Palliasjon for lungepasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Palliasjon for lungepasienter"

Transkript

1 Palliasjon for lungepasienter Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling

2 Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer Tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. [European Association for Palliative Care (EAPC)/ Verdens helseorganisasjon (WHO) ] Den palliative pasienten Pasienter med uhelbredelig sykdom o behov for lindrende behandling o øvre grense for forventet levetid ni til femten måneder [NOU 1999: 2] o leve betydelig kortere og noen lengre enn et år.

3 Palliasjon Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, Palliativ behandling ser på døden som en del av livet Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling

4 Lungekreft Den palliative lungepasienten KOLS Andre Lungekreft Femårsoverlevelse for lokalisert lungekreft i Norge for perioden o 22 % for menn og 33 % for kvinner I en flernasjonal studie ble over symptomfrie personer med økt risiko for lungekreft i alderen år undersøkt med CT o 10% fikk påvist lungekreft tidlig stadie > operasjon o Samlet 10 års overlevelse på 80% Ref. International Early Lung Cancer Action Program Investigators, Henschke CI, Yankelevitz DF, Libby DM et al. Survival of patients with stage I lung cancer detected on CT screening. N Engl J Med 2006; 355:

5 Estimerte prevalenstall KOLS - GOLD kriterier Norge Island Polen USA Canada Stad I Stad II Stad III - IV Ref. A Sonia Buist, et al. International variation in the prevalence of COPD (The BOLD Study): a population-based prevalence study. Lancet 2007; 370: Henvises fra lungelege Ofte vært i et utrednings - og behandlingsforløp Kjente problemstillinger Økende problem med; o Smerter o Kvalme o Angst o Redusert livskvalitet

6 Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling Utredning NB! Kartlegging Symptomer Mentalt Hjemmeforhold Praktisk tilrettelegging Hjelp til å planlegge siste del av livsfasen Tranøykurset høsten 2008

7 Observasjon og tid Se pasienten over noen dager Flere fagrupper involvert ( fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, prest) Smerte-utredning 1. Tro på smertebeskrivelsen 2. Spør eksakt om smerten; hvor, ofte, utstråling 3. Evaluere omfanget; forstyrre det nattesøvn, funksjon 4. Smertedetaljene; ESAS 5. Pasientens psykiske tilstand (25% av kreftpasienter har depresjon) 6. Undersøkelse 7. Tenk f.eks CT, MR og UL Ref. World Health Organization - Cancer Pain relief

8 Edmonton Symptom Assessment System Et internasjonalt anerkjent verktøy En kvalitetsindikator i Standard for palliasjon Et av kriteriene for å utløse Z51.50 i sykehus Ref Nekolaichuk C, Watanabe S, Beamont C. The Edmonton symptom assessment system: a 15-year retrospective review of validation studies ( ). Palliat Med 2008;22: Dato Tidspunkt.. Screene for smerte Smerte i ro Ingen Verst tenkelig Smerte ved bevegelse Ingen Verst tenkelig Slapphet Ingen Verst tenkelig Kvalme Ingen Verst tenkelig Tungpust Ingen Verst tenkelig Munntørrhet Ingen Verst tenkelig Matlyst Normal Verst tenkelig Angst /uro Ingen Verst tenkelig Trist/deprimert Ingen Verst tenkelig Alt tatt i betraktning, hvordan har du det i dag? Utfylt av Bra Verst tenkelig ESAS (Edmonton Symptom Assessment System), revidert ved Seksjon lindrende behandling (TPAT)

9 Respirasjon Måle metning ulike tider på døgnet Blodgass Utelukke obstipasjon

10 Angst Vanskelig å utrede ut over ESAS skjemaet Vanskelig å få frem i direkte samtaler Observasjon er derfor veldig viktig Kreft Underernæring ring KOLS Kronisk hjertesykdom Kronisk nyresvikt

11 Cachexia...the shoulders, clavicles, chest and thighs melt away. This illness is fatal.. (Hippocrates FK) Kakós (dårlig) hexis (tilstand) Syndrom: Vekttap, tap av muskel - og fett masse, anorexia, og fatigue og... immunsuppresjon Et kontinuum som strekker seg fra normal vekt til dødd Normal Mild Moderat Severe Death cachexia cachexia cachexia Weight Below Muscle loss ideal body wasting weight obvious

12 Økt dødelighet Redusert livskvalitet Vekttap 46% Behandlingsmessige konsekvenser ovekttap > 5% Smaksforandring 22% Symptom prevalens Nedsatt apetitt 53% Økonomiske konsekvenser Kvalm 20% Fatigue 74% Studie fra Nederland Moderat til alvorlig KOLS pasienter - 28 % underernæringer Def ut fra BMI 21 kg/m 2 og / eller fat-free mass index (FFMI) 15 (females) or 16 (males) kg/m 2 ) Ref VERMEEREN M. A. P et al Prevalence of nutritional depletion in a large out-patient population of patients with COPD. Respiratory medicine 2006, vol. 100, n o 8, pp

13 Metode Høyde / vekt tas ved innkomst. Alle pasienter screenes (NRS 2002) for ernæringsmessig risiko og kostregistreres ved behov. Dataene vurderes og overføres til DIPS. Tiltak iverksettes og dokumenteres. Tiltak videreformidles til neste behandlingsledd. Lege registrerer diagnosekoder og tiltakskoder i forbindelse med opprettelse av epikrise Utredning med verktøy laget ved Palliativ enhet Hvis score over 3: Kostregistrering, iverksettelse av tiltak og dokumentering. Ved behov kan det gjennomføres ny kostregistrering for å konstatere at tiltak har gitt den ønskede effekt. Hvis score under 3: Ny screening tas ved neste innleggelse, eller ukentlig.

14 Dokumentasjon i journalen

15 Hva er regelen for den palliative pasienten Enteral ernæring o ernæring o Væske Gradvis overgang til mindre behov for ernæring Noe unntak o ernæring før cellegift o Væske ved f.eks elektrolyttforstyrrelser Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling

16 Behandling Medisin Fysioterapi Skape trygge omgivelser og forutsigbarhet Åpenhet om sykdom Smerterbehandling

17 1.Smertebehandling bør starte med ikke-opioider, primært paracetamol, NSAIDs - gis som bunnsmørning 2. Ved sterke smerter er opioider per os førstevalg som hovedbehandling. I Paracetamol: 1 gr x 4 NSAID: f.eks Napren E 250mg x 2 II Paracet eller NSAID sammen med Opioider ( se eget smerteallogaritme kart) Fast opoid behandling Pasienten tar opoider mange ganger som behovs medisin gjennom døgnet F.eks morfin > 40 mg Husk Ved skifte- sett på plasteret når siste dose med depotmorfin gis-overlapping i 12 timer er viktig Plaster og depotmorfin hører IKKE sammen Doser fast morfin prep x 2 pr døgn Dolcontin eller oxycontin Doser behovsmedisin i tillegg; 1/6 av fast medisinering Ved kvalme, dårlig effekt av tabletter, dårlig pasient Bytt til plaster eller til smertepumpe Finnes ingen max antall ganger MEN gir vi hyppigere rescue enn 4-5 så ØKES depotmorfindosen

18 Steroid behandling Steroideffekter Antiinflammatorisk Immunsuppresiv Øker fettnedbrytning Minsker glucoseforbruk i celler Økt muskelnedbrytning Minsker bindevev- og ben nydannelse Akutt onkologi Truende tversnitt med nevrologisk symptomer / CNS metastaser o Medrol 32 mg x 2 po før stråling o 16 mg x 3 po - ødem profylakse

19 Akutt onkologi - effekt God smertestillende effekt o Skjelettsmerter o Leverkapselsmerter o Hodepine pga CNS metastaser o Buksmerter ved uttalt metastaser o Neurogene smerter Akutt onkologi effekt forts Dyspnoe o strålepneumoni o Lymfangitiscarcinomatosa o Traceal kompresjon Obstruksjon av bronkier, ureter og tarm Svetting

20 Ernæring ring Enteral ernæring 1. Kost og ulike ernæringstilskudd 2. Sonde Parenteral ernæring 1. Total parenteral ernæring (TPN) 2. Partiell parenteral ernæring (PPN) Hva er regelen for den palliative pasienten! Kunn enteral ernæring o ernæring o Væske Gradvis overgang til mindre behov for ernæring Noe unntak o ernæring før cellegift o Væske ved f.eks elektrolyttforstyrrelser

21 HUSK En langtkommen kreftpasient har ikke behov for samme ernæring som et frisk menneske o Belastende for mage, tarm og hjerte o Økt smerter o Økt kvalme

22 Mye annet kan gjøres Oksygenkonsentrator Trygghetsalarm Smertepumpe Skolering av hjemmesykekpl og familie Åpen retur Kontroll ved Pall enhet Åpen telefonlinje Håndbok i Lindrende behandling Takk for at æ fikk fortelle om den palliative pasient til dokker

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Vil ikke klage vil ikke plage

Vil ikke klage vil ikke plage Enslige eldre Vil ikke klage vil ikke plage Hvordan er det for enslige eldre i distriktene å ha uhelbredelig kreft? De fem som er intervjuet i denne studien har alle kjent på hvordan det er å leve i spenning,

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG KOLS og BiPAP Indikasjon og oppstart? Hva gjør man når kolspasienter blir avhengig av BiPAP 23,5

Detaljer

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil.

De sørgendes land. Dagens Medisin melder den 29. april 2010. Sørgende er ikke syke, de er i eksil. FAG: SORG De sørgendes land Sørgende er ikke syke, de er i eksil. Foto: Privat Av Henning Herrestad Herrestad er Dr. philos, gestaltterapeut og filosofisk praktiker. Han arbeider som koordinator for sorgtjenesten

Detaljer