, (8337) MSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK"

Transkript

1 ÅF Advansia Årsrapport 2014

2 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve opp til, og ofte overgå, våre kunders krav og målsettinger. Samtidig retter ÅF Advansia alltid oppmerksomheten mot bærekraft i prosjektene vi er involvert i. Slik skaper vi merverdier for våre kunder. Nøkkelen til å lykkes i alle typer prosjekter er å komme tidlig på banen med den rette kompetansen, og å ha den rette kompetansen til stede i prosjektets ulike faser. Helt siden utbyggingen av Gardermoen i 1994 har vi utviklet vårt metodeverk for å videreføre læring og erfaringer fra ulike prosjekter. Dette setter oss i stand til å skape verdier sammen med våre kunder, ved å gjøre de riktige valgene til rett tid. ÅF Advansias unike egenskaper er medarbeidernes samlede erfaring, systemkompetanse og måten vi setter sammen prosjekt-team på. Vi er kjent for å komponere gode team bestående av de rette folkene fra kunden og de rette folkene fra vår egen organisasjon. ÅF Advansias arbeidsmetodikk er enestående i bransjen, under konstant utvikling og noe vi er stolte av. Vårt slagord beskriver vår kunnskap og tenkemåte: Innovation by experience. ÅF Advansia er en del av det svenske konsernet ÅF AB. ÅF i Sverige er et ingeniør- og konsulentselskap med mange og store oppdrag innen energi, industri og infrastruktur. ÅF har siden starten som Ångpanneföreningen i 1895 utviklet seg fra ren inspeksjonsvirksomhet til å bli et stort selskap som har bidratt til utvikling og fremgang for en rekke kunder over hele verden. Ved å kombinere de ulike tek niske områdene og den samlede kompetansen skaper ÅF lønnsomme, innovative og bære kraftige løsninger. ÅF har base i Europa, men virksomheten og kundene fordeler seg over hele verden. I 2014 hadde ÅF over 7000 medarbeidere i 20 land. ÅF har kontor og prosjekter ÅF har gjennomført prosjekter Netto omsetning Driftsresultat Driftsmargin Antall ansatte ,9 201 (328) MNOK (45) MNOK (13,8) PROSENT ÅF Advansia tilbyr prosjektledelse innen åtte markedsområder Netto omsetning Driftsresultat Driftsmargin Antall ansatte , (8337) MSEK (722) MSEK (8,7) PROSENT (7043) De ti største kundene Andel medarbeidere per land FLYPLASSER KULTUR, UTDANNING OG IDRETT KJØPESENTER SAMFERDSEL AB Volvo EON Ericsson Försvarets Materielverk Helse Sør-Øst Avinor Scania Trafikverket Vattenfall Volvo Cars Andre Tsjekkia Sveits Finland Danmark Norge Sverige Sverige Norge Danmark Finland Sveits Tsjekkia Øvrige land Historikk ÅF har vært med på fire store tekniske revolusjoner: Dampkraften, elektrisiteten, kjernekraften og digitaliseringen Eiere av dampmaskineri grunnlegger 2003 Ångpanneföreningen for å forhindre ulykker gjennom inspeksjoner Inspeksjonsvirksomheten blir nasjonalisert. ÅF fortsetter med konsulenttjenester Ny strategi og konsolidering av ÅF. Ångpanneföreningen bytter navn til ÅF. Inspeksjonsvirksomheten selges til DEKRA Industrial. HELSEBYGG INDUSTRI OG KOMMUNALTEKNIKK ENERGI KONTORBYGG 1986 ÅF børsnoteres i Stockholm ÅF kjøper opp Epsilon og Advansia, og vokser fra 5000 til 7000 medarbeidere i 20 land. Forsiden: Herreros Arquitectos illustrasjon av Lambda, det nye Munchmuseet i Bjørvika.

3 ADM.DIR. HAR ORDET 4 5 ADM.DIR HAR ORDET God drift ute i prosjektene, fokus på integrasjon og utvikling internt 2014 har vært et år med gode leveranser og høyt aktivitetsnivå i prosjektene. Vi har hatt høy kapasitetsutnyttelse gjennom året og ordrereserven er solid. Samtidig har det blitt lagt ned mye innsats i det interne arbeidet med videreutvikling av selskapet både som følge av integrasjonen av Kåre Hagen AS, og som ledd i arbeidet med å profesjonalisere og forberede selskapet for videre vekst. Gjennom 2014 har det vært mye fokus på integrasjon, både av Kåre Hagen AS og i ÅF-konsernet. Vi har startet jobben med å bygge en felles kultur i selskapet og satt i gang mye bra arbeid på den strukturelle siden. Ute i prosjektene har 2014 vært et spennende år med høy aktivitet. For å trekke fram noen eksempler så nådde OSL T2-prosjektet på Gardermoen 50% ferdigstillelse i 2014, Prosjekt Nytt Østfoldsykehus fulgte sin kritiske linje og ligger svært godt an i forhold til åpningen våren og høsten Nye Deichmanske hovedbibliotek har vært gjennom en utfordrende oppstartsfase med grunnarbeidene. Høyskolen i Bergen og Majorstuen skole ble ferdigstilt, utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg ble startet, Campus ÅS prosjektet med UR-bygningen i spissen kom godt i gang gjennom året og Fornebu S ble ferdig stilt og vant prisen for beste nybygg varehandel og publikumsprisen under BREEAM Awards. Utvikling i markedet for prosjektledelse Innenfor segmentet med mellomstore prosjekter har det vært god aktivitet og vi har gjennom 2014 både inngått avtaler og startet opp mange spennende prosjekter. Det har et vært begrenset med nye muligheter innenfor de aller største prosjektene i våre markeder dette året. Det ligger flere interessante prosjekter i tidlige prosjektfaser i «pipelinen», og vi forventer økt kapasitetsbehov i disse gjennom 2015 og ÅF Advansia - unike på prosjektledelse Våre prosjektteam går inn i prosjektene med en systematikk og arbeidsmetodikk som bidrar til merverdi for våre kunder. Dette er ikke noe nytt for 2014, men en styrke vi skal holde fast ved og utvikler videre. Vi har høy kompetanse og kapasitet innenfor alle prosjektfunksjoner på byggherresiden, og dette sammen med vårt metodeverk og erfaringer fra store prosjekter, er unikt i bransjen. Det er vi stolte av! Våre prosjektteam er effektive og kompetente og har også i 2014 ledet komplekse prosjekter slik få eller ingen andre kan. Vi bidrar til bærekraft ÅF Advansia har gjennom 2014 jobbet med å tydeliggjøre våre mål innenfor bærekraft, både for vår egen virksomhet, men viktigst i forhold til hvordan vi aktivt skal bidra i og gjennom prosjektene vi er involvert i har gitt flere gode eksempler på at vi bidrar til bærekraft i prosjektene. Snøkjølingsanlegget og gjenvinning av energi fra avløpsvann ved OSL T2-prosjektet er to eksempler fra det tekniske området. I Bjørvikautbyggingen bidrar vi til bærekraftige bygg og infrastruktur med gjennomtenkte materialvalg og tekniske løsninger. Når det kommer til bærekraftige arbeids forhold gjennom SHA og innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet, er vi blant de ledende i bransjen. Ved OSL T2 har vi vært i front med proaktiv håndtering av disse komplekse problem stillingene, og også bidratt med erfarings overføring til andre kunder og prosjekter. Å lede en stor kunnskapsbedrift Jeg er stolt over å jobbe i ÅF Advansia, og ser både med stor optimisme og respekt på det potensialet som ligger i vår samlede kompetanse og som del av ÅF-konsernet. Vi har et svært godt fundament å stå på, og gode rammebetingelser for videre utvikling. Som ny leder i et selskap i endring og vekst er jeg, i tillegg til å stake ut kursen og sørge for at vi jobber i samme retning, opptatt av å mobilisere større deler av kompetansen, evnen og viljen i organisasjonen til å bidra i den videre forretningsutviklingen. Vi vil ha folk med skape rom for bidrag, involvering og engasjement! Vårt høyeste fokus skal også for framtiden ligge på å levere i tråd med, og helst over, forventingene til våre kunder og medarbeidere. Satsing i nye markeder Fremover vil vi øke fokuset mot samferdsels sektoren, hvor investeringsvolumet kommer til å være høyt i årene fremover. Det samme gjelder kraftsektoren hvor det skal skje mye både på transmisjon- og produksjonssiden. Energi- og samferdselprosjektene vil i stille nye krav til selskapet både i form av kompetanse, økt mobilitet og større geografisk fokus. Dette er en spennende utfordring. Satsingen i privat sektor skal videreføres og vi har i 2014 kommet i gang med flere gode prosjekter. Målsettinger for 2015 Vi er allerede et stykke inn i 2015 og ligger godt an i forhold til planene for året. Kapasiteten i selskapet er fullt utnyttet, ordrereserven opprettholdes gjennom nye oppdrag og vi legger ned en stor innsats på rekruttering. Vi ser at vi er en attraktiv arbeidsgiver og lykkes godt med å tiltrekke oss svært gode kandidater. Innenfor salg og marked har vi styrket organisasjonen vår betydelig med et klart mål å om å øke både kapasitet og proaktivitet i markedet. Som nevnt over pågår det mye bra arbeid for å bygge en sterkere felles kultur i sel skapet, for å øke samholdet og lagfølelsen, og for å beholde evnen til å levere høy kvalitet til våre kunder parallelt med at vi skal vokse videre. Dette arbeidet vil stå sentralt også i Lysaker, mai 2015 Rune Hardersen, Administrerende direktør Fornebu S ble ferdigstilt i 2014 og vant prisen for beste nybygg varehandel og publikumsprisen under BREEAM Awards. Foto: KLP Eiendom.

4 VÅRE TJENESTER 6 7 VÅRE PROSJEKTER: OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK Prosjektledelse Der bedrifter, forskning, elever og pasienter møtes ÅF Advansia er Norges ledende aktør innen prosjektledelse. Vi kaller det prosjektledelse fra konseptfase til driftsfase, siden vi, med vår lange erfaring og over 200 av bransjens dyktigste medarbeidere, kan ta det totale ansvar for gjennomføring av komplekse prosjekter. Våre prosjektledere leder og koordinerer alle prosjektfasene, fra prosjekt utvikling til byggeledelse og idriftsettelse. I De tre største prosjektene i 2014 OSL T2 PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS KULTURBYGGENE I BJØRVIKA Tjenestemodell mindre prosjekter påtar prosjektleder seg også rollen som prosjektutvikler, prosjekteringsleder og så videre. I andre prosjekter leder vi team bestående av kunde, egne ressurser og av og til andre ressurser knyttet til prosjektenes enkelte faser. Vår prosjektledelse leveres som en totalpakke, der vi tilbyr ressurser til å lede alle, eller utvalgte prosesser i et prosjekt; prosjektutvikling, prosjekterings ledelse, innkjøpsledelse, byggeledelse, ledelse idriftsettelse og ledelse prøvedrift. For å tilby høyest mulig kvalitet gjennom prosjektene tilbyr vi spesial kompetanse innen prosjektstyring, bærekraft og kvalitetssikring: Risikostyring, framdriftsplanlegging, kostnadsstyring, kvalitetsledelse, miljøledelse, SHA-ledelse, BREEAMsertifisering og dokumenthåndtering. Vår prosjektledelse baserer seg på PMIs ni lederprinsipper: Strategiledelse, omfangsledelse, tidsledelse, kostnadsledelse, kvalitetsledelse, personalledelse, kommunikasjonsledelse, usikkerhetsledelse og innkjøpsledelse. Vår tjenestemodell forteller hvordan vi driver prosjektledelse fra konseptfase til drift. Per Bjørnar Børresen Faggruppeleder prosjektledelse Tlf: Hans Hagby Kontaktperson salg offentlig sektor Tlf: Espen S. Frederiksen Kontaktperson salg privat sektor Tlf: ÅF Advansia har prosjektledelse og byggeledelse ved Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI), et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Her skal kreftforskning, sykehus, bedrifter og en av de store Osloskolene, Ullern videregående, samles under ett tak. Målet er gode synergieffekter i det som skal bli Europas mest attraktive forskningsbaserte næringsklynge innenfor innovativ, biomedisinsk kreftdiagnostikk og behandling. Fra april 2013 til åpning 1. juli 2015 har det vært hektisk aktivitet på den gamle tomten til Ullern videregående skole. ÅF Advansias Arnulv Eskeland, prosjektleder ved OCCI, forteller mer om det unike prosjektet: OCCI er et privat pro sjekt som eies av eiendomsselskapet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS, som leier ut til skole og kreftforskning. Så skal det komme positive synergi effekter av at de to funksjonene er i samme bygg. Felles inngang, felles kantine og så videre. Skolen i bygget skal ha mange forskjellige linjer som samarbeider med innovasjonsparken, adferdstilpasset under visning, medier og kommunikasjon og vanlig allmennfaglig linje med rundt 900 elever. Oslo Universitetssykehus skal ha laboratorier for kreftforskning og diagnose. Det skal inn et sykehusapotek som produserer kreftmedisin fortløpende til pasienter hver dag, kreftregisteret skal flytte sin virksomhet hit, og det skal leies ut arealer til en klynge av små kreftforskningsbedrifter. De små kreftforskningsbedriftene får tilgang til laboratorier allerede fra oppstartsfasen. å finne gode løsninger basert på sam arbeid, i det felles løsningsrommet vi ser at vi har. Jeg har også med meg dyktige kolleger som kan dykke ned i detaljene. Hva er nøkkelen til god prosjektledelse? Jeg tror det er å se langt fram. Å kunne noen detaljer godt nok til at du forstår kompleksiteten, men ikke kunne absolutt alle detaljer. Det er viktig å bygge et lag med dem du har med deg, ikke bare fra eget firma, men alle du jobber med, fra entreprenørene og de andre rådgiverne, slik at man blir ett lag, ikke mange lag som jobber hver for seg. Har det skjedd noe uventet under veis i byggeprosessen? Ingen store ting, men vi har fått et par komplekse endringer i leietakerarealer, som har betydd at vi har måttet prosjektere om og delvis bygge om. Det skulle vi gjerne unngått, for etter læreboka skal man planlegge først og bygge etterpå. Men vi skal også ha lokaler som leietakerne kan bruke, så det blir feil å bygge feil bare fordi kontrakten sier det er riktig. OCCI har god statistikk med hensyn til ulykker og fravær. Hvordan arbeider dere for lav H-verdi? Det er et resultat av et godt samarbeid, med fokus både fra byggherre og entreprenør på at SHA er viktig. En morsom kuriositet er at vi premierer alle innsendte rapporter om uønsket hendelse (RUH) ved at både byggherre og entreprenør gir 5 kroner til innkjøp av gaver til barn som ligger på Rikshospitalet. Når vi avslutter prosjektet regner vi med å kunne kjøpe inn leker og utstyr til barna for kroner. Vi tror dette er med å motivere dem som jobber her til å bruke de to minuttene det tar å rapportere en mulig uønsket hendelse. Oppleves det ekstra meningsfullt å bidra til et bygg der kreftgåten kan bli løst? Ja. Dette er et samfunnsnyttig bygg, og jeg synes både undervisningen og forskningen er meningsfull. Hvis dette bygget kan være med på å løse kreftgåten, er det bare bra. PROGRAMFASE SKISSE OG FOR- PROSJEKTFASE DETALJPROSJEKT, KONTRAHERING PROSJEKTLEDELSE BYGGEFASE IKT PROSJEKTLEDELSE TEST OG IDRIFTSETTELSE PRØVEDRIFT Blir prosjektledelsen mer kompleks når mange forskjellige brukergrupper skal inn i bygget? Ja, det gjør den. Og i vår prosjektledelse gjør vi mange oppgaver for eiendomsselskapet, så vi er med på brukermøter og får ta del i hele brukerprosessen. Spesielt tilpasning av laboratorier er komplekst. PROSJEKTUTVIKLING INNKJØPSLEDELSE PROSJEKTERINGSLEDELSE BYGGELEDELSE PROSJEKTSTYRING, BÆREKRAFT OG KVALITETSSIKRING LEDELSE IDRIFTSETTELSE LEDELSE PRØVEDRIFT OG REKLAMASJON Hvilke metoder bruker du for å holde oversikt og løse oppgavene? OCCI-prosjektet har valgt totalentreprise med Skanska, som står for mye av styringen av løsningene her. For meg er det viktig Illustrasjon: DARK Arkitekter

5 VÅRE TJENESTER Prosjektutvikling 8 9 Storstilt utbygging i Bjørvika VÅRE PROSJEKTER: BJØRVIKA INFRASTRUKTUR Vi tilbyr strategisk rådgiving i tidlig faser i prosjekter. I mange sammenhenger er det et gap mellom en konseptuell ide og et realiserbart prosjekt innenfor de tids -og kostnadsrammer prosjektet tåler. Andre prosjekter krever driftsmessige effekter som lave energimål og teknisk fleksibilitet. Ved å planlegge gjennomføringsfasen tidlig i prosjektet vil man i mange sammenhenger oppnå meget solide og bærekraftige prosjekter som er rimeligere å gjennomføre og ikke minst rimeligere å drifte. Vår livsløpstankegang når vi forbedrer prosjekter hjelper våre kunder til å prioritere tiltak som sikrer prosjektets verdi gjennom dets levetid. Illustrasjon: Herreros Arquitectos ÅF Advansia er dialog med et stort antall nærings - og industribedrifter, eiendoms besittere og transaksjonsrådgivere. Gjennom dette nettverket kan vi ofte tilby løsninger som sikrer gode leietakere, medinvestorer eller andre finansieringsløsninger tilpasset prosjektenes kompleksitet. Der det er behov for det, fasiliterer vi gjerne politiske prosesser eller dialog med andre nøkkelinteressenter. Vi opplever at vi ofte kan bidra til å gode vinn-vinn løsninger som kommer flere parter til gode. Espen S. Frederiksen Direktør strategi og forretningsutvikling Tlf: Martin Vedeler Kontaktperson IKT-strategi Tlf: Utbyggingen i Bjørvika i Oslo er det mest komplekse bygg- og anleggsprosjektet noensinne på fastlandet i Norge. Bjørvika dekker et areal på 650 mål, som vil bestå av boliger, kontorer, butikker, serveringssteder, parker, svømmehaller, 3 km havnepromenade og 4 km vei. Allmenningene, strandpromenaden og de urbane rommene åpner opp Oslo mot fjorden. Bjørvikaprosjektet startet i 2003 og beregnes å vare helt til I 2025 vil imidlertid det aller meste i sentrale Bjørvika stå ferdig, og Oslo har fått et nytt ansikt mot sjøen, bestående av flere flotte signalbygg i tillegg til kontorbygg og boliger. Det bor allerede mellom 1400 og 1500 mennesker i Bjørvika, og fler enn jobber her. ÅF Advansias Geir Lynnebakken er innleid daglig leder i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS, som har ansvaret for byggingen av alle de offentlige rommene i Bjørvika. Dette inkluderer syv allmenninger, havnepromenaden, sjøbad og strand, veier utenom riksveinettet, broer, gangveier, sykkelveier, høyspentanlegg, fjernvarme, vann og avløp, og IKT. Med dette følger et stort ansvar for koordinering og informasjon til offentligheten. Hva er forskjellene på å lede et bygge prosjekt med infrastruktur i en hel bydel, sammenlignet med et enkeltstående bygg? Størrelsen og helheten er annerledes. Vi leder lange prosesser og må tenke langsiktig. Vi må passe på at alt blir gjort til rett tid, og ha et blikk for helhet som er litt annerledes enn i andre prosjekter. Det blir stadig flere brukere av området etter hvert som boliger og næringsarealer ferdigstilles. Vi har, sammen med Statens Vegvesen, ansvaret for at folk kommer seg dit de skal. Dette gjelder for Bjørvika Infrastruktur, som har den operative oppgaven. Alt det som heter infrastruktur B i reguleringsplanen, skal Bjørvika Infrastruktur designe, regulere, rammesøke, kontrahere, bygge og drifte frem til vi gir det vederlagsfritt til Oslo Kommune. Dette byggeriet er kostnadsberegnet totalt sett til 2 milliarder kroner i 2003-verdi. Bjørvika Utvikling på sin side har ansvar for å koordinere utbyggingen, og informere. Informasjonen går til publikum, og vi avholder åpne publikumsmøter. På møtet i mars kom det over 200 personer. Vi lager informasjons materiell og driver nettsiden bjorvikautvikling.no. Vi har en Bjørvika konferanse hver høst og arrangerer åpne dager, forskjellige happenings og seremonier. Legges det andre metoder og prosjekt lederverktøy til grunn her? Vi skal sørge for at Bjørvika fungerer. Det er en enorm trafikk her, med biler, sykler, busser, tog og fotgjengere om hverandre. Operaen har et par millioner turister innom hvert år. Vi må tenke annerledes enn bare på en byggesak, vi må tenke helhet, vi må tenke langt fram og vi må være tro mot de planene vi har lagt, for de berører så mange men nesker. Vi koordinerer inn og gjennomfører tekniske anlegg i bakken, på vegne av Oslo kommune. Vann, avløp, høyspent og fjernvarme for Hafslund, og IKT for Bjørvika IKT. Det krever at vi tenker vidt, og tenker konsekvens og løsning i et annet perspektiv enn om det gjaldt en enkelt byggesak. Vi ivaretar helheten. Vi må også ha en fast hånd. I disse lange prosessene er det ikke overraskende at noen lar seg friste til å tenke nytt, og ombestemme seg. Tre år er lenge, men byggene som skal stå ferdige om tre år har vi allerede planlagt og søkt rammetillatelser for. Det nytter ikke å tenke alt for mye nytt i det som er fastlagt, og det blir i blant vår jobb å si fra om det. Hvilke egenskaper er viktige for en prosjektleder? For vår del er det viktig å være hundre prosent troverdige, for det er fellesskapets midler vi forvalter. Vi har kontakt med mange mennesker, og vi må være etterrettelige og skikkelige i alt vi gjør. Som langsiktig prosjektledere er vi avhengig av tillit i alle ledd. Åpenhet, korrekt fremtreden og evne til å sette seg over særinteresser og betrakte det totale bildet. Vi må kunne ta avgjørelser som kan være tunge å svelge for en enkelt utbygger, for å ivareta samfunnets felles behov.

6 VÅRE TJENESTER Innkjøpsledelse Grunnlaget legges tidlig SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Som alt annet kvalitetsarbeid starter Innkjøpsledelse med strukturering og planlegging av alle prosjektets innkjøp og anskaffelser tilpasset dets ulike faser og kompleksitet. Basert på prosjektets gjennomføringsog entreprisestrategi utarbeides et planverk som sikrer at kontraktsdokumenter, spesifikasjoner og konkurransegrunnlag utarbeides til rett tid og med høy kvalitet. I våre prosjekter gjennomfører vi så vel tradisjonelle anbudskonkurranser som både offentlige og private anskaffelser med forhandling. ÅF Advansia setter høye krav til alle i innkjøpsprosessen, da kvalitet, etikk og kontraktuell trygghet i innkjøp og anskaffelser bidrar sterkt til verdiskapningen i våre kunders prosjekter. For utvalgte leverandører skal anskaffelses- og kontraktsregimet oppleves som saklig og forutsigbart. Gjennom dette skapes gode rammer for gjennomføring og bidrag til å heve standarden i bransjen. ÅF Advansia forestår innkjøp av så vel rådgiverkontrakter, entreprisekontrakter, som utstyr, på vegne av våre kunder. God innkjøpsledelse sikrer prosjekter med fleksible funksjoner, lang levetid, riktig kostnadsnivå for kunden, samt bærekraftig utvikling av bransjen. Christopher Klepsland Prosjektdirektør Tlf: Alexander Rutle Prosjektdirektør Tlf: Jon Hølland Kontaktperson IKT Tlf: ÅF Advansia bidrar med ressurser innen prosjektstøtte ved utbyggingen av nytt sykehus i Østfold. En viktig rolle, som angår absolutt alle involverte i prosjektet, er ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Når prosjektet har pågått i over fire år, og rundt 3600 arbeidere fra en rekke forskjellige firmaer har vært involvert i forskjellige faser av prosjektet, er antall skader med fravær begrenset til fire. Det gir en H-verdi på 1,81 i skrivende stund. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) satt tidlig fokus på SHA og definerte ambisiøse mål, som er godt forankret i hele prosjektorganisasjonen. I PNØ er SHA et linjeansvar. Terje Hannisdahl og Peter Mendis fra ÅF Advansia har innehatt funksjonen som SHA-koordinatorer ved Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, og sistnevnte forteller gjerne om metodikken bak suksessen. Arbeidet med SHA bør starte så tidlig som mulig, aller helst før første spadetak. Det gjorde vi i dette prosjektet og det har lagt grunnlaget for en solid jobb, sier Mendis. Hvordan får man SHA-budskapet ut til alle de hundrevis av mennesker som jobber og har jobbet ved PNØ? Det er aldri så enkelt som at man lager en SHA-plan basert på byggherreforskriften og sier «her er SHA-planen vår». Den biten er grei, det er et minimumskrav. Vi spurte oss i tillegg: Hva er intensjonen med byggherreforskriften? Vår definisjon ble at alle som jobber her skal reise hjem hele og friske, hver dag. Dessuten er Prosjekt Nytt Østfoldsykehus opptatt av at prosjektet er èn arbeidsplass, og alle som jobber her ett team. Det spiller ikke noen rolle om man kommer fra ÅF, NCC eller en underleverandør, alle er ett team. leverandører fikk sin egen side for registrering. Bare SHA-ansvarlig kunne se på alles sider, de forskjellige firmaene kunne ikke se hverandres registreringer. Dette budskapet gikk hjem, vi viste tidlig at vi tok SHA på største alvor og vi fikk banket det inn hos alle involverte. Vi ville ha alle avvik opp i dagen. I dag har vi registrert rundt 3500 avvik. Registrert, fulgt opp og lukket, alle sammen. Det andre vi gjorde var å avholde møter før hver vernerunde, hver onsdag. En time tok møtene. Her tok vi opp og gikk gjennom samtlige avvik fra uken før. Alle firmaer på byggeplassen var pliktige i å sende en representant, det ga vi påbud om. Og de kom. Så gikk vi gjennom ett og ett avvik, i plenum. Da begynte enkelte å skjemmes litt, og så gikk de tilbake og gjorde nødvendige justeringer. Men det var ikke det som var hovedpoenget, det var at her fikk vi læring: Alle som så et avvik hos en annen, tenkte jo etter om dette også var noe de måtte sjekke opp for egen del. Det ble erfaringsutveksling. Samtidig viste vi at vi ikke godtok en eneste form for avvik. Til slutt var SHA Peter Mendis, SHA-koordinator veldig godt mottatt, etter at vi la stort press i begynnelsen. En SHA-plan, og byggherreforskriften, kan ofte oppfattes som noe som svever litt over hodene på vanlige arbeidere. Man må klare å koble forskriftene til produksjonen, ned i hverdagen til hver enkelt arbeider. En polsk arbeider uten norskkunnskaper må også forstå SHA-planen. Derfor holdt vi to kurs i uken. Mandager var det kurs på norsk, og torsdager på engelsk. Nå har vi kjørt rundt 290 kurs for rundt 3600 deltakere alt i alt. Kursene var sterkt relatert til vår byggeplass, ikke til noe overordnet og teoretisk SHA. Vi viste bilder fra vår hverdag, av ting som var gjort feil, og sa «se her, dette bildet er tatt rett her borte i forrige uke. Sånn skal det ikke være». Vi har dessuten hatt kjempestøtte fra Prosjektdirektøren, vi har hele tiden følt at vi har en del tyngde i ryggen. Hemmeligheten er å forvandle alle ordene som er skrevet om SHA til praktiske løsninger og et trøkk som arbeiderne merker i sin hverdag. Og å være tidlig på plass. Nye Deichmanske hovedbibliotek og Operaallmenningen. Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter Det var litt murring i starten, da alle entreprenørene ble kalt inn til SHA-møte og fikk beskjed om å bruke ZIM, vårt elektroniske SHA-verktøy, og beskjed om å registrere hvert minste avvik. Alle

7 VÅRE TJENESTER Prosjekteringsledelse Stor byggeaktivitet ved Oslo Lufthavn Gardermoen VÅRE PROSJEKTER: OSL T2 Tradisjonelt har fagdisiplinene hatt definerte ansvarsområder og utarbeidet arbeidsgrunnlag med liten samordning med andre fag. Nå som den teknologiske utviklingen har gjort sitt inntog i byggenæringen øker omfang av tekniske installasjoner samt strengere miljø- og sikkerhetskrav. Dette stiller krav til samspill mellom de ulike fagene, systemer og løsninger, som ikke kan løses av et enkelt fag. Helhetsforståelse og tverrfaglig kompetanse er en forutsetning for å ivareta dette på en god måte. Ved å etablere en åpen og sterk dialog med oppdragsgiver, arkitekt og planleggere, brukere og driftere finner vi frem til de beste og mest funksjonelle løsningene. For å implementere gode integrerte, tverrfaglige og bærekraftige løsninger må prinsippene for blant annet teknisk infrastruktur, materialvalg, universell utforming, energiløsninger mm. avklares tidlig. Tidlig avklaring av byggbare løsninger og teknisk infrastruktur gir ofte gevinster i sluttfasen hva angår idriftsettelse og lavere driftskostnader. ÅF Advansia har lang erfaring med denne type tverrfaglige prosesser og ser store fordeler ved å Pir nord under oppføring, april 2015, OSL T2-prosjektet komme tidlig inn i prosjekteringsprosessen. Med utgangspunktet i at ÅF Advansia har lang erfaring med gjennomføring av store kompliserte prosjekter har vi, i større grad enn andre, fått anledning til å sanke erfaring. Her har ÅF Advansia helt klart en sterk rolle i å sikre at grensesnitt blir koordinert og at prosjektene ivaretar helhetlige, tverrfaglige løsninger. 3D-modellering i BIM er etablert som et standard prosjekteringsverktøy for alle fag, men er fortsatt noe umodent i bransjen. ÅF Advansia har inngående kjennskap til BIM og anbefaler, der det er mulig, implementering av BIM i alle faser av byggeprosessen. Bruk av BIM øker graden av samordning og koordinering mellom fagene. Mulighetene innen BIM blir ofte ikke utnyttet fullt ut og det ligger et potensiale i bruk av modellen som underlag for bygging og oppfølging. Vår ekspertkompetanse muliggjør effektiv anvendelse av BIM fra planlegging til visualisering av igangkjøring og idriftsettelsesfasen. I rollen som prosjektleder prosjektering stiller ÅF Advansia krav til kvalitet, detaljering og koordinering av anbudstegninger og beskrivelser. Vi går inn og gjør selvstendig kvalitetssikring av anbudsunderlag før disse sendes ut i markedet. Christopher Bull Faggruppeleder prosjektering Tlf: Nina Dillingøen Prosjektleder Tlf: På denne måten sikrer vi på best mulig måte at kvalitet og budsjetter over holdes. Før oppstart entrepriser utarbeides det planer for utsendelse av arbeidstegninger. Ved planlegging av utsendelse av tegningspakker og gjennomgang av arbeidstegninger med entreprenør og konsulenter før bygging starter, sikres en felles forståelse av det som skal bygges, og at tid, kost og kvalitet ivaretas. Norges største flyplass skal bli enda større. ÅF Advansia har prosjektledelse og byggeledelse på det enorme T2-prosjektet, som i tillegg til ny terminal med nytt sentralbygg vest og den nye pir nord med 11 gates, også inkluderer nye taksebaner og oppstillingsplasser for fly, forlengelse av eksisterende bilveier, ny togstasjon og en rekke nye tekniske og miljøvennlige løsninger. Utbyggingen foregår i to trinn, vi er inne i trinn 1 nå. Flyplassens kapasitet økes fra rundt 23 millioner passasjerer i året til 28 millioner, og til å kunne håndtere opptil 85 flybevegelser i timen. I et fremtidig byggetrinn 2 skal flyplassen kunne håndtere 35 millioner reisende i året og 95 flybevegelser i travel time. Dagens utvidelse berører kvadratmeter i alt, der kvadratmeter er nybygg og kvadratmeter er ombygging. Den totale kostnadsrammen er rundt 14 milliarder kroner og offisiell åpning av prosjektet er 27. april Stor kompleksitet ÅF Advansias Knut Erik Nordby er prosjektdirektør for T2 og leder et team på rundt 130 personer innen prosjekt- og byggeledelse. Nordby forteller om kompleksiteten i prosjektet: For det første er T2 et veldig stort prosjekt. For det andre har vi en flyplass i full drift mens vi bygger, med en trafikk som har vokst kraftig under byggeperioden og som fortsatt vokser. På en normal dag skal passasjerer gjennom terminalen. Det byr på utfordringer og det kreves mye planlegging og koordineringsarbeid i forhold til regulær drift ved OSL. Vi bygger ikke bare kvadratmeter nye arealer, vi bygger også om kvadratmeter i eksisterende terminal. Vi er inne på alle de gamle tekniske anleggene, de skal utvides og skjøtes sammen med de nye anleggene. Det må gjøres mye kartlegging på forhånd, og noen ganger må eldre, tekniske anlegg oppgraderes før det kan skjøtes sammen med det nye og fungere som ett komplett system. Det å være forutsigbar, og gjøre det man har sagt, ikke starte for tidlig og ikke for sent, og bli ferdige når vi har lovet at vi skal være ferdige, er veldig viktig. Flyplassens kapasitet må opprettholdes. Når vi går inn i et område for å bygge nytt og gammelt sammen, vil det bli noe redusert kapasitet i det området, i den perioden vi er der og bygger. Derfor må vi ofte skaffe ny kapasitet et annet sted, det er mye provisorier og rokader for å klare å opprettholde full kapasitet ved flyplassen. Dessuten er det en utfordrende geometri på prosjektet. Arkitekturen er spennende, men krevende, se bare på takkonstruksjonene i den nye innsjekkingshallen. Store elementer skal løftes på plass i en trang byggegrop med trafikk på alle kanter. I den nye piren, spesielt i pir-roten, er det store spenn og alt skal bygges sammen med en stor frontfasade på eksisterende terminalbygg. Hvordan holder du oversikten? Jeg har et stort team. Vi er for tiden 130 personer som driver med prosjekt- og byggeledelse. Det viktige for meg er å få denne organisasjonen til å fungere godt. Vi må ha tydelige ansvarsområder, vi må gi tydelige styringssignaler til alle som jobber her, slik at alle vet hva de skal gjøre. Dessuten må arbeidet i ledergruppen min fungere godt. Derfor har vi ledermøter hver mandag, vi starter uken sammen, og så går mine ledere videre til sine områder og avholder områdemøter. Der implementeres alle styringssignaler ut i prosjektets forskjellige deler. Så har jeg et prosjektstyre, som jeg rapporterer til. Her er det også viktig med ryddige og rene rapporteringslinjer. Hvordan skiller T2 seg fra andre prosjekter du har vært med på? Først og fremst ved at det er stor drift i byggeområdet, og at det skal opprettholdes full regulær drift ved flyplassen i hele byggeperioden. Jeg har vært med på like store byggeprosjekter før, og prosjekter med like stor kompleksitet rent teknisk, men den tredje dimensjonen med stor drift oppi byggeprosjektet, gjør T2 spesielt og ekstra krevende i forhold til planlegging og koordinering. Har det dukket opp uforutsette utfordringer underveis? Det dukker alltid opp noe du ikke har sett for deg på forhånd. Større og mindre ting, det gjør det i alle prosjekter, så det er for så vidt normalt. Det har vært et par ting her også. Det ene var at grunnvannsspeilet i området for sentralbygg vest lå høyere enn det vi hadde informasjon om på forhånd. Det ble en stor jobb å få kontroll på byggegropen, vi måtte etablere brønner, spuntgroper og store pumpe- og vannhåndteringssystemer. Det gjorde at vi måtte legge om en del av produksjonen og ta ting i en annen rekkefølge. I den nordre delen av området, der vi har bygget nye takse baner, støtte vi på mye forurensing i grunnen. Rapportene vi hadde på forhånd viste at området skulle være rent, men vi påtraff store forurensinger. Forurenset grunn må håndteres på en annen og mer tidkrevende måte, så her måtte vi gjøre alt vi kunne for å begrense ekstra bruk av tid og ressurser. Forurensingen var tidligere tiders synder, fra flyplassdrift og militær virksomhet helt tilbake til krigens dager. Ellers har trafikken ved flyplassen vokst betydelig mer enn det som lå inne i prognosene, og tiltakene vi har iverksatt i denne forbindelsen har blitt større og mer omfattende enn vi trodde da vi startet opp prosjektet.

8 VÅRE TJENESTER Byggeledelse Sannsynligvis verdens mest moderne gjenbruksstasjon VÅRE PROSJEKTER: SMESTAD GJENBRUKSSTASJON Byggeledelse er et eget fagfelt som ÅF Advansia tilbyr både som en selvstendig tjeneste og som en integrert del av prosjektledelsen. Mens prosjektlederen har det totale ansvaret fra A til Å, har våre byggeledere spesialistkunnskaper på å lede byggeprosessen. Ryddig og systematisk oppfølging, med tung fagspesifikk kompetanse, sikrer høy kvalitet. Vi mener gode samarbeidsegenskaper hos byggeleder gir produktive byggeprosesser, som igjen skaper merverdi for kunden. Vår interne byggelederskole sørger for at alle våre byggeledere har god kunnskap om å ivareta SHA og miljø i prosjektene. I tillegg har vi spesialistressurser innen SHA, miljøoppfølging og BREEAM, som samlet sikrer lave H-verdier og miljøvennlige byggeprosesser. Vi ivaretar byggherrens forpliktelser på byggeplass; kvalitetssikrer, fører kontroll og tilsyn med arbeider, kontrakter og administrerer byggearbeidenes gjennomføring frem til ferdigstillelse og overlevering. Våre ytelser er tilpasset alle entreprisemodeller med styring, kontroll og kontraktsadministrasjon. Vi har velprøvde systemer for kontraktsadministrasjon og økonomi-og fremdriftsstyring. I utøvelsen av bygge ledelse ivaretar vi alle fagområder (bygg, VVS, IKT og elektro), som utføres i henhold til systematiserte (fag- og entreprisedelte) kvalitetssikrings rutiner. Vi har svært gode erfaringer med å jobbe i team, fortrinnsvis sammen satt team av egne medarbeidere, men også integrert i team sammen satt fra kunde og andre fagmiljøer. Byggeledere ivaretar den daglige oppfølgingen av byggeoppgavene/ entreprisene i form av: Økonomistyring basert på prosjektnedbrytning (PNS), etablering av beskrevne og kvantifiserte budsjettposter, kvalifisert kalkulasjon og usikkerhetsvurdering, endringshåndtering, prosjektregnskap og rapportering, fakturabehandling, prosjektadministrative rutiner (samarbeid/kommunikasjon), møtestruktur, referater og rapportering, utførelseskontroll, kvalitetssikring, fremdrift, endring, varsel og krav, SHA/ytre miljø, teknisk byggeledelse (tverrfaglig, bygg, IKT, VVS, elektro), ferdigstillelse, prøvedrift og overtagelse. For reklamasjonsfasen kan vi organ isere et system for behandling av reklamasjoner for brukere, og oppfølging av byggherres rettigheter til utbedring fra entreprenørene. Vi innhenter og gjennomgår FDV-dokumentasjon gjennom hele entreprisens forløp og fremlegger et så ferdig grunn lag som mulig og på foreskrevet måte i god tid før overtakelse. Vi besitter gode systemer og verktøy for dette arbeidet. Morten B. Lippart Faggruppeleder byggeledelse Tlf: Hans Hagby Direktør salg og marked, offentlig sektor Tlf: Alexander Rutle Prosjektdirektør Tlf: Endelig skal Oslo vest få sin egen gjenbruksstasjon. På Smestad har ÅF Advansia prosjektledelse og byggeledelse på det som ligger an til å bli Norges, og trolig også verdens, flotteste og mest moderne gjenbruksstasjon. Når vi besøker prosjektleder Frode Steinsvik på Smestad er ferdigstillelse av bygget et halvt år unna, nærmere bestemt 8. september Offisiell åpning antas å bli i løpet av oktober. Smestad gjenbruksstasjon er på de fleste måter en tradisjonell gjenbruksstasjon, med samme funksjoner som man finner for eksempel på Grønmo og Haraldrud, men i og med at den ligger mer urbant til, stilles det litt andre krav til utformingen. Smestad gjenbruksstasjon bygges med tak og vegger, siden den ligger tett på villabebyggelsen i området og det stilles strenge krav til støyskjerming, forteller Steinsvik. Det er også stilt strenge arkitektoniske krav til bygget, som ligger tett på Ring 3 og er synlig for mange. Derfor blir Smestad gjenbruksstasjon et stilig bygg, den flotteste gjenbruksstasjonen i Norge helt klart, kanskje i Europa og verden for øvrig også. Det er gjennomgående høy kvalitet på alt av materialer. Gjenbruksstasjonen får en kapasitet på rundt besøkende i året, og skal betjene privathusholdninger, først og fremst fra Oslo vest. Det blir ikke kapasitet til å ta imot avfall fra næringsdrivende. Tomten vi bygger på er relativt liten, 12,5 mål, og det er bare 35 kvadratmeter som vil stå ubebygget når prosjektet er ferdig. Gjenbruk blir en opplevelse Bygget er spesielt, i forhold til den funksjonen det skal ha. Som oftest er en gjenbruksstasjon bare en åpen plass med containere du kaster ting i, mens her får vi et flott bygg som vil gi brukerne en helt annen opplevelse. Det er gøy å være med på et slikt prosjekt, sier Steinsvik. Ellers er fremdriften på bygget veldig bra. Vi hadde forsinkelser innledningsvis, med porøst fjell som måtte sikres, i fjellveggen langs baksiden av gjenbruksstasjonen, men etter at vi kom i gang med byggingen har ting gått veldig greit og vi er helt på skjema. Hageavfall komprimeres Smestad gjenbruksstasjon er et tradisjonelt anlegg, forteller Steinsvik, vi har ivaretatt de miljøkravene som gjelder. Men mottaket for hageavfall vil nok se litt annerledes ut enn det folk er vant til. Det er ikke plass til store hauger med hageavfall her, så vi installerer to komprimatorer som skal ta unna hageavfall. Folk plasserer hageavfallet sitt i en sjakt, der blir det skjøvet unna og komprimert. Oppleves det spesielt meningsfullt å bygge en gjenbruksstasjon? Ja, jeg synes det er ekstra hyggelig å jobbe med denne typen prosjekter. Her har vi et bygg som blir miljøvennlig, utrolig fint og veldig synlig i tillegg. Det er gøy å være med på, avslutter Steinsvik. Siden gjenbruksstasjonen har tak og vegger, er det installert store luftesjakter med støydemping for å ta unna eksos.

9 VÅRE TJENESTER Ledelse idriftsettelse Et sykehus for Østfold og for fremtiden VÅRE PROSJEKTER: PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Idriftsettelse er fasen der ferdig bygg / prosjekt skal settes i normal drift. Under idriftsettelsen utføres alle nødvendige tester og prosjektets brukere får opplæring i byggets funksjoner og systemer. Ved å planlegge idriftsettelsen fra starten i prosjektene minimeres risikoen for forsinkelser og mangler som fører til økte driftskostnader og avvik i funksjonalitet og innemiljø. ÅF Advansia har lang erfaring i å planlegge og lede tester som skal gjennomføres i idriftsettelsesfasen. Testledelsen har kompetanse i å lage planer og gjennomføre tester, samt å kontrollere entreprenørenes planer og prosedyrer. På denne måten får man avdekket feil i funksjonalitet så tidlig som mulig, og man slipper å finne feil i driftsfasen. Opplæringsplaner skal koordineres med idriftsettelsesplaner. Vi har god erfaring med å benytte idriftsettelsesperioden til å involvere byggherrens driftsorganisasjon. Denne involveringen gir en veldig god opplæring av de som skal drifte bygget senere. FDV-dokumentasjon skal leveres så tidlig som mulig for å unngå skippertak på slutten av prosjektene. Vi har systemer for å planlegge FDV-leveranser fra entreprenørene og rådgivere, samt oppfølgingssystemer for å kontrollere at planer holdes. Dette koordineres med idriftsettelsesplanene, slik at underlaget for å kontrollere testene og for å gjennomføre opplæringen er på plass. Riktig funksjonalitet gir fornøyde brukere fra første dag. Godt opplært driftspersonell god og riktig drift. Velorganisert innflytting sikrer raske og gode effekter av nybygg. Samtidig vil vi i løpet av idriftsettelse sikre at bærekraftmål er nådd og at disse gir ønsket effekt. Tor I. Hoel Faggruppeleder idriftsettelse Tlf: Jon Hølland Kontaktperson IKT Tlf: Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon, Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) med ansvar for å planlegge, prosjektere og gjennomføre utbyggingen av et nytt sykehus for østfoldinger. ÅF Advansia bidrar med ressurser innen prosjektstøtte og IKT i prosjektet. Snart står topp moderne kvadratmeter sykehus klare til bruk. Det nye sykehuset på Kalnes vil gi hele fylket komplette helse tjenester, med diagnostikk, behandling og rehabilitering under ett tak. Prosjektet er inne i avsluttende fase, med testing, idriftsetting og opplæring i teknisk utstyr. De første brukerne flytter inn i mai 2015, før sykehuset er i full drift i november Prosjektet har strukket seg over en periode på fem år og inkluderer en rekke tekniske installasjoner og implementering av avansert spesialutstyr. Hovedinngangen under oppføring, mars 2015 Sykehuset Østfold får siktlinjer på over 400 meter innendørs. Bygget Det nye sykehuset i Østfold er et bygg med mange spesialfunksjoner, forteller ÅF Advansias Øyvind Ludvigsen, sjef for prosjektstøtte. I motsetning til et kontorbygg, der det gjerne er mye repeterende arealer, typisk kontorplasser over hele etasjer, er sykehuset et stort bygg med en rekke spesialrom. Sykehuset rommer radiologi, akuttmottak, operasjonssaler, sengeområder, isolater der det gjelder helt spesielle krav til luftisolering, og det bygges et stort laboratorium med mange transportbånd der blodprøver og materiale fra hele Østfold skal analyseres. Det er en egen steril-sentral, der alt utstyr som brukes om igjen steriliseres, et spesialrom med meget strenge krav til sterilitet. Det skal også foregå legemiddelproduksjon ved sykehuset, blant annet av cytostatika (cellegift til kreftbehandling), det krever egnede arealer. I tillegg er det mye logistikk og transport internt i hele bygget, som krever omfattende tilrettelegging. En ting som er spesielt for det nye Østfoldsykehuset er at psykiatri og somatikk skal inn under samme tak. Tradisjonelt har psykiatrien i Norge holdt til i egne bygg, og Østfoldsykehuset er det første hvor somatikk og psykiatri integreres. ÅF Advansia stiller med et meget rutinert team på Østfoldsykehuset. Mange har vært med helt siden den første utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, og videre gjennom store prosjekter som Ahus, Telenor-bygget på Fornebu og St. Olavs Hospital. Kostnadsrammen er rundt 6 milliarder, ytterligere 750 MNOK hvis vi tar med IKT. ÅF Advansia bidrar med ressurser innen prosjektstøtte og IKT. Under prosjektstøtte ligger fremdriftsplanlegging, kostnadsstyring, dokumentstyring, SHA, kvalitetssikring og idriftsettelse. Prosjektledelsen Det viktigste når det kommer til arbeidsmetoder, er å ha en flat struktur. Alle får si det de vil, og alle skal bli hørt. Slik får vi all informasjon på bordet. Bare da fungerer det, sier Ludvigsen. Prosjektledelse kan mange. Man kan ta et kurs på BI og bli prosjektleder. Men tenk deg at du skal gå til Nordpolen. Du har aldri vært der før. Hvem spør du om råd? Du spør en som har vært der før. Du spør en som har gått løypa, som vet hvordan du skal proviantere og som vet hva slags utfordringer du kan møte underveis, avslutter Ludvigsen. Fra laboratoriet

10 19 VÅRE PROSJEKTER: KULTURBYGGENE I BJØRVIKA Nye Deichmanske Hovedbibliotek og Nytt Munchmuseum, Lambda I Bjørvika midt i Oslo sentrum har det vært hektisk byggeaktivitet i flere år. Bydelen blir en viktig del av Oslos nye ansikt sett fra sjøen, med Operaen, Barcode-byggene og flere andre markante bygninger på plass allerede. ÅF Advansia er involvert i oppføringen av to nye signalbygg i Bjørvika, Nye Deichmanske Hovedbibliotek og Nytt Munchmuseum, Lambda. Fra byggegropen til nye Deichmanske hovedbibliotek, april 2015 De to nye signalbyggene vil antagelig bidra til å sette like stort preg på området som Operaen gjør i dag. Oslo kommune ved etaten for Kultur og Idrettsbygg (KID) er byggherre. Hensikten ved å kjøre disse to prosjektene samtidig er blant annet å få synergier på gjennomføringen av to store prosjekter, en mer rasjonell og effektiv utbygging. Nye Deichmanske Hovedbibliotek vil få en størrelse på ca m2. Prosjektkostnad beregnes til millioner kroner. Nytt Munchmuseum, Lambda, vil få en størrelse på ca m2 fordelt på syv etasjer. Prosjektkostnad beregnes til millioner kroner. ÅF Advansia har prosjektledelsen for begge bygg. Hva er spesielt for Kulturbyggene i Bjørvika? Plasseringen. Her er det trange byggetomter. For å ta Deichmanske først, en svært trang byggetomt med gater og mye trafikk på alle kanter. Området mellom Oslo Sentralstasjon og Operaen er et av byens mest trafikkerte, både av biler og ikke minst syklister og gående. Dette gir ekstra utfordringer for logistikk, for hvordan vi skal få transportert inn materialer. Mye må kjøres inn og losses nattestid. I tillegg følger det en del miljømessige restriksjoner vi må rette oss etter. Den høye grunnvannstanden har vært en utfordring for prosjektet. Det er spuntet for hele tomten og det har vært mye ekstra arbeid med å få denne tett. Vi har sjøen som står rett inn, bare Operagaten er mellom sjøen og Deichmanske-tomten. Vi må pumpe vann ut av tomten til vi er ferdige med grunnarbeidene. På andre siden av Operaen skal Nytt Munchmuseum plasseres. Museet blir liggende ytterst på den eksisterende Paulsenkaia som stikker ut i havnebassenget. Dette gir utfordringer for logistikken. Her har vi sjø på tre kanter. I tillegg kommer de trafikale forholdene. Hvilke metoder og verktøy bruker dere for å holde oversikt over alt som skal foregå? Vi bruker standardiserte verktøy og prosedyrer, som er en del av ÅF Advansias kvalitetssystem. Det er disse metodene som gir en fordel, slik vi ser det, for en rasjonell og effektiv gjennomføring av prosjektet. Forøvrig er det viktig at vi har er en flat struktur, med korte kommunikasjonsveier. Vi er opptatt av at vi jobber som ett team, alle som er involvert i Deichmanske og Munch. Når vi holder på med to forskjellige bygg og det er mange mennesker involvert, er synergier viktig. Vi må kommunisere godt og dra erfaringer fra det ene prosjektet over i det andre. Vi kjører felles samlinger med jevne mellomrom, også med nøkkelpersoner fra T2-prosjektet på Oslo Lufthavn, der vi går gjennom spesielle temaer. Er det spesielt å lede et prosjekt som så mange mener så mye om i media? Et godt samarbeid med media er viktig. Det er Oslo kommunes skattepenger som brukes, som selvfølgelig kommunens folk, politikere og mange andre er veldig opptatt av. Vi har allerede opplevd mye fokus fra media, og vet at det vil komme mer i fremtiden. Det er KIDs kommunikasjonsansvarlige som er førstekontakt til media. Illustrasjon av Lambda: Herreros Arquitectos Hva har vært det mest krevende hittil i prosjektet? Det mest krevende hittil har vært grunnarbeidene for Deichmanske, med høy grunnvannstand og utett spunt. Vi har hatt større vannmengder enn forutsatt inn i byggegropen, som ligger delvis utenfor gammel kaifront. Kaifronten har flyttet seg utover med årene, og i det nordøstre hjørnet av byggegropen kan vi også se rester av gammel kai, med trepæler og bolverk. Vi har i tillegg støtt på en del tunge bygningsrester som har medført lekkasjer i spunt. Munch-mockup en. Her testes fasadematerialene til det nye museet

11 VÅRE TJENESTER 20 IKT prosjektledelse ÅF AdvansIT er et eget IKT selskap, med tette bånd til ÅF Advansia. Både AdvansIT og Advansia er tungt inne i Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, som ferdigstilles i disse dager, et bygg på kvadratmeter og samtidig et enormt IKTprosjekt. ÅF AdvansIT er spesialister på IKT-prosjekt ledelse innen helse og samferdsel. Jon Hølland Daglig leder ÅF AdvansIT Tlf: Jon Hølland leder ÅF AdvansIT og forteller at AdvansIT er en IT-fokusert utgave av ÅF Advansia. Kjerneområdet er å styre og lede store, innovative og komplekse IKT-prosjekter, gjerne innenfor helse og samferdsel. Primært leverer vi våre tjenester gjennom de store prosjektene til ÅF Advansia, men målet er at å ha en jevnere fordeling med direkte leveranser i markedet. Typisk leveranser er IKT målbilder og design av løsninger og tjenester, anskaffelser, og hjelpe kunder å gjøre et strategisk veivalg i forhold til IKT-plattform og -systemer. Er det riktig å si at IKT på store helseprosjekter er blitt det største satsningsområdet? Ja. Historisk sett ser vi at størstedelen av omsetningen til AdvansIT er knyttet til helseprosjekter. Dette er en konsekvens av at vi begynte å hjelpe Helsebygg Midt-Norge da de skulle bygge St. Olavs Hospital i Trondheim rundt år Her bisto vi med bl.a. entreprisestrategier og konsepter for Sykehuset Østfold er blitt det mest avanserte og moderne sykehuset i Norge innen IKT. prosjektgjennomføring. Videre fikk ÅF Advansia oppdraget med å bygge Ahus. Her hadde vi ansvaret for stor del av IKT- leveransene i tett samarbeid med IKT-avdelingen på Ahus. Totalt jobbet vi med Ahus i fem-seks år. Basert på disse prosjektene har vi utviklet vi en bred helsekompetanse, og vi kom i naturlig posisjon til å utføre samme opp drag for Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. I tillegg er det enkelte personer i ÅF AdvansIT som også har annen erfaring fra helse sektoren, blant annet fra Helsedirektoratet og Helse Nord. Fortell om IKT-jobben ved Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. Det nye Østfoldsykehuset har vært, og er fortsatt, et stort og viktig oppdrag for oss. Vi har hatt over 20 personer i IKT-prosjektet. IKT-prosjektet har ansvaret for å sikre alle leveranser av nye IKT-løsninger til Sykehuset Østfold og til nytt sykehus på Kalnes. De totale rammene for IKT-prosjektet er godt over 1 milliard fordelt på over 20 offent lige anskaffelsespakker. ÅF har hatt sentrale roller innen leveranseområdene kliniske systemer, administrative systemer, IKT og teknisk infrastruktur, arkitektur og omfang, prosjektkontor, planlegging, integrasjonsstyring og integrerte system tester. Hvilke andre typer prosjekter har AdvansIT jobbet med den siste tiden, i tillegg til helseprosjektene? Vi er inne i det store T2-prosjektet, utbyggingen av Gardermoen med nytt sentralbygg, jernbanestasjon og ny pir. Dessuten har vi et prosjekt for Avinor som heter Forenklet Transfer. Det handler om at reisende fra utlandet som kommer til Gardermoen og skal videre med innenlandsfly, skal slippe å hente ut bagasjen sin bare for å ta den gjennom tollen og så sjekke den inn igjen på innenlandsflyet. Ordningen heter One Stop Security og vil gjøre hverdagen enklere for mange reisende, og ganske sikkert gi noen positive ringvirkninger for Avinor. Dette er et stort prøve prosjekt som pågår nå for tiden, med flere spennende og innovative IKT leveranser. Finnes det noen fellesnevner for hva som er viktig når man går inn i en bedrift eller et prosjekt og skal stå for IKT-delen? Det viktige er å forstå kundens IKT-strategi. Hvordan ønsker kunden å bruke IKT som et verktøy til å gjøre firmaet mer effektivt og innovativt? Så er det viktig å forstå de faktiske arbeidsprosessene. Hvordan jobber kunden i dag, og hvordan ønsker de å jobbe i morgen? Det er de viktige spørsmålene vi stiller. Da får vi forståelsen for hvordan IKT kan støtte oppunder kundens behov, hvilke krav som må stilles til systemet, nå og i fremtiden. Å bare si at vi skal kjøpe produkt A eller B, til best mulig pris, er ikke noe hjelp for kunden. Vi må forstå hvordan kunden jobber i dag og hvordan IKT kan understøtte arbeidsprosessene i fremtiden. Operasjonssentralen for bagasjehåndteringssystemet ved OSL. Foto: Oslo Lufthavn AS. Sentralbygg vest under oppføring, OSL T2 april Mye IKT skal på plass her. Hvor ser du ÅF AdvansIT om to-tre år? Vi er flere ansatte, vi har et godt team av samarbeidspartnere med mange dyktige konsulenter i vår pool, og vi jobber fortsatt tungt innen helse og samferdsel.

12 VÅRE TJENESTER BREEAM Prosjektstyring, bærekraft og kvalitetssikring Miljøsertifisering med merverdi ÅF Advansias prosjektledelse og byggeledelse forsterkes av tunge fagmiljøer som sikrer høy kvalitet og lav risiko i prosjektene fra start til ferdigstillelse. Fagmiljøene er organisert i faggrupper som behandler faglige problemstillinger på tvers av prosjekter, og videreutvikler vår kompetanse og vårt kvalitetssystem. Vi tar et tungt ansvar for framdriftsplanlegging, koordinering, oppfølging og kontroll i prosjektene hvor dette er en del av vår ytelse. I våre største pågående prosjekter er det etablert team bestående av flere planleggere for å dekke helheten på et detaljert nok nivå, mens vi i mindre prosjekter har plankompetanse inne som enkelt stillinger eller i delte stillinger. Vi har god kjennskap til de fleste planleggingssystemer, inkl. Safran og MS project. Fremdriftsplanlegging er organisert i et eget fagmiljø ledet av Christopher Klepsland. Vi har etablert en egen faggruppe med siv.øk.er som arbeider med økonomistyring og controlling i prosjekter. Vi har systemer og kompetanse for å styre og koordinere mange parallelle entreprisepakker. På OSL koordinerer vi 150 entrepriser til samlet verdi 14 Mrd NOK. Faggruppen ledes av Svein Hjorth. ÅF Advansia leverer komplette dokumentsenterfunksjoner bestående av en leder og et tilpasset antall dokumentcontrollere som har ansvar for struktur, format, arkivering og distribusjon av prosjektdokumenter. Vi har i dag satt opp dokumentsenter funksjoner i våre tre største prosjekter, og har i tillegg enkeltstående dokumentcontrollere på deltid inn mot mindre oppdrag. Faggruppen ledes av Truls Are Bakken. ÅF Advansia har som mål at alle prosjekter vi er en del av skal resultere i klare bærekrafteffekter. I tidligfaser handler dette om å velge målsettinger med relevante oppfølgingsprogrammer, som krav til BREEAM-sertifisering, gjenbruksgrad av materialer og H-verdi mål. I operativ gjennomføring handler det om oppfølging av valgte miljø- og SHA-mål i entreprisekontrakter og i grensesnittet mellom ansvarslinjer. Vi har høy kompetanse på SHA, deriblant forebyggende arbeid mot sosial dumping, et økende problem i bransjen. Vi leverer tjenester både på stra tegisk og operativt nivå inn i prosjektene vi er engasjert i. I våre større prosjekter er det etablert egne team med spesialister på SHA, sikkerhet og ytre miljø. Vi er vant til å jobbe med ambisiøse SHA-målsettinger, blant annet H-verdier under 2, et mål som nås kun med høy kompetanse og tett oppfølgning av byggherren. Sykehuset Østfold, som er i avsluttende fase, har i skrivende stund en H- verdi på 1,81. Faggruppen ledes av Runar Bache. Vi utvikler miljøkompetanse i et eget fagmiljø ledet av Tor Ivar Hansen. Faggruppen kan engasjeres tidlig i prosjekter for å bistå i arbeidet med bærekraft strategi og miljøoppfølgingsprogrammer. Vi besitter BREEAM-kompetanse opp til revisornivå, som benyttes for å kvalitetssikre og sertifisere prosjekter. Vi har også spesialist kompetanse innen plante biologi, forurensning til luft og vann, materialvalg, CO2-analyser og livsløpsanalyser. For å sikre jevnt høy kompetanse i alle våre prosjekter har vi etablert en faggruppe for kvalitet. Faggruppen tilbyr ressurser for å sikre høy kvalitet i prosesser og rutiner i komplekse prosjekter. Faggruppen arbeider også med intern kvalitetssikring av alle våre prosjekter. Mette Hallerud leder fag området Kvalitet. Sammen med DNV GL arbeider ÅF Advansia også med kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter på vegne av Finansdepartementet. Christopher Klepsland Faggruppeleder fremdriftsplanlegging Svein Hjorth Faggruppeleder kostnadsstyring Truls Are Bakken Faggruppeleder dokumentsenter Runar Bache Faggruppeleder SHA Tor Ivar Hansen Faggruppeleder bærekraft Stadig flere byggherrer, både private og offentlige, ønsker en miljø sertifisering av sine nybygg. I Norge har BREEAM etablert seg som gjeldende praksis for miljøsertifisering, et styringssystem som sørger for god miljø kvalitet i byggeprosjektene og en ikke ubetydelig markedsføringsverdi for byggenes eiere. Nina Løvstad er autorisert BREEAM-revisor og gir oss detaljene. BREEAM er et verktøy for miljøsertifisering. BREEAM ble opprinnelig utviklet i Storbritannia rundt 1990 og har eksistert der i mange år. BREEAM i Storbritannia har ulike programmer for ulike typer bygg, mens i Norge er BREEAM relativt ferskt. Foreløpig har vi BREEAM-sertifisering for tre typer nybygg: undervisning, kjøpesenter og industri. Foreløpig har vi ikke noe eget BREEAM-program for boliger, men det finnes et program som heter BREEAM Bespoke, hvor det skreddersys et sett kriterier til all typer bygg. BREEAM Bespoke er en litt mer krevende prosess enn programmene som har et ferdig rammeverk. I disse dager er BREEAM i ferd med å utvikle flere programmer for Norge, blant annet for eksisterende bygg og for sertifisering av hele bydeler. BREEAM er i stor utvikling, og norsk byggebransje er enige om at det er BREEAM man satser på. I Norge har vi siden 2011 brukt BREEAM-NOR, som er tilpasset norske forhold og forskriftskrav. Hvorfor er BREEAM viktig? BREEAM er et godt styringssystem for å oppnå god miljøkvalitet i byggeprosjekter. I mine øyne er BREEAM det best verktøyet vi har. Feil og mangler i den første versjonen av BREEAM blir utbedret i versjon 2. Hva har en byggherre å tjene på en BREEAM-sertifisering? For en byggherre er det ryddig og enkelt å forholde seg til ett sertifiseringsverktøy, i stedet for en lang rekke enkeltstående miljøkrav og forskjellige merkeordninger. Når en byggherre velger BREEAM-sertifisering kan de være trygge på at alle miljøkrav ivaretas. For oss i ÅF Advansia, som leder prosjektene, kan BREEAM også fungere som riset bak speilet. Med BREEAM er det lettere å etterspørre dokumentasjon og få oppmerksomhet rundt miljøkravene. Det ligger også god markedsføringsverdi i BREEAM-sertifiseringen. Det er nok derfor BREEAM har blitt så populært. Mange leietakere etterspør miljøsertifisering, mange vil naturligvis heller være i et miljøsertifisert bygg enn et som ikke er det. Er BREEAM kostbart for byggherren? Nei, det mener jeg det ikke er, men enkelte strides om dette. Byggherre får en begrenset kostnad som ellers ikke hadde vært der, for utlegg til BREEAM-revisor og registrering av prosjektet, men dette betaler seg tilbake for de aller fleste, som får mer attraktive bygg. Spesielt dersom man bestemmer seg tidlig for å BREEAM-sertifisere, kan byggingen utføres uten ekstra kostnader. På Gardermoen, OSL T2-utbyggingen, ble beslutningen om å BREEAMsertifisere prosjektet tatt ganske sent, på et tidspunkt da 70 prosent allerede var prosjektert, men der klarte man å BREEAM-sertifisere uten ekstra tiltak. Jobben som allerede var gjort, var med andre ord så god at sertifiseringen kunne skje uten andre kostnader enn administrasjonsgebyr for revisor og registrering. Hvis man har et godt styrt og rasjonelt prosjekt, vil man kunne få BREEAM-sertifisering tilnærmet uten ekstra kostnad. Markedsførings verdien, spesielt da for private utbyggere, er stor og vil trolig bare bli større. Mange leietakere, spesielt de store firmaene, er opptatt av å ha miljøsertifiserte lokaler. Hvilken type bygg kan være aktuelle for BREEAM-sertifisering? Alle typer bygg er i prinsippet aktuelle. For enkelte typer bygg, for eksempel kontorbygg, finnes det standard oppsett som gjør BREEAM-sertifiseringen enkel siden alle krav er definert på forhånd. For andre bygg, for eksempel en flyplass, finnes det ingen forhåndsdefinerte krav, og BREEAM-sertifiseringen blir da av typen BREEAM Bespoke. I dag BREEAM-sertifiseres over halvparten av alle nybygg i Oslo, og frem til nå har de private byggherrene vært mer aktive enn de offentlige. BREEAM Communities vil kunne sertifisere hele bydeler, og arbeidet med en norsk versjon av dette er i full gang. Norwegian Green Building Council registrerer alle BREEAM-sertifiserte bygg på ngbc.no Nina Løvstad, autorisert BREEAM-revisor

13 Illustrasjon: Nordic Office of Architecture PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Erfaring og kunnskap er avgjørende Å bygge et nytt sykehus som skal betjene hele Østfold fylke er en stor og kompleks oppgave. Prosjekt direktør Dag Bøhler fra Helse Sør-Øst har det overordnede ansvaret, og med seg på laget har han erfarne og kunnskapsrike medarbeidere, inklusiv ressurser fra ÅF Advansia på prosjektstøtte og IKT. Det nye sykehuset på Kalnes skal sikre befolkningen fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjenesten. Sykehuset består av en ny bygning på m2 og vil være i full operativ drift i november Dog flyttet de første brukerne, blant annet psykiatrisk avdeling, inn allerede i mai Kostnadsrammen ligger rundt 6 milliarder kroner. I tillegg styrer prosjektet IKT-investeringer på om lag 750 MNOK. Hvorfor valgte Prosjekt Nytt Østfoldsykehus å samarbeide med ÅF Advansia? Vi gjennomførte en konkurranse for å supplere prosjektorganisasjonen med prosjekt- og byggeledere. I denne kom ÅF Advansia best ut på områdene Prosjektstøtte og IKT. Helse Sør-Øst kjenner ÅF Advansia fra før, spesielt fra utbyggingen av nye Ahus. Av den grunn vet vi også at det finnes mange dyktige personer hos ÅF Advansia, og at det er mye bra og riktig ved måten de tenker på. Dag Bøhler, prosjektdirektør, Helse Sør-Øst Hvilke egenskaper ser du etter i prosjektstøtten? Hos en prosjektsjef er lederegenskaper viktig, sammen med kunnskap om styring av store prosjekter. Innenfor dette prosjektområdet har vi også lagt internt dokumentsenter, økonomi og framdrift, og SHA. For alle funksjoner gjelder det at god og dokumentert erfaring er viktig, og ikke minst en god forståelse for prosjektstyring i alle ledd. Hvordan har samarbeidet med ÅF Advansia fungert? Jeg vil si det slik at samarbeidet med alle involverte i prosjektet har fungert veldig bra. Det er slik at når man kommer inn i dette prosjektet er det helt underordnet hvilket firma man kommer fra. Jeg forholder meg til hver og en som enkeltperson, som utøver av en funksjon og som en del av det teamet som skal bygge nytt sykehus i Østfold. Vi som jobber her er ett team og vi jobber sammen, mot et felles mål. Jeg har et veldig godt forhold til alle de som jobber her. Det er det viktigste, det er slik jeg vil ha det. OSL T2 Bare noen få kan håndtere de aller største prosjektene Da Oslo Lufthavn Gardermoen skulle utvides til å kunne håndtere 28 millioner reisende i året og 85 flybevegelser i timen, ble ÅF Advansia bedt om å stå for prosjektledelsen. Avinor er eiere av Oslo Lufthavn, og deres prosjekt OSL T2 er byggherre for denne enorme utbyggingen. T2-prosjektets byggetrinn 1 varer fra 2009 til Det omfatter et areal på kvadratmeter bygningsmasse, omfattende endringer i vei, togstasjon, taksebaner og oppstillingsplasser for fly. Den totale kostnadsrammen er på 14 milliarder kroner. Prosjektdirektør hos Avinor, Thorgeir Landevaag, forteller hvorfor ÅF Advansia har fått en viktig rolle i T2-prosjektet: Hos ÅF Advansia er det folk som var med på den første utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, og folk med storprosjektkompetanse fra utbyggingen av Telenorbygget og Ahus. Det er ikke mange i Norge i dag som har denne kombinasjonen av innsikt, med både utbygging av flyplass og storprosjektkompetanse fra andre hold. Var det stor konkurranse om oppdraget for prosjektledelse? Det var en tre fire andre kandidater, hvorav to kunne vært aktuelle, men ikke på samme nivå som ÅF Advansia. Avinor har andre prosjekter gående andre steder i landet der vi bruker forskjellige ressurser, men da vi startet T2-prosjektet var det ingen som var på samme nivå som ÅF Advansia. Så det er konkurranse, men det er ikke mange som kan håndtere de aller største prosjektene. Hvilke egenskaper ser du etter i prosjektledelsen? Prosjektledelse er på noen måter en tosidig rolle. Det er en Thorgeir Landevaag, prosjektdirektør, Avinor prosjektorganisasjon som må være sterk på den administrative styringen, det å jobbe opp mot et prosjektstyre, opp mot en kunde og være ryddige og gode på det. På den andre siden må prosjektledelsen være veldig dyktige ute i felten, ute på byggeplassen. Det er der striden står, og det er der ledelsen må være tydelig. Hvordan har samarbeidet fungert hittil? Samarbeidet har fungert godt. Jeg opplever den delen av organisasjonen som jeg forholder meg til, prosjektdirektør Knut Erik Nordby og hans ledere, som veldig åpne og ærlige. Det setter jeg stor pris på. Har ÅF Advansia presentert overraskende løsninger? Jeg vil si at ÅF Advansia har vært innovative i forhold til at de har tatt opp mange ideer som er kommet fram fra mange forskjellige hold. Selv om kanskje ikke alle ideene er klekket ut hos ÅF Advansia, så har ÅF Advansia tatt en viktig rolle og ført ideene fram til oss som kunde. For eksempel BREEAM-sertifiseringen på miljø, og en spesiell kjøleløsning for terminalen der vi oppretter et snølager i form av et stort basseng, dumper snø fra taksebaner og rullebaner i det, og dekker opptil 50 prosent av kjølebehovet til terminalen med smeltevann fra snø. Den snøen som fram til nå bare har vært i veien, blir plutselig en råvare. Dette er to av tingene ÅF Advansia har trukket fram, som er blitt realisert som gode tiltak og løsninger. Foto: Sykehuset Østfold / Esten Borgos

14 BÆREKRAFT Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass 26 Sentralbygg vest under oppføring, april Gjennomtenkte materialvalg vil gi redusert energibruk. Oslo Lufthavn Gardermoen bygges ut til å kunne håndtere 28 millioner reisende i året og 85 flybevegelser i timen på det travleste. Størrelsen på utbyggingsprosjektet er enorm, det samme er ambisjonene for miljø og bærekraft. Oslo Lufthavns miljøprogram slår fast at utbyggingen skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være et miljømessig forbilde. Utbyggingen skal legge til rette for økt bruk av fornybar energi. Et miljømål for prosjektet er en 50 prosent reduksjon av termisk energiforbruk i forhold til eksisterende situasjon. Det er en målsetting at det nye sentralbygg vest og den nye pir nord skal BREEAM-sertifiseres på nivå excellent. ÅF Advansia har prosjektledelsen og byggeledelsen for hele prosjektet, som går under navnet T2. Per Bjørnar Børresen er områdeleder for VVS/Termisk, og forteller mer om bærekraft- og miljøaspektene. T2 er et prosjekt i to trinn. Trinn 1 er vedtatt gjennomført, det er det vi holder på med nå. Trinn 1 vil gi en kapasitet på 28 millioner passasjerer i året og 85 flybevegelser i travel time, altså i de timene på døgnet det er størst kapasitetsbehov. Selve byggingen går ut på å utvide med ny pir og nytt sentralbygg. Vi utvider med rundt kvadratmeter, og bygger om rundt eksisterende kvadratmeter for å få et helhetlig bygg. Da har vi berørt kvadratmeter i alt. Av de kvadratmeterne nybygg, bygger vi kvadratmeter som passivhus, etter passivhusstandarden for yrkesbygg, forteller Børresen. T2-prosjektet innebærer også en utvidelse av jernbanestasjonen. I et fremtidig byggetrinn 2 kan flyplassen bygges ut videre til å håndtere 35 millioner passasjerer i året og 95 flybevegelser i travel time. Utbygging parallelt med regulær drift Offisiell åpning av prosjektet er 27. april Den totale kostnadsrammen for utbyggingen er på rundt 14 milliarder kroner. Dette omfatter også de kostnadene som driftsorganisasjonen har som ulempekostnad for gjennom føringen. Blant annet fjerner vi noen passasjerbroer midlertidig, slik at flere passasjerer må busses i en periode. Selve utbyggingskostnaden for prosjektet er på rundt 11,5 milliarder kroner. Det er 100 prosent vanlig drift ved flyplassen hele tiden. Det har dessuten vært en formidabel trafikkvekst ved flyplassen de siste to-tre årene, mens utbyggingen har pågått. Flyplassens gode renommé skal ivaretas under hele utbyggingen. Dermed må vi holde standarden for sikkerhet, regularitet, punktlighet og trafikkutvikling oppe hele tiden, selv om det foregår en stor utbygging tett på daglig drift. Det gjør T2 til et krevende prosjekt, sier Børresen. Energi Prosjektet har som mål å halvere energibruken til bygningsmessige forhold, sammenlignet med eksisterende bygnings masse. Det skal vi klare, det har skjedd en utvikling på de fleste områder siden midten av 1990-tallet. Blant annet er vi mye flinkere i dag til å benytte oss av varmegjenvinning i ventilasjon, vi har langt bedre virkningsgrad i dagens varmegjenvinnere. Gjennom nye byggemetoder har vi klart å øke isolasjons verdi på glass, vi har økt isolasjons verdier i vegger også, slik at varmetapet fra de nye bygningene blir mindre. Dessuten forsøker vi å få bukt med varmetilskuddet som typisk kommer fra belysning i yrkesbygg og forretningsbygg. Vi har butikker som gjerne vil selge varer og bruker en del energi for å lyssette produktene sine, varme som må fjernes med mekanisk kjøling. Her er det kommet nye og bedre løsninger. Støtte fra Enova til passivhus og snøkjøling Vi har fått støtte fra Enova til to prosjekter. Det ene er for passivhus-delen av terminalen, det andre er et prosjekt som går på at vi skal gjenvinne energi fra snøen som brøytes vekk fra rulle baner og taksebaner. Først skiller vi ren og forurenset snø. Den rene snøen samler vi i en stor grop før vi bruker den til kjøling av bygningsmassen. Vi bygger et anlegg til rundt 30 millioner som vi regner med kan erstatte primærkjøling med 3 GWh i året. Snøen isoleres med treflis på slutten av vintersesongen og vil ligge i en rundt 10 meter høy haug over sommeren. Vi regner med å ha rundt kubikkmeter ren snø i dette termiske snølageret. Kaldt smeltevann pumpes ned til piren og kjøres gjennom en varmeveksler, før det pumpes tilbake til det termiske snølageret der det filtreres inn i snøen og blir kjølt ned igjen. Selve flyttingen av snø og dumpingen i snølageret er en jobb som må gjøres uansett, og som gjøres med flyplassens eksisterende maskinpark. Således bruker vi ikke noe mer energi på denne delen av jobben. Støtten fra Enova er viktig for å forankre de miljøvennlige løsningene. Støtten sikrer at tiltakene blir gjennomført, den henger der som en gulrot, selv om det er en liten gulrot. I en eventuell prioriteringskonflikt vil ikke tiltakene som er støttet av Enova bli prioritert bort. Energigjenvinning fra avløpsvann Like utenfor flyplassen ligger det kommunale renseanlegget. Flyplassen har store basseng for oppsamling av overvann vinterstid, for å hindre at det skal gå ned i grunnen. Vannet tilføres renseanlegget i forhold til hvilken kapasitet renseanlegget har til å ta imot forurenset overvann. I forbindelse med utbyggingen er det bygget tre nye basseng, for vi har fått en betydelig økning i baneareal som må brøytes. Fra fordrøyingsbassengene går det rør til renseanlegget, og fra renseanlegget går det rør med renset vann videre ut i elven i nærheten. Det var da vi fikk ideen, siden disse rørene ligger så nær oss, om at vi må klare å utnytte noe av den energien som måtte ligge i rensevannet. Vannet holder temperaturer fra rundt 8 til 17 grader. Nå har vi bygget et varmegjenvinningsanlegg med en kraftig pumpe, slik at vi kan gjøre utveksling med den energien som uansett renner forbi oss. Vi kan hente varme eller dumpe ut varme, alt etter årstid og behov. De gode, bærekraftige ideene I et så stort prosjekt som dette er det mange forskjellige fagmiljøer involvert. Nesten alle de store rådgivermiljøene i Norge er involvert i T2. Det er alltid noen som vet om noe, noen som har hørt noe, og de gode ideene kommer på bordet fra Bærekraft og miljø ved OSL T2, i hovedtrekk Energibruk: Reduseres med 50 prosent i forhold til dagens bygg. Lavenergi: Den nye terminal bygges etter passivhusstandard. Materialbruk: Sertifiserte materialer, og bærekraftige materialer. Ivaretakelse av miljø: Hindre utslipp til grunnvann, begrense klimagassutslipp. Bærekraft på den sosiale delen: Gode lønns- og arbeidsforhold. BREEAM-sertifisering: Excellent (målsetting) mange forskjellige hold. Da prosjektet startet opp bestemte vi oss for å flytte teamene fra arkitekten og de forskjellige rådgivermiljøene sammen med oss, slik at vi kan snakke sammen og utveksle ideer. Kommunikasjonslinjene må være korte, det er helt sentralt for å få gjennomført gode, bærekraftige løsninger. Ambisjonene og miljømålene skal være høye, og alle skal være åpne for forslag. Her blir det termisk snølager Store prosjekter gir muligheter I og med at T2-prosjektet er så stort, er det mange involvert, det er mange som får prøvd seg her oppe, det er gode muligheter til å prøve nye løsninger. Vi øker kunnskapen om dagens byggemåter. Det å bygge passivhus er det mange som kommer borti for første gang her på T2. Dette fokuset vil gjøre at mange er bedre forberedt neste gang de skal ut i et prosjekt. Vi kan ta med oss ideene vi gjennomfører her inn i nye prosjekter. Vi er mange fra ÅF Advansia, vi øker kunnskapen i vår egen organisasjon. Det er slik ÅF Advansia ønsker å jobbe. Vi vil inn i de store prosjektene og sette sammen prosjektteam med kunde og andre fagmiljøer. Det gir oss utvikling og økt kunnskap, og det setter oss i stand til å gjennomføre gode ideer. En del av anlegget som gjenvinner energi fra avløpsvann.

15 MEDARBEIDERE 28 Nicolai Greaker Planlegger, oppfølging av flere IKT-leveranser ved Nina Dillingøen Prosjektleder prosjektering, nytt Munchmuseum. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. Hvorfor ønsket du å jobbe i ÅF Advansia? Da jeg gikk siste året på NTNU og begynte å se meg om etter jobb, hadde jeg en del formeninger om hva jeg ønsket meg. Det gikk først og fremst på hvilken type prosjekter jeg ønsket å jobbe med, det er viktig for meg. Jeg vil jobbe med de spennende prosjektene, gjerne de litt annerledes prosjektene. Og det er viktig at jeg ikke bare gir fra meg det jeg jobber med, men at jeg kan være i prosjektet og kjenne eierskap til det. Dermed var det naturlig for meg se til byggherresiden, og prosjektporteføljen til ÅF Advansia er veldig imponerende, og de hadde nylig hadde slått seg sammen med Kåre Hagen AS og fått inn mange mellomstore pro sjekter i tillegg. Dermed ga ÅF Advansia stort rom for hvilken type prosjekter jeg kunne havne i. For meg er det positivt. Hvordan trives du? Jeg trives veldig godt. Så langt har ÅF Advansia levd opp til mine forventninger, og det er veldig moro å få jobbe sammen med dyktige og erfarne medarbeidere. Jeg har møtt mange spennende og flinke mennesker i løpet av den relativt korte tiden jeg har vært her. Det er motiverende å se hvordan de erfarne oppfører seg, hvor dyktige og profesjonelle de er i alt de driver med. Jeg liker også måten man blir hørt på i ÅF Advansia. Da jeg bestemte meg for å samle et ÅF-lag til Sentrums løpet, ble det tatt imot veldig positivt. Da vi hadde stand på utdannings messene i Ås, Trondheim og Oslo fikk jeg være med å lage materiale til standene, og positiv oppbacking rundt hele opplegget. Dess uten er det mye sosialt, nå sist med personalklubben til Hemsedal. Hvordan ser du på dine utviklingsmuligheter her? Jeg tror ÅF Advansia er en god arena for å utvikle seg både faglig og som person. Gjennom det tverrfaglige samarbeidet med mine engasjerte og dyktige medarbeidere får jeg høste av en enorm kunnskap. Det er denne kunnskapsutvekslingen som vil hjelpe meg å bli den dyktige lederen jeg ønsker å bli. Hvorfor ønsket du å jobbe i ÅF Advansia? Jeg ønsket å jobbe i ÅF Advansia fordi de har veldig mange spennende, store og viktige offentlige samfunnsoppdrag. Og fordi ÅF Advansia har en prosjektmetode som jeg har veldig sansen for. Hvordan trives du? Jeg trives veldig godt. Jeg har vært her i fem år, jeg ble ansatt i forbindelse med oppstarten av Kulturbyggene i Bjørvika. Tidligere var jeg med på den første utbyggingen av Gardermoen, et prosjekt jeg kom inn i mens Bjørn Sund og flere av de som senere etablerte Advansia holdt på med OL på Lillehammer. Innimellom har jeg jobbet med andre store prosjekter, blant annet med nye Bislett Stadion hvor jeg etablerte kontor i Oslo for C.F. Møllers Tegnestue, jeg har jobbet med Telenors store Fornebu-prosjekt og jeg har vært hos entreprenør og i eiendomsselskap, noe som har gitt meg god kjennskap til bransjens verdikjede. Jeg føler meg privilegert som har vært med på så mange spennende prosjekter. Hvordan ser du på dine utviklingsmuligheter her? Jeg har som sagt erfaringer og kompetanse fra mange store prosjekter som jeg videreutvikler i de prosjektene jeg arbeider med nå. I arbeidet med nytt Munchmuseum, som ferdigstilles i 2019, stilles høye faglige krav til våre medarbeidere. Vi har ulik faglig bakgrunn. Jeg ser det derfor som viktig at erfaringsoverføring mellom med arbeiderne systematiseres for å styrke organisasjonen i et marked med stadig høyere krav. ÅF Advansia har mange spennende oppgaver, og de har et uttrykt ønske og en vilje til å satse på prosjekter i tidlig-fasen, der jeg har mye erfaring. Jeg er etter hvert blitt en erfaren og godt voksen arbeidstaker, men håper å få brukt min kompetanse i flere spennende prosjekter. Fredrik Lang Delprosjektleder for ny jernbanestasjon på Oslo Lufthavn, OSL T2-prosjektet. Lene Juvik Byggeleder, tak- og fasadekontrakten på pir nord, OSL T2-prosjektet. Hvorfor ønsket du å jobbe i ÅF Advansia? Da jeg gikk tredje året på NTNU hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ønsket å gå i retning av prosjektledelse, byggeledelse og administrasjon. Det å sitte litt i førersetet på den administrative delen, og få lov til å styre prosjektene og ha muligheten til å påvirke, var det jeg ønsket. Jeg ville tenke helhet, på hele prosessen, og være med på alle fasene av et prosjekt heller enn å sitte med beregning eller tegning av en enkelt del. Hvordan trives du? Veldig godt! Her jeg sitter i dag, på OSL T2-prosjektet, får jeg brukt den kunnskapen jeg har og arbeidsdagene er kjempespennende. Utfordringene står i kø, men jeg føler at jeg er med på et prosjekt som gir mye tilbake. T2-prosjektet er stort, og selv om den delen jeg sitter med bare er én del, får jeg med meg mye av det som skjer rundt i prosjektet også. Det er spennende, jeg liker at det er stort og skjer mye, for da får jeg brukt mye av det jeg kan. Det er mange fagpersoner her, både fra ÅF Advansia og andre fagmiljøer, og jeg kan spørre om ting jeg trenger å vite relatert til oppgavene mine, men også om andre ting på siden av det jeg driver med, bare for å lære noe nytt. Hvordan ser du på dine utviklingsmuligheter i ÅF Advansia? Jeg tror mulighetene er gode. Nå for tiden tar jeg etterutdanning, jeg er snart ferdig med et 30-poengs studie på BI. Det er fint å kunne utdanne seg samtidig som man jobber. ÅF Advansia oppmuntrer til etterutdanning og legger til rette for det. Hvorfor ønsket du å jobbe i ÅF Advansia? ÅF Advansia leder noen av Norges største og mest spennende landbaserte byggeprosjekter, og jeg fant tidlig ut at jeg ville jobbe på byggherre-siden, og jeg visste også at jeg ville jobbe med T2-prosjektet. Jeg har hatt sommerjobb i T2-prosjektet tidligere, og flere sommerjobber hos OSL sin egen utbyggingsorganisasjon. Allerede da T2-prosjektet var på trappene, hadde jeg et ønske om å bli en del av det. Hvordan trives du? Jeg stortrives. Jeg synes jeg har spennende og engasjerende arbeidsoppgaver, og jeg jobber i et stort team med veldig mange dyktige medarbeidere. Trivelige medarbeidere er de også. Det er mange folk på T2-prosjektet, så det tar tid å bli kjent både med sin egen organisasjon og med systemet rundt. Men så oppdager man mange kunnskapsrike og hyggelige mennesker rundt seg selv, og etter hvert lenger ut i systemet også. Det er nok den store mengden dyktige fagpersoner som er med å gjøre T2-prosjektet til noe spesielt positivt. Størrelsen på prosjektet gjør at man får muligheten til å jobbe med spissere oppgaver, samtidig som man er tett nok på resten av prosjektet til å få med seg alt som skjer. Det er luksus å jobbe på et prosjekt som er så stort at alle har dedikerte oppgaver de trives med. Hvordan ser du på utviklingsmulighetene i ÅF Advansia? Jeg tror de er gode. Ganske kort etter at jeg begynte, fikk jeg kontraktansvar for en prefab stål og betongentreprise, senere også for hovedtaket over nye Sentral bygg vest, og nå har jeg fått en rolle som delprosjektleder for jernbanestasjonen. Så jeg opplever at jeg får tillit og ansvar, samtidig som det er et godt sikkerhetsnett bak meg. Å jobbe i et stort prosjekt med mange dyktige mennesker rundt seg, øker sjansen for å bli sendt ut på dypt vann, og det vokser man på.

16 HR De beste folkene og de viktigste prosjektene Forvaltning og videreutvikling av vår erfaring og kunnskap KVALITETSSYSTEMET ÅF Advansia er et selskap i stor vekst fordi kundene trenger vår kompetanse! Vi jobber målrettet for å sikre at vi har og tiltrekker oss de dyktigste, mest engasjerte og motiverte medarbeiderne slik at vi løser våre kunders utfordringer best mulig. Totalt er vi nå 200 medarbeidere. I 2014 ble det ansatt mange nye medarbeidere, i 2015 er tallet allerede 19. Slik jobber HR-direktør Gro Stava. Hva er det som gjør at ÅF Advansia ofte vinner konkurransen om pro sjektene, selv om vi ikke ligger lavest på pris? Stikkord er kvalitet og kompetanse. ÅF Advansias kvalitetssystem er selskapets viktigste verktøy for å forvalte og videreutvikle erfaring og kunnskap relatert til ledelse, planlegging, gjennom føring og idriftsetting av komplekse byggeprosjekter. Som HR-direktør, hva er din rolle i ÅF Advansia? HRs viktigste jobb er å støtte og legge til rette for forretningsvirksomheten. Jeg har overordnet ansvar for alle støtteprosessene innen HR-området som vi skal levere med høy kvalitet og effektivitet. Dette er alle prosessene som skjer rundt våre folk, fra de rekrutteres, hvordan de introduseres som nyansatte og hvordan de utvikles og ivaretas. Det gjelder både fagkompetanse, ledelseskompetanse og bransje- og markedskompetanse. Kulturbygging er også en viktig del, samt alt som går på kompensasjon i form av lønn og andre goder. Heldigvis har jeg et sterkt team med meg i Tonje og Kari, i tillegg til lederteamet. Det er stor kamp om dyktige ingeniører. Hvordan tiltrekker vi oss de dyktigste, både nyutdannede og de mer erfarne? Det gjør vi ved å være det beste stedet å jobbe med de viktigste prosjektene. ÅF Advansia har en referanseportefølje og kompetanse på prosjektledelse som er vanskelig å ta igjen. Det at vi har de store og komplekse prosjektene gjør at våre folk får jobbe i team og det gir stort rom for læring og utvikling. Mange ønsker å være her nettopp fordi de da blir del av et større prosjektteam. Og det er jo sånn at flinke folk ønsker å jobbe med andre flinke folk, så vi tiltrekker oss de dyktigste fordi vi har de dyktigste fra før! Hvordan beholder vi våre dyktige medarbeidere? Ved å fortsette å vinne de mest spennende prosjektene og ha dyktige ledere. Hos ÅF Advansia får du være med å bidra til byggingen av samfunnet - et bærekraftig samfunn for en mulighet! Og så må vi oppleve at arbeidshverdagen hos oss gir utvikling og mestring. Vi må se at vi vokser ved å jobbe her og får stadig større utfordringer og ansvar. Jeg oppfatter at vi har mange gode, tydelige og engasjerte ledere som er opptatt av nettopp å utvikle alle i teamet sitt best mulig. Samtidig kan vi alltid bli enda bedre og det skal vi opplagt jobbe med i årene fremover. ÅF Advansia er en kunnskapsbedrift. Hvordan bygger vi kulturen i bedriften vår? Som kunnskapsbedrift er vår kultur for kunnskapsdeling avgjørende. Jeg opplever at det er en sterk kultur for deling av kunnskap. Som jeg var inne på i sted vises dette ved at våre ledere jobber aktivt med å bygge og dele kunnskap og gi stadig større oppgaver til medarbeiderne. Prosjektene er den viktigste arenaen for å bygge og dele kunnskap. Kvalitetssystemet og fagrådene/faggruppene våre er andre viktige arenaer. Våre fagråd skal sikre at vi forvalter og deler det vi kan og at vi er i front på våre tjenesteområder innen prosjektledelse. ÅF Advansia skal lede an i utviklingen. Skal vi snakke om firma kulturen vår, så handler det om felles visjon, verdier og mål. Og å kjenne hverandre. Det skjer gjennom både faglige og sosiale samlinger og arrangement. Vi er i gang, men kulturbygging tar som kjent tid så vi skal holde på med det i overskuelig fremtid. Hva får man som ansatt i ÅF Advansia, som ingen andre kan tilby? De beste prosjektene med de beste folkene. Vi har unik kompetanse på å ivareta prosjektledelse fra A-Å. Jeg opplever en sterk lojalitet til kunden og dedikasjon for å løse kundens behov. Jeg kan ikke tenke meg et mer spennende sted å være HR-ansvarlig de første ni månedene har vært skikkelig gøy! Mette Hallerud, direktør for kvalitet, forteller mer om kvalitetssystemet og hvordan alle prosessene foregår. Svenskene kaller kvalitetssystemet sitt for et virksomhetssystem, for det er egentlig et system som støtter opp under hele virksomheten. ÅF Advansias kvalitetssystem er et virkemiddel for at vi skal nå våre mål. Samtidig er det et viktig verktøy for alle som jobber ute i prosjektene. De skal enkelt kunne finne maler og dokumenter de trenger for å løse oppgavene sine, og alt de trenger for å svare på det byggherren krever. Dette er den operasjonelle biten av et kvalitetssystem. Så har vi ledelses-biten av det, hvor vi hele tiden skal kunne vise til at vi at vi har styring og kontroll på prosessene og målene våre, og at vi kan forbedre oss. Vi er til for kunden, det er det store poenget, og vårt kvalitetssystem skal skape tillit til at vi løser oppgaver på en tilfredsstillende måte og at vår arbeidsmetodikk er bransjens beste. Kundene skal være trygge på at de får det de har bestilt og at vi gjør det på en måte som tilfredsstiller deres behov, og om mulig overgår dem. Kvalitetssystemet bygger på all vår erfaring, og vi må kunne videreføre denne kunnskapen inn i alle nye prosjekter. Det vi har hatt suksess med før, vil kunne gi suksess i nye prosjekter. Samtidig må vi har med oss den biten vi kaller «lessons learned», prosessene som gjør at vi hele tiden forbedrer oss og tar lærdom av erfaringer fra pågående og avsluttede prosjekter. Hva gjorde vi bra, og hva kan vi bli bedre på? Vi skal være best i markedet på disse prosessene også. Fortell om ÅF Advansias kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndboken er til både for eierne våre, kundene våre og de ansatte i ÅF Advansia. Vi forteller hvilken retning vi har i forhold til kvalitet og hvordan vår arbeidsmetodikk er, alt for å kunne levere det kundene våre skal ha. Ovenfor de ansatte forteller kvalitetshåndboka hvordan kvalitetssystemet er bygget opp og hvordan vi jobber. Spesielt våre nyansatte kan ha nytte av kvalitetshåndboka, og de forventer at vi har et kvalitetssystem som gir nytteverdi knyttet til arbeidsoppgavene som skal utføres. Kan det være vanskelig å evaluere seg selv og sine kolleger på kvalitet? Jeg er skrudd sammen slik at jeg tenker: Dette gjør vi for ÅF Advansias beste. Jeg er bare et virkemiddel i så sammenheng, at vi skal bli best, vi skal være de beste i mar kedet. Min rolle er ikke å ta noen, men å stadig jakte på forbedringer og sammen gjøre oss bedre. Blir vi aldri gode nok? Jo. Vi må kunne si at når vi når kundens mål, så er vi gode nok. Av og til, slik som på det nye Østfoldsykehuset, presterer vi bedre enn målene. Sykehuset vil bli levert før tiden, til en lavere kostnad enn forventet, og med en rekordlav H-verdi. Da er det lov å si at vi er gode, det er lov å feire seire. Men i vår bransje kan man aldri hvile på sine laurbær, forbedringspotensialet vil nesten alltid være der. ÅF Advansias ISO-sertifiseringer: ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 Mette Hallerud, direktør kvalitet Gro Stava, HR-direktør

17 Høgskolen i Bergen. Foto: HiB/ Mauricio Pavez Årsregnskap 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

18 34 35

19 36 37 ÅF Advansia AS ÅF Advansia AS Resultatregnskap ( ) Note Balanse pr. 31. desember Note Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning 4, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Årsresultat Utbytte Avgitt konsernbidrag Overføringer fra annen egenkapital Sum disponeringer Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

20 38 39 ÅF Advansia AS ÅF Advansia AS Balanse pr. 31. desember Note Kontantstrømoppstilling ( ) Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, 9, Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 6, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 6, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Periodens betalbare skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Incentivordning ansatte Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Inn-/utbetalinger av konsernbidrag Innbetalinger av lån fra tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Sum egenkapital og gjeld April 2015 Lysaker Olaf Melbø Thormod Rogstad Thomas W. Helmeriksen Mats Uno Påhlsson Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ludvig Stam Rune S. Hardersen Line H. Løyning Styremedlem Adm.dir Styremedlem

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer

Agenda. Strukturert idriftsettelse

Agenda. Strukturert idriftsettelse Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og drift av bygninger 06.05.2013

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

ÅF Advansia Årsrapport 2015

ÅF Advansia Årsrapport 2015 ÅF Advansia Årsrapport 2015 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve opp til, og ofte overgå,

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis -

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - 14.10.2014 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Innhold Introduksjon Metodikker i perspektiv Hva er en prosess? Systematisk

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen

Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Foreløpig resultat før skatt på 404 MNOK

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn T2 Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn, Gardermoen i dag Hva er T2? Utvidelse av eksisterende Terminal for å øke kapasiteten fra dagens

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte Erichsen & Horgen AS Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner VVS-teknikk Energi bygninger Miljø i bygninger Brannteknikk Automasjon Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer

Detaljer

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»?

Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Hvorfor er BIR Nett er stolt av å fortelle om...prosjektutvikling, utbygging og driftserfaringer med Bergens nye «bossnett»? Frokostmøte hos KS Bedrift 12.01.2016 Inspirasjon i praksis «Bergen bør bli

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus

Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge. Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus Nytt operahus et fyrtårnprosjekt for Norge Roar Bjordal Prosjektdirektør for nytt operahus 28. april 2010 Utfordringer og suksesshistorier Hva gjorde vi 5 utfordringer 1. Utformingen av nytt operahus 2.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER TFSK Hotel 33-27.11.14 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift johan.arnt.vatnan@metier.no Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 21.09.2015 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse

Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Hvordan påvirker samhandling risiko for skader? Resultater fra en kvalitativ spørreundersøkelse Statens vegvesen: Grete Tvedt Veidekke: Einar Helgason Sitat av Henry Ford: Å komme sammen er en begynnelse

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 STATUS PR. 29.04.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2012 STATUS PR 290412 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR 311212 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals BM ENTREPRENØR- OG W INDUSTRIKONSERNET AF GRUPPEN Omsetning i 2007 på 5.538 millioner Resultat før skatt på 232 millioner Notert på Oslo Børs

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell OPS: Sammensatt oppgave med mange

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014 Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt Harald Hasfjord prosjektleder Norge AS 07.01.2014 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum,

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

KOMPLEKSE BYPROSJEKTER

KOMPLEKSE BYPROSJEKTER Foredrag P 3: KOMPLEKSE BYPROSJEKTER Foredragsholder: Snorre Slapgård, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen INNHOLD Kort om hvem vi er, og virksomhetens størrelse Eksempler på typiske prosjekter Hva er typisk for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland 2. september 2015 Når teknikken svikter Mandatet "Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg i og på bygninger, med tilhørende

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27.

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. Overlevering Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. august 2010 Ketil Asklien, Seksjonsleder Undervisningsbygg

Detaljer

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus

Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Saksframlegg Styre: Møte dato: 30.01.2013 Dok. nr. 0101-13-0003 Prosjektstyret nytt østfoldsykehus Sak 4-2013:Utvidet omfang IKT Forslag til vedtak: 1. Prosjektstyret godkjenner forslag til revisjon av

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm 1997august FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning NOK 460 mill Tilbyr

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet Prosjektutfordringer Enheten for Eiendom og kommunalteknikk med 5 personer 4 på drift skal fungere normalt Liten BH org; PL og ass PL, AsplanViak

Detaljer

Hva jeg skal snakke om?

Hva jeg skal snakke om? OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER 6. MAI 2013 Rådgiverne er viktig for en god ferdigstillelse Utviklingssjef Ari Soilammi, RIF Hva jeg skal snakke om? Hva må byggherren tenke på for at de skal få : Prosjektering

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Hvilke problemstillinger må byggeleder fokusere på og hva er kjernen i hva vi ønsker å få til med industrialisering

Hvilke problemstillinger må byggeleder fokusere på og hva er kjernen i hva vi ønsker å få til med industrialisering Hvilke problemstillinger må byggeleder fokusere på og hva er kjernen i hva vi ønsker å få til med industrialisering Fagdagen 7.10.2013 Industrialisering av byggeprosessen Lean Construction NO Bjørn Varegg

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Overtakelse og igangsetting

Overtakelse og igangsetting Kursdagene januar 2009: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Overtakelse og igangsetting - Når er bygget ferdig? Krav må stilles! Erfaringer fra konkrete byggeprosjekter Hva er gjort feil av hvem?

Detaljer

Djevelen skuler seg i detaljene. Andreas Erichsen. Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen?

Djevelen skuler seg i detaljene. Andreas Erichsen. Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen? Overtagelse og drift av bygninger Hva må rådgiver bidra med for å få til ferdigstillingsprosessen? Andreas Erichsen 1 Djevelen skuler seg i detaljene 2 Forutsetning for en vellykket ferdigstillingsprosess

Detaljer

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side?

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Leif Madsen Bærheim NCC Construction AS 28. februar Storefjell Høyfjellshotell, Gol Introduksjon NCC Construction

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

STATSBYGG - EN ROLLEMODELL

STATSBYGG - EN ROLLEMODELL STATSBYGG - EN ROLLEMODELL HARALD V. NIKOLAISEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Storinnkjøper med markedsmakt Statsbygg har 2,7 mill m2 Investerer for 3-5 mrd kr. årlig 97 % av innsatsfaktorene i byggeprosjektene

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Erfaringsseminar Sykehusbygg

Erfaringsseminar Sykehusbygg Erfaringsseminar Sykehusbygg 3.september 2015 Oppsummering av noen punkter Stikkord fra innledningene I prosjektene er det behov for kunnskapsdeling, peer review, kollegastøtte, nettverk Erfaringer må

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014 EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER NBEF TFSK Thon Hotel Vika Atrium 09.05.12 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift Johan Arnt: Utdannelse: BI 1990, bedriftsøkonom Ingeniørvåpenet,

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Gjennomføringsmodellen Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog

Detaljer

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten?

Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Kursdagene januar 2010: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning i Fra prosjektert til satt i drift - stemmer kartet med virkeligheten? Ahus, Radiumhospitalet og Posten: Erfaringer ved gjennom gang av

Detaljer