Parameterliste for EWDR 984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parameterliste for EWDR 984"

Transkript

1 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: Faks: Org.nr: NO MVA Parameterliste for EWDR 984 Versjon BRUKER GRENSESNITT Bruker grensesnittet har 6 dioder som indikerer status på alarmer og drift. Og fire knapper for å kontrollere instrument status og programmering. OPP NED set fnc aux KNAPPER Øker verdien på et parameter. Ruller mellom menyer og aktiverer avriming. Minsker verdien på et parameter. Ruller mellom menyene og aktivering av tilknyttede funksjoner. Gir tilgang til nivå i Alarmmenyen, set punkt og følere. Og adgang til programmering av parametere. Går ut av stående nivå i menyen for verdien av parameteret. Aktiverer tilknyttede funksjoner til parameter H34 LED SIGNAL Statusen på eksternt utstyr og funksjonene er beskrevet av funksjons DIODEN/LED. DISPLAY Displayet viser innganger, set punktet, parametere med relaterte verdier, alarmer, funksjoner og status på utstyret som er tilkoblet. ECO DIODE/LED LED BESKRIVELSE INDIKASJON Redusert set punkt og LED er lagt til set punkt er oppnådd. DIODE/LED Avrimings LED Vifte LED Alarm LED auxiliary LED desimal punkt Lyser når set punket vises i displayet, blinker når redusert PÅ sammen med kompressor PÅ. Blinker når forsinket start pågår, eller når beskytelse/aktiveringer er blokkert. PÅ under avriming. Blinker når aktivert manuelt aktivisert eller når avriming er aktivisert med digital inngang. Permanent på når vifter går. PÅ når alarm er tilstedeværende. Blinker for stille alarm. PÅ når digital utgang er aktiv. PÅ for å vise at instrumentet har spenning. I stand by mode og displayet er av. MENYBESKRIVELSE set knappen styrer adgangen til begge nivåer i menyen. Trykk set knappen kort en gang og man får tilgang til maskinverdi menyen vises i displayet. Her kan SEt punktet justeres. Og Pb1 3 avleses. Trykk og hold set knappen inne i 5 sek. for tilgang til parameter i programmerings menyen. Når en av to menyer har blitt åpnet, kan men navigere opp og ned i nivå 1 mappene med OPP og NED knappene. Ønsket mappe åpnes ved å trykke set knappen. Man kan nå rulle opp og ned i mappen, og ved trykke set igjen åpne ønsket parameter. Juster parameteret med OPP og NED knappene, og bekreft innstillingen med set knappen. Man kan forlate begge nivåer på tre måter. 1. Bruk fnc knappen til å gå ut av nivåene. 2. Bekreft innstilt verdi med set knappen. 3. Vent i 15 sek. og instrumentet går tilbake. Maskinveien 6 Minde Alle 35 G Stakkevollveien 69 B

2 PA1 passordet er nødvendig for å komme inn programmerings menyen. PA2 passordet er nødvendig for å komme inn nivå 1. MASKIN STATUS MENY Maskin status menyen inneholder følgende liste: AL: Alarm mappe SEt: Set punkt programmering mappe Pb1: Føler 1 verdi mappe Pb2: Føler 2 verdi mappe Pb3: Føler 3 verdi mappe, om føler er programmert. Om det ikke er noen alarmer, vil SEt vises i displayet når man trykker set knappen en kort gang. Herifra kan man rulle opp og ned i menyen med OPP og NED knappene, og med set knappen bekrefte valgte verdi, Og som tar deg tilbake til et høyre nivå. Set punkt justering Ved å trykke set knappen en gang vil SEt vises i displayet, trykk set en gang til og man justere set punktet med OPP og NED knappene. Etter innstilt ønsket verdi trykk set knappen for å bekrefte innstillingen. Og trykk fnc knappen for komme tilbake til hovedmenyen. Instrumentet går også automatisk tilbake etter endt tidssyklus (15 sek.). Alarm Om det pågår en alarm når man åpner Maskin status menyen vil ALmappen vise seg i displayet. PARAMETER PROGRAMMERINGS MENY For å få adgang til menyen trykk set knappen i 5 sekunder. Meny strykturen viser alle parametermapper som igjen har to undermenyer. For å justere verdier til ønskelige funksjoner rull opp eller ned med OPP eller NED knappene. Finn ønsket mappe og trykk set engang til og man er i meny/nivå 2. Rull opp eller ned med OPP eller NED knappen i mappen, og trykk set for å justere verdien. Trykk set en gang til for å bekrefte innstillingen. KOPIKORT Kopikort funksjonen kan brukes til laste opp og ned parametere av et eller flere instrumenter av samme type. Funksjonen gjøres tilgjengelig ved å koble kopikortet til TTL seriell porten på instrumentet. Følgende kopikort funksjoner er tilgjengelig: Laste opp (UL): Laste ned (dl): Laste opp funksjonen leser instrument parametrene og laster de opp på kopikortet. Laste ned funksjonen skriver ned parametrene i instrument minne. Opperasjonen utføres ved velge mappe FPr og så velge UL, dl eller Fr. Det bekreftes ved å trykke set knappen. Om prosessen er vellykket vil y vises i displayet, men om den mislykkes vil n vises. Formatere kopikort Det er nødvendig å formatere kopikortet før førstegang bruk, eller når kopikortet har blitt brukt av andre enheter. Viktig: Å formatere innebærer at alle data på kopikortet blir slettet. Når kopikortet har blitt tilknyttet instrumentet i spenningsløs tilstand og instrumentet blir skrudd på igjen. Og når instrumentet blir satt på igjen vil lampetesten pågå i 5 sek. og dly vises i displayet er det en bekreftelse på en korrekt nedlasting. Om dln vises har opperasjonen misslykkes. Etter dette vil displayet gå tilbake til normal visning. Viktig: Etter en nedlastning vil instrumentet arbeide etter de nye parametrene. Viktig: For å unngå feilfunksjoner etter en programmering. Reset instrumentet ved å gjøre det spenningsløst. PASSORD Passordene PA1 og PA2 er til for å begrense adgangen til instrumentet. PA1 begrenser nivå 1 og PA2 begrenser nivå 2. For tilgang til PA2, gå til CnF mappen og velg PA2. Passordene kan forandres ved å gå inn i dis mappen ved å sette ønsket verdi. 2

3 AVANSERTE FUNKSJONER Dørbryter inngang Dette er en ren digital inngang, hvor polariteten kan programmeres NO/NC. Dørbryter funksjonen styres av H11 parameteret med verdiene -8 +8, hvor tallet bestemmer funksjonen og -/+ bestemmer polariteten. Par Beskrivelse dod Bryter av digital inngang dad Forsinkelse av aktivering digital inngang OAO Forsinkelse av alarm etter at døren er lukket. tdo Utløpt tid åpen dør. Etter at døren har blitt åpnet. H11 Digital utgang programmering H21 H25 Digital utgang programmering 1 5 Viktig: - indikerer at inngangen er aktiv når kontakten er lukket. + indikerer at inngangen er aktiv når kontakten er åpen. Lyskontroll Funksjonen kan bli startet på to måter. Om man trykker på lysbryteren aux, skrus lyset på. Om det var av og det skrus av som om det var på ved spenningsbrudd. Lysstatusen er lagret i minne på instrumentet, og når spenningen kommer tilbake vil instrumentet operere som normalt. Følgende parametere kontrollerer lysstyringen Par Beskrivelse H06 aux knappen er aktiv når instrumentet er av dsd Lysrelé blir styrt av dørbryter D.I. dlt Forsinkelse lysrelé av OFL Lysbryter alltid på når bryter er på OAO Alarm forsinkelse etter at døren er lukket tdo Tidssyklys dør åpen på D.I. (dørbryter) H11 Digital utgang programmering H21 H25 Digital utgang programmering 1 5 Konfigurasjonen av disse parametrene vil bestemme statusen til lysrelé enten ved bruk av D.I eller aux knappen. dsd parameteret skrur automatisk på lysrelé når D.I. har kontakt og av når kontakten er brutt, evt forsinket av dlt. H06 aktiverer lysknappen og gjør lysrelé tilgjengelig for dørbryter, selv om instrumentet er skrudd av. Om aux bryteren er programmert som lysfunksjon, vil den overstyre dørbryteren og stenge ned lyset ved å trykke på den om OFL=y. Feil og alarmkoder Føleralarmer Om en av følerne er utenfor arbeidsområde, eller føleren har kortsluttet/brudd. Vil en alarm bli generert, om statusen er lengre enn 10 sekunder. Når en alarm oppstår vil alarm dioden/led lyse samtidig som displayet vil vise hvilken alarm som har oppstått. Par E1 E2 E3 Beskrivelse Feil på romføler Feil på avrimingsføler Feil på displayføler Om det oppstår flere alarmer samtidig alternerer de i 2 sekunder hver. Feil på romføleren gir følgende symptomer: E1 vises i displayet. Kompressoren går etter tidsintervallet stilt inn på Ont og OFt. MAX og MIN alarmer deaktiviseres. Feil på avrimingsføler gir følgende symptomer: E2 vises i displayet Avriming stopper da kun etter endt tid. MAX og MIN temperaturalarm Alarmen gis ifra romføleren, og temperaturgrensene er definert på parameterne HAL og LAL. Grensene referer til instrumentets absoluttverdi. Se parameter Att for innstilling. Att=0 Absolutt Att=1 Relativt Maksimum temperaturalarm Romføler temperatur HAL Minimum temperaturalarm Romføler temperatur LAL Maksimum temperaturalarm Romføler temperatur Set + HAL Minimum temperaturalarm Romføler temperatur Set + LAL Info: Om alarmer er relative må parameter HA1 settes til positiv verdi, og LA1 settes til negativ verdi. Alarmverdier til føler 3 3

4 En alarm generert av føler 3, resettes etter en spesifisert differanse. Settes parameter PbA = 3, vil føler 3 gi alarmer når temperaturen går ut over set verdiene på set punktet. AH3 = Høytemperaturalarm AL3 = Lavtemperaturalarm Alarmen håndteres på samme måte som andre alarmer, med de forsinkelser som instrumentet er satt opp med. Avrimings alarmer Om en avriming ikke ender på innstilt slutt temperatur, men stopper på maksimaltid. Vil en alarm bli generert. Alarm lampen vil lyse, og Ad2 beskrive hvilken alarm som er generert. Alarmen resettes automatisk når neste avriming starter. Alarm lampen må manuelt resettes. Parameter dat må aktiveres. Ekstern alarm Om en av de digitale inngangene er satt opp som alarmrelé, vil en alarm genereres etter endt dad forsinkelsen. Alarmen er tilgjengelig inntil D.I. blir deaktivert. Alarmlampen lyser og buzzeren gir signal, og alle enheter som er tilknyttet det eksterne signalet blir deaktivert. Om eksternalarm er tilgjengelig vil EA vises i AL mappen. Alarmen blir resatt når D.I. blir deaktivert, og buzzeren kan manuelt resettes. Analoge inng.: 3 NTC/PTC (parameter konfigurasjonsbar). Digitale inng.: 2 strømløse looper (parameter konfigurasjonsbar). Seriell port: TTL for kopierings kort Digitale utg.: 3 arbeidsreleer: 8A 1/2hp 250V SPST; 8A 1/2hp 250V SPDT; 16A 1hp 250V SPST; 12V /24mA konfigurasjonsbar utgang. Desimaler: 1 eller 0,1 C Nøyaktighet: Bedre enn 0,5 % av bunnen på skalaen + 1 tall. Forbruk: 5VA Spennings tilførsel: 230V~ Elektriske forbindelser Advarsel! Ta alltid spenningen av på maskinen før arbeid med elektriske tilkoblinger. Instrumentet har skruetilkoblinger for maksimum 2,5mm² kabeltverrsnitt. Bruk bare en kabel til spenningstilførsel koblingen. Relé utgangene er potensialfrie, men man kan ikke ha større strømmer enn maksimum påstemplet verdi. Skal man bruke høyere laster må kontaktor benyttes. OBS det er viktig å skille mellom omsk belastning og motor belastning. Det er viktig å kontrollere at spenningen er riktig til instrumentet. Følere har ingen polaritet på tilkoblingen, og man kan derfor bruke vannlige kabler om de skal forlenges. Er det EMC støy i område der følerkabler legges, må det tas hensyn til dette. TTL seriell kabel må holdes separat ifra strømførende kabler. Åpendør alarm Åpendør alarm blir generert når døren er åpen lengre enn tiden som er spesifisert på parameter tdo. Alarmen vises i displayet OPd, og alarmlampen vil lyse. Buzzeren kan stoppes ved å trykke på kvitteringsknappen, med alarmlampen vil blinke og OPd vil vises inntil døren lukkes. Tekniske data Kasse: Plastikk 4 Din modul. Dimensjoner: Front 70x85mm, dybde 61mm. Montering: DIN skinne, eller veggmontering. Forbindelser: Skruforbindelser 2.5mm² kabel tverrsnitt. Tilkobling spenningstilførsel (power supply) kun en kabel. Drift temperatur: C. Lagrings temperatur: C Drift og lagrings omgiende fuktighet: % RH (ikke kondensering). Display: 3 tall og signal lamper. 4

5 5

6 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: Faks: Org.nr: NO MVA PARAMETERLISTE Maskin meny Set punkt med område mellom SEt minimum LSE og maksimum HSE set punkt. Verdien til set punktet er i maskin status menyen. LSE HSE 0.0 C/ F Kompressor parametere CP- mappen dif Koblings differanse start kompressor 0,1 30, C/ F HSE Maksimum set punkt LSE C/ F LSE Minimum set punkt -58 HSE C/ F OSP Redusert(alternativt) set punkt -30,0 30,0 0 2 C/ F Minimum kompressor PÅ tid. Cit Minimums tid kompressoren tvinges til å gå når den starter min Ikke aktiv når Cit=0 CAt Maksimum kompressor PÅ tid. Maksimum tid kompressoren tvinges til å gå når den starter min Ikke aktiv når CAt=0 Ont Gangtid kompressor ved følerfeil. Settes parameteret til 1 og OFt=0 vil kompressoren alltid gå, om OFt> min arbeider i denne modus. (se DRIFT diagram) (1) OFt Avtid kompressor ved følerfeil. Settes parameteret til 1 og Ont=0 vil kompressoren forbli av, om OFt> min arbeider i denne modus. (se DRIFT diagram) (1) don Forsinkelse start kompressor sek dof Gjenstart forsinkelse av kompressor. Etter at kompressoren har stoppet, må min den stå ut tiden. dbi Forsinkelse mellom to innslag av releer min OdO Forsinkelse av utganger etter oppstart av instrumentet, eller strøm stans min Avrimings parametere def- mappen dty Avrimingstype 0= Elektrisk avriming 1= Varmgassavriming 0/1/ num 2= Kompressorstopp dit Tid mellom to avriminger. hours/ h 1-2 Valg av tidenhet dt1 min/sec dt1 Enhet avrimings tid dit 0= houer (timer) 1= min (minutter) 0/1/2 0 2 num 2= sec (sekunder) dt2 Enhet for varighet av avrimings tid det 0= houer (timer) 1= min (minutter) 0/1/2 0 2 num 2= sec (sekunder) dct Tellertype for avriming. 0= Teller kompressoren driftstid (Digifrost) 1= Instrumentets driftstid (Normal) 2= Starter avriming hver gang 0/1/2/ num kompressoren stopper. 3= Funksjon ikke tilgjengelig doh Forsinkelse på avriming etter oppstart av instrumentet min Maskinveien 6 Minde Alle 35 G Stakkevollveien 69 B

7 det Maksimum avrimingstid min de2 Maksimum avrimingstid fordamper nr min Avrimings parametere def- mappen dst Stopp avriming på temperatur. (Avrimingsføler) C/ F ds2 Stopp avriming på temperatur fordamper nr C/ F dpo Avriming ved oppstart av instrumentet. Om tempertur i fordamper tillater dette. n/y n 1-2 flag Minimum tid på kompressor før tcd avriming min PÅ tid > 0 eller AV tid < 0 Cod Kompressor AV tid før en avriming. Kompressoren vil ikke starte om en avriming er på gang innefor tiden som her settes. 0= Funksjonen ikke tilgjengelig min Vifte parametere FAn- mappen FPt Bestemmer om viften skal blåse iht. romtemperatur(absolutt), eller etter set punktet (relativ). 0/1 0 2 flag 0= Absolutt / 1= Relativ Viftestopp temperatur. Stopper viftene FSt om temperaturen overstiger C/ F fordamperføler. Fot Viftestart temperatur. Om fordamer temperaturen er lavere enn denne verdi C/ F står viftene. FAd Startdifferanse vifte til Fst og Fot C/ F Fdt Vifteforsinkelse etter avriming min dt Drypptid min dfd Vifter tilgjengelig. Ref. avrim.føler. y= vifter ikke tilgjengelig y/n y 1-2 flag n= vifter tilgjengelig Drift av vifter når kompressor er AV. REF Set.pk FCO n= vifter AV y= vifter PÅ n/y/dc y 1-2 num dc= viftedriftsyklus styrt av Fon og FoF. Fod Vifter PÅ når dør er åpen, dørbryter er aktiv. n/y n 2 flag y= ja / n= nei Forsinkelse viftestopp etter kompressor FdC stopp min 0= Funksjon ikke aktiv Fon Tvangsdrift vifter PÅ når driftsyklus er aktiv. FCO=dc og H42=1(Om føler 2 er min tilgjengelig) FoF AV tid vifte når driftsyklus er aktiv. FCO=dc og H42=1(Om føler 2 er tilgjengelig) min Alarm parametere AL- mappen Att Bestemmer om LAL og HAL skal være absolutt eller relativ til set punktet. 0/1 0 2 flag 7

8 0= absolutt / 1= relativ AFd Alarmdifferanse for drifttemperatur C/ F HAL Høygrense alarm med referanse til Att. (2) LAL C/ F LAL Lavgrense alarm med referanse til Att. (2) HAL C/ F PAO Alarmforsinkelse etter oppstart av hours instrument, eller strømbrudd. (3) (timer) dao Alarmforsinkelse etter avriming min OAO Høy- og lavtemperatur alarmforsinkelse hour etter utkobling av D.I. (Etter at døren har lukket) (timer) tdo Alarmforsinkelse for dør åpen min tao Generelt temperatur alarmforsinkelse (3) min dat Alarm for avsluttet avriming på tid. y= alarm ikke aktiv / n= alarm aktiv n/y n 2 flag EAL Ekstern alarm stopper drift av alle releer. n= stopper ikke releer / y= stopper n/y n 2 flag releer AOP Alarmutgang funksjon. 0= Alarm aktiv, men utgang ikke aktiv 1= Alarm aktiv, og utgang aktiv 0/1 1 2 flag Alarm parametere AL- mappen PbA Konfigurering av temperaturalarm føler 1 og/eller føler3. 0= på føler 1 (termostat) 1= på føler 3 (display) 0/1/2/3 0 2 num 2= på føler 1 og 3 3= på føler 1 og 3, ved eksternt (threshold) SA3 Alarm føler 3 set punkt C/ F da3 Alarmdifferanse føler C/ F Lys og digitale innganger parametere Lit- mappen dsd Lysrelé styrt av dørbryter. n= dør åpen, lys forblir av n/y y 2 flag y= dør åpen, lys settes på dlt Lysrelé PÅ tid etter at døren er lukket. dsd = y min OFL Lysrelé ikke tilgjengelig selv om dlt er aktiv n/y n 2 flag dod Inngangen setter alle utganger i AV modus ved åpen dør. n/y n 2 flag dad Forsinkelse av aktivering digital inngang min Display parametere dis- mappen LOC Tastelås. Låser alle taster/parameter foruten dette parameter. n/y n 1 flag n= tastet åpne / y= taster låst PA1 Passord for nivå 1. Må settes < num PA2 Passord for nivå 2. Må settes < num ndt Desimaler på displayet n/y n 1-2 flag CA1 Temperatur verdi som skal tillegges spesifisert i CAI, føler C/ F CA2 Temperatur verdi som skal tillegges spesifisert i CAI, føler C/ F CA3 Temperatur verdi som skal tillegges spesifisert i CAI, føler C/ F CAI Utligning av temperatur på displayet og 0/1/2 2 2 num 8

9 LdL HdL ddl Ldd dro ddd til instrumentet. 0= modifiserer bare temperaturen som vises 1= legger til temperaturen som instrumentet bruker, men ikke visnings temperatur. 2= legger til temperaturen som vises som også brukes av instrumentet. Minimumsverdi som kan vises i displayet Maksimumverdi som kan vises i displayet Visning i displayet under avriming. 0= Absolutt føler temperatur 1= Den temperatur som instrumentet viste før avriming, inntil set punket er oppnådd. 2= def står i displayet under avrimingen helt til set punktet er oppnådd. Maksimumstid for hvor lenge displayet skal overstyres under avriming. ddl = 2 Valg mellom celsius eller fahrenheit som enhet. 0= C / 1= F (4) Verdi/føler som skal vises i displayet. 0= set punktet 1= Føler 1 termostat temperaturen 2= Ingen av delene 3= Føler 3 virtuell føler C/ F C/ F 0/1/ num num 0/ flag 0/1/2/3 1 2 num Konfigurasjons parametere CnF- mappen H00 Valg av følertype PTC eller NTC 0= PTC / 1= NTC 0/ flag Quick respons for funksjoner til H02 konfigurasjons knapper. Ikke sek tilgjengelig for aux knappen. H06 Knapp/inngang for aux/dørbryter lys er aktiv når instrumentet er AV. n/y y 2 flag H08 Instrument funksjon i stand-by modus 0= Bare displayet i skrues av. 1= Displayet PÅ, men knapper blokkert 0/1/2 2 2 num 2= Displayet AV, og knapper blokkert. Konfigurasjon av digital inngang og polaritet. 0= Ikke tilgjengelig / 1= Avriming H11 2= Redusert set punkt / 3= aux num 4= Dørbryter / 5= Ekstern alarm 6= Ikke tilgjengelig / 7= Stand-by 8= Forespørsel vedlikehold (5) H12 Samme som H num Konfigurasjon digital utgang (C): 0= Ikke tilgjengelig / 1= Kompressor 2= Avriming / 3= Vifter H21 4= Alarm / 5= aux num 6= Stand-by / 7= Lys 8= Buzzer / 9= Avriming fordamper 2 H22 Konfigurasjon digital utgang (B): Samme som H num H24 Konfigurasjon digital utgang (A): num 9

10 Samme som H21 H25 Konfigurasjon digital utgang (E): Samme som H num Konfigurasjon av UP (OPP) knappen 0= Ikke tilgjengelig / 1= Avriming 2= aux / 3= Redusert set H31 punkt 4= Ikke tilgjengelig / 5= Ikke num tilgjengelig 6= lys / 7= Stand-by 8= Forespørsel vedlikehold H32 Konfigurasjon av DAWN (NED) knappen num Samme som H31 H33 Konfigurasjon av ESC knappen Samme som H num H34 Konfigurasjon av aux knappen Samme som H num H41 Tilstedeværelse av kontroll føler n= ikke tilstede / y= tilstede n/y y 2 flag H42 Tilstedeværelse av fordamperføler n= ikke tilstede / y= tilstede n/y y 2 flag H43 Tilstedeværelse av display føler n= ikke tilstede / y= tilstede n/y/2ep n 2 num 2EP= tilstede (føler fordamper 2) H45 Start avriming med 2 fordampere. 0= Avriming blir aktivert når første fordamper < dst 1= Avriming blir aktivert om minst en av påstandene blir oppfylt. Temperatur 1. fordamper < dst 0/1/2 1 2 num Temperatur 2. fordamper < ds2 2= Avriming blir aktivert når følgende 2 påstander blir oppfylt. Temperatur 1. fordamper < dst Temperatur 2. fordamper < ds2 PA2 For å gå inn på parameternivå 2. (Kan være passordbeskyttet.) rel Parameter kun for lesning utstyrenhet / / 1 / tab Parameter kun for lesning parameter tabell / / 1 / Kopi kort Fpr- mappen UL Overfører parameter struktur fra instrumentet til kopi kortet / / 1 / dl Overfører parameter struktur fra kopi kortet til instrumentet / / 1 / Fr Formaterer og sletter alle data på kopi kortet / / 1 / Info: 1) Se diagram drift syklus 2) Om relative verdier er tilgjengelig (par. Att=1) parameter HAL er positiv verdi og parameteret LAL er satt til negativ verdi (-LAL). 3) Gjelder kun for høy- og lavtemperaturalarm. 4) Om man forandrer ifra C til F eller motsatt, forblir set punkt verdien lik justert verdi. Og må manuelt justeres. 5) Positiv- eller negativverdi forandrer polariteten på kontaktene. Positiv verdi: inngang er aktiv når kontakten er lukket. Negativ verdi inngangen er aktiv når kontakten er åpen. 6) Om Fpr parameteret er brukt, vil alle data som er lagret på kopi kortet slettet. Denne operasjonen kan ikke reverseres. DRIFT SYKLUS MENY 10

11 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: Faks: Org.nr: NO MVA Ont. OTt parameters programmert for drift Syklus. Ont OFt Kompressor utgang 0 0 AV 0 >0 AV >0 0 ON >0 >0 dc Feil melding for føler 1 (kompressor) gir følgende hendelse: E1 kode vises i displayet Instrumentet er aktivert som indikert med Ont og OFt er programert for drift syklus. MASKINSTATUS MENY Maskinveien 6 Minde Alle 35 G Stakkevollveien 69 B

12 PROGRAMERINGS MENY MAX/MIN ALARM DIAGRAM 12

13 Absolutt temperaturalarm [Att = 0] Minimum temperaturalarm Lavere temperatur enn eller lik LAL. Minimum differanse temperaturalarm Alarmen blir resatt når temperaturen er lik eller høyere enn LAL + AFd. Maksimum temperaturalarm Høyere temperatur enn eller lik HAL. Maksimum differanse temperaturalarm Alarmen blir resatt når temperaturen er lik eller lavere enn HAL + AFd. Relativ temperaturalarm [Att = 1] Minimum temperaturalarm Lavere temperatur enn eller lik set punkt + LAL. Minimum differanse temperaturalarm Alarmen blir resatt når temperaturen er lik eller høyere enn set punkt + LAL + AFd set punkt (LAL + AFd). Maksimum temperaturalarm Høyere temperatur enn eller lik set punkt + HAL. Maksimum differanse temperaturalarm Alarmen blir resatt når temperaturen er lik eller lavere enn set punkt + HAL - AFd. Info: Om Att = rel(ativ) må LAL være negativ. Derfor: Set punkt + LAL < set punkt fordi set punkt +(- LAL ) = set punkt- LAL ALARM KODER ALARM KODE BESKRIVELSE TILTAK 13

14 E1 Feil på romføler Kortsluttet eller brutt følerkrets, eller følerverdiene er utenom nominelt område. Om H00 parameteret er satt til en verdi som ikke er i samsvar med tilkoblet føler. E2 Feil på avrimingsføler Samme som for E1 E3 Feil på display føler Samme som for E1 E7 Ingen link mellom master og slave Kontroller alle adresser som er tilknyttet nettverket. Kontroller av nettverkskabelen er riktig koblet. E10 Tap av timer med backup batteri Om instrumentet har vært spennings løs utover max tiden. Må dag/time/minutter resettes. AH1 (vist under AL mappen i maskin AL1 (vist under AL mappen i maskin AH3 (vist under AL mappen i maskin Info: Om polariteten på parameter da3 blir forandret og parameteret SA3 blir satt til maksimum eller minimum temperaturgrense. Om positiv verdi er valgt blir SA3 blir satt til høy temperaturgrense. Om negativ verdi er valgt, settes SA3 minimum temperaturgrense. AL3 (vist under AL mappen i maskin Info: Om polariteten på parameter da3 blir forandret og parameteret SA3 blir satt til maksimum eller minimum temperaturgrense. Om positiv verdi er valgt blir SA3 blir satt til høy temperaturgrense. Om negativ verdi er valgt, settes SA3 minimum temperaturgrense. EA (vist under AL mappen i maskin Opd (vist under AL mappen i maskin Ad2 (vist under AL mappen i maskin PA (vist under AL mappen i maskin Høy temperaturalarm på føler 1 Lav temperaturalarm på føler 1 Høy temperaturalarm på føler 3 Lav temperaturalarm på føler 3 Ekstern alarm Åpen dør alarm Avriming har avsluttet på tid og ikke temperatur Generell trykkbryteralarm. Info: Bare manuelt reset, parameter rpa eller resett pressostaten Kontroller den målte temperaturen til føler 1 på enheten. Kontroller maksimum temperaturgrense på parameter HAL Kontroller den målte temperaturen til føler 1 på enheten. Kontroller minimum temperaturgrense på parameter LAL Kontroller temperaturen målt til føler 3 på enheten. Kontroller høy temperaturgrensen satt med parameter SA3. Kontroller temperaturen målt til føler 3 på enheten. Kontroller høy temperaturgrensen satt med parameter SA3. Finn ut hvilken D.I. som er programmert som ekstern alarm/dørbryter med parametrene H11 H14, og kontroller status og polaritet. Finn ut hvilken D.I. som er programmert som dørbryter med parametrene H11 H14, og kontroller status og polaritet. Kontroller temperaturen målt av føler 2 og innstillingene til parameter dst og Dat Finn ut hvilken D.I. som er programmert som pressostat med parametrene H11 H14, og kontroller status og polaritet. 14

15 TILKOBLINGS DIAGRAM TILKOBLINGER 1 2 Inngang føler 1 (Romføler) 1 3 Inngang føler 2 (fordamperføler) 1 4 Inngang føler 3 (Display eller fordamper 2) 5 6 Digital inngang Digital inngang AUX utgang 12Vdc./20mA (E) se parameter H25 fab.innstilt som alarm utgang Strøm tilkobling 230V AC 1ph A TTL inngang for kopi kort N.O. relé utgang (A) se parameter H24 (vifte) N.O. relé utgang (B) se parameter H22 (avrimings varme) N.O. relé utgang (B) se parameter H22 (avrimings varme) N.O. relé utgang (C) se parameter H21 (kompressor) Relé karakterstikk Relè utganger (C) 15A SPST 1hp 250Vac (B) 8A SPDT 1/2hp 250Vac (A) 8A SPST 1/2hp 250Vac 15

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA WM 961 (A) Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no 1. BETJENINGSPANEL For å vise temperatur settpunktet: Trykk en gang på SET. SET : For å forandre temperatur settpunktet:

Detaljer

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 16.11.2009 KONTAKTER OG BRYTERE KJØLEMASKINEN Hovedbryter

Detaljer

Høy temp. (HBP) +2 +10 Medium Temp. (MBP) -5 +5 Low Temp. (LBP) -25-15

Høy temp. (HBP) +2 +10 Medium Temp. (MBP) -5 +5 Low Temp. (LBP) -25-15 set Grønn KOMPRESSOR LAMPE IKKE lys: Kompressor står LYSER: Kompressor i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (Forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) (Hvis sikkerhetsmodus er aktivert

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A

SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A FUTURE KJØ FRYS SKAP SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A NORSK GENERELL BESKRIVELSE AV STYRINGEN Styringen er en kombinert termostat, termometer og avrimingsur med alarmfunksjoner. Høy-

Detaljer

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP Kjøleskap S-711 S Fryseskap S-711 SN Kjøleskap S-147 S Fryseskap S-147 SN Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 02/2008

Detaljer

Parameterliste for Carel ir33

Parameterliste for Carel ir33 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 13 Holmlia NO-123 Oslo Telefon: +47 23 16 94 Faks: +47 23 16 94 1 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 89 25 MVA Parameterliste for Carel ir33 Versjon 1.1

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Brukermanual for Carel ir33 Versjon 1.1 23.02.06

Brukermanual for Carel ir33 Versjon 1.1 23.02.06 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Brukermanual for Carel ir33 Versjon

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

OMBYGGING FRA LAE CDC80 STYRING TIL DIXELL XW271L Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003

OMBYGGING FRA LAE CDC80 STYRING TIL DIXELL XW271L Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003 OMBYGGIG FRA AE CDC80 SYRIG I DIXE XW271 Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003 AE CDC80 DIXE XW271 Porkka orge AS, ensmannslia 30, 1386 Asker - lf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Installasjon og bruksanvisning Porkka Skycold kjølemonter

Installasjon og bruksanvisning Porkka Skycold kjølemonter Installasjon og bruksanvisning Porkka Skycold kjølemonter Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Garantien omfatter ikke transportskader.

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK

CompTrol 1002. Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK CompTrol 1002 Registreringsnummer 50 Utgave 01.2010 KLIMATEKNIKK MIKROPROSESSOR TEKNISK HÅNDBOK Innhold 1. Betjenings- og indikatorelementer...3 2. Innkobling...7 3. Menypunkter...8 4. Alarmer og feil...11

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Programmerbart grenseverdirele for 0(4)-20 ma

Programmerbart grenseverdirele for 0(4)-20 ma Tavlekomponenter Signalomformere Grenseverdireleer Programmerbart grenseverdirele for 0(4)-20 ma Inn: 0-20 eller 4-20 ma Ut: 2 x NO releutganger Grenseverdi 5-99 % av innsignal 1 / 5 Beskrivelse Comadan

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006

BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet.

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

Betjening av DX-9100 Betjening av DX-9100

Betjening av DX-9100 Betjening av DX-9100 Betjening av DX-9100 Innholdsfortegnelse: Tema Side Generelt... 2 Funksjonstaster... 2 Display... 2 Avlesning Via Dx Front... 3 Innstilling / Endring Via Dx - Front... 4 Betjeningsprosedyre For Dx - Front...

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA Memory 1000 Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD:

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD: KONTROLLER INNHOLD: 1.0 - DRIFTSMODUSER FOR HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR 1.2 - KOMPRESSOR TIDTAKERE 1.3 - FJERNSTYRING AV ON/OFF(PÅ/AV) KONTROLL 1.4 - ALARM FOR TERMISK VIFTE UTSTANSING 1.5 - TEMP.

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

pco XS BCP050920 For regulering av pumper

pco XS BCP050920 For regulering av pumper Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Installasjons- og driftsmanual

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006

BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet.

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme

manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme manual for Innstilling av nattsenkning gulvvarme Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen

Detaljer

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm)

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm) Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO 3 Moduler Fjærklemmer Forhåndsvalgt kobling manuell 3-pos. bryter: Permanent ON/AUTO/Permanent OFF Koblingsposisjon indikasjon Type TSQD1CO: - Batteri backup (NiMH

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer