Storglomfjordfondet (50 %) kr Egne midler kr Sum kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storglomfjordfondet (50 %) kr. 10.000 Egne midler kr. 10.000 Sum kr. 20.000"

Transkript

1 TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2009 Styrets vedtak i møtet den 25. mars 2009 Vår ref. 08/ /09 Nr Søker Tiltak/prosjekt Kostnader og finansiering Sekretariatets merknader og innstilling 09/01 Alpinsenter Bygging av nye toalett Storglomfjordfondet (58 %) kr AS, pb. 1, 8161 på skihytta ved øvre Dugnadsinnsats kr Alpinsenteret stolheisstasjon Sum kr mottok i årene totalt 1,5 mill. kroner til ny stolheis. 09/02 Røde Kors Hjelpekorps, pb. 71, /03 Røde Kors Hjelpekorps, pb. 71, /04 Røde Kors Hjelpekorps, pb. 71, /05 Laksådalsvassdragets fiskerlag v/ Rune Amundsen, Holstveien 5c, 8011 Bodø 09/06 Jeger- og Fiskerforening v/ Leif Kristiansen, Speiderv. 3, /07 Meløy kommune, kulturenheten Innkjøp av snøskuter Storglomfjordfondet (44 %) kr Egne midler kr Sum kr Innkjøp av snøskutersluffe Merking av vinterløyper i fjellet nord og øst for en Video av oppvandrende fisk Utvidelse av lagerhus ved Storglomvassdammen Sommerleir på Meløya 2009 Storglomfjordfondet (50 %) kr Egne midler kr Sum kr Storglomfjordfondet (50 %) kr Egne midler kr Sum kr Storglomfjordfondet (46 %) kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Sum kr Storglomfjordfondet (28 %) kr Egne midler kr Øvrige sponsorer kr Sum kr Storglomfjordfondet (16 %) kr Deltakeravgift kr Utstyret skal brukes i hjelpekorpsets beredskap i fjellet. Utstyret skal brukes i hjelpekorpsets beredskap i fjellet. Dette er et tiltak som fondet har støttet i mange år Meløy kommune fikk kr i 2005, kr i 2006, kr i 2007 og kr. Styrets avgjørelse tilskudd på inntil kr tilskudd på inntil kr

2 09/08 FAU Reipå barnehage og FAU Reipå skole v/ Trine W. Strømsvik, 8146 Reipå 09/09 Mårnes velforening v/ Henry Fredriksen, Mårnes, 8130 Sandhornøy 09/10 FAU barnehage, Stakmyrveien 23, /11 Beiarn Røde Kors Hjelpekorps v/ Bjørn Laukslett, 8114 Tollå 09/12 Mesøy Grendelag v/ Eilif Ludvigsen, Bernt Lies vei 1, 8021 Bodø 09/13 Grendeutvalg, Fjellveien v/ Leif Kristiansen, Speiderveien 3, 8160 Friluftsområdet Tuven diverse tiltak Oksdalsprosjektet oppgrusing av adkomstvei og utsetting av bord og benker Gapahuk på barnehageområdet Innkjøp av elveredningsutstyr Flytebrygge i Rausetbukta på Mesøya Brøyting av fjellvei til Navnløsvatnet påsken 2009 Meløy kommune m.fl. kr Sum kr Storglomfjordfondet (60 %) kr Dugnad/egne midler kr Nordland fylkeskommune kr Sum kr Storglomfjordfondet (36 %) kr Egne midler/ dugnadsinnsats kr Sum kr Storglomfjordfondet (33 %) kr Egne midler/ dugnadsinnsats kr Sum kr Storglomfjordfondet (4 %) kr Grunneierlag ved Beiaralva kr Beiarn kommune kr Sparebank1 Nord Norge kr Statkraft Energi kr Norges Røde Kors kr Sum kr Storglomfjordfondet (27 %) kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Meløy kommune kr Sum kr Storglomfjordfondet (20 %) kr Meløy kommune kr Næringsliv og org. i Meløy kr Sum kr i 2008 til samme tiltak. Tiltaket gir tilbud om frilufts-aktiviteter i fire dager til 40 barn og unge i 4-7. klasse Fondet bevilget kroner til tiltak i dette friluftsområdet i Fondet bevilget kroner til prosjektet i Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger Gapahuken skal være tilgjengelig for allmennheten. Det er ikke søkt andre tilskuddsordninger 1 Sikkerhetsmessig tiltak for utøvelse av friluftsliv langs sjø og vassdrag i Beiarn. Tiltaket vil bidra til en lettere atkomst til det populære friluftsområdet Mesøya og vil være et positivt bidrag til båtrelatert friluftsliv i et området med mange fritidsbåter Styret har tidligere avslått søknader til dette formålet, da det i en avtale mellom Meløy kommune og Statkraft fastslås at disse har vedlikeholdsansvaret for veien. tilskudd på inntil kr. 1 tilskudd på inntil kr. tilskudd på inntil kr Søknaden avslås med begrunnelse at dette er et driftstiltak som normalt ikke skal støttes av fondet.

3 09/14 Reipå IL skigruppa v/ Ronny Andersen, 8146 Reipå 09/15 Meløy Grendeutvalg v/ Kristin Tvenning Hansen, 8157 Meløy 09/16 Meløy Turlag v/ Terje Olufsen, 8150 Ørnes 09/17 Norges Jeger- og Fiskeforbund Nordland, pb. 222, 8201 Fauske 09/18 Gildeskål kommune, kulturkontoret, pb. 54, 8138 Inndyr 09/19 Ungdom i Oppdrag Nordtun skole, Nordtunveien 5, 8170 Engavågen Lys til langrennsløypa i Kongersvollen Bord og benker langs turløyper Prosjektering av turistforeningshytte i området mellom Øst- og Vestisen Storglomfjordfondet (70 %) kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Sum kr Storglomfjordfondet (88 %) kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Sum kr Storglomfjordfondet (60 %) kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Sum kr Villmarkscamp i Beiarn Storglomfjordfondet (24 %) kr Egne midler kr Miljøverndep. kr Fylkeskommunen kr Beiarn kommune kr Statskog kr Sum kr BaseCamp Salten i Gildeskål 2009 Trivsels- og aktivitetsområde ved Nordtun skole Storglomfjordfondet (12 %) kr Egne midler kr Fylkeskommunen kr Gildeskål kommune kr Salten Friluftsråd kr Sum kr Storglomfjordfondet (29 %) kr Egne midler kr Dugnadsinnsats kr Meløy kommune kr Nordtun Helse Rehab kr Sum kr avslås med begrunnelse at dette er et driftstiltak som normalt ikke skal støttes av fondet. Lysløyper defineres som idrettsanlegg, og styret har tidligere gitt avslag til denne type formål. avslås med begrunnelse at dette vurderes som et idrettsanlegg som ikke hører inn under de formål som fondet primært skal støtte. Storglomfjordfondet kan bare gi tilskudd inntil 60 % av totalkostnadene. Søker mottok fra fondet til dette arrangementet i Om lag 30 ungdommer vil få tilbud om ulike friluftsaktiviteter på Villmarkscampen Arrangement med mange friluftsaktiviteter for 170 ungdommer fra hele Salten. Meløy kommune fikk fra fondet til samme arrangement i Søknaden avslås med begrunnelse at dette vurderes som et idrettsanlegg som ikke hører inn under de formål som fondet primært skal støtte. tilskudd på inntil kr tilskudd på inntil kr. 2 tilskudd på inntil kr. 1

4 09/20 Beiarn kommune, landbruk, kultur og miljøavdelingen, 8110 Moldjord 09/21 Bodø og Omegns Turistforening, pb. 751, 8001 Bodø 09/22 Bodø og Omegns Turistforening, pb. 751, 8001 Bodø 09/23 Lekanger Kvinne- og Familielag v/ Eva Marina Larsen, 8130 Sandhornøy 09/24 Våg Vel v/ Eva Marina Larsen, 8130 Sandhornøy 09/25 Beiarn Jeger- og Fiskerforening v/lisbeth Hovik, 8110 Moldjord 09/26 Sundsfjordfjellet Hytteforening v/ Anita Bjørklund, 8120 Nygårdssjøen Tilrettelegging for friluftsliv på Tverrånes Storglomfjordfondet (9 %) kr Statskog kr Fylkeskommunen/spillemidler kr Beiarn kommune kr Sum kr Jubileumsårbok Storglomfjordfondet (3 %) kr Andre off. tilskudd kr Private sponsorer kr Salg av bøker kr Dugnad kr Egne midler kr Sum kr Turaktiviteter i Beiarn, Gildeskål og Meløy Trimkasse ved Husmorhuset og rebusløp Lekanger/Våg Videreføring av tursti fra Elias Blix bautaen Innvendig oppgradering av Kattuglebo Utstyr til gapahuk og vintermerking av løype på Sundsfjordfjellet Storglomfjordfondet (17 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Egne midler kr Sum kr Storglomfjordfondet (40 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Gildeskål kommune kr Gildeskål Sparebank kr Sum kr Storglomfjordfondet (38 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Statskog og Beiarn Turlag for å utvikle nærområdet rundt Tverrånes og Beiarstua som friluftsområde. 1 Utgivelse av jubileumsårbok i 2010 i anledning BOTs 120 års jubileum med flere artikler fra Meløy, Beiarn og Gildeskål. BOT har fått midler fra fondet til samme formål i 2007 og Totalt arrangeres det ca. 30 turer hvor alle som ønsker kan delta Foreningen har fått tilskudd til vintermerking i 2006 og 2008, samt tilskudd til gapahuk i tilskudd på inntil kr. 1 tilskudd på inntil kr tilskudd på inntil kr

5 09/27 Ørnes IL Klatregruppa v/ Lars-Petter Traa, 8151 Ørnes 09/28 Skromdalen Sameie v/ Geir Myrvang, Mevik, 8145 Storvik 09/29 Utfordringen 66,7 Storvik v/ Hanne Rognan, Øwregt. 10, 6004 Ålesund 09/30 Gildeskål Jeger- og Fiskerforening v/ Karin Antonsen, 8140 Inndyr 09/31 Gildeskål Jeger- og Fiskerforening v/ Karin Antonsen, 8140 Inndyr 09/32 Moldjord skole, 8110 Moldjord 09/33 Sivilforsvaret FIG Meløy v/ Reidar Hjelmseth, 8160 Etablering av klatrefelt i Meløy Utedo/redskapsbu til hytte i Skromdalen Utfordringen 66,7 Storvik Reparasjon av naust ved Seglvatnet Ny vedovn, takstige og pipebeslag til Fiskvannshytta Etablering av Newtonrom i tilknytning til grottene i Gråtådalen Oppblåsbart telt på tilhenger til bruk under redningsoppdrag Storglomfjordfondet (100 %) kr Storglomfjordfondet (68 %) kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet (8 %) kr Andre sponsorer kr Deltakeravgift kr Matsalg kr Cover kr Sum kr Storglomfjordfondet (35 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet (80 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet (58 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet (60 %) kr Egne midler kr Sum kr Storglomfjordfondet kan bare gi tilskudd inntil 60 % av totalkostnadene. Arrangementet har mottatt tilskudd fra fondet i 2007 og Storglomfjordfondet kan bare gi tilskudd inntil 60 % av totalkostnadene. Sikkerhetsmessig tiltak som bl.a. kommer friluftslivet til gode. tilskudd på inntil kr. tilskudd på inntil kr. tilskudd på inntil kr. 1

6 09/34 Pitesamisk Senter, 8110 Moldjord 09/35 Meløy kommune, kulturenheten, 8150 Ørnes Oppføring av gamme på Pitesamisk Senter på Dokmo i Beiarn Høy Puls vinteraktivitetshelg i 09/36 Spildra skole, 8150 Ørnes Orienteringskart for området rundt Spildra skole 09/37 Spildra barnehage, 8150 Ørnes 09/38 Lokaltrimmen v/ Monica Olsen, Mevik, 8145 Storvik 09/39 Utigården Vel Sandhornøy v/ Nils Kristensen, Hagebyen 22, 8050 Tverlandet Miljøhytte i turområdet Holmen ved Spilderelva Tilrettelegging for friluftsliv i forbindelse med Lokaltrimmen Bygging av gapahuk ved tursti på Hustad Storglomfjordfondet (29 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Nordland fylkeskommune kr Beiarn kommune kr Sum kr Storglomfjordfondet (52 %) kr Egne midler kr Deltakeravgift kr Meløy kommune kr Sum kr Storglomfjordfondet (25 %) kr Meløy kommune kr Nærmiljømidler kr Sum kr Storglomfjordfondet (60 %) kr Egne midler kr Dugnad kr Sum kr Storglomfjordfondet kr Storglomfjordfondet kr Pitesamisk Senter har søkt om midler til dette tiltaket i 2005 og Fondet har gitt avslag på begge disse søknadene med begrunnelsen at dette er vurdert som et kulturprosjekt som ikke hører inn under de formål som fondet primært skal støtte. avslås med begrunnelse at dette vurderes som et kulturprosjekt som ikke hører inn under de formål som fondet primært skal støtte. Aktivitetstiltak som vil gi 50 ungdommer et bredt tilbud om friluftsaktiviteter. tilskudd på inntil kr tilskudd på inntil kr. tilskudd på inntil kr Totalt omsøkt beløp kr Foreslått innvilget beløp kr Innvilget beløp kr

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

FAUSKE IL Alpint I snowboard Pb 240,8201 Fauske

FAUSKE IL Alpint I snowboard Pb 240,8201 Fauske J.pooi: OS/1I 331 FAUSKE IL Alpint I snowboard Pb 240,8201 Fauske E-post: post(iholtanlia.no ~, Fauske kommune -_.~ l i i- saks~_ "u_. --_.. 13!t1_ 0& Klassering Fauske kommune J. ID s.ld,! O r: L31g~

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008

Midtsommertreffet på Inndyr - 20 til 22 juni 2008 Side 1 GILDESKÅL KOMMUNE Vi ønsker Inndyr Vell lykke til med Midtsommertreffet 2008 God sommer ønskes til innbyggere og tilreisende Walter Pedersen Ordfører Even Ediassen Rådmann Side 2 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA

FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA FORPROSJEKTRAPPORT TIL PRODUKTUTVIKLINGS- PROSJEKT FOR BEIARELVA Årets fiskekonger! Årets laksekonge Terje Winther med 12-kiloslaksen FORPROSJEKT TIL PRODUKTUTVIKLINGSPROSJEKT FOR BEIARELVA. INNLEDNING

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer