Valg av skjønnsmannsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode ---/X40 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Sak nr Valgnemnd /12 Fylkesutvalget /12 Valg av skjønnsmannsutvalg Sammendrag Fylkesutvalget skal velge til sammen 121 skjønnsmenn fordelt på 4 domssogn Fylkesrådmannens innstilling Det velges skjønnsmannsutvalg for Vestfold slik: Til Nordre Vestfold domssogn: 33 skjønnsmenn Til Tønsberg domssogn: 40 skjønnsmenn Til Sandefjord domssogn: 26 skjønnsmenn Til Larvik domssogn: 22 skjønnsmenn Det velges skjønnsmannsutvalg for Vestfold slik: Til Nordre Vestfold domssogn: 33 skjønnsmenn Til Tønsberg domssogn: 40 skjønnsmenn Til Sandefjord domssogn: 26 skjønnsmenn Til Larvik domssogn: 22 skjønnsmenn Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson direktør Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 1

2 Innledning: I brev av 15. desember 2011 har Justis- og politidepartementet minnet om at fylkestinget skal oppnevne skjønnsmedlemmer til skjønnsmedlemsutvalgene for de respektive domssogn i fylket for perioden f.o.m t.o.m Denne myndigheten kan delegeres til fylkesutvalget. Det følger av fylkeskommunens delegasjonsreglement kapittel 2 3 at valg uten delegasjonssperre delegeres til fylkesutvalget. Saksutredning Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker 14, 1. og 2. ledd lyder: «I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven 90 første ledd annet punktum.» Fylkesrådmannen anmodet i brev av 13. januar 2012 tingrettene og kommunene om forslag på skjønnsmenn. Prosedyren er at tingrettene sender sine forslag til fylkeskommunen med gjenpart til kommunene i domssognet. Kommunene skal deretter sende sine forslag til fylkeskommunen. Forslagene bør inneholde 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Sande og Svelvik kommuner inngår ikke i denne saken idet de kommer inn under Drammen domssogn. Enkelte personer/yrkesgrupper er utelukket fra å velges som skjønnsmenn, bl.a. tjenestemenn ved påtalemyndighet og politi. Også straffedømte og siktede personer vil på nærmere angitte vilkår være utelukket. Videre kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det eller vedkommende har vært skjønnsmann i to perioder tidligere. Nedenfor står det antall som skal velges for hvert domssogn og kommune i parentes. Nummereringen av kandidatene er ikke uttrykk for rangering av kandidatene, men kun angivelse av hvor mange som er foreslått fra den enkelte kommune. Der forslaget inneholder flere skjønnsmenn enn det antall som skal oppnevnes, bør fylkesutvalget ved vurderingen legge vekt på et bredt faglig sammensatt utvalg. Hovedtyngden av sakene gjelder ekspropriasjon av fast eiendom eller avtaler for å unngå ekspropriasjon. 2

3 Fra kommunene er det fremmet følgende forslag på skjønnsmenn: Domssogn/kommune Yrke/spesiell kyndighet Nordre Vestfold Domssogn (33) Fra Tittel/yrke/utdannelse Foreslått av: Holmestrand kommune (7) 1 Arild Brekke Holmestrand Rørlegger 2 Jan Gunnar Flannum Holmestrand Byggmester 3 Vidar Nordby Holmestrand 4 Arne Mathias Rustad Holmestrand Gårdbruker 5 Hans Anders M. Kvan Rygh Holmestrand Gårdbruker/takstmann 6 Hilde Marie Solberg Holmestrand Pensjonist (Regnskap/butikkmedarbeider/gårdsbruk) 7 Laila H. Riis Stavenjord Holmestrand Ingeniør geo-data 8 Hilde Fjæreide Stendal Holmestrand Gårdbruker/skoleassistent 9 Hans Olav Sundet Holmestrand Elektriker Hof kommune (2) 1 Ole-Bjørn Bonstad Hof Ingeniør vann/avløp/bygg 2 Berit Solbakken Hof omsorgsarbeider 3 Ole-Bertil Grennæs Hof sivilagronom Horten kommune (18) 1 Alexander C. Edvardsen Horten Maritim 2 Ragnhild Trosby Horten Miljø 3 Bjørn Kjøraas Horten Daglig leder 4 Dag Kjelsberg Horten Daglig leder 5 Tor Rød-Larsen Horten Daglig leder 6 Espen Halvorsen Horten Daglig leder 7 Gunnar Flåten Horten Bank 8 Knut Gunnar Aspenes Horten Økonomi 9 Are Fritzon Horten Økonomi 10 Alf Bruun Horten Forsikring 11 Thomas Solberg Horten Handel 12 Harald Oddvik Horten Bank 13 Arne Herman Sæterlid Horten Maritim 14 Alf Robert Tangen Horten Teknisk/bygg 15 Tore Kristiansen Horten Teknisk/VVS 16 Lena Onarheim Horten Eiendom 17 Tore Rolf Lund Horten Miljø 18 Aage Blak Ellefsen Horten Byggmester 19 Lill-Kristin Gundersen Horten Ledelse 20 Eva Nilssen Horten Ingeniør 21 Mette Jensen Horten Pensjonist (IT) 22 Marit Synnes Lindseth Horten Ingeniør 23 Else Lill Andresen Horten Markedsføring/media Re kommune (6) 1 Asbjørn Holt Re 2 Finn Ørnlo Re 3 Marit Sibbern Re Regnskapsføring 4 Bergljot Woll Re Daglig leder Gran VVS 5 Ole Døvik Re Byggmester/bonde 6 Jan Jenssen Re bonde Tønsberg domssogn (40) Tønsberg kommune (19) 1 Roar Abrahamsen Tønsberg Byggmester 2 Bjørn Trygve Akerholt Tønsberg Byggmester/takstmann 3

4 3 Gøril Elida Bruun Andersen Tønsberg Bonde 4 Sverre Anthomisen Tønsberg Sivilagronom 5 Ulf Brænne Tønsberg rørleggermester 6 Olav Helge Bøen Tønsberg Bonde 7 Andre Eldevik Tønsberg Bygningsingeniør 8 Geir Gunnerud Tønsberg Takstmann 9 Pål Otto Hansen Tønsberg Miljøvernleder 10 Jahn Henrik Jahnsen Tønsberg Regionsjef DnB 11 Nils-Jacob Lugg Tønsberg Sivilarkitekt 12 Håkon Læret Tønsberg Byggmester/takstmann 13 Trond Myhre Tønsberg byggmester 14 Kristen Ringvold Tønsberg direktør 15 Tore Rønning Tønsberg Takstmann 16 Helge Semb Tønsberg Ingeniør/takstmann 17 Peer Rolf Spone Tønsberg Sivilingeniør VVS 18 Liv Noris Stigedal Tønsberg Siviløkonom 19 Linn Beate Solli Strand Tønsberg Lærer 20 Jan Peder Strandmann Tønsberg anleggsgartner 21 Tor Olav Strandskog Tønsberg Eiendomsmegler 22 Gunnar Hilmar Sverrison Tønsberg takstmann Nøtterøy kommune (10) 1 Jan Petter Andersen Nøtterøy 2 Bjarke Anderson Nøtterøy Seniorkonsulent 3 Ivar Enoksen Nøtterøy Bygg./eiendomssjef 4 Jim Thomas Fjelldal Nøtterøy Byggmester 5 Ragnhild Freberg Nøtterøy Gartner 6 Karen-Ingrid Hovland Nøtterøy Førskolelærer 7 Bjørn K Kristiansen Nøtterøy 8 Øyvind Løken Nøtterøy 9 Erling Skytøen Nøtterøy 10 Reidun Sundal Nøtterøy Tjøme kommune (2) 1 Thomas Bell Tjøme Bygg og Tømrermester 2 Freddy Larsen Tjøme Byggmester Stokke kommune (5) 1 Kristin Sanna Khile Stokke Undervisningsinspektør 2 Leif Chr Larsen Stokke Byggmester 3 Sigmund Opstad Nilsen Stokke Byggeingeniør 4 Sverre Rasmussen Stokke Byggmester 5 Børre Sand Stokke Undervisningsinspektør 6 Arnfinn Halvor Sørhaug Stokke Eiendomsmegler Andebu kommune (4) 1 Johnny Lian Andebu Murmester 2 Lars Viggo Holmen Andebu Pensjonist/tidl. selvstendig næringsdrivende 3 Hanna Marie Skjelland Orerød Andebu Student 4 Grethe Fevang Andebu Bonde 5 Gunnar Gallis Andebu Entreprenør/bonde Tønsberg tingrett 1 Roar Abrahamsen Tønsberg Byggmester 2 Bjørn Trygve Akerholdt Tønsberg Takstmann/byggmester 3 Gørli Elida Bruun Andersen Tønsberg Bonde 4 Sverre Anthonisen Tønsberg Sivilagronom 5 Thorvald Veire Bernhardt Tønsberg Arkitekt 6 Ulf Brænne Tønsberg Rørleggermester 7 Olav Helge Bøen Tønsberg Bonde 8 Geir Gunnerud Tønsberg Takstmann 9 Pål Otto Hansen Tønsberg Miljøvernleder 4

5 10 Magne Hjeltnes Tønsberg Sivilarkitekt 11 Jahn Henrik Jahnsen Tønsberg Eiendomsmegler 12 Maria Johannesen Tønsberg Regnskapsfører 13 Håkon Læret Tønsberg Byggmester/takstmann 14 Trond Myhre Tønsberg Byggmester 15 Kristen Ringvold Tønsberg Dnb finans 16 Tore Rønning Tønsberg Takstmann 17 Helge Semb Tønsberg Ingeniør/takstmann 18 Anne-Lie Skarstad Tønsberg Daglig leder butikk 19 Peer Rolf Spone Tønsberg Siv.ing. VVS 20 Linn Beate Solli Strand Tønsberg Lærer 21 Jan Peder K Strandmann Tønsberg Anleggsgartner 22 Tor Olav Strandskog Tønsberg Eiendomsmegler 23 Gunnar Hilmar Sverrisson Tønsberg Takstmann 24 Heidi Woll Tønsberg Høgskolelektor 25 Gunnar Aker Nøtterøy Siv.ing/takstmann 26 Bjarke Anderson Nøtterøy Konsulent/areal-planlegginh 27 Ivar W. Enoksen Nøtterøy Rådgiver, kultur og samfunn 28 Jim Thomas Fjelldal Nøtterøy Byggmester 29 Anne Cecilie Fosaas Nøtterøy Eiendomsmegler 30 Ragnhild Dobloug Freberg Nøtterøy Gartner 31 Karen Ingrid Hovland Nøtterøy Førskolelærer 32 Bjørn K. Kristiansen Nøtterøy Eiendomsmegler 33 Øyvind Løken Nøtterøy Overarkitekt 34 Ulf Rygh Nøtterøy Takstmann og ingeniør 35 Erling Skytøen Nøtterøy Byggmester 36 Ole J. Wetlesen Nøtterøy Sivilarkitekt/taktsmann 37 Thomas Bell Tjøme Bygg-tømrermester 38 Freddy Larsen Tjøme Byggmester 39 Bjørg Ottersen Tjøme Gårdbruker 40 Kristin Sanna Khile Stokke Undervisningsinspektør 41 Leif Chr Larsen Stokke Byggmester 42 Sigmund Opstad Nilsen Stokke Byggeingeniør 43 Sverre Rasmussen Stokke Byggmester 44 Børre Sand Stokke Undervisningsinspektør 45 Arnfinn Halvor Sørhaug Stokke Eiendomsmegler 46 Grethe Fevang Andebu Gårdbruker 47 Ole Kristian Kjærås Andebu Byggmester 48 Johnny Lian Andebu Murmester 49 Odd Skjelland Andebu byggmester Sandefjord domssogn (26) Sandefjord kommune (26) 1 Emily Awour Sandefjord 2 Vivian A. Baachelor Sandefjord 3 Aleksandra Baginska Sandefjord Butikkmedarbeider/barnehageassistent 4 Ruth Elisabeth A. Egeland Sandefjord Frisør/treningsinstruktør 5 Marianne Dahl Fjeldberg Sandefjord Laborant 6 Bente Foshaug Sandefjord Jurist 7 Kirsti Høst Freberg Sandefjord Sykepleier 8 Ann Kristin Hynne Green Sandefjord 9 Hanne Berg Gustavsen Sandefjord Førskolelærer/pedagogisk leder 10 Mona Dverdal Jansen Sandefjord Veterinær 11 Stine Østby Larsen Sandefjord Teknisk tegner/interiørkonsulent 12 Sissel Jensen Oksholen Sandefjord Spesialpedagog 13 Vigdis Årby Sandefjord Selger 14 Finn Harald Angelsen Sandefjord Lektor 5

6 15 Helge Christensen Sandefjord Musiker/lærer 16 Atle Edvardsen Sandefjord Sjåfør 17 Gunnar Eftang Sandefjord Bilselger 18 Oddgeir Grevskott Sandefjord Salgsansvarlig 19 Jan Hedberg Sandefjord Butikkselger 20 Erik Hegdal Sandefjord Byggteknisk rådgiver 21 Arthur Iversen Sandefjord Kvalitetskontroll skip 22 Ragnar Jahr Sandefjord Ingeniør/pensjonist 23 Geir Andreas Olafsen Sandefjord Murersvenn 24 Peter Christian Petersen Sandefjord Salgssjef/pensjonist 25 Håvald Waggestad Sandefjord 26 Kjell Åberg Sandefjord Sivilingeniør Larvik domssogn (22) Larvik kommune (21) 1 Lisbeth Amundrød 1950 Gårdbruker/saksbehandler 2 Oddvar Andreassen 1949 Bygningsteknisk konsulent, takstmann 3 Jan Eide 1953 Murer 4 Anne Grevle 1958 Regnskapsfører 5 Torbjørn Gausland 1955 Gårdbruker 6 Emil Hvatum 1963 Statsautorisert eiendomsmegler 7 Harald Christian Torvik Jensen 1958 Høyskoleingeniør 8 Torbjørn Johansen 1951 Takstmann 9 Ole Martin Manvik 1961 Entreprenør 10 Hans Petter Mathiesen 1955 Byggmester 11 Anne Irgens Nilsen 1947 Gårdbruker 12 Mette Kristin Nordal 1970 Statsautorisert eiendomsmegler 13 Arve Ståle Olsen 1955 Byggmester 14 Martin Olsen-Nalum 1933 Agrotekniker 15 Ole Martin Raugland 1948 Arkitekt 16 Dag Martin Trulsen 1961 Byggmester 17 Olaf Bergene Holm 1940 Teknisk direktør 18 Dag Fredrik Eftedal 1980 Gårdbruker 19 Rolf Grevle 1967 Siviløkonom 20 Kristin Borander 1962 Ingeniør bygg 21 Erik Seierstad 1967 Bonde 22 Knut Anvik 1951 Tjenesteselger/bilbransjen 23 Arve Granerød 1957 Rørlegger 24 Per Øystein Andersen 1941 Konsulent 25 Alf Haga 1947 Selvstendig næringsdrivende Lardal kommune (1) 1 Elisabeth Lie 1967 Konstruktør 2 Helge Røsholt 1947 Byggmester Larvik Tingrett 1 Lisbeth Amundrød Gårdbruker/saksbehandler 2 Oddvar Andreassen Bygn.tekn. konsulent/takstmann 3 Jan Eide Murer 4 Anne Grevle Regnskapsfører 5 Torbjørn Gausland Gårdbruker 6 Emil Hvatum Statsautorisert eiendomsmegler 7 Harald Christian Torvik Høyskoleingeniør (bygningsvesen) 8 Torbjørn Johansen Takstmann 9 Jostein Atle Kjelsrud Konsulent 10 Ole Martin Manvik Entreprenør 11 Hans Petter Mathisen Byggmester 12 Anne Irgens Nilsen Gårdbruker 13 Mette Kristin Nordal Statsautorisert eiendomsmegler 6

7 14 Arve Ståle Olsen Byggmester 15 Martin Olsen-Nalum Agrotekniker 16 Ole Martin Raugland Arkitekt 17 Dag Martin Trulsen Byggmester Fylkesrådmannens bemerkninger Alle kandidatene skal sjekkes ut i forhold til vandelskravet. Fylkeskommunen sendte i brev datert 4. september 2012 oversikt over alle foreslåtte kandidater til Vestfold politidistrikt for kontroll av vandel. Dersom noen av kandidatene må utgå på grunn av vandelskravet, vil det bli gitt tilbakemelding om dette så snart svar fra Vestfold politidistrikt foreligger. Som det fremgår er det for noen kandidater ikke angitt yrke eller spesiell kyndighet. Det må da være opp til domstolen å vurdere bruk av den enkelte kandidat og evt. hvorvidt det skal innvilges fritak i den konkrete saken vedkommende er innkalt til. Videre fremgår det at 2 av de 4 tingrettene har fremmet forslag på kandidater ut over dem som kommunene har tatt med. Dette gir mulighet til å bytte ut kandidater. Antall kandidater totalt foreslått av domstolene som ikke er foreslått av kommunene fremgår i parentes, og kandidatene er uthevet med sort i tabellen over. Ut fra det foreliggende materiale og det antall som skal velges er det følgende status: Holmestrand: 7 av 9 foreslåtte velges Hof: 2 av 3 foreslåtte velges Horten: 18 av 23 foreslåtte velges Re: 6 av 6 foreslåtte velges Tønsberg: 19 av 22 (26) foreslåtte velges Nøtterøy: 10 av 10 (14) foreslåtte velges Tjøme: 2 av 2 (3) foreslåtte velges Stokke: 5 av 6 foreslåtte velges Andebu: 4 av 5 (7) foreslåtte velges Sandefjord: 26 av 26 foreslåtte velges Larvik: 21 av 25 (26) foreslåtte velges Lardal: 1 av 2 foreslåtte velges 7

Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnd 11.10.2012 2/12 2 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12

Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnd 11.10.2012 2/12 2 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201200044-32 Saksbehandler Marit Karlsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnd 11.10.2012 2/12 2 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12 Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Sammendrag

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2013-2017

Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2013-2017 Forslag på skjønnsmedlemmer for perioden 2013-2017 Fødselsdato Etternavn Fornavn Telefonnummer Mobiltelefon Yrke Forslag fra tingrettene: Inntrøndelag Tingrett - Forslag Frosta kommune 1961-04-05 Rekkebo

Detaljer

AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06.2015. Innholdsfortegnelse

AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06.2015. Innholdsfortegnelse AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06. Innholdsfortegnelse Kretsens dommerutvalg... 2 Autorisasjon av kretsdommere... 2 Autorisasjon av kretsstartere... 3 Avholdelse av dommer-/starterkurs...

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN STIFTELSESDOKUMENT for NORGES FLERIDRETTSFORBUND lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund Den 1. september 2007 ble det avholdt stiftelsesmøte

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2003 INNHOLD: FORORD...3 2. BORGARTINGS HISTORIE OG FORHISTORIE...4 2.1. LAGDØMMETS OPPRINNELSE...4 2.2. EN FARGERIK RENESSANSELAGMANN...4 3. BORGARTING LAGDØMMES VIRKEOMRÅDE...5

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921...5 Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305...6 Norges

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2012/2013 Granollers Cup 2013 Hovedhallen Granollers Cup Santa Susanna med Middelhavet i bakgrunnen Turneringsprogram (med forbehold) 26. juni Registrering/åpningsseremoni

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag

ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag Sted: Restauranten, Revetal Tid: Torsdag 1. desember 2011 kl. 18.00 INNKALLING a) Godkjenning av innkalling, valg av møteleder b) Årsberetning 2010/2011 c) Regnskap 2010

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

velforbund Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 mars 2008 Bli med til Bjørnelia side 14 15 Vår dame i Norges Velforbund side 2

velforbund Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 mars 2008 Bli med til Bjørnelia side 14 15 Vår dame i Norges Velforbund side 2 Nesodden velforbund vestvendt villavel Bli med til Bjørnelia side 14 15 Ny, mer lesevennlig utforming Nr. 1 62. årgang Vår dame i Norges Velforbund side 2 Ordfører og kultursjef skriver side 3 Om frivillighet

Detaljer

Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd.

Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Utvalg: AmTrust International Underwriters Ltd. Innholdsfortegnelse Agder lagmannsrett - LA-2013-191563...2 Agder lagmannsrett - LA-2013-192240...3 Agder lagmannsrett - LA-2012-34022...4 Agder lagmannsrett

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer