Årsberetning fra styret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning fra styret 2014"

Transkript

1 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2014 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende journalistikken og en synlig aktør i den journalistfaglige debatten i Norge. Stiftelsens arbeid er nedfelt i handlingsplanen, og skal til en hver tid vurderes opp mot stiftelsens økonomi. Handlingsplanen er et styringsdokument. Det er årsmøtet som rettleder styret i hva som bør prioriteres. SKUP opprettholdes som stiftelse og hovedoppgaven er fortsatt å arrangere en årlig journalistfaglig konferanse med fokus på undersøkende, journalistisk metode. SKUP-familien SKUP-konferansen arrangeres for 25. gang i Siden den første konferansen i 1990 har stiftelsen gjennomgått en enorm utvikling i profesjonalitet, kvalitet og økonomiske rammer. Stiftelsen er i dag ansett som en høykompetent arrangører av journalistfaglige konferanser, også internasjonalt. Alle de styrende organ i SKUP er basert på frivillig og ubetalt innsats. De valgte organ består av styret, rådet, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Sekretariatet er bemannet med en heltidsansatt leder.

2 SKUP-styret SKUP-styret består av 15 personer. Styrets primæroppgave er å planlegge, organisere og avvikle SKUP-konferansen, samt drifte og være talspersoner for stiftelsen. Styret velges av årsmøtet. Årsmøtet 2014 valgte følgende personer til styret: Leder Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), valgt for 1. år Nestleder Daniel Butenschøn (Dagens Næringsliv), valgt for 1. år Økonomiansvarlig Maren Sæbø (Verdensmagasinet X), valgt for 1.år Nye styremedlemmer Anne Gjerde (Dagens Næringsliv), Ny for 2 år Helene Skjeggestad (Aftenposten), Ny for 2 år Marianne Tønset (Adresseavisen), Ny for 2 år Silje Sjursen Skiphamn (Drammens Tidende/Dagsavisen Fremtiden), Ny for 2 år Fredrik Solvang (NRK), Ny for 2 år Følgende gjenstår for 1. år Jens Christian Nørve (TV 2) John Bones (VG) Ola Haram (TV 2) Camilla Bjørn (VG) Yohan Shanmugaratnam (Klassekampen) Espen Sandli (Dagbladet) Styret har hatt 11 møter i årsmøteperioden, inkludert en helgesamling på Koster. Det er et møte mindre enn i forrige årsmøteperiode. Tre av møtene har vært heldagsmøter. Møtene har vært avholdt i Aftenposten/VG. Det er en utfordring å samle hele styret til styremøter. I likhet med foregående år har ingen av styremøtene vært fulltallig, men oppmøteprosenten har vært høyere enn tidligere år. Gjennomsnittlig oppmøte har vært omkring 80 prosent. Forfall skyldes i hovedsak turnusarbeid, familiesituasjon, sykdom og arbeidsrelaterte reiser. Det er ønskelig at styret er så komplett som mulig på møtene, både av hensyn til arbeidsfordeling og av hensyn til beslutninger som fattes. Styret vil derfor gjenta presiseringen fra tidligere år om at det er viktig at valgkomiteen forbereder både styremedlemmer og arbeidsgiverne på hvor omfattende og forpliktende styrearbeidet i SKUP er. Utover oppmøte på styremøtene krever arbeidet at det legges ned en betydelig arbeidsinnsats mellom styremøtene. Styremøtene er i

3 hovedsak benyttet til behandling av formaliasaker, idedrodling og konferanseplanlegging. Svært mye av det praktiske arbeidet med konferansen gjøres mellom møtene. Det er en forutsetning at styremedlemmene har en løpende dialog med sekretariatet om arbeidsoppgavene de har påtatt seg. Styret har i årsmøteperioden hatt to styremedlemmer med betydelig reisevirksomhet knyttet til sin deltakelse: Ina Gundersen fra Stavanger og Marianne Tønset fra Trondheim. SKUP skylder Stavanger Aftenblad og Adresseavisen en stor takk for at de dekker reiseutgifter og gir permisjoner for deltakelse på styremøter. En stor takk rettes også til Aftenposten, som utviser stor forståelse for Jan Gunnar Furulys tidkrevende lederverv og stiftelsens beskjedne økonomi. SKUP er helt avhengig av velviljen fra arbeidsgiverne. SKUPs råd Rådet skal, på styrets initiativ, være et rådgivende organ for styret. Rådet er SKUPs ambassadører og skal arbeide til beste for SKUP. Årsmøtet 2014 valgte disse til SKUP sitt råd: Leder Trond Idås (NJ), Gjenvalg 1. år Nestleder Grethe Gynnild Johnsen (NRK), Gjenvalg 1. år Øvrige medlemmer Astrid Aure (KK), Gjenvalg 2 år Arne Jensen (Norsk Redaktørforening), Gjenvalg 2 år Frode Rekve (Institutt for Journalistikk), Gjenvalg 2 år Ståle Hansen (NRK), Ny 2 år Une Bratberg (Vårt Land), Gjenstår 1. år Harald Stanghelle (Aftenposten), Gjenstår 1. år Helje Solberg (VG), Gjenstår 1. år Varamedlemmer: Eva Grinde (DN), Ny 2 år Eirik Veum (NRK), Gjenstår 1. år Astrid Aure trådte ut av rådet i forbindelse med jobbskifte høsten Rådet har ikke hatt egne møter i årsmøteperioden. Styret har heller ikke forelagt rådet saker til behandling. Kontrollkomiteen Årsmøtet valgte disse til kontrollkomiteen:

4 Leder: Heidi Molstad Andresen (Dagbladet), Gjenvalg 1. år Trond Sundnes (Dagens Næringsliv), Gjenvalg 2. år Ingvild Rugland (Bergens Tidende), Gjenstår 1. år Kontrollkomiteen har løpende fått oversendt styrets dokumenter og referater etter at disse er behandlet av styret. Valgkomiteen Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye medlemmer til styret, råd og kontrollkomité, samt å informere nye medlemmer og deres arbeidsgivere om hva vervet innebærer av tid og penger. Årsmøtet 2013 valgte: Leder Gøril Engesvik (Trønder-Avisa), Valgt for 1. år Merete Crowo (VG) Valgt for 2 år. Odd Myklebust (Drammens Tidende), Gjenstår 1. år SKUP- juryen SKUP-juryen har til oppgave å bedømme de innmeldte kandidatene til SKUPprisen. Juryen blir utpekt av styret. SKUP-juryen 2014 har bestått av leder Bernt Olufsen (VG), Guri Hjeltnes (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), Vibeke Haug (NRK), Tove Knutsen (Bergens Tidende), Kirsti Husby (Adresseavisen), Kristin Monstad Lund (Drammens Tidende), Trond Sundnes (Dagens Næringsliv) Styret er svært takknemlige for den omfattende og tidkrevende jobben juryen har lagt ned i vurderingen av de 63 prosjektene som ble meldt inn i kampen om SKUP-prisen Sekretariatet Jens Egil Heftøy ble i 2011 ansatt i fast stilling som sekretariatsleder etter to år i åremål. Sekretariatets oppgaver består i saksforberedelser for styret, referatføring, koordinering av styrets arbeid, regnskapsføring og daglig drift av stiftelsens virke. SKUP leier kontor til sekretariatsleder av Norsk Journalistlag. Det er styret ved styreleder som er sekretariatsleders arbeidsgiver. Styreleder og sekretariatsleder har hatt jevnlige møter og utstrakt kontakt på telefon og epost. SKUP personer deltok på konferansen i Av de 569 var 481 betalende deltakere, mens de øvrige var foredragsholdere, inviterte gjester og stab. Fjorårets konferanse hadde 22 utenlandske foredragsholdere.

5 Styret har de siste årene gått bort fra inndelingen i tematiske spor. Dette gir styret større frihet i komponeringen av programmet og øker spredningen i tematikk. Fokus på den journalistiske arbeidsmetoden er fortsatt kjernen i SKUP-konferansen. SKUP har vært en spydspiss innen bruk og opplæring i digitale verktøy. Antallet seminar med «digital kompetanse» er mer enn doblet siden Foruten datakurs er «Slik Gjorde Vi Det» den delen av SKUP-konferansen med det største tilbudet. I alt 16 seminarer er avsatt for å vise frem gravejournalistikken i små og store redaksjoner fra hele landet. Konferansen i 2014 hadde ellers temaer om avlytting, internasjonale graveprosjekter, Quick-saken, intervjuteknikk og etikk. For første gang var «Frie Medier» en helintegrert del av SKUP-konferansen. Gjennom tett samarbeid med Institutt for Journalistikk inneholdt konferansen fem seminarer om internasjonale forhold. Seminarene handlet om journalistisk dekning av dronekriger, bruk av sosiale medier som propagandaverktøy i krigshandlinger, Globale klimautfordringer, Yanukovychleaks og de negative samfunnseffektene av store sportsarrangementer. For andre år på rad arrangerte vi «Late Night Show» med Svein Tore Bergestuen som programleder på fredagskvelden. Klart størst oppmerksomhet fikk intervjuet med Sture Bergwall, bedre kjent som Thomas Quick. Dette var Bergwalls første offentlige opptreden etter at han ble sluppet fri. Intervjuet skapte oppmerksomhet både i Norge og Sverige. Alle de store mediene i Norge sendte intervjuet direkte på sine nettsider. Også Aftonbladet i Sverige publiserte videoen. Verdien av Late Night Show er stor. Et gjennomarbeidet og overraskende fredagsshow setter en standard og en ramme for resten av konferansen. Tilbakemeldingene på showet var også svært gode. SKUP har videreført det gode samarbeidet med tekniker Alexander Ziegler og hans stab. Konferansen avvikles med høy teknisk kvalitet. SKUP vil rette en stor takk til Erlend Våge og Geir Pettersen fra henholdsvis TV 2 og NRK for den viktige regihjelpen de bistår med i forbindelse med avvikling av kveldsprogrammene. Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen var toastmastere under prismiddagen. Deres mediesatire fungerer svært godt i en SKUP-ramme, noe som også ble påpekt av flere av de internasjonale gjestene.

6 Internasjonal Reporters pris for fremragende utenriksjournalistikk ble utdelt under festmiddagen lørdag. Styret besluttet å videreføre ordningen med DJ i baren på fredag og lørdag, i stedet for liveband. Tilbakemeldingene fra deltakerne på konferansen er oppsiktsvekkende gode. Etter 2013-konferansen ga 98,5 prosent av deltakerne karakteren fire eller høyere. For 2014 er tilsvarende tall 98,4. Andelen som har gitt karakteren fem eller seks har økt med 9,3 prosentpoeng til 77,6. Dette er tall det er vanskelig å ta inn over seg og gir enorm inspirasjon til å fortsette arbeidet. Et område der forbedringene var markant var på maten. Etter konferansen i 2013 avholdt sekretariatet og styreleder flere møter med hotellet. Tre styremedlemmer og sekretariatsleder deltok også på prøvesmaking av festmiddagen i forkant. SKUP-prisen SKUP-prisen 2013 ble delt mellom Dagbladet og Bergens Tidende. Dagbladets Linn Kongsli Hillestad, Espen Sandli og Ola Strømman fikk prisen for NullCTRL. Ingunn Røren, Ingvild Fredriksen og Anne Hovden i Bergens Tidende fikk prisen for «Jannes historie». Juryen skriver i sin begrunnelse for tildelingen til NullCTRL «Hva kan amatører finne åpent på nett uten å taste et eneste passord? Spørsmålet er begynnelsen på et imponerende og sjeldent kreativt arbeid fra journalister uten spesielle datakunnskaper. I sitt arbeid har de kombinert tradisjonell journalistisk metode med innovativ og teknisk kreativitet. Journalistene har avdekket rikets datasikkerhet, eller rettere; klare mangel på sådan, gjennom et omfattende og systematisk arbeid. De har søkt etter åpninger i datasystemer, både hos private og offentlige brukere. Og de har funnet mye; fra navn og adresse til barn med hemmelig identitet, til sensitive offentlige beredskapsdata og inngangsporter til alarmsentraler. De har påvist åpne servere hos private brukere, hos kommuner, skoler og myndigheter. De har funnet fram til private kameraer det var enkelt å overta styringen av. Gjennom et sekstitalls artikler har prisvinnerne dokumentert at over 2500 styringssystemer, mange knyttet til kritisk infrastruktur, lå åpne med minimal sikkerhet, og at 2048 overvåkningskameraer formidlet bilder åpent tilgjengelig på nett.

7 Dagblad-journalistene har filmet eget arbeid for å vise at dette ikke dreier seg om hacking eller passordbruk. Og de har på en forbilledlig måte fulgt opp sine avsløringer ved å søke opp og forelegge den manglende datasikkerheten for brukere og ansvarlige i et tjuetalls byer i hele landet. En jobb som har vært metodisk utfordrende og like krevende som de omfattende sikkerhetsavsløringene. Juryen har latt seg imponere av den målrettede innretningen på arbeidet og måten det er fullført på. Journalistene har lest seg opp og satt seg inn bruk av åpen og tilgjengelig søketeknologi, og de har brukt kunnskapen til å lage nye søkeverktøy som er dimensjonert for prosjektets ambisjon om å avdekke rikets datasikkerhet. Prisvinnerne har klart å formidle en komplisert tematikk på en pedagogisk god måte ved hjelp av både interaktive presentasjoner og videoer. Juryen har også merket seg Dagbladets prisverdige tilbud til publikum om på en enkel måte å teste om de har åpne porter inn til eget datautstyr. Dette er journalistisk nybrottsarbeid også i internasjonal sammenheng med resultater som har fungert som en digital vekker over hele landet. Juryen gratulerer Espen Sandli, Linn Kongsli Hillestad og Ola Strømman med SKUP-prisen for 2013». I begrunnelsen for «Jannes historie» skriver juryen: «I utgangspunktet var det en tilsynelatende håpløs oppgave for journalistene: Hvordan dokumentere og fortelle historien til en hjerneskadet person med store talevansker, som ikke kan bruke telefon, skrive eller signere innsynsbegjæringer, som ikke har noen verge eller hjelpeverge og som det knapt finnes elektroniske spor etter? 40-årige Janne Mai Lothe Eliassen satt nærmest stuet vekk i en rullestol på en institusjon glemt av nesten alle, alvorlig skadd av omsorgssvikt og overgrep, og også offer for en total kollaps i det offentlige hjelpeapparatet. Tross utgangspunktet har Bergens Tidendes journalister gjennom imponerende metodebruk, systematikk, gjennomføringsevne og presentasjon klart mesterstykket å dokumentere og fortelle Jannes rystende historie. Parallelt har vi også fått innsyn i broren Jonnys vanskelige liv. Systematisk og reflektert har journalistene arbeidet med å bygge opp tillit til hovedkildene i saken to mennesker i en veldig vanskelig situasjon som er håndtert med stor respekt. Det er et svært omfattende puslespill som er satt sammen bit for bit. Journalistene startet med en skoeske med barnebrev. Det var alt. Derfra er biter tilført, gjennom muntlige nøkkelkilder og etter hvert skriftlig

8 dokumentasjon over en 80-års periode. Kildene har vært svært vanskelig tilgjengelig både på grunn av menneskelige faktorer, motstand og tiden som har gått. Svært krevende innsynsbegjæringer og en helt spesiell samtykkeproblematikk har BTs team løst på en forbilledlig måte. Prisvinnerne har foretatt en detaljert historisk rekonstruksjon av en familie som uten tvil falt utenfor samfunnet hver for seg og samlet. Juryen er imponert over hvordan de mange og vanskelige etiske utfordringene er reflektert over og løst. Også Jannes stefar, som gjennom år skal ha forgrepet seg på den da mindreårige jenta, har kommet til orde og er håndtert med ryddighet. Sammen med det svært solide, metodiske arbeidet løfter BT saken til toppdivisjon gjennom en strålende presentasjon, spesielt på nett. Dette er bunnsolid gjennomføring i alle ledd av den journalistiske prosessen. Juryen gratulerer Ingunn Røren, Ingrid Fredriksen og Anne Hovden med SKUP-prisen for 2013». SKUP-diplom Diplomene for 2013 gikk til «Helsereisene» av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise(Adresseavisen), «Fastlandsforbindelsene» av Linda Reinholdtsen (NRK) og «Forsvarskuppene» av Henning Carr Ekroll, Siri Gedde-Dahl, Trond J. Strøm og Fredrik Hager-Thoresen (Aftenposten). «Siste SKUP» Konferanseavisen «Siste SKUP» er et produkt det legges mye tid og krefter bak. Avisen er en viktig del av opplevelsen av konferansen. Jan Gunnar Furuly var ansvarlig redaktør. Redaktør David Bach og designer Alexander Prestmo ledet redaksjonen av journaliststudenter. Redaksjonen deltok som medarbeidere på konferansen og bidro til å fylle SKUPs nettsider med løpende rapportering fra konferansen. SKUP vil rette en stor takk til Tønsbergs Blad som finansierte trykkingen av avisen. SKUP og IJs graveskole Graveskolen ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Institutt for Journalistikk. Ståle de Lange Kofoed og Ola Haram sto for gjennomføringen og drift av skolen. 25 journalister deltok på graveskolen. Det er en stor nedgang fra 2013, men på nivå med Det er vanskelig å si noe om årsaken til nedgangen, men både SKUP-styret og IJ tar høyde for at deltakerantallet ikke vil

9 øke mye i tiden fremover. Årets Graveskole er derfor tilrettelagt med tanke på et lavere deltakerantall. SKUP og Tore Sandbergs graveteam Styret har besluttet å legge graveteamet på is inntil videre. Siden etableringen av temaet/stipendet har de store mediehusene selv innført stipendordninger for graveprosjekter. De ønsker derfor ikke å delta i finansieringen av eksterne ordninger. Data-SKUP Styremedlem John Bones tok vinteren 2013 til orde for at SKUP burde arrangere en egen datakonferanse. Begrunnelsen er at vi gjennom mange år sitter på et unikt kontaktnett til de fremste datajournalistiske miljøene i verden. Vi ser også at det kommer nye aktører på «markedet» som ønsker å profilere seg på datajournalistisk kompetanse. Med styrets entusiastiske tilslutning startet Bones arbeidet med programmet. Konferansen ble lagt til NRKs Kompetanseavdelings lokaler på Marienlyst 18. oktober i fjor. Konferansen ble arrangert i samarbeid med IJ og NONA. Konferansen samlet totalt 86 deltakere, inkludert forelesere. Det var i grenseland for hvor mange vi hadde kapasitet til å håndtere. Konferansen baserte seg på dels norske, dels internasjonale forelesere. De utenlanske foreleserne var Mar Cabra, Jack Werner, Fredrik Laurin, Alica Parlapiano, Brigitte Alfter, Ioannis Kakavas og Kristoffer Sjöholm. Tilbakemeldingene for konferansen var svært gode og styret er trygg på at Data- SKUP kan utvikles til å bli et årlig arrangement. For 2015 vurderes det å arrangere Data-SKUP i forbindelse med GIJC-2015 på Lillehammer. Bli med SKUP og STUP til NICAR SKUP ble sommeren 2014 oppfordret til å arrangere kurs eller reiser gjennom Studiepermisjonsordingen. John Bones begynte arbeidet med å legge til rette for en reise til den amerikanske datajournalistikkonferansen NICAR. Konferansen ble arrangert i Baltimore fra 27. til 2. mars Før konferansestart gjennomførte Bones og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy et forkurs i Oslo, med grunnopplæring i Excel og Access. Dagen før konferansen besøkte de ti deltakerne og kursleder Bones datagraveteamet i USA Today. Gjennom konferansen ble det arrangert lunsjmøter med blant annet ledelsen i SKUPs amerikanske søsterorganisasjon IRE, Center for Public Integrity og New York Times.

10 Også i 2015 arrangerer SKUP reise til NICAR, finansiert av STUP. Vår søknad om tilsvarende kursopplegg for den amerikanske gravekonferansen IRE ble avslått. Media, markedsføring og samarbeid Media SKUP har vært fremme i mediene ved flere anledninger i årsmøteperioden. Både Journalisten og det nystartede medienettstedet Medier24.com har omtalt antall metoderapporter som ble innsendt til SKUP-prisen. Medier24.com gjorde også et intervju med styreleder og Schibsted Academys Erik Sønstelie i forbindelse med at Schibsted har etablert en stipendordning for studenter som ønsker å delta på SKUP. Markedsføring Etter nedleggelsen av Journalistens papirutgave har vi mistet en arena for markedsføring av konferansen. Styret og sekretariatet har derfor satset tyngre på direktemarkedsføring. Invitasjon til å delta i kampen om SKUP-prisen ble kommunisert gjennom epost direkte til alle fjorårets konferansedeltakere, samt redaktørene. Bruken av sosiale medier har også vært viktig for å markedsføre konferansen. Sekretariatsleder og styreleder har løpende gjennom året lagt ut linker og kommentarer på Facebook og Twitter for å øke oppmerksomheten om SKUP utenfor konferansen. Besøkstallene på våre nettsider viser at aktiv bruk av sosiale medier er en svært viktig måte å øke trafikken på nettsidene. Sosiale medier har blitt en stadig viktigere arena for SKUP. I skrivende stund har stiftelsens side på Facebook passert 3000 «Likes». Nye Nettsider Høsten 2014 fikk SKUP nye nettsider. Etter ti år på en proprietær plattform valgte sekretariatet og styret å bytte til en Wordpress-basert løsning. Designet er utviklet av International News Network og benyttes av flere av SKUPs internasjonale partnere, blant annet Global Investigative Journalism Network. Tilbakemeldingene på nettsidene har vært gode, selv om det fortsatt gjenstår litt arbeid. Alt arbeid med nettsidene er utført av sekretariatet. Flytting av nettsidene vil føre til en betydelig kostnadsreduksjon. I forbindelse med omleggingen har SKUP også innført et nytt system for

11 påmelding til konferansen. Dette skyldes at Institutt for Journalistikk ikke kan motta betaling med kredittkort. For den forestående globale konferansen er det et ufravikelig krav. SKUP har valgt å samarbeide med leverandøren Arkon om et nytt påmeldingssystem. Dette systemet har ingen lisensavgift, men det betales en fastpris pr påmeldte deltaker. I sum utgjør dette omtrent det samme som vi i dag har betalt til Institutt for Journalistikk. Endringen av påmeldingsløsning gir sekretariatet og styret en bedre oversikt over påmeldingen. Fakturering av deltakeravgifter vil fra 2015 foretas av sekretariatet. Utvalgsarbeid Styret har nedsatt en komité som skal arbeide mot GIJC Komiteen ledes av styreleder Jan Gunnar Furuly og har følgende medlemmer: Jens Egil Heftøy (Sekretariatet) John Bones (VG/SKUP-styret) Maren Sæbø (Verdensmagasinet X/SKUP-styret) Ola Haram (TV 2/SKUP-styret) Yohan Shanmugaratnam (Klassekampen/SKUP-styret) Trond Idås (NJ/SKUPs Råd) Christine Engh (Aftenposten) Utvalget vil suppleres løpende frem mot konferansen. Utvalget vil samarbeide tett med GIJNs organer. Utvalget rapporterer løpende til styret. Regionale konferanser SKUP-styret var representert på Hellkonferansen. Styreleder deltok på et debattmøte i Tromsø høsten 2014, i forbindelse med debatten rundt buzzit.no. Styreleder var også tilstede på datajournalistikkonferansen NODA15. Nordisk representasjon Styremedlem John Bones og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok på Gräv i Umeå i mars Reisen ble dekket av SKUP. Styremedlem Ola Haram deltok på den danske FUJ-konferansen i november Reisen var betalt av arbeidsgiver. Internasjonal representasjon Styreleder, Sekretariatsleder, styremedlem John Bones og Espen Sandli deltok på Dataharvest i Brussel i mai. SKUP dekket kostnadene for styreleder og sekretariatsleder. Bones og Sandli var forelesere og fikk dekket sine kostnader

12 fra arrangør. Styreleder deltok på IRE-konferansen i San Fransisco i juni og ARIJkonferansen i Amman i november. IRE-konferansen ble dekket gjennom reisestipend fra NJ, mens konferansen i Amman ble dekket av IJs Frie Mediermidler. Økonomiansvarlig Maren Sæbø deltok på «Power Reporting» i Johannesburg i november Reisen ble dekket av Sæbøs arbeidsgiver. Økonomi SKUPs regnskap viser et overskudd på for regnskapsåret Det er en liten nedgang fra Nedgangen skyldes dels færre deltakere på konferansen, men også at det er foretatt ekstraordinære nedskrivninger av lagerverdier i SKUP sitter på et lite lager av t-skjorter som ble kjøpt inn i 2011 og Disse er bokført til innkjøpsverdi, men sekretariatet anslår at den reelle verdien i dag er lavere. Derfor er det foretatt nedskrivninger av halvparten av varelagerets verdi. Overskuddet før nedskrivinger var kroner ,- Inntekter De totale inntektene i 2014 var kroner Inntektene fra deltakeravgifter endte på Det er over budsjett. Graveskolen ga et overskudd på , Det er i tråd med busjett, men under Inntektene fra Graveskolen er i år ført som SKUPs andel av overskuddet. Dette skyldes at Institutt for Journalistikk ikke har overlevert prosjektregnskap og oppgjør før regnskapet måtte leveres til revisjon. Som nevnt under punktet «Nye Nettsider» har sekretariatet fra 2015 overtatt påmeldingen og faktureringen i forbindelse med SKUP-konferansen. Det vil øke sekretariatets oversikt over utestående betalinger. Utgifter De totale utgiftene var på kroner De store postene på utgiftssiden er personal, tekniske kostnader og utgifter til forelesere. Utgiftene til forelesere er over opprinnelig budsjett. Dette er en post som tilpasses noe ut fra påmeldingen. I 2014 var det store enkeltkostnader knyttet til Sture Bergwalls deltakelse på konferansen.

13 Med bedre deltakelse enn budsjettert har styret en viss handlingsfrihet til å gjøre endringer opp mot konferansen. Styret må likevel være budsjettbevisst i innspurten av konferanseplanleggingen. Egenkapital Ved inngangen til 2014 var egenkapitalen på mot kroner kroner ved forrige årsskifte. Egenkapitalen er dermed noe styrket, men er fortsatt svakere enn for fem år siden. Det tilligger styret å utøve budsjettdisiplin og foreta valg som ikke svekker egenkapitalen. Egenkapitalsituasjonen er i dag på et akseptabelt nivå og gjør stiftelsen rustet til å gjennomføre minst en konferanse med lavt deltakerantall, slik årsmøtet tidligere har signalisert at egenkapitalen bør kunne håndtere. SKUP hadde i 2014 personalkostnader på , mot kroner i Sekretariatsleder har en årslønn på kroner. I tillegg kommer kostnader til obligatorisk tjenestepensjon på kroner andre kostnader på Deltakeravgift Deltakeravgiften i 2014 var satt til kroner. Styret har vedtatt en økning på 100 kroner for SKUP har en klar målsetting om å holde deltakeravgiften så lav som mulig, slik at flest mulig kan delta. Samtidig er det viktig at deltakeravgiften utvikles i tråd med kostnadsøkningene. Tilsvarende konferanser har høyere deltakeravgifter enn SKUP. Støttespillere SKUP sine viktigste økonomiske bidragsytere er Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Stiftelsen Fritt Ord. Uten den mangeårige støtten fra disse ville konferansen vært umulig å gjennomføre. I 2015 har Schibsted innført et stipend for studenter som ønsker å delta på SKUP. I alt er det satt av kroner, som vil dekke ti stipender. SKUP er helt avhengig av det store engasjementet og dugnadsarbeidet knyttet til SKUP. Det er avgjørende at redaksjonene også i fremtiden sender sine medarbeidere på konferansen, og at styremedlemmer får rom til å jobbe med konferansen. Stiftelsen er avhengig av å kompensere økte faste utgifter med økte inntekter. Regnskapet legges frem under forutsetning om videre drift.

14 «Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk. I henhold til SKUPs vedtekter gjøres dette ved å: - Sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk - Bidra til at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert - Fremme samarbeid mellom journalister i Norge og internasjonal». Oslo, 12. februar 2015 Styret i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) Jan Gunnar Furuly (Styreleder) Maren Sæbø Daniel Butenschøn Marianne Tønset (Styremedlem) (Nestleder) (Styremedlem) John Bones Helene Skjeggestad Camilla Bjørn (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Ola Haram Jens Christian Nørve Ina Gundersen (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Yohan Shanmugaratnam Espen Sandli Fredrik Solvang (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Anne Gjerde (Styremedlem) Silje Skjursen Skiphamn (Styremedlem)

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Årsberetning fra styret 2012

Årsberetning fra styret 2012 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2012 Til behandling på SKUPs årsmøte 15. mars 2013 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

Til behandling på SKUPs årsmøte 2009 Tønsberg 20. mars 2009 Sak: 7

Til behandling på SKUPs årsmøte 2009 Tønsberg 20. mars 2009 Sak: 7 Til behandling på SKUPs årsmøte 2009 Tønsberg 20. mars 2009 Sak: 7 Saken gjelder: Vedtektsendringer og ordningen med SKUP-sekretariat Vedlegg: Forslag til vedtektsendringer Forslag til arbeidsinstruks

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

SKUPs STYRENDE ORGANER

SKUPs STYRENDE ORGANER Årsberetning 2006-2007 SKUPs STYRENDE ORGANER STYRET På SKUPs årsmøte i Tønsberg 31. mars ble følgende personer valgt inn i styret: Leder Marianne Ruud (Utdanning), Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), Frode

Detaljer

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning:

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Årsmelding 2008-2009 Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Leder: Karine Bogsti, GD Nestleder: Dag Kessel, NRK Kasserer: Arve Danielsen, Fjuken

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013

STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013 STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013 Stiftelsen Institutt for Journalistikk (IJ) er norske mediers eget kurs og kompetansesenter. IJ ble opprettet i 1975 av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Presentasjon i kommunesektorens etikkutvalg 23.09.14 ved Janne Hafskjær, rådmannens fagstab Trondheim kommune Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Foto: Carl-Erik Eriksson Tema Hva omhandlet

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Sak 2013-70 Kommende NR-arrangementer - møteplan Første samling for det nye topplederseminaret gikk av stabelen 20. og 21. november med 18 deltakere.

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Sak 2013-37 Kommende NR-arrangementer - møteplan Nedenstående møteplan for 2013-2015 er tilnærmet identisk med den som styret vedtok i sitt møte 2. april

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen

Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 15/14-16 Tirsdag 1.desember 2015 i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Morten Bredo Egge Gun Finrud Erik Øie Henning Nygaard

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-11-03 Arne Jensen

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-11-03 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-11-03 Arne Jensen Sak 2013-61 Kommende NR-arrangementer - møteplan Første samling for det nye topplederseminaret går av stabelen 20. og 21. november. De neste

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. desember 2012 kl. 10.00 til 16.00 og 14. desember 2012 kl. 10.30 til 11.30. Dagsorden Sak 1

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen

Vedtekter for Atlas-alliansen Vedtekter for Atlas-alliansen Sist endret 09.02.2012 Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg.

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg. ÅRSMELDING 2007 ÅRSMELDING 2007 Prosjekt Oppreisning (Propp) er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, beliggende i Stavanger, og har som formål å hjelpe mennesker som har opplevd omsorgssvikt eller

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012

SBN. årsrapport. Aktivitetsrapport og nøkkeltall for 2012 SBN 212 årsrapport SBN har i 212 fått gode tilbakemeldinger og evalueringer. Det har vært et økt fokus på internasjonalt arbeid og å inkludere kunder av SAPs oppkjøpte selskaper medlemsnettverket. Antall

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer