Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen- Leder foreldreråd velges hvert år etter gjennomført opptak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen- Leder foreldreråd velges hvert år etter gjennomført opptak."

Transkript

1 VEDTEKTER

2 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 FORMÅL Eskoleia Barnehage avd. i Eskoleia AS har som formål å drive private barnehage i Kongsvinger Kommune samt å bistå Eskoleia Personalutvikling i arbeidet med å avklare og kvalifisere yrkeshemmede til bl.a. hel eller delkompetanse innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barnehagen er en heltidsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet å stimulere barna til å bruke å utvikle egne evner og anlegg, gi dem et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetning for senere å kunne ta ansvar og ha omsorg for seg slev og andre. Barnehagen er livssynsnøytral og skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverider som er forankret i vår kultur. Etisk veiledning som skal gis i barnehagen må ta hensyn til barnas modenhet, alder og hjemmemiljø. Barnehagen skal også formidle sentrale tradisjoner slik de bl.a. er kommet til uttrykk gjennom våre høytider. Barnehagen skal drives i samsvar med de enhver tid gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. 2. Barnehageorganer 2 Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget består av; leder foreldreråd, ansattrep, barnehage og ekonomisjef i Eskoleia AS. Daglig leder barnehage har møte og forslagsrett, men ikke stemmerett. Utvalget har som oppgave å løpende evaluere barnehagens generelle drift. Utvalget vil også fungere som drøftingsinstans for driftsplaner, mulige interessemotsetninger m.v. 3 Foreldreråd Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen- Leder foreldreråd velges hvert år etter gjennomført opptak. Basis for rådets virksomhet og ansvar bør prinsipielt bygge på de samme retningslinjer som gjelder for foreldreråd i øvrige barnehager. 4 Personalet Det skal til enhver tid vare kvalifisert personale i barnehagen i.h.t barnehagelovens regler. 5 Antall barnehageplasser og åpningstider Barnehagen tar opp barn i alderen 0-6 år, 5 avd, hvor en avd. er naturavdeling. Barnehagen kan ha inntil 96 plasser. Barnehagenplassene skal deles i hele dager eller hele uker. Åpningstiden er fra kl , og kan endres av samarbeidsutvalget. Barnehagen skal i utgangspunkt holde stengt alle helge og

3 høytidsdager, nyttårs-påske-pinse og julaften, samt fra kl.12 onsdag før skjærtorsdag. Lek og oppholdsareal innendørs er 293,5 kvm. 6 Tildeling av plass Foreldrene som er interessert i barnehageplass får ved henvendelse til dagligleder i barnehagen utlevert søknadskjema. Når dette er mottatt i retur og dette er korrekt utfylt kommer de aktuelle barn på venteliste. Barnehagene i Kongsvinger har samordnt opptak, det samme gjelder Eidskog kommune. Tidspunktet for når barnehagen mottar utfylt søknadsskjema i retur er ikke et opptakskriterium, kun en kølapp blant ellers like kandidater som, hvilket fødselsår, hvilken barnehage som er førstevalg ved ellers like forhold er kønummret avgjørende. Tildeling av plass skjer av dagligleder i barnehagen etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: Barn med spesielle behov-rettigheter til plass som kan ha nytte av b. h plass og nødvendig tilrettelegging. Søsken av barn i barnehagen Barn som har midlertidig plass i barnehagen Barn av ansatte i Eskoleia Barnehage Andre Skriftlig bekreftelse på mottatt barnehageplass er bindende. Den som får tildelt ordinær plass får beholde denne frem til skolestart. 7 Oppsigelse/overdragelse Barnehageplassen kan sies opp med 1 måneders skriftlig varsel til daglig leder. Dersom man sier opp barnets plass 1. Mai eller senere i skoleåret, må det betales full kontingent fra, t.o.m. juni. 8 Betaling Betaling for oppholdet i barnehagen er bestemt av makspris pr dag 2330 kr for hel plass. Et gis 50 % søskenmoderasjon for andre ev. Tredje barn. Prisen for 3 måltider/frukt/drikke/varm mat pr dag er 280 kr for full plass, dette kan ikke velges bort. Betalingen for oppholdet i barnehagen forfaller forskuddsvis 1. I hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Det kan kjøpes ekstradager, for de av barna som har redusert plass kr. 200:- pr. dag. Det må kjøpes ekstradag, hvis barnet skal komme i barnehagen andre dager en det man har avtalt når man takket ja til plass i barnehagen. Det gis 50 % refusjon i foreldrebetalingen for sykefravær på mer enn 14 dager. Fraværet må dokumenteres med legeerklæring.

4 9 Ferie Alle barn skal ha 4 uker fri fra barnehagen i løpet av året, hvorav minst 3 uker er sammenhengende. Under ferieavvikling vil det være redusert drift i barnehagen. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året (f.o.m t.o.m ). Foreldrene skal innen 1. mai gi melding om når barnet skal ha sommarferie. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og plan for sommardrift av barnehagen. 10 Helsemessige forhold. Alle må sende egenerklæring om barnets helsetilstand når de begynner i barnehagen. Helseerklæringen må ikke være eldre enn 6 mnd. Når barnet starter i barnehagen. Ved sykdom gjøres avtaler med foreldre/foresatte og dagligleder/avd leder om barnet skal holdes hjemme fra barnehagen. Sykefravær hos barn skal meldes til barnehagen første fraværsdag før kl Fagpersonell fra PPS kontoret, sosialkontoret, barnevern, helsestasjon, oppvekstkontoret og andre faginstanser kan tilknyttes barnehagen ved behov. 11 Ansvar 12 Dugnad Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Bringing og henting av barna er foreldrene/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger og henter barnet i barnehagen må ikke forlate det før det har vart i kontakt med personalet. Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet skal være skriftlig. Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for. De ansatte i barnehagen skal ikke ta med barna som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke. Ved bussturer brukes buss med seler. Barna er forsikret på vei til og fra barnehagen, i barnehagen og på turer i barnehagens regi. Barnehagens eier er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna. Henviser også till Eskoleias HMS plan/barnehagens internkontrollsystem. Eier kan beslutte at diverse arbeider i barnehagen skal utføres på dugnad. En av forledrene/foresatte plikter å delta i dugnaden. Ved uteblivelse fra dugnad uten rimelig grunn, kan eier pålegge foreldrene å innbetale inntil kr.500 i løpet av 1 år. 13 Mislighold Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter disse vedtektene kan eier bestemme at deres barn skal miste barnehageplassen med 1 mnd varsel. Det gis 8 dagers frist til å rette opp forholdet. 14 dager etter forfall av barnehageplassen, sendes ut en purring med gebyr på 50:-. Inkasso vil bli satt i verk dersom ny betalingsfrist medfører oppsigelse av plass

5 Blir barnet hentet etter kl.17: 1 gang- muntlig varsel, 2 gang- skriftlig varsel, 3 gang-betale 400:-, 4 gang betale 400:-, 5 gang- medfører oppsigelse. Barn som ikke blir hentet 30 minutter etter stengningstid, hvor vi ikke har fått tak i noen som vi vet kan hente barnet, blir levert til barnevernsvakta. Kongsvinger

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE

VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE VEDEKTER FOR BERGHOFF BARNEHAGE Innholdfortegnelse 1 Barnehagens formål. 2 2 Forvaltning av barnehagen 2 3 Opptak av barn. 2 4 Opptaksmyndighet og klageinstans og vilkår for kommunal støtte... 2,3 5 Oppholdsbetaling

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer