MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget"

Transkript

1 GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon , slik at vararepresentant kan bli innkalt. Orienteringssak: Nedbemanning i kommunen situasjonsorientering. SAKSLISTE: Saknr. Arkivsak Saktittel 008/09 06/2193 NÆRVÆR KOMMUNESTYREVEDTAK /09 06/2193 LOKALT AMU VED FJÆRE OG HOLVIGA SKOLE - EVALUERING AV 2 ÅRS FORSØKSPERIODE 010/09 06/2193 ARBEIDSMILJØ OG KOMMUNIKASJON - UNDERSØKELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN Grimstad, Ellen Hørte Utvalgssekretær Side 1

2 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Arbeidsmiljøutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Organisasjonsavdelinge Arkivsaknr: Arkivkode: n Saksbeh.: Else Vasstøl K1-033 NÆRVÆR KOMMUNESTYREVEDTAK Dokumentliste: Sak 007/09 Nærvær 2009 Fakta: Viser til sak 007/09 der AMU ønsket å ta sak 007/09 Nærvær 2009 opp til nærmere vurdering i AMU etter kommunestyrebehandling av saken den Vedtak: Rådmannen følger opp de skisserte tiltakene for Utviklingen i fraværet rapporteres jevnlig til Arbeidsmiljøutvalget og Adminisrasjonsutvalget FORSLAG TIL VEDTAK: Vedtaket i kommunestyret tas til etterretning.

3 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Arbeidsmiljøutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Organisasjonsavdelinge Arkivsaknr: Arkivkode: n Saksbeh.: Else Vasstøl K1-033 LOKALT AMU VED FJÆRE OG HOLVIGA SKOLE - EVALUERING AV 2 ÅRS FORSØKSPERIODE Sammendrag: AMU vedtok i møte og opprette en forsøksordning med lokale arbeidsmiljøutvalg ved Fjære og Holviga skole i perioden fra til og med Ordningen skulle evakueres av hoved AMU etter 2 år. Ved Fjære skole ser ut til at de vanlige rutinene for samarbeid fungerer, de har ikke benyttet ordningen siden Ved Holviga skole fungere lokalt AMU bra, og de ønsker å fortsette som i dag med eget lokalt AMU evt. HMS-utvalg Ordningen med et AMU ser en ikke behov for å endre, men ser det som hensiktsmessig at en på større arbeidsplasser oppretter eget HMS-utvalg. Et slikt utvalg kan virke etter samme prinsipper som et AMU, men arbeidsplassen bestemmer selv innhold, regler og rutiner i samsvar med aml. Fakta: Etter henvendelse fra Fjære skole v/ enhetsleder Jarl Vidar Erichsen ang. en så stor arbeidsplass kanskje burde ha eget arbeidsmiljøutvalg, vedtok organisasjonssjef, kommunalsjef for kultur og oppvekst og enhetslederne for de sammenslåtte skoler i kommunen i drøftingsmøte å fremme forslag om forsøksordning med lokale arbeidsmiljøutvalg ved Fjære og Holviga skole. Spørsmålet kom i tillegg opp i AMU fra representanten fra UDF, Svein Haugen i AMU møte Arbeidsmiljøutvalget for hele virksomheten skal fastsette arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for det lokale arbeidsmiljøutvalget. For øvrig gjelder forskriftenes regler om arbeidsmiljøutvalg. AMU behandlet saken i møte med følgende vedtak: AMU-006/07 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalget i Grimstad kommune vedtar at det opprettes forsøksordning med lokale arbeidsmiljøutvalg ved Fjære skole og Holviga skole våren 2007 fra 1. mai 2007 til 30. juni Side 3

4 De lokale arbeidsmiljøutvalgene skal bestå av 6 medlemmer. Følgende vilkår må oppfylles: a) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange medlemmer i utvalget. b) Arbeidsgiveren må være representert slik som foreskrevet i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 6 nr.2 c) Hovedverneombud skal være medlem fra arbeidstakersiden, jfr. Forskrift 6 nr.3 AMU for Grimstad kommune fastsetter at arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for det lokale arbeidsmiljøutvalg skal omfatte arbeidsmiljøet i lokal enhet. Utgifter til opplæring dekkes av AMU Grimstad kommune Det forutsettes at forsøket evalueres av hoved AMU mot slutten av forsøksperioden. HOVED AMU VELGER FØLGENDE REPRESENTANTER TIL Å SITTE I LOKALT AMU: - enhetsleder - 2 avdelingsledere - 1 verneombud, som velges blant verneombudene - utdanningsforbundet og fagforbundet må velge sine respektive representanter lokalt. Vurdering: AMU har tidligere vurdert å opprette lokale AMU i kommunen, men kom da frem til at det ikke var aktuelt med lokale arbeidsmiljøutvalg. Med bakrunn i situasjonen rundt sammenslåing av de to skolene, ønsket en i 2007 likevel å sette i gang forsøksordningen. En mente at lokale arbeidsmiljøutvalg ville kunne bidra til å ansvarliggjøre HMS-arbeidet lokalt i en tid der det er mye som utfordrer arbeidsmiljøet. I løpet av perioden har det blitt avholdt 2 møter ved Fjære skole, ingen med ny enhetsleder, og 6 møter ved Holviga skole. Holviga skole uttrykker at Det sees som en styrke at vi kan sitte sammen å drøfte/ diskutere utfordringer på AMU området og på disse møtene få klarhet i hvem som er ansvarlig for hva og hva som gjøres. Alle får et eierforhold til de aktuelle AMU spørsmål som kommer opp. Videre uttrykkes det Vi ser fordeler med å la et HMS utvalg - ledet av verneombudet - fortsette ved skolen nettopp for å kunne gi AMU spørsmål en bedre og bredere oppfølging enn at spørsmål tas opp enkeltvis med verneombudet. Et HMS utvalg vil dog ikke hindre at enkeltpersoner tar direkte kontakt med verneombud eller rektor/ ledelse om AMU spørsmål Fjære skole følger vanlige rutiner for samarbeid gjennom skolemiljøutvalg og mellom verneombud og ledelse. Kommunestyret vedtok i møte å beholde Holviga skole som en enhet. Fjære skole blir delt i barne- og ungdomstrinn igjen. Situasjonen fremover vil dermed være ulik for de to skolene. Ved Fjære skole ser ut til at de vanlige rutinene for samarbeid fungerer, ved Holviga skole ønsker de å fortsette som i dag med eget lokalt AMU. Behovet for lokale AMU i kommunen kan en ikke se har endret seg siden spørsmålet generelt ble tatt opp tidligere. Dersom ordningen med et AMU for hele kommunen skal endres, vil det og få konsekvenser for antall personer som etter Aml. skal ha opplæring.

5 Erfaringene fra Holviga skole tilsier at et utvalg sammensatt av lik repr. av ledelse og ansatte, med faste felles møter m.v. er bra. Dette kan løses med å opprette et eget HMS-utvalg ved skolen. En har erfaring fra at dette brukes på andre arbeidsplasser i kommunen. Rettigheter og plikter vil da ikke være de samme som et off. AMU, det er opp til skolen selv hvordan HMSutvalget evt. skal virke. FORSLAG TIL VEDTAK: AMU avslutter ordningen med lokale Arbeidsmiljøutvalg ved Fjære og Holviga skole fra Lokale HMS-utvalg ved større enheter i kommunen kan opprettes/fungere etter behov, men ikke som underutvalg for AMU. Side 5

6 GRIMSTAD KOMMUNE SAKSFREMSTILLING Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr. Arbeidsmiljøutvalget /09 Avgjøres av: Sektor: Organisasjonsavdelinge Arkivsaknr: Arkivkode: n Saksbeh.: Else Vasstøl K1-033 ARBEIDSMILJØ OG KOMMUNIKASJON - UNDERSØKELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN Dokumentliste: Resultater fra spørreundersøkelsen og kommentarer blir framlagt i møte den Fakta: I møte AMU den ble det vedtatt følgende i sak 004/09, punkt 1 AMU henstiller til organisasjonene å foreta undersøkelser på arbeidsplassene om at drøftinger ivaretas og at det er tillitsvalgtsordninger som fungerer. Fagforeningene har utarbeidet følgende spørsmål til ledere og tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene i kommunen: 1. Kjenner alle de ansatte hvem deres tillitsvalgte er? 2. Kjenner alle de ansatte hvem deres verneombud er? 3. Innkaller enhetsleder/nærmeste overordnede til faste drøftings- /medbestemmelses møter? 4. Diskuterer dere da: budsjett stillinger organisering av arbeid søkerlister inkluderende arbeidsliv annet? 5. Drøftes avvikling av ferie/avspasering med de ansatte? 6. Skrives det protokoll/referat fra disse møtene? 7. Plasstillitsvalgt har rett til å søke utvidet tid til å utføre sitt fagforeningsarbeid. Blir dette i møte kommet av ledelsen? 8. Ved turnus deltid; Får tillitsvalgt på arbeidsplassen kompensert for tillitsvalgtarbeid på fridager? 9. Prioriterer tillitsvalgt drøftingsmøte ute på arbeidsplassen? 10. Får resultatet av drøftinger konsekvenser for den videre drift? Svar på spørsmålene og kommentarer fremlegges på møtet den

7 FORSLAG TIL VEDTAK: Svar på undersøkelsen vedr. samarbeid ledelse og tillitsvalgte på arbeidsplassene tas til orientering

8

9

10 2

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer