Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte 104 H 13. april 2013"

Transkript

1 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side!

2 Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15, SANDVIKA Veiviser E18 fra Oslo avkjøring Sandvika Blommenholm og videre Sandviksveien 1 km langs E18 - I rundkjøringen tas første vei til høyre tunnellen gjennom Sandviksåsen - Rett gjennom neste rundkjøring - Til venstre i rundkjøringen foran Løkkeåstunnellen - ca 500 m rett frem forbi 2 minirundkjøringer og over Sandvikselven Sving inn til høyre foran parkeringshus, ikke inn i parkeringshuset, men til høyre igjen - - og ned i skolens parkeringskjeller - merket Kun for ansatte. Alternativ adkomst er via Sandvika Vest og inn fra venstre på bildet.

3 Lions Club Kolsås Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Distriktsmøte lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående skole PROGRAM Kl. Sak Tema Ansv. Side Registrering, kaffe og wienerbrød Komité 1 Åpning og velkommen President Rolf Bjørnskau, LC Kolsås, ønsker velkommen RB DG Tore G. Hovde, LC Kolsås, åpner årets distriktsmøte TGH Lions etiske norm, Lions mål og Lions arbeidsoppgaver 3 damer Minnestund TGH Varaordføreren i Bærum, Ole Kristian Udnes TGH hilser distriktsmøtet Kunstnerisk innslag. Frøydis Klausberger, tidligere solist ved TGH Den Norske Opera, akkompagnert av pianist Helge Evju. 2 Distriktsforhandlinger Valg av møteleder TGH Forslag: Birger Strømsheim, LC Ekeberg Ass. møteleder: Gunnar Bolstad, LC Kolsås 2.2 Valg av to referenter BS Forslag: Anders Hagelund, LC Kolsås Kari Markus, LC Maud 2.3 Valg av 2 til å skrive under protokollen BS Forslag: President Rolf Bjørnskau, LC Kolsås President Per-Eirik Svarverud, LC Rykkinn 2.4 Praktisk informasjon BS 2.5 Godkjenning av innkallelse og dagsorden BS 2.6 Godkjenning av referatet fra distriktsmøtet 2012 BS (utsendt tidligere) 2.7 Fastsettelse av antall delegater, observatører og gjester ved BS møtestart 3 Rapporter Endelig rapport JF 3 v/ IPDG Jan Fachenberg, LC Bryn Foreløpig rapport TGH 7 v/ DG Tore G. Hovde, LC Kolsås 4 Godkjenning av regnskapet for året Distriktsregnskap BS Ungdomskontoen BS «Det er mitt valg» BS Aktivitetsregnskap BS Distriktets IR prosjekt i Sør-Afrika BS Sponsor BS 21 Side 1

4 Kl. Sak Tema Ansv. Side 4.7 Revisjonsberetning BS Regnskap for distriktsmøtet 2012 BS 24 5 Foreløpig regnskap Distriktsregnskap BS Ungdomskontoen BS «Det er mitt valg» BS Distriktets IR prosjekt i Sør-Afrika BS 31 6 Distriktsaktiviteter Årets Rusken aksjon v/ AC Eva K. Jensen, LC Oslo / Maud EJ Sør-Afrika prosjektet v/ Bjarte Nygård Bjørndal, LC Haslum BNB 7 Forslag til nye Distriktsaktiviteter Forslag fra LC Oslo/Nordstrand v/ president Tore Lynau TLy Forslag fra LC Oslo/Lilleaker v/ president Terje Løverås og TLø 35 Lion Harald Nesset Forslag til beslutning fra distriktsstyret TGH LUNSJ Underholdning i foajeen. BS Kvartetten «Apoteket» spiller populærmusikk fra 70 og 80 tallet Prisutdeling i foajeen BS Utdeling av tegnekonkurranseprisen v/ kunstmaler Thorvald Lund Hansen Foredrag TGH «Fornebu i går, i dag og i morgen» v/ direktør (og lenge fungerende rådmann) i Bærum, Hans Kristian Lingsom 9 Gjennomgang av riksmøtesaker Prosjekt 2014 TGH Røde Fjær aksjon Guvernørrådet og komiteens HR forslag til prioritering v/ Hans Reykdal, LC Oslo / Christiania Kaffepause med frukt Distriktets LTP, handlingsplan og budsjett Gjennomgang av neste års planer RM 39 v/ VDG 1 Randi Mathisen 10.2 Budsjett Valg v/ IPDG Jan Fachenberg Valg av Distriktsguvernør (DG) for året JF 11.2 Valg av Visedistriktsguvernør VDG 1 for året JF 11.3 Valg av Visedistriktsguvernør 2 VDG 2 for året JF 11.4 Valg av revisor for året JF Møteleder avrunder BS Avslutning v/dg Tore G. Hovde TGH Presentasjon av distriktsrådet for året RM Appell ved DG Elect RM SLUTT Side 2

5 Jan Fachenberg Distriksguvernør Distrikt 104H Oslo / Bærum januar 2013 Endelig rapport til Distriktsmøtet 2013 for Lionsåret I henhold til distriktets planer for året har styret og distriktsrådet hatt fokus på at klubbene skulle arbeide for å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse, arbeide for å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø, arbeide for å skaffe seg god innsikt, bygge relasjoner og være godt synlig i sitt lokalmiljø. Styret Styret har bestått av: Jan Fachenberg Distriktsguvernør (DG), Tore G. Hovde 1. Visedistriktsguvernør (VDG1), Randi Mathisen 2. Visedistriktsguvernør (VDG 2), Geir Hindahl Forrige års Distriktsguvernør (IPDG), Terje Skudvig Distriktssekretær (DS) og Ketil Stuan Distriktskasserer (DK) Det har vært avholdt 5 styremøter og 3 rådsmøter frem til medio februar. Distriktsguvernøren deltok ikke på årets møte i Nordisk Samarbeidsråd (NSR) som ble avholdt i Reykjavik, Island. Vårt distrikt var en av initiativtakerne til at det ble sendt en mindre gruppe enn vanlig på NSR-møtet, for å redusere driftskostnadene for Lions Norge. Distriktsguvernøren har vært med i Informasjonskomiteen for Lions Norge Representanter fra styret og fra rådet har besøkt de fleste av distriktets klubber og deltatt på aktiviteter og jubileer. Styret har arbeidet godt sammen i et hyggelig samarbeidsklima. Sonene Det har vært arbeidet med å vurdere sonesammensetningen i forhold til tankene om mer helhetlig hjelpearbeid som nevnt ovenfor. Dette arbeidet ble gjennomført i løpet av året. Det er utarbeidet et revidert og bedre opplegg for styre- og sonelederopplæring og alt ligger til rette for at neste års distriktsstyre kan gjennomføre endringene. Sonelederforum har vært planmessig avholdt (3 møter innen medio februar) med 1. Visedistriktsguvernør (VDG 1) Tore G. Hovde som leder. Det er arbeidet med å styrke soneledernes funksjon og oppgaver. Et arbeid som ble startet forrige år og som vil bli videreført neste år. Sonene arbeider med bra aktivitet. Vitalisering av klubber står på de fleste programmer. Spesielt bør nevnes at sone 4 arbeider meget bra mot skolene. Ett eksempel til etterfølgelse. Dette vil det bli laget en case av på sonelederopplæringen. Lions Club Oslo/Bryn. E-post: Hjemmeside: Adresse: Traktorveien 5 B, 0678 Oslo Mobil: Side 3

6 I sone 7 er det igangsatt et utvidet konsept «Vanskeligstilte barn og unge». Likeledes blir konseptet «Barn med prestasjons angst» introdusert. Planen er at begge disse konseptene blir introdusert i alle sonene etter hvert. I løpet av vinteren har det blitt arrangert mange fysiske aktiviteter som barneskirenn og lignende som sonesamarbeid. Klubbene Gjennom klubbesøkene har distriktsledelsen fått verdifull kunnskap om klubbenes ønsker og behov, samt hvordan de fungerer. Inntrykket er at klubbene fokuserer på å hjelpe og støtte både barn og ungdom, samt voksne og eldre som trenger det. Når man ser dette utenfra ser man at klubbenes hjelpeaktiviteter representerer et mangfold av aktiviteter som er meget omfattende og gode. Et flertall av klubbene støtter også distriktets aktiviteter og nasjonale/internasjonale hjelpetiltak på en tilfredsstillende måte. Styret vil benytte anledningen til å takke klubbene for deres lojalitet og støtte. Om medlemssituasjonen, medlems- og klubbutvikling, samt etablering av nye klubber Mange klubber har problemer med rekrutteringen og de mister flere medlemmer enn det som rekrutteres, slik at medlemstallet i distriktet synker. Antall medlemmer pr 1. juli 2011 var Antall medlemmer pr 31. juni 2012 var Det er ikke etablert nye klubber i distriktet i år. Det er heller ikke nedlagt klubber i distriktet dette året og antall klubber var som ved utgangen av fjoråret 43. Det har gjennom året vært kontinuerlig fokus på medlemsverving og etablering av nye klubber. Distriktets GMT-team har avholdt informasjonsmøter for potensielle nye medlemmer i Sandvika, på Skøyen, på Mortensrud og vi har fått oppslag i de tilhørende lokalavisene uten at vi har lykkes med å etablere en ny klubb. «Lionsskolen» vårt distrikts satsing på kunnskap og ledelse På distriktsmøtet i 2011 ble kontingenten økt for bl.a. styrke opplæringen. Styret har tro på at kunnskap skaper større interesse om Lions blant medlemmene. Vi tror også at ledertrening og lederutdanning på alle nivåer gir bedre trivsel i klubbene. Siden opplæringen starter før ett nytt Lionsår begynner må det tas med at kursene «Kjenn Lions», styreseminar, president-, sekretær- og kassereropplæringen samt sonelederopplæring (Kreative prosesser Aktiv sone Ledelse Felles aktiviteter) ble gjennomført før sommeren Likevel må det nevnes at det fremdeles er for få som deltar på kursene i styrearbeid med innlagt spesialsesjoner for president, sekretær og kasserer. Det satses på å øke deltakerprosenten på disse kursene etter valgene våren 2012 Det ble avholdt kurs for påtroppende soneledere med god deltakelse I tillegg har vi videreført vårt lederkurs for nåværende og fremtidige ledere som ble startet opp i fjor. Totalt er det gjennomført 3 lederkurs hvorav 2 er gjennomført dette Lionsåret, i oktober 2011 og i januar 2012 med ca. 20 deltaker hver gang. Disse kursene må betegnes som meget vellykkede, noe evalueringene i etterkant gir klart uttrykk for. Dette gir oss troen på at vi får kompetente ledere som vil lede klubber og ta verv i andre posisjoner i distriktet med større trygghet nå og i fremtiden. Det generelle kunnskapskurset «Kjenn Lions» er avholdt for klubber og gjennom sonesamarbeid. Det første IT-kurset ble gjennomført på høsten for distriktsrådet og for sone 2 i januar VDG 2 Randi Mathisen deltok på «Lions Leadership Institute» i år. 2 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011 Side 4

7 På grunn av ferieavvikling fikk ikke distriktet noen med på årets «Lions Faculty Development Institute». Det er avtalt at distriktet søker om at vedkommende får delta neste år. Gledelig er det at distriktet har fått en Assisterende GLT (Opplæringsleder) som har deltatt i videreutvikling av kursvirksomheten hele dette Lionsåret med meget godt resultat. Ass. GLT Rolf Nordgren vil ta over som GLT fra sommeren 2012 IR-prosjektet gjennom sitt første år i en ny treårs periode Fagsjef for IR har sendt klubbene informasjonsbrev og økonomiske oversikter for vårt distrikts internasjonale hjelpearbeid i ithemba Labantu. Prosjektet følges tett opp av vår samarbeidsklubb, LC Tokaj i Sør Afrika og av vår IRC ved besøk i februar. De første uteksaminerte bilmekanikerne er utdannet og skolen har i år fått autorisasjon av myndighetene i Sør Afrika. Et annet internasjonalt IR-prosjekt som vårt distrikt har hatt fokus på er bygging av permanente boliger for jordskjelvrammede familier i Haiti. Distriktets klubber har klart målsettingen på å finansiere bygging av 4 hus som nå er bygget og overlevert til fire familier som har bodd i teltleir som ble oppsatt av LCIF. Lions Norge nådde for øvrig målsettingen med bygging av 50 hus. Ungdomsarbeidet i 104 H «Stiftelsen Camp Hudøy» Det ble i forrige Lionsår etablert en kontakt med Hudøy stiftelsen (feriekoloni øya som mange av oss kjenner fra tidligere). Denne kontakten er utviklet videre og en gruppe medlemmer var på besøk på Hudøy forsommeren 2011 for å se på området og diskutere med driftssjef hva slags hjelp det er ønskelig at Lions bidrar med. Det ble i den anledning arrangert en dugnadsweekend med sosialt samvær for Lionsmedlemmer i mai d.å. Det fremmes ikke forslag for distriktsmøtet i år om at dugnadsarbeid og annen hjelp til Camp Hudøy skal bli en distriktsaktivitet i år, men aktivitetsleder Eva Jensen (AC) arbeider med å utvikle samarbeidet videre og vi håper med dette at prosjektet vil vokse seg til en distriktsaktivitet etter hvert. Ungdomsleir «face2face» gjennomført i juli 2011 til 20 i stil Klubber i sone 4 med LC Oslo/Nordstrand som hovedansvarlig arrangerte en meget vellykket og godt gjennomført ungdomsleir «Face2Face» hvor klubber i distriktet også inviterte og betalte kostnadene for å hente to ungdommer fra vårt skoleprosjekt i ithemba Labantu som fikk delta på leiren. En stor takk til leirkomiteen og alle klubber som bidro til at leiren kunne gjennomføres. Tegnekonkurransen (Lions fredsplakat konkurranse i samarbeid med FN) Det har vært større «salgsaktivitet» på skolene fra flere klubber enn tidligere år. Det har resultert i stor deltakelse. Mange flotte tegninger ble levert inn. Distriktets vinner ble hedret på distriktsmøtet. Forebyggende arbeid mot narkotika og rusavhengige midler «Det er mitt valg» har hatt et fantastisk oppsving i vårt distrikt i år. Klubber i sone 1, sone 4 og sone 7 har utmerket seg spesielt i dette arbeidet. Resultatet med ca 370 lærere på kurs (tilsvarer 17 kurs) og 19 lærere på oppfriskningskurs er godt over det måltallet vi trodde på. Spesielt takk for innsatsen til klubbene, Nordstrand, Lilleaker og Rykkin. «Tulipanaksjonen» Vårt distrikt har aldri vært blant de beste distriktene på å skaffe inntekter til tulipanfondet. Dette fondet er viktig for klubbene som kan søke om tilskudd til lokale ungdomsprosjekter og som er med på å finansierer en del av «Det er mitt valg». Resultatet i år var dårligere enn i fjor, kun litt over tulipaner. En honnør til LC Oslo Slemdal som bestilte av disse alene. 3 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011 Side 5

8 Verdenspresidenten på besøk i vårt distrikt Den 26. mars var årets verdenspresident i Oslo. Vårt distrikt var vertskap og han fikk bl.a. besøke Operasjon Ved. Det ble arrangert en egen utkjøring på formiddagen slik at han fikk oppleve denne fine aktiviteten på nært hold sammen med Lions venner. Senere på dagen besøkte han Lions førerhundskole og deretter ble det arrangert et møte hvor det var samlet mange presidenter og Lionsmedlemmer både fra vårt eget og andre nærliggende distrikter. Han fikk også audiens hos Lions Norges høye beskytter HM Kong Harald. Møtet med verdenspresident Wing-Kun Tam gav inspirasjon og motivasjon til fortsatt innsats for Lions uansett hvilket nivå man arbeider på. Treplanting Verdenspresidentens hjertesak, treplanting for å gjøre vår klode grønnere, er også fulgt opp av vårt distrikt. Distriktet hadde en beskjeden målsetting om å plante 250 trær. Resultatet ble trær som ble plantet i Afrika. Dette prosjektet ble gjennomført i samarbeid med vår tidligere ungdomspris vinner Anne Louise Hübert og hennes prosjekt «Aid In Meeting». Stor pengegave til vårt distrikt En privat donor har gitt distriktet en gave på kr 10 millioner som er øremerket for å hjelpe vanskeligstilte barn og ungdom. Pengene står allerede på bankkonto og det er vedtatt at man kan bruke avkastningen (rentene) til å gjennomføre forskjellige prosjekter for målgruppen. Et pilotprosjekt settes i gang i Bærum og en egen komite blant klubbene i Bærum (i sone 7) er opprettet. Dette prosjektet skal i første omgang ha en varighet på ett år og skal deretter evalueres. Resultatet av denne evalueringen vil vise om vi kan gå videre med tilsvarende prosjekt i andre deler av distriktet. Vi retter i denne anledningen en stor takk til vår donor Arne Thorvaldsen og hans familie. Endringer i distriktsorganisasjonen Sponsorvirksomhet Som en konsekvens og videreføring av pengegaven ser styret at det er mulig å gjøre Lions attraktiv som mottaker av slike gaver og som søker til pengegaver og donasjoner fra stiftelser/legater, firmaer og privatpersoner. Styret har derfor opprettet en stilling som sponsorsjef for distriktet. Forrige års distriktsguvernør Geir Hindahl har påtatt seg denne oppgaven. Lykkes dette sponsorarbeidet vil det gi oss muligheten til å skaffe penger til større satsinger for å kunne inngå langsiktige avtaler i forbindelse med hjelpeprosjekter overfor gruppen «Vanskeligstilte barn og ungdom» i hele distriktet, men også gjøre det mulig å styrke/hjelpe klubbene med å satse bl.a. på hjelp til eldre og demente med langt større og profesjonell styrke enn vi klarer i dag. Produktutviklingskomite (PUK) Styret besluttet i høst å opprette en produktutviklingskomite (PUK) som fikk som oppgave å se på om vi arbeider hensiktsmessig i forhold til våre planer og mål og om vårt hjelpearbeid er tilpasset dagens moderne samfunn. I tillegg har PUK fått i oppdrag å vurdere om vi fremstår som en attraktiv samarbeidspartner for eventuelle sponsorer. Komiteen har vært ledet av 1. Visedistriktsguvernør Tore G. Hovde. Komiteen har hatt regelmessige møter og arbeidet har vært svært fruktbart. Komiteen har kommet med forslag til, og har utarbeidet helhetlige programmer for å hjelpe vanskeligstilte barn og ungdom, samt eldre mennesker som trenger hjelp. Februar 2012 Jan Fachenberg Distriktsguvernør 4 Referat fra distriktsrådsmøte nr august 2011 Side 6

9 Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Bærum, Foreløpig rapport fra DG til Distriktsmøtet 2013, lørdag Rapporten gir et bilde av hva vi har arbeidet med i Lionsåret Medlemssituasjonen. I Løpet av året har vi fått et nytt medlemsregister. Det har derfor vært vanskelig å finne de riktige tallene pr. 1. juli Pr. 20 februar hadde vi 1014 medlemmer. Det har sluttet 29 medlemmer p.g.a. dødsfall eller av andre årsaker. Det er rekruttert 40 nye medlemmer i den samme perioden eller 11 medlemmer flere enn det har sluttet. Dette vitner om god rekruttering blant klubbene. Det er meget gledelig. For å gjøre bilde komplett må vi ta med at vi har lagt ned 3 klubber med til sammen 43 medlemmer: LC Ullern, LC Momentum og LC Futura. Utsiktene fremover er slik at distriktet har 7 klubber med til sammen 98 medlemmer hvor gjennomsnittsalderen er høy og alle klubbene har 15 eller færre medlemmer. Risikoen for at disse klubbene vil forsvinne de neste årene er høy. Antall medlemmer vil da kunne bli redusert til under 900 medlemmer Struktur. Våre klubber er små: 15 % har15 eller færre medlemmer 30 % har 20 eller færre medlemmer 55 % har 25 eller færre medlemmer Prosjekt «Ny start», en undersøkelse av klubber i Europa og verden indikerer at større klubber har større sjanser for å overleve enn små. En egnet størrelse på en klubb i Norge og vårt distrikt mener vi bør være 30 eller flere medlemmer. Vi har lagt planene om å starte nye klubber på is, og isteden oppfordre distriktets klubber om å samarbeide eventuelt slå seg sammen. De stedene hvor vi er underrepresentert oppfordres klubbene til å gjennomføre vervekampanjer. Lions Club Kolsås. E-post: Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen. Telefon: Side 7

10 Antall soner i distriktet er redusert til 4, 3 soner i Oslo og 1 sone i Bærum. I Oslo følger vi bydelsgrensene. Dette øker mulighetene for tettere sonearbeid, og bedrer mulighetene for samarbeid med bydelene. Fremtidige konsepter vil antagelig kreve resurser som er større enn det en enkelt klubb kan klare å gjennomføre. Kfr. konseptet «Vanskeligstilte barn og unge». Organisasjonsendring. Sonelederne er nå en linje funksjon, d.v.s. klubbpresidentene rapporterer til soneleder som igjen rapporterer til DG. Dette gjør kommandolinjene og ansvaret klarere. Sekretariatet er utvidet til å omfatte alle hjelpefunksjonene med unntak av GLT og IR. Prosjekt 2014 foreslår at også GMT skal være en egen funksjon neste år. Lionsskolen. «Kunnskap er lett å bære!» «Kjenn Lions». Revidert og forbedret ut gave er klar. Soneleder og klubbene kan kontakte GLT dersom de ønsker å gjennomføre dette kurset i klubben eller i sonen, eller dere kan gjøre det selv. President/styreopplæring. Arrangeres over 2 x 2 kvelder ble gjennomført i mai og igjen i september Det er planlagt nye kurs i april Sonelederopplæring. Kurs på kvelder ble gjennomført i mai Nytt kurs er planlagt til mai Lederkurset. 5 kvelders kurs ble gjennomført i januar. Neste kurs blir arrangert høsten Det er arrangert 5 kurs til nå med til sammen ca. 80 deltagere. 3 personer fra vårt distrikt har deltatt på Leadership Institute. Annet. Det er gjennomført sekretær og kassererkurs i mai Kursene vil bli gjentatt i mai Produkt utvikling. Konseptet «Vanskeligstilte barn og unge» er ferdig. Konseptet har fungert i Bærum i ca. 3 år. Introduksjon i Oslo har begynt under ledelse av IPDG Jan Fachenberg. Arbeidet med å hjelpe barn fra vanskeligstilte familier reiser endel problemstillinger. Vi har derfor i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus utarbeidet en Master oppgave for studentene. Oppgaven skal belyse hvordan statlige, kommunale og frivillige organisasjoner kan utfylle hverandre. Flere studenter har meldt sin interesse for oppgaven. Professorer er i gang med utvelgelsen av egnede studenter. Vi håper at dette kan åpne for et tettere samarbeid med universiteter og høyskoler. Et slikt samarbeid vil gi Lions dyptgående kunnskaper som bl.a. kan brukes i vår informasjonsvirksomhet. Vi har også foreslått at NSR Nordisk Samarbeidsråd blir orientert mer i retning av forskning og utvikling. En doktorgrad til eksempel, vil gå over flere år og være resurskrevende ca. kr pr. år, og bør derfor være nordiske samarbeidsprosjekter. 2 Side 8

11 Et nytt konsept for ungdom år er nesten ferdig, og vil bli diskutert i ulike fora. Konseptet vil kunne resultere i at flere yngre mennesker blir Lions medlemmer. Vi har flere forslag til nye konsepter i vår idebank. Sponsorvirksomhet Mange av våre fremtidige konsepter vil være resurskrevende. Det vil derfor være nødvendig med økonomisk støtte fra kilder utenfor Lions: bedrifter, fonds og ikke minst fra offentlige tilskuddsordninger som bl.a. departementer og kulturråd. For å ta del i moderne hjelpearbeid må det tenkes nytt. Hvert år deles det ut store summer i tilskudd til foreninger og organisasjoner i Norge. Noen Lions klubber har med hell søkt stiftelser og legater, men Lions er ikke godt nok representert her. For å få tilslag på midler kreves innsikt og kunnskap, kfr. produktutvikling og samarbeid med høyskoler og universiteter. Ledet av PDG Geir Hindal og basert på retningslinjer fra styret i 104 H, er det satt i gang arbeid med å bygge opp en kvalifisert komite og et system med økonomisk evne til å etablere og drive fremtidsrettet hjelpearbeid. Komiteen har utarbeidet: Retningslinjer og mandat for komiteen og sponsorarbeidet, sponsorkontrakt med verdivalg og forhold rundt gjenytelser, retningslinjer for sponsor arbeid i distriktet. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før konseptet sendes på høring. Ungdomsutveksling. 6 ungdommer er sendt på ungdomsleir til utlandet. Normalt har distriktet sendt ut ungdommer. Det er altså ønskelig med flere. Tulipanaksjonen. Tulipanaksjonen i år har resultert i ca tulipaner, opp fra ca tulipaner eller ca. 16% økning. Dette er vi godt fornøyd med! Det er laget en blomstervase med emblemer beregnet for bedriftsmarkedet. Konseptet er presentert på nettet. «Det er mitt valg». Det er i distriktet arrangert 10 kurs. Pr. september var det registrert 130 deltagere. Ved slutten av året vil vi antagelig ha ca. 250 lærere på kurs. Vi har fortsatt midler i distriktet til flere kurs. Tegnekonkurransen. 16 ungdommer har deltatt i tegnekonkurransen. Vinneren er Selma Lou Reinhart, klasse 7b Nøklevann skole. LC Bøler har formidlet tegningen. Månedsbrevene. Månedsbrevene har vært temaorientert, og gir en god indikasjon på distriktsstyrets ulike aktiviteter i året som er godt, og som indikerer områder som fortsatt bør ha distriktsstyrets oppmerksomhet. 3 Side 9

12 Temaene som er berørt i månedsbrevene er: Holdninger, kunnskap, linje/stab, våre aktiviteter, struktur i klubber soner distrikter, prosjekt 2014 og fellesaktiviteter. Utsiktene fremover. Distriktet og hele landet står foran en rekke utfordringer, først og fremst rekruttering av nye medlemmer. Riktig struktur i organisasjonen er en viktigforutsetning for suksess. Prosjekt 2014 er et strukturprosjekt. Hvis prosjektet mot formodning skulle falle under avstemningen på riksmøtet, må organisasjonen allikevel struktureres annerledes. Temaene i månedsbrevene bør være gjenstand for oppfølging. Tore G. Hovde DG _ 4 Side 10

13 Side 11

14 Side 12

15 Side 13

16 Side 14

17 Side 15

18 Side 16

19 Side 17

20 Side 18

21 Side 19

22 Side 20

23 Side 21

24 Side 22

25 Side 23

26 Side 24

27 Side 25

28 Side 26

29 Side 27

30 Side 28

31 Side 29

32 Side 30

33 Side 31

34 Side 32

35 pt Lions Club Oslo/Nordstrand Til distriktsmøtet H FORSLAG N O RD ST RAN D A LLSP O RT G R U P P E B LI R E N D I 5T RI KTSA KT IV IT ET Nordstrand Allsportgruppe er en gruppe på lik linje med fotball- og håndballgruppa i Nordstrand lf. Det er et tilbud til alle barn og unge med nedsatt funksjonshemming. Dog er de aller fleste utviklingshemmet på en eller annen måte. Allsporten startet opp med i underkant av ti medlemmer, og nå snart ti år senere er det rundt 70 medlemmer. Alderspennet er fra seks til itt over tyve år. et manglende idrettslig tilbud utviklingshemminger. Etableringen skjedde i samarbeid med Nordstrand lf. Gruppen ble startet som en følge av for barn med i uken hvor det ble lagt vekt på basistrening og ballspill. I dag har Allsporten fire treningstimer på mandager hvor De første årene bestod tilbudet kun av en time trening medlemmene er inndelt i grupper etter alder og ferdigheter. Da er det basistrening i regi av fysioterapeut/trener. På onsdager har Allsporten håndballtrening og på torsdager er det fotballtrening. Allsporten er med på flere cuper og turneringer i løpet av året, og arrangerer selv et friidrettsstevne hver vår - Løvelekene. I løpet av alle disse årene har Allsporten også arrangert sosiale turer og treff. Allsporten har et godt omdømme, og hvert eneste år kommer det nye medlemmer. Fra en situasjon hvor de fleste medlemmene kom fra Nordstrand og nærmiljøet, har Allsporten nå medlemmer fra mange bydeler i Oslo. Av medlemmene kommer 1/3fra Nordstrand Bydel. Mye av vår suksess ligger i det å ha voksne og pedagogisk dyktige trenere. Trenerlønninger er vår største utgiftspost, men Allsportgruppens ledere er helt sikre på at det er en nødvendig kostnad. Uten våre dyktige trenere, hadde Allsporten aldri vært der de er i dag. De siste årene har Allsporten også fått flere fremmedspråklige medlemmer. Dette setter Allsporten ekstra pris på. Unge mennesker med utviklingshemming slutter ikke i et idrettslag uten en veldig god grunn. Heldigvis fortsetter de uansett hvor gamle de blir. Dette skaper god inkludering og sosiat tilhørighet. Allsporten vil fortsette å vokse i årene som kommer. Her kommer de unge til og få eldre slutter... prioritert må1, er at Allsporten kan fortsette å gi et tilbud til alle som henvender seg. Hittil har de klart det, men det kan bli en utfordring fremover. Mye av utfordringen ligger i det Økonomiske. Treningsavgiften dekker mye, men Allsporten ser seg nødt til å henvende seg til Et Side 33

36 Lions Club Oslo/Nordstrand de instanserforeninger og lignende som har mulighet til å bidra med støtte og hjelp. Gruppen finansieres for det meste av treningsavgift som den enkelte betaler. Pr i dag er treningsavgiften kr 1900 pr år, hvorav kr 100 skal dekke deltagelse på Løvelekene. I budsjettet for 2012 dekket treningsavgiften 65 % av inntektsbehovet på kr pr år. lnntektene skal dekke trenerkostnader som utgjør 75 yo, turneringsavgifter og annet for å drive gruppen på en god og forsvarlig måte. Utfordringen er å skaffe de resterende 35 % av inntektsgrunnlaget. 12OL2 har gruppen mottatt fra Oslo kommune kr og Nordstrand Bydel (frivillighetsmidler) kr ,-. Beløpene fra begge instanser er kun engangsbeløp og det må søkes årlig støtte. I tillegg har enkelte Lionsklubber støttet vår aktivitet med ulike beløp. Dette også basert på enkeltstående søknader. Det må nevnes at både LC Oslo/RustadLambertseter (spesielt i forbindelse med Løvelekene) og vår klubb har vært faste økonomiske støttespillere og en garantist for videre drift. Ønsket er å sikre videre drift med litt mer faste økonomiske rammer. Dette kan også bidra til å vurdere å øke aktivitetsnivået på litt lengre sikt. I og med at Allsporten har medlemmer fra hele Oslo, fremmes dermed forslag at Allsporten blir en distriktsaktivitet. Hver klubb i distriktet forplikter seg til en innbetaling på kr 1.500,- pr år over en fem års periode. Støtter alle klubbene i distriktet aktiviteten, betyr det ca kr i sikre inntekter som gjør at gruppen får en trygg økonomisk base i denne perioden. L2. januar 2Ot3 På vegne av styret i Lions Club Oslo/Nordstrand Tore Lyngu President Side 34

37 Terje Skudvig Distriktssekretær 104 H Lindhaugsvingen 12 F 1363 Høvik Sendt via e-post Oslo, 30.januar, 2013 Krisesenter for barn, Auce, Latvia Søknad om distriktsstøtte til prosjekt Innledning Lilleaker har i flere år støttet et krisesenter for barn i Auce som ligger 10 mil sørvest for hovedstaden Riga i Latvia. Det er stor fattigdom i området og veldig vanskelige sosiale og økonomiske forhold for mange familier. Det er stor arbeidsledighet, barnerike familier og mye alkoholmisbruk. Krisesenteret er et tilbud til barn på bespisning, leksehjelp, dagsenter, tilgang til psykolog og overnatting i tilfelle vold i hjemmet. Krisesenteret er et reelt tilbud til barn i krise. I Latvia er det lovfestet med et varmt måltid om dagen. Skolene er pålagt å ivareta dette. Dersom foreldrene ikke kan betale egenandelen på 1 LAT (11 NOK) blir barna utelatt fra bespisningen på skolen. Disse får mat på krisesenteret. For tiden er det 113 barn ved krisesenteret. Senteret gir barna mulighet for en mer konstruktiv fritid etter skolen med voksenkontakt, næringsrik mat og læring med leksehjelp fra frivillige. De har også et eget prosjekt for funksjonshemmede som får fysisk og psykisk adferdshjelp. LC Lilleaker har siden 2006 støttet krisesenteret med vedlikehold av senterets bygning og har gitt noe driftsstøtte. Klubben har nå etablert et prosjekt for å hjelpe til med å rette opp resten av det bygningstekniske forfallet som bl.a. store taklekkasjer, råttent gulv og behov for inn- og utvendig oppussing. Gjennomføringen av arbeidet blir basert på kontrakt mellom senteret og lokal entreprenør. For å få hjelp til å dekke kostnadene søker derfor LC Lilleaker om å få godkjent prosjektet som et distriktsprosjekt på distriktsmøtet i april. Hvis alle klubber er med, betyr dette en engangsinnbetaling på ca kr (estimat) for hver klubb. Prosjektet kan da presenteres på distriktsmøtet. Hvis søknaden ikke blir godkjent, ber vi om likevel å få presentere prosjektet med oppfordring til klubbene om støtte uten at det blir et distriktsprosjekt. Lions Club Oslo/Lilleaker. E-post: Hjemmeside: Postboks 31, 0216 Oslo. Side 35

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer