HØYRE VIL HA TRYGGE LOKALSAMFUNN TEMA SIDE NR. 02:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYRE VIL HA TRYGGE LOKALSAMFUNN TEMA SIDE 12-17 NR. 02:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER"

Transkript

1 NR. 02:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TØFFE DAGER FOR ORDFØREREN PÅ FEDJE/SIDE 6 MODERATERNA: LYKKE TIL MED VALGET, HØYRE!/SIDE 5 MED VERDEN SOM ARBEIDSPLASS/SIDE 10 HØYRE VIL HA TRYGGE LOKALSAMFUNN TEMA SIDE 12-17

2 SLIK VIL HØYRE SKAPE TRYGGE LOKALSAMFUNN. HØYRE VIL HA TRYGGE BYROM HVOR FOLK TRIVES Det mest effektive tiltaket er å gjøre lokalmiljøet levende. Folketomme sentrumsområder er en magnet for dem som bedriver lyssky virksomhet. Det er mange tiltak som er mulige overvåking, belysning, omregulering fra næring til bolig. Vi må ta sentrum, tryggheten og friheten tilbake. Dette er viktige politiske spørsmål.. HØYRE VIL HA NULLTOLERANSE MOT NARKOTIKA, MEN IKKE MOT NARKOMANE Arbeiderpartiet foreslår frisoner for narkotika. Høyre foreslår nulltoleranse mot narkotika. Nulltoleranse høres kanskje ikke oppsiktsvekkende ut, men kontrasten til dagens praksis er enorm. Frisoner for narkomane er det samme som å legalisere narkotika. Vi skal bry oss om de narkomanes livskvalitet.. HØYRE VIL RUSTE OPP Det er viktig å ruste opp grøntarealer, parker og friområder og sørge for rene gater og trivelige fellesrom. Etableringen av nye fellesarealer i form av parker, strender, gatebilder, plasser og torg som i dag ikke fremstår som attraktive, er også viktig. Dette er fellesskapets arenaer som vi må forvalte politikerne på vegne av folket.. HØYRE VIL HA NABOKJERRINGA TILBAKE Trygghet er ikke bare kommunens ansvar. Trygge byer handler om samfunnsansvar. Om at hver og en av oss tar vår del av ansvaret for at byen er trygg og trivelig. At vi oppdrar våre barn til å oppføre seg ordentlig. At vi sørger for ro og disiplin i skolen. At vi vet hva våre barn gjør etter skolen. At vi som voksne går foran som gode eksempler.. HØYRE VERDSETTER FRIVILLIGHET Høstens valg blir et verdivalg et valg mellom de rødgrønne, som tror fellesskap kun er det som politikerne bestemmer over, og oss som vet at et godt samfunn også bygger på alle de små fellesskapene som ikke finner veien inn i offentlige budsjetter. Frie mennesker er også ansvarsfulle mennesker som stiller opp for hverandre. Uten den frivillige innsatsen i familien, nabolaget, idrettslaget, korpset og rockeklubben blir vi et fattigere Norge. 2 / MULIGHETER 2-07 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: 5VANT VALGET De svenske sosialdemokratene tok ikke arbeidsløsheten og utenforskapet på alvor. Det gjorde vi, skriver Per Schlingmann, generalsekretær for Moderaterna i kronikken. Høyremagasinet MULIGHETER NR. 02:2007 SÅRBAR ØY Den lille øya Fedje nord i Hordaland er sårbar for hva som skjer i verden. Boikotten av hval ødela hvalfangsten. Nå er vi størst på kvikksølv og oljesøl, sier Høyre-ordfører Erling Walderhaug med glimt i øyet. Bli med til Fedje og møt ordføreren som opplever tøffe dager. 10 REISER MYE Med over 100 reisedøgn i året får du sett ganske mye av verden. Og gjort mye. Bare spør Høyres Eirik Moen og Peter Gitmark. De jobber i IDU, International Democrat Union, og har verden som arbeidsplass. PÅ STORTINGET mer om hva Høyres stortingspolitikere arbeider 11Les med. 6 4 LEDER Det helt sentrale hovedbudskapet for vårt svenske søsterparti, Moderaterna, var ideen og kravet om at langt flere svensker skulle få mulighet til å komme seg i jobb og tjene egne penger. Den svenske vinnermelodien er en solid motivasjon i Høyres videre arbeid med å gi dem som har falt utenfor, en ny sjanse og skape et samfunn med muligheter for alle. SATSER PÅ TRYGGHET 40 prosent av Norges befolkning sier at de opplever utrygghet når de går ut i sentrum i helgene. Trygge og trivelige lokalsamfunn er en av Høyres viktigste valgkampsaker. 12Nesten 18 Se IMPULSER hva som rører seg i Høyre både i Norge og verden. LES MER OM TEMAET SIDE SISTE SIDE skjer i Høyre fremover, og hva kommer i neste nummer. Denne siden gir deg svarene. 20Hva Høyremagasinet MULIGHETER 2-07

4 KOLOFON: NR. 02:2007 Høyremagasinet: Muligheter Redaktør: Christian I. Wangberg Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Astrid Arnslett Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Hans Kristian Hogsnes Bidragsytere fra Høyres stortingsgruppes sekretariat: Allon Groth, Anders Grønli, Eirik Kollerøy og Lars Øy. Bidragsytere i dette nummeret: Fotograf Odd Mehus (37) har fulgt Erna Solberg da hun besøkte Erling Walderhaug på Fedje. Mehus er frilans pressefotograf og er bosatt i Bergen. Han har vokst opp i Suldal i Rogaland og har fotografert siden 1991, med et lite avbrekk som lokalavisredaktør. Frøy Lode Wiig er frilansjournalist og har skrevet temareportasje om trygge lokalsamfunn. Hun har tidligere arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese og har mastergrad innen internasjonal politikk. Tomas Moss har tatt temabildene til «Trygge lokalsamfunn». Han er 32 år gammel og har tatt bilder siden han var fem. Han har jobbet som pressefotograf og fotografert over store deler av verden. I dag jobber han i sitt eget fi rma, ICU fotografi s k e t j e ne s t e r. Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 kr per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo Opplag: Forsidefoto: Tomas Moss Design: Gazette Trykk: Rolf Ottesen Grafi sk Produksjon LEDER TRYGG OG FRI. UTRYGG OG UFRI. Høyres sentralstyre har blinket ut «Trygge lokalsamfunn» som en av hovedsakene våre i årets valgkamp. I bunn og grunn er dette et frihetsbudskap. Høyre aksepterer ikke at utryggheten skal få råde, vi vil vinne tryggheten tilbake. FOTO: CF-WESENBERG Når utryggheten griper om seg, så begrenser det vår frihet. Vi lar spaserturen være. Vi unngår skogsholtet vi ellers liker så godt. Vi tillater ikke barna våre det som kanskje ellers ville vært en naturlig bevegelsesfrihet. Høyre aksepterer ikke at utryggheten skal få råde. Gjennom et bredt spekter av justispolitiske forslag, men også med forslag knyttet opp til det å skape et levende og positivt byrom, engasjere frivillig sektor og drive holdningsskapende arbeid, vil vi vinne tryggheten tilbake. Trygghet og trivsel henger sammen. I Drammen ser vi tydelig hvordan offensive byplaner har fått byen til å blomstre og drammenserne til å rette ryggen. Drammens-innbyggerne belønner ordfører Tore Opdal Hansen med sterk støtte i meningsmålingene, og Tore trives med det! I en utrygg og uhyre utfordrende tid for øysamfunnet Fedje var det en annen ordfører som var sentral. Erling Walderhaug sto frem og representerte sin oljesølrammede kommune på en måte som gjorde både innbyggerne og partiet hans stolte. Når katastrofen inntreffer, gjelder det at de som uttaler seg, bevarer sindigheten og samtidig får målbåret befolkningens fortvilelse og krav. Det gjorde Høyre-mannen Walderhaug med bravur. Erna Solberg dro ut til Fedje for å la seg orientere. Les om besøket og om Fedje i denne utgaven av Muligheter. I forrige utgave av Muligheter, den historiske førsteutgaven, viet vi stor spalteplass til Høyres arbeid med «Ny Sjanse» det å få flere ut i arbeidslivet og det å legge til rette for at de som har falt utenfor, får nye sjanser til å bruke egne krefter og stå på egne ben. Høyre arbeider for «Muligheter for alle», også for de altfor mange som, selv i en høykonjunktur, går arbeidsledige, er erklært uføre eller av andre årsaker ikke er i arbeid. I denne utgaven av «Muligheter kan du lese om hvor sentralt «Arbeidet» og «Jobben» var i de svenske moderaternes suksessrike valgkamp. Det helt sentrale hovedbudskapet for våre svenske venner var ideen og kravet om at langt flere svensker skulle få mulighet til å komme seg i jobb og tjene egne penger. Den svenske vinnermelodien er en solid motivasjon i Høyres videre arbeid med å gi dem som har falt utenfor, en ny sjanse og skape et samfunn med muligheter for alle! Når du leser dette, er Høyre i gang med sin første store valgkampkonferanse. En rekordartet påmelding har sprengt hotellkapasiteten på Raddison SAS Scandinavia Hotel i Oslo. Men april går vår neste valgkampkonferanse av stabelen, i Trondheim. Der kan det kanskje fremdeles være noen plasser igjen. Foran dette kommunestyre- og fylkestingsvalget har Høyres kommunalutvalg og Høyres arbeidsutvalg staket ut «8000-visjonen»: Vi skal sørge for solid og relevant opplæring og skolering for samtlige 8000 Høyre-kandidater på alle landets kommunestyre- og fylkestingslister. For valgkampen er snart i gang! Generalsekretær Trond R. Hole 4 / MULIGHETER / 2-07 / Høyremagasinet

5 KRONIKK NYA MODERATERNA SEGRADE! ILLUSTRASJON: GURO MARKENGBAKKEN PER SCHLINGMANN Generalsekretær for Moderaterna I september 2006 valde de svenska väljarna en ny borgerlig regering. Moderaterna ökade med cirka 11 procent och fick 26,2 procent av rösterna. Så mycket har inget parti någonsin ökat mellan två val i Sverige! Vi gjorde ett historiskt framgångsval. Det finns många förklaringar men avgörande var vår förnyelse och vårt fokus på jobben. Vi mötte väljarna som Sveriges nya arbetarparti och i analyserna efteråt kunde vi konstatera att jobbfrågan växte i betydelse för väljarna. Utgångspunkten för oss var att problemet med arbetslösheten är större än den öppna arbetslösheten. Vi etablerade begreppet utanförskap som också omfattar alla de som är förtidspensionerade, sjukskrivna eller av andra skäl inte arbetar. Utanförskapet i Sverige omfattar cirka 1,5 miljoner människor, dvs personer som inte arbetar eller arbetar så mycket som de skulle vilja. Vi vann valet för att vi såg samma problem som väljarna och därför att vi hade en plan för att komma till rätta med utanförskapet. Och efter valet genomför vi nu den politik vi lovade väljarna. Det blir mer lönsamt att arbeta och vi skapar förutsättningar för arbetsgivare att anställa genom så kallade "nystartsjobb" som framför allt gynnar unga och långtidsarbetslösa, alltså de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det blir billigare att anställa och mer attraktivt att starta och utveckla företag. Arbetsmarknadspolitiken ändrar inriktning och fokuseras på matchningen av arbetsgivaren och den arbetssökande. Våra motståndare de svenska socialdemokraterna tog inte arbetslösheten och utanförskapet på allvar. De kom inte med några konkreta åtgärder på hur man skapar förutsättningar för fler arbeten eller hur vi kan lösa det stora bidragsberoende som de har skapat under alla sina år vid makten. De trodde att de kunde vinna genom att väljarna skulle belöna dem för vad de åstadkommit i regeringen. Det visade sig att väljarna inte nöjde sig med detta. Nära kopplade till utanförskapet är välfärdsfrågorna eftersom en åldrande befolkning innebär att fler måste arbete för att vi ska kunna säkra och utveckla välfärden. Vi lade stor kraft på hur kvaliteten i skolan och sjukvården kan förbättras och gjorde valet att prioritera välfärdens verksamheter före utbyggda bidrag. På så sätt stod konflikten mellan oss som prioriterar välfärd och jobb och socialdemokraterna vars enda svar var utbyggda bidrag. En central del i vår omprövning av välfärdspolitiken var att sätta kvaliteten i centrum, före ägarformer. Det är nu februari 2007 och förändringen av moderaterna fortsätter. Vi har för de kommande åren en tydlig agenda där vi ska fortsätta utveckla vår politik, men också vår kommunikation och vårt sätt att organisera oss. Väljarna upplevde att moderaterna i valet var det parti som överraskade mest och som talade mest om Sverige och framtiden. I nästa val, hösten 2010, ska väljarna återigen uppleva moderaterna som ett dynamiskt parti som utvecklas i takt med sin tid. Vi kommer att fortsätta kallas oss nya moderaterna och vi ska varje dag göra detta begrepp trovärdigt för väljarna. Under årens lopp har vi haft mycket samarbete med Höyre vilket har spelat stor roll för oss. Vi har lärt oss mycket om politik och kampanj. Jag önskar Höyre lycka till och hoppas att vi kan inspirera till framgång. Lycka till i kommunvalet i höst. Vi håller tummarna! Høyremagasinet / MULIGHETER 2-07 / 5

6 FEDJE / Tekst: Arent Kragh og Ole Kristian Hopp / FOTO: Odd Mehus FEDJE: Fedje er ømfintleg for det som skjer ute i verda. Me blir påverka av internasjonale forhold, seier ordføraren på Fedje, Erling Walderhaug. Boikotten av kval i USA øydela kvalfangsten. Nå er me størst på kvikksølv og oljesøl, seier han med det vanlege glimtet i auga. Tøffe dagar EG HADDE GÅTT OG TENKT PÅ AT DETTE KUNNE SKJE ein dag, når ein ser på den trafikken som går inn og ut fjorden her, seier Erling Walderhaug. Opp frå havet bak han stikk masta til «Server». 6 / MULIGHETER 2-07 / Høyremagasinet

7 på Fedje p Høyremagasinet / MULIGHETER 2-07 / 7

8 FEDJE / TEKST: Arent Kragh og Ole Kristian Hopp / FOTO: Odd Mehus! HØYRE OM SJØSIKKERHET OG OLJEVERNBEREDSKAP: STORTINGET behandlet en sak om sjøsikkerhet og oljevernberedskap våren Høyre var opptatt av at mye av utstyret ved de statlige depotene var gammelt og burde oppgraderes for fremtidens trafikk. Fiskeri- og kystdepartementet, den gang under vår egen statsråd Svein Ludvigsen, varslet at arbeidet med en oppgradering av hoveddepotene skulle starte i 2005, og at en løpende skulle vurdere styrking av depotene i takt med økende trafikk og økt miljørisiko. På Stortinget mente flertallet (Høyre, Ap og KrF) at selv om det var gode grunner til at Florø fikk hoveddepot, så var situasjonen blitt slik at det kunne være grunnlag for å gjenopprette Fedje som et eget hoveddepot, og Stortinget ba regjeringen legge frem en egen sak om dette. Stortinget ba om en konkret plan om oppgradering og styrking av depotene. I MELLOMTIDEN har det vært et regjeringsskifte, men Høyre har fulgt opp saken løpende. HØYRES transport- og kommunikasjonsfraksjon er rystet over at Kystverket ikke ba om bistand når MS «Server» gikk på grunn og forliste utenfor Fedje. Fungerende kystminister Dag Terje Andersen må svare Høyres Øyvind Halleraker i Stortingets spørretime om denne saken. FEDJE-SAMFUNNET HAR fleire miljøsakar å stri med. Utanfor øya ligg også vraket av ein gamal tysk ubåt frå andre verdskrigen og lek kvikksølv ut i havet omkring, seier Erling Walderhaug til Erna Solberg. Stormen hadde lagt seg og sjøen låg nesten stille. Midt på himmelen stod det eit lysande objekt som vi vestlendingar ikkje har sett på lang, lang tid: Sola. Tilhøva var perfekte for å sjå korleis havaristen sine herjingar med det vesle øysamfunnet hadde vore. Partileiar Erna Solberg drog til Fedje for å møte ordførar Erling Walderhaug. Der fekk ho førstehands informasjon om omfanget av ulykka, og reaksjonane til lokalfolket på Fedje. Erling Walderhaug har stått fram som ein roleg og sindig ordførar på TV. Kva trur du han har betydd i denne saka? Erling Walderhaug har evna til å bevare roen, og tenkje gjennom kva som må gjerast. Her er det ikkje noko snakk om krisemaksimering. Når han samstundes alltid har ein god replikk, hjelp det godt til når ulykka først er ute. Eg trur heldigvis det er mange ordførarar av Erling Walderhaug si støping som seier klart ifrå, ikkje sutrar, men er oppteke av å få til løysingar, seier Erna Solberg. Ulykka tek all tid På Fedje vart Erna Solberg møtt av lokale partifellar. Ti minutt etter ankomst var ho iført redningsutstyr, og saman med ordføraren reiste ho i stor fart i ein MOB-båt (mann-over-bord) ført av Ingmar Moldøy ut til vraket av «Server». Ordførar Erling Warlderhaug seier sjølv at han har merka ulykka mest ved at den har teke all tida hans dei siste dagane. Det verkar som det er lenge sidan det skjedde, men det er jo berre ei veke sidan, seier han, etter at tankaren gjekk ned utanfor Fedje i slutten av januar. Eg var letta over at det ikkje var ein tankbåt, fortel ordføraren om sine første reaksjonar då han høyrde om ulykka. Deretter var eg glad over at folk vart berga, og alle kom i land i god behald. Men eg hadde gått og tenkt på at dette kunne skje ein dag, når ein ser på den trafikken som går inn og ut fjorden her, legg han til. Fleire miljøproblem «Server»-forliset er ikkje den einaste miljøsaka Fedje-samfunnet har å stri med. Utanfor øya ligg også vraket av ein gamal tysk ubåt frå andre verdskrigen og lek kvikksølv ut i havet omkring. Walderhaug fortel at lokalsamfunnet står samla i sitt krav om at vraket må fjernast, sjølv om staten sine ekspertar berre vil dekke det til. Dette er eit norsk Sellafield, seier han, og legg til at han ikkje har høyrt nokon ekspert seie at vraket ikkje kan fjernast. Dette har han og sagt til dei mange internasjonale media som har vore i kontakt med han. Alt frå NY Times og BBC til skotsk, finsk og tysk presse. Det har vore eit vanvittig trykk frå media. Her om dagen var sjefen for Europa-kontoret for New York Times på besøk, og både finnar og danskar har vore i kontakt med meg, seier Walderhaug. Uroleg for omdømet Han er litt lei for at Fedje har kome på kartet av alle dei gale grunnane. Eg er litt uroleg for omdømet til kommunen. Det har nesten berre vore meg og Gerd-Liv Valla på skjermen i det siste, seier han med eit smil. Fedje er den åttande minste kommunen i landet i forhold til folketal. 630 innbyggjarar, inkludert ordføraren. Tidligare var det hermetikkindustri, fiskeri og kvalfangst som var dei dominerande næringsvegane, men nå er fabrik- 8 / MULIGHETER / 2-07 / Høyremagasinet

9 ERNA SOLBERG fekk sjå skadane på naturen på nært hald. I 1977 melde Erling Walderhaug seg inn i Høgre. Det var partiet han var minst usamd med. ERNA SOLBERG drog til Fedje rett etter ulykka. Der fekk ho førstehands informasjon om omfanget, og reaksjonane til lokalfolket på Fedje. ERLING WALDERHAUG har evna til å bevare roen og tenkje gjennom kva som må gjerast. Han har samstundes alltid ein god replikk og det hjelp godt til når ulykka først er ute, seier Erna Solberg når ho forlatar Fedje. ken med 60 årsverk nedlagd, og talet på kvalfangstskuter er redusert frå 12 til éin. I dag er det offshore og litt verkstadindustri som er næringsvegane på øya. Minst usamd med Høgre Erling Walderhaug er utdanna sjøkaptein med alle sertifikat, og med losutdanning. I 1976 blei han statslos, og har vore det sidan. I nokre år var han los på Hurtigruten, men det meste av tida har han halde seg på Fedje. Denne øya som ligg lengst vest i Noreg, to timars reise frå Bergen. I 1977 melde han seg inn Høgre som var det partiet han var minst usamd med, som han seier det. To år etter blei han for første gang medlem av kommunestyret, og blei vald til ordførar. Sidan då har han vore i kommunestyret i 24 år, med nokre små pausar. I løpet av denne tida har han i 18 år vore ordførar og to år varaordførar. Også Fylkestinget har han vore medlem av i ein periode. Me har lagt ny gravplass, rusta opp symjebassenget på skulen for åtte millionar, byggjer ein fleirbrukshall og skal rusta opp vassverket. Alt er sjølvsagt finansiert, me er ikkje i nærleiken av noko svarteliste hos fylkesmannen, for me har lært å skjøtte vårt bo, seier Walderhaug. Viss eg skal draume, så ønsker eg meg ein skikkelig god djupvasskai og at Fedje kan få oppretta eit hovuddepot for oljevernberedskap. Og nokre draumar blir høyrde: Regjeringa har no vedteke å få i stand oljeverndepotet på Fedje att. Vi spør om ulykka gjorde det lettare eller tyngre å seie nei til attval som ordførar. Han svarer at han under alle høve hadde bestemt seg for at dette skulle vere siste periode.! FAKTA OM FEDJE FEDJE kommune har 630 innbyggjarar og ligg på ei øy heilt nord i Hordaland. KOMMUNEN vert utgjort av ei hovudøy, Fedje, og over 100 småøyar og holmar. NATUREN på Fedje er kjenneteikna av lite skog. På øyane er det difor mykje vind. HOVUDNÆRINGA har historisk sett vore fiskeri. Verda og Fedje går vidare sjølv om eg sluttar som ordførar, seier han. Vil du ha fl eire ordførarar som Walderhaug? spør vi partileiar Erna Solberg til slutt. Ja gjerne, men eg håper dei slepp å oppleve noko sånt som dette, svarer ho. KOMMUNEN har ikkje bru til fastlandet, og ein er avhengig av ferje for å koma seg dit. HØGRE fekk i ,3 prosent oppslutning og vart det største partiet på Fedje. NÅ er 75 prosent sysselsatte innanfor tertiærnæring. Kilde: SSB og Wikipedia Høyremagasinet / MULIGHETER 2-07 / 9

10 IDU / TEKST OG FOTO Christian I. Wangberg MED VERDEN SOM ARBEIDSPLASS Med over 100 reisedøgn i året får du sett ganske mye av verden. Og gjort mye. Bare spør Høyres Eirik Moen og Peter Gitmark. De er engasjert i IDU, International Democrat Union og har verden som arbeidsplass. Å fi nne en dato som passer for begge til intervju, er ikke lett. Men etter en måneds planlegging går det. Nå sitter vi på IDUs hovedkontor i Høyres Hus og ser ut på snøfi llene. Demokrati, menneskerettigheter og spredning av konservative ideer. Det er den viktigste jobben for IDU, sier Eirik Moen. Han ble generalsekretær for den verdensomspennende organisasjonen av konservative, kristeligdemokratiske og andre sentrum-høyrepartier høsten Samtidig ble hovedkontoret flyttet fra London til Oslo. I dag er det medlemmer fra 60 land med over 80 politiske partier. Stortingsrepresentant Peter Gitmark ble nylig valgt til leder av ungdomsorganisasjonen IYDU, som har 60 medlemmer fra 50 land. Medlemmene kommer fra alle verdensdeler. Dette gir IDU bredde og en unik mulighet til direkte dialog mellom partier i Europa, Latin-Amerika, USA, Russland, Asia, Afrika og Australia, sier Moen. IDU som demokratibygger Det er et stort spenn av medlemsland. Men har USA noe å lære av Hviterussland? USA og andre vestlige land med godt utbygd demokrati kan lære hvilke utfordringer som Hviterussland står overfor; at vi aldri kan ta frihet og demokrati for gitt. Hviterussland har et beinhardt diktatur, hvor opposisjonen opplever grove overgrep. De sier helt klart at uten støtten fra IDU ville deres situasjon vært betydelig verre. Det er en viktig oppgave for IDU å styrke de demokratiske kreftene i land med autoritære regimer, sier Moen.! HØYRE I VERDEN NORDEN: De konservative partiene i Norden har samarbeidet nært i mange år. Partilederne møtes et par ganger i året, det samme gjør generalsekretærene. I tillegg arrangeres det felles seminarer mellom partiene ved jevne mellomrom. Gjennom Nordisk Råd er samarbeidet formalisert gjennom Den Konservative Gruppen, der alle de konservative partiene er representert. Vi hjelper også til med å spre organisasjons- og kampanjekunnskap til medlemspartiene. Det er sjelden mulig å bare overføre en idé direkte, men ideer kan videreutvikles. Det er ikke nødvendig å fi nne opp hjulet hver eneste gang i hvert enkelt land, legger han til. Høyre har også hatt stor nytte av å være med i IDU. Vi har lært mye av kampanjer og inntektsarbeid. Samtidig får Høyre flere venner og kan påvirke arbeidet internasjonalt, sier Peter Gitmark. Reagan og Thatcher i spissen I 1983 så Margaret Thatcher og Ronald Reagan behovet for en internasjonal organisasjon for konservative og kristeligdemokrater for å styrke arbeidet for fred og sikkerhet. Dessuten måtte den mektige Sosialistinternasjonalen få konkurranse. Derfor samlet Thatcher og Reagan sammen mektige personer til et møte i London. Her deltok blant andre Helmut Kohl, Jacques Chirac og Reagans daværende visepresident George Bush sr. Fra Norge deltok daværende statsminister Kåre Willoch og Høyres leder Jo Benkow. Den 24. juni 1983 underskrev de den såkalte London-erklæringen. Flere ønsker å bli medlem I dag opplever organisasjonene at stadig flere ønsker å bli med. EUROPA: Høyre er medlem i European People s Party (EPP). Dette er et bredt partisamarbeid i Europa for konservative, kristeligdemokratiske og likesinnede sentrum-høyrepartier. EPP ledes av Wilfried Martens, tidligere statsminister i Belgia, og er det største partiet i Europaparlamentet. Partiet har presidenten i Europaparlamentet ved Hans Gert Poettering og presidenten i Kommisjonen, Jose Manuel Barroso. Se: BROBYGGER: Eirik Moen (t.v.) og Peter Gitmark leder det internasjonale arbeidet for demokrati og menneskerettigheter for konservative partier over hele verden. Det at flere opplever at de får utbytte av arbeidet vårt, er vårt største aktivum, sier de to. Men det kreves mye for å bli medlem. Et parti som søker medlemskap, må dele verdiene IDU står for; frihet, begrenset stat, rettsstat og sosialt ansvar. Dessuten må landet være villig til å engasjere seg aktivt og være nominert av minst ett medlemsparti. Det er viktig for oss at det skal være dedikerte medlemmer, og ikke bare et navn på en liste, sier Moen. Norge er sterkt representert i organisasjonen. Jan Petersen er nestleder i IDU, i tillegg til dere. Hvorfor? Høyre har gjennom årene bygd opp en solid posisjon. Dette er en honnør til den rollen Høyre har spilt og til Høyres aktive internasjonale engasjement, sier Eirik Moen. VERDEN: Høyre deltar også i International Democrat Union (IDU), som er den verdensomspennende organisasjonen for konservative, kristeligdemokratiske og likesinnede sentrumhøyrepartier. John Howard, statsministeren i Australia, er leder, mens Jan Petersen er nestleder. Sekretariatet til IDU ledes av Eirik Moen og er lokalisert på Høyres Hus i Oslo. Se: 10 / MULIGHETER / 2-07 / Høyremagasinet

11 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: Besøk Ta byen tilbake! I begynnelsen av februar fremmet Høyres Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl, Kari Lise Holmberg og Erna Solberg et forslag som vil gjøre det mulig for kommunene å ta tilbake områder i byer og tettsteder som har blitt dominert av prostituerte og narkomane. Flere steder i landet vårt ser vi hvordan lovlydige borgere og virksomheter presses ut når den typen aktivitet tar overhånd. Konkret foreslås det videre rammer for kommunale politivedtekter, samtidig som prostituerte og narkomane som ønsker det, skal få hjelp til å bedre sin livssituasjon. Tidsplan for behandling av forslaget er ikke fastsatt. Saken vil bli viktig for Høyre i den kommende valgkampen. Bedre tilgang på arbeidskraft En rekke sektorer, private og offentlige, sliter med mangel på arbeidskraft. Mangelen skaper problemer i helsevesen og eldreomsorg, truer leveranser i industrien og kan føre til at rentene stiger og oppgangstidene i Norge stopper opp. Det er derfor nødvendig å satse mer på å få flere dyktige og kompetente arbeidstagere til Norge. Det er imidlertid ingen mangel på ivrige Høyre-representanter; både Martin Engeset, Kari Lise Holmberg, Bent Høie og Jan Tore Sanner står bak de elleve konkrete tiltakene som foreslås. Frist for behandling er ikke satt. Skattefritak for behandling og sykeforsikring Regjeringen fjernet i budsjettet for 2006 skattefritaket for arbeidsgivers dekning av ansattes sykeforsikring og behandlingsutgifter. Ordningen kostet samfunnet bare 20 millioner over statsbudsjettet, men bidro til at flere kom raskere tilbake i jobb. Sammen med Frp, KrF og V forslår Jan Tore Sanner at ordningen gjeninnføres. Med dagens mangel på arbeidskraft er dette forslaget ekstra viktig. Det er ikke fastsatt tidsfrist for behandling av saken. Vil opprette eget veitilsyn Raset i den nybygde Hanekleivtunnelen i Vestfold og stengningen av Oslofjordtunnelen for tre år siden, er hendelser som synliggjør behovet for en styrking av sikkerheten på veinettet. Sammen med Venstre foreslår Trond Helleland og Øyvind Halleraker at det opprettes et veitilsyn. Et slikt tilsyn vil sikre at sikkerhetskrav stilles fra en instans som er uavhengig av aktører som drifter og bygger vei. Forslaget skal behandles av samferdselskomiteen innen 22. mars FOTO: CF WESENBERG FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN UTLENDINGSLOVEN UTSATT Halvannet års offentlig seminar og rødgrønn dragkamp var ikke nok for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen: Den bebudede revideringen av utlendingsloven som var utsatt til februar, er igjen utsatt, denne gang til juni. TRYGGHET FOR FISKERNE Strukturtiltak i fiskerifl åten er den viktigste fi skeripolitiske saken i denne stortingsperioden. Etter valget stoppet Regjeringen struktureringen i fiskerifl åten. En samlet næring og Høyre ønsker å få tilbake dette verktøyet for å få ned overkapasiteten og øke lønnsomheten. Næringen trenger og ønsker stabile rammevilkår. Her trengs det store investeringer, og fiskerne må ha trygghet for at de har avkastning i mange tiår fremover. Derfor vil Høyre forsøke å få til et bredt forlik i Stortinget. Saken er varslet fremmet av Regjeringen før påske. VARSLEDE SAKER I FEBRUAR/MARS Regjeringen varsler for øvrig at den vil legge frem følgende saker i februar/mars: endringer i barnetrygden, endringer i innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven, forslag til ny verdipapirhandellov og børslov, endringer av sikkerhetsloven (objektsikkerhet), stortingsmelding om nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller, endringer i helseregisterloven og i lov om sprøyterom. Justisdepartementet varsler endringer i straffegjennomføringsloven, straffeloven og straffeprosessloven, bilansvarsloven og patentloven. Kommunaldepartementet varsler endringer i husleieloven og Kulturog kirkedepartementet varsler stortingsmeldinger om allmennkringkasting og filmpolitikken, samt forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter, registrering av innsamlingsvirksomhet og konsesjonsvederlag for lokalkringkasting. Kunnskapsdepartementet varsler endringer i friskoleloven, barnehageloven og endring av tilskuddet for friskolene. Videre varsler Regjeringen endringer i lov om eiendomsregistrering samt godkjenning av plan for utbygging/anlegg og drift av Gjøa, Vega og Vega Sør. Du finner mer informasjon om sakene på Høyremagasinet / MULIGHETER 2-07 / 11

12 TEMA: TRYGGE LOKALSAMFUNN NESTEN 40 prosent av Norges befolkning føler at det er utrygt å være i sentrum i sin kommune i helgene, viser en MMI-undersøkelse. Det er viktig at Jenny (5 1/2 år) har et trygt lokalsamfunn å vokse opp i, sier Christian Knudsen til Muligheter. 12 / MULIGHETER 2-07 / Høyremagasinet

13 / TEKST: Frøy Lode Wiig / FOTO: Tomas Moss TRYGG der du bor DRAMMEN/SOLA/NITTEDAL: «Jeg ble født i et høl på E18. Det hølet har seinere blitt kjent under navnet Drammen,» vitset Herodes Falsk i To tiår senere er Drammen utstyrt med eget merkenavn og har vunnet priser for landets beste bymiljø og uterom. Forvandlingen fra høl til Elvebyen Drammen er et eksempel til etterfølgelse. Folk i Drammen har fått byen sin tilbake, sier en fornøyd ordfører Tore Opdal Hansen (H). For 20 år siden var Drammen preget av en sterkt forurenset elv, tung gjennomgangstrafi kk og var et yndet vitseobjekt. «Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen,» var en gjenganger, mens hytteeiere fra Oslo bare halvt på spøk omtalte Drammen «som en rundkjøring på vei til Tjøme». I dag snakker ordfører Opdal Hansen om Drammens renessanse. Han trekker frem fire tiltak som har vært spesielt viktige for å få orden på byen: Drammenselva ble renset Gjennomgangstrafi kken ble lagt ut av byen Da elva ble ren, ble det anlagt åtte kilometer gangsti og flere hundre mål friarealer langs den Langsiktig arbeid for å øke kvaliteten på sentrumsområdene For Høyre handler trygge lokalsamfunn om mer enn bare å bevege seg utendørs uten å være redd for vold og kriminalitet. Trygge lokalsamfunn handler også om å ha levende bykjerner og sentrumsområder, tilgang på parker og friluftsområder, kultur- og fritidstilbud og aktive frivillige organisasjoner. Det trengs innbyggere som vil, kan og får anledning til å bidra til trygghet og trivsel i sitt nærmiljø. Hvordan er Drammen et eksempel på god Høyre-politikk? Vi har blant annet en pragmatisk holdning til hvordan kommunen løser sine oppgaver, forteller ordfører Opdal Hansen. Arbeiderpartiet mener på prinsipielt grunnlag at det meste skal skje i kommunens regi, mens vi ikke er så opptatt av om det er kommunen, private eller frivillige som får oppgavene gjort. Siden Høyre har vært i ledende posisjon, har vi kunnet jobbe svært aktivt for å bruke penger effektivt uten å henge oss opp i hvem som utfører oppgavene. Sterk Høyre-tradisjon Drammenserne er tydeligvis fornøyd med hvordan Høyre styrer byen. En meningsundersøkelse gjennomført av Drammens Tidende ved årsskiftet viste at 29,8 prosent av velgerne i Drammen ville stemt Høyre dersom kommunevalget var i dag. Blant byene har kun Høyre i Bergen en høyere oppslutning. Høyres styrke i Drammen er ikke ny. Høyre har vært det ledende partiet i alle perioder fra 1979 til i dag, med unntak av perioden Ordfører Opdal Hansen har sittet i bystyret siden 1979, vært ordfører siden 2003 og har kunnet følge byens forvandling på nært hold. Både utseende- og kvalitetsmessig fremstår byen og bysentrene på en helt annen måte i dag, mener Opdal Hansen. Han får støtte fra bykjennere. De siste årene har prisene drysset over Drammen. Byen fi kk Miljøverndepartementets Bymiljøpris i 2003, Vakre Vegers pris i 2004 og i 2005 ble Bragernes Torg kåret til Norges beste uterom. I dag holder Drammenselva badevannskvalitet, og da skulle det bare mangle at ikke drammenserne får egen sandstrand langs elva. Men renessansen har kostet både penger, tid og krefter. Rundt ti milliarder kroner er brukt for å ruste opp byen. «Siden Høyre har vært i ledende posisjon, har vi kunnet jobbe svært aktivt for å bruke penger effektivt uten å henge oss opp i hvem som utfører oppgavene.» TORE OPDAL HANSEN (H) Høyremagasinet / MULIGHETER 2-07 / 13

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr.

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr. Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin NUMMER. 4 SEPTEMBER 2013 / 63. ÅRGANG Norges største eldremagasin JONAS GAHR STØRE «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» I ny drakt PARADISET NORD-KYPROS CARSTEN O. FIVE: SLIK UNNGÅR DU HYTTEKRANGEL

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer