Vil samarbeide. med Torstadtunet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil samarbeide. med Torstadtunet"

Transkript

1 selv om Bjerke presiserer at han erklærte seg inhabil i Huken-saken, er saken mildt sagt pikant. leder side 2 Hopper ut i skjebnesesongen side 8 9 Simen Key Grimsrud TiRSdAG 7. AUGUST 2012 UKE 32 NR ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- Vil samarbeide Griper tak i Hukenbekken Utbyggingen av Hukenbekken kommer til politisk behandling i høst. Bygningsrådsleder Stein H. Annexstad stusser over at politikerne ikke har fått saken tidligere. side 3 Truer med dyredrap side 6 med Torstadtunet styrker staben kutter barnevernkonsulenter Barnevernssjef Solveig daasvand har styrket barnevernet i Bærum med åtte stillinger. Samtidig er konsulentbruken kuttet kraftig. side 7 dagstur på vinyl side 14 FOrsTÅr: Vår intensjon har aldri vært å si at ikke Torstadtunet var et trygt sted, men et forsøk på tvangsmedisinering er så alvorlig at vi måtte reagere sterkt, sier familien til Parkinsonrammede Marit Kjørstad Jakobsen (55). Fra venstre: Thor Thorstensen, Marit Tangen og Henny Thorstensen. Familien til Parkinsonrammede Marit Kjørstad Jakobsen (55) er fornøyd etter møtet med kommunen og Torstadtunet i går. Nå lar vi politi FOTO: KAJA MEJLBO og helsetilsynet ta seg av saken. Vi ønsker ikke en ytterligere konflikt med hverken kommunen eller omsorgsboligen, sier de. side 4 5 sikter mot etterlengtet NM-gull Premiesamlingen til Nils Ellefsen inneholder flere NM-gull i tennis, men ingen i single. Som sisteårs junior er siste mulighet når NM starter i dag. side 12 Kan få null for Mix Stabæk risikerer å få lite eller ingenting for Mikkel «Mix» diskerud dersom han går til Rosenborg. i går gikk klubben også tomhendte hjem fra Nadderud, etter 0 4 tap mot Brann. side BilliG? Stabæk vet ikke om de tjener på en eventuell overgang for Mikkel «Mix» diskerud til Rosenborg.

2 2 Tirsdag 7. august 2012 leder og meninger leder OG MENINGER Sjefredaktør: Redaktører: Andreas Gjølme Kaja Mejlbo Tor Christian Bakken Dag Otter Johansen Christian Brevik Adm. direktør: Terje Tandberg Tipstelefon: Billingstad Jeg ser at det på Fornebu finnes et firma som tjener penger på at folk er utro. Det er ikke til å tro. Med trofast hilsen Gutten i Stikka STriDenS KJerne: Blokkene ved Hukenbekken, som plan- og bygningsetaten i Asker ga rammetillatelse for i juni. Budstikka kunne i går fortelle at Askers rådmann lars Bjerke og hans kone har klaget på saksbehandlingen i forbindelse med boligprosjektet på Huken. de to, som inngikk kontrakt om kjøp av en leilighet på Huken i februar, mener at vesentlige forhold ikke er belyst under planleggingen av prosjektet. ekteparet peker på at sikkerhetsmessige forhold og faren for erosjon og flom på tomten ved Hukenbekken er mangelfullt dokumentert. nå klager de på at utbyggeren har fått rammetillatelse og krever at det ikke må gis igangsettelsestillatelse før forholdene er tilstrekkelig dokumentert. Selv om Bjerke presiserer at han erklærte seg inhabil i Huken-saken den dagen han og hans kone kjøpte leiligheten på Huken, er saken mildt sagt pikant. de forundersøkelsene ekteparet etterlyser, skulle vært gjort langt tidligere. i realiteten klager Bjerke på saksbehandlingen i plan- og bygningsetaten, som han har ansvaret for. Politikerne må på banen Huken-prosjektet har vært kontroversielt fra første stund. Huken ligger vegg-i-vegg med et lnf-område og fremtidig boligbygging på stedet skal i henhold til kommuneplanen skje i form av konsentrert småhusbebyggelse. Planene omfatter to ulike felt; fem tomannsboliger og to blokker med totalt 34 leiligheter. Protestene har haglet, både mot prosjektets omfang og bygningenes utforming. Tomannsboligene måtte krympes etter naboprotester og pålegg fra Fylkesmannen. Protestene mot de to blokkene innebærer både manglende grunnundersøkelser og utnyttelsesgrad i forhold til reguleringsplanen. med prosjektets forhistorie som bakteppe er det mildt sagt påfallende at plan- og bygningssjefen i juni utstedte rammetillatelse for de to blokkene til tross for at bygningsrådet skulle ha møte uken Til syvende og sist handler dette om tilliten til Asker kommunes behandling av krevende byggesaker. etter. Bygningsrådets leder vedgår at han er overrasket over at rammetillatelsen ble gitt administrativt, ettersom utbyggingen innebærer flere dispensasjoner fra reguleringsplanen. når det nå er protestert på rammetillatelsen, vil uansett saken havne på politikernes bord. der burde den ha ligget for lengst. Vi forutsetter at bygningsrådet nå setter ned foten for igangsettelse inntil den dokumentasjonen av grunnforholdene som rådmannen etterlyser foreligger. At den videre planleggingen skjer innenfor kommuneplanen og reguleringsplanen, tar vi for gitt. Til syvende og sist handler dette om tilliten til Asker kommunes behandling av krevende byggesaker. en slik tillit forutsetter at saksbehandlerne gjør de vurderinger loven krever, og at deres avgjørelser er uangripelige. Lavterskeltilbud til barn av rusmisbrukere I den nylig fremlagte stortingsmelding «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» har man lagt betydelig vekt på satsing på barn av rusavhengige foreldre. Bra. Dessverre antas at barn bor sammen med foreldre med risikofylt alkoholkonsum. Derfor vier regjeringen denne gruppen stor plass i stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikk. Man ønsker å opprette flere lavterskeltilbud for gravide og familier med barn. I denne forbindelse er det god grunn til å nevne tilbudet som Blå Kors driver, Barnas stasjon, som er etablert i seks byer. Jeg har også ivret for at Asker kommune burde få et slikt tilbud. Barnas stasjon er et dagtilbud for barn og foreldre med utfordringer i hverdagen. Spesielt myntet på barn som lider av foreldres rusmisbruk. Men det er også et tilbud til gravide/ de som venter barn. Det skal være et trygt møtested hvor barn og foreldre kan oppleve støtte, mestring og fine stunder. Man ønsker å være psykisk helsefremmende og jobber for å styrke barn og unges oppvekstvilkår. dette tilbudet skulle være midt i blinken for helse- og omsorgsministerens ønske om å bedre livsvilkårene for risikoutsatte barn. Men tiltaket forutsetter betydelig frivillig innsats. Derfor håper jeg blant annet at menighetene i Asker i og utenfor Den norske kirke, ja alle gode krefter, trer støttende til når det gjelde dette supplementet til det kommunale barnevern, altså Barnas stasjon. Se barna i Asker! innspill Odvar Omland sagt på budstikka.no Torstadtunet-saken Denne episoden avdekker etter mitt skjønn forskjellen i holdninger og forståelse for å yte service mellom det offentlige helsevesen og privat sektor, hvor man har en annen holdning til service og kunder. I private virksomheter er man kommet lenger i å være kundedrevet det vil si at «kunden alltid har rett» selv om man også der opplever «vanskelige kunder». Fremdeles har man flere steder i offentlig virksomhet ikke klart å utvikle en tilstrekkelig kundedrevet servicekultur. Petter Berg Det er vel ferie og underbemanning som har en del av skylden i dette (og grunnleggende mangel på empati). Har selv jobbet på omsorgssenter i ferier, og det var harde tak. Noen ganger blir man superfrustrert fordi det er ofte vanskelige og stressende situasjoner flere ganger om dagen. Og gjerne samtidig. Samtidig er det tidspress for å få alt gjort med for få hender. Jeg kan godt forstå at man kan bli frustrert, men man kan ikke la det ramme pasientene på denne måten... Judith Ulstein Kvangarsnes Budstikka bruker Vær Varsomplakaten som mal for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. n Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. n Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf , faks E-post:

3 nyhet nyhet 3 Tirsdag 7. august 2012 les på budstikka.no KNIPS I VEI: EVIG BLOD-BEHOV: Budstikkas fotokonkurranse fortsetter i to uker til. Vinneren får et kamera. Så stort er behovet, og her kan du gi fra deg de dyrebare dråpene. fakta Hukenbekk-utbyggingen Momentene Arkitekter/Huken utvik- ling har jobbet i flere år med planer om å bygge ut det som kalles felt B2 og B3 i Huken-området. Tiltakshaver har fått rammetillatelse til å bygge fem tomannsboliger på det som kalles B2. På B3 er det regulert og gitt rammetillatelse på to lavblokker med i alt 34 leiligheter. Naboer til begge prosjektene har ved flere anledninger klaget på både saksbehandlingen og på selve utbyggingen. Rådmann i Asker, Lars Bjerke og hans kone Lise Øverland, er kjøpere av bolig i felt B3. Øverland har i samråd med sin mann sendt klage på mangelfull saksbehandling i kommunens administrasjon, som rådmann Bjerke selv er øverste leder av. Bjerke har erklært seg inhabil i saken. Sommeren 2010 kjøpte NCC Bolig seg inn i prosjektet. Bjerke bytter hatt gstadveien o H i ensve amm le D r Føyka Gam ASKER SENTRUM E18 E18 Misfornøyd. Kona til rådmann Lars Bjerke, Lise Øverland har sammen med flere andre klaget på rammetillatelse og en eventuell igangsettelse stillatelse på et byggeprosjekt på Huken. Av de mange som har skrevet under kjøpekontrakt på leilighet i boligområdet i Hogstadveien like overfor Føyka, er ekteparet Øverland/Bjerke. Etter at rammetillatelsen var gitt, sendte Lise Øverland på vegne av seg selv og sin mann en klage, da ekteparet var bekymret for at vesentlige forhold ikke var belyst i prosjektet. Etter deres oppfatning var det mangelfull dokumentasjon av erosjon, flom og sikkerhetsmessige forhold på tomten ved Hukenbekken. Selv om utbygger likevel kan få igangsettelsestillatelse, gjøres det for egen risiko dersom klagerne skulle få medhold og det må gjøres endringer i prosjektet. TiL sentrum: Ekteparet Lise Øverland og Askers rådmann Lars Bjerke ønsker seg en leilighet nær sentrum av Asker. Nå har de påklaget kommunens saksbehandling i byggeprosjektet og ber om grundigere behandling før igangsettelsestillatelse blir gitt. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. FOtO: KIne thorsen inhabil Jeg kan bekrefte at min kone og jeg la inn bud på en leilighet på Huken. Jeg understreker at jeg fra samme dag erklærte meg inhabil i saker vedrørende dette byggeprosjektet, og at det derfor er plan- og bygningssjef Elisabeth Kynbråten som på vegne av administrasjonen som har den endelig myndighet i denne saken, forklarer Lars Bjerke. Han understreker at det for ham har vært viktig å være ryddig på sine to roller. Den ene som innbygger og den andre som rådmann. I denne saken er han privatpersonen Lars Bjerke. Vil til sentrum Jeg har et ønske om å bo i den kommunen jeg er rådmann i. Men en travel hverdag har gjort at vi som mange andre ønsker oss en enklere boligsituasjon og få oss en HUkEN: Det er en av leilighetene i Hukenbekken familien Bjerke/Øverland hadde blinket seg ut. bolig nærmere sentrum. Det var bakgrunnen for at vi la inn bud på en leilighet i dette prosjektet. Et område som alt var regulert for et slikt formål. Nettopp for å være mest mulig ryddig har min kone vært den som har frontet kjøpet, og også den som la inn klage på rammetillatelse. Det fordi vi mener at saksbehandlingen knyttet til flom og erosjon ikke er godt nok utredet fra utbyggers side. For en rådmann er åpenhet, habilitet og rolleforståelse viktige prinsipper i enhver sak, og jeg har derfor ikke vært involvert i behandlingen av denne saken i kommunen, understreker han. Kommer dere nå til å trekke dere fra boligprosjektet slik kontrakten åpner opp for, siden igangsettelsestillatelse ikke er gitt? Det ønsker jeg ikke å svare på, nå som jeg uttaler meg som privatperson. Men vurderer dere det? Hva vi vurderer å gjøre som privatpersoner, og som vanlige boligkjøpere, ønsker jeg ikke å uttale meg om. Angrer du på at der la inn bud i dette prosjektet? Å kjøpe en bolig er en privatsak, så det vil jeg ikke kommenter nærmere. Tom Magne Armann BOLiGFELT: Slik ligger tomteområdet nå. Veier og infrastruktur har alt fått godkjennelse. FOtO: KnUt bjerke SALGET starter tirsdag 7. august 50% på klær og sko Bitten Åpent 9-18 PARFYME - GAVER - DAMEKLÆR HØVIK - TLF Hukenbekken behandles politisk UNdRER seg: Leder av Asker bygningsråd, Stein H. Annexstad, stusser over at saken ikke er sendt til politisk behandling. gstadveien o H i ensve amm le D r Føyka Gam ASKER SENTRUM E18 E18 stedet: Her er Huken-området. På bordet. Leder av Asker bygningsråd Stein H. Annexstad bekrefter at Hukenbekk saken vil få politisk behandling etter sommeren. Mandag skrev Budstikka at Askers rådmann Lars Bjerke er en av boligkjøperne i Hukenbekken, og at han sammen med sin kone har klaget på mangelfull saksbehandling fra kommunens side. Alle saker det er klaget på skal legges frem for bygningsrådet, og det regner jeg med vil skje også med denne, sier bygningsrådsleder Stein H. Annexstad (H). Han understreker at det ikke er automatikk i at en rammetillatelse for en utbygging legges frem for bygningsrådet, når den i hovedsak følger reguleringsplanen. Utbyggingen i Hukenbekkområdet er en sak der det er søkt om flere unntak fra reguleringsplanen. Om de er av en slik karakter at saken burde behandles av oss, vil jeg ikke uttale meg om nå. Men plan- og bygningsavdelingen har anledning til å legge den frem for oss, siden det er opp til dem å foreta en slik vurdering. Når det har valgt ikke å gjøre det, så stusser jeg litt på det, innrømmer han. Ukjent Annexstad tror ikke det blir nød- vendig at han tar opp saken med plan- og bygningsavdelingen, nå som det er kommet inn klager på rammetillatelsen. Klagerne har påpekt at det ikke må gis igangsettelsestillatelse før risikoanalyse og andre problemområder ved utbyggingen er grundig vurdert. Annexstad sier han ikke var klar over at rådmannen og kona har kjøpt leilighet i Hukenbekken, og at de ber kommunen stoppe prosjektet inntil det er lagt frem god nok dokumentasjon om faren for erosjon, flom og sikkerhetsmessige forhold på tomten. Tillatelse Ifølge plan- og bygningssjef Elisabeth Kynbråten er det mulig for plan- og bygningsavdelingen å gi en igangsettelsestillatelse før politisk behandling, til tross for alle klagene. Nå er jeg på ferie og kjenner ikke detaljene i saken. Men begge FOtO: tom magne armann loven er klar. Når det foreligger godkjent reguleringsplan og rammetillatelse er gitt, har kommunen tre ukers frist på behandling av igangsettingstillatelse. Det vil si tre uker fra fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er mottatt i kommunen. Kommunen kan ikke stille krav som ikke er hjemlet i reguleringsplan eller plan- og bygningsloven, sier Kynbråten. Og understreker: Kommunen kan kreve uavhengig kontroll eller sakkyndig bistand i forbindelse med behandling av igangsettingstillatelse. Ansvaret for de tekniske løsningene ligger hos utbygger og de foretakene som får ansvarsrett i prosjektet. Vi må gå gjennom klagene og vurdere hvorvidt det er faglig hold i disse. Hun understreker at dersom det er mulig at klagene på vedtaket er av en slik karakter at det kan bli endret, så har de mulighet til å gi igangsettelsestillatelse med utsatt iverksetting. I så fall kan ikke byggearbeidene ta til før den blir opp- BUdsTikka: 6. august 2012 PLaN- OG BYGNiNGssJEF: Elisabeth Kynbråten. hevet, i ytterste konsekvens når klagen er ferdig behandlet. Om det kan bli resultatet i Hukenbekk-saken, har hun foreløpig ingen formening om. Tom Magne Armann

4 4 Tirsdag 7. august 2012 NYHET Kjemper for fall på Slependen Stor aktivitet utvises i disse dager på Gyssestad båtforenings grunn. Hele 10 kjempetrær er så langt felt. Dette er noe vi gjør for egen regning, og av sikkerhetsmessige grunner. Mange båteiere fryktet at grener ville falle ned på båtene deres, opplyser båthavnsjef Ola Bjanes. Trærne veier hver opptil 8.5 tonn, og hele skråningen opp mot klubbhuset vil bli ryddet, til en pris av ,- + moms. Gyssestad båtforening har i flere år ivret for å få til en omregulering av utkjørselen, slik at de slipper å krysse sykkelveien. Ny innkjøring via Ica Slependen står på ønskelisten, noe som også eventuelt ville være i tråd med kommunens planer om en fortsettelse av Kyststien. Dagens utkjørsel innebærer en stor fare både for bilister og syklende. Vi har tatt opp dette med kommunen i flere år, og fikk opplyst at dette skulle bli behandlet i Men vi har så langt ikke hørt et steinens ord fra den kanten, forteller en noe frustrert Ola Bjanes. Når kommunen har gitt tillatelse og regulert utkjøringen mot Sandviksveien, så trekkes den ikke tilbake. Om grunneier eller leietager ønsker en ny utkjøringsparsell, må det stå for vedkommendes regning og initiativ, opplyser Svein Finnanger, (bildet) leder for natur og idrett i Bærum kommune. Freddy Nilsen Ønsker ikke konflikt Samarbeid. Nå skal vi la de riktige instansene ta seg av den politianmeldelsen og fortsette arbeidet vi har påbegynt med dem som er rundt Marit, sier familien til Parkinsonrammede Marit Kjørstad Jakobsen (55). Vi må se denne saken i to deler. Den ene handler om samarbeidet vi har hatt med kommunen og Torstadtunet omsorgsbolig siden jul, den andre dreier seg om den spesifikke hendelsen forrige uke, sier Thor Thorstensen. Han er gift med Henny Thorstensen, tvillingsøsteren til Parkinsonrammede Marit Kjørstad Jakobsen (55). Sist fredag kunne Budstikka fortelle at Pasientombudet i Oslo og Akershus, på vegne av Kjørstad Jakobsen, har politianmeldt Asker kommune og fakta Torstadtunet-saken Budstikka avslørte i desember 2011 at Parkinson-syke Marit Kjørstad Jakobsen (54) ble grovt mishandlet av en pleier, mens en annen lot være å stoppe mishandlingen, som ble dokumentert gjennom lydopptak. Helsetilsynet under Fylkesmannen gransket saken, og konkluderte med at Asker kommune hadde brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. Nå har Pasientombudet i Akershus har anmeldt både Asker kommune og de aktuelle pleierne for påstand om ulovlig tvangsmedisinering og bruk av makt mot den samme pasienten. Hendelsen skal ha skjedd sist onsdag. Fylkeslegen varsler ny gransking av Torstadtunet etter hendelsen. Politiet avventer Helsetilsynets anbefalinig før de vurderer om det skal igangsettes etterforskning. Torstadtunet for forsøk på tvangsmedisinering. Mandag møtte de pårørende og Marit selv rådmanne og ledelsen ved Torstadtunet. Nå ønsker de å understreke at de ikke har til hensikt å skape noen ytterligere konflikt med hverken kommunen eller omsorgsboligen. Vi velger å la det offentlige apparatet behandle politianmeldelsen og granskningen, og ønsker å jobbe videre med Torstadtunet og det samarbeidet vi har fått på plass det siste halvåret, sier Thor Thorstensen. Kontaktet media Før jul i fjor kunne Budstikka fortelle at Marit Tangen, datter til Marit Kjørstad Jakobsen, hadde plassert ut en båndopptager som avslørte at moren ble utskjelt av pleiere ved Torstadtunet, mens hun lå gråtende på gulvet. Fylkesmannen konkluderte med at Asker kommune hadde brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. En rekke tiltak ble iverksatt for å bedre situasjonen. Et av dem var en egen kontaktperson for de pårørende i kommunen. Hva er grunnen til at dere valgte å kontakte media umiddelbart denne gangen, og ikke kommunen? Jeg fikk en telefon fra Marit som fortalte hva som hadde skjedd og ringte Pasientombudet. Han mente vi burde kontakte media og ringte selv TV2, forteller Henny Thorstensen. Deretter var det Marit Tangen som snakket med journalistene. Erfaringen viser dessverre at vi først blir tatt på alvor da. Man må nesten ha lyd- eller videoopptak for å bli trodd, sier hun, og forteller at hun råder andre pårørende i samme situasjon til å gjøre det samme. De mener oppmerksomheten i media er viktig fordi den kan PRINSIPP: Det er flott at mange har det så bra på Torstadtunet, det har egentlig mamma også. Men denne hendelsen er så rammede Marit Kjørstad Jakobsen. Familien ønsker ikke mer konflikt. Fra venstre: Thor Thorstensen, Marit Tangen og Marit sende en korreks til andre kommuner og institusjoner, og føre til at andre pårørende våger å stå frem med sine historier. Men de er også klar over at oppslagene kan ha andre konsekvenser. Vil ikke sverte Torstadtunet Vi skjønner at andre pårørende eller ansatte ved Torstadtunet kan føle at vi sverter institusjonen og alle som arbeider der. Og vi har fått signaler på at noen oppfatter oss som kranglete og vanskelige. Det må vi bare akseptere. Men vårt mål er bare at Marit skal ha det bra, sier Thor Thorstensen. Jeg tror heller ikke de helt skjønner hva vi har vært igjennom. Vi lager ikke bråk for mindre hendelser, legger Henny til. Hun understreker at hovedinntrykket deres av Torstadtunet er bra. Og det har skjedd mye positivt de siste månedene. Men dette var så alvorlig at vi ikke kunne la være å reagere kraftig. Hadde pleierne valgt å sjekke om det Marit sa stemte i første omgang, hadde vi heller ikke hatt denne situasjonen, legger Thor Thorstensen til. Kaja Mejlbo MØTE: Rådmann Lars Bjerke snakket med Marit Kjerstad Jakobsen mandag ettermiddag og kom med en beklagelse for hva som skjedde onsdag i forrige uke. FOTO: PETTER SØRNÆS Rådmannen beklaget Det var viktig for meg å snakke direkte med Marit, sa rådmann Lars Bjerke etter mandagens møte på Torstadtunet. Mandag ettermiddag møtte råd mann Lars Bjerke Parkinson-syke Marit Kjørstad Jakobsen og hennes pårørende for å beklage. Marit ville fortelle meg hvordan hun hadde opplevd hendelsen forrige onsdag. Hun fortalte meg at hun var lei seg og usikker. Men hun sa også at hun var fornøyd med hvordan hun hadde hatt det siden jul, sa Bjerke etter møtet. Han ville treffe Jakobsen, hennes pårørende og ledelsen ved Torstadtunet for å få klarhet i hva som skjedde forrige onsdag. Det var viktig for meg å kunne snakke direkte og personlig med Marit. Det viktigste fremover nå er at hun har det trygt og godt, legger rådmannen til. Ifølge Bjerke er det klanderverdig at pleierne ikke hørte på Jakobsen da hun sa at medisinen ble gitt på feil tidspunkt og at pleierne ikke dobbeltsjekket i hennes medisinjournal når hun skulle ha medisin. Ledelsen ved Torstadtunet ønsket ikke å snakke med Budstikka mandag og henviste til rådmann Lars Bjerke. Martin Wright

5 nyhet Tirsdag 7. august Ikke kladdeføre på Semsvannet Når Vardåsen skisenter skal pumpe vann fra Bondivann til snøkanonenehar Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) lagt som vilkår at ikke skal berøre vannstanden i Bondivann. Dermed må Asker slippe ut tilsvarende mengde vann fra Semsvannet (bildet) og nedover Askerelva til Bondivann. Med avdelingsleder Bjørn Erik Olsen i idrett og friluft sier at det aldri vil dreie seg om så store mengder vann at det er noen risiko for at det skal føre til så mye tapping fra Semsvannet at det kan føre til overvann og dermed problemer for skiløypene. Vi har sett på dette, men Bondivanns flate utgjør bare en firedel av Semsvannet. Da vil eksempelvis fire centimeters økning i Bondivann bare innebære en centimeter lavere vannstand i Semsvannet, sier Olsen. Det er gitt konsesjon for tapping av 56 liter i sekundet fra Bondivann til Vardåsen. Anlegget kommer i drift fra høsten Sommerfest med tillatelse Vollen vel skal ha sin årlige sommerfest lørdag 18. august og har bedt kommunen om tillatelse til å bruke den kommunale Fritznerstranden (bildet) mellom klokken 15 og 18. De lover å påta seg det fulle ansvar for opprydding. Ettersom Arnestad skolekorps skal stå for maten, anmodes gjestene om ikke å ta med seg engangsgriller, skriver Annelise Førsund i en e-post til kommunen. Og svaret fra Carla Kimmels de Jong i idrett og friluft er positivt. Men det påpekes at det må tas hensyn til andre badegjester samt at grilling og båltenning ikke må foregå på gresset og at alt søppel skal fjernes umiddelbart etter at festen er over. Ellers ønskes de til lykke med sommerfesten. 4 mill. i avslag for øyperle alvorlig at vi måtte ta tak i den, sier datteren til Marit Tangen, datter til Parkinson- Kjørstad Jakobsens tvillingsøster, Henny Thorstensen. FOtO: KAJA MeJLBO Hver uke får Parkinsonforbundet henvendelser fra pårørende om feilbehandling ved institusjoner. Sett i lys av den forrige episoden er det med vantro jeg leser at Torstadtunet ikke har fått på plass mer kunnskap om Parkinsons sykdom, sier Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Parkinsonforbundet. Ifølge Fredriksen er ikke feilmedisinering uvanlig ved norske sykehjem og institusjoner. Ukentlig får vi henvendelser fra pårørende om at basisomsorgen svikter. Pleiere har ikke alltid nok kunnskap om behandling, medisinering og symptomer, forklarer Fredriksen. Medikamentene som brukes ved Parkinsons sykdom er hovedsakelig symptomdempende. I tillegg finnes det en rekke andre ikke-medikamentelle behandlingsmåter som kan bidra til å opprettholde funksjonsnivået. Hvis medisiner gis til feil tidspunkt, vil pasienten få problemer med å bevege seg, og alle symptomer tiltar. Pasienten kan MER KUNNSKAP: Mer kunnskap om parkinsons sykdom og behandlingsformer vil redusere forekomsten av feilbehandling, forklarer generalsekretær Magne Wang Fredriksen. FOtO: PARKInSOnFORBUnDet også føle seg mer omtåket og ha problemer med å kommunisere, forklarer Fredriksen. Feilmedisinering er en reell frykt hos pasientene. Martin Wright For ett år siden var Kreyerskjær utenfor Nesøya til salgs for 16 millioner. Nå kan du få skjærgårdsidyllen for «bare» 12 millioner. Mandag 6. august ble prislappen på eiendommen på Kreyerskjær kuttet med hele 20 prosent. Bakgrunnen er at selger har lyst til å selge. Dette er et vanskelig objekt å prissette, og man må bare prøve seg. Man skyter i én retning i begynnelsen, og så må man justere etter responsen, sier advokat og megler Tom Elliot Johnsen i Sem og Johnsen eiendomsmegling. Med et avslag på hele 4 millioner har Johnsen stor tro på at et salg er innen rekkevidde. Jeg vil tro at kjøpegruppen vil øke betraktelig. Det er ikke lett å finne noe lignende det er et veldig spesielt objekt, slår han fast. Det var i mai 2011 at Kreyerskjær ble lagt ut for salg med en prislapp på 16 millioner. Det var imidlertid ikke første gang eiendommen ble forsøkt solgt. Nettstedet E24.no skrev i mai 2008 at eiendommen var til salgs for 19 Bekymringsmeldinger hver uke fakta Parkinsons sykdom En sykdom som rammer nervesystemet, og forekommer hos mellom 100 og 150 personer per innbyggere. Forekomsten av sykdommen er økende med alder og er hyppigst diagnostisert fra 55-årsalderen. Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som tiltar og forverres gradvis. Det finnes ingen kurativ behandling. Rammer begge kjønn, og sykdomsutviklingen og symptomene i starten av sykdommen varierer fra person til person. Medikamentene er hovedsakelig symptomdempende. I tillegg finnes det en rekke andre ikke-medikamentelle behandlingsmåter som kan bidra til å opprettholde funksjonsnivået. Kilde: Norges Parkinsonforbund Følg saken på EGEN ØY: For «bare» 12 millioner kan du nå få deg din egen øy i Indre Oslofjord. Prisen på eiendommen på Kreyerskjær er nå kuttet med 20 prosent. FOtO: ADVOKAtene SeM OG JOhnSen eiendomsmegling millioner kroner. Året etter skrev Nettavisen at prisen var senket til 15 millioner kroner. Nå er prisen altså 12 millioner en rabatt på fire millioner på ett år. Vi har hatt bud på 13 millioner, men da var forventningene annerledes. Nå har selger funnet ut at man må justere prisen litt for å få solgt det er ikke mer komplisert enn det. SPEILFRONT fra kr. 990,- Gjelder kun ved bestilling i butikk Kreyerskjær er en øy med et bolighus fra 1932, bryggeanlegg og båtslipp. Øya har gangforbindelse fra østre del av Nesøya hvor eiendommen har rettighet til garasje. Eierne av Kreyerskjær har ifølge Johnsen hatt dette som fast bolig i 50 år. Kim van der Linden GRATIS HJEMMEBESØK SE UTSTILLINGENE I BUTIKKENE: MAND - ONSD TORSD FRED LØRD GRORUD SLEPENDEN KOLBOTN* Gangstuveien 19 Slependveien 55 Skiveien 49 *se nettside for åpn.tider Tlf:

6 6 Tirsdag 7. august 2012 NYHET fakta Dyrevelferd Ansvaret for hvert enkelt dyr ligger hos eieren, mens Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med dyrevelferden. Det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand ved å overlate dyret til seg selv. Når dyr mishandles, risikerer eier å bli politianmeldt eller kan miste retten til å ha dyr. Mattilsynet oppfordrer folk til å bruke varslingsknappen på sine nettsider: Kilde: Mattilsynet hjelper: Nå nettopp ble en katt hentet fra oss, da kan vi dra ut og hente en ny, sier Lena Mangen (t.h.) ved Dyrenes hus. Hun gir lokkemat og bur til hjemløs: Dyrenes hus tok hånd om Therese Kvam, som er glad for å få hjelp til å fange den eierløse katten som stadig oppsøker terrassen hennes i Heggedal. FOTO: TRUDE BLÅSMO 40 kattunger bare i juli. Nå er mottaket helt fullt. FOTO: KARL BRAANAAS Truer med å drepe pus Trusler. Dyrenes hus i Bærum har mottatt en rekke trusler om at dyr vil bli drept nå som mottaket sier nei til å ta imot flere forlatte dyr. Det er fryktelig når folk kommer til oss og truer med å drepe dyr som er forlatt og har det vondt. Men vi kan ikke hjelpe flere enn dem vi har hos oss nå, sier Lena Mangen, nestleder i styret for Dyrenes hus i Bærum. Slik Budstikka skrev forrige uke, har den frivillige omplasseringen for dyr på Eiksmarka i Bærum aldri før tatt imot så mange forlatte katter og kaniner som i sommer. De har nå ansvaret for over 100 dyr og kapasiteten er fullstendig sprengt. Aggressive tipsere Samtidig fortsetter strømmen av henvendelser om forlatte dyr inn til de frivillige dyrevennene i Dyrebeskyttelsen Oslo og omegn. Nå som mottaket sier nei til å ta imot flere dyr, er tonen fra tipserne blitt stadig mer aggressiv. «... får håpe at noen tar livet av kattungene og mora...», skrev nylig en Asker-beboer i en e-post Dyrenes husmottar jevnlig trusler til Dyrenes hus. En hundeeier truet med følgende: «Hvis dere ikke kommer nå, slipper vi løs hunden og da vet dere hva som skjer». Det er vondt når folk skjeller oss ut. Aller verst er det når folk truer med å drepe dyr de synes er plagsomme, fortviler Mangen. Foreløpig har ikke mottaket politianmeldt forholdene, selv om de opplever henvendelsene som krenkende. Enkelte tror forlatte dyr er vårt ansvar og dumper problemene sine på oss. Men vi er jo bare en frivillig organisasjon som gjør så godt vi kan. Vi jobber mange, mange timer på fritiden for å få til så gode løsninger som mulig. Avliver dyr som lider Vi får tips om vanskjøtsel av alle slags dyr, både nyttedyr og kjæledyr, sier seniorrådgiver Vibeke Bolme i Mattilsynet, som har et overordnet ansvar for tilsyn av dyrevelferd i Norge. Hun forteller at aller fleste sakene knytter seg til eierløse katter. Hun oppfordrer folk til å bruke Mattilsynets tipstjeneste via nett eller telefon for å varsle om dyr som lider. Det til tross for at den eneste hjelpen de kan gi eierløse dyr, er en giftsprøyte. Når vi får tips om eierløse dyr som lider, blir de tatt hånd om og avlivet av veterinær. Vi har ikke midler eller kapasitet til å ta hånd om dem på annen måte, sier Bolme. Denne løsningen synes Lena Mangen ved Dyrenes hus er svært beklagelig. Det hadde vært mye bedre om vi kunne jobbet tettere sammen, at Mattilsynet kontaktet oss for å høre om vi kan hjelpe i stedet for å ta livet av dyrene, sier Mangen, som jobber på spreng for å skaffe flere frivillige medhjelpere og midlertidige fosterhjem til katter og kaniner i Asker og Bærum. Trude Blåsmo

7 Lørdag 8. januar 2011 Kogstad i barnevernstjenesten i Bærum. Ressursmangel, tidspress og underbemanning har vært et økende problem i den kommunale barnevernstjenesten. I takt med at papirbunkene har vokst seg større, tjener kommersielle aktører stadig mer penger på å selge tjenester til kommunene. Tidligere i uken har Budstikka avdekket at Asker og Bærum har inngått ulovlige avtaler med den desidert største aktøren på markedet, Barnevernkompetanse as. I løpet av de to siste årene har selskapet barne-, likestilling- og diskrimineringsminister Tora Aasland. FOtO: KUnnSKAPSDePARteMentet BeGGe FOtO: JOhAnne thorset omsatt for nærmere 70 millioner kroner. Selskapet har kun tre ansatte, og bruker underleverandører til å utføre oppdrag på vegne av selskapet. Slik unngår de sosiale kostnader som arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Fellesorganisasjonen er sterkt kritiske til den omfattende bruken av eksterne saksbehandlere, og mener de kommersielle aktørene skor seg på underbemanningen i kommunal sektor. Personene bak disse selskapene har ikke startet virksomheten av sitt gode hjerte. Vi vet med sikkerhet at de tar seg veldig godt betalt, og det ligger i sakens natur at pengene ikke kommer barna til gode, sier Ingunn Strand Johansen, som er hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen i Asker. Strand Johansen er også kritisk til kommunenes pengebruk. Jeg synes ikke dette er god forvaltning av skattebetalernes penger. En kommune Vi ønsker å se på mulighetene for å sette et tak for hvor stort utbytte eierne kan ta ut av disse selskapene, sier konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister UHEDERLIG: Ingunn Strand Johansen, hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen i Asker, mener bruken av kommersielle aktører går på bekostning av barna. Tora Aasland (SV) til Budstikka. Hun mener de private aktørene er et nødvendig supplement til den kommunale barnevernstjenesten, men understreker at de statlige bevilgningene ikke er ment å være en privatøkonomisk gevinst til de få. Pengene kommer ikke barna til gode så lenge eierne kan ta ut utbytte på flere millioner kroner, sier hun. skal være rustet til å ta seg av sakene sine selv, sier hun. Are Kogstad er tillitsvalgt for fellesorganisasjonen og har jobbet i barnevernet i snart ti år. Kogstad sier de ansatte alltid har hatt et stort arbeidspress, men at arbeidsmengden har toppet seg over de tre siste årene. Fra 2008 til 2009 hadde vi en økning i antall bekymringsmeldinger på rundt 40 prosent, forteller han. Derfor synes Kogstad det er synd at ingen av de over 12 millioner kronene Bærum har brukt på konsulenttjenester heller er blitt brukt på nye årsverk i den kommunale barnevernstjenesten. Vi har spurt flere ganger hvorfor det brukes så mye penger på å leie inn kon- Etablert i 2004 og har på kort tid blitt det største kommersielle selskapet som selger barnevernstjenester til norske kommuner. Bare i Asker og Bærum har selskapet inngått kontrakter til verdi av over 15 millioner kroner de siste fire årene. I fjor hadde selskapet en omsetning på over 39 millioner kroner. Året før omsatte de for over 30 millioner. Selskapet har kun tre ansatte, og tjenestene leveres av selvstendig næringsdrivende, som jobber som konsulenter for Barnevernskompetanse. Daglig leder Stine Eriksen eier 66 prosent av selskapet. 4 Tirsdag 4. januar 2011 nyhet nyhet Les flere nyheter om Asker på nyhet Offentlige anskaffelser. 15 prosent av kontraktsummen enkeltsaker, men sier til Budstikka Barnevernet i Asker og to år tilbake i tid. I tillegg risikerer de at andre, private leveran- Reglene er krystallklare. at reglene er uomtvistelige. dører fremmer erstatningskrav, Alle anskaffelser som overstiger fordi de mener at de kunne vunnet konkurransen dersom den var trakter med en verdi over 1 mil kroner skal lyses ut. Kon- blitt utlyst i utgangspunktet. Det lion skal anbudskonkurransen kan fort bli ganske dyrt, sier han også kunngjøres i TED-basen, og legger til at enhver person kan sier han. bringe inn saker for Kofa. Ifølge Simonsen vil normal Det koster ingenting, og det praksis være å legge ut anskaffelsen på Dof- foreligger ikke krav om fin (Database Brøt anbudsregler rettslig interesse, sier innkjøp) og for offentlige Pedersen. risikerer bøter i etterkant Dersom inngå en Kofa slår fast at kommunene har rammeavtale med to til fire års inngått en ulovlig avtale vil de også varighet med firmaet som vinner forutsette at avtaleforholdet mel- anbudskonkurransen. Erik Tangen lom de to partene opphører. Jussprofessor Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo vil ikke vurdere Barnevernssjefene innrømmer at Andvik forklarer de gjentatte de inngikk avtalene vel vitende regelbruddene med tidspress og om at tjenestene skulle vært lagt fakta Dette har Asker og Bærum betalt Må rydde sløyden Asker og Bærum brannvesen har vært på tilsynsbesøk på Torstad ungdomsskole (bildet). Tilsynet fant ingen farlige brannfeller, men en del forhold som burde vært bedre. Blant annet pålegger branninspektøren bedre orden i sløydlokalene hvor mye støv og flis utgjorde en viss fare. Brannvesenet pålegger også skolen å utarbeide branninstruks for tilsynsvakten, ha ekstern kontroll av sprinkleranlegget og å gjennomgå branninstruks med nyansatte første dag på jobben. Her er oversikten over beløpene Barnevernkompetanse as har fakturert for sine saksbehandlertjenester de siste fire årene: ASKER: 2007: kroner 2008: kroner 2009: kroner 2010: kroner BÆRUM: 2007: kroner 2008: kroner 2009: kroner 2010: kroner Mudring i Holtekilen Oksenøya Marina (bildet) ønsker å mudre ved sitt anlegg i Holtekilen og har søkt Fylkesmannen om tillatelse. I sitt høringssvar understreker Naturvernforbundet i Bærum at det må utarbeides en konsekvensanalyse for planlagt transport og deponering av forurensede sedimenter. Hvis tiltaket er ment å legge til rette for nye båtplasser, finner vi dette svært uheldig, da Bærums kystsone mangler en helhetlig plan, og naturverdiene her er utsatt for et stort utbyggings- og brukerpress, skriver Naturvernforbundet i Bærum. Innrømmerregelbrudd BRØT REGLENE: Hverken barnvernssjef i Asker, Anne Karin Andvik (t.v.) eller tjenesteleder for barnevernstjenesten i Bærum, Solveig Daasvand la ut tjenestene de kjøpte av Barnevernkompetanse as på anbud, på tross av at tjenestene ga selskapet inntekter på flere millioner kroner. ARKIVFOtO KREVER GJENNOMGANG: Anne Lene Hojem (H). FOtO: SOnJA JenSen Det viser at oppfølging og kvalitetssikring av kontrakter er et forbedringsområde i Asker, Advokat mener sier han. Det er ikke første gang vi kommunene Krever ser at kommunen ikke har kan ha kastet Leder av utvalg gjennomgang kvalitetssikret for barn og innkjøp fra private godt nok, Lene Hojem unge, Anne skattepenger sier han og viser (H), sier at hun ut av vinduet til alle problemene som opp- saken, men at ikke kjenner sto når renholdsfirmaet Ragn-Sells utvalget vil kreve en full gjennomgang av saken dersom opplysnin- KERVER GJENNOMGANG: Sindre Kvil (Ap). tok over avfallshåndteringen i kommunen på høsten i fjor. gene stemmer. Sandbekk synes det er påfallende at det kommer to sånne foregått ulovligheter vil vi kreve har kontroll på anskaffelsene. ikke gjort, sier han. ranse. Hvis det er slik at det har dig skuffende at kommunen ikke i lengre tid. Det skulle vi åpenbart dersom det ikke lyses ut konkur- saker så tett på hverandre. at det blir fremlagt en orientering Advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO er ekspert på offentlige er at man skal få det beste tilbudet Poenget med en konkurranse om forholdene for utvalget. Vi må Risikerer dårligere kvalitet selvsagt sørge for at ikke kommunen foretar seg ulovligheter, sier nen har hatt dette på stell, etter- over kommunenes regelbrudd og få en sjanse til dersom man ikke får Vi har hatt tillit til at kommu- anskaffelser. Også hun er oppgitt på pris og kvalitet. Det vil man ikke fakta hun. som det har vært så mye fokus på er opptatt av at man kan risikere testet markedet, sier hun. Anbudsstriden Sindre Kvil (Ap) sier det er vel- nettopp anskaffelser i kommunen dårligere kvalitet på tjenestene Gjønnes peker på at anbuds- I går kunne Budstikka fortelle at Asker og Bærum kommuner har kjøpt saksbehandlertjenester av selskapet Barnevernkompetanse, uten å legge disse ut på anbud. Forsvarer regelbrudd De ulovlige kontraktene er inngått over en fireårsperiode og har en Ellen Ugland (H, bildet) som fungerer godt er et tankekors vannglass. Jeg tenker at de har samlet verdi på over 15 millioner komitéleder for oppvekst i Asker vi må ha i bakhodet. Men det er vært i en fortvilet situasjon. De kroner. NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes kommune, mener regelbruddet klart det er dilemmaer her, sier har vært nødt til å bruke dem de mener kommunene kan ha gått glipp ikke er alvorlig. hun. hadde. Barneverntjenesten ville av bedre og billigere tjenester på Men NHO-advokat påpeker at ikke valgt en slik fremgangsmåte grunn av forsømmelsen. Min første reaksjon er at anbudsregler selvfølgelig skal følges. Men kvalitet på tjenestene? sier Ugland. en anbudsrunde kan føre til bedre hvis de ikke var i en nødssituasjon, Lokalpolitikerne krever nå full gjennomgang av saken, og kommunene risikerer å bli innklaget noen ganger kan det vise seg at Mest sannsynlig har barnevernet gjort en god research i denne munen vil kunne leve med en leverandører og det var akutt og Høyrepolitikeren mener komskje se at det ikke var noen andre for Klagenemnda for offentlige en anbudsrunde kan ramme brukerne fordi man kan bli nødt til å saken. Barnevernssjefen i Asker eventuell bot. nødvendig på dette tidspunktet. anskaffelser (Kofa). Rådmennene i Asker og Bærum avvikle et forhold dersom anbudet er flink. Barnevernet har ingen 15 prosent av 3 millioner er Barnevernet er en sårbar tjeneste. beklager regelbruddene, og forsikrer om at tjenestene nå er lagt ut på blir tildelt en ny aktør. Den risikoen det er å bytte ut en driver noen enkelte. Dette er storm i et vi ikke få noen bot. Vi vil kan- mange aktører, sier egeninteresse av å tilby dette til til å leve med. Men antagelig vil De kan ikke alltid velge mellom anbud. hun. 6 Onsdag 5. januar 2011 nyhet nyhet Lovbruddene i barnevernet KREVER GJENNOMGANG: Ole Willy Sandbekk (Ap). FOtO: erik tangen nyhet BÆRUM Lovbruddene i barnevernet FOtO: JOhAnne thorseth rundene også skal ta hensyn likt. Dersom kommunene betaler lenger i hva de vil tilby når de vet til leverandørene, og at det til mer for en tjeneste enn nødvendig er det sløsing med skattebeta- At de røde flaggene ikke er det er en konkurranse. syvende og siste er brukerne og skattebetalerne som må betale lernes penger, sier Gjønnes. blitt heist tidligere i Asker og dersom det beste tilbudet ikke NHO-advokaten mener også Bærum kommuner, skjønner benyttes. anbudsrunder skjerper leverandørenes tilbud og priser. Hun Erik Tangen og Andreas Bjørnstad jeg ikke, sier hun. Når man ikke lyser ut anbud blir ikke leverandørene behandlet tror mange foretak strekker seg Rådmennene legger segflate Marit Langfeldt Ege og Lars Ege sier at kommunen nå har Generelt har Asker kommune Bjerke beklager lovbruddene, skjerpet innkjøpsrutinene. en egen anskaffelsesavdeling og forsikrer om at tjenestene nå Jeg har nå innført at anskaffelsesenheten på mine vegne utfø- for anskaffelser, som blir gjen- med gode systemer og rutiner er lagt ut på anbud. rer jevnlige stikkprøver knyttet til nomgått og sertifisert av Veritas Dette skulle selvsagt aldri ha anskaffelser og rapporterer dette årlig. Samtidig er det åpenbart skjedd. Jeg har vært helt klar på til rådmannen. Dette for å forsikre at disse systemene ikke har blitt at alle anskaffelser som overstiger kroner skal legges ut ikke skjer. I tillegg er alle tjeneste- sier han. meg om at brudd på regelverket brukt i denne konkrete saken, på anbud, og har aldri gitt noen ledere sendt på kurs, sier hun. Bjerke presiserer at kommunen anledning til å bryte regelverket, Rådmann i Asker, Lars Bjerke, har gått sammen med Bærum om sier rådmann i Bærum, Marit erkjenner og beklager regelbruddene. løper ut i en anbudskonkurranse, hvis frist Langfeldt Ege. morgen. For my En beboer i Øste per i vinter nærm sent og tidlig. Ik besøk. Den legg snø. Noe dager net. Problemet v til syne til våren blant de siste so dette først 15. el lignende tilstand veien i tykke lag SAMARBEID: Asylmottaket med Asker kommune. sulenter i stedet for å ansette flere. Summene vi har brukt på konsulenter tilsvarer minst syv faste stillinger, og det er ikke som om vi kommer til å få mindre å gjøre med årene, sier han. På denne måten har kommunen langt på vei gjort seg avhengig av den kostbare konsulentbruken, mener Kogstad. I perioder har konsulentene tatt seg av halvparten av undersøkelsessakene. Uten dem hadde vi overskridet fristene så til de grader at det ville ført til at barn og unge ikke hadde fått rett hjelp til rett tid, sier han. Budstikka har på tross av flere henvendelser ikke lyktes å komme i kontakt med Barnevernkompetanses daglige leder, Stine Eriksen. Erik Tangen Barnevernet ble utpekt til en av budsjettvinnerne da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2011, med 240 øremerkede millioner til nettopp saksbehandlerstillinger. Forsterkningen i budsjettet skulle tale sitt tydelige språk om hva slags utvikling vi ønsker i barnevernet. Vi kan mene mye om private aktører ut ifra ideologiske standpunkter, men det hjelper lite hvis ikke staten bevilger tilstrekkelig med penger til barnevernet, sier hun. Aasland synes det er synd at blant annet Asker og Bærum kommuner har kjøpt tjenester uten å følge anbudsreglementet. Særlig sett i lys av ESA-dommen som åpner for å prioritere ideelle organisasjoner når det offentlige kjøper omsorgstjenester på det private markedet, sier hun. nyhet Tirsdag 7. august Konsulenter er knapt til å unngå Barnevern. Det er bedre å ty til kostbare konsulenter enn å sette familier på vent, mener barnevernssjef. 6 fakta nyhet Lovbruddene i barnevernet nyhet BÆRUM Kritiske til pengebruk KRITISK: Vi har brukt altfor mye penger på eksterne konsulenter, sier Are God butikk. Barnevernkompetanse as tjener store penger på å selge saksbehandlertjenester til norske kommuner. Hoved-tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen i Asker mener selskapet drives av profittjag. VIL HA UTBYTTE-TAK: Konstituert Stort arbeidspress Regjeringen vil hindre profittjag Regjeringen vil kartlegge de private barnevernsselskapenes uttak av verdier. Målsettingen er å begrense hvor mye man kan tjene på å selge barnevernstjenester til kommunene. BUdstikka: 8. januar 2011 Tjener millioner på barnevern fakta Barnevernkompetanse AS Inngikk ulovlige kontrakter Bærum har kjøpt tjenester ulovlig av Barnevernkompetanse as. Nå risikerer kommunene heftige bøter. Både Asker og Bærum kommuner har brukt betydelige beløp på ekstern saksbehandlingshjelp fra selskapet Barnevernkompetanse, uten å ha lagt de ut på anbud. Mellom brukte Asker kommune over 2,9 millioner kroner på konsulenttjenester fra selskapet. I samme periode har Bærum kommune brukt godt over 12 millioner kroner (se faktaboks). Tallene bekreftes av fungerende tjenesteleder Åse Bakka (Bærum) og barnevernssjef Anne Karin Andvik (Asker) ved barnevernstjenesten i de to kommunene. KOFA: Kan bli dyrt I fjor ble Fredrikstad kommune klaget inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa) for å ha engasjert nettopp Barnevernkompetanse, uten å ha lagt ut tjenestene på anbud. Klager fikk medhold av klagenemnda, og Fredrikstad kommuneble ilagt et overtredelsesgebyr på kroner. Fungerende sekretariatsleder i Kofa, Erlend Pedersen, forteller at de er avhengige av å få en klage for å undersøke hvorvidt Asker og Bærum kommuner hargått tilulovlig direkte anskaffelse av tjenester. Hvis det kommer en klage mot disse kommunene vil vi se nærmere på det. I verste fall kan kommunene bli ilagt et gebyr på Reaksjoner. Politikere i Asker og Bærum krever full gjennomgang av innkjøpsrutinene etter Budstikkas avsløring om ulovlige millionkontrakter i barnevernet. Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Budstikka i går kunne fortelle at både Asker og Bærum kommuner har kjøpt tjenester ulovlig av selskapet Barnevernkompetanse as. Ole Willy Sandbekk (Ap), som sitter i kommunestyret i Asker, mener at de ulovlige innkjøpene taler for seg selv. Viktig bidrag ut på anbud. At det ikke har skjedd skyldes både ressurser og juridisk kompetanse. Det er jeg den første til å beklage. Vi hadde tenkt til å legge ut anskaffelsen på anbud allerede i vår, men det ble forsinket på grunn av innfasing av nytt saksbehandlersystem. I mellomtiden har vi prioritert de mest kostbare anskaffelsene, som tyngre hjelpetiltak og det nevnte saksbehandlersystemet, sier tjenesteleder for barnevernet i Bærum, Solveig Daasvand. Også barnevernssjef Anne Karin knappe ressurser. Vi har ikke hatt kapasitet, da vi har kjørt to lignende anbudsrunder på andre viktige ting. Jeg har likevel visst at vi måtte gjøre den jobben og det er selvfølgelig sterkt beklagelig at det ikke har skjedd. Nå blir det imidlertid orden på sakene, sier hun. Drøye to uker etter at Fredrikstad kommune ble felt av Kofa, gikk nemlig Bærum og Asker kommuner sammen om en konkurranseutlysning om saksbehandlertjenester. Både Daasvand og Andvik benekter at det er en sammenheng mellom klagenemndas vedtak og konkurranseutlysningen. BUDSTIKKA: 4. januar. Krever granskingavrutinene BUDSTIKKA: 5. januar. KRITISK: Per Erik Høyem e Lindelia. Gressple Gjettum. Kommunen anl ved krysset Lindelia Va Naboer setter liten pris p området brukes som parkeringsplass. Tre biler står der perma er alle avskiltet. I helgen det at også lastebiler o gere, parkerer på områ Per Erik Høyem. Han hadde håpet omr ble sådd til skulle være kelse for nabolaget. N blitt det stikk motsatte. F la seg var plenen preget hjulspor og gjørme. Den ser ut som en p bemerker Høyem. Flere beboere har henv til kommunen om park Tom Linderud i Bærum nes avdeling for vei og tra lyser at plenen ble etabler krysset for noen år siden om. Midtrabatten ble fj veibanen snevret inn. Skryt ti Utlendingsdirektoratet (U gjennomført tilsyn ved V asylmottak og finner ing sette fingeren på. Asylmottaket får ros for arbeid med lokalsamfun Mottaket har blan valgt å invitere sine sam partnere til lunsjmøter taket. Eksempelvis er på nærliggende skoler in lunsj. Lunsjmøtene gir a oppklaring og informa mottaksdrift og asylfeltet i UDIs rapport. Tilsynet ble gjennomf men rapporten ble offe gjengelig først tirsdag. UDI påpeker videre at har godt samarbeid med d politikammer, og har en taktperson der. I forbind dette samarbeidet har po set på økt synlighet i næ Så langt i år har barnevernet i Bærum inngått et titall oppdragsavtaler med de private firmaene Barnevernkompetanse AS og Fri AS. Avtalene er inngått på tross av at barnevernet er styrket med over åtte stillinger det siste året. Ifølge barnevernssjef Solveig Daasvand er konsulentbruken knapt til å unngå. Unngår brudd på tidsfristen Daasvand viser til at kommunen har trappet ned bruken av innleide konsulenter betydelig det siste året. Anslagsvis er vi nede på en fjerdedel av det vi brukte ved inngangen til At vi likevel har behov for konsulenthjelp skyldes alt fra sykefravær og opplæring av nyansatte til at det kommer inn større, ressurskrevende saker, sier hun. I de fleste tilfellene kobles først konsulentene inn for å sikre en forsvarlig saksgang. Foreldre som opplever å bli meldt inn til barnevernet skal ikke måtte vente mer enn tre måneder før resultatet av våre undersøkelser foreligger, slår hun fast. Opprettet tre stillinger Nedgangen i konsulentbruken er dels et resultat av at regjeringen har hostet opp drøye 5 millioner kroner til kommunen siden mars Dette har gitt barnevernstjenesten 5,6 nye årsverk. I tillegg har barnevernet selv tatt grep for å styrke bemanningen. Vi har gjort omdisponeringer i budsjettet, som har gjort det mulig å opprette tre nye stillinger fremfor å bruke pengene på konsulenter. Dette er i tråd med ønskene fra politikere, administrasjon og tillitsvalgte for ikke å glemme barnevernstjenesten selv, sier Daasvand. Vi har et klart ønske om at de som jobber med innbyggerne i Bærum skal være ansatt i kommunen. Tilhørighetsfølelsen har en verdi som ikke kan måles i kroner og øre, legger hun til. Overkommelig arbeidsmengde Ifølge Daasvand er barnevernstjenesten dimensjonert for å kunne behandle alle sakene uten ekstern hjelp. Private konsulenter i barnevernet I perioden brukte Bærum kommune nesten 12,5 mill. kroner på kjøp av konsulentbistand fra det private firmaet Barnevernkompetanse AS. I løpet av de to siste årene har barnevernstjenesten blitt tilført over 5 millioner kroner til styrking av barnevernet. Dette ga barnevernstjenesten 5,6 nye årsverk. I tillegg har kommunen selv ansatt tre nye saksbehandlere i inneværende år. Nyansettelsene har i sum redusert utgiftene til private konsulenter med tre fjerdedeler, ifølge barnevernssjef Solveig Daasvand i Bærum kommune. forklarer: Foreldre som meldes inn til barnevernet skal ikke måtte vente mer enn tre måneder før resultatet av undersøkelsene foreligger, sier barnevernssjef Solveig Daasvand. FOtO: ULF hansen Deler vi antall saker på antall ansatte, har vi en overkommelig arbeidsmengde. Det forutsetter imidlertid at vi er fulltallige og at oppdragsmengden holder seg noenlunde stabil, sier hun. Erik Tangen God hverdag Katta i sekken... Ark Eller godt utrustet for et nytt skoleår Bokhandel Skolesekker, bokbind, matbokser, drikkeflasker, skrivebøker og skrivesaker Gratis parkering og enkel adkomst. Åpent hverdager (9-18)

8 8 Tirsdag 7. august 2012 sommer SATSER: Asker-gutten Simen Key Grimsrud (20) mistet B-lagsplassen til fordel for Anders Jacobsen sitt comeback forrige sesong. Likevel tar han sikte på å hoppe i Continental Cup i år, nivået under verdenscupe Avgjør karrieren SIMEN KEY GRIMSRUD Alder: 20 år, 22. mars Klubb: Kollen Hopp, Asker Skiklubb. Bor: Hvalstad. Skole: Ferdig med videregående. Satser for fullt på hopping. Meritter: VM-gull i laghopp for juniorer, hovedlandsmester i kombinert, hovedlandsmester i hopp, 8. plass i Ungdoms-OL, 4 topp-ti-plasseringer i Continental Cup med 2. plass som beste, uoffisielt VM-gull. Simen Key Grimsrud (20) har lenge vært et av de største talentene i norsk hoppsport. Nå vil han til OL Sotsji om to år. Fridtjof Woldsdal Glorvigen Jeg blir litt stresset av at alle vennene mine begynner å studere nå. Derfor setter jeg meg høye mål. Hvis jeg ikke er i nærheten av å være på vei mot OL i løpet av sesongen kommer, jeg nok til å satse på noe annet, sier hopptalentet. Forrige sesong hoppet han Continental Cup med gode resultater og tok VM-gull i laghopp jr. Han er kun en hårsbredd unna landslaget, og årets store mål er en debut i verdenscupen med hopp i andreomgang. Jeg tror ikke det er så mange som har hatt de resultatene jeg har hatt i år, uten å få debutere på landslaget. Det kommer kanskje av at Norge hadde en kjempebra sesong jevnt over, forteller Grimsrud. Jeg er vanligvis ikke aldri redd når jeg hopper. Men første gangen jeg skulle hoppe i Vikersund PÅ SPRANGET svartnet det helt for meg. Jeg hadde aldri turt å være førstemann utfor, innrømmer han. Grimsrud forteller at han var spesielt nervøs fordi han aldri har «gått rundt» midt i svevet tidligere. Det er noe «alle» skihoppere gjør, så Hvalstad-gutten var redd det skulle skje for første gang i monsterbakken. Det slapp han heldigvis. Det gikk jo helt fint. Etter at første gangen var unnagjort var det kjempegøy. Da ville jeg asker og Bærum har fostret mange helter som har skaffet norge internasjonale medaljer. i sommer kan du møte noen av de unge lokale utøverne som vi tror står på spranget til å bli morgendagens idrettshelter. bare prøve igjen og igjen. Skiflyging gir en helt fantastisk følelse. Du flyr virkelig, smiler Grimsrud. Når blir du redd igjen? Hvis jeg må hoppe under litt dårlige forhold i skiflygingsbakken i Planica. De er så ville etter å få verdensrekorder at det som regel er altfor høy fart. Det skulle ikke forundre meg om mannen som trykker på det grønne lyset, har en pjolter i andre hånda, ler Grimsrud. Det første hoppet til den unge kometen var i Holmenbakken, og det målte hele 2 3 meter. Grimsrud startet som åtteåring og var den ivrigste av alle lagkameratene. Han forteller at han kom først på trening og gikk sist hjem.

9 sommer Tirsdag 7. august sommer- sidene HVA SKJER Asker: Skytetrening: Onsdag 8. august, Olledalen skytesenter, kl Tilbud om skytetrening med hagle for jenter. Arrangør er Asker jegerog fiskerforening. tufteparken: Bak skøytebanen på Risenga er det utendørs treningsapparater til nytte for alle. Her kan du blant annet trene balanse på slakk line, franskpress, pushups, situps og andre øvelser med egen kroppsvekt. Bærum: åpent atelier: Helen Gathe holder visning og salg i unikt miljø, onsdag og torsdag kl Add: Ekebergveien 22 A, Bekkestua. Enkel bevertning. emma SanSeHuS: Jens Hoels vei 5 på Emma Hjorth. I sommer åpent for publikum hverdager (uten forhåndsbestilling) fra kl , henvendelse Opplevelser for store og små. Kan leies til arrangementer og bursdagsfeiringer. Henie OnStaD kunstsenter: H.M. Dronning Sonjas samling: «Landskap og rom». Et 80-talls nye bilder av 32 ulike kunstnerne presenteres i en større utstilling på Henie Onstad Kunstsenter. Parallelt vises «Tre reiser. Tre landskap» en grafikkmappe bestående av 24 dyptrykk utført av H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl. Åpent tirsdag torsdag og fredag søndag n. FoTo: FrIDTJoF WoLDsDAL GLorVIGeN i år Jeg elsket det. Pappa er egentlig en langrennsmann og tok meg ofte med ut i marka, men da vi kom hjem bygde jeg alltid hopp i hagen. Det ble tidlig klart at det var dette jeg skulle drive med, sier han. Simen drev også en periode med kombinert, og ble hovedlandsmester. Likevel var det hopp som fristet mest. Jeg gikk lei av å slite meg ut i mørket ute i marka, smiler Grimsrud. I løpet av 12 år har han vært med på en revolusjon innen hoppsporten. Hopperne er hele tiden ute etter å perfeksjonere utstyret for å vinne noen centimeter eller meter. Draktene har derfor gått fra å være sid i rumpa, til å sitte stramt som et pølseskinn. I år blir reglene om de nye tettsittende «kondomdraktene» innført, og Grimsrud mener det kan føre til flere fall og kortere hopp. Du føler deg mye mindre stabil i de nye draktene, sier han. TALENT: Grimsrud har en drøm om å nå OL i Sotsji i Ti kjappe Beste sommerminne? Da jeg var på ferie på Kos med to kamerater i fjor sommer. Fjellet eller fjorden? Fjellet. Hvilket forhold har du til Oslofjorden? Vi hadde båt da jeg var liten. Ellers har jeg ikke noe spesielt forhold. Beste sommerdrikk? Sjokolademilkshake. Når lærte du å svømme? Det husker jeg ikke. Da det var vanlig, tror jeg. Reker eller krabber? Reker. Hvor varmt må det være for at du skal orke å både? Jeg elsker å bade, så det er ikke så farlig om det er litt kaldt i vannet. Første sommerforelskelse? På Tomm Murstad Sjøleir da jeg var 12 år. Aner ikke hva hun heter. Beste sjekktriks på stranden? Hmm, har ikke prøvd det før. Men det kunne jo vært en idé å spille strandtennis og skyte ballen i retning av en pen jente og kaste meg i den retningen. Hvor gikk sommerferien? Til Menorca med kjæresten min. BADEVANNET Storøyodden, Fornebu 19,0 Kalvøya, Sandvika 19,7 Hvalstrand, Asker 19,0 Sjøstrand, Asker 18,1 QUIZ alle spørsmålene er hentet fra ableksikon.no 1. Når ble Stabæk cupmester i herrefotball? 2. Hvem var motstander og hva ble resultatet? 3. Hva heter Bærums mest kjente pianist og komponist? 4. Hvilken kulturinstitusjon har forkortelsen KGB? 5. En kvinnelig politiker fra Asker er leder av undervisningskomiteen på Stortinget. Navn? SVAR: over Rosenborg. 3. Wolfgang Plagge. 4. Kristine Glennes ballettskole. 5. Marianne Aasen.

10 10 Tirsdag 7. august 2012 sport Les mer sport på sport på tribunen Det var ganske dårlig, det er egentlig ikke så mye mer å si veldig dårlig forsvarsspill. Stabæk hadde vanskeligheter med å produsere sjanser. Sjansene og cornerne de fikk klarte de ikke å utnytte. Det er ikke så mye å skryte av i denne kampen, sier Erlend Bjerke Gabrielsen. Han har imidlertid ikke mistet troen på at Stabæk skal beholde plassen i eliteserien til tross for at laget ligger helt sist. Man må alltid leve i troen. Det er fortsatt mulig så vi må ikke gi opp. Null og niks for Mix? Fotball. (Stabæk Brann 0-4) Stabæk-ledelsen kan ikke slå fast om det blir overgangssum og mer penger til spillerkjøp om Mikkel Diskerud går fra Stabæk til Rosenborg. Hvis det skal bli en overgang må klubbene bli enige, sier Stabæks daglige leder Hallgeir Åndal. Hva kan du si om opplysningene om at det eksisterer klausuler som gjør at han kan gå gratis? Det er en forhandling, han sitter i en kontrakt. Så han går ikke gratis? Vi får se hvilken løsning det blir, kommenterer Stabæk-lederen. Mikkel Diskerud spilte ikke for Stabæk i mandagens kamp mot Brann. Han var i stedet i Trondheim og trente med Rosenborg. Det lyktes ikke Budstikka å komme i kontakt med Stabæks sportslige leder Inge André Olsen før avisen gikk i trykken. Stabæk har dessuten mistet Ricardo Clark og Vegar Eggen Hedenstad og fått inn islandske Elfar Freyr Helgason og finnen Ville Jalasto. Selv om ledelsen altså ikke kan slå fast at en Diskerud-overgang vil gi mer å hente spillere for, så er de krystallklare på at de vil hente flere forsterkninger. Det er stor sannsynlighet for at det skjer noe i dette overgangsvinduet, sier Åndal. Bygg for 1. divisjon TV2-ekspert Petter Myhre uttalte i går at han mener at Stabæk heller bør bruke penger på å bygge et lag for 1. divisjon neste år dersom de taper også mot Sandnes Ulf til helgen, enn å svi av mye penger nå. GRUBLER: Petter Belsvik mener det går an å både forsterke nå og planlegge for neste år. Her i samtale med Pål Berg. Jeg forstår ikke helt hva han mener. Du kan ha to tanker i hodet samtidig. Vi har forsterket oss med spillere som skal være med videre, som for eksempel Ville Jalasto, kommenterer Stabæk-trener Petter Belsvik. De blå har bare tatt syv poeng på de første 18 kampene og har ti poeng opp til kvalifiseringsplass. Stabæk-guru Ingebrigt Steen Jensen uttalte i går at han ikke tror på mirakler (se egen sak). Petter Belsvik sier at hverken spillerne eller lagledelsen har gitt opp. Du må aldri gi opp. Vi håper selvfølgelig å få mer defensiv trygghet i laget nå som vi har fått inn to mann med litt rutine. Har du vurdert å trekke deg? Nei, det har jeg ikke. Jeg gir på, jeg. I går ga Stabæk på i første omgang og hadde kampens første store muligheter. I stedet var det Brann som tok ledelsen etter 36 minutter. Ikke nå igjen! Det har vært som dette i hele år. I pausen tenkte jeg at fortsetter dette så kan vi score mål. Så går det to sekunder av 2. omgang så scorer de. Da fikk jeg følelsen «ikke nå igjen». Den følelsen tror jeg de fleste fikk, sier Christer Kleiven. Brann gikk i ledelsen bare noen sekunder etter pause og økte til 0 3 seks minutter ut i 2. omgang. Etter dette var kampen avgjort og gjestene økte til 0 4 mot slutten. Luften gikk ut av oss, spesielt da de gikk opp til 0 2. Det har ikke vært mange kamper hvor luften har gått ut av oss, men det gjorde det i dag. André Strømnes ENSOMT: Her rusler Ståle Steen Sæthre ensomt av banen etter tapet for Brann. Stabæk- Diskerud-overgang kan gi mer å rutte med. Veigar taus om utlån til Sta Jeg kan ikke fortelle så mye om den saken, sier Veigar Páll Gunnarsson om at han kan bli utlånt fra Vålerenga til Stabæk. Jeg vet egentlig ikke så veldig mye om hva som foregår mellom Stabæk og Vålerenga. Men jeg har hørt de ryktene, kommenterer islendingen. I fjor sommer ble han solgt fra Vålerenga til Stabæk, samtidig som VIF kjøpte en klausul på Herman Stengel. Det endte opp med at Stabæk ble politietterforsket. Det er fortsatt ikke avgjort om statsadvokaten tar ut tiltale i saken. Spissen har spilt en hel seriekamp for Vålerenga i år, blitt byttet ut ved pause i fire kamper og rett etter hvilen i to. Han var ikke i troppen hverken i forrige serierunde eller i Vålerengas kamp mot Manchester United søndag. Det har satt fart på ryktene om Stabæk Brann Målsjanser: 3-7 Avslutninger på mål: 3-9

11 sport Tirsdag 7. august om kampen Stabæk kom til kampens første store mulighet da Bjarte Haugsdal og Stian Sortevik kombinerte etter 17 minutters spill. Haugsdal burde sørget for 1 0. Stabæk hadde de tre første store mulighetene i kampen, men fikk ikke uttelling. Brann nærmet seg med to gode forsøk av Kim Ojo etter vel en halv time. Så skjedde det som ofte har skjedd tidligere denne sesongen. Stabæk-spillerne var litt uoppmerksomme, tapte et par dueller og dermed ledet Brann. Hjemmelaget var tafatte i åpningen av 2. omgang. To nye Brann-scoringer avgjorde kampen. Luften så ut til å gå ut av Stabæk utover i omgangen og hjemmelaget hadde lite å stille opp med. Eirik Huseklepp fastsatte sluttresultatet til 0 4. Brann kunne også puttet flere mål. om målene 0-1: 36 minutter. Ojo header ballen mot Larsens venstre hjørne. Der står Amin Askar og fra spiss vinkel styrer han ballen mot mål. Stabæk-keeperen slår ballen vekk, men den havner i beina på Bentley som banker inn : 46 minutter. Huskeklepp kommer frem på venstre og legger ballen tilbake. Et svakt skudd blir i stedet en fin pasning som Birkir Sævarsson stormer frem og møter. Han styrer ballen kontrollert i mål. 0-3: 51 minutter. Cunningham roter det til. Huseklepp slår Bentley gjennom. Han skyter hardt i nærmeste hjørne og scorer sitt andre mål for kvelden. 0-4: 81 minutter. Huskeklepp får en ball i bakrommet og stikker. Han skjærer innover i banen fra venstre. Elfar Freyr Helgason rygger og Huseklepp får plass til å skru ballen i det lengste hjørnet. kampfakta Stabæk 0 (0) Brann 4 (1) Fotball, eliteserien menn: Mål: 0-1 (36.) Bentley, 0-2 (46.) Birkir Sævarsson, 0-3 (51.) Bentley, 0-4 (81.) Eirik Huseklepp. Dommer: Espen Berntsen, Vang. Gult kort: Franck Boli, Stabæk. Tilskuere: på Nadderud. STABÆKSBeSTe Spiller: Jan Kjell larsen God redning på Ojos nikk 5etter 29 minutter. Har også en god redning mot slutten. Ikke direkte skyld i noen av målene, men klarer heller ikke spre trygghet i forsvaret. ledelsen lover at de ønsker å hente flere spillere, men slår ikke fast om Mikkel bæk at Vålerenga skal være villige til å låne ut Páll Gunnarsson. Det er kanskje ikke så rart, for jeg har nesten ikke spilt noen ting i år. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Det er egentlig opp til klubbene. Det som har skjedd de siste månedene har vært tøft for meg. Det bygger ikke selvtillit når du blir tatt ut etter 45 minutter. Lite spilletid gjør at det blir vanskelig å holde seg i kampform. BEGGE Foto: tore GUrIBY Er du villig til å gå ned i lønn hvis det kan føre til en avtale med Stabæk? Det blir litt vanskelig å svare på for meg nå. Dette handler om mer enn lønn. Hvis noe begynner å skje mellom klubbene så må vi begynne å snakke om det hjemme. Slik jeg tenker nå så er jeg Vålerenga-spiller og tenker ikke på noe annet enn det, hevder Veigar Páll Gunnarsson. TøFT: Det er vanskelig å forestille seg hvordan Stabæk skal berge plassen, innrømmer Ingebrigt Steen Jensen. Foto: tore GUrIBY Tror ikke på mirakler Ingebrigt Steen Jensen mener klubben må tenke på en eventuell tilværelse i 1. divisjon. Stabæk-patrioten satt på tribunen da Stabæk til tider ble rundspilt av Brann. Sluttresultatet ble 0 4 og Steen Jensen har liten tro på at klubben beholder plassen i eliteserien. Vi har ikke spilt godt nok, så enkelt er det. Nå synes jeg det er på tide at vi ser fremover, sier Stabæk-guruen. For med Stabæk håpløst plassert på bunnen av eliteserien, virker ikke Steen Jensen noe videre optimistisk. Det er vanskelig å forestille seg hvordan Stabæk skal berge plassen. Vi har tapt 15 av 18 kamper og jeg tror ikke på mirakler, forteller han. Må tenke på 2013 Han mener derfor at klubben allerede nå bør spille med neste sesong i tankene. Klubben må ta en opptelling. Finn ut hvilke spillere som blir med Stabæk neste sesong og gi dem spilletid. Vi må bygge laget rundt spillere som blir i klubben uavhengig av hva som skjer. Og mot Brann kunne det se ut som om også hovedtrener Petter Belsvik tenkte fremover. Rutinerte spillere som Adnan Haidar og Mads Stokkelien ble sittende på benken, mens ungguttene Ståle Steen Sæthre og Anders Trondsen begge fikk spille for Stabæk. Vi har ikke rykket ned Alle er imidlertid ikke enig med Steen Jensen. Erik Benjaminsen ble sittende på benken, mens veteran og midtbanespiller David Hanssen tok plassen på venstreback i fravær av Bjarni Eiriksson. Unggutten mener likevel at Stabæk ikke kan tenke på neste sesong. Vi må fokusere på det som skjer nå. Vi kan forbedre oss, og vi blir ikke bedre av å se bort ifra resten kampene denne sesongen. Midtbanespiller Herman Stengel er ikke like optimistisk. Det blir utrolig tungt fremover. Vi er ikke gode nok hverken offensivt eller defensivt og det holder ikke i eliteserien, sier han. Men han synes ikke at klubben skal gi opp håpet om fortsatt spill i den øverste divisjonen. Vi gir ikke opp før nedrykket er hugget i stein, avslutter han. Marius Dalseg Sætre Fotball, eliteserien menn Stabæk Brann Strømsgodset Molde Rosenborg Haugesund Hønefoss Viking Brann Vålerenga Tromsø Aalesund Lillestrøm Odd Grenland Sogndal Sandnes Ulf Fredrikstad Stabæk Jørgen Hammer Flyttet ut på høyre back 3i denne kampen. Håpløs klarering ga Branns første sjanse da Ojo smalt ballen i tverrliggeren. Ble byttet ut allerede i pausen. elfar Freyr Helgason En ok debut fra islendingen. 4Viste stor vilje, men kunne med fordel vært mer ruvende. For langt unna Huseklepp på 0 4. Sean Cunningham For langt unna motspil- på Branns ledermål. 4leren Varierer fra det brukbare til det uoppmerksomme. Da Brann satte fullt trøkk gikk det for fort for ham. David Hanssen Venstre back i 1. omgang. 3Høyre back etter pause. Alle målene kom egentlig fra hans side. Fredrik Brustad Viste igjen at han har 3fart, men det blir ofte for ubesluttsomt og for puslete. Gårsdagens værforhold burde favorisert Brustad, men han viste seg lite. Herman Stengel 16-åringen gjør seg ikke 4bort ikampen, men klarer heller ikke sette sitt preg på den. Løp mye og forsøkte å balansere laget. Taktisk god med ballen. Christer Kleiven Bedre i en mer offensiv 4midtbanerolle enn den han må ta etter at Clark forsvant. Løper mye men løper mye imellom. Bjarte Haugsdal Kom til stor sjanse og burde 3sendt Stabæk i ledelsen etter 17 minutter. Fikk ellers ikke til stort og var veldig anonym. Stian Sortevik Flott frispilling av Haugsdal 3etter 17 minutter. Ellers for det meste usynlig i kampen. Byttet ut i midten av 2. omgang. Franck Boli Et brukbart skudd i 4første halvdel av 1. omgang kunne gitt 1 0. Har flere halvfarlige avslutninger. Ellers blir det mest akrobatiske krumspring. innbyttere: erik Benjaminsen i 46. 4min. for Hammer. Kom inn som venstre back etter pause. Det var ikke på et heldig tidspunkt da luften gikk ut av Stabæk-ballongen. Venstresiden virket tryggere defensivt enn høyresiden etter pause. Ståle Steen Sæthre i 72. min. for Sortevik Kom til en god mulighet hvor han kunne redusert til 1 4. Rakk ellers ikke gjøre seg særlig bemerket den tiden han spilte. Anders Trondsen i 79. min. for Stengel Rakk ikke gjøre seg særlig bemerket den tiden han spilte. på budstikka.no Bildeserie - Disse så kampen Bildeserie - Slik var Stabæk - Brann Supporterne forbannet på «Mix» Avslutninger utenfor mål: 3-4 Cornere: 12-3

12 12 Tirsdag 7. august 2012 sport - Helt åpent i finalen FINALEKLAR: Eirik Verås Larsen. Foto: ULF HANsEN Padling. Eirik Verås Larsen (36) mener selv han er blant medaljekandidatene i onsdagens OL finale på meter. Jeg vil være veldig fornøyd hvis jeg tar medalje. Det handler om å kjøre et optimalt løp og få ut alt jeg er god for. Jeg tror nok jeg blir skuffet hvis det ikke blir medalje, sier Verås Larsen. Canadiske Adam van Koeverden viste styrke i begge sine løp. I semifinalen slo han Verås Larsen med 1,3 sekunder. Den norske veteranen mener ingenting er avgjort på forhånd i onsdagens finale. Det er helt åpent. I de to siste OL-ene er det kun jeg som har vært på seierspallen begge ganger. Det skifter veldig, og hvis det blir skikkelig sidevind, kan det også spille en stor rolle. Det er umulig å spå noe, mente Verås Larsen. NTB Jakter NM-tittelen han mangler fakta Nils Marius EllEfsEN Alder: 18 år, født 30. juni Klubb: Stabekk Tennisklubb. Bor: Snarøya. Skole: Wang Toppidrett. Sivilstatus: Kjæreste med klubbkameraten Federica Egidius, som han skal spille mixed double med i NM. Aktuell: Ranket som Norges beste spiller i 18 årsklassen. Skal de neste ukene spille NM i både junior og seniorklassen i Frognerparken. Tennis. Nils Ellefsen har vunnet mange NMtitler i tennis. Men han mangler gull i single. Nå er det siste sjanse i juniorklassen. Det har alltid vært en spiller som har vært bedre enn meg i NM, sier Nils Ellefsen fra Snarøya. 18-åringen fra Stabekk Tennisklubb starter i dag sitt siste NM i juniorklassen. Fra og med 2013 må han konkurrere i seniorklassen. Det hadde vært gøy å avslutte juniorkarrieren min med en NMtittel i single. Jeg har en del NMseire i double, men mangler en tittel i single, sier Nils. Men selv om Ellefsen er rangert som nummer én i 18-årsklassen for gutter i Norge, regner han seg selv ikke som favoritt i NM, som går i Frognerparken. Siden jeg aldri har slått Joachim Bjerke, er det han som er favoritt. Men jeg håper jeg kan klare å slå han denne gangen, smiler 18-åringen. Tøffe kamper i Europa Nils Ellefsen har brukt sommeren godt. Han har blant annet spilt internasjonale turneringer i Tyskland og Latvia. Jeg har spilt bra i hele sommer og synes jeg er blitt bedre og bedre. Men det er mange gode tennisspillere i Europa og det er veldig mange som satser knallhardt på tennis, forteller Nils. Selv vil han begynne å spille seniorturneringer på den såkalte «Future-touren» allerede denne høsten, for å bli vant med nivået i seniorklassen så fort som mulig. Planen er å spille noen Futureturneringer både før og etter jul. Det er like greit å starte å spille i seniorklassen, så fort som mulig nå som jeg er sisteårsjunior, forklarer tennisspilleren. Sikter mot USA Akkurat som de fleste andre gode tennisjuniorer i Norge har Nils Ellefsen sett seg ut collegetennis som neste steg i karrieren. Han starter til høsten i 3. klasse GULLJAKT: Nils Ellefsen vil komplettere samlingen med gull når NM i tennis starter i Frognerparken i dag. på Wang Toppidrett i Oslo og har allerede vært i kontakt med flere universiteter i USA. Jeg regner med at jeg drar til USA neste høst. Det er en skole i Ohio er interessant. Jeg skal dra dit og se på forholdene og skal derfor også ta de nødvendige testene allerede om noen måneder, forklarer Ellefsen. Men først er det altså NM i Frognerparken. Og jakten på noe Foto: ULF HANsEN han ikke har hjemme på gutterommet på Snarøya. NM-gull i single. Mette Sjølie Ti kjappe Beste sommerminne? Tur til Ängelholm i Sverige og tennis i Båstad. Fjellet eller fjorden? Vanskelig å svare på. Hvilket forhold har du til Oslofjorden? Det er jo der jeg bader, siden jeg bor på Snarøya. Beste sommerdrikk? Iskald Cola. Når lærte du å svømme? I 1. klasse i Oslofjorden. Reker eller krabber? Reker. Hvor varmt må det være for at du skal orke å bade? Må være grader, jeg er litt pysete av meg. Første sommerforelskelse? Det har det vært dårlig med. Beste sjekketriks på stranden? Har ikke noen sånne triks. Hvor gikk sommerferien? Tennisturer til Tyskland og Latvia. Ellers har jeg vært mye hjemme og trent til NM.

13 sport Tirsdag 7. august Nesten synd å reise nå Ishockey. Etter den første isøkten konstaterer Joachim Flaten at nykommerne kommer til å gi Frisk et stort løft kommende sesong. Flaten bestemte seg i sommer for å forlate Frisk til fordel for engelske Manchester Phoenix. Han reiser ikke over til England før 30, august, og frem til da trener han med Frisk. Jeg synes det ser veldig bra ut i Frisk. Det er nesten synd å reise nå, men det er alltid bra med forandring og nye impulser, sier Flaten, som har en ettårskontrakt med engelskmennene. Frisk har så langt signert fem utlendinger. Joachim Flaten er sikker på at nykommerne vil gi Frisk et etterlengtet løft. Importene er bra. De holder et høyt nivå. Og med Sune (Bergman) på plass igjen som trener blir det orden på greiene. Han er rett mann for Frisk nå, mener Flaten. Nykommere på plass I går var Frisk på is for første gang i sesongoppkjøringen. Siden Askerhallen ikke har is før til uken, trener laget i Holmenhallen. Tre av nykommerne trente med laget i går: Erik Boisvert, Luke Salazar og keeper Nicklas Dahlberg. Det var bra tempo på treningen. Det imponerte meg, sier Erik Boisvert, sønn av tidligere Friskprofil Serge Boisvert. Erik Boisvert landet på Gardermoen i går morges, og hadde sin første trening med laget på ettermiddagen. Keeper Nicklas Dahlberg er hentet fra Örebro. Det var slitsomt, men kult å være i gang igjen, sier Dahlberg, som fikk anbefalt klubben av tidligere Frisk-spiller Anders Frisk. Joachim Flaten skryterav Frisks importer REISER SNART: Joachim Flaten flytter snart til England for å spille for Manchester Phoenix. Her er han etter gårsdagens første isøkt. Jeg spilte sammen med ham i fjor. Jeg vet ikke så mye om Frisk bortsett fra det han fortalte, sier Dahlberg. Frisks to andre utlendinger Craig Schira og Kyle McLeod kommer senere i august. Ytterligere to forsterkninger skal hentes inn før seriestart. Det blir en back og en forward. BEGGE Foto: HANs HAMrE Backen signeres nok først, sier Bergman, som synes det er spennende å være tilbake i gamleklubben. To treninger Frisk-spillerne får virkelig kjørt seg denne uka. Det er to treninger daglig, og lørdag er det Ironmantest på Sogn i Oslo. Neste uke kjører vi en økt hver dag. Første treningskamp er mot Storhamar 23. august, sier Bergman. Gro Synstad PÅ PLASS: Nysigneringene Erik Boisvert (fra venstre), Nicklas Dahlberg og Luke Salazar trente med Frisk for første gang i går. ANDREPLASS: Kristin Helland- Hansen fra Tyrving tok sølv på sprinten i Hovedløpet. Foto: MArIUs DALsEG sætre Toppresultater i Hovedløpet Orientering. Det var mange solide resultater av utøvere fra Asker og Bærum i Hovedløpet i helgen. På langdistanse i klasse H14 gikk Vegard Gulbrandsen fra Asker Skiklubb helt til topps. Han var 52 sekunder foran nestemann. Martin Borge Heir fra Fossum ble nummer fem, og Ola Gjøvald Bråten fra Asker Skiklubb nummer seks. I D14 ble det tredjeplass til Fanni Markussen fra Asker Skiklubb. Nora Synnøve Woxholth også fra Asker kom på fjerde, mens Anniken Helland-Hansen fra Tyrving ble nummer 10. I H16 ble Elias Mølnvik fra Fossum nummer to, Erland Kvisle fra Asker Skiklubb kom på fjerde. I klasse D15 ble det tredjeplass til Kristin Helland-Hansen fra Tyrving. Astrid Fiskum også fra Tyrving ble nummer 10. I klasse D16 ble det andreplass til Kaja Bråten Løvald fra Asker Skiklubb. Ragnhild Hjermstad fra Fossum ble nummer tre, og Ingrid Landmark Tandrevold fra Fossum kom på syvendeplass. I H14-16C ble Mathias Høiås Bragge nummer ni. Gode også i sprint På sprintdistansen i klasse H14 ble det fjerdeplass til Vegard Gulbrandsen fra Asker Skiklubb. Martin Borge Heir (Fossum) ble nummer åtte. I H16 ble Elias T Mølnvik fra Fossum nummer to og Oskar Størmer (Fossum) nummer seks. I D14 ble det tredjeplass til Line Wegner Hodt Fanni J. Markussen fra Asker Skiklubb kom på femte. I D15 ble Kristin Helland-Hansen fra Tyrving nummer to, og Astrid Fiskum fra Tyrving nummer ni. I D16 kom Selma Øfsthus Gravir fra Asker Skiklubb på femteplass. Gro Synstad NM-gull til Asker-jente Victoria Kjølberg (18) fra Asker og makkeren Fanny Bjørnholt (18) fra Hønefoss tok gull i junior-nm i sandvolleyball. I finalen mot mot Benedicte Maaseide fra Sandnes og Susann Jægtnes Bech fra Sortland ble det seier 17-21, og sportsbørsen TID OG STED Tirsdag: Tennis: Landsturnering 12 år, Asker TK kl NM 16 år, Frognerparken kl NM 18 år, Frognerparken kl Onsdag: Tennis: Landsturnering 12 år, Asker TK kl NM 14 år, Frognerparken kl NM 16 år, Frognerparken kl NM 18 år, Frognerparken kl

14 14 Tirsdag 7. august 2012 kultur Les mer om kulturlivet i Asker og Bærum på kultur Åpent galleri Helen Gathe holder åpent galleri onsdag og torsdag der hun viser 24 malerier. Tittelen på dette er Hellig fjell (bildet). Utstillingen er i Ekebergveien 22 på Bekkestua, begge dager fra klokken til Gathe beskriver sine malerier som resultat av indre bevegelser, og at det er to linjer i de maleriene hun lager, ekspressivt abstrakt og figurativt fabulerende. En dag smelter kanskje de to retningene sammen, sier hun. DAGS GJENG: Dag Aarestrups band DagsTur i hans hjemmestudio på Hvalstad med fersk vinyl i sentrum. F.v. Christian Fosmo (33), Øystein Førsund (47) og Dag Aarestrup (48). FOtO: ANEttE ANDrESEN Veteran tilbake på vinyl Singel. Dag Aarestrup fra Asker sluttet som proff musiker i 1996, men nå har karen begynte å røre på seg igjen og er ute med singel på vinyl. Lyden blir varmere på vinyl, sier Dag Aarestrup med passende lun stemme. Vinyl er liksom det grommeste, men singelen som byr på de to låtene «Fredløs» og «Evig sommerjobb» er ute i verden på cd også hvis det er noen som skulle engste seg over det motsatte. Hensikten med singelen er å sjekke om folk fortsatt har sansen for musikk à la Aarestrup. Tilbakemeldingene vi har fått er at «dette liker vi». Ja, til og med fra min gamle mor, og hun har greie på musikk, hun hadde pianoog sangelever hjemme. Men hun klager litt på diksjonen. Rocketekster er ikke helt hennes greie, sier sønnen leende. Album under treet Planen er å gi ut et album med 12 låter, og vi har allerede spilt inn syv. Håpet er å få det ut i november, må tenke strategisk vet du, slik at folk kan kjøpe den som julepresang, sier Aarestrup. Han har lang fartstid å se tilbake på som musiker siden han 18 år gammel begynte å traktere gitaren med proft orkester på Bellevue i Asker i Det ble etter hvert en horde band, og turnévirksomhet innom hver en vik i vårt langstrakte land. Jeg hadde opptil 250 spillejobber i året, men da jeg ble pappa, syntes jeg ikke det passet å reise så mye lenger. En far skal være hjemme hos ungene sine. Likevel har jeg aldri sluppet musikken, og hele tiden fortsatt med å skrive en låt i måneden, sier han. Over kjølen Virkelig fres over musikksakene igjen ble det da han tok en tur til den gamle bandkompisen Øystein Førsund i Sverige med Christian Fosmo som reisefølge. De tre karene bega seg inn i Anders Linds Silence Studio, og kom ut derfra med syv innspilte låter. Førsund og Aarestrup begynte å spille sammen i Asker-bandet Binders da de gikk på ungdomsskolen. Yngstemann på laget, Fosmo (33), spiller de med for første gang. Dag og jeg jobber sammen i Bærum kommune, og det er på arbeid jeg har hørt låtene hans. Selv om jeg er vant til å spille i punkband synes jeg de er veldig bra. Så da han spurte om jeg ville være med på dette hadde jeg lyst til det, sier Fosmo. Jeg er mer plassert i Stonestradisjonen, og sjelen i låtene er rock. Tekstene er viktig for meg. For eksempel handler «Fredløs» om at jeg som far føler meg litt fredløs, ensom og rastløs nå, fordi jentene mine begynner å bli store, og på en måte forsvinner litt, ikke trenger meg så mye lenger, sier Aarestrup. Eyvind Sverre Menne DagsTur fakta DagsTur er navnet på Dag Aarestrups band. De andre bandmedlemmene Øystein Førsund og Christian Fosmo. Aktuelle med cd-singel på BIT records og vinylsingel på Freshtea.no Planlegger album med 12 låter før jul.

15 annonser Tirsdag 7. august Stilling ledig Morgenstund har gull i munn / Østerås Kan du jobbe fra til 08.30, evt frem til dager i uken? Morgenstell for 2 barn på 6 og 10 år. Passer for sykepleier, student eller "bare" en vanlig husmor. Haster. Tlf Behandling Vi holder åpent i sommer Ring hvis du trenger tannbehandling Tannlege Elisabeth Engemoen tlf POLSK BYGG og oppussingstjenester, maling, snekring, muring, fliser Tlf POLAKKER Formidl. av dyktige og rimelige håndverkere. Tlf MALER Kristian H. Larsen inn/utv. malerarb. Tlf Gulvslipemesteren / POLSKE HÅNDVERKERE Gratis befaring m/tilbud Tlf RB Byggservice utfører alt innen oml. alle typer tak. Fast forh.pris. Gode ref. Tlf Bil Bil kj. kont. også def./rust T Biler kjøpes kontant i dag. Alle priser, henter / Selge bilen din på 5 min? Kontant oppgjør mod. og nyere, opp til kr ,- Saxegaard - Tlf Kino Jeg utfører alt innenfor murerarbeid 40 års erfaring. Ring Rydding av hus og loft Kjeller. Bortkjøring. Ring Terje Tlf budstikka-torget MANDAG - TORSDAG ALT I HAGEARBEID Steinlegging, planting, plenlegging, trapper og murer. BURMO ANLEGGSGARTNERI TLF / Diverse Gamle tollekniver og gamle våpen ønskes kjøpt til min våpensamling. Tlf CONTAINERUTLEIE - PR DAG KR. 0, A M G Kunngjøringer CONTAINER N AVFALL OG METALLGJENVINNING AS Asker og Bærum Containerservice A B C Ønskes kjøpt Kjøper alt i gull, sølv, sølvbestikk, klokker og gamle lommeur. Send sms, mail eller ring. Tlf: NY medarbeider? Budstikka er den korteste veien til Asker og Bærums velkvalifiserte arbeidsmarked. Alle annonser legges også ut på budstikka.no Info eller bestilling: Tlf Arbeid utføres SMALFILMER OG VIDEOER Få digitalisert filmene nå før kvaliteten reduseres Ring for mer info. Kan evnt. hente. Tlf Polske utbyggere Oppussingstjenester. Maling, snekring, gips, fliser etc. Adrian Byggeservice Tlf Male huset Bytte bordkledning Vindu/dører. Steinarb. Mur/rep. Hagearb. Trefelling. Alt i opprydding. Henriksen, Stabekk Tlf Belegningstein, granittbrostein, skiferheller, trapp, mur, beplantning og div. gartnerarb. V. Sørdal, tlf REHABILITERING Flislegging, snekkerarbeid, parkett, malerarbeid, rør, elektrisk, generell rehabilitering. HÅNDVERKSERVICE for fritt prisoverslag Tlf Hagearbeid og beskjæring Klipping av hekker, prydbusker etc. Rydding av skråninger og barking. Kutting av høyt gress. Trefelling/topping og bortkjøring. Fast pris. Gratis befaring. Ring Lisøy, Nesbru, tlf Asker Jeger- og fiskeforening Hagleskyting for damer i Olledalen Skytesenter, lerbuebanen, Solliveien 91, Asker. Onsdag 8. og 15. august kl Pris kr. 80 pr. serie for medl. Husk medl. kort. Kr. 120 for ikke-medl. Kun. kont. bet. Nærmere info tlf Undervisning Heggedal Trafikkskole Siste Trafikale Grunnkurs før skolestart kun kr.1.500,- 4 påfølgende kvelder uke 33 oppstart man.13.august. Kl til Røyken, Asker,Bærum Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige pakkeløsninger. Gratis henting og bringing til kjøretimene. Kontakt oss for å få tilsendt utfyllende info. Telefonvakt alle dager - også helg fram til kl Tapt og funnet Har noen sett Veronica? Hunkatt, grå m/hvite flekker. Forsvant fra Hvalstad 29. juni. Tlf Dyr Hundefrisør på Bekkestua DivaDog tar imot alle type hunder til pelsstell. Ring Elin på Ønskes kjøpt Mynter, sedler, gull og sølv Ønskes kjøpt. Alt av interesse Hjembesøk. Kontant bet. Norsk Mynthandel as, Utleie- ønskes leid Alenemor med sikker inntekt ønsker å leie leilighet med min. 2 soverom. Ca i mnd. Tlf Til salgs Tørr vinterved Sommertilbud Tlf Harpet matjord Hentes/leveres. Alle dager og kvelder. Tlf Ved til salgs l. Bl.ved kr. 900,- Bjerk kr. 1200,- Fritt levert i Asker og Bærum.tlf JORD Bark - Sand - Fyllmasser Anleggstransport Grus - Subbus Vi leverer senest dagen etter bestilling Tlf Fax Isiveien 29, 1340 Skui KVALITET LØNNER SEG I LENGDEN hva skjer? Din GUIDE til utelivet i Asker og Bærum. Tips oss på tel faks eller

16 16 annonser Tirsdag 7. august 2012 uansett hva du søker... Bilguiden FORD I ASKER OG BÆRUM RØHNESELMER SANDVIKA Oljeskift/Smøring Frontrutereparasjon Batterier Dekk Vask/Bilpleie DIN RENAULT, SUZUKI OG ISUZU-FORHANDLER I ASKER OG BÆRUM -KONTROLL? BEHOV FOR EU L EU-KONTROL 499,- Ring Kjell på ER E PERSONBIL GJELDER ALL Prøv denne! Vi utfører EU-kontroll, service og reparasjoner på alle bilmerker. Egen skade/lakk avd. for Renault-Suzuki og Isuzu. Stort utvalg i brukte biler. 9L UHSDUHUHU VPn ODNNVNDGHU WLO ODYH SULVHU PHG IXOO ODNNJDUDQWL ) U (WWHU 6WDQGDUG ODNNMREE FD $ VWU NXQ HNV PYD 5LQJ RØHNESELMER SANDVIKA JONGSÅSVEIEN SANDVIKA TLF e-post: ROHNESELMER.NO Hold bilen din i toppform! FMMXg (biler opp til 7500 kg) ) /'05 &7 8'06'4 5'48+%' Skotvedt Asker & Bærum med mer enn 50 års erfaring Vi utfører service og reparasjon på alle merker, inkl. EU-kontroll og klimaservice. Vi har også eget skade og lakksenter, delelager og salg av nye og brukte biler. Ta kontakt med oss på tlf eller se vår hjemmeside 'X ÀQQHU RVV Sn 5XGVOHWWD 5XG YHG VLGHQ DY %LOWHPD RJ 0HNRQRPHQ Olav Ingstadsvei 3, 1309 Rud - Tlf Fax Verksted tlf /44 3UHPLXP VSRW UHSDLU VERKSTED DELER SKADE Ledig annonseplass kr 620,-/uke Ring ASKER - BÆRUM Alf Kristoffersensvei 7, Billingstad.Tlf Besøk vår hjemmeside: 0 ' )- - # "0 /- "' ' ' #') ' # 0 / -& - ' - /- ' ) '0 ' - "' ' ) ' & -' & ' ') *!* ' *!+& $- &- '!+% Leif Larsensvei 15, Tlf Åpent: Hverd. 8 17, lørd Merkeverksted med prisgaranti og med ledig kapasitet Velkommen til NYE OG BRUKTE BILER + *#4 2Í 4'2#4#5,10'4T ZZZ PSVPLFURSDLQW QR UXG#PSVPLFURSDLQW QR - ')!+ '!+ )- ) --! &.. +*!!! Salg nytt/brukt Verksted Service Oppretter og lakkverksted Deler Rekvisita SKOTVEDT Vi har ledig kapasitet på verkstedet! ASKER OG BÆRUM Baker Østbysvei 7, Rud Tlf , Åpent: Man-tors Fre Lør Stasjonsveien 40 v/biltilsynet på Billingstad.Tlf: Åpningstider: Man.-tors: Fre: Lør:

17 annonser Tirsdag 7. august Auto-Rep a.s Rud Alt innen service og reparasjoner på alle bilmerker Forstillingskontroll Gunstige priser Eu-kontroll Et seriøst og ryddig bilverksted i Bærum Tlf Olav Ingstadsvei 7 D - Rud LIERSKOGEN BIL as Telefon: Vi utfører bl.a.: Reparasjoner Oljeskift / service EU-kontroller Biloppretting Billakkering Frontruteskift AC service etc. Drammensveien 265, 3420 Lierskogen. Tlf E-post: ÅPENT: Man. - tors. kl Fre. kl Leiebil? Vi tilbyr leiebil ved reparasjoner til våre kunder. En bulk er ingen katastrofe! Vi er et av distriktets mest moderne Bilskadeverksteder med over 50 års erfaring. Konkurransedyktige priser Kort leveringstid Gunstig leiebil Olav Ingstadsvei 10, Rud. Tlf Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) Fra Kr. 398,- Meca Carservice Verksted Industriveien 31, 1337 Sandvika - Tlf / Utleiehengere til alle formål Spesialhenger Båthenger, biltransporter, skaphenger, tipphenger, grindhenger Eget verksted, service og reparasjon på alle merker Gunstig døgnleie Nesbru Tilhenger Service AS Nesbruveien 84, 1394 Nesbru. Tlf Reparasjon av interiør. Eks: dashbord, dørtrekk, seter og tepper Reparasjon av plastdeler. Eks: støtfangere, stylingdeler, skibokser Reparasjon, skifte og vedlikehold av cabrioletduker og stativer Restaurering av biler, mekanisk, karosseri, lakk og interiør. Vinterlagring Olav Ingstads vei 7 B, 1351 Rud Tlf Se vår hjemmeside: STAR MOTOR PÅ NORGESTOPPEN OPPRETTING/LAKKERING Vi er for femte året på rad kåret til det beste verkstedet i Asker og Bærum Industriveien 27, 1337 Sandvika - Tlf / Fax Hvis uhellet er ute Alt i karosseriskader utføres raskt og fagmessig 3 års garanti Alle godkjenninger if Skadeforsikringsverksted LeasePlan avtaleverksted Med kvalitet i fokus i over 50 år Oppretting Lakkering Glass Leiebil Prof. Kohtsvei 77, Stabekk. Tlf HAR BILEN DIN VERK ET STED? Norges største dekkjede utvider sitt servicetilbud og gir deg verkstedtjenester til ekstra hyggelige priser. Vianor Sandvika - Løxaveien 7, 1351 Rud. Tlf.: NYHET! GODKJENT BILVERKSTED

18 18 Tirsdag 7. august 2012 annonser uansett hva du søker... Bilguiden HOVED- SERVICE Alt innen biloppretting og billakkering VERKSTED DELELAGER SALG Jongsåsveien 4,1338 Sandvika telefon: % RABATT OPEL FORD VW Prøv oss du vil ikke angre! Meca Carservice Verksted Industriveien 31, 1337 Sandvika Tlf STABEKK BILOPPRETTING OG LAKKERING Fagmessig garantert arbeid Gml. Drammensv. 20, 1369 Stabekk (150 m fra Stabekk NSB stasjon) Tlf Vi samarbeider med NAF Leiebil Vi utfører gratis rustkontroll Ring oss i dag og bestill time Antirustsenteret Kjell Hall AS Olav Ingstadsvei 7D Rud Tlf.: Tectyl gir biler et lengre liv og bileiere èn bekymring mindre. KJØP OG SALG FINANISERING Selge bilen din? Vi kjøper den! Kontakt oss for ett uforpliktende tilbud. Vi kjøper alle typer biler. Defekter/skader, etc. ingen hindring! Bli kvitt din bil raskt og enkelt, på en trygg måte med oppgjør på dagen. Til enhver tid har vi også mange brukte biler til salgs i alle prisklasser. Finansiering ordnes gjennom vår samarbeidspartner Santander Consumer Bank. Garder Autoco Ta kontakt med: Thomas: , Vi selger din BIL! Lave meglerhonorarer + import av alle bilmerker til lave priser. Bestill tilbud på direkteimporterte biler via mail på bilmegleren.no bilmegleren.no Norges største bilmegler på nett Benytt fagfolk Tlf Mail: BilvASk 1/2 pris! IASKER SENTRUM Asker Bilutleie Tlf Best pris på slitedeler! Holmen Senter Merkeservice for alle bilmerker i.h.t. serviceheftet. Kort ventetid. Spar penger be om pris. Se vår hjemmeside: Asker Bilservice AS Askerveien 61 (Scandiabygget v/statoil). Tlf Ledig annonseplass, ring Kr 620,- pr. innrykk

19 annonser Tirsdag 7. august Original verkstedhistorikk, ja takk. Porsche Center Oslo AS Tlf: SERVICE OG REP. AV ALLE BILMERKER - Normal ventetid for service 2-3 dager - Normal ventetid for EU kontroll 1-2 dager kr. 425,- (Diesel kr. 600,-) - 40 pkt. service fra kr. 995,- - Eksos - Bremser - Støtdempere - Forstillingskontroll - Bilelektriske reparasjoner Du finner oss på Facebook Registrer deg nå! Tlf Folkvangveien 22, 1348 Rykkinn BMW SERVICE MENS DU VENTER Velg Furubakken Bilverksted for BMW Service - Kvalitet lønner seg alltid! Furuveien 2, Bekkestua - Tlf: SALG - SERVICE - DELER KORT VENTETID PÅ VERKSTEDET! Thrane-Steen Asker & Bærum AS Stasjonsveien 20 Postboks 85,1375 Billingstad Telefon: Telefax: HØVIK, tlf: DIN LOKALE BILOPPRETTER I ASKER Tlf Solbråveien Asker Bilsenteret AS Autorisert verksted - alle merker EU-kontroll frakr 300,- kr 300,- Kvalitetsarbeid til riktig til riktig pris pris Kort Kort ventetid ventetid Salg av dekk og felger Salg av dekk og felger Hjulskift Hjulskift Dekkhotell Dekkhotell Rask og hyggelig service Rask og hyggelig service Fornøyde kunder siden 1976 Fornøyde kunder siden 1976 Du finner Duoss finner på: oss på: Rudsletta Rudsletta 78, , 1351 Rud Rud Telefon 67 Telefon Hvorfor være liten kunde i et stort verksted når Hvorfor Duvære kan være litenstor kunde kunde i et påstort et liteverksted når Du kan være stor kunde på et lite verksted

20 20 Tirsdag 7. august 2012 debatt debatt Maksimal lengde på debattinnlegg i Budstikka er 300 ord. Debattinnleggene skal omhandle lokale forhold. Lokale skribenter prioriteres. Avisen forbeholder seg retten til å foreta nødvendige språklige endringer og kutte innlegg som er for lange. Innsendere må undertegne med fullt navn. Innlegg mottas kun på e-post: TRAFIKKULYKKER: Den ubehagelige sannheten Så langt i år har antall drepte i trafikken i Akershus blitt fordoblet sammenlignet med fjorårets tall. I Akershus har 9 mennesker mistet livet i trafikkulykker, mens 4 personer omkom i tilsvarende periode i fjor. Det er dobbelt så stor fare for å havne i dødelige frontkollisjoner på norske veier som på svenske. (sett i forhold til folketall). De seks første månedene ble det registrert 528 frontkollisjoner med totalt 828 drepte og skadde. 42 personer har omkommet, og 92 ble hardt skadd, noe som utgjør over 50 prosent av antall drepte i trafikken. Fra og med 2006 har 581 blitt drept og blitt hardt skadd i frontkollisjoner. Bak hvert tall befinner det seg familier og venner i bunnløs sorg. Ifølge statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon var det registrert møteulykker i 2011, inklusiv ulykker uten personskader. Bare flaks gjør at ikke tallene på drepte og hardt skadde er langt høyere enn dagens ulykkestall. Bygging av møtefrie og sikre veier med livreddende midtrekkverk gir i gjennomsnitt rundt 75 prosent reduksjon i antall drepte og 47 prosent i antall hardt skadde, ifølge Statens vegvesen. Ifølge forslag til Nasjonal transportplan skal det i 2024 maksimalt være 100 drepte i veitrafikken. Samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 skal ikke være over 500. Ved å etablere møtefrie og sikre veier på alle våre høytrafikkerte veier med en trafikk på over kjøretøy i døgnet (ÅDT), kan vi redusere antall drepte og hardt skadde med 145 personer hvert år. Den samfunnsøkonomiske gevinsten sammenlignet med et antatt nivå på 840 drepte og hardt skadde i 2014 til et nivå med 500 drepte og hardt skadde i 2024 er om lag 8 milliarder kroner i form av lavere skadekostnader. Mener vi noe med nullvisjonen på vei krever det økt innsats også fra regjeringen. Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder Nei til Frontkollisjoner MIDTSKILLE: E16 gjennom Bærum er en av veiene der det i senere år er satset på midtskille. Bygging av møtefrie og sikre veier med livreddende midtrekkverk gir i gjennomsnitt rundt 75 prosent reduksjon i antall drepte og 47 prosent i antall hardt skadde, skriver innsenderen. FOtO: KaRL braanaas I ASKER: Jorder til besvær Jeg viser til lederen med samme overskrift torsdag 19. juli. Nei, Asker behøver ikke flere kirkegårder! Det Asker har et sterkt behov for er flere gravplasser! Når det gjelder kirkegård kontra gravplass/felt kan man bl.a. i Vårt Land av lese: «I dagens statsråd gjør de rødgrønne alvor av signaler som kom i en høring i fjor, og leverer lovendringer: Det blir ikke lenger bare vigslet «kristenjord» som gjelder på norske gravfelt. Regjeringens plan er full livssynsnøytralitet. Dermed forsvinner også begrepet kirkegård fra lovtekster, og erstattes av de nøytrale ordene «gravplass» eller «gravfelt». På gravfelt skal det være plass for alle religioner.» Det ville være fint om den nye gravplassen ble lagt nær til markagrensen. En plass vi begraver våre døde skal være et sted vi kan minnes våre døde, uansett hvilket siktemål vi har for evigheten! Noe vi også har stort behov for i Asker, er et livssynsnøytralt seremonirom. Dette er en oppgave som Asker kommune ligger langt etter andre kommuner på. Vi kan kanskje også håpe på det i forbindelse med ny gravplass. Med respektfull hilsen til Askers befolkning uavhengig av religion og livssyn. Oddbjørg Marholm PVC VINDUER 20% Også på PVC vinduer som oppfyller TEK 10 SPAR TID PÅ VEDLIKEHOLD SALGET starter onsdag 8. august kl Få oversikt over mulighetene med et besøk av en av våre konsulenter Det er mange hensyn å ta når man skal ha nye dører og vinduer. Våre konsulenter er her for å gi gode råd og riktig veiledning. Alt for at dere skal bli fornøyde med resultatet, også på lang sikt. Vi har konsulenter i Aust- og Vest-Agder, Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Sør Rogaland. Bli inspirert på nvk.nu eller i våre utstillinger i Krokstadelva og på Kjeller. RING FOR ET UFORPLIKTENDE BESØK Tilbudet gjelder til og med og kan ikke kombineres med andre tilbud % Telefon nvk.nu Åpningstider: Mandag fredag Lørdag 10 16

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Metoderapport til Skup 2010

Metoderapport til Skup 2010 Metoderapport til Skup 2010 Innsender: Jon Jacobsen Innsendt prosjekt Millionlovbruddene i Fredrikstad kommune/barnevern på private hender Publiserte artikler: 24. februar: Kjøper for millioner uten å

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Respekt for individet

Respekt for individet Respekt for individet Årsmelding 2014 Formål Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland (DDOO) er en lokalavdeling under den landsdekkende medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DDOO arbeider

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Asker kommune et gebyr på 77 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorde ca.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Fra: Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Til: Dokumentsenter Emne: 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Sendt: 30. oktober 2012 15:49 Takk skal du ha, da avventer vi kommunens tilbakemelding.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr Plan- og byggesakskonferansen 2014 20. november 2014 Ileggelse av overtredelsesgebyr Frank Bjørkum Tromsø kommune Innført ved ny plan- og bygningslov i kraft fra 1. juli 2010 Overtredelsesgebyr: Økonomisk

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2011 10370/2011 2010/16316 134/7 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/29 Planutvalget 15.03.2011 Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse med forhandlinger vedrørende totalentreprise for nytt renseanlegg i Tynset kommune. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde opplyst

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL.

D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING 113 OG TVANGSMULKT 116A I PBL. Torill Eide Tunheim Myklabergveien 18 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 11.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200705171-4 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: : 81-111 D SAK 152/2008- PÅLEGG OM RETTING

Detaljer

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa Kandidat til SKUP-prisen 2015 «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa BIDRAGET ER LAGET AV: Journalist Sivert Rossing redaksjonen@t-a.no tlf. 982

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Side 1 av 1 Vedlegg 7 Oppstart av planarbeid for "Omsorgsboliger Larsheimen" i Namsos kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet Med utgangspunkt i saker fra Vestfold

Meldeplikt til barnevernet Med utgangspunkt i saker fra Vestfold Meldeplikt til barnevernet Med utgangspunkt i saker fra Vestfold Kurs i samfunnsmedisin Oslo 26. oktober Linda Endrestad Opplysnings-/meldeplikt Nødetater (politi og brannvesen) Når nødvendig for å avverge

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Saksnummer 2/14 Hokksund, 26. mars 2014. Vedrørende klage på egengodkjenning av endring i reguleringsplan - Nøsteområdet

Saksnummer 2/14 Hokksund, 26. mars 2014. Vedrørende klage på egengodkjenning av endring i reguleringsplan - Nøsteområdet Per Drange Hansen Tangengate 8 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Saksbeh: Anders Stenshorne Saksnummer 2/14 Hokksund, 26. mars 2014 Vedrørende klage på egengodkjenning av endring i reguleringsplan - Nøsteområdet

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Med og uten maskesyke.

Med og uten maskesyke. Med og uten maskesyke. Helene Gabrielsen og Anne Bratland Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser. Psykiatrisk avdeling. Vestre Viken HF En historie om livet med og uten psykose, før,

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM Dato for tilsynsbesøk: 8.4.2013. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer