FORTELLERKORT. Ved inge benn thomsen. Special-pædagogisk forlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORTELLERKORT. Ved inge benn thomsen. Special-pædagogisk forlag"

Transkript

1 FORTELLERKORT Ved inge benn thomsen FORTELLINGSPLATER MED FORTELLINGSELEMENTER TIL ELEVER I ALLE ALDRE MED ALLE SPRÅK OG MED MANGE FORSKJELLIGE BEHOV.

2 MÅLGRUPPE INTRODUKSJON StoryBoards 2 er til elever i alle aldre med alle språk og med mange forskjellige behov i barnehagen, skolen og samtlige undervisningssammenhenger hvor kommunikasjon er i fokus. Spillet anvendes i den alminnelige språkstimulering, til den fokuserte og særlige innsats og til elever med særlige behov i spesialundervisningen f.eks. elever med tegnstøttet tale og elever innenfor autismespekteret. Dessuten er spillet velegnet i undervisningen av tospråklige elever. Målgruppen for StoryBoards er elever med verbalt språk eller tegnspråk/tegnstøttet tale. Det er utviklet til barn med språklige vanskeligheter, men har vist seg å ha store potensialer til elever som er i gang med språktilvending i andre sammenhenger. Materialet kan derfor brukes til elever i alle aldre med verbalt språk, som kan være dansk (L1), eller et fremmedspråk (L2) som innlæres i undervisningssammenheng, f.eks. engelsk, spansk, tysk eller fransk. Barn med utfordringer innenfor autismespekteret vil også kunne profitere av materialets struktur med mulighet for blant annet å innlære preteritumsbøyninger og ikke minst uttrykk for følelser. Deltagerantallet kan variere mellom en enkelt deltager, et par eller en gruppe. Det kan høyst være 4 deltagere om en spilleplate. Dreier det seg om flere elever, kan de arbeide parvis og utarbeide en felles fortelling eller bidra til en felles historie i en gruppe. Storyboards ble opprinnelig utviklet i England til barn som hadde bruk for støtte til å kunne fortelle hva de hadde opplevd, f.eks. på en tur med barnehagen. StoryBoards hjalp dem til å få orden på hvilken»oppskrift«som er nødvendig å anvende, for å fortelle en god historie. De fikk mulighet for å øve seg i å redegjøre for en opplevelse i sekvenser innenfor en lystbetont og motiverende pedagogisk ramme. StoryBoards hjalp dem også til å lytte aktivt, så de kunne huske hva som allerede var fortalt av de andre stille relevante spørsmål til de andre Formålet er å styrke fortellingsferdighetene (den pragmatiske kompetanse) uansett språk for både barn, unge og voksne. Eleven støttes med gitte rammer i form av fortellingselementer, som i bildeform definerer deler av innholdet som eleven selv skal formulere, og variere verbalt eller på tegn/tegnstøttet tale. Spillet styrker eleven i å få struktur på en fortelling. Dessuten kan det brukes med andre formål som f.eks. å utvide ordforråd, styrke ordmobiliseringen eller øke elevens kompetanser innenfor ordkjenn skap og bøyning av ordklasser f.eks. verb i preteritum.

3 StoryBoards 2 benytter den samme effektive fremgangsmåte som StoryBoards, men introduserer fantasisteder og rommer mulighet for forskjellige avslutninger på historiene, noe som fremmer barnas utvikling av fantasien. Aktivitetene danner en ramme som hjelper dem til å bruke fantasien til å finne på deres egne historier og avslutninger. Rammer for historien Oplegg til historiene: Hvor dro du hen? (f.eks. en øde øy, under havet, eventyrslott, hule, mørk skog, ytre rom). Når dro du avgårde? Hvordan kom du dit? Hva så du? Hvilke følelser fikk du? Hva skjedde? Her er eksempler: Hvor et besøk på et eventyrslott Når om morgenen Hvordan flyvende teppe/kamel/romrakett/luftballong Hva jeg/vi så ridder, hest, harpe, kongekrone, gylden nøkkel, forgylt drikkebeger Hvilke følelser glad/bedrøvet/spent/redd Hva skjedde ble til en frosk, fløy hjem på et flyvende teppe, våknet MATERIALINFOR- MASJON Pakken inneholder: En demoplate denne kan brukes til å introdusere barna til fargene og historieelementene: gul er»hvor«, orange er»når«, rød er»transportmidler«, blå er»hva jeg/vi så«, lilla er»følelser«og grønn med spørsmålstegn er en åpen avslutning. Deltageren skal selv finne på en avslutning til historien. Spilleplater x 4 de forskjellige spillekort plasseres på disse for å gi et visuelt overblikk over historien. Spillekort: Hvor (gul) x 6 Skog, hule, slott, øde øy, under havet og ytre rom Når (orange) x 12 Transportmidler (rød) x 12 Hva jeg/vi så (blå) x 6 pr. sted Skog slange, sankthansorm, fe, enhjørning, magiske paddehatter og ulv Hule fotspor, flaggermus, bjørn, øyne, drage og edderkopp Slott ridder, hest, forgylt drikkebeger, krone, gyllen nøkkel og harpe Øde øy skattekart, kaktus, palme, skattekiste, banan og ape Under havet musikalsk blekksprut, hai, anker, perle, havfrue og skipsvrak Ytre rom planeter, romvesen i ufo, teleskop, astronaut, flyvende heks og stjerner Følelser (lilla) x 12 Avslutninger (grønn) x 6 Lottoplater x 6 en plate for hvert sted Historieplater x 2 til å fotokopiere og bruke til å tegne bilder og skrive på Farget terning

4 SLIK STARTER DERE Før aktiviteten settes i gang velges nivå, kort og spilleplater: Er det høyst 4 deltagere kan hver få en plate. Er det mellom fem og åtte deltagere i leken må de enten arbeide parvis, eller fortelle en samlet felles historie. Fordél kortene i bunker etter fargekoden med bildesiden ned. Kortene legges i bunker på demoplaten. Tell så opp slik at antall kort passer til antall deltagere det skal minst være et gult»hvor«og et tilhørende sett blå»hva jeg/vi så«til hver deltager, og så mange i de andre farger/ kategorier som man foretrekker. Er det kun en enkelt deltager blir spillet mest spennende med minst tre av de gule»hvor«og tre av de blå»hva jeg/vi så«. Det gir bedre mulighet for fantasi, variasjon og dialog om fortellingen. SPILLET 1. Beslutt om fortellingene kan være underlige/fjollete ut over hva som kan forventes i en eventyrramme. Det er vesentlig å vite hva som er tillatt, og hva man kan forvente! Da det gjelder å øve seg på å bli bedre til å fortelle/snakke, er det utmerket med spørsmål fra den voksne og de andre deltagerne som opmuntrer spilleren til å argumentere for sitt valg. Hvis man f.eks. er i en skog, kan man da komme dit med en rakett? Kan man se en bjørn hvis man er i det ytre rom? osv. 2. Hver deltager (par/gruppe) får en spilleplate. 3. Fordél kortene etter fargekoden med bildesiden ned. Kortene legges i bunker på demoplaten. Hver deltager (par/gruppe) tar et kort fra den gule bunke, så alle har et utgangspunkt»hvor«fortellingen foregår. 4. Gjenta dette for hver kategori av kortene, og snakk om kortene som er trukket. Hvis dere valgte at historiene skulle holdes innenfor eventyrrammen, kan deltageren bytte kortet. Ved fjollete historier kan dere selv bestemme om man skal beholde kortet eller bytte. 5. Når alle kortene er fordélt på platene, lar man hver deltager fortelle sin historie og selv finne på en avslutning. Deretter kan de andre spillerne evt. komme med alternative avslutninger.

5 VARIASJONER Bygg selv videre på nedenstående regler. Kast en fortelling med terningen! Fordél kortene i bunker etter fargekoden med bildesiden ned på demoplaten. Deltagerne kaster etter tur med terningen og tar et kort som passer til terningens farge. Finn selv på regler for hvordan spillet avvikles (antall kort mm.). Velg en historie Spre kortene ut på bordet med bildesiden opp. Deltagerne kan fritt velge elementene til deres historier. Finn selv på regler for hvordan spillet avvikles (antall kort mm.). Lotto Denne varianten kan spilles av opptil seks barn. Hver deltager får en lottoplate hvor stedet er angitt, og de blå hva jeg/vi så - kort spres på bordet med bildesiden ned. Deltagerne trekker på skift et kort og vurderer om kortet passer til stedet. Snu-spill Når deltagerne er fortrolige med stedene i spillet kan de spille et snu-spill. Velg blå hva jeg/vi så - kort tilhørende to eller flere steder. Spre disse på bordet med bildesiden ned. På skift skal barna snu to kort og deretter finne to, som hører til det samme sted (f.eks. en harpe og et forgylt drikkebeger). Spørrelek Deltagerne kaster med terningen og stiller et spørsmål i den kategori terningen viser, til en annens fortelling, f. eks. til det barn, som sitter til venstre for (»med uret«). Kan lekes etter at alle spillere er ferdige med sine historier. Ordmobilisering Denne aktivitet kan spilles når barna er fortrolige med fargekodene. Det brukes ingen kort, men kun den fargede terningen. Deltagerne bytter med å kaste terningen og komme på et passende svar til kategorien: et sted med fargen gul et tidspunkt ved fargen orange (oppfordre til å tenke bredt f.eks. tidspunkt på dagen, dag, måned, årstid eller spesielle leiligheter) et transportmiddel med fargen rød en ting med fargen blå en følelse med fargen lilla fritt valg med fargen grønn Forklar barna at hvert svar kun må brukes én gang. Svarene kan f.eks. registreres i en simpel matrise, hvor barna selv skriver sitt navn øverst i en kolonne, og du registrerer deres svar nedenfor. Dere kan også på forhånd avtale, hvor mange runder dere spiller, eller avtale å spille i et avgrenset tidsrom. Dessuten kan dere sette en prikk i den aktuelle fargen utenfor hvert svar, så dere senere kan sammenligne svarene innenfor hver kategori.

6 MUNTLIG OG SKRIFTLIG HISTORIEFORTELLING Dette materialet understøtter fint tale- og lytteundervisning for barn i småskoletrinnet. Aktivitetene vil gi barna øvelse i å fortelle en fantasifortelling. Når barna mestrer temaene i materialet, vil det være opplagt å oppfordre dem til å finne på sine egne temaer. De kan notére sine tanker og idéer på historieplatene etter fotokopiering. Det kan være en hjelp til barna hvis du er med og finner nye temaer. Gjennom en gruppediskusjon kan det oppstå nye idéer og spennende temaer som kan fastholdes på en plakat med enten bilder eller skrift, og således være en kilde til inspirasjon.

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Årsplan for Reveenka 2014/2015

Årsplan for Reveenka 2014/2015 Årsplan for Reveenka 2014/2015 Stinaløkka Kanvas Barnehage UKE/DAGSRYTME PÅ REVEENKA Klokka Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 åpner åpner åpner åpner åpner 08.00 Frokost Frokost Frokost Frokost

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Veiledning ASK tematavler Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Innhold: 1 Hensikt og bakgrunn... 3 2 Om ASK tematavler... 3 3 Bruk av tematavlene... 5 3.1 Når skal man starte med ASK?... 5 3.2

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

33 ideas from around the world

33 ideas from around the world 33 ideas from around the world Hundrevis av lærere i forskjellige land har gjennomført Zippy s Friends, og mange av dem har kommet med nye ideer for å forbedre programmets appell og effekt. Her er noen

Detaljer

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel

Modul 13. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. 16 Lokalisasjon: Synsvinkel Modul 13 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegn og uttrykk knyttet til bruk av datamaskin Skolerelaterte emner Hus og hjem

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer