BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN"

Transkript

1 BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

2 Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel _Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter type og størrelse, slik det framgår av oversikten på kompetansebeviset under. - Kraner har betegnelsen G1 til G8 - Løfteredskap G11 - Masseforfl yttingsmaskiner M1 til M6 - Truck T1 til T8 For andre typer brukes G20, M20 eller T _Volvo CE G Kraner G1 - Mobilkraner Mobilkraner brukes spesielt til kortvarige og varierte løfteoppdrag, og har tilsvarende behov for stort utvalg av løfteredskap. Krantyper: Mobilkraner leveres i ulike størrelser og utførelser, og kan ha hydraulisk bom, fagverks-bom eller kombinasjoner av disse. Med hydraulisk selvbærende bom er krana rask å klargjøre for løfting og forfl ytting på arbeidsplassen, og på en del kraner kan bom med last også teleskoperes. 8438_G G2 - Tårnkraner Tårnkraner er vanlig å bruke på de fl este byggeprosjekter av lengre varighet, og er spesielt godt egnet til høye bygg. Tårnet kan også forankres i byggkonstruksjonen. i-bok.no 4103_G2 LSI Krantyper: Vanlige kraner i Norge er tårnkraner med sving oppe, som vist på bildet, og tårnsvingkran med sving nede (selvreisende tårnkran). Side 7

3 Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel G3 - Portal-/svingkraner Portal-/svingkraner er permanent montert og ofte av eldre dato, og fi nnes på kaianlegg og verft. På havne-/kaianlegg brukes kranene til lasting og lossing av båter med stykkgods, pallegods og containere, og på skipsverft brukes kranene til løft av stålplater, deler til skipskonstruksjoner og lignende. G Krantyper: Kranene fi nnes i mange størrelser med mange varianter av bl.a. portal og kranarmsystem G4 - Bro-/traverskraner Bro-/traverskraner fi nnes permanent montert utendørs på lagringsområder, og innendørs i industribedrifter, verksteder og oljeinstallasjoner. Typiske arbeidsoppgaver er lasting og lossing av biler, og løft av ulike typer last i forbindelse med montering og demontering. Krantyper: Gamle kraner med kranbro av fagverk er nå vanligvis erstattet av nyere kraner med kranbro av boks-konstruksjon, som vist på bildet. Bro-/traverskraner kan ha fl ere heismaskinerier med lastkroker som samkjøres under løfting G G8 - Lastebilkraner Lastebilkraner er montert i ulike størrelser på kjøretøy som f.eks lastebiler, trekkbiler og traktorer. Primært brukes kranene til lasting og lossing av egentransportert last, men de brukes etter hvert også mer og mer til ulike monteringsarbeider. Krantyper: Kranene kan leveres med forskjellige systemer for kranarmer med både hovedarm, vipparm, armforlenger og jibb. 6203_G8 Side 8 LSI

4 Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel G20 - Fastmontert hydraulisk kran Fastmonterte hydrauliske kraner brukes ofte på kaianlegg på land, offshoreinstallasjoner, skip, frakt-/og fi skefartøy. Hydraulikken drives av en elektrisk motor, og kranene betjenes med spaker fra lukket eller åpen førerplass, eller med radiostyring. i-bok.no 3289_G20 g _PON 3322 G8 LSI Fører må ha dokumentert opplæring G20 - Fastmontert elektrisk kran Søylesvingkran I industrien brukes ofte søylesvingkraner i tilknytning til traverskraner til mindre løft. Kranene utrustes normalt med manuelt eller elektrisk drevet løpekatt, samt sving. Heiseverket er enten en elektrisk eller pneumatisk drevet kjettingtalje. 1.2 G11- Løfteredskap / løst utstyr Felles for alt arbeidsutstyr som brukes til løfting av fritthengende last, er at det må brukes løfteredskap til å stroppe lasten. Løfteredskap er komponenter eller utstyr som brukes mellom løfteinnretning og last. Løfteredskap kan kan plasseres rundt lasten, eller gripe om lasten med f.eks. en elementklype. Løfteredskapet må være tilpasset lasten mht. type og dimensjonering, og fører eller anhuker må påse at løfteredskapet kontrolleres og brukes riktig. 1.3 Anhuker / Signalgiver For å kunne dirigere kraner med last på en trygg og sikker måte, er det nødvendig at signalgiver har kjennskap til ulike løfteinnretningers funksjon, virkemåte og bevegelser. Det er også viktig at anhuker / signalgiver er kjent med at løftekapasiteten til de fl este kraner varierer med arbeidsradius / utlegg. Dette må anhuker og signalgiver ta hensyn til ved vurdering av lastens vekt, anhuking og i den fortløpende kommunikasjonen med kranfører. Side 9

5 Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel _Truck 1.4 Trucker Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bruker fellesbetegnelsen Løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen. På fagspråket brukes imidlertid Truck som et fellesbegrep for alle typer. Den mest vanlige trucktypen er T4 Motvektstruck, som vist på bildet. For trucker som både kan løfte og stable, og i tillegg har permanent førerplass, skal fører ha gjennomgått sertifi sert sikkerhetsopplæring i samsvar med 49 i bruksforskriften. Trucker inndeles i ulike klasser fra T1 til T8 som vist på side 7, og kan ha forbrenningsmotor eller elektrisk drift. Motvektstruck med løftekapasitet over 10 tonn kalles Stortruck og krever utvidet opplæring T1 Ikke stablende trucker Lavtløftende palletrucker kan løfte, men ikke stable, og betjenes av fører som går ved trucken, eller står på en nedfellbar plattform bak på trucken. Fører er derfor unntatt kravet om sertifi sert sikkerhetsopplæring etter 49, men må imidlertid gjennomføre dokumentert sikkerhetsopplæring i samsvar med 48. Bildet viser en lede palletruck som ledes av fører ved et styrehåndtak med innebygd betjeningsknapper og nødstopp. 0137_Toyota T2 Skyvemast-/støttebenstruck Skyvemasttrucken har mast/gaffelvogn som kan skyves i truckens lengderetning, og er spesielt godt egnet til bruk på lager med liten manøvreringsplass. Når masten er i fremre stilling, fungerer trucken som en motvektstruck. Skyvemasttrucker skal alltid kjøre med gafl er nede, og masten i bakre stilling til og fra det stedet hvor lasten løftes eller plasseres. Last skal alltid transporteres lavest mulig på grunn av stabilitet. 0051_Jungheinrich Side 10 LSI

6 Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel Teleskoptruck Teleskoptruck inndeles i to klasser med løftekapasitet opp til og med 10 tonn: Klasse C1 - fast uten sving Klasse C2 - med svingkrans Teleskoptrucker kan påmonteres ulike typer tilleggsutstyr via hurtigkopling i armspiss f.eks. - Gafler - Skuff - Krankrok med eller uten vinsj Kompetansebevis klasse G1 Mobilkran gjelder også for teleskoptruck, men fører må ha typeopplæring på aktuell teleskoptruck i tillegg. 1619_c2 Personer med kompetansebevis på Truck, Masseforfl yttingsmaskin og G8 Lastebilkran må ha grunnleggende teoretisk og praktisk tilleggsopplæring på C1, alt C2 i tillegg. 1.5 Maskiner Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best.nr. 555 bruker denne fellesbetegnelsen om maskiner: Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW (20,4 hk) Maskinene leveres fra små minimaskiner til enorme monstre på over 100 tonn. Maskiner inndeles i klassene M1 til M6 i følgende hovedområder: 980H_345D_PON GRAVEUTSTYR M2 Gravemaskin Gravemaskiner kan ha belter eller hjul, og er spesielt konstruert for å utføre ulike gravearbeider eller opplasting av masser. Små gravemaskiner kan forfl yttes på lastebil, mens større maskiner må forfl yttes mellom arbeidsplasser med lav svanehenger etter en trekkbil. Gravemaskiner kan også utstyres med armsystem for løfting last og påmontering av en stor mengde tilleggsutstyr som: - borhammer - hydraulisk saks - klype for rivearbeid - krok for løfting av fritthengende last i-bok.no C628054_PON LSI Side 11

7 Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel _m LASTEUTSTYR M4 Hjullaster Hjullastere er vanligvis leddstyrte/rammestyrte og brukes hovedsakelig til opplasting av løsmasser på dumper eller lastebil, og til fl ytting av masser over korte strekninger. Ulike tilleggsutstyr kan påmonteres, bla. kranarm, kantklippeutstyr, feiekost, plog og snøskjær. M5 Gravelaster Opprinnelsen til gravelasteren som konstruksjon var en ordinær traktor påmontert graveutstyr. En moderne gravelaster er en kombinasjon av en liten gravemaskin og hjullaster, og svært godt egnet til et stort antall ulike mindre graveog lasteoppdrag. 2287_Volvo CE 0126_m PLANERINGSUTSTYR M1 Doser Doser har belter som fremdrift, og et hydraulisk skjær foran som kan leveres i ulike bredder avhengig av bruksområde. Mange dosere er også utstyrt med ripper bak for oppriving av faste masser. Dosere er svært godt egnet til bakkeplanering, avdekking av matjord og fl ytting av masser. M3 Veihøvel Veihøvel eller veiskrape har en stor fordel i at den kan ha stor hastighet under arbeidet med skjæret. Dette gir stor kapasitet og rask høvling av mindre ujevnheter som oppstår på vinterveier, gater og plasser. 2657_Volvo CE 4611_Volvo CE TRANSPORTUTSTYR M6 Anleggsdumper Anleggsdumper kan ha 4 til 6 hjul montert til en rammekonstruksjon som kan være fast med sving på forhjul, eller som leddstyrt ramme. Hele maskinen med dumperkasse er robust, og svært godt egnet til transport av masser i bygge- og anleggsvirksomhet. Side 12 LSI

8 Arbeidsområder og krav til personell Kapittel Arbeidsområder og krav til personell Sikkerheten ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner er avhengig av riktig valg og bruk av arbeidsutstyr, samt god sikkerhetsopplæring av alt involvert personell. Manglende risikovurdering, prosedyrer og sikre arbeidsrutiner, er spørsmål som ofte stilles i forbindelse med gransking av ulykker. Fortløpende vurdering av risiko, og dermed valg av egen og andres sikkerhet, må derfor være sentralt forankret i alt personell som er involvert i bruk av farlig arbeidsutstyr _Vestkran i-bok.no 5526_G2 LSI 2.1 Kranfører En kranfører skal ivareta sikkerheten for det enkelte løftet, og være sentral i planleggingen av løfteoperasjoner. Kranfører vil derfor i utgangspunktet alltid ved en evt. ulykke bli konfrontert med hva vedkommende som kranfører burde ha sett eller foretatt seg for å hindre en ulykke. Kranfører skal ha gjennomgått grunnleggende sertifisert sikkerhetsopplæring, med tillegg av dokumentert typeopplæring på aktuell kran. Kranfører skal betjene kran i overensstemmelse med forskrifter, bruksanvisning og regler for sikker bruk. Ved kjøring på signaler, skal kranfører til enhver tid reagere på signaler gitt av signalgiver. Bruk av stadig større kraner har resultert i at kranfører har fått dårligere oversikt over forflytning av last, anhuking og bruk av løfteredskap. Dette har medført behov for at arbeidsgivere gjennomfører bedre opplæring av anhukere og signalgivere. Side 13

9 Arbeidsområder og krav til personell Kapittel Anhuker / Signalgiver Anhuker har som hovedoppgave å utføre anhuking og avhuking av det løfteredskap som brukes til aktuell last, og påse at det velges, kontrolleres og brukes løfteredskap som er tilpasset lasten. Anhuker skal delta ved planlegging av den enkelte løfteoperasjonen, og sørge for at last og lastbærer er forsvarlig klargjort og sikret før løfteoperasjonen settes i gang. Ved løfteoperasjoner som vist på bildet er det fri sikt mellom kranfører og anhuker, og anhuker kan også inneha funksjonen som signalgiver. Ved mange løfteoperasjoner er det imidlertid ikke fri sikt, og det er nødvendig med egen signalgiver i tillegg til anhuker Ved bruk av egen signalgiver skal anhuker gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løfting, og tilsvarende når kroken er frigjort etter avsluttet løft. 2.3 Truckfører Det er finnes et stort utvalg av ulike trucktyper på markedet, men alle har til felles at de må brukes riktig for at løfting kan gjennomføres på en sikker måte. Spesielt utfordrende er det at det vanligvis er stor aktivitet på det området hvor trucker benyttes. Det er vanlig at flere trucker brukes innenfor et lite område, i tillegg til også lastebiler og kraner. Tidsfrister for lasting og lossing skal overholdes, og dette medfører et til tider stressende arbeidsmiljø for truckførere og annet involvert personell. 2279_2_Truck Truckfører må derfor ha kontinuerlig fokus på egen truck i tillegg til øvrig aktivitet for å unngå ulykker. Det er dessverre mange eksempler på kollisjoner og påkjørseler med trucker i arbeidsmiljøer med høyt tempo og stor aktiviet. Side 14 LSI

10 Arbeidsområder og krav til personell Kapittel _C Teleskoptruck klasse C1 Bildet viser en Teleskoptruck klasse C1 uten sving som brukes på en byggeplass. Teleskoptruck er arbeidsutstyr som kan brukes med ulike typer tilleggsutstyr, slik at maskinen dekker flere funksjoner. Dette medfører samtidig behov for utvidet opplæring. Fører av teleskoptruck må ha sertifisert tilleggsopplæring ut over kompetansebevis for truck, masseforflytningsmaskin og lastebilkran. I tillegg kreves dokumentert typeopplæring på aktuell teleskoptruck. Kompetansebevis klasse G1-Mobilkran dekker også teleskoptruck klasse C1 og C Maskinfører Masseforflytningsmaskiner inndeles i ulike klasser innenfor arbeidsområdene som er: - graving - lasting - planering - transport Utvalget av anleggsmaskiner i både størrelse og type er stadig økende. Samtidig som det er en trend at maskiner blir stadig større og tyngre, er det også blitt populært med minimaskiner. C628054_PON Fører av masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW (20,4 hk) skal ha gjennført sertifisert sikkerhetsopplæring i samsvar med fastsatte opplæringsmoduler. Som for alt arbeidsutstyr, er det imidlertid i tillegg påkrevet med typeopplæring på aktuell maskin med evt. tilleggsutstyr. i-bok.no 980H_345D_PON LSI Utfordringer for fører av ulike typer maskiner er fare for: - velting - kollisjon med annet arbeidsutstyr - stein-jordmasser som ukontrollert treffer maskin - ulykker med strømførende kabler - utforkjøring under transport Side 15

11 Arbeidsområder og krav til personell Kapittel Generelle krav til kran-truck og maskinførere, anhuker og signalgiver Alder I samsvar med Arbeidsmiljøloven 11-1 (3) må personer under 18 år ikke settes til arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. I 10 i Forskrift om Arbeid av barn og ungdom gis det imidlertid anledning til at ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene i sikkerhetsopplæringen i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Slik opplæring kan også gis til elev i videregående skole når eleven er fylt 16 år, og opplæringen skjer under skolens kyndige veiledning Alder Helse / Fysikk Fører av arbeidsutstyr, anhuker og signalgiver må være fysisk og psykisk skikket, og ha normal god helse Syn Fører av arbeidsutstyr, samt anhuker/signalgiver må ha normalt godt syn for å kunne operere ustyr sikkert, lese tabeller, anhuke last og gi signaler til fører av maskin. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, har imidlertid ikke satt spesifikke krav til syn og hørsel Hørsel Involvert personell bør ha normalt god hørsel. For hørselhemmede og døve har bedrifter imidlertid i enkelte tilfeller tilpasset arbeidsmiljøet slik at sikkerheten er opprettholdt selv om involvert personell er døv eller hørselssvekket. DSC_0214_PON Atferd og holdninger Sikkerhet ved bruk av arbeidsutstyr dreier seg i stor grad om atferd og holdninger hos alt involvert personell. Det er derfor avgjørende med god ansvarsfølelse og evne til å samarbeide Psyke Fører av ulike typer maskiner må være rolig og avbalansert, og må ikke gi etter for press i vanskelige eller stressende arbeidssituasjoner. Side 16 LSI

12 Arbeidsområder og krav til personell Kapittel Språk Sikker bruk av arbeidsutstyr er avhengig av at alt involvert personell kan lese og forstå bruksanvisninger, skilt og merking. Vedkommende må forstå og kommunisere på norsk språk, eller et annet språk som alt involvert personell behersker og har avtalt på forhånd. i-bok.no 0923_Lift z SFS SFS-bevis LSI Dokumentert opplæring Generelle krav til dokumentert sikkerhetsopplæring av arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyr som kan medføre fare er beskrevet i bl.a. - Arbeidsmiljøloven - Internkontrollforskriften - Forskrift om Bruk av arbeidsutstyr Best.nr Opplæring, øvelse og instruksjon av arbeidstakere - 47 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring - 48 Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring (eks. personløfter, boltepistol, løfteredskap, vinkelsliper, vinsj, motorsag, høytrykkspyler m.m.) - 49 Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring Dokumentasjon på gjennomført opplæring Opplæring som kranfører- truck- og maskinfører skal være gjennomført som sertifisert sikkerhetsopplæring i samsvar med fastsatte modulbaserte opplæringsplaner / fagplaner. Det blå beviset til venstre brukes for opplæring som omfattes av 49 Sertifisert sikkerhetsopplæring. Det røde beviset til venstre er eksempel på dokumentasjon av opplæring på arbeidsutstyr som omfattes av 48. Dersom anhukeropplæring er gjennomført etter Modul 1.1. og Modul 2.3, dokumenteres denne av sertifisert opplæringsvirksomhet gjennom kompetansebevis / ahukerbevis som utstedes av et anerkjent register. Side 17

13 Arbeidsområder og krav til personell Kapittel 02 KONTROLLSPØRSMÅL Nr. 2 Arbeidsområder og krav til personell Spørsmål Nr. 2.1 SPØRSMÅL SVAR Hvilke oppgaver og ansvar har en kranfører før og under en løfteoperasjon? Spørsmål Nr. 2.2 Hvilke oppgaver og ansvar har en anhuker / signalgiver før og under en løfteoperasjon? Spørsmål Nr. 2.3 Hva skal en truckfører være spesielt oppmerksom på med hensyn til risiko og ulykker i jobben. Spørsmål Nr. 2.4 Hva skal fører av masseforflytningsmaskiner være spesielt oppmerksom på med hensyn til risiko og ulykker i jobben. Spørsmål Nr. 2.5 Hvilke aldersregler gjelder for bruk av arbeidsutstyr som kan utgjøre en risiko under bruk? Spørsmål Nr. 2.6 Hvilke krav gjelder for syn og hørsel for fører av ulike typer arbeidsutstyr, samt anhuker og signalgiver? Side 18 LSI

14 HMS, ulykker og ansvar Kapittel HMS 0477 Risikovurdering_stopp 3. HMS, ulykker og ansvar 3.1 HMS - Helse miljø og sikkerhet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger for en virksomhet, og HMS-begrepet er forankret i en rekke forskrifter. Siden internkontrollforskriften kom i 1996 har HMS blitt et styrende begrep i alt forebyggende arbeid for å unngå ulykker og skader. HMS-plan Sentralt for alle virksomheter er utarbeidelsen av en HMS-plan som gjelder alle forhold som omfatter helse, miljø og sikkerhet i bedriften. 3.2 Risikovurdering Risikovurdering er å være etterpåklok på forhånd, og innbefatter i korte trekk å finne farlige situasjoner og farekilder, vurdere om risikoen er stor eller liten, hvilken sannsynlighet det er for at en hendelse skal inntreffe, hvilken konsekvens en hendelse vil medføre, og om det er mulig å redusere risikoen. Risikovurdering er tiltak nummer én når det gjelder å skape gode arbeidsvilkår for å unngå skader. Arbeidsgiver pålegges gjennom både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften å dokumentere risikovurdering skriftlig. 3.3 FJS - Før Jobben Samtale Før-jobben-samtale er en ikke dokumentert gjennomgang i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon. Alle som er direkte involvert i operasjonen skal delta. Sjekklister kan benyttes i denne sammenhengen. I en før-jobben-samtale bør det alltid vurderes om det er behov for en SJA. i-bok.no 7595 FJS 7623 SJA LSI 3.4 SJA - Sikker Jobb Analyse Er en systematisk og dokumentert gjennomgang av alle risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller løfteoperasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene. Risikoelementer Med risikoelementer menes alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier. Side 19

15 HMS, ulykker og ansvar Kapittel RUH - Rapportering uønskede hendelser Er et system som er opprettet i en bedrift for registering og innrapportering av uønskede hendelser, farlige forhold og farlige handlinger som kan omfatte mennesker, rutiner, verktøy og arbeidsutstyr. RUH_Skjema 0084 HMS Begrep SHA_plan Innkomne RUH-rapporter behandles i bedriftens system for risikovurdering, og arbeidsgivers ansvar for å gjennomføre og dokumentere risikovurdering er hjemlet i ulike forskrifter. 3.6 H-Verdi / Skadestatistikk Synliggjøring av antall arbeidsdager uten fraværsskader har vært vanlig en tid. Begrepet H-Verdi, er et tall som angir fravær på grunn av skade med minst en fraværsdag pr. millioner arbeidstimer. Eks. Antall arbeidstimer Antall skader 52 H-verdi 8,3 3.7 SHA-plan Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø er en skriftlig plan for et spesifikt bygge- eller anleggsprosjekt. Før oppstart av arbeidet skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig SHA-plan som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. SHA-planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen. Planen kan imidlertid ikke kopieres og anvendes i andre prosjekter fordi det alltid vil være forskjeller på ulike bygge- og anleggsplasser. 3.8 AT - Arbeidstillatelse Arbeidstillatelse er beskrevet i bl.a. Norsok Standard R-003N og R-005N, og er en operasjonell sikkerhetsbarriere mot uønskede hendelser. AT er en skriftlig tillatelse for å kunne utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte forutsetninger på en sikker måte. AT Den tillater at arbeidet starter når forhåndsgodkjenning er gitt, når et gitt sett av drifts- og sikkerhetskrav er oppfylt, og dette er akseptert, dokumentert og klarert. Side 20 LSI

16 HMS, ulykker og ansvar Kapittel 03 i-bok.no Uten HMSv1 Med HMSv1 Alle dødsulykkene i Ansvar LSI 3.9 Ulykker generelt, og ulykker ved bruk av kraner, trucker og maskiner Arbeidstilsynet har registrert 47 dødsulykker på jobb i 2010, mens gjennomsnittet de ti foregående årene er 43 personer. I 2009 var maskiner og tungt arbeidsutstyr, som gravemaskin, lastebil, kran og truck involvert i 17 av dødsulykkene. For alle årene er næringene Jordbruk og skogbruk, Bygg- og anleggsvirksomhet, Industri og Transport sterkt representert. Årsakene til ulykkene er i hovedsak at personer er klemt/fanget i forbindelse med arbeid ved større maskiner og kjøretøy, samt støt/treff av gjenstander. Fall går også ofte igjen som årsak til ulykkene. Sikkerhetskulturen er avgjørende! For å nå målsettingen om at ingen skal bli drept eller skadet av arbeidet de utfører, mener arbeidstilsynet at sikkerhetskulturen i de ulike bransjene er sentral. «Prosessen må starte i toppledelsen..! Arbeidstilsynets erfaring er at der hvor dette skjer ser man store forbedringer,» uttaler Direktoratet for arbeidstilsynet. ANSVAR Hvem bærer ansvaret hvis en ulykke inntreffer på din arbeidsplass? - BYGGHERRE - BYGGELEDER - PROSJEKTLEDER - HMS-KOORDINATOR - SAKKYNDIG VIRKSOMHET - PRODUSENT / KONSTRUKTØR - EIER AV ARBEIDSUTSTYR - ARBEIDSGIVER - ARBEIDSTAKER - Arbeidsleder - Kran-, truck-, maskinfører - Anhuker / Signalgiver Side 21

17 HMS, ulykker og ansvar Kapittel Ulykke 0889_C Ulykker / feil bruk av arbeidsutstyr De aller fleste ulykkene i forbindelse med bruk av kraner, trucker og maskiner er forårsaket av manglende risikovurdering, feil valg og feil bruk, samt utilstrekkelig kommunikasjon mellom involvert personell. Teknisk svikt er nesten aldri årsak! For kraner er ulykkespotensialet størst fra krankroken og ned, og ofte dreier det seg om lett last som ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet. Direkte årsaker Følgende eksempler på direkte årsaker nevnes: - valg av feil type arbeidsutstyr - utilstrekkelig typeopplæring på aktuelt arbeidsutstyr - feil oppstilling av kran / maskin - feilvurdering av stabilitet / grunnforhold - manglende kontroll før bruk - feilvurdering av vekt og tyngdepunkt - feil valg av løfteredskap og anhukingsmetode - manglende kunnskap om løftetabeller - manglende bruk av styretau ved løft av hengden last - manglende bruk av personlig verneutstyr - utilstrekkelig signalgiving og kommunikasjon - fallulykker - løs last som faller ned fra, gaffel, pall, skuff og container - klemskader mellom last, maskin og hindring - påkjørsel av truck eller hjulgående maskin Bakenforliggende årsaker Dårlig planlegging kan være indirekte årsaker til ulykker! Undersøkelser og granskning av ulykker viser at så mye som 50% av alle ulykker innenfor enkelte områder kan tilbakeføres til dårlig planlegging, prosjektering og organisering av byggeprosjekter. Side 22 LSI _Ylykke

18 HMS, ulykker og ansvar Kapittel 03 Stadig kortere leveringstider og byggetider gir økt krav til arbeidstempo. Dette medfører imidlertid risiko for valg av arbeidsmetoder som ikke er sikre. Pict 0129 Uttalelser som: skulle bare, det tar for lang tid, vi har ikke det utstyret og det koster for mye, er argumenter som enkelte blir møtt med som innvendinger mot å velge sikre arbeidsmetoder. Følgende sitat kan imidlertid anbefales som motargument: Hvis du syntes sikkerhet er kostbart, kan du summere opp kostnadene ved en ulykke i stedet! 3.11 Arbeidstaker dømt for uaktsomhet i fallulykke på Svalbard Når Arbeidstilsynet får melding om ulykker, utredes hendelsesforløp, lovbrudd, skyldspørsmål og ansvar, og Arbeidstilsynet innstiller på eventuell straffereaksjon før saken sendes til politiet. Dette skjedde Arbeidstakeren, som var ansatt hos Store Norske Spitsbergen Kullkompani, skulle sveise en forstøtning i rammeverket på rubbhallen i Longyearbyen. Han klatret opp i rørkonstruksjonen og tok tak i den løse forstøtningen som deretter gled ut. Resultatet var et fall på 3 meter, flere knekte ribbein, og et sykefravær på ca. 6 uker ver4_ny Slik vurderte Arbeidstilsynet ulykken Arbeidstilsynet mente at ulykken skyldtes manglende sikkerhetstiltak under utførelse av arbeid i høyden. Ulykken hadde neppe skjedd om arbeidstaker hadde brukt stillas eller lift. Det viste seg at Store Norske Spitsbergen Kullkompani i de siste årene har drevet et grundig verne- og miljøarbeid for å forebygge skader og ulykker. i-bok.no LSI Alle ansatte hadde fått grundig instruksjon i bruken av nødvendig verneutstyr som kreves i de forskjellige jobbene ved bedriften. Ikke minst hadde en i opplæringen lagt vekt på sikkerhetstiltak ved arbeid i høyden. Side 23

19 3 AML-Arbeidsmiljøloven HMS, ulykker og ansvar Kapittel 03 (NB! Paragrafnumrene som refereres i omtalen av denne ulykken er fra forrige utgave av Arbeidsmiljøloven) Flere brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens 7 og 8 krever at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes fysiske og psykiske sikkerhet, helse og velferd. Etter 8 skal arbeidstakerne særlig sikres mot fallulykker. Dette har de siste årene vært et prioritert område for Arbeidstilsynet. Det viste seg at Store Norske hadde interne sikkerhetsrutiner for å sikre at alt arbeid i høyden skal skje med nødvendig sikkerhetsutstyr. Sveiseren har selv forklart at han hadde valgt å ikke bruke personheisen som var på stedet. Arbeidsmiljølovens 12.4, krever at arbeidstaker gjøres kjent med forskrifter og sikkerhetsregler dersom arbeidsoppgaven medfører særlig sikkerhetsrisiko pålegger arbeidsgiver å opplyse arbeidstakerne om farer som kan være forbundet med arbeidet, og de skal ha den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. I denne saken hersket det ingen tvil om at skadelidte kjente de interne sikkerhetsbestemmelsene. Særlig ille var det at han faktisk hadde fått advarsler tidligere. Ansvaret lå på arbeidstakeren. Arbeidstilsynet slår fast at administrerende direktør som daglig leder har arbeidsgiveransvar ved virksomheten. Men etter Arbeidsmiljølovens 16.1, har også arbeidstakerne et ansvar for egen sikkerhet. Ikke minst for å etterleve bedriftens egne sikkerhetsrutiner. I dette tilfellet har arbeidstaker ikke fulgt gjeldende rutiner, og han har derfor forbrutt seg mot Konklusjon Arbeidsgiver frifinnes. Han har overholdt lovens bestemmelser angående sikkerhetsrutiner, opplæring, opplysning og godkjent verneutstyr. Side 24 LSI

20 HMS, ulykker og ansvar Kapittel 03 Den skadelidte, derimot, har gjort seg skyldig i uaktsom oppførsel i henhold til 16.1 i arbeidsmiljøloven. Han fulgte ikke arbeidgivers instrukser for arbeid i høyden. Arbeidstilsynet anbefaler at skadelidte straffes etter arbeidsmiljølovens 86.1 for uaktsom overtredelse av 8.1 ved at han ikke fulgte arbeidsgivers instrukser. Sysselmannen på Svalbard var enig i Arbeidstilsynets vurdering, og sveiseren ble idømt en bot på kr som han vedtok. i-bok.no 0898_C1 LSI 3.12 Innleide arbeidere skal ha opplæring Innleid arbeidskraft skal gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet. De skal også ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon. (Rapport fra Arbeidstilsynet) Mangelfulle sikkerhetstiltak har gitt en verkstedbedrift kroner i bot. De innleide arbeiderne deltok i reparasjoner og vedlikehold på en båt som lå i tørrdokk. En av oppgavene var å brenne løs plater som måtte skiftes. Platene ble brent løs fra innsiden av skroget, og en av dem falt ned på arbeidslederen, som sto like under og skadet ham. Bedriften hadde ikke utarbeidet arbeids- og sikkerhetsinstruks for slikt arbeid, selv om oppgavene må regnes for å innebære særlig fare for liv og helse. Det var ikke tatt noen forholdsregler for å hindre skader ved fall eller av fallende gjenstander Oppsummering ulykker / sikkerhet: Kartlegging, risikovurdering, SJA - sikker jobbananlyser, RUH - rapportering av uønskede hendelser, etterlevelse av SHA - planer og målbevisst fokus på sikkerhet er avgjørende for gode resultater innen HMS-arbeidet i alle bedrifter. Bedriftens gjennomføringsevne i alt sikkerhetsarbeid er imidlertid svært avgjørende for resultatet. Side 25

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR HMS - Bruk av arbeidsutstyr Lærebok HMS Bruk av arbeidsutstyr ved Hans Chr. Elmholdt 2. utgave 2013 i-bok.no LSI www.lsi-bok.no Side 1 HMS - Bruk av arbeidsutstyr OPPHAVSRETT

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Kapittel 01 1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretning er betegnelsen på en sammenbygd enhet med eller uten horisontal forflytning av lastkrok, som brukes

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Løfte- og stablevogner for gods Truck

Detaljer

Når operatøren ikke forstår Norsk

Når operatøren ikke forstår Norsk Når operatøren ikke forstår Norsk Hvordan gjennomføre nødvendig brukeropplæring? Aktualitet / Ulykker / Årsaker / Konsekvenser Krav til opplæring i lov og forskrifter? Hvordan gjennomføre sikkerhetsopplæringen?

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Redaksjonsutvalget Kjartan Iversen, Forsvaret Bård Lohne, Vestkran Arnfinn Mathisen, Kynningsrud

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.1 Offshorekran (krandelen av tidligere Fagplan F-2689) 40 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran Praktisk kjøreopplæring 60 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidsgruppe Minikran Rapport som beskriver gruppens arbeid: 1. Arbeidsgruppens representanter og leder 2. Gjennomførte møter og deltakelse 3. Mandat fra Arbeidstilsynet

Detaljer

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri NORSOK standard R-005N Norsokstandard til bruk for landbasert industri Ptil har p.t. myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleums-virksomheten. Melkøya Kollsnes Mongstad Sture Tjeldbergodden

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Opplæringsplan godkjent av DOK48 Gruppen se www.dokumentert.no OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Anhuker og Signalgiver

Opplæringsplan godkjent av DOK48 Gruppen se www.dokumentert.no OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Anhuker og Signalgiver OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING av Anhuker og Signalgiver Med henvisning til opplæringskrav i Arbeidsmiljøloven Kapittel 2 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 47 og 48 Forskrift om sikkerhetsskilting

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft

HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003. Kompetanse som virkemiddel. Per Ove Økland, SAFE. Status: Draft HMS kultur / Sikkert arbeid NORSOK R003 Kompetanse som virkemiddel Status: Draft Per Ove Økland, SAFE 1 Trender! Nye teknologiske løsningerl " Eks; Snubbing, coil tubing,, ombygging av plattformer o.s.v

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER Best. nr. 010K OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER Best. nr. 020I OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i teorimodulene Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Ting å tenke på ved kjøp av ny kran.

Ting å tenke på ved kjøp av ny kran. Ting å tenke på ved kjøp av ny kran. Side 1 TA DEG LITT TID! Når du skal gå til anskaffelse av et nytt krananlegg er det mange ting å tenke på. TENK FØRST Med feil valg i forhold til det kranen skal brukes

Detaljer

Velkommen. til. Rogaland Kranskole

Velkommen. til. Rogaland Kranskole Velkommen til Rogaland Kranskole Lærling Kran og løfteoperasjonsfaget Uke 1 14 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 1 14 Kurs uke Uke 1. Uke 2. Uke 3. Uke

Detaljer

Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy

Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy Renovasjonskonferansen 15.-16. mars 2011 Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy Arbeidstilsynet Midt-Norge ved Kay Ivan Gården Rovik og Yngvild Svarva Nielsen Arbeidstilsynet Krav til ståplass på renovasjonskjøretøy

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Manipulering av sikkerhetsanordninger pa maskiner

Manipulering av sikkerhetsanordninger pa maskiner Manipulering av sikkerhetsanordninger pa maskiner SHA Controller- senior rådgiver Jon Olav Ødegaard Prosjektstyringsstaben Jernbaneverket Sikkerhet- og kvalitet Litt om meg selv Jon Olav Ødegaard (særping)

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning

Classification: Internal. Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning Classification: Internal Kurs for brukere av Norsok standard R005 Sikker bruk av løfte og transport utstyr på petroleumsanlegg på land Åpning 2 Hvordan oppfattes virkeligheten? Hvorfor utarbeidelse av

Detaljer

Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen. 11.11.2013 Bransjetreff 2013 - Region sør

Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen. 11.11.2013 Bransjetreff 2013 - Region sør Bransjetreff 11.11.2013 - Tyholmen Arbeidsskadene i bygg og anlegg koster 1,5 milliarder årlig. Arbeidstilsynet har beregnet at arbeidsskadene i byggog anleggsvirksomheten i Norge hvert år forårsaker 4500

Detaljer

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007

GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE. KTF konferanse 28.-29.mars 2007 GRANSKING AV ULYKKER OG HENDELSER IFM LØFTEOPERASJONER OFFSHORE KTF konferanse 28.-29.mars 2007 INNHOLD Ptil gransking Selskapenes gransking Hendelser i 2006 og 2007 Ptil s tilsyn Nye prosjekter samtykke

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 5 Utførelse av arbeid, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Bestilling

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid DØDSULYKKER SIDEN 1994 1994 Odin Boredekksarbeider. Vinsjløft. Rør falt ned. 1994 Oseberg A Dekksoperatør på innretningen. Lasteslange røk ved kranløft. 1995* Snorre Matros på supplybåt.

Detaljer

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg

HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg HMS - ansvar og kontroll bygg og anlegg Terje Bakke, HMS Rådgiver Skanska Norge AS 1 HMS ansvar på bygg- og anleggs prosjekter 3 1 Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og kontrollere

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer