Agenda Bedriften Refleksjoner Eksempel på prosess. Oppsummering. Sammen om et godt arbeidsmiljø Bevisst bedrift?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda Bedriften Refleksjoner Eksempel på prosess. Oppsummering. Sammen om et godt arbeidsmiljø Bevisst bedrift?"

Transkript

1

2 Sammen om et godt arbeidsmiljø Bevisst bedrift? Agenda Bedriften Refleksjoner Eksempel på prosess 1. Bakgrunn/utfordringer 2. Hva tenkte vi 3. Hva gjorde vi 4. Resultat Oppsummering

3 Bedriften KiMs Norge AS Heleid av Orkla ASA, inngår i Orkla Brands Fabrikk/vareforsyning på Skreia, Østre Toten, hovedkontor i Oslo Markedsleder i kategorien snacks: Potetchips + nøtter + spesialsnacks Fabrikken Produsert snacks siden 1964 Ca 90 ansatte Produksjon 2-3 skift Gjennomsnittalder ca 45 år Kvinner/menn : 35/65 % Lav turn-over

4 Våre produkter

5 HMS Helse Sikkerhet Miljø ytre miljø

6 Sammen om et godt arbeidsmiljø Bevisst bedrift? Agenda Bedriften Refleksjoner Eksempel på prosess 1. Bakgrunn/utfordringer 2. Hva tenkte vi 3. Hva gjorde vi 4. Resultat Oppsummering

7 Sammen om et godt arbeidsmiljø Det handler om eller handler det om at vi gir oss forutsetninger for å lykkes?

8 I et godt arbeidsmiljø gir vi oss forutsetninger for å lykkes Jobb Helseproblem Mestringsproblem Fravær

9 I et godt arbeidsmiljø gir vi oss forutsetninger for å lykkes Jobb Mestringsproblem Helseproblem Fravær

10 I et godt arbeidsmiljø gir vi oss forutsetninger for å lykkes Jobb Oppgaver/ krav Ledelse Konflikter Kompetanse/opplæring Informasjon Kommunikasjon Kultur/verdier Mestringsproblemer Helseproblemer Fravær

11 I et godt arbeidsmiljø gir vi oss forutsetninger for å lykkes Jobb Oppgaver/ krav Ledelse Konflikter Tidsklemma Mestringsproblemer Kompetanse/opplæring Informasjon Kommunikasjon Kultur/verdier Økonomi Familiesituasjon Fysisk form/ aktivitet Livsstil/ kosthold/ restitusjon Helseproblemer Fravær

12 I et godt arbeidsmiljø gir vi oss forutsetninger for å lykkes Jobb Oppgaver/ krav Ledelse Konflikter Tidsklemma Mestringsproblemer Kompetanse/opplæring Informasjon Kommunikasjon Kultur/verdier Økonomi Familiesituasjon Fysisk form/ aktivitet Livsstil/ kosthold/ restitusjon Helseproblemer Legekonsultasjon Diagnose Fravær

13 Leder: Kjenn dine medarbeidere! Medarbeidere: Snakk med din leder før du snakker med legen! I et godt arbeidsmiljø gir vi oss forutsetninger for å lykkes Jobb Oppgaver/ krav Ledelse Konflikter Tidsklemma Mestringsproblemer Kompetanse/opplæring Informasjon Kommunikasjon Kultur/verdier Økonomi Familiesituasjon Fysisk form/ aktivitet Livsstil/ kosthold/ restitusjon Helseproblemer Legekonsultasjon Diagnose Fravær

14 Sammen om et godt arbeidsmiljø Bevisst bedrift? Agenda Bedriften Refleksjoner Eksempel på prosess 1. Bakgrunn/utfordringer 2. Hva tenkte vi 3. Hva gjorde vi 4. Resultat Oppsummering

15 Bakteppet i 2008/09 Sykefravær 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 1. kv kv kv KT-fravær 1. kv kv Totalfravær jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul % 170 % 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % Utvikling produksjonsvolum Skader med fravær (H1-tilfeller) 1150 dager

16 Hva tenkte vi i 2008/09 Vi oppfatter at vi på KiMs Skreia har et godt arbeidsmiljø: blide, trivelige medarbeidere ut fra hva som fremkommer i medarbeidersamtaler ut fra hva som fremkommer når BHT har samtaler med/ helseundersøkelser av medarbeidere ut fra hva som fremkommer i forum som AMU, IA-utvalg mv at vi har god deltakelse på diverse sosiale arrangement vi har treningstilbud for alle ansatte MEN: Vi har sykefravær som er høyere enn målsatt og hva vi som medarbeidere og organisasjon kan akseptere Er det noe vi ikke får tak i?

17 Hva tenkte vi i 2008/09 Oppfølgingsrutiner? Kompetanseutvikling? Lederutvikling? IA-kunnskap? Organisering og rollefordeling? Gjennomføre en undersøkelse av vårt arbeidsmiljø? Hvem og hvordan involvere?

18 Aktører i HMS-arbeidet Arbeidsgiver skal sørge for AML 2-1 Arbeidstaker skal medvirke AML 2-3 BHT skal bistå AML 3-3 Arbeidsmiljøutvalg skal virke for gjennomføringen AML 7-2 Verneombud skal ivareta AML 6-2 Tillitsvalgte skal AML NAV jfr IA-avtalen Fastlege skal melde AML 5-3 Arbeidstilsynet skal føre tilsyn AML kap 18 18

19 AMU er et sentralt forum Arbeidsgiver skal sørge for AML 2-1 Arbeidstaker skal medvirke AML 2-3 BHT skal bistå AML 3-3 Arbeidsmiljøutvalg skal virke for gjennomføringen AML 7-2 Verneombud skal ivareta AML 6-2 Tillitsvalgte skal AML NAV jfr IA-avtalen Fastlege skal melde AML 5-3 Arbeidstilsynet skal føre tilsyn AML kap 18 19

20 Utvidet ledergruppe Nøkkelpersoner i organsasjonen Tillitsvalgte Verneombud Utvidet ledergruppe Fabrikkens lederguppe Mellomledere 20

21 Hva gjorde vi Prosjekt: Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø ; i samarbeid med vår BHT Kompetanseprosjekt: KiMs som prioritert bedrift i Nav ; i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter, Oppland Kjentmannsmøter med lokale legekontor Kjentmannsmøter med lokalt Nav-kontor

22 Hva gjorde vi Prosjekt: Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø ; i samarbeid med vår BHT Kompetanseprosjekt: KiMs som prioritert bedrift i Nav ; i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter, Oppland Kjentmannsmøter med lokale legekontor Kjentmannsmøter med lokalt Nav-kontor

23 Tids- og aktivitetsplan : Endelig vedtak i AMU: Gjennomføring, tidsplan, spørreskjema Medio august: Informasjon til organisasjonen 25.08: Allmøter, gjennomførte spørreundersøkelsen 14.09: Resultatpresentasjon for AMU + utvidet ledergruppe : Resultatpresentasjon for hele organisasjonen i grupper à ca 15, idèdugnad/gruppearbeider, forslag til handlingsplaner Bearbeidelse av materialet 07.10: AMU: Valg av fokusområder, forslag til arbeidsgrupper og mandat 27.10: Allmøte: Presentasjon av fokusområder, arbeidsgrupper og mandat November ----: Arbeidsgruppene jobber Ca : Gruppevise gjennomganger av tiltak og målsettinger 2010

24 Psykososialt arbeidsmiljø - Psykologiske og sosiale forhold som mennesker opplever på arbeidsplassen - Den enkeltes subjektive oppfatning Spørreskjemaet Karasek-Theorell: - Ser på sammenheng mellom psykososialt arbeidsmiljø og helse/ utvikling av sykdom/helseplager Besvarelse - Kan leveres anonymt, men ønskelig at du setter på navnet ditt - Svarene behandles av BHT anonymitet i fht bedriften Resultat - Svarprosent: 96 %! - Ingen leverte anonymt!

25 Resultat

26 Lave Lite belastende krav og stor egenkontroll arbeidssitasjon En avslappet arbeidssituasjon LITEN HELSERISIKO Krav lave Lave krav og liten egen Krav målt mot grad av egen kontoll Passiv arbeidssitasjon KARASEK-THEORELL kontroll En passiv arbeidssituasjon, som ofte fører til anspenthet DOBLER RISIKO FOR HJERTE/KAR SYKDOM Egen kontroll 8 liten stor Høye krav og stor egen kontroll En aktiv, spennende og utfordrende arbeidssituasjon HELSEFREMMENDE Aktiv arbeidssitasjon høye Høye krav og liten egenkontroll En belastende og stressende arbeidssituasjon ØKER RISIKO FOR HJERTE/KAR SYKDOM OG NERVØSE LIDELSER 2-3 GANGER Belastende arbeidssitasjon Developing people - creating value 26

27 KARASEK-THEORELL Krav målt mot grad av egen kontoll Krav Lite belastende arbeidssitasjon lave Egen kontroll liten stor Passiv arbeidssitasjon 8 Aktiv arbeidssitasjon høye Belastende arbeidssitasjon Er det et mål at alle medarbeiderne skal være her? Den enkelte medarbeider ble/blir fulgt opp av BHT 27

28 Idèdugnad - gruppearbeider Deltakelse 70 medarbeidere grupper à medarbeidere - økter à ca 3 timer Resultat: 153 gule lapper 167 rosa lapper 15 forslag til handlingsplaner

29 Idèdugnad - gruppearbeider

30 AMU s valg av fokusområder Bedriftskultur Verdier og leveregler Informasjon og kommunikasjon Kompetanse og opplæring Ergonomi Planlegging produksjon og lager Prosjektarbeid prosjektstyring Fellesområder: Spiserommet Diverse

31 For hvert fokusområde: Arbeidsgruppe, mandat, tidsplan Eksempel: Bedriftskultur Verdier leveregler Bakgrunn Skal si hvordan vi vil ha det på KiMs, hva vi vektlegger i daglig arbeid og for å sikre og utvikle organisasjonen og bedriften vår I gruppearbeidene fremkom mange viktige punkt. Orklas Mål&Verdier er overordnet. Krav til ledelse i Orkla Brands Nordic hensyntas Mål, tiltak Få etablert et felles verdigrunnlag for vår organisasjon (både på papiret og i praksis) Arbeidsgruppe Arnstein, Unni S, Ole Martin, Frode S, Frode H, Teresa, Bjørn B, Åge, Mari Tidsaspekt Et første utkast innen

32

33 Hva betyr en FRESK... KiMs-ansatt Aktiv Sporty Kreativ Trivelig Optimist Spøkefugl Diplomatisk Utfordrende Utvikler seg selv Temperamentsfull Krevende, stiller krav Er fresk selv om en ikke er frisk KiMs-bedrift Trivsel Kreativ Innovativ Fleksibel Sunn drift Tør å satse Miljøbevisst Nyskapende Gode HMS-tall Ligger i forkant Tar en utfordring Sunn bedrift økonomisk God link mellom fabrikken og marketing/salg

34 Resultat: Sykefravær positiv utvikling, men.. 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 1. kv kv kv KT-fravær 1. kv kv Totalfravær jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08

35 Resultat: Positiv utvikling H1-tilfeller Vi har null-visjon i fht skader både H1 og H2 Vi har null som målsetting både H1 og H

36 Sammen om et godt arbeidsmiljø Bevisst bedrift? Agenda Bedriften Refleksjoner Eksempel på prosess 1. Bakgrunn/utfordringer 2. Hva tenkte vi 3. Hva gjorde vi 4. Resultat inkl andre gruppene Oppsummering

37 Oppsummering Godt arbeidsmiljø - bevisst bedrift Arbeidsmiljøet Skapes i samspillet i organisasjonen. Drivkraft: Egne ønsker som medarbeidere å ha et godt og trygt arbeidsmiljø Være på agendaen hver dag: Kontinuerlig og tålmodig forbedringsarbeide Gi organisasjonen mulighet til / involver organisasjonen systematisk mht å vurdere miljøet og å gi forslag til forbedringer Tiltak i èn organisasjon trenger ikke virke hos deg Verdigrunnlag Må praktiseres og konsekvenses

38 Oppsummering Godt arbeidsmiljø - bevisst bedrift Ledelse HMS: Linjeansvar Generelt nærmeste ledere i det daglige husk mellomlederne Som rollemodeller Tillitsvalgte og verneombud Viktig ressurs for virksomheten i sammenhenger en del av ledelsen Som rollemodeller Fokus på tilstedeværelse heller enn fravær Tilstedeværelse gir muligheter fravær problem Mer opptatt av helsefremming og forebygging enn rehabilitering

39

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Ledelse og HMS hva og hvordan

Ledelse og HMS hva og hvordan Ledelse og HMS hva og hvordan HMS-faglig forum 03.01.2010, Bergen Tor Fjelldal, seniorinspektør Vestlandet AT = DAT og 7 Regioner 815 48 222 arbeidstilsynet.no DAT ATVE ATNN ATMN ATSN ATIØ ATOS ATØA Mål

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR Brødrene Finsbråten En kvalitetshistorie Allerede i 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten Finsbråten a.s, som i dag består av Finsbråten as og Krone

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer