Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser for reindrift, landbruk og friluftsliv og hytter Tematiske etterundersøkelser for reindrift, landbruk og friluftsliv og hytter i forbindelse med Etterprøvingsprogram for utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte og øvingsfelt U 2015/ / TJO/TJOSME ***** Mottaker Forsvarsbygg, utvikling nord Avsender Svein Eilertsen TJO/TJOSME Innvilget - søknad om permisjon Personalmappe Gården, Per - LOA. Funksjon som IKT- og sikkerhetsleder U 2009/ / LOA/LOAGLI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Per Gården Avsender Grete Lindseth LOA/LOAGLI Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Mathisen, Anne Grethe - Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHHTA Avsender Anne-Grethe Mathisen Personalmappe Eklo, Toril Sagen - Plantehelse I 2007/ / PLH/PLHIKL Avsender Torill S. Eklo

2 Personalmappe Lunde, Petter - Apelsvoll I 2010/ / APE/APEIHA HOL/HOLRJO Avsender Petter Lunde Personalmappe - Ness, Øyvind Røstad I 2010/ / KVI/KVIERE HOL/HOLRJO Avsender Øyvind Ness Personalmappe - Ruderaas, Norvald - Tjøtta I 2010/ / TJO/TJOHSU HOL/HOLRJO Avsender Norvald Ruderaas E-postkorrespondanse med NIKU vedrørende overføring av midler JPI Kulturarv - Cheriscape - Instidata I 2013/ / KVI/KVIBOB 620 KVI/KVIBOB Avsender Norsk institutt for kulturminneforskning Innkalling til møte i Samarbeidsforum Samarbeidsforum - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap I 2014/ / LOA/LOAHML 009

3 LOA/LOAHML Avsender Landbruks- og matdepartementet v/harald Lossius Oppgjørsoppstilling - Kvaløyvegen 203, gnr. 118 bnr i Tromsø kommune - Salg av eiendom Fradeling og salg av Strandheim - Holt - Gnr Bnr 3 I 2014/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLRJO Avsender Eiendomsmegler 1 Attest, Personalmappe - Marie Svenske - Svanhovd U 2014/ / SVA/SVAAWI ***** Mottaker Marie Svenske Avsender Anne Wikan SVA/SVAAWI Tilsagn om BU-midler - BUA 68/2015, Sau i drift, instinr NFR - ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData Grazeland - Land use strategies for economically viable meat production and conservation of landscapes and biodiversity by grazing I 2011/ / KVI/KVIERE ***** KVI/KVIERE Avsender Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilleggssøknad for registreringer i Blåola - revidering av skjøtselsplan, instinr Revidering av skjøtselsplan - Blåora - Instidata U 2015/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Midtre Gauldal kommune/arild Avsender Rottum Bolette Bele KVI/KVIBOB

4 Søknad om økonomisk bidrag - Skjøtsel og overvåking for den prioriterte arten dragehode, instinr Skjøtsel og overvåking for den prioriterte arten dragehode - Instinr U 2014/ / KVI/KVIKAH Mottaker Ringebu kommune Avsender Hanne Sickel LOK/LOKHAS Signert akseptbrev - Veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann Landbruksdirektoratet, Klima- og miljøprogrammet Veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann - Søknad sendt U 2015/ / JOR/JORAHA Mottaker Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avsender Atle Hauge JOR/JORAHA Søknad om dispensasjon for innførsel av Beauveria spp. isolater fra Cuba til forsøksformål i 2015 Innførsel av dødt materiale av nytteorganismen Beuveria spp. til forsøksformål i 2015 U 2015/ / PLH/PLHIKL 411 Mottaker Mattilsynet Avsender Ingeborg Klingen PLH/PLHIKL Tilbakemelding på Bioforsk rapporter fra Raunes i Vatsfjorden - kopi av brev til Raunes Fiskefarm AS fra Miljødirektoratet Miljøundersøkelse Raunes fisk. Prosjekt nr: 8791 I 2014/ / JOR/JORKHA ***** JOR/JORKHA Avsender Miljødirektoratet

5 Tilbakemelding på skisse - Effekt av UVB-lys brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og tunell NFR - SØKNAD - Effekt av UVB-lys brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og tunell - ES Bionær - Guren Gartneri AS I 2015/ / PLH/PLHNSJ 631 PLH/PLHNSJ Avsender Norges forskningsråd Søknad om midler til å utarbeide kulturspesifikke retningslinjer for integrert plantevern - IPV Søknad om midler til å utarbeide kulturspesifikke retningslinjer for intregrert plantevern - IPV U 2015/ / Mottaker Landbruks- og matdepartementet Avsender Arne Hermansen Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen for Bioforsk Riksrevisjonens beretning Riksrevisjonen - Regnskapsåret Regnskapsrevisjon I 2014/ / LOA/LOABMI UO Off. loven 5 Dokumenter til/fra 130 Riksrevisjonen LOA/LOABMI Avsender Riksrevisjonen Ferdig signert kontrakt - Utarbeidelse av skjøtselsplaner for to lokaliteter med kystlynghei i Alstahaug kommune 2015, instinr Utarbeidelse av skjøtselsplaner for kystlynghei - Langbergan - Sveåsen og Buøya ved Skålvær - prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOABA TJO/TJOABA Avsender Norsk Landbruksrådgivning Helgeland Ferdig signert oppdragsavtale mellom Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS og Bioforsk, JBV - Rådgiver Sørli-Lillehammer for InterCity-prosjektet Joint Venture mellom Rambøll Norge AS og Sweco AS - Bioforsk som underleverandør - Interparsellene Tønsberg -

6 Larvik og Porsgrunn - Skien, og Sørli - Lillehammer I 2015/ / JOR/JORTMA JOR/JORTMA Avsender Sweco Norge AS/Hanna Rachel Broch SØKNAD ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Mat under vann - instinr U 2015/ / PLH/PLHTRA UO Off. loven 23 Beskytte organets 631 forhandlingsposisjon Mottaker Norges forskningsråd Avsender Trond Rafoss PLH/PLHTRA Kvittering for mottatt søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Mat under vann - instinr I 2015/ / PLH/PLHTRA UO Off. loven 23 Beskytte organets 631 forhandlingsposisjon PLH/PLHTRA Avsender Norges forskningsråd SØKNAD ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Mat under vann - instinr U 2015/ / PLH/PLHTRA UO Off. loven 23 Beskytte organets 631 forhandlingsposisjon Mottaker Norges forskningsråd Avsender Trond Rafoss PLH/PLHTRA Kvittering for mottatt søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Mat under vann - instinr. 8868

7 I 2015/ / PLH/PLHTRA UO Off. loven 23 Beskytte organets 631 forhandlingsposisjon PLH/PLHTRA Avsender Norges forskningsråd Undertegnet samarbeidskontrakt med Lindesnes Havhotell AS Mat under vann - instinr I 2015/ / PLH/PLHTRA UO Off. loven 23 Beskytte organets 631 forhandlingsposisjon PLH/PLHTRA Avsender Lindesnes Havhotell AS Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Holgado, Ricardo Carlos I 2010/ / PLH/PLHHSK Avsender Ricardo Holgado Personalmappe Elameen, Abdelhameed Ali Saeed Tah I 2008/ / SVA/SVAHGE Avsender Abdelhameed Elameen Personalmappe Nærstad, Ragnhild Eline Hafskjold - Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHAST Avsender Ragnhild Nærstad

8 Personalmappe - Razzaghian, Jafar M I 2006/ / PLH/PLHAST Avsender Jafar Razzaghian Personalmappe Hofgaard, Ingerd Skow - Plantehelse I 2009/ / PLH/PLHAST Avsender Ingerd Hofgaard Personalmappe Talgø, Venche - Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHAST Avsender Venche Talgø Personalmappe - Le Hong, Vinh - Plantehelse I 2006/ / PLH/PLHAST Avsender Vinh Hong Le Personalmappe - Eltun, Ragnar - Løken I 2008/ / APE/APEPLU

9 APE/APEIHA Avsender Ragnar Eltun Personalmappe - Gauslaa, Elisa Baluya I 2006/ / PLH/PLHAST Avsender Elisa Gauslaa Takker ja til stillingen Utlysning - Stipendiat - Plantehelse - Pesticidkjemi - PhD - Smartcrop - Modellering I 2015/ / LOA/LOAGLI SA PLH/PLHMST Avsender Roger Roseth Avslag på søknad Utlysning - Stipendiat - Plantehelse - Pesticidkjemi - PhD - Smartcrop - Modellering U 2015/ / LOA/LOAGLI Mottaker Søkere Avsender Dag Midtfjord LOA/LOADAM Avtale om nedbetaling av skyldig husleie mellom Bioforsk Holt og Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen hundre Holt I 2010/ / HOL/HOLRJO HOL/HOLOAF Avsender Barnehagen Hundre Innvilget velferdspermisjon Personalmappe Steindal, Anne Linn Hykkerud - Holt

10 U 2009/ / HOL/HOLBAN Mottaker Anne Linn Hykkerud Steindal Avsender Inger Martinussen HOL/HOLIMA Grant Agreement - PROIntensAfrica Towards a long-term Africa-EU partnership to raise sustainable food and nutrition security in Afrca - Grant agreement no: PROIntensAfrica - Towards a long-term Africa-EU partnership to ensure sustainable food and nutrition security in Africa. Horizon Proposal number SEP I 2014/ / PLH/LOASBO 677 PLH/LOASBO Avsender European Commission Project Collaboration Agreement undertegnet av Julius Kühn-Institut - JKI og Bioforsk NFR ES SMARTCROP - Innovative approaches and new technology for Integrated Pest Management (IPM) with a susatainable increase in food protection. BIONÆR - Skisse og prosjektbeskrivelse U 2014/ / PLH/PLHIKL 631 Mottaker Julius Kühn-Institut Avsender Ingeborg Klingen PLH/PLHIKL Vedtak på søknad om tilskudd - Avrenning av mykotoksiner fra kornarealer og effekten av jordarbeiding - Avslag Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Avrenning av mykotoksiner fra kornarealer og effekten av jordarbeiding - Klima og miljøprogrammet I 2015/ / PLH/PLHOME PLH/PLHOME Avsender Landbruksdirektoratet Oversendelse av kontrakt til undertegnelse - Utarbeidelse av skjøtselsplaner for slåttemark og kystlynghei Utarbeidelse av skjøtselsplaner for slåttemark og kystlynghei prosjektnr I 2014/ / TJO/TJOABA 647.9

11 Avsender Fylkesmannen i Nordland TJO/TJOABA Tilsagn om tilskudd - Kvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygdene Kvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygdene - instinr I 2015/ / LOK/LOKJTO LOK/LOKJTO Avsender Fylkesmannen i Oppland Søknad om tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet til prosjekt - Effekt av halmbehandling og jordarbeiding på nedbryting av halm Landbruksdirektoratet - Effekt av halmbehandling og jordarbeiding på nedbryting av halm høst høst 2017 U 2015/ / APE/APETSE Mottaker Landbruksdirektoratet Avsender Till Seehusen APE/APETSE Vedtak på søknad om tilskudd - Effekt av halmbehandling og jordarbeiding på nedbryting av halm - avslag Landbruksdirektoratet - Effekt av halmbehandling og jordarbeiding på nedbryting av halm høst høst 2017 I 2015/ / APE/APETSE APE/APETSE Avsender Landbruksdirektoratet Vedtak på søknad om bruk av off-label mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sjukdommer i tillegg agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar - Godkjennes - Amistar Amistar - bruksutvidelser oa - azoksystrobrin ( S = soppmiddel ), jfr Amistar saker /494 ( agronomisk vurdering ) oa I 2008/ / PLH/PLHRNA 423 PLH/PLHRNA Avsender Mattilsynet

12 Ferdig signert avtale om oppdrag - Utleie av personalressurser til administrative oppgaver i 2015, instinr NORSØK - Avtale om oppdrag, instinr U 2015/ / TIN/TINKSO Mottaker NORSØK Avsender Turid Strøm TIN/TINTST Søknad om dispensasjon til å ta ut prøver i Åkersvika naturreservat Prosjekt - Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservat i Hamar Asplan Viak U 2015/ / PLH/PLHGMS Mottaker Fylkesmannen i Hedmark Avsender Gunn Mari Strømeng PLH/PLHGMS Søknad om bygdeutviklingsmidler - Sau i drift, instinr NFR - ES og ES Sau i drift / Endring i beite - InstiData Grazeland - Land use strategies for economically viable meat production and conservation of landscapes and biodiversity by grazing U 2011/ / KVI/KVIERE ***** Mottaker Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Avsender Erik Revdal KVI/KVIERE Undertegnet avtale mellom Bioforsk og Hans Halvdan Robertsen i forbindelse gjennomføring av prosjektet Forebyggende tiltak for utsatte sauebesetninger i Lyngen 2015 Forebyggende tiltak for utsatte sauebesetninger i Lyngen prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOSME TJO/TJOSME Avsender Hans Halvdan Robertsen

13 Undertegnet avtale mellom Bioforsk og Frank Valø i forbindelse gjennomføring av prosjektet Forebyggende tiltak for utsatte sauebesetninger i Lyngen 2015 Forebyggende tiltak for utsatte sauebesetninger i Lyngen prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOSME TJO/TJOSME Avsender Frank Valø Søknad om tilskudd til prosjektet Forebyggende tiltak for utsatte sauebesetninger i Lyngen Prosjektbeskrivelse Forebyggende tiltak for utsatte sauebesetninger i Lyngen prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOSME Mottaker Fylkesmannen i Troms Avsender Svein Eilertsen TJO/TJOSME Søknad om midler fra Fylkesmannen i Oppland - Fjellandbruksmidler 2015 til prosjektet - Kvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygdene Kvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygdene - instinr U 2015/ / LOK/LOKJTO Mottaker Fylkesmannen i Oppland Avsender Jørgen Todnem LOK/LOKJTO Flytting til Norge og personlige opplysninger Personalmappe - Sara Calvache Gil - Vikariat Turfgrass - Landvik I 2015/ / JOR/JORTMA JOR/JORABO Avsender Sara Calvache Gil Tilbakemelding på skisse - inviteres til å fremme full søknad basert på skisse - Diagnostikk, rensing og kryopreservering av bringebær, bjørnebær og sjalottløk NFR - SØKNAD - Diagnostikk, rensing og kryopreservering av bringebær, bjørnebær og sjalottøk - Rub_Al - ES Matfondavtale

14 I 2015/ / PLH/PLHDRB 631 PLH/PLHDRB Avsender Norges forskningsråd Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Wiig, Inger-Anne Vold - Tjøtta I 2010/ / TJO/TJOHSU P Off. loven 13 jf fvl ledd TJO/TJONMR Avsender Inger-Anne Vold Wiig Søknad om importtillatelse av frø fra Frankrike Legumes and seaweed as alternative protein Sources for sheep - AltPro (Belgvekster og alger) - prosjektnr U 2013/ / TJO/TJOVHL Mottaker Mattilsynet, Felles postmottak Avsender Vibeke Lind TJO/TJOVHL Rapport fra Vernerunde laboratorier Plantehelse 5. mai 2015 Bedriftshelsetjeneste - HMS - Plantehelse - Follo Bedrifthelsetjeneste AS - Koordinator på Plantehelse Else Bernhardsen I 2006/ / PLH/PLHEBE 254 PLH/PLHEBE Avsender Follo Bedriftshelsetjeneste Bekreftelse på bruk av tilskudd i henhold til kriterier - Klima og miljøprogrammet 2015, Fosforgjødsling på jord med høyt fosforinnhold, instinr Klima- og miljøprogrammet Fosforgjødsling på jord med høyt fosforinnhold, instinr U 2015/ / JOR/JORAFO Mottaker Landbruksdirektoratet Avsender Anne-Falk Øgaard

15 JOR/JORAFO Innvilget 75% ulønnet permisjon, Personalmappe Engebretsen, Alexander - Jord og miljø U 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Alexander Engebretsen Avsender Christopher Brodersen JOR/JORCBR Innvilget utsettelse av sluttrapportering til Kolarctic Bodø - Sustainable production of fish feed ingredients - Bærekraftig produksjon av fiskefor I 2014/ / BOD/BODMNG 657 BOD/BODMNG Avsender Kolarctic Norge Personalmappe Aspholm Paul Eric, Svanhovd I 2009/ / SVA/SVASBH HOL/HOLRRO Avsender Paul Eric Aspholm Personalmappe - Wam, Hilde Karine - Tingvoll I 2011/ / TIN/TINKSO HOL/HOLRRO Avsender Hilde Karine Wam Personalmappe - Sjursen, Helge Jan I 2009/ /

16 PLH/PLHIKL Avsender Helge Sjursen Personalmappe - Trandem, Nina I 2006/ / PLH/PLHIKL Avsender Nina Trandem Personalmappe Børve, Jorunn - Ullensvang - Flyttet til Plantehelse I 2009/ / PLH/PLHAST Avsender Jorunn Børve Personalmappe Dobson, Andrew James - Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHAST Avsender Andrew Dobson Personalmappe Stensvand, Arne - Plantehelse I 2009/ / Avsender Arne Stensvand Innkalling til konstituerende årsmøte i Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk , Værnes NFD - Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk

17 I 2015/ / [Ufordelt]/[Ufordelt] SA [Ufordelt]/[Ufordelt] Avsender Nærings- og fiskeridepartementet Personalmappe Bernhardsen, Else - Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHHTA Avsender Else Bernhardsen Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Geipel, Jakob - Seksjon systemanalyse og landbruksteknologi - Apelsvoll I 2015/ / APE/APEIHA P Off. loven 13 jf fvl ledd APE/APEIHA Avsender Jakob Geipel Personalmappe Fløistad, Inger Sundheim I 2010/ / PLH/PLHIKL Avsender Inger S. Fløistad Kunngjøring, Forsker - presisjonsjordbruk, Seksjon systemanalyse og landbruksteknologi - Divisjon Landbruk, søknadsfrist Utlysning - Divisjon Landbruk - 2 årig engasjement - Forsker innen systemanalyse U 2015/ / APE/APEIHA Mottaker Allmennheten Avsender Ingvar Hage

18 Personalmappe Wærnhus, Kjell Kristian APE/APEIHA I 2010/ / PLH/PLHIKL Avsender Kjell Wærnhus Personalmappe Hermansen, Arne - Plantehelse I 2008/ / LOA/LOAHML LOA/LOAHML Avsender Arne Hermansen Personalmappe - Klingen Ingeborg - Plantehelse I 2008/ / Avsender Ingeborg Klingen Personalmappe Borgvang, Stig - Jord og miljø I 2011/ / JOR/JORCBR Avsender Stig Borgvang Personalmappe Munthe, Kari Margrethe - Plantehelse I 2009/ /

19 Avsender Kari M. Munthe Kvittering for mottatt søknad - How do multiple abiotic stresses affect the performance of individual species and communities in grassland ecosystems NFR - SØKNAD - How do multiple abiotic stresses affect the performance of individual species and communities in grassland ecosystems I 2015/ / SAR/SARHML 631 SAR/SARHML Avsender Norges forskningsråd Avslag på søknad - Miljøgoder fra kulturlandskapet, Økosystemtjenester fra semi-naturlige enger og omkringliggende landskap Klima- og miljøprogrammet for Miljøgoder fra kulturlandskapet, Økosystemtjenester fra semi-naturlige enge og omkringliggende landskap I 2015/ / KVI/KVILIO ***** KVI/KVILIO Avsender Landbruksdirektoratet/Turid Trötscher Søknad på stilling og CV Utlysning - Divisjon Landbruk - 2 årig engasjement - Forsker innen systemanalyse I 2015/ / APE/APEIHA AN Off. loven 25 jmfr. forskrift til Forv.loven SA APE/APEIHA Avsender Jakob Geipel Bekreftelse på mottatt søknad Utlysning - Divisjon Landbruk - 2 årig engasjement - Forsker innen systemanalyse U 2015/ / APE/APEIHA Mottaker Søkere Avsender Ingvar Hage APE/APEIHA

20 Takker ja til tilbud om stilling Utlysning - Divisjon Landbruk - 2 årig engasjement - Forsker innen systemanalyse I 2015/ / APE/APEIHA SA LOA/LOADAM Avsender Jakob Geipel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Hensel, Guro Randem - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd JOR/JOROVE Avsender ***** Vedtak om tildeling, Klima- og miljøprogrammet Veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann Landbruksdirektoratet, Klima- og miljøprogrammet Veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann - Søknad sendt I 2015/ / JOR/JORAHA JOR/JORAHA Mottaker Jannes Stolte JOR/JORJST Avsender Landbruksdirektoratet/Johan Kollerud Personalmappe - Hovstad, Knut Anders I 2007/ / KVI/KVIALK APE/APEIHA Avsender Knut Anders Hovstad Innvilget dispensasjon for prøvetaking fra vann, jord og sjuke trær - Åkersvika naturreservat Prosjekt - Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservat i Hamar Asplan Viak I 2015/ / PLH/PLHGMS

21 621.5 PLH/PLHGMS Avsender Fylkesmannen i Hedmark Kopi av innsendt søknad av Lapland University of Applied Sciences - Enhancing SME`s commercial opportunities related to Arctic wildlife tourism EU - SØKNAD - Enhancing SME`s commercial opportunities related to Arctic wildlife tourism U 2015/ / HOL/HOLHJE 651 Mottaker Northern Periphery and Arctic Programme Avsender Hallvard Jensen HOL/HOLHJE Tilbudsforespørsel, Konsekvensutredninger for landbruk og reiseliv - verneplan for Hjerkinn skytefelt Fylkesmannen i Oppland - Tilbudsforespørsel, Konsekvensutredninger for landbruk og reiseliv - verneplan for Hjerkinn skytefelt I 2015/ / KVI/KVIKAH KVI/KVIKAH Avsender Fylkesmannen i Oppland/Line Andersen Innvilget søknad om tilskudd til prosjektet -Tiltakspakke Lyngen Forebyggende tiltak for utsatte sauebesetninger i Lyngen prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOSME TJO/TJOSME Avsender Fylkesmannen i Troms Undertegnet kontrakt med Asplan Viak Prosjekt - Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservat i Hamar Asplan Viak I 2015/ / PLH/PLHGMS PLH/PLHGMS Avsender Asplan Viak

22 Undertegnet avtale om kartlegging av botaniske verneverdiar i stølslandskap i SVR - Prosjekt i Valle kommune 2015 Kartlegging av kulturminne, stølslandskap og botaniske verneverdiar i SVR - Prosjekt i Valle kommune, 2015 U 2015/ / KVI/KVIEJS Mottaker Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Avsender Knut Anders Hovstad KVI/KVIKAH Vegskilt - namneendring til NIBIO, frå , gnr/bnr. 234/16 Jordeigedomen Bioforsk Vest Fureneset - Gardsnummer 234, bruksnummer 16 - Prosjektnummer 412 U 2011/ / FUR/FURSOP Mottaker Statens vegvesen Avsender Helge Mundal FUR/FURHMU Godkjenning av vilkår, Vegskilt - namneendring til NIBIO, frå gnr/bnr. 234/16 Jordeigedomen Bioforsk Vest Fureneset - Gardsnummer 234, bruksnummer 16 - Prosjektnummer 412 U 2011/ / FUR/FURSOP Mottaker Statens vegvesen Avsender Helge Mundal FUR/FURHMU Undertegnet arbeidsavtale Personalmappe - Johansen, Robin - Sommerhjelp - Holt I 2015/ / HOL/HOLRJO P Off. loven 13 jf fvl ledd HOL/HOLOAF Avsender Robin Johansen Undertegnet avtale mellom Bioforsk og ITAS Eierdrift om datainnsamling fra LMT- stasjoner og drift og service av LMT-stasjoner - avtalenummer IE Gjelder med opsjon Serviceavtale - Datainnsamling LMT-stasjoner samt drift og service av LMT-stasjoner. Bioforsk og ITAS Eierdrift

23 U 2014/ / PLH/PLHBNO 331 Mottaker ITAS Eierdrift AS Avsender Arne Hermansen Kunngjøring, PhD-stipendiat - ugrasbiologi og svartlista planter, Plantehelse - søknadsfrist Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ U 2015/ / Mottaker Allmennheten Avsender Arne Hermansen Søknad på stilling og CV Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ I 2015/ / AN Off. loven 25 jmfr. forskrift til Forv.loven SA Avsender Helene Lo Cascio Sætre Søknad på stilling og CV Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ I 2015/ / AN Off. loven 25 jmfr. forskrift til Forv.loven SA Avsender Anne-Kari Holm Søknad på stilling og CV Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ I 2015/ / AN Off. loven 25 jmfr. forskrift til Forv.loven

24 SA Avsender Siri Birkeland Søknad på stilling og CV Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ I 2015/ / AN Off. loven 25 jmfr. forskrift til Forv.loven SA Avsender Cathrine Sussane Torjussen Forespørsel om agronomisk vurdering i forbindelse med søknad om off-label bruk av Karate 5 CS for bruk mot jordfly i gresskar Karate 5 CS - agronomisk vurdering - lambda-cyhalotrin ( SK = Skadedyrmiddel ) I 2011/ / PLH/PLHASU 423 PLH/PLHASU Avsender Mattilsynet Bekreftelse på mottatt søknad Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ U 2015/ / Mottaker Søkere Avsender Arne Hermansen Takker ja til tilbud om stilling Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ I 2015/ / SA LOA/LOADAM Avsender Anne-Kari Holm

25 Avslag på søknad Utlysning - Plantehelse - 3-årig PhD stipendiat - Effektive og miljøvennlige tiltak mot svartelista planter i Østfold - EMTiSPØ U 2015/ / Mottaker Søkere Avsender Dag Midtfjord LOA/LOADAM Bekrefter mottatt orientering - brannverntiltak, Vollveien 7, Vollebekk Senter for bioenergi. Samarbeidsavtale om opprettelse og drift - Biogasslab Vollebekk U 2007/ / LOA/LOAHML 331 Mottaker Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/jorun Andersen Mottaker Christopher Brodersen JOR/JORCBR Avsender Christopher Brodersen JOR/JORCBR Kunngjøring - Postdoktor innen populasjonsgenetikk og genomforskning, Fagseksjon Bioteknologi og molekylær genetikk - søknadsfrist Tilsetting - Post doc stilling ved DNA lab på Svanhovd - Seksjonen for bioteknologi og molekylærgenetikk U 2015/ / Mottaker Allmennheten Avsender Arne Hermansen Søknad på stilling og CV Tilsetting - Post doc stilling ved DNA lab på Svanhovd - Seksjonen for bioteknologi og molekylærgenetikk I 2015/ / AN Off. loven 25 jmfr. forskrift til Forv.loven SA Avsender Alexander Kopatz

26 Bekreftelse på mottatt søknad Tilsetting - Post doc stilling ved DNA lab på Svanhovd - Seksjonen for bioteknologi og molekylærgenetikk U 2015/ / Mottaker Søkere Avsender Arne Hermansen Takker ja til tilbud om stilling Tilsetting - Post doc stilling ved DNA lab på Svanhovd - Seksjonen for bioteknologi og molekylærgenetikk I 2015/ / SA LOA/LOADAM Avsender Alexander Kopatz Avslag på søknad Tilsetting - Post doc stilling ved DNA lab på Svanhovd - Seksjonen for bioteknologi og molekylærgenetikk U 2015/ / Mottaker Søkere Avsender Dag Midtfjord Henvendelse om hytteavløp Hytteavløp - kontaktperson John N. Kleveland LOA/LOADAM I 2015/ / JOR/JORGRH JOR/JORGRH Avsender John N. Kleveland Varsel om arbeidsfrist, Fylkesvise BU-midlar - Førebygging av mjølkefeber hos mjølkekyr med grovfôr rikt på klor, instinr NFR- ES Forebygging av melkefeber hos melkekyr med grovfôr rikt på klor Instinr I 2011/ / KVI/KVIERE 118

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima. www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 2 I 2009 Bioforsk-konferansen 2009 Mat, vann og klima Plantemøtet Bioforsk FOKUS Østlandet 4(2) 2007 Mat og matkvalitet, Bioenergi, Klimaeffekter, Økologisk

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Bioforsk-konferansen 2014

Bioforsk-konferansen 2014 Invitasjon til Bioforsk-konferansen 2014 Hotell Scandic Hamar 5. 6. februar Velkommen til Bioforsk-konferansen 2014 Det er en glede å ønske deg velkommen til Bioforsk-konferansen 2014. Med denne konferansen

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2013 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning Om Norsk senter for bioenergiforskning Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Research and Development of Organic Agriculture in Norway

Research and Development of Organic Agriculture in Norway INFORMATION IN ENGLISH: Research and Development of Organic Agriculture in Norway NORSØK Kristiansund Bergen Trondheim Oslo In Norway only 3.4 % of the land can be used for agriculture. The remaining land

Detaljer

Norsk senter for økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk Meny Forrett Kremet grønnsakssuppe Hovedrett Oksefilet med sesongens grønnsaker Mellomrett Fjellost m/fruktpuré Dessert Hagebær m/sabayonnesaus Vi legger vekt på: Økologiske råvarer og god smak Årstidsvariasjon

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer