nr 47/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...70 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Nektede og delvis nektede internasjonale varemerkeregistreringer Opphevet varemerkeregistrering Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 DARTHMOUNT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Fungerende ernæringstilsetninger, nemlig naturlige matekstrakter fra sjøorganismer, nemlig fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell; diettilskudd; ernæringstilskudd fra fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell i mikrosinnkapslet form, eller i form av kapsler, piller, tyggeprodukter, granulat, væske eller smørepålegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RLANDIA Oslo Corporate Holding AS, Postboks 6615 St Olavs Plass, 0129 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom. 41 Underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellvirksomhet; restaurant-, bar- og kafévirksomhet. 45 Personlige og sosiale tjenester, nemlig privatomsorgsvirksomhet; sikkerhetstjenester for ivaretakelse og beskyttelse av eiendom og enkeltindivider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Panther Trading Norge AS, Semsvn. 86, 3300 HOKKSUND, 33 Alkoholholdige drikker. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk Chokolade Import AS., Brenaveien 16, 1481 HAGAN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 30 Sukkervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BFS BFS Arkitekter AS, Postboks 2649, Solli, 0203 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 42 Teknologiske tjenester; arkitekter. Tom Jensen, Østre Færvik, 4818 FÆRVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 4 Elektrisk kraft. 7 Turbiner og ejektorpumper for strømforsyningsystemer og strømforsyningsanlegg. 9 Strømforsyningssystemer og strømforsyningsanlegg for hus, offshore-installasjoner og vannfartøy. 35 Salg av elektrisk kraft og av strømforsyningssystemer og strømforsyningsanlegg. 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av strømforsyningssystemer og strømforsyningsanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOUSELESS Mouseless Invest AS, Hoff Terrasse 10, 0275 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; rådgivning. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ku-Mate Mitsubishi Electric Corp, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Antenner for skip og fartøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOVACARB Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Homeland Housewares LLC, Ventura Boulevard, Suite 300, CA91403 SHERMAN OAKS, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 7 Kjøkken og husholdningsmaskiner og - apparater, blendere, miksere, foodprosessore, samt deler og utstyr tilhørende denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AS Unica, Ensjøveien 8, 0655 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 6 Varer av metall, kasser av metall. 20 Kasser, ikke av metall. 40 Bearbeiding av materialer, støping av plastdeler etter bestilling fra andre. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IL baderomstilbehør, toalettmapper, gaver, klær, kosttilskudd, helsekosttilskudd, vitaminer, mineraltilskudd og tilbehør til alle de forannevnte varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Yes to Ltd, 9 Nehama Street, TEL-AVIV, IL Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 3 Såper; parfymer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpasta og tannpulver; hud, kropps, øye og hårpleie produkter, for kosmetisk bruk; ikke-medisinske bade produkter; kremer, lotions og geleer for kosmetisk bruk; hud og ansikts renseprodukter til personlig bruk; kosmetiske produkter som inneholder grønnsaks og/eller frukt ekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder vitaminer og/eller mineralekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder mineraler, leire og/eller salt; hårvann som inneholder grønnsaks og/eller frukt ekstrakter ; hårvann som inneholder vitaminer og/eller mineralekstrakter; hårvann som inneholder mineraler, leire og/eller salt; makeup produkter; makeupfjerningsprodukter; grønnsaks og/eller frukt baserte oljer for bruk på huden, for kosmetisk bruk. ACUVUE PRESENTS CELEBRITY MOMENTS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Synskorrigerende linser omfattende kontaklinser. 5 Kosttilskudd og helsekosttilskudd, hovedsaklig bestående av vitaminer og/eller mineraler i flytende, tablett og/eller pulverform; vitaminer; mineraltilskudd; dietetiske substanser i klasse 35 Detaljhandel inkludert online detaljhandel for fremvisning og salg av kosmetikk, toalettartikler, såper, parfymer, eteriske oljer, hårvann, skjønnhetspleieprodukter; personlig hygiene produkter, hudpleieprodukter, kroppspleieprodukter, øyepleieprodukter; hårpleieprodukter, tannpleieprodukter, tannpasta og tannpulver, badeprodukter, baderomsbekledning, baderomstilbehør, toalettmapper, gaver, klær, kosttilskudd, helsekosttilskudd, vitaminer; mineraltilskudd, og tilbehør til de forannevnte varer; Detaljhandel inkludert online detaljhandelsservice og/eller postordreservice i forbindelse med fremvisning og salg av kosmetikk, toalettsaker, såper parfymer, eteriske oljer, hårvann, skjønnhetspleieprodukter, personlig hygieneprodukter, hudpleieprodukter, kroppspleieprodukter, øyepleieprodukter, hårpleieprodukter, tannpleieprodukter, tannpasta og tannpulver, badeprodukter, baderomsbekledning, 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Roust Inc, 7, ul gouda, MOSKVA, RU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Vodka. Roust Inc, 7, ul gouda, MOSKVA, RU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Vodka. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INDIVIDUAL RADIANCE Kao KK (also trading as Kao Corp), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Kosmetiske preparater; hårpleiepreparater, nemlig hårsjampo, sjampo, hårpleieprodukter, fargefiksermidler, hårskum, hårspray, hårlakk, hårgel, hårolje, krem og preparater for hårstyling, tørkekrem, hårstylingsprayer og frisørsprayer, styrkende hårpreparater, hårfargemidler og hårfargestoffer, fargesjampo, fargeskyllemidler, hårblekemidler, permanentbølgevann, hårskyllemidler og balsam, hårlotioner, pomade, hårserum; kroppskremer, håndkremer, hudolje, hudmelk, kosmetiske badeekstrakter, badeskum, dusjskum, dusjgel, parfymevarer, såper, eteriske oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDAVIND Singles AS, Postboks 1157 Sentrum, 0107 OSLO, 25 Klær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUTRINACKS Nutrinacks AB, Flöjelbergsgatan 8 B, MÖLNDAL, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte og ikke-myntstyrte apparater, spesielt for salg av snacks og søtsaker. 29 Snacksprodukter; chips; peanøtter; oliven; pølser; ost; pikkels; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; naturlige konfektyrer. 30 Snacksmat til drinker; kjeks; sjokolade; konfektyrer og søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ProffHandle ProffPartner AS, Postboks 684, 4666 KRISTIANSAND S, Simonsen Advokatfirma Kristiansand DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, 6 Dørhammere. 19 Midlertidig bygningsmaterialer i form av midlertidige dørhåndtak av plast for bruk under byggeog anleggsarbeider. 20 Dører (beslag for-) ikke av metall, dørhåndtak (ikke av metall), dørklinker (ikke av metall), dørhåndtak av plast, beslag for dører, ikke av metall. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VICENTE ROJAS Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikkealkoholholdige cocktail blandinger; preparater til fremstilling av drikker. 33 Destillert brennevin, tequila, alkoholholdige cocktails. 43 Restauranter, barer; tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pensjonsdoktoren Pensjonskilden AS, Niels Juels gate 20, 4008 STAVANGER, 36 Rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ascom openaccess Ascom (Schweiz) AG, Belpstrasse 37, 3000 BERN 14, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr; apparater og innretninger for sikret tale-og datakommunikasjon; innretninger for telefoni, spesielt analog- og internettelefoni; deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser); dataprogramvarer. 42 Design, utvikling og oppfølging av programvare; fremstilling av programvare for databehandlings; forskning og utvikling innenfor områdene kommunikasjons- og sikkerhetsteknologi. Keep Co LLC, /8 N. Serrano Avenue, CA90027 LOS ANGELES, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 25 Klær og fottøy, nemlig sko, T-skjorter og treningsgensere: klær, fottøy, hodeplagg. 35 Datastyrte on-line utsalgstjenester og postordrekatalog tjenester for varer som klær og fottøy; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLÉVO Cederroth International AB, Box 715, UPPLANDS VÄSBY, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for slanking/ vektreduksjon. 29 Preparater i form av proteiner som tilskudd og erstatning for næringsmidler ved slanking / vektreduksjon. 30 Preparater i form av karbohydrater som tilskudd og erstatning for næringsmidler ved slanking/ vektreduksjon. 32 Preparater i form av drikker som tilskudd og erstatning for næringsmidler ved slanking/ vektreduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bergersen AS, Brynsveien 3, 0667 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 11 Stormkjøkken. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; julevarer, smykker, edle stener, ur og kronomeriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager; bæremeis for bæring av barn, ryggsekker, ransler; sekker for fjellklatrere, håndvesker; kartmapper; paraplyer; sveper; seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere( ikke av edelt eller plettert dermed); stormkjøkken, kammer og svamper, børster( ikke melerpensler), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker,( ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring( ikke av gummi eller plast), uberarbeidet tekstilfibermateriale. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett, skibindinger, fiskredskaper, kjeller, klatreutstyr, ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfbrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; ost; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Plan Urban AS, Storgata 8, 0155 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder organisasjonsutvikling, målstyring, strategi og ledelse. 42 Prosjektledelse og prosessledelse innen byplanlegging, bygg, arealplanlegging, samferdsel og armen infrastruktur; arkitekttjenester; rådgiving og planlegging vedrørende utvikling, utforming og bygging; byggeledelse innen bygg og anlegg; byplanlegging; arealplanlegging; industriell formgivning; grafisk formgivning; ingeniørvirksomhet; trafikk og markedsanalyser; interiørarkitektur; kulturminnevern; kvalitetskontroll; landmåling; miljørådgivning; miljøvernrådgivning; prosjekttjenester vedrørende planprosjekter, detaljplaner og reguleringsplaner, stedsutvikling og arealbruk, veg og gateutforming, anlegg for jernbane, stasjoner og trafikknutepunkt. 44 Landskapsarkitektur. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FANTA STILL The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke- alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Plan Urban AS, Storgata 8, 0155 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder organisasjonsutvikling, målstyring, strategi og ledelse. 42 Prosjektledelse og prosessledelse innen byplanlegging, bygg, arealplanlegging, samferdsel og armen infrastruktur; arkitekttjenester; rådgiving og planlegging vedrørende utvikling, utforming og bygging; byggeledelse innen bygg og anlegg; byplanlegging; arealplanlegging; industriell formgivning; grafisk formgivning; ingeniørvirksomhet; trafikk og markedsanalyser; interiørarkitektur; kulturminnevern; kvalitetskontroll; landmåling; miljørådgivning; miljøvernrådgivning; prosjekttjenester vedrørende planprosjekter, detaljplaner og reguleringsplaner, stedsutvikling og arealbruk, veg og gateutforming, anlegg for jernbane, stasjoner og trafikknutepunkt. 44 Landskapsarkitektur. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOVATION American International Group Inc, 70 Pine Street, NY10270 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 36 Forsikringstjenester innen området miljøforsikring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RESOURCEFUL BY NATURE Archer-Daniels-Midland Co, 4666 East Faries Parkway, IL62526 DECATUR, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Forretningstjenester, nemlig forretningskonsultasjoner og rådgivning på områdene landbruket, jordbruksindustri, jordbruk, gårdsdrift, matproduksjon, anvendelse av mat, brennstoff, biologisk brennstoff, dyrefor, kornfremstilling, oljefrøfremstilling, ernæring og nutriceuticals. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinentale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JENSEN AMBASSADOR Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinentale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JENSEN SUPREME Jensen Møbler AS, Sand, 3060 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinentale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IM Production, 3 Passage Saint Sebastien, PARIS, FR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 14 Juvelervarer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; ringer; pyntegjenstander av sølv, øreringer, armbånd, charms, brosjer, halskjeder (smykker); ur og kronometriske instrumenter, vekkerklokker, klokker, klokkeremmer, urkapsler, lommeurkjeder; fyrstikkbokser av edelmetall, fyrstikkholdere av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall, askebegre for røykere av edelmetall, nøkkelringer (bijouteri), slipsnåler, mansjettknapper, medaljer, hatteornamenter av edelmetall, serviser av edelmetall. 18 Reisekofferter, håndkofferter, reisebager; håndbager, skolevesker, ryggsekker, bærebager og bærenett laget av plast, strandbager, dokumentkofferter, pengepung, visittkortesker, kredittkortesker, sekker/poser for emballasje (av lær), paraplyer. 25 Klær for menn, kvinner og barn, sportsklær, hatter, caps og hodeplagg, hodebånd, sjømannsluer, hansker, pelser (klesplagg), jakker, frakker, benklær, kjoler, skjørt, korkåper, skjorter, t-skjorter, pullovere, trikotasje (klær) og Jerseyklær, vanntette klær, klær av skinn, svømmedrakter, badekåpe, slips, skjerf, sjal, sokker, belter, undertøy, strømper, tights, forkle, bukseseler, shorts, badebukser, votter, pyjamas, sko (unntatt ortopediske sko), tøfler. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISABEL MARANT IM Production, 3 Passage Saint Sebastien, PARIS, FR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 14 Juvelervarer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; ringer; pyntegjenstander av sølv, øreringer, armbånd, charms, brosjer, halskjeder (smykker); ur og kronometriske instrumenter, vekkerklokker, klokker, klokkeremmer, urkapsler, lommeurkjeder; fyrstikkbokser av edelmetall, fyrstikkholdere av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall, askebegre for røykere av edelmetall, nøkkelringer (bijouteri), slipsnåler, mansjettknapper, medaljer, hatteornamenter av edelmetall, serviser av edelmetall. 18 Reisekofferter, håndkofferter, reisebager; håndbager, skolevesker, ryggsekker, bærebager og bærenett laget av plast, strandbager, dokumentkofferter, pengepung, visittkortesker, kredittkortesker, sekker/poser for emballasje (av lær), paraplyer. 25 Klær for menn, kvinner og barn, sportsklær, hatter, caps og hodeplagg, hodebånd, sjømannsluer, hansker, pelser (klesplagg), jakker, frakker, benklær, kjoler, skjørt, korkåper, skjorter, t-skjorter, pullovere, trikotasje (klær) og Jerseyklær, vanntette klær, klær av skinn, svømmedrakter, badekåpe, slips, skjerf, sjal, sokker, belter, undertøy, strømper, tights, forkle, bukseseler, shorts, badebukser, votter, pyjamas, sko (unntatt ortopediske sko), tøfler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/054,686 VIRTUALBLADE International Business Machines Corp, NY10504 ARMONK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computere, computer hardware og computer software; computer servere; computer software for å lage flere simulerte servere på en enslig fysisk server og instruksjonsmanualer solgt som enhet sammen med dette; computer software for å lage flere simulerte servere på en enslig fysisk server; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; computerminne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; audioapparater, utstyr og materiell; printere; integrerte kretser; trykte kretser; halvledere; maskinlesbare media; magnetiske disker, disketter og plater; diskdrev; optiske disker, disketter og plater; magnetbånd; båndopptakere; ergnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksmaskiner; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; batterier; magnetiske computerdisker, -disketter, plater og bånd uten innhold; computerbrikker (computer chips); kretskort; computer hardware, nemlig mikroprossessorer, kommunikasjonsservere; bærebeholdere for computere; computerdisker, -disketter, plater og bånd uten innhold; grensesnittkort for computere; computerkabler og computerkabeldeler; kalkulatorer; modemkort for computerfaksimile; computertilbehør, nemligskjermfiltere, kraftstrømrettere, nemlig digitale til analoge, analoge til digitale og spenningssteppers, musematter, radiopersonsøkere, joysticks; computermonitorer, computermus; magnetiske computerbånd uten innhold; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, magasiner og manualer som presenterer computerteknologiinformasjon; integrerte kretskort og smartkort, integrerte kretskortadaptere og smartkortadaptere; lesere for integrerte kretskort og smartkort; mikrocomputere, modemer; prosjektører, fremvisere; fjernkontroller for computere; sjokkspenningsbrytere; tastaturer; salgsterminaler; computer software, nemlig software til bruk for å få tilgang til et globalt computer nettverk, software til bruk for dokumentstyring, software til bruk for lokalisering, gjenfinning og mottak av tekst, elektroniske dokumenter, grafikk og audiovisuell informasjon på foretaksomfattende interne computernettverk og på lokale og områdeomfattende globale computernettverk og computer software til bruk for softwareutvikling og webfremstilling og brukermanualer solg som enhet sammen med dette; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer. 16 Undervisnings- og opplæringsmateriell; dokumenter og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til computer hardware og computer software; trykt undervisnings-, utdannelses- og opplæringsmateriell på området for computer hardware og computer software. 42 Computerprogrammering; computertjenester; 15

16 registrerte varemerker /07 design, oppdatering og vedlikehold av computer software; tilby tilgangstid til computerdatabaseservere; lisensiering av computer hardware og software for andre; tjenester for internet webportal; tekniske prosjektstudier på området for computer hardware og software; outsourcingtjenester; konsultasjoner på området for computer hardware; computersystemanalyser; rådgivning og konsulentbistand relatert til bruk av internet; utleie av computere og computer software; tjenester som går ut på å fremskaffe brukstilgang til computere for forretningsledelse; computertjenester for å lage flere simulerte servere på en enkelt fysisk server; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportertjenester og pressetjenester; videoopptakstjenester; fremskaffelse av fasiliteter for organisering av utstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Aktuelle Bøker AS, Stenersgate 2, 0184 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Bøker, magasiner, publikasjoner, trykksaker, papirvarer og skrivesaker. 35 Salg av bøker, magasiner, publikasjoner, trykksaker, papirvarer og skrivesaker, herunder via internett og postordre. 41 Bokklubbvirksomhet, forlagsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/010,749 Cook Inc, 925 South Curry Pike P.O. Box 489, IN47402 BLOOMINGTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Medisinske varer i området urologi, kritisk pleie, kardiologi, gastroenterologi, radiologi, gynekologi, kirurgi og i veterinære områder, nemlig biologisk vev, nemlig tynntarmsslimhinne- og andre ECM- (extra cellular matrix) materialer til bruk for dermal- og kirurgireparasjon og cellekultur. 10 Medisinske apparater i området urologi, akuttmedisin, kardiologi, gastroenterologi, assistert reproduksjonsterapi, radiologi, gynekologi, kirurgi og generell vaskulærkirurgi og i veterinære områder. 40 Skreddersydd produksjon av dyrevev og fylling av flasker og pakking av farmasøytiske produkter i følge kontrakt. 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av seminarer og opplæring for leger og yrkesutøvere i helsepleien i området medisin. 42 Forskning, design og utvikling av medisinske innretninger for andre; teknisk forskning på dyrevev, blant annet stamcelleforskning. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; ost; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Bergersen AS, Brynsveien 3, 0667 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 11 Stormkjøkken. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager; bæremeis for bæring av barn, ryggsekker; ransler; sekker for fjellklatrere, handvesker, kartmapper; paraplyer, sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermatenale 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, herunder bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett, skibindinger, fiskeredskaper, kjelker, klatreutstyr, ski og vannski, snowboard og wakeboard, skøyter, surfebrett og surfingski, truger, kites, paraglidere og drager, nett, rulleskøyter og -brett. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: innhold, audioinnhold, og informasjon via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe aksess til ikke-nedlatbar software for å muliggjøre deling av multimediainnhold og kommentarer blant brukere; tilveiebringe aksess til ikke-nedlastbar software for å sette innholdsleverandører i stand til å spore multimediainnhold; digitale publiseringstjenester online; vertstjenester for multimediainnhold for andre. VG Multimedia AS, Postboks 1185 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester på vegne av andre; salgsfremmende tjenester i form av online underholdning og utdannelse; salgsfremmende tjenester i form av deling av multimediainnhold via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk. 38 Kringkastingstjenester via nett (webcasting); tilveiebringe en portal for videodeling; elektroniske kommunikasjonstjenester; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe online fora, praterom, journaler, blogger og listeservere for overføring av meldinger, kommentarer og multimediainnhold mellom brukere; overføring av elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, audioinnhold, og informasjon via internett og andre data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe online samfunnsfora for brukere til å sende, søke i, overvåke, dele, kritisere, rangere, og kommentere på, videoer og annet multimediainnhold; tilveiebringe digital programdistribusjon av audio- og videosending eller - kringkasting over et globalt datanettverk. 41 Utdannelses- og underholdningstjenester for tilveiebringelse av elektroniske media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester; utdannelsestjenester; tilveiebringe en videodelingsportal for underholdningsog utdannelsesformål; underholdnings- og utdannelsestjenester omfattende elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, audioinnhold, og relatert informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; underholdnings- og utdannelsestjenester, nemlig opplasting, nedlasting, visning, redigering, spilling, besiktigelse, forhåndsvisning, fremvisning, publisering, reprodusering, eller på annen måte tilveiebringe elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, audioinnhold, og informasjon via internett eller andre data- og kommunikasjonsnettverk; publisering av digital video-, audio- og multimediaunderholdning; vertstjenester for multimediaunderholdning og utdannelsesinnhold for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYSPACE A PLACE FOR HIP HOP MySpace Inc, 407 N. Maple Drive, CA90210 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av online informasjon innen feltet nyheter og underholdning via internett; tilveiebringelse av en online database bestående av nyheter og underholdningsrelaterte temaer; underholdningsrelaterte tjenester i form av lyd og visuell underholdning overført via trådløse kommunikasjonsenheter; online publiserings tjenester; underholdningstjenester, nemlig, tilveiebringelse av online dataspill; online journaler, nemlig blogger som omhandler personlig informasjon og meninger; filmoversikter og informasjonstjenester om lokalisering; organisering av underholdnings- og kulturelle begivenheter, underholdning innen tevlinger, konkurranser og spill. 42 Datarelaterte tjenester; internettrelaterte tjenester; applikasjonsleverandørtjenester (ASPtjenester); tilveiebringe aksess til ikke-nedlastbar software; tilveiebringe aksess til ikke-nedlastbar software for å muliggjøre opplasting, nedlasting, visning, redigering, spilling, besiktigelse, forhåndsvisning, fremvisning, publisering, reprodusering, eller på annen måte tilveiebringe elektroniske media, multimediainnhold, videoer, filmer, fotografier, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYSPACE A PLACE FOR COMEDY MySpace Inc, 407 N. Maple Drive, CA90210 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av online informasjon innen feltet nyheter og underholdning via internett; tilveiebringelse av en online database bestående av nyheter og underholdningsrelaterte temaer; underholdningsrelaterte tjenester i form av lyd og visuell underholdning overført via trådløse kommunikasjonsenheter; online publiserings tjenester; underholdningstjenester, nemlig, tilveiebringelse av online dataspill; online journaler, nemlig blogger som omhandler personlig informasjon og meninger; filmoversikter og informasjonstjenester om lokalisering; organisering av underholdnings- og kulturelle begivenheter, underholdning innen tevlinger, konkurranser og spill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Eltek Fire & Safety by Honeywell Honeywell Life Safety AS, Postboks 3514, 3007 DRAMMEN, 9 Brannslukningsapparater, brannslukningssystemer, brannvarslingssystemer, varsel-og informasjonsskilt. 37 Installasjon av brannslukningssystemer, installasjon av brannvarslingssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Timo Lehtonen, Dressaregatan 13, MÖLNDAL, SE Teak Invest AS, c/o Grimsrud & Co, Postboks 606 Skøyen, 0214 OSLO, 36 Bestyrelse av fast eiendom, Eiendomsomsetning, Kapitalinvesteringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/067,844 LUXY Indonesian Imports Inc, 440 Alabama Street, CA94110 SAN FRANSISCO, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 18 Punger, håndvesker, bærebager, lommebøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRINZON Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Idun Industri AS, Postboks 144, 2026 SKJETTEN, 30 Bakevarer, konditorvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUTRI5 Nutri Pharma AS, Postboks 1477 Vika, 0116 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fin Fashion AS, Ikada, Sagveien 17, 0459 OSLO, 14 Juvelervarer, smykker, ur og kronometriske instrumenter. Mori AS, Otreskål, 5745 AURLAND, 3 Baby hudkrem, Baby stellesalve, Baby badeolje, Baby våtserviettar; hudpleie- og hygieneprodukt. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer