FORUM FOR MATEMATIKKMESTRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORUM FOR MATEMATIKKMESTRING"

Transkript

1 Numicon Ofoten 26. oktober 2010 Espen Daland & Hilde Skaar Davidsen FORUM FOR MATEMATIKKMESTRING Tone Dalvang Olav Lunde Espen Daland Hilde Skaar Davidsen Gjermund Torkildsen 2 1

2 Oppdraget Kurs 1 Kurs 1: Tilpasset opplæring i matematikk Numicon materiellet i et forebyggende perspektiv Kurs 2 Tilpasset opplæring i matematikk bruk av Numicon for elever i matematikkvansker og andre som strever i faget. Nettverk (Utprøving og oppfølging) Dagen i dag Kl Numicon introduksjon Hvorfor Numicon? Hva består Numicon materiellet av? Matematiske nøkkelideer Matematiske nøkkelideer Ulike praktiske øvelser og demonstrasjoner Kl Lunsj Kl Utforskende aktiviteter Tilgjengelighet og naturlig del av klasserommet Mot abstrakt tenkning -filmklipp Mot abstrakt tenkning filmklipp Numicon vurderingsverktøy Oppsummering Kl Slutt 2

3 Film hvorfor Numicon? 5 Matematikklæring Forsterkning av måter å lære på Lære gjennom lek og utforskning Lære gjennom å sanse Lære gjennom å gjøre Lære gjennom samtale og samhandle 3

4 Numicon Materiellet: Numicon Sett 1 Grunnsett Numicon Sett 2 &sett3 Numicon Hjemmesett Oversatt/tilrettelagt gjennom Numicon-prosjektet: Barnehage, skoler, PPT og SKS Numicon sett 1 Tallformer Følepose Grunnbrett, mønsteroverlegg Plugger Tallkort, symbolkort Spinnere Arbeidskort Lærerveiledning Tallinjer 4

5 9 Aktivitetskort organisert i 8 trinn MØNSTER. Bli kjent med Numicon mønster (kort 1 og 2, akt. 1-6) TALLFORMER. Setter tallformer i rekkefølge (kort 3, akt. 7-10) NAVN. Gi tallformene deres tallnavn (kort 4, akt.11-13) ORDNE. Sette tallformer og tall i rekkefølge (kort 5, akt ) KJENNE IGJEN. Kjenne tallformer og tallkort. (kort 6 og 7, akt ) MØNSTER. Bruke mønstrene (kort 8, akt ) ADDISJON. (kort 9 og 10, akt ) SUBTRAKSJON. (kort 11 og 12, akt ) 10 5

6 Numicon sett 2 Brett for tallstaver Numicon sett 2 Tallkort Fortellerkort Postboks I tillegg: Tallstaver = Cuisenaire Tallinje 10ere Tallremser 1-10, (opp til 100) Cm linje (0-100 tallinjen) 6

7 Numicon Hjemmesett 7

8 Påminnelse Materiellet skal ikke fungere alene Hverdagssituasjoner Doverborg, E. og G. Emanuelsson (2006). Små barns matematikk. Göteborg: Göteborgs universitet, NCM. Hva kan du si om denne? 8

9 Grunnleggende begrepssystemer (GBS) 1. Farge 2. Form 3. Stilling 4. Størrelse 5. Plass 6. Mønster 7. Antall 8. Retning 9. Brukes til (funksjon) 10. Stoff art Egenskap 11. Lyd 12. Overflate 13. Temperatur 14. Smak 15. Lukt 16. Tid 17. Forandring 18. Fart/Hastighet 19. Vekt 20. Verdi Andreas Hansen Bli fortrolig med tallformene 9

10 Å arbeide med Numicon Oppstart Lek og utforskning av materialet t Anbefaler å starte med sett 1, uansett barnets alder og erfaring Arbeidskort En klar struktur r Følg rekkefølgen på de nummererte aktivitetene Gruppeaktiviteter - arbeidskort sett 1 MØNSTER. Bli kjent med Numicon mønster (kort 1 og 2, akt. 1-6) Akt. 3 TALLFORMER. Setter tallformer i rekkefølge (kort 3, akt. 7-10) Akt. 8 NAVN. Gi tallformene deres tallnavn (kort 4, akt.11-13) Akt. 13 ORDNE. Sette tallformer og tall i rekkefølge (kort 5, akt ) Akt. 14 KJENNE IGJEN. Kjenne tallformer og tallkort. (kort 6 og 7, akt ) Akt. 22 MØNSTER. Bruke mønstrene (kort 8, akt ) Akt. 24 ADDISJON. (kort 9 og 10, akt ) Akt. 29 SUBTRAKSJON. (kort 11 og 12, akt ) Akt

11 Matematiske nøkkelideer (7) - aktiviteter på grunnstadiet 1. Mønster - at tallene har en forbindelse med hverandre 2. Orden i rekka rekkefølge - sammenhengen mellom en til og den neste Barn søker mønster Mønster gjør barn i stand til å forutsi hva som kommer Det er mønster som gjør barn i stand til å generalisere og tenke matematisk 11

12 23 12

13 25 13

14 Kan du telle til 1000? Har du noen gang gjort det? Hvordan vet du at du kan gjøre det? Forståelse av tallrelasjoner St kt t Strukturerte representasjoner støtter barna i å forstå hvordan tall er relatert til hverandre... 14

15 En mer en mindre Tall-linje (+ og -) 15

16 Fort. matematiske nøkkelideer 3. Telling - telle objekter, hvor mange, bruk av tall 4. Videre fra telling - se tallene som helheter/hvor mange, uten å telle Telle- og antallsutvikling: 5 prinsipper: En til en prinsippet pp Prinsippet om tallenes orden Kardinalprinsippet Abstraksjonsprinsippet i t Prinsippet om irrelevant orden (Gelman & Gallistel) En 32 16

17 Telling Flyttetelling Ta-på telling Peketelling Nikketelling Tenketelling Ref: Andreas Hansen 33 Mønster og struktur (tallrekker 1-10) Telle på tallformer i rekke 1 10 (flyttetelle, peketelle, nikketelle, tenketelle) - oppover mot høyre - nedover mot venstre - ulike hopp oppover (med 2, 3 om gangen) - ulike hopp nedover (med 2, 3 om gangen) - telle fra et hvilket som helst startsted, de samme fire trinn som over (begynn på 5,tell to om gangen oppover, begynn på ni tell 3 om gangen nedover) 17

18 Symboler 6 seks Posisjon på tall-linjen Punktet på tall-linjen som er nøyaktig midt mellom 5 og 7. Det å forstå tallrelasjoner Bevege seg fra telling til regning Kardinal verdi Det visuelt strukturerte bilde av Numicon formene avslører både verdi og relasjon som hører til symbolet Tall relasjoner Lett å se at 6 er 1 mer enn 5 og 1 mindre enn 7 Fort. matematiske nøkkelideer 5. Plassverdi - lære sammenhengen mellom uttalte og skrevne tallsystemer, gruppering i tiere 18

19 Fort. matematiske nøkkelideer 6. Addisjon - legge sammen ( og ) og økning ( mer ) 7. Subtraksjon - ta bort, det minker, en forskjell og hvor langt det er igjen Addisjon 19

20 Subtraksjon Forskjellen mellom Ta bort 20

21 Tre sammenfallende områder Mønster Tallsystem Regning Tallvenner Alle tallformer har venner! Her er noen 9 er venner vist. Disse vennene kommer parvis (to og to). Parene er satt sammen på ulike måter og plassert ulikt på bordet. Vi skal nå undersøke venner til ulike tallformer? - Hvor mange venner har de ulike tallformene? 21

22 Tenk over hva du gjør og hvorfor Hva gjør du for å lage en oversikt? Hvordan vet tdu at tdu har alle vennene? Dukker det opp andre spørsmål du vil undersøke? Hva med venner som kommer sammen mer enn parvis (flere enn to)? 44 22

23 45 Didaktisk refleksjon Ulike typer av aktiviteter Lek og utforskning i relasjon til mer strukturerte øvelser Bli kjent med tallformene / stavene Gi de mulige navn Plassere i rekke, ord for plasseringer Telle på varierte måter Dele opp og sette sammen mengder pp g g Plassere på tallinje Følepose 23

24 Åpne oppgaver Prosess i oppbyggingen av aktiviteten Felles oppstart t Hoveddel Fase 1 Fase 2 Mulige løsninger over tid? Undervisning med Numicon En idè om gangen for å skape forståelse Handling, billedverk, samtale Handling og språk før symbolene Bruk og anvendelse innbakt 24

25 Læringsrommet Ofte viser et læringsareal lite spor av matematikk, både som produkt av aktiviteter eller som støtte for elevenes tenkning underveis (visuell og kognitiv stimulering). Hvordan lager du et stimulerende læringsmiljø (også uten at DU er der)? 25

26 26

27 Tilgjengelighet... Film mot abstrakt tenkning 54 27

28 Numicon vurderingsverktøy Kartlegging av startpunkt Vurderingsmålene er ikke laget for å være en omfattende vurdering for elever med store og særskilte behov, men de kan gi en pekepinn på hvor eleven kan starte i programmet. Evaluering av individuell fremgang (eget hefte til hver elev) Viser små detaljerte mål i tre områder: tall og tallsystem, bruk av mønster og regning. 28

29 29

30 Se på hva barna gjør Images Numicon Ltd All rights reserved Legg merke til barnas billedspråk... Images Numicon Ltd All rights reserved 30

31 Lytt til hva barna sier Images Numicon Ltd All rights reserved Og legg merke til alle tegn på læring Images Numicon Ltd All rights reserved 31

32 lefile/numicon_web swf tikki 63 Tall 2. trinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal doble og halvere kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster 32

33 Tall 4. trinn beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, tt kkj t l t l ik å i t åt og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning med enkle tal og vurdere svar utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjonar velje rekneart og grunnegje valet, bruke tabellkunnskapar om rekneartane og utnytte enkle samanhengar mellom rekneartane eksperimentere med, kjenne att, beskrive og vidareføre strukturar i enkle talmønster 33

Dagen i dag Kl.09.00 - Erfaringsdeling - Tallvenner utvidet 19.03.2015

Dagen i dag Kl.09.00 - Erfaringsdeling - Tallvenner utvidet 19.03.2015 Dagen i dag Kl.09.00 - Erfaringsdeling - Tallvenner utvidet Kl.11.30 Lunsj Kl.12.00 - Videre sett og vurdering - Mot abstrakt tenkning? - Evaluering - Opprettholde aktivitet og videre utvikling Kl. 14.45

Detaljer

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE.

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar. bruke tallinja til

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse.

Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Masteroppgave Økt tallforståelse gjennom fokus på strukturerte mengder? Et kvasi-eksperiment med tre elever i tredje klasse. Forfatter: Elisa Ljøkjell Ervik Veileder: Per Frostad Trondheim, Februar 2014

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011)

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Ja, vi kan forebygge matematikkvansker!

Ja, vi kan forebygge matematikkvansker! olav lunde Kan vi forebygge matematikkvansker? Ja, det kan vi! I artikeln presenteras och diskuteras en modell vilken kan användas som utgångspunkt i arbetet med att förebygga matematiksvårigheter. Ja,

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Nye læreplaner, nye utfordringer!

Nye læreplaner, nye utfordringer! Oversikt Nye læreplaner, nye utfordringer! Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Ny læreplan, nye utfordringer for undervisningen i matematikk

Detaljer

Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak. Filip Witzell og Gerd Åsta Bones

Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak. Filip Witzell og Gerd Åsta Bones Kompetanseheving, planlegging, mål og tiltak Filip Witzell og Gerd Åsta Bones 9 2 4 6 7 8013 5 Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen Gerd Åsta Bones Prosjektleder/Hovedansvarlig for barnehage og

Detaljer