Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap"

Transkript

1 Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap

2 2 Kalkuler med Kalk Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder 10 Fuktmekanikk og fuktkontroll 11 Byggeplasslederstudiet 12 Etterutdanning for tømrere 14 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven 16 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 17 Offentlige anskaffelser 18 Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid 19 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) 20 Informasjon om Byggmesterskolen 21 Avtale om bindingstid ved kompetanseutvikling av ansatte 22 Varighet: En dag.

3 Møt fremtiden med ny kunnskap 3 Byggmesterskolen har satt seg som mål å ha bransjens beste tilbud innenfor ny kompetanse, etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Med andre ord, - nødvendig påfyll for ledere og ansatte! Det er gledelig at så mange av Byggmesterforbundets medlemmer, og andre seriøse foretak i bransjen, ser viktigheten og nytten av å delta på kurs, enten det er for å holde seg faglig oppdatert, for personlig utvikling, for å oppfylle myndighetskrav eller av andre årsaker. Hvorfor påfyll er så viktig, sies imidlertid best av kursdeltakerne selv: Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det vært fint og møte bransjekollegaer og snakke om forskjellige utfordringer i hverdagen. Byggeplasslederstudiet På dette kurset oppdaget jeg at systematisk HMS-arbeid og gode holdninger også bidrar til bedre trivsel og høyere produktivitet. Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid Kurset har vært en herlig reise i kunnskap. Har blitt en ny mann med helt annet, og nytt fokus på jobb. Er blitt mer bevisst på valg man gjør på jobben. Har også blitt mer kunnskapssøkende etter dette kurset. Veldig bra totalt sett. Føler meg heldig som har fått lov til å være med. Anbefales sterkt til andre. Etterutdanning for tømrere Det første kurset som har gitt meg forståelsen av våtrommets utfordringer, MED LØSNINGER! Håndverkerens Våtroms Veileder HVV Med ønske om et godt og utviklende kurs-år! For mer informasjon om Byggmesterskolen se siste side i katalogen, les på eller ta kontakt! Gretha Schibbye Kurskonsulent Byggmesterskolen Telefon direkte:

4 4 Kalkuler med Kalk2010 Kalkuler med Kalk2010 Utnytt mulighetene i Kalk2010! Kurset tar for seg bruk av Kalk2010 samt generell kalkulasjon tilpasset næringen. I kurset har vi fokus på praktisk bruk av programmet og kalkulerer ved bruk av bygningsdelsbibliotek. Vi gjennomgår bedriftstilpasning av programmet som beregnet timepris, faktorer, bedriftstilpassede biblioteker og maler. Vi tar for oss bruk av prisbok fra leverandør, tidboka, oppfølging av prosjekter og rapportutskrifter For mer informasjon om programmet, se Målgruppe Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010. Praktisk bruk av Kalk2010. Bedriftstilpasning av programmet. Tidbok og prisbok. Oppfølging av prosjekter. Utskrifter og rapporter. Kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Målsetting Kurset skal gi deltageren innføring og nyttige tips i bruk av Kalk2010. I løpet av kurset vil deltageren også få en gjennomgang av grunnleggende prinsipper i bransjerelatert kalkulasjon. Gjennomføring Kursdeltakerne må benytte egen pc i opplæringen. Kalk2010 fullversjon eller prøveversjon må være installert. Nye brukere bør før kurset ha gjennomgått instruksjonsvideoen på hjemmesiden: brukerveiledning Varighet: En dag. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Kalk2010 enklere kan det ikke bli

5 Byggeregler Har du full oversikt over byggesaksforskriftene, teknisk forskrift og de gjeldende veilederne? Hvis ikke, er du ikke alene! Etter at nye byggeregler trådte i kraft i 2010/2011, er det kommet veiledere til byggesaksforskrift og teknisk forskrift. Disse er i stadig endring. Vi forteller deg hva som gjelder nå! 5 Byggeregler Dette kurset tar utgangspunkt i forskriftene og i de nyeste veilederne med endringer, samt opplæring i bruk av de dynamiske veilederne på nett (DiBK. no). Målgruppe: Alle som har behov for å holde seg oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledere. Målsetting: Deltagerne skal etter kurset være i stand til og finne frem i regelverket, kunne dokumentere at regelverket blir fulgt og sørge for at det det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon ved kontroll og tilsyn. Varighet: En dag. Lovens oppbygning m/forskrift og veiledere. Søknadssystemet, søknadsplikt og saksbehandlingen. Dokumentasjonskrav og styringssystem. Godkjenning av foretak og ansvar. Uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner og overtredelsesgebyr. Bruk av regelverket på nett. Generell innføring i standarden Kort om tilstandsregistrering, tilstandsgrad og referansenivå. Teknisk verdi og fradrag for utidsmessighet, elde og vedlikeholdsmangler. Standardens sjekkpunkter og dokumentasjonskravene i disse. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

6 6 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 Byggefirmaer og andre som har ansvar for byggearbeider på nye eller eksisterende boliger må nå kunne dokumentere utførelsen. Både søknadspliktige og ikke søknadspliktige arbeider skal dokumenteres. NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er en helt ny standard som definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte. Fra 1. januar 2015 anbefaler eiendomsmeglerne at deler av boligmarkedet får boligsalgsrapporter utarbeidet etter standarden. Tidligere utførte arbeider på bolig må også dokumenteres. Huseiere risikerer nedsatt tilstandsgrad på bygningsdeler som mangler dokumentasjon på faglig utførelse og produktvalg. Generell innføring i standarden Kort om tilstandsregistrering, tilstandsgrad og referansenivå. Teknisk verdi og fradrag for utidsmessighet, elde og vedlikeholdsmangler. Standardens sjekkpunkter og dokumentasjonskravene i disse. NYHET! Er du forberedt på hvilke dokumentasjonskrav som gjelder når NS 3600 velges brukt ved salg av nye og brukte boliger? Nå kan boliger gis karakterer når de selges. Uten dokumentasjon vil boligen stå til stryk, eller få redusert tilstandsgrad og dermed mindre salgsverdi. Det er de som tar på seg byggearbeidet som skal dokumentere utført arbeid. Dokumenter for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) som oppfyller NS 3600 vil gi merverdi for kunden og en konkurransefordel for bedriften. Dokumentasjonskrav Dokumentasjon av faglig utførelse, hva er det? Dokumentasjonskravene i TEK. Dokumentasjon for FDV innhold og metoder. Bygningens servicehefte. Målgruppe: Byggefirmaer og de med ansvar for dokumentasjonen i byggeprosessen på nye og eksisterende boliger. Målsetting: Gi kursdeltakeren en innføring i den nye standarden NS 3600, med fokus på de dokumentasjonskravene standarden stiller ved nybygg og renovering av bygg. Videre bidra til at dette gir en konkurransefordel for bedriften. Varighet: En dag. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

7 Uavhengig kontroll Er du klar for uavhengig kontroll? Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med kontrollvirksomhet og for alle som skal bli kontrollert. Kontrollen kan ikke utføres i eget foretak, men av foretak som er uavhengig fra ditt. Det er derfor viktig å vite hva kontrollen omfatter, eller hvordan kontrollen skal utføres, hvis man vil være ansvarlig kontrollerende. Byggmesterforbundet mener at dette kan være et tilleggsarbeid for mange bedrifter og ser det som viktig at den uavhengige kontrollen utføres av bransjen selv. Ut fra det har vi laget et kurs for de som ønsker å være ansvarlig kontrollerende. Kurset er spisset mot tiltaksklasse 1 for ansvarlig kontrollerende. I tillegg vil kurset gi en fullstendig gjennomgang av regelverket for alle som skal kontrolleres i samtlige tiltaksklasser. Obligatorisk krav om uavhengig kontroll. Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering. Krav til bedriftens styringssystem. Kompetanse i egen bedrift. Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak. Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende. Godkjenningsområde. Unntak fra krav om obligatorisk kontroll. Gjennomføring av uavhengig kontroll. Sluttkontroll. 7 Uavhengig kontroll Målgruppe Alle som kan tenke seg å utøve uavhengig kontroll. I tillegg er kurset nyttig for alle som skal kontrolleres. Målsetting Gi kursdeltakeren en bred innføring i hvilke krav og regler som gjelder for uavhengig kontroll. Varighet: En dag. Etter dette kurset kan jeg også ta på meg oppgaven som ansvarlig kontrollerende. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

8 H V V Håndverkerens Våtroms Veileder Endelig et kurs hvor vi lærer å bygge våtrom!

9 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider Endelig et kurs hvor vi lærer å bygge våtrom! Er du forvirret over hvilke krav som egentlig gjelder for våtrom? Få svarene på dette praktiske kurset, spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK 10 (Byggteknisk forskrift), og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML). Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder. Våtromsskader og fuktproblematikk. Fuktmekanikk, materialers egenskaper. Myndighetskrav/forskrifter, toleranser. Oppbygging av nye våtrom, membraner, overganger, overflater. Rehabilitering, andre faggrupper. Kontroll, FDV. Eksamen. 9 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider Kurset går rett til kilden TEK 10. Det første kurset som har gitt meg forståelsen av våtrommets utfordringer, med løsninger! Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Målgruppe Fagarbeidere innenfor mur, flislegging, tømrer og membran-arbeider. Takstmenn, lærere, teknikere/ingeniører, kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtromssegmentet. Målsetting Deltakerne skal kunne regelverket samt de bygningsfysiske utfordringene som omhandler våtrom. De skal også kunne gjøre riktig valg av produkter som tåler våtrommets utfordringer. Varighet: To dager + elektronisk eksamen (eksamen kan tas hjemme). Opptakskrav/Eksamenskrav: Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev. (eller ta svennebrevet innen to år/ sertifikat ettersendes). Etter avlagt eksamen vil deltageren motta kursbevis og sertifikat i kredittkortformat. Deltagere som ikke har svennebrev eller tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke sertifikat. Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Eksamensavgift: kr. 950,- Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder og servering er inkludert i kursavgiften. H V V Håndverkerens Våtroms Veileder

10 10 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder Det enkelte våtrom er som regel et lite rom, men ofte et krevende prosjekt med mange faggrupper, detaljer og grensesnitt. Riktig kvalitet og et godt resultat er avhengig av god prosjektstyring. Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtromsveileder (HVV). I tillegg til et eget kurs for fagarbeideren, tilbyr vi dette kurset som er særlig rettet inn mot de som er prosjektutviklere og administrerer våtromsprosjekter. Målgruppe Prosjektledere som er ansvarlig for å lede totalentrepriser i forbindelse med bygging og ombygging av våtrom. Takstmenn, lærere, uavhengige kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som opererer i våtromsegmentet. Det anbefales at man har gjennomført kurs for fagarbeidere eller på annen måte har den nødvendige fagkompetanse på området. Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder. Offentlig- og privatrettslig regelverk. Veiledning og frarådningsplikt. Tilbud. Totalansvar. Kontrakt. Endringer. Betalingsregler og betalingssikkerhet. Avtalt kvalitetsnivå. Fagskiller og grensesnitt. Prosjektledelse med gjennomføringsplan. Rutiner og sjekklister for alle fag og entreprenører. Sluttkontroll. FDV-dokumentasjon. Overlevering. Målsetting Bidra til god prosjektledelse ved gjennomføring av våtromsprosjekter. Varighet: En dag. Et kurs midt i blinken, som tilfører mye nyttig kunnskap som jeg har stor nytte av i alle typer prosjekter. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. H V V Håndverkerens Våtroms Veileder Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder og servering er inkludert i kursavgiften.

11 Fuktmekanikk og fuktkontroll En av de største utfordringene vi har i tømrerfaget er fukt og fuktkontroll. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Det betyr at kunnskapen rundt fukt er for lav. I kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i byggeprosessen. Kurset gjennomføres med forelesning, dialog mellom instruktør og deltagere og praktisk bruk av måleinstrumenter. Her er det noe å lære også for deg som kan en del fra før. Målgruppe Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser. Målsetting Kursdeltagerne skal få en god forståelse av hvilke krefter fra fuktmekanikken som påvirker bygningskonstruksjoner. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i byggeprosessen. Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Lufttrykk/damptrykk. U-verdi. Duggpunkt. Utvendig kondens på vinduer. Sd-verdi (Vanndampmotstand). Logistikkplanlegging. Riggplan. Tørr byggeprosess. Oppvarming, utlufting og avfukting. Produksjonsmetoder. Fuktmåling i luft og materialer. Trevirkets likevektsfuktighet. Fuktmålingsinstrumenter. Fuktmåling i trevirke. Fuktmåling i betong. Krav til bygningers tetthet. Generelt om lekkasjemåling. Generelt om termografering. Kombinasjon av de to metodene. Krav til ventilasjon/luftskifte. Ventilasjonstyper fordeler/ulemper. Heksesot. FDV-dokumentasjon. 11 Fuktmekanikk og fuktkontroll Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Varighet: En dag. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

12 12 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederstudiet Ta kontroll over byggeprosessen fra kontrakt til fornøyd kunde! God byggeplassledelse er en forutsetning for å kunne gjennomføre byggeprosjektene med god kvalitet, effektivitet og et godt økonomisk resultat. Byggeplasslederstudiet setter fokus på alle områder som er viktig for å ha god drift av byggeplassen. En manglende oppfølging eller feil i produksjonen kan bli kostbart og føre til for eksempel dagbøter. Unngå feilene og få en velfungerende byggeplass! Kompetansebevis For å få godkjent og bestått Byggeplasslederstudiet kreves det deltakelse og bestått deleksamen på alle fire moduler. Deltakeren får da utstedt kompetansebevis. Kurset er praktisk vinklet. Det gis tilgang til IT basert styringssystem og kalkulasjonsprogram under studiet. Målgruppe Byggeplass-, prosjekt-, anleggsledere og andre som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Ikke medlem: ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Målsetting Kunne løse de utfordringene hverdagen gir en byggeplassleder og gjøre byggeprosjektene mer effektive og lønnsomme. Gjennomføring Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen. Varighet: Ca. 8 måneder med ca. 2 mnd. mellom hver samling. Jeg vil absolutt anbefale kurset! Her lærer vi mye nyttig om byggeplassledelse som vi ellers ikke hadde tenkt på Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det vært fint og møte bransjekollegaer og snakke om forskjellige utfordringer i hverdagen

13 13 13 Modul 1 2 dager Definering av byggeplasslederfunksjonen. Konsept og oppbygging av Byggeplasslederstudiet. Overordnet om entrepriseformer, kontrakter, aktuelle lover og forskrifter. Introduksjon og praktisk bruk av styringssystem. Deleksamen. Modul 2 2 dager Eksempel på prosjektunderlag. Produksjons-, avfalls- og riggplanlegging. Innkjøp og leverandører. Fremdriftsplanlegging. Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften. Risikovurdering, HMSplanlegging og oppfølging. Deleksamen. Byggeplasslederstudiet Modul 3 2 dager Modul 4 2 dager Kontrakter og avtaler. Dokumentasjon av egenkontroll, fukt, tetthet osv. Uavhengig kontroll og tilsyn. Avviksbehandling. Byggemøter og rapportskriving. Deleksamen. Kalkulasjon og økonomioppfølging. Overtakelse. Kundebehandling og ledelse. Kvaliteter, toleranser og målemetoder ved bruk av NS Oppsummering og repetisjon. Deleksamen. Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, vil hele eller deler av kursavgiften bli belastet. Avmelding må gjøres pr. e-post:

14 14 Etterutdanning for tømrere Etterutdanning for tømrere Landets eneste kurstilbud med fordypning i tømrerfaget. Ved å øke tømrersvennens fagkunnskap, økes produktiviteten og kvaliteten på det utførte arbeidet. Færre reklamasjoner, god kvalitet, økt produktivitet og frigjøring av tid, vil være en lønnsom investering for bedriften. Deltakerne får en mulighet til å utvikle seg videre utover fagutdanningen og komplettere kunnskapen på flere områder. Kurset tar sikte på å trigge deltakernes interesse for å lære mer slik at fagkunnskapen og evnen til å jobbe mer selvstendig økes. Målgruppe/opptakskrav Svennebrev i tømrerfaget. Målsetting Gjøre tømrersvennen mer faglig dyktig og selvstendig i sitt arbeide. Øke bedriftens konkurranseevne ved kortere byggetid, mindre byggefeil, færre reklamasjoner og mer fornøyde kunder. Medlem av Byggmesterforbundet/ BNL: kr ,- Ikke medlem: kr ,- Sitter igjen med utvidet nysgjerrighet generelt. Spesielt har jeg fått bedre kunnskap rundt byggestiler, ROT og mer innsikt i oppslagsverk og styringssystem. Gjennomføring Etterutdanningen er inndelt i fire 3-dagersmoduler. Undervisningen består av forelesing, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Varighet: Ca. 8 måneder med ca. 2. måneder mellom hver samling. Kurset har vært en herlig reise i kunnskap. Har blitt en ny mann med helt annet, og nytt fokus på jobb. Er blitt mer bevisst på valg man gjør på jobben. Har også blitt mer kunnskapssøkende etter dette kurset. Veldig bra totalt sett. Føler meg heldig som har fått lov til å være med. Anbefales sterkt til andre.

15 15 15 Modul 1 Konstruksjoner 3 dager Modul 2 Bygningsfysikk 3 dager Etterutdanning for tømrere Presentasjon av Byggforskserien Tegningsforståelse Laster og krefter Festemidler Sikring av tak Toleranser Materialanvendelse Ansvarsfordeling Bruk av sjekklister Isolering Tetting Fukt Brann Lyd Ventilasjon Spesielle rom Modul 3 ROT 3 dager Modul 4 Byggeplassen 3 dager Energieffektivisering Byggemetoder Byggematerialer Byggeskikk og stilarter Riving og gjenbruk Farlige stoffer Fremdriftsplanlegging Rigging av byggeplassen HMS Avfallshåndtering Mottakskontroll Oppslagsverk Dokumentasjon Samarbeid Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, vil hele eller deler av kursavgiften bli belastet. Avmelding må gjøres pr. e-post:

16 16 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Kunnskap om sentrale bestemmelser i bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven bidrar til å unngå og å løse konflikter i byggeperioden og ved sluttoppgjøret, og til at prosjektet blir økonomisk vellykket for entreprenøren. Bustadoppføringslova gjelder ved nyoppføring av bolig og fritidshus for forbrukere, mens håndverkertjenesteloven gjelder alle andre typer arbeider på fast eiendom. Full ombygging, og oppføring av tilbygg med boenhet, likestilles imidlertid med nyoppføring av bolig og vil derfor være omfattet av bustadoppføringslova. Målgruppe Entreprenører og byggmestere, som inngår avtaler om nyoppføring av boliger/fritidshus, salg av nyoppførte boliger i egen regi, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeider. Målsetting Bli kjent med partenes rettigheter og plikter. Varighet: En dag. Innføring i sentrale bestemmelser i bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven. Bruk av standardkontraktene, dvs. Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Kjenn dine rettigheter og plikter og unngå å kaste penger ut av vinduet!

17 17 NS 8406 Forenklet norsk byggeog anleggskontrakt En rekke av tvistene i entrepriseretten oppstår i forbindelse med sluttoppgjøret. Hva kan bedriften gjøre for å unngå dette? Har din bedrift god nok kjennskap til NS 8406? Norsk Standard NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller hvor det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke brukes i forbrukerforhold. NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det også henvises til NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Målgruppe Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse. Bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Råd og tips om hvordan tvister kan unngås og håndteres dersom de er oppstått. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. 17 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Målsetting Bli kjent med partenes rettigheter og plikter. Varighet: En dag. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. En bedrift må ha kunnskap om sine kontraktsforpliktelser for å kunne gjennomføre et prosjekt med størst mulig gevinst.

18 18 Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Bedrifter som deltar i konkurranser om oppdrag til det offentlige må kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennomføring av konkurransen og valg av leverandør. Målgruppe Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Målsetting Bli kjent med prosedyrereglene som gjelder for offentlige anskaffelser. Varighet: En dag. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere. Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning. Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regelverkets/standardens bestemmelser. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

19 19 Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs. Lovkravet som ble innført 1. januar 2006 er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-, Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Byggmesterskolen har siden 2007 avholdt en rekke kurs rundt om i hele landet og hele arbeidsgivere og ansatte med HMS-ansvar har gjennomført kurset som oppfyller myndighetenes krav og er tilpasset bransjen. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Målgruppe Arbeidsgivere. De som i arbeidsgivers sted er tildelt fullmakter innenfor området (byggeplassledere, formenn og baser). Målsetting Gi kursdeltakeren kunnskap om aktuelle lover og forskrifter og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS/ HSA-arbeid. Arbeidsgivers plikter og ansvar. Arbeidsgivers medvirkningsplikt. Virkemidler i arbeidsmiljøet. Krav til arbeidsmiljøet. Aktørene i det daglige SHA og HMS-arbeidet. Medlem av Byggmesterforbundet: Gratis (Kr belastes ved manglende fremmøte) Medlem av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- Ikke medlem: kr ,- Kursmateriell er inkludert i kursavgiften. 19 Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid Varighet: 4 timer. På dette kurset oppdaget jeg at systematisk HMS-arbeid og gode holdninger også bidrar til bedre trivsel og høyere produktivitet. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

20 20 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Alle bedrifter kan ha verneombud, men med virksomheter med 10 eller flere ansatte skal det velges verneombud. Disse skal gis den nødvendige opplæring for å fylle sin rolle. Kurset gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Lovpålagt kurs for verneombud ble innført allerede i slutten av 1970-tallet i forbindelse med innføring av Arbeidsmiljøloven. Kurset vi tilbyr er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Felles- forbundet og Norsk Arbeidsmands- forbund. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). Målgruppe Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset. Målsetting Gjennom arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS- arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud. Varighet: 2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i mellomperioden. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltagere. Det kommer endelig bekreftelse fra oss på gjennomføring ca. 14 dager før kursstart. Ved avbud senere enn 14 dager før kursstart belastes 50 % av avgiften. Ved uteblivelse belastes full avgift. Ved avlysning tar vi ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter oa. Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter. Samarbeid, trivsel og ledelse. Kartlegging av egen arbeidsplass. Fysisk- og kjemisk helsefare. HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak. Gjennomføring Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Ikke medlem: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Et helt nødvendig kurs for å fylle min rolle som verneombud

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Kurskatalog 2016 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 KURSKATALOG 2017 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Alt henger sammen med alt en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Innledning Mange regelverk setter krav til systematisk styring i byggevirksomheten. Temaveilederen anviser hvordan

Detaljer

VVS Kurskatalog 2014

VVS Kurskatalog 2014 VVS Kurskatalog 2014 Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen VVS T 01 Jordingskurs

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Implementering av NyttBygg Styringssystem. I Små og mellomstore bedrifter

Implementering av NyttBygg Styringssystem. I Små og mellomstore bedrifter Implementering av NyttBygg Styringssystem I Små og mellomstore bedrifter 1 NyttBygg Styringssystem for Bedrift Prosjekt NyttBygg Styringssystem i utvikling Prosjekter Bedriftsstyring Henvendelse mot: Prosjekterende

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde 21. mars 2013 Advokat Ottar F. Egset 2 Hvorfor byggherreforskrift? 4 5 6 7 Arbeidstilsynets statistikk for 2011 Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Videregående kurs i universell utforming for håndverkere

Videregående kurs i universell utforming for håndverkere Videregående kurs i universell utforming for håndverkere NOK 100 000 NOK 1500 Du velger prislappen Ikke alle kursinvitasjonene i postkassen forsvarer å ta ansatte ut av jobb en hel dag. Når det handler

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i malerfaget og Innledning Faglig fordypning i malerfaget og skal

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

19. mai 2009, 11.15 11.45

19. mai 2009, 11.15 11.45 19. mai 2009, 11.15 11.45 Norsk Standard Standarder som verktøy Rehabiliteringsomfang - helhetlig metode ISO 16813 Beskrivelser av rehabilitering etter NS 3420 Standarder for beregning av energibehov Dokumentasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I FEIERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I FEIERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i feierfaget Innledning Faglig fordypning i feierfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STILLASBYGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STILLASBYGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i stillasbyggerfaget Innledning Faglig fordypning i stillasbyggerfaget skal bidra

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i rørleggerfaget Innledning Faglig fordypning i rørleggerfaget skal bidra til at

Detaljer

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8 En ny og modernisert Mesterutdanning fra bransjeforeningene i byggenæringen Side 1 av 8 Hva og hvem er Blimester? Åtte landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen har gått sammen om å utvikle en

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i steinfaget Innledning Faglig fordypning i steinfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Hvem er kontrolløren?

Hvem er kontrolløren? Hvem er kontrolløren? Uavhengig solid fagperson Kjenner regelverket Har tillit får tillit Kan ha sentral godkjenning 104 Når kreves kontroll? Kun ved søknadspliktige tiltak etter pbl. 20-1 Obligatoriske

Detaljer

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre! Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Ta et steg videre! tilbyr nå fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til 4 dagers Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer)

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i murerfaget Innledning Faglig fordypning i murerfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Lillestrøm

Lillestrøm Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Lillestrøm 07.12.2010 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE. HMS-rådgiver Tore Jevnaker

BONDEN SOM BYGGHERRE. HMS-rådgiver Tore Jevnaker BONDEN SOM BYGGHERRE HMS-rådgiver Tore Jevnaker HMS i byggeprosjekter Byggherren har plikter og ansvar iht Kongelig resolusjon av 21. april 1995. Sørge for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Mesterutdanningen læreplan. Faglig ledelse Byggfag

Mesterutdanningen læreplan. Faglig ledelse Byggfag Mesterutdanningen læreplan Faglig ledelse Byggfag Vedtatt av Mesterbrevnemnda16.6.2015 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen...

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg?

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Trine Dyrstad Pettersen Mesterhus Norge Plan-og byggesaksseminar i Tromsø 25. januar 2010 Med en stor takk til Anders Kirkhus Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i glassfaget Innledning Faglig fordypning i glassfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport:

Beskrivelse MULTICONSULT. Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering. Tilbud. Flekkefjord kommune. Side 1 av 5. Oppdrag: Emne: Rapport: Beskrivelse Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vann- og spillvannsrør, Abelnes SHA plan, prosjektering Tilbud Flekkefjord kommune Dato: 13.06.2012 Oppdrag / Rapport nr. 312479 1 13.06.2012 TILBUDSUTSENDELSE

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Forbrukerrådet er det hjelp i å klage?

Forbrukerrådet er det hjelp i å klage? Forbrukerrådet er det hjelp i å klage? H v a k l a g e s d e t p å? B l i r f o r b r u k e r n e h ø r t? F o r b r u k e r n e s i n f o r m a s j o n s b e h o v i b y g g e p r o s e s s e n F o r

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer