BYGG & HANDEL. Jørn Tøien Lean Communications. Bengt Bøyesen Jackon. Standardiseringsprosjektet NR. 2 APRIL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG & HANDEL. Jørn Tøien Lean Communications. Bengt Bøyesen Jackon. Standardiseringsprosjektet NR. 2 APRIL 2012"

Transkript

1 Vedlegg: Brosjyre Elektronisk handel NR. 2 APRIL 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen Jørn Tøien Lean Communications Gjør de rette tingene riktig første gang Bengt Bøyesen Jackon Bygger plussverdier i bakken Standardiseringsprosjektet koordinert innsats gir resultater Kompetanseutvikling Standardisering Markedsinformasjon Næringspolitikk

2 På stedet løp Årets byggevaredag står for døren 3. mai. Igjen er det tid for å løfte blikket fra mailboks, månedsrapporter, møter og kaste et blikk inn i fremtiden sammen med kolleger, konkurrenter og leverandører. Hvorfor det? Jo, for omgivelsene står ikke stille, selv om mange av oss kunne ha tenkt oss en time-out for å komme à jour. For har ikke Optimera begynt å kjøpe butikker igjen og hva er det egentlig som skjer med Byggmakker for tiden og hva er det Maxbo pønsker på? Vokser ikke Byggmax kraftig om dagen og blir det flere Bauhausbutikker snart? Hva skjer i Mestergruppen? Ergerlig er det å se at det spretter opp spesialbutikker for fliser og verktøy og dører og vinduer. Og jammen selger ikke noen umerket konstruksjonsvirke også. Makan! Bengt Herning Direktør Virke Byggevarehandel Hva blir det neste? Lean Byggevarehandel kanskje...? For det blir flere endringer lik det eller la være, men på Byggevaredagen 2012 blir det en fin anledning til å prate med bransjefolk, og spennende innlegg blir det også: Stortingsmeldingen om bygningspolitikk kommer til å påvirke vår bransje i måten vi bygger og bor på, økonomien i Norge og verden for øvrig kommer til å påvirke oss. Sånn har det alltid vært og det er de beste som overlever. Spør bare professor og biolog Dag Olav Hessen som avslutter dagen med et skråblikk til konkurransesamfunnet. Det er sjelden slik at vinneren er den som står stille. Håper vi sees! Påmelding på våre hjemmesider nå! Innhold Gjør de rette tingene riktig første gang 4 Bygger plussverdier i bakken 6 Trykkimpregnert tre av skikkelig kvalitet 10 Begreper i byggenæringen 12 Styreformannen sammen står vi sterkt 14 Sjefsøkonomen Det meste går på skinner 16 Standardisering Koordinert innsats gir resultater 18 Sett & Hørt 20 Bygg & Handel Ansvarlig redaktør: Bengt Herning, Virke Layout: Sidsel Eide, Virke Journalist/fotograf: Tore Halvorsen, , 44, Forsidefoto: T. Halvorsen Opplag: 2.000

3 vi spør Selvfølgelig kan vi bli mer effektive Hvor effektiv er byggevarehandel? Temaet står høyt på dagsorden blant aktørene i bransjen. På mange hold arbeides det målbevisst og systematisk for å knipe marginer. Alle deler av virksomheten er under lupen. Det finnes alltid potensial for forbedringer. Noen av effektivitetsforbedringene drives frem på bransjenivå, i det faglige fellesskapet av aktører. Eksempler på dette er prosessen med å få til en større grad av standardisering i den byggmessige verdikjeden og utfordringer knyttet til logistikk og andre viktige driftsmessige forhold. Minst like viktig er den løpende forbedringsinnsatsen som foregår i det enkelte byggevarehus. I en stadig mer presset konkurransesituasjon er alt som kan bidra til styrket konkurransekraft av betydning. I et ordtak heter det at «det er den som har skoen på som best vet hvor den trykker». Det er i den daglige arbeidssituasjonen på butikkgulvet at mye av forbedringspotensialet trer klart frem. Med dette som bakgrunn har vi utfordret fem ansatte i tilsvarende antall varehus til å avgi synspunkter på effektivitetsutfordringer. Her er svarene vi fikk: Arne Embergsrud, Optimera Innland (Rudshøgda): Her er det mye å gripe fatt i. Først og fremst vil jeg trekke frem kompetanse. Ved å heve det faglige nivået på butikkgulvet skjuler det seg betydelige uforløste gevinstmuligheter. Med mer og bedre kompetanse stiller vi sterkere overfor kundene, både når det gjelder å skape tillitt og yte mer effektiv service. Det vil helt klart slå positivt ut på nederste linje i regnskapet. En tilsvarende effekt mener jeg det vil være mulig å få til innen logistikk, et område som er preget av mye dårlig planlegging. Bjørn Ove Larsen, Byggmakker (Larvik): Som distriktssjef for Proff i Byggmakker Vestfold og Telemark opplever jeg at noe av det viktigste er å være løsningsorientert overfor kunden. Dette krever at du har god kompetanse om alternative muligheter og kan gi råd som kunden føler seg komfortabel med. Effektivitet utvikles også gjennom å ha et produktutvalg som er best mulig tilpasset lokale forhold og ved å få til en stadig større grad av standardisering i verdikjeden. Finn Johansen, Montér (Sarpsborg): Spørsmålet er nærmest umulig å gi et fullgodt svar på. Effektivitetsutfordringen griper inn i alle deler av virksomheten. Fra mitt ståsted i proffdelen ser jeg at det i noen tilfeller kan være mer effektivt å dirigere bestillinger hos leverandører direkte til byggplass, under forutsetning av at leveransen er pakket i henhold til kundens ønsker og ankommer mottagerstedet til avtalt tid. Hos oss har vi strømlinjeformet FDV-oppfølging. Det setter kundene pris på, og er et tiltak som letter arbeidsdagen for begge parter. Håkon Jukvam, XL-BYGG Knatterudfjellet (Fredrikstad): Både vi og kundene er for svake når det gjelder kompetanse. Det er så mange nye ting, både når det gjelder produkter og andre forhold, som hele tiden presser seg på. Jeg tror det vil være mye å tjene på at dedikert kompetanseansvar fordeles blant de ansatte. Det vil i sterkere grad klargjøre hvem som har ansvar for hva i organisasjonen, noe som igjen vil styrke vår posisjon overfor kundene. Tommy Lundquist, MAXBO (Vestby): I det daglige arbeidet er det viktig å ta høyde for at kundene er blitt mer krevende. Med internett og andre elektroniske medier har det åpnet seg en helt ny verden når det gjelder tilgang på kunnskap. Svaret på dette er at vi som møter kunden på butikkgulvet, det være seg proff eller forbruker, må kunne håndtere et bredere spekter av faglige spørsmål. Ved å ta kompetanseutfordringen på alvor kan vi yte mer kvalifisert service og være mer effektive i kundebehandlingen. Til syvende og sist er det det som teller mest. 3

4 Lean communications Gjør de rette tingene riktig første gang! Når byggevarehandelen ser seg selv i speilet er det viktig å analysere hva den ser. Hvem er jeg til for? Hva mener de jeg er til for om meg? Hva er mine sterke og svake sider? Hvordan kan jeg i min virksomhet fremstå med et særpreg og egenart som gir forretningsmessig kraft i en stadig mer omskiftelig verden? Det er Jørn Tøien, konsulent i LEAN Communications, som stiller disse spørsmålene. Er det noe kjent med Lean-begrepet? Det er sannsynlig, da filosofien er spredd til mange områder i samfunnet. Lean er en helstøpt filosofi som går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for kunden og gjøre det så effektivt som mulig. Lean dreier seg om overkommelig perfeksjon. Lean-filosofien Kort oppsummert handler Lean om å forenkle, fjerne sløsing og å gjøre mer av de verdiskapende aktivitetene, fortsetter Tøien. Men også måten dette gjøres på er viktig. Inkludering av medarbeiderne ligger i bunnen. De er driverne for forbedring. Toyota har siden 1948 utviklet forretningsfilosofien de kaller «Toyota Production System», og det vellykkede arbeidet med effektivitet inspirerte amerikanske forskere på slutten av 1980-tallet FAKTA Lean: forbedringsfilosofi hvor poenget er å korte ned gjennomføringstiden for produksjon av varer og tjenester gjennom å fjerne ikke verdiskapende aktiviteter (sløsing). til å studere og senere beskrive det vi i dag kjenner som filosofien Lean. Jørn Tøien peker på hvor dramatisk utviklingen kan være, og eksemplene kan være bank og reiseliv. De forretningsmessige posisjonene er i løpet av kort tid flyttet fra skranker og telefoner til nettbaserte tjenester. I dag er betalinger i bank, flyreiser og hotelreservasjoner ikke mer enn et knappetrykk unna. Og det pågår omfattende og dramatiske omstillinger i mange bransjer. Dette er en type utvikling det ikke er mulig å unndra seg, den er drevet av både marked, konkurranse og teknologi. Nye måter å gjøre ting på presser seg på. Og byggevarehandelen kan velge. Styre selv eller bli styrt. Det som er sikkert er at noen før eller senere vil ta helt nye grep. 4

5 FAKTA Verdi: å produsere det som er nødvendig, når det er nødvendig og i den mengden som er nødvendig. Verdi defineres av kunden. Mye som krever svar Spørsmålene drysser ut av Jørn Tøien. Hvor effektiv er jeg til å skape verdier for meg selv og mine kunder? Hvor er jeg i den totale verdikjeden i et byggeprosjekt? Hvilken posisjon ønsker jeg? Hva må jeg gjøre for å sikre dette? Ved å tilnærme seg utfordringen offensivt, mener han det er mulig å komme nærmere gode svar. Verdi og gjennomføringstid er et fornuftig sted å begynne, understreker Tøien. Gjennom å jobbe for at vi kun gjør de nødvendige tingene (verdi), at vi gjør de nødvendige tingene riktig første gang, og deretter så raskt og effektivt som overhodet mulig, blir prosessene våre gode. Slik vil det være i alle virksomhetens prosesser. Det er flere måter å få til dette på, men min tilnærming er med Lean-filosofien fordi den er så inkluderende som den er. Hva som kommer ut av denne type analyser varierer fra virksomhet til virksomhet. Blant annet legger det til rette for å ta nye forretningsmessige grep, basert på de mulighetene som åpner seg. Og han fortsetter: Utvikle individuelle verdier Enhver virksomhet har sin egenart og individuelle verdier. Her ligger forholdene best til rette for å utvikle konkurransekraft. Å være alt for alle er ikke det mest effektive. Formålet må hele tiden være å gjøre det enklest mulig for kunden å handle. Produkter og prosesser må legges opp i forhold til dette. Du må bestemme deg for hva du ønsker å være for hvem, og legge opp måten du driver optimalt tilpasset dette. Det arbeidet begynner med kartlegging av egne kvaliteter og fortrinn. Fra det ståstedet utvikles hver og ens unike fortrinn, enten det dreier seg om produktutvalg, servicegrad, BIM-integrasjon eller Ved å anvende Lean-filosofien er det mulig å oppnå betydelige forbedringer i de fleste typer forretningsvirksomhet, mener konsulent Jørn Tøien i LEAN Communications. annen dyp integrasjon i verdikjedene. De som unnlater å ta tak i dette risikerer å gå glipp av verdifull konkurransekraft. Hva betyr Lean for byggevarehandelen? Jørn Tøien mener at byggevarehandel kan ha mye igjen for å benytte Lean-filosofien i analyse og forbedring av sin virksomhet. Som i de fleste andre bransjer spisser konkurransen seg til i en struktur hvor aktørene opererer med en stor grad av likhet. Ved å få et klarere bilde av egne fortrinn er det mulig å legge opp til et forbedret forretningsmessig løp. Det kan være mye positivt i å være annerledes, spesielt om det kommer til uttrykk i nederste linje i regnskapet, avslutter han. 5

6 Jackon Bygger plussverdier i bakken Når det skal utvikles konkurransekraft er det en forutsetning å ha grundige kunnskaper om egne styrker og svakheter i et marked. Akkurat det er en viktig suksessfaktor for isolasjonsbedriften Jackon. Når du i tillegg topper dette med produkter som markedet etterspør er fundamentet lagt. Da er det bare en ting som gjenstår; hard og systematisk arbeidsinnsats. Jackon er ikke blant de virksomhetene som står øverst for oppmerksomhet her i landet. Men konsernet, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner i 2011 og rundt 750 ansatte, har ingen grunn til å stå med luen i hånden. Blant mangfoldet av aktører i byggenæringen er Jackon berettiget fortjente klapp på skulderen. Å produsere tradisjonelle isolasjonsprodukter i høykostlandet Norge er ingen spøk. Det er et krevende marked å henge med i. Det er mange konkurrenter som puster hverandre i nakken, noen av dem med farger i flaggene fra lavkostland. Det er kostnadskrevende å transportere vår type volumprodukter. Er avstanden mer enn 50 mil beveger regnestykket seg raskt i minus. Det er for å dekke de mest sentrale delene av landet at vi har produksjonsenheter i Fredrikstad og Kristiansand. Ved enhetene i Stavanger og Øksnes i Nordland er hovedproduktet isoporkasser for fiskeindustrien. Men det er først og fremst i byggenæringen at Jackon har festet sitt grep. Ikke bare i Norge. Også i Sverige, Tyskland, Belgia og Tsjekkia er konsernet etablert med produksjonsenheter. Hovedkontoret er i Fredrikstad, der det hele begynte for mer enn 50 år siden. Eierskapet sitter fast i familiene Solgaard og Akselsen, med representanter for andre og tredje generasjon i sentrale posisjoner. Kompetansedrevet Det er mange faktorer som preger utviklingen i byggenæringen, fortsetter Bøyesen, som med sine snart 40 års ansiennitet i næringen, 20 av dem i Jackon, har en solid erfaringsbakgrunn å reflektere fra. Vår virksomhet er drevet av systematisk kompetanseutvikling. Vi har betydelig oppmerksomhet konsentrert om forskning og utvikling. Vi har som ambisjon hele tiden å være i teknologisk frontposisjon med våre produkter, best mulig tilpasset stadig skarpere myndighetsmessige krav og de energi-, miljø- og klimamessige utfordringene samfunnet står over for. Fordi våre produkter er lite synlige i byg- Jackon produserer volumprodukter. Transportavstand betyr mye for lønnsomheten. Markedsmessig nærhet For vår produksjon i Norge er det den markedsmessige nærheten som betyr mest, forteller markedsdirektør Bengt Bøyesen. Dette kombinert med vår evne til løpende å utvikle plussverdier i produktporteføljen gjør at vi henger godt med i konkurransen. Med ståsted Norge har vi en lønnsomhetsmessig tommelfingerregel. 6

7 Det er kompetanse som driver virksomheten fremover, forteller markedsdirektør Bengt Bøyesen i Jackon. Dette, kombinert med markedsmessig nærhet, er viktige forutsetninger for å lykkes i en stadig sterkere presset konkurransesituasjon. ningskroppen, og stort sett befinner seg i fundamenter og grunnmur, er det viktig for oss å drive opplæring blant brukerne. Dette gjelder både de som selger produktene hos byggevarehandelen og håndverkere som skal anvende dem i sine konstruksjoner. Salget av produktene til Jackon er nær knyttet til byggevarehandel. Med noen få unntak omsettes alle byggrelaterte produkter i byggevarekjedene. Ansatte, spesielt i proffavdelingene, er en viktig målgruppe for kompetansebygging. I Fredrikstad, og på flere av de øvrige stedene, har konsernet opplæringssentre. Her samles proffansatte for å få best mulig kunnskaper om produktene, formidlet av fagekspertisen i Jackon. Disse kursene, som gjennomføres med jevne mellomrom, samler deltagere fra alle byggevarekjeder/ handlere fra alle kanter av landet. Tett på byggevarehandel Den effekten dette gir er av stor betydning for Jackon, sier Bøyesen. Det at vi ansikt til ansikt møter byggevarehandelen på denne måten skaper vinn vinn-situasjoner for begge parter. Dette er vår viktigste arena for kompetansebygging. Her kan vi dessuten kvalitetssikre at det faglige budskapet er mottatt og forstått. At vi kan få dette til på en såpass effektiv måte har igjen med vår markedsmessige nærhet å gjøre. Det er en ubetinget fordel å være så godt integrert i det byggtekniske fagmiljøet. Jackons virksomhet befinner seg i en tidlig eksponert del av verdikjeden. I den byggtekniske syklusen stiller produktene seg tidsmessig i frontposisjon. Når noe skjer i markedet, enten det dreier seg om opp- eller nedturer, er virkningene umiddelbare. Og utslagene kan være store begge veier. Det finnes det mange eksempler på opp gjennom historien. Stoler på egen kompetanse Positivt eller negativt; med betydelig treffsikkerhet å anslå hva som venter er en vanskelig forutsigbar øvelse, bekrefter den erfarne markedsdirektøren. Som regel lønner det seg å ta hardere i enn situasjonen i utgangspunktet tilsier. Min erfaring er at prognosemakere ikke bestandig treffer blink. Under finanskrisen 2008 fikk vi mange velmenende råd om hvordan vi skulle håndtere situasjonen. Signalene fra konkurrenter i næringen spriket. Alle så at pilene pekte klart nedover, men at nedturen skulle bli så voldsom som den ble satt langt inne. Trygg på vår egen vurderingsevne så vi ganske snart hvor det bar. I løpet av kort tid gjennomførte vi en smertefull prosess med å tilpasse organisasjonen til et vesentlig lavere aktivitetsnivå. I 7

8 Jackon Kunder fra byggevarehandel på Jackon-kurs. Denne type kompetansebyggende tiltak gjennomføres regelmessig og på flere av konsernets lokasjoner i landet. etterkant har det vist seg å være helt nødvendig medisin. Våren er kommet til Fredrikstad. Fabrikkområdet til Jackon er fylt til trengsel av markedsklare produkter. Synet vil helt sikkert få økonomiske teoretikere til å riste bekymret på hodet. Men Bengt Bøyesen betrakter det hele med senkede skuldre. Dette er normalsituasjonen på denne tiden av året. Det drar seg til mot høysesong. I juni er omsetningen dobbelt så høy som i februar. Når markedet i løpet av noen uker løsner gjelder det å være best mulig forberedt. Ser lyst på 2012 Vi har valgt å være optimister foran 2012-sesongen, understreker Bøyesen. Bak oss har vi et turbulent år, med akseptable resultater. Vi mener å kunne forutse at de positive tendensene også bærer inn i det nye året. Det er ikke en langvarig og kostbar lagerbinding du ser. Jeg anslår at fabrikkområdet vil være blåst i god tid før folk flest har funnet frem 17. maisløyfene. Nå er utfordringen å fylle på for å holde tritt med etterspørselen. Vi står med begge bena i den salgsmessige høysesongen. Med flere tusen produktvarianter i ulike formater og tykkelser å holde orden på gjelder det at logistikken fungerer optimalt. Det blir fort rabalder om varene ikke er der de skal til avtalt tid. I denne sammenheng er byggevarehandel en viktig samarbeidspartner. Med sin geografiske spredning er de vår forlengede arm i lokalmarkedene. Jackon går med rak rygg i forhold til utfordringene i byggenæringen. Virksomheten fremstår med positiv miljøprofil og innovasjonsmessig kraft. Selv om det bygges færre hus med grunnmurer i Norge enn før, er fundamentering med god isolasjon en forutsetning for bærekraftig og fremtidsrettet byggeskikk. Jackon tukler ikke med sitt forretningsmessige konsept. Konsernet holder stramt fast på sin kjernekompetanse. Det er under og like over bakken, i tett samspill med andre aktører i den byggmessige verdikjeden, den forretningsmessige visjonen står fjellstøtt. Det gir livskraft til hundrevis av arbeidsplasser og boliger med kvalitet under føttene til folk flest. Jackon forholder seg trofast til sin visjon om «Lette løsninger for et bedre klima». 8

9 IDA DRØMMER OM BEDRE INNEMILJØ FOTO: VEGARD KLEVEN Et dårlig innemiljø og støy gjør det vanskelig å lære. Dessverre er 30% fortsatt plaget med feil innetemperatur på skolen eller arbeidsplassen*. GLAVA er Norges fremste leverandør av proffe isolasjonsløsninger til norske skoler, arbeidsplasser og kulturhus. Slik bidrar vi til å skape en bedre hverdag for skolebarn over hele landet. GLAVA er totalleverandør av isolasjon og lydregulerende løsninger til hjem, arbeidsplasser og tekniske installasjoner. *Kilde: Norstat september

10 trefokus «Trykkimpregnert tre av skikkelig kvalitet» hva er det? Det er høysesong for terrassebygging og kundene strømmer til butikkene med stort behov for råd og veiledning. På tross av et bredt utvalg av alternative materialer til terrasser er det fortsatt trykkimpregnert tre, Cu-impregnert, som er det mest solgte og brukte materialet her til lands. Det er det mange grunner til. av: Tone Haugen-Flermoe - TreFokus Dette er et kjent og velprøvd materiale som er lett å få tak i, lett å bruke og lett å vedlikeholde. Det er holdbart og komfortabelt i bruk. Og det er heller ikke til å stikke under en stol at det, sammenlignet med alternativene, er mest prisgunstig noe som, tross alt, betyr mye for mange. Men det er ulike kvaliteter i omløp på markedet, og ikke lett for kunden å orientere seg. Ny terrassebordstandard Mange har sikkert fått med seg at det er kommet en ny «terrassebordstandard» for 1. sortering terrassebord. Det der er snakk om her er en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnert terrassebord, utgitt av Standard Norge. Det er første gang de publiserer en slik teknisk spesifikasjon for terrassebord, og den beskriver kravene som stilles til terrassebord for at de skal kunne selges som kvalitetsklasse 1 (1.sort). Dette er et fremskritt. Tidligere har det vel vært en slags enighet i markedet om hva et terrassebord er og hva man kan kreve av det, men man har ikke hatt noen formell definisjon å bruke i tilfelle reklamasjoner eller uenighet. Det har også vært vanskelig for kundene å se forskjell på høykvalitetsbord og bord av simplere kvalitet, og dermed har det også vært vanskelig å sikre at man faktisk får det man betaler for. Nå har vi muligheten til å skille ut 1. sort som et eget produkt, og være enige om hva det produktet egentlig er. Man kan dermed yte bedre service til kunder som ønsker trykkimpregnert terrassebord. De som er innstilt på å betale for ordentlig kvalitet kan være sikre på at de får den kvaliteten. Samtidig kan de som bare vil ha materialene billigst mulig fortsatt få dette, men da kan man være tydelig på at dette ikke er 1. sort, og dermed en lavere kvalitet og kunden unngår å bli skuffet. Selger man høykvalitetsvarer til de som vil betale for det, og billigvarer til de som bevisst velger det blir alle kundene mer fornøyde og handelen tjener bedre. Dette må vel kunne kalles en vinn-vinnsituasjon! Den nye tekniske spesifikasjonen «terrassebordstandarden» som den sikkert vil bli kalt i dagligtale heter SN/TS 3188, og inneholder altså kravene til 1. sort trykkimpregnerte terrassebord. I grove trekk kan kravene oppsummeres med at løse kvister og kvisthull ikke er tillatt, overflatene skal være uten skade, og bordene skal være rette. Det henvises også til kravene som stilles til selve impregneringen. Norsk impregneringskontroll (NIK) Norske kunder er godt kjent med trykkimpregnert tre, og har lang erfaring med hva trykkimpregnering betyr for holdbarheten. Men holdbarheten er bare sikker når trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler! Det er Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) som samordner reglene for trykkimpregnering i de nordiske landene. Norsk Impregneringskontroll (NIK) er en frivillig kontrollordning som ivaretar kvalitetskravene fra NTR i Norge. Medlemsbedriftene får besøk av kontrollører som sjekker at produksjonskravene er overholdt. De ferdige produktene skal stykkmerkes som forklart over. NIKs medlemsbedrifter produserer over 90 prosent av det impregnerte trevirket i Norge. 10

11 Merking av trykkimpregnert trelast Det er spesielle regler for merking av godkjent impregnert trelast. Det er derfor enkelt å forsikre seg om at en kjøper trelast som tilfredsstiller kravene til produktkvalitet. Terrassebord fra bedrifter som har godkjenning fra NIK skal være stykkmerket. Merket finner man vanligvis i enden av bordene; NS, produsentnummer og impregneringsklasse. Det blir da seende ut omtrent slik: NS XX AB. Terrassebord i Kvalitetsklasse 1 vil normalt være merket med KL. 1 i tillegg. Signalgult fargemerke brukes noen ganger, og det betyr klasse AB. Merking av impregnert konstruksjonstre Impregnert tre som skal brukes til konstruksjon (bjelkelag, reiseverk o.l.) skal, på samme måte som ubehandlet konstruksjonstre, være styrkesortert og merket i henhold til dette. Merket inneholder da en styrkeklasse, for eksempel C24, i tillegg til impregneringsmerkingen; NS XX C24 AB. Ved å bruke merket, styrkesortert konstruksjonstre er man sikker på å tilfredsstille kravene i Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven. Sortering og merking skjer i henhold til NS EN 14081, som er standarden for konstruksjonstre og som derfor må følges. Ved bruk av umerket konstruksjonstre står tiltakshaver/utførende selv ansvarlig for at produktet er i samsvar med NS-EN 14081, og dette er det nok ikke alle kunder som er klar over. Det er god kundeservice å sørge for at de vet dette! Mer om konstruksjonstre følger i neste nummer av Bygg & Handel.

12 Verdt å vite om begreper i byggenæringen Byggenæringen preges av stadig nye begreper og betegnelser. Mye er relatert til fremtidsrettede byggemetoder og energi- og miljørelaterte utfordringer. Her gjør vi et hederlig forsøk på å foreta en gjennomgang av noe av det som er relevant for byggevarehandel. Det kan være greit å være på «bølgelengde» med noe av det som preger den byggtekniske utviklingen. BIM BIM (Bygningsinformasjonsmodell) er en måte å digitalisere informasjon på som utvikler samhandling i byggeprosessene på nye måter. Her skjer alle endringer koordinert, og alle involverte kan hente ut den informasjonen de har behov for. BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle arbeidsprosessene mellom aktørene. EcoBIM er et verktøy for mer miljøvennlig prosjektering. BREEAM BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Her er tilgjengelig ulike evalueringsverktøy og manualer for ulike typer bygg. Disse kan anvendes for så vel eksisterende bygg som nye bygg. Bygningenes miljøprestasjon bedømmes ut i fra et antall ulike områder. Det finnes minimumskrav for å oppnå poeng innenfor blant annet prosjektledelse, bygningenes energibruk, inneklima slik som ventilasjon, belysning, beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, valg av materialer og avfallshåndtering. For hvert område regnes det ut hvor stor del av de totale poengene man har oppnådd, og dette blir igjen satt sammen til en totalsum som igjen resulterer i oppnådd karakter. De ulike karakterene er: Pass, Good, Very good, Excellent og Outstanding. LEED LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et av verdens ledende systemer for miljøsertifisering av bygg. Ressursbruk, byggets plassering, utforming og innendørsklima, samt energieffektivisering og avfallshåndtering, er noen av kriteriene som inngår i en LEED-klassifisering. Sertifiseringen gjennomføres og verifiseres av en nøytral tredjepart. LCC LCC (livssykluskostnader) beregner kostnader som påløper et bygg fra tidlig planleggingsfase til endt levetid. En LCC-analyse er et viktig redskap for planlegging av nye bygg, rehabilitering, ombygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer. I lov om offentlige anskaffelser kreves det at analyser av LCC og miljøkonsekvenser gjøres i forbindelse med planlegging av den enkelte anskaffelse. BuildingSMART BuildingSMART er et internasjonalt initiativ for å få bedre kvalitet til lavere pris i byggebransjen. Den internasjonale organisasjonen buildingsmart standardiserer teknologi, semantikk og prosess for å få til sømløs dataflyt mellom alle fag i hele byggenæringen, i hele verdikjeden. Den norske avdeling buildingsmart Norge jobber for å støtte standardiseringsarbeidet og for effektiviserende implementering i konkrete byggeprosjekter. FDV FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) er et myndighetspålagt dokumentasjonskrav som skal inneholde data til brukernes drifts- og vedlikeholdssystem. FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse eller nybygging/rehabilitering til riving/sanering. Energimerkeordningen Myndighetene har bestemt at alle boliger som selges eller leies ut over 50 m 2 skal ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerkingen skjer på internett ved at eieren legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse. Yrkes- og næringsbygg skal merkes av en fagperson som oppfyller kompetansekrav som beskrevet i energimerkeforskriften. Merkingen innebærer en gjennomgang av tekniske og bygningsmessige kvaliteter som påvirker bygningen energitilstand. Passivhus Et passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus. For å kunne kalles et passivhus må følgende to hovedkriterier oppfylles: Beregnet årlig energibehov til romoppvarming må ikke overstige 15 kilowattimer pr. m 2 årlig. Maksimalt effektbehov til romoppvarming må ikke overstige 10 watt pr. m 2. Nullenergihus Et nullhus kan ha solcellepaneler, solfanger og/eller varmepumpe, og produserer like mye energi som bygget bruker pr. år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og byggeprosess. Plusshus Et plusshus produserer mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og riving av bygget. Produsert energi fra solfangere, varmepumper, vindmøller og solcellepaneler utgjør mer enn huset trenger til oppvarming, varmtvann, elektrisk utstyr og belysning totalt over året. 12

13 Ekte tre er vakkert, fleksibelt og alltid moderne Södra Interiör - en totalleverandør av interiørtre Lenge har tre vært det mest naturlige valget for å skape vakre hjem. Massivt tre, med flere hundre år i livslengde, har en uslåelig evne i å forsterke sin karakteristikk og skjønnhet med årene. Gulv, vegger og møbler med hundreårs historie fungerer like bra i dag som da de ble laget. Massivt tre er en fornybar naturressurs. Det gjør materialvalget like vanlig for miljøet, som for synet og trivselen. Innen Södra tar vi hånd om vår skog omsorgsfullt, for at den skal vokse og gi oss råvarer til nye gulv og paneler, i mange kommende generasjoner. Våre gulv, lister og paneler tåler langvarig bruk av mange. De finnes i et bredt utvalg av treslag, dimensjoner og farger - og de kommer fra et tre nær deg. Gulv Panel Lister Hobbyplater Tredekor

14 styrelederen Sammen står vi sterkt Jeg har overtatt som leder i et fellesskap med blikket løftet mot fremtiden. Utviklingen i byggevarehandel er skarp spisset mot nye og spennende utfordringer. Finanskrisen og den markedsmessige nedturen er lagt bak oss. Forholdene i bransjen er preget av optimisme. Nå er det opp til oss å utnytte de mulighetene dette gir. I Virke er utviklingen i byggevarehandel satt på sporet av fremtiden, sier MAXBO-sjef Tom Borthen, som har overtatt som styreleder i Virke Byggevarehandel. til enhver tid står på dagsorden. Dugnadsinnsats har alltid vært en bærebjelke i byggevarehandelens historie. Slik er det fortsatt. For kort tid siden overtok Maxbo-sjef Tom Borthen som leder av styret i Virke Byggevarehandel. Det er en erfaren bransjemann som nå sitter ved roret. Gjennom mange år har Borthen vært en drivende kraft i utviklingen av en av landets ledende byggevarekjeder. Samtidig har han på ulike måter engasjert seg i spørsmål som har med bransjemessige forhold å gjøre. Tom Borthen er en profilert person i byggevarehandel. Hvordan vil du karakterisere situasjonen for byggevarehandel akkurat nå? Den er jeg komfortabel med. Pilene peker nokså entydig oppover. Grunnlaget for å skape resultater er godt. Nå er det i stor grad opp til oss selv å utnytte mulighetene. Den utfordringen har først og fremst med den enkelte byggevareaktør å gjøre. Den primære oppgaven til fellesskapet i Virke Byggevarehandel er å «smøre maskineriet». Med det mener jeg å arbeide for best mulig bransjemessige rammebetingelser og være en pådriver innen generell faglig og forretningsmessig utvikling. Hvor er det mest å hente for fellesskapets utvikling? Listen å plukke fra er lang. Det er nødvendig å prioritere. Arbeidet som pågår innen standardisering har potensial til å kaste mye av seg. Der er det fortsatt behov for inspirasjon og drivkraft. At energi- og miljøutfordringen er løftet opp og frem er ikke bare viktig for bransjens renomme, men i kanskje enda større grad for vår egen samvittighet. Fortsatt må det arbeides for å forbedre kvaliteten på tallmaterialet innen markedsinformasjon. Først når alle aktørene i bransjen er med blir dette det verktøyet det er ment å være, et analysegrunnlag for utvikling av konkurransekraft til fellesskapets beste. «Effektiv byggevarehandel» er overskriften for alt vi driver med. Det er førende for prioritering av arbeidsoppgaver. Hva har byggevarehandelen tjent på å slutte seg til Virke? Det er mye. Vi er kommet inn i et ressurssterkt og strukturert fellesskap med forankring i vår egen virkelighet. «Sammen står vi sterkt» er kanskje en forslitt frase, men i denne sammenheng tåler den godt å bli brukt. Brorparten av landets handelsog tjenestenæring er organisert i Virke. Her har vi ikke bare mye å bidra med, men også litt av hvert å lære av andre i sammenlignbare handelssegmenter. Dessuten har Virke mye å stille opp med på generelt faglig grunnlag. Det er jeg overbevist om at vi kan bli bedre til å utnytte til eget beste. Hva med den historiske dugnadsånden i byggevarefellesskapet? Den er til stede i rikt monn. Mye av det arbeidet som forgår i Virke Byggevarehandel er basert på frivillig innsats. Engasjementet og interessen for å bidra står fortsatt sterkt etter at vi ble del av dette fellesskapet. Det legges ned mye uegennyttig innsats i de arbeidsoppgavene som Er det noen saker som spesielt står ditt hjerte nær? Det varierer over tid. Akkurat nå er det søndagsåpent eller ikke som gnistrer i engasjementet. Her føler jeg meg som bransjemessig fanebærer. Jeg synes det er urettferdig at Plantasjen, med et vareutvalg som strekker seg langt inn i byggevarehandel, får lov til å holde søndagsåpent og ikke vi. Dette er konkurransemessig «bak mål». I Maxbo har vi trosset forbudet. Det har resultert i bot og «inndragning» av millionbeløp til statskassen. Denne saken er jeg motivert til å forfølge langt inn i rettsapparatet, ikke bare på vegne av oss selv men en samlet byggevarebransje. Det opplever jeg å ha bred støtte for. Ikke det at jeg på generelt grunnlag kjemper for å holde åpent på søndager, men at det må være likhet for loven. Hvordan vil du karakterisere situasjonen for byggevarehandel akkurat nå? Den er preget av positiv utvikling på mange områder. En frisk innovasjonstakt bringer utviklingen raskt fremover. De resultater som oppnås innen miljø og standardisering er representative eksempler. Vårt sekretariat i Virke arbeider godt og systematisk. Både Bengt Herning og Sidsel Eide gjør, sammen med den øvrige organisasjonen i Virke, en innsats som det står respekt av. Dette skal jeg som styreleder så godt det lar seg gjøre støtte og inspirere. 14

15 Connect - Løsninger som forenkler Connect er EDI plattformen i Logiq Central. Connect er våre løsninger for sikker, effektiv og presis digital samhandling gjennom utveksling av handelsdokumenter i og mellom bedrifter. Med Logiq Connect kan alle inngående og utgående dokumenter og vareinformasjon håndteres elektronisk gjennom én kanal. Spar tid og penger, ta kontroll og oppdag dine digitale muligheter! FuLLsErvICE LEvEranDør støtter alle kanaler ForMIDLEr alle DokuMEnttypEr ForEDLEr DIn InForMasjon ForEnkLEr DIn InForMasjonsFLyt ELEktronIsk Faktura til DEt offentlige Halden OslO stockholm 15

16 sjefsøkonomen Det meste går på skinner Konjunkturer er ikke lett å holde orden på. De oppfører seg som sprettballer. Fyker hit og dit akkurat som det passer dem. Høyt til himmels det ene øyeblikket og til dyp fortvilelse det neste. Eksperter og prognosemakere klør seg i hodet. Lyden fra kassaapparatene er det ingen av dem som hører. Det er det bare de som befinner seg på butikkgulvet som gjør. I slutten av mars holdt Virke konjunkturseminar. Der fremkom det synspunkter på markedssituasjonen i handels- og tjenesteytende virksomhet som var til å begripe. Spesielt hyggelig virker utsiktene for byggevarehandel. Ut av 2011 med en vekstfart på 4,7 prosent og inn i 2012 til et forventet taktskifte til 7 prosent. Konjunktursyklusen fornekter seg ikke. I kjølvannet av magre tider følger alltid en opptur. Spørsmålet er hvor høyt den vil strekke seg og hvor lenge den vil vare. På bunnen av nedgangen i 2008 var det mange som sukket tungt. For noen var det så vidt båten bar. I etterkant ser det ut til at de fleste kom seg velberget gjennom krisen. Statistikken forteller om få konkurser i byggevarehandel. Krevende nedtur Alle synes å være enige om at det har vært krevende å håndtere nedturen. Dette spesielt fordi fallet skjedde fra et historisk sett markedsmessig høydepunkt. Selv om noen kanskje drømte om det; ingen trær vokser inn i himmelen. Over tid beveger utviklingen seg på det jevne. Det er om å gjøre å holde bakkekontakten selv om rentene befinner seg på et lavmål og kjøpekraften skyter fart. Byggevarehandel har bevist at den også har en rygg som bærer gjennom turbulente tider. Så tilbake til konjunkturseminaret i Virke. Sjefsøkonom Lars Haartveit i Virke hadde mye positivt å komme med under konjunkturseminaret i slutten av mars. En bredt anlagt undersøkelse viser at norske bedrifter har et nøytralt syn på utviklingen i Både når det gjelder forventninger til omsetning og sysselsetting ser de færreste av 870 respondenter for seg store endringer. 19 prosent av virksomhetene som deltok i undersøkelsen sier at de har planer om å ansette flere i løpet av de neste seks månedene. Ni prosent sier at de vil nedbemanne. Sterk norsk økonomi Sjefsøkonom Lars Haartveit i Virke henviser til et «roligere» Europa-bilde og en sterk norsk økonomi. Samtidig advarer han mot at vi lar oss «beruse» av de gode tidene her hjemme. Vi er del av en internasjonal virkelighet som er med på å legge viktige premisser for vår egen utvikling. Ikke minst gjelder dette den eksportrettede delen av norsk økonomi. Her kan det fortsatt være mange overraskelser i vente. Sjefsøkonomen mener at vi kan leve godt med det økonomiske bildet som avtegner seg. Det er forventet at sysselsettingen fortsatt vil holde seg på et høyt nivå, men hvor det ikke vil være rom for et større antall nyansettelser. Han ser for seg et stabilt år, selv om vi ved utgangen av mars hadde tre gode måneder på rad bak oss er det liten grunn til å «ta av». For handelsog servicenæringen sett under ett vil 2012 være et år for å stabilisere posisjonene og bygge tillitt i markedet. Mye å ta fatt i Den generelle økonomiske situasjonen er fortsatt preget av uro ute i Europa og at vi i så måte er bedre stilt enn våre handelspartnere. Det er forventet at kronen vil holde seg sterk fremover. Som en lønnsdrivende nasjon må vi unngå at dette i for sterk grad svekker konkurranseevnen i forhold til utlandet. I handelssegmentet er det viktig at oppmerksomheten først og fremst dreier seg om tilgjengelighet, økt fleksibilitet og moderasjon. For byggevarehandel er innledningen til 2012 preget av en mild vinter og en tidlig vår. Det har vært hyggelig vekst i salget, både til proff- og privatmarkedet. Markedet for nye bygg holder seg fortsatt på et høyt nivå og utviklingen bærer også preg av et betydelig etterslep innen vedlikehold og rehabilitering. Dette blant annet som følge av strengere byggeforskrifter, først og fremst i forhold til miljø og energieffektivisering. 16

17 Eierfamilien Tufte står skulder ved skulder i utviklingen av Byggmakker Seljord og investering i et fremtidsrettet IT-system fra EG Norge. Fra venstre: Einar, Tore og Ole Tufte. Satser systematisk på ASPECT4 Byggmakker Seljord åpnet 30. mars 2011 et nytt byggevarehus med over 4000 m 2 å boltre seg på. Byggmakker Seljord har mange tøffe konkurrenter i sitt lokale marked og satser friskt på fornying og effektivisering, også når det gjelder deres ERPsystem ASPECT4. «Med hyppige taktskifter i trender gjelder det å snu seg raskt til utviklingen i markedet. I denne forbindelsen spiller også administrativ IT-teknologi en betydningsfull rolle. Med ASPEC4 henger vi her i Byggmakker Seljord meget godt med. Vi spiller på lag med en IT-leverandør som tar utfordringene i bransjen på alvor», sier Einar Tufte, daglig leder. EG Norge AS - din bransjeleverandør!

18 standardisering Koordinert innsats gir resultater Målet om å gjøre vareflyt i byggevarehandel en sømløs rykker stadig nærmere. Det foregår mye målrettet og systematisk arbeid når det gjelder elektronisk samhandling i verdikjeden. Samarbeidet mellom aktørene fungerer godt. Alle ser at det er betydelige gevinster å hente ved å koordinere innsatsen. Ved årsskiftet tiltrådte Trond Pedersen som avdelingsleder i NOBB. I tillegg til å holde orden på og videreutvikle det sentrale vareregistret er han også sekretariat for det pågående standardiseringsprosjektet i byggevarehandel. Posisjonene i standardiseringsarbeidet flyttes stadig mot nye grenser. Nå er det elektronisk samhandling i verdikjeden som gjelder. Der samarbeider sekretariatslederen med et utvalg sammensatt av tre representanter for byggevarehandelen og tilsvarende fra byggevareindustrien. Det er god forståelse for hvilke utfordringen bransjen samlet sett står overfor i denne sammenheng. Implementeringen av verdiøkende IT-teknologi skyter stadig større fart. Men fortsatt er det noen som ikke er kommet skikkelig i gang, forteller Pedersen. Derfor er mye oppmerksomhet i den sentrale innsatsen konsentrert om hva som skal til for å utløse engasjement. Dette gjelder både i forhold til datagrunnlag og tilrettelegging i egne datasystemer. Ingen behøver å finne opp kruttet på nytt. Her er forholdene lagt til rette for å trekke veksler på de som går foran. Forutsetningene for å ta grep som gir rimelig raske resultater er gode. Om, og når, det gis grønt lys på overordnet nivå i organisasjonene er veien kort til teknologi og prosesser som har bestått testen. året. Vareinformasjonen i NOBB er utvidet for å danne et best mulig grunnlag for elektronisk samhandling. Standardiseringsutvalget, som også er forvaltningsorgan for NOBB, gir løpende innspill om eventuelle endringer. I tillegg til Standardiseringsutvalget er to undergrupper i arbeid, både i byggevarehandel og byggevareindustrien, fortsetter Pedersen. Det ene har fokus på å sikre kvalitet i NOBB. Det andre er et EDI-utvalg som skal sette fart på standardiseringsprosessene i sin respektive deler av verdikjeden. Klimaet partene i mellom er godt. Målet er sammenfallende; å få til en størst mulig grad av elektronisk samhandling. I denne sammenheng finner jeg det riktig å minne om potensialet for effektivitetsforbedringer. Med en dimensjon på 2 til 3 milliarder kroner er det klart at dette ansporer partene i bransjen til innsats. elektronisk handel Odd Treffen er leder av Kategorisupport i Optimera og har vært med i standardiseringsarbeidet fra begynnelsen. Nå har endelig byggevarehandelen kommet til et punkt der det er mulig å dra gevinster ut av arbeidet, fastslår Treffen. Jobben har vært lang og krevende og det skjønner kanskje de fleste når de ser på vedlegget til dette nummeret av Bygg&Handel. I brosjyren «Elektronisk handel med byggevarer» ser man hvordan standardiseringen griper inn i alle deler av handelsprosessene og legger til rette for store besparelser. Optimera driver et målrettet arbeid innenfor alle deler av virksomheten og Treffen ser store kvalitetsforbedringer og besparelser på ordreprosessen, varemottak, lager, svinn med mer. Og mot sluttbrukerne har også elektronikken for lengst gjort sitt inntog, spesielt med bruk av strekkodeteknologien. Fortsatt er det mye å hente mot proffmarkedet som er Optimeras viktigste kundegruppe. Her ligger det store besparelser for begge parter sier Et solid grunnlag I den pågående delen av standardiseringsprosjektet er det etablert meldingsstandarder for bestilling og bekreftelse. Arbeidet med å få på plass det samme for pakkseddel og faktura er igangsatt. Målet er at dette skal være på plass i løpet av 18 Aktører i byggevarehandel som fortsatt sitter på gjerdet i forhold til Standardiseringsprosjektet bør besinne seg. Det er på tide å gripe fatt i mulighetene, oppfordrer Trond Pedersen, avdelingsleder i NOBB og sekretariat i prosjektet. Nå har endelig byggevarehandelen kommet til et punkt der det er mulig å dra gevinster ut av arbeidet, fastslår Odd Treffen, leder av Kategorisupport i Optimera.

19 Treffen som ser fram til å utvikle dette videre. Han nevner elektronisk pakkseddel, sporbarhet og dokumentasjon som kommende utviklingsoppgaver for bransjen. Her vil Optimera ligge i tet. Selve grunnlaget for elektronisk handel ligger mitt hjerte nær. Korrekte grunndata er en forutsetning for å få elektronisk handel til å fungere. Derfor har Optimera satt av store ressurser til å forbedre kvaliteten i NOBB og jobber aktivt ved å delta i en kvalitetsgruppe, en EDI-gruppe og i selve Standardiseringsutvalget. Altså en rekke aktiviteter som koordineres gjennom bransjeorganisasjonen Virke byggevarehandel. Dette er nødvendig for alt henger som vanlig sammen med alt og henviser nok en gang til vedlagte brosjyre. Er godt i gang Dette er helt klart veien å gå for å effektivisere hverdagen i byggevarehandel. Hos oss i Byggmakker har standardisering høy prioritet. Elektronisk samhandling i verdikjeden står sentralt i dette. Dette ligger nå godt an til å ta skikkelig av. 25 av våre leverandører er allerede på ordre- og ordrebekreftelse. Målet er å øke dette til 60 i løpet av året. Helge Kokslien er Prosess- og IT direktør i Byggmakker. Han har et brennende hjerte for det arbeidet som pågår i standardiseringssammenheng. Han er en pådriver i egne rekker og engasjert medlem av Standardiseringsutvalget. Det er gått ti år siden Byggmakker innførte EDI mot faktura. At det samme nå kommer på ordre og ordrebekreftelse har han betydelige forventninger til. 15 egne butikker er allerede oppe og går med ordrestyrt EDI, forteller Kokslien og det er lagt et løp for at samtlige av våre butikker, både egeneide og kjedetilknyttede, så snart som mulig skal gjøre det samme. Ordrebekreftelse står sentralt i den prosessen som pågår. Det bidrar til en kvalitet i ordreøyeblikket som eliminerer avvikshåndteringer. Beregninger som er foretatt hos oss viser at dette alene kan gi et innsparingspotensial på opptil et halvt årsverk pr. varehus, noe som igjen gir muligheter til mer fleksibelt bruk av ansatte. Kokslien karakteriserer det arbeidet som pågår innen standardisering i byggevarehandelen som dynamisk og fremtidsrettet. Partene i samarbeidet spiller med åpne kort overfor hverandre. Egne interesser er lagt til side. Det finner sted en utveksling av kunnskap og erfaring som kommer hele fellesskapet til gode. Aktører som fronter i utviklingen, det være seg i byggevarehandel eller byggevareindustri, er åpne til å dele med andre. At skarpe konkurrenter som MAXBO, Optimera og Byggmakker samarbeider på denne måten er nytt i bransjemessig sammenheng, slår Kokslien fast. Utfordringen er å trekke de andre med oss i prosessen. Det arbeidet som foregår innen standardisering er åpent for alle. Det er positivt for alle parter av vi på denne måten hjelper hverandre til å bli mer effektive. Alt ligger til rette for å komme i gang. Den bransjemessige standarden for EDI (elektronisk) ordre og ordrebekreftelse er på plass. Står støtt i prosessen I MAXBO (Løvenskiold Handel) står vi støtt i den pågående prosessen. Helt siden 2004 har vi håndtert innkjøp, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura i EDI-format. Det som er spesielt nytt for oss i denne sammenheng er direkteleveranser. Der ser vi at det ligger godt til rette for en effektivitetsforbedring. Det er ERP-ansvarlig i MAXBO (Løvenskiold Handel), Cato Frøsaker som forteller dette. Det er nedlagt et omfattende arbeid med å få alle 30 egeneide varehus inn i dette systemet. Nå er utfordringen å plusse på med ytterligere IT-verdier for å realisere gevinstpotensialet. Det mener Frøsaker forholdene ligger godt til rette for. Det er så mye nytt som er kommet til i håndtering av forretningsmessig informasjon i verdikjeden. Det er nødvendig med større informasjonsbredde for å støtte opp om alle prosessene, understreker Frøsaker, som også er medlem av Standardiseringsutvalget. Å fronte i dette arbeidet er selvfølgelig krevende. Spesielt gjelder dette å få på plass de første. Når de er tilfredsstillende på plass går alt så mye lettere. I likhet med kollega Kokslien i Byggmakker fremhever Frøsaker verdien av å kunne dra veksler på kompetanse til hverandre. Han henviser til en positiv åpenhet i standardiseringsprosessen som han tidligere ikke har opplevd maken til. Det karakteriserer han som en styrke i implementeringen. Det er så stort potensial for effektivitetsforbedringer i Standardiseringsprosjektet at aktører i verdikjeden gjør dumt i å la mulighetene gå fra seg, mener ERP-ansvarlig i MAXBO (Løvenskiold Handel), Cato Frøsaker. Med forankring i en bransjestandard for EDI (ordre og ordrebekreftelse) er vi godt i gang med implementeringen, forteller Prosess- og IT direktør Helge Kokslien i Byggmakker. 19

20 Sett & hørt Om du i disse dager tar pulsen på byggevarehandel er takten høy. Kurven oppover i årets første måneder er usedvanlig bratt. I proffmarkedet økte omsetningen med hele 19,8 prosent i februar sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Tendensen er den samme for privatmarkedet. Der var økningen etter samme målekriterier på 14 prosent. Nå er det vel i overkant optimistisk å tro at veksten holder nevnte økte igangsettingen av ret. Med referanse til sist- seg på samme nivå utover i nye boliger i Oslo alene med året, men i følge konjunkturekspertene i Virke ligger det an 177,5 prosent i til en samlet omsetningsvekst Det er imidlertid ikke et entydig bilde som avtegner seg ved på rundt syv prosent for byggevarehandel i Sammenlignet med annen type han- det ble registrert en betydelig innledningen til Mens delsvirksomhet er dette godt i økning i omsetningen av byggevarer i januar og februar falt overkant av den gjennomsnittlige prognosen. igangsettingen av nye boliger i januar med 18 prosent sammenlignet med samme måned i Mildvær og lite snø har bidratt til å opprettholde høy aktivitet Det er statistikken til i byggenæringen gjennom vinteren. Igangsettingen av nye står i skarp kontrast til flere av SSB som viser dette. Dette bygg økte med 16 prosent i de store husbyggerne som for desember og 30 prosent for januar kan rapportere om en 2011 sett under ett. Dette i omsetningsvekst på 35 prosent. følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Prognosesente- Turbulens i Byggmakker At det nå unngår det ikke offentlig oppmerksomhet. I skrivende stund og da rasles med ligger oppsigelse av kjedeavtalen på bordet i Finland. Hva sablene i byggevarehandel er Det avhenger av utfallet av utfallet blir er imidlertid uvisst. ikke til å unngå i en så stor og pågående forhandlinger. mangslungen bransje. Når Utgangspunktet er imidlertid at betydelige byggevareaktører samtlige tre, på gitte forutsetninger, ønsker å fortsette sam- som Ski Bygg, Carlsen Fritzøe og Skattum viser muskler i arbeidet med Byggmakker. forhold til sine finske samarbeidspartnere i Byggmakker Zeiner til Optimera Styreleder Kåre Malo (t.v.) og adm. direktør Asbjørn Vennebo (t.h.) i Optimera når de nå overtar Byggmakkervirksomheten til Alf Zeiner (i midten) i Tønsberg og Holmestrand. Det skjer stadig bevegelser i byggevarestrukturen. Nå er det klart at Optimera kjøper Byggmakker Zeiner. Zeiner-Gruppen, som har byggevarevirksomhet i Tønsberg og Holmestrand i Vestfold og et lager på Barkåker mellom Horten og Tønsberg, har en årlig omsetning på rundt 300 millioner kroner. Oppkjøpet gjør Optimera til den største byggevareaktøren i Vestfold, som innenfor fylkesgrensen fra før av har Montér-utsalg i Larvik, Tønsberg, Revetal og Horten. Etter salget vil Zeiner-familien konsentrere seg om eiendomsvirksomhet, blant annet med eierskap til to av de tre anleggene som Optimera skal drive. Samtidig er det klart at Optimera flytter regionledelsen for Telemark, Buskerud og Vestfold fra Larvik til Tønsberg. Også på Stord har Optimera lagt en ny alen til sin vekst. Sammen med eiendomsutvikler Fronta Gruppen er det investert mer enn 35 millioner kroner i et nytt Montér-anlegg kvadratmeter moderne og tidsmessige lokaler, som blant annet omfatter en utebutikk med trelastlager. Kundene kan kjøre direkte inn i hallen og laste opp varene. Montér Stord har dessuten et fuktstyrt og temperert listverksrom. Virksomheten omfatter 11 ansatte. 20

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet NR. 4 SEPTEMBER 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen May Rita Heggelund, Herføll-gruppen skaper vekst i østfold Byggevaredirektør Bengt Herning Viktigst av alt er lønnsomhet Morten Lie,

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer