Brukerveiledning Systeminnstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Systeminnstillinger"

Transkript

1 Brukerveiledning Systeminnstillinger

2 Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen nøye før du bruker maskinen. Oppbevar den på et hendig sted slik at det er lett å bruke den som referanse. Viktig Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår som resultat av håndtering eller bruk av maskinen. For å sikre riktig bruk av denne maskinen, er det viktig at du leser Sikkerhetsinformasjon før den tas i bruk. : Enkelte av illustrasjonene i denne håndboken kan avvike noe fra din egen maskin. Enkelte typer ekstrautstyr vil ikke være tilgjengelig i alle land. For detaljer vennligst kontakt din lokale forhandler. Lasersikkerhet: Denne maskinen regnes som laserutstyr i klasse 1, klarert for kontor- og EDB-bruk. Maskinen inneholder to GaAIA-laserdioder, 5 milliwatt, nanometer bølgelengde for hver diode. Direkte (eller indirekte reflektert) øyekontakt med laserstrålen kan føre til alvorlig øyeskade. Sikkerhetsinnretninger og låsemekanismer er utviklet for å hindre enhver mulig eksponering av laserstrålen til brukeren. Følgende etikett er festet på baksiden av maskinen. Forsiktig: Bruk av kontrollelementer, justering eller utførelse av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken, kan føre til eksponering for farlig stråling. : Maskinenes modellnavn forekommer ikke på de følgende sidene. Kontroller din maskintype før du leser denne håndboken. (For detaljer se s.16 Maskintyper.) Type 1: DSm735 Type 2: DSm745 Enkelte typer kan være utilgjengelige i noen land. For detaljer vennligst kontakt din lokale forhandler. Det forekommer to slags dimensjonsmål i denne manualen. Bruk den metriske versjonen i forbindelse med denne maskinen. For å oppnå god kopikvalitet anbefaler leverandøren at man bruker original toner fra leverandøren. Leverandøren har intet ansvar for eventuell skade eller utgifter som kan være forårsaket av bruk av ikkeoriginale deler fra leverandøren av dine kontorprodukter. Strømkilde V, 50/60Hz, 8A eller mer Vennligst sørg for å koble strømledningen til en strømkilde som anvist ovenfor. For detaljer om strømkilde se s.151 Strømtilkobling.

3 Håndbøker for denne maskinen Håndbøkene nedenfor inneholder informasjon om hvordan du bruker denne maskinen. Hvis du vil ha informasjon om bestemte funksjoner, se relevante deler av denne håndboken. Håndbøkene som leveres med maskinen, er spesifikke for maskintypen. Du trenger ha Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader for å kunne vise håndbøkene i PDF-format. Maskinen leveres med to CD-er: CD-ROM 1 Operating Instructions CD-ROM 2 Scanner Driver and Document Management Utility Brukerveiledning Systeminnstillinger (denne håndboken) (PDF-fil - CD-ROM1) Gir en oversikt over maskinen og beskriver Systeminnstillinger (som innstillinger for papirmagasin), dokumentserver-funksjoner og feilsøking. Bruk denne håndboken til å finne adressebok-prosedyrer som å registrere faksnumre, e-postadresser og brukerkoder. Sikkerhetsreferanse Denne veiledningen er beregnet på administratorer av denne maskinen. Dokumentet beskriver sikkerhetsfunksjoner som administrator kan bruke for å beskytte data fra å bli klusset med, eller hindrer uautorisert bruk av maskinen. Referer også til denne veiledningen for registreringsprosedyrer for administratorer i tillegg til å stille bruker- og administratorautentisering. Nettverksveiledning (PDF-fil - CD-ROM1) Gir informasjon om konfigurering og bruk av skriveren i et nettverksmiljø, eller ved bruk av programvare. Veiledningen dekker alle modeller og inneholder derfor funksjoner og innstillinger som ikke nødvendigvis er tilgjengelige på din modell. Bilder, illustrasjoner, funksjoner og støttede operativsystem kan avvike fra din modell. Kopireferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens kopieringsfunksjon. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens faksfunksjon. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver avanserte faksfunksjoner, som linjeinnstillinger og prosedyrer for registrering av ID-er. Skriverreferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver systeminnstillinger, bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skriverfunksjon. i

4 Skannerreferanse (PDF-fil - CD-ROM1) Beskriver bruk, funksjoner og feilsøking for maskinens skannerfunksjon. Håndbøker for DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et verktøy som er inkludert på CD-ROM-en merket Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Oppsettveiledning (PDF-fil - CD-ROM2) Beskriver installasjonen av og driftsmiljøet for DeskTopBinder Lite i detalj. Denne veiledningen kan vises fra [Oppsett]-skjermen når DeskTopBinder Lite er installert. DeskTopBinder Innføringshåndbok (PDF-fil - CD-ROM2) Beskriver bruk av DeskTopBinder Lite og gir en oversikt over funksjonene. Denne veiledningen legges til på [Start]-menyen når DeskTopBinder Lite installeres. Veiledning for Auto Document Link (PDF-fil - CD-ROM2) Beskriver bruk av og funksjoner for Auto Document Link installert med Desk- TopBinder Lite. Denne veiledningen legges til på [Start]-menyen når Desk- TopBinder Lite installeres. Andre håndbøker PS3-tillegg (PDF-fil - CD-ROM1) UNIX-tillegg (tilgjengelig fra en autorisert forhandler, eller som PDF-fil på våre nettsider). ii

5 Hva du kan gjøre med denne maskinen De neste avsnittene gir en innføring i hvordan du bruker funksjonene på denne maskinen og viser hvilke håndbøker som inneholder detaljerte opplysninger. Produkter som er merket med en stjerne (*), er ekstrautstyr. Hvis du vil ha detaljert informasjon om ekstrautstyr, kan du se s.19 Ekstrautstyr eller kontakte nærmeste forhandler. Funksjoner for kopimaskin, faks, skriver og skanner Bruke lagrede dokumenter GCKONN2J AHT002S Denne maskinen har funksjoner for kopimaskin*, faks*, skriver* og skanner*. Du kan ta kopier av originaler. Med en bunkesorterer* kan du sortere og stifte kopier. Se Kopireferanse. Du kan sende originaler med faks eller e-post og motta fakser fra andre. Se Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> og Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Du kan skrive ut dokumenter som er laget i andre programmer. Se Skriverreferanse. Du kan skanne originaler og sende skannede filer til en datamaskin. Se Skannerreferanse. Du kan lagre filer som er skannet av denne maskinen, eller filer sendt fra andre fakser eller datamaskiner, på maskinens harddisk. Du kan skrive ut og fakse lagrede dokumenter etter behov. Du kan også endre skriverinnstillingene og skrive ut flere dokumenter (Dokumentserver). Se s.37 Bruke dokumentserveren. Med DeskTopBinder Professional*/Litekan du søke etter, kontrollere, skrive ut og slette lagrede dokumenter fra datamaskinen din. Du kan også gjenopprette lagrede dokumenter som ble skannet inn i skannermodus. Med filformatkonvertereren* kan du til og med laste ned dokumenter lagret i kopieringsog utskriftsfunksjonene til din datamaskin Se Nettverksveiledning og Skannerreferanse. iii

6 Sende og motta papirløse fakser Fakssending og -mottak over internett. Mottak GCKONN8J Du kan lagre mottatte faksmeldinger på maskinens harddisk i stedet for å skrive dem ut på papir. Du kan bruke DeskTopBinder Professional eller Web Image Monitor til å kontrollere, skrive ut, slette, gjenopprette eller laste ned dokumenter fra din egen datamaskin (lagre mottatte dokumenter). Se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. Overføring GCKONN3J Du kan sende faksdokumenter via e- post ved å spesifisere mottakerens e- postadresse (fakssendinger over internett). Du kan motta sendte dokumenter med Internett-faks eller fra datamaskiner (faksmottak over internett). Se Faksreferanse <Grunnfunksjoner>. Du kan sende fakser ved å bruke data som f.eks. IP-adressen for å angi IP-faksdestinasjonen (IP-faks overføring). De sendte filene kan mottas ved hjelp av en Internettfaks-maskin (IPfaks mottak). Se Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner>. AHT003S Du kan sende dokumenter som er laget i andre programmer, direkte til andre faksmaskiner, uten å kjøre en utskriftsjobb (LAN-Fax). Se Faksreferanse <Avanserte funksjoner>. iv

7 Bruke skanneren i et nettverksmiljø Administrere maskinen/beskytte dokumenter (sikkerhetsfunksjoner) AHT005S Du kan sende skannede filer til en spesifisert destinasjon ved hjelp av e-post (sende skannet fil via e-post). Se Skannerreferanse. Med ScanRouter delivery software, kan du lagre skannede filer på spesifiserte destinasjoner i nettverket (Ved hjelp av skannerfunksjonen for nettverkslevering) Se Skannerreferanse. Du kan sende skannede filer direkte til mapper ( sende innskannet fil ved hjelp av skann til mappe). Se Skannerreferanse. AHT006S Du kan beskytte dokumenter fra uautorisert tilgang, og hindre at de kopieres uten tillatelse. Se Sikkerhetsreferanse. Du kan kontrollere bruken av maskinen i tillegg til å hindre at maskinens innstillinger blir endret uten autorisasjon. Se Sikkerhetsreferanse. Ved å sette et passord kan du hindre uautorisert tilgang via nettverket. Se Sikkerhetsreferanse. Du kan slette dataene på harddisken, slik at du forhindrer at informasjon lekker ut. Se brukerveiledningen for DataOverWriteSecurity Unit* og Sikkerhetsreferanse. v

8 Overvåke maskinen fra datamaskinen Hindre uautorisert kopi AHU004S AHT007S Du kan overvåke maskinens status og endre innstillingene med en datamaskin. Med SmartDeviceMonitor for Admin, SmartDeviceMonitor for Client eller Web Image Monitor kan du benytte en datamaskin til å overvåke maskinens status, som å kontrollere papirbeholdningen, feilmatinger eller lignende. Se Nettverksveiledning. Du kan også bruke Web Image Monitor til å definere nettverksinnstillinger. Se Nettverksveiledning. Du kan også bruke Web Image Monitor til å registrere og administrere for eksempel brukerkoder, faksnummer, e-postadresser og mapper i adresseboken. Se Web Image Monitors hjelpetekst. Ved hjelp av Web Image Monitor kan du motta e-post som varsler deg når det er tomt for toner eller papiret er matet inn feil. Se Web Image Monitors hjelpetekst. Ved hjelp av Web Image Monitor kan du motta informasjon om maskinstatus via e-post. Se Web Image Monitors hjelpetekst. Ved å bruke skriverdriveren, kan du legge inn et mønster i det ferdige dokumentet. Hvis dokumentet kopieres på en maskin med Copy Data Security Unit*, er beskyttede sider gråe i kopien, noe som hindrer at konfidensiell informasjon blir kopiert. Hvis dokumentet kopieres på en maskin uten Copy Data Security Unit*, blir den skjulte teksten tydelig i kopien, og viser at kopien er uautorisert. Se skriverdriverens hjelpefunksjon og Skriverreferanse. Ved hjelp av skriveren, kan du legge inn tekst i det utskrevne dokumentet for å prøve å forhindre uatorisert kopiering. Hvis dokumentet kopieres, skannes eller lagres på en dokumentserver av en kopimaskin eller en multifunksjonsmaskin, vil den innlagte teksten vises klart og tydelig på kopien slik at du forhindrer uautorisert kopiering. Se skriverdriverens hjelpefunksjon og Skriverreferanse. Hvis et dokument som er beskyttet mot uautorisert kopiering blir kopiert på en maskin som er utstyrt med Copy Data Security Unit*, piper maskinen for å varsle brukerne om at det er gjort forsøk på uautorisert kopiering. Se Sikkerhetsreferanse. vi

9 INNHOLD Håndbøker for denne maskinen...i Hva du kan gjøre med denne maskinen...iii Funksjoner for kopimaskin, faks, skriver og skanner... iii Bruke lagrede dokumenter... iii Sende og motta papirløse fakser... iv Fakssending og -mottak over internett... iv Bruke skanneren i et nettverksmiljø... v Administrere maskinen/beskytte dokumenter (sikkerhetsfunksjoner)... v Overvåke maskinen fra datamaskinen... vi Hindre uautorisert kopi... vi nad...1 Opphavsrett og varemerker...2 Varemerker...2 Informasjon om installert programvare...3 Slik leser du denne håndboken...10 Sikkerhetsinstruksjoner...11 Brukersikkerhet...11 Plassering av etiketter med RADVARSEL og RFORSIKTIG...13 ENERGY STAR-program...14 Maskintyper Komme i gang Veiviser til komponentene...17 Ekstrautstyr...19 Eksternt ekstrautstyr...19 Internt ekstrautstyr...20 Kontrollpanelet...21 Skjermpanel...23 Når autentiserings-skjermbildet vises...24 Slå på strømmen...25 Slå på hovedstrømmen...25 Slå på strømmen...25 Slå av strømmen...26 Slå av hovedstrømmen...26 Spare energi Bruke flere funksjoner samtidig Endre modus...29 Flertilgang...31 vii

10 3. Dokumentserver Forhold mellom dokumentserveren og andre funksjoner...35 Dokumentserverdisplay...36 Bruke dokumentserveren...37 Lagre data...37 Endre et filnavn, brukernavn eller passord for et lagret dokument...40 Søke etter lagrede dokumenter...41 Skrive ut lagrede dokumenter...42 Slette lagrede dokumenter...45 Vise lagrede dokumenter ved hjelp av Web Image Monitor...45 Laste ned lagrede dokumenter...46 Innstillinger for dokumentserveren Brukerverktøy (systeminnstillinger) Brukerverktøy-menyen (Systeminnstillinger)...49 Bruke brukerverktøyene (systeminnstillinger)...52 Endre standardinnstillingene...52 Avslutte brukerverktøy...52 Innstillinger du kan endre med Brukerverktøy...53 Generelle funksjoner...53 Papirformatinnstillinger...56 Tidsurinnstillinger...59 Administrasjonsverktøy Registrere adresser og brukere for faks-/skannerfunksjoner Adressebok...67 Registrere navn...70 Registrere et navn...70 Endre et registrert navn...71 Slette et registrert navn...71 Autentiseringsinformasjon...72 Registrere en ny brukerkode...72 Endre en brukerkode...73 Slette en brukerkode...74 Vise telleverk for hver brukerkode...74 Skrive ut telleverket for hver brukerkode...74 Nullstille antall utskrifter...75 Faksdestinasjon...77 Registrere en faksdestinasjon...78 Endre en registrert faksdestinasjon...80 Slette en registrert faksdestinasjon...81 Registrere en IP-faksdestinasjon...82 Endre en registrert IP-faksdestinasjon...83 Slette en registrert IP-faksdestinasjon...84 E-postdestinasjon...86 Registrere en e-postdestinasjon...86 Endre en registrert e-postdestinasjon...87 Slette en registrert e-postdestinasjon...88 viii

11 Registrere mapper...89 Bruke SMB for tilkobling...89 Bruke FTP for tilkobling...93 Bruke NCP for tilkobling...96 Registrere navn i en gruppe Registrere en ny gruppe Registrere navn i en gruppe Vise navn registrert i grupper Fjerne et navn fra en gruppe Endre et gruppenavn Slette en gruppe Legge en gruppe til en annen gruppe Slette en gruppe i en gruppe Registrere en beskyttelseskode Registrere en beskyttelseskode til en enkeltbruker Registrere en beskyttelseskode til en gruppebruker Registrere en overføringsforespørsel Registrere en Overføringsstasjon/ Mottakerstasjon Endre en registrert overføringstasjon/mottakerstasjon Slette en registrert overføringstasjon/mottakerstasjon Registrere autentisering SMTP-autentisering LDAP-autentisering Feilsøking Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Generelt Dokumentserver B Legge i papir Legge papir i papirmagasin Legge papir i høyvolumsmagasinet (ekstrautstyr) D Etterfylle toner Fjerne toner Sette inn toner x Fjerne feilmatede ark Endre papirformat Endre papirformatet for papirmagasinet d Etterfylle stifter arks bunkesorterer bretts bunkesorterer Bunkesorterer for falsing Fjerne fastlåste stifter arks bunkesorterer bretts bunkesorterer Bunkesorterer for falsing y Fjerne hulleavfall Skifte stempelkassetten ix

12 7. nader Råd og advarsler Toner Håndtering av toner Oppbevaring av toner Brukt toner Plassering av maskinen Maskinens omgivelser Flytting Strømtilkobling Tilgang til maskinen Vedlikehold maskinen Rengjøre glassplaten Rengjøre glassplatedekselet Rengjøre den automatiske dokumentmateren Skifte fotolederenheten (PCU) Andre funksjoner Forespørsel Endre språk Telleverk Vise totaltelleverk Skrive tekst Skrive tekst Tilgjengelige tegn Taster Hvordan legge inn tekst Spesifikasjoner Hovedenheten Ekstrautstyr Glassplatedeksel Automatisk dokumentmater arks bunkesorterer Bunkesorterer med 2 brett Hullenhet Bunkesorterer for falsing Broenhet Internt brett 2 (brett med 1 lomme) Høyvolumsmagasin Papirmatingsenhet Kopipapir Anbefalte papirtyper og formater Ubrukelig papir Oppbevaring av papir INDEKS x

13 nad nad til brukere av trådløst LAN interface (ekstrautstyr) nad til brukere i EØS-land Dette produktet overholder de sentrale krav og forskrifter i EU-direktiv 1999/5/EC av 9. mars 1999 om radioutstyr og telekommunikasjonsutstyr. CE-konformitetserklæringen er tilgjengelig på Internett på adressen: Dette produktet er kun til bruk i EØS eller andre autoriserte land. Utendørs bruk av dette produktet i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia eller Nederland er forbudt. 1

14 Opphavsrett og varemerker Varemerker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Acrobat er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. Varemerket Bluetooth med tilhørende logotyper tilhører Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse merkene fra Ricoh Company, Ltd. er lisensbelagt. NetWare er et registrert varemerke for Novell, Inc. Andre produktnavn er brukt heri kun for identifikasjonsformål og kan være varemerker for sine respektive selskaper. Vi frasier oss alle typer rettigheter til disse merkene. De korrekte navnene til Windows-operativsystemer er som følger: Produktnavnet til Windows 95 er Microsoft Windows 95 Produktnavnet til Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet til Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Professional Produktnavnene til Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Produktnavnene til Windows NT er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 2

15 Informasjon om installert programvare expat Programvaren inkludert kontroller osv. (heretter programvaren ) som er installert på dette produktet, bruker expat i henhold til vilkårene som er beskrevet nedenfor. Produsenten av produktet gir garanti og støtte for programvaren til produktet, inkludert expat, og produsenten av produktet holder utvikleren og innehaveren av opphavsretten til expat fri fra disse forpliktelsene. Du finner informasjon om expat på Internett-adressen: Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper. Copyright 2001, 2002 Expat maintainers. Med dette gis enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ( programvaren ), tillatelse til kostnadsfritt å handle med programvaren uten begrensning, inkludert ubegrenset rett til å bruke, kopiere, endre, integrere, publisere, distribuere, viderelisensiere, og/eller selge kopier av programvaren, og til å gi personer som har fått programvaren, samme rettigheter, i henhold til følgende vilkår: Den ovennevnte merknaden om opphavsrett og denne merknaden om tillatelse skal være inkludert i alle kopier eller viktige deler av programvaren. PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER, UTEN GARANTI AV NOE SLAG, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GA- RANTIER FOR SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRASKRIVELSE AV ETHVERT ANSVAR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. UTVIKLERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPP- HAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES AN- SVARLIG FOR NOEN KRAV, ERSTATNING ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN DET ER EN KONTRAKTSMESSIG HANDLING, FORVOLDT SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUKEN ELLER ANNEN HÅNDTERING AV PRO- GRAMVAREN. 3

16 NetBSD 1. nad om opphavsrett for NetBSD For alle brukere som skal bruke dette produktet: Dette produktet inneholder operativsystemet NetBSD: Programvaren som utgjør operativsystemet NetBSD, er ikke offentlig tilgjengelig; utviklerne holder på opphavsretten. Følgende tekst viser merknaden om opphavsrett som brukes for kildekoden til NetBSD. Hvis du ønsker nøyaktig merknad om opphavsrett som gjelder for hver av filene/de binære filene, må du se kildekodetreet. Full kildekode finner du på adressen Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights resered. Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt forutsatt at følgende vilkår overholdes: A Redistribusjon av kildekode må være i overensstemmelse med ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. B Redistribusjon i binær form må gjengi ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen. C Alt reklamemateriell som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren, må vise følgende erkjennelse: Dette produktet inkluderer programvare utviklet av NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragsytere. D Verken navnet til NetBSD Foundation eller navnene til bidragsyterne kan brukes til å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten forhåndsgitt skriftlig samtykke. DENNE PROGRAMVAREN ER LEVERT AV NETBSD FOUNDATION, INC. OG DERES SAMARBEIDSPARTNERE "SLIK DEN ER", OG DET GIS INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI. INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GA- RANTIER KNYTTET TIL SALG OG BRUK TIL ET BESTEMT FORMÅL. NETBSD FOUNDATION, INC. ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE UNDER NOEN OM- STENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TIL- FELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGS- VARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, EL- LER FORRETNINGSAVBRUDD) UANSETT ÅRSAK OG ANSVARSTEORI, ENTEN KONTRAKTSMESSIG, ANSVAR ELLER FORVOLDT SKADE (INKLU- DERT UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVA- REN, SELV OM DET ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. 4

17 2. Navneliste over utviklere Alle produktnavn som nevnes her, er varemerker for sine respektive eiere. Følgende merknader kreves for å overholde lisensvilkårene for programvaren som vi har nevnt i dette dokumentet: Dette produktet inkluderer programvare utviklet av University of California, Berkeley og deres bidragsytere. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan R. Stone for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av NetBSD Foundation, Inc. og deres bidragsytere. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Manuel Bouyer. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Charles Hannum. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Charles M. Hannum. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Christopher G. Demetriou. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av TooLs GmbH. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Terrence R. Lambert. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Adam Glass og Charles Hannum. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Theo de Raadt. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan Stone og Jason R. Thorpe for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av University of California, Lawrence Berkeley og deres bidragsytere. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Christos Zoulas. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Christopher G Demetriou for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Paul Kranenburg. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Adam Glass. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan Stone. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Jonathan Stone for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Winning Strategies, Inc. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Frank van der Linden for NetBSD Project. Dette produktet inkluderer programvare utviklet for NetBSD Project av Frank van der Linden Dette produktet inkluderer programvare utviklet for NetBSD Project av Jason R. Thorpe. Programvaren ble utviklet av University of California, Berkeley. Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Chris Provenzano, University of California, Berkeley, og deres bidragsytere. 5

18 Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright 2000 Ginger Alliance Ltd. med enerett a) Applikasjonsprogramvaren som er installert i dette produktet inkluderer Sablotron versjon 0.82 (heretter Sablotron 0.82), med modifikasjoner foretatt av produktets produsent. Den originale koden i Sablotron 0.82 er levert av Ginger Alliance Ltd., den opprinnelige utvikleren og den modifiserte koden for Sablotron 0.82 er utledet fra denne originalkoden levert av Ginger Alliance Ltd. b) Produsenten av produktet gir garanti og støtte til programvaren for dette produktet, inkludert Sablotron 0.82 som modifisert, og produsenten av produktet holder Ginger Alliance Ltd., den opprinnelige utvikleren av Sablotron 0.82, ikke ansvarlig når det gjelder disse forpliktelsene. c) Sablotron 0.82 og modifikasjonen av denne er gjort mulig i henhold til betingelsene for Mozilla Public License Version 1.1 (heretter kalt MPL 1.1), og programvaren i dette produktet utgjør Larger Work som definert i MPL 1.1. Programvaren i dette produktet, bortsett fra Sablotron 0.82 som modifisert, er lisensiert av produsenten av produktet i samsvar med separate avtaler. d) Kildekoden til den modifiserte koden til Sablotron 0.82 er tilgjengelig på: e) Kildekoden til Sablotron-programvaren er tilgjengelig på: f) MPL 1.1 er tilgjengelig på: JPEG BIBLIOTEK Programvaren installert i dette produktet er basert på deler av arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen. 6

19 SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights resered. Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt forutsatt at følgende vilkår overholdes: A Redistribusjon av kildekode må være i overensstemmelse med ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. B Redistribusjon i binær form må gjengi ovennevnte merknad om opphavsrett, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen. C Navnet Carnegie Mellon University må ikke brukes for å støtte eller fremme produkter avledet fra denne programvaren uten forhåndsgitt skriftlig samtykke For tillatelser eller andre rettslige detaljer, vennligst kontakt: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , faks: (412) D Videreformidling av enhver form må inneholde følgende erkjennelse: "Dette produktet inkluderer programvare utviklet av Computing Services ved Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)." CARNEGIE MELLON UNIVERSITY FRASIER SEG ETHVERT ANSVAR FOR DENNE PROGRAMVAREN, HERUNDER ALLE IMPLISERTE GARANTIER VED- RØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET,IKKE UNDER NOEN OM- STENDIGHET SKAL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY HOLDES ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, UANSETT ART, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DRIFTSTAP, TAP AV DATA ELLER FORTJENESTE, UANSETT OM DETTE SKJER I FORBINDELSE MED KONTRAKTBETINGELSER, FORSØMMELSER ELLER ANNEN SKADEVOL- DENDE HANDLING, SOM SKULLE OPPSTÅ PÅ BAKGRUNN AV ELLER I FOR- BINDESE MED BRUK ELLER YTELSE AV DENNE PROGRAMVAREN. 7

20 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Lisenser til å kopiere å bruke denne programvaren er gitt så lenge den identifiseres som RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til denne programvaren eller dens funksjoner. Lisenser gis også til å lage og bruke avledede produkter så lenge slike produkter identifiseres som avledet fra RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til det avledede produktet. RSA Data Security, Inc. gir ingen fremstillinger som omhandler omsetteligheten av denne programvaren eller hensiktsmessigheten av denne programvaren for noen særskilte formål. Den leveres som den er uten eksplisitte eller implisitte garantier av noen form. Disse merknadene må inkluderes i enhver kopi av dette dokumentet og/eller programvaren. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Produsert All rights resered. Lisenser til å kopiere å bruke denne programvaren er gitt så lenge den identifiseres som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til denne programvaren eller dens funksjoner. Lisenser gis også til å lage og bruke avledede produkter så lenge slike produkter identifiseres som avledet fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i alle materialer som nevner eller refererer til det avledede produktet. RSA Data Security, Inc. gir ingen fremstillinger som omhandler omsetteligheten av denne programvaren eller hensiktsmessigheten av denne programvaren for noen særskilte formål. Den leveres som den er uten eksplisitte eller implisitte garantier av noen form. Disse merknadene må inkluderes i enhver kopi av dette dokumentet og/eller programvaren. 8

Brukerveiledning Systeminnstillinger

Brukerveiledning Systeminnstillinger Brukerveiledning Systeminnstillinger Innledning Denne håndboken inneholder detaljerte instrukser og merknader om drift og bruk av denne maskinen. For din egen sikkerhets skyld bør du lese denne veiledningen

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere for skannerfunksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Bruke flere funksjoner samtidig Dokumentserver Brukerverktøy (systeminnstillinger) Registrere adresser og brukere for faks-/skannerfunksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnst. Kopifunksjoner Faksfunksjoner Skriverinnstillinger Skannerfunksjoner Registrere adresser og brukere for faks/skanner-funksjoner

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopimaskin-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere adresser

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjonene Programmering Feilsøking Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilkoble maskinen Systeminnstillinger Papirformatinnstillinger Funksjoner for kopimaskin/dokumentserver Skriverfunksjoner Skannerfunksjoner Registrere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksegenskaper Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Koble til maskinen Systeminnstillinger Kopi-/dokumentserverfunksjoner Faksfunksjoner Skriveregenskaper Skanneregenskaper Registrere adresser og brukere

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Legge i papir,

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopieringsfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen Fylle papir, toner

Detaljer

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Kombinerte funksjonsoperasjoner Brukerverktøy (systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken

Detaljer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Skannerreferanse. Brukerveiledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Brukerveiledning Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komme i gang Sende skannede filer med e-post Sende skannede filer med Skann til mappe-funksjonen Lagre filer Levere

Detaljer

Feilsøking. Brukerveiledning

Feilsøking. Brukerveiledning Brukerveiledning Feilsøking 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvis maskinen ikke fungerer som du ønsker Feilsøking for kopifunksjonen Feilsøking for faksfunksjonen Feilsøking for skriverfunksjonen Feilsøking for skannerfunksjonen

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 2 3 4 Windows-konfigurering MacOS-konfigurering Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for fremtidig

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skanning. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skanning Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Skriver Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Operasjoner med kombinerte funksjoner Brukerverktøy (Systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Spesifikasjoner Les nøye gjennom denne

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 6655 flerfunksjons fargeskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Avanserte funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sendemodus Kontrollere og avbryte sendefiler Kommunikasjonsinformasjon Andre sendingsfunksjoner Mottaksfunksjoner

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 2 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Getting Started. Kopi. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Getting Started. Kopi. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Getting Started Kopi Fax Print Scan Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Troubleshooting Hvis du ikke finner informasjonen du leter

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriverreferanse. Brukerveiledning

Skriverreferanse. Brukerveiledning Brukerveiledning Skriverreferanse 1 2 3 4 5 6 7 8 Komme i gang Klargjøre maskinen Sette opp skriverdriveren Andre utskriftsoperasjoner Skriverinnstillinger Bruke Dokumentserver Funksjoner og innstillinger

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan bruke denne maskinen til. Komme i gang. Kopiering. Fax. Print. Scan. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan bruke denne maskinen til. Komme i gang. Kopiering. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan bruke denne maskinen til Komme i gang Kopiering Fax Print Scan Dokumentserver Web Image Monitor Fylle på papir og toner Feilsøking Informasjon om denne maskinen Les sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Skriver. Skanner. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Skriver Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Hvis du ikke finner informasjonen du leter

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg

Kopireferanse. Brukerveiledning. Plassere originaler Kopiering Tillegg Brukerveiledning Kopireferanse 1 3 Plassere originaler Kopiering Tillegg Les denne håndboken nøye før du bruker denne maskinen, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig bruk. For sikker og korrekt

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller

Detaljer

Systeminnstillinger. Brukerveiledning

Systeminnstillinger. Brukerveiledning Brukerveiledning Systeminnstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Komme i gang Bruke flere funksjoner samtidig Brukerverktøy (Systeminnstillinger) Feilsøking Andre funksjoner Sikkerhet Spesifikasjoner Les nøye gjennom

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning

DDST Unit Type A / Type B. Skriver/Skannerreferanse. Brukerveiledning DDST Unit Type A / Type B Brukerveiledning Skriver/Skannerreferanse 1 2 3 4 5 6 Komme i gang Installere programvaren Bruke skriverfunksjonen Bruke TWAIN-skannerfunksjonen Feilsøking Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer