Generelle regler. Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle regler. Fotball"

Transkript

1 Generelle regler Alle spill akseptert av Guts er underlagt disse reglene. Guts frbehlder seg retten til å kansellere alle spill fretatt med pplagt "feil" dds, mbyttet dds eller et spill fretatt etter at et arrangement har startet. Guts frbehlder seg retten til å nekte, begrense, kansellere eller sette en grense fr hvilket sm helst spill. Spill graderes kun etter at knkurransen er endelig. Vinneren av et arrangement vil avgjøres daten arrangementet fullføres. Guts tar ikke hensyn til prtester eller avgjørelser sm gjøres m når det kmmer til spill plassert. Resultatet av et arrangement sm suspenderes etter at knkurransen har startet vil avgjøres i henhld til spillreglene spesifikt fr den sprten av Guts. I henhld til lvene til LGA Lttery and Gaming Authrities i Malta, har ingen under 18 år lv til å freta et spill. Alle regler, reguleringer g avregninger i dette dkumentet kan endres g justeres av Guts, uten at det gis skriftlig varsel. Maksimale spillbeløper på alle sprtsarrangementer vil avgjøres av Guts, g er kan endres eller justeres uten skriftlig varsel. Guts frbehlder seg gså retten til å justere grense på individuelle knter. Dersm det skulle skje at midler krediteres en kundes knt ved en feil, anses det sm kundens plikt å varsle Guts m denne feilen så raskt sm mulig. Fr knter med negativ sald, frbehlder Guts seg retten til å kansellere alle ventende spill, enten de er plassert med midler fra feilen eller med andre midler. Medlemmer er ene g alene ansvarlig fr deres egne knttransaksjner. Sørg fr å se ver g bekrefte dine spill så de ikke innehlder nen feil før du sender dem inn. Når en transaksjn er fullført, kan den ikke endres. Guts tar ikke ansvar fr manglende eller dble spill fretatt av klienten, g vil ikke behandle frespørsler m uverensstemmelser frdi et spill mangler eller ble plassert flere ganger. Klienter kan se gjennm transaksjnene sine på "Min ddsknt"-seksjnen av siden etter hver økt fr å frsikre seg m at alle frespurte spill ble akseptert. Det må varsles m disputter innen sju (7) dager fra daten da spillet det er snakk m ble avgjrt. Ingen krav etter denne periden vil vurderes. Klienten er ene g alene ansvarlig fr sine egne knttransaksjner. Alle kntsalder g transaksjner sm vises i valutaen sm ble valgt da knten først ble åpnet. Gevinster vil alltid kalkuleres med eurpeiske dds. Merk at når dds knverteres til britisk standard, kan det skje feil med avrundingen, siden visse dds ikke kan gjøres nøyaktig m til den britiske stilen med brøker. I slike tilfeller vil vi vise ddsen sm den nærmeste brøken. Guts frbehlder seg retten til å suspendere en klientknt uten varsel g returnere alle midler til hans/hennes hvedlmmebk. Dersm det skulle frekmme en uverensstemmelse mellm den engelske versjnen av disse reglene g nen av de versatte versjnene, er det den engelske versjnen sm skal anses sm den krrekte. Akkumulatrer (parlay, multi): Vi gdtar pptil 10 utfall i en akkumulatr. Dersm visse utfall er "gjensidig avhengige av hverandre", eksempelvis m du plasserer et spill på at Chelsea vinner Premier League kmbinert med en hjemmeseier i den siste avgjørende kampen, er disse spillene ugyldige. Alle spill plassert med et systemspill vil ikke telle mt innsatskravet til bnuser. Ftball Starttidspunkt g dater fr ftball sm vises på nettstedet vårt er bare en indikatr, g vi garanterer ikke at infrmasjnen er krrekt. Hvis en kamp utsettes, vil alle spill være gyldige frem til 48 timer etter utsettelsen. Hvis vi får vite at en utsatt kamp har fått et nytt tidspunkt sm er etter disse 48 timene, vil vi umiddelbart returnere alle midler fra ventende spill.

2 Hvis en utsatt kamp blir satt til en dat innen t dagers vindu g deretter utsatt igjen, vil alle spill ha handling fr enda en t dager peride fra den siste nye dat. Denne prsessen vil frtsette inntil (a) slik til når spillet blir planlagt fr en stund etter fire dager (innsatser annulleres) eller (b) ville frtsette så lenge det utsatte spillet frtsetter å bli mrammet innen t dager. Med mindre annet er spesifisert, vil spill på utfallet av en kamp avgjøres basert på t halvdeler av 45 minutter hver, g all tid dmmeren legger til fr å kmpensere fr skader g andre stpp i spillet. Det mfatter ikke perider med ekstra tid eller straffemganger. Av g til kan turneringer, vennskapskamper, eller andre kamper ha planlagte tidsrammer annerledes enn t 45 minutter halvdeler. Hvis Guts ikke gjør spesielt ppmerksm på at en kamp skal spille en annen enn standard t ganger 45 minutter hver mgang, vil alle spill være gjeldende. Hvis en kamp er stppet før full tid er nådd, g ikke spillt ferdig samme dag, er spill på utfallet av kampen ansett sm ugyldig g alle innsatser skal returneres. Over / under: En kamp må nå full tid fr spill på det ttale antall screde mål i kampen fr å være gyldig. Vil spilleren scre: Ingen tilbakebetaling på ikke-startende. Selvmål teller ikke. Første målscrer: Ingen tilbakebetaling på ikke-startende. Selvmål teller ikke. Siste Målscrer: Ingen tilbakebetaling på ikke-startende. Selvmål teller ikke. Første lag sm screr: Ved en avbrutt kamp, står spill på mål sm allerde har skjedd, vertid teller ikke fr disse markedene. Tidspunkt fr første mål: Spill avgjøres av hvilken tid målet ble scret av en ffisiell kilde. Siste lag å scre: Ved avbrutt kamp står spill på mål sm allerede har skjedd, vertid teller ikke fr disse markedene. Race til X mål: Avgjrt på laget sm når det angitte antall mål først. I tilfelle kampen blir avbrutt før 90 minutter er spilt så vil alle spill være ugyldige dersm ppgjøret allerde ikke er bestemt. Begge lag til å scre: Avhengig av at begge lagene screr et mål i kampen. Lag screr Over Under: Basert på ttalt antall mål scret av et lag i kampen. Ekstramganger er ikke inkludert. Antall mål: Spill på antall mål, inkludert "selvmål". Mål i angitt tidsperide: Vil være det ffisielle tidspunktet fr mål scret sm vil telle. Ekstra tid er ikke inkludert. Screr i begge mganger: Ja / Nei spill hvis et lag / klubb kmmer til å scre i begge mganger. Vinner uten å slippe inn mål: Laget sm vinner kampen g hlder buret rent. Vinnermargin: Avgjrt på resultatet av spillet. Lagene vil bli gitt ulike marginer fr å vinne g det er det endelige resultatet sm teller. Vinner EN av mgangene: Et lag må vinne minst en av de t halvdelene fr at dette spillet skal vinne. Vinner begge mganger: Laget må scre flere mål enn mtstanderen i begge mganger av kampen. Ligge under g vinne: Laget må ligge under på ne tidspunkt i løpet av kampen, men deretter gå videre til å vinne kampen i 90 minutter. Over / Under hjørnespark: Basert på en bestmet linje lagt i ver / under fr hjørnespark tatt i kampen. Ekstra tid teller ikke. ANTALL Crnere: Basert på det ttale antall crnere tatt i kampen. Race til X Hjørnespark: Avgjrt på laget sm når det angitte antall hjørnespark først, i tilfelle en kamp blir avbrutt før 90 minutter er spilt så vil alle spill være ugyldige dersm ppgjøret ikke allerede er bestemt. Tidspunkt fr neste lags mål: Den fesielle tiden fr første/neste mål gjrt vil telle. Krt ver / under: Oppgjør vil bli gjrt med utgangspunkt i all tilgjengelig dkumentasjn til krt vist under den aktuelle kampen. Om nen krt vises etter full tid, vil dem bli sett brt ifra. Krt lag ver / under: Oppgjør vil bli gjrt med utgangspunkt i all tilgjengelig dkumentasjn til krt vist under den aktuelle kampen. Om nen krt vises etter full tid, vil dem bli sett brt ifra. Omgang med flest hjørnespark: Den mgangen med flest hjørnespark vinner.

3 Antall hjørnespark lag: Antall hjørnespark fr laget. Siste crneren: Hvilket lag får kampens siste hjørnespark. Clean Sheet: Lag til å vinne uten å slippe inn mål. Flest hjørnespark: Hvilket lag får flest hjørnespark i kampen. Neste Crner: Hvilket lag får neste hjørnespark. Kampspill g ttaler: Kmbiner 1X2 g ver/under, men begge må være riktig fr at spill skal regnes sm vunnet. Å gå til vertid: Spill vunnet m kampen går til ekstratid, m ikke regnes spillet sm tapt. Utvisning: Vil det bli rødt krt? Hjørnespark ddetall / partall: Ttalt antall hjørnespark, dde- eller partall. Mål lag i en tidsperide: Den ffisielle tiden fr mål gjrt vil telle. Kun rdinær tid. Hjørnespark lag ddetall / partall: Ttalt antall hjørnespark fr laget til å være dde- eller partall. Hjørnespark ver /under: Ttalt antall hjørnespark fr laget til å være ver/under linjen sm er satt. Å gå til straffespark: Vil kampen gå til straffemganger? En innbytter screr: Vil en innbytter gjøre mål? Antall krt: Vi resulterer utifra krt utdelt under kampens rdinære tid. Evt krt etter dette vil ikke gjelde. Gule krt ddetall/partall: Resultering skjer utifra krt utdelt under kampens rdinære tid av en ffensiell kilde. Krt etter kampslutt regnes ikke. Lag sm først får krt: Hvilket lag får neste krt. Selvmål: Vil det bli ett selvmål? Metde fr seier: Hvrdan avgjøres kampen. Lag sm får første gule krt: Hvilket lag får neste gule krt. Mestscrende mgang: Mest mål i hvilken mgang. Tennis T full sett må fullføres fr at spillet skal stå. Hvis mindre enn t sett fullføres anses alle spill fr ugyldige. Eksempel: Federer 6-3, 4-6, 2-0 (Rddick trekker seg grunnet skade). Alle spill står. Federer erklæres vinner mens Rddick anses sm taperen. Eksempel: Federer 6-3, 2-0 (Rddick trekker seg grunnet skade). Alle spill anses ugyldige. Spill på sett: Hvis en tenniskamp ikke fullføres frdi en spiller trekker seg eller diskvalifiseres, vil alle spill på sett anses ugyldige. Slike spill vil kanselleres g pengene refunderes. Frsinkelse eller utsettelse: Hvis en tenniskamp fullføres, står alle spill sm skrevet. En frsinkelse av kampstart vil ikke påvirke de stående spillene, det vil heller ikke stpp i spillet, så lenge kampen frtsetter g spilles ferdig. Dersm en kamp ikke spiller det ppgitte antall sett frdi kampen frkrtes av turneringens ledelse, er det den sm anses å lede av turneringens ledelse sm skal anses sm vinner. Eksempel: En kamp er planlagt å skulle spille fem sett, men bare tre sett kan spilles grunnet været. Lederen ved slutten av det tredje settet erklæres vinner av kampen. Tie Break: Blir det tie-break? Gevinst m ja, tapt m nei. Game Resultat: Eksakt resultat av gamet, g vil serveren bli brutt. Game T Deuce: Vil det bli deuce (40-40) i ett game? Games vunnet ver under: Ttalt antall vunnet games ver eller under gjeldende linje. Antall games: Ttalt antall games fr begge spillere i settet. Å vinne minst ett sett: Vil spiller ha vunnet minst 1 sett under kampen. Race Til X Games: Hvem vinner X game i X sett. Race Til X Peng: Hvilken spiller vinner X peng i game Y, sett N. Peng Handicap: Hvem vinner matchen med gjeldende handicap i settet. Peng Over Under: Over/under ttalt antall peng i X game, sett N. Peng vunnet ver under: Ttalt antall peng av begge spillere, i X game, sett N. T hld first service game: Vil serven bli hldt i første game i første sett?

4 Game Of First Service Break: I hvilket game i første sett, brytes serven fr første gang. Ttal Service Breaks: Hvr mange ganger brytes serve i 1ste sett. Vinner margin: Hva blir differansen av vunnet antall games. Tap første sett, vinn matchen til slutt: Spiller til å tape første set, men vinne matchen til slutt. Amerikansk ftball, Rugby g AFL Minimum tid fr actin: Når det kmmer til spill, avgjøres vinnere g taper av det endelige resultatet (inkludert vertid), gitt at kampen har pågått minst 55 minutter. Hvis en kamp utsettes etter 55 minutter g ikke frtsetter samme dag, vil, uavhengig av m kampen fullføres på et senere tidspunkt, pengsummen da kampen ble stppet avgjøre resultatet fr spillet. Hvis kampen utsettes før det er spilt 55 minutter, g ikke frtsetter samme dag, vil alle spill avgjøres sm "ingen handling" g pengene refunderes. Alle spill på kampen inkluderer vertid, så fremt ikke ne annet er spesifisert. Så fremt det ikke er bemerket før en knkurranse, må alle kamper spilles på den planlagte daten g det planlagte stedet fr å gi actin;. Australsk ftball, Rugby League, Super League g Rugby Unin. Spill betales etter knkurransens siste resultat (rdinær tid eller vertid når aktuelt). NFL Prpsitins vil graderes ved bruk av resultatene listet pp på Arena Ftball Prpsitins vil graderes ved bruk av resultatene listet pp på Ishckey Så fremt ikke ne annet er ppgitt, er alle spill KUN fr rdinær tid, g inkluderer IKKE vertid eller straffeknkurranse. Eksempel: Rangers g Kings er uavgjrt 3-3 etter rdinær tid, g kampen går videre til vertid. Rangers vinner til slutt. Den endelig stillingen hva angår spill sm er plassert, er 3-3. Hvis en linje inkluderer vertid, vil det klart stå i spilltilbudet g på kupngen. Sjekk kupngen din nøye. Straffeknkurranse er uttrykkelig ansett sm en del av ekstramgangene. Hvis en straffeknkurranse gjennmføres, vil vinneren krediteres ett ekstra mål. Eksempel: Dynam g CSKA er uavgjrt 2-2 etter rdinær tid, g kampen går videre til straffeknkurranse. Dynam vinner straffeknkurransen. Fr vårt spill "Dynam inkludert OT" mt "CSKA inkludert OT", anses den endelig stillingen hva angår spillet å være 3-2 til Dynam. Minimum tid fr actin: Kamper må vare minst 55 minutter fr å gi actin. Hvis en kamp utsettes før 55 minutter har blitt spilt, vil alle spill på utfallet refunderes. Håndball Når det kmmer til spill, avgjøres vinnere g taper av stillingen ved slutten av rdinær tid. Ekstra tid (en utvidelse av den rdinære tiden) vil ikke telle dersm dette ikke er spesifisert. Dersm en kamp utsettes av en eller annen grunn, vil alle spill kanselleres g penger refunderes dersm kampen ikke settes pp til å gjennmføres innen 24 timer etter det pprinnelig planlagte tidspunktet. Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige. Sidespill: Alle sidespill, inkludert følgende markeder, vil avgjøres etter rdinær tid, g ekstra tid vil ikke telle dersm dette frekmmer: Ttalt fr kampen - Oddetall/partall Dbbelt resultat

5 Basketball Minimum tid fr actin: NBA-kamper må vare i minst 43 minutter fr å gi actin. Fr alle andre basketballkamper må kampen vare i minst 35 minutter, så fremt ikke ne annet er spesifisert. Når det kmmer til spill, avgjøres vinnere g taper av stillingen (inkludert vertid), gitt at kampen har pågått lenger enn minimumstiden sm spesifisert ver. Hvis en kamp utsettes etter at minimumstiden har blitt spilt, g ikke spilles ferdig samme dag, vil stillingen da kampen ble utsatt avgjøre resultatet, uavhengig av m kampen fullføres på et senere tidspunkt. Hvis kampen stppes før minimumstiden er nådd, g ikke fullføres samme dag, vil alle spill anses sm "ingen actin" g pengene refunderes. Alle spill på kampen vil inkludere peng sm scres under vertid, så fremt ikke ne annet er ppgitt. Hvis det ikke ppgis før en knkurranse, må alle kamper spilles på den planlagte daten g på det planlagte stedet fr å gi actin. Disse reglene gjelder fr både basketball på cllege-nivå g prfesjnelle basketballkamper. NBA-resultater graderes ved bruk av statistikk fra NBA.cm; NCAA Basketball-resultater graderes ved bruk av statistikk fra espn.cm. Dbbelsjanse: Dbbelsjans sm halvgardering, 12, 1X eller 2X. Highest Scring Quarter: Mest antall peng i hvilken Quarter. Å gå til vertid: Vil kampen gå til ekstratid? Race til X Peng: Hvilket lag vil vinne x. penget. Vinner Margin: Vinnermarginen mellm lagene. lag Scre Over Under: Ttalt antall peng fr laget, ver/under linjen. Lag ddetall / partall: Ttalt antall peng til å være dde- eller partall. Siste lag til å scre: Hvilket lag gjør siste mål. Første lag sm screr: Hvilket lag screr først. HT/FT: Hva er riktig utfall til både halv- g fulltid. Highest Scring Half: Mest mål i hvilken mgang. Which team wins jump ball: Hvilket lag vil få ballinnehavet først i kampen (jumpball). Peng vunnet ver / under: Spillers ttale antall peng til å være ver/under. Peng vinner: Hvilken spiller vil gjøre X penget. Baseball Når du spiller på ttalt antall løp (ver/under), må kampen vare 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) fr å gi actin. Hvis en kamp stppes eller utsettes under ekstra innings, vil stillingen avgjøres etter den siste fulle inningen, så fremt ikke hjemmelaget screr så det blir uavgjrt, eller tar ledelsen i den nedre halvdelen av inningen, g i slikt tilfelle vil stillingen avgjøres på det tidspunktet kampen utsettes eller kanselleres. Resultatet til en kamp er ffisielt etter 5 innings med spill så fremt ikke hjemmelaget leder etter 4,5 innings. Hvis en kamp stppes eller utsettes, vil stillingen avgjøres etter den siste fulle inningen, så fremt ikke hjemmelaget screr så det blir uavgjrt, eller tar ledelsen i den nedre halvdelen av inningen, g i slikt tilfelle vil stillingen avgjøres på det tidspunktet kampen utsettes eller kanselleres. Guts tar ikke hensyn til utsatte kamper, prtester eller avgjørelser sm gjør m resultatet hva angår spill. Alle spill på baseball må fregå dagen de skal spilles, ellers anses spillet sm "ingen actin" g penger refunderes. Pengelinje-spill på baseball vil gdtas uansett hvilke kastere sm kaster. MLB Minr Leagues: Dersm en dbbelkamp spilles mellm Lag A g Lag B, g Guts legger ut en pris fr Lag A mt Lag B fr kun én kamp, g ikke angir m dette er den første eller andre kampen, anses dette sm prisen på den første kampen. Hvis den første kampen allerede har startet, skal det anses å være prisen fr den andre kampen. MLB Prp Rules: Fr alle sidespill, må kampen vare 9 innings (8,5 hvis hjemmelaget leder) fr å gi actin. MLB Prpsitins vil graderes ved hjelp av resultatene listet pp på

6 Vlleyball Hvis en kamp stppes før fulltid, g ikke fullføres den samme dagen, vil spill på utfallet på kampen anses ugyldige, g innsatser returneres. Endring av sted: Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige. Snker "Match-up"-spill er basert på å velge spilleren sm ffisielt vinner kampen. Dersm en kamp starter med brudd av den første rammen men ikke fullføres, av en eller annen grunn, vil spilleren sm går videre til neste runde (eller sm erklæres vinner av knkurransen/mesterskapet) anses sm vinner. Dersm en kamp ikke starter i det hele tatt, refunderes alle spill. Ramme-spill er basert på å velge riktig sluttstilling fr en snker-kamp. Dersm en kamp starter, men ikke fullføres av en eller annen grunn, eller en kamp ikke starter i det hele tatt, refunderes alle spill. Kampsprt Når bjellen ringer fr starten av første runde, anses kampen ffisiell hva angår spill på den, uavhengig av planlagt lengde eller tittel. En kamp er teknisk uavgjrt når den avsluttes før et gitt antall runder. Dette skjer vanligvis grunnet uheldig skalling eller feil. Alle kamper sm anses sm "ingen kamp" vil få innsatser refundert. Hvis innsatstilbudet på en kamp inkluderer uavgjrt sm et tredje alternativ, g kampen ender uavgjrt, vil innsatser på uavgjrt vinne, mens innsatser på én av de t bkserne vil tape. Hvis innsatstilbudet kun inkluderer de t bkserne, uten at uavgjrt tilbys, g kampen ender uavgjrt, vil innsatser på begge bkserne refunderes. Over/under (ttal) listet pp fr en av bkserne, representerer det ttale antallet av fullførte runder. En runde er halvveis gjennmført nøyaktig etter ett minutt g tretti sekunder fr en runde på tre minutter. Så 9½ runder vil være ett minutt g tretti sekunder av 10. runde. En runde er halvveis etter ett minutt fr en runde sm varer i t minutter. En runde er halvveis etter t minutter g tretti sekunder fr en runde sm varer fem minutter. Resultatene graderes basert på det ffisielle resultatet ved bkseringen. Resultater er ikke ffisielle hva angår innsatser før de er verifisert av dmmerne på arenaen. Offisielle g uffisielle endringer av sanksjnert rgan av en avgjørelse basert på anke, utsettelse, søksmål, resultater fra dpingtest eller annen sanksjn venfr bkser vil ikke ha nen betydning hva angår innsatsen. Så fremt ikke ne annet er spesifisert, må kamper gjennmføres innen tretti dager fra den planlagte daten fr at innsatser skal gi actin. Bandy Så fremt ikke ne annet er ppgitt, er alle spill fr rdinær tid g inkluderer ikke vertid. I turneringer, hvis et marked lages ved slutten av rdinær tid, eksempelvis "Vinner på vertid", vil straffeknkurranse telle. Spilletid: Hvis frmatet til en kamp endres av en eller annen grunn fra 2 x 45 minutter til 3 x 30 minutter, står alle spill med unntak av spill sm refererer til første eller andre mgang. Bytte av sted: Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige.

7 Innebandy Dart Hva angår spill, avgjøres vinnere g taper av stillingen ved slutten av rdinær tid. Ekstramganger g sudden death teller ikke dersm det ikke er spesifikt ppgitt. Hvis en kamp stppes før fulltid, g ikke fullføres samme dag, vil spill på utfallet av kampen anses ugyldige g innsatser returneres. Hvis en kamp utsettes av en eller annen grunn, vil alle spill kanselleres g innsatser returneres. Spill på kamp: Spilleren sm går videre til neste runden anses sm vinner, gitt at én av spillerne har kastet en pil ved starten av første mgang. Hvis den første pilen ikke kastes, er alle spill ugyldige. Spill på sett: Det fulle antallet sett sm kreves fr å vinne kampen må fullføres. Hvis en kamp, av en eller annen grunn, gis til en deltaker før det fulle antallet sett er fullført, er alle spill på kampen ugyldige. Futsal Så fremt ikke ne annet er ppgitt, avgjøres alle spill etter rdinær tid. Dette inkluderer t mganger med spill g tiden dmmeren legger til fr å kmpensere fr skader g andre stpp i spillet Det inkluderer ikke ekstramganger eller straffeknkurranse- Hvis en kamp stppes før fulltid, g ikke fullføres same dag, vil spill på kampens utfall anses ugyldig g innsatser returneres. Starttidspunkt g dater fr futsal sm vises på nettstedet vårt er bare en indikatr, g vi garanterer ikke at infrmasjnen er krrekt. Hvis en kamp utsettes, vil alle spill være gyldige frem til 48 timer etter utsettelsen. Hvis vi får vite at en utsatt kamp har fått et nytt tidspunkt sm er etter disse 48 timene, vil vi umiddelbart returnere alle midler fra ventende spill. Endring av sted: Hvis en ffisiell endring av stedet fr kampen skjer etter at et spill er plassert, vil det føre til at alle spill satt før kampen ble flyttet til et annet sted anses sm "ingen actin". Pker Spiller sm plasserer det høyeste beløpet med penger vinner. Fr Outright-spill, må deltakere starte i begivenheten fr at spillet skal gi actin. Curling Så fremt ikke ne annet er ppgitt, er ekstra mganger alltid inkludert i resultatet hva angår spill. Fr at et spill skal stå, må minimum seks mganger fullføres. Det endelige resultatet i en match er resultatet sm rapprteres av turneringens rganisatrer. Guts respekterer turneringens regler fr penggivning g regler angående det å erkjenne tap i matcher. Spill på matcher sm utsettes eller midlertidig stppes av en eller annen grunn (eksempelvis, men ikke begrense til: dårlige isfrhld, strømbrudd eller prblemer med ppsettet) anses sm "actin", g vil graderes så frt turneringens rganisatrer erklærer matchen fullført.

8 Brdtennis Dersm en kamp starter, men ikke fullføres av en eller annen grunn, er alle spill på utfallet av kampen ugyldige. Spill på sett (riktig scre) refererer til den krrekte endelig scren i sett. I tilfeller der det spilles lagkamper, der en kamp mellm spillerne spilles t ganger, er det kun det første resultatet sm teller. Hesteveddeløp Generelt Alle spill blir avgjrt i henhld til det ffisielle resultatet på tidspunktet fr "Weigh in". Enhver endring til et resultat etter dette tidspunktet vil ikke telle. Walkvers g ugyldige løp teller sm et løp, men alle hester sm er invlvert vil bli behandlet sm en ikke-deltaker. Hester sm ikke løper ("nn-runners") Hvis en hest trekkes før start rdre, eller er ffisielt ansett av starteren å ikke ha tatt del i løpet, vil alle spill på at hesten være ugyldige. Innsatsen vil bli returnert på trukket hest. Tidlig mrgen priser/priser på begivenhetens dag Etter den siste erklæringer dagen før løpet, vil "Nn-Runner n-bet" gjelde. Dbbel deltakelse Når en hest er dbbelt engasjert (navngitt sm en løper i mer enn ett løp) vil innsatsen stå sm fr det første løpet. Hvis hesten løper i det andre løpet vil det bli behandlet sm en "ikke løper". Omstart Ved feilstarter eller andre hendelser sm fører til at et løp må kjøres på nytt, ppheves "under startrdre", g innsatsen refunderes fr hester sm ikke deltar i mløpet. Utsettelser Dersm et løp blir avlyst eller annullert vil alle spill være ugyldige. Dersm løpet blir utsatt til en dag i fremtiden, g de endelige erklæringer står, vil alle spill bli stående. Imidlertid vil alle singlespill på hesteveddeløp bli annullert g eventuelle utvalg invlvert i akkumulatrspill vil bli behandlet sm en ikke-deltaker dersm: Løpet er annulert. Løpet er ffisielt erklært ugyldig. Betingelsene fr løpet endres etter at veddemål er satt. Arenaen endres; Løpsunderlaget endres (f.eks. gress til jrd / allværsbane eller mvendt).

9 Fremtidige spill Fremtidig spill veddemål vil slutte ved den siste erklæringen dagen før løpet, g alle spill etter dette vil være ikke-løper, ingen bet. Hvis det ikke uttrykkes på annen måte, blir innsatsen tapt på en fremtidig innsats hvis en hest ikke deltar. På dager da klassisk eller andre prøvelser ppstår, kan fremtidig betting bli suspendert g ny dds utstedt. Fremtidige spill på hester sm blir tvangs trukket vil bli annullert g innsatsene tilbakebetalt. (Jckey Club Rule 121 fastsetter at stevneledere har rett til å redusere antallet i et løp dersm det, i en erklæring kvelden før løpet, er tatt med fr mange av hensyn til sikkerheten til hester g jckeyer. Fremtidige spill blir avgjrt av ddsen g plass vilkår sm gjelder på tidspunktet fr aksept. Skulle en feil dds eller sted vilkår gis i feil frbehlder vi ss retten til å avgjøre veddemålet til riktig dds / sted vilkår sm var tilgjengelige på det tidspunktet spillet ble truffet. "Hver vei"-spill Alle spill blir avgjrt med vinner med mindre 'Hver-vei' er valgt. Ett "Hver-vei" spill består av t innsatser. Den innehlder en innsats fr din hest til å "vinne" g en annen innsats fr hesten din å bli "plassert". Hvert spill har blitt plassert på den innsatsen du har lagt inn, slik at den ttale kstnaden fr en hver vei spill vil være dbbelt så mye du skrev i innsats sm du plasserer t spill. "Plass" vilkårene vil bli annnsert fr hendelsen. Generelt, fr britiske hesteveddeløp vil ' Hver-vei spill bli avgjrt ved hjelp av følgende "plass" vilkår: Mindre enn fem løpere. Plassinnsats plasseres på vinner. Løp av 5, 6 eller 7 løpere - en 1/4 av dds - første t plasser Alle andre løp med 8 eller flere løpere 1/5 av dds - første tre plasser Handicap løp med løpere en 1/4 av dds - første tre plasser Handicap løp med 16 eller flere løpere 1/4 av dds - første fire plasser I alle løp vil antall løpere være det antall løpere sm kmmer under start rdre. Spill vil ikke bli akseptert hvr "plass" insatsen verstiger "vinner" innsatsen. Hundeveddeløp Alle spill er plassert på navngitte greyhunds. Fremtidige spill aksepteres på basisen at hvis valget ditt ikk er er med i løpet, av grunner valget ikke kan ne fr, får du tilbake innsatsen ("all-in run r nt, entered r nt"). Når et løp gjennmføres på nytt, står alle spill. Dersm et løp anses ugyldig g ikke gjennmføres på nytt, er alle spill ugyldige. Hvis en navngitt hund (ingen reserver) er valgt g en reserve springer i stedet fr den navngitte hunden, vil spill avgjøres sm m hunden ikke løp "nn-runner". Alle spill står uavhengig av ledige spr, ugyldige løp g avlyste møter. "Dead-heat"-regler gjelder fr Outright-resultater, hvis det er flere vinnere. Dersm løp stppes eller utsettes der tidlige priser har blitt tilbudt, vil alle spill stå så lenge løpene gjennmføres på et senere tidspunkt g fullføres. Betalinger vil fretas i henhld til løpenes ffisielle resultater. Guts frbehlder seg retten til å erklære alle spill hvr det er rimelig mistanke eller bevis på urettferdig prismanipulering ugyldige. Gælisk sprt Spill på Outright/Vinner: Frutsi hvilket lag sm vinner knkurransen. Alle kampmarkeder er basert på rdinær tid (inkludert vertid). Ekstra tid teller ikke så fremt det ikke er spesifisert.

10 Hvis et lag ikke spiller, anses spillene sm ugyldige. Hvis kampen avsluttes før den er ferdig, er spill ugyldige. Kamper sm utsettes til en annen dag er ugyldige. Hvis stedet fr en kamp endres, vil spill sm allerede er plassert stå, gitt at hjemmelaget frtsatt anses sm hjemmelag. Hvis hjemme- g brtelaget fr en pplistet kamp bytter rlle, vil spill plassert på den riginale ppføringen være ugyldige. Spill vil kun avgjøres basert på ffisielle GAA (Gaelic Athletics Assciatin)-resultater. Vintersprt Outright/Vinner: Frutsi hvilket lag/deltaker sm vinner knkurransen. Spill på deltakere sm ikke starter, vil ikke refunderes. Vinter-OL: Knkurranser er ffisielle etter den riginale medaljeseremnien. Eventuelle senere endringer av disse resultatene teller ikke.

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Engelsk regelbok forkortet og oversatt av Jørgen Helgeland Stenløkk. Forsidebilde tilhører Inger Viken. Illustrasjonene i sammendraget er hentet fra den offisielle

Detaljer

Kurs i ruter for øvde brukere

Kurs i ruter for øvde brukere Kurs i ruter fr øvde brukere Innføring g praktiske ppgaver Per Nrdland 1 Innhld Lagturneringer Generelt Serie Mnrad Flere mganger Parturnering Singelturnering Pengserie Par g Singel Butler i lagturnering

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28)

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse ii 1. Turneringsreglement, Fellesbestemmelser 1 1.1. Innledning 1

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning Bakgrunn European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000. Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer