Våre løsninger for Tesla eiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre løsninger for Tesla eiere"

Transkript

1 Våre løsninger for Tesla eiere Vi samarbeider med Salto for å sikre deg den best tilpassede ladeløsning Dette er styrende for valg av ladeløsning Hvor mye skal du kjøre daglig? Hvor mange timer pr dag kjører du? Er anlegget et 230V IT eller 400V TN nett? Se etter merkeskilt på sikringsskapet. Hvor stor er hovedsikringen i sikringsskapet? (Eksempel 3x63A). Er det plass til ny sikring og jordfeilbryter i sikringsskapet? Dette kan ta inntil 8-moduler. Se illustrasjonsbilder under. Hvor skal lader monteres? Hvordan finner man ut om man har 230V IT anlegg eller 400V TN anlegg; Gå inn i sikringsskapet og se hvordan hovedsikringen ser ut. Hvis det er en automatsikring er den delt opp i 2, 3 eller 4 moduler. Se bildene: 2-modul 230 volt IT 1-fas (2 ledninger) 3-modul 230 volt IT 3-fas (3 ledninger) 4-modul 400 volt TN 3-fas+N (4 ledninger) Er du fortsatt usikker på om du har 230V IT Nett eller 400V TN Nett kan vi hjelpe deg hvis du legger i din mail: Bilde av sikringsskapet med døren åpen. Bilde av kursfortegnelsen. Bildene sendes tilbake til Vennligst merk e-posten med fullt navn og adresse.

2 Ladeløsninger Vi kan tilby en rekke forskjellige alternativer for ladning av din Tesla. Enten om du har et 230V IT nett eller 400V TN nett vil våre produkter sørge for gode løsninger for deg. På side 2 og 3 finner du informasjon om ladeløsninger hvis du har 230 volt IT nett. På side 4 finner du informasjon om ladeløsninger hvis du har 400 volt TN nett. På side 5 finner du informasjon om tilleggsprodukter. Vi har tatt høyde for Tesla Model S 85kW med tomt batteri når vi har beregnet ladetiden for de forskjellige alternativene under. Alternativer for 230 volt 1-fas Alternativ 1A Dette produktet er tilpasset for 1-fas og 3-fas hovedsikring (det vil si to eller tre strømførende ledere + jord).. Du har allerede lagt opp strømkabel og sikring men ønsker kun å montere en CEE stikkontakt (se bilde). Disse leverer vi i fra 16A til 32A Dette gir en estimert ladetid på 13 timer ved 32A og 26 timer ved 16A, effekten er 3600 watt på 16A og 7300 watt på 32A. Alternativ 1B Dette produktet er tilpasset for 1-fas og 3-fas hovedsikring (det vil si to eller tre strømførende ledere + jord). Vi monterer ny strømkabel, sikring og CEE stikkontakt. Vi leverer ny sikring fra 16A til 32A Dette gir en estimert ladetid på 13 timer ved 32A og 26 timer ved 16A, effekten er 3600 watt på 16A og 7300 watt på 32A.

3 Alternativer for 230 volt 3-fas Alternativ 2A Dette produktet er kun tilpasset for 3-fas sikring (det vil si tre strømførende ledere + jord). Vi monterer ny strømkabel, sikring, transformator som omformer 230V til 400V og RCCB kombivern som sikrer installasjonen. Det vil bli montert en 3x16A sikring og en 6kW trafo. Mobile Connectoren som medfølger bilen kan ikke benyttes på dette alternativet. Krever installasjon av Salto-lader Dette gir en estimert ladetid på 14 timer og en effekt på 6000 watt. Alternativ 2B Dette produktet er kun tilpasset for 3-fas sikring (det vil si tre strømførende ledere + jord). Vi monterer ny strømkabel, sikring og transformator som omformer 230V til 400V og RCCB kombivern som sikrer installasjonen. Det vil bli montert en 3x25A sikring og en 10kW trafo. Mobile Connectoren som medfølger bilen kan ikke benyttes på dette alternativet. Krever installasjon av Salto-lader Dette gir en estimert ladetid på ca 8,5 timer og en effekt på watt Alternativ 2C Dette produktet er kun tilpasset for 3-fas sikring (det vil si tre strømførende ledere + jord. Vi monterer ny strømkabel, sikring og CEE stikkontakt samt transformator som omformer 230V til 400V og RCCB kombivern som sikrer installasjonen. Det vil bli montert en 3x50A sikring og en 20kW trafo Man er avhengig av å ha installert Twin-charger på sin Tesla, for at dette produktet skal være anbefalt. Mobile Connectoren som medfølger bilen kan ikke benyttes på dette alternativet. Krever installasjon av Salto-lader Dette gir en estimert ladetid på 5 timer og en effekt på watt

4 Alternativer for 400 volt Alternativ 2D Du har et 400V TN Nett installert i ditt hjem. Vi monterer ny strømkabel, sikring og CEE stikkontakt Sikringen vil være på 4x16A Dette gir en estimert ladetid på 8 timer og en effekt på watt Alternativ 2E Du har et 400V TN Nett installert i ditt hjem. Vi monterer ny strømkabel, sikring og CEE stikkontakt Sikringen vil være på 4x25A Man er avhengig av å ha installert Twin-charger på sin Tesla, for at dette produktet skal være anbefalt. Mobile Connectoren som medfølger bilen kan ikke benyttes på dette alternativet. Krever installasjon av Salto-lader Dette gir en estimert ladetid på 5 timer og en effekt på watt Alternativ 2F Du har et 400V TN Nett installert i ditt hjem. Vi monterer ny strømkabel, sikring og CEE stikkontakt Sikringen vil være på 4x32A Man er avhengig av å ha installert Twincharger på sin Tesla, for at dette produktet skal være anbefalt. Mobile Connectoren som medfølger bilen kan ikke benyttes på dette alternativet. Krever installasjon av Salto-lader Dette gir en estimert ladetid på 4 timer og en effekt på watt

5 Tilleggsutstyr Alternativ 2G Dette produktet er kun tilpasset for 1-fas sikring (det vil si to strømførende ledere + jord). Vi monterer ny strømkabel, sikring og Salto-ladestasjon samt Type 2 Mode 3 kabel tilpasset 1-fas samt RCCB kombivern som sikrer installasjonen. Vi leverer ny sikring fra 16A til 32A Ladetid fra 12 timer til 24 timer, effekten er fra 3600 watt til 7300 watt. Alternativ 2H Salto-lader 6 til 22kW Vi installerer Salto-lader som er tilpasset alternativene 2A til 2F på side 3 og 4. Dette er en vegghengt lader som passer perfekt for garasjen etc og som sikrer deg et trygt og fast opplegg. Alternativ 2I Mennekes Mode 3 kabel. 3-fas 32A 400V. Leveres i lengder på 4 og 5 meter. Denne er tilpasset Salto-ladestasjon men den kan kobles fra og brukes på mange offentlige ladestasjoner. En nyttig kabel hvis man for eksempel er på lengere reiser.

6 Prisliste Ladeløsning Pris eks.mva Pris inkl.mva Kommentar Alternativ 1A kr 1500 kr 1875 Alternativ 1B kr 7500 kr 9375 Alternativ 2A kr kr Alternativ 2B kr kr Alternativ 2C kr kr Alternativ 2D kr 7750 kr 9688 Alternativ 2E kr 8050 kr 9688 Alternativ 2F kr 9350 kr Alternativ 2G kr kr Salto-lader inkl. i prisen Alternativ 2H kr 4950 kr 6188 Alternativ 2I kr 1500 kr 1875 Følgende forutsetninger for leveransen: Vedlegg leveringsbetingelser: Standard salgsbetingelser for forbrukerkunder. 10 meter med installasjonskabel er medtatt. Hovedsikringer er dimensjonert for installasjonen. Borring i trevegger inntil 300mm, borring i andre typer materiell kan utføres ved forespørsel. Kabel monteres på vegg eller i tak. Bakke og luftstrekk kan utføres ved forespørsel. Sikringsskap må være dimensjonert for denne utvidelsen. Ved eventuell montasje av trafo må denne plasseres innendørs/garasje. Bomtur faktureres etter medgått tid og kilometer iht. Sønnico AS sine satser.

7 1. FORBRUKERLOVGIVNINGEN I dette kontraktsforholdet gjelder den alminnelige forbrukerlovgivningen ved bustadoppføringsloven (buofl) eller håndverkertjenesteloven (hvtjl), med de presiseringer, endringer og modifikasjoner som følger av disse betingelser. 2. BINDINGSTID Sønnico AS sitt tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet fremgår av tilbudet. 3. AVTALEDOKUMENTENE Sønnico AS sitt standard formular for forbrukeravtaler skal benyttes som avtaledokument. Dersom ikke standard formularet er underskrevet av oppdragsgiver innen 21 dager etter at det er mottatt eller dersom arbeidet er påbegynt, anses standard formularet som en avtale-/ ordrebekreftelse av inngått avtale, og disse standard salgsbetingelser har gyldighet mellom partene. Sønnico AS sitt tilbud og standardbetingelser har forrang foran anbuds-/ tilbudsgrunnlaget og andre dokumenter utarbeidet av oppdragsgiver. 4. KRAV TIL UTFØRELSE Ytelser som ikke er spesifisert eller vist til i Sønnico AS sitt tilbud er ikke omfattet av kontrakten. Videre er følgende arbeider og ytelser ikke omfattet av Sønnico AS sitt tilbud eller denne kontrakt: a. Nødvendig provisorisk anlegg og energi for montasje, er ikke med i Sønnico AS sin leveranse. b. Det forutsettes at andre entreprenørers arbeid, herunder forberedende arbeider, er ferdig i normal tid før Sønnico AS sitt arbeid, slik at arbeidet kan drives rasjonelt og produktivt, og uhindret av forstyrrelser og forsinkelser. c. Innregulering, prøvekjøring og justering av anlegget er ikke omfattet av prisen, med mindre annet er avtalt. Sønnico AS har krav på å få dekket selskapets merutgifter dersom ovennevnte forutsetninger i punkt a til c ikke er tilstede i prosjektet. Ovennevnte er ikke uttømmende for de merutgifter og tillegg som Sønnico AS kan kreve. 5. OFFENTLIGE FORHOLD Sønnico AS besørger alle anmeldelser i forbindelse med det elektriske anlegget, og er ansvarlig for at arbeidet utføres etter gjeldende forskrifter. Nye offentligrettslige krav som gjelder for entreprenørens ytelse, anses som forbrukerens forhold, med mindre entreprenøren ved kontraktsinngåelsen burde ha regnet med de nye kravene. Sønnico AS utfører ikke tjenester eller monterer utstyr dersom det er tvil om utstyret eller resultatet av tjenesten vil være i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Offentlige avgifter: Avgifter til nettselskap, teleselskap, FG, NPT, kabel-tv-selskaper og/eller andre offentlige avgifter er ikke medtatt i Sønnico AS sine elektro priser. 6. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Sønnico AS forutsetter at hensiktsmessig og forsvarlig oppholdsrom, samt lagerplass for nødvendig materiell stilles til rådighet. Gulvbelegg som kan ta skade må være forsvarlig dekket av oppdragsgiver. Tildekking er ikke medregnet i Sønnico AS sin pris, og forutsettes utført som et regning arbeid dersom dette ønskes utført av Sønnico AS. Spise-, garderobe- og vaskemuligheter må kunne stilles til disposisjon for Sønnico AS sine montører. Vask og støvsuging er ikke medregnet i prisene. 7. BRUK AV UNDERENTREPRENØRER Sønnico AS kan uten å underrette forbrukeren bruke underentreprenører. 8. RISIKO FOR KONTRAKTSARBEIDET I BYGGETIDEN Risikoen for skade på kontraktarbeidet i byggetiden som ikke skyldes forhold hos Sønnico AS, påhviler forbrukeren. 9. BYGGHERRENS LEVERANSER Sønnico AS har ikke ansvar for materialer, dokumenter, arbeid, tekniske løsninger eller utstyr som leveres eller foreskrives av byggherren. Videre har Sønnico AS ikke et prosjekteringsansvar i prosjektet, med mindre dette er særskilt avtalt. Sønnico AS sine forpliktelser er følgelig begrenset til montasje, levering og tilkobling, med mindre annet er avtalt. 10. VEDERLAG / PRISER Med mindre det fremgår av avtaledokumentet eller Sønnico AS sitt tilbud at det er avtalt en fastpris eller gitt et prisoverslag, skal arbeidet avregnes som et regning arbeid etter medgått tid og materiell. Avtalte time- og materialpriser skal benyttes ved avregningen. Dersom det ikke er avtalt særskilte time- og materialpriser gjelder Sønnico AS sine gjeldende standardpriser. Avtaledokumentet og tilbudets priser indeksreguleres for lønns- og prisendringer i henhold til ISOs Entrepriseindeks fellesindeks for kontor/bolig, og der basisindeksen er den som var gjeldende i den måned tilbudet ble gitt. Overtidsbetaling skjer ved arbeid etter klokken 15:30 (50%) og etter klokken 20 (100%) på hverdager, samt lørdag, søndag og andre hellig dager (100%). Medgått tid til administrasjon og lunsj faktureres. 11. BETALINGSBETINGELSER Hvor det ikke annet er avtalt ved fastpris eller et prisoverslag skal det faktureres på følgende måte: 25 % ved utsendelse av avtale-/ ordrebekreftelse, 65 % etter 1/2 av oppdragets utførelse, og resterende 10 % etter ferdigstillelsen. I øvrige tilfeller kan Sønnico AS sende avdragsfakturaer for utført arbeid hver 14 dag fra oppstartstidspunktet. Oppdragsgiver er forpliktet til å betale innen 15 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter iht. Lov om forsinkelsesrenter. Dersom forfallsdatoen for fakturaer er overskredet med mer enn 21 dager, har Sønnico AS anledning til å stanse arbeidet med 24 timers varsel. Tilleggs-/endringsarbeid faktureres på særskilte fakturaer. Ved avbestilling av hele eller deler av kontrakt arbeidet etter inngått avtale faktureres 10% av kontraktssummen i avbestillingsgebyr. Sønnico AS har rett til å foreta kredittsjekk av oppdragsgiver, og avbestille/kansellere oppdraget ansvarsfritt dersom oppdragsgiver ikke er kredittverdig. Dersom opprinnelig avtalt sluttfrist i avtaledokumentet forlenges som følge av forhold oppdragsgiver har risikoen for, gis det i sluttoppgjøret kompensasjon for merutgifter til rigg- og drift i den forlengede kontraktsperiode etter følgende formel: 0,25 x A x Z Y A= Totalsum (Rigg og drift er innkalkulert med gjennomsnittlig / anslagsvis 20%) Y=opprinnelig byggetid Z=forlengelsen utover opprinnelig byggetid. 12. SALGSPANT/EIENDOMSRETT Sønnico AS har salgspant i og eiendomsretten til alle varer og demonterbare komponenter inntil kontraktssummen med evt. renter og omkostninger er fullt betalt, selv om kontraktarbeidet eller materialer er levert byggeplassen. 13. SIKKERHETSSTILLELSE Verken Sønnico AS eller forbruker stiller sikkerhet, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene 14. TILLEGGS- / ENDRINGSARBEID Med endring menes enhver økning, reduksjon eller annen forandring i mengde, volum, kvalitet, og utførelse av Sønnico AS sine ytelse i forhold til hva forbruker i henhold til det avtalte skal motta. Forbrukeren kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget mer enn 15 %. Sønnico AS skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene forbrukeren krever. Sønnico AS kan kreve at forbrukeren stiller sikkerhet for entreprenørens krav på tillegg vederlag. Entreprenøren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materievalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av kontraktssummen. Sønnico AS skal så langt som det er praktisk mulig, informere forbrukeren om slike endringer. Sønnico AS er kun forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider ihht til vedlagte tilvalg lister innen den i tilvalg listen angitte tid. Endringer ut over valgene i tilvalglistene kan Sønnico AS nekte utført. I tillegg til bestemmelsene i forbrukerlovgivningen har Sønnico AS krav på vederlag for utført tilleggs-/endringsarbeid i følgende tilfeller: a. Sønnico AS hadde grunn til å anta at forbrukeren ønsket å få tilleggs-/ endringsarbeidet utført. b. Vederlaget for tilleggs-/ endringsarbeidet er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til vederlaget for den avtalte tjenesten. c. Sønnico AS godtgjør at det er utført et tilleggs-/ endringsarbeid som ikke er omfattet av kontrakten, herunder at forbrukeren var kjent med at endringsarbeidet ble utført. d. Mengdefortegnelser i anbudsgrunnlaget, tilbudet eller andre dokumenter, skal anses som anslåtte mengder, og reguleres/faktureres på bakgrunn av faktisk medgåtte mengder, med mindre det er uttrykkelig sagt at mengdene er faste, låste, fikserte, eller lignende. Overstiger endringer i prosjektet 5% av netto kontraktssum, gis det i sluttoppgjøret kompensasjon for økte rigg- og drift ytelser etter følgende formel: 0,1 x B B= Totale endringer etter kontraktens enhetspriser. 15. MANGLER Mangels- og reklamasjonsreglene i forbrukerlovgivningen gjelder mellom partene. Vil forbrukeren gjøre gjeldende mangler som var eller burde vært oppdaget når boligen var tatt i bruk, må dette gjøres så snart råd er dersom overtakelse skjer ved at boligen blir tatt i bruk. Lengste frist for reklamasjon er 2 år etter at arbeidet er avsluttet og 5 år dersom resultatet av den del av arbeidet Det reklameres for er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Hvis det ikke er til klar ulempe for forbrukeren, kan utbedring av mangler som det er reklamert for etter byggherrens overtagelse skje samlet innen 1, 2, eller 3 år fra overtagelsen, avhengig av om reklamasjonen skjer innenfor 1, 2 eller 3 år fra overtagelsen. 16. SERVICEAVTALER Sønnico AS forutsetter at det jevnlig gjennomføres service og vedlikehold av kontraktarbeidet, og at det inngås service- og vedlikeholdsavtale med Sønnico AS. 17. TVISTER Ved evt. tvister mellom partene skal disse søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås skal saken avgjøres ved ordinær rettergang. Avtalt verneting for avtalen mellom partene er Oslo tingrett, jf. tvml. 36.

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti

Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti Innholdsfortegnelse For at du skal føle deg trygg på at du velger riktig samarbeidspartner har vi laget dokumenter som bekrefter vår seriøsitet. På de neste sidene finner du informasjon om følgende: Informasjon

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer