I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_"

Transkript

1 ( ), '\, MEpLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ ~s~d~i~g~~ i SAS_ Nytt f~a flys~lskap~~~_ Ska~di~a~isk k~f~~a~s~ på Sla f lyplass i 989_ S~~i~ Ha~s~~ i~f~m~~~~_ L~s~~i~~l~gg _ ~,) MEDLEM AV '...,.:..',...' rt~ ',~ :i~'. r il-i ' ",' C(,..,.,...:.. t., _..~:../,...:,r., '''f''': AIRCRAFT ENGiNEERS INTERNATIONAL. '~'i,t..'..'.,..:,...i,.,:.,.g......i :cl-...:...'l..."1...~ '.. ~,:::-~, l.:, -,~,.::,i :.'/.r.::_-:.~:. " i. -t..., '~"" '\',' '"' ":. ' 5.11\-1 :0 1'h.m FIVifI '..

2 ----.Å" ~ L, nrsk flytekniker rganisasjn _.'- --.-_.'.-.._--- SENTRALSTYRET -87 STYREMEDLEMMER: Kjell Naas Helge Sla Arv i d Rsenberg Gunnar Hel Mrten I. Arnesen Kjell Paulsen Lars Stamnes Per Pettersen Magne Guldstein Rlf Skindl Leif Brattli SAFE SVG SAFE SVG SAFE OSL FOF OSL SAS OS L SAS OSL SAS TOS SAS OSL Sterling GEN WF BOO WF BOO NORSK FLYTEKNIKER ORGANISASJON Pstbks 60, N Osl Lufthavn tif.: ( ) REDAKSJON REDAKTØR TROND W. HEDSTEN SAS OSL A VD. SAFE J AN K. LAN GEBRO SAFE SVG AVD. WF NILS TERJESEN WF BOO AVD _ SAS KNUT GRØNSKAR SAS OSL AVD. STERLING MAGNE GULDSTEIN STERLING GEN AVD. FOF GUNNAR TORSTENSEN FOF OSL STOFF/INNLEGG TI L 1"0 Redaksjnen setter str pris på tilsendte innlegg eller annet stff sam kan være av interesse fr leserne. Tips mttas gså med takk. Send stff ti 1 Frnebu, eller til redaktøren; NFO kntret, helst direkte Trnd W. Hedsten SAS OSLTS-E/3 tl f eller privat tl f ( )

3 :i' r- m a. rl rl e ri h a. r- r-de-c Fr medlemmene har det vært en rlig peride i freningssammenheng. Lønnsppgjøret ble avgjrt ver hdet på ass. Ingen lkale frhand- 1 inger på lang tid _ Vi får smøre ss med tlmdighet ti 1 den dagen vi i det minste får lv til å frhandle. Fr den sam er litt "med'! i freningsarbeidet. kan en se at det er str aktìvitet i den internasjnale biten. DeI' blir det i løpet av krt tid tatt viktige avgjørelser angående vårt arbeidsmråde, g jeg er glad det er dyktige g engasjerte medlemmer sm driver ffed dette. Jeg pplevde ne nytt i vår: SAS hadde inngått en lkal avtale med NFO avd. SAS. Etter krt tid (tenkepause eller kansje en brt-, reist persn km tibake), ber SAS m at NFO ikke skal gdkjenne avtalen. Finner en grunn til dette, g det blir sentrale møter. Vanlig måte å gjøre det på, er at når en har en avtale, så gjelder den ti 1 den sies pp av en av partene med en måneds varsel. Den kan sies pp g refrhandles, men nå ser det ut sam m en må vente litt etter inngåtte avtaler i tifelle det skal sjekkes med hvedrganisasjnen. Det gjør lkale frhandlinger utrygge i den frstand at en ikke kan stle helt på det en frhandler frem g blir enige m. Håper dette ikke er en ny "trend" i lkale frhandlinger am enkel tsaker. Rlf Dybwad (,j5pp! ii. e IG~ ~ 'HVOR(7AN t. ÆÆ! D5 óltær F~~í l H~Rrnfil\ BUR D6f INØfif\ Lel 6AK A fa rjff AWORLk1, HA~Lt7 r ; 3

4 KJ ÆRE LESER Igjen har vi klart å trmme sammen et nummer av INFO. Mange rundt am info sender inn stff, men det går fte i de samme navnene. Så heng i! Skriv ned din mening, g jeg frmidler den videre. I disse dager er det igjen meget sterk fkusering på flysikkerhet verden ver. Etter en lang serie med flyulykker prøver man å analysere de frskjellige tilfellene. Man har: Terrrisme, værfrhld, trafikktetthet i luften, menneskelig svikt, g teknisk svikt. Innen terrrisme har man fått bedre bmbedetektrutstyr g skjerpet sikkerhet. Innen værfrhld er det str utvikling innen elektrnisk utstyr sm kan detekte wind shear, turbulens, g fuktighet mange ganger bedre enn hitti1. Innen trafikk kntrll feltet er gså elektrnikken i rivende utvikling. Med,ACAS(Autmatic Cllisin Avidance System), MLS(Micr Wave Landing System) g avanserte ATC syst~emer + bakkeutstyr sm gir mulighet til perasjn uavhengigav sikt. Menneskelig svikt får en str andel av ulykkene, nettpp frdi man da fte prøver å handle nettpp teknisk svikt av frskjellig karakter. Og så siste punkt, teknisk svikt. I disse tider med skjerpet knkuranse, bedre service g ønske am stre kutt i kstnadene, følger flyfabrikkene pp. Mtrer sam sm bruker betydlig mindre drivstff g flyknstruksjner sam er lettere(særlig sekundær struktur). Og ikke minst økning av gangtidene på struktur g kmpnenter, på både nye g gamle fly. Dette fører blant annet ti 1 mtrprblemer sm turbin svikt p. g. a. høyere temperaturer,g nye materialer. Ellers; releer sam brenner, hudplater sam blåser av. Og generel t mer feil på flyene. Videre at sjekker g verhalingstider har øket med mange hundre prsent den siste 1S års peride sv. Mye av dette stammer fra dereguleringen i USA,g e1' ført videre til resten av verden. De enkel te flyselskap behøver ikke å ligge på minimum av vedlikehld bestemt av luftfartsmyndighet. De kan ha sin egen gdkjente vedlikehldsplan. Så det er ganske stre frskjeller på ettersyn, vedlikehld g prsedyrer i de frskjellige selskaper uten at dette kmmer vesen tl i 9 frem. Men teknisk vedlikehld er dyrt. Og det er fristende å kutte ut tilsynelatende verflødig vedlikehld,g gså f. eks. sende flyene til verhaling g ettersyn i et lavkstland. Og kansje mt sin vi 1 j e lage nye Spantax syndrmer. Når dereguleringen(hvis den kmmer), Kmmer ti I Eurpa, vii det dukke pp mange små g stre selskaper sm driver på minimum, pluss kansje litt til. Da blir det m å gjøre fr mange å kutte utgifter fr i det hele tatt å kunne følge med. Og da er racet igang. Fr ass sam føler pulsen på disse flygende skuter, ser vi at aile andre felter innen flysikkerhet blir kraftig styrket. Nå sam start satt aile nrske selskaper har fått en del nye g super mderne maskiner er det visst bare vi sm ser at det er mtrent 1 ike mye fei 1. Det er start sett. sailiie struktur, de bl ir like frt sli tt, g er akkurat like mye utsatt fr yttre g indre påkjenninger sm de fregående maskinene. ( GOD H0ST TROND HEDSTEN 4

5 T ~ e~estepe~s~ ~s~d~i~ge~ i SAS, e~ ""el 1 ik f~.al 1e timelø~~ede? ( ( I TJENESTEPENSJONSORDNINGEN FOR TIMELØNEDE I SAS Pensjn angår ss aile g spesiel t hvis frventningene ikke står i frhld til virkeligheten. Hvis det da i tillegg J blir gjrt frskjell på medarbeidere med et langt Ii v i selskapets tjeneste ppfattes det særdeles vndt. Alderspensjn har derfr stått høyt på dagsrden i freningen g bedriftens administrasjn de siste 2-3 årene. Pensjnsreglene fr timeløhnede g funksjnærer ble pr. 1. januar 1975 gjrt "like". Dermed trdde en at aile prblemene vedrørende mangel på likebehandling gruppene i mellm var en saga blt t. Men hva skjedde? De seineste års pensjnister fra timelønnsgruppen samt funksjnærer sm var timelønnede i tidsrmmet 1967 til 1975, har fått sitt pensjnsgrunnlag vesentlig frringet. Og hvrdan kunne dette skje når reglene skulle være like? Li tt histrikk. Ved innføringen av flketrydga i 1967 var det en u tbred t tr på at denne skulle redusere behvet fr de bedriftsvise tjenestepensjns- rdningene. Sm følge av det te ble premieinnbetalingen fr "arbeiderne" avsluttet g frsikringen gjrt "hvilende" frem til Derimt ppretthldt SAS innbetalingen til "funks j nærenes" pens j nsfrsikring. Pr. 1. j anuar ppret tet SAS på ny tjenestepensjnsrdning fr "arbeiderne". Denne gangen med bakgrunn i bl. a. krav i skattereglene til frhldsmessighet, gruppene i mellm. Den nypprettete plisen baserte seg på en fast G ( grunnbeløp ) fr gruppene teknikere, fag- g øvrige arbeidere. Dette ble først endret i 1982 ved innføringen av månedslønnsavtalen fr vår gruppe. Etter denne tid har reglene hvert like fr "funksjnærer" g "arbeidere". Den seneste justeringen ble gjennmført pr. 1. januar 1989 hvr samtlige grupper, herunder de flyyende, behandles ver samme lest. Knsekvensen av ved takene i 1967 g 1975 førte til at en str del av våre medarbeidere mistet en betydelig andel av sine pensjnsrettigheter. Grunnen var at "arbeiderne" ikke fikk gdskrevet ne 5

6 pptjeningstid fra den tidligere frsikringsrdningen, men måtte begynne helt på nytt i Om dette var lvlig i. h. t. frhldsmessigheten i lvverket er tvilsmt. på den annen side dreier prblemet seg vel like mye m mral. Uanset t hva sm var begrunnelsen fr beslutningene sm ble fattet kan en si en ting med sikkerhet. Saken er av vesentlig betydning fr våre pensjnister såvel sm våre medarbeidere sm i de nærmeste år skal gå av fr alderspensjn. Fr disse dreier ikke prblemet seg m hvem sm måtte ha gjrt feil en gang i tiden, men mer det at SAS må finne frem til en akseptabel løsning fr de berørt. K. H. Paulsen (, ~ "", ", ---~,._. " -~~ --,/..,. 6 ::0:: Lf, iet=2'

7 STERLING AIRWAYS" ( STERLING NYTT Sm vel de fleste vet, har chartertrafikken bli tt avviklet pa Frnebu i smmer mens det har blitt lagt nytt dekke på rullebanen på Gardermen. Fr ss i Sterling har dette gått ver all frventning. Dette har fr teknisk avdelings vedkmmende i str grad skjedd frdi vi gikk til ppgaven med en innstilling m at dette skal vi klare. Til trss fr pendling gjennm Osl, vernatting på brakke, trange g gamle kntrlkaler, har vi klart den arbeidsppgaven sm vi var satt til å gjøre meget gdt. Jeg synes gså aile i selskapet frtjener rs frdi de aksepterte de vernattingsmulighetene sm de ble tilbudt, men her var gså innstillingen den at dette var ne sm selskapet ikke hadde skyld fr. Nå går denne periden mt slutten, g jeg trr nk de aller fleste ser frem til å kmme tilbake til Gardermen g få tingene på plass igjen til vinteren kmmer. Den drastiske nedgangen fr charterreisende har gjrt at vi har fr mange ansatte denne vinteren. Ledelsen er klar ver prblemet g har tilbudt en løsning med midlertidig arbeide i Kjøpenhavn. Hvrdan dette skal løses rent praktisk har vi ikke tatt stilling til enda, siden vi gså har t stykker sm går langtidssykemeldt g en mann med permisjn i 6 måneder fra 1. september. Vinterens prgram blir mtrent sm siste vinter, g det får vi håpe er et tegn på at bunnen er nådd når det gjelder charterbransjen. Det har i lengre tid vært et ønske fra turperatørene m et bedre egnet fly enn B 727 fr de lengre rutene. Derfr settes 2 stk. B 757 inn på disse destinasjnene allerede i ktber. Det er sluttet en avtale med Air Hlland m leie av 2 stk. B 757 fr førstkmmende vintersesng. Fra Gardermen blir det med disse flyene turer til Maldi vene, Flrida, Barbads g Santa Dming. Fr ss på Gardermen blir det ikke sertifikatkurs i første mgang, siden de nye flyene kun passerer Gardermen i transi t, men tanken er at vi skal bruke vinteren til å gjennmgå kurs i digitalteknikk g så får typekurs kmme i neste mgang. Magne Guldstein 7

8 Ō Kursvirksmhet. Det startes i Denne smmeren har vært preget av en relativt rlig peride ved Tekn. Avd. THM (tungt vedlikehld) siden mid ten av juni g ut august måned. Vi har faktisk denne smmeren leiet ut persnell til både Linjeflyg g Transwed i Sverige. Tjenestested har strt sett vært stckhlm. Til tider har det vært flere utleide en flk hjemme. Det har j trss al t vært avviklet ferie gså i samme peride. Midt i ferietiden ble det gså utført en C-sjekk (3000 timer) fr Nrway Airlines på en av deres B fly. Denne ble utført etter dispensasjn fra LV g med flk fra Nrway Airlines til sluttsignering av arbeidene. Varighet fra sent søndags kveld til fredags kveld. Etter hva det blir uttalt ventes det inn et nytt fly i ktber måned. våre 2 nye B ble intrdusert i løpet av juli måned. Disse går relativt gdt etter hva det blir pplyst fra påli telig hld. En del prblemer har det likevel vært. De første flyene av typen B ventes i løpet av mars løpet av august måned pp typekurs fr F Videre skal det gå et par krte kurs på differansen mellm B kntra B fr de sm har tatt ut sertifikat på -400/500. Differansekurs fra B til- 400/500 starter mkring uke 45 g ventes å yare i uker. Starten er avhengig av når de t nybestilte simulatrene blir levert. Tidspunktet skulle være i løpet av høsten -89. Dette kan bli ne frskjøvet på grunn av streik hs leverandøren i Canada, blir det pplyst fra infrmerte hld. Det er en full flight simulatr, mens den andre er en flixed base simulatr. Begge vii bli installert på Frnebu. Kurs nr. 2 blir startet ved årskiftet. Hangar- g mtrverkstedsbygging. Disse arbeidene er startet pp fr fullt igjen etter smmerferien. Hangaren er nå reist g tekking av taket er i full gang sammen med resten av arbeidet. Mtrverkstedet har en såvidt startet reisingen av i skrivende stund. Etter uttalelser fra byggeledelsen ligger arbeidene i rute g frventes ferdig ved årskiftet fr hangaren g n en måneder senere fr mtrverkstedet. ~ '- 8

9 :su NYTT ( Etter en del diskusjn g befaring har en valgt å satse på en spesiell beleggstein til ppstillingsplassen fran hangaren i steden fr betngdekke. Det blir henvist til at dette er gjennmført med gdt resultat i England både på ppstillingsplasser g på baneender på flere flyplasser. Både øknmisk g vedlikehldsmessig skal dette være rimeligere g mye enklere hvis en fr fremtiden skulle måtte legge nye fremføringer i mrådet. så nå gjenstår det å se m resul tatet blir sm frventet etter at mrådet er bli tt brukt en tid. Ferietid g tiden blir maintenance bemanning. Feriefr THM g Line frsøkt avviklet innenfr skleferien. Nen faller sel vsagt utenfr, men det er sm regel etter eget ønske. Fr THM har det i år ikke vært ne prblem med ferien, mens Line Maintenance har hatt større vanskeligheter. Avdelingene skulle mer eller mindre dekke behvet si tt sel v, g dette har betydd en del vertid fr den enkel te. Stasjn Gardermen har vært en del steder g hjulpet til, men dette har j en spesiell bakgrunn sm aile vet. på Sla er det en del sm spør m det var viktigere å leie ut flk til Vmhrs inr BOD0 BRAATHENS' SAFE naben enn å hjelpe til hjemme. Nen synes belastningen med 7 ekstra netter på 3 uker er drøy kst i tillegg til si tt skift fr å få ferie. Frdelen er at aile sm ønsket det fikk 3 ukers ferie g så langfrien fra skiftet i tillegg. Spørsmålet er likevel m ikke THM burde vært med på ferieavløsningen innenlands ør en gikk til så mfangsrik utleie av flk til andre selskaper. Resul tatet av utleie kntra mengden av vertid på andre avdelinger skulle vært interessant å se. så er en relativt bra smmer frbi g lå ss håpe at høsten blir likedan. 9 J. Kr. L.

10 SKANDINAVISK KONFERANSE PÂ SOLA FLYPLASS 1989 Emne gene rei t : innen luftfarten" " Sikkerhet Samferdselsminister William Engseth åpnet møtet. Etter åpningstalen ble det satt av tid til spørsmål sm W. E. svarte på. Ulf G. Gøransn hadde et innlegg m Structural Airwrthiness f Aging Jet Transprts, men dessverre var det ikke nk tid til å gå dypere inn på det te emnet, g det var heller ikke mye tid avsatt til spørsmåi. Ingmar Danestig presenterte "Flyets perasjn" sett fra piltenes handlet fr synspunkt. Dette det meste m utsikten fra cckpi ten, plassering av utstyret i cckpi ten, g m fremtidig behv fr utstyr g systemer. Flyets vedlikehld ble pres entert av Svein Berthenssen. Han viste til lven i frbindelse med vedlikehld, g påviste at vedlikehld burde sees på sm en psi ti v del av flyselskapenes virksmhet, g ikke sm et nødvendig nde, sm det fte er. Han frklarte at uten å verbringe erfaringer til nye SOLAKONFERANSEN 1989 ansatte, vii den ttal erfaringen i firmaet bli redusert. Han snakket m frskj ellen på vedlikehldet av egne fly g innleide fly, g pekte på ansvaret til peratører g eiere i den frbindelse. Det var et fredrag spørsmål gdt g interessant med gd anledning til etterpå. Etter kaffepausen var det tid fr Luftfartsverket fra Nrge, Sverige g Danmark til å snakke m si tuasjnen i luften ver Eurpa, hva planene er fr fremtiden g hva sm allerede er bli tt gjrt fr å frbedre si tuasjnen. Det ble frklart hvilken psisjn de skandinaviske landene har i det Eurpeiske flygeledesystemet. på trsdag begynte vi kl 9: 00 med Einar t tne, sm frtal te ss m egenkntrll i luftfartsvirksmheten g m Skandinavisk arbeidsmetdikk fr styring g sikkerhet innen luftfarten. Dette handlet m sikring g kvali tet av arbeidet g av rganisasjnene, det dreide seg m å bruke myndighetenes lver g å gi selskap- 10 (frts. neste side)

11 ene et ~større ansvar enn før ved å lage sine egne regelverk. utdanning g treningsprgram fr flygeledere ble først intrdusert av Øi vin Christiansen sm frklarte hvrdan flk ble rekruttert g etterpå fikk sin grunnpplæring i Nrge. Etter det frtal te Kenneth Eideberg hvrdan det svenske systemet fungerer, g Vinnie-Jørgensen var meget krt i frklaringen av det danske pplæringssystemet. De tre innslagene var interessante, g. det var gd anledning til å stille spørsmål. Opplæring g utdanning fr flygere var et innlegg av Tre Hul tgren. Han frklarte at i SAS er det mulig fr persner fra tre frskjellige nasjner å møte til en flight fra Kjøpenhavn til New Yrk, g m hvr str tleranse g egendisiplin, samt høy standard på pplæring dette krever. Rekrutterte persner går gjennm en lang rekke med psyklgiske, medisinske, adapt i ve, prs edyr i ske g tekniske tester, før de er akseptert sm lærlinger. Deretter følger tre frskjellige pplæringsprgrammer med ulike tidsløp, avhengig av tidligere flyerfaring. Etter dette får de et typekurs før de begynner å fly i SAS. Til slutt får de så en 6 måneders s j ekk fr å se m de fremdeles tilfredsstiller kravene. Han ga spesiel t uttrykk fr hvr viktig knsentrere mer på skelige sider av ingen, siden uhell i det er å de menne- fagpplær- dag f test er et resultat av "human errrs" enn tekniske årsaker. Medisinsk dr. Egil Alnes presenterte si tt emne sm gjaldt sammenhengen mellm flyulykker g "human factrs". Han minnet m at den tekniske utvikling de siste 50 årene har vært enrmt str, men at mennesket ikke har frandret seg mye de siste årene! Og det er fremdeles et strt antall systemer g prsedyrer i cckpi ten sm er dårlig tilpasset menneskene sm arbeider der. Philsfisk dr. Grethe Myhre hldt fredrag m de filsfiske sider ved mennesket i cckpi ten. Hun pekte blant annet på at frskjellige persner reagerer frskjellig på det sm skjer i cckpiten. Den gamle frestillingen m hvrdan en pilt er, gjelder ikke fr dagens flygere. Psyklgi blir en stadig viktigere del ved pplæring av pilter. Lars E. Nrds trøm snakket m "Safety & Deregulatin". I Statene har flysikkerheten ikke bli tt redusert på grunn av "deregulatin" basert på ulykkestatistikkene, men han minnet m at det kanskje er behv fr å studere fenmenet ver en lenger peride før en tendens 11 (frts. neste side)

12 melder seg. Innen et deregulert Eurpa kan det være mulig å perere et fly i land A, av et selskap i land B, eiet av et selskap i land C, vedlikehld blir utført av et selskap i land D, mens flyet er regustrert i et selskap i land E. I år 1992 skal aile land i EF være ett. Dette gjelder gså luftfartsmyndigheter, g det betyr at aile sm er berørt av "Jint Airwrthiness Requirements" skal arbeide intensi vt fr å ppnå et samlet resultat sm de er tilfreds med. KI 11: 30 startet en diskusjn med' flygeleder Einar TalfJrd fra Nrsk Flygeleqerfrbund, sm handlet m de prblemer sm flygeledere idag har med køer i luften, samt detiltak han mente var nødvendig fr å løse prblemene effekti vt. Kaptein Svein Grimhlt mente at sikkerheten i luften ikke var så bra sm e~kel te på møtet hadde hevdet. Han hentydet til Ii ten erfaring blant nye pilter grunnet rekruttering av en mengde unge pilter. Et annet prblem er reduserte sikkerhetsmarginer sm en følge av en dårligere øknmisk si tuas jn. Han mente at luftfartsmyndighetene fr fremtiden måtte satse pa øket kntrll. ~,'~, r.;~7, '~.-,.~' '-: i (STvANfR j AIRPORT 'lloteij Ul /$A$ '/'l " HELIKOPTER SERVICE A.S BRAATHENS SAFE.... NIKE KONSUlT A/S Nen sentrale firmanavn under knferansen. f" Etter disse fredragene svarte Øivin Christiansen med å frsvare myndighetenes g flyselskapenes hldning på en måte sm gikk imt innstillingen i flygelederens g piltens respekti ve frbund (Tafjrd g Grimhl t). Avslutningsvis kunne aile i salen stille spørsmål g si sin mening m frskjellige aspekter ved luftfarten. Det ssiale samværet var hyggelig g det var gd mulighet til å skape nye kntakter. Jeg var frnøyd med innhldet av knferansen, men savnet '~n representant fr utdanning g pplæring av flyteknikere, samt mer tid etter hvert emne til å stille spørsmåi. Pieter Dyer 12

13 JOINT JAA MAINTENANCE COMMITTEE AEI DELEGATE" ANNUAL REPORT 1989 Backgrund infrmatin The JMC was set up late in 1987 t prduce Maintenance JARs fr the JAR Authrities - JAA. The cmmi ttee was als required t i ensure apprpriate industry representatin (PUBLIC TRANSPORT GROUP), and at a meeting n 26th August 1988 at Aviatin Huse, Gatwick Airprt, the Eurpean certifying engineers btained representatin by the undersigned, representing the AEI. The JMC terms f reference are: "The develpment f a JAR Maintenance Cde based upn the current Eurpean regulatins systems, taking int accunt, wherever pssible the American regulatry system...". The JAR Executive Bard (E.B.) indicated the fllwing pririty rder: a) The apprval f Maintenance rganisa tins b) The apprval f aircraft Maintenance Prgrammes c) The apprval f peratr/ airline maintenance arrangements d) The Acceptance f "certifying persns". JMC wrk prcess The JMC is cmmitted t develp JAR 1 45, JAR 1 21 L, JAR 65 including all necessary advisry material (ACJs), later n JAR 91 and ther maintenance JARs if impractical t cmbine the intent f the relevant FARs int JAR 145 and JAR 121 L. The Jint JMC meets every secnd mnth, and there have been 7 meetings till nw, the next is scheduled fr 4th Octber in Swi tzerland. T cver thse Assciatins and Organisatins nt represented n the Jint JMC, all new JARs are sent t sme twenty interested bdies fr cnsul ta tin, several AEI affiliates figures n the Cnsultatin List. Present situatin The present status is that JAR 145 Apprved Maintenance Organisatins is almst finished, the ACJs will be discussed at the Octber meeting, and after a last review the JAR 145 plus its ACJs will be finalized. When the JAR 1 21 Land its ACJ material is finalized at the beginning f next year, bth regulatins which are directly related, will be simultaneusly presented fr the JAA E. B. as frmal drafts. The frmal prcess f NPA' s can then take place by midyear 1990, and after the final apprval the implementatin will take at least tw years. JAR 65 The wrk n JAR 65 Certifying Engineers will be started early next year by presen ta tin f existing Eurpean natinal 13 (frts.neste side)

14 systems f persnnel licensing (r lack f). JMC representati yes are asked t seek infrmatin n this subject fr discussin at the next meeting. The EEC has als issued a "Draft Directin n Mutual Acceptance f Persnnel Licenses fr exercise f functins in Civil Aviatin", which culd be applicable fr maintenance licensing. FAA/JAA relatins The JMC (nt including industry grup) is cperating quite clsely with the FAA t develp jint cdes and cmparisn dcuments t make each thers apprvals as easy as pssible. A jint "Authrizatin Release Dcumen t" - the FORM 1, cvering new parts and verhauled parts (in Eurpe nly) are under intrductin as a result f this cllabra tin. The Eurpean Authri ties are als taking part in Maintenance Review Bard meetings n American manufactured aircraft. Eurpean JAA Organisatin A jint grup f representati yes f ECAC and JAA E. B. has been established t cnsider pssible means f giving the JAA system a frmal internatinal status. The credibility f a future JAA system is best ensured by ne central Eurpean Authri ty, but such a large rganisatin will nt be prpsed fr the time being. Instead, the JMC intends t prpse a minimal sized central rganisatin with maximum use f natinal authrities, the required unifrmity will be achieved thrugh standardised paperwrk, apprvals, surveillance and training requirements. A Maintenance Standardisatin Team will be frmed t assist natinal authrities in its applicatin f the maintenance JARs. A central rganisatin will be headed by a Maintenance Directr, wh als will run audit teams fr apprvals utside the JAA cuntries. Clsing remarks We shuld realize that the vice f the licensed engineer is still far less influential than desired, and t vercme this situatin we bth need a radical increase in number f affiliates and an imprved, internal plicymaking bdy, wh can prvide plicy statements and required backgrund infrmatin and arguments cntinusly needed in regard t JAR and ICAO acti vi ties. Finally, if we agree that a uni frm Eurpean Maintenance Standard is essential t all f us - are we prepared t make the necessary cncessin t achieve this gal at the end f the day? Svein Hansen AEI JMC Representative 14

15 ,~. LESERINNLEGG J JAA qdkiente ikke b Typegdkjenningen av B747 blir en prøvesten fr JAA. Meningen er at når JAA har typegdkjent en ny flytype, så skal dette bli gjrt gjeldene fr aile medlemslandene. Det betyr at når.b blir gdkjent av JAA, så kan denne bli gjrt gjeldene gså fr Scandinavia. Nen autmatikk i dette er det dg ikke. Hvert lands luftfartsmyndighet kan stille særkrav, men da må saken følge JAA sine pptrukne rettningslinjer fr slike anker. Freløbig har ikke JAA villet gdkjenne , g har gitt de eurpeiske peratørene et år på seg til å gjennmføre. mfattende mdifikasjner. Disse flyene pererer i dag på en slags experimental licence.-- I det samme vi er inne på så har Lufthansas flyverfrening gdtatt cckpi t turer. pa Til SAS sine gdkjent 2 2 mann i inntil 9 timers sammenligning har flyverfreninger mann i cckpi t på B-767 pa turer inntil 6.5 timer. I følge Air Transprt Wrld vii dette kste SAS 3 milliner US$ årlig i ekstra utgifter. Knut HAR DU! 'Viktig elle:r n.yttig i n.r:rmas:j n.? Ta kn.ta.kt med :reda.ks:j n.en._ ( N&I O~T 6R ~AR6 KAff6i\ Mi~r ~OM HAR L1M1 fa5f ~RluiN6 MIN6! m6i\ 05~~ f i 15

16 SAS HVA SKJER MED SAS COMMUTER OG F-50? De villeste rykter går m nedleggelse av HAU g KRS. Inspeksjn av tekniker kun hvert tredje døgn sv. sv. Glem ryktene. Det har ennå ikke vært ført frhandlinger i denne saken. NFO besi tter nen prtkller sm vår lkale ledelse ser ut til å ha glemt. Vi har derfr tilskrevet bedriften g bedt m frhandlinger med henvisning til tidligere ingåtte avtaler. Frhandlingene ventes startet i nær framtid. Gledelig er det at vi i denne saken har et gdt sammarbeid med teknikerne både i Sverige g Danmark. Denne saken kan bli svært tung g kan true hele SAS Cmmu ter. Kn u t. SAS FÂR VEDLIKEHOLDET AV TWA SIN DC-9 FLÂTE I EUROPA? TWA er svært interessert i at SAS skal utføre all t vedlikehld på TWA sin nyinnkjøpte DC-9 flåte i Eurpa. Freløbig er det snakk m 6 fly, g all t vedlikehld til g med C-sjekk. TWA bytter ut sin 727 flyfiåte i Eurpa g erstatter den med DC-9. TWA har ingen erfaring tidligere med DC-9, g er hel t avhengig av en slid supprt på denne flytypen i Eurpa. TWA har ikke lagt skjul på at de ønsker SAS til å fylle denne rllen. 16 NVTT Frespørselen har kmmet til OSL m vi kan påta ss dette, g saken ligger til behandling hs de styrende rganer. OSL er ønsket utifra rutestrukturen sm TWA har. De skal ikke fly DC-9 på ARN eller CPH, men får fly liggende i OSL hver dag. Vi krysser fingrene g håper at vår ledelse ikke lar denne anledningen til å tjene nen titails milliner ekstra gå i fra seg. Knut. NY AVDELINGSLESDER v/oslts Vi har bli tt infrmert m at vi vii få ny avdelingsleder fr Light Maintenance i Nrge. fra B.Bøe vii 01 JAN90 være a finne i prsjektgruppen fr Hurum. Hvem sm vii bli ny TS-H er ennå uklart. NFO har i møtet med IA uttrykt ønske snarlig skifte. m et Dette vii bety at vi får en hel t ny ledelse på TS, da stillingene sm TS-T (prduks jnsleder) g TS-E (persnaladministrativ leder) allerede er utlyst. NFO har bedt m at de 2 sistnevnte stillingene ikke blir besatt før stillingen sm ny TS-H er besatt. All videre rganisasjnsutvikling er gså "frsset" intill lederspørsmålet er avklart. Kn u t.

17 '.,/ I '- ~- - i ~ r'" r"?r~'~~.~ '-,-;"." -:;.:.:~-- r::::-..-: --. -~_..,_.-. '--:.-... ' ~.--:::;..~ ,.' -/~-.",,. "., -- _ _.._-~---_.._. ( S:..., ' \,/.:.-----,.. ; T t \ \ I, t \. lne Jf5 ~5JEP? ~..' \! ( ( \. ( ( L L \ ( 17 r, " ),... '.., -_..-:._-~--.., _ ~-_._. ~...'..._ ',--"--'" - / ~""õ:.:;::',~:..- / _.=:~=::~: c-_..._._-._-_. --. I/----c--- 1 ~~,.. ~tt;:. ~lec.-2:q

18 SKOLE OG GRIEF!!! OPPLÆRING: Det er ikke lett å gi nen rientering m kursplanene fr kursåret 89/90, rett g slett frdi det hersker anarki på dette mrådet i bedriften i dag. Det man er enige m den ene dagen kmmer det kntratelex på den neste sv. Tidligere år har vi vært ferdig med kursppsett, frdeling av kursplasser g belastningskalkyler i slutten av mai. Det har da bli tt sendt ut beskjed til de respekti ve skift/ stasjner m hvilke kurs g antall kursplasser man har fått. Dette er en nødvendighet fr at skiftene g stasjnene skal kunne få planlagt med en jevn kursakti vi tet g eventuel t avløsertjeneste. Ikke minst viktig har det vært fr den enkel te kursdel tager å kunne vi te når lian/ hun skal på kurs. Light Maintenance Skle & Opplæringsutvalg sm er et samarbeidsrgan avdelingsledelse/ fagfreninger, hadde avdelingens kursbehv ferdig i midten av april. Behvet er bygget på den 5 årsplanen sm Teknisk Divisjnsråd har pålagt ss å lage, med sel vfølgelig muligheter til justeringer. Hi ttil har vi 0 truffet utrlig bra på 5 arsplanen. Sa langt er al t bra. Nå begynner raseringsprsessen. Skleavdelingene greier ikke å dekke prduksjnens krav til kurs g pplæring. Vanlig praksis har vært at man har møttes til et frdelingsmøte i CPH hvr "ptten" har blitt frdel t på de tre land + STOMD. Dette ble gså gjrt i år g er i verenstemmelse med retningslinjene nedfel t i TTG' en. I den frbindelse skal det sies at det måtte til 2 ekstramøter da dansker g svensker møtte ttal t ufrberedt. Fr Nrge sitt vedkmmende ble resultatet at ca. 40% av vårt kursbehv ble strøket. Hadde det bare stppet her, men nei. Vi har fått en ny teknisk struktur med Base, Line, Heavy g Cmpnent Maintenace. I denne strukturen har det utviklet seg til et bikjeslagsmåi m behv g frdeling av kursplasser på Being 767 mellm Line g Base. i Fr ss i Nrge er dette i g fr seg ikke ne prblem, da vi fr å få maks fleksibili tet g hindre bås tenkning, rterer Base g Line slik at det er de samme sm jbber begge steder. Derimt har våre 2 nabland Ii tt å stri med på dette mrådet. Alvrligere fr ss er at det knstateres at det vii mangle 48 teknikere på B-767 smmeren Siden man ikke har greid å bli enige m plassfrdelingen fr 18

19 SAS NVTT hele kursåret (dette har aldri skjedd tidligere) har man tatt fr seg det første halvåret g blitt delvis enige m det. Når jeg sier delvis er dette pga. at Fkker F-50 plutselig har bli tt satt pp til å fly OSL- HAU fra 05JAN90, g det finnes ikke en kursplass pr.dags dat avsatt til OSL på F-50. Det finnes tre alternativer til å få løst dette prblemet i et nøtteskall. Dette er helt uhldbart. Klare retningslinjer fr frdeling av kursplasser g en klar ansvarsfrdeling må stakes pp snarest, før det bryter ut full krig inte~nt i divisjnen. K. Grønskar KURSPLASSER FOKKER F-50!! ( 1. Minimum 10 kursplasser må skaffes. 2. Man byt ter teknikere med F- 5 0 sert. fra N. Nrge med teknikere uten F-50 fra OSL. (F-50 begyner først å fly i N. Nrge 2 5MAR). 3. Ruten kan ikke flyes av SAS Cmmu ter. Vi føler ikke så lite frustrasjn i Light Maintenance Skle & Opplæringsutvalg. Vi legger ned et betydelig antall timer med grundige vurderinger g nøye verveielser før vi enes m vårt kursbehv. Når dette så raseres til de grader er det naturlig å spørre seg m vi tsen med vårt arbeid. Vi finner heller ingen å henge pp på knaggen å si at dette er ditt ansvar. Er det avdelingsleder, Base Leder, Line Leder eller DT? Svaret er vel at det egentlig er alles, men ingen griper fatt i det. Dermed har vi prblemene Efter at det ble kjent at F-50 skulle fly OSL-HAU-OSL fra 05JAN90, har det vært str akti vi tet 0 pa møtefrnten. Siden det ikke var satt pp kursplasser til OSL før på våren- 90, var det klart at en rkering vedrørende frdelingen av kursplasser måtte gjennmføres. Best besiått med kursplasser var danskene. De kunne fint ha byttet kursplasser med OSL uten at det ville skapt de minste prblemer. Det ble avhldt et møte i OSL hvr man frsøkte å få dette til. Dette lyktes ikke. Danskene viste ingen vilje til fleksibilitet i dette spørsmålet. En versikt viste at ved ppstart av F-50 på HAU den 05JAN90 ville OSL ha mann med F-50 sertifikat, mens det på samme tid i CPH ville være 49 mann klare. 31 med sertifikater + 19 IERA. Enden på visa ble at man tk 4 kursplasser fra svenskene g 19

20 SAS verførte disse til Nrge. I tillegg vii man hjemkalle de 2 i OM sm har F-50, g tilbakeføre disse til sine respekti ve skift. 2 kursplasser ble byttet med N. Nrge slik at OSL vii ha 8 mann klare til 05JAN90. I tillegg har det bli tt gi tt aksept på å trekke 2 mann fra N.Nrge med F-50 ned til OSL, g 2 mann fra OSL sendes til N. Nrge fr å dekke pp igj en fr disse 2. En perasjn sm kster teknisk divisjn i størrelsesrden en halv milln krner. (Htell g diett ganger 4). Videre utver har ikke skleavdelingene ledige kursplasser på F-50 før vinteren 91. Det tvinger ss i prduksjnen til å se på alternati ve løsninger. Vi har vært i kntakt med både Fkker g Braa then, men dessverre var det ikke ledige kursplasser å ppdri ve. Det ser derimt ut til at vi med egne teknikere fra SAS i samarbeid med Busy Bee kan greie å kjøre egne kurser i OSL. Jeg ser på dette sm en nødløsning sm ennå ikke er ferdig behandlet. K. Grønskar. DET ER DYRT Â VÆRE FATTIG. I frrige nummer av INFO skrev j eg under vignetten "sterk reduksjn i kurs g pplæring" at det ville bli tøffe tak å prøve å ta igjen ne av det tapte, g at vi på høsten ville NYT'T 20 få prblemer med avvikling av driften. Vi behøvde ikke å vente så lenge. Al t i smmerferieperiden meldte prblemene seg med mangel på dekning av MD-80/87 EFIS teknikere. Nå greide vi å unngå å få de stre frsinkelsene. Dette takket være at gutta spesiellt på linjenettet, gjrde en fenmenal innsats med bytting av vakter g utstrakt bruk av vertid. I tillegg ble det sendt med flightmech til stasjner sm ikke hadde 80/87 EFIS dekning. Rent billig ble i\ nk ikke denne løsningen. Det passer vel med utrykket m at det er dyrt g være fattig. Dyrt er det gså å kjøre kurs uten elever. på det første av de få brushupkursene sm er satt pp i år møtte det t 2 nrske elever. Dvs. at det manglet 8 mann på kurset. AIle fra linjenettet. Svaret vi har fått på hvrfr dette har skjedd, er at det ikke er mulig å avgi flk i prduksjnen til( å gå på kurs uten at trafikken blir skadelidende. I samme åndedret t kan nevnes at søknaden m utøking av 20 mann på TS er avslått med begrunnelse i at det er ledig kaps i tet i CPH. Vi ser på dette sm en ren prvkasjn efter den fighten vi har ført mh t. brushup, hvr 90% av våre brushup allerede har bli tt strøket. Det er klart slike handlinger vii få knsekvenser fr det videre samarbeidet med var ledelse. NFO

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139 LÆRINGSMÅL Navn: - Vite hva slags bk Bibelen er - Vite hvrdan du finner fram i Bibelen - Kunne si ne m Det gamle testamentet - Kunne si ne m Det nye testamentet - Kunne si ne m Bibelens betydning innenfr

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG

INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG NBF Numerisk Bruker Frening Til medlemmene! Sekretariat: SINTEF Teknlgi Virksmhetsutvikling 7465 Trndheim leif.estensen@sintef.n Trndheim 2008-10-01 INNBYDELSE TIL BRUKERMØTE KONGSBERG Med dette inviteres

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt.

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt. Prsjekt: Afghanistan Samfunnsfag (del 1) Slørdebatten, frdmmer g fremmedfrykt. Hensikten med dette undervisningspplegget er at du skal lære å kjenne igjen frskjellige varianter av muslimske slør få innsikt

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF) Presentasjn av Kristne Frisklers Frbund (KFF) Sklelederknferansen 2015 Jan Erik Sundby generalsekretær Krt m Kristne Frisklers Frbund KFF jbber med de kristne sklealternativene Krav til medlemskap gitt

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge 25. JANUAR 216 Frtsatt sterke kjønnsrllemønstre blant unge SARA HONARMANDI, MIRJANA RISTIC, ANDJELIKA PEJIC OG HANNAH NYGAARD [DOKUMENTUNDERTITTEL] VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Innhld 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Osl Til: Medlemmer av prgramrådet fr prfesjnsstudiet i psyklgi Dat: 18.09.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU Referat fra møte i prgramrådet fr prfesjnsprgrammet

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør

Med mor som sjåfør og far som manager. 12. oktober 2010. Anne Herseth Adm.direktør Med mr sm sjåfør g far sm manager 12. ktber 2010 Anne Herseth Adm.direktør Hva skiller mrgendagens arbeidstakere fra dagens g hvrdan møte dette sm arbeidsgiver? Generasjn Babybmere 68 ere X Y Z C Hva preger

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer