Ny leder for velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: Nr < For medlemmer i Fagforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet"

Transkript

1 Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for velferdsarbeidere SIDE 8

2 Kirke, kultur og oppvekst Innhold 30 Nettportal et nyttig verktøy Barnehager er i ferd med å få nettportaler der de kommuniserer med foreldre på en bedre og enklere måte enn før. Mangfold på sykehuset Oslo universitetssykehus har utdannet samtalepartnere for å imøtekomme behov hos pasienter med ulike livssyn. Samtalepartnerne har taushetsplikt, tid og samtaletrening. Foto: Per Flakstad 32 8 LANDSMØTET: Tar forbundet videre 14 Yrkesskadeerstatning etter åtte år 16 Kutt, kutt og atter kutt 20 PORTRETTET: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Drømmer i to land 50 Ambassadører til Palestina FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mettes mening 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Rapport fra framtidas bibliotek 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Lykkelig amatør 68 EN AV OSS: I første rekke 20 Her er n Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har takket av som statsråd ved Statsmini sterens kontor og som stortingsrepresentant. Finnmarkingen har lyst på jobb i næringslivet etter karantene tida. Foto: Werner Juvik 8 Foto: Scanpix Ung og ulykkelig Ungdata står bak den første nasjonale rapporten om hvordan dagens ungdommer har det. De fl este har det bedre enn på 1990-tallet, men én av fi re sliter. Framtidas bibliotek Fokusforfatterne Jorun Systad og Ellen Ovenstad deler sine refl eksjoner om hvilke utfordringer biblioteket vil møte i tida som kommer ISSN X Foto: Jan-Inge Haga Inn i framtida med ny ledelse En epoke ble avsluttet da en av fagbevegelsens bautaer, Jan Davidsen, takket for seg og overlot ledelsen av Fagforbundet til Mette Nord. 14 Hjelpepleier fikk yrkesskadeerstatning Er du ikke organisert, har du ikke nubbsjanse til å gå til rettssak verken økonomisk eller psykisk, sier Dagny Gjøse. Hun fi kk ødelagt helsa på en nattvakt i Nå har hun fått erstatning. 2 < Fagbladet 11/2013

3 Ny ledelse store utfordringer Landsmøtet i Fagforbundet er over, og Mette Nord har overtatt klubba etter forbundets mangeårige leder, Jan Davidsen. Hjelpepleieren fra Porsgrunn er en verdig arvtaker. Det ble et landsmøte som gjorde inntrykk på så mange vis. Da tillitsvalgte fra hele landet under åpningen marsjerte inn med sine respektive faner til tonene av Internasjonalen, var det mange som hadde vondt for å holde tårene tilbake. Og siden gikk det slag i slag, med innledninger, debatter og hilsningstaler. Godt krydret med kulturinnslag fra både profesjonelle og egne krefter. Forbundets store internasjonale engasjement var viet stor plass, og barn fra Angola og Palestina rørte hjertene våre. Rett før landsmøtet la den mørkeblå regjeringen fram sin versjon av budsjettet for 2014, og selv om det lå et godt stykke fra valgkampløftene deres, er det likevel ikke til å misforstå hvor de vil hen. Under framleggelsen sa finansminister Siv Jensen at skattelette er det viktigste grepet regjeringen vil ta. Brede skattereduksjoner, kalte hun det. Men ikke overraskende viser det seg at den som tjener kroner i året får atskillig mindre uttelling for skattekuttene enn den som tjener en million eller mer. «Barn fra Angola og Palestina rørte hjertene våre.» For å gi mer til dem som har mye fra før, må det kuttes andre steder i budsjettet. For eksempel skal folk over 75 år ikke lenger ha rett til gratis tannsjekk. Og studentene får ikke glede av den rødgrønne regjeringens forslag om at studiestøtten skal gjelde i elleve av årets måneder. Regjeringen har også varslet endringer i arbeidsmiljøloven. Det skal ikke bli lett for dem, etter reaksjonene i fagbevegelsen å dømme. Morgenbladet brukte tittelen Den mektige Mette Nord i sitt første intervju med den nye forbundslederen. At Fagforbundets leder har makt, er ikke til å stikke under stol, enten navnet er Jan eller Mette. Det sørger nærmere medlemmer for. Den makta får forbundet god bruk for i årene som kommer. Under landsmøtet var det ikke særlig stor uenighet om hvordan denne makta skal brukes. Mange debattanter entret talerstolen med ulike synspunkter, men til slutt endte alle vedtak med enstemmighet. Kursen er satt, og ferden går ikke i mørkeblå retning. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal eller send e-post til Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2013: Fagbladet 11/2013 < 3

4 AKTUELT Får aldri fast jobb Regjeringen ønsker å endre arbeidsmiljøloven slik at det blir lettere å ansette folk i midlertidige stillinger. Inngangen til arbeidslivet blir lettere, men det vil også bli lettere å falle ut. De som i utgangspunktet stiller svakt på arbeidsmarkedet, er mest utsatt, og de vil lett kunne bli et B-lag som ikke får fast jobb, advarer Stein Reegård, leder i LOs samfunnspolitiske avdeling. Setter i gang ny Syria-stafett Med kroner i startpotten sendte Fagforbundets landsmøte av gårde stafettpinnen til en ny Syria-innsamling. Fylkeskretser, foreninger og medlemmer ble oppfordret til å delta i Norsk Folkehjelps innsamling for syriske flyktninger. Landsmøtet vedtok også en uttalelse der de særlig fordømmer de målrettede angrepene fra flere parter i krigen på helsearbeidere og infrastruktur, angrep som har ført til at sivile dør. Fagforbundet fordømmer bruken av kjemiske våpen. Verdenssamfunnet må anvende et like sterkt press for å stanse angrepene på helsevesenet, og for å sikre at humanitær hjelp kommer fram, som det gjorde for å stanse bruken av kjemiske våpen, heter det i uttalelsen. Det som begynte som en folkelig protest mot regimet, har utviklet seg til en borgerkrig med aktører fra hele regionen. Millioner av mennesker lever i et helvete, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Over to millioner mennesker har INNSAMLING: Fagforbundet har startet en Syria-stafett til støtte for de mange millioner syriske flyktninger. flyktet til naboland som Libanon og Tyrkia. I tillegg er over seks millioner på flukt innad i Syria. NBM Foto: Scanpix Omtanke, solidaritet og samhold Først og fremst tusen takk for tilliten. Jeg går til ledervervet med stor ydmykhet og respekt. Jan Davidsen har ledet Fagforbundet i ti år med stor vekst og med stor innflytelse i norsk politikk. Et samla landsmøte takket på vegne av medlemmene Jan for den enorme innsatsen han har gjort for forbundet både som tidligere leder i Norsk Kommuneforbund og i Fagforbundet. Han er en bauta i fagbevegelsen og norsk politikk, og vi er heldige vi som har fått lære av ham. Kanskje kommentatoren i Bergens Tidende, i hans egen by, har oppsummert det han bør huskes for, aller best? Bergens Tidende skriver at Jan Davidsen har brukt makten for de svakeste arbeidstakerne som avisa kaller velferdsstatens fotsoldater. Kommentatoren skriver videre: «I Davidsen har de som står bakerst i køen i arbeidslivet, hatt en mektig og uredd leder som vil løfte dem fram. Det bør vi som samfunn være glade for.» Jeg vil legge til at dette har bidratt til små forskjeller, noe som er bra for alle. Fagforbundets grunnmur er sterk og ligger fast. Det vi gjorde for ti år siden da vi etablerte Fagforbundet, var et klokt grep. Sammen med resten av organisasjonen skal den nyvalgte ledelsen ta forbundet videre i et farvann som vil by på store utfordringer. Mette Nord, forbundsleder Den nye regjeringa vil kreve mye av oss alle. Det er våre medlemmer, velferdsstatens arbeidstakere, som vil merke den mørkeblå politikken best. Innbyggerne som har behov for, og stoler på fellesskapets løsninger og sikkerhetsnett, blir taperne. Allerede etter noen få uker ser vi omrisset av de nye løsningene til Høyre- og Frp-regjeringa. Vi får større ulikheter med skattelette til de rike, og tilbakeslag for likestilling ved redusert fedrekvote og økning i kontantstøtten. I tillegg svekkes arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og regulert arbeidstid. Det er nok å gripe fatt i. Fagforbundets styrke er medlemmene og de tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Med omtanke, solidaritet og samhold skal vi sammen sikre arbeidstakerne det arbeidslivet og samfunnet de fortjener. Jeg ser fram til å lede dette arbeidet. 4 < Fagbladet 11/2013

5 VENTER PÅ DOMMEN: Familien Gazul/Bahadori måtte tilbake i tingretten etter at UNE vedtok et nytt utvisningsvedtak. Nå venter de nok en gang på dommen som kan avgjøre familiens framtid. Responstida må ned Brannfolk skal ikke gjøre politiets oppgaver, mener Jørn Davidsen, styremedlem i Norsk Brannmannforening. Han er ikke overrasket over at det var brannmannskapene som måtte pågripe trippeldrapsmannen på Valdres-ekspressen. Jeg var på kurs i Sogn og Fjordane nylig, og da var uttrykningstid et tema. Gjennomgangstonen var at politiets responstid er for lang, sier Davidsen. Det er ingen hemmelighet at brannmannskapene og ambulansen oftest er først på ulykkesstedet utenfor de store byene. En krenkelse av barnekonvensjonen Hvor tungt veier barnekonvensjonens bestemmelser om barns beste? Spørsmålet er igjen reist i Oslo tingrett. Nå venter Yalda (12) og familien nok en gang på dommen. Foto: Titti Brun For advokat Arild Humlen og familien Gazul/ Bahadoris støttespillere er svaret veldig enkelt: Barns beste og tilknytning til riket skal og må veie tyngst. For Yalda (12) og de andre rundt 500 lengeværende asylbarna som har fått avslag på asylsøknad, er svaret langt mer komplisert etter familienes møter med Utlendingsnemnda (UNE). Tilbake til start Familien Gazul/Bahadori var denne måneden tilbake i tingretten i sin kamp for å få bli i Norge, landet som Yalda har vokst opp i. De krever å få kjent utvisningsvedtaket fra UNE ugyldig. Mor, Maria Gazul, er fra Moldova. Far, Abdul Jabar Bahadori, er fra Afghanistan. De frykter varig splittelse av familien dersom de blir utvist. Familien fikk medhold til å bli i Norge i august i fjor, men UNE anket saken til lagmannsretten. Bare uker før anken skulle opp, gjorde UNE et nytt vedtak med samme konklusjon nemlig avslag og utvisning. Dermed rykket den lille familien tilbake til start. Skal, ikke bør! Advokat Arild Humlen brukte store deler av sine prosedyrer i Oslo tingrett til nettopp å gjennomgå barnekonvensjonen, fjorårets storingsmelding «Barn på flukt» og de siste årenes tolkningstillegg til loven. Lovgiverne har brukt skal, ikke bør om hensynet til barnets beste og dets tilknytning til riket, mens bør brukes om innvandringsregulerende hensyn, poengterte han. UNE mener at det er mulig for familien å søke gjenforening i Moldova, og at far kan søke visum dit. Det er imidlertid usikkert hvordan. UNE framholder også at familien har løyet om identitet og sosial status. Dette ble tilbakevist av advokat Humlen, som viste til at mors navn skrives forskjellig på russisk og moldovsk og at ekteskapet deres var velsignet av kirken, mens formell registrering var stoppet av myndighetene. Velkommen i Tromsø Folk i Tromsø har slått ring rundt familien, siden saken deres ble kjent i januar i fjor. En støttegruppe har samlet inn penger til rettssakene, og de fleste lokalpolitikerne stiller seg bak kravet om at de må få bli. Denne lille familien er de som har det verst i Tromsø i dag. Jeg har sett dem gå fra jubel til bunnløs fortvilelse. De trenger all den støtten de kan få, sier ordfører Jens Johan Hjort (H). Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Eldst og yngst De er hundre år til sammen, eldste og yngste delegat på Fagforbundets landsmøte. Rolf Skirbekk fra Hedmark er 77 år, Malin Frøyna fra Aust-Agder er 23. Malin talte ungdommens sak, mens Rolf fikk pågangsmot av å høre delegatenes iver og vilje til å forsvare velferdsstaten var medlemmer i Fagforbundet 4. november. Det er 3623 flere enn på samme tid i fjor. Følg utviklingen i ditt fylke på Fagbladet 11/2013 < 5

6 aktuelt Boikott Israel Flertallet på Fagforbundets landsmøte vedtok at de ønsker en internasjonal handelsboikott av Israel. Kjernen i konflikten mellom Israel og Palestina er Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder, heter det i en uttalelse fra landsmøtet. Vil utfordre Civita LO-sekretariatet har bevilget 12 millioner kroner til den nye tankesmia Agenda som LO og Fagforbundet skal starte sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som motvekt til høyresidas Civita. Tidligere har investor Trond Mohn gitt 12 millioner til tenketanken. Nei til søndagsåpent Et klart flertall av den norske befolkningen er imot søndagsåpne butikker, viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Dagbladet. 58 prosent er imot søndagsåpne butikker, 26 prosent er for, resten har ingen mening om saken. Partssamarbeid Utvikling og endring i kommunene må skje gjennom å involvere ansatte og innbyggere. Samarbeid mellom politikere, ansatte og arbeidsgivere er den eneste arbeidsmetoden som tar på alvor de ansattes kompetanse, sa leder for omstillingsenheten i Fagforbundet, Anne Grethe Krogh, under lanseringen av boka Partssamarbeid skrevet av Knut Stranden, styreleder i stiftelsen Imtec. Foto: Geirmund Jor Venner døde av forgiftning Akkurat nå behandles saken til tannlegeassistent Bertha Regine Serigstad (73) i Høyesterett. Bakgrunnen er kvikksølvdampen hun og andre tannlegeassistenter ble eksponert for på jobben, og som ga seg utslag i en rekke sykdommer og plager. Hukommelsestap, konsentrasjonsvansker, slim i lungene, hyppige urinveisinfeksjoner, mageproblemer, svimmelhet og hodepiner er noen av plagene kvinnene fikk. Meningsløst Bertha Regine Serigstad har kjempet i seks år, helt siden legen utredet henne første gang og fant skadene fra kvikksølvdampen. Underveis har hun mistet venner. De døde av forgiftningen, og jeg syns det er meningsløst at jeg må helt til Høyesterett. Jeg er trett. Samtidig er jeg tøff jeg må få lov å si det. Det er sterkt at jeg har kommet så langt, mener Serigstad. Frykter politiet Asylfamilier med endelig avslag ønsker seg en rask og tydelig avklaring av sin situasjon. Ellers går det ut over både voksne og barn, viser en ny rapport som Fafo har lagt fram i samarbeid med Redd Barna. Angsten for å bli uttransportert, for at politiet skal komme en grytidlig morgen og sette dem på et fly tilbake til hjemlandet, er stor. LANG KAMP: Jeg syns det er meningsløst at jeg må helt til Høyesterett for å få denne saken avgjort, sier Serigstad. Tvert nei Da Bertha Regine Serigstad gikk til Nav første gang for å få erstatning for yrkessykdom, fikk hun tvert nei. Det gikk ikke an å konstatere at hun hadde en yrkessykdom, mente de, på tross av at en nesten samlet medisinsk ekspertise sa seg enig i sammenhengen mellom kvikksølvdamp og tannlegeassistentenes plager. Staten mener plagene til tannlegeassistentene er for diffuse og ikke kan regnes som en yrkessykdom. De legger seg på en veldig streng praksis for yrkessykdommer, mener forbundsadvokat Anne Gry Rønning-Aaby, som representerer Fagforbundet og kjemper tannlegeassistentenes sak, både i og utenfor rettssalene. Viktig prinsippsak Fra før er saken behandlet både i trygderetten og i Gulating lagmannsrett. I førstnevnte instans tapte den tidligere tannlegeassistenten. I lag mannsretten fikk hun derimot gjennomslag. Dersom tannlegeassistentene vinner, er det ventet at dette kan slå ut positivt også for andre grupper, for eksempel personer som har fått lungesykdommer, kols og astma i arbeidslivet. Fem høyesterettsdommere avgjør nå utfallet i saken. Dommen er ventet i begynnelsen av desember. Tekst: Vegard Velle Lønnsfesten fortsetter Lønna til de ansatte i bank og forsikring økte med 6,3 prosent fra i september i fjor til september i år. Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i full stilling var kroner i september 2013, ifølge Statistisk sentralbyrå. Månedslønna til admi nistrerende direktører økte med 10,1 prosent, fra i snitt kroner i 2012 til kroner i Foto: Helle Aasand 6 < Fagbladet 11/2013

7 Foto: Per Flakstad Hva var den viktigste saken for deg på landsmøtet? TILBAKESKRITT: Regjeringens budsjett forslag er et tilbakeskritt for både arbeidsfolk, arbeidsløse og likestillingskampen, mener Jan Davidsen og Mette Nord. Skuffet over budsjettforliket Fagforbundet er skuffet over blant annet velferds- og familiepolitikken til den nye regjeringen. KrF og Venstre gikk god for et regjeringsskifte uten å stille krav. De er bundet på hender og føtter, og nå betaler de prisen, mener Fagforbundets nye leder, Mette Nord. Hun trekker fram familie- og velferdspolitikken og miljøpolitikken som områder forbundet er skuffet over. Regjeringens økning av kontantstøtten er et tilbakeskritt i likestillingskampen og kan slå uheldig ut i integreringsarbeidet. De kutter 340 millioner kroner til barnehagene fordi de øker kontantstøtten. Det er galt å subsidiere kvinner for å bli hjemme, vi trenger dem i arbeidslivet. Økt kontantstøtte bidrar til at de barna som har størst behov for å gå i barnehagene, ikke går der, sier Mette Nord. Kritisk til arbeidslivspolitikken Fagforbundet mener arbeidsmiljøpolitikken til regjeringen går i feil retning. En satsing på enmannsforetak der den enkelte står uten vern av arbeidsmiljøloven, lønns- og pensjonsrettigheter, er usosial. Det kan innebære en betydelig risiko for at kommunene ikke greier å levere tjenestene fordi folk ikke er ansatt og kan velge å si nei til oppgavene, sier Nord. De rikeste får mest Mette Nord mener at høyinntektsgruppene blir vinnerne, og frykter at lavere skatter vil ramme velferdstjenestene. Hun peker blant annet på at regjeringen ikke vil redusere foreldrebetalingen i barnehager, ikke vil ha to barnehageopptak i året og går bort fra den rødgrønne regjeringens utvidelse av studiestøtten til å gjelde 11 måneder. Tekst: Simen Aker Grimsrud Merethe K. Hoel, Seksjon helse og sosial, Arendal Videreføring av godt fagforeningsarbeid inn i organisasjonen og yrkesstolthet. At de yrkesfaglige innenfor Seksjon helse og sosial har fått markert seg de neste fire årene. Helén Tangen, Seksjon kontor og administrasjon, Oslo Hele stillinger for kvinner og lik lønn for likt arbeid, og rett og mulighet for videre- og etterutdanning, uansett hva du har i bunn. Foto: Simen Aker Grimsrud Første innvandrer i forbundsstyret Eddie Whyte vokste opp i et konfliktfylt Belfast i Nord-Irland. Nå er han valgt som den første innvandreren i forbundsstyret. Han har vært tillitsvalgt i 20 år, og har hatt en klar og tydelig stemme og et brennende hjerte for de svake. Han var med på å starte Fagforbundets nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. På landsmøtet fikk Eddie Whyte flertall for forslaget om en moderat kvotering av personer med minoritetsbakgrunn til verv i Fagforbundet. SAG Per Johan Grønlie, Seksjon kontor og administrasjon, Østre-Toten Å være med på å bygge opp solidaritets- og fagforeningsarbeid er viktig for meg. Dessuten er jeg opptatt av at realkompetanse settes større pris på. Fagbladet 11/2013 < 7

8 Landsmøtet 2013 Fagforbundet har fått sin første kvinnelige leder. På høy tid i et forbund der fire av fem medlemmer er kvinner, vil mange mene. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: JAN LILLEHAMRE tar forbundet inn i framtida Et enstemmig landsmøte stemte fram Mette Nord til ny forbundsleder. Hjelpepleieren fra Porsgrunn skal nå fylle skoene etter den berømte brannmannen fra Bergen. Hvilke egenskaper har du som gjør deg egnet til å ta Fagforbundets medlemmer inn i framtida? Jeg har evne til brobygging og til å motivere. Det er viktig å tenke framover. Mørkeblått bakteppe Det siste året har Mette Nord hatt permisjon fra vervet som nestleder mens hun har vært statssekretær ved Statsministerens kontor. Nå har nye krefter inntatt regjeringskontorene, men erfaringene derfra vil utvilsomt være god å ha med seg når hun nå skal lede Fagforbundet inn i ei ny tid. Når vi ser hva de mørkeblå har signalisert innenfor områder som påvirker våre medlemmer, vet vi at vi går tøffe tider i møte. De kaller det en oppmykning. Men for mange av våre medlemmer betyr det en forverring både når det gjelder mulighetene for midlertidige ansettelser og arbeidstidsordninger, som i praksis betyr at folk skal jobbe lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling. Milepæler i vente Med de rødgrønne i regjering har Fagforbundet hatt tette bånd til sentralmakta. Å få sine allierte 8 < Fagbladet 11/2013 tilbake i regjering ved neste valg er også en oppgave Mette Nord vil legge trøkk på. Kommunevalget i 2015 blir en milepæl. Vi må jobbe for en politikk som kan redusere sosiale forskjeller og som er basert på fellesløsninger. Oppsplitting av tjenester ved utleie eller salg gjør at samfunnet samtidig gir fra seg muligheten for å løse oppgavene sammen. Du har store sko som skal fylles etter Jan Davidsen? Jeg har stor respekt for det arbeidet han har lagt ned, og er ydmyk overfor oppgaven. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at det nye teamet skal bringe Fagforbundet videre i samme ånd. Tydelig på likestilling Hvilken betydning har det at Fagforbundet nå får sin første kvinnelige leder? At et forbund med nær 80 prosent kvinnelige medlemmer har fått en kvinnelig leder, har selvsagt en viktig symbolsk betydning. Det signaliserer at vi vil være tydelige på likestillingspolitikk, sier Mette Nord og påpeker at den mørkeblå regjeringen har startet en reversering av likestillingspolitikken. Hva er det første du griper fatt i som nyvalgt leder i Fagforbundet? Oppgavene står i kø. Vi er mange nye i arbeidsutvalget, og det første er å fordele arbeidsoppgavene. Så blir det å følge opp vedtakene fra landsmøtet, og deretter står et viktig tariffoppgjør for døra. <

9 Vi må jobbe for en politikk som kan redusere sosiale forskjeller og som er basert på fellesløsninger. Foto: Trond Isaksen en mektig LandsmøteÅPnInG Landsmøtedelegatene sto rake i ryggen da 40 faner ble båret inn til tonene av Internasjonalen. Sangkulturen står fortsatt sterkt i Fagforbundet. På scena sto Sosialistisk kor og sang Internasjonalen. I salen hadde delegatene reist seg og sang med. Det var et mektig syn da to fanebærere fra hvert fylke marsjerte inn i salen på Folkets hus. Det ble et sterkt øyeblikk for mange. I motsetning til fagbevegelsen i mange land har vi klart å holde på sangtradisjonen. Vi er et av verdens beste forbund på sang, sier Dag Christiansen. Han er en av fem ildsjeler i Fagforbundets allsanggruppe. Hver dag fikk gruppa delegatene med seg i allsangen. Hvilke sanger kommer dere ikke utenom? Ta hverandre i handa og hold og Syng høyt, kamerater av Stein Ove Berg, er selvskrevne. Christiansen mener sang er viktig for identiteten og samholdet. Foto: Per Flakstad Fagbladet 11/2013 < 9

10 Landsmøtet 2013 «Tatt på senga i seks måneder, det høres jo greit ut, det.» Nyvalgt nestleder Odd-Haldgeir Larsen i debatten om egen organisasjon. «Det er lettere i livet når man er enig med Fagforbundet.» Ap-leder Jens Stoltenberg «De som er enige i det vi nå er blitt enige om, forholder seg i ro.» Line Tollefsen fra dirigentbordet om voteringen over handlingsprogrammet. Fire nye i toppledelsen Den politiske ledelsen i Fagforbundet fikk en omfattende utskiftning på landsmøtet. I tillegg til Jan Davidsen som hadde sagt nei til gjenvalg, trakk også nestleder Geir Mosti og seksjonslederne Kjellfrid T. Blakstad og Gerd Eva Volden seg. Nye i toppledelsen er nestleder Sissel M. Skoghaug fra Troms, Roger Heimli fra Hordaland og seksjonslederne Raymond Turøy (helse og sosial) og Britt Silseth (kontor og administrasjon). Hovedkasserer Elin Veimo og AU-medlem Jan Helge Gulbrandsen ble gjenvalgt. Odd Haldgeir Larsen avanserte til nestleder. Fra før er seksjonslederne Stein Guldbrandsen (samferdsel og teknisk) og Mette Henriksen Aas (kirke, kultur og oppvekst) valgt av sine seksjoner. Rødstrømper til abortkamp Med Sara Bell i front stilte mange delegater i røde strømper på landsmøtets første dag. De vil slå tilbake regjeringens forsøk på å innskrenke retten til fri abort. Foto: Sidsel Hjelme «Jeg kommer fra et mannsdominert yrke, jeg er aldri blitt tilbudt deltidsjobb.» Tidligere forbundsleder Jan Davidsen «Kompetente og trygge arbeidstakere er et viktig våpen mot privatisering av offentlige tjenester.» Trond Finstad, Seksjon kontor og administrasjon De røde strømpene er en protest mot sittende regjering, sier Sara Bell, leder i Fagforbundet Bergen, og initiativtaker til rødstrømpeaksjonen. Etter snart 40 år med selvbestemt abort, har norske kvinner blitt kastet ut i ny abortkamp. Regjeringsforliket mellom Høyre, Frp og KrF innebærer at fastleger som av moralske eller religiøse grunner er mot abort, skal kunne reservere seg mot å veilede kvinner i abortspørsmål. Dette handler ikke om enkeltlegers samvittighet. Dette er ultrakonservative krefter fra et lite, kristent miljø som krever makt over kvinners valg, sier Sara Bell. Hvis store grupper av fastleger vil ha ned antallet aborter, må de jobbe med prevensjonsforebygging. Reservasjonsrett vil ramme de mest sårbare kvinnene kvinner som sliter med rus, Får støtte fra Fagforbundet Norsk Folkehjelp/Palestina 19,5 millioner kroner. Nødhjelpsstafett til syriske flyktninger Stiftelsen Sabona, grasrotprosjekt i Zimbabwe Helsesenter for papirløse i regi av Røde Kors og Kirkens Bymisjon KAMPKLARE: Mange delegater stilte i røde strømper for å markere motstand mot legers reservasjonsrett i abortsaken. som er lettere psykisk utviklingshemmet, eller usikre kvinner som stoler på at leger tar imot og veileder dem på beste måte. Det er en ufattelig provokasjon, og jeg oppfordrer til å beholde rødstrømpene på og bruke dem så lenge Solberg-regjeringen sitter ved makta, sier Sara Bell. SH. Natur og Ungdoms prosjekt Grønt spa tak kr Norges Bygdeungdomslag kr Skedsmo kulturskole I tillegg fanget 223 landsmøtedeltakere kroner til Fagforbundets barneby i Sparebank1 sin «sparedusj». 10 < Fagbladet 11/2013

11 Foto: Trond Isaksen På landsmøtet mot alle odds Eva Sætrum er delegat på landsmøtet til Fagforbundet takket være flaks og god kreftbehandling. Jeg prøvde bunaden, men jeg svømte i den, smiler Eva Sætrum (68), 20 kilo lettere enn på forrige landsmøte. Eva Sætrum fra Hasvik i Finmark er kanskje den av delegatene som er aller mest takknemlig for å være til stede. For ett år siden trodde hun ikke hun ville leve fram til landsmøtet, og enda mindre være til stede. Jeg har vært utrolig heldig, sier hun. For det var helt tilfeldig at den hissige brystkreften ble oppdaget. Som hjerteoperert svarte Eva ja til å være med i et prosjekt som medførte at hjertet ble scannet. Dagen etter undersøkelsen fikk jeg vite at hjertet var fint. Det var også lungene og skjelettet. Men det var en kul i brystet, ble jeg fortalt. Forstod ikke beskjeden Legen på Universitetssykehuset i Nord-Norge sa hun måtte behandles, men den alvorlige beskjeden gikk ikke helt inn. For lederen av Seksjon helse og sosial i Finnmark hadde ikke tid til det. På hennes program stod både en fagdag FRISK IOGJEN: Jeg trodde ikke jeg skulle leve lenge nok til å oppleve landsmøtet, sier Eva Sætrum. og en tur til Murmansk. Men hun ble overbevist, og fikk sin første cellekur ei uke senere. Hun husker ikke hvor mange cellekurer hun fikk, men hun fikk stikninger i føttene. Da hun også fikk vondt i hendene, ble det slutt på den behandlinga. Fra mai til juli fikk hun i stedet daglig strålebehandling. I august var hun tilbake på jobb. Hendene er smertefrie, men stikkingen i føttene må jeg leve med, forteller hun. Men gjør det klart at for henne er det en bagatell. Lært mye Jeg har lært mye. Når du har vært gjennom en slik prosess, skjønner du hva som er viktig, sier hun etter å ha fjernet ett bryst og femten lymfekjertler. Bagateller er ikke lenger noe å bry seg om. For eksempel takket hun nei til brystprotese. I min alder lever jeg godt uten begge brystene. Jeg sa de heller kunne bruke pengene på forskning. Men landsmøtet i Fagforbundet er ingen ubetydelighet. Nei, det er viktig. Jeg er så glad for å være her, sier hun med tyngde. KES Kreative medlemmer 91 av Fagforbundets medlemmer har gitt delegatene en kunstpause på vei inn og ut av landsmøtesalen. 250 kunsthåndverk preget inngangen i Folkets hus i Oslo. Hege Enersen Birkelands sjøhest hilser delegatene, mens Trine Schønbergs tankefulle unge mann tvinger alle til å tenke over egne fordommer. Mange lar blikket hvile på de blå viddene som Grethe Berg Pedersen har malt. Kunsthåndverket kommer fra hele landet. Kreative medlemmer har sendt inn smykker og treskjæringer, dikt og foto, glass- og keramikkarbeider. I pausene kunne delegatene kikke på oljemalerier, mosaikk-, kniv- og vevarbeid. Det er flott å se alle kunstuttrykkene. Jeg er så stolt av medlemmene, sier Signe Solhaug som har ansvaret for utstillingen. TB Foto: Titti Brun < Fagbladet 11/2013 < 11

12 Landsmøtet 2013 Nå må vi se framover Den nye regjeringen har rukket å bryte utrolig mange løfter på kort tid. Det kaller jeg gjennomføringskraft, sa Jens Stoltenberg i sin tale til Fagforbundets landsmøte. Valgnederlaget i september er historie nå er det viktig å se framover, påpeker Stoltenberg, som ser positive signaler allerede: Høyre har ikke den framgangen de normalt ville hatt etter å ha vunnet valg. Derimot går Ap fram på meningsmålingene, sa Stoltenberg. Streik om nødvendig LO-leder Gerd Kristiansen hilste landsmøtet med å si at fagbevegelsen om nødvendig vil bruke muskler mot den nye Høyre/Frp-regjeringen. Hun listet opp alle angrepene de mørkeblå har kommet med i løpet av kort tid ved makten. Jeg står ikke og truer med streik. Vi vil ikke ha krig for krigens skyld. Men blir det nødvendig, vil vi bruke vårt sterkeste våpen, sa hun. Det er Erna Solberg som bestemmer hva slags GLIMT I ØYET: Både Jan Davidsen og Jens Stoltenberg engasjerte lydhøre og entusiastiske landsmøtedelegater. konfliktnivå vi skal ha i arbeidslivet. Vi vil kjempe mot deres politikk når den går på tvers av LOmedlemmenes interesser, sa Kristiansen. Holdt hilsningstaler SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Liv Signe Navarsete trakk fram Fagforbundets betydning for den rødgrønne regjeringen og at de ønsker å fortsette samarbeidet med forbundet. VeV Dette skal Fagforbundet jobbe for Hvis vi klarer å ta med oss entusiasmen fra dette landsmøtet, er jeg overbevist om at vi skal få til mye bra, sa leder Mette Nord da hun avsluttet landsmøtet. Dette er noen sakene forbundet skal jobbe for i de neste fire årene: Tariffpolitikk Lovfestet rett til full stilling. Lønn skal avtales i sentrale forhandlinger. Privatisering og konkurranseutsetting skal ikke svekke medlemmenes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Likestilling og inkludering Likelønn mellom manns- og kvinnedominerte yrker. Fjerne kontantstøtteordningen. Belastningslidelser skal gi rett til yrkesskadeerstatning. Livslang læring og yrkesfaglig utvikling Stipend og studielån fra Lånekassa skal utbetales for elleve av årets måneder. Fagopplæring i arbeidslivet styrkes, og retten til lærlingplass lovfestes. Bedrifter som utfører oppdrag for det offentlige, skal være godkjente opplæringsbedrifter. Arbeidsmiljø Opparbeidede rettigheter i arbeidsmiljøloven forsvares, videreføres og styrkes. Lovfeste bedriftshelsetjeneste for alle arbeidstakere. Velferd Helse- og sosialsektoren skal være offentlig fi nansiert og drevet. Tannhelse innarbeides i den totale helsetjenesten. Avgifter, gebyrer og egenandeler på velferdstjenester fjernes. Oppvekst Forsvare, styrke og utvikle den offentlige fellesskolen. Lovfestet rett til gratis skolefritidsordning og barnehage for alle. Kvalitet på offentlige tjenester Arbeidstakerorganisasjonene skal involveres for å sikre trepartssamarbeidet. Styringsmodeller fra privat næringsliv skal ikke brukes i offentlig tjenesteyting. Kulturelt mangfold Retten til kultur sikres i Grunnloven. Gratis kulturskole i alle kommuner.w Du finner hele prinsipp- og handlingsprogrammet på fagforbundet.no Hva har gjort mest inntrykk på landsmøtet? Torill Engeland (52), Hamar Stoltenbergs tale, der han inspirerte oss alle sammen til å stå på og jobbe videre for å snu valgnederlaget i høst til seier ved kommunevalget i Jørgen Jarl (35), Sarpsborg Dette er et historisk møte der en bauta i fagbevegelsen går av og blir erstattet av en ny, fl ott leder. Også bra at forbundet er solidariske med folk som har det vanskelig i andre deler av verden. Tatjana Bozinovski (44), Sandefjord Å høre Stoltenbergs innledning og valg av ny leder. Det blir noe annet når du får være til stede og oppleve det. Terje Holmedal, 60 år, Langevåg Åpningen og minnetalen. To av våre tillitsvalgte i Møre og Romsdal ble nevnt spesielt, en av dem ble drept på Utøya og den andre på en tillitsvalgtsamling. Det gjorde sterkt inntrykk. Antonella Vidal, 29 år, Balestrand At Fagforbundet har så stort hjerte. Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle bli så rørt, for eksempel under åpningen og da prosjektet i Zimbabwe fi kk støtte. 12 < Fagbladet 11/2013

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Helse og sosial Innhold 30 Modne

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Samferdsel og teknisk Innhold

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32. www.fagbladet.

BOLIG. Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8. Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32. www.fagbladet. Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no BOLIG Hvem kommer inn på markedet? SIDE 8 Mister pensjon ved privatisering SIDE 14 Koblet seg på Golfstrømmen SIDE 32 Nr.

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 På jakt etter renhold til dumpingpris SIDE 32 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

MUSIKK SOM POLITISK KRAFT TEMA: Angrepet på jobb får erstatning Side 16. Faks ferdig med helsenett Side 32. Side 8. www.fagbladet.

MUSIKK SOM POLITISK KRAFT TEMA: Angrepet på jobb får erstatning Side 16. Faks ferdig med helsenett Side 32. Side 8. www.fagbladet. Forsidefoto: Yasuyoshi Chiba, AFP < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no TEMA: MUSIKK SOM POLITISK KRAFT Side 8 Nr. 1-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Angrepet på jobb får erstatning Side 16 Faks

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Tar tak i giftfarene

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk alderdomside

Detaljer

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

Rekordfriske i Mandal. Lønnsom søppeldrift. Kunstterapi for demente SIDE 16 SIDE 36 TEMA: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto:Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 1-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Lønnsom søppeldrift SIDE 16 Kunstterapi for demente SIDE 36 Rekordfriske i Mandal TEMA:

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

NORGESMESTRE. Morgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Gir full biogass SIDE 32. NM i yrkesfag: Side 40. www.fagbladet.no

NORGESMESTRE. Morgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Gir full biogass SIDE 32. NM i yrkesfag: Side 40. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Morgendagens samfunn TEMA SIDE 8 Gir full biogass SIDE 32 Nr. 12-2012 < For medlemmer i Fagforbundet NM i yrkesfag: NORGESMESTRE

Detaljer

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Forsidefoto: Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 9-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Masseflukt fra privatiserte barnehager SIDE 16

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Kontor og administrasjon Innhold Gode hjelpere

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Forbundet viser styrke

Forbundet viser styrke http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte august, nr. 7/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Stiftelser uten politisk kontroll

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer