6 Sende og motta papirløse fakser Fakssending og -mottak over internett. Mottak GCKONN8J Du kan lagre mottatte faksmeldinger på maskinens harddisk i stedet for å skrive dem ut på papir. Du kan bruke DeskTopBinder Professional eller Web Image Monitor til å kontrollere, skrive ut, slette, gjenopprette eller laste ned dokumenter fra din egen datamaskin (lagre mottatte dokumenter). Se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Overføring GCKONN3J Du kan sende faksdokumenter via e- post ved å spesifisere mottakerens e- postadresse (fakssendinger over internett). Du kan motta sendte dokumenter med Internett-faks eller fra datamaskiner (faksmottak over internett). Se Faksreferanse <Grunnfunksjoner>. Du kan sende fakser ved å bruke data som f.eks. IP-adressen for å angi IP-faksdestinasjonen (IP-faks overføring). De sendte filene kan mottas ved hjelp av en Internettfaks-maskin (IPfaks mottak). Se Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner>. AHT003S Du kan sende dokumenter som er laget i andre programmer, direkte til andre faksmaskiner, uten å kjøre en utskriftsjobb (LAN-Fax). Se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. iv

7 Bruke skanneren i et nettverksmiljø Administrere maskinen/beskytte dokumenter (sikkerhetsfunksjoner) AHT005S Du kan sende skannede filer til en spesifisert destinasjon ved hjelp av e-post (sende skannet fil via e-post). Se Skannerreferanse. Med ScanRouter delivery software, kan du lagre skannede filer på spesifiserte destinasjoner i nettverket (Ved hjelp av skannerfunksjonen for nettverkslevering) Se Skannerreferanse. Du kan sende skannede filer direkte til mapper ( sende innskannet fil ved hjelp av skann til mappe). Se Skannerreferanse. AHT006S Du kan beskytte dokumenter fra uautorisert tilgang, og hindre at de kopieres uten tillatelse. Se Sikkerhetsreferanse. Du kan kontrollere bruken av maskinen i tillegg til å hindre at maskinens innstillinger blir endret uten autorisasjon. Se Sikkerhetsreferanse. Ved å sette et passord kan du hindre uautorisert tilgang via nettverket. Se Sikkerhetsreferanse. Du kan slette dataene på harddisken, slik at du forhindrer at informasjon lekker ut. Se brukerveiledningen for DataOverWriteSecurity Unit* og Sikkerhetsreferanse. v

8 Overvåke maskinen fra datamaskinen Hindre uautorisert kopi AHU004S AHT007S Du kan overvåke maskinens status og endre innstillingene med en datamaskin. Med SmartDeviceMonitor for Admin, SmartDeviceMonitor for Client eller Web Image Monitor kan du benytte en datamaskin til å overvåke maskinens status, som å kontrollere papirbeholdningen, feilmatinger eller lignende. Se Nettverksveiledning. Du kan også bruke Web Image Monitor til å definere nettverksinnstillinger. Se Nettverksveiledning. Du kan også bruke Web Image Monitor til å registrere og administrere for eksempel brukerkoder, faksnummer, e-postadresser og mapper i adresseboken. Se Web Image Monitors hjelpetekst. Ved hjelp av Web Image Monitor kan du motta e-post som varsler deg når det er tomt for toner eller papiret er matet inn feil. Se Web Image Monitors hjelpetekst. Ved hjelp av Web Image Monitor kan du motta informasjon om maskinstatus via e-post. Se Web Image Monitors hjelpetekst. Ved å bruke skriverdriveren, kan du legge inn et mønster i det ferdige dokumentet. Hvis dokumentet kopieres på en maskin med Copy Data Security Unit*, er beskyttede sider gråe i kopien, noe som hindrer at konfidensiell informasjon blir kopiert. Hvis dokumentet kopieres på en maskin uten Copy Data Security Unit*, blir den skjulte teksten tydelig i kopien, og viser at kopien er uautorisert. Se skriverdriverens hjelpefunksjon og Skriverreferanse. Ved hjelp av skriveren, kan du legge inn tekst i det utskrevne dokumentet for å prøve å forhindre uatorisert kopiering. Hvis dokumentet kopieres, skannes eller lagres på en dokumentserver av en kopimaskin eller en multifunksjonsmaskin, vil den innlagte teksten vises klart og tydelig på kopien slik at du forhindrer uautorisert kopiering. Se skriverdriverens hjelpefunksjon og Skriverreferanse. Hvis et dokument som er beskyttet mot uautorisert kopiering blir kopiert på en maskin som er utstyrt med Copy Data Security Unit*, piper maskinen for å varsle brukerne om at det er gjort forsøk på uautorisert kopiering. Se Sikkerhetsreferanse. vi

9 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hva du kan gjøre med denne maskinen...iii Funksjoner for kopimaskin, faks, skriver og skanner... iii Bruke lagrede dokumenter... iii Sende og motta papirløse fakser... iv Fakssending og -mottak over internett... iv Bruke skanneren i et nettverksmiljø... v Administrere maskinen/beskytte dokumenter (sikkerhetsfunksjoner)... v Overvåke maskinen fra datamaskinen... vi Hindre uautorisert kopi... vi nad...1 Opphavsrett og varemerker...2 Varemerker...2 Informasjon om installert programvare...3 Slik leser du denne håndboken...10 Sikkerhetsinstruksjoner...11 Brukersikkerhet...11 Plassering av etiketter med RADVARSEL og RFORSIKTIG...13 ENERGY STAR-program...14 Maskintyper Komme i gang Veiviser til komponentene...17 Ekstrautstyr...19 Eksternt ekstrautstyr...19 Internt ekstrautstyr...20 Kontrollpanelet...21 Skjermpanel...23 Når autentiserings-skjermbildet vises...24 Slå på strømmen...25 Slå på hovedstrømmen...25 Slå på strømmen...25 Slå av strømmen...26 Slå av hovedstrømmen...26 Spare energi Bruke flere funksjoner samtidig Endre modus...29 Flertilgang...31 vii

10 3. Dokumentserver Forhold mellom dokumentserveren og andre funksjoner...35 Dokumentserverdisplay...36 Bruke dokumentserveren...37 Lagre data...37 Endre et filnavn, brukernavn eller passord for et lagret dokument...40 Søke etter lagrede dokumenter...41 Skrive ut lagrede dokumenter...42 Slette lagrede dokumenter...45 Vise lagrede dokumenter ved hjelp av Web Image Monitor...45 Laste ned lagrede dokumenter...46 Innstillinger for dokumentserveren Brukerverktøy (systeminnstillinger) Brukerverktøy-menyen (Systeminnstillinger)...49 Bruke brukerverktøyene (systeminnstillinger)...52 Endre standardinnstillingene...52 Avslutte brukerverktøy...52 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy...53 Generelle funksjoner...53 Papirformatinnstillinger...56 Tidsurinnstillinger...59 Administrasjonsverktøy Registrere adresser og brukere for faks-/skannerfunksjoner Adressebok...67 Registrere navn...70 Registrere et navn...70 Endre et registrert navn...71 Slette et registrert navn...71 Autentiseringsinformasjon...72 Registrere en ny brukerkode...72 Endre en brukerkode...73 Slette en brukerkode...74 Vise telleverk for hver brukerkode...74 Skrive ut telleverket for hver brukerkode...74 Nullstille antall utskrifter...75 Faksdestinasjon...77 Registrere en faksdestinasjon...78 Endre en registrert faksdestinasjon...80 Slette en registrert faksdestinasjon...81 Registrere en IP-faksdestinasjon...82 Endre en registrert IP-faksdestinasjon...83 Slette en registrert IP-faksdestinasjon...84 E-postdestinasjon...86 Registrere en e-postdestinasjon...86 Endre en registrert e-postdestinasjon...87 Slette en registrert e-postdestinasjon...88 viii

11 Registrere mapper...89 Bruke SMB for tilkobling...89 Bruke FTP for tilkobling...93 Bruke NCP for tilkobling...96 Registrere navn i en gruppe Registrere en ny gruppe Registrere navn i en gruppe Vise navn registrert i grupper Fjerne et navn fra en gruppe Endre et gruppenavn Slette en gruppe Legge en gruppe til en annen gruppe Slette en gruppe i en gruppe Registrere en beskyttelseskode Registrere en beskyttelseskode til en enkeltbruker Registrere en beskyttelseskode til en gruppebruker Registrere en overføringsforespørsel Registrere en Overføringsstasjon/ Mottakerstasjon Endre en registrert overføringstasjon/mottakerstasjon Slette en registrert overføringstasjon/mottakerstasjon Registrere autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Feilsøking Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Generelt Dokumentserver B Legge i papir Legge papir i papirmagasin Legge papir i høyvolumsmagasinet (ekstrautstyr) D Etterfylle toner Fjerne toner Sette inn toner x Fjerne feilmatede ark Endre papirformat Endre papirformatet for papirmagasinet d Etterfylle stifter arks bunkesorterer bretts bunkesorterer Bunkesorterer for falsing Fjerne fastlåste stifter arks bunkesorterer bretts bunkesorterer Bunkesorterer for falsing y Fjerne hulleavfall Skifte stempelkassetten ix

12 7. nader Råd og advarsler Toner Håndtering av toner Oppbevaring av toner Brukt toner Plassering av maskinen Maskinens omgivelser Flytting Strømtilkobling Tilgang til maskinen Vedlikehold maskinen Rengjøre glassplaten Rengjøre glassplatedekselet Rengjøre den automatiske dokumentmateren Skifte fotolederenheten (PCU) Andre funksjoner Forespørsel Endre språk Telleverk Vise totaltelleverk Skrive tekst Skrive tekst Tilgjengelige tegn Taster Hvordan legge inn tekst Spesifikasjoner Hovedenheten Ekstrautstyr Glassplatedeksel Automatisk dokumentmater arks bunkesorterer Bunkesorterer med 2 brett Hullenhet Bunkesorterer for falsing Broenhet Internt brett 2 (brett med 1 lomme) Høyvolumsmagasin Papirmatingsenhet Kopipapir Anbefalte papirtyper og formater Ubrukelig papir Oppbevaring av papir INDEKS x

13 nad nad til brukere av trådløst LAN interface (ekstrautstyr) nad til brukere i EØS-land Dette produktet overholder de sentrale krav og forskrifter i EU-direktiv 1999/5/EC av 9. mars 1999 om radioutstyr og telekommunikasjonsutstyr. CE-konformitetserklæringen er tilgjengelig på Internett på adressen: Dette produktet er kun til bruk i EØS eller andre autoriserte land. Utendørs bruk av dette produktet i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia eller Nederland er forbudt. 1

14 Opphavsrett og varemerker Varemerker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Acrobat er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. Varemerket Bluetooth med tilhørende logotyper tilhører Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse merkene fra Ricoh Company, Ltd. er lisensbelagt. NetWare er et registrert varemerke for Novell, Inc. Andre produktnavn er brukt heri kun for identifikasjonsformål og kan være varemerker for sine respektive selskaper. Vi frasier oss alle typer rettigheter til disse merkene. De korrekte navnene til Windows-operativsystemer er som følger: Produktnavnet til Windows 95 er Microsoft Windows 95 Produktnavnet til Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet til Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Professional Produktnavnene til Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Produktnavnene til Windows NT er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 2

15 Informasjon om installert programvare expat Programvaren inkludert kontroller osv. (heretter programvaren ) som er installert på dette produktet, bruker expat i henhold til vilkårene som er beskrevet nedenfor. Produsenten av produktet gir garanti og støtte for programvaren til produktet, inkludert expat, og produsenten av produktet holder utvikleren og innehaveren av opphavsretten til expat fri fra disse forpliktelsene. Du finner informasjon om expat på Internett-adressen: Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper. Copyright 2001, 2002 Expat maintainers. Med dette gis enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ( programvaren ), tillatelse til kostnadsfritt å handle med programvaren uten begrensning, inkludert ubegrenset rett til å bruke, kopiere, endre, integrere, publisere, distribuere, viderelisensiere, og/eller selge kopier av programvaren, og til å gi personer som har fått programvaren, samme rettigheter, i henhold til følgende vilkår: Den ovennevnte merknaden om opphavsrett og denne merknaden om tillatelse skal være inkludert i alle kopier eller viktige deler av programvaren. PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER, UTEN GARANTI AV NOE SLAG, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GA- RANTIER FOR SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRASKRIVELSE AV ETHVERT ANSVAR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. UTVIKLERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPP- HAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES AN- SVARLIG FOR NOEN KRAV, ERSTATNING ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER EN KONTRAKTSMESSIG HANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANNEN HÅNDTERING AV PRO- GRAMVAREN. 3

16 NetBSD 1. nad om opphavsrett for NetBSD For alle brukere som skal bruke dette produktet: Dette produktet inneholder operativsystemet NetBSD: Programvaren som utgjør operativsystemet NetBSD, er ikke offentlig tilgjengelig; utviklerne holder på opphavsretten. Følgende tekst viser merknaden om opphavsrett som brukes for kildekoden til NetBSD. Hvis du ønsker nøyaktig merknad om opphavsrett som gjelder for hver av filene/de binære filene, må du se kildekodetreet. Full kildekode finner du på adressen Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights resered. Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt forutsatt at følgende vilkår overholdes: A Redistribusjon av kildekode må være i overensstemmelse med ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. B Redistribusjon i binær form må gjengi ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen. C Alt reklamemateriell som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren, må vise følgende erkjennelse: Dette produktet inkluderer programvare utviklet av NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragsytere. D Verken navnet til NetBSD Foundation eller navnene til bidragsyterne kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten forhåndsgitt skriftlig samtykke. DENNE PROGRAMVAREN ER LEVERT AV NETBSD FOUNDATION, INC. OG DERES SAMARBEIDSPARTNERE "SLIK DEN ER", OG DET GIS INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI. INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GA- RANTIER KNYTTET TIL SALG OG BRUK TIL ET BESTEMT FORMÅL. NETBSD FOUNDATION, INC. ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE UNDER NOEN OM- STENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TIL- FELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGS- VARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, EL- LER FORRETNINGSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG ANSVARSTEORI, ENTEN KONTRAKTSMESSIG, ANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLU- DERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVA- REN, SELV OM DET ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. 4

17 2. Navneliste over utviklere Alle produktnavn som nevnes her, er varemerker for sine respektive eiere. Følgende merknader kreves for å overholde lisensvilkårene for programvaren som vi har nevnt i dette dokumentet: Dette produktet inkluderer programvare utviklet av University of California, Berkeley og deres bidragsytere. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan R. Stone for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragsytere. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Manuel Bouyer. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Charles Hannum. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Charles M. Hannum. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Christopher G. Demetriou. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av TooLs GmbH. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Terrence R. Lambert. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Adam Glass og Charles Hannum. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Theo de Raadt. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan Stone og Jason R. Thorpe for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av University of California, Lawrence Berkeley og deres bidragsytere. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Christos Zoulas. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Christopher G Demetriou for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Paul Kranenburg. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Adam Glass. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan Stone. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan Stone for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Winning Strategies, Inc. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Frank van der Linden for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet for NetBSD Project av Frank van der Linden Dette produktet inkluderer programvare utviklet for NetBSD Project av Jason R. Thorpe. Programvaren ble utviklet av University of California, Berkeley. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Chris Provenzano, University of California, Berkeley, og deres bidragsytere. 5

18 Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright 2000 Ginger Alliance Ltd. med enerett a) Applikasjonsprogramvaren som er installert i dette produktet inkluderer Sablotron versjon 0.82 (heretter Sablotron 0.82), med modifikasjoner foretatt av produktets produsent. Den originale koden i Sablotron 0.82 er levert av Ginger Alliance Ltd., den opprinnelige utvikleren og den modifiserte koden for Sablotron 0.82 er utledet fra denne originalkoden levert av Ginger Alliance Ltd. b) Produsenten av produktet gir garanti og støtte til programvaren for dette produktet, inkludert Sablotron 0.82 som modifisert, og produsenten av produktet holder Ginger Alliance Ltd., den opprinnelige utvikleren av Sablotron 0.82, ikke ansvarlig når det gjelder disse forpliktelsene. c) Sablotron 0.82 og modifikasjonen av denne er gjort mulig i henhold til betingelsene for Mozilla Public License Version 1.1 (heretter kalt MPL 1.1), og programvaren i dette produktet utgjør Larger Work som definert i MPL 1.1. Programvaren i dette produktet, bortsett fra Sablotron 0.82 som modifisert, er lisensiert av produsenten av produktet i samsvar med separate avtaler. d) Kildekoden til den modifiserte koden til Sablotron 0.82 er tilgjengelig på: e) Kildekoden til Sablotron-programvaren er tilgjengelig på: f) MPL 1.1 er tilgjengelig på: JPEG BIBLIOTEK Programvaren installert i dette produktet er basert på deler av arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen. 6

19 SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights resered. Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt forutsatt at følgende vilkår overholdes: A Redistribusjon av kildekode må være i overensstemmelse med ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. B Redistribusjon i binær form må gjengi ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen. C Navnet Carnegie Mellon University må ikke brukes for å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten forhåndsgitt skriftlig samtykke For tillatelser eller andre rettslige detaljer, vennligst kontakt: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , faks: (412) D Videreformidling av enhver form må inneholde følgende erkjennelse: "Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Computing Services ved Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)." CARNEGIE MELLON UNIVERSITY FRASIER SEG ETHVERT ANSVAR FOR DENNE PROGRAMVAREN, HERUNDER ALLE IMPLISERTE GARANTIER VED- RØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET,IKKE UNDER NOEN OM- STENDIGHET SKAL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY HOLDES ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, UANSETT ART, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DRIFTSTAP, TAP AV DATA ELLER FORTJENESTE, UANSETT OM DETTE SKJER I FORBINDELSE MED KONTRAKTBETINGELSER, FORSØMMELSER ELLER ANNEN SKADEVOL- DENDE HANDLING, SOM SKULLE OPPSTÅ PÅ BAKGRUNN AV ELLER I FOR- BINDESE MED BRUK ELLER YTELSE AV DENNE PROGRAMVAREN. 7

20 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Lisenser til å kopiere å bruke denne programvaren er gitt så lenge den identifiseres som RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til denne programvaren eller dens funksjoner. Lisenser gis også til å lage og bruke avledede produkter så lenge slike produkter identifiseres som avledet fra RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til det avledede produktet. RSA Data Security, Inc. gir ingen fremstillinger som omhandler omsetteligheten av denne programvaren eller hensiktsmessigheten av denne programvaren for noen særskilte formål. Den leveres som den er uten eksplisitte eller implisitte garantier av noen form. Disse merknadene må inkluderes i enhver kopi av dette dokumentet og/eller programvaren. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Produsert All rights resered. Lisenser til å kopiere å bruke denne programvaren er gitt så lenge den identifiseres som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til denne programvaren eller dens funksjoner. Lisenser gis også til å lage og bruke avledede produkter så lenge slike produkter identifiseres som avledet fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til det avledede produktet. RSA Data Security, Inc. gir ingen fremstillinger som omhandler omsetteligheten av denne programvaren eller hensiktsmessigheten av denne programvaren for noen særskilte formål. Den leveres som den er uten eksplisitte eller implisitte garantier av noen form. Disse merknadene må inkluderes i enhver kopi av dette dokumentet og/eller programvaren. 8

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning Kopireferanse

Brukerveiledning Kopireferanse Brukerveiledning Kopireferanse Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Kopi-/Dokumentserverreferanse

Kopi-/Dokumentserverreferanse Brukerveiledning Kopi-/Dokumentserverreferanse 1 3 4 5 Plassere originaler Kopiering Tandemkopi Dokumentserver Tillegg Les denne håndboken nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg

Nettverksveiledning. Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Nettverksveiledning 1 3 4 Bruke en skriverserver Overvåke og konfigurere skriveren Spesielle operasjoner under Windows Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET

FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET Hurtigreferanse 604P17517 FÅ BEST MULIG PRODUKTIVITET ved å bruke alle mulighetene maskinen har. En opplærings- og informasjons-cd fulgte med maskinen. CDen inneholder animerte opplæringsprogrammer og

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok NPD3375-00

Brukerhåndbok NPD3375-00 NPD3375-00 Innholdsfortegnelse Opphavsrett og varemerker Operativsystemversjon Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhet........................................................................ 11 Advarsler, forsiktighetsregler

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Når dette utstyret er i bruk bør alltid følgende forholdsregler tas. Brukersikkerhet I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Varsler om potensielle

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer