Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte 104 H 13. april 2013"

Transkript

1 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side!

2 Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, SANDVIKA Veiviser E18 fra Oslo avkjøring Sandvika Blommenholm og videre Sandviksveien 1 km langs E18 - I rundkjøringen tas første vei til høyre tunnellen gjennom Sandviksåsen - Rett gjennom neste rundkjøring - Til venstre i rundkjøringen foran Løkkeåstunnellen - ca 500 m rett frem forbi 2 minirundkjøringer og over Sandvikselven Sving inn til høyre foran parkeringshus, ikke inn i parkeringshuset, men til høyre igjen - - og ned i skolens parkeringskjeller - merket Kun for ansatte. Alternativ adkomst er via Sandvika Vest og inn fra venstre på bildet.

3 Lions Club Kolsås Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Distriktsmøte lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående skole PROGRAM Kl. Sak Tema Ansv. Side Registrering, kaffe og wienerbrød Komité 1 Åpning og velkommen President Rolf Bjørnskau, LC Kolsås, ønsker velkommen RB DG Tore G. Hovde, LC Kolsås, åpner årets distriktsmøte TGH Lions etiske norm, Lions mål og Lions arbeidsoppgaver 3 damer Minnestund TGH Varaordføreren i Bærum, Ole Kristian Udnes TGH hilser distriktsmøtet Kunstnerisk innslag. Frøydis Klausberger, tidligere solist ved TGH Den Norske Opera, akkompagnert av pianist Helge Evju. 2 Distriktsforhandlinger Valg av møteleder TGH Forslag: Birger Strømsheim, LC Ekeberg Ass. møteleder: Gunnar Bolstad, LC Kolsås 2.2 Valg av to referenter BS Forslag: Anders Hagelund, LC Kolsås Kari Markus, LC Maud 2.3 Valg av 2 til å skrive under protokollen BS Forslag: President Rolf Bjørnskau, LC Kolsås President Per-Eirik Svarverud, LC Rykkinn 2.4 Praktisk informasjon BS 2.5 Godkjenning av innkallelse og dagsorden BS 2.6 Godkjenning av referatet fra distriktsmøtet 2012 BS (utsendt tidligere) 2.7 Fastsettelse av antall delegater, observatører og gjester ved BS møtestart 3 Rapporter Endelig rapport JF 3 v/ IPDG Jan Fachenberg, LC Bryn Foreløpig rapport TGH 7 v/ DG Tore G. Hovde, LC Kolsås 4 Godkjenning av regnskapet for året Distriktsregnskap BS Ungdomskontoen BS «Det er mitt valg» BS Aktivitetsregnskap BS Distriktets IR prosjekt i Sør-Afrika BS Sponsor BS 21 Side 1

4 Kl. Sak Tema Ansv. Side 4.7 Revisjonsberetning BS Regnskap for distriktsmøtet 2012 BS 24 5 Foreløpig regnskap Distriktsregnskap BS Ungdomskontoen BS «Det er mitt valg» BS Distriktets IR prosjekt i Sør-Afrika BS 31 6 Distriktsaktiviteter Årets Rusken aksjon v/ AC Eva K. Jensen, LC Oslo / Maud EJ Sør-Afrika prosjektet v/ Bjarte Nygård Bjørndal, LC Haslum BNB 7 Forslag til nye Distriktsaktiviteter Forslag fra LC Oslo/Nordstrand v/ president Tore Lynau TLy Forslag fra LC Oslo/Lilleaker v/ president Terje Løverås og TLø 35 Lion Harald Nesset Forslag til beslutning fra distriktsstyret TGH LUNSJ Underholdning i foajeen. BS Kvartetten «Apoteket» spiller populærmusikk fra 70 og 80 tallet Prisutdeling i foajeen BS Utdeling av tegnekonkurranseprisen v/ kunstmaler Thorvald Lund Hansen Foredrag TGH «Fornebu i går, i dag og i morgen» v/ direktør (og lenge fungerende rådmann) i Bærum, Hans Kristian Lingsom 9 Gjennomgang av riksmøtesaker Prosjekt 2014 TGH Røde Fjær aksjon Guvernørrådet og komiteens HR forslag til prioritering v/ Hans Reykdal, LC Oslo / Christiania Kaffepause med frukt Distriktets LTP, handlingsplan og budsjett Gjennomgang av neste års planer RM 39 v/ VDG 1 Randi Mathisen 10.2 Budsjett Valg v/ IPDG Jan Fachenberg Valg av Distriktsguvernør (DG) for året JF 11.2 Valg av Visedistriktsguvernør VDG 1 for året JF 11.3 Valg av Visedistriktsguvernør 2 VDG 2 for året JF 11.4 Valg av revisor for året JF Møteleder avrunder BS Avslutning v/dg Tore G. Hovde TGH Presentasjon av distriktsrådet for året RM Appell ved DG Elect RM SLUTT Side 2

5 Jan Fachenberg Distriksguvernør Distrikt 104H Oslo / Bærum januar 2013 Endelig rapport til Distriktsmøtet 2013 for Lionsåret I henhold til distriktets planer for året har styret og distriktsrådet hatt fokus på at klubbene skulle arbeide for å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse, arbeide for å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø, arbeide for å skaffe seg god innsikt, bygge relasjoner og være godt synlig i sitt lokalmiljø. Styret Styret har bestått av: Jan Fachenberg Distriktsguvernør (DG), Tore G. Hovde 1. Visedistriktsguvernør (VDG1), Randi Mathisen 2. Visedistriktsguvernør (VDG 2), Geir Hindahl Forrige års Distriktsguvernør (IPDG), Terje Skudvig Distriktssekretær (DS) og Ketil Stuan Distriktskasserer (DK) Det har vært avholdt 5 styremøter og 3 rådsmøter frem til medio februar. Distriktsguvernøren deltok ikke på årets møte i Nordisk Samarbeidsråd (NSR) som ble avholdt i Reykjavik, Island. Vårt distrikt var en av initiativtakerne til at det ble sendt en mindre gruppe enn vanlig på NSR-møtet, for å redusere driftskostnadene for Lions Norge. Distriktsguvernøren har vært med i Informasjonskomiteen for Lions Norge Representanter fra styret og fra rådet har besøkt de fleste av distriktets klubber og deltatt på aktiviteter og jubileer. Styret har arbeidet godt sammen i et hyggelig samarbeidsklima. Sonene Det har vært arbeidet med å vurdere sonesammensetningen i forhold til tankene om mer helhetlig hjelpearbeid som nevnt ovenfor. Dette arbeidet ble gjennomført i løpet av året. Det er utarbeidet et revidert og bedre opplegg for styre- og sonelederopplæring og alt ligger til rette for at neste års distriktsstyre kan gjennomføre endringene. Sonelederforum har vært planmessig avholdt (3 møter innen medio februar) med 1. Visedistriktsguvernør (VDG 1) Tore G. Hovde som leder. Det er arbeidet med å styrke soneledernes funksjon og oppgaver. Et arbeid som ble startet forrige år og som vil bli videreført neste år. Sonene arbeider med bra aktivitet. Vitalisering av klubber står på de fleste programmer. Spesielt bør nevnes at sone 4 arbeider meget bra mot skolene. Ett eksempel til etterfølgelse. Dette vil det bli laget en case av på sonelederopplæringen. Lions Club Oslo/Bryn. E-post: Hjemmeside: Adresse: Traktorveien 5 B, 0678 Oslo Mobil: Side 3

6 I sone 7 er det igangsatt et utvidet konsept «Vanskeligstilte barn og unge». Likeledes blir konseptet «Barn med prestasjons angst» introdusert. Planen er at begge disse konseptene blir introdusert i alle sonene etter hvert. I løpet av vinteren har det blitt arrangert mange fysiske aktiviteter som barneskirenn og lignende som sonesamarbeid. Klubbene Gjennom klubbesøkene har distriktsledelsen fått verdifull kunnskap om klubbenes ønsker og behov, samt hvordan de fungerer. Inntrykket er at klubbene fokuserer på å hjelpe og støtte både barn og ungdom, samt voksne og eldre som trenger det. Når man ser dette utenfra ser man at klubbenes hjelpeaktiviteter representerer et mangfold av aktiviteter som er meget omfattende og gode. Et flertall av klubbene støtter også distriktets aktiviteter og nasjonale/internasjonale hjelpetiltak på en tilfredsstillende måte. Styret vil benytte anledningen til å takke klubbene for deres lojalitet og støtte. Om medlemssituasjonen, medlems- og klubbutvikling, samt etablering av nye klubber Mange klubber har problemer med rekrutteringen og de mister flere medlemmer enn det som rekrutteres, slik at medlemstallet i distriktet synker. Antall medlemmer pr 1. juli 2011 var Antall medlemmer pr 31. juni 2012 var Det er ikke etablert nye klubber i distriktet i år. Det er heller ikke nedlagt klubber i distriktet dette året og antall klubber var som ved utgangen av fjoråret 43. Det har gjennom året vært kontinuerlig fokus på medlemsverving og etablering av nye klubber. Distriktets GMT-team har avholdt informasjonsmøter for potensielle nye medlemmer i Sandvika, på Skøyen, på Mortensrud og vi har fått oppslag i de tilhørende lokalavisene uten at vi har lykkes med å etablere en ny klubb. «Lionsskolen» vårt distrikts satsing på kunnskap og ledelse På distriktsmøtet i 2011 ble kontingenten økt for bl.a. styrke opplæringen. Styret har tro på at kunnskap skaper større interesse om Lions blant medlemmene. Vi tror også at ledertrening og lederutdanning på alle nivåer gir bedre trivsel i klubbene. Siden opplæringen starter før ett nytt Lionsår begynner må det tas med at kursene «Kjenn Lions», styreseminar, president-, sekretær- og kassereropplæringen samt sonelederopplæring (Kreative prosesser Aktiv sone Ledelse Felles aktiviteter) ble gjennomført før sommeren Likevel må det nevnes at det fremdeles er for få som deltar på kursene i styrearbeid med innlagt spesialsesjoner for president, sekretær og kasserer. Det satses på å øke deltakerprosenten på disse kursene etter valgene våren 2012 Det ble avholdt kurs for påtroppende soneledere med god deltakelse I tillegg har vi videreført vårt lederkurs for nåværende og fremtidige ledere som ble startet opp i fjor. Totalt er det gjennomført 3 lederkurs hvorav 2 er gjennomført dette Lionsåret, i oktober 2011 og i januar 2012 med ca. 20 deltaker hver gang. Disse kursene må betegnes som meget vellykkede, noe evalueringene i etterkant gir klart uttrykk for. Dette gir oss troen på at vi får kompetente ledere som vil lede klubber og ta verv i andre posisjoner i distriktet med større trygghet nå og i fremtiden. Det generelle kunnskapskurset «Kjenn Lions» er avholdt for klubber og gjennom sonesamarbeid. Det første IT-kurset ble gjennomført på høsten for distriktsrådet og for sone 2 i januar VDG 2 Randi Mathisen deltok på «Lions Leadership Institute» i år. 2 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011 Side 4

7 På grunn av ferieavvikling fikk ikke distriktet noen med på årets «Lions Faculty Development Institute». Det er avtalt at distriktet søker om at vedkommende får delta neste år. Gledelig er det at distriktet har fått en Assisterende GLT (Opplæringsleder) som har deltatt i videreutvikling av kursvirksomheten hele dette Lionsåret med meget godt resultat. Ass. GLT Rolf Nordgren vil ta over som GLT fra sommeren 2012 IR-prosjektet gjennom sitt første år i en ny treårs periode Fagsjef for IR har sendt klubbene informasjonsbrev og økonomiske oversikter for vårt distrikts internasjonale hjelpearbeid i ithemba Labantu. Prosjektet følges tett opp av vår samarbeidsklubb, LC Tokaj i Sør Afrika og av vår IRC ved besøk i februar. De første uteksaminerte bilmekanikerne er utdannet og skolen har i år fått autorisasjon av myndighetene i Sør Afrika. Et annet internasjonalt IR-prosjekt som vårt distrikt har hatt fokus på er bygging av permanente boliger for jordskjelvrammede familier i Haiti. Distriktets klubber har klart målsettingen på å finansiere bygging av 4 hus som nå er bygget og overlevert til fire familier som har bodd i teltleir som ble oppsatt av LCIF. Lions Norge nådde for øvrig målsettingen med bygging av 50 hus. Ungdomsarbeidet i 104 H «Stiftelsen Camp Hudøy» Det ble i forrige Lionsår etablert en kontakt med Hudøy stiftelsen (feriekoloni øya som mange av oss kjenner fra tidligere). Denne kontakten er utviklet videre og en gruppe medlemmer var på besøk på Hudøy forsommeren 2011 for å se på området og diskutere med driftssjef hva slags hjelp det er ønskelig at Lions bidrar med. Det ble i den anledning arrangert en dugnadsweekend med sosialt samvær for Lionsmedlemmer i mai d.å. Det fremmes ikke forslag for distriktsmøtet i år om at dugnadsarbeid og annen hjelp til Camp Hudøy skal bli en distriktsaktivitet i år, men aktivitetsleder Eva Jensen (AC) arbeider med å utvikle samarbeidet videre og vi håper med dette at prosjektet vil vokse seg til en distriktsaktivitet etter hvert. Ungdomsleir «face2face» gjennomført i juli 2011 til 20 i stil Klubber i sone 4 med LC Oslo/Nordstrand som hovedansvarlig arrangerte en meget vellykket og godt gjennomført ungdomsleir «Face2Face» hvor klubber i distriktet også inviterte og betalte kostnadene for å hente to ungdommer fra vårt skoleprosjekt i ithemba Labantu som fikk delta på leiren. En stor takk til leirkomiteen og alle klubber som bidro til at leiren kunne gjennomføres. Tegnekonkurransen (Lions fredsplakat konkurranse i samarbeid med FN) Det har vært større «salgsaktivitet» på skolene fra flere klubber enn tidligere år. Det har resultert i stor deltakelse. Mange flotte tegninger ble levert inn. Distriktets vinner ble hedret på distriktsmøtet. Forebyggende arbeid mot narkotika og rusavhengige midler «Det er mitt valg» har hatt et fantastisk oppsving i vårt distrikt i år. Klubber i sone 1, sone 4 og sone 7 har utmerket seg spesielt i dette arbeidet. Resultatet med ca 370 lærere på kurs (tilsvarer 17 kurs) og 19 lærere på oppfriskningskurs er godt over det måltallet vi trodde på. Spesielt takk for innsatsen til klubbene, Nordstrand, Lilleaker og Rykkin. «Tulipanaksjonen» Vårt distrikt har aldri vært blant de beste distriktene på å skaffe inntekter til tulipanfondet. Dette fondet er viktig for klubbene som kan søke om tilskudd til lokale ungdomsprosjekter og som er med på å finansierer en del av «Det er mitt valg». Resultatet i år var dårligere enn i fjor, kun litt over tulipaner. En honnør til LC Oslo Slemdal som bestilte av disse alene. 3 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011 Side 5

8 Verdenspresidenten på besøk i vårt distrikt Den 26. mars var årets verdenspresident i Oslo. Vårt distrikt var vertskap og han fikk bl.a. besøke Operasjon Ved. Det ble arrangert en egen utkjøring på formiddagen slik at han fikk oppleve denne fine aktiviteten på nært hold sammen med Lions venner. Senere på dagen besøkte han Lions førerhundskole og deretter ble det arrangert et møte hvor det var samlet mange presidenter og Lionsmedlemmer både fra vårt eget og andre nærliggende distrikter. Han fikk også audiens hos Lions Norges høye beskytter HM Kong Harald. Møtet med verdenspresident Wing-Kun Tam gav inspirasjon og motivasjon til fortsatt innsats for Lions uansett hvilket nivå man arbeider på. Treplanting Verdenspresidentens hjertesak, treplanting for å gjøre vår klode grønnere, er også fulgt opp av vårt distrikt. Distriktet hadde en beskjeden målsetting om å plante 250 trær. Resultatet ble trær som ble plantet i Afrika. Dette prosjektet ble gjennomført i samarbeid med vår tidligere ungdomspris vinner Anne Louise Hübert og hennes prosjekt «Aid In Meeting». Stor pengegave til vårt distrikt En privat donor har gitt distriktet en gave på kr 10 millioner som er øremerket for å hjelpe vanskeligstilte barn og ungdom. Pengene står allerede på bankkonto og det er vedtatt at man kan bruke avkastningen (rentene) til å gjennomføre forskjellige prosjekter for målgruppen. Et pilotprosjekt settes i gang i Bærum og en egen komite blant klubbene i Bærum (i sone 7) er opprettet. Dette prosjektet skal i første omgang ha en varighet på ett år og skal deretter evalueres. Resultatet av denne evalueringen vil vise om vi kan gå videre med tilsvarende prosjekt i andre deler av distriktet. Vi retter i denne anledningen en stor takk til vår donor Arne Thorvaldsen og hans familie. Endringer i distriktsorganisasjonen Sponsorvirksomhet Som en konsekvens og videreføring av pengegaven ser styret at det er mulig å gjøre Lions attraktiv som mottaker av slike gaver og som søker til pengegaver og donasjoner fra stiftelser/legater, firmaer og privatpersoner. Styret har derfor opprettet en stilling som sponsorsjef for distriktet. Forrige års distriktsguvernør Geir Hindahl har påtatt seg denne oppgaven. Lykkes dette sponsorarbeidet vil det gi oss muligheten til å skaffe penger til større satsinger for å kunne inngå langsiktige avtaler i forbindelse med hjelpeprosjekter overfor gruppen «Vanskeligstilte barn og ungdom» i hele distriktet, men også gjøre det mulig å styrke/hjelpe klubbene med å satse bl.a. på hjelp til eldre og demente med langt større og profesjonell styrke enn vi klarer i dag. Produktutviklingskomite (PUK) Styret besluttet i høst å opprette en produktutviklingskomite (PUK) som fikk som oppgave å se på om vi arbeider hensiktsmessig i forhold til våre planer og mål og om vårt hjelpearbeid er tilpasset dagens moderne samfunn. I tillegg har PUK fått i oppdrag å vurdere om vi fremstår som en attraktiv samarbeidspartner for eventuelle sponsorer. Komiteen har vært ledet av 1. Visedistriktsguvernør Tore G. Hovde. Komiteen har hatt regelmessige møter og arbeidet har vært svært fruktbart. Komiteen har kommet med forslag til, og har utarbeidet helhetlige programmer for å hjelpe vanskeligstilte barn og ungdom, samt eldre mennesker som trenger hjelp. Februar 2012 Jan Fachenberg Distriktsguvernør 4 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011 Side 6

9 Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Bærum, Foreløpig rapport fra DG til Distriktsmøtet 2013, lørdag Rapporten gir et bilde av hva vi har arbeidet med i Lionsåret Medlemssituasjonen. I Løpet av året har vi fått et nytt medlemsregister. Det har derfor vært vanskelig å finne de riktige tallene pr. 1. juli Pr. 20 februar hadde vi 1014 medlemmer. Det har sluttet 29 medlemmer p.g.a. dødsfall eller av andre årsaker. Det er rekruttert 40 nye medlemmer i den samme perioden eller 11 medlemmer flere enn det har sluttet. Dette vitner om god rekruttering blant klubbene. Det er meget gledelig. For å gjøre bilde komplett må vi ta med at vi har lagt ned 3 klubber med til sammen 43 medlemmer: LC Ullern, LC Momentum og LC Futura. Utsiktene fremover er slik at distriktet har 7 klubber med til sammen 98 medlemmer hvor gjennomsnittsalderen er høy og alle klubbene har 15 eller færre medlemmer. Risikoen for at disse klubbene vil forsvinne de neste årene er høy. Antall medlemmer vil da kunne bli redusert til under 900 medlemmer Struktur. Våre klubber er små: 15 % har15 eller færre medlemmer 30 % har 20 eller færre medlemmer 55 % har 25 eller færre medlemmer Prosjekt «Ny start», en undersøkelse av klubber i Europa og verden indikerer at større klubber har større sjanser for å overleve enn små. En egnet størrelse på en klubb i Norge og vårt distrikt mener vi bør være 30 eller flere medlemmer. Vi har lagt planene om å starte nye klubber på is, og isteden oppfordre distriktets klubber om å samarbeide eventuelt slå seg sammen. De stedene hvor vi er underrepresentert oppfordres klubbene til å gjennomføre vervekampanjer. Lions Club Kolsås. E-post: Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen. Telefon: Side 7

10 Antall soner i distriktet er redusert til 4, 3 soner i Oslo og 1 sone i Bærum. I Oslo følger vi bydelsgrensene. Dette øker mulighetene for tettere sonearbeid, og bedrer mulighetene for samarbeid med bydelene. Fremtidige konsepter vil antagelig kreve resurser som er større enn det en enkelt klubb kan klare å gjennomføre. Kfr. konseptet «Vanskeligstilte barn og unge». Organisasjonsendring. Sonelederne er nå en linje funksjon, d.v.s. klubbpresidentene rapporterer til soneleder som igjen rapporterer til DG. Dette gjør kommandolinjene og ansvaret klarere. Sekretariatet er utvidet til å omfatte alle hjelpefunksjonene med unntak av GLT og IR. Prosjekt 2014 foreslår at også GMT skal være en egen funksjon neste år. Lionsskolen. «Kunnskap er lett å bære!» «Kjenn Lions». Revidert og forbedret ut gave er klar. Soneleder og klubbene kan kontakte GLT dersom de ønsker å gjennomføre dette kurset i klubben eller i sonen, eller dere kan gjøre det selv. President/styreopplæring. Arrangeres over 2 x 2 kvelder ble gjennomført i mai og igjen i september Det er planlagt nye kurs i april Sonelederopplæring. Kurs på kvelder ble gjennomført i mai Nytt kurs er planlagt til mai Lederkurset. 5 kvelders kurs ble gjennomført i januar. Neste kurs blir arrangert høsten Det er arrangert 5 kurs til nå med til sammen ca. 80 deltagere. 3 personer fra vårt distrikt har deltatt på Leadership Institute. Annet. Det er gjennomført sekretær og kassererkurs i mai Kursene vil bli gjentatt i mai Produkt utvikling. Konseptet «Vanskeligstilte barn og unge» er ferdig. Konseptet har fungert i Bærum i ca. 3 år. Introduksjon i Oslo har begynt under ledelse av IPDG Jan Fachenberg. Arbeidet med å hjelpe barn fra vanskeligstilte familier reiser endel problemstillinger. Vi har derfor i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus utarbeidet en Master oppgave for studentene. Oppgaven skal belyse hvordan statlige, kommunale og frivillige organisasjoner kan utfylle hverandre. Flere studenter har meldt sin interesse for oppgaven. Professorer er i gang med utvelgelsen av egnede studenter. Vi håper at dette kan åpne for et tettere samarbeid med universiteter og høyskoler. Et slikt samarbeid vil gi Lions dyptgående kunnskaper som bl.a. kan brukes i vår informasjonsvirksomhet. Vi har også foreslått at NSR Nordisk Samarbeidsråd blir orientert mer i retning av forskning og utvikling. En doktorgrad til eksempel, vil gå over flere år og være resurskrevende ca. kr pr. år, og bør derfor være nordiske samarbeidsprosjekter. 2 Side 8

11 Et nytt konsept for ungdom år er nesten ferdig, og vil bli diskutert i ulike fora. Konseptet vil kunne resultere i at flere yngre mennesker blir Lions medlemmer. Vi har flere forslag til nye konsepter i vår idebank. Sponsorvirksomhet Mange av våre fremtidige konsepter vil være resurskrevende. Det vil derfor være nødvendig med økonomisk støtte fra kilder utenfor Lions: bedrifter, fonds og ikke minst fra offentlige tilskuddsordninger som bl.a. departementer og kulturråd. For å ta del i moderne hjelpearbeid må det tenkes nytt. Hvert år deles det ut store summer i tilskudd til foreninger og organisasjoner i Norge. Noen Lions klubber har med hell søkt stiftelser og legater, men Lions er ikke godt nok representert her. For å få tilslag på midler kreves innsikt og kunnskap, kfr. produktutvikling og samarbeid med høyskoler og universiteter. Ledet av PDG Geir Hindal og basert på retningslinjer fra styret i 104 H, er det satt i gang arbeid med å bygge opp en kvalifisert komite og et system med økonomisk evne til å etablere og drive fremtidsrettet hjelpearbeid. Komiteen har utarbeidet: Retningslinjer og mandat for komiteen og sponsorarbeidet, sponsorkontrakt med verdivalg og forhold rundt gjenytelser, retningslinjer for sponsor arbeid i distriktet. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før konseptet sendes på høring. Ungdomsutveksling. 6 ungdommer er sendt på ungdomsleir til utlandet. Normalt har distriktet sendt ut ungdommer. Det er altså ønskelig med flere. Tulipanaksjonen. Tulipanaksjonen i år har resultert i ca tulipaner, opp fra ca tulipaner eller ca. 16% økning. Dette er vi godt fornøyd med! Det er laget en blomstervase med emblemer beregnet for bedriftsmarkedet. Konseptet er presentert på nettet. «Det er mitt valg». Det er i distriktet arrangert 10 kurs. Pr. september var det registrert 130 deltagere. Ved slutten av året vil vi antagelig ha ca. 250 lærere på kurs. Vi har fortsatt midler i distriktet til flere kurs. Tegnekonkurransen. 16 ungdommer har deltatt i tegnekonkurransen. Vinneren er Selma Lou Reinhart, klasse 7b Nøklevann skole. LC Bøler har formidlet tegningen. Månedsbrevene. Månedsbrevene har vært temaorientert, og gir en god indikasjon på distriktsstyrets ulike aktiviteter i året som er godt, og som indikerer områder som fortsatt bør ha distriktsstyrets oppmerksomhet. 3 Side 9

12 Temaene som er berørt i månedsbrevene er: Holdninger, kunnskap, linje/stab, våre aktiviteter, struktur i klubber soner distrikter, prosjekt 2014 og fellesaktiviteter. Utsiktene fremover. Distriktet og hele landet står foran en rekke utfordringer, først og fremst rekruttering av nye medlemmer. Riktig struktur i organisasjonen er en viktigforutsetning for suksess. Prosjekt 2014 er et strukturprosjekt. Hvis prosjektet mot formodning skulle falle under avstemningen på riksmøtet, må organisasjonen allikevel struktureres annerledes. Temaene i månedsbrevene bør være gjenstand for oppfølging. Tore G. Hovde DG _ 4 Side 10

13 Side 11

14 Side 12

15 Side 13

16 Side 14

17 Side 15

18 Side 16

19 Side 17

20 Side 18

21 Side 19

22 Side 20

23 Side 21

24 Side 22

25 Side 23

26 Side 24

27 Side 25

28 Side 26

29 Side 27

30 Side 28

31 Side 29

32 Side 30

33 Side 31

34 Side 32

35 pt Lions Club Oslo/Nordstrand Til distriktsmøtet H FORSLAG N O RD ST RAN D A LLSP O RT G R U P P E B LI R E N D I 5T RI KTSA KT IV IT ET Nordstrand Allsportgruppe er en gruppe på lik linje med fotball- og håndballgruppa i Nordstrand lf. Det er et tilbud til alle barn og unge med nedsatt funksjonshemming. Dog er de aller fleste utviklingshemmet på en eller annen måte. Allsporten startet opp med i underkant av ti medlemmer, og nå snart ti år senere er det rundt 70 medlemmer. Alderspennet er fra seks til itt over tyve år. et manglende idrettslig tilbud utviklingshemminger. Etableringen skjedde i samarbeid med Nordstrand lf. Gruppen ble startet som en følge av for barn med i uken hvor det ble lagt vekt på basistrening og ballspill. I dag har Allsporten fire treningstimer på mandager hvor De første årene bestod tilbudet kun av en time trening medlemmene er inndelt i grupper etter alder og ferdigheter. Da er det basistrening i regi av fysioterapeut/trener. På onsdager har Allsporten håndballtrening og på torsdager er det fotballtrening. Allsporten er med på flere cuper og turneringer i løpet av året, og arrangerer selv et friidrettsstevne hver vår - Løvelekene. I løpet av alle disse årene har Allsporten også arrangert sosiale turer og treff. Allsporten har et godt omdømme, og hvert eneste år kommer det nye medlemmer. Fra en situasjon hvor de fleste medlemmene kom fra Nordstrand og nærmiljøet, har Allsporten nå medlemmer fra mange bydeler i Oslo. Av medlemmene kommer 1/3fra Nordstrand Bydel. Mye av vår suksess ligger i det å ha voksne og pedagogisk dyktige trenere. Trenerlønninger er vår største utgiftspost, men Allsportgruppens ledere er helt sikre på at det er en nødvendig kostnad. Uten våre dyktige trenere, hadde Allsporten aldri vært der de er i dag. De siste årene har Allsporten også fått flere fremmedspråklige medlemmer. Dette setter Allsporten ekstra pris på. Unge mennesker med utviklingshemming slutter ikke i et idrettslag uten en veldig god grunn. Heldigvis fortsetter de uansett hvor gamle de blir. Dette skaper god inkludering og sosiat tilhørighet. Allsporten vil fortsette å vokse i årene som kommer. Her kommer de unge til og få eldre slutter... prioritert må1, er at Allsporten kan fortsette å gi et tilbud til alle som henvender seg. Hittil har de klart det, men det kan bli en utfordring fremover. Mye av utfordringen ligger i det Økonomiske. Treningsavgiften dekker mye, men Allsporten ser seg nødt til å henvende seg til Et Side 33

36 Lions Club Oslo/Nordstrand de instanserforeninger og lignende som har mulighet til å bidra med støtte og hjelp. Gruppen finansieres for det meste av treningsavgift som den enkelte betaler. Pr i dag er treningsavgiften kr 1900 pr år, hvorav kr 100 skal dekke deltagelse på Løvelekene. I budsjettet for 2012 dekket treningsavgiften 65 % av inntektsbehovet på kr pr år. lnntektene skal dekke trenerkostnader som utgjør 75 yo, turneringsavgifter og annet for å drive gruppen på en god og forsvarlig måte. Utfordringen er å skaffe de resterende 35 % av inntektsgrunnlaget. 12OL2 har gruppen mottatt fra Oslo kommune kr og Nordstrand Bydel (frivillighetsmidler) kr ,-. Beløpene fra begge instanser er kun engangsbeløp og det må søkes årlig støtte. I tillegg har enkelte Lionsklubber støttet vår aktivitet med ulike beløp. Dette også basert på enkeltstående søknader. Det må nevnes at både LC Oslo/RustadLambertseter (spesielt i forbindelse med Løvelekene) og vår klubb har vært faste økonomiske støttespillere og en garantist for videre drift. Ønsket er å sikre videre drift med litt mer faste økonomiske rammer. Dette kan også bidra til å vurdere å øke aktivitetsnivået på litt lengre sikt. I og med at Allsporten har medlemmer fra hele Oslo, fremmes dermed forslag at Allsporten blir en distriktsaktivitet. Hver klubb i distriktet forplikter seg til en innbetaling på kr 1.500,- pr år over en fem års periode. Støtter alle klubbene i distriktet aktiviteten, betyr det ca kr i sikre inntekter som gjør at gruppen får en trygg økonomisk base i denne perioden. L2. januar 2Ot3 På vegne av styret i Lions Club Oslo/Nordstrand Tore Lyngu President Side 34

37 Terje Skudvig Distriktssekretær 104 H Lindhaugsvingen 12 F 1363 Høvik Sendt via e-post Oslo, 30.januar, 2013 Krisesenter for barn, Auce, Latvia Søknad om distriktsstøtte til prosjekt Innledning Lilleaker har i flere år støttet et krisesenter for barn i Auce som ligger 10 mil sørvest for hovedstaden Riga i Latvia. Det er stor fattigdom i området og veldig vanskelige sosiale og økonomiske forhold for mange familier. Det er stor arbeidsledighet, barnerike familier og mye alkoholmisbruk. Krisesenteret er et tilbud til barn på bespisning, leksehjelp, dagsenter, tilgang til psykolog og overnatting i tilfelle vold i hjemmet. Krisesenteret er et reelt tilbud til barn i krise. I Latvia er det lovfestet med et varmt måltid om dagen. Skolene er pålagt å ivareta dette. Dersom foreldrene ikke kan betale egenandelen på 1 LAT (11 NOK) blir barna utelatt fra bespisningen på skolen. Disse får mat på krisesenteret. For tiden er det 113 barn ved krisesenteret. Senteret gir barna mulighet for en mer konstruktiv fritid etter skolen med voksenkontakt, næringsrik mat og læring med leksehjelp fra frivillige. De har også et eget prosjekt for funksjonshemmede som får fysisk og psykisk adferdshjelp. LC Lilleaker har siden 2006 støttet krisesenteret med vedlikehold av senterets bygning og har gitt noe driftsstøtte. Klubben har nå etablert et prosjekt for å hjelpe til med å rette opp resten av det bygningstekniske forfallet som bl.a. store taklekkasjer, råttent gulv og behov for inn- og utvendig oppussing. Gjennomføringen av arbeidet blir basert på kontrakt mellom senteret og lokal entreprenør. For å få hjelp til å dekke kostnadene søker derfor LC Lilleaker om å få godkjent prosjektet som et distriktsprosjekt på distriktsmøtet i april. Hvis alle klubber er med, betyr dette en engangsinnbetaling på ca kr (estimat) for hver klubb. Prosjektet kan da presenteres på distriktsmøtet. Hvis søknaden ikke blir godkjent, ber vi om likevel å få presentere prosjektet med oppfordring til klubbene om støtte uten at det blir et distriktsprosjekt. Lions Club Oslo/Lilleaker. E-post: Hjemmeside: Postboks 31, 0216 Oslo. Side 35

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1. Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte.

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl. 11.00 Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl. 11.08 Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til fremmøtte på vegne av Lions Clubs Oslo Bærum Kl. 11.13 Statsminister

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret Ketil Stuan Distriktsguvernør Distrikt 104H Oslo og Bærum 2016-2017 Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret 2016-2017 Styret Styret har bestått av: Distriktsguvernør (DG Visedistriktsguvernør

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Endring ved vedtak på DM Lena 16. april 2016. Endring ved vedtak på DM Lunner 21. 23. april 2017 RØD tekst: Forslag til endring?

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Mai 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Mai måned står for døren og naturen har begynt å våkne til liv etter en lang vinter. Jeg og sikkert dere også,

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Tirsdag 5. semptember kl. 19:00. Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 AGENDA 1. Lions etiske norm. 2. Postgjennomgang og kort tilbakeblikk på sommeren. 3. Gjennomgang av

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 Distriktsmøtet kan modifisere / tilpasse Loven etter lokale forhold så lenge dette ikke er i strid med internasjonalt lovverk. Loven skal oppdateres ved

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

Rolf Norgren. Distriktsguvernør (DG) Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Rolf Norgren. Distriktsguvernør (DG) Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Rolf Norgren Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Endelig rapport for Lionsåret 2015-2016 til Distriktsmøtet 2017 Styret Styret har bestått av: Distriktsguvernør (DG) Rolf Norgren,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016 Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE TERMINLISTE Tirsdag 4. oktober kl 19:00 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Klubbsaker 1. Velkommen, Lons etiske norm 2. Opprop og ordensmenn 3. Resultat 15-16 (Øivind)

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions?

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker Lions Norge Hva er Lions? 11.01.2011 The Interna*onal Associa*on of Lions Clubs ble s*6et i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen

Detaljer