Positiv utvikling står i kø!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Positiv utvikling står i kø!"

Transkript

1 NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov

2 I N N H O L D Side 4 Positiv utvikling står i kø CCB planlegger etablering av båtrute til og fra basen. Stor utvikling på Hamretomten Fra direktørens side Det nærmer seg sommerferie og etterlengtede feriedager med forhåpentligvis sol og varme. Etter nærmere et halvt års drift i 2013 kan vi slå fast at ingenting er statisk og at det eneste sikre er at fremtiden fortsatt vil bli preget av forandringer, utfordringer og utvikling. Etter ett år med historisk høy prosjektaktivitet opplever vi betydelig lavere aktivitet innenfor dette området i år, men samtidig har vår basisaktivitet vært høy og subseaindustrien vokser videre med tilhørende høy byggeaktivitet for CCB. Gjennom 2013 og 2014 skal det bygges m 2 nye bygg på Ågotnes. Det aller meste av dette vil tilhøre de store systemleverandørene innenfor subsea. Mye er allerede påbegynt, og mer enn halvparten vil stå ferdig i løpet av dette året. Det viser at vår satsing mot subsea har vært riktig. Miljøet på Ågotnes innenfor ettermarkedet er i verdensklasse og det største her i landet. NCE Subsea har siden 2006 vært en samlende kraft for subseanæringen i Hordaland, og har i flere år jobbet for økt innovasjon, styrket konkurransekraft og internasjonal posisjon for klyngen. Dette har igjen ført til betydelig utvikling og høyere verdiskapning for denne klyngen, og blitt verifisert gjennom programmets revisjoner. Subseaklyngen teller i dag mer enn 120 bedrifter og fasilitatoren NCE Subsea har gjort en formidabel innsats for dette viktige miljøet i Hordaland. Når Statoil i disse dager legger strategien for sine fremtidige forsyningsaktiviteter kan CCB som selskap miste aktivitet knyttet til driftsforsyning. En slik beslutning kan vi i CCB gjøre lite med dersom vår største kunde mener det er det som skal til for å få en effektiv forsyning i fremtiden, men vi er i tett og god dialog med Statoil. Det er en trøst at dette ikke har noe med våre leveranser eller konkurransekraft å gjøre, og Statoil har derfor meddelt at de vil bidra til økt aktivitet på CCB innenfor andre områder. Dersom endringene blir besluttet vil CCB bli ytterligere styrket som BASENYTT Internmagasin for CCB Juni 2013 Foto: Redaktør og signerte REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal Statoils fremtidige subseasenter, og ser vi på dette i et langt perspektiv er det ingen tvil om at aktivitetene innenfor subsea har lang horisont, kanskje mellom 20 og 40 år fremover. Prognosene for de største aktørene innenfor subsea indikerer også en vekst på nærmere 2000 nye arbeidsplasser på Ågotnes de neste 5 10 årene. Og det bringer meg inn på de neste tema som er kompetanse og kommunikasjon. Industrien trenger flere kompetente medarbeidere og vi må sammen med de politiske beslutningstakerne legge til rette for at aktivitet opprettholdes og videreutvikles og at utdanningsløpene er tilpasset industriens behov. Det er et faktum at petroleumsindustrien i Norge er den viktigste årsaken til den norske velstanden i dag, og den vil være det i mange år fremover. Det er derfor viktig at det legges til rette for at kompetansen opprettholdes gjennom gode utdanningstilbud, samarbeid om praksisplasser og rekruttering. Det er med glede at vi registrerer at nytt Sotrasamband nå er kommet med på Nasjonal Transportplan og er prioritert i første periode med oppstart i Parallelt må vi samarbeide om kollektiv satsing og samkjøring så langt det lar seg gjøre, og CCB har i lang tid jobbet for å få til en båtrute mellom Bergen og Ågotnes. Det gjenstår en del avklaringer med grunneiere og politisk bidrag for å få til støtteordninger. Vi håper på å kunne igangsette er prøveprosjekt allerede i løpet av høsten Det betinger støtte og medspill fra politikere og våre største kunder både i form av innsats og økonomisk bidrag. Jeg takker alle våre kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet så langt i år, og alle våre medarbeidere for innsatsen. Med ønske om en god og varm sommer! Kurt R. Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Trykk: Bodoni 1200 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 241 MILJØMERKET Trykksak 699 Side 7 Ny tank fra AGA Økt etterspørsel av industriell gass. Side 8 TKM 2013 Arrangement med trøkk for tredje året på rad. Side km rør lagres på CCB Nytt rørprosjekt på basen. Side 13 ÅNP utvikler Hamretomten FMC har behov for mer plass. Av Irene Lillehammer Ågotnes Næringspark (ÅNP) opplever stor vekst for tiden, og behovene for ekspansjon hos leietakeren FMC er nå årsaken til den hurtige utviklingen på Hamretomten. Selskapet har totalt tilrettelagt et område for utleie på rundt m 2 som er integrert mot CCB. FMC er største leietaker her. Men det stopper ikke med dette. Vekst for FMC betyr vekst for ÅNP. Nå har kommunen gitt tilsagn til at ÅNP kan kjøpe et nytt område på 200 mål mellom Bleivassvegen og Øygardsvegen for videre ekspansjon. Daglig leder av ÅNP, Knut Landro, er godt fornøyd med den økte aktiviteten i selskapet som eies 50/50 av KS Coast Center Base AS og Ågotnes Industripark AS (Liegruppen). - Vi har to driftsområder, sier Landro. Det ene er drift av en mannskapsforlegning med 352 godt utstyrte rom. Her har vi også kjøkken med kokkepersonell og fine kantinefasiliteter. Yard Services på CCB er den største kunden. Det største belegget får vi selvsagt hver gang det er rigger til kai på basen, sier Landro. Det andre driftsområdet dreier seg om utvikling og utleie av industrianlegg, i hovedsak rettet mot subseaselskaper. FMC er er hovedkunden på industrianlegget med kontorer, varehus, verksteder og utelagringsområder. - I løpet av juni måned ferdigstiller vi et nytt kontor og lagerbygg for FMC Wellhead Surface. Utviklingen på Hamretomten har bokstavelig talt skutt fart det siste året, sier Landro. - Vi har sprengt ut og planert et område på rundt m² på Hamretomten. Hele m³ steinmasser er tatt ut og fylt ut i sjøen. I tillegg har vi innvunnet ca m² nytt område i sjøen, forklarer Landro til Basenytt, og ser frem til enda mer vekst i selskapet i årene som kommer. 2 BASENYTT BASENYTT 3

3 Positiv utvikling Foto: Pål Bentdal Foto: Pål Bentdal STÅR i KØ! På vei til jobb: Morgentrafikken retning Sotra ved Nygård på Laksevåg en maidag Av Irene Lillehammer Vi må tenke gammelt i en ny tid. Uttalelsen kommer fra HMS- spørsmålet: Hvordan skal vi klare å rekruttere god arbeidskraft til Ågotnes hverdag. Vi ønsker derfor tilgang til et område leder Pål S. Samuelsson på CCB som er prosjektleder for en arbeidsgruppe som ser på muligheten til å få etablert båtrute til og fra basen. CCB har sammen med FMC, Aker Solutions og fremover når køene vokser? Denne utfordringen ønsker CCB å gjøre noe med. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som undersøker mulighetene for å kunne tilby alternative transportløsninger sjøveien. med «park and ride-havn», også for Askøyværingene når deres bro snart blir for liten, forklarer en engasjert Samuelsson. Statoil tatt et initiativ for å se på mulighetene for å transportere sine arbeidstakere til og fra basen med hurtigbåt. Alt gjøres for å bedre trafikkbildet slik at menneskene som står for den positive utviklingen i Ågotnesområdet kan ta seg til og fra arbeid uten for store hindringer, og at nye fortsetter å komme til. For aldri før har industriområdet på Ågotnes vokst hurtigere. Positiv utvikling står rett og slett i kø! Å TENKE GAMMELT I EN NY TID - Vi må tenke gammelt i en ny tid, sier Pål S. Samuelsson som leder gruppen. Derfor håper vi å kunne ta båten i bruk igjen og dra nytte av den køfrie fjorden. Vi har sett på flere alternativer for hvor en privat arbeidsbåtrute kan ha utgangspunkt på Bergenssiden, sier Samuelsson. Status pr. i dag viser at det mest effektive stedet sannsynligvis vil være like utenfor sentrumskjernen. Man må ha god tilgjengelighet med bil fra alle store ut- og innfartsårer i Bergensområdet og ha god tilgang på Av tilsammen ca 2000 ansatte hos CCB, FMC, Aker Solutions og Statoil, bor over halvparten øst for Sotrabroen, og ca. 10 % på Askøy. Ruten kunne derfor hatt et stopp på Kleppestø. Reisetiden fra Bergen sentrum til CCB via Askøy kan beregnes til knappe 30 minutter. Kostnadsbildet må ikke være avskrekkende. Den 4. juni var det duket for nytt HMS-forum på CCB. Hovedtema dreide parkeringsarealer, sier Samuelsson. Stikkordet er handlefrihet. Buss og - Arbeidsbåt til CCB er mulig. I forhold til para- seg om den enorme industriutviklingen på Ågotnes. Men det gir også noen utfordringer. Folk skal frem og tilbake til jobb innen rimelig tid. Men infrastrukturen i området med nytt veisamband, inklusiv ny firefeltsbro, vokser ikke fort nok til å ta unna bilkøen. Riksvegnettet er allerede overbelastet og ifølge NTP vil vi få økende kø frem mot I tillegg får vi økende parkeringsutfordringer på basen. Sist, men ikke minst, kommer det aller viktigste bybane virker dessverre dårlig sammen med båt fra Bergen sentrum da det er for store avstander mellom bane/busstasjon og selve havnen. Våre «reisende» er svært avhengig av bil i fbm levering og henting i barnehage, SFO og påfølgende ettermiddagsaktiviteter for både små og store. I dag teller hvert minutt. I denne sammenheng blir avstander mellom kollektivtilbudene, og ikke minst dyre parkeringshus en ekstra utfordring i folks meterne finansiering, pris, reisetid, fleksibilitet og regularitet, samt framtidsutsikter for trafikk på rv. 555, anbefaler arbeidsgruppen industrien på Ågotnes å satse på fjorden, sier Samuelsson til Basenytt. Hvorvidt de lykkes vil fremtiden vise. Prosjektgruppen har fremlagt skisse for hvor anløpet kunne vært på CCB. Båtruten vil kunne legge til innerst i Tranevågen like innenfor ÅNP-kaien, hvor en også kunne tilrettelagt med et leskur. Foto: Sartor Maskin. 4 BASENYTT BASENYTT 5

4 Ny tank fra AGA på Traneneshaugen The Tall Ships Races BERGEN 2014 AGA ser en økt etterspørsel etter industrielle gasser på Ågotnes og har derfor satt opp en 100 m 3 tank med flytende nitrogen(lin) på CCB. Dette er et ledd i AGAs styrking av offshoresatsningen i Norge. Flytende nitrogen benyttes blant annet til purging/inertering av gassrør på både onshore og offshore installasjoner. Brukere av dette produktet er oljeselskaper, olje-serviceselskaper og andre leverandører til industrien. Generalsponsor i arrangementet Offshoreselskaper kan på bestilling få fylt opp egne skid-tanker fra LIN tanken. Det vil også være mulig å leie tilsvarende tanker av aga. Nærhet til kunden er spesielt viktig innen offshore og aga ønsker med dette å være tilgjengelig med gass, utstyr og kompetanse der kunden er. aga oppretter samtidig et gasslager for komprimerte gasser. Lageret vil være utstyrt med 300 bar nitrogen rack i alle størrelser fra 64 flasker og nedover samt standard flaskegassprodukter som for eksempel acetylen, oksygen, OdoroxR (lukttilsatt oksygen) og MisonR gasser. Foto: The Tall Ships Race Bergen 2014 CCB vil være agas offshore forhandler på Ågotnes for LIN og komprimerte gasser. I samarbeid med CCB vil aga nå tilby et fullstendig produkspekter offshoregasser i nærhet til kundene. Den nye tanken ligger på Traneneshaugen på basen. R BASE AS The Tall Ships Races er et årlig internasjonalt seiltreningsarrangement som ble gjennomført for første gang i Arrangementet blir vertshavn for The Tall Ships Races. Dette sier mye om Bergen sitt gode Kystverket. Bergen er for fjerde gang blitt tildelt rollen som offisiell administrert av Sail Training International (STI) som har hovedkontor i rykte i det internasjonale seilskutemiljøet og byens evne til å gjennomføre Portsmouth, England. STI er registrert som en ideell organisasjon med store arrangement. Første gang Bergen var vertshavn var i 1993, deretter medlemmer over hele verden. CCB er Generalsponsor i arrangementet. i 2001, og siste gang i I 2008 samlet Bergen nærmere 90 seilskuter fra 22 land med nesten 3000 mannskap. Det var et fantastisk skue og Dette er de fire offisielle vertshavner i 2014: en uforglemmelig folkefest for de rundt en halv million fastboende og Harlingen (NL): (regatta til neste havn) tilreisende som møtte opp. Lørdag 9. august satte Tall Ships Races 2008 Fredrikstad (N): Bergen publikumsrekord for store arrangement i Bergen. (Cruise in company/vennskapsseilas til neste havn) The Tall Ships Races 2014 Bergen blir det største kulturarrangementet Bergen (N): (regatta til neste havn) i Bergen i Med alle seilskutene i Vågen blir arrangementet Esbjerg (DK): også en utmerket anledning til å markere Norges 200 års The Tall Ships Races 2014 Bergen er et kommunalt prosjekt i jubileum for Grunnloven, og en markering av 100 års jubileet til Bergens samarbeid med bl.a. Bergen og omegn havnevesen, Sjøforsvaret og egen stolthet, SS Statsraad Lehmkuhl. Sykkelkongen Arild Halland: Nordkapp-Lindesnes på 9 dager Sykkelkongen på CCB, Arild Halland fra Vedlikehold, har nettopp returnert fra Norges lengste sykkeltur. Sammen med 6 andre syklister samt sjåfør i følgebil, syklet de fra Nordkapp til Lindesnes på 9 dager. 6 av i alt 7 syklister oppnådde målsettingen om å tilbakelegge 2600 kilometer på rullende hjul. Med egen nettside, FB-side og gps-sender sørget det spreke teamet for at alle interesserte kunne følge dem på turen. Dette ble svært populært og de mottok heder og ære og fortjent champagne da de passerte målstreken. Sykkelturen hadde de planlagt nøye et halvt år i forveien. Har du lyst å se flere bilder og lese loggen underveis kan du gå inn på: 6 BASENYTT BASENYTT 7

5 TKM 2013 TRUCK-OG KRANMESTERSKAPET LITEN TRUCK STOR TRUCK KRAN Av Irene Lillehammer 1.plass: Jan Erik Hagen, CCB logistikk (venstre) 2.plass: John Arne Nilsen, CCB Miljøservice (høyre) Delt 3 plass: Morten Nordvik, CCB Entreprise (stripete genser) og Trond G. Endresen, (blå hjelm) CCB logistikk 1.plass: Knut Borge, CCB logistikk (høyre) 2.plass: Dan Apalseth, Aker Solutions (midten) 3.plass: Kurt Grindheim, CCB logistikk (venstre) 1.plass: Andreas Turøy, CCB logistikk (høyre) 2.plass: Lasse Steffensen, CCB logistikk (midten) 3.plass: Delt mellom Thor André Askildsen, CCB logistikk (venstre)og Morten Higdem, CCB logistikk (var på vakt da bildet ble tatt) ARRANGEMENT MED TRØKK Arrangementets komitéleder, Jim-Kenneth Stemme, er storfornøyd med oppslutningen rundt årets TKM-mesterskap. Med over 140 påmeldte har antall deltakere nesten doblet seg fra i fjor. Viseadm.direktør Øyvind A. Langedal - Truck-og kranmesterskapet ble arrangert for tredje gang på CCB den 30. mai. 140 deltakere hadde meldt seg på, en økning på 60 fra fjorårets begivenhet. Det var arrangementskomitéen selvsagt svært godt fornøyd med. Komitéleder Jim-Kenneth Stemme - Å arrangere noe for tredje gang kvalifiserer for at vi kan kalle det en tradisjon, sa viseadm. direktør Øyvind A. Langedal i sin åpningstale. Men, det aller viktigste er at dette mesterskapet er blitt en del av vår HMS-kultursatsning poengterte han videre foran en fint oppdekket og fullsatt bordsetning i basens Truckverksted. Flest CCB-ansatte, men også deltakere fra firma på basen kunne kose seg med god grillmat fra Holmedals, god prat og lystige konkurranser i sommervarmen denne dagen. 18 personer hadde meldt seg på for å konkurrere i liten truck, 12 personer i stor truck og 7 var påmeldt til å kjempe om vinnerplassen i kran. Ferdigheter, presisjon og tid er stikkord når konkurransen pågår og overvåkes nøye av dommere fra KIS og Gantic. I tillegg bivåner et interessert publikum alle som deltar. En fornøyd arrangementskomité kunne konstatere ny rekordoppsluning i årets Truck-og Kranmesterskap! - Vi er svært godt fornøyd med årets mesterskap, sier komiteéns leder, Jim- Kenneth Stemme til Basenytt. Siden arrangementet nå vokser i deltakelse får vi en utfordring på tid for gjennomføring av løypene. Neste år må vi effektivisere noe med paralelle løp og kanskje vurdere litt kortere løyper, sier han og takker både deltakere, sponsorer og komitéen for et flott samarbeid. 8 BASENYTT BASENYTT 9

6 Nye ledere bringer ny kunnskap og kompetanse til CCB Thomas Garlid kom til CCB i februar av internasjonale subsea prosjekter og inneværende år og overtok rollen som logistikk koordinator for riggvedlikehold. Hvilke mål har han i jobben? Leder for CCB Varemottak og prosjekter. I arbeidet inngår kundekontakt med fokus på kontrakts-koordinering - Jeg vil legge til rette for at CCB og oppfølging. Varemottak, og CCB generelt, fortsatt har en høy stjerne hos våre kun- Han har også ansvar for å legge til rette for aktivitet ved CCB Kollsnes, og har allerede fått i gang et prosjekt der ute! I tillegg der. Jeg er også opptatt av at det holder Thomas også styr på maskinutleieparken, herunder trucker skal være kjekt å gå på jobb. Alle Thomas Garlid og annet håndteringsutstyr for eksempelvis FMC Technologies må bidra til et godt arbeidsmiljø. - Orden og ryddighet er også et fokusområde som må fremheves og Aker. Thomas kan også kjøre truck selv, håndterer traverskran og har varmtarbeidssertifikat. Utdanningen sin har han fra i denne sammenheng; De 5 Séne: Sortere, Strukturere, Skinne, Standardisere og Sikre er mitt mantra. Dette er en japansk produksjonsfilosofi som i aller høyeste grad kan overføres til CCB Høgskolen i Molde hvor han tok Bachelor i Petroleumslogistikk. Av tidligere yrkeserfaring har Thomas vært MA-koordinator og basedrift, sier Thomas til Basenytt. innenfor internasjonale subseaprosjekter, prosjektplanlegger Alle må bidra til å ha det kjekt på jobb, sier Thomas Garlid Kjerneverdier på CCB Takk for at du gjør våre kjerneverdier på CCB til dine verdier! Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Sikkerhetsbevisst forplikter hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i arbeidsmiljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforventninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. kunder, samarbeidspanere, naboer, lokal sam - funn og kommune. alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Deres oppfatning av oss er også grunnleggende for å opprettholde et godt omdømme. CCB mellomlagrer 105 km rør Slik får vi gjennomført jobben med Sikkerhetsbevisst CCB har Vi skal fått styre en risiko. rørkontrakt gjennom NorSea group Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig som innebærer håndtering og mellomlagring av 8650 rør med dimensjon 12 á 12 meter og vekt på 1,2 tonn per stk. gassledningen blir på totalt 105 km og skal gå fra Knarrfeltet (112km vest for Florø) til en eksisterende gasseksportledning (FLagS) sør Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. for gullfaksfeltet. gassen vil da komme i land ved St. Fergus Terminal, Scotland. allseas har fått oppdraget med å legge gassledningen. Operatør er Bg Norge. Foto: Thomas Garlid Kjell Mikkel Vik begynte som Leder for Entreprise og Personellutleie i april i år. Da hadde han allerede skaffet seg erfaring fra personalavdelingen på CCB en periode og tilrettelagt for nytt elektronisk rekrutteringssystem i bedriften. Dette har han også nytte av som en av de nye lederne på Logistikkavdelingen. Kjell Mikkel leder Kjell Mikkel Vik både Statoil Entreprisen og Statoil sin Subsea Pool i tillegg til personell som er utleid til Statoil, Aibel, FMC og Aker. Sveinung Vethe har snart det første året bak seg som prosjektleder på Yard Services i CCB. Han har både utdanning og yrkesbakgrunn fra Forsvaret. De siste 16 årene har han jobbet som prosjektleder for utvikling og anskaffelser til forsvarets og politiets spesialstyrker. Bak seg har han Befalsskole, Krigsskole og ingeniørutdanning fra Sveinung Vethe Hærens våpentekniske fagskole samt prosjektleder-utdanning fra Høyskolen i Oslo. Sveinung var en av de første sertifiserte prosjektlederne i forsvaret. Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Slik får vi gjennomført jobben med viser vår evne til å anvende vår kompetanse og alltid finne de beste løsninger. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Det CCB sitt mål at skal videreutvikle vår merkevare Sikkerhetsbevisst som består av følgende verdier og egenskaper; vi er fleksible, Vi skal tilpasser styre risiko. oss kunder og omgivelser og gjennomfører Vårt arbeidsmiljø det skal være som fullt er forsvarlig besluttet. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Slik får vi gjennomført jobben med Jobbskygging i CCB Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Før CCB var han avdelingsleder på Adecco og personalleder i Odfjell Drilling. Han har utdanning innen sosiologi og historie fra Universitetet i Bergen. - I den nye jobben min håper jeg å kunne bidra til å sikre en kvalitetsmessig god leveranse av tjenester til våre kunder, ha fokus på gode arbeidsprosesser og kommunikasjon, og ikke minst, sier Kjell Mikkel å kunne være en god lagspiller på Logistikkavdelingen. Som prosjektleder på Yard Services har han ansvar for å lede planlegging og gjennomføring Sikkerhetsbevisst av rigg-prosjekter ved CCB. Vi skal styre risiko. I årene fremover er det forventet Vårt arbeidsmiljø skal sterk være fullt økning forsvarlig i antall riggfor den enkelte og våre omgivelser. prosjekter, noe Sveinung ser frem til å arbeide med. - Jeg ønsker å bruke min erfaring og utdanning til å bidra til bedre prosesser i gjennomføring av prosjekter ved CCB, sier Sveinung til Basenytt. På fritiden er han aktiv kommunepolitiker i Fjell og fotballtrener for et guttelag i Nordre Fjell IL. Slik får vi gjennomført jobben med Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Slik får vi gjennomført jobben med understreker at menneskene i vår organisasjon er en ressurs for hverandre og dermed for bedriften. For å få utnyttet medarbeidernes ressurser må vi være dyktige på samarbeid og samhandling. Sammensatt danner dette bedriftens fundament til å bygge en kunnskap som sikrer vår virksomhet, og som kommer våre eiere og vårt lokalsamfunn til gode. 10 BASENYTT BASENYTT 11 Vi bygger kunnskap som kommer CCB, Torsdag 25. april hadde vi besøk av tre skoleelever fra 8. trinn på Tranevågen skole. alle elevene på 8. trinn skal ha en dag med såkalt «Jobbskygging» hvor de skal gjennom observasjon skal lære litt om arbeidslivet. Dette er også en forberedelse på den mer kjente «arbeidsuken» som avvikles i 9. trinn. Elevene fikk en innholdsrik dag med sikkerhetsgjennomgang, omvisning og selvsagt en deilig lunsj i CCBs kantine. Fra venstre ser vi praksiselev Emilie Å. Drønen, som også var med denne dagen, Ole Magnus Skålevik, Lars H. Samuelsson og Renathe Telle.

7 Vær en god lagspiller for ferievikarene! CCBs leietakere Juni 2013 Av Pål Samuelsson Sommeren står for tur, noe som betyr ferieavvikling og innleie av ferievikarer. Det er kjekt å møte igjen kjente ansikter fra i fjor, og kanskje til og med fra året før. Som kursholder på vårt interne sikkerhetskurs møter jeg dem alle sammen hvert år. Men for noen er dette første møte med CCB, og kanskje med arbeidslivet generelt. Jeg vil derfor sende ut en generell oppfordring til dere alle sammen om å ta godt i mot både nye og gamle vikarer. Sørg for at du blir en god lagspiller, veileder og mentor. Ingen spørsmål er dumme, og de aller fleste oppgaver kan læres videre. Du sitter på masse flott kompetanse som kan deles. Nå er tiden inne for slik erfaringsoverføring. Stikkordet er opplæring og omsorg for hverandre. Bruk våre HMSverktøy flittig. FJS-kortet kan redde dagen. Det samme kan en pust i bakken og en liten prat med våre nye kolleger om hvordan vi skal gripe an den neste fasen i arbeidsprosessen. Vær normalt observant, ta deg tid, benytt personlig verneutstyr og still kritiske spørsmål. Slik kommer vi oss gjennom dagen og sommeren uten skader på folkene våre. Har du i tillegg et smil på lur blir jobben mye lettere. God og sikker sommer til dere alle sammen! Stor utvikling på Hamretomten AGA AS Aibel AS Aker Solutions MMO AS Aker Subsea AS Atlantic Offshore Management AS Baker Hughes Norge AS Bergen Agent AS BKK Fiber AS Bravida Norge AS Bring Logistics AS Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Dolphin AS ESS Support Services AS Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Halliburton AS HMS-Gruppen AS Holmedals Kantineservice AS ICL-IP Europe B.V. I.O.S. Tubular Management AS Kuehne & Nagel AS Kystverket Manpower/Techpower NCE Subsea Drift AS Norcem AS Norwegian Coating Technolgy AS Oceaneering Asset Integrity AS Odfjell Drilling AS Panalpina AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Sar AS Schlumberger Norge AS Sotra Brannvern Statoil ASA Statoil Fuel & Retail Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Seatech AS W.Giertsen Test og Inspeksjon AS Water Weights Scandinavia AS Yes Sport og profil AS Klargjøres for økt aktivitet av Irene Lillehammer FMC Technologies er hovedkunden hos Ågotnes Industripark (ÅNP). Nå utvikler de nye industrianlegg med kontorer, varehus, verksteder og Like over sommeren starter ÅNP oppføring av et nytt bygg for FMC mellom dagens bygg 2 og 3, der bl.a. Tess skal få en ny butikk. utelagringsområder på Hamretomten. På uteområdet legges det industribelegnings- Videre er det planer om oppføring av stein i stedet for asfalt. Det skal dekkes m² nye lagerbygg for FMC nord for dagens mellom m² område med bygg 9. Disse arbeidene vil komme i gang til belegningssteinen og arbeidene er beregnet å være ferdige i løpet av sommeren. høsten. Bildene til venstre viser deler av Hamretomten planert. I bakgrunnen og bildet til høyre viser Resten av området må sette seg i 2 år før det kan legges stein der. Dette er det største prosjektet i Norge hittil som blir gjennomført av Lintho Steinmiljø. 12 BASENYTT arbeidet med beleggningssteinen og det nye lagerbygget til FMC. Belegningsstein og nye lager- og kontorbygg tar form på Hamretomten. Eierselskapet Ågotnes Næringspark er inne i en sterk vekstperiode. BASENYTT 13

8 EIENDOMSAVDELINGEN: Fra venstre: Leif Ove Fosse, Jan-Dagfinn Lund, Jan Larsen, Frode Glesnes, Gaute Tveit, Tore Frøyland, Karin Sangolt, Oscar Eide, Joel Landro, Ivar Mundal. Gorm Holmedal og Ingar Rishovd var ikke tilstede når bildet ble tatt. ADMINISTRASJONEN: Fra venstre: Arne Aarvik, Oscar Eide, Øyvind A. Langedal, Irene Lillehammer, Helga Kallestad, Tanja B. Svellingen, Hilborg Vindens, Thomas Sekkingstad, Kurt R. Andreassen, Knut Landro, Jan-Arild Alvheim. Kari Brakstad var ikke tilstede når bildet ble tatt. REGNSKAP OG LØNN: Fra venstre: Siren Lilletvedt Toft, Sven I. Gjøen, Kari Britt Algrøy, Anne-Birthe Telle, Dagfrid Solberg. PRESENTASJON AV K8 Basenytt har tatt en runde gjennom 3 dje etasje i K8 for å undersøke nærmere hvem som jobber der og litt om hva de gjør til daglig... Av Irene Lillehammer Jan-Dagfinn Tore - Vi har 52 store og små prosjekter som pågår samtidig. Det utgjør et enormt spenn i antall oppgaver og typer oppgaver som skal gjøres. Hos oss planlegges og utvikles på mange måter basens fundament. Infrastruktur, kundeavtaler, oppgradering, vedlikehold og miljøspørsmål ivaretas av et meget kompetent team bestående av 12 personer på Eiendomsavdelingen. Leif Ove - Vi lever av leietakerne og setter derfor et stort fokus på en tilrettelegging som bidrar til at de kan fortsette å utvikle seg på basen. Vi bruker mer tid og ressurser på å få inn en ny leietaker kontra å beholde en eksisterende fornøyd. - Derfor er det viktig å lytte til de behovene de har. Vi sørger for at det blir et godt samspill mellom kundenes behov og den totale utviklingen av basen. Slik ivaretar vi en jevn og kontinuerlig vekst som sikrer både oss og kundene våre en trygg fremtid. - For øyeblikket er jeg involvert i tre forskjellige prosjekt som krever mye koordinering. Det er Statoil sine nye lagerhaller, Aker Solutions sitt nye kontorbygg og ferdigstillelse av kai 3 og kai 4. - Det er viktig å sørge for en koordinering som innehar god dialog og godt samspill mellom entreprenører, byggherrer og kunder. Derfor legger vi vekt på å være tett på jobben og å passe på at alt arbeid får god oppfølging. Det betyr selvsagt at vi er mye på farten i denne jobben. Joel - En stor del av styrken vår ligger i et godt fungerende teamarbeid her på avdelingen. Det er vi helt avhengig av fordi prosjektene er omfattende, og trenger spisskompetanse så vel som fortløpende koordinering av aktiviteter i avdelingen. Vi er en god blanding av fast ansatte og konsulenter, men det betyr ingenting for samarbeidet. Vi er et godt sammenskrudd team som har samme mål for øye; å levere prosjektene med topp kvalitet i alle ledd. - Når så mange prosjekter pågår samtidig gir det selvsagt mange utfordringer, både trafikalt og operasjonelt. Det er viktig å være skjerpet på jobb, men når miljøet er godt er det ikke vanskelig å yte det beste. Dagfrid - Hos oss på regnskapsavdelingen er det mange interne og eksterne tidsfrister å holde orden på. Det er en travel men kjekk hverdag. Å jobbe med regnskap innebærer å holde styr på mange detaljer og å sette seg inn i stadig nye og endrede regler. - Her tar vi hånd om regnskapene både for driftsselskapet Coast Center Base AS og for våre tilknyttede selskaper. Det mangler ikke på utfordringer. 3 dje Kari Britt - Å jobbe med lønn er en utsatt posisjon. Det handler mye om kontrollarbeid, og det er et stort regelverk å forholde seg til. En feil blir fort synlig. - Noen har behov for litt ekstra veiledning vedrørende lønnsrelaterte spørsmål, og trenger å ta turen opp på kontoret for en oppklaring. Det hjelper vi gjerne med. Thomas - Som systemkoordinator på IT-avdelingen er oppgaven min å sette bedriftens dataprogrammer i system. Det betyr i praksis å få alle dataprogram integrert i hverandre slik at de snakker sammen. Flere prosjekt er under utvikling, blant annet på Miljøservice og Logistikk. Dette er prosjekt som til slutt vil gjøre hverdagen enklere og mer «moderne» for de forskjellige avdelingene. - Selv om jeg har ansvar for å koordinere den tekniske utviklingen her på CCB legger jeg også stor vekt på å ivareta et godt teamarbeid med brukerne av systemene. Arne - I jobben min som Leder for salg og marked er det viktig å være innovativ og realist på samme tid. Vi vil gjerne ha nye kunder til CCB og jobber med mange moderne markedsaktiviteter for å oppnå det, men samtidig skal vi ivareta alle kunderelasjoner vi har, og sørge for at de utvikler seg videre i våre porteføljer. Arbeidsdagen er derfor veldig variert med mye kundekontakt, presentasjoner og konferanser både internt og eksternt. - CCB har stor bredde og er en bedrift som har mye å by på. Det gjør denne arbeidsplassen spennende å markedsføre. Tanja -Det er ikke mulig å beskrive en typisk arbeidsdag på kontoret. Mange oppgaver prioriterer seg selv og må tas på strak arm når de dukker opp. Det kan f.eks dreie seg om å lese kontraktsforslag, gjennomgå Fylkesmannens utkast til CCB s utslippstillatelse, redigere direktørens månedsbrev til styret, ha god kontakt med leverandører, og selvsagt blir det en god del rutinepreget kontorarbeid. I tillegg hjelper jeg også kollegaer med avklaringer ifm ulike regelverk og blir oppdatert på det de arbeider med. - Dagene er med andre ord travle og i stadige endring. Akkurat slik jeg trives med å ha det. 14 BASENYTT BASENYTT 15

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie.

Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie. Coast Center Base NR 1 - Årgang 18 JUNI 2010 BLÅSER i riktig retning 6 RETURN to sender 8 MINNEORD Lars O. Lie 10 12 HMS med fokus på vårt aller beste! Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS 7 I N N H O

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå.

Oppdag hvor gunstig det er å kjøpe ny Fiesta nå. Foto: OXXXXXXX NR. 1 JANUAR 2012 Gravende gründer med suksess - Jeg står tidlig opp og er sent i seng. Og så har jeg en tålmodig ektefelle. Dette er forklaringen Kai Peder Birkeland gir på sin suksess.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer