Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap"

Transkript

1 Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap

2 2 Kalkuler med Kalk Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder 10 Fuktmekanikk og fuktkontroll 11 Byggeplasslederstudiet 12 Etterutdanning for tømrere 14 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven 16 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 17 Offentlige anskaffelser 18 Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid 19 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) 20 Informasjon om Byggmesterskolen 21 Avtale om bindingstid ved kompetanseutvikling av ansatte 22 Varighet: En dag.

3 Møt fremtiden med ny kunnskap 3 Byggmesterskolen har satt seg som mål å ha bransjens beste tilbud innenfor ny kompetanse, etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Med andre ord, - nødvendig påfyll for ledere og ansatte! Det er gledelig at så mange av Byggmesterforbundets medlemmer, og andre seriøse foretak i bransjen, ser viktigheten og nytten av å delta på kurs, enten det er for å holde seg faglig oppdatert, for personlig utvikling, for å oppfylle myndighetskrav eller av andre årsaker. Hvorfor påfyll er så viktig, sies imidlertid best av kursdeltakerne selv: Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det vært fint og møte bransjekollegaer og snakke om forskjellige utfordringer i hverdagen. Byggeplasslederstudiet På dette kurset oppdaget jeg at systematisk HMS-arbeid og gode holdninger også bidrar til bedre trivsel og høyere produktivitet. Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid Kurset har vært en herlig reise i kunnskap. Har blitt en ny mann med helt annet, og nytt fokus på jobb. Er blitt mer bevisst på valg man gjør på jobben. Har også blitt mer kunnskapssøkende etter dette kurset. Veldig bra totalt sett. Føler meg heldig som har fått lov til å være med. Anbefales sterkt til andre. Etterutdanning for tømrere Det første kurset som har gitt meg forståelsen av våtrommets utfordringer, MED LØSNINGER! Håndverkerens Våtroms Veileder HVV Med ønske om et godt og utviklende kurs-år! For mer informasjon om Byggmesterskolen se siste side i katalogen, les på eller ta kontakt! Gretha Schibbye Kurskonsulent Byggmesterskolen Telefon direkte:

4 4 Kalkuler med Kalk2010 Kalkuler med Kalk2010 Utnytt mulighetene i Kalk2010! Kurset tar for seg bruk av Kalk2010 samt generell kalkulasjon tilpasset næringen. I kurset har vi fokus på praktisk bruk av programmet og kalkulerer ved bruk av bygningsdelsbibliotek. Vi gjennomgår bedriftstilpasning av programmet som beregnet timepris, faktorer, bedriftstilpassede biblioteker og maler. Vi tar for oss bruk av prisbok fra leverandør, tidboka, oppfølging av prosjekter og rapportutskrifter For mer informasjon om programmet, se Målgruppe Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010. Praktisk bruk av Kalk2010. Bedriftstilpasning av programmet. Tidbok og prisbok. Oppfølging av prosjekter. Utskrifter og rapporter. Kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Målsetting Kurset skal gi deltageren innføring og nyttige tips i bruk av Kalk2010. I løpet av kurset vil deltageren også få en gjennomgang av grunnleggende prinsipper i bransjerelatert kalkulasjon. Gjennomføring Kursdeltakerne må benytte egen pc i opplæringen. Kalk2010 fullversjon eller prøveversjon må være installert. Nye brukere bør før kurset ha gjennomgått instruksjonsvideoen på hjemmesiden: brukerveiledning Varighet: En dag. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Kalk2010 enklere kan det ikke bli

5 Byggeregler Har du full oversikt over byggesaksforskriftene, teknisk forskrift og de gjeldende veilederne? Hvis ikke, er du ikke alene! Etter at nye byggeregler trådte i kraft i 2010/2011, er det kommet veiledere til byggesaksforskrift og teknisk forskrift. Disse er i stadig endring. Vi forteller deg hva som gjelder nå! 5 Byggeregler Dette kurset tar utgangspunkt i forskriftene og i de nyeste veilederne med endringer, samt opplæring i bruk av de dynamiske veilederne på nett (DiBK. no). Målgruppe: Alle som har behov for å holde seg oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledere. Målsetting: Deltagerne skal etter kurset være i stand til og finne frem i regelverket, kunne dokumentere at regelverket blir fulgt og sørge for at det det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon ved kontroll og tilsyn. Varighet: En dag. Lovens oppbygning m/forskrift og veiledere. Søknadssystemet, søknadsplikt og saksbehandlingen. Dokumentasjonskrav og styringssystem. Godkjenning av foretak og ansvar. Uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner og overtredelsesgebyr. Bruk av regelverket på nett. Generell innføring i standarden Kort om tilstandsregistrering, tilstandsgrad og referansenivå. Teknisk verdi og fradrag for utidsmessighet, elde og vedlikeholdsmangler. Standardens sjekkpunkter og dokumentasjonskravene i disse. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

6 6 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 Byggefirmaer og andre som har ansvar for byggearbeider på nye eller eksisterende boliger må nå kunne dokumentere utførelsen. Både søknadspliktige og ikke søknadspliktige arbeider skal dokumenteres. NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er en helt ny standard som definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte. Fra 1. januar 2015 anbefaler eiendomsmeglerne at deler av boligmarkedet får boligsalgsrapporter utarbeidet etter standarden. Tidligere utførte arbeider på bolig må også dokumenteres. Huseiere risikerer nedsatt tilstandsgrad på bygningsdeler som mangler dokumentasjon på faglig utførelse og produktvalg. Generell innføring i standarden Kort om tilstandsregistrering, tilstandsgrad og referansenivå. Teknisk verdi og fradrag for utidsmessighet, elde og vedlikeholdsmangler. Standardens sjekkpunkter og dokumentasjonskravene i disse. NYHET! Er du forberedt på hvilke dokumentasjonskrav som gjelder når NS 3600 velges brukt ved salg av nye og brukte boliger? Nå kan boliger gis karakterer når de selges. Uten dokumentasjon vil boligen stå til stryk, eller få redusert tilstandsgrad og dermed mindre salgsverdi. Det er de som tar på seg byggearbeidet som skal dokumentere utført arbeid. Dokumenter for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) som oppfyller NS 3600 vil gi merverdi for kunden og en konkurransefordel for bedriften. Dokumentasjonskrav Dokumentasjon av faglig utførelse, hva er det? Dokumentasjonskravene i TEK. Dokumentasjon for FDV innhold og metoder. Bygningens servicehefte. Målgruppe: Byggefirmaer og de med ansvar for dokumentasjonen i byggeprosessen på nye og eksisterende boliger. Målsetting: Gi kursdeltakeren en innføring i den nye standarden NS 3600, med fokus på de dokumentasjonskravene standarden stiller ved nybygg og renovering av bygg. Videre bidra til at dette gir en konkurransefordel for bedriften. Varighet: En dag. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

7 Uavhengig kontroll Er du klar for uavhengig kontroll? Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med kontrollvirksomhet og for alle som skal bli kontrollert. Kontrollen kan ikke utføres i eget foretak, men av foretak som er uavhengig fra ditt. Det er derfor viktig å vite hva kontrollen omfatter, eller hvordan kontrollen skal utføres, hvis man vil være ansvarlig kontrollerende. Byggmesterforbundet mener at dette kan være et tilleggsarbeid for mange bedrifter og ser det som viktig at den uavhengige kontrollen utføres av bransjen selv. Ut fra det har vi laget et kurs for de som ønsker å være ansvarlig kontrollerende. Kurset er spisset mot tiltaksklasse 1 for ansvarlig kontrollerende. I tillegg vil kurset gi en fullstendig gjennomgang av regelverket for alle som skal kontrolleres i samtlige tiltaksklasser. Obligatorisk krav om uavhengig kontroll. Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering. Krav til bedriftens styringssystem. Kompetanse i egen bedrift. Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak. Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende. Godkjenningsområde. Unntak fra krav om obligatorisk kontroll. Gjennomføring av uavhengig kontroll. Sluttkontroll. 7 Uavhengig kontroll Målgruppe Alle som kan tenke seg å utøve uavhengig kontroll. I tillegg er kurset nyttig for alle som skal kontrolleres. Målsetting Gi kursdeltakeren en bred innføring i hvilke krav og regler som gjelder for uavhengig kontroll. Varighet: En dag. Etter dette kurset kan jeg også ta på meg oppgaven som ansvarlig kontrollerende. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

8 H V V Håndverkerens Våtroms Veileder Endelig et kurs hvor vi lærer å bygge våtrom!

9 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider Endelig et kurs hvor vi lærer å bygge våtrom! Er du forvirret over hvilke krav som egentlig gjelder for våtrom? Få svarene på dette praktiske kurset, spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK 10 (Byggteknisk forskrift), og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt til andre fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML). Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder. Våtromsskader og fuktproblematikk. Fuktmekanikk, materialers egenskaper. Myndighetskrav/forskrifter, toleranser. Oppbygging av nye våtrom, membraner, overganger, overflater. Rehabilitering, andre faggrupper. Kontroll, FDV. Eksamen. 9 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider Kurset går rett til kilden TEK 10. Det første kurset som har gitt meg forståelsen av våtrommets utfordringer, med løsninger! Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Målgruppe Fagarbeidere innenfor mur, flislegging, tømrer og membran-arbeider. Takstmenn, lærere, teknikere/ingeniører, kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtromssegmentet. Målsetting Deltakerne skal kunne regelverket samt de bygningsfysiske utfordringene som omhandler våtrom. De skal også kunne gjøre riktig valg av produkter som tåler våtrommets utfordringer. Varighet: To dager + elektronisk eksamen (eksamen kan tas hjemme). Opptakskrav/Eksamenskrav: Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev. (eller ta svennebrevet innen to år/ sertifikat ettersendes). Etter avlagt eksamen vil deltageren motta kursbevis og sertifikat i kredittkortformat. Deltagere som ikke har svennebrev eller tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke sertifikat. Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Eksamensavgift: kr. 950,- Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder og servering er inkludert i kursavgiften. H V V Håndverkerens Våtroms Veileder

10 10 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Prosjektleder Det enkelte våtrom er som regel et lite rom, men ofte et krevende prosjekt med mange faggrupper, detaljer og grensesnitt. Riktig kvalitet og et godt resultat er avhengig av god prosjektstyring. Byggmesterforbundet har i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML) utviklet Håndverkerens Våtromsveileder (HVV). I tillegg til et eget kurs for fagarbeideren, tilbyr vi dette kurset som er særlig rettet inn mot de som er prosjektutviklere og administrerer våtromsprosjekter. Målgruppe Prosjektledere som er ansvarlig for å lede totalentrepriser i forbindelse med bygging og ombygging av våtrom. Takstmenn, lærere, uavhengige kontrollører, byggesaksbehandlere og andre som opererer i våtromsegmentet. Det anbefales at man har gjennomført kurs for fagarbeidere eller på annen måte har den nødvendige fagkompetanse på området. Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder. Offentlig- og privatrettslig regelverk. Veiledning og frarådningsplikt. Tilbud. Totalansvar. Kontrakt. Endringer. Betalingsregler og betalingssikkerhet. Avtalt kvalitetsnivå. Fagskiller og grensesnitt. Prosjektledelse med gjennomføringsplan. Rutiner og sjekklister for alle fag og entreprenører. Sluttkontroll. FDV-dokumentasjon. Overlevering. Målsetting Bidra til god prosjektledelse ved gjennomføring av våtromsprosjekter. Varighet: En dag. Et kurs midt i blinken, som tilfører mye nyttig kunnskap som jeg har stor nytte av i alle typer prosjekter. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. H V V Håndverkerens Våtroms Veileder Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder og servering er inkludert i kursavgiften.

11 Fuktmekanikk og fuktkontroll En av de største utfordringene vi har i tømrerfaget er fukt og fuktkontroll. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Det betyr at kunnskapen rundt fukt er for lav. I kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i byggeprosessen. Kurset gjennomføres med forelesning, dialog mellom instruktør og deltagere og praktisk bruk av måleinstrumenter. Her er det noe å lære også for deg som kan en del fra før. Målgruppe Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser. Målsetting Kursdeltagerne skal få en god forståelse av hvilke krefter fra fuktmekanikken som påvirker bygningskonstruksjoner. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i byggeprosessen. Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Lufttrykk/damptrykk. U-verdi. Duggpunkt. Utvendig kondens på vinduer. Sd-verdi (Vanndampmotstand). Logistikkplanlegging. Riggplan. Tørr byggeprosess. Oppvarming, utlufting og avfukting. Produksjonsmetoder. Fuktmåling i luft og materialer. Trevirkets likevektsfuktighet. Fuktmålingsinstrumenter. Fuktmåling i trevirke. Fuktmåling i betong. Krav til bygningers tetthet. Generelt om lekkasjemåling. Generelt om termografering. Kombinasjon av de to metodene. Krav til ventilasjon/luftskifte. Ventilasjonstyper fordeler/ulemper. Heksesot. FDV-dokumentasjon. 11 Fuktmekanikk og fuktkontroll Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Varighet: En dag. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

12 12 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederstudiet Ta kontroll over byggeprosessen fra kontrakt til fornøyd kunde! God byggeplassledelse er en forutsetning for å kunne gjennomføre byggeprosjektene med god kvalitet, effektivitet og et godt økonomisk resultat. Byggeplasslederstudiet setter fokus på alle områder som er viktig for å ha god drift av byggeplassen. En manglende oppfølging eller feil i produksjonen kan bli kostbart og føre til for eksempel dagbøter. Unngå feilene og få en velfungerende byggeplass! Kompetansebevis For å få godkjent og bestått Byggeplasslederstudiet kreves det deltakelse og bestått deleksamen på alle fire moduler. Deltakeren får da utstedt kompetansebevis. Kurset er praktisk vinklet. Det gis tilgang til IT basert styringssystem og kalkulasjonsprogram under studiet. Målgruppe Byggeplass-, prosjekt-, anleggsledere og andre som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Ikke medlem: ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Målsetting Kunne løse de utfordringene hverdagen gir en byggeplassleder og gjøre byggeprosjektene mer effektive og lønnsomme. Gjennomføring Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen. Varighet: Ca. 8 måneder med ca. 2 mnd. mellom hver samling. Jeg vil absolutt anbefale kurset! Her lærer vi mye nyttig om byggeplassledelse som vi ellers ikke hadde tenkt på Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det vært fint og møte bransjekollegaer og snakke om forskjellige utfordringer i hverdagen

13 13 13 Modul 1 2 dager Definering av byggeplasslederfunksjonen. Konsept og oppbygging av Byggeplasslederstudiet. Overordnet om entrepriseformer, kontrakter, aktuelle lover og forskrifter. Introduksjon og praktisk bruk av styringssystem. Deleksamen. Modul 2 2 dager Eksempel på prosjektunderlag. Produksjons-, avfalls- og riggplanlegging. Innkjøp og leverandører. Fremdriftsplanlegging. Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften. Risikovurdering, HMSplanlegging og oppfølging. Deleksamen. Byggeplasslederstudiet Modul 3 2 dager Modul 4 2 dager Kontrakter og avtaler. Dokumentasjon av egenkontroll, fukt, tetthet osv. Uavhengig kontroll og tilsyn. Avviksbehandling. Byggemøter og rapportskriving. Deleksamen. Kalkulasjon og økonomioppfølging. Overtakelse. Kundebehandling og ledelse. Kvaliteter, toleranser og målemetoder ved bruk av NS Oppsummering og repetisjon. Deleksamen. Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, vil hele eller deler av kursavgiften bli belastet. Avmelding må gjøres pr. e-post:

14 14 Etterutdanning for tømrere Etterutdanning for tømrere Landets eneste kurstilbud med fordypning i tømrerfaget. Ved å øke tømrersvennens fagkunnskap, økes produktiviteten og kvaliteten på det utførte arbeidet. Færre reklamasjoner, god kvalitet, økt produktivitet og frigjøring av tid, vil være en lønnsom investering for bedriften. Deltakerne får en mulighet til å utvikle seg videre utover fagutdanningen og komplettere kunnskapen på flere områder. Kurset tar sikte på å trigge deltakernes interesse for å lære mer slik at fagkunnskapen og evnen til å jobbe mer selvstendig økes. Målgruppe/opptakskrav Svennebrev i tømrerfaget. Målsetting Gjøre tømrersvennen mer faglig dyktig og selvstendig i sitt arbeide. Øke bedriftens konkurranseevne ved kortere byggetid, mindre byggefeil, færre reklamasjoner og mer fornøyde kunder. Medlem av Byggmesterforbundet/ BNL: kr ,- Ikke medlem: kr ,- Sitter igjen med utvidet nysgjerrighet generelt. Spesielt har jeg fått bedre kunnskap rundt byggestiler, ROT og mer innsikt i oppslagsverk og styringssystem. Gjennomføring Etterutdanningen er inndelt i fire 3-dagersmoduler. Undervisningen består av forelesing, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Varighet: Ca. 8 måneder med ca. 2. måneder mellom hver samling. Kurset har vært en herlig reise i kunnskap. Har blitt en ny mann med helt annet, og nytt fokus på jobb. Er blitt mer bevisst på valg man gjør på jobben. Har også blitt mer kunnskapssøkende etter dette kurset. Veldig bra totalt sett. Føler meg heldig som har fått lov til å være med. Anbefales sterkt til andre.

15 15 15 Modul 1 Konstruksjoner 3 dager Modul 2 Bygningsfysikk 3 dager Etterutdanning for tømrere Presentasjon av Byggforskserien Tegningsforståelse Laster og krefter Festemidler Sikring av tak Toleranser Materialanvendelse Ansvarsfordeling Bruk av sjekklister Isolering Tetting Fukt Brann Lyd Ventilasjon Spesielle rom Modul 3 ROT 3 dager Modul 4 Byggeplassen 3 dager Energieffektivisering Byggemetoder Byggematerialer Byggeskikk og stilarter Riving og gjenbruk Farlige stoffer Fremdriftsplanlegging Rigging av byggeplassen HMS Avfallshåndtering Mottakskontroll Oppslagsverk Dokumentasjon Samarbeid Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, vil hele eller deler av kursavgiften bli belastet. Avmelding må gjøres pr. e-post:

16 16 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Kunnskap om sentrale bestemmelser i bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven bidrar til å unngå og å løse konflikter i byggeperioden og ved sluttoppgjøret, og til at prosjektet blir økonomisk vellykket for entreprenøren. Bustadoppføringslova gjelder ved nyoppføring av bolig og fritidshus for forbrukere, mens håndverkertjenesteloven gjelder alle andre typer arbeider på fast eiendom. Full ombygging, og oppføring av tilbygg med boenhet, likestilles imidlertid med nyoppføring av bolig og vil derfor være omfattet av bustadoppføringslova. Målgruppe Entreprenører og byggmestere, som inngår avtaler om nyoppføring av boliger/fritidshus, salg av nyoppførte boliger i egen regi, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeider. Målsetting Bli kjent med partenes rettigheter og plikter. Varighet: En dag. Innføring i sentrale bestemmelser i bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven. Bruk av standardkontraktene, dvs. Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Kjenn dine rettigheter og plikter og unngå å kaste penger ut av vinduet!

17 17 NS 8406 Forenklet norsk byggeog anleggskontrakt En rekke av tvistene i entrepriseretten oppstår i forbindelse med sluttoppgjøret. Hva kan bedriften gjøre for å unngå dette? Har din bedrift god nok kjennskap til NS 8406? Norsk Standard NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller hvor det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke brukes i forbrukerforhold. NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det også henvises til NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Målgruppe Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse. Bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Råd og tips om hvordan tvister kan unngås og håndteres dersom de er oppstått. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. 17 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Målsetting Bli kjent med partenes rettigheter og plikter. Varighet: En dag. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. En bedrift må ha kunnskap om sine kontraktsforpliktelser for å kunne gjennomføre et prosjekt med størst mulig gevinst.

18 18 Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Bedrifter som deltar i konkurranser om oppdrag til det offentlige må kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennomføring av konkurransen og valg av leverandør. Målgruppe Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Målsetting Bli kjent med prosedyrereglene som gjelder for offentlige anskaffelser. Varighet: En dag. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere. Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning. Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regelverkets/standardens bestemmelser. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- kr ,- Ikke medlem: kr ,- kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

19 19 Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha kunnskap om regelverket. Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon for gjennomført kurs. Lovkravet som ble innført 1. januar 2006 er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-, Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Byggmesterskolen har siden 2007 avholdt en rekke kurs rundt om i hele landet og hele arbeidsgivere og ansatte med HMS-ansvar har gjennomført kurset som oppfyller myndighetenes krav og er tilpasset bransjen. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Målgruppe Arbeidsgivere. De som i arbeidsgivers sted er tildelt fullmakter innenfor området (byggeplassledere, formenn og baser). Målsetting Gi kursdeltakeren kunnskap om aktuelle lover og forskrifter og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS/ HSA-arbeid. Arbeidsgivers plikter og ansvar. Arbeidsgivers medvirkningsplikt. Virkemidler i arbeidsmiljøet. Krav til arbeidsmiljøet. Aktørene i det daglige SHA og HMS-arbeidet. Medlem av Byggmesterforbundet: Gratis (Kr belastes ved manglende fremmøte) Medlem av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- Ikke medlem: kr ,- Kursmateriell er inkludert i kursavgiften. 19 Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid Varighet: 4 timer. På dette kurset oppdaget jeg at systematisk HMS-arbeid og gode holdninger også bidrar til bedre trivsel og høyere produktivitet. Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.

20 20 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Alle bedrifter kan ha verneombud, men med virksomheter med 10 eller flere ansatte skal det velges verneombud. Disse skal gis den nødvendige opplæring for å fylle sin rolle. Kurset gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Lovpålagt kurs for verneombud ble innført allerede i slutten av 1970-tallet i forbindelse med innføring av Arbeidsmiljøloven. Kurset vi tilbyr er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Felles- forbundet og Norsk Arbeidsmands- forbund. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). Målgruppe Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset. Målsetting Gjennom arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS- arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud. Varighet: 2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i mellomperioden. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltagere. Det kommer endelig bekreftelse fra oss på gjennomføring ca. 14 dager før kursstart. Ved avbud senere enn 14 dager før kursstart belastes 50 % av avgiften. Ved uteblivelse belastes full avgift. Ved avlysning tar vi ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter oa. Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter. Samarbeid, trivsel og ledelse. Kartlegging av egen arbeidsplass. Fysisk- og kjemisk helsefare. HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak. Gjennomføring Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder. Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- Ikke medlem: kr ,- Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften. Et helt nødvendig kurs for å fylle min rolle som verneombud

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer