Positiv utvikling står i kø!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Positiv utvikling står i kø!"

Transkript

1 NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov

2 I N N H O L D Side 4 Positiv utvikling står i kø CCB planlegger etablering av båtrute til og fra basen. Stor utvikling på Hamretomten Fra direktørens side Det nærmer seg sommerferie og etterlengtede feriedager med forhåpentligvis sol og varme. Etter nærmere et halvt års drift i 2013 kan vi slå fast at ingenting er statisk og at det eneste sikre er at fremtiden fortsatt vil bli preget av forandringer, utfordringer og utvikling. Etter ett år med historisk høy prosjektaktivitet opplever vi betydelig lavere aktivitet innenfor dette området i år, men samtidig har vår basisaktivitet vært høy og subseaindustrien vokser videre med tilhørende høy byggeaktivitet for CCB. Gjennom 2013 og 2014 skal det bygges m 2 nye bygg på Ågotnes. Det aller meste av dette vil tilhøre de store systemleverandørene innenfor subsea. Mye er allerede påbegynt, og mer enn halvparten vil stå ferdig i løpet av dette året. Det viser at vår satsing mot subsea har vært riktig. Miljøet på Ågotnes innenfor ettermarkedet er i verdensklasse og det største her i landet. NCE Subsea har siden 2006 vært en samlende kraft for subseanæringen i Hordaland, og har i flere år jobbet for økt innovasjon, styrket konkurransekraft og internasjonal posisjon for klyngen. Dette har igjen ført til betydelig utvikling og høyere verdiskapning for denne klyngen, og blitt verifisert gjennom programmets revisjoner. Subseaklyngen teller i dag mer enn 120 bedrifter og fasilitatoren NCE Subsea har gjort en formidabel innsats for dette viktige miljøet i Hordaland. Når Statoil i disse dager legger strategien for sine fremtidige forsyningsaktiviteter kan CCB som selskap miste aktivitet knyttet til driftsforsyning. En slik beslutning kan vi i CCB gjøre lite med dersom vår største kunde mener det er det som skal til for å få en effektiv forsyning i fremtiden, men vi er i tett og god dialog med Statoil. Det er en trøst at dette ikke har noe med våre leveranser eller konkurransekraft å gjøre, og Statoil har derfor meddelt at de vil bidra til økt aktivitet på CCB innenfor andre områder. Dersom endringene blir besluttet vil CCB bli ytterligere styrket som BASENYTT Internmagasin for CCB Juni 2013 Foto: Redaktør og signerte REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal Statoils fremtidige subseasenter, og ser vi på dette i et langt perspektiv er det ingen tvil om at aktivitetene innenfor subsea har lang horisont, kanskje mellom 20 og 40 år fremover. Prognosene for de største aktørene innenfor subsea indikerer også en vekst på nærmere 2000 nye arbeidsplasser på Ågotnes de neste 5 10 årene. Og det bringer meg inn på de neste tema som er kompetanse og kommunikasjon. Industrien trenger flere kompetente medarbeidere og vi må sammen med de politiske beslutningstakerne legge til rette for at aktivitet opprettholdes og videreutvikles og at utdanningsløpene er tilpasset industriens behov. Det er et faktum at petroleumsindustrien i Norge er den viktigste årsaken til den norske velstanden i dag, og den vil være det i mange år fremover. Det er derfor viktig at det legges til rette for at kompetansen opprettholdes gjennom gode utdanningstilbud, samarbeid om praksisplasser og rekruttering. Det er med glede at vi registrerer at nytt Sotrasamband nå er kommet med på Nasjonal Transportplan og er prioritert i første periode med oppstart i Parallelt må vi samarbeide om kollektiv satsing og samkjøring så langt det lar seg gjøre, og CCB har i lang tid jobbet for å få til en båtrute mellom Bergen og Ågotnes. Det gjenstår en del avklaringer med grunneiere og politisk bidrag for å få til støtteordninger. Vi håper på å kunne igangsette er prøveprosjekt allerede i løpet av høsten Det betinger støtte og medspill fra politikere og våre største kunder både i form av innsats og økonomisk bidrag. Jeg takker alle våre kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet så langt i år, og alle våre medarbeidere for innsatsen. Med ønske om en god og varm sommer! Kurt R. Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Trykk: Bodoni 1200 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 241 MILJØMERKET Trykksak 699 Side 7 Ny tank fra AGA Økt etterspørsel av industriell gass. Side 8 TKM 2013 Arrangement med trøkk for tredje året på rad. Side km rør lagres på CCB Nytt rørprosjekt på basen. Side 13 ÅNP utvikler Hamretomten FMC har behov for mer plass. Av Irene Lillehammer Ågotnes Næringspark (ÅNP) opplever stor vekst for tiden, og behovene for ekspansjon hos leietakeren FMC er nå årsaken til den hurtige utviklingen på Hamretomten. Selskapet har totalt tilrettelagt et område for utleie på rundt m 2 som er integrert mot CCB. FMC er største leietaker her. Men det stopper ikke med dette. Vekst for FMC betyr vekst for ÅNP. Nå har kommunen gitt tilsagn til at ÅNP kan kjøpe et nytt område på 200 mål mellom Bleivassvegen og Øygardsvegen for videre ekspansjon. Daglig leder av ÅNP, Knut Landro, er godt fornøyd med den økte aktiviteten i selskapet som eies 50/50 av KS Coast Center Base AS og Ågotnes Industripark AS (Liegruppen). - Vi har to driftsområder, sier Landro. Det ene er drift av en mannskapsforlegning med 352 godt utstyrte rom. Her har vi også kjøkken med kokkepersonell og fine kantinefasiliteter. Yard Services på CCB er den største kunden. Det største belegget får vi selvsagt hver gang det er rigger til kai på basen, sier Landro. Det andre driftsområdet dreier seg om utvikling og utleie av industrianlegg, i hovedsak rettet mot subseaselskaper. FMC er er hovedkunden på industrianlegget med kontorer, varehus, verksteder og utelagringsområder. - I løpet av juni måned ferdigstiller vi et nytt kontor og lagerbygg for FMC Wellhead Surface. Utviklingen på Hamretomten har bokstavelig talt skutt fart det siste året, sier Landro. - Vi har sprengt ut og planert et område på rundt m² på Hamretomten. Hele m³ steinmasser er tatt ut og fylt ut i sjøen. I tillegg har vi innvunnet ca m² nytt område i sjøen, forklarer Landro til Basenytt, og ser frem til enda mer vekst i selskapet i årene som kommer. 2 BASENYTT BASENYTT 3

3 Positiv utvikling Foto: Pål Bentdal Foto: Pål Bentdal STÅR i KØ! På vei til jobb: Morgentrafikken retning Sotra ved Nygård på Laksevåg en maidag Av Irene Lillehammer Vi må tenke gammelt i en ny tid. Uttalelsen kommer fra HMS- spørsmålet: Hvordan skal vi klare å rekruttere god arbeidskraft til Ågotnes hverdag. Vi ønsker derfor tilgang til et område leder Pål S. Samuelsson på CCB som er prosjektleder for en arbeidsgruppe som ser på muligheten til å få etablert båtrute til og fra basen. CCB har sammen med FMC, Aker Solutions og fremover når køene vokser? Denne utfordringen ønsker CCB å gjøre noe med. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som undersøker mulighetene for å kunne tilby alternative transportløsninger sjøveien. med «park and ride-havn», også for Askøyværingene når deres bro snart blir for liten, forklarer en engasjert Samuelsson. Statoil tatt et initiativ for å se på mulighetene for å transportere sine arbeidstakere til og fra basen med hurtigbåt. Alt gjøres for å bedre trafikkbildet slik at menneskene som står for den positive utviklingen i Ågotnesområdet kan ta seg til og fra arbeid uten for store hindringer, og at nye fortsetter å komme til. For aldri før har industriområdet på Ågotnes vokst hurtigere. Positiv utvikling står rett og slett i kø! Å TENKE GAMMELT I EN NY TID - Vi må tenke gammelt i en ny tid, sier Pål S. Samuelsson som leder gruppen. Derfor håper vi å kunne ta båten i bruk igjen og dra nytte av den køfrie fjorden. Vi har sett på flere alternativer for hvor en privat arbeidsbåtrute kan ha utgangspunkt på Bergenssiden, sier Samuelsson. Status pr. i dag viser at det mest effektive stedet sannsynligvis vil være like utenfor sentrumskjernen. Man må ha god tilgjengelighet med bil fra alle store ut- og innfartsårer i Bergensområdet og ha god tilgang på Av tilsammen ca 2000 ansatte hos CCB, FMC, Aker Solutions og Statoil, bor over halvparten øst for Sotrabroen, og ca. 10 % på Askøy. Ruten kunne derfor hatt et stopp på Kleppestø. Reisetiden fra Bergen sentrum til CCB via Askøy kan beregnes til knappe 30 minutter. Kostnadsbildet må ikke være avskrekkende. Den 4. juni var det duket for nytt HMS-forum på CCB. Hovedtema dreide parkeringsarealer, sier Samuelsson. Stikkordet er handlefrihet. Buss og - Arbeidsbåt til CCB er mulig. I forhold til para- seg om den enorme industriutviklingen på Ågotnes. Men det gir også noen utfordringer. Folk skal frem og tilbake til jobb innen rimelig tid. Men infrastrukturen i området med nytt veisamband, inklusiv ny firefeltsbro, vokser ikke fort nok til å ta unna bilkøen. Riksvegnettet er allerede overbelastet og ifølge NTP vil vi få økende kø frem mot I tillegg får vi økende parkeringsutfordringer på basen. Sist, men ikke minst, kommer det aller viktigste bybane virker dessverre dårlig sammen med båt fra Bergen sentrum da det er for store avstander mellom bane/busstasjon og selve havnen. Våre «reisende» er svært avhengig av bil i fbm levering og henting i barnehage, SFO og påfølgende ettermiddagsaktiviteter for både små og store. I dag teller hvert minutt. I denne sammenheng blir avstander mellom kollektivtilbudene, og ikke minst dyre parkeringshus en ekstra utfordring i folks meterne finansiering, pris, reisetid, fleksibilitet og regularitet, samt framtidsutsikter for trafikk på rv. 555, anbefaler arbeidsgruppen industrien på Ågotnes å satse på fjorden, sier Samuelsson til Basenytt. Hvorvidt de lykkes vil fremtiden vise. Prosjektgruppen har fremlagt skisse for hvor anløpet kunne vært på CCB. Båtruten vil kunne legge til innerst i Tranevågen like innenfor ÅNP-kaien, hvor en også kunne tilrettelagt med et leskur. Foto: Sartor Maskin. 4 BASENYTT BASENYTT 5

4 Ny tank fra AGA på Traneneshaugen The Tall Ships Races BERGEN 2014 AGA ser en økt etterspørsel etter industrielle gasser på Ågotnes og har derfor satt opp en 100 m 3 tank med flytende nitrogen(lin) på CCB. Dette er et ledd i AGAs styrking av offshoresatsningen i Norge. Flytende nitrogen benyttes blant annet til purging/inertering av gassrør på både onshore og offshore installasjoner. Brukere av dette produktet er oljeselskaper, olje-serviceselskaper og andre leverandører til industrien. Generalsponsor i arrangementet Offshoreselskaper kan på bestilling få fylt opp egne skid-tanker fra LIN tanken. Det vil også være mulig å leie tilsvarende tanker av aga. Nærhet til kunden er spesielt viktig innen offshore og aga ønsker med dette å være tilgjengelig med gass, utstyr og kompetanse der kunden er. aga oppretter samtidig et gasslager for komprimerte gasser. Lageret vil være utstyrt med 300 bar nitrogen rack i alle størrelser fra 64 flasker og nedover samt standard flaskegassprodukter som for eksempel acetylen, oksygen, OdoroxR (lukttilsatt oksygen) og MisonR gasser. Foto: The Tall Ships Race Bergen 2014 CCB vil være agas offshore forhandler på Ågotnes for LIN og komprimerte gasser. I samarbeid med CCB vil aga nå tilby et fullstendig produkspekter offshoregasser i nærhet til kundene. Den nye tanken ligger på Traneneshaugen på basen. R BASE AS The Tall Ships Races er et årlig internasjonalt seiltreningsarrangement som ble gjennomført for første gang i Arrangementet blir vertshavn for The Tall Ships Races. Dette sier mye om Bergen sitt gode Kystverket. Bergen er for fjerde gang blitt tildelt rollen som offisiell administrert av Sail Training International (STI) som har hovedkontor i rykte i det internasjonale seilskutemiljøet og byens evne til å gjennomføre Portsmouth, England. STI er registrert som en ideell organisasjon med store arrangement. Første gang Bergen var vertshavn var i 1993, deretter medlemmer over hele verden. CCB er Generalsponsor i arrangementet. i 2001, og siste gang i I 2008 samlet Bergen nærmere 90 seilskuter fra 22 land med nesten 3000 mannskap. Det var et fantastisk skue og Dette er de fire offisielle vertshavner i 2014: en uforglemmelig folkefest for de rundt en halv million fastboende og Harlingen (NL): (regatta til neste havn) tilreisende som møtte opp. Lørdag 9. august satte Tall Ships Races 2008 Fredrikstad (N): Bergen publikumsrekord for store arrangement i Bergen. (Cruise in company/vennskapsseilas til neste havn) The Tall Ships Races 2014 Bergen blir det største kulturarrangementet Bergen (N): (regatta til neste havn) i Bergen i Med alle seilskutene i Vågen blir arrangementet Esbjerg (DK): også en utmerket anledning til å markere Norges 200 års The Tall Ships Races 2014 Bergen er et kommunalt prosjekt i jubileum for Grunnloven, og en markering av 100 års jubileet til Bergens samarbeid med bl.a. Bergen og omegn havnevesen, Sjøforsvaret og egen stolthet, SS Statsraad Lehmkuhl. Sykkelkongen Arild Halland: Nordkapp-Lindesnes på 9 dager Sykkelkongen på CCB, Arild Halland fra Vedlikehold, har nettopp returnert fra Norges lengste sykkeltur. Sammen med 6 andre syklister samt sjåfør i følgebil, syklet de fra Nordkapp til Lindesnes på 9 dager. 6 av i alt 7 syklister oppnådde målsettingen om å tilbakelegge 2600 kilometer på rullende hjul. Med egen nettside, FB-side og gps-sender sørget det spreke teamet for at alle interesserte kunne følge dem på turen. Dette ble svært populært og de mottok heder og ære og fortjent champagne da de passerte målstreken. Sykkelturen hadde de planlagt nøye et halvt år i forveien. Har du lyst å se flere bilder og lese loggen underveis kan du gå inn på: 6 BASENYTT BASENYTT 7

5 TKM 2013 TRUCK-OG KRANMESTERSKAPET LITEN TRUCK STOR TRUCK KRAN Av Irene Lillehammer 1.plass: Jan Erik Hagen, CCB logistikk (venstre) 2.plass: John Arne Nilsen, CCB Miljøservice (høyre) Delt 3 plass: Morten Nordvik, CCB Entreprise (stripete genser) og Trond G. Endresen, (blå hjelm) CCB logistikk 1.plass: Knut Borge, CCB logistikk (høyre) 2.plass: Dan Apalseth, Aker Solutions (midten) 3.plass: Kurt Grindheim, CCB logistikk (venstre) 1.plass: Andreas Turøy, CCB logistikk (høyre) 2.plass: Lasse Steffensen, CCB logistikk (midten) 3.plass: Delt mellom Thor André Askildsen, CCB logistikk (venstre)og Morten Higdem, CCB logistikk (var på vakt da bildet ble tatt) ARRANGEMENT MED TRØKK Arrangementets komitéleder, Jim-Kenneth Stemme, er storfornøyd med oppslutningen rundt årets TKM-mesterskap. Med over 140 påmeldte har antall deltakere nesten doblet seg fra i fjor. Viseadm.direktør Øyvind A. Langedal - Truck-og kranmesterskapet ble arrangert for tredje gang på CCB den 30. mai. 140 deltakere hadde meldt seg på, en økning på 60 fra fjorårets begivenhet. Det var arrangementskomitéen selvsagt svært godt fornøyd med. Komitéleder Jim-Kenneth Stemme - Å arrangere noe for tredje gang kvalifiserer for at vi kan kalle det en tradisjon, sa viseadm. direktør Øyvind A. Langedal i sin åpningstale. Men, det aller viktigste er at dette mesterskapet er blitt en del av vår HMS-kultursatsning poengterte han videre foran en fint oppdekket og fullsatt bordsetning i basens Truckverksted. Flest CCB-ansatte, men også deltakere fra firma på basen kunne kose seg med god grillmat fra Holmedals, god prat og lystige konkurranser i sommervarmen denne dagen. 18 personer hadde meldt seg på for å konkurrere i liten truck, 12 personer i stor truck og 7 var påmeldt til å kjempe om vinnerplassen i kran. Ferdigheter, presisjon og tid er stikkord når konkurransen pågår og overvåkes nøye av dommere fra KIS og Gantic. I tillegg bivåner et interessert publikum alle som deltar. En fornøyd arrangementskomité kunne konstatere ny rekordoppsluning i årets Truck-og Kranmesterskap! - Vi er svært godt fornøyd med årets mesterskap, sier komiteéns leder, Jim- Kenneth Stemme til Basenytt. Siden arrangementet nå vokser i deltakelse får vi en utfordring på tid for gjennomføring av løypene. Neste år må vi effektivisere noe med paralelle løp og kanskje vurdere litt kortere løyper, sier han og takker både deltakere, sponsorer og komitéen for et flott samarbeid. 8 BASENYTT BASENYTT 9

6 Nye ledere bringer ny kunnskap og kompetanse til CCB Thomas Garlid kom til CCB i februar av internasjonale subsea prosjekter og inneværende år og overtok rollen som logistikk koordinator for riggvedlikehold. Hvilke mål har han i jobben? Leder for CCB Varemottak og prosjekter. I arbeidet inngår kundekontakt med fokus på kontrakts-koordinering - Jeg vil legge til rette for at CCB og oppfølging. Varemottak, og CCB generelt, fortsatt har en høy stjerne hos våre kun- Han har også ansvar for å legge til rette for aktivitet ved CCB Kollsnes, og har allerede fått i gang et prosjekt der ute! I tillegg der. Jeg er også opptatt av at det holder Thomas også styr på maskinutleieparken, herunder trucker skal være kjekt å gå på jobb. Alle Thomas Garlid og annet håndteringsutstyr for eksempelvis FMC Technologies må bidra til et godt arbeidsmiljø. - Orden og ryddighet er også et fokusområde som må fremheves og Aker. Thomas kan også kjøre truck selv, håndterer traverskran og har varmtarbeidssertifikat. Utdanningen sin har han fra i denne sammenheng; De 5 Séne: Sortere, Strukturere, Skinne, Standardisere og Sikre er mitt mantra. Dette er en japansk produksjonsfilosofi som i aller høyeste grad kan overføres til CCB Høgskolen i Molde hvor han tok Bachelor i Petroleumslogistikk. Av tidligere yrkeserfaring har Thomas vært MA-koordinator og basedrift, sier Thomas til Basenytt. innenfor internasjonale subseaprosjekter, prosjektplanlegger Alle må bidra til å ha det kjekt på jobb, sier Thomas Garlid Kjerneverdier på CCB Takk for at du gjør våre kjerneverdier på CCB til dine verdier! Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Sikkerhetsbevisst forplikter hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i arbeidsmiljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforventninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. kunder, samarbeidspanere, naboer, lokal sam - funn og kommune. alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Deres oppfatning av oss er også grunnleggende for å opprettholde et godt omdømme. CCB mellomlagrer 105 km rør Slik får vi gjennomført jobben med Sikkerhetsbevisst CCB har Vi skal fått styre en risiko. rørkontrakt gjennom NorSea group Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig som innebærer håndtering og mellomlagring av 8650 rør med dimensjon 12 á 12 meter og vekt på 1,2 tonn per stk. gassledningen blir på totalt 105 km og skal gå fra Knarrfeltet (112km vest for Florø) til en eksisterende gasseksportledning (FLagS) sør Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. for gullfaksfeltet. gassen vil da komme i land ved St. Fergus Terminal, Scotland. allseas har fått oppdraget med å legge gassledningen. Operatør er Bg Norge. Foto: Thomas Garlid Kjell Mikkel Vik begynte som Leder for Entreprise og Personellutleie i april i år. Da hadde han allerede skaffet seg erfaring fra personalavdelingen på CCB en periode og tilrettelagt for nytt elektronisk rekrutteringssystem i bedriften. Dette har han også nytte av som en av de nye lederne på Logistikkavdelingen. Kjell Mikkel leder Kjell Mikkel Vik både Statoil Entreprisen og Statoil sin Subsea Pool i tillegg til personell som er utleid til Statoil, Aibel, FMC og Aker. Sveinung Vethe har snart det første året bak seg som prosjektleder på Yard Services i CCB. Han har både utdanning og yrkesbakgrunn fra Forsvaret. De siste 16 årene har han jobbet som prosjektleder for utvikling og anskaffelser til forsvarets og politiets spesialstyrker. Bak seg har han Befalsskole, Krigsskole og ingeniørutdanning fra Sveinung Vethe Hærens våpentekniske fagskole samt prosjektleder-utdanning fra Høyskolen i Oslo. Sveinung var en av de første sertifiserte prosjektlederne i forsvaret. Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Slik får vi gjennomført jobben med viser vår evne til å anvende vår kompetanse og alltid finne de beste løsninger. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Det CCB sitt mål at skal videreutvikle vår merkevare Sikkerhetsbevisst som består av følgende verdier og egenskaper; vi er fleksible, Vi skal tilpasser styre risiko. oss kunder og omgivelser og gjennomfører Vårt arbeidsmiljø det skal være som fullt er forsvarlig besluttet. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Slik får vi gjennomført jobben med Jobbskygging i CCB Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Før CCB var han avdelingsleder på Adecco og personalleder i Odfjell Drilling. Han har utdanning innen sosiologi og historie fra Universitetet i Bergen. - I den nye jobben min håper jeg å kunne bidra til å sikre en kvalitetsmessig god leveranse av tjenester til våre kunder, ha fokus på gode arbeidsprosesser og kommunikasjon, og ikke minst, sier Kjell Mikkel å kunne være en god lagspiller på Logistikkavdelingen. Som prosjektleder på Yard Services har han ansvar for å lede planlegging og gjennomføring Sikkerhetsbevisst av rigg-prosjekter ved CCB. Vi skal styre risiko. I årene fremover er det forventet Vårt arbeidsmiljø skal sterk være fullt økning forsvarlig i antall riggfor den enkelte og våre omgivelser. prosjekter, noe Sveinung ser frem til å arbeide med. - Jeg ønsker å bruke min erfaring og utdanning til å bidra til bedre prosesser i gjennomføring av prosjekter ved CCB, sier Sveinung til Basenytt. På fritiden er han aktiv kommunepolitiker i Fjell og fotballtrener for et guttelag i Nordre Fjell IL. Slik får vi gjennomført jobben med Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Slik får vi gjennomført jobben med understreker at menneskene i vår organisasjon er en ressurs for hverandre og dermed for bedriften. For å få utnyttet medarbeidernes ressurser må vi være dyktige på samarbeid og samhandling. Sammensatt danner dette bedriftens fundament til å bygge en kunnskap som sikrer vår virksomhet, og som kommer våre eiere og vårt lokalsamfunn til gode. 10 BASENYTT BASENYTT 11 Vi bygger kunnskap som kommer CCB, Torsdag 25. april hadde vi besøk av tre skoleelever fra 8. trinn på Tranevågen skole. alle elevene på 8. trinn skal ha en dag med såkalt «Jobbskygging» hvor de skal gjennom observasjon skal lære litt om arbeidslivet. Dette er også en forberedelse på den mer kjente «arbeidsuken» som avvikles i 9. trinn. Elevene fikk en innholdsrik dag med sikkerhetsgjennomgang, omvisning og selvsagt en deilig lunsj i CCBs kantine. Fra venstre ser vi praksiselev Emilie Å. Drønen, som også var med denne dagen, Ole Magnus Skålevik, Lars H. Samuelsson og Renathe Telle.

7 Vær en god lagspiller for ferievikarene! CCBs leietakere Juni 2013 Av Pål Samuelsson Sommeren står for tur, noe som betyr ferieavvikling og innleie av ferievikarer. Det er kjekt å møte igjen kjente ansikter fra i fjor, og kanskje til og med fra året før. Som kursholder på vårt interne sikkerhetskurs møter jeg dem alle sammen hvert år. Men for noen er dette første møte med CCB, og kanskje med arbeidslivet generelt. Jeg vil derfor sende ut en generell oppfordring til dere alle sammen om å ta godt i mot både nye og gamle vikarer. Sørg for at du blir en god lagspiller, veileder og mentor. Ingen spørsmål er dumme, og de aller fleste oppgaver kan læres videre. Du sitter på masse flott kompetanse som kan deles. Nå er tiden inne for slik erfaringsoverføring. Stikkordet er opplæring og omsorg for hverandre. Bruk våre HMSverktøy flittig. FJS-kortet kan redde dagen. Det samme kan en pust i bakken og en liten prat med våre nye kolleger om hvordan vi skal gripe an den neste fasen i arbeidsprosessen. Vær normalt observant, ta deg tid, benytt personlig verneutstyr og still kritiske spørsmål. Slik kommer vi oss gjennom dagen og sommeren uten skader på folkene våre. Har du i tillegg et smil på lur blir jobben mye lettere. God og sikker sommer til dere alle sammen! Stor utvikling på Hamretomten AGA AS Aibel AS Aker Solutions MMO AS Aker Subsea AS Atlantic Offshore Management AS Baker Hughes Norge AS Bergen Agent AS BKK Fiber AS Bravida Norge AS Bring Logistics AS Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Dolphin AS ESS Support Services AS Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Halliburton AS HMS-Gruppen AS Holmedals Kantineservice AS ICL-IP Europe B.V. I.O.S. Tubular Management AS Kuehne & Nagel AS Kystverket Manpower/Techpower NCE Subsea Drift AS Norcem AS Norwegian Coating Technolgy AS Oceaneering Asset Integrity AS Odfjell Drilling AS Panalpina AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Sar AS Schlumberger Norge AS Sotra Brannvern Statoil ASA Statoil Fuel & Retail Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Seatech AS W.Giertsen Test og Inspeksjon AS Water Weights Scandinavia AS Yes Sport og profil AS Klargjøres for økt aktivitet av Irene Lillehammer FMC Technologies er hovedkunden hos Ågotnes Industripark (ÅNP). Nå utvikler de nye industrianlegg med kontorer, varehus, verksteder og Like over sommeren starter ÅNP oppføring av et nytt bygg for FMC mellom dagens bygg 2 og 3, der bl.a. Tess skal få en ny butikk. utelagringsområder på Hamretomten. På uteområdet legges det industribelegnings- Videre er det planer om oppføring av stein i stedet for asfalt. Det skal dekkes m² nye lagerbygg for FMC nord for dagens mellom m² område med bygg 9. Disse arbeidene vil komme i gang til belegningssteinen og arbeidene er beregnet å være ferdige i løpet av sommeren. høsten. Bildene til venstre viser deler av Hamretomten planert. I bakgrunnen og bildet til høyre viser Resten av området må sette seg i 2 år før det kan legges stein der. Dette er det største prosjektet i Norge hittil som blir gjennomført av Lintho Steinmiljø. 12 BASENYTT arbeidet med beleggningssteinen og det nye lagerbygget til FMC. Belegningsstein og nye lager- og kontorbygg tar form på Hamretomten. Eierselskapet Ågotnes Næringspark er inne i en sterk vekstperiode. BASENYTT 13

8 EIENDOMSAVDELINGEN: Fra venstre: Leif Ove Fosse, Jan-Dagfinn Lund, Jan Larsen, Frode Glesnes, Gaute Tveit, Tore Frøyland, Karin Sangolt, Oscar Eide, Joel Landro, Ivar Mundal. Gorm Holmedal og Ingar Rishovd var ikke tilstede når bildet ble tatt. ADMINISTRASJONEN: Fra venstre: Arne Aarvik, Oscar Eide, Øyvind A. Langedal, Irene Lillehammer, Helga Kallestad, Tanja B. Svellingen, Hilborg Vindens, Thomas Sekkingstad, Kurt R. Andreassen, Knut Landro, Jan-Arild Alvheim. Kari Brakstad var ikke tilstede når bildet ble tatt. REGNSKAP OG LØNN: Fra venstre: Siren Lilletvedt Toft, Sven I. Gjøen, Kari Britt Algrøy, Anne-Birthe Telle, Dagfrid Solberg. PRESENTASJON AV K8 Basenytt har tatt en runde gjennom 3 dje etasje i K8 for å undersøke nærmere hvem som jobber der og litt om hva de gjør til daglig... Av Irene Lillehammer Jan-Dagfinn Tore - Vi har 52 store og små prosjekter som pågår samtidig. Det utgjør et enormt spenn i antall oppgaver og typer oppgaver som skal gjøres. Hos oss planlegges og utvikles på mange måter basens fundament. Infrastruktur, kundeavtaler, oppgradering, vedlikehold og miljøspørsmål ivaretas av et meget kompetent team bestående av 12 personer på Eiendomsavdelingen. Leif Ove - Vi lever av leietakerne og setter derfor et stort fokus på en tilrettelegging som bidrar til at de kan fortsette å utvikle seg på basen. Vi bruker mer tid og ressurser på å få inn en ny leietaker kontra å beholde en eksisterende fornøyd. - Derfor er det viktig å lytte til de behovene de har. Vi sørger for at det blir et godt samspill mellom kundenes behov og den totale utviklingen av basen. Slik ivaretar vi en jevn og kontinuerlig vekst som sikrer både oss og kundene våre en trygg fremtid. - For øyeblikket er jeg involvert i tre forskjellige prosjekt som krever mye koordinering. Det er Statoil sine nye lagerhaller, Aker Solutions sitt nye kontorbygg og ferdigstillelse av kai 3 og kai 4. - Det er viktig å sørge for en koordinering som innehar god dialog og godt samspill mellom entreprenører, byggherrer og kunder. Derfor legger vi vekt på å være tett på jobben og å passe på at alt arbeid får god oppfølging. Det betyr selvsagt at vi er mye på farten i denne jobben. Joel - En stor del av styrken vår ligger i et godt fungerende teamarbeid her på avdelingen. Det er vi helt avhengig av fordi prosjektene er omfattende, og trenger spisskompetanse så vel som fortløpende koordinering av aktiviteter i avdelingen. Vi er en god blanding av fast ansatte og konsulenter, men det betyr ingenting for samarbeidet. Vi er et godt sammenskrudd team som har samme mål for øye; å levere prosjektene med topp kvalitet i alle ledd. - Når så mange prosjekter pågår samtidig gir det selvsagt mange utfordringer, både trafikalt og operasjonelt. Det er viktig å være skjerpet på jobb, men når miljøet er godt er det ikke vanskelig å yte det beste. Dagfrid - Hos oss på regnskapsavdelingen er det mange interne og eksterne tidsfrister å holde orden på. Det er en travel men kjekk hverdag. Å jobbe med regnskap innebærer å holde styr på mange detaljer og å sette seg inn i stadig nye og endrede regler. - Her tar vi hånd om regnskapene både for driftsselskapet Coast Center Base AS og for våre tilknyttede selskaper. Det mangler ikke på utfordringer. 3 dje Kari Britt - Å jobbe med lønn er en utsatt posisjon. Det handler mye om kontrollarbeid, og det er et stort regelverk å forholde seg til. En feil blir fort synlig. - Noen har behov for litt ekstra veiledning vedrørende lønnsrelaterte spørsmål, og trenger å ta turen opp på kontoret for en oppklaring. Det hjelper vi gjerne med. Thomas - Som systemkoordinator på IT-avdelingen er oppgaven min å sette bedriftens dataprogrammer i system. Det betyr i praksis å få alle dataprogram integrert i hverandre slik at de snakker sammen. Flere prosjekt er under utvikling, blant annet på Miljøservice og Logistikk. Dette er prosjekt som til slutt vil gjøre hverdagen enklere og mer «moderne» for de forskjellige avdelingene. - Selv om jeg har ansvar for å koordinere den tekniske utviklingen her på CCB legger jeg også stor vekt på å ivareta et godt teamarbeid med brukerne av systemene. Arne - I jobben min som Leder for salg og marked er det viktig å være innovativ og realist på samme tid. Vi vil gjerne ha nye kunder til CCB og jobber med mange moderne markedsaktiviteter for å oppnå det, men samtidig skal vi ivareta alle kunderelasjoner vi har, og sørge for at de utvikler seg videre i våre porteføljer. Arbeidsdagen er derfor veldig variert med mye kundekontakt, presentasjoner og konferanser både internt og eksternt. - CCB har stor bredde og er en bedrift som har mye å by på. Det gjør denne arbeidsplassen spennende å markedsføre. Tanja -Det er ikke mulig å beskrive en typisk arbeidsdag på kontoret. Mange oppgaver prioriterer seg selv og må tas på strak arm når de dukker opp. Det kan f.eks dreie seg om å lese kontraktsforslag, gjennomgå Fylkesmannens utkast til CCB s utslippstillatelse, redigere direktørens månedsbrev til styret, ha god kontakt med leverandører, og selvsagt blir det en god del rutinepreget kontorarbeid. I tillegg hjelper jeg også kollegaer med avklaringer ifm ulike regelverk og blir oppdatert på det de arbeider med. - Dagene er med andre ord travle og i stadige endring. Akkurat slik jeg trives med å ha det. 14 BASENYTT BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Revisor: Bjørn Austheim Kim Emil Lysebraate Silje Rong Vetås Therese Lokøy Anne Birthe Telle Trond G. Endresen Arne Aarvik Karin Sangolt Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, skal nå selges i og med at hytten i Bavallen nå er ferdig. Salgsprosessen er påbegynt, og mer informasjon vil bli gitt når den er klar for salg. Ypperlig beliggenhet midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter! Det er to soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Nye Fjellbase i Bavallen: Bedriftens stolthet. En fantastisk flott hytte, og en kjempetakk til «interiørdamene» Karin Sangolt og Mai Britt Paulsen som har tatt jobben med å utsmykke hytten innvendig!! Hytten har allerede blitt veldig populær, noe som man godt kan forstå. Fem soverom fordelt på to etasjer, og med en fantastisk beliggenhet. Hytte Eikelandsosen: Utrolig fin beliggenhet ved Skogseidvannet med gode fiskemuligheter for den som ønsker det. Fem soverom og totalt 10 sengeplasser. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har fem spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for medlemmer som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: Fire plasser på rekker, meget gode og barnevennlige plassert på Gamletribunen som blir trukket før hver kamp. Treningssenter: Ved innmelding i treningssenteret Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Kokekurs 2013: Det vil bli gjennomført kokekurs (italiensk) i løpet av året. Nærmere tidspunkt og påmelding vil komme i egen info. Diverse sponsede arrangement: Medlemmer kan søke om å få dekket inntil kr 500,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.). Det kan også søkes om støtte til å dekke diverse kontingenter ifm bedriftslag og cuper. Har du forslag eller idèer til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom Interesseklubben, er vi mer enn villig til å lytte for at vi alle skal trives best mulig på CCB. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! Hilsen Interesseklubben N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T 1. halvår Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburgergrillen, grillen, vet du! 16 BASENYTT JUBILEUM 35-års jubileum: Øystein Larsen 30-års jubileum: Steinar Eide 25-års jubileum: Sissel Wettergreen Atle Herdlevær FØDSELSDAGER 60 år: Erling Skoge 50 år: Kari Britt Algrøy Herman Wettergreen Kurt Vågenes Kurt Fjeld Steinar Eide Vi gratulerer alle! NYE MEDARBEIDERE Fast ansatte i CCB første halvår 2013: Entreprise/personellutleie: Cathrine Kismul Helle Teknisk avdeling, Miljøservice: Karina Eltvik Lie Teknisk Service: Petter Kobbeltvedt Turøy Ingar Normann Logistikk: Thomas Garlid Yard Services: Ole Magnus Hundvin Anel Trnovac Eiendom: Gorm Harald Holmedal Frode Glesnes Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB! Pr. 30. juni 2013 er det 194 fast ansatte i CCB.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea. NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013 Omstilling og nyorientering 4Omstilling og Verdensnyorientering på CCB 10 12 Aker Solutions mesterskap med nytt kontorbygg i subsea Fra direktørens side Den største utfordringen

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014 CCB - 40 år i drift Går spennende og utfordrende tider i møte God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! Fra direktørens side Det er mange år siden vi har opplevd

Detaljer

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014 Livskraftig 40 -åring Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter I N N H O L D Fra direktørens side Det nærmer seg ferie, og for oss som bor på Vestlandet

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

Forandring og forvandling

Forandring og forvandling NR 2 - ÅRgaNg 20 DESEMBER 2012 Forandring og forvandling 5Tom Knudsen i Møt NHO Hordaland frykter utflagging 8 11 CCB Trond Berg Årets bedrift i Dolphin Drilling i region vest I N N H O L D Side 5 Frykter

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse NR 2 - Årgang 18 Desember 2010 Kunnskap og kompetanse Møt ny FMC-sjef, Trygve Arnesen 5 7 CCB fikk HMS-pris fra OLF Ny havn på Ågotnes? 9 I N N H O L D Side 4 Møt Vindkraftprosjekter på vei inn til CCB

Detaljer

Oppstart Mongstad. Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning. NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1.

Oppstart Mongstad. Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning. NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1. NR 1 - ÅRGANG 23 JUNI 2015 Oppstart Mongstad Alt tilrettelagt for Statoil-forsyning NorSea Group iverksetter den største av de fem kontraktene med Statoil 1. juli på Mongstad siden var det ikke nok ingeniører

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Fremtidsrettet næringspark, - rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden.

Detaljer

Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes

Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes NR 1 - ÅRGANG 24 JUNI 2016 Ny giv for CCB Ny subseavtale med Statoil og havneplaner gir optimisme på Ågotnes Vil flytte havnen raskt Styreleder Jan Erik Kjerpeseth vil at BOH skal være sentral i havnearbeidet

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA

AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA AVTALE FOR PARTNERGRUPPEN I NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA ****** 1. AVTALE OM SAMARBEID TIL FORENINGEN NORWEGIAN CENTRE OF EXPERTISE SUBSEA SITT VIRKE 2. AVTALE OM KJØP AV TJENESTER FRA NCE SUBSEA

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

VELKOMMEN TIL IT FORNEBU

VELKOMMEN TIL IT FORNEBU SNARØYVEIEN 34 VELKOMMEN TIL IT FORNEBU Da lysene slukket på Fornebus rullebane i 1998, ble det startskuddet for en ny epoke. Nå har Fornebu langt på vei utviklet seg til å bli en fremtidsorientert bydel.

Detaljer

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011

Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Rekruttering Norge på langs starter ved Lindesnes fyr 24. april 2011 Per Christian Brunsvik (40) (kjent fra Ingen grenser på NRK) og Steinar Andreassen Jensen (18) skal håndsykle/rulle 2500 kilometer,

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Fremtidsrettet næringspark, - rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»?

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle om...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Frokostmøte hos KS Bedrift 12.01.2016 Inspirasjon i praksis «Bergen bør bli

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Messebrev fra Reiseliv 2010

Messebrev fra Reiseliv 2010 Side 1 av 6 Til alle utstillere! Med flotte besøkstall og topp stemning, kan dere takke hverandre for en strålende reiselivsmesse 2010! Sammen gjør dere messen attraktiv for deres kunder. Jeg håper dere

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup)

Resultatliste Åpent feltstevne 4. mars 2006 (Finalerunden i Bygger n cup) Resultatliste Åpent feltstevne. mars (Finalerunden i Bygger n cup) Rollag og Veggli skyttarlag er sponsa av: (hovedsponsor) Premieliste Mesterskap Klasse - + V Tor Arne Solbakken Rygge / / / / / / Gylt

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

Albert E. Olsen Gruppen tar sommerferie med en vellykket Ny Tid lansering.

Albert E. Olsen Gruppen tar sommerferie med en vellykket Ny Tid lansering. Albert E. Olsen Gruppen tar sommerferie med en vellykket Ny Tid lansering. Hei alle sammen. Første halv år er tilbakelagt, og 2 måneder med Ny Tid. Juni med 51.3 mill, ble den beste omsetning på 20 måneder.

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Fremtiden utfordrer til nyutvikling

Fremtiden utfordrer til nyutvikling NR 1 - ÅRGANG 19 JUNI 2011 Fremtiden utfordrer til nyutvikling Møt Arne Bengt Riple i Aker Solutions 8 Sway1 døpt ved CCB Kollsnes 3 4200 rør lagret på CCB 14 I N N H O L D Side 4 Møt Sway1 døpt ved CCB

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014

OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 OSI Klatring Turprogram for høsten 2014 18-21.september: Friluftstreffet Friluftstreffet er en helg til fjells, for og av studenter! Med base i Lom har vi tre dager fullpakket med aktiviteter du kan bli

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Jannicke Nilsson, direktør Drift Nordsjøen Vest og plassjef i Statoil Bergen Statoil Sandsli - Et kraftsentrum

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Presentasjon Havila Clipper Fjellstrand Øyvind Hagen Statoil Øyvind Hagen Statoil SKIP OFFSHORE ONSHORE Presentasjon av BKS industri as. Etablert 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as drev i hovedsak

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark

Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Kompetansekartlegging i Verdal Industripark Hva sier bedriftene om fremtidig kompetansebehov? Viggo Iversen, Proneo AS Bjarne H. Sørgjerd, Verdal Næringsforum Agenda Om undersøkelsen Hvem er vi? Hvilke

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Bussesund. Austevoll

Bussesund. Austevoll Bussesund Austevoll Generelt Austevoll har en fantastisk skjærgård med 667 øyer, holmer og skjær. Vest på dette flotte øysamfunnet finner du Bussesund. Austevoll er en veldig vakker kommune å feriere i.

Detaljer