Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010"

Transkript

1 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA03,.mars 00 Oppgave Tegn figur og finn en parametrisering for skjæringskurven mellom flatene x + y + z = 9 og (x ) + y =, for z > 0. Løsningsforslag: Vi har en kule sentrert i origo med radius 3 og en sylinder med akse parallell med z-aksen gjennom (, 0, 0) og radius. For tegningens del kan det være verdt å merke seg at både sylinderen og kula passerer gjennom punktet (3, 0, 0). Skjæringskurven passerer dermed også dette punktet. Kurva kan parametriseres på mange måter, velger trigonomtriske funksjoner på grunn av sylinderen. Siden sentrum er forskjøvet til (, 0) velges x(t) = cos t + og y(t) = sin t. (Sjekk ut at dette passer i sylinderlikningen!) Bruker kulelikningen til å finne et utrykk for z(t), merk at vi er interessert i positiv z-komponent: z(t) = 9 x (t) y (t) = 9 (cos t + ) (sin t) = 4 4 cos t = cos t. Parametriseringen blir dermed som følger: r(t) = [cos t +, sin t, cos t Intervallet for parameteren kan velges til t [0, π. Kommentar: En parametrisering av en kurve i rommet skal være på formen r(t) = [x(t), y(t), z(t), altså en vektorfunksjon med tre komponentfunksjoner (eventuelt satt opp som tre komponentfunksjoner). En likning er ikke en paramterisering. Intervallet for parameteren skal også spesifiseres. Oppgave Avgjør om grenseverdien lim (x,y) (0,0) x y x4 + y eksisterer. Løsningsforslag: Tester noen enkle veier inn mot origo:

2 Side av 5 x = 0 : 0 lim f(0, y) = lim = 0 (0,y) (0,0 + ) y 0 + y y = x : lim f(x, x ±x ) = lim (x,x ) (0,0) x 0 ± x4 + x = ± 4 Siden vi får ulike verdier langs ulike veier, er konklusjonen at grenseverdien ikke eksisterer. Kommentar: Man kan selvsagt forsøke seg med polarkoordinater her. Da får vi et utrykk med vinkelen θ i nevner. Grenseverdien viser seg å ikke være uavhengig av θ. Oppgave 3 Anta at T (x, y) = 0 x 3y gir en temperaturfordeling i xy-planet. a) Finn gradientvektoren til T i punktet (, ), og regn ut den retningsderiverte til T i punktet (, ) i retningen gitt ved v = [3,. Løsningsforslag: Gradientvektoren til T er gitt ved T (x, y) = [T (x, y), T (x, y) = [ 4x, 6y. I punktet (, ) blir derfor gradientvektoren T (, ) = [ 4,. For å finne den retningsderiverte i retning v, trenger vi en enhetsvektor i denne retningen. Den er gitt ved ˆv = v = [3, v 3 = + 0 [3,. Da er den retningsderiverte av T i retning ˆv gjennom (, ) gitt ved Dˆv T (, ) = T (, ) ˆv = [ 4, 0 [3, = 4 0. b) En varmesøkende partikkel er lokalisert i punktet (, ). Partikkelen beveger seg fra (, ) langs en kurve C der temperaturen øker raskest mulig. Finn kurven C ved en parameterfremstilling eller på formen y = f(x). Løsningsforslag: Gradientvektoren T (x, y) peker til enhver tid i den retningen temperaturen øker raskest. Den varmesøkende partikkelen vil derfor bevege seg langs en kurve som har T (x, y) som en tangentvektor. Hvis r(t) = [x(t), y(t) er en parametrisering av kurven, må vi dermed ha r (t) = [x (t), y (t) = λ t T (x(t), y(t)), siden den deriverte r (t) også er en tangent til kurven. Dette gir x (t) = λ t ( 4x(t)) og y (t) = λ t ( 6y(t)). Her kan vi velge å sette λ t og løse to separable differensiallikniger; dx dt = 4x x dx = 4 dt ln x = 4t + C x(t) = C e 4t

3 Side 3 av 5 dt = 6y y = 6 dt ln y = 6t + K y(t) = K e 6t Vi bestemmer C og K for eksempel ved å kreve at kurven skal passere (, ) for t = 0, noe som gir C = og K =. Kurven kan derfor parametriserers ved r(t) = [e 4t, e 6t, for t 0. Alternativt kan vi samle de to differenasiallikningene til en ved å bruke kjernereglen for derivasjon; = dx (betrakter da y = y(x(t)), noe som ikke nødvendigvis er mulig overalt, da det ikke er sikkert at kurven kan skrives som en funksjon y = y(x), men vi kan gjøre dt dx dt det lokalt overalt hvor kurven ikke er vertikal.) Da får vi dx = dt dx dt = λ t( 6y) λ t ( 4x) = 3y 3 x y = x dx ln y = 3 ln x + C y = C x 3 y(x) = ± C x 3 Bestemmer fortegn og konstanten C ved å kreve at kurven passerer punktet (, ), og finner = C C = 4. Kurven blir dermed y(x) = x 3 Vi kan kontrollere at de to ulike representasjonene stemmer overens ved å se om y(t) = (x(t)) 3. Setter inn og ser at (x(t)) 3 = (e 4t ) 3 = e 6t = y(t), så det stemmer bra! Oppgave 4 La f : R R være gitt ved f(x, y) = x 3 + y 3 3xy. a) Finn eventuelle kritiske punkt for f. Løsningsforslag: Kritiske punkt finner vi der begge de partiellderiverte er null. ) f x = 3x 3y = 0 x = y ) f y = 3y 3x = 0 y = x Setter vi ) inn i ) får vi x 4 = x som har løsning x = 0 og x =. De kritiske punktene er derfor (0, 0) og (, ). b) Klassifiser eventuelle kritiske punkt for f.

4 Side 4 av 5 Løsningsforslag: Vi bruker Hessianmatrisa for å klassifisere (annenderiverttesten): [ 6x 3 H(x, y) = 3 6y (0, 0) : H(0, 0) = [ det(h) < 0 (0, 0) er et sadelpunkt. (, ) : H(, ) = [ det(h) > 0, A = 6 > 0 (, ) er et lokalt bunnpunkt. Oppgave 5 Finn den minimale avstanden fra origo til et punkt på flaten xy + 3xz = 5 5. Løsningsforslag: Avstandsfunksjonen fra origo til et tilfeldig punkt i rommet er gitt ved d(x, y, z) = x + y + z. Vi skal minimere denne under tileggsbetingelsen xy + 3xz = 5 5. Velger å minimere f(x, y, z) = d (x, y, z) = x + y + z for enklere regning. Merk at f og d har de samme minimumspunktene (men med ulik minimumsverdi). Velger å bruke Lagranges metode. Setter g(x, y, z) = xy + 3xz Må da løse likningssystemet f(x, y, z) = λ g(x, y, z), g(x, y, z) = 5 5. ) x = λ(y + 3z) ) y = λ x 3) z = λ 3x 4) xy + 3xz = 5 5 Setter ) og 3) inn i ) og får x = λ( λx + 9λx) = 5xλ λ = ±. 5 Setter ) og 3) inn i 4), setter til slutt inn verdien for λ og får x( λx) + 3x( 3λx) = 5 5 5x λ = 5 5 x = 5. Ser nå at bare den positive verdien for λ passer i denne likningen, λ setter inn og finner x = 5. Kan nå løse ut for x, men siden avstandsfunksjonen inneholder x, er det godt nok for oss. Finner y = og z = 9 fra hhv. likning ) og 3). Dermed blir den aktuelle avstanden d = 5.

5 Side 5 av 5 Siden flaten xy+3xz = 5 5 har punkter som ligger uendelig langt unna origo (velg feks. z = 0, som gir hyperbelen y = 5 5 i xy-planet), må avstanden vi fant være en minimumsavstand og x ikke en maksimumsavstand. Kommentar: Oppgaven kan også løses ved å bruke tileggsbetingelsen til å redusere avstandsfunksjonen til en funksjon av to variable og minimere denne. Oppgave 6 Beregn dobbeltintegralet D x + y da, der D er trekanten i xy-planet med hjørner (, 0), (3, 0) og (3, 4). Løsningsforslag: Hypotenusen i trekanten har stigningstall. Linja som hypotenusen er en del av skjærer dermed y-aksen i y =, og har likning y = x. Kan velge grensene x 3 og 0 y x. D x +y da = ( x= x y=0 x +y ) dx = [x y+y x 0 dx = x 3 x +4x 8x+4 dx = 00 3

Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt".

Oppgaveløsninger for Matematikk for økonomer - kort og godt. Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt". Kapittel 1 Oppgave 1.1 a) (x 2 9x 12)(3 3x) =3x 2 27x 36 3x 3 +27x 2 +36x = 3x 3 +30x 2 +9x 36. b) (2x y) 2 +2(x+y)(x y)+(x+4y) 2 =4x 2 4xy+y

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Emne 7. Vektorrom (Del 1)

Emne 7. Vektorrom (Del 1) Emne 7. Vektorrom (Del 1) Første del av dette emnet innholder lite nytt regnemessig, men vi innfører en rekke nye begreper. Avbildning (image). R m T R n n image(t) Vi kan starte med samme skjematiske

Detaljer

Løsningsforslag Øving 12

Løsningsforslag Øving 12 Løsningsforslag Øving 1 TEP4100 Fluidmekanikk, Vår 013 Oppgave 9-89 Løsning Vi skal finne et uttrykk for trykket som funksjon av x og y i et gitt hastighetsfelt. Antagelser 1 Strømningen er stasjonær.

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. Stavanger, 2. mars 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. RobotStudio-del, oppgave 2. I denne andre RobotStudio oppgaven skal dere til slutt kjøre programmet

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

10.5 Mer kombinatorikk

10.5 Mer kombinatorikk bestemt person skal utvikle en hjertesykdom er 70 %. Har du noen forslag på hvilket grunnlag en slik sannsynlighet kan settes opp? 10.5 Mer kombinatorikk Den måten å nærme seg løsningen på kombinatoriske

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer