Levanger ungdomsskole. Nye horisonter Levanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger ungdomsskole. Nye horisonter Levanger kommune"

Transkript

1

2 Snitt 2 GRØ VARELEVERIG SUPLASS RM SKJE G ERI ARK HC-P LL AVFA SYKKEL IG PAR KEL SYK BASKETKURV OPPHOLD 10. TRI L TI S D I E ARB KIG MEK EIDS ARB KIG MEK I. TR G 10 A IG RD G BO O RIG RKE ELPA K K SY TIL T EKA SITT HOVEDIGAG 1:20 MULIGHET FOR LEVERIG AV UTSTYR TIL SCEE OG TILBRIGERTJEESTER HOVEDADKOMST OG TORG + 7,00 IG PAR KEL SYK FLAGGSTAG LEDELIJE TRI OK. ORD OG B G 8. A IG TUTRE 5 +7, ETJ. V 1. L U G D R ISBO E T D OR HOVED B SIT T EK A T OPPHOLD 8. TRI TRI TERREGFORMER FOR SYKLIG OG SKATIG OPPHOLD 9. TRI IG PAR L E KK SY ORD OG B T EKA SITT + 6,00 HOVED BUSSAVS TIGIG + 5,00 60 PARKE RIGSPLA SSER Snitt 1 G 9. A IG + 4,00 Snitt 1 OPPHOLD 9. TRI Snitt 2 Landskapsplan og terrengsnitt 1:500 (A1) / 1:1000 (A3) plansje/side 1

3 BASKETKURV Innledning Prosjektet er basert på s rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole på Røstad. 8.TRI LÆRERARB.PL AUDITORIUM ØVRE DEL KATIE OG BIBLIOTEK 10.TRI Begrensningen av skoletomten er I kommuneplanen satt til området O5 og den delen av O6 som ligger mellom O5 og bekken. Adkomsten er tenkt fra ny parkeringsplass ved Alléen I øst. Området skal detaljreguleres etter konkurransen. Parallelt med skolekonkurransen avholdes det en konkurranse om nytt aktivitetsområde i område O6. GYMGARDEROBE SMIKE/KOSTYME SMIKE/KOSTYME Snitt AA Tomteanalyse Landskapet er et naturlig morénelandskap som skråner ned mot Levangerelven i sørvest. Området utenfor tomten preges av mange mindre hauger og koller. Den nærmeste er Holmhaugen i vest Snitt A Lengdesnitt A 1:200 garderobe 8.tr 8 grovgard /skohyller ARBEIDS TIL MEKKIG 8.TRI IGAG 8. TRI vaktm. ute Uteaktivitetsutst sykler verksted maskinrom 16,2 m 2 38,9 m 2 59,0 m 2 38,1 m 2 ADLtrening ALTERATIV OPPLÆRIG ARBEIDS TIL MEKKIG SYKKELPARIG SYKKELPARIG salg tørr heis 5,1 m ekspedisjon 2 vaktmester gruppe lakk tørr 5,9 m 2 15,1 m gymutstyr 2 8,5 m arkiv/kopi 2 6,5 m 2 6,3 m 2 6,0 m 2 møterom 20,3 m 2 6,3 m 2 15,2 m 2 15,2 m 2 maling/keramikk 54,6 m 2 kjk tilrettelagt 20,0 m 2 tørk 15,4 m 2 KUST-OG HÅDVERK ovn 4,1 m 2 10,3 m 2 sløyd 59,9 m 2 tegning/tekstil 89,9 m 2 10,4 m 2 mat-og helse 75,7 m 2 utstilling kunst og håndverk renholdssentral 20,6 m 2 kjølerom 4,8 m 2 5,1 m 2 1,3 m 2 vask 10,1 m 2 kantinekj. 59,3 m 2 MAT-OG HELSE 4,6 m 2 mat-og helse 81,1 m 2 vaktmester inne garderobe 14,9 m 2 24,0 m 2 stol 21,5 m 2 kasse ADMIISTRASJO STØTTEFUKSJ. HC-PARIG dusj grovgard/skohyller IGAG 10. TRI A sminke/kostyme A sminke/kostyme 18,2 m 2 18,5 m 2 personalrom 119,3 m 2 PERSOALROM kontor 4,5 m 2 kjøl 4,6 m 2 rektor kontor kontor kontor kontor kontor 14,9 m 2 10,1 m2 10,1 m 2 10,1 m 2 10,1 m 2 10,1 m 2 PERS.IGAG 5,5 m 2 gard.pers. 25,7 m 2 gard.pers. 15,8 m 2 grupperom 11,5 m 2 IKT 15,0 m 2 møterom 15,2 m 2 hvile 5,3 m 2 helsesøster 10,2 m 2 forkontor/felles 15,0 m 2 PPT 10,2 m 2 datarom 28,7 m 2 5,4 m 2 hvile 9,2 m 2 5,6 m 2 5,1 m 2 1,6 m 2 2,1 m 2 1,7 m 2 garderobe 10.tr 81,1 m 2 varmesentral 11,9 m 2 10.TRI VARELEVERIG SUPLASS Tomten har kun mindre nivåforskjeller på den delen skolen er tenkt lokalisert. edre del av flaten ligger på kote 5 mens den øvre delen av tomten på kote 7. Tomten har gode solforhold og utsikt mot Levanger sentrum, Staupshaugen og sjøen mot nordvest. Det er også fint utsyn mot alléen i øst og kulturlandskapet i bakgrunnen. SYKKEL GRØ SKJERM OPPHOLD 8. TRI OG BORD OPPHOLD 10. TRI elevgard utegym 26,1 m 2 vindfang 15,0 m 2 OG BORD SITTEKAT dusj lærergard. 4,3 m 2 13,7 m 2 5,0 m 2 4,3 m 2 dusj 13,7 m 2 elevgard utegym 27,3 m 2 lab. 38,5 m 2 lærergard. 5,4 m 2 5,1 m 2 musikkteknologi 11,4 m 2 band/øving 14,6 m 2 gard.tekn 7,7 m 2 musikk 23,0 m 2 MUSIKK scene og sidescener 161,9 m 2 HOVEDIGAG MULIGHET FOR LEVERIG AV UTSTYR TIL SCEE OG TILBRIGERTJEESTER SITTEKAT forebered 20,0 m 2 naturfag 80,3 m 2 ATURFAG band/øving 15,9 m 2 6,0 m 2 band/øving 19,4 m 2 dans/drama 64,8 m 2 musikk 79,9 m 2 HOVEDADKOMST OG TORG LEDELIJE TERREGFORMER FOR SYKLIG OG SKATIG 5,1 m 2 garderobe 9.tr 80,7 m 2 9.TRI BORDTEISBORD TUTRE SYKKELPARIG grovgard /skohyller IGAG 9. TRI SYKKELPARIG OPPHOLD 9. TRI Plan 1. etasje og snitt 1:200 (A1) / 1:400 (A3) 5 10 m 1.etg 1:200 OG BORD HOVED plansje/side 2 SITTEKAT

4 Adkomst med bil for besøkende til området forutsettes fra ny parkeringsplass ved alléen i øst, mens økonomitransport skjer fra eksisterende parkeringsplass P2 ved Trønderhallen. aturlig kveldsparkering kan også være eksisterende parkeringsplass P2. Fasade mot sør Gående og syklende kommer fra flere retninger. Mange vil gå eller sykle sørfra via gangbruen over Levangerelva, men andre kommer østfra via den nye aktivitetsområdet. lesekroker / saccosekker Landskap storklasse 8.tr 139,6 m 2 myldreareal klasse 8.trinn 70,2 m 2 skriver 4,1 m 2 nær 8,4 m 2 gruppe 8.tr gruppe 8.tr 10,2 m 2 klasse 8.trinn klasse 8.trinn klasse 8.trinn 70,3 m 2 70,9 m 2 70,1 m 2 gruppe 8.tr møte 8.tr 32,0 m 2 gruppe 8.tr 1 18,2 m 2 15 x 200 = ØVRE DEL KATIE A A 18,2 m 2 7,4 m 2 20,7 m 2 tlf/møte 9,5 m 2 forrom 9.tr 22,0 m 2 tlf/møte 5,3 m 2 20,8 m 2 20,3 m 2 5,1 m 2 1,4 m 2 1,3 m 2 4,1 m 2 forrom 8.tr 16,5 m 2 tlf/møte 7,0 m 2 bib 18,0 m 2 auditorium 123,6 m 2 20,5 m 2 bibliotek tlf/møte 6,7 m 2 49,2 m 2 datarom 76,1 m 2 gruppe bibl 12,0 m 2 BIBLIOTEK scene161,9 m 2 81,9 m 2 20,0 m 2 pc-plasser skranke 51,5 m 2 forrom 10.tr 14,3 m 2 15 x 200 = heis klasse 10.trinn 70,4 m 2 tlf/møte tlf/møte 8,5 m 2 7,4 m 2 møterom 28,5 m 2 klasse 10.trinn 70,6 m 2 6,0 m 2 gr. 10.tr klasse 10.trinn 70,5 m 2 gr. 10.tr gr. 10.tr nær skriver storklasse 10.tr 8,4 m 2 4,1 m 2 139,6 m 2 gr. 10.tr klasse 10.trinn 70,2 m 2 myldreareal Utearealene er delt inn i ulike soner. Sør for bygget finner man et torg og hovedadkomst med tuntre og flaggstenger. Gangveien fra den nye parkeringsplassen leder hit, og fører naturlig inn mot hovedinngangen. De ulike trinnene har fått sine egne oppholdssoner utendørs. Ettersom ungdomsskolens nærmeste nabo er planlagt å bli en aktivitetspark, er det tenkt at behovet for ungdomsskoleelevene er å ha egne steder å henge, prate og være sammen. Så i oppholdsarealene til skolen er det lagt opp til mange sitteplasser, sittekant mot aktivitetsområdet og bord og benker der man kan spille kort, sitte å prate, gjøre skolearbeid og spise lunsj. I tillegg til sittestedene er det tenkt én fysisk aktivitet per trinn. I 8. trinns uteoppholdssone er det lagt opp til terrengformer man kan sykle og skate på, 9. trinn får bordtennisbord og 10. basketballkurv. klasse 9.trinn 70,6 m 2 nær 7,9 m 2 gruppe 9.tr 10,2 m 2 gruppe 9.tr 12,3 m 2 mottaksklasse møterom 9.tr 40,0 m 2 29,7 m 2 klasse 9.trinn 70,6 m 2 På nordsiden av skolen er det tilrettelagt for aktivitet tilknyttet verksted. Her er det tenkt solide arbeidsbenker i betong, hvor man kan drive med aktivitet tilknyttet skolen, mekking av sykler og annet relevant arbiede. klasse 9.trinn 69,1 m 2 skriver 3,3 m 2 storklasse 9.tr 140,6 m 2 myldreareal gruppe 9.tr 9,9 m 2 For øvrig er det planlagt varelevering, avfallshåndtering og HC-parkering på nordsiden av skolen. Det vil også være mulig å kjøre inn på torget for levering av sceneutstyr og lignende. Hovedvekten av sykkelparkeringen er plassert i tilknytning til hovedinngang, men det er også en del på nordsiden av bygget, og noen tilknyttet trinnene m En grønn skjerm med klatreplanter og god høyde skjermer mot parkeringsplassen. Plan 2. etasje og fasade 1:200 (A1) / 1:400 (A3) Løsningen av uteområdet er fleksibel i forhold til møtet med aktivitetsparken. Oppholdssonene kan tilpasses i utstrekning uten vanskeligheter. 2.etg 1:200 plansje/side 3

5 Disponering av tomta For å bevare det store åpne landskapsdraget og beholde viktige siktlinjer i retning Staupshaugen, som beskrevet I Snøhetta-prosjektet, lokaliseres skoleanlegget nordvest på området nært eksisterende parkeringsplass og Trønderhallen. Skoleanlegget blir da godt synlig mot hovedadkomsten, får fin utsikt sørover mot Levanger sentrum og mot sjøen i nordvest, samt kort vei fra eksisterende parkeringsanlegg til økonomiinngang. Fasade mot nord Prinsipper for utvikling av konsept Rikelig med dagslys til undervisningsarealene Favne utsikten mot fjorden Minimere bebov for solavskjerming med mange nordvendte klasserom Hovedinngang skal markeres og være godt synlig. Desentraliserte elevinnganger. God universell utforming. Prinsippene fra BREEAM Passivhusstandard. Miljøvennlig materialbruk. Løsninger skal være fleksible og tillate endringer. Det skal bli en god og fin skole som Levanger kommune kan være stolt av. Prinsipper for intern organisering Undervisningsarealene omkranser sentralrommene så det blir korte avstander. Skolen sentrum med vestibyle, amfi, kantine og bibliotek åpner seg både mot kulturlandskapet i øst og mot fjorden i nord. Det skal være lett å orientere seg i bygget. En skole på dette stedet bør ikke har mer enn ha to etasjer. Skolen utformes og organiseres ut fra ungdommenes perspektiv. Hvert trinn skal utgjøre en egen avdeling. Skolens skal ha klasseromsstruktur. Det skal være mulig å dele de største undervisningsarealene. Generelle undervisningsarealer skal ha lett tilgang til fellesfunksjoner og spesialrom. Det skal etableres rene og skitne soner. Det er stor forskjell på elevmassen i en ungdomsskole. De yngste elevene er år og kommer fra barneskolen, mens de eldste er år og er klare for videregående skole. Det er i dette alderssegmentet det er størst frafall fra idrettsaktiviteter, så det er viktig at uteområdene og skolen i seg selv innbyr til aktivitet. Hoveddelen av bygningen med generelle læringsarealer og elevinnganger bør ha en effektiv løsning som henvender seg til og gir god kontakt med ulike deler av utearealene. Bygget skal ha en tydelig hovedinngang som henvender seg mot hovedadkomsten, og må derfor ligge godt synlig både fra parkeringsområdet og fra aktivitetsområdet. Fasade 1:200 (A1) / 1:400 (A3) Sal og scene og skal også brukes som kantine i skoletiden og må derfor ha enkel adkomst fra vestibylen. plansje/side 4

6 Konsept Vi har vurdert ulike konsept for oppfylling av byggherres ønsker for. Både lineære og kompakte strukturer er studert, og vi har valgt å se nærmere på en kombinasjon av disse. Fasade mot øst cote 14,8m BIBLIOTEK 9.TRI Snitt BB MØTEROM cote 11m DAS- OG DRAMA cote 7m B-SCEE AMFI, KATIE PERSOALROM Hovedidéen er å favne utsikten over fjorden fra fellesareal, samt eksponere hovedinngangen med kulturdelen fra alléen der de fleste kommer til anlegget. blir områdets nye horisont. Tverrsnitt B 1:200 Takenes langstrakte struktur blir nye horisonter i landskapet. De brekkes i en landskapsform som bølger seg oppover mot midten, der de møtes over den kompakte kulturdelen med fellesfunksjonene som samler det hele til ett bygg. Takformen bidrar innvendig til gode akustiske forhold i undervisningsarealene. Det kompakte midtpartiet med sentralrommene gir korte avstander, samtidig som den lineære strukturen gir gode lysforhold til alle oppholdsrom. Fasade mot vest De generelle læringsarealene samles i andre etasje rundt skolens amfi/auditorium og mediatek. Dette gir rolige undervisningsarealer med korte indre ganglinjer, samtidig som en får dagslys fra flere himmelretninger. Elevinngangene med garderober ligger i første etasje, er desentraliserte og henvender seg i flere retninger mot skolens ulike uteareal. Alle årstrinn får da sitt eget uteareal ved egen inngang. cote 17,3m LÆRERE 8.TRI cote 11m TEKISK ROM MAT-OG HELSE cote 11m cote 7m UUWC LAGER BIBLIOTEK GARDEROBE SCEE AUDITORIUM ØVIGSROM GRUPPE ØVIGSROM GRUPPE REHOLD UUWC LAGER MUSIKK BK 9.TRI 9.TRI Spesialrommene som naturfag, mat og helse, kunst og håndverk, musikk og drama, alternativ opplæring, administrasjon, personalrom, garderober legges i første etasje. Spesialrommene har da god kontakt med sal, scene og vestibyle, samt at enkelte av rommene har utgang til terreng som beskrevet i programmet. Snitt CC Fasader og snitt 1:200 (A1) / 1:400 (A3) Kulturdelen med vestibyle, kantine, sal og scene, og amfi knytter sammen skolen med et åpent, lyst og luftig rom over to etasjer ved hovedinngangen. Her får man god oversikt og det er lett å orientere seg i anlegget. Tverrsnitt C 1:200 plansje/side 5

7 15 x 200 = Organisering og logistikk Prinsippet for organiseringen av skolen er at elevenes interne trafikk i stor grad er inn og ut av egen inngang og til eget læringsareal, og i noe mindre grad trafikk til fellesrom og spesialrom. Garderobene for de enkelte trinn er derfor lokalisert slik at de ikke genererer forstyrrende trafikk forbi andres trinnareal på vei mellom egen garderobe og eget trinnareal. De tre armene med trinnarealene går ut fra sentralrommet. Dette gir kort vei til fellesfunksjoner, samtidig som de ulike trinnene har sin egen identitet. De generelle læringsarealene De generelle læringssarealene er utformet etter prinsippet om «skole i skolen». Skolen er organisert i tre arbeidslag: 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn. Hvert arbeidslag er organisert med desentraliserte lærerarbeidsplasser ved de respektive trinnarealene. Denne løsningen gir en rolig undervisningssituasjon på det enkelte trinn uten forstyrrelser fra andre trinn. Hvert trinnareal er delt i tre: Inngangsareal Myldreareal Arbeidsareal for elever og lærere Inngangsarealet består av inngang, garderobe og adkomstareal til læringssarealene, enten til eget trinnareal eller til spesialrom eller andre fellesfunksjoner. Dette utgjør trafikksonen og er derfor den minst rolige delen av årstrinnets areal. Garderobene er tilrettelagt med våt skosone og tørr innesone slik at minst mulig fukt og smuss dras videre inn i bygget. Dette er med å bidra til et godt inneklima og mindre slitasje innvendig. Myldrearealet ligger som pauseareal i trafikksonen ved arbeidsarealene. Grupperommene har inngang fra denne sonen, og er tilgjengelig for alle klassene på trinnet etter behov. 15 x 200 = vent. aggregat vent. aggregat teknisk rom teknisk rom 66,4 m 2 40,3 m 2 A A vent. aggregat heis Arbeidsarealet for elevene er den innerste og roligste delen av trinnarealet, både trafikalt og støymessig. Her kan elevene arbeide uforstyrret og konsentrert. Dette arealet består av klasserom, storklasserom og grupperom. Rommene kan igjen deles med innredningselementer tilpasset det aktuelle undervisningsopplegget. Arbeidsarealet for lærerne ligger sentralt i 2. etasje, og samtidig knyttet opp mot det enkelte trinn. Det er både kort vei til undervisningsarealene og til personalrommet og administrasjonen. Lærerarbeidsplassene ligger også sentralt inn mot bibliotek og datarom. Plasseringen gir også god kontroll over sentrale rom og elevarealer m Takplan 1:400 Takplan/tekniske rom 1:400 (A1) / 1:800 (A3) :500 Etasje plansje/side 6

8 Skolens sentralrom Hovedinngangen er tydelig markert med vestibyle og kantine som et høyt rom med glassfasade over to etasjer. Vestibylen er skolens sentralrom. Herfra når man alle funksjoner i bygget. Rommet brukes som kantine for skolen, og kan også benyttes som kafé i tilknytning til arrangementer utenom skoletiden. Et viktig element i skolens sentalrom er kultursalen med amfi som knytter sammen vestibyle, kantine og bibliotek. Kultursalen kan være åpen og benyttes som en del av de åpne arealene den grenser mot. Sal og scene kan enkelt mørklegges med blendingsgardiner, og lyd- og lysanlegg kan være fast opprigget her. Biblioteket utgjør det overordnede fellesområdet inn mot de generelle læringsarealene. Dette arealet ligger derfor sentralt i 2. etasje med flott utsikt utover sjøen. Biblioteket har god kontakt med vestibyle og kultursal via amfiet. Vi ser for oss sambruk mellom biblioteket og øvre deler av amfiet. Arkitektur og materialbruk blir et viktig bygg i nærmiljøet og dette bør signaliseres gjennom bygningens arkitektur, formspråk, dimensjoner og fargebruk. Det etableres en klar og tydelig struktur som gjør det enkelt for alle brukergrupper å orientere seg i bygget. Det overordnede grepet er stramt, men gir samtidig rom for lekne former og fargevalg. Innganger er markert tydelig gjennom form og materialbruk som samsvarer med landskapsplanen. Bygget er et moderne bygg av vår tid med utstrakt bruk av vedlikeholdsfrie materialer, som naturlig impregnert trekledning (varmebehandlet) og glass-/ aluminiumsfasader, kombinert med fargerike innsalg ved elevinnganger og andre viktige fokuspunkter i prosjektet. Glassflater mot øst og sør har varmereflekterende glass, og blending mot generende sol skjer med innvendige screens eller utvendige persienner. Spesialrommene Spesialrommene ligger i første etasje. Sal og scene utgjør det største enkeltelementet i bygningsmassen. Scenen har fri høyde på 7 m og en flate på 18x9m (inkl sidescener på 4m) - i henhold Riksteaterets minstekrav til B-scene. Transport av sceneutstyr skjer via de store dørene i hovedinngangen. Sal og scene kan lukkes av fra resten av skolen og fungere som en black box med blendingsgardiner. Scenegulvet er på samme nivå som vestibylen, og dette gir fleksibel bruk av arealet. en er lokalisert godt synlig fra hovedinngangen i 1. etasje som forutsatt i programmet. Økonomiinngang mot gangvegen på sjøsiden kan benyttes som egen inngang til administrasjonen. Hjerterommene hvilerom, helsesøster, PPT, IT er lokalisert skjermet, men likevel nært hovedinngangen. Mat og helse ligger i 1. etasje nært personalrom og kantinekjøkkenet som er en viktig del av sentralrommene - vestibyle, kantine, sal og scenearealet. Lokaliseringen er gunstig med tanke på både kantine og kveldsbruk av sal og scene. Musikkrommet og øvingsrom ligger også på 1. plan slik at instrumenter og annet utstyr lett kan flyttes fra musikkrommet til scene og vestibyle som ligger på samme plan. met ligger i 1. etasje sammen med kantinekjøkken og vestibyle. Lokaliseringen gjør det velegnet til utleie. Kunst og håndverk, ligger i 1. etasje med direkte utgang til terreng. Dette muliggjør for eksempel byggeprosjekter ute i sløydtimene. aturfag ligger i 1. etasje med direkte utgang til terreng. Alternativ opplæring ligger med inngang på bakkeplan fra kjørbart uteområde mot nordvest (sjøsiden). Dette gir gode adkomstforhold med bil til verkstedet. Innvendig i et skolebygg er det også viktig med robuste materialer som tåler daglig bruk av aktive elever. På de fleste gulv legges slitesterkt banebelegg av linoleum som er klassifisert med miljømerket Svanen. I med utsatte områder som garderober og toaletter, legges det keramiske fliser, mens i alle grovgarderober og innganger legges det miljømatte for å fange opp mest mulig fukt og smuss. Vegger i trafikksoner utføres med en kombinasjon av robust laminat og lakkert finér. Undervisningsarealer utførs med lakkert finér. Energi, miljø og BREEAM Byggsektoren står for en betydelig del av samfunnets energibruk, miljøbelastning og forringelse av økologisk mangfold. Det er viktig å velge løsninger og produkter som bidrar til bruk av miljøvennlige materialer, redusert avfallsmengde, lav energibruk og et sunt inneklima. For å oppnå gode miljøløsninger plansje/side 7

9 Romprogram Prosjektert areal m 2 sum m 2 sum Trinnbaser Trinnbaser Garderobe med toalett 8.trinn 80 Garderobe med toalett 8.trinn 81 Klasserom med tilhørende gr.rom 8.trinn 4 stk a Klasserom med tilhørende gr.rom 8.trinn 323 Storklasserom med foldevegg 8.trinn 140 Storklasserom med foldevegg 8.trinn 140 Møterom pers 8.trinn 30 Møterom pers 8.trinn 32 ær 8.trinn 8 ær 8.trinn 8 Skriverom 8.trinn 4 Skriverom 8.trinn 4 Myldreareal 8.trinn 20 Myldreareal 8.trinn Garderobe med toalett 9.trinn 80 Garderobe med toalett 9.trinn 81 Klasserom med tilhørende gr.rom 9.trinn 3 stk a Klasserom med tilhørende gr.rom 9.trinn 243 Mottaksklasse 40 Mottaksklasse 40 Storklasserom med foldevegg 9.trinn 140 Storklasserom med foldevegg 9.trinn 141 Møterom pers 9.trinn 30 Møterom pers 9.trinn 30 ær 9.trinn 8 ær 9.trinn 8 Skriverom 9.trinn 4 Skriverom 9.trinn 3 Myldreareal 9.trinn 20 Myldreareal 9.trinn Garderobe med toalett 10.trinn 80 Garderobe med toalett 10.trinn 81 Klasserom med tilhørende gr.rom 10.trinn 4 stk a Klasserom med tilhørende gr.rom 10.trinn 322 Storklasserom med foldevegg 10.trinn 140 Storklasserom med foldevegg 10.trinn 140 Møterom pers 10.trinn 30 Møterom pers 10.trinn 29 ær 10.trinn 8 ær 10.trinn 8 Skriverom 10.trinn 4 Skriverom 10.trinn 4 Myldreareal 10.trinn 20 Myldreareal 10.trinn Scene/ elevkantine/ aula/ torg Scene/ elevkantine/ aula/ torg Hovedrom med plass til alle elever (inkl 60kvm scene) 500 Hovedrom med plass til alle elever (inkl. B- scene og øvre del kantine) 602 Storkjøkken 60 Storkjøkken Skolens hjerte Skolens hjerte Kontor helsesøster 10 Kontor helsesøster 10 Kontor sosiallærer/ppt 10 Kontor sosiallærer/ppt 10 Datarom 30 Datarom 29 IKT- kontor/verksted 15 IKT- kontor/verksted 15 Hvilerom 1 5 Hvilerom 1 5 Hvilerom 2 5 Hvilerom 2 6 Møterom 15 Møterom 15 Grupperom 10 Grupperom 12 Forkontor/ fellesområde 15 Forkontor/ fellesområde 15 HC toalett 10 HC toalett Kunst og håndverk Kunst og håndverk Rom til tegning/tekstil 90 Rom til tegning/tekstil 90 Lager tegning/tekstil 10 Lager tegning/tekstil 10 Sløydsal (utgang ute) 60 Sløydsal (utgang ute) 60 Maskinrom 40 Maskinrom 38 Lager sløyd (utgang ute) 10 Lager sløyd (utgang ute) 10 Lakkrom 6 Lakkrom 6 Rom til maling/ keramikk 50 Rom til maling/ keramikk 55 Tørkerom/ elevarbeid 15 Tørkerom/ elevarbeid 15 Rom til keramikkovn 4 Rom til keramikkovn Mat og helse Mat og helse Kjøkken med arb.bord/ øy 2 stk a Kjøkken med arb.bord/ øy 157 Kjølerom 5 Kjølerom 5 Vaskerom 10 Vaskerom 10 Tørr 6 Tørr Musikk/ dans/ drama Musikk/ dans/ drama Hovedrom 80 Hovedrom 80 Dans/ drama/ bevegelsesrom 60 Dans/ drama/ bevegelsesrom 65 Øverom / bandrom 2stk a Øverom / bandrom 31 Øverom / bandrom 1 stk a Øverom / bandrom 19 Musikkteknologi 12 Musikkteknologi 11 Lager 2 stk Lager aturfag aturfag aturfagrom 1 80 aturfagrom 1 80 Laboratorium 40 Laboratorium 39 Forberedelsesrom 20 Forberedelsesrom Elevgarderober 2 stk a Elevgarderober 53 Dusjrom 2 stk a Dusjrom 27 Lærergarderober 2 stk a 6 12 Lærergarderober Uteaktivitetsutstyr (sykler++) 40 Uteaktivitetsutstyr (sykler++) 39 Div gymutstyr (kjegler, småmål ++) 15 Div gymutstyr (kjegler, småmål ++) Datarom tilknyttet bibliotek 80 Datarom tilknyttet bibliotek Inkludert for skolebøker(20m 2) 80 Inkludert for skolebøker(20m 2) Auditorium Auditorium Plass til ca 100 stk 120 Plass til ca 100 stkriktig tid Alternativ opplæringsarena Alternativ opplæringsarena Verksted 60 Verksted 59 Kjøkken 20 Kjøkken 20 Grupperom 6 Grupperom Arbeidsplasser ansatte Arbeidsplasser ansatte Kontorplasser 3x20x3 180 Kontorplasser 170 Forrom 3 stk a Forrom 53 Møterom/ telefonrom/studenter 3 x2 stk a 8 48 Møterom/ telefonrom/studenter Ekspedisjon 15 Ekspedisjon 15 Rektors kontor 15 Rektors kontor 15 Kontor 5 stk a Kontor 51 Møterom 15 Møterom 15 Arkiv/ kopirom 5 Arkiv/ kopirom 6 Lager 15 Lager med kjøkken 100 med kjøkken A dame/herre m toalett 25 dame/herre m toalett 26 dame/herre m toalett 15 dame/herre m toalett 16 HC 6 HC Vaktmester Vaktmester Lager for uteutstyr 15 Lager for uteutstyr 16 Lager 15 Lager 15 Kontorplass 6 Kontorplass Renholdssentral 20 Renholdssentral 21 Desentraliserte baser 6 stk a 5 30 Desentraliserte baser Toalettkjerner (publikumstoaletter) Toalettkjerner (publikumstoaletter) 1 stk, 2stk 10 2 stk, 4stk B- scene funksjoner B- scene funksjoner 2stk sminkerom a 10pers 37 2stk sminkerom a 10pers 37 gard.tekniker, 13 gard.tekniker, 13 økt scenestørrelse 102 økt scenestørrelse (inkl. i sceneareal) 0 større amfi 26 større amfi (inkl i amfiareal) 0 stol 22 stol 22 publikumsgarderobe 24 publikumsgarderobe er det viktig å fokusere på dette gjennom alle faser i prosjektet: Ved å bruke systemet BREEAM kan Levanger skole oppnå en miljøklassifiseringen som svarer til de målene man har satt seg og fokusere på de miljøfaktorene som kan gi størst gevinst for Levanger skole. Hovedtemaene innen BREEAM er 1. Ledelse 2. Helse 3. Energi 4. Transport 5. Vann 6. Avfall 7. Forurensning 8. Arealbruk og økologi 9. Materialer 10. Innovasjon Hovedtemaene er inndelt i ulike undertema, og det er beskrevet i systemet når det er viktig å fokusere på de enkelte undertemaene. BREEAM kan slik brukes som et styringssystem for å sikre at viktige miljøvalg tas til har et energieffektivt bygningsvolum, og samtidig rikelig med dagslys. Ved å bruke SIMIE-beregninger i flere faser kan man videreutvikle prosjektet for å oppnå de energimålene man setter seg, for eksempel passivhus. Ved valg av energiløsninger (sjøvarme, jordvarme, biovarmeanlegg, solfangere) kan man vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å oppnå energimerke Vi bruker miljømerkede produkter når dette finnes og stiller krav til EPD (miljødeklarasjon) for aktuelle produkter. Samtidig legger vi vekt på at produktene har riktig levetid og robusthet i forhold til tenkt bruksområde, for å redusere omfanget av utskiftninger gjennom bygningens levetid. Produktenes EPD må vurderes opp mot dette. Bevisste materialvalg vil både gi reduserte levetidskostnader og miljøgevinster. Sum programmert TA inkl. B- scene Sum prosjektert TA inkl. B- scene Laboratorium 40 Laboratorium 39 Forberedelsesrom 20 Forberedelsesrom Elevgarderober Romprogram 2 stk a Elevgarderober Prosjektert areal 53 Dusjrom 2 stk a Dusjrom 27 Lærergarderober 2 stk a 6 12 Lærergarderober 10 m 2 sum m 2 sum Trinnbaser Trinnbaser Garderobe med toalett 8.trinn 80 Garderobe med toalett 8.trinn 81 Uteaktivitetsutstyr (sykler++) 40 Uteaktivitetsutstyr (sykler++) 39 Klasserom med tilhørende gr.rom 8.trinn 4 stk a Klasserom med tilhørende gr.rom 8.trinn 323 Div gymutstyr (kjegler, småmål ++) 15 Div gymutstyr (kjegler, småmål ++) 20 Storklasserom med foldevegg 8.trinn 140 Storklasserom med foldevegg 8.trinn Møterom pers 8.trinn 30 Møterom pers 8.trinn 32 ær 8.trinn 8 ær 8.trinn 8 Datarom tilknyttet bibliotek 80 Datarom tilknyttet bibliotek 76 Skriverom 8.trinn 4 Skriverom 8.trinn Myldreareal 8.trinn 20 Myldreareal 8.trinn Inkludert Garderobe med for toalett skolebøker(20m 2) 9.trinn Inkludert Garderobe med for toalett skolebøker(20m 2) 9.trinn Klasserom med tilhørende gr.rom 9.trinn 3 stk a Klasserom med tilhørende gr.rom 9.trinn Auditorium Mottaksklasse 40 Auditorium Mottaksklasse 40 Plass Storklasserom til ca 100 med stk foldevegg 9.trinn Plass Storklasserom til ca 100 med stk foldevegg 9.trinn Møterom pers 9.trinn Møterom pers 9.trinn Alternativ ær opplæringsarena 9.trinn 8 Alternativ ær opplæringsarena 9.trinn 8 Verksted Skriverom 9.trinn 604 Verksted Skriverom 9.trinn 593 Kjøkken Myldreareal 9.trinn 20 Kjøkken Myldreareal 9.trinn 20 Grupperom Grupperom Garderobe med toalett 10.trinn Garderobe med toalett 10.trinn Arbeidsplasser Klasserom med ansatte tilhørende gr.rom 10.trinn 4 stk a Arbeidsplasser Klasserom med ansatte tilhørende gr.rom 10.trinn 322 Kontorplasser Storklasserom med foldevegg 3x20x3 10.trinn Kontorplasser Storklasserom med foldevegg 10.trinn Forrom Møterom pers 310.trinn stk a Forrom Møterom pers 10.trinn Møterom/ ær telefonrom/studenter 310.trinn x2 stk a Møterom/ ær telefonrom/studenter 10.trinn 448 Skriverom 10.trinn Skriverom 10.trinn Myldreareal 10.trinn 20 Myldreareal 10.trinn 20 Ekspedisjon Ekspedisjon Rektors Scene/ elevkantine/ kontor aula/ torg 15 Rektors Scene/ elevkantine/ kontor aula/ torg 15 Kontor Hovedrom med plass til alle elever Møterom (inkl 60kvm scene) 5 stk a Kontor Hovedrom med plass til alle elever Møterom (inkl. B- scene og øvre del kantine) Arkiv/ Storkjøkken kopirom 60 5 Arkiv/ Storkjøkken kopirom 59 6 Lager Lager Skolens hjerte Skolens hjerte Kontor helsesøster 10 Kontor helsesøster 10 Kontor sosiallærer/ppt med kjøkken 100 Kontor sosiallærer/ppt med kjøkken Datarom Datarom IKT- kontor/verksted 15 IKT- kontor/verksted 15 dame/herre Hvilerom 1 m toalett 25 dame/herre Hvilerom 1 m toalett 26 5 dame/herre Hvilerom 2 m toalett 15 dame/herre Hvilerom 2 m toalett 16 HC Møterom 15 6 HC Møterom 15 6 Grupperom Grupperom Vaktmester Forkontor/ fellesområde 15 Vaktmester Forkontor/ fellesområde 15 Lager HC toalett for uteutstyr Lager HC toalett for uteutstyr 16 9 Lager Lager Kontorplass Kunst og håndverk 6 Kontorplass Kunst og håndverk 9 Rom til tegning/tekstil Rom til tegning/tekstil Lager tegning/tekstil 10 Lager tegning/tekstil 10 Renholdssentral Sløydsal (utgang ute) Renholdssentral Sløydsal (utgang ute) Desentraliserte Maskinrom baser 6 stk a Desentraliserte Maskinrom baser Lager sløyd (utgang ute) Lager sløyd (utgang ute) Toalettkjerner Lakkrom (publikumstoaletter) 6 Toalettkjerner Lakkrom (publikumstoaletter) 6 1 Rom stk til, maling/ 2stk keramikk Rom stk til, maling/ 4stk keramikk Tørkerom/ elevarbeid Tørkerom/ elevarbeid B- scene Rom til keramikkovn funksjoner 4 B- scene Rom til keramikkovn funksjoner 4 2stk sminkerom a 10pers stk sminkerom a 10pers gard.tekniker, Mat og helse 13 gard.tekniker, Mat og helse 13 økt Kjøkken scenestørrelse med arb.bord/ øy 2 stk a økt Kjøkken scenestørrelse med arb.bord/ (inkl. øy i sceneareal) 1570 større Kjølerom amfi 26 5 større Kjølerom amfi (inkl i amfiareal) 05 stol Vaskerom stol Vaskerom publikumsgarderobe Tørr 24 6 publikumsgarderobe Tørr Musikk/ dans/ drama Musikk/ dans/ drama Sum Hovedrom programmert TA inkl. B- scene Sum Hovedrom prosjektert TA inkl. B- scene Dans/ drama/ bevegelsesrom 60 Dans/ drama/ bevegelsesrom 65 Øverom / bandrom 2stk a Tekniske Øverom / bandrom 31 Øverom / bandrom 1 stk a Varmesentral Øverom / bandrom Musikkteknologi 12 2 Musikkteknologi stk ventilasjonsrom på loft Lager 2 stk Lager Brutto- /nettofaktor 1, Sum aturfag programmert BTA inkl. B- scene Sum aturfag målt BTA inkl. B- scene aturfagrom 1 80 aturfagrom 1 80 Laboratorium 40 BTA Laboratorium per etasje 39 Forberedelsesrom 20 Forberedelsesrom BTA 1.etg BTA 2.etg Elevgarderober 2 stk a BTA Elevgarderober teknisk loft Dusjrom 2 stk a Dusjrom 27 Lærergarderober 2 stk a 6 12 BRA Lærergarderober per etasje BRA 1.etg BRA 2.etg Uteaktivitetsutstyr (sykler++) 40 Uteaktivitetsutstyr (sykler++) 39 BRA teknisk loft 123 Div gymutstyr (kjegler, småmål ++) 15 Div gymutstyr (kjegler, småmål ++) Datarom tilknyttet bibliotek 80 Datarom tilknyttet bibliotek Inkludert for skolebøker(20m 2) 80 Inkludert for skolebøker(20m 2) Auditorium Auditorium Plass til ca 100 stk Dagslys 120 i skolebygg Plass til ca 100 stk Alternativ opplæringsarena Alternativ opplæringsarena Verksted 60 Verksted 59 Kjøkken 20 Kjøkken 20 Grupperom 6 Grupperom 7 trivsel 86 og helse. 86 Godt dagslys og kontakt 86 med 86 Arbeidsplasser ansatte Arbeidsplasser ansatte Kontorplasser 3x20x3 180 Kontorplasser 170 Forrom 3 stk a Forrom 53 Møterom/ telefonrom/studenter 3 x2 stk a 8 Sertifiseringssystemet 48 Møterom/ telefonrom/studenter BREEAM er et egnet Ekspedisjon 15 Ekspedisjon 15 Rektors kontor 15 Rektors kontor 15 Kontor 5 stk a Kontor 51 Møterom 15 Møterom 15 Arkiv/ kopirom 5 Arkiv/ kopirom 6 Lager 15 Lager med kjøkken 100 med kjøkken dame/herre m toalett 25 dame/herre m toalett 26 dame/herre m toalett 15 dame/herre m toalett 16 HC Universell 6 utforming HC Vaktmester Vaktmester Lager for uteutstyr 15 Lager for uteutstyr 16 Lager tilrettelegging 15 av Lager hovedløsningen i de fysiske 15 Kontorplass 6 Kontorplass Renholdssentral kan benyttes 20 av Renholdssentral flest mulig. 21 Desentraliserte baser 6 stk a 5 30 Desentraliserte baser Toalettkjerner (publikumstoaletter) En befolkning Toalettkjerner består (publikumstoaletter) av ulike individer som har 1 stk, 2stk 10 2 stk, 4stk B- scene funksjoner B- scene funksjoner 2stk sminkerom a 10pers 37 2stk sminkerom a 10pers 37 gard.tekniker, 13 gard.tekniker, 13 økt scenestørrelse 102 økt scenestørrelse (inkl. i sceneareal) 0 større amfi 26 større amfi (inkl i amfiareal) 0 stol 22 stol 22 publikumsgarderobe 24 publikumsgarderobe Forskning viser at både elever og lærere er avhengig av dagslys og utsyn med tanke på konsentrasjon, omgivelsene er sentralt for et godt læringsmiljø. verktøy til å sikre at det tas hensyn til mange ulike forhold samtidig. Enkelte av forholdene kan være motstridende, så som dagslys og energieffektivitet. I et skolebygg er dagslyset en viktig miljøfaktor, og det er fullt mulig å oppnå gode dagslysforhold i et passivhus. Med universell utforming menes utforming eller forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon forskjellig behov for tekniske hjelpemidler og personlig Sum programmert TA inkl. B- scene Sum prosjektert TA inkl. B- scene assistanse for å kunne delta på lik linje med andre i samfunnet. Generelt er lett og oversiktlig å orientere seg i. Elevinngangene er universelt tilgjengelig fra bakkeplan, og bygget har heis som ligger sentralt i forhold til alle undervisningsarealer og i forhold til kveldsbruk. Alle elevgarderober har eget, og all garderobein nredning er plassert med gode avstander tilrettelagt for rullestol. Riktige luminanskontraster blir hensyntatt ved valg av farger og materialer på gulv/ vegger/dører, og ved utforming av ledesystem og markering i trapper. Prosjektet er utformet i henhold til krav om universell utforming i TEK10 og Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg (utviklet av Trondheim og Porsgrunn kommuner) som er tilgjengelig hos Direktoratet for byggkvalitet fra mars Det er også mulig å oppgradere hele eller deler av bygget i forhold til S «Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder». S har strengere krav enn TEK 10. I hele prosjekteringen ligger de sju prinsippene for universell utforming til grunn for prosjekteringen: 1. Like muligheter for bruk 2. Fleksibel i bruk. 3. Enkel og intuitiv i bruk. 4. Forståelig informasjon. 5. Toleranse for feil. 6. Lav fysisk anstrengelse. 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk. Det viktige med dette er at universell utforming er en naturlig del av planleggingen, fra tidlige faser til bygget tas i bruk. Sonedeling / kveldsbruk Bygningen blir sonedelt slik at generelle læringsarealer, bibliotek og spesialrom ikke er tilgjengelig når vestibyle, sal og scene er i bruk utenom skoletiden. Sal og scene kan også lukkes helt i skoletiden ved behov. Fleksibilitet Bygget utføres som en søyle-/dragerkonstruksjon der ingen innervegger er bærende. Dette gir stor fleksibilitet i forhold til flytting av vegger i prosjekteringsfasen og ved senere ombygginger. Byggeteknikk Bygget ligger i slakt skrånende terreng og det antas at massebalanse er god etter nødvendige arronderinger av tomten. Eventuelle masseutskiftninger avhenger av kvaliteten på eksisterende løsmasser. Det benyttes punktfundamenter innvendig og stripefundamenter langs yttervegger. Bæresystemet består av stål- og betongkonstruksjoner, samt dekker av betong og prefabrikkerte hulldekkelementer. Bjelker av hatteprofiler gjør at man får dragerfrie føringsveier for kanaler og installasjoner over himling. Brannteknisk konsept Bygget foreslås sprinklet for å gi størst mulig åpenhet mellom ulike soner. Dette gir også muligheter for glassfasader i innerhjørner i fasaden. Det er flere rømningsveier på begge plan og brannbil har adkomst til alle sider av bygget. Ventilasjonsanlegg Det er satt av plass til tre desentaliserte venilasjonsanlegg, ett for hver del av bygget. Varmeanlegg Det legges opp til vannbåren varme og fjernvarmetilknytning til biovarmeanlegg. Varmesentral legges i tilknytning til teknisk rom ved elevgarderobe i nord. Herfra er det kort vei til tilknytningspunkt ved eksisterende parkeringsplass P2. Renovasjon Utendørs miljøstasjon er plassert på nordsiden av bygget nært parkeringsplass P2. Tekniske rom Varmesentral 12 2 stk ventilasjonsrom på loft Brutto- /nettofaktor 1,4 Sum programmert BTA inkl. B- scene Sum målt BTA inkl. B- scene BTA per etasje Tekniske rom Varmesentral 12 2 stk ventilasjonsrom på loft Brutto- /nettofaktor 1,4 Sum programmert BTA inkl. B- scene Sum målt BTA inkl. B- scene BTA per etasje plansje/side 8

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Ny Levanger ungdomsskole på Røstad. Juni 13. Ja takk, begge deler

LEVANGER KOMMUNE Ny Levanger ungdomsskole på Røstad. Juni 13. Ja takk, begge deler B A A B Situasjonsplan 1:500/ 1:1000 MOBILT KATETER MÅLSETTINGER TOMTESITUASJON OG OVERORDNET DISPONERING Skape en skole godt tilpasset terreng, park, aktivitetsområde og øvrig bygningsmasse. Legge til

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG ARKITEKTUR Lysinnfall, funksjonalitet for alle brukergrupper og et bæredyktig bygg for fremtiden er betydelige elementer i konseptet. Med rom for morgendagens puls. Skolens viktigste arealer er fordelt

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre Del 1 - Bakgrunn, rådmannens vurdering og anbefaling Del 2 - Detaljutredning av alternativene basert på grunnlag fra Søndergaard

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Kalvild Gård 20.11.2015

Kalvild Gård 20.11.2015 1 Kalvild Gård 20.11.201 KONSEPT Forslaget følger gjeldende reguleringsplan. Det er tatt utgangspunkt i planens yttergrenser for byggehøyder og byggelinjer. I vårt forslag ligger høyeste punkt på nybygget

Detaljer

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2.

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2. Vedlegg 2 38 000 35 5 20 Møterom 30,0 m2 Admin - Inspektør BT2 60,0 m2 00 Keramikk 28,3 m2 Tegning/Tekstil 58,7 m2 Sløyd 70,0 m2 Ankomstsone Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2 scene lager keramikk 17,8

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

SØREIDE SKOLE NOTAT REDEGJØRELSE ESTETIKK

SØREIDE SKOLE NOTAT REDEGJØRELSE ESTETIKK Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Oppdrag: 528107 Søreide skole Del: Dato: 2012-01-04 Skrevet av: Johan Løvstedt REDEGJØRELSE ESTETIKK SØREIDE SKOLE Hovedinngangen til Søreide skole (illustrasjon fra konkurransen)

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Levanger ungdomsskole

Levanger ungdomsskole Juryens evalueringsrapport fra begrenset plan- og designkonkurranse Protokoll Levanger kommune har gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for Levanger ungdomsskole som skal etableres på Røstad.

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE Tomt og orientering Den gamle kirkegården utgjør et vakkert parkrom med store trær og en stille kvalitet, avsondret fra byens støy, men samtidig sentralt beliggende og lett tilgjengelig. Det nye kirkebygget

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

NYE STORD UNGDOMSSKULE PROSJEKTKONKURRANSE NOVEMBER 2010 motto: konge på haugane

NYE STORD UNGDOMSSKULE PROSJEKTKONKURRANSE NOVEMBER 2010 motto: konge på haugane KOSEPT vind park Utnyttelse av tomtens kvaliteter Bygget anbefales plassert midt på tomten så langt mot nord og skrenten ned til Vikastemmo som mulig. Denne plasseringen gir attraktive og sammenhengende

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) i Vestfold 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. 1-3 Definisjoner:Rom for varig oppholddette bør presiseres nærmere for skoler og barnehager. Vi mener

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1 GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN Stavne Gård skal være et forum hvor mennesker i ulike situasjoner møtes. Yrkesstolthet og mestringsfølelse skal gi en solid plattform til å delta

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ SKOLELYST KONKURRANSE TOTALENTREPRISE - 11.12.2013 REVIDERT FORSLAG SOMMERLYST SKOLE Vi har gjennomgått tilbakemeldingene fra evalureingsgruppen og fra møtet i Tromsø 25.11.13. Det legges til grunn at

Detaljer

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2017 Tom Forsberg Arkitekt og partner i HUS arkitekter AS Arbeidet

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE

MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE www.plusarkitektur.no Pavel Fomenko / pavel@plusarkitektur.no / 48 06 22 39 Christoph von Mach / christoph@plusarkitektur.no

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL SIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL TRIANGEL Spikkestad kirke- og kultursenter vil bli det nye midtpunktet i Spikkestad sentrum. Det planlagte sentrumsområdet på Spikkestad er plassert over

Detaljer

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen /22 Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel 900mm 40mm Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering 3600mm 3600mm Følg vei langs skolen 0. MONOLITT VED INNKJØRSEL 25.02.200 Emblem. 3M 00serien.

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF Ny skole i vest Vågan eiendom KF Oppgradering av eksisterende skolebygg Det har vært foretatt en grov kostnadsvurdering av byggene fram til nå. Fokus: Umiddelbare behov. Konklusjon: Min. 12,2 mill. i utbedringskostnader.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A AK TIV T KULTURHUS - PASSIV T MIL JØHUS Brød & Miljø 08. mai 2013 BYSITUASJON - MELLOM OSLO S OG OPERAEN PROGRAM - SKAL HOLDE BYEN VÅKEN KONSTRUKSJON OG MATERIALER

Detaljer

Stavanger Sør Felt 3

Stavanger Sør Felt 3 Stavanger Sør elt 3 ELT 04 ELT 01 Vei 3 Vei 2b ELT 08 ELT 02 Vei 1 ELT 05 ELT 10 Torg ELT 06 ELT 03 ELT 11 Park ELT 09 Vei 2a f fl ƒ ELT 12 ELT 07 f fl ƒ f fl ƒ ELT 13 Sjøhagen 60363 elleskjøpet #Project

Detaljer

JÆRMÆRÅ SITUASJONSPLAN 1:1000

JÆRMÆRÅ SITUASJONSPLAN 1:1000 Motivasjonen bak bygningens organiske utforming springer ut av ønsket om å gi vitensenteret en myk og lavmelt framtoning, som landskapet på Tungenes. Tomten gir en vidstrakt henvendelse mot havet og landskapet.

Detaljer

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling:

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling: Sida 1 av 8 ETASJE 0 0001 Korridor X X X X X X 0002 Sluse X X X X 0003 Vaskesentral X X X X X 0004 Sluse X X X X X 0005 Heis X 0006 VVS-schakt 0007 El-schakt 0008 Sluse X X X X 0009 Korridor X X X X X

Detaljer

D D A A B B F F C C E E BRUTTO 1 648,0

D D A A B B F F C C E E BRUTTO 1 648,0 K0xx H.-tavle 0,0 K0xx Varme Inderøy vgs Inderøy kulturhus Fellesarealer. / drift Ombygging kl Ombygging kl Ombygging kl :000 Funksjoner Plan 0 :000 Nybygg og ombygging Plan 0 000,5 06,0 000 000 000 000

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004 RAPPORT høsten 4 Innhold Rapporten er laget parallelt med deltakelse i Kurset analyse av skolebygg i regi av Byggforsk vpresentasjon av eksisterende skoleanlegg varealbruk vlys/dagslys vlyd / støy vutomhus

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall Revidert skisseprosjekt 16. september 2015 EGGEN ARKITEKTER 16.09.2015 45 600 15 800 14 000 15 800 13 800 15 600 12 000 tavle/server teknisk renholdssentral

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende Studiespesialisering.STFOR Y.DH LISJ EBØ VEG EN BYGGEGRENSE MOT EKSISTERENDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser EKSISTERENDE GEN 11+ MYKLEBUSTVE F.A aud C NS E RE + GG EG 14 BY busser er L MC/ moped HERØY KULTURHUS

Detaljer

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000 KVAM HERAD Strandebarm Skule FORPROSJEKT NOV. 2005 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4-12 Side 13-14 Side 15-18 Side 19-22 Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle ARK Forprosjekt m/ kalkyle RIB Forprosjekt

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer