Generelle regler. Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle regler. Fotball"

Transkript

1 Generelle regler Alle spill akseptert av Guts er underlagt disse reglene. Guts frbehlder seg retten til å kansellere alle spill fretatt med pplagt "feil" dds, mbyttet dds eller et spill fretatt etter at et arrangement har startet. Guts frbehlder seg retten til å nekte, begrense, kansellere eller sette en grense fr hvilket sm helst spill. Spill graderes kun etter at knkurransen er endelig. Vinneren av et arrangement vil avgjøres daten arrangementet fullføres. Guts tar ikke hensyn til prtester eller avgjørelser sm gjøres m når det kmmer til spill plassert. Resultatet av et arrangement sm suspenderes etter at knkurransen har startet vil avgjøres i henhld til spillreglene spesifikt fr den sprten av Guts. I henhld til lvene til LGA Lttery and Gaming Authrities i Malta, har ingen under 18 år lv til å freta et spill. Alle regler, reguleringer g avregninger i dette dkumentet kan endres g justeres av Guts, uten at det gis skriftlig varsel. Maksimale spillbeløper på alle sprtsarrangementer vil avgjøres av Guts, g er kan endres eller justeres uten skriftlig varsel. Guts frbehlder seg gså retten til å justere grense på individuelle knter. Dersm det skulle skje at midler krediteres en kundes knt ved en feil, anses det sm kundens plikt å varsle Guts m denne feilen så raskt sm mulig. Fr knter med negativ sald, frbehlder Guts seg retten til å kansellere alle ventende spill, enten de er plassert med midler fra feilen eller med andre midler. Medlemmer er ene g alene ansvarlig fr deres egne knttransaksjner. Sørg fr å se ver g bekrefte dine spill så de ikke innehlder nen feil før du sender dem inn. Når en transaksjn er fullført, kan den ikke endres. Guts tar ikke ansvar fr manglende eller dble spill fretatt av klienten, g vil ikke behandle frespørsler m uverensstemmelser frdi et spill mangler eller ble plassert flere ganger. Klienter kan se gjennm transaksjnene sine på "Min ddsknt"-seksjnen av siden etter hver økt fr å frsikre seg m at alle frespurte spill ble akseptert. Det må varsles m disputter innen sju (7) dager fra daten da spillet det er snakk m ble avgjrt. Ingen krav etter denne periden vil vurderes. Klienten er ene g alene ansvarlig fr sine egne knttransaksjner. Alle kntsalder g transaksjner sm vises i valutaen sm ble valgt da knten først ble åpnet. Gevinster vil alltid kalkuleres med eurpeiske dds. Merk at når dds knverteres til britisk standard, kan det skje feil med avrundingen, siden visse dds ikke kan gjøres nøyaktig m til den britiske stilen med brøker. I slike tilfeller vil vi vise ddsen sm den nærmeste brøken. Guts frbehlder seg retten til å suspendere en klientknt uten varsel g returnere alle midler til hans/hennes hvedlmmebk. Dersm det skulle frekmme en uverensstemmelse mellm den engelske versjnen av disse reglene g nen av de versatte versjnene, er det den engelske versjnen sm skal anses sm den krrekte. Akkumulatrer (parlay, multi): Vi gdtar pptil 10 utfall i en akkumulatr. Dersm visse utfall er "gjensidig avhengige av hverandre", eksempelvis m du plasserer et spill på at Chelsea vinner Premier League kmbinert med en hjemmeseier i den siste avgjørende kampen, er disse spillene ugyldige. Alle spill plassert med et systemspill vil ikke telle mt innsatskravet til bnuser. Ftball Starttidspunkt g dater fr ftball sm vises på nettstedet vårt er bare en indikatr, g vi garanterer ikke at infrmasjnen er krrekt. Hvis en kamp utsettes, vil alle spill være gyldige frem til 48 timer etter utsettelsen. Hvis vi får vite at en utsatt kamp har fått et nytt tidspunkt sm er etter disse 48 timene, vil vi umiddelbart returnere alle midler fra ventende spill.

2 Hvis en utsatt kamp blir satt til en dat innen t dagers vindu g deretter utsatt igjen, vil alle spill ha handling fr enda en t dager peride fra den siste nye dat. Denne prsessen vil frtsette inntil (a) slik til når spillet blir planlagt fr en stund etter fire dager (innsatser annulleres) eller (b) ville frtsette så lenge det utsatte spillet frtsetter å bli mrammet innen t dager. Med mindre annet er spesifisert, vil spill på utfallet av en kamp avgjøres basert på t halvdeler av 45 minutter hver, g all tid dmmeren legger til fr å kmpensere fr skader g andre stpp i spillet. Det mfatter ikke perider med ekstra tid eller straffemganger. Av g til kan turneringer, vennskapskamper, eller andre kamper ha planlagte tidsrammer annerledes enn t 45 minutter halvdeler. Hvis Guts ikke gjør spesielt ppmerksm på at en kamp skal spille en annen enn standard t ganger 45 minutter hver mgang, vil alle spill være gjeldende. Hvis en kamp er stppet før full tid er nådd, g ikke spillt ferdig samme dag, er spill på utfallet av kampen ansett sm ugyldig g alle innsatser skal returneres. Over / under: En kamp må nå full tid fr spill på det ttale antall screde mål i kampen fr å være gyldig. Vil spilleren scre: Ingen tilbakebetaling på ikke-startende. Selvmål teller ikke. Første målscrer: Ingen tilbakebetaling på ikke-startende. Selvmål teller ikke. Siste Målscrer: Ingen tilbakebetaling på ikke-startende. Selvmål teller ikke. Første lag sm screr: Ved en avbrutt kamp, står spill på mål sm allerde har skjedd, vertid teller ikke fr disse markedene. Tidspunkt fr første mål: Spill avgjøres av hvilken tid målet ble scret av en ffisiell kilde. Siste lag å scre: Ved avbrutt kamp står spill på mål sm allerede har skjedd, vertid teller ikke fr disse markedene. Race til X mål: Avgjrt på laget sm når det angitte antall mål først. I tilfelle kampen blir avbrutt før 90 minutter er spilt så vil alle spill være ugyldige dersm ppgjøret allerde ikke er bestemt. Begge lag til å scre: Avhengig av at begge lagene screr et mål i kampen. Lag screr Over Under: Basert på ttalt antall mål scret av et lag i kampen. Ekstramganger er ikke inkludert. Antall mål: Spill på antall mål, inkludert "selvmål". Mål i angitt tidsperide: Vil være det ffisielle tidspunktet fr mål scret sm vil telle. Ekstra tid er ikke inkludert. Screr i begge mganger: Ja / Nei spill hvis et lag / klubb kmmer til å scre i begge mganger. Vinner uten å slippe inn mål: Laget sm vinner kampen g hlder buret rent. Vinnermargin: Avgjrt på resultatet av spillet. Lagene vil bli gitt ulike marginer fr å vinne g det er det endelige resultatet sm teller. Vinner EN av mgangene: Et lag må vinne minst en av de t halvdelene fr at dette spillet skal vinne. Vinner begge mganger: Laget må scre flere mål enn mtstanderen i begge mganger av kampen. Ligge under g vinne: Laget må ligge under på ne tidspunkt i løpet av kampen, men deretter gå videre til å vinne kampen i 90 minutter. Over / Under hjørnespark: Basert på en bestmet linje lagt i ver / under fr hjørnespark tatt i kampen. Ekstra tid teller ikke. ANTALL Crnere: Basert på det ttale antall crnere tatt i kampen. Race til X Hjørnespark: Avgjrt på laget sm når det angitte antall hjørnespark først, i tilfelle en kamp blir avbrutt før 90 minutter er spilt så vil alle spill være ugyldige dersm ppgjøret ikke allerede er bestemt. Tidspunkt fr neste lags mål: Den fesielle tiden fr første/neste mål gjrt vil telle. Krt ver / under: Oppgjør vil bli gjrt med utgangspunkt i all tilgjengelig dkumentasjn til krt vist under den aktuelle kampen. Om nen krt vises etter full tid, vil dem bli sett brt ifra. Krt lag ver / under: Oppgjør vil bli gjrt med utgangspunkt i all tilgjengelig dkumentasjn til krt vist under den aktuelle kampen. Om nen krt vises etter full tid, vil dem bli sett brt ifra. Omgang med flest hjørnespark: Den mgangen med flest hjørnespark vinner.

3 Antall hjørnespark lag: Antall hjørnespark fr laget. Siste crneren: Hvilket lag får kampens siste hjørnespark. Clean Sheet: Lag til å vinne uten å slippe inn mål. Flest hjørnespark: Hvilket lag får flest hjørnespark i kampen. Neste Crner: Hvilket lag får neste hjørnespark. Kampspill g ttaler: Kmbiner 1X2 g ver/under, men begge må være riktig fr at spill skal regnes sm vunnet. Å gå til vertid: Spill vunnet m kampen går til ekstratid, m ikke regnes spillet sm tapt. Utvisning: Vil det bli rødt krt? Hjørnespark ddetall / partall: Ttalt antall hjørnespark, dde- eller partall. Mål lag i en tidsperide: Den ffisielle tiden fr mål gjrt vil telle. Kun rdinær tid. Hjørnespark lag ddetall / partall: Ttalt antall hjørnespark fr laget til å være dde- eller partall. Hjørnespark ver /under: Ttalt antall hjørnespark fr laget til å være ver/under linjen sm er satt. Å gå til straffespark: Vil kampen gå til straffemganger? En innbytter screr: Vil en innbytter gjøre mål? Antall krt: Vi resulterer utifra krt utdelt under kampens rdinære tid. Evt krt etter dette vil ikke gjelde. Gule krt ddetall/partall: Resultering skjer utifra krt utdelt under kampens rdinære tid av en ffensiell kilde. Krt etter kampslutt regnes ikke. Lag sm først får krt: Hvilket lag får neste krt. Selvmål: Vil det bli ett selvmål? Metde fr seier: Hvrdan avgjøres kampen. Lag sm får første gule krt: Hvilket lag får neste gule krt. Mestscrende mgang: Mest mål i hvilken mgang. Tennis T full sett må fullføres fr at spillet skal stå. Hvis mindre enn t sett fullføres anses alle spill fr ugyldige. Eksempel: Federer 6-3, 4-6, 2-0 (Rddick trekker seg grunnet skade). Alle spill står. Federer erklæres vinner mens Rddick anses sm taperen. Eksempel: Federer 6-3, 2-0 (Rddick trekker seg grunnet skade). Alle spill anses ugyldige. Spill på sett: Hvis en tenniskamp ikke fullføres frdi en spiller trekker seg eller diskvalifiseres, vil alle spill på sett anses ugyldige. Slike spill vil kanselleres g pengene refunderes. Frsinkelse eller utsettelse: Hvis en tenniskamp fullføres, står alle spill sm skrevet. En frsinkelse av kampstart vil ikke påvirke de stående spillene, det vil heller ikke stpp i spillet, så lenge kampen frtsetter g spilles ferdig. Dersm en kamp ikke spiller det ppgitte antall sett frdi kampen frkrtes av turneringens ledelse, er det den sm anses å lede av turneringens ledelse sm skal anses sm vinner. Eksempel: En kamp er planlagt å skulle spille fem sett, men bare tre sett kan spilles grunnet været. Lederen ved slutten av det tredje settet erklæres vinner av kampen. Tie Break: Blir det tie-break? Gevinst m ja, tapt m nei. Game Resultat: Eksakt resultat av gamet, g vil serveren bli brutt. Game T Deuce: Vil det bli deuce (40-40) i ett game? Games vunnet ver under: Ttalt antall vunnet games ver eller under gjeldende linje. Antall games: Ttalt antall games fr begge spillere i settet. Å vinne minst ett sett: Vil spiller ha vunnet minst 1 sett under kampen. Race Til X Games: Hvem vinner X game i X sett. Race Til X Peng: Hvilken spiller vinner X peng i game Y, sett N. Peng Handicap: Hvem vinner matchen med gjeldende handicap i settet. Peng Over Under: Over/under ttalt antall peng i X game, sett N. Peng vunnet ver under: Ttalt antall peng av begge spillere, i X game, sett N. T hld first service game: Vil serven bli hldt i første game i første sett?

4 Game Of First Service Break: I hvilket game i første sett, brytes serven fr første gang. Ttal Service Breaks: Hvr mange ganger brytes serve i 1ste sett. Vinner margin: Hva blir differansen av vunnet antall games. Tap første sett, vinn matchen til slutt: Spiller til å tape første set, men vinne matchen til slutt. Amerikansk ftball, Rugby g AFL Minimum tid fr actin: Når det kmmer til spill, avgjøres vinnere g taper av det endelige resultatet (inkludert vertid), gitt at kampen har pågått minst 55 minutter. Hvis en kamp utsettes etter 55 minutter g ikke frtsetter samme dag, vil, uavhengig av m kampen fullføres på et senere tidspunkt, pengsummen da kampen ble stppet avgjøre resultatet fr spillet. Hvis kampen utsettes før det er spilt 55 minutter, g ikke frtsetter samme dag, vil alle spill avgjøres sm "ingen handling" g pengene refunderes. Alle spill på kampen inkluderer vertid, så fremt ikke ne annet er spesifisert. Så fremt det ikke er bemerket før en knkurranse, må alle kamper spilles på den planlagte daten g det planlagte stedet fr å gi actin;. Australsk ftball, Rugby League, Super League g Rugby Unin. Spill betales etter knkurransens siste resultat (rdinær tid eller vertid når aktuelt). NFL Prpsitins vil graderes ved bruk av resultatene listet pp på Arena Ftball Prpsitins vil graderes ved bruk av resultatene listet pp på Ishckey Så fremt ikke ne annet er ppgitt, er alle spill KUN fr rdinær tid, g inkluderer IKKE vertid eller straffeknkurranse. Eksempel: Rangers g Kings er uavgjrt 3-3 etter rdinær tid, g kampen går videre til vertid. Rangers vinner til slutt. Den endelig stillingen hva angår spill sm er plassert, er 3-3. Hvis en linje inkluderer vertid, vil det klart stå i spilltilbudet g på kupngen. Sjekk kupngen din nøye. Straffeknkurranse er uttrykkelig ansett sm en del av ekstramgangene. Hvis en straffeknkurranse gjennmføres, vil vinneren krediteres ett ekstra mål. Eksempel: Dynam g CSKA er uavgjrt 2-2 etter rdinær tid, g kampen går videre til straffeknkurranse. Dynam vinner straffeknkurransen. Fr vårt spill "Dynam inkludert OT" mt "CSKA inkludert OT", anses den endelig stillingen hva angår spillet å være 3-2 til Dynam. Minimum tid fr actin: Kamper må vare minst 55 minutter fr å gi actin. Hvis en kamp utsettes før 55 minutter har blitt spilt, vil alle spill på utfallet refunderes. Håndball Når det kmmer til spill, avgjøres vinnere g taper av stillingen ved slutten av rdinær tid. Ekstra tid (en utvidelse av den rdinære tiden) vil ikke telle dersm dette ikke er spesifisert. Dersm en kamp utsettes av en eller annen grunn, vil alle spill kanselleres g penger refunderes dersm kampen ikke settes pp til å gjennmføres innen 24 timer etter det pprinnelig planlagte tidspunktet. Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige. Sidespill: Alle sidespill, inkludert følgende markeder, vil avgjøres etter rdinær tid, g ekstra tid vil ikke telle dersm dette frekmmer: Ttalt fr kampen - Oddetall/partall Dbbelt resultat

5 Basketball Minimum tid fr actin: NBA-kamper må vare i minst 43 minutter fr å gi actin. Fr alle andre basketballkamper må kampen vare i minst 35 minutter, så fremt ikke ne annet er spesifisert. Når det kmmer til spill, avgjøres vinnere g taper av stillingen (inkludert vertid), gitt at kampen har pågått lenger enn minimumstiden sm spesifisert ver. Hvis en kamp utsettes etter at minimumstiden har blitt spilt, g ikke spilles ferdig samme dag, vil stillingen da kampen ble utsatt avgjøre resultatet, uavhengig av m kampen fullføres på et senere tidspunkt. Hvis kampen stppes før minimumstiden er nådd, g ikke fullføres samme dag, vil alle spill anses sm "ingen actin" g pengene refunderes. Alle spill på kampen vil inkludere peng sm scres under vertid, så fremt ikke ne annet er ppgitt. Hvis det ikke ppgis før en knkurranse, må alle kamper spilles på den planlagte daten g på det planlagte stedet fr å gi actin. Disse reglene gjelder fr både basketball på cllege-nivå g prfesjnelle basketballkamper. NBA-resultater graderes ved bruk av statistikk fra NBA.cm; NCAA Basketball-resultater graderes ved bruk av statistikk fra espn.cm. Dbbelsjanse: Dbbelsjans sm halvgardering, 12, 1X eller 2X. Highest Scring Quarter: Mest antall peng i hvilken Quarter. Å gå til vertid: Vil kampen gå til ekstratid? Race til X Peng: Hvilket lag vil vinne x. penget. Vinner Margin: Vinnermarginen mellm lagene. lag Scre Over Under: Ttalt antall peng fr laget, ver/under linjen. Lag ddetall / partall: Ttalt antall peng til å være dde- eller partall. Siste lag til å scre: Hvilket lag gjør siste mål. Første lag sm screr: Hvilket lag screr først. HT/FT: Hva er riktig utfall til både halv- g fulltid. Highest Scring Half: Mest mål i hvilken mgang. Which team wins jump ball: Hvilket lag vil få ballinnehavet først i kampen (jumpball). Peng vunnet ver / under: Spillers ttale antall peng til å være ver/under. Peng vinner: Hvilken spiller vil gjøre X penget. Baseball Når du spiller på ttalt antall løp (ver/under), må kampen vare 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) fr å gi actin. Hvis en kamp stppes eller utsettes under ekstra innings, vil stillingen avgjøres etter den siste fulle inningen, så fremt ikke hjemmelaget screr så det blir uavgjrt, eller tar ledelsen i den nedre halvdelen av inningen, g i slikt tilfelle vil stillingen avgjøres på det tidspunktet kampen utsettes eller kanselleres. Resultatet til en kamp er ffisielt etter 5 innings med spill så fremt ikke hjemmelaget leder etter 4,5 innings. Hvis en kamp stppes eller utsettes, vil stillingen avgjøres etter den siste fulle inningen, så fremt ikke hjemmelaget screr så det blir uavgjrt, eller tar ledelsen i den nedre halvdelen av inningen, g i slikt tilfelle vil stillingen avgjøres på det tidspunktet kampen utsettes eller kanselleres. Guts tar ikke hensyn til utsatte kamper, prtester eller avgjørelser sm gjør m resultatet hva angår spill. Alle spill på baseball må fregå dagen de skal spilles, ellers anses spillet sm "ingen actin" g penger refunderes. Pengelinje-spill på baseball vil gdtas uansett hvilke kastere sm kaster. MLB Minr Leagues: Dersm en dbbelkamp spilles mellm Lag A g Lag B, g Guts legger ut en pris fr Lag A mt Lag B fr kun én kamp, g ikke angir m dette er den første eller andre kampen, anses dette sm prisen på den første kampen. Hvis den første kampen allerede har startet, skal det anses å være prisen fr den andre kampen. MLB Prp Rules: Fr alle sidespill, må kampen vare 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) fr å gi actin. MLB Prpsitins vil graderes ved hjelp av resultatene listet pp på

6 Vlleyball Hvis en kamp stppes før fulltid, g ikke fullføres den samme dagen, vil spill på utfallet på kampen anses ugyldige, g innsatser returneres. Endring av sted: Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige. Snker "Match-up"-spill er basert på å velge spilleren sm ffisielt vinner kampen. Dersm en kamp starter med brudd av den første rammen men ikke fullføres, av en eller annen grunn, vil spilleren sm går videre til neste runde (eller sm erklæres vinner av knkurransen/mesterskapet) anses sm vinner. Dersm en kamp ikke starter i det hele tatt, refunderes alle spill. Ramme-spill er basert på å velge riktig sluttstilling fr en snker-kamp. Dersm en kamp starter, men ikke fullføres av en eller annen grunn, eller en kamp ikke starter i det hele tatt, refunderes alle spill. Kampsprt Når bjellen ringer fr starten av første runde, anses kampen ffisiell hva angår spill på den, uavhengig av planlagt lengde eller tittel. En kamp er teknisk uavgjrt når den avsluttes før et gitt antall runder. Dette skjer vanligvis grunnet uheldig skalling eller feil. Alle kamper sm anses sm "ingen kamp" vil få innsatser refundert. Hvis innsatstilbudet på en kamp inkluderer uavgjrt sm et tredje alternativ, g kampen ender uavgjrt, vil innsatser på uavgjrt vinne, mens innsatser på én av de t bkserne vil tape. Hvis innsatstilbudet kun inkluderer de t bkserne, uten at uavgjrt tilbys, g kampen ender uavgjrt, vil innsatser på begge bkserne refunderes. Over/under (ttal) listet pp fr en av bkserne, representerer det ttale antallet av fullførte runder. En runde er halvveis gjennmført nøyaktig etter ett minutt g tretti sekunder fr en runde på tre minutter. Så 9½ runder vil være ett minutt g tretti sekunder av 10. runde. En runde er halvveis etter ett minutt fr en runde sm varer i t minutter. En runde er halvveis etter t minutter g tretti sekunder fr en runde sm varer fem minutter. Resultatene graderes basert på det ffisielle resultatet ved bkseringen. Resultater er ikke ffisielle hva angår innsatser før de er verifisert av dmmerne på arenaen. Offisielle g uffisielle endringer av sanksjnert rgan av en avgjørelse basert på anke, utsettelse, søksmål, resultater fra dpingtest eller annen sanksjn venfr bkser vil ikke ha nen betydning hva angår innsatsen. Så fremt ikke ne annet er spesifisert, må kamper gjennmføres innen tretti dager fra den planlagte daten fr at innsatser skal gi actin. Bandy Så fremt ikke ne annet er ppgitt, er alle spill fr rdinær tid g inkluderer ikke vertid. I turneringer, hvis et marked lages ved slutten av rdinær tid, eksempelvis "Vinner på vertid", vil straffeknkurranse telle. Spilletid: Hvis frmatet til en kamp endres av en eller annen grunn fra 2 x 45 minutter til 3 x 30 minutter, står alle spill med unntak av spill sm refererer til første eller andre mgang. Bytte av sted: Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige.

7 Innebandy Dart Hva angår spill, avgjøres vinnere g taper av stillingen ved slutten av rdinær tid. Ekstramganger g sudden death teller ikke dersm det ikke er spesifikt ppgitt. Hvis en kamp stppes før fulltid, g ikke fullføres samme dag, vil spill på utfallet av kampen anses ugyldige g innsatser returneres. Hvis en kamp utsettes av en eller annen grunn, vil alle spill kanselleres g innsatser returneres. Spill på kamp: Spilleren sm går videre til neste runden anses sm vinner, gitt at én av spillerne har kastet en pil ved starten av første mgang. Hvis den første pilen ikke kastes, er alle spill ugyldige. Spill på sett: Det fulle antallet sett sm kreves fr å vinne kampen må fullføres. Hvis en kamp, av en eller annen grunn, gis til en deltaker før det fulle antallet sett er fullført, er alle spill på kampen ugyldige. Futsal Så fremt ikke ne annet er ppgitt, avgjøres alle spill etter rdinær tid. Dette inkluderer t mganger med spill g tiden dmmeren legger til fr å kmpensere fr skader g andre stpp i spillet Det inkluderer ikke ekstramganger eller straffeknkurranse- Hvis en kamp stppes før fulltid, g ikke fullføres same dag, vil spill på kampens utfall anses ugyldig g innsatser returneres. Starttidspunkt g dater fr futsal sm vises på nettstedet vårt er bare en indikatr, g vi garanterer ikke at infrmasjnen er krrekt. Hvis en kamp utsettes, vil alle spill være gyldige frem til 48 timer etter utsettelsen. Hvis vi får vite at en utsatt kamp har fått et nytt tidspunkt sm er etter disse 48 timene, vil vi umiddelbart returnere alle midler fra ventende spill. Endring av sted: Hvis en ffisiell endring av stedet fr kampen skjer etter at et spill er plassert, vil det føre til at alle spill satt før kampen ble flyttet til et annet sted anses sm "ingen actin". Pker Spiller sm plasserer det høyeste beløpet med penger vinner. Fr Outright-spill, må deltakere starte i begivenheten fr at spillet skal gi actin. Curling Så fremt ikke ne annet er ppgitt, er ekstra mganger alltid inkludert i resultatet hva angår spill. Fr at et spill skal stå, må minimum seks mganger fullføres. Det endelige resultatet i en match er resultatet sm rapprteres av turneringens rganisatrer. Guts respekterer turneringens regler fr penggivning g regler angående det å erkjenne tap i matcher. Spill på matcher sm utsettes eller midlertidig stppes av en eller annen grunn (eksempelvis, men ikke begrense til: dårlige isfrhld, strømbrudd eller prblemer med ppsettet) anses sm "actin", g vil graderes så frt turneringens rganisatrer erklærer matchen fullført.

8 Brdtennis Dersm en kamp starter, men ikke fullføres av en eller annen grunn, er alle spill på utfallet av kampen ugyldige. Spill på sett (riktig scre) refererer til den krrekte endelig scren i sett. I tilfeller der det spilles lagkamper, der en kamp mellm spillerne spilles t ganger, er det kun det første resultatet sm teller. Hesteveddeløp Generelt Alle spill blir avgjrt i henhld til det ffisielle resultatet på tidspunktet fr "Weigh in". Enhver endring til et resultat etter dette tidspunktet vil ikke telle. Walkvers g ugyldige løp teller sm et løp, men alle hester sm er invlvert vil bli behandlet sm en ikke-deltaker. Hester sm ikke løper ("nn-runners") Hvis en hest trekkes før start rdre, eller er ffisielt ansett av starteren å ikke ha tatt del i løpet, vil alle spill på at hesten være ugyldige. Innsatsen vil bli returnert på trukket hest. Tidlig mrgen priser/priser på begivenhetens dag Etter den siste erklæringer dagen før løpet, vil "Nn-Runner n-bet" gjelde. Dbbel deltakelse Når en hest er dbbelt engasjert (navngitt sm en løper i mer enn ett løp) vil innsatsen stå sm fr det første løpet. Hvis hesten løper i det andre løpet vil det bli behandlet sm en "ikke løper". Omstart Ved feilstarter eller andre hendelser sm fører til at et løp må kjøres på nytt, ppheves "under startrdre", g innsatsen refunderes fr hester sm ikke deltar i mløpet. Utsettelser Dersm et løp blir avlyst eller annullert vil alle spill være ugyldige. Dersm løpet blir utsatt til en dag i fremtiden, g de endelige erklæringer står, vil alle spill bli stående. Imidlertid vil alle singlespill på hesteveddeløp bli annullert g eventuelle utvalg invlvert i akkumulatrspill vil bli behandlet sm en ikke-deltaker dersm: Løpet er annulert. Løpet er ffisielt erklært ugyldig. Betingelsene fr løpet endres etter at veddemål er satt. Arenaen endres; Løpsunderlaget endres (f.eks. gress til jrd / allværsbane eller mvendt).

9 Fremtidige spill Fremtidig spill veddemål vil slutte ved den siste erklæringen dagen før løpet, g alle spill etter dette vil være ikke-løper, ingen bet. Hvis det ikke uttrykkes på annen måte, blir innsatsen tapt på en fremtidig innsats hvis en hest ikke deltar. På dager da klassisk eller andre prøvelser ppstår, kan fremtidig betting bli suspendert g ny dds utstedt. Fremtidige spill på hester sm blir tvangs trukket vil bli annullert g innsatsene tilbakebetalt. (Jckey Club Rule 121 fastsetter at stevneledere har rett til å redusere antallet i et løp dersm det, i en erklæring kvelden før løpet, er tatt med fr mange av hensyn til sikkerheten til hester g jckeyer. Fremtidige spill blir avgjrt av ddsen g plass vilkår sm gjelder på tidspunktet fr aksept. Skulle en feil dds eller sted vilkår gis i feil frbehlder vi ss retten til å avgjøre veddemålet til riktig dds / sted vilkår sm var tilgjengelige på det tidspunktet spillet ble truffet. "Hver vei"-spill Alle spill blir avgjrt med vinner med mindre 'Hver-vei' er valgt. Ett "Hver-vei" spill består av t innsatser. Den innehlder en innsats fr din hest til å "vinne" g en annen innsats fr hesten din å bli "plassert". Hvert spill har blitt plassert på den innsatsen du har lagt inn, slik at den ttale kstnaden fr en hver vei spill vil være dbbelt så mye du skrev i innsats sm du plasserer t spill. "Plass" vilkårene vil bli annnsert fr hendelsen. Generelt, fr britiske hesteveddeløp vil ' Hver-vei spill bli avgjrt ved hjelp av følgende "plass" vilkår: Mindre enn fem løpere. Plassinnsats plasseres på vinner. Løp av 5, 6 eller 7 løpere - en 1/4 av dds - første t plasser Alle andre løp med 8 eller flere løpere 1/5 av dds - første tre plasser Handicap løp med løpere en 1/4 av dds - første tre plasser Handicap løp med 16 eller flere løpere 1/4 av dds - første fire plasser I alle løp vil antall løpere være det antall løpere sm kmmer under start rdre. Spill vil ikke bli akseptert hvr "plass" insatsen verstiger "vinner" innsatsen. Hundeveddeløp Alle spill er plassert på navngitte greyhunds. Fremtidige spill aksepteres på basisen at hvis valget ditt ikk er er med i løpet, av grunner valget ikke kan ne fr, får du tilbake innsatsen ("all-in run r nt, entered r nt"). Når et løp gjennmføres på nytt, står alle spill. Dersm et løp anses ugyldig g ikke gjennmføres på nytt, er alle spill ugyldige. Hvis en navngitt hund (ingen reserver) er valgt g en reserve springer i stedet fr den navngitte hunden, vil spill avgjøres sm m hunden ikke løp "nn-runner". Alle spill står uavhengig av ledige spr, ugyldige løp g avlyste møter. "Dead-heat"-regler gjelder fr Outright-resultater, hvis det er flere vinnere. Dersm løp stppes eller utsettes der tidlige priser har blitt tilbudt, vil alle spill stå så lenge løpene gjennmføres på et senere tidspunkt g fullføres. Betalinger vil fretas i henhld til løpenes ffisielle resultater. Guts frbehlder seg retten til å erklære alle spill hvr det er rimelig mistanke eller bevis på urettferdig prismanipulering ugyldige. Gælisk sprt Spill på Outright/Vinner: Frutsi hvilket lag sm vinner knkurransen. Alle kampmarkeder er basert på rdinær tid (inkludert vertid). Ekstra tid teller ikke så fremt det ikke er spesifisert.

10 Hvis et lag ikke spiller, anses spillene sm ugyldige. Hvis kampen avsluttes før den er ferdig, er spill ugyldige. Kamper sm utsettes til en annen dag er ugyldige. Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige. Spill vil kun avgjøres basert på ffisielle GAA (Gaelic Athletics Assciatin)-resultater. Vintersprt Outright/Vinner: Frutsi hvilket lag/deltaker sm vinner knkurransen. Spill på deltakere sm ikke starter, vil ikke refunderes. Vinter-OL: Knkurranser er ffisielle etter den riginale medaljeseremnien. Eventuelle senere endringer av disse resultatene teller ikke.

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

Regler på mini og mikro nivå

Regler på mini og mikro nivå Regler på mini g mikr nivå Regler fr basket på mini g mikr nivå Skritt en spiller får kun ta t skritt etter at han/hun har sprettet ballen fr å scre. Hvis han/hun stpper pp etter t skritt, blåser dmmeren

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

1. OL og sluttspill 2. Amerikansk fotball (NFL) 3. Friidrett 4. Fotball med australske regler (ARF) 5. Badminton 6. Baseball

1. OL og sluttspill 2. Amerikansk fotball (NFL) 3. Friidrett 4. Fotball med australske regler (ARF) 5. Badminton 6. Baseball Innholdsfortegnelse Seksjon A - Betingelser for avtale 1. Introduksjon 2. Definisjoner 3. Aksept og godkjennelse av spill 4. Betting og utbetalingsbegrensninger 5. Annullering/trekking av spill 6. Fraskrivelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Kurs i ruter for øvde brukere

Kurs i ruter for øvde brukere Kurs i ruter fr øvde brukere Innføring g praktiske ppgaver Per Nrdland 1 Innhld Lagturneringer Generelt Serie Mnrad Flere mganger Parturnering Singelturnering Pengserie Par g Singel Butler i lagturnering

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

ShootMania Joust Regelsett

ShootMania Joust Regelsett ShootMania Joust Regelsett 1 Generelt 1.1 Turneringens hoved-dommere er Remy Remyx99 Bredesen og alle fra Lions E- Sport Klubb som har blitt satt til rollen som dommer av Remy Bredesen, Disse vil ha siste

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

IDR 7.1 Varighet SL-trippelen anbefales å gå over minimum to dager hvis dette er hensiktsmessig.

IDR 7.1 Varighet SL-trippelen anbefales å gå over minimum to dager hvis dette er hensiktsmessig. IDR 7 SL-trippelen IDR 7.1 Konsept Under et SL kan TA søke om å avholde en SL-trippel. Dette skal være en konkurranse på tvers av 3 ulike idretter, der resultatene fra hver av de tre konkurranse legges

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Europa ADR-program. Fordeler med ADR

Europa ADR-program. Fordeler med ADR Eurpa -prgram Frdeler med er et autmatisk månedlig bestillingsprgram fr distributører, kunder g frdelskunder. Det tilrettelegger fr månedlige, autmatiske kjøp av Nu Skin, Pharmanex g Big Planet prdukter,

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013. SILDA CUP for Bedriftslag

SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013. SILDA CUP for Bedriftslag SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013 SILDA CUP for Bedriftslag Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten Turneringshelg, som er et samarbeid mellom 4 turneringer:

Detaljer

1. OL og sluttspill 2. Amerikansk fotball (NFL) 3. Friidrett 4. Fotball med australske regler (ARF) 5. Badminton 6. Baseball

1. OL og sluttspill 2. Amerikansk fotball (NFL) 3. Friidrett 4. Fotball med australske regler (ARF) 5. Badminton 6. Baseball Innholdsfortegnelse Seksjon A - Betingelser for avtale 1. Introduksjon 2. Definisjoner 3. Aksept og godkjennelse av spill 4. Betting og utbetalingsbegrensninger 5. Annullering/trekking av spill 6. Fraskrivelse

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer.

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapprtering, prsesspesifikke meldingsvalideringer Versjn 1.5 05.02.2016 Endringslgg... 1 1. Meldinger i BRS Måleverdirapprtering... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Prsesspesifikke

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/).

Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM 2010 178391 Eidsivating lagmannsrett LE 2011 50469 (11 050469ASD ELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Eidsivating lagmannsrett Dm Avsagt: 012011 i sak LE-2011-50469 Saksgang: Hedemarken tingrett THEDM2010178391 Eidsivating lagmannsrett LE201150469 (11050469ASDELAG/ 11 138706ASK-ELAG/). Parter: Helse Sør-Øst

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk fr at du valgte VIKING GARN g ppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden innehlder viktig infrmasjn g veiledning, sm vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat g et vellykket

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest?

Kjære alle deltagere i Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting og Coffee in Good Spirits - er dere klare for en kaffefest? Osl, 16 april 2010 Kjære alle deltagere i Nrgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst, Latte Art, Cuptasting g Cffee in Gd Spirits - er dere klare fr en kaffefest? Årets knkurranser er bare nen dager unna

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

NCF SIKKERHETSGUIDE for landevei arrangører

NCF SIKKERHETSGUIDE for landevei arrangører NCF SIKKERHETSGUIDE fr landevei arrangører Nrges Cyklefrbund 20.06.2008 Innhldsfrtegnelse Innledning - Frmål 3 Ensartet frståelse - Kategrier 4 - Definisjner Startmråde 5 Målmråde 5 Lukket løype 5 Delvis

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Effektiv innfordring i Agresso

Effektiv innfordring i Agresso ERP Innfrdring 31. Mars 2014 Effektiv innfrdring i Agress ERP Innfrdring Hva er utfrdringene med dagens løsninger? Ved å bruke eksterne inkassbyråer så gir man brt ptensielle inntekter i frm av renter

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D3 2013-05-02 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D2 2013-01-25 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D 2012-03-06 Fr gdkjennelse PJL PJL B01 2012-03-05 Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A01 2011-11-10 Fr intern fagkntrll

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer