THE HEAT IS ON - Innovasjon i fjernvarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THE HEAT IS ON - Innovasjon i fjernvarme"

Transkript

1 UNKNOWN A1 / open seating THE HEAT IS ON - Innovasjon i fjernvarme

2

3 Innovasjon Felles språk A nearly universal obstacle for innovation success is that people have pervasive misunderstandings about what innovation is, where it comes from, and even how to define, measure, foster, or reward it. With fundamentals like these all up for grabs, it's amazing that innovation ever occurs. Jay Doblin ( ) 3

4 Innovation is the process of creating and delivering new customer value in the marketplace. Carlson & Wilmot The ability of individuals, companies, and entire nations to continously create their desired future. John Kao 4

5 Definisjon: Innovasjon i fjernvarme Introduksjon av noe nytt som skaper verdi og framtid for fjernvarmeaktørene, kundene og samfunnet.

6 Hvorfor innoverer ikke alle virksomheter? 96% mislykkes

7 Innovasjonsdimensjoner Volum av innovasjonsinnsats de siste 10 år Produkter/ tjenester Strategiske konsepter Løsninger Salgskanaler Merkevare/ design Kjerneprosesser Sourcing/ distribusjon Organisering/ angrepsvinkel Marked Nettverk/ allianser Kundeopplevelse Inntektsmodell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESS FORRETNINGSMODELL

8 Innovasjonsdimensjoner Mindre enn 2% av innovasjonsinnsatsen skaper 90% av verdiene. Produkter/ tjenester Strategiske konsepter Løsninger Salgskanaler Merkevare/ design Kjerneprosesser Sourcing/ distribusjon Organisering/ angrepsvinkel Marked Nettverk/ allianser Kundeopplevelse Inntektsmodell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESS FORRETNINGSMODELL

9 En palett av muligheter Forretningsmodell Markedstilbud Løsninger Prosesser Verdioppfattelse

10 MARKEDSTILBUD Produkter/ tjenester Kundeopplevelse Kunder MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE FORRETNINGSMODELL

11 Hvor er det store markedet av kunder som ikke betjenes i dag?

12 MARKEDSTILBUD Amazon solgte 1 million Kindles, bare i desember Halvparten av alle bøker solgt hos Amazon er en e-book Produkter/ tjenester Strategiske konsepter Salgskanaler Sourcing/ distribusjon Inntektsmodell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESS 12 FORRETNINGSMODELL

13 Hvordan skal fjernvarmeaktørene fortsatt eie verdikjeden, når ny teknologi lager åpne plattformer ut mot kundene?

14 VERDIOPPFATTELSE Salgskanaler Merkevare/ design Kundeopplevelse VERDIOPPFATTELSE

15 Hva er fjernvarmens omdømme?

16 PROSESSER OG STRUKTUR Produkter/ tjenester Løsninger Kjerneprosesser MARKEDSTILBUD PROSESSER OG STRUKTURER

17 Hvilken ny teknologi vil være best til effektivisering av fjernvarmens kjerneprosess?

18 PROSESSER OG STRUKTUR COMPANIZATION To selskaper i ett. Et kommersielt og et Non profit. Non profit eier 10% av det kommersielle og velger 50% av styret. Løsninger Kjerneprosesser Sourcing/ distribusjon Organisering/ angrepsvinkel MARKEDSTILBUD PROSESSER OG STRUKTURER

19 Hvordan kan fjernvarmen flytte produksjonen nærmere sluttbrukeren?

20 FORRETNINGSMODELL Rolls Royce solgte høykvalitetsprodukter med marginal fortjeneste med en tilbakebetaling på 17 år. Rolls Royce innoverte en ny forretningsmodell hvor de nå selger flytimer i stedet for motorer og deler. Denne forretningsmodellen står i dag for 50% av salget og 80% av fortjenesten. Løsninger Sourcing/ distribusjon Kunder Inntektsmodell MARKEDSTILBUD PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL

21 Hvilken forretningsmodell for nye anlegg, vil skape en vinn-vinn situasjon for både kunde og leverandør?

22 All the music all the time We re excited to announce that we ve now welcomed 2.5 million paying subscribers. Thanks everyone! Freemium business model Omsetter for 3 milliarder SEK Produkter/ tjenester Salgskanaler Inntektsmodell Kundeopplevelse Sourcing/ distribusjon Kunder MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL

23 Hva er freemium-modellen i framtidens fjernvarmeleveranse?

24 Innovasjonsnivåer Nye brukere EVOLUSJON RADIKAL Eksiserende tilbud Nytt tilbud INKREMENTELL EVOLUSJON Eksisterende brukere

25 Rapport fra prosjektet legges ut på

26 Prosessen 1. Avklare 2. Lytte 3. Skape 4. Levere Workshop Retning Utforske Workshop Fange Peke ut Workshop Skape Utdype Plante Teste Forbedre Levere Avklarings- Workshop Prosessdesign Intervju med eksperter Intervju med sluttbrukere Enovas kunnskapsbase Litteratur og nettsøk Workshop Fange (beste praksis) Prosessdesign basert på Lyttefasens innsiktsarbeid Workshop Skape (en Idéprosess) Utdype og konkretisere resultater fra idéprosessen Testing og verifisering av Skapefasens idéplattformer. Forbedring og forfining av resultater etter tilbakemelding fra eksperter og sluttbrukere. Presentasjon for Enovas prosjektteam og andre interessenter

27 MÅLBILDE: 1. Avklare Prosjektet skal påpeke en eller flere mulighet(er) for innovasjon, som inspirerer fjernvarmebransjen og samtidig motiverer Workshop Retning brukerene, slik at fjernvarme blir det foretrukne valget for varme der hvor fjernvarme tilbys. Prosjektet begrenser seg til å handle om det som bransjen/markedet selv kan påvirke. Resultatet skal også være relevant for Enovas kjernevirksomhet og program for fjernvarme

28 Fjernvarme 1.0 Bakgrunn og status Fjernvarme er bygget ut eller under utbygging i de store byene. Lav lønnsomhet i dagens fjernvarme Moden teknologi, men også elementer av teknologiutvikling i fjernvarme Lavere varmebehov i fremtidens bygg Smarte termiske nett og tredjepartstilgang et kommende tema Omdømme i lys av tilknytningsplikt og fornybar andel?

29 Innovasjonseksempler fra dagens fjernvarmebransje Rock Energy AS Dypgeotermisk Akershus EnergiPark Storskala solfanger for fjernvarme

30 Hva er fjernvarme 2.0?

31 LYTTE: Noen av de jeg har snakket med BRUKERE / KUNDER EKSPERTER

32 Syv innsikter fra intervju og research 1. Det er et visst gap mellom leverandørens (eksperten) intensjon og brukerens behov. 2. Fra regulering og støtte - Til muligheter lengre ned i verdikjeden. 3. Norsk fjernvarmebransje mangler en distinkt forståelse av egen kjernekompetanse. 4. Trendene er mange og fragmenterte 5. Å utfordre fjernvarmebransjens etablerte sannheter vil skape nye muligheter 6. Det er et visst gap mellom hva kundene ønsker og hva fjernvarmen tilbyr 7. Det oppstår et slags kraftfelt av motsetninger

33 4 kilder til ny innsikt Etablerte sannheter Kjernekompetanse Kundeinnsikt Trender og diskontinuiteter

34 ETABLERTE SANNHETER Pris: Kundene vil ikke betale mer for det grønne alternativet (les: fjernvarmen) Ansvar: Fjernvarmeleverandøren stopper ved husveggen Infrastruktur: Man deler ikke på sine nett (fra grøft til teknisk infrastruktur) Format: Fjernvarme selges som kwh 34

35 KJERNEKOMPETANSE Kjernekompetansen ligger i forståelsen og utnyttelsen av lokale forhold, i alt fra brensel til kundeanlegg. 35

36 KUNDEINNSIKT HVEM Driftselskaper og andre tjenesteleverandører som leverer opp i mot bygninger. Stillinger/roller som planleggere, utviklere, entreprenører og andre rådgivere. HVA Det er et behov for insitamenter for mer samhandling mellom (smarte) nett og bygg (Δ T) Kunden etterspør termisk komfort (inkl. kjøling), som er mer enn effektive kwh HVOR Det må bli rimeligere nett og varmeanlegg Helhetlig prosjektering av system Bransjen må utnytte momentum med nasjonal innføring av AMS Energilager Sentral vs. lokal produksjon Optimalisering vs. energitetthet En innsikt som redefinerer kombinasjonen av: Hvem (målgruppe, segment) Hva (udekket behov, nytte, fordel) Hvorfor (hva står i veien for utvikling) Forbedre noens tilværelse på en måte som identifiserer nye viktige områder og/eller en mulighet for nye spilleregler.

37 Pris & komfort Innemiljø 36% Globalt miljø 28% Driftskostnader 50% Investeringskostnader 26% Kilde: Prognosesenteret Future Living III

38 TRENDER OG DISKONTINUITETER Fra en monopolistisk situasjon til et mer konkurransepreget marked, hvor flere aktører kommer inn i verdikjeden og tilbyr tjenester. Alt fra teknisk kompetanse til infrastruktur. Her vil det handle om å eie eller dele på en størst andel av verdikjeden. Kunden går fra en grønn bevissthet til en grønn kompetanse. Noe som stiller større krav til innsalgs/bestillingsprosessen, men samtidig en mulighet for å selge tjenester forbundet med å redusere heft og plunder, fordi kundene vet hva dette har å si, samtidig som de kostnadseffektiviserer slikt personell i egen organisasjon. Endring fra teknisk drift og styring til mer teknisk automatisering (AMS og Smarte termiske nett) og integrasjon ( the internet of things ) Det foregår en stille IT revolusjon på mange fronter i samfunnet, som også vil berøre fjernvarmebransjen. 38

39 Produkter/tjenester MARKEDSTILBUD Strategiske konsepter Løsninger 39

40 Smart Sentral - din virtuelle vaktmester Ferdig varme og full komfort som produkt. Oversikt over energiforbruk & optimalisere forbruket via lev. styring. FV leverer Smart Sentral som komplett anlegg, (investeringen inne i forbruksfakturaen). Kunden spesifiserer sine behov via en kravspekk/bestilling: X C 0 i rommet differensierte rom. Tidsstyring av varme/kjøling Sparing vs. komfort Programmeres til å f.eks. Starte oppvaskmaskin/ vaskemaskin på tidspunk hvor energiprisen er lav.. Synlig og lekkert design på komponenter. App (smarttelefon/nettbrett) som brukergrensesnitt Fjernvarmeprisen blir differensiert (smartere styring natt/dag/formiddag) Smartsentral kan også programmeres til å være en reguleringskunde for å jevne ut effekttopper. Behovstyring av ventilasjonsanlegg (styre ventilasjon til å starte på f.eks.50% istedet for 100% om morgenen) Produkter/ tjenester Strategiske konsepter Løsninger Sourcing/ distribusjon Organisering/ angrepsvinkel Kunder Kundeopplevelse Inntektsmodell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL

41 Fjernvarmepakken FV-leveranse (kwh) Installasjon av anlegg i bygg. Sekundærnett finansiert av netteier (løpende kwh-pris) Drift og vedlikehold Standardløsninger call senter Hvitevarer som del av FV-pakke, gjennom et samarbeid med aktører i elektronikkbransjen Produkter/ tjenester Løsninger Salgskanaler Sourcing/ distribusjon Organisering/ angrepsvinkel Kunder Nettverk/ allianser Kundeopplevelse Inntektsmodell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL

42 Salgskanaler VERDIOPPFATTELSE Merkevare/design Kundeopplevelse 42

43 Opprinnelsesgarantier Salgskanaler Merkevare/ design Kunder Nettverk/ allianser Kundeopplevelse Inntektsmodell VERDIOPPFATTELSE FORRETNINGSMODELL

44 PROSESS & STRUKTUR Kjerneprosesser Sourcing / distribusjon Organisering/angrepsvin kel 44

45 Fjernvarmelosjen Fjernvarmelosjen (infrastruktur). Samarbeid om graving, felles koordinering/planlegging av utbygging, felles måling (portal) Salgskanaler Sourcing/ distribusjon Organisering/ angrepsvinkel Nettverk/ allianser Kundeopplevelse Inntektsmodell VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL

46 FORRETNINGS- MODELL Kunder Nettverk / allianser Inntektsmodell 46

47 EN KANVAS Å EKSPERIMENTERE MED KUNDE- FORHOLD NØKKEL- PARTNERE AKTIVITETER NØKKEL- VERDI- FORSLAG KUNDE- SEGMENT(ER) NØKKEL- RESSURSER KANALER INNTEKTS- KOSTNADS- STRUKTUR STRØMMER 47 Business model generation (2010) Alex Osterwalder

48 FORRETNINGSMODELL TOTAL TERMISK KOMFORT Da er alt klart for vår nye lille prins. Stabil og god temperatur og ikke minst utluftning. Samtidig som det er 100% fornybart. Deilig! - Førstegangspappa 32 år Produkter/ tjenester Strategiske konsepter Løsninger Salgskanaler Merkevare/ design Kjerneprosesser Sourcing/ distribusjon Organisering/ angrepsvinkel Kunder Nettverk/ allianser Kundeopplevelse Inntektsmodell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL

49 TOTAL TERMISK KOMFORT Facility management Rørleggere Automatikere / SRO Elektrikere / installasjon PARTNERE Salg og markedsføring. Utbygging og drift AKTIVITETER NØKKELRESSURS ER NØKKEL- NØKKEL- Driftskompetanse Finansiell kompetanse (hedging av risiko VERDIFORSLAG Total Termisk Komfort Varme og kjøling Drift av kundens anlegg Kunden leaser anlegg av lev. Termisk komfort, uansett vær KUNDE- FORHOLD En leverandør å forholde seg til. KANALER Appstore Nett Kundesenter AMS KUNDESEGMENT(ER ) Kunder som ønsker å outsource drift av anlegg. Offentlig: Kommune Skoler Privat: BRL INNTEKTS- KOSTNADS- STRUKTUR Finansiell sikring Sikre pris/volum risiko for produksjon av varme (vær) Økte lønns- og utstyrskostnader. Innstallasjon Komfort til avtalt pris (fast) Prise service og drift Ta kundens risiko for variasjon i utetemperatur og dermed oppsiden når den kommer STRØMMER

50

51 FORRETNINGSMODELL 100% REN ENERGI Produkter/ tjenester Merkevare/ design Kjerneprosesser Nettverk/ allianser Kundeopplevelse Inntektsmodell MARKEDSTILBUD VERDIOPPFATTELSE PROSESSER OG STRUKTURER FORRETNINGSMODELL

52 100% REN ENERGI NØKKELPARTNERE Andre varmeleverandører i nettet Fleksible kunder NØKKELAKTIVITETER Varmelagring /akkumulering Redusere spisslastbehov Kontinuerlig forbedringsprog. NØKKEL- RESSURSER Fornybare energikilder Effektiviseringsprosesser VERDIFORSLAG 100% Ren Energi KUNDE- FORHOLD Garantiordninger. Lange kontrakter KANALER Energimerket Miljøfyrtårn Web Utbyggere Arkitekter KUNDESEGMENT(ER ) Miljøbevisste kunder. Privat: BRL High End Næring: Miljøfyrtårn Energimerket Offentlig: Kommune Skoler Sykehus INNTEKTS- KOSTNADS- STRUKTUR Dyr spisslast Økte investeringer i produksjonsanlegg Fastpris pr. Kvm Månedlig fakturert STRØMMER

53 Fjernvarme 3.0 Varme Kjøling Drifte kundens anlegg Varmepumpe Kjøletårn (dumping) + Total termisk komfort Vann Varme Ventilasjon Effektivitet Plusshus Media m.m.

54 For å skape mer vekst i norsk fjernvarmebransje, må man skape mer innovasjon innen FORRETNINGSMODELL MERKEVARE STRATEGI + Kontinuerlig forbedring av teknologi og økonomisk effektivitet

55

56 Takk for meg! Mads Bruun Høy

57 FORRETNINGSMODELLER TO-SIDIG FREEMIUM

58 To-sidige forretningsmodeller Leverandører & Partnere EKSEMPLER Plattform Inntektsstrøm Inntektsstrøm Kunder / Brukere Stadig flere ser verdien av å eie kunderelasjonen og skape en plattform for 3.partsleverandører To-sidig [FJERNVARMEN] En-sidig 58

59 IDE FORRETNINGSMODELL HVA Strategisk allianse, med tosidig forretningsmodell. Verdiforslaget er Effektiv og rimelig konvertering av el-baserte næringsbygg og boligsammenslutninger HVORDAN Det største markedet i byer, er alle de som fortsatt ikke har fjernvarme. Derfor kan det være lurt å se på hvordan man på den meste kostnadseffektive måten, kan få til konvertering av el-baserte næringsbygg og større boligsammenslutninger (blokk/bygård og borettslag). Og gjør det tilkoblingsklart for nettleverandør (fjernvarme) evt. lokale varmeforsyninger (punktanlegg). HVEM Et åpent innovasjonsprosjekt for flere aktører (VVS, Elektro og Varmeleverandør). Hensiktsmessig med stor fjernvarmeleverandør i midten av alliansen. Kan Enova stimulere oppstart av dette markedet gjennom å gi anleggsbidrag?

60 TEKNOLOGI AKKUMULERING ABSORPSJONSTEKNOLOGI TEMPERATURNIVÅ og ΔT (Delta T)

61 FORSLAG TEKNOLOGI HVA Et prosjekt som skal svare på hvordan kan xx-teknologien bidra til en mer lønnsom fjernvarmeleveranse? HVORDAN Samarbeide med et tverrfaglig team fra SINTEF/NTNU for å avdekke muligheter til teknologiene som dette innovasjonsprosjektet spesielt har pekt på. Ikke som et langvarig forskningsprosjekt, men heller et aksellerert mulighetsstudie eller lignende. AKKUMULERING TEMPERATURNIVÅ og ΔT (Delta T) ABSORPSJONSTEKNOLOGI HVEM Enova i samarbeid med SINTEF/NTNU.

62 KOMMUNIKASJON & MERKEVAREKAMPANJE

63 A brand is a promise made and kept - David Aaker Building Strong Brands (1996) Funksjonelle fordeler Emosjonelle verdier

64 IDE FELLES MERKEVAREBYGGING HVA En nasjonal kampanje som bygger merkevaren til fjernvarmen som fornybart og fremtidsrettet energiprodukt HVORDAN Utlyse en konkurranse blant de beste PR og merkevarebyggingsbyråene i Skandinavia, for å sikre å man får de beste hodene til å bygge kampanjen. Kampanjen kan både innholde innholdsbaserte inspirasjonsfilmer, kronikker, artikler, reklame, annonser, strategier og engasjerende kampanjer i sosiale media osv. HVEM Norges ledende fjernvarmeaktører i samarbeid med Enova

65 STRATEGIER DISRUPTIV ÅPEN KUNDESENTRISK

66 DISRUPTIV Clayton Christensen The Innovator s Dilemma (1995)

67 Smarte termiske nett trinn for trinn 3. Forretningsmodell VERDISKAPING 1. Teknologi Validere og teste. 2. Driftsmodel Effektivisere og stabilisere Eksperimentere med det nye, basert på ny kundeinnsikt og teknologi Risikostyre TID

68 ÅPEN INNOVASJON It is not necessary to employ all the best people in our R&D or innovation centre. There are far more talented people, with good ideas, outside our business that could contribute with useful inputs. We just need to find a way to connect with them Dr. Henry Chesbrough

69 Det rådende paradigme: Et lukket system Kunnskapsog teknologibase Markedet Forskning Analyse Undersøkelser F Utvikling U Nye produkter og tjenester

70 Sjakk Planlegge mange trekk forover Ingen ny informasjon er nødvendig (du har jo en plan) Du vet hva du selv og dine konkurrenter har

71 Poker Investere for å delta Betale for ny kunnskap og innsikt Løpende innsikt om hva de andre aktørene og du selv har

72 Open Innovation Other firm s market License, spin out, divest Our new market Intern technology base External technology base Internal/externa l venture handling External technology insourcing Our current market Stolen with pride from Prof Henry Chesbrough UC Berkeley, Open Innovation: (2008)

73 KUNDESENTRISK If I had asked my customers what they wanted, they would have asked for a faster horse - Henry Ford

74 Generisk innsikt Unik innsikt Trenddata Sosioraster Markedsdata /Statistikk Intervju Testing Spørreskjema Fokusgrupper Dybdeintervju Observasjon

75 Det er stor forskjell på hva folk sier de gjør og hva de faktisk gjør

76 Etnografi If you want to understand how a lion hunts, don t go to the zoo, go to the jungle

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy Sluttrapport Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012 Devoteam davinci Mads Bruun Høy 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Sammendrag og konklusjon 3 Metodikk 3 Konklusjon 3 Mulighet 1: Nye forretningsmodeller

Detaljer

UNKNOWN A1 / open seating

UNKNOWN A1 / open seating UNKNOWN A1 / open seating Innovasjon uten en idé [Innovasjon] Intraprenør, entraprenør og rådgiver og snart 2 barns far #1 Hvordan kan konsulenter skape et bedre samfunn og tjene penger? Min rolle: Intraprenør

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009

Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Econ-rapport nr. 2009-033, Prosjekt nr. 5Z080101.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-016-0 SAA/BBR/pil, KOK/RAR, 27. mars 2009 Offentlig Econ Pöyry AS Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Bacheloroppgave innen entreprenørskap og småbedriftsledelse EK206E Siv Indianna Krüger Kandidatnr.: 7 22.05.2014 Bodø Totalt

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter ID-nummer: 0815101 Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter Eksamenskode og kursnavn: MAN 24361 Prosjektledelse Ut- og innleveringsdato:

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Kompetansebehov i kraftnæringen Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Dorothy Sutherland Olsen, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Rapport 7/2015 Kompetansebehov i kraftnæringen

Detaljer

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple update: consumer 05. Verdibasert Ledelse Reitangruppen er kjent for sin verdibaserte lederstil. 08. Humac Vi er best i Norge på Apple Humac var Norges første Appleforhandler under navnet Mac & Carry helt

Detaljer

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift?

Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Emnekode: BE 320 E Dato: 05.12.2014 Opgavetittel: Hvordan drive strategiarbeid, og hvordan drives det i en liten bedrift? Kandidatnr.: 202494 Einar Bjørn Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse i Sammendrag

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner

Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner Handbook on E-marketing for Tourism Destinations Norsk utgave BIT Reiseliv This work is published for and on behalf of the World Tourism Organization and the

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Smart strøm smarte kunder?

Smart strøm smarte kunder? Smart strøm smarte kunder? En studie av norske husholdningers domestisering av smarte strømmålere og styringsteknologier Susanne Jørgensen Masteroppgave i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer