Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni Bulletin nr. 88 Nr Årgang 12. Høsten En sommer er over

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over"

Transkript

1 AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni Bulletin nr. 88 Nr Årgang 12 Høsten 2010 En sommer er over Av innholdet: Gradspassering Sommermøte Storlogemøte 2010 Minneord En fornøyd bror Jaituchiwadi Fadderbarnas Framtid - Gratulasjoner En brors betraktninger rundt begrepet Et høyeste vesen Kampen mot det onde i mennesket skal vi ikke føre ved å dømme andre, bare ved å dømme oss selv. Albert Schweitzer

2 Litt om Albert Schweitzer fra Wikipedia Albert Schweitzer tilhørte en alemannisk-elsassisk familie og studerte teologi og filosofi ved universitetet i Strassburg og orgelspill i Paris hos Charles-Marie Widor. Han tok doktorgraden i filosofi i 1899 med en avhandling om Kants religionsfilosofi. To år senere tok han doktorgraden i teologi. Avhandlingen ble publisert i 1906 som Kritische Darstellung unterschiedlicher neuerer historischer Abendmahlsauffassungen og igjen i 1913 under den bedre kjente tittelen Geschichte der Leben-Jesu- Forschung. Etter studiene arbeidet han som dosent i teologi ved universitetet i Strassburg og prestevikar ved St. Nikolai-kirken. Han skrev en biografi på fransk om Johann Sebastian Bach i 1905 og skrev denne på nytt i 1908 på morsmålet tysk begynte Schweitzer å studere medisin for å arbeide som misjonslege i Gabon. Han tok den medisinske doktorgraden med avhandlingen Die psychiatrische Beurteilung Jesu: Darstellung und Kritik, som i likhet med hans teologiske doktorgradsavhandling imøtegår forsøk fra samtidige på å forstå Jesu liv i et psykiatrisk perspektiv. I 1913 grunnla Albert Schweitzer et hospital i Lambaréné. Under første verdenskrig ble han og hans kone Helene Schweitzer-Bresslau tidvis internert, først i Afrika, senere i Bordeaux og St. Rémy de Provence. Under interneringen arbeidet han med sin ærefrykt for livet-etikk. I 1918 reiste han tilbake til Elsass og ble igjen prestevikar og assistentlege ved et sykehus i Strasbourg. Da Elsass ble fransk ble han fransk statsborger. Med hjelp fra den svenske biskopen Nathan Söderblom kunne han fra 1920 også holde foredrag om sin etikk i Sverige. Han var også organist og livnærte seg med konserter, samtidig som han tjente penger til å reise tilbake til Afrika og for å bygge et urskogsykehus. I 1924 reiste han igjen til Afrika. Han ble mest kjent for sin bok Mellom vann og urskog, som han skrev på kort tid i I sin tale ved Goethes 100 års dødsdag i 1932 advarte han mot nasjonalsosialismen. Da Schweitzer mottok Nobels fredspris advarte han også mot, av alle forbrytelser i verdenshistorien, å bare laste tyskerne og nasjonalsosialismen og fremstille nasjonalsosialismen som «unik». Han krevde at alle voldshandlinger til alle tider og av alle folk måtte fordømmes likt. Schweitzer var unitar, en motstander at atomforsøk og atomvåpen, og holdt flere taler mot atomopprustning i norsk radio. Hans taler ble offentliggjort i boken Frieden oder Atomkrieg. I dette nr. av Albert Bulletinen finner du blant annet: - Overmesters side (side 3) - Hendt siden sist (side 4) - Den Edle Kjærlighets Grad (side 4) - Sommermøte (side 4) - Storlogemøtet 2010 (side 6) - Minneord (side 11) - Rapport fra en fornøyd bror (side 12) - Storlogemøte hvert 4. år - (side 13) - Jaituchiwadi og Fadderbarnas Framtid (side 15) - Rapport fra (s Jaituchiwadi (side 16) - Hva vil skje? (side 18) - Bror UM orienterer (side 19) - Gratulasjoner (side 20) - Hva tror vi på? (side 22) 2 Bulletin for Odd Fellow loge nr 132 Albert Schweitzer Redaktør: Bjørn A Fossan Redaksjon: Georg Uhlmann Jimmy Bjerkansmo Knut Bremerthun Lay out: Øistein Karlsen Forsidebilde: Vår på Huk Øistein Karlsen

3 3 Overmesters side Kjære Brødre! Og dagen stiger og dagen går og sommerens tid den svinner. Men høsten den står så mild igjen med alle de deilige minner. (Wilhelm Krag). Med disse ord hilser jeg alle dere og høstterminen velkommen! Vi har en bratt start på vår 2. del av denne Embedsperiode, med innvielse allerede første møte i høst. Som vi kan lese annet sted i Bulletinen, blir det en innholdsrik møteaktivitet. Også ettermøtene vil by på interessante innhold. Men husk, min Bror; her blir DU den sentrale bidragsyter! Vi har mistet en Logebror og god venn i sommer, Bror Geir Mardon Aksdal. Geirs bortgang kom brått selv om vi visste at han var alvorlig syk. Det var en trist hendelse men det var godt å få delta i en verdig avskjed som ga de tilstedeværende ro i sjelen. For egen del så har jeg tatt avskjed med fem gode venner i sommer, noen etter langt sykeleie og noen har segnet brått om. Dette får meg til å reflektere over livet på en mer bevisst måte. Ved å følge med på innholdet i innvielsen 2. september og være konsentrert om de symbolene som avdekkes gjennom ord og handling, vil man kunne legge grunnlaget for sin egen forståelse av det livet vi har fått tildelt. Mange spørsmål dukker da stadig opp og et av dem er hvem eller hva er Gud? Dette spørsmålet møter jeg med jevne mellomrom. Ikke minst spør jeg meg selv om dette når jeg tenker gjennom inntrykk som fester seg i mitt søkende hode. Jeg mottar utsagn og meninger som må analyseres. Alle velmente råd og veiledninger munner ut i påstander og meninger. Meninger basert på hva da? På innsikt? På oppfatninger om hva som er sant og usant? Ja, hva er sant? Hvordan skapes sannhet? Hvordan skal en stakkars fattig sjel finne sannheten når de gamle Kirkefedre fortalte oss at: Alt som er sant er ikke av sannhet? Er det da en sannhet som ikke er sann? Blir sannheten endret fordi om et flertall mener noe annet? Er Gud Sannhet? Er Sannhet Gud? Er det slik at viss vi lar sannhet bo i våre hjerter, da lar vi Gud bo i våre hjerter? Er Gud en Ting eller en Kraft? Dersom vi enes om at Gud ikke er en Ting, men en Kraft, åpnes det da ikke for at vi må forholde oss til to Krefter - en god og en ond? Er dette det nærmeste vi kommer definisjon av Gud? Skal vi i det hele tatt begi oss ut på å definere Gud? Ja Brødre, jeg vet jo at de fleste har filosofert over samme tema. Det er ikke meningen at jeg vil kreve et fasitsvar av dere, men snarere å få impulser for min egen videre søken. For meg er ikke selve svaret det viktige men det at man tenker gjennom de store spørsmål på egen hånd og sammen med andre. Albert Schweitzer sa en gang at Livets tragedie er det som dør inne i et menneske mens det lever. Kanskje kan vi også, hver og en av oss, dra nytte av denne Hustavlen som følger nedenfor i våre handlinger? Om vi møtes med negativ kritikk, lærer vi oss å fordømme. Møtes vi med fiendtlighet, lærer vi oss å slåss. Møtes vi med mistillit og misunnelse, lærer vi oss å møte andre med skepsis og mistro. Blir vi møtt med latterliggjøring, lærer vi oss å lukke oss inne i oss selv og bli usosiale. Møter vi svik og løgner, lærer vi oss oppgitthet og nedbrytende holdninger. Hvis vi blir "hengt ut" og gjort til skamme, lærer vi oss å føle skyld og mindreverd. Blir vi møtt med toleranse, lærer vi oss tålmodighet og storsinn. Når vi blir møtt med oppmerksomhet og oppmuntring, lærer vi oss tillit. Når vi blir møtt med velment og ekte ros, lærer vi oss å påskjønne. Når vi blir møtt med rettferdighet, lærer vi oss å vurdere. Når vi blir møtt med trygghet, lærer vi oss tiltro og omsorg. Når vi møtes med smil og varmende latter, lærer vi om gledens helbredende kunst. Blir vi møtt med påskjønnelse, lærer vi selvinnsikt og selvhevdelse Og når vi møtes med aksept og vennskap, lærer vi nestekjærlighetens store kunst. Livet er for kort til å brukes til negative ting. La oss bruke tiden til å gjødsle vår Akergjord I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet OM 3

4 4 Hendt siden sist. 20. mai gjennomførte logen en gradspassering i Den Edle Kjærlighets grad. Bror Rolf gratuleres av OM Bror Rolf Ledal kunne, grunnet utenlandsreise, ikke møte til vårterminens programmerte grads-passering i Den Edle Kjærlighets grad, og embetskollegiet hadde nå prisverdig nok lagt forholdene til rette slik at bror Rolf kunne få tildelt graden helt på tampen av terminen. Sommeren hadde imidlertid allerede gjort sitt inntog, og logen var på en måte i feriemodus. Fremmøtet var derfor ikke all verden. Men ved å ommøblere litt, bl. a. med henblikk på aktørene i gradsspillet, ble graden gjennomført på en fin og for logen høyst tilfredsstillende måte. Og bror Rolf kom på skinner igjen med henblikk på fremdriften som Odd Fellow. 27. mai ble vårterminen avsluttet med et vanlig arbeidsmøte. På programmet stod bl. a. referat fra generalforsamlingen i Stortingsgt. 28 AS. Videre orienterte bror Jimmy Bjerkansmo litt om Fadderbarnas Framtid og de problemer organisasjonen for tiden har å slite med. Les også mer om prosjektet lenger ut i bulletinen. Og så gjenstod det bare, gjennom et som vanlig fint gjennomført ettermøte, å takke for en flott vårtermin og ønske hverandre en riktig god sommer. 7. juni avviklet logen sitt tradisjonelle Sommermøte I år var møtet lagt til Oslo Militære Samfunn, OMS, Myntgt 3, som vi kjenner godt fra omtale i media på TV får vi jo ofte reportasjer fra stedet i forbindelse med at statsråders og høytstående militære personers fordrag om diverse viktige saker. Det var derfor nå artig å få sett huset med egne øyne. 4

5 Og OMS er en prektig bygning å beskue, både innvendig og utvendig. Av intendant Tom E. Lilletvedt ble vi til like orientert om husets tilblivelse og historie. 5 Den imponerende storsalen i OMS Vi ble ellers presentert for et aldri så lite reklameinnslag, en orientering fra Hurtigruten om reisemål og muligheter. Kanskje litt spesielt i forbindelse med et sommermøte, men dette at Hurtigrutens salgssjef fikk slippe til, var jo på en måte en gjenytelse fra logens side i forbindelse med det betydelige tilskudd logen fikk fra Hurtigruten til Sosialaftenens utloddingsbord siste høst en reise med hurtigruten for to personer. Reklamesnuttet kunne vi således godt akseptere og dessuten, innslaget var jo både litt spennende og interessant. 5

6 Kjøkkenet i Oslo Militære Samfunn er selvsagt utstyrt med bar skulle for så vidt bare mangle at det ikke var tilfellet og dette ble utnyttet. Den mer gastronomiske del av sommermøtet var reker, nær sagt som vanlig, store reker i rikelig mengder, brød, smør og majones. Det var således lagt opp til at vi skulle bli gode og mette og rimelig fornøyde og det ble vi, men likevel med et lite savn: Ved logens instituering for 13 år siden, ble det bestemt at sommermøtet alltid skal legges til logens fødselsdag, 7. juni. Og når noen har gebursdag, blir som regel vedkommende gjenstand for en hyllest i form av en aldri så liten gratulasjonstale. En slik tale savnet vi i år også. 6 Storlogemøtet 2010 Et referat i form av spredte innblikk og noen personlige og litt subjektive kommentarer fra en sidelinje. Sommerens sentrale Odd Fellow begivenhet var Storlogemøtet Rundt 200 Odd Fellows, søstre og brødre, var i dagene juni samlet på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 100 av disse hadde både forslagsrett, tale og stemmerett, vel 60 personer møtte med forslag og talerett, men ikke stemmerett. Det var disse ca. 160 personer som utgjorde det egentlige Storlogemøtet 2010, Ordenens høyeste bestemmende organ. De andre tilstedeværende søstre og brødre, ca 40 stykker, (jeg er her noe usikker på antallet), var i alt vesentlig inviterte gjester og således umælende under forhandlingene. I løpet av knappe tre dager, skulle disse 160 søstre og brødre trekke opp retningslinjene for Odd Fellow Ordenens arbeid og utvikling i kommende 4 års periode, det være seg både nasjonalt og dermed på en måte også internasjonalt det siste i alle fall indirekte. Videre skulle de være med på å godkjenne og eventuelt tilkjennegi kritikk vedrørende arbeidet som Ordenens toppledelse hadde stått for i siste Storlogeperiode. Oppgaven var dessuten selvfølgelig gjennom valg å peke ut Den Norske Odd Fellow Ordenens nye toppledelse for de kommende fire år. Tekniske og arrangementsmessige ble Storlogemøtet et tilnærmet lytefritt arrangement. Det var profesjonelt lagt opp. Elektroniske hjelpemidler hadde for fullt gjort sitt inntog også innen Odd Fellow og det ble fra Stor Sires side understreket at bruken av slike hjelpemidler skal videreutvikles, og det innen alle Ordensenheter. (Det kan altså synes som man heretter må være fullt ut datakyndig for å kunne ha muligheter for å være med i ledelsen og prege Odd Fellow Ordenen i årene fremover det være seg både i loger, leire og Storloge!) Gjennomføringen av forhandlingene under årets Storlogemøte stod etter mitt skjønn ikke noe tilbake for et møteopplegg og møteavvikling innen hvilken som helst annen moderne bedriftsforsamling der effektivitet prioriteres. Alt foregikk knirkefritt ingen tidsnød, fra begynnelse til slutt lå man hele tiden et hestehode foran oppsatt tidsskjema. Det var således ikke en gang nødvendig å benytte siste møtedag til vanlig saksbehandling, søndags formiddag kunne således i sin helhet disponeres til installasjonen av de nyvalgte Storembetsmenn. Men dette at man hele tiden lå foran tidsskjemaet, var imidlertid ikke bare et resultat av effektiv møteledelse, det var nok også i stor grad en konsekvens av at den tallrike forsamling 6

7 Ordenssøstre og Ordensbrødre fremstod som påfallende svært lite taletrengte i alle fall under selve forhandlingene og at de mange avstemminger meget ofte var tilnærmet enstemmige. Det var bare av og til at man måtte ty til tellekorps. Ganske tause, men likevel tilsynelatende enige, var altså hovedinntrykket man fikk, og det av en forsamling hvor den enkelte høytidlig hadde lovet å avgi sin stemme etter egen personlige overbevisning til Ordenens beste uten å la seg påvirke av utenforstående faktorer av noe slag. 7 Det egentlige Storlogemøte er de mange saksbehandlinger i plenum. Også denne gangen startet det hele med gjennomgang av de såkalte beretninger, rundt 20 i tallet, som delegatene hadde fått tilsendt god tid i forveien. Beretningene fra Stor Sire og Storembetsmennene og Storlogens langtidsplan stod her selvfølgelig sentralt. Beretningene fra Distrikt Stor Sirene hører også med. Her var det tydeligvis en forhåndsbestemt mal Distrikt Stor Sirene hadde fått beskjed om å benytte, og dette er kanskje grunnen til at DSS Per Arild Nesje, i sin beretning fra Distrikt 1, ikke hadde nevnt Ærefrykt for livet med et eneste ord selv om dette var en nyskapning innen distriktet og som til like innbrakte over kroner til Sirius prosjektet. Det var videre beretninger fra, for mange søstre og brødre, mer og mindre ukjente utvalg, som eksempelvis Ungdomsutvalg og Etisk utvalg. En beretning fra Odd Fellow bladet, De tre kjedeledd, var også på plass. Og i denne sammenheng ble det understreket at når det gjelder Ordenes informasjon og synliggjøring, skal De tre kjedeledd ta seg av det etiske, Ordenes nettavis av de mer dagsaktuelle, praktiske saker. Flere beretninger omhandlet naturligvis saker som klart kunne vært gjenstand for både kommentarer og meningsutvekslinger, men underlig nok, så å si alle beretningene ble enstemmig godkjent - uten noen form for hverken ros eller ris. Underveis i godkjenningene ble det imidlertid, som et apropos fra bror Stor Sires side, opplyst at det nå var igangsatt et arbeid for 7

8 å gi Ordenens lover en ny språkdrakt. Videre sa han at det snart vil komme nye ritualbøker for Odd Fellow loger, man trenger imidlertid fortsatt tid til korrekturlesning! Det vil dessuten i kommende Storlogeperiode komme en ny landsinnsamling til hva er foreløpig ikke bestemt. Det forelå angivelig flere forslag om innsamlingsobjekter, men istorlogemøtet ønsket selv ikke å bestemme møtet overlot enstemmig til Storlogens embetsmenn å ta avgjørelsen på kammerset! Under et Storlogemøte er selvfølgelig økonomi et eget og et meget viktig saksområde. Storlogens mange regnskapsoversikter opererer jo med store tall, det florerer med tallbeløp i størrelsesområdet hundretusener/ millioner. Men også i denne sammenheng glimret forsamlingens kommentarer med sitt fravær. En kontingentøkning til Storlogen på kr. 10,- pr. medlem pr. år fra 2011 ble imidlertid enstemmig vedtatt. Og så til temaet Ordensstatistikk. Det forelå kun statistikk om situasjonen innen den norske jurisdiksjon hvordan status er internasjonal ble hverken tallfestet eller kommentert. Heller ikke her var det flust med kommentarer fra forsamlingens side, men bror Stor Sire ga imidlertid uttrykk for noen personlige bekymringer da han spesielt pekte på tall som viser økende avgang i form av utmeldelser. Og i denne forbindelse kom han med en aldri så liten utblåsing, uten at dette ble kommentert fra forsamlingen: - Vi har ikke gode nok embetsmenn i loger og leire! - Vi har ikke gode nok medlemmer! - Enhetene må velge embetsmenn som er kvalifiserte til oppgavene! (Det var noenlunde slik undertegnede oppfattet ham.) Møtets andre dag var i alt vesentlig viet behandlingen av de mange forslag som var fremmet fra de forskjellige enheter. Og her ble undertegnende presentert for en aldri så liten overraskelse: Forslagene som loge 132, Albert Schweitzer hadde lagt frem til behandling under årets Storlogemøte, og som logen hadde lagt mye arbeide i å utarbeide, var på forhånd ikke blitt tatt opp til noen form for gjennomgang i Distriktsråd 1. Hvorfor ikke? Jo, logens forslag var ikke sendt til Distriktsrådet, men direkte til Storlogekontoret. Som om dette skulle være et problem! For det er klart dokumentert at samtlige forslag til Storlogemøtet, loge 132 s forslag inkludert, ble oversendt fra Storlogekontoret til Distriktsrådet i ekspedisjon av 30. oktober 2009, 7 måneder før Storlogemøtet fant sted. Vedrørende behandlingsprosedyre av forslag til Storlogemøtet vises for øvrig til 36 i Lov for Den Uavhængige Norske Storloge hvor saksgangen er beskrevet. Det ble videre sagt at logens forslag ikke var blitt oversendt Storlogen på forskriftsmessig måte og måtte således avvises, bl. a. grunnet feil formalia vedr. underskrift! Det hadde i oversendelsen heller ikke klart fremkommet at logens forslag var blitt behandlet i et ordinært logemøte og der vedtatt med mer en 2/3 flertall! Men disse forklaringer til tross, loge 132 s forslag hadde nå likevel kommet med i de på forhånd oversendte saksdokumenter fra Storlogekontoret til Distriktsrådet og Storlogens lovnemnd hadde tilsynelatende godtatt og behandlet de av logens forslag som kom inn under lovnemndens gebet og logens forslag ble endatil, om ikke fullt og helt, så i alle fall stykkevis og delt, tatt opp til en slags form for behandling på Storlogemøtet! 8 8

9 9 Men som situasjonen var der og da, de to valgte delegater fra Distriktsråd 1 kunne under møtet derfor ikke stå frem og kommentere loge Albert Schweitzers mange forslag. De hadde jo ikke noen form for behandlingsbakgrunn fra Distriktsrådet å forholde seg til! En meget bemerkelsesverdig situasjon! Og spørsmål må stilles: Hvordan fungerer egentlig arbeidet i Distriktsråd 1? Er kommunikasjon et helt ukjent begrep? Her synes det å ha vært et hendelsesforløp som i ettertid må få en eller annen form for avklaring. Det var således, som man vil forstå, ikke noe som helst grunnlag for at loge 132, Albert Schweitzers forslag til Storlogemøtet 2010 skulle bli tatt til følge. Og det ble de da heller ikke. Men bror Stor Sire kom likevel i plenum med et par bemerkninger som for logen må sies å være, om ikke mye, så i alle fall litt oppmuntrende. Til logens forslag om å erstatte kasserer embetet med en herold, sa Stor Sire at som han så det, burde alle loge etter hvert få sin egen herold. Og vedrørende logens forslag om innføring av en medlemsavgift til Den europeiske Storloge, samt medlemsavgift til opprettelse av et Europeisk Humanitært fond, forslag som selvfølgelig enstemmig ble avvist av forsamlingen, sa Stor Sire at forslaget var et meget godt signal. Men forslagene fra loge Albert Schweitzer, var jo ikke de eneste forslag som ble forkastet. Delegatene til årets Storlogemøte syntes I det hele tatt å ha en meget konservativ holdning Storlogemøtet 2010 kan i alle fall i ettertid ikke på noen måte få karakteristikken revolusjonerende. De litt radikale forslag som bl.a. var blitt utarbeidet innen distrikt 1, om at DSS skal velges av distriktsrådets medlemmer, og at det så er DSS som skal representere Distriktsrådet på Storlogemøtet med både forslags-, tale- og stemmerett, og som flere loger i distriktet hadde kopiert og sluttet seg til, fikk således nesten ingen tilslutning. Som et apropos I denne sammenheng, den blåkopiering som her hadde funnet sted, ble ikke akkurat tiljublet av Stor Sire. Andre forslag som det var knyttet noe spenning til og som ble avvist var bl. a.: CM embetet som valgembete. Dette var jo et forslag loge Albert Schweitzer hadde fremmet. DSS Odd Abbedissen, distrikt 3, hadde kommet med et likelydende forslag. Forslaget var blitt anbefalt av lovnemnden. Bror Stor Marsjall gikk imidlertid av en eller annen grunn, vanskelig å få riktig tak i argumentasjonen, imot og forslaget falt. Det var riktig nok simpelt flertall for, men i lovsaker kreves kvalifisert flertall med 2/3. Kanskje får et tilsvarende forslag gjennomslag ved Storlogemøtet i 2014? Forslag om endring av formålsparagrafen med utelatelse av begrepet gud, var fremmet av to loger. Forslaget som må karakteriseres som litt spesielt, men modig, ble nærmest feid av banen uten noen som helst diskusjon rundt forslagsstillernes begrunnelser. Det er tydelig at Den norske Odd Fellow Orden enda ikke er kommet dit hen at den er rede til å diskutere Ordenes mange religiøse relasjoner. Forslaget om at bror Kasserer skal ha overoppsyn med Privatnemndens økonomi falt. Men her hadde lovnemnden kommet med et eget forslag, som ble vedtatt. Og Privatnemnden kommer nå inn som en egen nemnd i Lov for loger, kapittel 10 utnevnte nemnder. Videre falt forslaget om at Storrepresentanten skal kunne bære Storloge-regaliet også som Eks Storrepresentant. Men her var det mange i den store forsamling av Storrepresentanter som var for kanskje naturlig nok. 9

10 10 Og en aldri så liten kuriositet - det ortografiske forslag om endring av ordet nevnd til nemnd, fant ikke Storlogemøtet akseptabelt. Vedtatte forslag? Ja selvfølgelig flere, her nevnes bare to: Heretter skal den fra Storlogen regelmessig tilsendte listen over døde brødre leses av bror kapellan. Således en vri av ritualet i en enda mer religiøs retning. Og nå skal også leiren få sin Nemnd for Styrkelse og ekspensjon! Forslaget var blitt fremmet av eks. embetsmenn i loge nr. 1 Norvegia ikke som man kanskje skulle forvente som naturlig, av leir nr. 1 Norge. Og Storlogemøtet syntes tydeligvis at dette var en meget god ide. Vedrørende vedtatte forslag for øvrig, vises til det offisielle referatet som etter hvert vil bli tilgjengelig via bror Storrepresentanten. Som vanlig ble Storlogemøtets forhandlingene avsluttet med 2. gangs nominasjon og valg av Storembetsmenn for neste Storlogeperiode. Nominasjonsnemndens innstilling var blitt bekjentgjort lang tid i forveien, den stod gjengitt i De Tre Kjedeledd, nr. 1/10. Og en innstilling som kommer fra en valgt nominasjonsnemnd, blir jo vanligvis sett på som et grundig og gjennomarbeidet forslag, og at valget som sådant dermed blir mer en formell sak. Men her kom overraskelsene. Riktig nok ble Stor Sire, Deputerte Stor Sirer og Stor Skattmestre valgt enstemmig uten motkandidater. Nominasjonsnemndens innstillinger til embetene som Stor Sekretærer, ble derimot møtt med benkeforslag reist henholdsvis av bror Stor Marsjall og bror Stor Sire. I og for seg greit nok, men likevel kanskje litt overraskende og uvant at benkeforslagene kom fra brødre så pass høyt oppe i hierarkiet. Hvilke antenner hadde nominasjonsnemnden benyttet seg av? En større overraskelse var imidlertid valgresultatet ikke det at de to som ble nominert via benkeforslag, ble valgt, men dette at begge ble valgt med et overveldende flertall blant de 100 stemmeberettigede. Bror Steinar Jansen ble valgt som bror Stor Sekretær med 71 stemmer, nominasjonsnemndens kandidat fikk 29 stemmer. Søster Svanhild Sandem ble valgt til embetet som søster Stor Sekretær med 81 stemmer, nominasjonsnemndens kandidat fik 18 stemmer. Her ble 1 stemme kjent ugyldig. Resultatet i stemmefordelingen må kunne karakteriseres som noe spesielt i og med at de 100 stemmeberettigede hadde fått presentert motkandidatene offisielt bare noen få minutter før valget fant sted. Under forrige Storlogemøte hadde man tilnærmet en lignende situasjon, og det er rimelig at spørsmål reises: Hva er egentlig meningen med å ha en valgt Nominasjonsnemnd? Hvordan arbeider denne? Og hvordan er egentlig mekanismen ved valg av embetsmenn i Den norske Storloge? Finnes det her kanskje en spesiell agenda preget av et sterkt innslag med korridorpolitikk - eller? Valget ble imidlertid tilsynelatende gjennomført i fred og fordragelighet og ga et resultat som Ordenen nok bør være fornøyd med. De valgte og nå rettmessige installerte Storembetsmenn for Storlogeperioden er således: 10

11 11 Stor Sire: Morten Buan Deputert Stor Sirer: Tove Aalborg og Per Arne Vidnes. Stor Sekretærer: Svanhild Sandem og Steinar Jansen Stor Skattmestere: Svanhild Ljosland og Thor Gunnar Eliassen AlbertBulletinen gratulerer de valgte, og vi ønsker Ordenes nye ledere lykke til i arbeidet! (baf) Geir M. Aksdal Vår kjære bror Geir Aksdal gikk bort 10. juni. Bror Geir ble gravlagt på Vestre Gravlund fredag 25. juni. Det var, tross sommer og ferietid, bra deltagelse fra logens side. Logen stilte med æresvakt. Gjennom prestens tale fikk vi et innblikk i et liv med humor, entreprenørskap og mye jobbing i inn- og utland. Enkelte historier fra Geirs barndom fikk oss til å tenke på Emil i Lønneberget. 11

12 12 OM Einar Mortensen ord i forbindelse med kranspåleggingen gjengis: Det er med stort vemod vi, dine Brødre i Loge 132 Albert Schweitzer, tar et siste farvel med deg i dag Geir. Selv om vi var klar over dine helsemessige utfordringer, opplevde vi deg som optimist til det siste. Ja, rapportene du ga oss gikk jo ut på at du nå snart skulle få den etterlengtede operasjonen og dermed et nytt liv. Vi gledet oss, sammen med deg, til at du skulle bli frisk og komme tilbake til din plass blant oss. Men slik skulle det altså ikke gå. De uventede komplikasjonene som oppsto kom brått og brutalt og du klarte ikke den siste kneiken på din livsvei. Din vandring i Odd Fellow Broderskapet ble dessverre så alt for kort. Den starten den 14. Februar 2008 og avsluttet den 10. Juni 2010, mens du var i ditt 63. år. Du hadde jo så mye ugjort i livet og du delte villig din livserfaring med oss. Og selv om din vandringstid ble kort, rakk du allikevel å sette dine tydelige spor blant oss. Dine Brødre husker med glede dine formuleringer om vennskap og kjærlighet, og sammenhengen mellom disse begrep. Jeg vil i dag sitere noen få linjer av dine egne ord som du delte med oss: Vennskap er en svært god opplevelse mellom mennesker. Den gir tilhørighet, sosial aksept, og trygghet grunnleggende parametere i forhold til livskvalitet. Men vennskap utrykker også kjærlighet, omsorg og det å gi råd til hverandre. Men hvordan oppstår så vennskap? Det tror jeg finner sin egen utvikling mellom dem det gjelder. Noen ganger blir vennskap etablert raskt, andre ganger tar det lengre tid, men uansett har det den samme virkning på oss. Så fortalte du oss en historie om ekte og dyptfølt vennskap som satte oss alle i en tilstand av dyp ettertanke. Kjære Bror, vennskapet mellom deg og dine Brødre ble etablert på en bevisst plattform og jeg vet at alle som fikk gleden av å føle dette vennskapet, om kort eller langt, vil bære dette, din kjærlighet og omsorg, dypt i sitt hjerte i all sin tid. Vi takker deg Geir for det du gav og for den du var! Med ærefrykt lyser vi fred over Geir sitt minne. (Truls Teilman, referent) Rapport fra en fornøyd bror 10. juni kom det en fra bror Jan Helge Østerhagen. Mailen var adressert til samtlige brødre, og det antas derfor at de aller fleste kjenner innholdet. Men Jan Helges mail oser slik av glede og tilfredshet at den klart også må få en liten plass i Bulletinen og på denne måten bli arkivert. Jan Helge skriver: Kjære brødre Rapport fra Siriusvakt, Radiumhospitalet I går, onsdag den 9, hadde jeg gleden av å gjennomføre min første vaffelproduksjon på Radiumhospitalet. Det hele startet med en liten rusletur ned i hovedkjøkkenet for å hente 6 liter ferdigblandet vaffelrøre. En liten tralletur gjennom lange korridorer. Så ut på den lange minimalistiske 12

13 svanegangen ut mot elva og starte i gang avtrekksanlegget og varme opp et av de flotte doble vaffeljernene med termostat, -grønn og rød lampe. Så snart produksjonen var i gang merket jeg hvor utrolig trivelig det var å stå der inntil elva og skogen for å nyte fuglesang, mens vaflene tårnet seg opp på fatet. Det slo meg først og fremst, hvor heldig jeg er, som kan bruke en dag i året av mitt liv til å lage vafler, -i en slik ramme, og - for en slik sak. Her kommer pasienter fra alle deler av landet. En fra Kongsvinger kunne fortelle at han kunne føle vaffellukten fra første kilometer på bilturen til Oslo. Han tenkte mer på dem enn selve behandlingen han var der for. Det sier noe om hvor mye dette betyr for pasientene. Litt trist blir det når samme person forklarer at han kanskje kan klare to måneder til. Nå kjære brødre, kom følelsen av fuglesangen tydeligere frem. Kanskje en liten tåre, men også et smil. Jeg håper at så mange som mulig i loge nr. 132 Albert Schweitzer kan finne plass til en Siriusvakt. Mange har selvsagt allerede hvert der. Men dette gir den største mening for vårt arbeid. Hjelpe de trengende, besøke de syke... I smørbrødavdelingen jobbet tre søstre fra Rebekka loge nr. 102 Constantia. Dem fortalte at brødrene fra vår loge var av de aller flinkeste. Håper vi fortsatt kan ha det ryet! Jeg har snakket med Egil Nordeng, og han sliter litt for mye med å fylle opp vaktlisten. Husk gode brødre, dette er den beste årstiden å stille opp på. Langt kaldere å steke vafler i minus 15! De beste sommerhilsener i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Jan Helge Østerhagen 13 Storlogemøtet hvert 4. år er tiden inne for en evaluering og eventuell revidering av gamle tradisjoner? Noen faktaopplysninger: Bortsett fra at man etter hvert har tatt i bruk nye tekniske hjelpemidler og at det er tilkommet endringer i antallet og sammensetningen av delegater har Storlogemøtene i alle år stort sett blitt gjennomført med et opplegg formet over samme lest. Etter organisasjonsomleggingen til Distriktsråd, er det i dag bare knapt en tredjedel av jurisdiksjonens 311 Storlogerepresentanter som er involvert i Storlogemøtets samlede saksbehandlingsopplegg og dessuten, mange av delegatene fra de 47 distrikter forholder seg under forhandlingene relativt tause bare et par håndfulle tar av og til ordet. Og avstemningsresultatene er meget ofte enstemmige. Den norske jurisdiksjon har i dag vel medlemmer. Det er å anta at bare er et fåtall av disse har muligheter til å engasjere seg i Storlogemøtets gjøren og laden. 13

14 Gjennomføringen av dagens Storlogemøter er ingen billig affære. Prislappen ligger anslagsvis på vel 1 million kroner dette vurdert ut fra tilgjengelige regnskapstall. Og ut fra ovenstående kan det således kanskje være berettiget med følgende spørsmål for nærmere vurdering: 14 Fungerer Storlogemøtet i dagens Odd Fellow Norge etter intensjonen hva nå denne enn måtte være? Involveres det vanlige Ordensmedlem på en noenlunde akseptabel måte i samsvar med det man i festtaler alltid påpeker, at Ordenen rent funksjonsmessig er en demokratisk organisasjon? Eller er det kanskje ønskelig med en endring i opplegget? Er det mulig å redusere kostnadene? Da de fleste vedtak under et Storlogemøte er enstemmige uten noen spesiell forutgående aktiv saksbehandling i plenum, er det da tenkelig at en god del av de saker som blir fremmet, like godt kan bli behandlet i et Storlogemøte på skriftlig grunnlag der samtlige av jurisdiksjonens Storrepresentanter blir involverte uten noen spesiell forutgående behandling i distriktsråd? En slik ordning vil klart kunne medføre at også loge- og leirmedlemmer på grasrota blir mer involvert i saksbehandlingsprosedyren. I tilfelle, vil det da ikke også være ønskelig at Storlogens lovnemnd og ritualnemnd begrunner sine vurderinger og synspunkter på en noe mer utfyllende måte enn tilfellet er i dag før saken forelegges de respektive Storlogerepresentanter og dermed forhåpentligvis også indirekte søstre og brødre i de enkelte loger og leire. Kan det ikke også være økonomisk og praktisk hensiktsmessig at distriktsrådets representanter/delegater til det ordinære Storlogemøtet reduseres fra 2 personer til 1? Dette, kombinert med en utvidet bruk av et Storlogemøte på skriftlig grunnlag, vil klart kunne bidra tilreduserte kostnadene. Vil det dessuten ikke være ønskelig at det i forbindelse med det ordinære Storlogemøtet også gis plass for presentasjon av ett eller flere Odd Fellow relaterte temaer med etterfølgende meningsutveksling og atdette så i ettertid presenteres for de enkelte enheter i det ganske land til fri benyttelse etter enhetenes ønsker og behov? Dette og mer til bør i dagens Odd Fellow verden kunne være gjenstand for en mer utfyllende vurdering til beste for Ordenens utvikling både kvalitativt og kvantitativt. (Er dette kanskje noe loge nr. 132 Albert Schweitzer kanskje bør ta opp til vurdering og eventuelt fremme forslag om til Storlogen via Distriktsråd 1?) (baf) 14

15 Urfolklandsbyen Jaituchiwadi og Fadderbarnas Framtid. 15 Loge Albert Schweitzer har som kjent involvert seg i ett av de mange prosjekter som Fadderbarnas Framtid driver i India, nemlig i urfolklandsbyen Jaituchiwadi. Bror Jimmy Bjerkansmo representerte logen under årsmøtet i Fadderbarnas Framtid, og han kommer nå med følgende tilbakemelding: Lørdag 12. juni deltok jeg som representant for vår loge på Fadderbarnas Framtids (FAF) årsmøte. Dette var et møte det knyttet seg stor spenning til etter at flere medier gjennom våren meldte om økonomiske misligheter i FAF. Det var derfor også ganske mange frammøtte med nærmere 60 stemmeberettigede. Det som var mindre tilfredsstillende etter min oppfatning var at det var innsendt 297 fullmaktsstemmer. En ting var at det tok to timer å telle opp og godkjenne fullmaktstemmene, verre er det at jeg satt med en følelse av at den fraksjonen som hadde mobilisert best ville kunne kuppe hele møtet. Og var faktisk slik at opprørerne i styret hadde fått med seg flest fullmakter. Dermed var det duket for at to medlemmer i det gamle styret, som ikke var enig i fleretallets disposisjoner, faktisk kunne dominere årsmøtet. Dette var ikke greit av flere grunner, men først og fremst fordi disse to hadde drevet utstrakt svartmaling av organisasjonen i media og gjennom egne nettsider. Jeg hadde kun ett innlegg hvor jeg presenterte vår loge, og sa at vi etter alle vårens negative oppslag var usikre på hvorvidt vi skulle være med videre, men at vi skulle ta en avgjørelse etter at alle kortene var lagt på bordet, og de offentlige granskingene var ferdigstilt. Jeg sa også at min anbefaling overfor brødrene ville være at vi ikke var med videre hvis opprørerne ble valgt inn i styret. Det ville være vanskelig å leve med et styre som til de grader har skitt i eget reir, og med udemokratiske spilleregler hadde gjort alt for å sverte organisasjonen. Dette innlegget møtte rimeligvis motbør og sympati avhengig av hvilken fraksjon den enkelte tilhørte. For å gjøre en lang historie kort: Ett nytt styre ble valgt (en av opprørerne kom inn). For øvrig er mitt inntrykk at det er seriøse og kompetente mennesker som nå sitter i styret. Årsmøtet tok enormt lang tid; vi var ikke ferdig før klokken syv på lørdagskvelden. Det var likevel et ryddig og greit møte trass i alt som hadde skjedd. Det ble bekreftet at vekslingsoverskuddet var brukt til å styrke administrasjonen hjemme i Oslo (tidligere var dette brukt i India). Dette var likevel ikke noen bombe; dette hadde daglig leder og tidligere styre vært åpne på hele veien. I ettertid har jeg fått rapport om at tidligere daglig leder, Lars Johan Johnsen, er suspendert fra stillingen i tre måneder i første omgang. En ny midlertidig daglig leder er satt inn, og oppryddingsarbeidet pågår etter hva jeg forstår for fullt. Stiftelsestilsynet har ennå ikke konkludert; det granskes ennå, men den nye styrelederen har i et brev til fadderne sagt at sekretariatet skal rydde opp i alle uklarheter. (JB) 15

16 16 Rapport om Jaituchiwadi I samarbeid med vår indiske søsterorganisasjonen Children's future India (Cfi) pågår arbeidet for fullt med å ferdigstille prosjektet Jaituchiwadi. Prosjektet går inn i sitt fjerde år, og masse har skjedd som forbedrer livskvaliteten for alle som bor i byen. Til v: Selvhjelpsgrupper for kvinner gir samhold, øker selvtilliten og ikke minst sparer kvinnene penger som de siden kan låne. Til h: Cricket er Indias nasjonalsport og populært blandt barna i Jaituchiwadi. Til v: Alle hjelper til med husbyggingen. Innbyggerne fra landsbyen blir opplært i murerarbeid og får etter hvert ansvar for husbygginjgen. Til h: I mange av landsbyene tørker brønnene ut mellom februar og juni. Faf og Cfi jobber med å sikre helårs vann 16

17 17 Til v: Kjøkkenhager er en del av prosjektet. Her dyrker familiene frukt, urter og grønnsaker til eget forbruk. Cummunity development-teamet består av en leder og sosialarbeider som har ansvar for å følge opp landsbyprosjektene. Hver sosialarbeider har ansvar for to landsbyer. Situasjonen i Fadderbarnas framtid og det angivelige pågående oppryddingsarbeidet er jo ikke på noen måte en situasjon vi i loge Albert Schweitzer og i Ærefrykt for livet roper hurra for. Saken bør selvfølgelig igjen tas opp og nøye vurderes innad i logen. Et naturlig spørsmål blir: Skal vi fortsatt engasjere oss? 17

18 18 Men til syvende og sist er det jo vårt lille fadderbarn i India og befolkningen i Jaituchiwadi vi må ha i tanke i denne sammenheng, ikke at det muligens kan ha foregått enkelte uregelmessigheter her hos oss i vår egen lille andedam. Hva vil skje? 2. september begynner høstterminen innvielse av 3 nye brødre. Omtale av denne kommer i neste nummer av Bulletinen. 16. september er satt opp som et arbeidsmøte og her blir det ganske sikkert orienteringer om både det ene og det annet, og saker som bør diskuteres frem og tilbake. Vi har jo lagt en lang sommer bak oss, blant annet med et Storlogemøte der logens forslag ikke fikk gjennomslag, konf. redaktørens personlige referat annet sted i bladet. 23. september er belagt med gradspassering i Det Gode Vennskaps grad. Graden er den mest jordnære av samtlige logegrader. Er du enig i det? Denne tidlige høstdag har du i alle fall muligheten til på nytt å overvære Vennskapsgradens ritual og bekrefte eller avkrefte ovenstående påstand. Til denne gradspassering får vi dessuten også besøk av DSS sammen med søster Stor Sekretær som skal tildeles graden i egenskap av påtroppende Storembetsmann/kvinne. Logen en blitt anmodet om å foreta tildelingen, og selve gradspassering blir derfor denne aftenen en litt spesiell opplevelse du ikke bør gå glipp av. Er du ikke litt nysgjerrig? 30. september blir nok et arbeidsmøte - og hva dette fylles med vites ikke helt sikkert, men at det kan bli noe som både er viktig og interessant, er ganske sikkert. Det er kun den som møter opp, som får førstehåndskjennskap til og vissheten om hva. 14. oktober får vi besøk av loge nr 86, Sigurd Syr som igjen tar veien over Sollihøgda for å være sammen med oss her i Stortingsgt. 28. Dette møtet er møteprogrammet klassifisert som et arbeidsmøte, men det kan da ikke være ment som et vanlig sådant. Embetskollegiet har imidlertid inntil skrivende stund hold kortene tett opp til brystet de holder oss så langt i spenning! Det ryktes imidlertid at det inne skal fremføres et såkalt etisk innlegg. Bror Egil Nordengs navn er nevnt i en slik sammenheng. Og så får vi jo besøk av vår vennskapsloge! Bare dette siste bør være grunn nok til å sette et stort NB ved datoen 14. oktober i din Syvende Sans. 18

19 19 Bror UM orienterer. I siste utgave av AlbertBulletinen pekte vi på det uheldige ved at høstens sosialaften kom så tett opptil det arrangement som Ærefrykt for livet har i tanke. Dette har nå Embetskollegiet tatt til etterretning og Bror UM skriver: Så er vi atter på terskelen til en ny termin. Den 2, september braker det løst, og så går det slag i slag fram mot jul. I den anledning vil jeg minne oss alle om de plikter og gjøremål vi har påtatt oss gjennom å si ja til arbeid i et embede og eller i nevnder. Skal logelivet blomstre og utvikle seg, betinger det mer enn deltagelse. Det trenges engasjement og involvering. Husk: Det er gjennom å gi at en får. Høstprogrammet har ligget på vår hjemmeside en tid, og er nå tilgjenglig i egen folder. I tillegg omdeles også oppdateringssider til vår egen matrikkel. I den forbindelse er det foretatt et bytte mellom Sosialaften den og Privatnevndens aften den Disse to bytter plass. Det gir sosialnevnden noe mer tid til å forberede gjennomføringen av et viktig arrangement. På den annen side får Privatnevnden mindre tid til sin forberedelse. Her gjelder det å komme i gang med planleggingen snarest mulig. Minner i samme åndedrag om Venneaften i november. Den 6. november planlegges det med besøk til vår vennskapsloge i København. Her vil forslag til reiseopplegg bli presentert i god tid, slik at egne planer kan tilrettelegges. Vel møtt til en spennende høsttermin, og møt så ofte du kan. Arild Kristensen UM 19

20 20 Brødre med Runde år - siden siste utgave av Bulletinen og i kommende månedsperiode: I løpet av sommeren har to av logens brødre hatt anledning til å markere sine runde år. Bror Tor Hoel - 70 år den 22. juni Bror Sven-Erik Antonsen 40 år 19. august. Forsinkede gratulasjoner fra AlbertBulletinen til begge to!! Og så merker vi oss at søndag, 24. september, blir en litt spesiell dag for bror Tommy Strøm denne dagen kan han feire sin 50. fødselsdag! En forhåndsgratulasjon fra AlbertBulletinen! I følge hans åpne invitasjon på Facebook har 61 sagt ja og 43 kommer kanskje. Det kan bli trangt på Kunstnernes Hus. 20

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5

De Tre Kjedeledd. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 3/08. Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 De Tre Kjedeledd 3/08 86. årgang De nye Ordenslokalene på Mysen. Ordenens nye lokaler på Mysen side 6 7 Intervju med Webmaster Anstein Nørsett side 4 5 Loge Fidelitas fyller 50 år side 8 9 Den Europeiske

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet

De Tre Kjedeledd 4/11. Rapport fra Malawi side 8-13. Odd Fellow Ordenens Magasin 89. årgang. side 4 7. side 10. Storembedsmannsmøtet De Tre Kjedeledd 4/11 89. årgang Rapport fra Malawi side 8-13 Presentasjon av Distrikt 3 side 4 7 Storembedsmannsmøtet 2011 side 10 Hva skjer i Odd Fellow Akademiet? side 15 STOR SIRE HAR ORDET La oss

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27

Ny Ordensbygning i Bergen. side 8 11. To søstre blir søstre side 4 5. Det islandske Storlogemøtet 2009 side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/09 87. årgang Ordenens nye lokaler i Bergen Ny Ordensbygning i Bergen side 8 11 To søstre blir søstre side 4 5 Rebekkaleir nr 24 instituert side 6 7 Det islandske Storlogemøtet 2009

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer