Organ for Samfunnsviterne Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

2 Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna har eg vore i Asia, der eg hadde ein stopp på nesten tre veker - og i Nord-Afrika, der eg var halvanna veke. Begge stadar budde eg på hotell av internasjonal standard, med tilhøyrande TV og eit hav av stasjonsval. Kanskje fordi ein har betre tid når ein er på reise, eller av den enkle grunn at TVen ofte er plassert rett framfor senga på hotell, innrømmer eg å ha inntatt ein del visuelle stimuli under mine utanlandsopphald. Det er faktisk ganske behageleg å ligge i senga på eit nøytralt område utan husarbeid og andre praktiske gjeremål, og ved hjelp av fjernkontrollen bevege seg rundt omkring i verda. BBC, Asia News, CNN og Al Jazeera har vorte favorittar. Norsk TV fekk eg sjølvsagt ikkje inn. Det går fort opp for meg kor små vi er. Ikkje berre signaliserer omverda mangel på interesse for litle Noreg, også eg sjølv forsvann ut i det store verda. Når eg av og til fekk kopla meg på internett og las nettaviser, må eg innrømme at slagsmål utanfor pubar i Drammen eller skifte av trenar i eit fotballag ikkje fenga. Tilbake til fjernkontroll og hotellrom og verda. I Manila låg eg ein morgon og såg på singaporsk frukost-tv. Konseptet liknar på det vi har her heime. Kos i sofaen, aviser, to velsminka menneske som snakkar med behagelege stemmer og diverse gjestar som går ut ut og inn av studioet. Eit av tema denne morgonen var asiatanes nye reisepreferansar. Forundra presenterte programleiarane fenomenet: asiatarar som prefererer å reise på tur mutters åleine. Eigaren av ein av dei store reisebyråkjedene forklarte korleis mønsteret har endra seg, og ein forskar forklarte at dette var framtida. At asiatar vert meir individualistar, akkurat som europearar. Den mest interessante observasjonen gjorde eg då Irans president vitja USA for å halde det berømte foredraget på California University. Då hadde eg meg eit par festdagar der eg surfa mellom CNN og Al Jazeera, som alle dekka vitjinga breitt. Medan CNN meska seg med å trekke ut setningar frå foredrag og intervju, for så å setje fokus på anti-semittisme, fundamentalisme, homoseksualitet og kvinners rettar i Iran, fortalte Al Jazeera om ein president som reiste ut for å skape fredsband. Al Jazeera lot han snakke ut, fekk kommentarar frå gata i Iran og synte heilt andre klipp enn det CNN gjorde. AsiaNews var tydelegvis ikkje opptatt av heile vitjinga. Desse dagane var det nemleg noko økonomisk uro i Taiwan som stod på agendaen. Sjølvsagt er ingen av framstillingane av Irans vitjing rette eller feil. Heller ikkje er det så oppsiktsvekkande at folk i Asia også reiser åleine. Men det er interessant å sjå kvar media legg trykket i sine forteljingar og nyheitssendingar. Og ikkje minst, kva dei ikkje legg vekt på. Ja, ja, tenkjer du kanskje. Dette er då ikkje noko nytt. Det er det nok ikkje, men det tyder ikkje at det er mindre viktig av den grunn. Sjølv har eg valt å legge til Al Jazeera til mine kanalval her heime, både for å få eit meir fyldig bilete av nyheitene og for å sjå verda frå fleire ståstadar. Då gjenstår det berre å sjå kor ofte eg trykker over på kanal nummer 64, Al Jazeera. Samfunnsviteren er et organ for Samfunnsviterne Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Kjersti Morvik, Odd Jenvin og Torun Høgvold Enstad Grafisk utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 6400 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviterne Trykk: DMT Forsidefoto: Gunn Kvalsvik Utgave - materiellfrist - distribusjon 01/ februar - uke 10 (mars) 02/ mai - uke 23 (juni) 03/ august - uke 36 (september) 04/07-13 november - uke 48 (desember) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (260 x 180 mm) 6500,-/5000,- 1/2 side: (180 x 130 mm) 4500,-/3000,- 1/4 side: (180 x 74 mm) 3500,-/2500,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes til sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne, Tollbugt. 35, 0157 Oslo Telefon: Telefaks: www. samfunnsviterne.no

3 innhold side 5 Vi trengs! Vi har en kompetanse som er avgjørende for at politikerne skal nå ambisiøse mål. Og ikke nok med det nå erstatter vi i økende grad både jurister og økonomer. Men gjelder dette også privat sektor? Hva er behovet for samfunnsvitenskaplig kompetanse i næringslivet? H HVOR GØY ER DET Å JOBBE I NAV? MMEDARBEIDER- SAMTALER side 8 De som tidligere jobbet i statens Aetat, Trygdeetat eller kommunenes sosialtjeneste er vant til omstilling og omorganisering. NAV- reformen som startet i 2006 og skal ferdigstilles i 2010, er den største og mest omfattende og har slått de tre sammen. Hvordan er det å være blant de 750 samfunnsviterne som jobber innenfor den statlige delen av NAV? side 11 Etter å ha jobbet i først Aetat og senere NAV, sluttet Beate Krogstad Austvold og tok steget over til privat sektor. Hans-Petter Hetland valgte å skifte jobb innenfor NAV-systemet. NAV er i bevegelse! side 13 Medarbeidersamtalen kan bidra til økt motivasjon og høyere lojalitet blant ansatte. Men samtalen gir ikke nødvendigvis bedre prestasjoner. Snarere tvert i mot for de beste, viser en ny studie fra BI. side 14 Helga den 2. til 4. november var det landsmøte i Samfunnsviterne. 74 delegater fra landets fylkesavdelinger, samt desisorer, gjester, landsstyre og sekretariat hadde en fruktbar helg uten de store kontroversene. side 17 Arbeidslivet forandrer seg. Samfunnet forandrer seg. Individet forandrer seg. Hvordan være fagforening i den nye verden? side 19 Det er i år ti år siden fem fagforeninger brøt ut av Akademikernes fellesorganisasjon (AF) og dannet den nye hovedorganisasjonen Akademikerne. Jubileet ble markert med stor konferanse i Oslo konserthus 24. oktober. NNY LEDER side 21 Samfunnsviternes årlige fagkonferanse går av stabelen fredag 8. februar 2008 på Felix konferansesenter i Oslo. Her er noen smakebiter fra programmet. side 22 Norske arbeidstakere har i utgangspunktet et forholdsvis sterkt stillingsvern. Stillingsvernet skal sikre arbeidstakerne mot at arbeidsgiver vilkårlig endrer eller sier opp arbeidsforholdet. Dette er det rettslige utgangspunkt; den faktiske situasjonen kan imidlertid være svært annerledes. Ikke sjelden ser vi at arbeidstakere gjennom mobbing og trakassering blir presset ut av sin stilling uten at arbeidsgiver har gått veien om formell oppsigelse. SSAMFUNNS- VITENSKAP OG ETIKK side 24 Hva er samfunnsviterens rolle i samfunnsdebattene? Må han stå på sidelinjen av aktuelle debatter for å beholde en strengt nøytral rolle? Har han kun ansvar for å dekonstruere virkelighetsoppfatninger, eller skal han også rekonstruere vårt syn på verden ved å skape ny kunnskap som kan bidra til forbedringer for fellesskapet?

4 styret En forening med vind i seilene! Samfunnsviterne er en forening med vind i seilene! Årets landsmøte bar preg av dette, med god stemning og bred oppslutning om de beslutningene som ble tatt. Landsmøtet var i det store og det hele en svært samstemt forsamling, både når sakene ble diskutert og når vedtakene ble fattet. Det er bred enighet om målene for Samfunnsviterne og på hvilken måte disse skal realiseres. Dette lover svært godt for framtiden! Odd Jenvin leder Navneskifte og opptakskriterier Landsmøtet vedtok å skifte navn fra Samfunnsviternes fagforening til Samfunnsviterne. Dette er det navnet vi i stor grad er kjent under, så det ligger ingen store omveltninger i forhold til foreningens identitet eller egenart i navneskiftet. Viktigere er det da at landsmøtet besluttet å utvide opptakskriteriene og åpne foreningen for medlemmer med høyere humanistisk utdanning. Jeg mener landsmøtet her har fattet et godt og fremtidsrettet vedtak. Jeg er overbevist om at dette vil styrke Samfunnsviterne som fagforening å bli et fellesskap ikke bare for folk med de tradisjonelle samfunnsvitenskapelige fagene, men også for folk med humanistisk utdanning og kandidater med tverrfaglige mastergrader. Dette vil legge til rette for medlemsvekst, sikre inntektsgrunnlaget og støtte opp under Samfunnsviternes arbeid med å styrke medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det vil dessuten være et viktig bidrag for å videreutvikle et bredt medlemstilbud av høy kvalitet. På litt lengre sikt vil dessuten medlemsvekst kunne medvirke til å sikre Samfunnsviterne økt gjennomslagskraft i de samarbeidsfora vi deltar i. Ny leder Landsmøtet valgte nytt hovedstyre med både gamle og nye fjes som skal lede foreningen fra Selv har jeg valgt å ikke stille til gjenvalg, og Knut Aarbakke tar nå over stafettpinnen som hovedstyrets leder. Samfunnsviterne har neppe noen gang hatt en mer kompetent tillitsvalgt som leder. Knut har lang erfaring fra Samfunnsviterne både som tillitsvalgt og som ansatt i sekretariatet, og han ledet Akademikerstreiken i fjor som leder for Akademikerne-stat. Jeg ønsker Knut og det nye hovedstyret lykke til! Odd Jenvin: telefon , e-post: Jeg vil også takke det avgående hovedstyret for innsatsen i denne perioden. Jeg vil særlig takke Sølvi Lerfald, Raimo Valle, Marianne Ecker, Rachel Næss og Marie Indahl som nå går ut av hovedstyret. Tusen takk for engasjement, entusiasme og solid innsats for Samfunnsviterne gjennom flere år! Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer, lokale og sentrale tillitsvalgte og ikke minst de ansatte ved sekretariatet en riktig god jul og et godt nyttår!

5 SKRÅTT BLIKK tekst: Jannic Lindbæk Jr. Samfunnsvitenskapelig verdiskapning Behovet for samfunnsvitenskapelig kompetanse i næringslivet. Samfunnets verdiskapning skjer i det tette samspillet og gjensidige avhengigheten mellom privat og offentlig sektor. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys ble invitert til årets fagdag for å innlede om behovet for samfunnsvitenskapelig kompetanse i offentlig sektor. Ingen ble vel overrasket over verken konklusjonen eller begrunnelsen. Vi trengs! Vi har en kompetanse som er avgjørende for at politikerne skal nå ambisiøse mål. Og ikke nok med det nå erstatter vi i økende grad både jurister og økonomer. Men gjelder dette også privat sektor? Hva er behovet for samfunnsvitenskapelig kompetanse i næringslivet? Kandidatundersøkelsen fra 2005 viser at av dem som uteksamineres fra HF og SV går 6 av 10 kandidater til offentlig sektor. 40 prosent av disse havner i statsforvaltningen. Medlemsmassen i Samfunnsviterne er også talende. Bare hvert tiende medlem jobber i privat sektor. Dette er vel heller ikke egnet til å overraske noen. Alle hadde vel en professor som viftet med bunker av bøker og manet oss til å lese bredt, dypt og mye. Dere blir tidsnok konsulenter i kommunaldepartementet! var omkvedet. Ingen truet med at folk vil havne i privat sektor fantasien satte en naturlig grense for hvor dypt en samfunnsviter kunne synke. Mitt inntrykk ved inngangen til arbeidslivet som nyutdannet statsviter i 1995 var at de beste forsvant inn i stipendiatstillinger, eller til aspirantplass i UD. Det store flertall fikk ulike konsulentstillinger i statsforvaltningen, kommuner eller fylkeskommuner.

6 SKRÅTT BLIKK Faglig relevans, nærhet til makten og muligheten for internasjonalt arbeid var gjerne parametre for hvor attraktive jobbene var. Av de få som gikk til privat sektor, var det gjerne virksomheter som opererte helt eller delvis med salg av varer, tjenester og innsikt om offentlig sektor og politiske forhold slik som forlagshus, MMI, Opinion og media. I årene som har gått har det skjedd en utvikling der flere kandidater går til privat sektor, men den relative andelen i forhold til totalen ser ut til å være stabil. Store, ledende virksomheter i næringslivet har i dag en langt mer kompleks oppgave enn for ganske få år siden. Mens selskapenes suksess tidligere ble målt mer ensidig på grunnlag av profitt, er disse selskapene i dag i stor grad å betrakte som samfunnsaktører. Helt grunnleggende er det at bedrifter tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg er det i stadig sterkere grad en klar forventning at virksomhetene utøver et samfunnsansvar. Aktører som skal høste og forvalte tillit hos ansatte, i aksjemarkedet, hos myndighetene og i internasjonale markeder forventes å håndtere utfordringer som forurensning, klimautslipp, menneskerettigheter og korrupsjon på en samfunnsbyggende måte. I tillegg ligger det i økende grad en forventning om at næringslivet også aktivt skal støtte humanitære formål og nedbygging av sosiale forskjeller i nærmiljøet der de opererer. For globale selskaper skjer dette i økende grad i samarbeid med multilaterale institusjoner. Utviklingen bak kravet til samfunnsansvar har mange drivkrefter. En bedrift som skal tiltrekke seg de beste talentene, vil være avhengig av å fremstå som en attraktiv, respektert arbeidsgiver med en solid historikk og en lovende fremtid. Likeledes skal kundene se verdien av de produkter aktiviteten genererer, enten det er varer eller tjenester. Investorer vil forvente ryddig selskapsstyring, respekt for aksjonærdemokratiet og en forutsigbarhet og åpenhet rundt virksomhetens drift og økonomi. I Norge er staten blant de største aksjonærene på Oslo Børs. Med Stoltenberg II ser vi fremveksten av en mer aktiv eierskapspolitikk. De siste to årene er det flere eksempler på at staten kan famle i utøvelsen av eierskapet, og det er symboltunge tema som gamle fallskjermer, lederlønn og opsjonsprogrammer som har stått i sentrum. I spørsmål av større industriell betydning har flertallsregjeringen vært mer stødig. Statens aktive eierskap innebærer nødvendigvis en politisering som reiser til dels nye problemstillinger for de mange selskapene dette gjelder. Dette gir igjen frivillige organisasjoner et sterkere grunnlag for innflytelse både indirekte og direkte overfor selskapene konkret og næringslivet generelt. Media har også et helt annet fokus på det som skjer i næringslivet. Nær sagt alle medier dekker nå næringslivet, mens det tidligere var et begrenset antall servile næringslivsmedier som fulgte virksomhetene. Samlet er det lett å konkludere at aktivitetene i den såkalte private sektor i dag møter helt andre forventninger og krav fra omverdenen enn for bare få år siden. Fortsatt er det helt grunnleggende for kommersielle virksomheter at de må drive med en grad av lønnsomhet. Men for å levere langsiktig lønnsomhet kreves ikke bare en kommersiell forståelse Det kreves også en samfunnsforståelse. Virksomhetene må ha kunnskap om offentlig organisering og makt, beslutningsprosesser, politiske prosesser og standpunkter, ressursforvaltning og ressursfordeling. Det er også et klart behov for evnen til å gjøre helhetlige samfunnsmessige vurderinger på tvers av sektorinteresser og profesjoner. Bedrifter med ambisjoner om å vise lederskap inn i fremtiden må ha denne kompetansen. Samfunnets verdiskapning skjer i det tette samspillet og gjensidige avhengigheten mellom privat og offentlig sektor. Oppgavefordeling og balansen mellom sektorene vil selvsagt fortsette å utvikle seg. Min hypotese er at virksomheter i privat sektor i fremtiden vil ha et mye sterkere behov for samfunnsvitenskapelig kompetanse for å skape ledende, levedyktige, verdiskapende virksomheter. Utviklingen gir dermed store muligheter og utfordringer - til utdanningssektoren, forskningen og til den enkelte kandidat. Medlemsstatistikken tyder på at Samfunnsviterne har et potensiale for flere medlemmer fra privat sektor. Neste år bør Samfunnsviterne invitere en av topplederne fra de mange internasjonalt orienterte selskapene der staten har en vesentlig eierandel til fagdagen. Tema kan være: Behovet for samfunnsvitenskapelig kompetanse i næringslivet. Om forfatteren: Jannik Lindbæk er cand polit med hovedfag i sammenliknende politikk fra UiB i I januar begynner Lindbæk i stillingen som kommunikasjonsdirektør i Aker Kværner. I dag er Lindbæk partner i Brynhildsen Woldsdal PR. Tidligere har Lindbæk blant annet vært informasjonsdirektør i Microsoft Norge og rådgiver i GIEK. Jannik Lindbæk. Foto: Privat.

7 HALLO SAMFUNNSVITER Navn: Raimo Valle Aktuell fordi: Han har fått seg ny jobb som statssekretær hos Bjarne Håkon Hansen Hvordan havnet du i statssekretærstolen? - Jeg fikk en telefon fra Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen og nølte ikke med å si ja. Hva er din faglige bakgrunn? - Jeg er Cand.mag med fagene finsk grunnfag, offentlig politikk og administrasjon storfag og semesteremne i lokalsamfunnsforskning og samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø. I sin tid påbegynt, men ikke fullført hovedfag. Hva er dine hovedinteresser? - Generelt opptatt av samfunnsspørsmål og offentlig politikk. Samepolitikk har vært en rød tråd i min karriere. Så har jeg stor glede av å kople av med sportsfiske og Hi-Fi. Livet består av mer enn jobb, selv om det ikke er lett å leve opp til det der jeg er nå. Beskriv din arbeidshverdag? - Hektisk, utfordrende og særdeles spennende. Temposkiftet fra tidligere jobber er markant og dagene er lange. Her får jeg virkelig bruk for alle fasetter fra min faglige bakgrunn. Hvor lenge har du vært i samfunnsviterssystemet og hvilke verv har du hatt? - Jeg har vært med siden midten av nittitallet i ulike tillitsverv - lokal tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, medlem og leder av fylkesstyret og varamedlem og medlem av hovedstyret. Som følge av min nye rolle har jeg trukket meg fra alle verv i foreningen. I hvilken retning tror du fagforeningsverden kommer til å gå fremover? - Fagforeningene vil fortsatt være viktige aktører i samfunnslivet i Norge. Felleskap gir styrke. Med et arbeidsliv i stadig endring og omstilling gir det en trygghet for den enkelte arbeidstaker å være fagorganisert. Hva er din viktigste oppgaver? - Min viktigste oppgave er å gi statsråden og regjeringen gode råd om regjeringens politikk overfor samer og nasjonale minoriteter i Norge. Er der mange samfunnsvitere der du jobber? - Det har jeg ikke oversikt over, men jeg er rimelig sikker på at det er mange. Har du en sterk samfunnsviteridentitet? - Ja. Samtidig er det én av mange identiteter jeg har. Hvor er du om ti år? - Det er et godt spørsmål. I min nåværende jobb er tidsperspektivet adskillig kortere, men jeg håper å være i posisjoner hvor jeg kan være med å legge føringer for samfunnsutviklingen. Foto: Aid Ny kontingentsats sjekk avtalegiro Samfunnsviternes landsmøte besluttet i november å øke kontingenten med kr 20,- pr. måned til kr 260,- pr. måned fra og med 1. januar Økningen gjelder kun ordinært medlemskap, ikke studentmedlemskap. Har du sperregrense på din avtalegiro, må du øke denne slik at avtalegiroen ikke blir avvist i banken. Trekk med avtalegiro blir foretatt annenhver måned. Det er derfor viktig at du tar høyde for to måneders kontingent når du setter sperregrensen for avtalegiro. Vi anbefaler å legge inn minimumsgrense på to måneder med full kontingent, som er kr 520,-. Endringene kan du gjøre i nettbanken, eller du kan kontakte banken.

8 NORGES STØRSTE REFORM Hvor gøy er det å jobbe i NAV? Tekst og foto: Gunn Kvalsvik En r ykende fer sk medlemsundersøkelse ligger klar i disse dager. Undersøkelsen er gjennomført av Samfunnsviterne i NAV stat, og setter fokus på tilfredshet, lønn og omorganisering. Samfunnsviteren har møtt Frode Svartvatn (leder for Samfunnsviterne i NAV og Hovedtillitsvalgt for Akademikerne) og Katrine Olsson (nestleder for Samfunnsviterne i NAV og Akademikertillitsvalgt), og spurt om de kan fortelle oss hovedfunnene. Først må vi imidlertid ta et kort dykk ned i NAV-materien. NAV - en tilpassing til verden Selv om det har vært noen turbulente år, er de to tillitsvalgte opptatt av å formidle at de tre enhetene var klare for en fornying. Både fordi det var mye som ikke fungerte som det skulle, men også fordi det gamle systemet ikke oppfylte klare politiske mål som for eksempel en lavere prosentandel uføretrygdede. - Det er mange eksempler på forhold som ikke fungerte som det skulle før reformen ble satt i verk, forteller Olsson. I de tre enhetene fikk vi flere og flere som falt utenfor samfunnet og arbeidslivet. En tendens som gikk i motsatt retning av politiske målsettinger. Folk ble regelrett kasteballer mellom etatene. Da NAV-reformen ble initiert, var det mange som applauderte, ikke minst brukerne. NAVs målsetting om flere i arbeid - færre på stønad skal nås med et felles kontor for de tre tidligere etatene, bredt samarbeid og større grad av fleksibilitet i oppfølgingen av brukere. - Tidsmessig er NAV snart halvvegs i reformen, men i praksis er det mye som står igjen. Den 1. januar 2010 skal alle NAV-kontorer være etablert, sier Frode Svartvatn. - Hvorfor ble det akkurat denne modellen? - Det er en politisk initiert reform, så delvis ble føringene lagt hos statsråden, sier Frode Svartvatn. - Det vil si at strukturene og målene for eksempel at dette med arbeidslinjen og én skranke - føringene - blir gitt fra politisk hold. Arbeidet med å legge detaljene, altså operasjonaliseringen, foregår på et administrativt plan og jobbes dermed med kontinuerlig. - Hvilken rolle har fagforeningene i denne prosessen? - Akademikerne har en gruppe av tillitsvalgte som følger prosessen tett, forteller Svartvatn, som har vært tillitsvalgt og fulgt prosessen tett siden Gruppens oppgave er å ha jevnlige møter med ledelsen, ansattegruppen og å følge med i de politiske beslutningene. Resultatene av undersøkelsen Ett av de viktigste funnene i undersøkelsen er at hele 47,5% av samfunnviterne vurderer å slutte i arbeids- og velferdsetaten. Tallene som fremkommer i en oppsummeringsversjon av medlemsundersøkelsen, er tydelige: Kun 21% oppgir at de ser for seg at de jobber i etaten om 3 år. Dette vitner om at NAV står overfor store utfordringer knyttet til turnover. Etaten opererer i dag med en forventet turnover på ca 10%. Det er grunn til å tro at denne i særlig grad består av akademikere, deriblant samfunnsvitere. Ansatte med høy kompetanse og arbeidserfaring er attraktive på arbeidsmarkedet, noe som gjør våre medlemmer til en utsatt gruppe i turnoversammenheng. NAV har slik en særlig utfordring i å

9 NORGES STØRSTE REFORM De som tidligere jobbet i statens Aetat, Trygdeetaten eller kommunenes sosialtjeneste, er vant til omstilling og omorganisering. NAV-reformen som startet i 2006 og skal ferdigstilles i 2010, er den største og mest omfattende og har slått de tre sammen. Hvordan er det å være blant de 750 samfunnsviterne som jobber innenfor den statlige delen av NAV? De tillitsvalgte i NAV mener det hadde vært lønnsomt for ledelsen dersom man brukte samfunnsviterkompetansen i større grad

10 NORGES STØRSTE REFORM Tabellen forteller årsaker til at samfunnsvitere ønsker å forlate NAV. legge forhold til rette for denne gruppen for å bedre og lengre dra nytte av samfunnsviteres viktige kompetanse og bidrag til etaten (fra oppsummer ingen av medlemsundersøkelsen). Kompetansekrav Det interessante er selvsagt å gå bak tallene, og å spørre hvorfor det er så mange samfunnsvitere som vurderer å slutte i NAV? Frode Svartvatn mener at her ligger en av de viktigste utfordringene til NAV fremover : Å benytte seg av god kompetanse som allerede er i systemet. - Det er ikke tvil om at NAV trenger akademiker- og s a m f u n n s v i t e r - kompetanse fremover. Senest under 10-års markering av Akademikerne, bl e d e t t e u n d e r s t re ke t av arbeidsministeren. NAV trenger Akademikere, sa han. Så gjenstår det å se om det tas på alvor eller om det bare var festord. - Å jobbe målrettet med bruk av kompetanse, er enn vinn vinn - vinn situasjon, understreker Svartvatn. blir oppgitt som hovedgrunn for misnøye, sier Katrine Olsson. - Dette er nemlig faktorer som arbeidsgiver ofte vektlegger som forklaring for høy turnover. Vi tror at våre medlemmer ikke ser på disse faktorene som avgjørende, fordi dagens arbeidshverdag er preget av høyt press og omstilling uavhengig av sektor og oppgaver. Lønn Et annet faktum som peker i negativ retning for NAV, og som også er med på å stimulere til høy turnover, er lønnsutvikling. - Samfunnsvitere i NAV kan forvente godt under halvparten av den lønnsutvikling som medlemmer av Samfunnsviterne oppnår innen andre sektorer. På sikt gir dette selvsagt misnøye og fører til at folk finner seg jobb andre steder, forteller Olsson. I en tabell basert på tallmaterialet (se øverst på siden), kan en lese at det er tre hovedgrunner til at samfunnsvitere vil søke seg ut av etaten. Den ene er arbeidsoppgaver, den andre er karriereutvikling og den siste er lønnsvilkår. Dette stemmer med erfaringene til de tillitsvalgte: - Våre erf ar inger peker på arbeidsoppgaver og karriere som de to hovedgrunnene for ansattes misnøye og ønske om å skifte jobb, forteller Olsson. - Ansatte opplever større tilfredshet og blir, NAV kan bruke ressurser de allerede har betalt for, og brukerne får oppfylt målet om å i størst mulig grad forholde seg til ett menneske når de oppsøker NAV. Ikke omstillingsmisnøye - Det er verdt å merke seg at omstilling og høyt arbeidspress ikke Hvorfor bli? - Dere har begge jobbet relativt lenge i NAV. Hvorfor blir dere? - Det er også mye bra i NAV, understreker de to tillitsvalgte. Mange av oss er nok litt idealister, etaten jobber for viktige målsettinger, og det er givende hver gang man kan hjelpe noen. Frode Svartvatn og Katrine Olsson er samfunnsvitere i NAV. - Spesielt innenfor NAVs førstelinje blir kompetanse knyttet opp til arbeidsoppgaver heller enn utdanning, fortsetter en engasjert Olsson. - I en slik organisasjon gis det ikke rom for å bli brukt til fulle. For eksempel vet vi at der er flere antropologer i indre Oslo, og her skulle en tro at kompetansen er nyttig på flere nivå. Men nei, den vanlige kulturen er at en skal holde seg til de fastlagde arbeidsoppgavene og legge antropologen på hylla. Slik statisk organisering av arbeidsoppgaver gir lite rom for karriereutvikling og lønnsutvikling. 10

11 NORGES STØRSTE REFORM Bedre lønn og større utfordringer Etter å ha jobbet i først Aetat og senere NAV, sluttet Beate Krogstad Austvold og tok steget over til privat sektor. Hans-Petter Hetland valgte å skifte jobb innenfor NAV-systemet. NAV er i bevegelse! Beate Krogstad Austvold startet i NAV i år Ved etableringen av forvaltningsenheten i 2002 valgte hun å bli igjen i Akersgata og begynte da med attføring. Der arbeidet hun til hun sluttet i 2007 fikk jobb i Storebrand. Austevold understreker at hun har likt seg godt i NAV. - Jeg har jevnt over likt meg veldig godt i NAV. Det er en utfordrende arbeidsplass, da det er direkte publikumskontakt med personer med ulike utgangspunkt. Innen attføring arbeider du med alt fra frisøren som ikke kan utøve yrket sitt lenger, til rus og psykisk syke. Arbeidsoppgavene er krevende. I tillegg har etaten vært gjennom flere store omstillingsprosesser som til tider har vært anstrengende. Men på det kontoret jeg har arbeidet, har det kollegiale miljøet alltid vært veldig bra, så det har betydd veldig mye for trivselen. Jobbskifte - Hvorfor valgte du å slutte og gå over til Storebrand? Hans-Petter Hetland. Foto: privat. - For min del ble det et naturlig valg. Jeg hadde arbeidet i NAV en god stund og ønsket å prøve meg innen noe nytt og ønsket nye faglige utfordringer. Valget av Storebrand var bevisst. Jeg hadde lyst å prøve meg innen privat sektor og hadde hørt veldig mye positivt om Storebrand. - Hva skulle til for at du skulle blitt i NAV? - Vanskelig å si. For mitt vedkommende var det viktig med et jobbskifte siden jeg hadde vært en del år i NAV. Men på et generelt grunnlag så kunne NAV ha vært flinkere til å implementere førstelinjen i prosjekter for å få variasjon, og for å få brukt kunnskapene på et annet nivå. I tillegg burde lønns- og kodesystemene blitt brukt mer aktivt og med større spenn. Jeg tror etaten da ville ha blitt oppfattet som en mer attraktiv arbeidsplass, også på langt sikt, og av den grunn kanskje unngått turnover i større grad. Fra NAV til NAV Hans-Petter Hetland har også skiftet jobb. Men til forskjell fra Austvold, har han funnet seg ny jobb innenfor NAV-systemet. - Det er flere årsaker til at jeg har Tekst: Gunn Kvalsvik valgt å søke ny jobb innenfor NAV. Delvis er jeg klar for nye utfordringer og delvis er det et lønnsspørsmål, forklarer han. - Jeg har synes det har vært gøy å jobbe som saksbehandler i to og et halvt år, men jeg føler jeg etterhvert har god oversikt over regelverk og arbeidsmåter. Dermed oppleves arbeidsoppgavene mer som rutinearbeid. I min nye stilling i NDU (NAV Drift og utvikling), er det mye som foregår for tiden. Jeg ser på mulighetene til personlig utvikling og variasjon i arbeidsoppgaver som større der enn på et lokalkontor. - Er lønn et viktig element i ditt Beate Krogstad Austvold. Foto: Gunn Kvalsvik. 11

12 NORGES STØRSTE REFORM jobbskifte? - Ja, jeg ser på lønnsutvikling som dårlig i saksbehandlerstillingene i NAV, sier Hetland. Lønnsnivået blant saksbehandlere, spesielt de med akademisk kompetanse, er etter mitt syn altfor lavt sammenlignet med andre offentlige etater, og spesielt sammenlignet med privat sektor. Jeg har også inntrykk av at det eksisterer en "likelønnstankegang" blant mange ledere på lokalkontorene som gjør det vanskelig å få spesielt store lønnsøkninger i de lokale lønnsforhandlingene. Det vil således ta for lang tid å komme opp på det jeg mener er et akseptabelt lønnsnivå i stillingen som saksbehandler. Med boliglån og et solid studielån blir det unødvendig trangt økonomisk med tanke på dagens arbeidsmarked hvor det er relativt enkelt å skaffe seg en bedre betalt jobb. Omorganiseringen - Siden du har valgt å bli i NAV, er det betimelig å spørre om du er fornøyd med omorganiseringen? - Jeg er veldig positiv til reformen og tror den på sikt vil være til det beste for brukerne, sier Hans-Petter Hetland. Omorganiseringsprosessen er imidlertid krevende, og jeg tror det er vanskelig å få alt riktig fra starten av. Vi må nok derfor forvente en lang periode med prøving og feiling før vi får en velfungerende ny etat. Etterspurt kompetanse Beate Krogstad Austvolds jobbsøknadsprosesser gikk over all forventning. Hun søkte to jobber og ble tilbudt begge: - Det var mange søkere på stillingen i Storebrand og jeg var på flere intervjurunder der de silte unna søkere runde for runde før de konkluderte. Dette var en ny opplevelse og veldig forskjellig fra hvordan min erfaring er fra statlig sektor. Både utdanning og arbeidsbakgrunn ble vektlagt, forteller hun. - I forhold til NAV ble det sett på som positivt at jeg hadde arbeidet på samme plass over en del år og at jeg hadde kjennskap til deler av folketrygdloven. I tillegg er kjennskap til attføring og uførefeltet nyttig i forhold til å forstå deler av fagfeltet i Storebrand. En annen ting som ble vurdert som positiv, var at jeg var aktiv på fritiden i forhold til verv i Samfunnsviterne, både som tidligere tillitsvalgt og styremedlem i fylkesstyret, avslutter Austevold. Medlemsfordeler på bank og forsikring - alt på ett sted! Som medlem av Samfunnsviterne har du tilgang til spesielle betingelser i DnB NOR. Benytt deg av disse. kundeprogrammene Total og SAGA gunstig medlemspris Ring eller besøk Du kan også henvende deg til ditt nærmeste DnB NOR kontor. 12

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Samfunnsviternes identitet og posisjon

Samfunnsviternes identitet og posisjon Samfunnsviternes identitet og posisjon Rapport, mars 2011 1 Arve Paulsen Kommunikasjon: Samfunnsviternes identitet og posisjon, mars 2011 Innholdsoversikt Bakgrunnen for oppdraget... 3 Kilder... 4 De tre

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

FINANS F O KUS. Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær. nummer 8 2012. Magasin for Finansforbundet

FINANS F O KUS. Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær. nummer 8 2012. Magasin for Finansforbundet FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2012 Målinger vil forsvinne Nei til eksamen Endring ingen ende Profitt til besvær Nye planer for DNB colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer