Sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag 2007-03-23"

Transkript

1 Sammendrag For oss på jorda er sola en nærmest uutømmelig energikilde som er relativt jevnt fordelt over hele kloden. I løpet av ca. 30 minutter sender solstrålene inn like mye energi som vi i dag får i løpet av ett år fra tradisjonelle energikilder (fossilt brensel, kjernekraft og vannkraft). Potensialet for elektrisitetsproduksjon ved hjelp av solceller er altså stort. Allikevel er bidraget fra solstrøm forsvinnende lite i dag, selv om veksten er nær sagt eksponentiell. Er det realistisk å tro at solceller noen sinne vil kunne bidra til energibehovet så det monner? Hvor effektive er dagens solceller og hva er teoretisk mulig? Hvor mye energi går med i produksjonen av solcellene, og hvilke andre begrensninger og utfordringer finnes?

2 Kan solceller bidra til framtidas energiforsyning? Turid Worren Institutt for fysikk NTNU

3 JA!

4 Innhold Hvor mye energi mottar vi fra sola? Hvordan virker ei solcelle? Hvor effektive kan solceller bli? Utfordringer? Råvaretilgjengelighet Energitilbakebetalingstid Forurensning i produksjonen Utslipp av drivhusgasser

5 Sola og andre energikilder I løpet av ca. 30 minutter sender solstrålene inn like mye energi som vi i dag får i løpet av ett år fra tradisjonelle energikilder (fossilt brensel, kjernekraft og vannkraft). Årlig mengde innstrålt solenergi Total mengde kjente reserver av uran og fossilt brensel Uran Gass Olje Kull Årlig energiforbruk

6 Innstrålt mengde solenergi kwh/m 2 per år. Planning and Installing Photovoltaic Systems, ISBN

7 Innstrålt energi i Bergen (månedssnitt) Month Irradiation at 36 inclination: (kwh/m 2 /day) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Bergen: Ca 950 kwh/m 2 per år Sør-Europa: ca 1700 kwh/m 2 per år Sep Oct Nov Dec Sahara: Ca 2500 kwh/m 2 per år

8 Strøm produsert med solceller 732kWh per år per 1kW p panel, inkludert værforhold og systemtap (= tap i tilkobling til last, DC-AC omforming, batteri).

9 Solcellers virkemåte og effektivitet

10 Virkemåte Ei solcelle fungerer som et evighetsbatteri som kan levere strøm så lenge den belyses. strøm I Halvleder, f.eks. silisium Kontakter + -

11 Fotovoltaisk effekt Absorpsjon av sollys genererer en elektrisk strøm, som flyter mot de ytre elektrodene i solcella. I tillegg settes det opp en spenning på elektrodene på utsiden av solcella, når lyset absorberes: en fotospenning. Denne spenningen driver strømmen gjennom lasten (det som solcella er koblet til). Dette kalles den fotovoltaiske effekt. (Engelsk: photovoltaic effect, PV)

12 Analogi: folk på rocke-konsert Folkene er elektronene i solcella. Rockemusikken eksiterer folk akkurat som sollyset eksiterer elektronene i solcella når det absorberes.

13 U2 konsert Eksitering En ledig plass: et hull U2 fans som kan eksiteres av musikken

14 Vi vil hindre at folkene ramler ned igjen, for å sikre at de kan gjøre nytte for seg på utsiden av konsertlokalet: Vi introduserer en kraft som skiller personen fra den ledige tilstanden. Pizza og øl Lav potensiell energi Eksitering Folkene gjør noe nyttig mens de hopper ned, for eksempel moser epler til eplemos. Høy potensiell energi I solcella vil det være et innebygd elektrisk felt, som skiller elektronet fra den ledige tilstanden. (Dette feltet skyldes IKKE fotospenningen.)

15 Størrelsen på fotospenningen Høydeforskjellen mellom starttrinn og sluttrinn bestemmer hvor stor fotospenning man kan få. Jo større høydeforskjell, desto større fotospenning, og desto større potensiell energi. I analogien: jo større høydeforskjell, desto mer fallhøyde (potensiell energi) tilgjengelig for å mose epler.

16 Lav potensiell energi Høy potensiell energi Stor fotospenning, men høy eksitering kreves for å folk/elektroner opp. Lite strøm. Lav potensiell energi Middels potensiell energi Husk: elektrisk effekt er strøm ganger spenning P = I x U Liten fotospenning. Et oppvarmingsband er nok eksitering. Mye strøm.

17 For mye eksitering er sløsing med energi Energi mistes som varme (og lyd) og kan ikke brukes til å lage eplemos Bang! men det må altså være NOK eksitering

18 Effekt levert av ei typisk silisium solcelle Elektrisk effekt = strøm ganger spenning P = I U Ei typisk silisium solcelle leverer I = 250 ampere per kvadratmeter (A/m 2 ) strøm, men bare U = 0,6V spenning, for en solinnstråling på 1000 watt per kvadratmeter (W/m 2 ) sollys med ca 42 innfall (AM1,5).

19 Silisium-solcellas effektivitet η : levert elektrisk effekt η = innstrålt soleffekt = U I P sol = 0,6V 250A / m 1000W / m 2 2 = 0,6 250W 1000W = 0,15 = 15%

20 Silisium og solspektret 5% 43% 52% av innstrålt solenergi Energitap på grunn av for høy eksitering. Energitap på grunn av for liten energi i sollyset til å eksitere elektronene.

21 Teoretisk øvre grense for effektiviteten Ut fra fysikkmodeller kan man beregne en øvre grense for effektiviteten til ei vanlig solcelle (som beskrevet til nå). Øvre grense er beregnet til å være η=31%. De beste laboratoriecellene av oppnådd ca 80% av denne øvre grensa, dvs ca η=25%. Dersom man bruker linsesystemer for å forsterke sollyset, så er øvre grense η = 41%.

22 Hvordan kan man øke den øvre grensa? Ved å velge andre oppbyggingsmåter for solcellene. Med disse nye måtene å bygge solceller på, så vil øvre grense for effektiviteten være på η = 87% for maksimalt forsterket sollys, sammenlignet med 41% for dagens solcelleteknologi. Om vi kan oppnå 80% av dette, vil framtidas solceller ha en effektivitet på nær η = 70%.

23 Tredje generasjon solceller Silke høyeffektive solceller kalles tredje generasjon solceller. Første generasjon er de som dominerer markedet i dag: basert på dyrt krystallinsk silisium. (Panelpris ca 20kr per watt). Andre generasjon er basert på billigere materialer av lavere kvalitet. (Panelpris 6kr per watt) For tredje generasjon håper man på en panelpris per watt på 50 øre.

24 Historisk utvikling solcelle effektivitet

25 Lønnsom bruk av solceller Installasjoner (fyr, hytter, observatorier) langt fra elnett Strømforsyning til elektriske gjerder Katodisk beskyttelse av rørledninger Vanningsanlegg Medisinsk kjøling (nødhjelp) Telekommunikasjonssystemer Utendørsbelysning Bærbare elektriske eller belysningssystemer Utstyr for å måle stråling Signalanlegg for jernbane el lign. Strømforsyning til (fjerntliggende) hytter og landsbyer Strømforsyning til vannpumper (brønner, damanlegg) Bygningsintegrert PV

26

27 Hvordan er de nye solcelletypene bygget opp? Ekstra trinn ( intermediate band solar cells ) Høy potensiell energi Mellomtrinn 2 Stor fotospenning, og mye strøm. Mellomtrinn 1 Lav potensiell energi

28 Fange inn de som er veldig eksitert før de ramler ned ( hot carrier solar cells ) Energi mistes som varme (og lyd) og kan ikke brukes til å lage eplemos Bang!

29 Fange inn de som er veldig eksitert før de ramler ned Spesielle kontakter, som fanger inn de veldig eksiterte før de rekker å ramle ned.

30 Bruke overskuddenergien til de som ramler ned til å sparke opp en annen.

31 Celler, paneler, systemer En enkelt silisiumsolcelle gir bare ca 0,6V For å øke spenningen kobles de i serie til et solcellepanel, som gir 12-15V Panelene kan kobles sammen i parallell for å øke strømmengden. Panelene leverer likestrøm (DC) via en regulator til et batteri og utstyret som trenger strøm. Strømmen kan også gå via en inverterer for å omformes til vekselstrøm (AC) som kan kobles til strømnettet via en transformator.

32 Hvor mye strøm genereres globalt?

33 Solstrømproduksjon globalt Totalt innstallert til og med 2006: ca 6-8 GW p Produsert solstrøm i 2006 Anta: 6 h sol pr dag i 365 dager : ca 2000 timer/år 7 Gigawatt x 2000 timer = 14 TWh i 2006 (Ca 10% av den totale norske elektrisitetsproduksjonen)

34 For å dekke hele verdens el-forbruk 2003: ca TWh = kwh 2030: ca TWh Sahara: innstrålt energi på 2500 kwh/m 2 / år Trenger / 2500 / 15% m 2 = km 2 = 1,6% av Sudan (Sudans areal 2, km 2 ) Totalt energiforbruk på jorda nå: ca kwh Trenger ca 13% av Sudan ( km 2, dvs hele Norges areal)

35 Installert solcellepaneler (globalt) Målt i hvor mye solcellene kan produsere hvis de belyses med 1000 W/m 2 (AM1.5) 2005: 1500 MW p 2006: 2100 MW p 2010: 8000 MW p (?)

36 Markedets utvikling Virkelig markedsutvikling >> MW p installert

37 Er det nok silisium på jorda?

38 Hvor mye silisium trengs (for verdens el bruk i 2030)? Trenger et areal på km 2 Anta at solcellene er 0,15mm tynne: Nødvendig volum: km 2 x 0,15 mm = m 3 = 1, m 3 Si Hvor mye silisium finns på jorda? 25 % av jordskorpa er silisium Volum jordskorpa: 5, m 2 x (40km x 0,3 + 7km x 0,7 ) = ca m 3 Silisium utgjør ca 25% av dette, dvs ca m 3, dvs (titusen millioner) ganger mer enn det som trengs.

39 Rh 1.2 Tb 9.0 B V Ru 1.2 W 9.1 Pr Zr Re 1.2 Mo 13 Pb C Te 1.3 Ho 18 Li S Ir 1.5 Ge 19 Ga Sr Au 1.7 Ta 19 N Ba Os 1.8 As 20 Nb F Bi 2.0 Be 25 Sc Mn Pt 2.1 Eu 29 Co P Pd 2.1 Sn 31 Y H 0.05 Se 2.3 U 35 La Ti 0.08 Hg 2.5 Br 40 Nd K 0.08 Ag 2.6 Cs 66 Ce Na 0.16 Cd 2.8 Hf 68 Cu Mg 0.20 Sb 3.1 Yb 76 Zn Ca 0.24 In 3.5 Er 78 Rb Fe 0.46 I 6.1 Gd 99 Ni Al 0.5 Tm 7.0 Sm 122 Cr Si 0.7 Tl 8.1 Th 126 Cl O Weigth ppm Element Weigth ppm Element Weigth ppm Element % Weigth ppm Element Toxic

40 Hvor mye energi går med til å produsere solcellesystemer?

41 Energitilbakebetalingstid Alsema, de Wild-Scholten and Fthenakis,

42 Energibruk for de ulike delene av solcellepanelet Alsema, de Wild-Scholten and Fthenakis,

43 Tynnfilm-solceller Alsema, de Wild-Scholten and Fthenakis,

44 Solcellers levetid og energitilbakebetaling Systemene har en levetid på 30 år + Med en energitilbakebetalingstid på under 1,5 år produserer systemene mer enn 20 ganger mer enn energien som gikk med i produksjonen av systemet.

45 Utslipp av drivhusgasser Alsema, de Wild-Scholten and Fthenakis,

46 Forurensning fra solcelleproduksjon Noen silisium solcellerprosesser (men ikke alle) bruker eller resulterer i potensielt helse-/miljøfarlige kjemikalier (HCl, HF, HNO 3, KOH, NaOH, SiF 4, POCl 3, B 2 H 3, SiH 4, NH 3, pluss noen flere). For slike prosesser er oppsamling, rensing og resirkulering av utslipp nødvendig, som for all annen elektronikk-, kjemisk- eller prosessindustri. Det fins i dag gode tekniske løsninger, slik at utslipp kan minimeres eller elimineres helt. Ingen av de nevnte kjemikaliene ender opp i de ferdige silisiumsolcellene. Det eneste giftige stoffet i solcellene er bly i loddetinnet, men mange bruker blyfritt loddetinn, eller med å lage solceller som ikke trenger loddetinn i det hele tatt.

47 Største utfordringer Lagring og evt transport av strømmen til tider og steder sola ikke skinner Muligheter/løsninger Batterier Svinghjul ( flywheel ) Hydrogen Pumpe vann opp i vannkraft-dammer Superledende ledninger (?) Bygningsintegrerte solceller (slipper transport)

48 Fordeler med PV Ren (og grønn) energikilde Pålitelig (minimalt vedlikehold) Lang levetid Lydløst Reduksjon i drivhuseffekt-gasser Til dels konkurransedyktig overfor andre energikilder Modulbasert og utvidbart Fastpris på strøm

49 Oppsummering Solceller bidrar i dag med ca 14TWh globalt, dvs ca 1 av verdens strømforbruk i dag Det er mer enn nok solenergi og silisium og ta av for å dekke hele verdens totale energibehov Energitilbakebetalingstiden blir stadig kortere (er snart på under 5% av levetiden til solcellene) Utslipp av drivhusgasser er i hovedsak knyttet til bruk av fossile energikilder i produksjonen Lagring og transport av strømmen er kanskje den største utfordringen Forurensning fra produksjonen er som for annen elektronikk, og den (kan) håndteres på en sikker måte.

50 Effektiviteter Maksimal effektivitet for ei slik (1. og 2. generasjon) solcelle er η = 41% for maksimalt forsterket sollys. (31% for uforsterket sollys) Maksimal effektivitet for 3. generasjon solceller er til sammenligning η =ca 87% for maksimalt forsterket sollys. I praksis håper man å nå η = 60%.

51 Takk for oppmerksomheten!

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

Solstrøm i Norge. Utgave: 02 Dato: 2012-11-09. www.multiconsult.no

Solstrøm i Norge. Utgave: 02 Dato: 2012-11-09. www.multiconsult.no Solstrøm i Norge Utgave: 02 Dato: 2012-11-09 www.multiconsult.no Solstrøm i Norge 2 Solstrøm i Norge 3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Enova SF Rapportnavn: Solstrøm i Norge Utgave/dato: 02 / 2012-11-09

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun 25. april 2011 Sammendrag Den fremtidige utviklingen av smarte nett vil åpne store muligheter

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001

Rapport. Enova SF. OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013. EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader. DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 Rapport Enova SF OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 EMNE Priser, strømproduksjon og energikostnader DOKUMENTKODE 125340-RIEn-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Kostnadsstudie, Solkraft i Norge 2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

Energiproduksjon med solceller i Norge. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult

Energiproduksjon med solceller i Norge. Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult Energiproduksjon med solceller i Norge Øystein Holm Termisk Energi Multiconsult 1 Agenda Solen som energikilde Fotovoltaisk solteknologi Solceller ( strøm) Utnyttelsesgrad og kostnader Termisk solenergi

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser Syrer og baser Syrer og baser Når du er ferdig med dette kapitlet, skal du kunne a definere syre og base og gjøre rede for syre-basereaksjoner b gjøre beregninger med K a, K b og K w c måle ph med ulike

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær

Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær Crazy Creative Consultants: Andreas Øyehaug Karl Oskar Bjørgen Paal Kristian Minne Tobias Rønneberg Anja Eide Onstad Rebecca Lundqvist

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

Total Cost of Ownership White Paper

Total Cost of Ownership White Paper Total Cost of Ownership White Paper Totalkostnad for eierskap (Total Cost of Ownership "TCO") er grunnleggende og enkelt å beregne i de fleste sammenhenger. Likevel er TCO for et datasenter noe mer vanskelig

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer